Programhandbok GoPal Navigator version 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programhandbok GoPal Navigator version 4"

Transkript

1 Programhandbok GoPal Navigator version 4

2 - 2 - Innehållsförteckning 1 Inledning Välkommen! CD/DVD-skivans innehåll Systemförutsättningar Konventioner i denna handbok Tips och varningar Viktiga informationer Varumärke Copyright och garanti Manuell installation och idrifttagning Starta navigatorn första gången Nyinstallation och uppdatering av programmet Överföring av kartmaterialet till minneskortet Överföring av data till navigatorns interna minne Installation och idrifttagning via GoPal Assistant Installation av GoPal -Assistant-programmet GoPal Assistant användargränssnitt Manuella åtgärder för utbyte av data Åtgärder via Content Import Wizard Funktioner för apparatadministration Ändra apparatnamnet Formatera det externa minneskortet Snabbstart... 24

3 Inledning 1.1 Välkommen! 1.2 CD/DVD-skivans innehåll 1.3 Systemförutsättningar 1.4 Konventioner i denna handbok 1.5 Tips och varningar 1.6 Viktiga informationer 1.7 Varumärke 1.8 Copyright och garanti

4 Välkommen! Hjärtligt välkommen och stort tack för att du valt vårt mobila navigationssystem. Medan den grundläggande hanteringen av din navigator och ytterligare applikationer (såsom MP3-spelare, Picture Viewer bl.a.) beskrivs i den bruksanvisning, som medföljer navigatorn, behandlas följande ämnen i denna handbok: Installation och idrifttagning av programmet Hantering av navigeringsprogrammet (snabbguide och utförlig beskrivning) Tekniskt stöd för en felfri drift Utöver denna version finns en snabbguide på CD/DVD-skivan med vars hjälp du snabbt kan ta din navigator i drift. Via navigeringssystemets hjälpfunktion får du information om viktiga hanteringssteg och funktioner. Programmet i din navigator utvecklas löpande och kan uppdateras kostnadsfritt. Informationerna i denna handbok avser uteslutande funktionsomfattningen vid tidpunkten för leveransen av ditt navigationssystem. Om programmet och hårdvaran ändrats i efterhand och/eller uppdateras kan informationerna här avvika från den faktiska hanteringen. I detta fall kan du söka efter en nyare version av denna handbok på Medions hemssida (www.medion.de/downloads), där ändringarna i hanteringen dokumenteras. Observera att tillverkaren generellt inte tar något ansvar för förluster eller skador, som beror på uppgifter eller felaktiga informationer i denna handbok. 1.2 CD/DVD-skivans innehåll På den CD/DVD-skiva, som ingår i leveransen finns alla programpaket, som krävs för att använda navigeringssystemet och även installationsfiler för ytterligare applikationer, som antingen installeras i navigatorns minne eller på en Windows-PC. Om du lägger in CD/DVD-skivan i din PC:s enhet för detta öppnas automatiskt en setup-assistent, som hjälper dig med installationen: Följ helt enkelt anvisningarna på bildskärmen för att automatiskt installera valda data. Im installationsassistenten inte startas automatiskt från CD/DVD-skivan kan du även installera data manuellt. Nedan anges vilka komponenter, som finns på CD/DVD-skivan och i vilken katalog på det externa minneskortet eller i din navigatorns flash-minne dessa måste sparas för att säkerställa en felfri drift. Element ActiveSync Adobe Beschreibung I denna katalog finns installationsdata för synkroniseringsprogrammet Microsoft ActiveSync. Detta program används för synkronisering av navigatorn med en Windows- PC. I denna katalog finns installationsdata för Adobe Acrobat Reader. Med detta program kan du öppna den digitala pdf-versionen av denna handbok på en Windows-PC. Zielverzeichnis Detta program skall (manuellt eller med hjälp av setupassistenten) installeras i katalogen Program på din PC. Detta program skall (manuellt eller med hjälp av setupassistenten) installers i katalogen Program på din PC.

5 - 5 - APD Assistent I denna katalog finns data för GoPal Assistenten. Dessa data behövs bara för installationen av GoPal I denna katalog finns installationsdata för GoPal Assistenten. Assistenten på din PC och behöver inte kopieras. Dessa data behövs bara för installationen av GoPal Assistenten på din PC och behöver inte kopieras. användning av ditt navigationsprogram såsom pdffiler. I denna katalog finns pdf-versionen av denna handbok på respektive nationellt språk. Installation License Agreements Manuals POI AUTORUN läsmig.txt Setupassistent I denna katalog finns installationsdata för din navigationsprogramvara. I denna katalog finns licensbestämmelserna för I denna katalog finns data, som ditt navigationssystem behöver för att identifiera specialmål (Points of Interest). Denna setup-information/applikation ser till att setup-assistenten, som ger dig stöd vid installationen av programkomponenterna, startas automatiskt när CD/DVD-skivan läggs i. I denna textfil finns viktiga informationer om denna CD/DVD-skivas innehåll och om olika applikationer på CD/DVD-skivan i respektive nationellt språk. Denna applikation startas automatiskt efter att CD/DVD-skivan läggs i och ger dig stöd vid installationen av programkomponenterna. Dessa data skall (manuellt eller med hjälp av GoPal Assistenten) installeras i katalogen My Flash Disk > INSTALL på det externa minneskortet eller i navigatorns Flash-minne. Dessa data behöver inte kopieras. Dessa filer kan (manuellt eller med hjälp av setup-assistenten) installeras i katalogen Program > Medion GoPal Assistant > Manuals på din PC. Dessa data skall (manuellt eller med hjälp av GoPal Assistenten) installeras i katalogen MapRegions > INSTALL på det externa minneskortet eller i navigatorns Flash-minne. Denna fil behöver inte kopieras. Denna fil behöver inte kopieras. Denna fil behöver inte kopieras.

6 - 6 - Beroende på ditt navigationssystems utrustning och version kan vissa av ovan nämnda kataloger och filer eller tilläggsdata inte finns på den föreliggande CD/DVD-skivan. Närmare informationer om de data, som finns på den medföljande CD/DVD-skivan finns i filen readme.txt. Vid leverans av ditt navigeringssystem finns olika komponenter, såsom operativsystemet och navigeringsprogrammet redan förinstallerade på navigatorn eller det minneskort, som ingår i leveransen: Du kan alltså ta ditt navigeringssystem i drift omedelbart efter uppackningen, utan att behöva göra ytterligare installationer. Vi rekommenderar dig dock att installeras tilläggsprogram, såsom GoPal Assistenten eller Adobe Acrobat Reader på din PC för att få respektive funktionalitet. Därutöver kan det på grund av en felfunktion vara nödvändigt att i efterhand installera om vissa programkomponenter för ditt navigeringssystem. Detta beskrivs i kapitlen Kapitel 2, Manuell installation och idrifttagning och Kapitel 3, Installation och idrifttagning via GoPal Assistant. 1.3 Systemförutsättningar Ditt mobila navigeringssystem kan anslutas till en vanlig Windows-PC för att bl.a. (efter-)installera applikationsdata, såsom navigeringsprogrammet, ytterligare kartmaterial. För en felfri kommunikation skall din PC uppfylla följande systemkrav. Understödda operativsystem Windows 2000 från SP4, Windows XP & Vista TM Hårdvaruspecifikationer aktuell processergeneration, minst 128 RAM, min. en ledig USB-1.1-port Nödvändigt tilläggsprogram Microsoft ActiveSync (endast Windows 2000/XP) för användning som mobil enhet tillsammans med din PC, GoPal Assistent för automatisk dataöverföring mellan navigeringsapparaten och PC:n (vid behov) Tips Om du arbetar med operativsystemet Microsoft Windows Vista TM krävs inte kommunikationsprogrammet ActiveSync. De systemfiler, som krävs för överföring av data finns redan vid leveransen integrerade i ditt operativsstem Windows Vista TM. Anslut din navigator till din PC med hjälp av den medföljande USB-kabeln: Efter att navigatorn identfierats som en ny enhet installeras de erforderliga drivrutinerna automatiskt. Efter framgångsrik installation finns navigatorn med som en enhet i Windows Exlorers översikt bland Mobgila enheter. Om du har sparat ytterligare data på din navigator kontrollerar du att det finns tillräckligt med kapacitet vid överföringen av data. Om detta inte är fallet tar du inte bort de erforderliga filerna. Om din PC uppfyller dessa specifikationer kan du ansluta din navigator till en ledig USB-port på PC:n med hjälp av den medföljande USB-kabeln för att utbyta data. Detta beskrivs i kapitlen Kapitel 2, Manuell installation och idrifttagning och Kapitel 3, Installation och idrifttagning via GoPal Assistant.

7 Konventioner i denna handbok Manövreringen av ditt navigeringssystem följer applikationsstyrningen för ett applikationsprogram för en PC. Det betyder att inmatningar i programmet visas visuellt på bildskärmen och kan utföras därifrån. Det som skiljer sig åt är däremot hanteringen som sådan: Medan du på en PC exekverar en funktion genom att klicka med musen, hanteras navigatorn antingen med den inmatningspenna, som medföljer eller genom att direkt mata in på den beröringskänsliga bildskärmen (pekskärmen) på din navigator- För de efterföljande beskrivningarna gäller därför följande: För inmatningar, som du gör med musen på din PC använder vi begreppet "Klicka/Klicka på". För inmatningar, som du gör med inmatningspennan eller ett finger på pekskärmen på din navigator använder vi begreppet "Peka". På olika ställen i denna handbok hänför vi oss till inmatningar i en programapplikation eller till en sökväg på din PC/minneskort. På följande beskrivningar dokumenteras dessa hänvisningar på följande sätt: Poster från programmet (såsom knappar, menyposter elelr märkningar för markeringsfält) visas med fet stil. Specifika funktioner och program i ditt navigeringssystem (t.ex. MP3 Player el. dyl) eller PC (t.ex. Windows Explorer el. dyl.) visas kursivt. Uppgifter om kataloger och sökvägar (på det externa SD-kortet eller navigatorns Flash-minne) visas kursivt. Informationerna i denna handbok dokumenterar hanteringen av navigeringsprogrammet, förklarar den grafiska bearbetningen på navigatorns bildskär och anger de tillgängliga alternativen för de enskilda funktionerna. För de nedanstående beskrivningarna gäller därför följande: Beskrivningar, som beskriver utförandet av en funktion anges numeriskt och definierar därför de enskilda arbetsstegens ordningsföljd. Beskrivnignar, som hänför sig till olika element i ett programfönster el. dyl. anges också numeriskt, men med färg. Beskrivningar, som anger olika likvärdiga alternativ (som i detta fall) är markerade med uppräkningssymbol.

8 Tips och varningar På olika ställen i denna handbok ger vi praktiska tip eller hänvisar till omständigheter, som kan störa en felfri drift av navigeringssystemet. Dessa avsnitt har markerats på följande sätt i de nedanstående beskrivningarna. Med denna symbol vill vi hänvisa till funktioner och kännetecken, som snabbar upp ditt arbetsflöde och som underlättar hanteringen av ditt navigeringssystem. Tips Med denna symbol vill vi hänvisa till funktioner och kännetecken, som snabbar upp ditt arbetsflöde och som underlättar hanteringen av ditt navigeringssystem. Notera Med denna symbol vill vi hänvisa till viktiga funktioner och kännetecken, som är av avgörande betydelse för driften av ditt navigeringssystem. Följ alla anvisnignar för att undvika felfunktioner på grund av hanteringsfel eller felaktiga inmatningar. 1.6 Viktiga informationer Nedan anges viktiga informationer för driften av ditt navigeringssystem. På ett lämpligt ställe upprepas dessa informationer i handboken i form av anmärkningar och hänvisningar. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att föraren gör inmatningar under färden: Gör alla nödvändiga inmatningar innan färden. Om du måste ändra inmatningar under färden stannar du fordonet på ett lämpligt ställe (t.ex. parkeringsplats). Bilrutor i termoglas eller metallångade rutor försvagar GPS-mottagningen i hög grad. För det mesta finns det en speciell ursparning i metalliseringen bakom vilken navigatorn kan placeras. Om det inte är fallet måste en vanlig i handeln förekommande GPS-antenn monteras utanför kupén (t.ex. på fordonets tak). Navigationssystemets anvisningar är rekommendationer: Vägtrafikförordningen skall alltid följas. Observera att navigatorn måste ta emot en gitlig GPS-signal för att kunna göra en beräkning av rutten från den aktuella positionen.. Observera att navigatorn måste ställas in på den lokala tidszonen för att kunna beräkna korrekt ankomsttid vid framtida ruttberäkningar. Du kan också följa din aktuella position på kartan utan att ange ett mål. Om den finns tillgänglig anges den gatas/väges namn/beteckning där du befinner dig. Obserera att tillfälliga lokal ändringar och/eller begränsningar i vägtrafikförordningen (t.ex. tillåten maxhastighet) inte kan tas med vid ruttplaneringen: Följ alltid skyltarna och/eller lokala trafikanvisningar.

9 - 9 - Observera att kartmaterialet motsvarar den aktuella versionen vid tidpunkten för utleveransen. Tillverkaren kan dock inte lova att informationerna däri är helt bindande och stämmer överens med den faktiska vägsträckningen och/eller skyltningen. 1.7 Varumärke Allka varumärken, som anges i handboken och som i förek, fall skyddas av tredje part är utan begränsning underkastade respektive varumärkesrätt och den respektive ägarens äganderätt. Alla här betecknade varumärken, handelsnamn eller företagsnamn är eller kan vara varumärken eller av sina respektive ägare inregistrerade varumärken. Med reservation för alla rättigheter, som inte uttryckligen anges här. Om det saknas en explicit märkning i denna handbok kan det inte leda till slutsatsen att ett namn är fritt från tredje parts rättigheter. Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista TM och ActiveSync är varumärken, som ägs av Microsoft Coorporation. Acrobat och Acrobat Reader är varumärken, som ägs av Adobe Systems Incorporated. Google Earth TM är ett varumärke tillhörande Google Inc. 1.8 Copyright och garanti Copyright 2007 Version 4 Samtliga rättigheter förbehålls. Alla uppgifter i denna handbok kan ändras utan varsel och är ingen förpliktelse från tillverkaren. Observera att tillverkaren inte tar något ansvar för förluster eller skador, som beror på uppgifter eller felaktiga informationer i denna handbok. Vi är dock alltid tacksamma för informationer om fel och förbättringsförslag för att i framtiden kunna erbjuda ännu bättre produkter. Denna handbok får inte i sin helhet eller delvis reproduceras, sparas på ett elektroniskt medium eller på annat sätt överföras elektroniskt, elektriskt, mekaniskt, optiskt, kemiskt, med fotostatkopia eller audioinspelning, utan ett uttryckligt och skriftligt godkännande av tillverkaren, oberoende av vilket syftet är.

10 Manuell installation och idrifttagning 2.1 Starta navigatorn första gången 2.2 Nyinstallation och uppdatering av programmet 2.3 Överföring av kartmaterialet till minneskortet 2.4 Överföring av data till navigatorns interna minne

11 Vid leverans har operativsystemet Windows CE redan installerats på navigatorn. Därutöver har reda den första programkomponenterna, såsom navigationsprogrammet och kartmaterial för olika länder (versionsberoende) förinstallerats på navigatorn eller det medföljande minneskortet. Om det inte är fallet skall navigationsprogrammet och det nödvändiga kartmaterialet installeras först, innan navigationssystemet kan tas i drift. Om du gör en uppdatering och vill installera ett navigeringsprogram eller ytterligare kartmaterial eller specialmåldata, som du köpt i efterhand måste enskilda eller alla på datorn installerade data tas bort för att kunna installera det nyinköpta programmet. Följande data kan installeras manuellt av användaren: navigeringsprogrammet GoPal Navigator Kartmaterial i form av PSF-filer specialmåldata (POI-data) i form av PSF-data taligenkänningsdata i form av TSD-data Tips Trots att en manuell installation är möjlig, vill vi rekommendera dig att överföra och uppdatera programkomponenter på navigeringssystemet med det medföljande programmet GoPal Assistant, som kan installeras på din PC. Installationen och datautbytet via GoPal -Assistant beskrivs i nästa kapitel. Manuell överföring av programkomponenter från CD/DCD-skivan och till navigatorn görs i Windows Explorer på din PC. Välj en av de båda följande metoderna för att utbyta data mellan navigationssystemet och din PC: När du installerat programmet Microsoft ActiveSync från CD/DVD-skivan kan du ansluta din navigator direkt till en USB-port på din PC via den medföljande USB-kabeln, för att synkronisera de önskade data. I detta fall har du direkt åtkomst till navigatorns interna Flash-minne. Om din PC har en kortläsare kan det medföljande externa minneskortet sättas in direkt där och data kan flyttas över manuellt i Utforskaren. I detta fall har du ingen direkt åtkomst till navigatorns interna Flash-minne. 2.1 Starta navigatorn första gången Beroende på navigationssystmets version har eventuellt det program, som krävs för driften inte förinstallerats på navigatorn, utan finns på det medföljande minneskortet: En motsvarnade information finns i readme-filen och på navigatorns förpackning. I detta fall skall programmet installeras för att kunna ta navigeringssystemet i drift. Installera på följande sätt: 1. Tag försiktigt ut minneskortet ur förpackningen. Kontrollera att kontakterna inte vidrörs eller smutsas ned: I annat fall hindras överföringen av data. 2. För in minneskortet i MMC/SD-kortplatsen i din navigator tills kortet hakar i hörbart.

12 Sätt på navigatorn genom att trycka på till-/från-brytaren på apparaten (se navigatorns handbok). De erforderliga programkomponenterna installeras nu automatiskt. Om du startar din navigator utan att det bifogade minneskortet satts in visar navigeringssystemet följande bildskärm. Sätt in minneskortet i apparaten och peka på knappen installationen., för att starta den automatiska Efter avslutad installation visas navigeringssystemets startbildskärm, där du har åtkomst till de olika funktionerna, såsom navigering, MP3-spelare osv. 2.2 Nyinstallation och uppdatering av programmet Vid behov kan alla eller enskilda applikationsdata, såsom navigeringsprogrammet eller kartmaterialet tas bor ur navigatorns minne (se navigatorns handbok). Det är bland annat nödvändigt för att installera en aktuell version av programmet GoPal -Navigator, som du köpt vid ett senare tillfälle. Programmet för nyinstallation (uppdatering finns i katalogen Installation på CD/DVD-skivan och kan överföras till navigatorn med hjälp av det medföljande minneskortet. Installera navigeringsprogrammet manuell på det externa minneskortet på följande sätt: 1. Om det inte redan gjorts tas minneskortet försiktigt ut ur förpacknignen och förs in i kortläsaren (intern eller extern) till datorn: Kortet hakar i hörbart och kortet innehåll visas i ett nytt fönster i Windows utforskaren. 2. Öppna datorns CD/DVD-enhet och lägg in CD/DVD-skivan. Om CD/DVD-skivans setup-assistent startas automatiskt avslutas denna.

13 Öppna katalogen till CD/DVD-enheten och skifta där till katalogen Installation. 4. Kopiera alla kataloger och filer i denna katalog. 5. Skifta till det externa minneskortets katalogfönster och kopiera in innehållet där. För att installera programmet på minneskortet i navigatorn följer du de anvisningar, som ges i Avsnitt 2.1, Starta navigatorn första gången. Notera Innan det nya programmet kan installeras på navigatorn skall de gamla programkomponenterna tas bort. Information om detta finns i navigatorns bruksanvisning. 2.3 Överföring av kartmaterialet till minneskortet Oberoende av navigeringsprogrammet kan också ytterligare kart- och specialmålsmaterial installeras på din navigator eller så kan befintlgia data ersättas av aktuellt material på en senare inköpt CD/DVDskiva. Navigatorn kan dock bara läsa in dessa data automatiskt om de sparats i katalogen MapRegions på minneskortet. Överför kartmaterial och specialmålsdata på minneskortet på följande sätt: 1. För in minneskortet i kartläsaren (intern eller extern) till din PC: Kortet hakar i hörbart och kortet innehåll visas i ett nytt fönster i Windows utforskaren. 2. Öppna datorns CD/DVD-enhet och lägg in CD/DVD-skivan. Om CD/DVD-skivans setup-assistent startas automatiskt avslutas denna. 3. Öppna katalogen till CD/DVD-enheten och skifta där till katalogen MapRegions. 4. Kopiera alla önskade data med flnamnstillägget. psf: Filnamnet anger vilken region kartdata hänför sig till. 5. Skifta till det externa minneskortets katalogfönster och skapa här en ny katalog med beteckningen MapRegions. 6. Kopiera ni in alla filer i denna katalog. Kopiera nu in specialmålsdata från den ilagda CD/DVD-skivan till minneskortet på följande sätt: 1. Öppna katalogen POI på CD/DVD-skivan. 2. Kopiera önskade filer (t.ex. hotel.de.psf). 3. Skifta till det externa minneskortets katalogfönster MapRegions och kopiera in innehållet där. För att installera kartmaterialet, som kopierats till minneskortet och/eller specialmålsdata i navigatorn följer du de steg, som beskrivs i Avsnitt 2.1, Starta navigatorn första gången.

14 Notera Innan de kart- och specialmålsdata kan installeras på navigatorn skall de gamla filerna (delvis) tas bort. Information om detta finns i navigatorns bruksanvisning. Observera därutvöer att överföringen av data till minneskortet och/eller navigatorns interna minne (se nästa avsnitt) bara är möjlig om det finns tillräckligt med minnesutrymme där. Eventuellt måste data, som inte längre behövs raderas för att skapa utrymme. 2.4 Överföring av data till navigatorns interna minne Din navigatorn har ett intern, ej flyktigt, minne, som finns i katalogen My Flash Disk. Detta minne kan användas för att överföras navigeringsprogram, kartmaterial och/eller taligenkänningsdata till navigatorn och sedan installera dem. Förutsättningen är dock att programmet Microsoft ActiveSync på den medföljande CD/DVD-skivan installerats manuellt eller med setup-assistenten på din PC. Därutäver skall navigatorn vara ansluten till PC:n med den medföljande USB-kabeln. I den följande beskrivningen utgår vi från att Microsoft ActiveSync installerats. Kopiera installationsdata för navigeringsprogrammet till navigatorns interna minne på följande sätt: 1. Anslut navigeringssystemet till PC:n med USB-kabeln. 2. Efter att navigeringssystemet identifierats visar PC:n dialogrutan Nytt partnerskap: För att synkronisera data mellan din navigator och PC:n väljer du alternativet Ja. För att logga in navigatorn som Gäst i din PC väljer du alternativet Nej (rekommenderas). Klicka därefter på knappen Fortsätt. 3. Välj Mobil enhet i Windows utforskaren och skifta till katalogen My Flash Disk. 4. Klicka med höger musknapp i katalogen och välj Ny mapp i kontextmenyn: Ge den nya katalogen namnet INSTALL och avsluta inmatningen med Enter-tangenten. 5. Kopiera alla kataloger och filer i denna (nations-) katalog. 6. Skifta till katalogen Mobil enhet > My Flash Disk > INSTALL och klistra där in det kopierade innehållet. Kopiera in kartmaterialet i navigatorns interna minne: 1. Skifta till katalogen MapRegions på CD/DVD-enheten och kopiera alla önskade data med filnamnsändelsen.psf: Filnamnet anger vilken region kartdata hänför sig till. 2. Välj Mobil enhet i Windows utforskaren och skifta till katalogen My Flash Disk. 3. Klicka med höger musknapp i katalogen och välj Ny mapp i kontextmenyn: Ge den nya katalogen namnet MapRegions och avsluta inmatningen med Enter-tangenten. 4. Kopiera ni in alla filer i denna katalog. Om navigeringsprogrammet byggts ut med en uppdatering med specialmåldata eller funktionen "Språkinmatning" skall tillhörande data överföras till navigatorns interna minne: Respektive funktion står till förfogande först efter den automatiska installationen. Kopiera specialmålsdata och/eller taligenkänningsdata till navigatorns interna minne på följande sätt:

15 För att överföra specialmåsldata skiftar du till katalogen POI på CD/DVD-enheten och kopiera önskade PSF-filer (t.ex. hotel.de.psf). 2. Skifta till katalogen Mobil enhet My Flash Disk > MapRegions och klistra där in det kopierade innehållet. 3. För att överföra talidentifieringsdata skiftar du till katalogen TSD på din CD/DVD-enhet och klistra här in din nationellt specifika katalog: I katalogen Germany TSD finns till exempel talidentifieringsdata för det tyskspråkiga området. Vid behov kan naturligvis också talidentifieringsdata/-kataloger för andra länder kopieras in för installation på din navigator. 4. Skifta till katalogen Mobil enhet > My Flash Disk > MapRegions och klistra där in det kopierade innehållet.

16 Installation och idrifttagning via GoPal Assistant 3.1 Installation av GoPal -Assistant-programmet 3.2 GoPal Assistant användargränssnitt 3.3 Manuella åtgärder för utbyte av data 3.4 Åtgärder via Content Import Wizard 3.5 Funktioner för apparatadministration

17 Utöver den manuella installationen kan erforderliga data överföras med programmet Software GoPal Assistant från CD/DVD-skivan till navigatorn: Der GoPal Assistant är ett speciellt verktyg, som underlättar kommunikationen mellan navigatorn och PC:n och som i hög grad underlättar överföringen av utvalda data. Därutöver går det endast att överföra GPS-spårdata, som du sparat i navigatorn, till PC:n med GoPal Assistant, för att senare utbyta data med andra användare eller för att konvertera data till det Google-Earth -kompatibla KML-formatet. För att använda GoPal Assistant måste den först installeras på PC:n. Tips Trots att en manuell installation och överföring av data till navigatorn är möjlig, rekommenderar vi dig att göra alla installationer med GoPal Assistant. 3.1 Installation av GoPal -Assistant-programmet När du lägger in den bifogade CD/DVD-skivan i PC:n öppnas automatiskt SetupAssistant, som ger dig stöd vid installation av olika programkomponenter på PC:n. Installera GoPal Assistant på följande sätt på din PC: 1. Öppna datorns CD/DVD-enhet och lägg in den meföljande CD/DVD-skivan. Efter att CD/DVD-skivan lästs in startas automatiskt Setup Assistant gestartet: Följ anvisningarna på skärmen. 2. I dialogrutan Välja komponenter klickar du på markeringsfältet Medion GoPal Assistant (markerad), för att välja GoPal Assistant för installationen: Vid behov kan du klicka på ytterligare markeringsfält för att installera ytterligare programkomponenter (t.ex. Medion GoPal Navigator, Microsoft ActiveSync, handböcker etc.). Klicka därefter på knappen Fortsätt. 3. I detta dialogfönster anges sökvägen för installationen: Godkänn det föreslagna eller ange en egen sökväg och klicka på Fortsätt. 4. I detta dialogfönster kan du individuellt döpa om katalogen (rekommenderas ej): Klicka på knappen Installera, för att överta det som föreslås och installera de valda programkomponenterna på din PC. GoPal Assistant installeras i programkatalogen och står sedan till förfogande direkt efter installationen. Om du inte längre behöver GoPal Assistant vid en senaren tidpunkt kan du avinstallera den med kontrollruten Systemstyrning > Program eller med kommandot Avinstallera i programkatalogen Start > Alla program > Medion GoPal Assistant. För kommunikation och dataöverföring med GoPal Assistant skall Microsoft ActiveSync vara installerat på PC:n: Installationen kan också göras med Setup Assistant på CD/DVD-skivan. Därutäver skall navigatorn vara ansluten till PC:n via USB. Tips ActiveSync behöver bara installeras om PC:n arbetar under Windows 2000 SP4 eller Windows XP. I Windows Vista finns alla programkomponenter för utbyte av data integrerade.

18 GoPal Assistant användargränssnitt Efter utförd installation startas GoPal Assistant via Medion GoPal Assistant i katalogen Start>Alla Program > Medion GoPal Assistant. GoPal Assistant användargränssnitt är indelat i följande områden: Menylist Viaq menylisten kan alla grundfunktioner i programmet hanteras. Menyerna är strukturerade på följande sätt: Arkiv Med menyalternativet Avsluta avslutas GoPal. Åtgärder Via menyalternativet Importera filer till biblioteket startas Content Import Wizard, som ger dig stöd vid överföring av nya innehåll till biblioteket i din GoPal Assistant (se Avsnitt 3.4, Åtgärder via Content Import Wizard [21]). Via menyalternativet Kontrollera för programuppdateringar kan GoPal Assistant automatiskt leta efter uppdaterad programvara för ditt navigationssystem på Internet. Via menyalternativet Kontrollera för programuppdateringar kan GoPal Assistant automatiskt leta efter uppdaterade innehåll till informationerna i biblioteket. Inställningar Med markeringsrutan Kontrolera för programuppdateringar vid start anger du att GoPal Assistant efter starten automatiskt skall leta efter aktuell programvara för ditt navigationssystem. Den aktuella inställningen sparas och läses in igen vid nästa programstart. Via markeringsrutan Kontrollera för innehållsuppdateringar vid programstart anger du att GoPal Assistant automatiskt efter programstart skall leta efter aktuella innehåll för ditt navigationssystem på Internet. Den aktuella inställningen sparas och läses in igen vid nästa programstart.

19 Via marieringsrutan Kontrollera för programuppdateringar vid programstart anger du att GoPal Assistant efter start automatiskt skall leta efter aktuell programvara för ditt navigeringssystem. Hjälp Via menyalternativet Programinformationer öppnas en dialogruta med samma namn, som innehåller informationer om den aktuella versionen av GoPal Assistant och licensrättsliga informationer. Bibliotek, urval av data, apparatinformationer och Info Den centrala delen av GoPal Assistant används endast för administration av program- och innehållsdata för ditt navigeringssystem och dess anslutna enheter. Bibliotek Vi alternativen i biblioteket väljer du specifika kategorier för att överföra data till din navigator eller importera data från denna och till PC:n. Du kan välja mellan kategorierna Kartdata, Specialmål och Program. Apparater Här kan du välja en ansluten navigator, visa specifik information och döpa om apparaten. Dataurvalsområde Detta område anpassas dynamiskt till det valda alternativet. Om du väljer en kategori i biblioteket visas här de data, som står till förfogande. Om du väljer alternativet Apparater visas här apparatinformationen. Enhetsområde I detta område administrerar du det interna Flash-minnts minnesarea eller det isatta minneskortet till den valda navigatorn eller ett minneskort, som satts in i en kortläsare, som är ansluten till PC:n. Utöver val av ett målminne för import-/exportfunktionen kan du formatera de externa minnena (SD-kort i navigator eller kortläsare). Tips I GoPal Assistant enhetsområde identifieras också externa USB-minnen, som du anslutit till din PC. På motsvarande sätt kan dessa enheter också väljas via visningsmenyn Vald enhet och formateras vid behov.

20 Manuella åtgärder för utbyte av data Via kategorierna i biblioteket och den grafiska framställningen kan du välja specifika informationer för att överföra dem till navigatorns interna flash-minne elelr till det isatta minneskortet eller överföra dem därifrån till PC:n. Efter val av en kategori i biblioteket visas de tillgängliga alternativen omedelbart i dataurvalsområdet och kan där väljas. Följande åtgärder kan utföras: Via kategorin Kartdata Specialmål Program...väljer du i dataurvalsområdet......tillgängliga regioner på CD/DVD-skivan för att automatiskt överföra dessa till navigationssystmet....tillgängliga specialmål på CD/DVD-skivan för att automatiskt överföra dessa till navigationssystemet....den nationellt specifika installationsfilen på CD/DVD-skivan för att överföra denna till navigatorn. Vid följande beskrivning utgår vi från att GoPal Assistant och alla nödvändiga kart- och specialmålsdata installerats med hjälp av Setup Assistant från CD/DVD och till datorns hårddisk. Välj ut och överför data manuellt till navigatorn på följande sätt: 1. Öppna GoPal Assistant via menyalternativet med samma namn i menyn Start > Alla program > Medion GoPal Assistant. 2. Välj önskad kategori i biblioteket : Visningen i dataurvalsområdet anpassas automatiskt till den valda kategorin. 3. Välj önskade data. Kartdata Klicka med vänster musknapp på den önskade regionen i den visade kartvyn: Det tillhörande fönstret visar vilken region det är och hur mycket minnesutrymme kartdata för den kräver. Valda regioner visas grönt och ej valda regioner gult. För att ångra ett urval klickar du återigen på regionen: Regionen visas gul igen och är då inte vald för dataöverföring. Specialmål Klicka med vänster musknapp i markeringsfältet bredvid det önskade specialmålsalternativet (hake satt): På den tillhörande raden visas informationer om leverantör, versionsnummer, antal dataposter, minnesstorlek och en beskrivning om en sådan gjorts. För att ångra ett urval klickar du återigen på markeringsfältet (haken borttagen): Posten är inte längre vald för dataöverföring. Program Klicka med vänster musknapp i markeringsfältet bredvid posten för den nationellt specifika installationsfilen (hake satt): På den tillhörande raden visas informationer om leverantör, versionsnummer, minnesstorlek och en beskrivning av filen. För att ångra ett urval klickar du återigen på markeringsfältet (haken borttagen): Posten är inte längre vald för dataöverföring. 4. Välj önskat mål via den visade menyn Vald enhet via den visade menyn i enhetsområdet. Den tillgängliga kapaciteten och erforderlig kapacitet visas i avsnittet Minnesutrymme : Tillgänglig

21 Denna kapacitet står till förfogande på den valda enheten och visas grafiskt via minnesbalken. Erforderligt Denna kapacitet krävs för installation av de data, som valts i biblioteket på enheten. Upptagen Denna kapacitet är upptagen på enheten. 5. Klicka därefter på knappen Synkronisera. GoPal Assistant utför nu en datasynkronisering mellan de valda posterna i biblioteket och den valda enheten: Dataposterna installeras därvid på den valda enheten. 3.4 Åtgärder via Content Import Wizard Utöver den manuella synkroniseringen erbjuder GoPal Assistant därutöver möjligheten att även automatiskt överföra data till biblioteket via Content Import Wizard. Även i detta fall kan du välja riktade datapaket, som sedan installeras på PC:n. Överför data med Content Import Wizards på följande sätt: 1. Välj alternativet Importera data till biblioteket i menyn Åtgärder i menylisten till GoPal Assistant. Därefter öppnas dialogrutan Content Import Wizard : Klicka på knappen Fortsätt. 2. Content Import Wizard söker nu efter nua innehåll och visar dessa automatiskt i området Hittat innehåll. Om du manuellt vill ange en viss källkatalog klickar du på knappen Sök igenom : I den tillhörande dialogrutan anger du nu den katalog där data finns och klickar på knappen Öppna. Tillgängliga data visas nu i området Hittat innehåll. 3. Klicka med vänster musknapp i markeringsfältet bredvid den önskade dataposten (hake satt): På den tillhörande raden visas informationer om datatyp, -namn, tillgänglig och befintlig version. För att ångra ett urval klickar du återigen på markeringsfältet (haken borttagen): Posten är inte längre vald för dataöverföring. Klicka på knappen Fortsätt. 4. Importen utförs nu och indikeras med balken för den aktuella filen och för hela processen. När överföring av data avslutats klickar du på knappen Slutför, för att stänga Content Import Wizard. Valda data står omedelbart till förfogade efter överföringen till respektive bibliotekskategori.

22 Funktioner för apparatadministration I området Apparater och i enhetsområdet ger GoPal Assistant åtkomst till den nyss anslutna navigatorn: Det går inte att ansluta flera navigatorer parallellt till en PC. Däremot kan du ansluta navigatorerna efter varandra till PC:n för att till exempel spara GPS-spårdata på PC:n Der GoPal Assistant sparar identiteten för samtliga navigatorer, som anslutits till PC:n och listar dessa under alternativet Apparater. Den aktuellt anslutna navigatorn är markerad med en grön knapp. Om du väljer den aktuellt anslutna navigatorn under alternativet Apparater visas följande informationer om denna apparat i dataurvalsområdet: Namn Här visas apparatens aktuella namn. Du kan när som helst döpa om apparaten (se nedan) Apparat-ID Här visas apparathårdvarans ID-nummmer. Installerade navigationsprogram Här visas vilket navigationsprogram, som installerats på apparaten. Senast synkroniserad Här visas när PC:ns och navigatorns data synkroniserades senast Ändra apparatnamnet Vid leveransen har Din navigationsapparat ett standardnamn som är härlett från produktbeteckningen. Du kan ändra detta namn när som helst och ersätta det med ett användardefinierat namn som därefter används vid anmälningen av Din PC. Gör som följer för att ge Din navigationsapparat ett nytt namn: 1. Välj den anslutna navigationsapparaten i uppgiften Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på kommandot Apparat. 3. Mata in önskat namn i dialogboxen Ge nytt namn och avsluta uppgiften med OK. Det ändrade namnet registreras och tilldelas i framtiden automatiskt navigationsapparaten vid varje anmälan i GoPal Assistant i denna PC. Notera Beakta vänligen att det här rör sig om ett användardefinierat namn. Om Du ansluter navigationsapparaten till en annan PC anmäler den sig där under det ursprungliga namnet vid leveransen.

23 Formatera det externa minneskortet I enhetsområdet ger GoPal Assistant möjlighten att formatera ett externt minneskort i MMC/SDkortinsticksplatsen i navigatorn eller en kortläsare eller en USB-Stick ansluten till PC:n. Formatering av ett minneskort, som satts in i navigatorn är dock bara möjlig om den anslutna navigatorn identifierats som aktuell enhet. Om du byter navigator medan GoPal Assistant är igång skall den anslutna enheten därför först aktiveras. Gör på följande sätt: 1. Välj den anslutna och med en grön knapp markerade enheten i områet Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på knappen Skifta till denna apparat. Om denna knapp inte finns tillgänglig identifierades den anslutna apparaten redan som aktiv apparat. Efter att navigatorn identifierats som aktuellt ansluten enhet gör du på följande sätt för att formatera det isatta minneskortet: 1. Välj i drivarområdet via visningsmenyn Vald drivare uppgiften Aktuellt apparatnamn/externt minne. 2. Klicka med vänster musknapp på knappen Formatera. 3. Dialogrutan Formatera visas: Klicka med vänster musknapp på OK, för att börja formateringen av minneskortet. För att avbryta väljer du knappen Avbryt. 4. GoPal Assistant utför formateringen och visar sedan ett meddelande att formateringen avslutats framgångsrikt: Klicka med vänster musknapp på knappen OK för att stänga meddelandet. Tips Externa minneskort i en kortläsare och USB-sticks kan när som helst väljas i visningsmenyn Vald enhet och formateras. Efter avslutad formatering visas tillgänglig kapacitet via införandena och minnesbalken i området Minnesutrymme.

24 4. Snabbstart

25 En beskrivning av denna funktion finns i den nyaste versionen av denna handbok. Den kan laddas ned från

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbok för programvaran GoPal Navigator Version 4 GoPal Navigator Version 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkomsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Konventioner

Läs mer

Din manual MEDION GOPAL 4.8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2431240

Din manual MEDION GOPAL 4.8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2431240 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MEDION GOPAL 4.8. Du hittar svar på alla dina frågor i MEDION GOPAL 4.8 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC.

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC. Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC Rev D SE 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101 Användarhandbok Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion Svenska December 2007 Part number: 467721-101 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation

Läs mer

PC Software Point Creator for Revit. Snabbguide

PC Software Point Creator for Revit. Snabbguide PC Software Point Creator for Revit Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för Revit Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen.

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantering. För att en nedladdning från TPB katalogen direkt till minneskortet ska lyckas måste det finnas en mapp på minneskortet. Och för att kortet ska fungera

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer