Våra mål och förbättringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra mål och förbättringar"

Transkript

1 Våra mål ch förbättringar 2015

2 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje kund sm unik. Vi tar fram skräddarsydda lösningar sm passar var kunds behv ch krav. Vi ska aldrig ha fler kunder än att vi kan ge den lösning sm passar kundens verksamhet bäst

3 Våra övergripande mål: - Att ha nöjda kunder Vi arbetar ständigt på lika sätt, med att våra kunder ska vara mer än nöjda. Under den senaste tiden har vi arbetat med att utveckla ett nytt bkningssystem, sm ska underlätta för våra kunder. Detta beräknas vara klart under senare delen av Att leverera gdset i rätt tid ch på rätt plats Under 2014 transprterade ch levererade vi ttalt sändningar. av dessa, 98,7% i rätt tid ch på rätt plats. - Att ha få / inga gdsskadr Vi hade under året 44 st gdsskadr vilket innebär att vi levererade 99,89% av allt transprterat gds, i rätt skick!

4 - Att luft- ch markförreningar ska minska I GN gruppen sysselsätter vi ca 70 st lastbilar ch 140 trailers Fördelning av lastbilarnas Eurklasser i prcent i per den 31/ : 84 % av frdnsflttan består av Eur 5 ch 6 Dieselförbrukning i hela GN gruppen låg på 0,322 l/km för dragbilar, en minskning med 6,9 % sedan förra året. Detta p g a att vi dels förnyat vagnparken men även att vi kört mindre trailers till ch från järnvägen sm har 15% mer lastvikt än nrmala 24 tn. Dieselförbrukningen för dllybilar, (25,25m) låg på 0,451 l/km, samma sm förra året. Både tåglinjen Halmstad Eskilstuna ch Helsingbrg- Bettemburg lades ner under 2014, vilket gjrde att vi inte kunde använda den intermdala lösningen så mycket sm vi velat. Endast 12,7% av vår ttala trafik gick på järnväg, målet var 25 %.

5 Sm transprtör på väg har vi framför allt ett strt miljöansvar! Gdstransprter är allt mer i fkus. Många av de varr vi knsumerar prduceras långt brta. Det gör att antalet vägtransprter hela tiden ökar, liksm bilköer ch då även luft- ch markförreningarna. GN Transprt arbetar ständigt för att öka effektiviteten, prduktiviteten ch vår servicegrad, samtidigt sm arbetet pågår för att minska våra transprters miljöpåverkan. Våra viktigaste miljö- ch kvalitetsaspekter för vår verksamhet, är följande: Luftförreningar Mark- ch vattenförreningar Leveransprecisin (tid / plats) Gdsskadr Vi följer upp ett antal parametrar när det gäller vårt förbättringsarbete: Leveransprecisin (tid / plats) Fyllnadsgrad Gdsskadr Intermdaltrafik Drivmedelsförbrukning Eurklass för dieselmtrer

6 För att säkerställa att våra tjänster håller kvaliteten på ett klimartsmart sätt Arbetar vi bland annat med kmmunikatinssystemet Carrier Web i alla våra frdn. Det innebär att: kntakten mellan chaufför ch transprtledare blir mycket enklare Trafiksäkerheten ökar genm att man får brt telefnsamtal ch SMS. Leveranssäkerheten ökar eftersm man får adresser ch navigering till destinatinen. Man kan följa bränsleförbrukningen ch göra körstilsanalyser på individnivå. Transprtledarna får en bättre överblick över var alla frdn befinner sig Vi arbetar ständigt med att effektivisera vår verksamhet ch hitta alternativa transprtmedel. Att transprtera varr på lastbil är inget självändamål, utan kan ersättas med bättre alternativ sm t ex kmbitrafik, tåg/lastbil ch liknande. Målet för 2015 är att öka våra intermdala transprter från 12,7 % (2014) till 30 %. Vi kmmer att under 2015 frtsätta att satsa på utbildning inm alla led, allt från specifik utbildning sm t ex lastsäkring till ledarskap ch teambuilding. Vi frtsätter att arbeta med s k Guidelines till våra samarbetspartners för att säkerställa de krav ch förväntningar våra kunder har på ss, sm t ex: Trafiksäkerhet (alklås, bältespåminnare s v) Krav på frdn (eurklass 5-6 på dieselmtrerna på frdnen) Krav på förare (kntinuerlig utbildning, språkkunskaper i svenska/tyska/ franska/engelska) Miljömedvetenhet Etik ch mral

7 Vi arbetar ständigt för att ge chaufförsyrket en bättre status, vi kallar det GN andan. Att sätta medarbetaren i centrum är någt av en klyscha, men alltför sann. Vi arbetar ju med tjänster sm utförs av människr! Alla förare sm arbetar åt GN Transprt har en chaufförshandbk. Där i finns allt man sm förare behöver veta, finns på svenska, engelska, tyska ch franska. Den innehåller bl a: * GN Transprts mål ch plicys * Arbetsrutiner * Kundspecifika rutiner * Checklistr, m.m. Brschyrerna: * Lasta lagligt - Transprtstyrelsen * Transprtstyrelsens kör- ch viltider * Första hjälpen m fl Vi har en kntinuerlig chaufförsutbildning i frm av ett 12-punktsprgram ch i kmbinatin med chaufförshandbken håller vi våra medarbetare ständigt uppdaterade. Infrmatin är kunskap kunskap är makt! Våra chaufförer vet vilken viktig rll de spelar i länken mellan dig ch din kund ch ser till att leverera kvalité på hela linjen. I "GN unifrmen" ch med rena frdn ger man ett bra ch prfessinellt intryck.

8 En gd ch säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för GN Transprt. Vi ser arbetsmiljöarbetet sm en lönsam investering för att uppnå hög mtivatin i arbetet ch en låg sjukfrånvar bland medarbetarna Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats sm upplevs utvecklande ch stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genm att integrera hälsa ch säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap sm främjar säkerhet ch hälsa Genm vårt friskvårdsarbete stimuleras ch skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa Vi ställer höga krav på våra egna ch våra samarbetspartners frdn ch chaufförer vad gäller trafiksäkerhet, arbetsmiljö, kvalitet ch miljötänkande. Sm en del i detta är våra lastbärare utrustade med GPS ch dragbilarna utrustade med alklås ch kmmunikatinssystemet Carrier web. Vi förnyar ständigt våra lastbärare för att hålla en gd standard ch för att undvika störningar i vår prduktin. Vi har många lika srters transprtlösningar, sm t ex: - Lastbärare med frysaggregat - Lastbärare med dubbelglv - Lastbärare med både frysaggregat ch dubbelglv - Låsbara skåptrailers med öppningsbara sidr ch tak En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska uppfylla kraven i våra åtaganden

9 Frankrikespecialister med hög leveranssäkerhet GN Transprt är ett transprtföretag sm sedan 1986 varit helt inriktad på den franska marknaden med transprter av styckegds. Vår målsättning är att vara det ledande transprtföretaget i Eurpa med transprter till ch från Frankrike utfört med högsta möjliga leveranssäkerhet ch kvalitet, samt med minsta möjliga miljöpåverkan Vår visin är att arbeta med ständiga förbättringar samt vara ett unikt transprtföretag med en företagskultur sm sätter medarbetaren i centrum ch sm skapar ett företagsklimat ch en affärsmässighet sm ger en långsiktig lönsamhet Sm kund till GN transprt ska man kunna lita på att vi levererar gdset snabbt ch säkert. Vårt erfarna team av medarbetare garanterar att vi tar hand m transprten med en anda av engagemang, kvalitet, hög service ch miljötänkande! Någt sm genm alla år kännetecknat GN Transprt! Vi håller vad vi lvar! GN Transprt sysselsätter ett 100-tal bilar varje vecka mellan Sverige ch Frankrike ch vice-versa. Med ett 50-tal medarbetare, ch ytterligare inhyrda frdn med deras chaufförer sysselsätter vi ttalt ca 120 persner. Anläggningen sm ligger invid E6 mitt emellan Götebrg ch Malmö är vår bas i Skandinavien. Terminalen är med sina kvadratmeter lager ch kntr samt generösa ytr för mlastning, väl anpassad till vår nuvarande verksamhet, men tillåter samtidigt utbyggnadsmöjligheter i takt med att vår verksamhet växer. Vi erbjuder transprter av styckegds, partigds samt helpartier, tempererade transprter, expresstransprter samt s k säkerhetstransprter. Vi erbjuder även rena inrikestransprter, ADR-transprter, lagring av styckegds samt lagring av vin & sprit. Vi är sedan 1989 etablerade i Vailly sur Aisne, Frankrike, 10 mil nrdst m Paris. Där arbetar det sju medarbetare på kntret ch terminalen etablerade vi ss i Kehlen, Luxemburg, där det arbetar sju medarbetare på kntret ch terminalen. Knceptet med helägda dtterblag med terminaler i Frankrike ch Luxemburg, ser vi sm en str fördel, bland annat för att kunna ha snabba ledtider ch ha en hög servicegrad, med full kntrll över gdset från dörr till dörr. I januari i 2013 förvärvade vi ett 3-partslgistik företag GN Lgistics, vilket gör att vi nu även kan erbjuda 3-parts lösningar, enskilt eller i kmbinatin med transprt. Vi har en lagringsyta på över m2 Från våra terminaler SE/FR/LUX, kan vi erbjuda ett heltäckande distributinsnät ut i Skandinavien, Frankrike, Benelux, Spanien ch Prtugal.

10

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland

- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland Nr 2, 2010 Affärsnytt Eurpa - Företagsinfrmatin ch nyheter från Enterprise Eurpe Netwrk i Örebr, Östergötland, Sörmland ch Värmland Ängsgårdens System AB söker återförsäljare inm transprt- ch återvinningsindustrin

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet OnRoad Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet VD eller lagtränare? I januari 2005 stod jag med två tomma händer och ett uppdrag att skapa ett nytt Svenskt inrikesnätverk. Kuehne+Nagel som var initiativtagare

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer