Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda"

Transkript

1 Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan Ritstift är effektivare när stor noggrannhet är viktig. I den här lektionen övar du först med Ritstift på en tom rityta och använder det sedan för att skapa en illustration som föreställer ett päron.

2 5 Rita med verktyget Ritstift I den här lektionen lär du dig följande: Rita raka linjer. Använda lagermallar. Avsluta bansegment och dela linjer. Rita kurvformade linjer. Markera och justera kurvsegment. Komma igång I den första delen av den här lektionen använder du verktyget Ritstift på en tom rityta. 1 För att vara säker på att verktygen och panelerna fungerar exakt på det sätt som beskrivs i lektionen tar du bort eller inaktiverar (genom att döpa om) inställningsfilen för Illustrator CS3. Se avsnittet Återställa standardinställningarna i kapitlet Komma igång. Obs! Om du inte redan har kopierat den här lektionens övningsfiler från bokens CD till hårddisken, kan du göra det nu. Se avsnittet Kopiera filerna för Allt i en bok i kapitlet Komma igång. 2 Öppna filen L5start_01.ai i mappen Lesson05 som finns i mappen Lessons i AICIB-mappen på hårddisken. Den övre delen av ritytan visar banan du kommer att skapa. Använd den nedre delen för den här övningen. 3 Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som navigerar du till mappen Lesson05 och öppnar den. Skriv path1.ai i textrutan Filnamn. På listmenyn Filformat väljer du formatet Adobe Illustrator (*.AI). Låt inställningarna i dialogrutan Illustrator-alternativ vara oförändrade och klicka på OK.

3 124 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 4 Tryck Ctrl+0 (noll) (Windows) eller Kommando+0 (Mac) för att anpassa sidan till fönstret och stäng sedan alla paneler utom verktygspanelen genom att klicka på stängningsknapparna, eller hålla ned Skift och trycka Tabb en gång. Du behöver dem inte i den här lektionen. 5 Välj verktyget Ritstift ( ). Så länge ritstiftet ännu inte har placerat sin första punkt visas ett litet kryss till höger om pekaren. Detta indikerar att du påbörjar en ny bana. Klicka och släpp musknappen en gång i det nedre arbetsområdet. Flytta sedan muspekaren bort från fästpunkten. När du gör det försvinner det kryss som tidigare visades. Obs! Om du ser en korspekare i stället för ritstiftet beror det på att Caps Lock-tangenten är aktiv. Syftet är att erbjuda högre precision (fungerar även med andra verktyg). Tryck Caps Lock om du föredrar verktygsikonen som pekare. 6 Flytta muspekaren åt höger och klicka en gång för att skapa nästa fästpunkt i banan. Obs! Det första segmentet du ritar visas inte förrän du klickat för en andra fästpunkt. Om riktningslinjer visas har du oavsiktligt dragit med ritstiftet; välj i så fall Redigera > Ångra och klicka igen. (Riktningslinjer används för att omforma kurvformade banor och skrivs inte ut.) Den första punkten ansluts till den nya fästpunkten. Klicka nu nedanför den första fästpunkten för att skapa ett sicksackmönster. Sicksackmönstret är komplett när det innehåller sex fästpunkter. Klicka och släpp musknappen från punkt till punkt för att skapa sicksackmönstret. En av många fördelar med verktyget Ritstift är att man kan skapa anpassade banor och fortsätta redigera de fästpunkter som utgör banan. Låt oss nu se hur markeringsverktygen förhåller sig till verktyget Ritstift. 7 Välj verktyget Markering ( ) och klicka på sicksackbanan. Lägg märke till att alla fästpunkter blir fyllda, vilket indikerar att samtliga är markerade. Klicka och dra banan

4 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 125 Allt i en bok till en ny plats på ritytan. Lägg märke till att alla fästpunkter flyttas tillsammans och att sicksackbanan bibehålls oförändrad. 8 Avmarkera banan med någon av dessa fyra metoder: Använd verktyget Markering och klicka på en oanvänd del av ritytan. Välj Markera > Avmarkera. Med verktyget Ritstift aktivt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac) och klickar för att avmarkera; detta aktiverar tillfälligt verktyget Markering. När du släpper Ctrl/Kommando aktiveras åter verktyget Ritstift. Klicka en gång på verktyget Ritstift. Även om det ser ut som om banan fortfarande är aktiv ansluter den inte till nästa fästpunkt som skapas. 9 Välj verktyget Direktmarkering ( ) och klicka på en av fästpunkterna. Om du använder tekniken att klicka och dra en markeringsram runt en fästpunkt med verktyget Direktmarkering blir det enklare att markera enskilda fästpunkter. Den markerade fästpunkten fylls, medan omarkerade fästpunkter är ofyllda. Endast den aktiva punkten visas fylld. 10 Med fästpunkten markerad, klicka och dra för att flytta den. Punkten flyttas, men de övriga behåller sina positioner. Det är på det här sättet man redigerar banor. 11 Då och då behöver man redigera ett linjesegment i en bana. Välj Markera > Avmarkera. Klicka sedan med Direktmarkering på ett linjesegment mellan två fästpunkter och välj Redigera > Klipp ut. Markera ett segment i en bana.

5 126 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 12 Återgå till Ritstift och placera pekaren över en av de fästpunkter som var kopplade till linjesegmentet. Lägg märke till att det nu visas ett litet snedstreck till höger om pekaren, vilket indikerar en fortsättning av en befintlig bana. Klicka och släpp musknappen. 13 Placera pekaren över den andra punkten som var kopplad till det ursprungliga linjesegmentet. En liten cirkel med en tvärgående linje ( ) visas intill pekaren. Detta indikerar att du ansluter till en annan bana. Klicka på fästpunkten för att koppla ihop banorna. Koppla ihop banor. 14 Välj Arkiv > Spara och sedan Arkiv > Stäng. Skapa raka linjer I lektion 4 såg du att man kan använda Skift-tangenten tillsammans med formverktygen för att kontrollera formen på objekt. Detta gäller även verktyget Ritstift, förutom att vinklarna för de banor du skapar begränsas till multiplar om 45. I följande avsnitt får du öva på att rita raka linjer. 1 Öppna filen L5start_02.ai i mappen Lesson05 som du hittar i mappen Lessons i AICIB-mappen på hårddisken. Överst på ritytan ser du banan du ska skapa. Använd den nedre halvan av sidan för den här övningen. 2 Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som navigerar du till mappen Lesson05 och öppnar den. Skriv path2.ai i textrutan Filnamn. På listmenyn Filformat väljer du formatet Adobe Illustrator (*.AI). Låt inställningarna i dialogrutan Illustrator-alternativ vara oförändrade och klicka på OK. 3 Välj verktyget Ritstift ( ) och klicka en gång på ditt arbetsområde i dokumentet. 4 Håll ned Skift och klicka ungefär 25 mm till höger om den första fästpunkten. Observera att även om pekaren inte befinner sig i exakt rätlinjig position, så fäster du ändå mot den punkten.

6 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 127 Allt i en bok 5 Medan du håller ned Skift-tangenten, klicka och försök rita en bana som liknar banan i fönstrets övre del. Håll ned Skift när du klickar för att begränsa vinklarna i banan. 6 Välj Arkiv > Spara och stäng filen. Skapa kurvformade banor I den här delen av lektionen får du lära dig rita jämna, kurvformade linjer med verktyget Ritstift. I vektorprogram, som t.ex. Illustrator, går det att rita kurvor s.k. Bézier-kurvor med kontrollpunkter. Genom att placera ut fästpunkter och dra i riktningslinjerna kan man definiera formen på en kurva. Det kan ta ett tag att vänja sig vid att rita kurvor på det här sättet, men det erbjuder en suverän kontroll och flexibilitet när man väl har lärt sig det. 1 Innan vi börjar med övningsfilen väljer du Arkiv > Nytt för att skapa ett nytt dokument. Välj dokumentprofilen Utskrift. Använd det för att öva på att rita Bézier-kurvor. 2 Gå till kontrollpanelen och klicka en gång på rutan för fyllning och välj färgrutan Ingen ( ). Klicka sedan på rutan för linjefärg och välj färgrutan Svart. 3 Klicka på listmenyn Linjebredd och ange linjebredden till 1 pt.

7 128 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 4 Klicka och släpp musknappen någonstans på sidan för att skapa den första fästpunkten. Klicka sedan någon annanstans (håll musknappen nedtryckt) och dra för att skapa en kurvformad bana. Klicka och dra för att skapa en kurvformad bana. Fortsätt klicka och dra på olika platser. Syftet med övningen är inte att skapa någonting särskilt du ska bara vänja dig vid Bézier-kurvor. När du klickar och drar visas riktningslinjer som avslutas med runda riktningspunkter. Vinkeln och längden på riktningslinjerna bestämmer formen och storleken på de kurvformade segmenten. Riktningslinjer skrivs inte ut och visas inte när fästpunkten är inaktiv. 5 Välj Markera > Avmarkera. 6 Välj verktyget Direktmarkering ( ) och markera ett kurvformat segment för att visa riktningslinjerna igen. Om du flyttar riktningspunkterna omformas kurvan. Obs! Fästpunkter är fyrkantiga och när de är markerade är de fyllda, i annat fall ofyllda. Riktningspunkter är runda. Dessa linjer och punkter skrivs inte ut med illustrationen. Markera fästpunkter för att få tillgång till riktningslinjerna. 7 Välj Arkiv > Stäng. Spara inte filen.

8 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 129 Allt i en bok Komponenter i en bana En övergångspunkt har alltid två riktningslinjer som flyttas samtidigt som en enda enhet. När man drar riktningspunkten på någon av riktningslinjerna vid en övergångspunkt, flyttas båda riktningslinjerna samtidigt och upprätthåller en jämn kurva vid fästpunkten. Däremot kan en hörnpunkt ha två, en eller ingen riktningslinje beroende på om den kopplar ihop två, ett eller inget kurvsegment. Hörnpunkternas riktningslinjer bevarar hörnet genom att använda sig av olika vinklar. När man drar en riktningspunkt på en hörnpunkts riktningslinje flyttas inte den andra riktningslinjen, om det finns någon. A. Fästpunkt. B. Riktningslinje. C. Riktningspunkt (eller handtag). Skapa en kurva I det här avsnittet lär du dig hur man hanterar riktningslinjerna för att kontrollera kurvor. 1 Öppna filen L5start_03.ai i mappen Lesson05. På denna sida ser du de banor du kommer att skapa. En lagermall har skapats i filen så att du kan öva på att kalkera med verktyget Ritstift. (Lektion 8 innehåller mer information om lager.) Arbetsytan nedanför banan är tänkt som övningsområde om du vill öva mer på egen hand. 2 Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som navigerar du till mappen Lesson04 och öppnar den. Skriv path3.ai i textrutan Filnamn. På listmenyn Filformat väljer du formatet Adobe Illustrator (*.AI). Låt inställningarna i dialogrutan Illustrator-alternativ vara oförändrade och klicka på OK.

9 130 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 3 Tryck Z för att växla till Zooma-verktyget ( ) och dra en markeringsram runt den första kurvan. Dra med Zooma-verktyget för att zooma in ett specifikt område. 4 Välj verktyget Ritstift. Klicka och håll musknappen nedtryckt vid basen av den vänstra delen av bågen och dra uppåt för att skapa en riktningslinje i samma riktning som bågen. Det blir enklare om du kommer ihåg att alltid följa kurvans riktning. Släpp musknappen när riktningslinjen befinner sig strax ovanför bågen. När en kurva går uppåt, bör riktningslinjen också gå uppåt. Obs! Ritytan kanske flyttas när du drar fästpunkten. Om kurvan försvinner ur synhåll väljer du Visa > Zooma ut tills du ser kurvan och fästpunkten igen. Om du trycker ned mellanslagstangenten kommer du tillfälligt åt verktyget Handen och kan flytta dokumentet.

10 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 131 Allt i en bok 5 Klicka på banans nedre högra bas och dra nedåt. Släpp musknappen när den översta riktningslinjen befinner sig strax ovanför bågen. Om du vill kontrollera banan måste du vara uppmärksam på var riktningspunkterna hamnar. 6 Om den bana du skapade inte följer banan i mallen använder du verktyget Direktmarkering ( ) igen och markerar en fästpunkt i taget. Justera sedan riktningslinjerna genom att dra riktningspunkterna tills banan följer mallen mer exakt. Obs! Om du drar ut riktningslinjen längre får du en större lutning. Om du drar ut den kortare blir lutningen mindre. 7 Använd verktyget Markering ( ) och klicka någonstans på ritytan där det inte finns några andra objekt, eller välj Markera > Avmarkera. Om det behövs zoomar du ut för att se nästa bana på sidan. Om du klickar med verktyget Ritstift när den första banan fortfarande är aktiv kopplas banan till denna nästa punkt, men genom att avmarkera den första banan kan du nu skapa en ny bana. 8 Välj Arkiv > Spara. Obs! Du kan även hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac) om du tillfälligt vill byta till verktyget Markering eller Direktmarkering beroende på vilket som användes senast. För att avmarkera håller du ned Ctrl/Kommando och klickar någonstans på ritytan det inte finns några objekt.

11 132 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 9 Välj Ritstift och klicka och dra på den vänstra basen av banan B, i samma riktning som bågen. Klicka och dra nedåt på nästa punkt och justera bågen med riktningslinjerna innan du släpper musknappen. Strunta i om den inte är exakt, du kan korrigera detta med Direktmarkering när banan är klar. Klicka och dra uppåt för att skapa uppåtbågen. Fortsätt längs med banan och växla mellan att klicka och dra uppåt och klicka och dra nedåt. Placera fästpunkter endast där du ser de kvadratformade rutorna. Om du gör fel när du ritar väljer du Redigera > Ångra för att ångra. I Illustrator går det att ångra flera åtgärder i följd (antalet begränsas endast av datorns minne) genom att upprepade gånger välja Redigera > Ångra eller trycka Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac). Växla mellan att dra uppåt och nedåt med verktyget Ritstift. 10 När banan är komplett väljer du verktyget Direktmarkering och markerar en fästpunkt. När fästpunkten är markerad visas riktningslinjerna på nytt och du kan justera banans böjningar.

12 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 133 Allt i en bok 11 Prova att upprepa dessa banor på arbetsytan. 12 Välj Arkiv > Spara och stäng filen. Kurvor och hörnpunkter När man skapar kurvor är riktningslinjerna till hjälp för att fastställa banans lutning. Att återgå till en hörnpunkt kräver dock lite extra ansträngning. I den här delen av lektionen ska vi öva på att konvertera övergångspunkter till hörnpunkter. 1 Öppna filen L5start_04.ai i mappen Lesson05. Dokumentet visar den bana du kommer att skapa. Använd den översta delen som mall för övningen. Skapa dina banor direkt ovanpå de banor som redan finns där. Arbetsytan nedanför är avsedd som övningsområde. 2 Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som navigerar du till mappen Lesson05 och öppnar den. Skriv path4.ai i textrutan Filnamn. På listmenyn Filformat väljer du formatet Adobe Illustrator (*.AI). Låt inställningarna i dialogrutan Illustrator-alternativ vara oförändrade och klicka på OK. 3 Använd verktyget Zooma ( ) och dra en markeringsram runt den översta banan. Du blir lättare att få en mer exakt bana om du zoomar in den. 4 Välj verktyget Ritstift ( ), klicka på den första fästpunkten och dra uppåt. Klicka sedan på den andra fästpunkten och dra nedåt, precis som i de föregående övningarna. Genom att hålla ned Skift kan du styra riktningslinjens vinkel. 5 Håll ned Alt och placera pekaren över antingen den senast skapade fästpunkten eller dess riktningspunkt. Håll utkik efter en cirkumflex (^) och klicka och dra uppåt när du ser den.

13 134 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift Om du inte klickar exakt på punkten visas ett varningsmeddelande. Klicka i så fall på OK och försök igen. Denna varning visas om du inte klickar exakt på punkten. Klicka och dra när du ser en cirkumflex. Du kan prova att justera riktningslinjerna med hjälp av verktyget Direktmarkering ( ) när banan är klar. 6 Släpp Alt och klicka på nästa punkt i mallbanan och dra nedåt. 7 Håll ned Alt igen och ta tag i den senaste fästpunkten eller riktningslinjen och dra den uppåt för nästa kurva. Kom ihåg att du måste se en cirkumflex (^), i annat fall skapar du ytterligare en slinga. 8 Fortsätt detta mönster med att klicka och dra och använda Alt-tangenten för att skapa hörnpunkter tills banan är klar. Använd Direktmarkering för att finjustera banan. Därefter avmarkerar du banan. 9 Välj Arkiv > Spara. 10 Välj Visa > Anpassa till fönster. Du kan även använda Ctrl+0 (noll) (Windows) eller Kommando+0 (Mac). Använd verktyget Zooma ( ) för att dra en markeringsram runt den andra banan och på det sättet förstora visningen.

14 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 135 Allt i en bok 11 Klicka med Ritstift på den första fästpunkten och dra uppåt. Klicka och dra nedåt på den andra fästpunkten. Att skapa en båge på det här sättet kanske du känner dig bekant med vid det här laget. Du går nu från kurvan till en rak linje. Att bara trycka Skift och klicka ger inte en rak linje eftersom denna senaste punkt är en övergångspunkt. Banan när en övergångspunkt inte omvandlas till en hörnpunkt. 12 För att skapa nästa bana som en rak linje klickar du på den punkt du nyss skapade för att ta bort en riktningslinje. Håll sedan ned Skift och klicka på nästa punkt. Klicka på den senaste fästpunkt du skapade för att tvinga fram en rak bana från den. 13 Klicka och dra nedåt för nästa bana (eftersom bågen går nedåt) på den punkt du just skapade. Du får nu en riktningslinje. 14 Klicka på nästa punkt och dra uppåt för att slutföra nedåtbågen. 15 Klicka på den nyss skapade fästpunkten och släpp musknappen. 16 Skift-klicka på nästa punkt. 17 Klicka och dra uppåt och klicka sedan och dra nedåt på den sista punkten för att skapa den sista bågen.

15 136 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 18 Öva genom att rita likadana banor i den nedre delen av dokumentet. Använd verktyget Direktmarkering för att justera om det behövs. 19 Välj Arkiv > Spara och sedan Arkiv > Stäng. Rita ett päron I den här delen av lektionen skapar du en illustration av ett päron genomborrat av en pil. Du får tillämpa det du har övat på i de tidigare övningarna samt lära dig ytterligare några tekniker. 1 Välj Arkiv > Öppna och öppna filen L5end.ai i mappen Lesson05, som du hittar i mappen Lessons i AICIB-mappen på hårddisken. 2 Välj Visa > Zooma ut för att göra den färdiga teckningen mindre och låt den vara synlig på skärmen medan du arbetar. (Använd verktyget Handen ( ) för att flytta teckningen dit du vill ha den.) Om du inte behöver se bilden väljer du Arkiv > Stäng. 3 Nu är det dags att öppna startfilen för att kunna påbörja övningen. Välj Arkiv > Öppna och öppna filen L5start.ai i mappen Lesson05. 4 Välj Arkiv > Spara som. I dialogrutan Spara som navigerar du till mappen Lesson05 och öppnar den. Skriv Pear.ai i textrutan Filnamn. På listmenyn Filformat väljer du formatet Adobe Illustrator (*.AI). Låt inställningarna i dialogrutan Illustrator-alternativ vara oförändrade och klicka på OK.

16 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 137 Allt i en bok Skapa pilen Du börjar med att rita den raka linjen för pilen. Tack vare lagret kan du rita direkt ovanpå den färdiga teckningen. 1 Välj Visa > Straight Line för att zooma in det nedre vänstra hörnet av mallen. Olika visningslägen som zoomar in vissa områden av mallen har skapats för detta dokument och lagts till på Visa-menyn. Om du vill skapa ett eget anpassat visningsläge väljer du Visa > Nytt visningsläge. Mer information om detta finns i avsnittet Så här använder du flera fönster och visningslägen i Illustrator-hjälpen. 2 Välj Visa > Göm markeringsram för att dölja markeringsramarna för markerade objekt. Välj verktyget Ritstift ( ) och flytta pekaren till den streckade linjen av pilen i teckningen. Lägg märke till att det visas ett litet kryss intill ritstiftspekaren. Detta indikerar att du påbörjar en ny bana när du klickar. 3 Klicka på punkten A i den vänstra änden av linjen för att skapa startpunkten en liten fylld fyrkant. Klicka på punkt B i linjens högra ände för att skapa slutpunkten. Klicka en gång för att påbörja en rak linje. Klicka igen för att avsluta den. När du klickar en andra gång visas en cirkumflex intill pekaren. Detta indikerar att du kan skapa en riktningslinje för en kurva genom att klicka och dra från denna fästpunkt. Cirkumflexsymbolen försvinner när du flyttar pekaren bort från fästpunkten.

17 138 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 4 Kom ihåg att du måste avsluta banan innan du kan rita andra linjer som inte är kopplade till denna bana. Välj Markera > Avmarkera, eller använd någon av de andra metoderna som beskrivs i de tidigare övningarna. Nu ska du göra den raka linjen tjockare genom att ändra linjebredden. 5 Klicka med verktyget Markering på den raka linjen för att markera den. 6 Välj Fönster > Linje för att visa panelen Linje. 7 Skriv 3 pt vid Bredd och tryck Enter för att tillämpa värdet. Dela en bana För att kunna fortsätta med pilen behöver du dela banan för den raka linjen med verktyget Sax och sedan justera segmenten. 1 Med den raka linjen fortfarande markerad, klicka på verktyget Suddgummi ( ) och håll musknappen nedtryckt för att komma åt verktyget Sax ( ). Välj saxen och klicka ungefär mitt på linjen för att klippa av den. När du klipper med saxen måste du göra det på en linje eller kurva inte på en punkt. Där du klickar med saxen ser du en markerad fästpunkt. Saxen genererar i själva verket två fästpunkter varje gång du klickar, men eftersom de ligger ovanpå varandra är bara en av dem synlig. 2 Välj Direktmarkering ( ) och placera pekaren över platsen där du klippte. Den ofyllda fyrkanten intill pekaren indikerar att den befinner sig över fästpunkten. Markera den nya fästpunkten och dra den snett uppåt för att öka avståndet mellan de två separerade segmenten. Klicka med verktyget Sax för att klippa av linjen. Dra för att separera de nya linjesegmenten.

18 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 139 Allt i en bok Lägga till en pilspets I Adobe Illustrator går det att lägga till pilspetsar till öppna banor genom att använda en s.k. effekt. Funktionen Pilar finns tillgänglig på såväl Filter-menyn som Effekt-menyn. Fördelen med att använda kommandot på Effekt-menyn är att pilen ändras dynamiskt med den linje den applicerats på. Ett filter däremot har ingen direkt koppling till linjen. När en bana med effekten Pilar ändras, följer pilen banan, medan pilen som applicerats via Filter-menyn håller sig kvar på den plats där den skapades. Mer information om effekter och hur de används finns i lektion 12. Filtret Pilar. Effekten Pilar. Du ska nu lägga till en pilspets på det ena linjesegment och en pilavslutning på det andra. 1 Med det översta linjesegmentet markerat väljer du Effekt > Stilisera > Pilar. Obs! Välj Stilisera på den övre sektionen av Effekt-menyn. Det nedre Stilisera-kommandot applicerar målade eller impressionistiska effekter på RGB-bilder. 2 Låt alternativet Inga vara valt i sektionen Början i dialogrutan Pilar. I sektionen Slut bläddrar du fram till pilform nummer 2 och klickar på OK. Illustrator lägger till pilspetsen i slutet av linjen (den sista fästpunkten som skapades på den oklippta linjen).

19 140 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 3 Använd verktyget Markering för att markera det nedersta linjesegmentet och välj Effekt > Stilisera > Pilar för att öppna dialogrutan igen. Välj nummer 18 i sektionen Början, välj Inga i sektionen Slut och klicka på OK. Detta lägger till en pilavslutning vid linjens startpunkt. Om du vill använda samma pilform på andra markerade objekt väljer du Effekt > Stilisera > Pilar. 4 Välj Markera > Avmarkera för att avmarkera teckningen och sedan Arkiv > Spara. Rita kurvor I det här avsnittet får du repetera hur man åstadkommer kurvor genom att rita ett päron, ett skaft och ett blad. Du ritar först en ensam kurva och sedan flera kurvor med hjälp av stödlinjerna i mallen. Markera en kurva 1 Välj Visa > Curved Line för att visa den kurvformade linjen på mallen. 2 Använd verktyget Direktmarkering ( ) och klicka på ett av segmenten i den kurvformade linjen för att se dess fästpunkter och de riktningslinjer som sträcker sig ut från punkterna. Med direktmarkeringsverktyget kan du markera och redigera enskilda segment i den kurvformade linjen. När du har markerat en kurva kan du även välja kurvans linje- och fyllningsfärg. När du gjort det får nästa linje du ritar samma attribut. Mer information om det här finns i lektion 6.

20 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 141 Allt i en bok Rita bladet Nu ska du rita den första kurvan för bladet. 1 Välj Visa > Leaf, eller rulla nedåt en bit för att se stödlinjerna för Leaf step 1. Som du strax ska få se i stället för att dra en kurva med verktyget Ritstift ska du nu dra för att ange startpunkten och riktningen för linjens kurva. När du släpper musknappen skapas startpunkten och två riktningslinjer. Sedan flyttar du verktyget till slutet av den första kurvan för att ange startpunkten och riktningen för linjens nästa kurva. 2 Välj Ritstift och placera det över punkt A på mallen. Tryck ned musknappen och dra från punkt A till den röda punkten. Släpp musknappen. Härnäst skapar du den andra fästpunkten och dess riktningslinjer. 3 Placera verktyget över punkt B, tryck ned musknappen och dra från punkt B till nästa röda punkt. Släpp musknappen. De två fästpunkterna kopplas ihop med en kurva som följer de riktningslinjer du har skapat. Observera att om du varierar vinkeln när du drar, ändras kurvans böjning. 4 För att slutföra den kurvformade linjen drar du verktyget Ritstift från punkt C på mallen till den sista röda punkten och släpper musknappen. 5 Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac) utanför linjen för att specificera att banan är slut. (Du måste göra detta för att ange att du avslutar en bana. Du kan även göra det genom att klicka på verktyget Ritstift på verktygspanelen eller genom att välja Markera > Avmarkera.) Dra för att påbörja linjen och Dra för att avsluta den första Dra för att avsluta den andra ange riktningen för den första kurvan och ange riktningen kurvan och justera dess riktning. kurvan. för den andra kurvan.

21 142 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift Rita olika typer av kurvor Nu slutför du bladet genom att lägga till en kurva till ett befintligt kurvformat segment. Även efter att du har avslutat en bana kan du gå tillbaka till kurvan och komplettera den. Med Alt-tangenten styr du vilken typ av kurva du ritar. Innan du sätter igång med övningen, klicka på ikonen som ser ut som ett litet pappersark till höger om rutan för zoomningsnivå i programfönstrets nedre vänstra hörn och välj Visa > Aktuellt verktyg. 1 Rulla nedåt till instruktionerna på mallen angående Leaf step 2. Du ska nu lägga till en hörnpunkt i banan, och med hjälp av hörnpunkten kan du tvärt ändra kurvans riktning. En övergångspunkt gör att du kan rita en kontinuerlig kurva. 2 Placera ritstiftet vid punkt A, dvs. på linjens ändpunkt. Snedstrecket intill ritstiftspekaren indikerar att du fortsätter banan för den befintliga linjen och alltså inte påbörjar en ny linje. 3 Håll ned Alt och lägg märke till att statusraden i fönstrets nedre vänstra hörn visar texten Ritstift: skapa hörn. Alt-dra från fästpunkt A till den röda punkten. Släpp musknappen. Ett snedstreck indikerar att verktyget Ritstift är justerat med fästpunkten. Alt-dra för att skapa en hörnpunkt. Alla kurvor du har ritat så här långt har varit öppna banor. Du ska nu rita en sluten bana i vilken den sista fästpunkten dras till banans första fästpunkt. (Exempel på slutna banor är ovaler och rektanglar.) Du stänger banan med en övergångspunkt.

22 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 143 Allt i en bok 4 Placera pekaren över fästpunkt B. En liten cirkel visas intill pekaren och indikerar att banan stängs om du klickar. Håll ned musknappen och dra från denna punkt nedåt till den röda punkten. Lägg märke till riktningslinjerna där du stänger banan. Riktningslinjerna på de bägge sidorna av en övergångspunkt har samma lutning. En liten cirkel indikerar att banan stängs om du klickar med verktyget Ritstift. Dra till den röda punkten för att ändra kurvans form. 5 Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac) någonstans utanför linjen och välj Arkiv > Spara. Konvertera från övergångspunkt till hörnpunkt och vice versa Nu ska du justera en kurvformad bana för att skapa skaftet. Du konverterar en övergångspunkt i kurvan till en hörnpunkt och en hörnpunkt till en övergångspunkt. 1 Välj Visa > Stem för att visa en förstoring av skaftet. (Förstora gärna ännu mer så blir det lättare att hitta dina egna punkter.) 2 Välj verktyget Direktmarkering ( ), placera pekaren över punkt A så att du ser en ofylld fyrkant intill pekaren och klicka sedan på fästpunkten för att markera den och visa de röda riktningslinjerna för övergångspunkten.

23 144 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 3 Välj verktyget Konvertera fästpunkt ( ) (i samma grupp som verktyget Ritstift), eller aktivera verktyget genom att trycka Alt medan verktyget Ritstift är aktivt. 4 Använd Konvertera fästpunkt för att markera den vänstra riktningspunkten (ovanpå den röda punkten) på riktningslinjen, dra den till den gula punkten på mallen och släpp sedan musknappen. När du drar med verktyget Konvertera fästpunkt konverteras övergångspunkten till en hörnpunkt och vinkeln för den vänstra riktningslinjen ändras. Använd verktyget Konvertera fästpunkt för att konvertera kurvor till hörn. Konvertera punkter Övergångspunkter kan nu enkelt konverteras till hörnpunkter och vice versa med hjälp av knapparna Konvertera markerade fästpunkter till hörn ( ) och Konvertera markerade fästpunkter till övergångar ( ). Dessa finns på kontrollpanelen och blir tillgängliga när du har markerat en eller flera fästpunkter med verktyget Direktmarkering.

24 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 145 Allt i en bok 5 Använd verktyget Konvertera fästpunkt för att markera den nedersta fästpunkten och dra från punkt B till den röda punkten till höger för att konvertera hörnpunkten till en övergångspunkt och runda till kurvan. Släpp musknappen. Använd verktyget Konvertera fästpunkt för att konvertera hörn till kurvor. Du ska nu redigera skaftets form lite till. 6 Välj Direktmarkering och klicka på den översta fästpunkten, eller klicka och dra en markeringsram runt den översta fästpunkten för att markera den. Klicka sedan på knappen Kapa banan vid markerade fästpunkter ( ) på kontrollpanelen. Dra den markerade fästpunkten åt vänster. 7 Skift-klicka på de två översta fästpunkterna. Klicka på knappen Koppla ihop markerade slutpunkter ( ). Du ser nu en rak linje överst på skaftet. 8 Välj Arkiv > Spara. Rita päronformen Nu ritar du ett enda sammanhängande objekt som består av övergångspunkter och hörnpunkter. När du vill ändra riktning på en kurva vid en specifik punkt håller du ned Alt för att skapa en hörnpunkt.

25 146 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 1 Välj Visa > Pear för att visa en förstoring av päronet. (Förstora helst lite till så blir det betydligt lättare att arbeta.) Du börjar med att rita bitmärken på päronet genom att skapa hörnpunkter och ändra riktning på kurvsegmenten. 2 Välj Ritstift (i samma verktygsgrupp som Konvertera fästpunkt). Dra från punkt A på mallen till den röda punkten (snett nedåt) för att ange startpunkten och riktningen för den första kurvan. Släpp musknappen. 3 Dra verktyget Ritstift från punkt B till den röda punkten men släpp inte musknappen och håll ned Alt när du sedan drar riktningslinjen från den röda punkten till den gula punkten. Släpp musknappen. 4 Fortsätt på samma sätt till punkt C och D genom att först dra från fästpunkten till den röda punkten och sedan utan att släppa musknappen Alt-dra riktningspunkten från den röda punkten till den gula punkten. Vid hörnpunkterna B, C och D drar du först för att fortsätta det aktuella segmentet och Alt-drar sedan för att ange riktningen för nästa kurvformade segment. C C B B A K A K Dra för att justera kurvan. Alt-dra riktningspunkten för att ange nästa hörnpunkt.

26 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 147 Allt i en bok Härnäst slutför du ritningen av päronet genom att skapa övergångspunkter. 5 Dra var och en av punkterna E, F, G, H, I och J till sina respektive röda punkter och klicka sedan på fästpunkt K för att stänga päronformen. När du håller pekaren över fästpunkten K visas en liten cirkel intill pekaren, vilket indikerar att banan stängs när du klickar. 6 Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac) och klicka någonstans utanför banan för att avmarkera den. Välj Arkiv > Spara. Redigera kurvor Om du vill justera de kurvor du har ritat drar du antingen kurvans fästpunkter eller riktningspunkter. Du kan även redigera en kurva genom att flytta linjen. 1 Välj verktyget Direktmarkering ( ) och klicka någonstans på päronets linje. När du klickar med Direktmarkering visas kurvans riktningslinjer och du kan justera formen på enskilda kurvformade segment. Klickar du med verktyget Markering markeras hela banan. 2 Klicka på fästpunkten G för att markera den och justera segmentet genom att dra den övre riktningspunkten på det sätt som visas i figuren nedan. Skift-klicka på punkterna F och G för att markera dem. Använd Högerpil på tangentbordet för att stegvis flytta dem åt höger. D C E F G D C E F G D C E F G B H B H B H Använd verktyget Direkt- Markera en fästpunkt. markering för att markera enskilda segment. Justera en fästpunkt.

27 148 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 3 Försäkra dig om att fyllningen är angiven till Ingen. I annat fall, klicka på rutan för fyllning på kontrollpanelen och sedan på rutan Ingen på panelen Färgrutor. 4 Välj Ritstift och rita den lilla kurvan på päronet där pilen genomborrar det. (Använd den streckade linjen i mallen som vägledning.) Obs! Om du inte ser den streckade kurvformade linjen i mallen kontrollerar du att rutan Fyllning på verktygspanelen är angiven till Ingen och att Linje är angiven till Svart. 5 Välj Arkiv > Spara. Färdigställa päronet För att slutföra illustrationen behöver du göra några smärre modifieringar samt sätta samman och måla alla objekt. Sedan placerar du pildelarna för att skapa ett päron som genomborrats av en pil. Sätta ihop delarna 1 Dubbelklicka på verktyget Zooma ( ) och zooma till 100 %. 2 Välj Fönster > Lager för att visa panelen Lager. 3 Klicka på mallsymbolen ( ) bredvid Template-lagret på Lager-panelen för att dölja mallen. 4 Välj Visa > Visa markeringsram, så att du ser markeringsramarna för markerade objekt när du omvandlar dem. 5 Välj verktyget Markering och Skift-klicka för att markera de två kurvformade linjerna du inte längre behöver för bladet. Tryck Delete för att ta bort dem. Markera och ta bort de extra linjerna.

28 ADOBE ILLUSTRATOR CS3 149 Allt i en bok Nu gör du skaftet och bladet mindre och roterar dem en aning med hjälp av kommandot Omforma. 6 Markera skaftet och välj Objekt > Omforma > Skalförändra. Välj Likformigt och skriv 50 vid Skala. Markera kryssrutan Skalförändra linjebredd och effekter och klicka på OK. Alternativet Skalförändra linjebredd och effekter skalförändrar linjebredder och effekter automatiskt. Du kan även ange detta alternativ som förinställt: välj Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac). 7 Välj Objekt > Omforma > Rotera. Skriv 45 vid Vinkel och klicka på OK. Skalförändra skaftet Rotera skaftet 45. till 50 %. Upprepa nu skalförändringen och roteringen på bladet. 8 Markera bladet och välj Objekt > Omforma > Skalförändra. Använd de aktuella inställningarna och klicka på OK för att skalförändra bladet till 50 %. Välj sedan Objekt > Omforma > Rotera, skriv 15 vid Vinkel och klicka på OK. Du kan även använda verktygen Skalförändra och Rotera om du vill skalförändra och rotera objekt, eller använda verktyget Omforma fritt om du vill göra bäggedera. Mer om detta finns i lektion 4. 9 Välj verktyget Markering och flytta skaftet och bladet till den övre delen av päronet. 10 Placera pilens delar vid päronet så att det ser ut som att pilen träffar päronets framsida och sticker ut på baksidan. Objekt staplas i den ordning de skapas, med det senaste längst fram. Det färdiga päronet.

29 150 LEKTION 5 Rita med verktyget Ritstift 11 Markera den nedre delen av pilen och Skift-klicka för att markera kurvan där pilen genomborrar päronet. Välj sedan Objekt > Ordna > Lägg överst, för att placera objekten framför päronet. Måla teckningen Färglägg objekten som du själv vill. I vår färgillustration har vi tagit bort linjen på bladet, skaftet och päronet och vi har målat fyllningarna med egna övertoningar som heter Pear leaf, Pear stem och Pear body, vilka finns på panelen Färgrutor. Vi målade pilen mörkblå och sedan lade vi till några små linjer på bladet, stjälken och den runda delen av päronet med verktyget Pensel ( ) och verktyget Ritstift. Vi målade även kurvan där pilen genomborrar päronet. 1 Markera ett objekt och klicka sedan på rutan för fyllning på kontrollpanelen för att visa panelen Färgrutor. Använd färgrutorna Pear leaf, Pear stem och Pear body för respektive delar och Dark Blue för pilen. 2 Välj Arkiv > Spara och sedan Arkiv > Stäng. Mer information om hur man skapar egna övertoningar finns i lektion 9. I lektion 6 kan du läsa mer om olika alternativ vid målning. Prova även att kalkera över några andra bilder med verktyget Ritstift. Ju mer du övar med verktyget desto enklare blir det att rita de kurvor och former du vill ha. Utforska på egen hand Experimentera genom att montera dina egna bilder och använda dem som en mall. Leta rätt på en bild, en logotyp eller någon annan enkel teckning som du skulle vilja återskapa och spara den i något filformat som Illustrator CS3 kan hantera, t.ex..pdf,.psd,.tif,.eps eller.jpg. 1 Skapa ett nytt Illustrator-dokument, välj önskad storlek och färgläge eller låt standardinställningarna vara oförändrade. 2 Välj Arkiv > Montera. När du har navigerat till den bild du vill återskapa markerar du den och markerar även kryssrutan Mall. Klicka på Montera. Bilden monteras på en låst mall med ett tomt lager överst i staplingsordningen. 3 Välj verktyget Ritstift och sätt igång att rita med hjälp av metoderna som beskrivs i det här kapitlet.

30 Repetition Övningsfrågor 1 Beskriv hur du drar raka lodräta, vågräta eller diagonala linjer med verktyget Ritstift. 2 Hur ritar du en kurvformad linje med verktyget Ritstift? 3 Hur ritar du en hörnpunkt i en kurvformad linje? 4 Nämn två sätt att omvandla en övergångspunkt till en hörnpunkt? 5 Vilket verktyg använder du när du vill redigera segment i kurvformade linjer? Svar på övningsfrågor 1 För att rita en rak linje klickar du två gånger med verktyget Ritstiftet: den första klickningen anger linjens startpunkt och den andra dess slutpunkt. Om du vill göra den raka linjen lodrät, vågrät eller diagonal (45 ) håller du ned Skift när du klickar med verktyget Ritstift. 2 När du vill rita en kurvformad linje med verktyget Ritstift håller du ned musknappen och drar för att skapa startpunkten och ange kurvans riktning. Sedan klickar du för att avsluta kurvan. 3 För att rita en hörnpunkt i en kurvformad linje, håller du ned Alt och drar riktningspunkten på riktningslinjen vid kurvans slutpunkt för att ändra banans riktning och fortsätter sedan att dra för att skapa nästa kurvformade segment i banan. 4 Använd verktyget Direktmarkering för att markera fästpunkten och använd sedan verktyget Konvertera fästpunkt för att dra en riktningspunkt på en riktningslinje för att ändra riktningen. Du kan också markera en eller flera punkter med Direktmarkering och sedan klicka på knappen Konvertera markerade fästpunkter till hörn, som finns på kontrollpanelen. 5 När du vill redigera segment i en kurvformad linje väljer du verktyget Direktmarkering och drar segmentet för att flytta det, eller drar en riktningspunkt på en riktningslinje vid en fästpunkt för att justera segmentets längd och form.

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

Instruktion av proceduren för att skapa föreningsfoldern.

Instruktion av proceduren för att skapa föreningsfoldern. Instruktion av proceduren för att skapa föreningsfoldern. Det finns två olika mallar. Den ena ger ett A5 - häfte, om du skriver ut liggande dubbelsidigt och viker på mitten och med den andra kan du skriva

Läs mer

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Grundläggande användning 6 2.1 Konstruera objekt...................................... 6 2.1.1 Konstruera punkter................................

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se Adobe InDesign CS2 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Typografiska grundbegrepp... 1 Typografi, ordförklaringar... 2 Mer om teckensnitt... 3 Teckenmellanrum och radavstånd... 4 Radavstånd...

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

BANVERKTYGET. Verktygen

BANVERKTYGET. Verktygen BANVERKTYGET Genom banverktyget kan man skapa banor eller kurvor genom att peka och klicka eller peka och dra med verktyget för att skapa mjukare linjer. Detta är funktionellt när man antingen ska skapa

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer InkScape Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer Gunnar Markinhuhta ITLyftet 2012-10-09 sida 1 Med Ctrl-tangenten

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Inställningar i vån.1 av projektet för grund

Inställningar i vån.1 av projektet för grund Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Väggsammanslagning... 3 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 5 Inställning för Grundritning... 6 Grundritning

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

Adobe FLASH CS5 GRUNDER

Adobe FLASH CS5 GRUNDER Adobe FLASH CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Inledning...5 Adobe Flash Player... 5 Utbildningsmaterialet... 5 2 Arbetsytan...6 Starta programmet och öppna en fil... 6 Starta Flash... 6 Skapa en ny fil...

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok Christian Gundersson Xxxx Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok av Christian Gundersson Publicerad $Date: 2006/04/12 20:04:19 $ Copyright 2005-2006 Christian Gundersson En liten sammanfattning här Permission

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Gunnel Eklöf Wicksell Kort beskrivning av funktionerna i Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Slå på scannern innan du startar datorn. Dubbelklicka på PaperPort-ikonen. I programmet arbetar man

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Innehåll Kapitel 1 Läs detta först 1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion Photoshop 1 Om Photoshop... 12 2 Starta

Läs mer

Macromedia Flash MX 2004

Macromedia Flash MX 2004 Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Erik Öberg Macromedia Flash MX 2004 Visuell kommunikation Detta exemplar tillhör: VT 2005 Laborationskompendium för Macromedia Flash Uppgift 1 Texthanteringen

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER 9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER I den här lektionen får du lära dig följande: Importera ett lager från en annan bild. Klippa ur ett lager. Skapa och redigera ett justeringslager. Filtret Gränspunkt och

Läs mer

Stefan Nilsson 2007-09-22 1

Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Spårplan i Raily, steg-för-steg Följande är ett försök att steg för steg visa hur man gör en enkel spårplan i Raily. Spårplanen vi gör här är en enkel rundbana i H0 med en bangård,

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer