Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December Part number:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101"

Transkript

1 Användarhandbok Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion Svenska December 2007 Part number:

2 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Handboken får inte, varken i sin helhet eller i delar, reproduceras eller överföras på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, (inklusive fotokopiering och inspelning) utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Development Company, L.P Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alla rättigheter förbehållna. Microsoft, Windows, Vista och Outlook är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. 2

3 Innehållsförteckning Komma igång med Content Manager... 5 Installera Content Manager... 6 Kontroller... 6 Menyfältet... 7 Verktygsfältets ikoner... 7 Åtgärdsfönstret... 8 Informationsfönstret... 8 Innehållslistan... 8 Använda Content Manager...10 Starta och stänga Content Manager...10 Välja en enhetsprofil...10 Återskapande...10 Hantera innehåll...10 Installera innehåll...10 Ta bort innehåll...11 Uppdatera innehåll...11 Alternativ och verktyg...12 Överföra resplaner...12 Importera KML-filer...12 Säkerhetskopior...12 Skapa säkerhetskopior...12 Återställa säkerhetskopior...13 Ta bort säkerhetskopior...13 Enhetsprofiler...13 Ta bort enhetsprofiler...13 Redigera enhetsprofiler...13 Synkronisering av kontakter...14 Egna inställningar...14 Allmänt...14 Visualisering...15 Anpassa teckensnitt för tabeller...15 Anpassa färger för tabeller...15 Avinstallera Content Manager

4 4

5 Komma igång med Content Manager Content Manager är ett PC-baserat program som har ett antal viktiga funktioner som hjälper dig hantera innehållet på din HP ipaq 310 Series Travel Companion. Med Content Manager kan du: Säkerhetskopiera det innehåll som finns lagrat på din enhet till din dator och återställa det på din enhet senare. Ansluta till Content Manager-servern för att ladda ner uppdateringar eller ytterligare navigeringsinnehåll på din enhet. Synkronisera Microsoft Outlook-kontakter till din enhet. Överföra resplaner som skapats på till din enhet. Det finns flera typer av navigeringsinnehåll laddade på din enhet som kan användas med Content Manager. Vilket innehåll som är tillgängligt beror på den enhet som du ursprungligen köpt och i vilket land du köpt denna. Innehållet är uppdelat i mindre, mer lätthanterliga delar för varje region eller land. De olika typer av innehåll som kan finnas tillgängligt inkluderar: Kartor är de vägnätverk som används av navigeringssystemet för att lägga upp rutterna för dina resor. Landmärken är symboler i 3D av vida synliga eller kända objekt. Landmärken i 3D är endast tillgängliga i vissa städer och länder. 3D-orter är data med stadsbyggnader i full 3D som representerar byggnadens faktiska storlek och position på kartan. Data med stadsbyggnader i 3D är begränsat till centrum i de större städerna i USA och Europa. POIs är intressanta platser som är specifika referenspunkter som man kan söka efter och navigera till. Dessa sorteras i olika kategorier som t.ex. hotell, restauranger, turistattraktioner, banker och många andra platser som användarna kanske vill kunna hitta till när de reser. Fonem används av navigeringsmotorn för Text to Speech för att annonsera vägnamn under navigering. Text to Speech-röster finns inte tillgängliga på alla språk och kan ställas in för din Travel Companion genom att välja vilken som helst av röstprofilerna med '(TTS)' i dess namn. Relief är kartdata med terräng i 3D som visar ändringar i terrängen samt höjder eller sänkor när du visar kartan och används för att lägga upp ruttkartan i 3D när du navigerar. Guidespråk är den röstprofil som används för navigationsinstruktioner. Detta är antingen förinspelade röster eller Text to Speech-röster. Röstprofilerna för Text to Speech indikeras genom '(TTS)' och använder artificiell intelligens för att annonsera vägnamn under navigering. De röster som inte är Text to Speech är inspelade på det identifierade språket och talar bara om för användaren att man ska svänga till vänster eller höger och hur långt bort detta ska göras. Menyspråk är en lista över de språk som finns tillgängliga på enheten för knappbeteckningar och bildmeddelanden. Applikationen är den navigationsprogramvara som körs på din Travel Companion. 5

6 Systemkrav För att använda Content Manager behöver du en USB-kabel och en dator som uppfyller följande minimikrav. För att komma åt Content Manager-servern behöver du också en aktiv Internetanslutning på din dator. För att använda funktionen synkronisering av kontakter måste Microsoft Outlook 2003 eller senare version installeras på din dator. Minimikrav Rekommenderas Operativsystem Windows XP Windows Vista Processor 300 MHz klockhastighet Intel Pentium-/Celeron-familjen eller AMD K6-Athlon-/Duronfamiljen eller kompatibel processor Systemminne 256 MB 512 MB Ledigt diskutrymme 2 GB 5 GB OBSERVERA: För att kunna installera nytt innehåll på din HP ipaq Travel Companion behöver du en aktiv Internetanslutning på din dator! Installera Content Manager Följ dessa steg för att installera Content Manager på din dator: 1. Besök för att ladda ner den senaste Content Manager till din dator. 2. Ladda ner filen till din dator och kör installeraren. 3. Välj ett språk från listan och klicka sedan på OK. 4. Läs igenom licensavtalet. Om du vill fortsätta, klicka på Jag accepterar. 5. Välj installationsmapp. En standardmapp för installation ges: C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ipaq Travel Companion 310 Series För att välja en annan mapp, ange sökvägen för denna eller klicka på Bläddra och välj en annan mapp. 6. Klicka på Installera för att påbörja kopieringen. För att visa detaljer medan kopieringen pågår, klicka på Visa detaljer. 7. Klicka på Nästa för att fortsätta. 8. (valfritt) För att starta Content Manager direkt efter installationen, markera kryssrutan. 9. När installationen är klar, klicka på Stäng för att avsluta. Content Manager har en automatisk uppdateringsfunktion som försäkrar att du alltid har den mest uppdaterade versionen på din dator. Varje gång du startar programmet kontrollerar det om det finns några uppdateringar tillgängliga. Kontroller Huvudfönstret för Content Manager är indelat i följande sektioner: menyfältet verktygsfältets ikoner innehållslistan; allt det innehåll som finns tillgängligt för den anslutna enheten åtgärdsfönstret 6

7 Menyfältet informationsfönstret Menyfältet innehåller följande undermenyer: Arkiv: Avsluta: Avslutar Content Manager. Innehåll (innehållsrelaterade åtgärder): Installera: Installerar det valda innehållet på enheten. Installera alla: Installerar allt tillgängligt innehåll på enheten. Uppdatera: Uppdaterar det valda innehållet på enheten. Uppdatera alla: Uppdaterar allt innehåll på enheten. Ta bort: Tar bort det valda innehållet från enheten. Åtgärder (åtgärdsrelaterade åtgärder): Verktyg: Utför åtgärder: Utför alla åtgärder för innehåll som listas i åtgärdsfönstret. Ta bort åtgärd: Avbryter valda åtgärder för innehåll. Rensa åtgärder: Avbryter alla åtgärder för innehåll som listas i åtgärdsfönstret. Överföra resplaner: Öppnar bilden Hantera resplaner för att överföra resplaner som skapats på från din dator till din enhet eller från din enhet till din dator. Säkerhetskopior: Öppnar bilden Hantera säkerhetskopior för att skapa en säkerhetskopia eller för att återställa en säkerhetskopia till din enhet. Enhetsprofiler: Låter dig redigera och ta bort de enhetsprofiler som du har skapat. Synkronisering av kontakter: Startar synkroniseringsfunktionen för Microsoft Outlook. Egna inställningar: Låter dig hantera de egna inställningar som finns tillgängliga för Content Manager. Hjälp: Visar hjälpinformation. Verktygsfältets ikoner Ikonerna under menyfältet utför samma åtgärder som menyalternativen i menyerna Innehåll och Åtgärder. Ikon Menyalternativ Funktion Innehåll > Installera Installerar det valda innehållet på enheten. Innehåll > Uppdatera Uppdaterar det valda innehållet på enheten. Innehåll > Ta bort Tar bort det valda innehållet från enheten. Innehåll > Installera alla Installerar allt tillgängligt innehåll på enheten. 7

8 Ikon Menyalternativ Funktion Innehåll > Uppdatera alla Uppdaterar allt innehåll på enheten. Åtgärder > Utför åtgärder Utför alla åtgärder för innehåll som listas i åtgärdsfönstret. Åtgärder > Ta bort åtgärd Avbryter valda åtgärder för innehåll. Åtgärder > Rensa åtgärder Avbryter alla åtgärder för innehåll som listas i åtgärdsfönstret. Åtgärdsfönstret Efter att du valt en åtgärd kommer denna att visas i åtgärdsfönstret. Namn, typ och storlek på innehållet visas här tillsammans med den valda åtgärden. Alla åtgärder för innehåll i åtgärdsfönstret kan utföras genom att klicka på menyn Åtgärder. eller genom att klicka på Utför åtgärder i Informationsfönstret Detta fönster visar information om den anslutna enheten. Följande parametrar visas: Namn på enheten. Minnestyp (till exempel 'Flash'). Kolumnen Innan visar det lediga utrymme som finns för närvarande. Kolumnen Efter visar det lediga utrymme som kommer att finnas efter att de åtgärder som valts har utförts. Kolumnen Kapacitet visar det totala utrymme som finns. Innehållslistan Den största delen av Content Manager är listan över det innehåll som finns tillgängligt för den anslutna enheten. Kolumnerna i listan är följande: Namn på innehållet. Denna kolumn kan också inkludera ikoner som visar status för det specifika innehållet: Ikon Funktion Detta innehåll är inte installerat ännu. Detta innehåll kan uppdateras. Ingen ikon Detta innehåll är installerat och uppdaterat. Innehållets typ. Nästa kolumn indikerar om innehållet har installerats. Den visar också hur stort utrymme som behövs för att installera detta innehåll. Det finns tre menyalternativ för att filtrera innehållslistan: status, typ och position. Status: Filtrerar innehåll baserat på innehållets status: Alla: Visar allt innehåll. Installerat: Visar endast innehåll som installerats på enheten. 8

9 Inte installerat: Visar endast tillgängligt innehåll som inte installerats på enheten. Uppdaterbart: Visar innehåll för vilket det finns en nyare version tillgänglig än den som är installerad. Uppdaterbart eller ej installerat: Visar allt innehåll som inte är installerat eller uppdaterbart. Uppdaterat: Visar allt installerat och uppdaterat innehåll. Typ: Filtrerar innehåll baserat på innehållets typ: Plats: Filtrerar innehåll baserat på var innehållet är sparat. 9

10 Använda Content Manager Starta och stänga Content Manager För att starta Content Manager, gör följande: 1. Klicka på Start > Alla program. 2. Välj HP ipaq Travel Companion 310 Series. 3. Klicka på Content Manager. För att stänga Content Manager, klicka på Arkiv > Avsluta. Välja en enhetsprofil Bilden enhetsprofil visas innan start. Använd det förinställda profilnamnet eller ange ett nytt namn för den anslutna enheten. Varje gång du startar Content Manager med en ny enhet måste en ny enhetsprofil skapas. Återskapande För att skriva över innehållet för din enhet med en tidigare sparad säkerhetskopia, gör följande: 1. Klicka på Återskapande. 2. Välj ett profilnamn och en enhetstyp. 3. Välj säkerhetskopia och drivenhet för enheten. 4. Klicka på Starta för att påbörja återskapandet. OBSERVERA: För att utföra ett återskapande behöver du en fullständig säkerhetskopia. Att skapa en fullständig säkerhetskopia är rekommenderat när du börjar använda din enhet. Hantera innehåll Installera innehåll OBSERVERA: Endast ej installerat innehåll kan installeras. Sådant innehåll har en intill dess namn i innehållslistan. För att ladda upp valt innehåll till enheten, gör följande: 1. Välj innehåll från innehållslistan. Det finns flera sätt att göra detta på: Klicka på ett innehåll i innehållslistan. För att välja flera alternativ, använd antingen -ikon Shift- eller Ctrl-knappen. Klicka på Installera i innehållsmenyn eller klicka på verktygsfältet. Dra och släpp innehållet till åtgärdsfönstret. Dubbelklicka på ett innehåll. i 10

11 2. Utför åtgärderna genom att klicka på Utför åtgärder i åtgärdsmenyn eller genom att klicka på i verktygsfältet. 3. Bekräfta installationen genom att klicka på Ja. 4. Klicka på OK när uppdateringen är klar. Ta bort innehåll OBSERVERA: Endast installerat innehåll kan tas bort. För att ta bort det valda innehållet, gör följande: 1. Klicka på ett innehåll i innehållslistan. För att välja flera alternativ, använd antingen Shift- eller Ctrl-knappen. 2. Klicka på Ta bort i innehållsmenyn, klicka på i verktygsfältet eller högerklicka på det valda innehållet och klicka på Ta bort. 3. Utför åtgärderna genom att klicka på Utför åtgärder i åtgärdsmenyn eller genom att klicka på 4. Välj Ja i popuprutan. i verktygsfältet. 5. Klicka på OK när uppdateringen är klar. Uppdatera innehåll OBSERVERA: Endast ej uppdaterat innehåll kan uppdateras. Ej uppdaterat innehåll har en -ikon intill dess namn i innehållslistan. För att uppdatera valt innehåll, utför följande steg: 1. Välj innehåll från innehållslistan. Det finns flera sätt att göra detta på: Klicka på ett innehåll i innehållslistan. För att välja flera alternativ, använd antingen Shift- eller Ctrl-knappen. Klicka på Uppdatera i innehållsmenyn eller klicka på verktygsfältet. Dra och släpp innehållet till åtgärdsfönstret. Dubbelklicka på ett innehåll. 2. Utför åtgärderna genom att klicka på Utför åtgärder i åtgärdsmenyn eller genom att klicka på i verktygsfältet. 3. Klicka på OK när uppdateringen är klar. i 11

12 Alternativ och verktyg Verktyg och alternativ i Content Manager kan kommas åt i verktygsmenyn. Överföra resplaner Besök för att lära dig mer om de planeringstjänster som finns tillgängliga för din HP ipaq Travel Companion. Där kan du skapa anpassade resplaner som kan överföras till din enhet för att navigera med. Du kan använda Content Manager för att överföra resplaner som du skapar. Resplaner kan överföras till din enhet som rutter och som POIs. Importera KML-filer 1. Skapa en resplan på 2. Spara resplanen på din dator. 3. Anslut Travel Companion till din dator och starta Content Manager. 4. Under Verktyg, välj Överföra resplaner. 5. Du kan välja Importera som rutt eller Importera som POI: Importera som rutt flyttar resplanen till sektionen Nav-extra på din Travel Companion. Där kan du välja resplanen och använda enheten för att navigera enligt denna. Importera som POI flyttar resplanens ruttpunkter till databasen med POIs på din enhet. Man kan sedan söka efter dessa samt navigera med dem precis som med förinstallerade POIs. 6. Välj resplanen som finns lagrad på din dator för att överföra den till din enhet. Säkerhetskopior Du kan göra en kopia av enhetens innehåll och lagra denna på din dator. Säkerhetskopior är bra att ha som en säkerhetsåtgärd om du råkar ta bort innehållet på din enhet av misstag. Du har alltid licens för det innehåll som du köpt med din enhet och kan använda Content Manager för att ladda ner detta på nytt när som helst. Säkerhetskopior är bra att ha för att spara den tid som det tar att ladda ner innehåll eller om din dator inte är ansluten till Internet. Skapa säkerhetskopior För att säkerhetskopiera dina data, gör följande: 1. Välj Säkerhetskopiera från menyn Verktyg för att öppna fönstret Hantering av säkerhetskopior. 2. Klicka på Säkerhetskopiera i fönstret Hantering av säkerhetskopior och välj sedan Säkerhetskopiera. 3. Använd alternativknapparna för att välja den data du vill spara: fullständig säkerhetskopiering endast säkerhetskopiering av användardata endast säkerhetskopiering av användarens kontakter 12

13 4. Standardmappen för säkerhetskopiering visas. För att definiera en annan mapp, klicka på Jag vill definiera en mapp manuellt och ange sedan sökvägen till önskad plats, eller klicka på Bläddra och välj mapp. 5. Klicka på OK för att påbörja säkerhetskopieringen. 6. Klicka på OK när uppdateringen är klar. Återställa säkerhetskopior För att återställa säkerhetskopierad data, gör följande: 1. Välj Säkerhetskopiera från menyn Verktyg för att öppna fönstret Hantering av säkerhetskopior. 2. Välj en tidigare sparad säkerhetskopia från listan. 3. Klicka på Återställ. 4. Klicka på Ja för att påbörja återställning av dina data. 5. Klicka på OK när uppdateringen är klar. Ta bort säkerhetskopior För att ta bort säkerhetskopierad data, gör följande: 1. Välj Säkerhetskopiera från menyn Verktyg för att öppna fönstret Hantering av säkerhetskopior. 2. Välj en tidigare sparad säkerhetskopia från listan. 3. Klicka på Ta bort. 4. Klicka på Ja för att ta bort säkerhetskopieringen. Enhetsprofiler Existerande enhetsprofiler kan redigeras och tas bort i menyn Enhetsprofiler. Nuvarande enhetsprofil visas i fetstil. OBSERVERA: Nya enhetsprofiler kan endast skapas när du startar Content Manager med en ny enhet ansluten. Ta bort enhetsprofiler För att ta bort en enhetsprofil, gör följande: 1. Välj Enhetsprofiler från menyn Verktyg. 2. Klicka på den enhetsprofil du vill ta bort. 3. Klicka på Ta bort. 4. Klicka på Ja för att fortsätta med borttagningen av den valda enhetsprofilen. OBSERVERA: Den profil som används för nuvarande kan inte tas bort. Redigera enhetsprofiler För att redigera en enhetsprofil, gör följande: 1. Välj Enhetsprofiler från menyn Verktyg. 2. Klicka på den enhetsprofil du vill redigera. 3. Klicka på Redigera. 13

14 4. Ändra på profilens parametrar: För att ändra namn på profilen, ange önskat profilnamn. För att ändra typ av enhet, välj lämplig enhetstyp från listan av tillgängliga enhetstyper. 5. Klicka på OK för att bekräfta ändringarna. Synkronisering av kontakter Du kan använda Content Manager för att synkronisera de kontakter som finns lagrade i Microsoft Outlook med den databas med kontakter som finns på din enhet. Om det finns adresser för dessa kontakter kan du använda dessa adresser som navigeringspunkter. Om det finns telefonnummer för dessa kontakter kan man ringa till dessa genom att använda handsfreefunktionen via Bluetooth på din Travel Companion. En Bluetoothtelefon måste synkroniseras med din Travel Companion för att denna funktion ska kunna användas. För att synkronisera kontakter: 1. Välj Synkronisering av kontakter från menyn Verktyg. 2. Klicka på Synka för att synkronisera kontakterna med din enhet. 3. Klicka på Inställningar för att ändra hur man synkroniserar, hur konflikter ska hanteras och för att ställa in automatisk synkronisering. En konflikt uppstår när en kontakts data är olika på din dator och på din enhet. Konflikter kan hanteras på följande sätt: Datorn skriver över enheten ger prioritet åt de kontaktdata som finns på datorn och detta är vad som kopieras till din enhet. Enheten skriver över datorn ger prioritet åt de kontaktdata som finns på enheten och detta är vad som kopieras till din dator. Fråga mig låter användaren välja vilken kontakt som ska skriva över den andra. Välj Starta med Windows så kommer Outlook Sync att startas automatiskt när Windows startas. Välj Synkronisera automatiskt för att Outlook Sync ska synkronisera kontakter automatiskt när enheten ansluts. Egna inställningar Allmänt Inställningarna kan konfigureras i menyn Egna inställningar. Inställningarna visas på följande flikar: Allmänt Visualisering Fönstret Allmänna egna inställningar har följande sektioner: Språk: Språk för Content Manager kan ändras genom att välja ett språk från rullgardinsmenyn. Hastighet på musens rullhjul: Hastigheten på musens rullhjul i innehållslistan kan ändras genom att flytta skjutreglaget till önskad position. 14

15 Lokal lagringsmapp: När ett innehåll installeras på enheten sparas även detta innehåll i en mapp på datorn. Denna mapp kan ändras här genom att klicka på Bläddra och välja en annan mapp. Om du vill använda standardmappen igen, klicka på Återställ. Cache: Den totala storleken för allt innehåll som finns lagrat på din dator visas. Den lokala lagringsmappen kan tömmas genom att klicka på Rensa. Om ett innehåll lagras i den lokala lagringsmappen kan det installeras på en enhet utan en Internetanslutning. OBSERVERA: Ändringarna träder inte i kraft förrän man klickar på OK. Visualisering Du kan ställa in anpassade teckensnitt och färger för innehållslistan. Anpassa teckensnitt för tabeller För att ändra teckensnitt för tabeller, gör följande: 1. Aktivera anpassade teckensnitt genom att kryssa för Aktivera anpassade teckensnitt i tabellerna. 2. Klicka på Teckensnitt. 3. Välj önskat teckensnitt och klicka på OK. Anpassa färger för tabeller Du kan definiera anpassade förgrunds- och bakgrundsfärger för olika innehållstyper. Genom att välja anpassade tabellfärger är det enklare att skilja de olika innehållstyperna åt. För att ändra färger för tabeller, gör följande: 1. Aktivera anpassade färger för tabeller genom att kryssa för Aktivera anpassade färger i tabellerna. 2. Klicka på knappen intill en innehållstyp i förgrunds- eller bakgrundskolumnen. 3. Välj önskad färg. OBSERVERA: Ändringarna träder inte i kraft förrän man klickar på OK. 15

16 Avinstallera Content Manager För att avinstallera Content Manager, gör följande: 1. Välj Start > Kontrollpanelen på din dator. 2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program. 3. Välj HP ipaq Travel Companion 310 Series Content Manager. 4. Klicka på Ändra/Ta bort. 5. Klicka på Avinstallera. För att visa detaljer medan avinstalleringen pågår, klicka på Visa detaljer. 6. Klicka på Stäng för att avsluta när avinstalleringen är klar. 16

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installationsguide Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer