Programhandbok GoPal Navigator version 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programhandbok GoPal Navigator version 4"

Transkript

1 Programhandbok GoPal Navigator version 4

2 - 2 - Innehållsförteckning 1 Inledning Välkommen! CD/DVD-skivans innehåll Systemförutsättningar Konventioner i denna handbok Tips och varningar Viktiga informationer Varumärke Copyright och garanti Manuell installation och idrifttagning Starta navigatorn första gången Nyinstallation och uppdatering av programmet Överföring av kartmaterialet till minneskortet Överföring av data till navigatorns interna minne Installation och idrifttagning via GoPal Assistant Installation av GoPal -Assistant-programmet GoPal Assistant användargränssnitt Manuella åtgärder för utbyte av data Åtgärder via Content Import Wizard Funktioner för apparatadministration Ändra apparatnamnet Formatera det externa minneskortet Snabbstart... 24

3 Inledning 1.1 Välkommen! 1.2 CD/DVD-skivans innehåll 1.3 Systemförutsättningar 1.4 Konventioner i denna handbok 1.5 Tips och varningar 1.6 Viktiga informationer 1.7 Varumärke 1.8 Copyright och garanti

4 Välkommen! Hjärtligt välkommen och stort tack för att du valt vårt mobila navigationssystem. Medan den grundläggande hanteringen av din navigator och ytterligare applikationer (såsom MP3-spelare, Picture Viewer bl.a.) beskrivs i den bruksanvisning, som medföljer navigatorn, behandlas följande ämnen i denna handbok: Installation och idrifttagning av programmet Hantering av navigeringsprogrammet (snabbguide och utförlig beskrivning) Tekniskt stöd för en felfri drift Utöver denna version finns en snabbguide på CD/DVD-skivan med vars hjälp du snabbt kan ta din navigator i drift. Via navigeringssystemets hjälpfunktion får du information om viktiga hanteringssteg och funktioner. Programmet i din navigator utvecklas löpande och kan uppdateras kostnadsfritt. Informationerna i denna handbok avser uteslutande funktionsomfattningen vid tidpunkten för leveransen av ditt navigationssystem. Om programmet och hårdvaran ändrats i efterhand och/eller uppdateras kan informationerna här avvika från den faktiska hanteringen. I detta fall kan du söka efter en nyare version av denna handbok på Medions hemssida (www.medion.de/downloads), där ändringarna i hanteringen dokumenteras. Observera att tillverkaren generellt inte tar något ansvar för förluster eller skador, som beror på uppgifter eller felaktiga informationer i denna handbok. 1.2 CD/DVD-skivans innehåll På den CD/DVD-skiva, som ingår i leveransen finns alla programpaket, som krävs för att använda navigeringssystemet och även installationsfiler för ytterligare applikationer, som antingen installeras i navigatorns minne eller på en Windows-PC. Om du lägger in CD/DVD-skivan i din PC:s enhet för detta öppnas automatiskt en setup-assistent, som hjälper dig med installationen: Följ helt enkelt anvisningarna på bildskärmen för att automatiskt installera valda data. Im installationsassistenten inte startas automatiskt från CD/DVD-skivan kan du även installera data manuellt. Nedan anges vilka komponenter, som finns på CD/DVD-skivan och i vilken katalog på det externa minneskortet eller i din navigatorns flash-minne dessa måste sparas för att säkerställa en felfri drift. Element ActiveSync Adobe Beschreibung I denna katalog finns installationsdata för synkroniseringsprogrammet Microsoft ActiveSync. Detta program används för synkronisering av navigatorn med en Windows- PC. I denna katalog finns installationsdata för Adobe Acrobat Reader. Med detta program kan du öppna den digitala pdf-versionen av denna handbok på en Windows-PC. Zielverzeichnis Detta program skall (manuellt eller med hjälp av setupassistenten) installeras i katalogen Program på din PC. Detta program skall (manuellt eller med hjälp av setupassistenten) installers i katalogen Program på din PC.

5 - 5 - APD Assistent I denna katalog finns data för GoPal Assistenten. Dessa data behövs bara för installationen av GoPal I denna katalog finns installationsdata för GoPal Assistenten. Assistenten på din PC och behöver inte kopieras. Dessa data behövs bara för installationen av GoPal Assistenten på din PC och behöver inte kopieras. användning av ditt navigationsprogram såsom pdffiler. I denna katalog finns pdf-versionen av denna handbok på respektive nationellt språk. Installation License Agreements Manuals POI AUTORUN läsmig.txt Setupassistent I denna katalog finns installationsdata för din navigationsprogramvara. I denna katalog finns licensbestämmelserna för I denna katalog finns data, som ditt navigationssystem behöver för att identifiera specialmål (Points of Interest). Denna setup-information/applikation ser till att setup-assistenten, som ger dig stöd vid installationen av programkomponenterna, startas automatiskt när CD/DVD-skivan läggs i. I denna textfil finns viktiga informationer om denna CD/DVD-skivas innehåll och om olika applikationer på CD/DVD-skivan i respektive nationellt språk. Denna applikation startas automatiskt efter att CD/DVD-skivan läggs i och ger dig stöd vid installationen av programkomponenterna. Dessa data skall (manuellt eller med hjälp av GoPal Assistenten) installeras i katalogen My Flash Disk > INSTALL på det externa minneskortet eller i navigatorns Flash-minne. Dessa data behöver inte kopieras. Dessa filer kan (manuellt eller med hjälp av setup-assistenten) installeras i katalogen Program > Medion GoPal Assistant > Manuals på din PC. Dessa data skall (manuellt eller med hjälp av GoPal Assistenten) installeras i katalogen MapRegions > INSTALL på det externa minneskortet eller i navigatorns Flash-minne. Denna fil behöver inte kopieras. Denna fil behöver inte kopieras. Denna fil behöver inte kopieras.

6 - 6 - Beroende på ditt navigationssystems utrustning och version kan vissa av ovan nämnda kataloger och filer eller tilläggsdata inte finns på den föreliggande CD/DVD-skivan. Närmare informationer om de data, som finns på den medföljande CD/DVD-skivan finns i filen readme.txt. Vid leverans av ditt navigeringssystem finns olika komponenter, såsom operativsystemet och navigeringsprogrammet redan förinstallerade på navigatorn eller det minneskort, som ingår i leveransen: Du kan alltså ta ditt navigeringssystem i drift omedelbart efter uppackningen, utan att behöva göra ytterligare installationer. Vi rekommenderar dig dock att installeras tilläggsprogram, såsom GoPal Assistenten eller Adobe Acrobat Reader på din PC för att få respektive funktionalitet. Därutöver kan det på grund av en felfunktion vara nödvändigt att i efterhand installera om vissa programkomponenter för ditt navigeringssystem. Detta beskrivs i kapitlen Kapitel 2, Manuell installation och idrifttagning och Kapitel 3, Installation och idrifttagning via GoPal Assistant. 1.3 Systemförutsättningar Ditt mobila navigeringssystem kan anslutas till en vanlig Windows-PC för att bl.a. (efter-)installera applikationsdata, såsom navigeringsprogrammet, ytterligare kartmaterial. För en felfri kommunikation skall din PC uppfylla följande systemkrav. Understödda operativsystem Windows 2000 från SP4, Windows XP & Vista TM Hårdvaruspecifikationer aktuell processergeneration, minst 128 RAM, min. en ledig USB-1.1-port Nödvändigt tilläggsprogram Microsoft ActiveSync (endast Windows 2000/XP) för användning som mobil enhet tillsammans med din PC, GoPal Assistent för automatisk dataöverföring mellan navigeringsapparaten och PC:n (vid behov) Tips Om du arbetar med operativsystemet Microsoft Windows Vista TM krävs inte kommunikationsprogrammet ActiveSync. De systemfiler, som krävs för överföring av data finns redan vid leveransen integrerade i ditt operativsstem Windows Vista TM. Anslut din navigator till din PC med hjälp av den medföljande USB-kabeln: Efter att navigatorn identfierats som en ny enhet installeras de erforderliga drivrutinerna automatiskt. Efter framgångsrik installation finns navigatorn med som en enhet i Windows Exlorers översikt bland Mobgila enheter. Om du har sparat ytterligare data på din navigator kontrollerar du att det finns tillräckligt med kapacitet vid överföringen av data. Om detta inte är fallet tar du inte bort de erforderliga filerna. Om din PC uppfyller dessa specifikationer kan du ansluta din navigator till en ledig USB-port på PC:n med hjälp av den medföljande USB-kabeln för att utbyta data. Detta beskrivs i kapitlen Kapitel 2, Manuell installation och idrifttagning och Kapitel 3, Installation och idrifttagning via GoPal Assistant.

7 Konventioner i denna handbok Manövreringen av ditt navigeringssystem följer applikationsstyrningen för ett applikationsprogram för en PC. Det betyder att inmatningar i programmet visas visuellt på bildskärmen och kan utföras därifrån. Det som skiljer sig åt är däremot hanteringen som sådan: Medan du på en PC exekverar en funktion genom att klicka med musen, hanteras navigatorn antingen med den inmatningspenna, som medföljer eller genom att direkt mata in på den beröringskänsliga bildskärmen (pekskärmen) på din navigator- För de efterföljande beskrivningarna gäller därför följande: För inmatningar, som du gör med musen på din PC använder vi begreppet "Klicka/Klicka på". För inmatningar, som du gör med inmatningspennan eller ett finger på pekskärmen på din navigator använder vi begreppet "Peka". På olika ställen i denna handbok hänför vi oss till inmatningar i en programapplikation eller till en sökväg på din PC/minneskort. På följande beskrivningar dokumenteras dessa hänvisningar på följande sätt: Poster från programmet (såsom knappar, menyposter elelr märkningar för markeringsfält) visas med fet stil. Specifika funktioner och program i ditt navigeringssystem (t.ex. MP3 Player el. dyl) eller PC (t.ex. Windows Explorer el. dyl.) visas kursivt. Uppgifter om kataloger och sökvägar (på det externa SD-kortet eller navigatorns Flash-minne) visas kursivt. Informationerna i denna handbok dokumenterar hanteringen av navigeringsprogrammet, förklarar den grafiska bearbetningen på navigatorns bildskär och anger de tillgängliga alternativen för de enskilda funktionerna. För de nedanstående beskrivningarna gäller därför följande: Beskrivningar, som beskriver utförandet av en funktion anges numeriskt och definierar därför de enskilda arbetsstegens ordningsföljd. Beskrivnignar, som hänför sig till olika element i ett programfönster el. dyl. anges också numeriskt, men med färg. Beskrivningar, som anger olika likvärdiga alternativ (som i detta fall) är markerade med uppräkningssymbol.

8 Tips och varningar På olika ställen i denna handbok ger vi praktiska tip eller hänvisar till omständigheter, som kan störa en felfri drift av navigeringssystemet. Dessa avsnitt har markerats på följande sätt i de nedanstående beskrivningarna. Med denna symbol vill vi hänvisa till funktioner och kännetecken, som snabbar upp ditt arbetsflöde och som underlättar hanteringen av ditt navigeringssystem. Tips Med denna symbol vill vi hänvisa till funktioner och kännetecken, som snabbar upp ditt arbetsflöde och som underlättar hanteringen av ditt navigeringssystem. Notera Med denna symbol vill vi hänvisa till viktiga funktioner och kännetecken, som är av avgörande betydelse för driften av ditt navigeringssystem. Följ alla anvisnignar för att undvika felfunktioner på grund av hanteringsfel eller felaktiga inmatningar. 1.6 Viktiga informationer Nedan anges viktiga informationer för driften av ditt navigeringssystem. På ett lämpligt ställe upprepas dessa informationer i handboken i form av anmärkningar och hänvisningar. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att föraren gör inmatningar under färden: Gör alla nödvändiga inmatningar innan färden. Om du måste ändra inmatningar under färden stannar du fordonet på ett lämpligt ställe (t.ex. parkeringsplats). Bilrutor i termoglas eller metallångade rutor försvagar GPS-mottagningen i hög grad. För det mesta finns det en speciell ursparning i metalliseringen bakom vilken navigatorn kan placeras. Om det inte är fallet måste en vanlig i handeln förekommande GPS-antenn monteras utanför kupén (t.ex. på fordonets tak). Navigationssystemets anvisningar är rekommendationer: Vägtrafikförordningen skall alltid följas. Observera att navigatorn måste ta emot en gitlig GPS-signal för att kunna göra en beräkning av rutten från den aktuella positionen.. Observera att navigatorn måste ställas in på den lokala tidszonen för att kunna beräkna korrekt ankomsttid vid framtida ruttberäkningar. Du kan också följa din aktuella position på kartan utan att ange ett mål. Om den finns tillgänglig anges den gatas/väges namn/beteckning där du befinner dig. Obserera att tillfälliga lokal ändringar och/eller begränsningar i vägtrafikförordningen (t.ex. tillåten maxhastighet) inte kan tas med vid ruttplaneringen: Följ alltid skyltarna och/eller lokala trafikanvisningar.

9 - 9 - Observera att kartmaterialet motsvarar den aktuella versionen vid tidpunkten för utleveransen. Tillverkaren kan dock inte lova att informationerna däri är helt bindande och stämmer överens med den faktiska vägsträckningen och/eller skyltningen. 1.7 Varumärke Allka varumärken, som anges i handboken och som i förek, fall skyddas av tredje part är utan begränsning underkastade respektive varumärkesrätt och den respektive ägarens äganderätt. Alla här betecknade varumärken, handelsnamn eller företagsnamn är eller kan vara varumärken eller av sina respektive ägare inregistrerade varumärken. Med reservation för alla rättigheter, som inte uttryckligen anges här. Om det saknas en explicit märkning i denna handbok kan det inte leda till slutsatsen att ett namn är fritt från tredje parts rättigheter. Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista TM och ActiveSync är varumärken, som ägs av Microsoft Coorporation. Acrobat och Acrobat Reader är varumärken, som ägs av Adobe Systems Incorporated. Google Earth TM är ett varumärke tillhörande Google Inc. 1.8 Copyright och garanti Copyright 2007 Version 4 Samtliga rättigheter förbehålls. Alla uppgifter i denna handbok kan ändras utan varsel och är ingen förpliktelse från tillverkaren. Observera att tillverkaren inte tar något ansvar för förluster eller skador, som beror på uppgifter eller felaktiga informationer i denna handbok. Vi är dock alltid tacksamma för informationer om fel och förbättringsförslag för att i framtiden kunna erbjuda ännu bättre produkter. Denna handbok får inte i sin helhet eller delvis reproduceras, sparas på ett elektroniskt medium eller på annat sätt överföras elektroniskt, elektriskt, mekaniskt, optiskt, kemiskt, med fotostatkopia eller audioinspelning, utan ett uttryckligt och skriftligt godkännande av tillverkaren, oberoende av vilket syftet är.

10 Manuell installation och idrifttagning 2.1 Starta navigatorn första gången 2.2 Nyinstallation och uppdatering av programmet 2.3 Överföring av kartmaterialet till minneskortet 2.4 Överföring av data till navigatorns interna minne

11 Vid leverans har operativsystemet Windows CE redan installerats på navigatorn. Därutöver har reda den första programkomponenterna, såsom navigationsprogrammet och kartmaterial för olika länder (versionsberoende) förinstallerats på navigatorn eller det medföljande minneskortet. Om det inte är fallet skall navigationsprogrammet och det nödvändiga kartmaterialet installeras först, innan navigationssystemet kan tas i drift. Om du gör en uppdatering och vill installera ett navigeringsprogram eller ytterligare kartmaterial eller specialmåldata, som du köpt i efterhand måste enskilda eller alla på datorn installerade data tas bort för att kunna installera det nyinköpta programmet. Följande data kan installeras manuellt av användaren: navigeringsprogrammet GoPal Navigator Kartmaterial i form av PSF-filer specialmåldata (POI-data) i form av PSF-data taligenkänningsdata i form av TSD-data Tips Trots att en manuell installation är möjlig, vill vi rekommendera dig att överföra och uppdatera programkomponenter på navigeringssystemet med det medföljande programmet GoPal Assistant, som kan installeras på din PC. Installationen och datautbytet via GoPal -Assistant beskrivs i nästa kapitel. Manuell överföring av programkomponenter från CD/DCD-skivan och till navigatorn görs i Windows Explorer på din PC. Välj en av de båda följande metoderna för att utbyta data mellan navigationssystemet och din PC: När du installerat programmet Microsoft ActiveSync från CD/DVD-skivan kan du ansluta din navigator direkt till en USB-port på din PC via den medföljande USB-kabeln, för att synkronisera de önskade data. I detta fall har du direkt åtkomst till navigatorns interna Flash-minne. Om din PC har en kortläsare kan det medföljande externa minneskortet sättas in direkt där och data kan flyttas över manuellt i Utforskaren. I detta fall har du ingen direkt åtkomst till navigatorns interna Flash-minne. 2.1 Starta navigatorn första gången Beroende på navigationssystmets version har eventuellt det program, som krävs för driften inte förinstallerats på navigatorn, utan finns på det medföljande minneskortet: En motsvarnade information finns i readme-filen och på navigatorns förpackning. I detta fall skall programmet installeras för att kunna ta navigeringssystemet i drift. Installera på följande sätt: 1. Tag försiktigt ut minneskortet ur förpackningen. Kontrollera att kontakterna inte vidrörs eller smutsas ned: I annat fall hindras överföringen av data. 2. För in minneskortet i MMC/SD-kortplatsen i din navigator tills kortet hakar i hörbart.

12 Sätt på navigatorn genom att trycka på till-/från-brytaren på apparaten (se navigatorns handbok). De erforderliga programkomponenterna installeras nu automatiskt. Om du startar din navigator utan att det bifogade minneskortet satts in visar navigeringssystemet följande bildskärm. Sätt in minneskortet i apparaten och peka på knappen installationen., för att starta den automatiska Efter avslutad installation visas navigeringssystemets startbildskärm, där du har åtkomst till de olika funktionerna, såsom navigering, MP3-spelare osv. 2.2 Nyinstallation och uppdatering av programmet Vid behov kan alla eller enskilda applikationsdata, såsom navigeringsprogrammet eller kartmaterialet tas bor ur navigatorns minne (se navigatorns handbok). Det är bland annat nödvändigt för att installera en aktuell version av programmet GoPal -Navigator, som du köpt vid ett senare tillfälle. Programmet för nyinstallation (uppdatering finns i katalogen Installation på CD/DVD-skivan och kan överföras till navigatorn med hjälp av det medföljande minneskortet. Installera navigeringsprogrammet manuell på det externa minneskortet på följande sätt: 1. Om det inte redan gjorts tas minneskortet försiktigt ut ur förpacknignen och förs in i kortläsaren (intern eller extern) till datorn: Kortet hakar i hörbart och kortet innehåll visas i ett nytt fönster i Windows utforskaren. 2. Öppna datorns CD/DVD-enhet och lägg in CD/DVD-skivan. Om CD/DVD-skivans setup-assistent startas automatiskt avslutas denna.

13 Öppna katalogen till CD/DVD-enheten och skifta där till katalogen Installation. 4. Kopiera alla kataloger och filer i denna katalog. 5. Skifta till det externa minneskortets katalogfönster och kopiera in innehållet där. För att installera programmet på minneskortet i navigatorn följer du de anvisningar, som ges i Avsnitt 2.1, Starta navigatorn första gången. Notera Innan det nya programmet kan installeras på navigatorn skall de gamla programkomponenterna tas bort. Information om detta finns i navigatorns bruksanvisning. 2.3 Överföring av kartmaterialet till minneskortet Oberoende av navigeringsprogrammet kan också ytterligare kart- och specialmålsmaterial installeras på din navigator eller så kan befintlgia data ersättas av aktuellt material på en senare inköpt CD/DVDskiva. Navigatorn kan dock bara läsa in dessa data automatiskt om de sparats i katalogen MapRegions på minneskortet. Överför kartmaterial och specialmålsdata på minneskortet på följande sätt: 1. För in minneskortet i kartläsaren (intern eller extern) till din PC: Kortet hakar i hörbart och kortet innehåll visas i ett nytt fönster i Windows utforskaren. 2. Öppna datorns CD/DVD-enhet och lägg in CD/DVD-skivan. Om CD/DVD-skivans setup-assistent startas automatiskt avslutas denna. 3. Öppna katalogen till CD/DVD-enheten och skifta där till katalogen MapRegions. 4. Kopiera alla önskade data med flnamnstillägget. psf: Filnamnet anger vilken region kartdata hänför sig till. 5. Skifta till det externa minneskortets katalogfönster och skapa här en ny katalog med beteckningen MapRegions. 6. Kopiera ni in alla filer i denna katalog. Kopiera nu in specialmålsdata från den ilagda CD/DVD-skivan till minneskortet på följande sätt: 1. Öppna katalogen POI på CD/DVD-skivan. 2. Kopiera önskade filer (t.ex. hotel.de.psf). 3. Skifta till det externa minneskortets katalogfönster MapRegions och kopiera in innehållet där. För att installera kartmaterialet, som kopierats till minneskortet och/eller specialmålsdata i navigatorn följer du de steg, som beskrivs i Avsnitt 2.1, Starta navigatorn första gången.

14 Notera Innan de kart- och specialmålsdata kan installeras på navigatorn skall de gamla filerna (delvis) tas bort. Information om detta finns i navigatorns bruksanvisning. Observera därutvöer att överföringen av data till minneskortet och/eller navigatorns interna minne (se nästa avsnitt) bara är möjlig om det finns tillräckligt med minnesutrymme där. Eventuellt måste data, som inte längre behövs raderas för att skapa utrymme. 2.4 Överföring av data till navigatorns interna minne Din navigatorn har ett intern, ej flyktigt, minne, som finns i katalogen My Flash Disk. Detta minne kan användas för att överföras navigeringsprogram, kartmaterial och/eller taligenkänningsdata till navigatorn och sedan installera dem. Förutsättningen är dock att programmet Microsoft ActiveSync på den medföljande CD/DVD-skivan installerats manuellt eller med setup-assistenten på din PC. Därutäver skall navigatorn vara ansluten till PC:n med den medföljande USB-kabeln. I den följande beskrivningen utgår vi från att Microsoft ActiveSync installerats. Kopiera installationsdata för navigeringsprogrammet till navigatorns interna minne på följande sätt: 1. Anslut navigeringssystemet till PC:n med USB-kabeln. 2. Efter att navigeringssystemet identifierats visar PC:n dialogrutan Nytt partnerskap: För att synkronisera data mellan din navigator och PC:n väljer du alternativet Ja. För att logga in navigatorn som Gäst i din PC väljer du alternativet Nej (rekommenderas). Klicka därefter på knappen Fortsätt. 3. Välj Mobil enhet i Windows utforskaren och skifta till katalogen My Flash Disk. 4. Klicka med höger musknapp i katalogen och välj Ny mapp i kontextmenyn: Ge den nya katalogen namnet INSTALL och avsluta inmatningen med Enter-tangenten. 5. Kopiera alla kataloger och filer i denna (nations-) katalog. 6. Skifta till katalogen Mobil enhet > My Flash Disk > INSTALL och klistra där in det kopierade innehållet. Kopiera in kartmaterialet i navigatorns interna minne: 1. Skifta till katalogen MapRegions på CD/DVD-enheten och kopiera alla önskade data med filnamnsändelsen.psf: Filnamnet anger vilken region kartdata hänför sig till. 2. Välj Mobil enhet i Windows utforskaren och skifta till katalogen My Flash Disk. 3. Klicka med höger musknapp i katalogen och välj Ny mapp i kontextmenyn: Ge den nya katalogen namnet MapRegions och avsluta inmatningen med Enter-tangenten. 4. Kopiera ni in alla filer i denna katalog. Om navigeringsprogrammet byggts ut med en uppdatering med specialmåldata eller funktionen "Språkinmatning" skall tillhörande data överföras till navigatorns interna minne: Respektive funktion står till förfogande först efter den automatiska installationen. Kopiera specialmålsdata och/eller taligenkänningsdata till navigatorns interna minne på följande sätt:

15 För att överföra specialmåsldata skiftar du till katalogen POI på CD/DVD-enheten och kopiera önskade PSF-filer (t.ex. hotel.de.psf). 2. Skifta till katalogen Mobil enhet My Flash Disk > MapRegions och klistra där in det kopierade innehållet. 3. För att överföra talidentifieringsdata skiftar du till katalogen TSD på din CD/DVD-enhet och klistra här in din nationellt specifika katalog: I katalogen Germany TSD finns till exempel talidentifieringsdata för det tyskspråkiga området. Vid behov kan naturligvis också talidentifieringsdata/-kataloger för andra länder kopieras in för installation på din navigator. 4. Skifta till katalogen Mobil enhet > My Flash Disk > MapRegions och klistra där in det kopierade innehållet.

16 Installation och idrifttagning via GoPal Assistant 3.1 Installation av GoPal -Assistant-programmet 3.2 GoPal Assistant användargränssnitt 3.3 Manuella åtgärder för utbyte av data 3.4 Åtgärder via Content Import Wizard 3.5 Funktioner för apparatadministration

17 Utöver den manuella installationen kan erforderliga data överföras med programmet Software GoPal Assistant från CD/DVD-skivan till navigatorn: Der GoPal Assistant är ett speciellt verktyg, som underlättar kommunikationen mellan navigatorn och PC:n och som i hög grad underlättar överföringen av utvalda data. Därutöver går det endast att överföra GPS-spårdata, som du sparat i navigatorn, till PC:n med GoPal Assistant, för att senare utbyta data med andra användare eller för att konvertera data till det Google-Earth -kompatibla KML-formatet. För att använda GoPal Assistant måste den först installeras på PC:n. Tips Trots att en manuell installation och överföring av data till navigatorn är möjlig, rekommenderar vi dig att göra alla installationer med GoPal Assistant. 3.1 Installation av GoPal -Assistant-programmet När du lägger in den bifogade CD/DVD-skivan i PC:n öppnas automatiskt SetupAssistant, som ger dig stöd vid installation av olika programkomponenter på PC:n. Installera GoPal Assistant på följande sätt på din PC: 1. Öppna datorns CD/DVD-enhet och lägg in den meföljande CD/DVD-skivan. Efter att CD/DVD-skivan lästs in startas automatiskt Setup Assistant gestartet: Följ anvisningarna på skärmen. 2. I dialogrutan Välja komponenter klickar du på markeringsfältet Medion GoPal Assistant (markerad), för att välja GoPal Assistant för installationen: Vid behov kan du klicka på ytterligare markeringsfält för att installera ytterligare programkomponenter (t.ex. Medion GoPal Navigator, Microsoft ActiveSync, handböcker etc.). Klicka därefter på knappen Fortsätt. 3. I detta dialogfönster anges sökvägen för installationen: Godkänn det föreslagna eller ange en egen sökväg och klicka på Fortsätt. 4. I detta dialogfönster kan du individuellt döpa om katalogen (rekommenderas ej): Klicka på knappen Installera, för att överta det som föreslås och installera de valda programkomponenterna på din PC. GoPal Assistant installeras i programkatalogen och står sedan till förfogande direkt efter installationen. Om du inte längre behöver GoPal Assistant vid en senaren tidpunkt kan du avinstallera den med kontrollruten Systemstyrning > Program eller med kommandot Avinstallera i programkatalogen Start > Alla program > Medion GoPal Assistant. För kommunikation och dataöverföring med GoPal Assistant skall Microsoft ActiveSync vara installerat på PC:n: Installationen kan också göras med Setup Assistant på CD/DVD-skivan. Därutäver skall navigatorn vara ansluten till PC:n via USB. Tips ActiveSync behöver bara installeras om PC:n arbetar under Windows 2000 SP4 eller Windows XP. I Windows Vista finns alla programkomponenter för utbyte av data integrerade.

18 GoPal Assistant användargränssnitt Efter utförd installation startas GoPal Assistant via Medion GoPal Assistant i katalogen Start>Alla Program > Medion GoPal Assistant. GoPal Assistant användargränssnitt är indelat i följande områden: Menylist Viaq menylisten kan alla grundfunktioner i programmet hanteras. Menyerna är strukturerade på följande sätt: Arkiv Med menyalternativet Avsluta avslutas GoPal. Åtgärder Via menyalternativet Importera filer till biblioteket startas Content Import Wizard, som ger dig stöd vid överföring av nya innehåll till biblioteket i din GoPal Assistant (se Avsnitt 3.4, Åtgärder via Content Import Wizard [21]). Via menyalternativet Kontrollera för programuppdateringar kan GoPal Assistant automatiskt leta efter uppdaterad programvara för ditt navigationssystem på Internet. Via menyalternativet Kontrollera för programuppdateringar kan GoPal Assistant automatiskt leta efter uppdaterade innehåll till informationerna i biblioteket. Inställningar Med markeringsrutan Kontrolera för programuppdateringar vid start anger du att GoPal Assistant efter starten automatiskt skall leta efter aktuell programvara för ditt navigationssystem. Den aktuella inställningen sparas och läses in igen vid nästa programstart. Via markeringsrutan Kontrollera för innehållsuppdateringar vid programstart anger du att GoPal Assistant automatiskt efter programstart skall leta efter aktuella innehåll för ditt navigationssystem på Internet. Den aktuella inställningen sparas och läses in igen vid nästa programstart.

19 Via marieringsrutan Kontrollera för programuppdateringar vid programstart anger du att GoPal Assistant efter start automatiskt skall leta efter aktuell programvara för ditt navigeringssystem. Hjälp Via menyalternativet Programinformationer öppnas en dialogruta med samma namn, som innehåller informationer om den aktuella versionen av GoPal Assistant och licensrättsliga informationer. Bibliotek, urval av data, apparatinformationer och Info Den centrala delen av GoPal Assistant används endast för administration av program- och innehållsdata för ditt navigeringssystem och dess anslutna enheter. Bibliotek Vi alternativen i biblioteket väljer du specifika kategorier för att överföra data till din navigator eller importera data från denna och till PC:n. Du kan välja mellan kategorierna Kartdata, Specialmål och Program. Apparater Här kan du välja en ansluten navigator, visa specifik information och döpa om apparaten. Dataurvalsområde Detta område anpassas dynamiskt till det valda alternativet. Om du väljer en kategori i biblioteket visas här de data, som står till förfogande. Om du väljer alternativet Apparater visas här apparatinformationen. Enhetsområde I detta område administrerar du det interna Flash-minnts minnesarea eller det isatta minneskortet till den valda navigatorn eller ett minneskort, som satts in i en kortläsare, som är ansluten till PC:n. Utöver val av ett målminne för import-/exportfunktionen kan du formatera de externa minnena (SD-kort i navigator eller kortläsare). Tips I GoPal Assistant enhetsområde identifieras också externa USB-minnen, som du anslutit till din PC. På motsvarande sätt kan dessa enheter också väljas via visningsmenyn Vald enhet och formateras vid behov.

20 Manuella åtgärder för utbyte av data Via kategorierna i biblioteket och den grafiska framställningen kan du välja specifika informationer för att överföra dem till navigatorns interna flash-minne elelr till det isatta minneskortet eller överföra dem därifrån till PC:n. Efter val av en kategori i biblioteket visas de tillgängliga alternativen omedelbart i dataurvalsområdet och kan där väljas. Följande åtgärder kan utföras: Via kategorin Kartdata Specialmål Program...väljer du i dataurvalsområdet......tillgängliga regioner på CD/DVD-skivan för att automatiskt överföra dessa till navigationssystmet....tillgängliga specialmål på CD/DVD-skivan för att automatiskt överföra dessa till navigationssystemet....den nationellt specifika installationsfilen på CD/DVD-skivan för att överföra denna till navigatorn. Vid följande beskrivning utgår vi från att GoPal Assistant och alla nödvändiga kart- och specialmålsdata installerats med hjälp av Setup Assistant från CD/DVD och till datorns hårddisk. Välj ut och överför data manuellt till navigatorn på följande sätt: 1. Öppna GoPal Assistant via menyalternativet med samma namn i menyn Start > Alla program > Medion GoPal Assistant. 2. Välj önskad kategori i biblioteket : Visningen i dataurvalsområdet anpassas automatiskt till den valda kategorin. 3. Välj önskade data. Kartdata Klicka med vänster musknapp på den önskade regionen i den visade kartvyn: Det tillhörande fönstret visar vilken region det är och hur mycket minnesutrymme kartdata för den kräver. Valda regioner visas grönt och ej valda regioner gult. För att ångra ett urval klickar du återigen på regionen: Regionen visas gul igen och är då inte vald för dataöverföring. Specialmål Klicka med vänster musknapp i markeringsfältet bredvid det önskade specialmålsalternativet (hake satt): På den tillhörande raden visas informationer om leverantör, versionsnummer, antal dataposter, minnesstorlek och en beskrivning om en sådan gjorts. För att ångra ett urval klickar du återigen på markeringsfältet (haken borttagen): Posten är inte längre vald för dataöverföring. Program Klicka med vänster musknapp i markeringsfältet bredvid posten för den nationellt specifika installationsfilen (hake satt): På den tillhörande raden visas informationer om leverantör, versionsnummer, minnesstorlek och en beskrivning av filen. För att ångra ett urval klickar du återigen på markeringsfältet (haken borttagen): Posten är inte längre vald för dataöverföring. 4. Välj önskat mål via den visade menyn Vald enhet via den visade menyn i enhetsområdet. Den tillgängliga kapaciteten och erforderlig kapacitet visas i avsnittet Minnesutrymme : Tillgänglig

21 Denna kapacitet står till förfogande på den valda enheten och visas grafiskt via minnesbalken. Erforderligt Denna kapacitet krävs för installation av de data, som valts i biblioteket på enheten. Upptagen Denna kapacitet är upptagen på enheten. 5. Klicka därefter på knappen Synkronisera. GoPal Assistant utför nu en datasynkronisering mellan de valda posterna i biblioteket och den valda enheten: Dataposterna installeras därvid på den valda enheten. 3.4 Åtgärder via Content Import Wizard Utöver den manuella synkroniseringen erbjuder GoPal Assistant därutöver möjligheten att även automatiskt överföra data till biblioteket via Content Import Wizard. Även i detta fall kan du välja riktade datapaket, som sedan installeras på PC:n. Överför data med Content Import Wizards på följande sätt: 1. Välj alternativet Importera data till biblioteket i menyn Åtgärder i menylisten till GoPal Assistant. Därefter öppnas dialogrutan Content Import Wizard : Klicka på knappen Fortsätt. 2. Content Import Wizard söker nu efter nua innehåll och visar dessa automatiskt i området Hittat innehåll. Om du manuellt vill ange en viss källkatalog klickar du på knappen Sök igenom : I den tillhörande dialogrutan anger du nu den katalog där data finns och klickar på knappen Öppna. Tillgängliga data visas nu i området Hittat innehåll. 3. Klicka med vänster musknapp i markeringsfältet bredvid den önskade dataposten (hake satt): På den tillhörande raden visas informationer om datatyp, -namn, tillgänglig och befintlig version. För att ångra ett urval klickar du återigen på markeringsfältet (haken borttagen): Posten är inte längre vald för dataöverföring. Klicka på knappen Fortsätt. 4. Importen utförs nu och indikeras med balken för den aktuella filen och för hela processen. När överföring av data avslutats klickar du på knappen Slutför, för att stänga Content Import Wizard. Valda data står omedelbart till förfogade efter överföringen till respektive bibliotekskategori.

22 Funktioner för apparatadministration I området Apparater och i enhetsområdet ger GoPal Assistant åtkomst till den nyss anslutna navigatorn: Det går inte att ansluta flera navigatorer parallellt till en PC. Däremot kan du ansluta navigatorerna efter varandra till PC:n för att till exempel spara GPS-spårdata på PC:n Der GoPal Assistant sparar identiteten för samtliga navigatorer, som anslutits till PC:n och listar dessa under alternativet Apparater. Den aktuellt anslutna navigatorn är markerad med en grön knapp. Om du väljer den aktuellt anslutna navigatorn under alternativet Apparater visas följande informationer om denna apparat i dataurvalsområdet: Namn Här visas apparatens aktuella namn. Du kan när som helst döpa om apparaten (se nedan) Apparat-ID Här visas apparathårdvarans ID-nummmer. Installerade navigationsprogram Här visas vilket navigationsprogram, som installerats på apparaten. Senast synkroniserad Här visas när PC:ns och navigatorns data synkroniserades senast Ändra apparatnamnet Vid leveransen har Din navigationsapparat ett standardnamn som är härlett från produktbeteckningen. Du kan ändra detta namn när som helst och ersätta det med ett användardefinierat namn som därefter används vid anmälningen av Din PC. Gör som följer för att ge Din navigationsapparat ett nytt namn: 1. Välj den anslutna navigationsapparaten i uppgiften Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på kommandot Apparat. 3. Mata in önskat namn i dialogboxen Ge nytt namn och avsluta uppgiften med OK. Det ändrade namnet registreras och tilldelas i framtiden automatiskt navigationsapparaten vid varje anmälan i GoPal Assistant i denna PC. Notera Beakta vänligen att det här rör sig om ett användardefinierat namn. Om Du ansluter navigationsapparaten till en annan PC anmäler den sig där under det ursprungliga namnet vid leveransen.

23 Formatera det externa minneskortet I enhetsområdet ger GoPal Assistant möjlighten att formatera ett externt minneskort i MMC/SDkortinsticksplatsen i navigatorn eller en kortläsare eller en USB-Stick ansluten till PC:n. Formatering av ett minneskort, som satts in i navigatorn är dock bara möjlig om den anslutna navigatorn identifierats som aktuell enhet. Om du byter navigator medan GoPal Assistant är igång skall den anslutna enheten därför först aktiveras. Gör på följande sätt: 1. Välj den anslutna och med en grön knapp markerade enheten i områet Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på knappen Skifta till denna apparat. Om denna knapp inte finns tillgänglig identifierades den anslutna apparaten redan som aktiv apparat. Efter att navigatorn identifierats som aktuellt ansluten enhet gör du på följande sätt för att formatera det isatta minneskortet: 1. Välj i drivarområdet via visningsmenyn Vald drivare uppgiften Aktuellt apparatnamn/externt minne. 2. Klicka med vänster musknapp på knappen Formatera. 3. Dialogrutan Formatera visas: Klicka med vänster musknapp på OK, för att börja formateringen av minneskortet. För att avbryta väljer du knappen Avbryt. 4. GoPal Assistant utför formateringen och visar sedan ett meddelande att formateringen avslutats framgångsrikt: Klicka med vänster musknapp på knappen OK för att stänga meddelandet. Tips Externa minneskort i en kortläsare och USB-sticks kan när som helst väljas i visningsmenyn Vald enhet och formateras. Efter avslutad formatering visas tillgänglig kapacitet via införandena och minnesbalken i området Minnesutrymme.

24 4. Snabbstart

25 En beskrivning av denna funktion finns i den nyaste versionen av denna handbok. Den kan laddas ned från

Din manual MEDION GOPAL 4.8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2431240

Din manual MEDION GOPAL 4.8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2431240 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MEDION GOPAL 4.8. Du hittar svar på alla dina frågor i MEDION GOPAL 4.8 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM Windows 7 ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning Filöverföring www.anvisua.se Copyright 2015 Anna

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Guide - Garmin kartinstallation

Guide - Garmin kartinstallation Rev. 1.0 22122010 1 Guide - Garmin kartinstallation Detta dokument innehåller guide för kartinstallation via Garmin MapUpdater och Garmin MapInstall Innehållsförteckning: Förberedelse. sida 2 Kortinstallation

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel:

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer