Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293."

Transkript

1 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t , a. t Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär. Kobb, Gust., Docent vid Stockh. Högskola, Knaust, Sofie, Fru, Valling. 24, C. Storg. 2911, O.Dj. - Albert F., Handelsres., Prästgårdsg.15B, - E., Fröken, Florag. 16, O.; r. t. 3487, Sö.; r. t a. t. Österm Olof, legitim. Läkare, Stadsgården 4 v,sö.; Kobbs, M. S., Söners Teer, partilager hos a. t. Söder 3939; träffas å Maria Sjuk- Mattsson & Boden, Järntorget 83, St. hus Koch, Ivar A., Hofrättsråd. t. f. Revisions- Knifsta Sågbolag, Rosenlund & Co, Trä- sekr., Karlbergsvägen40, Va.; r. t varor, mur- o. taktegel, Dalag, 1e, c.; - Eduard, Ingenjör, kontor Skeppsbron 44, a. t. 6051, r. t St.,9-6;r.t.8017,a.t Tele- Knoch, Axel, Direktör, Agneg. 12, K.; r. t. gramadress. Eduardkoch. Sommarbest. 2792, a. t Villa Björkudden. Lidingö; a. t. Li- - A., Fröken, Frejg. 23, Va.. dingö 4<l.. - Robert, f. d. Grossh., Sibylleg , O. - F. C. F., Journalist, Stora Vägen42, O.Dj. Knochenhauer, G. S., Civilingenjör, Djurs. - M., Mössmakare, Brännkyrkag. 98, Sö, holm, kv. Midgård, Sveaviigen ; r. t. - Olivar, e. O. Postexp., Hornsg. 5411, Sö. Djursh, 177, a. t. Djursh B. G., Tandläkare, Västerlångg. 14, St. Hugo, Grossh., Aktiebol. Sv. Kullager- - Agnes, Tidningskontor, Hornsg. 54, Sö.; fabrikens försäljningskont. o. Pump- bost, s. h.11 rapids generalagentur,. Sibylleg. 24 III, - Karl E., Tjänsteman i Städernas ~llm. O.; a. t , r. t. Österm. il 20. brandstodsbolag, St, Vägen 42, O.Dj. P. O., Grossh., kv, Bylgia 15, Djursholm. -s Vinimport, Import affranska slottsviner. Knopf, Emil, Bokh., Luntmakareg. 79 III Ö. g.,. Kontor o. lager Skeppsbron 44, St., 9 Va. -6; r. t. 8017, a. t Knorring, ~rnst, <;tros~h., kont?r o. lal!er von Ko~h, C. F. R.,.Doktor O. Ingenjör, Drottnmgg /2 tr.,..c., bast. Rid- Fridhemsg. 4, K., a. t. Kungsh dareg , O.Dj.; a. t. Osterm Mathilda, Fosterbarnsinspektris, Frejg. von Knorring, E., Fru, Idung. 8, Va.; a. t uppg. B, Va. Vasa Jacqueline, Frih:a, Styrmansg. 45 III, - Emilia. Änkefriherrinna, Krukmakareg. O.Dj.. Hi, Sö. - Agnes, Fröken, Storg. 38, O.Dj.;r.t Knudsen. Anna Henriette, Kontorsskrifv. v. - Ragnar, Hofrättsnot., Valhallavägen 45B, Statens järnv., Dalag. 32 III, Va.. O. - Dina, Ankefru, Strandvägen 7 CVI, O.; - Oscar, V. Häradshöfding, konsultativ r. t jurist, Birgerjarlsg. 91, Sthlm 1, upp- Knutson, A., Cigarraffär, Odeng. 54, Va.; r. t. gång längst fram i Passagen t. v N. F. H., Professor v. Stockholms Hög- - Knut, Grossh., Västmannag. 31 Ill, Va. Ex- skola, Djursholm. port af trävaror m. m. till Afrika; äger - G. H., Redaktör, Sv. Fattigvårdsförbun- Ekskogens Träförädlings Fabrik. Tele- det, Lästmakareg. 611, C., kl. 2-3; r. t. grafadr. "Trade» , a. t ; bost, Villag. 23'V, - H., Verkmäst., Odeng. 54, Va. O.; a. t ; r. t. Osterm Knutsson, K., f. d. Inspektor, Observatorieg. - R. V., f. d. Öfverstelöjtn., Valhallavägen 22, Va. 45 B, O. - A. A., Skräddare, Holländareg. 23,. Va. Kock, Fritz Hj., Agent, 'I'egnersg, 37, Va. Knutzen, Nils, Agent, Styrmansg. 9, O.D}.; - Barthel, Direktör, Sundbyberg; a. t. Sunda. t bybo J. C., Insp., Sibylleg. 9, O. - G. L. B., Fil. kand., Regeringsg. 15llI, C. Knöppel, J. Gust., f. d.hamnfogde,rådmans - Hugo, Grossh., Dir. i Aktieb. Olson' & g. 67 n.~., Va.; a. t. Vasa Wright, Birgerjarlsg, 16, O.; r. t , - Nils A., Akeri, bost. Observatoriegr. 4 A, a. t Va.; a. t , r. t. Vasa 172. Sta- - M. A., Handelsidk:a, Drottningg. 79, C. tion: N. Blasieholmen, C.; a. t. 5052, - Anna, Herrekiperingsaffär, Uplandsg, 2, r. t C.; a. t Knös, Börje, Fil. dr, Karlavägen 4, O. - C. A., Kliche- o. Stämpelfabrik, Mäster- - T. G., Marining., Hornsg. 75, Sö. samuelsg. 55, C., kl. 9-5; a. t R., Redaktionssekr., Kungsholmsg. 2 Blv - & Co, Kommanditbolaget, Stenkolsimt. h., K.; a. t portörer, Skeppsbron 20, St. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Kock-Kommanditbolag. 451 Kock, Augustt!ommi~sionsla~er af cigarrer, Kolmodin, 9 F., f. I~' Bank?sekreterare, se Joh. VY. Nordin, Nybrog. 26, O.; a, Stadsgarden 18 t. V., SO. t Abr., Boktryckare, firma P. A. Nymans - & Co, Eric, Lärftskramhandel (O. M. Eftr., Nytorgsg. 13, Sö.. Hammar), Slussplan 63, St. C. T., Civilingenjör, Stureg. 6, O. _ V. H., Maior, Karlavägen ~2III, O. - M. H. J., Doktorinna, Parkg. 18 A II, K. _ Gunnar, Redaktör, Västmanng. 79, Va. - H., Fru, Nytorgsg. 13, Sö.; a. t. Söder - J. E., Redaktör, Handtverkareg. 86, K Erik A., Stenkolsimportör, Odeng. 84 1I, - Rudolf, Grossh., Regeringsg. 61, C. Va. Kommanditb. Kock & Co, Skepps- - C. L, Kamrer i Ensk. Järnv. Pensionsbron 20, St.. kassa, Norrviken.. M. A., Stilgjut., Sibylleg. 20, O" - E. V., Kansliråd, Braheg. 25, O. - J. A., Verkmäst., Skeppareg. 25, O. - C. O. B., Tullkontrollör, S:t Paulsg. 24 II, - H. ~: L., Ankefru, Tegnårsg. 37, Va. Sö.;.r. t _ E., Ofverinspektor vid Paokhusinspek- - l. C., Ankefru, Västmannag. 43, Va. tionen, Solhem, Spånga. - Hugo & S., Björngårdsg. 17, Sö.; uthyra Kocken, F. A., Ankefru, 'I'egnersg. 7, Va. tomsäckar o. presenningar under firma Kockum, Axel, Apotekare, Bibliotekarie v. Alb. Westöö, Drakensgr. 4, St. Farm. Fören., Valling. 20 1I, C. Träf- Kolonial, Fabriken, Regeringsg. 59, C.; a. t. fas onsd. 6-7 e. m. o. lörd. 3-4 e. m.; a. t Kolsyrefabrik, se Svenska Kolsyrefabriken, Köersner. Sven W., Kontorist, Artillerig. Liljeholmen. 241I, O.; r. t Kommanditbolaget Arfwidson, Gahn & Co, _ Albert, Ledamot af Sveriges Advokat- kont. Narvavägen 1, O.Dj.; a. t. 8370, samf., t. f. Lärare v. Handelshögskolan r. t i Stockholm, kontor Karduansmakareg. - B. E. Lundström &, Co, Arsenalsg. 9 1I, C. 4, C.; a. t. 9935, r. t o ; - Burman & Co., BankirafJär, kontor Oenbost. Odeng. 71III, Va.. tralpalatseti, C.; öppet E. T., Underlöjtn., Artillerig. 24 &, 26, O. - Chelius & Co, Bokförlag, Mästersamuelsg. - Berta, tjänstg..i Stat. Centralbyrån, Jung- 46 I, C. frug. 161I, O.; r. t Erikson&Clausen, Gjuteri o. Mek. verkst., Kohnberger, Dora, Fru, Skeppareg. 21, O. Saltmätareg. 22, Va. Kelbert. ~., Kontorschef, Predrikshofsg. 5, - Ernst Sa~hs, Bankirer, Blasieho~mstorg O.DJ.; r. t. 9809, a. t. Österm l,C.;l'lkstel. 5942,5943,5967,mt.urb. Kolimport, Stockholms, J. O. Pallin, kont. samtal Kassa o. expo r. t. 5871, Skeppsbron 28 I, St. a. t Telegr.-adr.»Fondsachs». Kollberg, Carl, Fond- O. Stadsmäklare, Si- - Hagberg & C:o, Bankir- o. Fondmäklebylleg. 56, O.; kontor Skeppsbron 6, St.; riaffär, Medlem af Stockholms Fonda. t. 2379, r. t börs, Hamng. 10 1, C.; r. t. 6811,6853, A. M., Fröken, Greftureg. 77 IV, O _ P. V., Lokomotivför., Dalag. 681v t. h., - Isselhorst, Wiister & Co, Svartmang. 24, Va. Sthlm 2; Kommissions- & Agentur- - J. O., Mek. verkst. m. m., Snickareg. 7, C.; affäriläder,skinn&skomakeriartiklar. a. t , r. t J. Ericsson & Co, Koppar- o. bleckslageri, - J. E., Skrädd., Västerlångg. 57, St. Malmskillnadsg. 44, C.. _ Magnus, t. f. Stadsmäkl., Skeppsbron 6, - John Lindberg, Birgerjarlsg. 32, O. St.; r. t O. 1299, a. t ; bost, - Kassman, Trägårdh & Co, Bankfirma, Sibylleg. 56, O. Drottningg. 4, C.; r. t. 9836, 9837, Kollegier: 9838,9839,9841, a. t. 5221, Berg.kollegiu":,,hör numera till Kommer.koll. Telegramadr.: Lombard. Kammarkollegmm,BIrger Jarl. torg 16, Sthlm2. _ Kock & Co Stenkolsimportörer Skepps- Kommerskollegtum, Kornharnnstorg 6, Sthlm 2 b 20 'St ' (L:a Nyg.22). ron,. Kollin, K. G., Tullvaktrn., Prästg. 38, St. Landtmanna O. Kreditkassan, D. Arono- Kolmgren, J. M., Änkefru, Östermalmstorg witsch & Co, hufvudkonkontor Arse- 2, O. nalsg. 8 D, Sthlm 15; afdelningskontor Kolmodin, Johannes, Apotekare, Hornsg. Västerlångg. 17, Sthlm II, Sö.; a. t. Söder O. Swan & Co, Drottningg. 10, C.; r. t. _ Josef, Apotekare, Brännkyrkag. 28 II, Sö.; 11720, a. t a. t. Söder Spis- & Knäckebrödsfabr. Kronan, Hög- _ Axel, Bankdir., Lilljansplan 1, O. dal, Sundbyberg; riks. o. allm. tel. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 452 Kommanditbolag-Konsulat. Kommanditbolaget Uddenberg & Co, Banki-'Konservatorium, Musik-, Stallg. 2, C. rar o. Fondmäkl., Drottningg. 48 1, C_ Konsistorium, Hof-, Kgl. Slottet. Inkom- Fondafd.: r. t. 8046, Fastighets- mande handlingar mottagas af Konsiafd.: J.'. t , a. t o storienotarien, Ecklesiastikdepartem., - We din & Ramstedt, kontor Allm. gränd 6, hvard. kl Djurg., Sthlm 14; r. t. 652, 6052 o. Sthlms Stads, Storkyrkan, Sthlm 2; öp 4915, a. t. 518 o pet månd., onsd. o. fred f. m. Kommerskollegii Afdelning för Arbets"stati- Konstföreningen, Sveriges allmänna, VoTrädstik, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2. gårdag. 101,C. Se Sveriges Allm. konst- - Sjukkassebyrå, Birger Jarls torg 2, förening. Sthlm 2... " Konsthandeln, inneh. Carl A. Linden, Brun. Kommerskollegium, Birger Jarls torg u, kebergsg. 9n.b., C.; r. t. 4012,. a. t. St~lmo ; telegrafadr. Carlinden. KomllllsSlonsk?ntor f', tjanstsokande, Konstgillet, sekr.: Adolf Sterky, Krukma- S? Yrkesregistret.. kareg. 44, Sö.; se för öfrigt [40 34J. Kommissionärer hos myndigheter, se Kalen- Konstglas Aktiebolaget G'la Kungsholmsdoer~fde~.niI!-gen[1603Jo.. brog: 27, C.; r. t. ' Kommltt~n for Icke no~m~la risker, Skandi- Konst-Is-Aktiebolaget, kontor Östgötag...naviska, Kungst!.adgardsg. 0 2 C1 Co. 30, sn, a. t. o. r. t Disponent - for KommerskollegllOmorgamsatIon,Brr- E W LO d Id. tt l fo e. a t ger Jarls torg 3lI, Sthlm 2..:. I~ ewa,pnva e e n ro.. fr k d"dl" h t t b Il U l d Soder 333, r. t ~ o~rev~oa o Ig e s a e er, p an sg. Konstnärsförbundets samlingslokal, Mäster- Kommunal författningssamling för Stock- sa:~uehg. 59, C. C holm, utg. Sthlms stads statistiska Konstnärsklubben,.. Smålandsg.. 7,. kontor genom dess direktör Fil. dr J. Konst och Konstnärer, Redaktion Karduans- Guinchard. makareg. 7, C. Kommunaltekniska Byrån, Civiling. Nils Gel- Konsulat, Generalkonsulat 00Vicekonsulat. lerstedt. Stadsplaneförslag, mätnings- Uppgift å Generalkonsuler, Konsuler o.v. arbeten, vatten- och afloppsförslag, Konsuler, se Kalenderafd. [1619Jo Kungsbroplan 2, K.; r. t. 8246, a. t. Amerikas Förenta Stater, Näckströmsg. 4, a Argentinska republiken, Vasag. 48, 3 tro t. v. b d K t t V.. 6 O (midt Belgten, Norrmalmstorg 3, O. Kompo 011.1" on ore, apnareg.,. mi Bolivia, Generalkonsulat, kontor Kommendörsg. för Kungl. stallet); a. t r. t. 25, 4 tr., Ö. Generalkonsul Ahlström träffas 7697 ' personligen i Stockholms Folkbank..... Brasiliens Förenta Stater, Linneg. 77, 6,Dj. Komstadius, F. W., extra..lärare, Kommen- Ohile, Styrmansg. 21, (j.dj., kl f. m., 3-4 dörsg. 37, O.; a. t. Osterm, e. m.;.a. t. 2;977. ".. Konfektion Germania, Specialaffär för Herr- Columbta, Bauerg. 25,2 tr., O.D)., 1-2, r. t. S871. G kläd M l kill d 25 C Cuba, Drottmngg. 66, l tr., a. O. OSS a er, a ms I na sg.,.; Danmark, Slussplan 63.B, si., 10-3; r. t filial Västerlångg. 32, St. Frankrike, Stureg. 29, Ö... Konfektionsaktiebolaget E. Tarschis, Buti- Grekland, tgen;-konsulat, Vasterlångg. 38, 1 tr., k H d k 34 K si., , r. t. 6747, a. t er: an tver areg.,., Luntma- Guatemala, Kat. Bang. 9, SÖ. kareg. 38, Va. Haiti, Generalkonsulat för Sverige, Skeppsbron Konfektions~.Aktie~o~ag"~t pn~on, Herr- och H~~d~~'~s~'~e~:.~~ nsulat, Styrmansg. 1, Ö.Dj.; Gossklader,saval fardiggjorda som efter r. t , privat r. t. Akersberg 4. mått; kontor och hufvudaffär Hamng. Italien, Skeppsbron 34, si., r. t. 423, a. t A C FT l "l l 63 St Japan, Regeringsg. 43, C....'..' I I~ '? ussp an 'o Kongostaten, Sbyr-rnaneg.3, O.Dj.; a. t Konfektionären, 'I'idningen, Ad. Fredr. Kyr- Liberia, Regeringsg. 121, Va. kog. 9 BI, C.: r. t Mexikos Förenta Stater, Mälartorget 15, Sthlm 2. K J h M d d K h t 61 Monaco, Kungstensg. 62, Va. onow, O n, e. r, orn a~ns org, Nederländerna, Birgerjarlsg. 18D, 6.; r. t St.; r. t. 5852, a. t ~. Telegrafadr.: Bandak. Von Konow. Gerda, Fru, Kronobergsg. 9, K.; Nicaragua l. Skeppsbron 28, St.;.r. t r. t. Kungsh Norge, ~rannkyrkag. 7, 2 tr., ss., kl , 2,30 Y,.. K b 9 K --4,30, r. t. 33, a.i , E roken, rono ergsg...; r. t. Panama, Fjällg. 16, ss. Kungsh Para~ay, Drottningg. 4, a. U T H f N t K b 9 Persien, Jakqbstorg 3, 3 tr., a.. o, O r. e. O.?;; rono ergsg., Peru, Skeppsbron 28, St.; r. t K.; r. t. Kungsh. 2 ~4. Portugal, St Nyg. 31, St.; a. t. 1224, r. t Seth, Kommendörkapten, Sv. Turistfören. Rumänien, Valling. 4, 3 tr., G.; r. t. 3422, a. t. S k K h l g 8 v K Brunkeb.163S.. e r., ungs o ms.,. o Ryssland, Grefmagnig. 5, n.b., o.o); öppet kl. Konradsberg, se Stuckholms hospital Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatllll.

4 Konsulat- Kostymatelje. 463 K ons ula t (forts.): Kooperativa Vedhandelsfören. Enigheten, St. Salvador, Drottningg. 13, 4 tr., G., kl. 10-3; r. t. Badstug. 41, Va., Vikingag. 12, Va., 1SI, a. t B d g 39 So" San Domingo, Smålandsg. 4, O., kl f. m. O. on e.,. a. t , r. t Åkeri- o, Renhållningsföreningen Stjer- Schweiz, Centralpalatset 1 tr., n:o 28, G.; r. t. nan, Österlångg. 51, St.; r. t se~~i:,'"age~e~~f:~nsulat, Kornhamnstorg 61, St., Kopal-Aktiebolaget, kontor o.lager Döbelnsg. kl , Va.; a. t , r. t Siam, Kungstredgårdsg. 12, G. Kopia, Aktiebolaget, Ljuskopierings- och Spanien, Skeppsbron 6, Sthlm 2. Reproduktionsanstalt, Ritmaterialier, - vice kons., Skeppsbron 6, Sthlm 2. Stora Britannien och Irland, Blasieholmsg. 3, O.;»Rokos-tryck, Centralpalatset, C.; a. t. kl. 10-2, lörd. kl. 10-1; r. t ,a. t , r. t. 13~ 60. Turkiet, Generalkonsulat, Fredag. 6,1 tr., O.; öp- K Th A B Il 22 en S" pet kl. 3-5; a. t. 9393, r. t oppang,.., e mansg.,o. Tyska riket, St. Badstug. 36 A, G.; öppet 10-2; Kopparberg, C. G., Köpm., Tunnelg. 19 B III, ~Lfi~~L"~ a Uruguay, Drottningg. 66, G.; r. t. 843, a. t. 488S, Kopparbergs Bergslags Aktieb:s kontor, se Österrike-Ungern, Skeppsbron 32, 2 tr., si. Stora Kopparbergs Bergsl. Aktiebolag. Konsulterande Ingenjörer, se Yrkesregistret. Koppel, Henrik, Förlagsbokhandl., Bell- Kontorsmaskmer, A.-Bol., se A.-B. Kontors- man ag. 6, Sä.; r. t maskiner. - Harry, Kapphandl., Västerlångg. 57, St.; Kontrollkranen, Metallfab~iks Aktieb?~aget, bost. Folkungag. 8 O, ss... Stockholm, verkst, Du. Georg- W iberg, Koraen, C. A., Hofrätts e. o. Not., Dande- Strandvägen 57, O.Dj. Kontor o. fabri- rydsg. 10, O.. ker Sundbyberg.. - Gunnar, Med. Dr., Linneg. 42, O. Kontrollstyrelsen, N. Blasieholmshamnen Korall Ruth Fröken Osterlångg 24 II St: 5 B, Sthlm 15. ~. t. St~rk. 64. '." Kontrollv~rket, se ~ynt- o. justeringsverket. Korfitsen, Carl, Agenturaffär i manufaktur- Konunga;lket Svenges stadshypotekskassa, varor, Frejg. 53, Va.; r. t Smalandsg. 14, q, (Norrmal~stor.g). Korkfabriken, Nya (inneh. Herm. Mårten- Konung Oskar I:s minne, hem for mindre son), fabrik o. kontor Prästgårdsg. 29 bemedlade fr~.ntimmer af stå~.dsper- & 31, Sä.; r. t. 1705, a. t sonsklassen.björngårdag. 23, So. Korkfabriksaktiebolaget i Stockholm; kontor Konvalescenthemmet, Malmsklllnad.sg. ~1 B, o. fabrik Inedalsg, 13, K.; rikst. 1054, C.; r. t , a. t ; ansöknings- a. t tid kl K A F F lk 95 S" K ti Ch k t 'f brik. St kh l orn,., ru, o ungag., o. oopera Iva. ar.~ en a n en ~.. oc o m. Kornerup, C. L., Dir., Sekr. i Sv. Gymn. o. kontor Katarina Bang. 6, So., r..t.12684, Idrottsfören. Riksförb. Kungsholmsg. a. t o Fabnksbodar, 121, K. ' Kat. Bang. 6, So., a. t ', : Korp, C. J. L., Flaggunderofficer, Kornr. t. 1?~.84;. Folkungag. ~.5.~, So., a. t, hamnstorg 6m, St ,So o der.mannag.42, So., a. t _ K. A., Flaggunderofficer, Riddareg. 68, Expressbyran l Sthlm, Olofsg. 4, C.; a. t. O Dj r t K Il' E' '1' F "k K dö b d' t' S't d d' 12 S" fl d orseu, nn la, ro en, ommen orsg, kl. '/ Hufvudkont. G. \V. Dahl; ~, a. t. 3745, r. t Sekr. Ax. Korseman, Her~an, Civiling., AmmumtlOns- Påhlman; a. t , r..t Stock- fabr., l\1anebe~~, K.; a. t irr holmsafd. K. G. Rosling; a. t. 3769, Korsgren, G., IngenJ~r, Apelbergsg. 44,C. r. t , R. J., Skorstens~eJar.e, Agneg.. ~, K. Föreningen Klippan (Förest, AlEr. Thu- Korsner. Car~. ArVId, Ofver~asklDlst, Kg!. nell), Rörstrandsg. 58, Va.; a. t. 9761, Tekn. Ho~skol., DrotJ:.l1lngg. 95 A, Va. r. t. Vasa 164. Kortegllst,Ferdmand,Hofmast.,Nybrog.56B, Föreningen Thule, Speceri- o. Viktualie- V.; a. t affär, Åsög. 117, So.; a. t Koskull, C. O. A., Frih., 2:~ Sekr. i Utr.- Försäkringsanstalter, se Sveriges 'prak- dep., Greftureg. 9 A, O.; r. t tiska Iifförsäkringsförening och Omse- Kostmann, Robert, Kartograf, St. Badstug. sidiga brandförsäkringsföreningen Sam- 581I<, Va. arbete. - Ivar, Tjänsteman v. Statens Järnväg., Läskedrycksfabriken Thor, Celsiusg. 3, K. St. Badstng. 58 III, Va. Syfabriken Linnea, St., Vattug. 5, C.; Kostymatelje, Holms (Alma Elliot), Skornar. t , a. t kareg. 32, St.; a. t. 2977, r. t F or nn e, a sgar en, o. var. 90 B oo III O Brand- 8ch Llft'"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninagatu.

5 454 Kraaft- Kristerson. Kraaft, Per Gunnar, Bokh., Folkungag. 8F, Kreatursförsäkringsbolag (forts.): Sö. Stockholms läns hästföraåkringsbolag, Ar- Kraak, Jenny, Fru, Barnhusg. 6, C. senalsg. 10A, C.; r. t. 1358, a. t Anna, Fröken, Modist, Västerlångg. 67, Kreatursåterförsäkringsbolaget Robur, Si.; bost. s. h. II. Riddareg. 20, O.; r. t Gustaf, f. d. Kapten v. Flottan, Skep- Kreditkassan, Föreningen, Grefg. 41, O.; r. t. pareg. 27 1V, O.; a. t & Co, Anna, Modeaffär, Västerlångg. 67, Kreditreformföreningen för Sverige, Inne- St.; a. t hafvare: Advokatfirman Martinell & von KrlllmE!r,L., Fröken, Författar:a, Villag. Sandström. Hufvudkont. Arsenalag. BlI, 14, O. C. (Bankaktiebol, Södra Sveriges hus). Krsepelien, Oscar, O;rossh., Kommendörsg. Allm. tel.: inkassoafd. 5727, jurid. afd , O.; a. t. Österm. 55, 1'. t o. soliditetsuppl. afd. 6255; riks- - E. L., t. f. Stadsnotarie, kv. Fjället 11, tel. 2759; Lidingö Villastad, a. t. Lidingö 2 4~. Krehl, S. E. A., Fröken, Fjeldstuen, O.Dj. - S. K., Telegrafist, Kommendörsg. 44, O. Krematoriets Föreståndare, Ulmgren, B. M., - S. M.,..Ankefru, Kommendörsg. 44, O.; Vegag.12, Va.; a. t Kremaa. t. Osterrn. 3137, 1'. t toriet: a. t. Hagalund 165. Krsepelin, C., Fru, Heimdalsg. 6 1V, Va.; a. t. Kremer, M., Fru, Cigarraffär. Greftureg. 1, O.; a. t A. M., Lärar-a, Heimdalsg. 6 1V, Va. von Krencki, Rudolph, Tysk Generalkonsul, Kraft, D. A., Kapten v., Flottan: Långa Torstensonsg. 4, O.Dj. raden N:o 9, Skeppsholmen, O.Dj. Krentze, C. J. H., Målare, Västmannag. 48, Kraftfoderfosfatfabriken, tillv. Klintmans Va. kraftfoderfosfat, koht. o. lager Kungs- Kreuger, Nils, Artist, Bellmansg. 24, Sö, holmsg. 2 B, K.; 1'. t. 7945, a. t Ivar, Civilingenjör, Birgerjarlsg. 15, C.; Kraftska Skolan, Rektor, Fil. kand. B. Man- bost, Strandvägen 7 A, O. kell, t. f.; Inspektor, Pastor Primarius Kreuger, Henrik, Civilingenjör, konsulter. Dr J. F. Håhl, Svartmang. 22, St. inom byggnadsfacket, kontor Kungsg. Kraftska Sällskapet, sekr. Tjänstem. Thure 26, C.; 1'. t. 3469, a. t ; bost. Lagerström, Ad. Fredr. Kyrkog.15, C.; Odeng. 106, Va.; r. t. Vasa 885, a. t. a. t Krahe, C. F. C., Ingenjör, Vikingag. 9 A, - Therese, Fröken, Karlavägen 15 B, O.; Va.; a. t. Vasa a. t. Osterm Kramer, Math., Fru, Jungfrug. 29, O. - P. H., Ingenjör, Smedsudden, K... - Fritz, Grossh., Artillerig. 10 A, O.; kon- - C. H., Kapten, Humlegårdsg. 7, O. tor s. h. - Oscar, Ankefru, Smedsudden, K.; a. t. - & Jahnke (inneh. Herman Jahnke), Mode magasin för tillv. af klädningar o. kap- - se äfven Kriiger. por, Brunkebergstorg 2 1, C. Krey, Elisabet, Journalist, Uplandsg. 52, Va. - L. K. H., Målare, Jungfrug. 31, O. Krigsarkivet, Birger Jarls torg 10, St.; öppet Krantz, Anna, Fröken, Folkungag, 20 B, Sö.; utan afgift för begagnande på stället 1'. t alla söckendagar kl. 1/ A. E. G., Handelsagent, Wahrendorffsg. Krigsberg, A. A., Fröken, Greftureg. IS, O. 3, C. Krigsfiskalsämbetet, Storg. 37, Sthlm 14 - K., Ing-enjör, Svartensg. 26, Sö. (Fredrikshof), - C. T., Inneh, af firman Zacco & Co Eftr., Krigshofrätten, Storg. 37, Sthlm 14 (Fredriks- Valling. 3S, C.; bost. s. h.; a. t. Brunkeb, hof) Krigsvetenskapsakademiens handl. och tid - Anton Leonard, Köpman, Vasag. 17, skrifts erp., Munkbrog 2m, St., biblio- Sthlm 1; r. t a. t teket öppet onsd. o. lörd. 2-3 e. m. - F. A., Vaktmäst., Wahrendorffsg. S, C. under sept.-april. Krause, I., Fru, Braheg. 3, O. Krikortz, S. E., Prakt. läkare, Kungsg. 34 Il, - L., Ingenjör, S:t Paulsg. 30, So., a. t. C.; invärtes-, hud- och könssjukdomar. Söder Krischker, J. P., Sjuksköt:a, Björngårdsg. Krawe, A., Firma (inneh, A. Nay), Cigarr- 23, Sö, affär, Norrtullag. 41, Va. Kristallglasbrukens Försäljningsmagasin, De Kreatursförsäkringsbolag: Svenska. Butiker: Birgerjarlsg. 20, O. Kreatursförsäkringsbolaget, Skandinavi- (Stureplan)" o. Gustaf Adolfs torg 20, C. ska, Kungsg. 9, C. Kristerson, se Christerson. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Kristiansen-Krook. 455 Kristiansen, sechristiansen. Kronberg,.N., Ingenjör, Lilljansplan 1, O.; Kristineberg, Frimurårebarnhusets egend., a. t. Osterm utom Kungsholmstull, K. - A. F., f. d. Köpman, Grefmagnig. 8, Kristliga Bokförlaget, Valhallavägen 59, O.; O.Dj. a. t. Österm , L., Pappershandel, Tidnings- o. Annons Föreningen af Unga Kvinnor, Brunnsg. kontor, Stureg. 46, O. 3, C.; lokalen öppen 6-9 e. m. Ord- Julius, Professor, Lilla. Skuggan, Värtan. förandens mottagn. tisd. och fred Gustaf, Reservunderlöjtn., Malmtorgsg. e. m. Expedition öppen söckend , (J. e. m., 6-8, lörd e. m. Krone, Paul, Handl., Kontorsutensilier och Fö,reningen af Unga Kvinnor (Södra), elektr. ficklampor, Norrmalmstorg 16, Ostgötag. 24 BI, Sä.; a. t. Söder 523. C.; bost. Braheg. 37, O. - Föreningens af Unga Kvinnor Kungs- Kronland. J. P., Snickarmäst., Flemingg. holmsfilial, Bergsg. 39", K. 12, K.; verkat. Kungsholmsg. 3, K. - Föreningens af Unga Kvinnor Maria- Kronlund, Carl A., Grossh., kontor Kungsg. filial, Hornsg. 188 II, Sä. 10, C.; bost. s. g. 5 B. Kristliga Fören. af Unge Män, lokal Birger- - se äfven Cronlund, jarlsg. 35, C.; öppen hvard, 10 f. m. Kronlöw, E., Inspektionskonst., Luntma- -10 o. m., sönd e. m. Bostads- kareg. 62, Va.. a.nvisningsbyrån öppen Sekre- Kronobageriet i Stockholm, Sibylleg. 2, O. teraren träffas 1-3 e. m.: a. t. 6800, Kronofogdar:' r. t 'I'elegrafadr. : Ungma.n. Svartsjö fögderi (Sollentuna, Färentuna härad), Föreningen af Unge Män på. Södermalm, E. J. Norman, Värstagård, Spånga;a. t.~broml k l H 50 S " b tad' sten (9; r. t. Spånga 6. ~ a ~rn:g., O., os sanns- Stockholms läns Västra fögderi (Långhundra, nmgsbyra, oppen hvard e. m., Erlinghundra, Seminghundra, Vapentuna hädå sekreteraren i regel träffas; a. t. rad),edv.fries, Valhallavägenas, O.; a.t , 1751 r. t. 613(. _ '.. :l'orra Roslags fögderi (Frösåkers, Närding- Modraförenmgens ålderdomshem, Fle- hundra härad, Väddö och Häfverö skeppslag), mingg. 20 BD.b.t. h., K. Wilh. Sundberg, Osthammar; r. t. Östhammar -.Ynglingaf6reningen,. Bryggareg.In, C.!le~~;,rlta Ro.lags fögderi (Sjuhundra, Lyhull' Kristna Egnahemsförenmgen, Kammakareg. dra härad, Frötuna och Lltnna, Bro och Vil1lö 42, Va.; a. t skeppslag), C. F. Dahlgren, Norrtälje; r. t. - V ". Ö 'd' L Jr: "k' f" Norrtälje an~ernas ms~si 19a morsa rings or- Vaxholms fögderi (Danderyds, Åkers, Värmdö ening, Drottmngg. 3, C., skeppalag), Axel Hägg, Agneg. 12, K.; r. t. Kritz, J. A., Bokbinder~, G:la Kungsholms- sö~2:r:~~llsfögderi (Sotholms, Svartlösa, Öknebrog. 15 & 17, C., ~o.~t. s. h. bo härad), J. Hofman-Bang, Högbergsg.68 B, Krogh, S. F. Th., Galvanisör, Kornhamnst. se.; r. t ,a. t. 3qjl , St. Kronouppbördsverket se Ofverstå th. Amb. för - Axel H., Bandl., Karlavägen 4, O.; a. t. Uppbördsärenden Kronprinsen, Aktiebolag, Hotelo. Restau- - Hans, Ingenjör, Fridhemsg. 4 K.; r. t. rant, Drottningg. 29, Sthlm Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka _ Gunnar, Kontorschef, Karlbergsvägen 9, barn, Polhemsgatan 30, K. Inträdessö- Va.; a. t ; r. t. Vasa 388. kande: Med. afdeln. söckendagar kl. Krok, T. O. B. N., f. d. Läroverksadj., Up e. m.; Kirurg. afdeln. söokend. landsg. 51, Va f. m.; Poliklinik: invärtes _ A., Underlöjtn., Valling. 3, C. sjuka och hudsjukdomar: månd. _ se ii.fven Krook. onsd. o. fred. kl e. m.; utvärtes Krokstedt, C. G., Löjtn. v. Flottan, Dalag, sjuka: tisd., torsd. o. Iörd, kl. lo-h 20, Va. f. m.; se f. ö. Kalenderafdeln. (3350]. Kromnow, A. 1., Maskininspektör, Pipersg, Kronrall. A. H., Ingenjör, Odeng. 33, Va. 6, K.; r. t. Kungsh Axel,1:eStationsskrifv.,Flemingg.37A,K. Kronan, Lifförsäkringsbolaget - ömsesidigt Krook, O. D., Adj. ledamot i Svea Hofrätt. -, kontor Norrlandsg. 15, C.; a. t. Västmannag. 69, Va. 6595, r. t. 6595; verkat, Dir. privat Anders, verkst. Direktör i A.-B.: Nils a. t Carlsons Vinhandel, Sibylleg. 8, O.; Kronberg, C. V., Fabrikör, inneh. Engelska r. t a, t. 245, 57 10; bost. Jung- Paraply- o. Käppfabr., Drottningg. 75, frug. 5Il, O.; r. t C.; bost. Grefmagnig. 8, O.Dj.; a. t. - C. F., Direktör, Artillerig. 6, O Erik, Direktör, Odeng. 34, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 456.Krook- Kruslock. Krook, Asta, Fru, Fotograf, atelje Drott- Kruse, Anna, Fröken, Fotogra:fiatelje, Järnninzg, 8, G.; bost. Alfsjö. torget 80, St.; bost. Rensg. 8, Va. - E., Fröken, S.:t Eriksg. 3 A, K.; a. t. - Bell, Fröken, Garfvareg. 12 A I ö. g., K.; Kungsh a. t Hjalmar,f. d. Grossh., Flemingg.16 B n.b., - Sigrid, Fröken, anst. i Postsparb., Vegag. K. 4, Va. - Napoleon, Grossh., Direktör i Krooks - Anna, bitr. Föreständ:a v. Brummerska Petroleum- & Oljeaktieb., Vill ag. 6, O.; skolan, J ohannesg, 18, G. kontor Skeppsbron 34, St.. - Ellen, bitr. Föreståndia v. Brummerska - J:or, N., Grossh., Nybrog. 34 lii, O. skolan, Johannesg. 18,_G. - N. P., Grossh., Pellerins agentur samt - Emma, Föreståndra v. Ostra Sjukhuset, Heliosbelysning, Luntmakareg. 63, Va. Allm. Försörjn.lnrättn., Flemingg.22,K. - J. E., Hofrättsnot., Drottningg. 8, G., o. - Gerda E., Förestandarinna vid Stocsh. Älfsjö. allm, telefonaktieb., Rensg. 8, Va. Gösta, Kapten vid K. Flottan, Flemingg. - J., Förva1t., Linneg. 80, O.Dj. 16 B, K. -s Hotell o. [Pensionat, Klarabergsg. 52, - Knut, Kapten, Villag. 6, O.. G. - Theodor, Privatman, Braheg. 3 Il, O. - L. E., v. Häradsh., Danderydsg. 10, O. - Axel H., Represent. f. Emil Schmahl, - L. A. J., Kapten, VolmaryxkuIlsg. 1, Sö. Hamburg, Centralpalatset, G.; a. t. - I. L. Ludwig, Lagerchef, Frejg. 46 A, Va.; 12826, r. t. Norr 66. a. t. Vasa C. O., Vaktm. i Skandinaviska Kredit- - Hulda, Lärar-a vid Brummerska skolan, Akt. BoL, Storkyrkobr. 3 1V, St. Johannesg. 18, G. - O. V., Äkare, Tuleg. 20, Va.; a. t John N., Maskinvedsågeri, kol- o. koks-.- Ellen,.Ankefru, Strandvägen 41, O.Dj. handel, Apelbergsg. 35, G.; r. t. 4623, -I Petroleum & Oljeaktiebolag, Skeppsbron a. t ; filial Valling. 15, G.; a. t. 34, St. Styrelse & kassakontor 2 tr., 26180; bost. Luntmakareg. 29, G.; a. i. a. t. 12 S3, r. t. 233; Exped. n. b.; a. t , 2906, 11 61, r. t. ~ A. W., Optiker, firma Glasögonaffären, - se äfven Krok. L:a Vattug. 16, G. J:roon, John, Kontorschef, Luntmakareg. 7, - Henrik E., Veterinär, Karlaplan 1n.b., G.; Bo t ; r. t O.Dj.; r. t. 7800, a. t. Österm. 274; - N. A., Tjänsteman, Diorama, O.Dj. träffas säkrast Kroplien, M., Fru, Karlavägen 14 m, O. - se äfven Kruuse. - T., Löjtn., Karlavägen 14 lv, O. Krusell, Adolf, HandL Parkg. 2Il, K.; a. t. Krouthen, J. F., Artist, Karlbergsvägen 65 Il, Va. - se äfven Crusell. Kruckenberg, Ivan M. J. F., Fil. dr, Folk- von Krusenstj ern a, Gerda, Fröken, Västungag. 8 A III, ss; a. t. Söder 33 IS. mannag. 8 Il, G.; a. t Kruhs, K. F., verkst. Dir. f. C. E. Pritzes - M. F., Förest. för Navigationeskolan, Bokförlags Aktiebolag, Villag. 17 1II, O. Stigbergsg, 40 ~. 42, Sö.. - D. A., f. d. Förste Aktuarie, Hollän- - Adolf, Kansliråd, Ostermalmsg. 49 A, O.; dareg. 21 A, Va. a. t. Osterm. 2757, r. t. Osterm Krumlinde, Hj. V., Agent, Teknologg. 3, Va. - J. G. F., Kassadir. i Sthlms ensk. bank, - Hugo, Kontorist, Kommendörsg. 15, O. Stocksund. - Ida, Änkefru, Kommendörsg. 15, O. - Henning, Kommendörkapten i Flottan, Kruse, L. Iwan E., Apotekare, Flemingg, 11 1I, Odenz, 106, Va.; r., t K.; a. t. Kungsh. 20'84, r. t H. E. F., Löjtnant, Ostermalmsg. 18, q. - Erik, Bryggmäst., Garfvareg. ~2 Al Ö. g., - L. E...!,., Löjtnant, Valhallavägen 39, O. K.; a. t , r...t. S:t Eriks Brygg. - P., LOJtnant, Tomtebog. 20, Va. - R. L. l!'., Civiling., Ostermalmsg. 27, O. - J. M. Oskar, Tjänsteman i Sveriges - J. E. E., f. d. Fabrikör, Upsalag. 16, Riksb., Karduansmakareg. 14, G. Va. - F. S., f. d. Trafikchef, Valling. 6, G. - John, Fil. dr, Rosentorp, Djursholm; a. t. - Julia, Änkefru, Artillerig. 8 Il, O.. Djursh Brefadr.: Djursholm. - Rosa,.Ankefru, Valhallavägen 39, O. - Elin, Folkskolel:a, Vegag. 4, Va. - Anna, Änkegrefvinna, Statsfru, Blasie- - Agnes, f. Ljunglöf, Fru, Östermalmsg. holmstorg HIl, G , O. - E. S., Ofverste, Linneg. 28 & 30, O. - Hanna, Fru, Hotell o. pensionat, Klara- - W. E., Öfverste, Sibylleg.41, O. bergsg.52, G.; a. t. 7207, r. t Kruslock, Gerda, Kungstensg. 58 IV, Va. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa

8 Kruus-Kungl. Biblioteket. 457 Krnus, Sofie, Fru, Nybrog. 36, O.; a. t. Ös- Kullberg, Frans Joh., f. d. Flaggunderoff. term (Armeförvaltn.), Jakobsg. 30, O. Kruuse, Axel Reinh., Frih., Major, Kommis- - W. J., Folkskolel:a, Odeng. 59 IV, Va. sionslandtmät., Flemingg. 17, K. - Victorine, Fru, Stureg. 52, O. _ Carl A. E., Frih., Landtmäteribitr., Bell- - Anna, Kassör o. Bokförerska, Drottningg. mansg. 24 C, Bä.; a. t. Söder m, O.; a. t. Brunkeb, Kruuse af Verchou, Hilma, Fröken, Stureg. - K. M., Läroverksadj., Odeng. 59 IV, Va. MIl, O. - Olof, Materialbokh. v. Sthlms Stads Ar- - se äfven Krnse, betsinrättning, Bä. Kriiger, Fredrik, Musiklärare o. Pianostäm- - A. H., Med. kand., Handtverkareg. 37, K. mare, Ad. Fredr. torg. 8, Sti.; a. t. Söder - Lina, Sjuksköt:a (för tillfälliga besök), Bellmansg. 8, Bä.; r. t Josef W., Ved,-, Kol- o. Lysoljeaffär, - E., Underoff., Kastellholmen, O.Dj. Braneg. 5, O.; a. t Nils, Öfvermaskinist, Hornsg. 29 BI, Bä. - se äfven Kreuger. - se äfven Cullberg. Krångede Aktiebolag, Jakobstorg III, ing. Kulle, M. G., Byggm., Birgerjarlsg. 109, Va. Arsenalsg. 14, O. (sdr. Svenska Emis- - Sven, Kame- och Medaljgravör, Dandesionsaktieb.). rydsg. 6 IV, O. Xrönerier, se Justeringsverkstäder. - Thora, Svenska Konstväfnader o. bro- Kröningsvärd, Henr., Prokurist, Östermalms- derier, Drottningg. 33, O. g. 40~ b., O.. Knllgren, Carl, Fil. dr, Docent, Greftureg. _ H. M.,.Änkefru, Östermalmsg. 40 n.b., O. 70 A, O.: a. t. Österm Kugelberg, C. H., Direktör, 'I'egnärsg. 6, Va. - Anna, Fru, Fil. kand., Greftureg. 70 A, O.; - Henr., Dir., Bellmansg. 261, Bä. a. t. Österm _ Otto, f. d. Revisor i Generalpoststyr., - O. J., Ingenjör, Birgerjarlsg. 110, Va. KarlavM'. 17 A, O. Kullman, K., Handelsres., Observatorieg. 14, _ Wilhelm, Ofveringenjör (Accumulatoren- Va.; r. t Fabrik A. G. Ingen~örafdelning), bost. - C. G., Ingenjör, Odeng. 100, Va. Kungsholmstorg 14 v, K.; a. t. Kungsh. - Alma, Ljirar:a, Nybrog. 26, O" 222, r. t Agnes, Ankefru, Nybrog. 26, O. Kugelmann, S., kontor Lilla Vattug. 27, - Emilie, Öfversätt:a, Inneh. af firman bost. Tegnersg. 1II, Va.; a. t Rohtlieb & Co, Strandvägen 7 A, O.; Kuhlau, Märla, Fröken, Birgerjarlsg. 125, r. t. 4062, a. t Privat a. t. ~ ~~3~ _ Julia, Fru, Birgerjarlsg. 125 Va. Kullström, Olivis, Fru, L:a Nyg. 2S IV, St. Kuhlemann, Chr., Fabriksförest.'prästgårdsg. - Gustaf A., Tjänsteman i Aktieb. Stockh. 12, Bä. Handelsbank, L:a Nyg. 23 IV, St. Kuhlen, David, Skräddare, Roslagsg. 41, Va.; Kulturella Ungdomsrörelsen, sekr.: Hälsoa. t. Brunkeb vårdsinspektör Albin Johansson, Sund- Kuhlman, ~.:.la., A., Fröknar, Grefmagnig. byberg. 15, O.vj. Kumfeldt, Torsten, Byggnadsing., Kmkma- _ Anna, 'I'apisserihandlta, Grefmagnig. 15, kareg. 50 II, Bä.; r. t O.Dj.; bod Drottningg. 50, O. Kumlien, A. E., Arkitekt, Tomtebog.50, Va. Kuhn, Emilia, Fröken, Dansös, Artillerig. - Ax., Hofintend.,Arkitekt,Tegnersg.16, Va. 27, O. - E. J. H., f. d. Lärar:a, 'I'egnersg. 16. Va. Kull, A., Fru, inneh. Skandinav. Tidn.-kont., - L., f. d. Provinsialläk., Banärg. 9 IV,O.Dj. Arsenalsg.3, O.;bost. Repslagareg.8I,Bä. - Elsa, Sjukgymnast, Scheeleg, 17, K.; a. - Anton, Läkare, Kommendörsg. 35, O. t. Kung-sh Kullander, Klas, Bokh., Döbeln,sg.23 II, Va. - se äfven Cumlin.. - Augusta, Fru, Braheg. 33, O.; r. t , Kummel, KH., Fil. kand., S:t Eriksg. 18B,K. a. t Kumpfmiiller,Johanna, Ankefru, Götg.46,Bä. - K. F., Handelsbokh., Tomtebog, 25, Va. Kungl. Automobil Klubben, Exp.- o. Klubb- - E., Handelsres., Västmllnnag. 69 & 71, Va. lokal Fenix-Palatset, Ad. Fredr. Kyrkog. - J. H. W., Kamrer, Birgerjarlsg. 112\ Va.; 10 Iv,C.; a. t. o. r. t a. t. 8062, r. t. Vasa Biblioteket, Humlegården,Sthlm5,Öppet: _ E. Ch.,.Änkefru, Tomtebog. 25, Va. Läsesalen 1 sept-23 juni ålla sockend. Kullberg, Karl, f. d. Agent, Västmannllg. 24, kl. 10 f. m.-9 e. m. 25 juni-31 aug. Va.. kl (Iörd. kl. 10-4). Låneexped. - M. A., Diatriktslandtmät., Kungstensg. alla söckend. kl Visningssalen 56, Va. alla söckend. kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 458 Kungl. Dramatiska Teatern-Kvinnoföreningen. Kungl. Dramatiska Teatern; Nybroplan, O., Kuranstalten Eolshäll (vid Mälaren); post- Kansli och kontor Nybrog. 2, O. adr. Liljeholmen; a. t. Petersberg 3. - Fatburn, Fabriksgr. 2, K. Kurir- Expressen (inneh. Truedson & Ca), - Hofboktryckeriet lduns Tryckeri-Aktieb. Uplandsg, 35, Va.; r. t. 5990, a. t (se vidare underidunstryckeri-aktieb.). Kurre, redaktion o. expedition L:a Vattug. - Lifregementets Dragoner, Dragonkasern, 21, O. Sthlm 14. Kustartilleriets Chefsexpedition, Regeringsg. - Teaterns aktieb., se Kalenderafd. [4503]. 18 II, O.; r. t. 6361, a. t Kungsgården-Mariebergs Aktiebolag, såg Kutowski, G. C., Sjukvårds syster, Björnverbrörelse o. trävaruexport, Kungs- går~sg. 23, Sö. trädgårdsg. 16, Sthlm l. Kuylenstrerna, Oswald, Kapten vid. Positions- KUDgshatts Tegel- &; Transport-Aktiebolag, ert.-reg., Na.rvavägen 51, O.Dj.; r. t. (M. Lindahl), Oentralpalatset, O Kungsholmens Ensk. Läroverk, Handtver- Kuylenstjerna, Olga, Folkskolel:a, Västmankareg. 8, K.; a. t nag. 76.)..Va.. - Realskola, Handtverkareg. 35, K. - G., Fru,.Il..arlavägen 28, Ö.. Kungsholms Barnhem vid Drottningholms- - O. A. B., Fröken, Karlavägen 8, O.. väg., K., midt emot Konradsberg. - A. U. Louise, Fröken, Greftureg. 721, Ö. - Bokförlags Expedition, Valling. 32, O.j-A. J. C., Kammarh., Sekr. o. Led. i Patentr. t o. Registr.-verket, Kommendörsg. 27, Ö. - Bokhandel, inneh. Gust. K. Carlsson, - O., Lära!.: a, Västmannag. 76, Va.. Pipersg. 3, I'/i tr., K. j a. t. Kungsh. - A. ~., Ankefru, Strandvägen 9, Ö E., Ankefru, Rådmansg. 84, Va. - Elementarskola för Flickor, Kungshelms- Kvarnaktiebolaget Tre Kronor, se stafning torg 4, K; r. t. Kungsh. 85, a. t med Q. - Expressbyrå, Kungsholmag. 24, K.; a. t. Kvarnberg, K. Hj., Skräddare, Malmskill , r. t nadsg. 38, O.. - Församl~ng:s Bibliotek, se under' Försam- Kvarnström, G. A., Fabrikö~. Lästmakareg. lingsbrbhotek. 29, O.; bost. Idung. 6, va'i a. t Församlin~s kyrko- och skolråds Expe- - & Ericssons Metall-, Pömicklings- O. dition halles öppen hvarje helgfri ons- Sliperifabr., Lästmakareg. 29, O. (vid dag kl f. m., Parmmätareg. 3 D b., Oxtorget) j a. t. 5602, r. t K. - P. M., Modellsnick.;t Tomtebog.16, Va. - Ga.mla Bleck- och plåtslageri, Handtver- - A. S., Sjuksköt:a, yolmaryxkullsg. 9, Sö. ll:areg. 52, K.(inneh. J. A. W. Dickman). - Patrick, S:t Eriksg. 26, K. - Lysoljeminutering (inneh. Fru A. Matts- - se ifven Qvarnström. son), Handtverkareg. 41 O. 52, K., Kwarzel1, J. A. A., Kyrkovaktm., Kamma- Flemingg.36,K.,G. Kungsholmsg.15.K. kareg. 30, Va.; a. t. Brnnkeb Lidfabrik (aktiebolag); direktör Nils Col- Kviberg, se Qviberg.. lin; r. t. 2669, a. t. 6341; fabrik O. Kvidinger, E. S., Ing., Kommendörsg. 28, O. kontor, postadr. Stockholm 8. Kvinnliga Juridiska. Byrån (Förest. Anna - Läroverk för flickor, Kungsholmsg. 18, Pettersson), Valling. 12, O.; a. t K. (Scheeleg, 16). - Kontorist- o. Expeditföreningen, J akobsg. - Mejeri, Kungsholmag. 35, K.; a. t II, O.; a. t j alla dagar. Sjuk- - Modemagasin (Ellen Svensson), Schee- O. begrafningskassa: uppbörd l:a onsd. leg. 6, K.j a. t i hvarje månad kl. 8 e. m. Pensions- - Språkinstitut, Scheeleg. 15n.b, K. j a. t. kassa: uppbörd l:a onsd. i febr., maj, 20170: r. t. Kungsh. 77. aug. o. nov. Kuntze & 00, Kautschuks- o. Guttaperka- Missions-Arbetare, Brunnsg. 3 n. b. ö. g., O. varu-aktiebolag; verks t. Direktör Leon- - Postföreningen, sekr. E. Hacksell, Linneg. hard Anderson; lager af kautschuks- 48 B. Ö.j a. t. Österm, O. guttaperkavaror, alla sorters ma- Kvinnligt Yrkesregister, utk. 1 gång årl., skinremmar och packningar för tek- Red. o. utg. Bertha Wiman. Red., expo niskt bruk samt elektrisk ringlednings- o. förlag Regeringsg. 65 I, O.; a. t. materiel och vattenfiltrerapparater , r. t Kl Utensilier O. förbruksartiklar för bryg- Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, segerier O. läskedrycksfabriker. Kontor kret. Fru C. Elliot, Valhallaväg. 39 II, O. och försäljningslokal Drottningg. 52, Kvinnoföreningen, Svenska allrn., till djurens Sthlm 1. Fabrik Kronobergsg. 19, K.; skydd, skattm.: kansli sekr. R. A. Sun- Telefoner: Riks- O. Allmänna.. din, Nybrog. 62, O., sekr.: protokolls- Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Kvinnoklubben-Kyrkor. 459 sekr. P. G. Isberg, Stureg. 3, (J. (se Kyllerström, J. E., Bokh., Västmannag.39, Va.. f. ö. Kalenderafd, [3806».. Kyrkogårdsnämndens expedition, Storkyrko- Knnnoklubbens lokal, Greftnreg, 24 1, (J. br. 16, St.; öppen söckendagar 10-2; Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem, 16 mars-31 maj äfven kl. 6-8 e. m.; kont. o. hufvudaffär Mästersamuelsg. 3, a. t , r. t ; se vidare Begraf- G.; filialer: Karlbergsvägen 16, Va.; ningsplatserna. Scheeleg. 14, K.; Hökensg. 8, so. K k K Il B" l Kvinnornas Diskussionsklubb.'. sekr: Bris- yr AdolfF'redrfks, or, a p e Holländareg.,,.ones:. ar m. m.: G. man, Ester, Fru, Helsingeg, 8, Va.; Ansgarii kyrkan,brännkyrkag.88, ss. a. t. Vasa Arbetshemmet,Kungsholmsg.M & 66, K. KVI 'St Joh Dykare Grefg 23 (J D'J'. r t Betaniakyrkan,Bergag.45, K.,.,,.,..,.. Betelkapellet, Malmskillnadsg.48D, G Betesdakapellet,Smala gr. Ö. _ se äfven Quist o. Qvist. Betesdakyrkan,florag. 8, 6. Kiichler C., Handl., Norrtullag. 77 Va. Beth~ehemskyrkan,Serge.lg.6, G. "h ;J, O V k.. t V 3I1l TT Blasteholmslryrkan,Blasteholmsg.6, G. K U n, T.., er mast., egag. " a. BorgerskapetsGubbhus-, Högalidsg., SIi. Kiihne, Edla, Fröken, Tegnsrsg. 4, Va. Borgersll:apetsÄnkhus-,Norriullsg. 45, Ya. Kuhr Carl Algot Köpman Döbelnsg 53 Centr!'lfängelsets ä L.ängholmen, Länghotmen.,,, o, Danvtks, Danviken, sö, Va.; r. t. Vasa 6 ~9. Diakonanstaltens,Sköndal. Kusel, C., K;gl. Kammarmusikus, Greftureg. Diakonissanstaltens,Erstag. 1,..ss I O. Djurgårds-, Djurgärdsslätten, O.Dj. '. Ebenezerkyrkan,Bleckto,"*sgr.13B, ss. _ F., f. d. Landtbruk., Odeng. 46, Va. Elimkapellet, Storg. 26, O.Dj. _ A. L. J., Ankefru, Apelbergsg. 58 A, G. Engelska E~iskop'alf'6rsamlingens,. Valling.24, G. Kyhlberg Signe Döfstumlär.a Manilla Eyangel.B:odraforsaml.,Kungsträdgärdag.12,G. ' 14 '., 'Flllska natiouella, Freduks, Slottsbacken, SI. Sthl m. Florakyrkan, se Betesdakyrkan. O., Fil. dr, f. d. Rektor, Karlbergsvägen Franska reformerta, Humlegärdsg.13, III Va Garnisonssjukhusets, Handtverkareg.25, K. "f' 17'lb Gustaf Adolfs,Ladugärdsgärdet. se a ven-,.y ergo Gustaf Vasa, Odeng., Va... Kyhlberger, Gösta, Bankir, S. Blasieholmsh. H~dvigEleonora, Ost~nnalmstorg,O. 4. A,.. G. Sommarbost, Oscarshäll, Li- HJorthagenskapell, Immanuelskyrkan,Tuleg. Hjorthagen. 3, Va. d lngo. Jakobs, Jakobs torg, G. G. A., Bankir- och Mäklarefirma, Brunke- Joh~nes', Malmskillnadsg.,G. bergstorg 12, G.; r. t. 6029, 6010 pri- Judis~a Syn.agogan,Wallrendorllsg.3, G. t 80 tl fd 75 "4' t b 6001 Katartna, Hogbergsg.,ss. va, O u. a., u In ur., Katolska Apostoliska, Odeng. 20, Va., hörnet af kassan, a, t , kassan; telegr.- Birgerjarlsgat,,:n.... adr.: Shares. Katolska, S:t Euks, J!'olkungag.2, Sä:. h Katolska, S:ta Eugemas, Norra Smedjeg.24, G. J ose r E<.. mne. Pepparkaksbageriet, Klara, mellan Klara Ö. och V. Kyrkog., O. Malmskillnadsg. 60, G.; a. t ; Krigsskolanspä Karlberg, Karib. slott. bost Tomtebog 23IlI ö. g., Va.,' a. t. Kungsholms,UlrikaEleonora,Handtverkareg.,K..... _ baptistpredikolokal, Bergsg.45, K. Vasa Ladugårdslands, se Hedvig Eleonora. S, J. G., Eftertl'., Berta Hartzell, Snör- Lutherska Missionsf'6ren:s.Högll.rgsg.21A, ss. makeri Västerlångg 40 St.: a t Kungsg. 48, K.,.0. KarIbergsvag68, Ya. ' frid B ". l ' t:. 1 (J' Mamlla Kapell, DJurgärden. Kyl80nd er, Gott n, okh., ArtI1 errg, 23 v,. Maria Magdaleno.,Hornsg., ss. _ Bertil, Herr, Braheg. 56, (J.. Maria-salen,Brännkyrk~g..181, ss. Hadar Häradshöfd Grefg 511 (j. a t Mattheuskyrkan,Vanadlsvagen35, Va.,.,.,.,.. Mes81askapellet, Idung., Va li1etodistkapell,uplandsg.12, Va., AdolfF driks O. F., 1?kom.-mäst., Surbrunnsg. 2 A, Va. torg 10,Sä:! B,:ännkyrkag.134B,S~'! Nytol'gsg. A na Ankefru Artillerig 231v (J. a t 28, ss., Prästgårdag. 43, MaJorsg.! & 1, 6. ~, l o,. t " Mikaeliförsamlingen, Riddareg. 38, O.Dj. Österm Missionshuset vid Rörstrand, Va. Edla, Ankefru, Braheg. 56, (J. Mis~ion.hyddorna,Bergsg.41,K., MejteDslP'.,M., Kylberg, F. W., Brandlöjtn., Malmskillnadsg. Mr.~;;,r~s:.:i~ns';r~Jh;'i~:~ti:te:':;"uelag.56, C. 64, G. Nya Kyrkansi6rsamling,Kl. N. Kyrkog.8n. b., a. L. W., Kapten, Tomtebog. 34, Va.; r. t. Nya kyrkans svenska församl., Landtbruksaka Vasa 948 demiens stora sal, Mästersamuelsg.41, a..... Olaus Petri-kapellet, Hammsrbyg. 15, Sä. se afven Kyhlberg. Oscarskyrkan,Narvavägen,O.Dj. Kylen, Hjalmar, Lärov.-adj., Flemingg. 53 A, Riddarholms- Riddarholmen, si. K' a t Kungsh 930 Rosenlunds Ålderdomshem, Skåneg. 1, ss., ing..,. '.. '.'. från Torkel Knutssonsg. N. J., f. d. Lärov.vadj., Flemmgg. 53 A, Ryska, Birgerjarlsg. 98, Va. K.; a. t. Kungsh Sabbatsbergs, Sabbatsberg, Va.. Anna, f.. d. Telegrafist, Humlegårdsg. ~~le~~:~:ll~:a~lkungag. 14B, ss. 1011I, (J. S:t Johann kapellet, Brännkyrkag.134B,Sä. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 ~ ""--: ~~--"""7'"--:,:--.-:---':":"""" Xyrkor-Källström. Ky r.k.or, Kapell, Bönesalar m.rn.tforts.). Källan, Be Kjellsn. 8,t Markus Metodist-Episkopalf"Ors., Nytorgsg. Käller, F. A., Vaktm., (Stadsing.-kont.), Kom- 28. S6... " mendörsg. 40n.b., O. 8,tPauls,Metod,st-Ep,skopalforsamlmgens,Adolf K"ll p A A t Sk b 26 St' Fredriks torg 10, Sö, a gren,.., gen, epps ron,. B,t Petera Metodist-Episkopalförs., Uplandsg.12, _ Oscar, Hnsäg., Frejg. 69, Va. S::timerlasarettets, Handtverkareg. 2,.K. - Hilda, Porslinsmål:a, Österlångg. 27, St.; Bkeppsholms, Karl Johans, Skeppsh., O.D}. a.. t. Stork Slottskapellet, Kungl. Slottet, st. - L. Änkefru, Döbelnsg, 69 Va. Sofiakyrkan SÖ J 'C L A" k t H" b' 27C S" Stefanskyrk~n, Vanadislunden,. Va. - '.:., n ~pros mna, og ergsg., O. Stockholms läns cellf., Östermalmsg. 65, O. - se afven KJellgren o. K~llgren. - stads Allm. Försörjn.inrättn., Flemingg. 22,K. Källman, Albin, Köpman Ostermalmsg stads Arbetsinrättning, Maria Ban- och Yol- & 15 O ' mary:xkullsg., SÖ. O k :;J. h'åll. t V" t ~ - stads cellfäng., Myntg. 6, st. - S ar,!ten mngsen repr., as mannag. Storkyrkof"Orsaml:s, Nikola.i, Slottsbacken, st, 89, Va.; a. t. Vasa Ta1:,':.:'~:.~~tv;;Järde baptästförsaml.), observ~. _ L. O., Skomakeriidk.,Ob~ervatori~~.9 Va. Trefaldigh. Metodist-Episkopalförs., Majorsg. 5,0. - Karl Axel, Vaktm. v. Sthlms Hogskola., Tyska, Gertruds, Svartmang., st. Styrmansg. 53, O.Dj. Vasa, se Gustaf Vasa. Ph L Yerk I d l 9 B K Östermalms, se Hedvig Eleonora. -'u.,e~ m., ne a s.g.,. Kyrkovärdari nedannämndaförsamlillgar: ---:.se af~en Klel~man o.. Kjellman. Adolf Fredriks: Ekstrand, Å. G.; Grönfors, G. Kallmodm, se KJellmodlll. Engelbrekts: Kaijser, A ; Lindahl,. M. Källoff, Ossian, Kontorschef, Birgerjarlsg. Gustaf Vasa: Enell, H. G. O.; Lindholm, M. 105II TTa. r t a t Hedv. Eleon.: Ahlström, G.; Sjöqvist, J..., 1 t' I.,,.. Jakobs, Wretman, J.; Sjögren, P. A. Källqvist, Ludv. J. V., Agent, Nybrog. 18~Ö. Johannes': Hjorth, E.; Wikland, 13.. H. S. - Nils A. W., Handelsbitr., Odeng. 9öIll, Katanna: Romare, P. B.; Bergstrom, A. W. Va' a t Vasa 1273 Klara: Magnusson, A. E.; Seymer, K. O E 'p' l: k'. S'b TT Kungsholms : Hellsten, F. W.; Tidblad, A. E. -. " O IS ommlss., ur runnsg., ra. Maria Magdalena: Wassen, C.; Ehrngren, O. - A. W. E., Vaktm..cCivildep.), Greftureg. Oskara: Brornan, J. W.; Dfdrtng, W. 40n.b. O. t Öst 1766 S:t Matteus', Norblad, J. A.: Kihlmark, R..,., a. '.. erm.... Skeppsholms: Munthe, A.; Näsman, R. - Edla, Ankefru, Gotg. 20, So. Storkyrkof6rsaml.:Schalin,C.A.;Bergström,Axel. _ K. Adam S. Svedenborgsg. 101, Si). Kåbergs, Nya Tapetfabriksaktieb., Fabrik O. Kiillskärs Aktieb., Söderhamn, kont. Handt- Kontor Sikla, Postadress Sthlm Sö. verkareg. 15, K.; a. t , r. t Ilåbergs, C. A., Tapetfabriks Aktiebo- 1 Käll t. 2 K' Il t.. lags nederlags försäljningslokal, Drott- a s rom, Je s rom.. ningg. 9, G.; a. t , r. t, _2 Herman A., Bokförare, Asög. 48Il, Sö. Kiige, Ivar, Skådesp., Storg. 44 ', O.Dj. _2 J. Hj., Bokh., Sot Eriksg. 20m, K. Kåhre,W.F.W.,.Ä.nkefru,Karlbergsväg.il3, Va. -' K. F., Brefbärare, Upsalag, 14, Va. Kåhrling, Erl.,Banktj.m.,Kornh:storg6111l,St. _2 S. O., verkst. Direktör för A.-B. Skånska Kåhrström, Axel, Barberare, L:a Glasbruksg. Cementgjuteriet, Söt Eriks plan 2, Va. 16 A, ss. _2 A., Disponent, Odeng. 104, Va. Käck, A., Fröken, Karlavägen 33, O. _l August, Folkskolelär.,Kungstensg.48, Va. - G. A., f. d. Handl., Kocksg. 26, Sö. _2 Emy, Fru, Vegag. 6, Va.; r. t. Vasa 112. Kägelsalongen, Drottningg. 4:,!-,G. (hotell _2 Carolina, Fru, Bergsg. 13, K. Regina). Ultramoderna amerikanska _2 A., Fröken, Pensionat, Grefg. 32, O.Dj. kägelbanor. Riks o. allm. tel _l Agnes, Fröken, Uplandsg. 20m, Va. Öppen till kl. 10 e. m. -, Maria E., Fröken, Brunnsbacken 6, Sä. Kähr, Ida, Fru, mottager inackorderingar, _2 Gustaf, Garn-, Väfnads- och Trikåaffär St. Nyg. 44, Si.; a. t. Stork samt Damkonfektion, Stureg. 7, O., hör- - A., Sjökapten, St. Nyg. 44, St. net vid Humlegårdem a. t. *14, r. t. Käll, A., Handl., Uplandsg. 62, Va. 347; bost, Greftureg. 70 B, O.i a. t. - Johan E., Ombudsm., Norrbackag. 12, Va. ÖSterm Källander, A. J., e.ö., Hofpredikant, Kyrkoh. _l A G., Gasmontör, Nybrog. 37, O.; r. t. i H. Eleon.a fö!:s., Jungfrng. 7 B, Ö.; r. Österm. 23. t , a. t. Osterm _l E., Hatt- O. mössaffär, Holländareg. 4, G.; - J., Skräddare, Lästmakareg. 30, G. bost. Karlbergsvägen 49. Va. - se älven Kjellandar O. Kiellander. _2 Gustaf, Herr- o. Damskrädderi, Rege- Källare, se Restauranter. ringsg. 41, G.; a. t Källaren Tennstopet (Inneh. Thorsten Vi -' G., Insp.. Banerg, 17, O.D}. deliua), St. Vattug. 8, G.; a. t _2 C. J. O., Löjtnant, Karteredaktör v. ~en.- o. 5121, r. t Interurb Stab. Lit. Anst.,.l\arlavägen 8, O. Brand- och liff"örsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Källström -Köttextraktfabriken >Bonit > Källström:, 2 Kjellström. Köllerström, U. E., Fröken, Roslagsg.36, Va. Kölnerbolaget (Kölns Olycksfallförsäkr, A.-B. _ll Axel, Manufaktnrhandel, Välsorteradt la- i Köln), Generalagenturen för Sverige: ger af moderna klädningstyger i siden Löjtnant H. Unger, Drottningg. 94, C. och ylle, Drottningg. 80 B, C.; a. t. 5687, Chefen: r. t o , a. t. r. t. 9806; bost. Knngsg. 131v, C Kontorschefen: r. t , _I J. K, Postvaktbetj., Döbelnsg. 3, C. a. t Expedition o. Kassa: r. t. _I H. E., Rak- o. Frisersalong, O.; a. t Sibylleg. 42, 12216, Kölnerlagret, a. t Små.landsg. 24, C.; a. t. 118, _I C. E., Sjuksköterska, Högalidsg. 1, Sö. r. t _ll V. A., Skräddarmäst., Uplandsg. 50, Va. Kökeritz, G. H., Fil. dl', Valhallavägen 101, _I G. R., f. d. Telegraftj:m., Birkag. 5, Va. Va.. _I Frans Aug., Tullnpps.-man, Svartensg. König, Amelie, Fröken, Flemingg. 5 ill ).K. 4<1II,Sä.. - E. J., Kammarherre, Qstermalmsg. 3u, O. _I J. A., Vaktm. (Riksb.), Skärgårdsg. 15, St. - C. H. M., Underlöjtn., Östermalmsg. 23, Q. _ll William, Vinhandl., firma L, Gammesson Könsberg, Greta, Fröken, Riddareg. 40, O.; &; Co, Torstensonsg. 6 A, O.Dj.; kontor o. lager st. Nyg. 16, Sthlm 2. - r. t K. L., Ingenjör, Norrlandeg. 33, C. _2 Sven, Violinist, Bergsg, 16 A, K.; r. t. Köpings Mekaniska Verkstads hufvnd försäljning: Axel Ryden, Maskinaffår, _2 Kristin~, Ankefru, Klara N.Kyrkog.26, C. Bryggareg. 6 A, C.; r. t. växel 8910, _ll Selma, Ankefru, Idung. 10, Va. 8911, 8912, a. t. växel 9040, Käppfabrik, Stockholms, grundad 1883, Köpmannabank, Aktiebolaget Stockholms, se ägare Karl Drougge, kontor Barnhusg. Bankinrättningar. 10. Sthlm 1; a. t. 9565; fabrik Bell- Köpmannaförening, Stockholms, Börshuset, mansg. 8, Sä.; a. t ; butik Hamn- Sthlm 2, kl g. 38, C.; a. t. 9591, r. t Köpmannaföreningens (Sveriges Allm.) Huf- Kärne, E., Predikant, Heimdalsg. 21, Va. vudkontor Storkyrkobr. 5" St.; r. t. KärnelI, Hilma, Folkskolel:a, Rådmansg. 76, o. a. t (kontoret); i. t. Va o. a. t (direktören). Se - Anna, Ankefru, Cigarrhandel, Söder- annons å kartan. malmstorg 7, Sä. Köpmansbyrån, Svenska, Riddarhusfiygeln Kacher, Erik, Köpman, Handtverkareg. 23 (östra), St. Am, K. Köppen, Edvard, Järnvägsmateriel af alla Köhlberg R., Prakt. läk., Homöopat, Små- slag, maskiner, ångpannor, m. m., konlandsg.42, C.; mottagn.söckeud.ä-c-vsö. tor Bredgränd 2, Sthlm 2; r. t. 378; Köhler, Knut, Assistent v. Sthlms Stads bost. Hornsg. 70, Sä. Rannsakn.-fängelse, o. a. t. Polisen. Bergsg. 40, K.; r. t. Körners Adolf, Advokatkontor; inneh. Adolf Körner, kont. o. bast. Vas ag. 42 III, C., - John, Docent, Frejg. 58, Va.; r. t , kontorstid Träffas säkrastlo-ll a.t. Vasa /24-4. _ Anna, Fru, Västmannag. 13, Va.; a. t. Körner, A. W., Doktorinna, Uplandsg. 79, Va Adolf, e. o. Hofr.vnot., Advokat, kont. o. _ Ida, Fru, Döbelnsg. 2, Va.; a. t. Brunkeb. bast. Vasag. 42 ITI, C.; r. t. 8218, a. t , _ Alma Maria, Fröken, Kassörska, Sveden- - Axel, v. Häradshöfd., Odeng. 42, Va.; r. t. borgsg. 1, Sä _ Carolina, Fröken, Malmskillnadsg. 7 III, C. - A. J., Målare, Stigbergsg, 16, Sä.; a. t. - G., Fröken, Villag. 2F, O. Söder _ Hulda, Fröken, Villag. 2P, O. Körting, Representant för Körtings gas- _ M., Fröken, Villag. 2F, O. motorer. Ingenjörsfirma Fritz Eg. _ Arvid Bruno, Tjänsteman i Försäkr.-ak- nell, N. Bantorget 20, Sthlm 1, öppet tieb. Fylgia, Agneg. 7, K. " 9-5; a. t. 3 33, r. t. 42 o Televon Köhler, Nils A., Assistent, - C. A., Frih., Byråingenjör Nybrog. 37, O. gramadr.: Motor. af andra klass Köster, Zacharias, Sånglärare, Jakobsbergsg. (Sveriges Statsb.j, dinge 41. Huddinge, r. t. Hud- - 9 n, C. i. a. t. Brunkeb Martina, Ankefru, Riddareg49 I ö,g.,0.dj. _ C. G. O. Hjalmar, Ingenjör, Stnreg. 16, Köttbesiktningsbyråer, se Byråer. O.; a, t Köttextraktfabriken.Bonit.,(Inneh. J. Hägg _ C. H. A., 'I'egnersg. 1m ö. g., Va. bergs Konservfabrik), Ö~tgötll,g. 4~, Sö. Brand- och Llft'ilrslkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

13 4Gl! Tekn. Fabriken Drottninggatan 68, 1 tre Omnium, tandcrerne, neutraliserar syror, bibehåller tänderna friska och hvita. Pris 60 öre tuben. Omnium, koncentreradt mun vatten, är bakteriedödande, hindrar förruttnelseprocesser och syrebildning, borttager dålig andedräkt och har uppfriskande, angenäm smak. Omnium, är skadligt för svafvelhårvatten, borttager mjäll, som hårväxten. '/1 flaska 1 kr. 75 öre. Omnium fläckvatten, borttager '/ 1 k , de flesta fläckar. 2 r. 'I.» 60 öre. Pris 50 öre pr flaska. Pris 1 kr. 50 öre.

14 463 Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro Omnium eau de cologne, är uppfriskande och, synnerligen välluktande, jämförlig med utländska märken, som äro betydligt högre i pris och ändock. röna stor åtgång i Sverige, där det icke hör till»god ton» att erkänna det svenska. Till välståndet i vårt fädernesland, det bästa och naturskönaste, bör dock hvar och en bidraga genom att vara svensk och sätta Sverige och det svenska högst, alltid fordra svenska industrialster, de må vara stora och dyrbara eller små och prisbilliga. Många bäckar små göra en stor å. Många ören blifva kronor och gifva bröd åt svenska arbetare. TEKN. f"abaikcn QMr1IUM- Omnium, svafvelhårpomada, borttager mjäll. Pris 2 kr. pr burk. Pns l kr. 50 öre. Omnium tittverkas under sakkunnig kontroll Värdelösa preparat komma icke att til/verkas och all humbug föraktas. Omnium erhålles välsorterade Apotek, Parfym-, färg- och Speceriaffärer och direkt hos Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro

15 464 --;:-=---=---, =---~...;:- =-.:=: -.: Gynna svensk industri! - Svenska Pianinon, Flyglar och Orgelharmonier från kungl. hoflev. Billberg, John Pettersson, Lundholm,.Engströrn & Johannisson, Baumgardt m. fl. till fabrikspriser på förmånliga betalningsvillkor hos Da~l~tröm~ ~rl~l-&~ian~mala~in 68 Drottninggatan 68. "-" ~"-'",-,"-"... "-" "-' '-".. lager af Phonola-Pianinon Autopianinon och elektriskt själfspelande instrumenter från Rönich, feurich, Perzina, Steinway, Steinweg m. fl Världsberömda Ibacb-flyglar. OBS.! fördelen att i samma lokal välja bland största lager och många fabrikat... - Efter sin konsert skref en af Tysklands främste pianister, hr S. Eisenberger :»Jag är förtjust öfver John Petterssons fabrikat. Den ;':,j lätta, jämna touchen, basernas 'j~ rena klang och.den ~fver:askande :.,~,,:,i~ vackra tonen aro joretraden, som "'il hos mig kvarlämnat tänkbarast "i!.o'''p'o~t~1 bästa intryck. John Petterssons "",l pianon tillverkas med helgjutna!/ järnramar. klassigt o. Nothylla. par, först--~~~~~-' " 'o~~.",'.fo~"j~"",~_.~._. fabrikspriser på bekväma betalningsvillkor hos Pianobänk. Dahlströms Orgel. 81 Pianomagasin DrottnlnJitgatan 68 STOCKHOLM 68

16 NYA' SVENS~ AKTI EBO LAG ET 465 a. METALLVERKEN VÄSTERAs. GRANEFOR~I~ VESTERAS. Hufvudkontor och Centrallager i VÄSTERAs. Afdelningskontor i STOCKHOLM, GÖTEBORG och MALMÖ. TELEGRAMADRESS: METALLVERKEN. Tillverkar vid egna verkstäder i Västerås, SktJltuna, Granefors och Sala:, KOPPAR -plät, -tråd, -rör, -bult, -kablar, -lameller, -tuber, -bottnar, -stänger, -muttrar, -nitar, brickor, -spik, -skrufvar, -pronler, -band, -Iock, -klofvar, -strtps, -lödkolfvar, -nickel,.trolleyträd, -gjutgods, -anoder, -äskledarelinor, 'äskledarespetsar,.lokomotlveldst~der, -stagbult, -slaglod, -legeringar, -duk, -granulerad,.raffinerad i tackor, SIlicIumkoppar etc. AL1JltIINI1JlII. I FOSFORBRONS. -plät, -tråd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, I -tackor,.plät, -träd, -kablar, -band, -muttrar, -kablar, -nitar, -gjutgods, -brons, -mässlng, -duk, -gjutgods, -lager, -legeringar,- fosfortenn, -koppar, -stnk, -nickel, -Iegeringar etc. fosforkoppar, fosforzink, _knutsilsplätar etc. liiassing. -plåt, -träd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, -duk, -fiätnlngar, stlft, -nitar, spik, -hylsor,.gjutgods, -Iager, -muttrar, -skrufvar, -anoder, -lmor, -slaglod, kondensortuber,.kondensorplätar, -legeringar, -patronplåt, _ängpannetuber etc. NYSILFVER- ' I PINSBACK' ' -plät, -träd, -rör, -bult, -bottnar, -band, -nitar -plät, -träd, -rör,.stänger, -profrler, bottnar, -stift, -duk, -alaglod, -gjutgode, -Iegeringar etc~ -band, -muttrar, -bult, -nitar, -stift,.gjutgods etc. DELTAltiETALL. profiler, -bult, -tråd,.plåt, -rör, -muttrar, -skrufvar, -spik, -nitar,.stänger, kablar,.legeringar,.gjntgods. NICKEL. I BLY I TENN -ptåt, -träd, -anoder, -bottnar, -tråd, -band, -profiler, -stänger, -plåt, -rör, -stänger, -hammare, -legeringar, -grenulerad,..bult, ' -legeringar,..plomber, -kulor, \..folier, -muttrar, -legeringar, -duk, -tärningar etc. I -stilmetall etc., lödtenn etc. o ZINI... I YELLOW _ -tråd, -bult, -nttar, -sptk, -bottnar, -profiler, -kablar, l' -bulb, _förhydningsplåt, -spik, -gjutgods, köl och batterizinkar,.iegeringar, ängpannezinkar. -stäfpiåtar etc. SILFVER. \ PLATINA. I BRONSER:.plåt, -tråd, -rör, -band, alaglod,.plåt -tråd -band -duk etc. I Aluminlum-, Mangan, Fosfor, -anoder, -duk etc. ' o',slliclum-, Toubin-. Derta-, AMl\IUNITION: MANUFAKTURARTIKLAR. laddade Mauserpatroner, Hylsor, Kulor, Tänd- af Skultuna bruks välkända tll1verknlngar. hattar etc. Utföra efter ritningar eller' Insända modeller större och mindre arbeten af koppar och mässing för Industriella, Tekniska och Sanitära behof..... SPECIALITET: Pressaclemetallprofiler, enl; Dlcks metod... Störsca lager i Skandinavien ar aua slags mecau,r och legeringar. 29b

17 465 b Begär alltid SVENSKT SI(RIF- OCH POSTPAPPER från FINBRUKEN, STOCKHOLM,. (Grycksbo, Klippans och Lessebo Pappersfabriker)

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. RIKSDAGEN. 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera,

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Stockholms Uthyrningsbyrå,

Stockholms Uthyrningsbyrå, Urmakare o. urhandlareevagntabnker. Appelgren ]j', Birgerjarlsg. 11S Rosenberg A, Hornsg. 178 Beckman J A, Hornsg. 26 \ Rydmark G, Birkag, 13 Benediktson CGD, Handtverkare 'Sandfeldt C 0, Horneg. 4S g.

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drpttnlnggatan. Jungfrugatan-Kammakaregatan. SI se Västerlångg. 81

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drpttnlnggatan. Jungfrugatan-Kammakaregatan. SI se Västerlångg. 81 892 I Kilandel' O, handl. Landgraff A, disp. Larson AJ musiklär:a Larsson SJ lär:a Pettersson O E, f. tullupps.m. Rogh U J, änkefru Starbäck A W, sjukgymn. - H V, änkefru - O M, sj.sköt:a Uhrbom G L, f.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

F. Tidningar och Tidskrifter.

F. Tidningar och Tidskrifter. [4530"-4534] F. Tidningar och Tidskrifter. F. Tidningar och Tidskrifter. r. Dagliga tidningar. Redaktionssekreterare: Hallkvist, Otto.. Ordinarie medarbetare: Blanche, Th.; Bratt, [4~30] Aftonbladet. Utkommer

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Kalenderafdelningen.

Kalenderafdelningen. ieoc Rättelser och Tillägg, inkomna under Kalenderns tryckning. Kalenderafdelningen. [1184 b]'stqckhol"1s stads arbetsförmed-,. Iing, Ordf.: Öhnell, R., rådman: v., Ordf': Elmqvist, H., fil. dr. Ledamr:.Arbetsgifvare:

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer