Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev nummer 2, 2011"

Transkript

1 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare är kopplad till på samma skola skrivs ut till höger på Admin/Underhåll/Vårdnadshavare. Länken Skapa elevdokument har flyttats upp och ligger nu till höger om rubriken. Det gå nu att importera och exportera informationen om att en grupp ska användas till klassplanering och hämtning/lämning via Export/Import av undervisningsgrupper. Administratören på skolan kan skiva ut bilder vid utskrift av grupper och fria grupper. Skapa kommun har bytt namn till Aktivera kommun. Klassen/avdelningen skrivs nu ut på HÄMTNING/LÄMNING Rapportera tider. Listan kan även sorteras på klass/avdelning och namn. Sorteringen i kalendern är ändrad så att det går att välja om man vill sortera på datum, typ samt om händelsen är skapad av mig. Salsbokningar nås nu även från länken bokningar under AKTUELLT på startsidan. Mina kalenderhändelser och Alla kalenderhändelser är sammanslagna i sorteringslistan. Här kan du sortera på Tid, Typ eller Ändra. Om du kan ändra händelsen är den skapad av dig. När betygsadministratören ändrar i betyg kan betygslösenordet även skrivas in längst ned på sidan. För lärare Rapport betygsämne/rapport kursämne När lärarna tittar på Rapporter Elevsammanställning från Uppgifter i menyn UNDERVISNING kan de nu få en rapport på alla uppgifter kopplade till ett specifikt betygsämne på grundskolan eller till ett specifikt kursämne på gymnasiet (se nyheten Koppla ämne till kurs under Kurs/Studieplaner senare i nyhetsbrevet).

2 Export på resultat Lärarna kan ta en export på alla resultat kopplade till ett ämne/undervisningsgrupp. Exporten kan även användas till betygsämne/undervisningsgrupp på grundskolan och kursämne/undervisningsgrupp på gymnasiet Lärarna klickar på Rapporter Elevsammanställning från Uppgifter i menyn UNDERVISNING. Där gör de ett urval på ämne och grupp och klickar sedan på Exportera. Lärarna får då en export som kan klistras in i exempelvis Excel och bearbetas vidare. Rapporterna visas enbart där resultat finns. Läs mer i manualen SchoolSoft för personal Elevkön Elevkön är uppdaterad med några nya funktioner: Kommuntillhörighet Administratörerna på skolan har möjlighet att lägga in kommun på eleverna i kön. Kommunerna som finns att välja på är de som finns aktiva på skolan. Vårdnadshavarna kan inte lägga in kommun när de söker till skolan. Fritids Både administratörer och vårdnadshavare kan markera om eleverna ska delta på fritids genom att kryssa rutan fritids i ansökan. Språkval En ny systeminställning (Elevkö: Språkval) gör det möjligt att välja om vårdnadshavarna ska kunna lägga in språk på barnet när de skapar ansökan till skolan. Vid Ja kan både vårdnadshavare och personal lägga in språkval på eleven. Vid nej kan enbart personalen lägga in språkvalet. E-postutskick När e-post skickas från elevkön får avsändaren en kopia på det första mejlet som skickas. Dvs. om e-post skickas till alla som står i kö till ett visst läsår kommer en kopia på mejlet som skickas till de vårdnadshavare vars barn står först i kön skickas även till den som skickar e- posten. Läs mer i manualen Elevkö.

3 Enkäter och elevdokument Enkätpåminnelse På aktiva enkäter kan skolan skicka ut en påminnelse till alla som inte har svarat på enkäten. Klicka på Visa på aktuell enkät och sedan på länken Skicka påminnelse. Ett meddelande skickas då till alla som inte har svarat på enkäten med rubriken Påminnelse: Du har en obesvarad enkät. Du kan inte se vilka som är mottagare till meddelandet. På inaktiva enkäter och enkäter som har passerat till och med-datumet finns inte länken. Du kan inte heller skicka ut påminnelser samma dag som enkäten är publicerad. Filter i elevdokument och enkäter I elevdokumentens och enkäternas formulär kan man nu filtrera vilken kategori av frågor man vill använda när man skapar/redigerar formuläret. Välj en kategori i rullisten och klicka sedan på Filtrera. Det går också bra att skriva in ett ord från frågan i fritextrutan och klicka på Filtrera. Funktionerna går bra att använda i kombination med varandra. Om man klickar på länken Förhandsgranska formulär öppnas ett nytt popup-fönster med en förhandsgranskning av det aktuella formuläret. Formatera frågor i enkäter och elevdokument Frågor av typen rubrik, radioknappar och kryssrutor går nu att formatera. Skapa först frågan, skriv in svarsalternativen och spara. Välj sedan Ändra på frågan som då går att formatera och komplettera med olika symboler. Förhandsgranskning av elevdokumentens mallar Om administratören klickar på någon av elevdokumentets mallar finns nu en översikt över de olika formulären som används i mallen. Översikten innehåller klickbara symboler som öppnar ett popup-fönster med en förhandsgranskning av valt formulär. Först visas eventuellt allmänt omdöme, sedan visas eventuellt ämnesomdöme och finns det avvikande formulär så visas de på slutet. Mallen måste sparas för att informationen ska synas Elevdokumentens visningsläge för elever och vårdnadshavare Elev och vårdnadshavare ser en översikt på elevdokumenten. Översikten visar vilka omdömen som ska fyllas i (av lärare, mentorer, vårdnadshavare, elev, uppföljning etc.). Varje

4 ämne är klickbart och läraromdömet visas om elevdokumentet är publicerat. Det finns också utskriftslänkar för dokumentet. För att skriva ett eget omdöme så kan eleven/vårdnadshavaren klicka på länken under Eget omdöme och då kommer alla frågor som ska besvaras upp i fönstret. Har eleven/vårdnadshavaren ämnesomdömen att fylla i så nås dessa via länken på respektive ämne. En elev/vårdnadshavare kan inte se lärarens svar om inte elevdokumentet är publicerat, och då är alla länkar på ämnena röda kryss. Översikten syns för alla aktiva dokument, men inte för de arkiverade. Mer information kommer att komma i manualerna Enkäter, Elevdokument Utvecklingssamtal, Elevdokument - Loggbok och Elevdokument - Ej uppnått målen-varning. Ämnesöversikt På ämnesöversikten under ADMIN/UNDERHÅLL/Undervisningsgrupper får du en översikt över alla elevers undervisningsgrupper per ämne. Här får man lätt en överblick på att alla elever ingår i de undervisningsgrupper de ska. Nytt är att man nu kan göra en filtrering och titta specifikt på ett eller flera ämnen för att se vilken undervisningsgrupp eleverna ingår i, i det valda ämnet. Detta kan exempelvis användas för att få en tydligare överblick på att alla elever gjort sina individuella val. Betyg/Studieplaner Betygsnoteringar Fältet Noteringar på studieplaner har nu bytt namn till Betygsnotering. Denna betygsnotering skrivs, precis som tidigare, ut på betygsdokument och i export till VHS. Ett nytt fält Anteckningar har lagts till. Detta fält kan endast studieplanernas administratörer se och är tänkt att användas för deras anteckningar. Det skrivs alltså inte ut på betygen.

5 Koppla ämne till kurs På Underhåll/Ämnen kan man nu koppla skolans ämne till skolverkets kurser. Detta görs manuellt på varje ämne genom att välja någon av skolans aktiva kurser i rullgardinslisten Kurs. Detta skapar en koppling mellan studieplaner och schemat vilket kommer ge ett stöd vid rapporter, betygssättning mm. Länk mellan studieplanen och undervisningsgrupp Längst ned i elevens studieplan finns länken Administrera eleven. Om man klickar på länken kommer man till fliken för undervisningsgrupper på Underhåll/Elev. På fliken för undervisningsgrupper på Underhåll/Elev finns länken Lägg till/ändra kurser för studieplanen som tar administratören tillbaks till elevens studieplan. Gå till nästa studieplan Inne på en elevs studieplan finns pilar till nästa eller föregående elevs studieplan. Det gör att man inte behöver gå tillbaks till urvalet för att titta på nästa/föregående elevs studieplan. Summering av poäng på program Det finns en summering av antal poäng inom respektive kategori på program, både i visaläget och i ändra-läget på studieplanerna. Poäng kvar att välja I visaläge på elevens studieplan syns nu: Om eleven har mindre poäng inlagda i studieplanen än vad programmet anger så summeras dem under rubriken " Övriga poäng som saknas i förhållande till omfattningen ". Om eleven har mer poäng i studieplanen än vad programmet och utökade kurser anger så summeras dem i rubriken " Antal poäng utöver omfattningen ". Rapport grundläggande behörighet Rapport grundläggande behörighet under KURS/Rapporter visar vilka elever som har grundläggande behörighet för studier vid högskola/universitet. För grundläggande behörighet krävs ett slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan med lägst betyg G i minst 2250 gymnasiepoäng och lägst betyg Godkänt i

6 kärnämneskurserna i Svenska/Svenska som andra språk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A. Rapport resultat Rapport resultat under KURS/Rapporter visar alla resultat på skolan där ämnet är kopplat till ett kursämne/betygsämne. Rapporten går att filtrera på uppgiftstyp. Mer information kommer att komma i manualerna Betygssättning grundskolan och Betygssättning gymnasiet Aktivering av hämtnings/lämningstider i förskolan och fritids Hämtnings/lämningstiderna för förskolor och fritids är arkiverade från och med vecka till och med vecka Det betyder att: det inte längre går att se individuella elevers/barns tider för dessa veckor, utan bara totalt (timmar och elever/barn) per grupp det går att lägga in tider för alla veckor fram till vecka Nu kan alltså föräldrarna gå in i SchoolSoft och anmäla tiderna för sommaren. De arkiverade tiderna hittar du under HÄMTNING-LÄMNING/Tider. Välj en grupp, men ingen elev och klicka på en vecka. Där kommer du se länken Visa arkiverade tider där du får information om det totala antalet timmar per dag. Tips! Nu finns SchoolSoft för skolformerna Förskolan, Grundskolan, Grundsärskolan, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan, Komvux och SFI. Kontakta SchoolSoft på om skolan vill börja använda SchoolSoft för fler skolformer. Med vänliga hälsningar SchoolSoft Telefon: E-post:

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och kopplar den till en undervisningsgrupp som finns i schemat. När planeringen kopplas

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer