Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode"

Transkript

1 Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats med NAVTEQ programuppgraderingen T ANMÄRKNINGAR Denna firmware uppdatering behövs endast om du har en iphone med Lightning-kontakt och om du vill använda AppRadio Mode, musik och/eller videouppspelning från din iphone med Lightning-kontakt. (För information angående begränsningar av funktioner som uppstår med denna firmware uppdatering, se VIKTIGT på följande sida.) Denna firmware uppdatering gäller endast för AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT eller AVIC-F8430BT som sålts i Europa och har uppgraderats med NAVTEQ programuppgraderingen T Installering av uppdateringen på andra produkter kan orsaka allvarlig skada på produkterna. Om du applicerar någon programuppgradering på ditt navigationssystem efter denna firmware uppdatering, måste du applicera en separat firmware uppdatering som är speciellt avsedd för programuppdateringen installerad på ditt navigationssystem. I denna anvisning kommer iphone 5 och ipod touch (5:e generation) kommer att anges som iphone med Lightning-kontakt. Funktioner som aktiveras med firmware uppdateringen Uppdatering av firmware för ditt navigationssystem leder till följande ändringar. Funktioner relaterade till en iphone med Lightning-kontakt blir tillgängliga. ipod-inst. läggs till menyn AV-systeminställningar. Inställningsvärden för App-ansl. ändras från Kabelansl. till iphone och från Bluetooth till Annat. Anslut läggs till i aha -skärmen för att ansluta din registrerade iphone med Lightning-kontakt.

2 VIKTIGT Följande kablar krävs för att ansluta till ditt navigationssystem. Men uppspelning av Bluetooth ljud är inte tillgängligt när dessa kablar används och ipod anslutningsinst. är satt till VGA. VGA/USB-kabel för ipod / iphone (CD-IV202NAVI) (säljs separat) Lightning-till-VGA-adapter (Apple Inc. produkt) (säljs separat) Lightning-till-USB-kabel (CD-IU52 eller CA-IU.52C) (säljs separat) eller Lightning-till-USB-kabel (medföljer en iphone med Lightning-kontakt) Funktioner som använder GPS-positionering är inte tillgängliga i AppRadio Mode eller Aha Radio medan en ipod touch är ansluten med hjälp av denna metod. När du använder VGA/USB-kabel för ipod / iphone (CD-IV202NAVI) (säljs separat) och ipod är vald som källa för bakre display, kan det hända att inget ljud matas ut via bakre displayutgången när SD- eller USB-källa är vald på navigationsenheten. För information, se Anmärkning angående utgångsinställning för bakre display på sidan 11. Om du vill spela musik- och/eller videofiler lagrade på din iphone med Lightning-kontakt, installera CarMediaPlayer appen på din iphone med Lightning-kontakt först. Starta sedan CarMediaPlayer medan du är i AppRadio Mode från ditt navigationssystem. Du kan inte spela upp musik- och/eller videofiler lagrade direkt från din iphone med Lightning-kontakt med VGA/USB-kabel för ipod / iphone (CD-IV202NAVI) (säls separat) utan en CarMediaPlayer app. CarMediaPlayer är tillgänglig utan kostnad från din lokala App Store. AppRadio Mode kallades tidigare Advanced App Mode. Om du ansluter din iphone med Lightning-kontakt till ditt navigationssystem med en USB-kabel för ipod (CD-IU51V eller CA-IW.51V) (säljs separat) och en Lightning-till-30-stiftsadapter (Apple Inc. produkt) (säljs separat), är det möjligt att spela upp musikfiler på din iphone med Lightning-kontakt. Upphovsrätt Namn på privata företag, produkter och andra enheter som beskrivs i denna produkt är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive firma. För närmare information, se Bruksanvisningen till ditt navigationssystem.

3 Uppdatering av firmware måste ske i följande ordning. A. Ladda ner firmware uppdateringsfiler B. Uppdatera firmware på ditt navigationssystem C. Verifiera systemapplikationens version D. Anslut din iphone till ditt navigationssystem A. Ladda ner firmware uppdateringsfiler VIKTIGT Ladda ner och skriv ut dessa instruktioner för firmware uppdatering innan du laddar ner och installerar firmware uppdateringen. Det är mycket viktigt att du avslutar alla steg ordentligt och i den ordning som beskrivs nedan. Förfarande 1. Ladda endast ner den fil som motsvarar din modell från webbsidan till din dator. För AVIC-F40BT, filnamnet är AVIC-F40BT_FW-Update_v5.100.zip. För AVIC-F940BT, filnamnet är AVIC-F940BT_FW-Update_v5.100.zip. För AVIC-F840BT, filnamnet är AVIC-F840BT_FW-Update_v5.100.zip. För AVIC-F8430BT, filnamnet är AVIC-F8430BT_FW-Update_v5.100.zip. 2. Lokalisera filen på din hårddisk och packa upp den. Den nedladdade filen skapar följande mapp och fil när den packas upp. AVICZ110 TESTMODE.KEY Observera: Även om mappen döps till AVICZ110, innehåller den rätt firmware filer för AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT eller AVIC-F8430BT. Döp inte om mappen eller försök att installera dessa filer på någon annan apparat än AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT eller AVIC-F8430BT.

4 B. Uppdatera firmware på ditt navigationssystem VIKTIGT Utför INTE något steg av denna firmware uppdatering om modellnumret är något annat än AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT eller AVIC-F8430BT. Kontrollera ditt modellnummer innan du uppdaterar firmware. För AVIC-F40BT, modellnumret finns till vänster om VOL (+/ )-knappen. För AVIC-F940BT och AVIC-F840BT, modellnumret finns direkt nedanför -knappen. För AVIC-F8430BT, modellnumret finns inte tryckt på navigationssystemet. Se Bruksanvisningen för ditt navigationssystem för att kontrollera ditt modellnummer. Krav för SD-minneskort eller microsd-minneskort: För AVIC-F40BT, SD-minneskort 250 MB eller större kapacitet För AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT, microsd-minneskort 250 MB större kapacitet Ska vara tomt och formaterat med FAT32 (SD-minneskort eller microsd-minneskort får inte innehålla några filer). Skrivskydd ska vara bortkopplat. Medans ditt navigationssystem uppdateras, slå INTE av systemets ström. Om denna varning inte följs kan det leda till allvarlig skada på ditt navigationssystem. Mata INTE ut SD-minneskortet eller microsd-minneskortet under firmware uppdateringsförfarandet. Genom att uppdatera firmware återställs alla inställningar till dess grundvärden. Koppla bort eventuella mobila enheter som är anslutna till ditt navigationssystem innan du utför firmware uppdatering. Förfarande 1. Anslut ett SD-minneskort eller microsd-minneskort till din dator och leta sedan reda och kopiera AVICZ110 och TESTMODE.KEY till SD-minneskortet eller microsd-minneskortet. Se till att uppdateringsmappen och filen ligger i rotmappen (topp) på ditt SD-minneskort eller microsd-minneskort. Det får inte finnas några andra filer på SD-minneskortet eller microsd-minneskortet. 2. Vrid ditt fordons nyckel till läge ON och starta upp ditt navigationssystem. 3. Tryck på knappen MODE för att visa skärmen AV-källa och tryck sedan på [Off] på skärmens vänstra kant. AV-källan stängs av. 4. Sätt i SD-minneskortet eller microsd-minneskortet i ditt navigationssystem. Systemet kommer automatiskt att upptäcka firmware uppdateringsfilen, starta om och påbörja uppdateringsförfarandet inom en minut. För AVIC-F40BT, du kan trycka in -knappen för att stänga LCD-panelen medan du uppdaterar firmware.

5 5. Vänta till dess att uppdateringsförfarandet är avslutat. Uppdateringsförfarande tar cirka två till tre minuter för att avslutas. Så snart uppdateringsförfarandet av firmware har avslutats kommer ditt navigationssystem att visa skärmen Program forced write [System ucom Write]. Grundinställningen är System ucom Write. 6. Välj System ucom Write med VOL (+/ )-knappen och tryck sedan på MODE-knappen. Följande skärm visas. För AVIC-F940BT och AVIC-F840BT, Multikontrollen används istället för VOL (+/ )-knappen. 7. Bekräfta (1) att SD versionen är 8.05 och (2) ucom versionen är 8.04 eller tidigare. Om SD-versionen visas som kan det hända att data på SD-minneskortet eller microsd-minneskortet vara förstörd. Ladda ner firmware igen och utför installeringsförfarandet igen.

6 8. Om SD-versionen är rätt och ucom versionen är 8.04 eller tidigare, tryck på MODE-knappen på ditt navigationssystem för att påbörja ucom uppdatering. VARNING! Slå inte av strömmen eller mata ut SD-minneskortet eller microsd-minneskortet medan uppdateringen utförs. Om denna varning inte följs kan det leda till allvarlig skada på ditt navigationssystem. 9. Vänta till dess att uppdateringsförfarandet är avslutat. Uppdateringsförfarandet tar cirka sex minuter att slutföra. När ucom uppdateringen är avslutad, kommer ditt navigationssystem automatiskt att starta om och skärmen Program forced write [System ucom Write] visas igen. 10. Välj System ucom Write med VOL (+/ )-knappen och tryck sedan på MODE-knappen. Följande skärm visas. För AVIC-F940BT och AVIC-F840BT, Multikontrollen används istället för VOL (+/ )-knappen. 11. Bekräfta att ucom versionen är Mata ut SD-minneskortet eller microsd-minneskortet från skärmen Program forced write [System ucom Write] och vrid fordonets nyckel till läget OFF för att stänga av navigationssystemet. Firmware uppdatering är nu avslutad.

7 C. Verifiera systemapplikationens version Förfarande 1. Tryck på HOME-knappen för att visa skärmen Toppmeny. 2. Tryck på [Inställningar]. Skärmen Inställningsmeny visas. 3. Tryck på [Systeminställningar]. Skärmen Systeminställningar visas. 4. Tryck på [Serviceinformation]. Serviceinformation visas. 5. Håll skärmens övre vänstra hörn intryckt. Aktuell firmware version visas. 6. Bekräfta att applikationens version är Tryck på.

8 D. Anslut din iphone till ditt navigationssystem Anslutning av en iphone med Lightning-kontakt Anslutning av en iphone med en Lightning-till-30-stiftsadapter

9 Inställning av ipod-källa och Aha Radio Följande inställningar krävs för ipod-källa och Aha Radio. Enhetsnamn App-ansl. ipod anslutningsinst. iphone med Lightning-kontakt (Både musik- och videofiler kan spelas i AppRadio iphone VGA Mode.) iphone med en Lightning-till-30-stiftsadapter (Endast musikfiler kan spelas.) iphone 30-polig Anmärkningar: I detta avsnitt kommer iphone, ipod touch, ipod classic och ipod nano att refereras till som ipod-enhet. Grundinställningen för App-ansl. är iphone. Grundinställningen för ipod anslutningsinst. är 30-polig. Inställning App-ansl. 1. Koppla bort en ipod-enhet eller ett USB-lagringsmedia. App-ansl. är endast aktivt när en ipod-enhet eller USB-lagringsmedia är bortkopplad. 2. Tryck på knappen MODE för att visa skärmen AV-källa och tryck sedan på [Off] på skärmens vänstra kant. AV-källan stängs av. 3. Tryck på HOME-knappen för att visa skärmen Toppmeny. 4. Tryck på [Inställningar]. Skärmen Inställningsmeny visas. 5. Tryck på [AV-system]. Menyn AV-systeminställningar visas. 6. Ange App-ansl. till iphone. Varje gång trycker på [App-ansl.] ändras inställningen mellan iphone och Annat. Ställa in ipod-inst. 1. Koppla bort en ipod-enhet eller ett USB-lagringsmedia. ipod-inst. är endast aktivt när en ipod-enhet eller USB-lagringsmedia är bortkopplad. 2. Tryck på knappen MODE för att visa skärmen AV-källa och tryck sedan på [Off] på skärmens vänstra kant. AV-källan stängs av. 3. Tryck på HOME-knappen för att visa skärmen Toppmeny.

10 4. Tryck på [Inställningar]. Skärmen Inställningsmeny visas. 5. Tryck på [AV-system]. Menyn AV-systeminställningar visas. 6. Tryck på [ipod-inst.] och välj sedan 30-polig eller VGA. Använda AppRadio Mode (för användare av iphone med Lightning-kontakt) AppRadio Mode kallades tidigare Advanced App Mode. Även om namnet på funktionen har ändrats från Advanced App Mode till AppRadio Mode, kommer Advanced App Mode fortfarande att visas på skärmen på ditt navigationssystem. 1. Registrera din iphone med Lightning-kontakt och anslut den till ditt navigationssystem via Bluetooth trådlös teknik. Om du tidigare har parat din iphone med Lightning-kontakt till ditt navigationssystem, måste du omregistrera och ansluta din enhet efter det att firmware uppdatering har gjorts. Se Bruksanvisningen för ditt navigationssystem för detaljer om Registrering och anslutning av en Bluetooth-enhet. 2. Lås upp och anslut din iphone med Lightning-kontakt. 3. Tryck på knappen MODE för att visa skärmen AV-källa och tryck sedan på [ipod] på skärmens vänstra kant. Funktionsdisplayen på din iphone med Lightning-kontakt visas. Om du inte ansluter din iphone med Lightning-kontakt till ditt navigationssystem via Bluetooth kommer ett meddelande att visas. Tryck på [Anslut] i meddelandet för att ansluta din registrerade iphone med Lightning-kontakt via Bluetooth. Om du trycker på [Inställning.] i meddelande kan du ändra till Bluetooth skärmen för att registrera din iphone med Lightning-kontakt. Om du trycker på [Avbryta] i meddelande kommer meddelandet att stängas. 4. Tryck på. Appen AppRadio startar och skärmen AppRadio Mode (applikationsmeny) visas. 5. Tryck på ikonen för önskad applikation. Önskad applikation startar och applikationens funktionsdisplay visas.

11 6. Hantera applikationen. Använda Aha Radio (för användare av iphone med Lightning-kontakt) Förfarandet för att använda denna funktion är i stort sett samma som i stegen 1 till 3 för Använda AppRadio Mode. Men klicka på [aha] på skärmens vänstra kant i steg 3. En bild med aktuellt innehåll på aha skärmen visas inte endast när du använder VGA/USB-kabeln för ipod / iphone (CD-IV202NAVI) (säljs separat). Inte heller ikonerna på dina Aha Radio stationer på listan visas med denna anslutningsmetod. Anmärkning angående utgångsinställning för bakre display När du använder VGA/USB-kabeln för ipod / iphone (CD-IV202NAVI) (säljs separat) och väljer följande inställningar, kommer videon på ipod och ljudet för SD eller USB att matas ut till den bakre displayen. Detta händer om du valt SD eller USB-källa för främre displayen på navigationsenheten. App-ansl. är satt till iphone. ipod anslutningsinst. är satt till VGA. Video och ljud för ipod är satt för utmatning via bakre displayen. Om du vill mata ut video och ljud från ipod på bakre displayen, välj någon källa förutom SD eller USB-källa för främre displayen på navigationsenheten PIONEER CORPORATION. Alla rättigheter förbehålls. <KTSZ13I> <CWW7835-B> EU

Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829

Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-300FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS-NAVIGERINGSSYSTEM BRUKSANVISNING Innan du läser den här handboken, klicka på knappen nedan för att kontrollera den senaste utgåvan och

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE BRUKSANVISNING 2012 JVC KENWOOD Corporation Swedish/00 (KEE) Innehåll Före användning...3 Hur apparaten

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

HP Photosmart estation C510 series apps för utskrift. HP Photosmart estation C510 series Beskrivning av produktens yttre delar

HP Photosmart estation C510 series apps för utskrift. HP Photosmart estation C510 series Beskrivning av produktens yttre delar Innehåll 1 HP Photosmart estation C510 series apps för utskrift...3 HP Photosmart estation C510 series Beskrivning av produktens yttre delar...3 HP Photosmart estation C510 series Använda den avtagbara

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer