Nyhetsbrev nummer 2, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev nummer 2, 2012"

Transkript

1 Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under den senaste tiden. Mindre nyheter Möjlighet att exportera elevrapporter Möjlighet att skriva ut vikarielistor, det görs från sidan Admin/Underhåll/Vikarier. För uppgifter/prov under provscheman så står det nu när själva provet äger rum och inte bara vem som skapat provet. Rapport nationella prov (Grundskolan) Det går nu att få ut rapporter på nationella prov på grundskolan. Sedan tidigare har SchoolSoft stöd för att skapa rapporter till SCB över resultaten på de nationella proven. Vad denna nya rapport syftar till är att man från skolan kan ta ut en rapport över resultaten som är mera läsbar och användbar i skolans kvalitetsarbete. Rapporten kan även exporteras. Rapporten är tillgänglig för de lärare som lämnar resultat men då endast i de ämnen och årskurser som läraren lämnar resultat i. Administratören på skolan kan få ut rapporter på samtliga ämnen och årskurser. Rapporterna återfinns under Admin/Grundskolebetyg/Nationella prov. Klicka sedan på Rapport Underlag till SCB resultat på nationella prov (Gymnasiet) I SchoolSoft finns numera en export av resultat som kan användas när gymnasiet ska rapportera in resultaten på de nationella proven till SCB. Det finns emellertid data som krävs för rapporten till SCB som inte behandlas i SchoolSoft. I SchoolSoft finns det därför ett Underlag till SCB, där vi presenterar de uppgifter som finns i det format som önskas. Denna rapport är tänkt att, efter viss justering i exempelvis Excel, kunna klippas in i SCBs mall för rapport av Nationella prov.

2 Gör så här: 1. Skapa en ny uppgiftstyp under ADMIN/ALTERNATIV/Användarkoder/Uppgift: Typ. Döp typen till Nationella prov. 2. Koppla ämnen till skolverkets kurser under ADMIN/UNDERHÅLL/Ämnen. Välj Ändra på något av ämnena som används till nationella prov och koppla det till rätt kurs under rullisten Kurs. 3. Lärarna skapar uppgifter på vanligt sätt med typen Nationella prov där de rapporterar resultaten på de nationella proven. Om det finns delprov så skapa en uppgift per delprov. 4. Skolans administratör kan sedan ta fram rapporter på de nationella proven under ADMIN/KURS/Rapporter/Rapport resultat. Där filtrerar man på typen Nationella prov. Om det är flera grupper som ska ingå i underlaget så kan man schemalägga provtillfällena med en grupp dedikerad för detta. I rapporten ingår: 1. Personnummer elevens personnummer 2. Skolkod skolans skolkod 3. Studievägskod studievägskoden på elevens program 4. Grupp klass 5. Skolår elevens år 6. Kurs kursbeteckningen 7. Prov - Tom, skolan fyller i 8. Kursbetyg Betyget på kursen eller X 9. Antal terminer Tom, skolan fyller i 10. Antal kurstimmar Tom, admin få hämta uppgifter i sitt schemasystem eller i ADMIN/Scheman/Rapport schemalagda lektioner. 11. Antal genomförda timmar Tom, admin få hämta uppgifter i NÄRVARO/Skolrapporter/Undervisning. 12. Provtillfälle Tom, skolan fyller i 13. Sedan kommer en betygskolumn per uppgift. Med andra ord en per delprov. Alla elever i gruppen ska med oavsett om resultat finns. Ny design för elever och vårdnadshavare SchoolSoft har fått ny design för elever och vårdnadshavare. Vänstermenyn är numera lite luftigare och bakgrunden är numera helt vit. Textrutor har blivit större och varningsrutor i SchoolSoft har fått en ny design. Tanken är att systemet ska vara mer lättöverskådligt och lättnavigerat dels när man använder en vanlig dator men även om man använder en sk. läsplatta eller en mobil. Ingenting i SchoolSoft har bytt plats för elever och vårdnadshavare utan det är endast utseendet som har ändrats.

3 Elevfilter Alla fält från elev-admin är numera valbara som villkor när man skapar ett elevfilter. Det går alltså bra att filtrera på elevernas kommuntillhörighet, timmar fritids osv. När du lägger till villkor under elevfilter så finns det även rubriker över de olika villkoren. Rapporter för skolledare Om man är uppsatt som typ skolledare i SchoolSoft så har man fått tillgång till ett antal rapporter direkt ifrån Startsidan. Tidigare har dessa rapporter enbart funnits under respektive funktion i SchoolSoft och de finns självfallet fortfarande kvar där. Syftet med att samla dessa rapporter är att skolledaren enkelt ska få tillgång till alla rapporter som finns i SchoolSoft. De rapporter som numera visas under den nya menyingången Skolledare är: Ämnesmatriser Rapporter (Enbart Grundskola) Elevdokument Rapporter Enkät, kursutvärderingar och rapporter Rapport resultat (Enbart gymnasiet, på Grundskolan ligger Rapport resultat under Rapport GR) GY Rapport (Enbart om man är gymnasieskola med betygshantering) GY11 Rapport (Enbart om man är gymnasieskola med betygshantering) Rapport GR (Enbart om man är grundskola med betygshantering) Observera att rapporterna funktionsmässigt inte har förändrats.

4 Ämnesmatris och Ämnesvarning (Grundskolan) Det är nu möjligt för mentorer och skolledare att administrera ämnesmatrisen, det vill säga att mentorn och skolledaren kan markera och kommentera vilka förmågor eleverna har uppnått eller ej precis som ämnesläraren kunnat tidigare. Nu finns det en funktion med ämnesvarningar för grundskolan i SchoolSoft. Ämneslärarna kan via ämnesmatrisen för en elev ge eleven en ämnesvarning. När läraren lämnar ämnesvarning så går det ut ett meddelande till eleven, elevens vårdnadshavare och elevens mentor. Mentorn kan se alla ämnesvarningar för sina egna mentorselever antingen via elevkortet eller via ingången Mentor/Ämnesmatris. Mentorn kan även själv ge ut ämnesvarningar från vyn Mentor/Ämnesmatris. När sedan, i enlighet med skolans rutiner, ett åtgärdsprogram är upprättat kan mentorn markera detta i SchoolSoft. Om en ämnesvarning finns i ämnet får läraren som gjorde den ämnesvarningen ett meddelande om att ett åtgärdsprogram är upprättat. Mentorerna har även en rapport över vilka ämnesvarningar/åtgärdsprogram som finns på sina mentorselever. Rapporten finns från sidan Mentor/Ämnesmatris/Ämnesvarningar. Skolledare har samma funktioner som mentorn gällande hantering av ämnesvarningar och åtgärdsprogram fast för alla elever på hela skolan. Detta sköts via Startsida/Skolledare/Ämnesmatris. Observera att det i ämnesmatrisen endast är en markering att skolan har upprättat ett åtgärdsprogram. Förslagsvis kan elevdokumenten i SchoolSoft användas till åtgärdsprogram så länge ni inte skriver in några känsliga uppgifter om eleven. Koppla moment till elev (Grundskolan) Nu kan ämneslärarna koppla moment från grundskolans kursplaner till enskilda elever. Det har sedan tidigare varit möjligt att koppla moment till en grupp elever via lektionsplanering, veckoplanering och uppgifter. Nu kan alltså ämnesläraren spara ned de kopplingarna på enskilda elever vilket gör att kopplingen inte försvinner vid läsårsarkiveringen eller om en elev lämnar/tas bort från en undervisningsgrupp. Det är alltså viktigt att lärarna sparar ned de kopplingar som man vill bevara efter arkivering eller om en elev lämnar/tas bort från en undervisningsgrupp.

5 Koppla ett moment till flera elever: För att spara kopplingarna så kan läraren från ändringsläget på en uppgift/planering välja alternativet Hantera kursplaner och då visas en lista på samtliga moment som är kopplade till uppgiften. Läraren väljer sedan vilket moment som ska kopplas till eleverna. Läraren kan därefter ange vilka elever som ska markeras med att de arbetat med momentet. Det finns en markera alla -kryssruta som används om alla elever som fått uppgiften också ska kopplas till det momentet. Samma rutin som ovan gäller även för lektionsplanering, veckoplanering och kursplaner.

6 Koppla flera moment till en elev: Välj att visa en ämnesmatris för en elev och klicka på länken Visa kursplaner. Här kan läraren koppla flera moment till eleven och också se vilka år eleven har arbetat med momentet. Det framgår vilka moment som har en uppgift, veckoplanering eller lektionsplanering När läraren har kopplat centralt innehåll till en elev så kan elev och vårdnadshavare se informationen om vilka år som eleven har arbetat med momentet under Kursplaner. Hantera och koppla förmågor till uppgifter (Grundskolan) Nu finns det möjlighet att koppla och hantera förmågor till uppgifter. När man har skapat en uppgift så kan man koppla samman dessa med olika förmågor i ämnesmatrisen. Om läraren dessutom valt att resultatrapportera uppgiften kan man markera på de utvalda förmågorna hur det gick för eleven på samma sätt som man markerar i ämnesmatrisen. Dessa markeringar syns sedan i elevens ämnesmatris och kan fungera som ett stöd för läraren när ämnesmatrisen fylls i för eleverna. YH-ansökan SchoolSoft är sedan tidigare anpassat till YH-utbildningar. Numera finns även en speciell ansökan som gäller för YH i SchoolSoft.

7 I ansökan kan du söka till olika utbildningar som anordnas av skolan och det går även bra att bifoga ansökningshandlingar så som inscannade betyg och andra dokument. För mer information se manualen SchoolSoft för YH som kommer inom kort. Om din skola vill börja arbeta med SchoolSoft och YH så skickar du ett mail till Workshops Nu går det att boka plats på höstens workshops. Läs mer på Med vänliga hälsningar SchoolSoft Telefon: E-post:

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.4.0

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.4.0 Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.4.0 Publicerad 2013-04-25 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Nationella prov Adela är nu anpassat enligt riktlinjer

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Administration av användarkonton

Administration av användarkonton När man klickat Administration, så kommer man till administrationsverktyget. Denna manual finns även för nedladdning på länken . På denna sida kan du söka efter befintliga

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer