Rev. 1 Manual Revaq Portal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev. 1 Manual Revaq Portal"

Transkript

1 Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1

2 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk... 6 Avancerad... 8 Öppna REVAQ Portalen... 8 Grund uppgifter... 9 Brukare Fastighet Entreprenör Lagringsplats Skapa nytt slamparti Skapa spridning Rita in kartbilden Redigera karta Enkel Cartesia GIS AB / Envisys AB 2

3 Allmänt Revaq Portal REVAQ Portalen är ett GIS system med en spatial databas där man kan följa ett parti avloppsslam från reningsverket till det markområde där avloppsslammet spridits. Slampartiets storlek, analysresultat och maximal spridningsgiva kan utläsas. Spridningens areal, spridningsgiva, spridd mängd kväve och fosfor/ ha samt geografiska område är några av de uppgifter som kan sökas fram via REVAQ Portalen. Informationen är tillgänglig för olika intressenter som t.ex livsmedelsindustrier, brukare och entreprenörer året efter spridningen skett. Registreringen av slamhanteringen är en efterdokumentation. Alla reningsverk certifierade enligt REVAQ är fr o m år 2008 registrerade i REVAQ Portalen. REVAQ Portalen är internetbaserat det vill säga att användaren arbetar direkt mot den information som finns lagrad i en central databas hos Cartesia GIS AB i Lycksele. Informationen lagras i tio år. Endast registrerade användare får tillgång till REVAQ Portalen. Svenskt Vatten administrerar användarna, för att få användarnamn och lösenord kontakta REVAQ:s kansli, se för kontaktuppgifter. REVAQ Portalen har utvecklats av Cartesia GIS AB i samarbete med Envisys AB. Cartesia GIS AB / Envisys AB 3

4 Introduktion till Revaq Portalen Behörigheter Revaq Portalen är funktionellt behörighetsstyrd utifrån användarens inloggning. Det finns fyra olika användarnivåer i systemet Enkel (läsbehörighet), Avancerad (skriv/redigeringsbehörighet), Administratör (fulla rättigheter utom att skapa användare och sätta behörighet) och Superadministratör (fulla rättigheter) Användarnivåerna Enkel och Avancerad kan sättas på olika nyttjare av systemet, medan Administratörsbehörigheterna är kopplade till leverantörerna (Cartesia GIS AB och Envisys AB) som administrerar och driftar systemet. Denna manual kommer att visa och beskriva de olika gränssnitt som Enkel och Avancerad användare ser och kan nyttja i sin verksamhet. Administratörsdelen kommer att beskrivas kortfattat, då dessa delar ligger helt på leverantörerna. Den användargrupp som kommer att vara mest frekvent förekommande i systemet är användare på reningsverken. De har ansvaret för inmatning av informationen i registret och kartdelen. I rollen Avancerad användare kommer de att göra detta arbete själva med stöd av denna manual och utbildning. Det går också att köpa tjänsten från leverantörerna och nyttja systemet med Enkel behörighet. Övriga nyttjare av systemet har alla Enkel behörighet. Formulär För Enkel användare ser gränssnittet enligt. nedan. Användaren har möjlighet att söka på information om slampartier från olika reningsverk och se detaljer om användningen tillsammans med position/utbredning på kartan. Cartesia GIS AB / Envisys AB 4

5 För Avancerad användare tillkommer menyn Hantera, där inmatning av uppgifter för det egna reningsverket sker. Cartesia GIS AB / Envisys AB 5

6 Administratör Manual REVAQ Portalen Lägga upp ett nytt reningsverk Reningsverk och kopplade inloggningar till reningsverket skapas av administratören. Även grunduppgifter som reningsverkets Ägare läggs in i samband med att reningsverket aktiveras. För att på ett strukturerat och enkelt sätt kunna koppla personuppgifter till de olika rollerna i organisationen runt reningsverket så börjar man med att registrera dessa uppgifter i Kontakter Klicka på knappen Kontakter i listan till vänster. Nu kommer Rutan Redigera Kontakter upp. Klicka på knappen Lägg till och mata sedan in uppgifter på personen du vill lägga till. OBS!! Personernas kontaktuppgifterna registreras på ett ställe och kopplas sedan till de olika rollerna (ägare, entreprenör, brukare etc.) i respektive formulär. En komplett och ajourförd kontaktlista underlättar arbetet med registreringar. För att lägga till en Ägare till ett reningsverk klickar man på knappen Ägare till vänster på sidan. Då öppnas fönstret Redigera Ägare Tryck knappen Lägg till och mata in aktuella uppgifter Cartesia GIS AB / Envisys AB 6

7 När du lagt in uppgifter om kontakter och ägare är det dags att lägga upp reningsverket. Klicka på knappen Reningsverk. Nu öppnas fönstret för inläggande av reningsverk. Klicka på knappen Lägg till. Nu kommer rutan för själva reningsverket upp. Fyll i dina uppgifter och tryck på knappen uppdatera. För att rita in ditt reningsverk i kartan klickar du på knappen Kartobjekt. Nu är grunduppgifterna för reningsverket registrerade och Administratören lämnar över till reningsverkets Avancerade användare att sköta komplettering av grunduppgifter samt löpande registrering slampartier och deras användning. Inloggningskoder som ger dessa rättigheter distribueras till användarna. I de fall reningsverket själva inte vill skapa och redigera information på sitt reningsverk, så distribueras inloggningskoder med Enkel behörighet. Cartesia GIS AB / Envisys AB 7

8 Avancerad Manual REVAQ Portalen Öppna REVAQ Portalen Gör inloggningen enkel. Gör gärna REVAQ Portalen till en favorit eller spar inloggningsadressen på något ställe där du kommer åt den. Skriv invändarnamn och lösenord som du erhållit. Det enklaste är att klistra in lösenordet så att alla tecken blir rätt. Du kommer nu till startsidan. Om det finns då både fliken, Sök och Hantera har du både läs och skrivrättighet. Genom att klicka på pil upp eller pil ner kan du stänga och öppna inmatningsfälten. Kartan visar hela Sverige och uppdateras ständigt. I höger kant finns verktyg du kan använda. Tryck på fliken Hantera så ser du ditt reningsverk och kan börja dina inmatningar. Cartesia GIS AB / Envisys AB 8

9 Grund uppgifter Manual REVAQ Portalen I REVAQ Portalen finns uppgifter om Ägare och Reningsverk. Uppgifterna om Ägare läggs in av Administratören när ert reningsverk blir inlagt i REVAQ Portalen. Kontrollera att era uppgifter under Reningsverk stämmer och komplettera med det som saknas. Klicka på fliken Reningsverk välj Ändra och kontrollera era uppgifter. Under nedåtpilen till höger finns en rull lista där ni kan välja rätt uppgift. Om ni saknar något klicka på rutan Lägg till i nederkanten i det fönster som ni har öppet, ex kontakter, entreprenörer m.m och följ anvisningen för denna uppgift. Om det är något ni inte kan ändra på kontakta supporten på Cartesia..med ett mail och tala om vad som är fel. Ändrar ni några uppgifter var nog med att trycka på uppdatera innan du stänger fönstret. När ni är i detta fönster kontrollerar ni också att ert reningsverk är inlagt på kartan. Tryck på knappen Kartobjekt så får ni fram en kartbild Om inte ert reningsverk finns inlagt på kartan uppmanas ni att göra detta med en punkt. Verktyget rita punkt är då tänt. Leta upp ert reningsverk på kartan, kan ni koordinaterna i RT 90 systemet kan ni använda kikaren till höger på fönstret och skriva in koordinaterna för verket. Kartbilden markerar då med ett hårkors var punkten är. Cartesia GIS AB / Envisys AB 9

10 Fortsatt registrering och uppbyggnad av grunduppgifter för reningsverkets verksamhet hanteras av de användare som har Avancerad behörighet. Nedan ges exempel på de uppgifter som bör/ska registreras innan man börjar arbeta med slampartierna och deras användning. Brukare För att lägga upp en Brukare klickar man på knappen Brukare klicka sedan på knappen Lägg till i rutan Redigera Brukare. Fyll i uppgifter om ny brukare klicka sedan På knappen uppdatera. Fastighet För att lägga upp en Fastighet klickar man på knappen Fastigheter klicka sedan på knappen Lägg till i rutan Redigera Fastigheter. Mata här in de uppgifter som efterfrågas. Cartesia GIS AB / Envisys AB 10

11 Entreprenör För att lägga till en ny entreprenör klickar man på knappen Entreprenörer klicka sedan på knappen Lägg till i rutan Redigera Entreprenörer. Fyll i uppgifterna klicka sedan på Knappen uppdatera. Cartesia GIS AB / Envisys AB 11

12 Lagringsplats För att lägga till en lagringsplats klickar du på knappen Lagringsplatser i menyn till vänster. I följande ruta klickar du på knappen lägg till. Fyll här i namnet på lagringsplatsen samt tryck på knappen Kartobjekt för att rita in det i kartan. Rita in din lagringsplats i kartan. Cartesia GIS AB / Envisys AB 12

13 Skapa nytt slamparti Manual REVAQ Portalen Välj knappen Slampartier Välj knappen Lägg till nederst i fönstret Ni får då upp en ny vy som skall fyllas i för att kunna representera det aktuella slampartiet. Börja med att fylla i Grunduppgifter Benämning = Ert namn på slampartiet Lagringsplats = Den plats där slammet lagras i väntan på spridning, välj i rullistan, om ni inte lagt in eller behöver en ny lagringsplats, följ anvisning för detta. Produktions start/stopp = Mellan vilka datum slammet producerats Antal ton = Antal ton i partiet. Obs! Ej ton TS Spridningsgiva = Den maximala givan per år, ton slam (EJ ton TS) Hygineniseringsmetod = Välj i rullistan Cd/P kvot Knappen Uppdatera nederst på fönstret tänds inte förrän samtliga obligatoriska uppgifter är ifyllda. Cartesia GIS AB / Envisys AB 13

14 Fortsätt med fliken Växtnäring. Dessa uppgifter bör finnas med på ert produktblad, använd detta som underlag för denna sida. Fortsätt med fliken Metaller Fortsätt med fliken Salmonella Nu är knappen Uppdatera tänd. Välj denna och ni återgår till fönstret med slampartier där ni inlednignsvis valde Lägg till. Benämningen på det slamparti som just matats in står då här. Cartesia GIS AB / Envisys AB 14

15 Skapa spridning Manual REVAQ Portalen Välj knappen Slampartier Markera och välj slampartiet genom att dubbelklicka på det. Den ifyllda sidan med Grunduppgifter m.m kommer upp. Välj fliken Användning Välj fliken Lägg till Cartesia GIS AB / Envisys AB 15

16 Ett tomt fönster för användning = spridning kommer nu fram. Börja med att välja Fastighet, klicka på rullistepilen till höger. Finns fastigheten redan är det bara att välj den och trycka på OK nederst till höger. Fastigheten är då vald och ni kommer tillbaka till Användning. Leta i listan med pilknapparna om ni är osäkra på om fastigheten redan finns eller inte. Om aktuell fastighet inte finns, måste den skapas. Tryck på Lägg till Fyll i fönstret Välj fastighet Beteckning = Fastighets beteckningen, den består av ett namn och en sifferbeteckning. T.ex. Oröd 1:7 Cartesia GIS AB / Envisys AB 16

17 Öppna rullistan och välj Brukare. Om brukaren finns klicka på OK Brukare = Företagsnamn om detta finns i annat fall namnet på lantbrukaren. Om inte aktuell brukare finns måste en brukare skapas. Välj Lägg till Fyll i fönstret Välj Brukare Om inget Org nr finns, hoppa över denna ruta. Klicka på rullistan för Kontaktperson. Om kontakten finns klicka på OK Kontakt = Fysisk person som kan kontaktas, kan på fastigheter ibland var det samma som Brukare. Kontrollera genom att använda pilarna i de blå ringarna. Om inte aktuell kontakt finns måste en kontakt skapas. Välj Lägg till. Cartesia GIS AB / Envisys AB 17

18 Fyll i fönstret Kontaktuppgifter När fönstret är ifyllt med kontaktperson och minst uppgiften telefon, tänds knappen Uppdatera Tryck på denna och Markera och välj namn genom att dubbelklicka på namnet som nu finns i listan. Tryck på OK Fälten i Välj Brukare är nu ifyllda Tryck på knappen Uppdatera Cartesia GIS AB / Envisys AB 18

19 Fönstret som visas är nu listan med Brukare Markera och välj namn genom att klicka på namnet som nu finns i listan. Tryck på OK Det ifyllda fönstret som visas är Redigera Fastigheter. Tryck på Uppdatera Markera och välj fastighet genom att klicka på namnet som nu finns i listan. Tryck på OK Cartesia GIS AB / Envisys AB 19

20 Fönstret Användning visas nu åter. Fortsätt att fylla i; Skiftesbenämning = blocknummer eller annat som finns återgivit på den karta som medföljer spridningen. Välj entreprenör med pilen till höger i rullistan. Om entreprenören inte finns tryck på knappen Lägg till och följ anvisningen. Antal Ton = Det totala antalet ton slam som är spridit på fältet. (Ej ton TS) Den areal som slammet är spridit på. Datum = Det datum som slammet spreds. Intervall = Antal år till nästa slamspridning. Faktisk årsgiva = Antalet ton/areal/intervall Anv. område = Välj i rullistan Gröda = Efterföljande gröda, välj i rullistan. Tryck på Uppdatera Rita in kartbilden Kartobjekt = Den bild på den digitala kartan som motsvarar den verkliga spridningen. Välj knappen Redigera Cartesia GIS AB / Envisys AB 20

21 Nu visas en kartbild, var du befinner dig i kartan beror på var du var senast. Välj Sökfunktionen Kikaren I denna kan man antingen söka sig fram genom att gå till olika vyer eller genom att skriva in koordinater på det aktuella fältet i RT 90 systemet. Lägg in kordinaterna Välj Sök Ett hårkors visas där koordinaterna är, använd nu förstoringsglaset med ett plus för att komma nära. Rita kartan med verktyget Polygon Dubbelklicka på fältet när det är klart och fönstret för Användning visas åter. Tryck på knappen Uppdatera Nu visa åter fönstret Redigera slamparti och fliken för användning är tänd. Finns fler spridnignar på samma slamparti välj knappen Lägg till Cartesia GIS AB / Envisys AB 21

22 Redigera karta Manual REVAQ Portalen Om differansen mellan inmatad och inritad areal överstiger 10 % bör fältet ritas om. Inritad areal visas i parentes. Tryck på knappen Redigera kartobjekt Du kommer då tillbaka till kartan. Fältet du vill redigera är nu markerat med små rutor(noder), där du klickat i hörnen. Om man har handen markerad och pekar på en ruta med pilen som visas ser man i vilken ordning man ritat hörnen. Nod 1 och 6 är ibland på samma ställe beroende på hur man stänger ytan. Klicka med vänsterknappen och dra i noden när det finns ett kors under pilen. Dubbelklicka på den inritade figuren för att stänga den. Cartesia GIS AB / Envisys AB 22

23 Enkel Manual REVAQ Portalen Denna instruktion gäller för inloggning med endast läsbehörighet, dvs informationen är tillgänglig för läsning men ingen ändring eller redigering kan ske. Internetlänk: Denna länk måste skrivas eller klistras in. Den går inte att söka upp via till exempel Google. Inloggning för Farina: Användarnamn: Farina Lösen: 39tYf5k& Stora och små bokstäver måste vara rätt. Inga prickar över å, ä eller ö. Även om man har tränat en demonstration så glömmer man lätt. Gör en lathund över vilka moment som skall visas. Gör inloggningen enkel. Gör gärna Revaq-portalen till en favorit eller spar inloggningsadressen på något ställe där du kommer åt den. Cartesia GIS AB / Envisys AB 23

24 Skriv invändarnamn och lösenord som du erhållit. Det enklaste är att klistra in lösenordet så att alla tecken blir rätt. Lösenord och användarnamn kan användas av flera personer inom företaget. Lösenorden byts ut med jämna mellanrum. Kontakta Svenskt Vatten om ditt lösenord inte fungerar. Du kommer nu till startsidan för läsbehörighet. Det finns då två flikar i vänstra fältet, Sök och Sökresultat. Genom att klicka på pil upp eller pil ner kan du stänga och öppna inmatningsfälten. Kartan visar hela Sverige och uppdateras ständigt. I höger kant finns verktyg du kan använda. Cartesia GIS AB / Envisys AB 24

25 Vid läsning kan ovanstående verktyg användas. De övriga gäller vid redigering och inmatning. Du kan börja med att zooma in på huset där ni befinner er. Det ger en känsla av att vara delaktig. Detaljnivån på inzoomade objekt kan vara förvånansvärt stor. Vill du göra en demonstration/sökning för ett speciellt reningsverk? Klicka på sök och välj sedan län, kommun, reningsverk. Klicka på pilen i rull-listorna och välj sedan län, kommun och reningsverk. Väljer du län och kommun kommer bara det reningsverk som finns i kommunen upp. Den 3:e rullistan, ägare, visar samtliga ägare till reningsverk som finns inmatade i portalen. Eftersom en ägare, till exempel VA Syd, kan ha flera reningsverk i olika kommuner är denna lista inte styrd till län eller kommun. Du behöver inte välja ägare för att få fram ett reningsverk. Är du osäker, lämna denna tom. Cartesia GIS AB / Envisys AB 25

26 Portalen lämnar förslag på de reningsverk som finns i kommunen. Välj det du vill granska. Du kan nu välja slamparti och begränsa slampartierna via produktionsperioden, till exempel välja år. Klickar du nu på "sök" nere till höger så får du upp namnet på reningsverket i en ny dialogruta. I detta fall har du inte kombinerat med vart slammet har levererats utan får fortfarande upp alla producerade slampartier. Klicka på det lilla + tecknet till vänster om huset med reningsverk. Du får då upp en lista på slampartier. Om du ställer markören på reningsverket blir det en "hand". Klicka en gång och kartan flyttas till reningsverket. Om du ställer markören på ett slamparti bildas också en "hand". Dubbelklicka så kommer du till grundinformationen om slampartiet. Klicka på det lilla + tecknet till vänster om slampartiet. Då kommer aktuella spridningar upp var just detta parti har använts. Om du klickar en gång på användningen flyttas kartbilden till det aktuella fältet. Om du dubbelklickar på användningen kommer grundinformationen för det aktuella partiet upp. Om du klickar i den lilla fyrkanten till vänster om användningen, du kan fylla i fler samtidigt, och sedan klickar på knappen "visa markerade" så flyttas kartbilden till just dessa fälten. När du fått fram kartbilden med det aktuella fältet måste du zooma ut för att få helhetsbilden. Cartesia GIS AB / Envisys AB 26

27 Nu kan du zooma och panorera så att fältet kan identifieras. Sökning kartan över ett område Visa en kartvy, till exempel genom att välja en bild i "kikaren". Välj vy, ofta Sverige. Klicka sedan på plus förstoringsglaset och zooma in rätt nivå, till exempel en kommun. På en viss zoomnivå uppträder slamgödslade fält som markeringar i kartan. På en ännu lägre zoomnivå finns en etikett som visar information om fältet. Zooma in fältet så att det kan identifieras. Då framgår - År för spridning - Kommun som fältet finns i - Fastighet Vill du ha detaljinformation, välj informationsverktyget. Pekaren blir då ett kryss och du klickar på aktuellt skifte. Nu kommer information upp i vänstra informationsfältet. Du kan nu hantera informationen igen genom att dubbelklicka på fastighetsinformationen och du får upp informationen om slamparti. Vill du söka för att få detaljinformation: - Välj den nedre sök-fliken. - Fyll i levererat till - Län (måste man veta själv) - Kommun (framgår av kartan) Klicka på listan över fastighet, då kommer alla fastigheter upp i kommunen som tagit emot slam. Har man valt ett reningsverk på övre delen "levererat från" kommer de fastigheter upp som tagit emot slam. - Titta på fastighetsbeteckningen i kartan, välj detsamma i listan. - Klicka på sök. Då kommer de reningsverk upp som slamgödslat på denna fastighet. Kan vara flera. Man kan också välja informationsverktyget. Då blir pekaren ett kryss. Klicka på fältet du vill ha information kring och detta kommer då upp i informationsfältet till vänster. Klicka på + tecknet vid reningsverket. Då kommer slamparti upp. Klicka på + tecknet vid slamparti. Då kommer slamgödslade fält upp. Slamparti och fält finns nu identifierade. Cartesia GIS AB / Envisys AB 27

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012

Digital GIS Maps Höganäs. Höganäs kommun, 2012 Digital GIS Maps Höganäs Höganäs kommun, 2012 Slamdatabasen Spårhunden Slamanvändning Höganäs kommun 20122 Sidan 2. (11) Innehållsförteckning 1. Slamanvändning 2012... 3 2. Översiktkarta över slamspridning

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalen

Hjälp vid användning av Geodataportalen 1(12) Hjälp vid användning av Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriverket 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 support@geodata.se www.lantmateriet.se 2(12) Denna

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER Version Rättigheter: 29.9.2015 cj medlemsregisteransvarig UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER Varje scoutkår har ett kårkort i Kuksa där det finns viktig information under flera flikar. KONTAKTUPPGIFTER På fliken

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual. Business Monitor Smart

Manual. Business Monitor Smart Manual Business Monitor Smart Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 2 Introduktion

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

VINDBRUKSKOLLENS ANVÄNDARHANDBOK. Vindbrukskollen. Senast reviderad 2016-04-20

VINDBRUKSKOLLENS ANVÄNDARHANDBOK. Vindbrukskollen. Senast reviderad 2016-04-20 VINDBRUKSKOLLENS ANVÄNDARHANDBOK Vindbrukskollen Senast reviderad 2016-04-20 1 Innehåll Välkommen!... 4 Om Vindbrukskollen... 4 Överblick över Vindbrukskollens olika delar... 4 Vem gör vad i Vindbrukskollen?...

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Anvisning för ARVI-systemet för dig som matar in personbedömningar 13.4.2015

Anvisning för ARVI-systemet för dig som matar in personbedömningar 13.4.2015 Anvisning för ARVI-systemet för dig som matar in personbedömningar 13.4.2015 Innehåll Grunder för ARVI-systemet... 1 Att mata in bedömningen... 2 Att skicka bedömningen till TE-byrån... 5 Att avsluta ARVI...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 1 Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 Ändringar som berör dig som har en täktverksamhet Ingen utlevererad mängd Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja levererat per användningsområde-

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Användarhandbok för administratörer av tjänsten för dator Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen... 3 Komma

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna.

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. INLOGGNING OCH KUNDTJÄNST ÄRENDEN OCH SAMTYCKEN NATURHÄNSYN Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Instruktioner för att skapa bevakningsområden

Instruktioner för att skapa bevakningsområden Manual Öppen 2014 11 13 PA1 1 (5) Instruktioner för att skapa bevakningsområden Denna manual har tagits fram som ett stöd för de användare som vill skapa bevakningsområden i Ledningskollen version 4.0.

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Tryckt på: Länsstyrelsen, Jönköping 2013

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3 MANUAL förklaringar & funktioner Version 2 version 2.0.3 sid 2 Innehåll Logga in i idha-online...................................................... pkt 1 sid 3 Profilinställningar.........................................................

Läs mer

Utbildning i sökning av produkter och produktinformation

Utbildning i sökning av produkter och produktinformation Hjälpmedelstjänsten information till förskrivare Hjälpmedelstjänsten är del av en befintlig databas som heter Nationell katalog för produkter och avtal. Västra Götalandsregionen ansvarar för drift, förvaltning

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Terrängkörningsplaner

Terrängkörningsplaner Februari 2012 Manual för TKP Terrängkörningsplaner Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Leif Jougda Bengt Näsholm Åke Sjöström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Artportalen --- Grundläggande användarhandledning Sammanställd för Länsstyrelsen Södermanlands län 2007 av: Per Flodin Innehållsförteckning Generellt om Artportalen...3 Registrera användare i Artportalen...4

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag AKTUELL 2016-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer