Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293."

Transkript

1 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t , a. t Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär. Kobb, Gust., Docent vid Stockh. Högskola, Knaust, Sofie, Fru, Valling. 24, C. Storg. 2911, O.Dj. - Albert F., Handelsres., Prästgårdsg.15B, - E., Fröken, Florag. 16, O.; r. t. 3487, Sö.; r. t a. t. Österm Olof, legitim. Läkare, Stadsgården 4 v,sö.; Kobbs, M. S., Söners Teer, partilager hos a. t. Söder 3939; träffas å Maria Sjuk- Mattsson & Boden, Järntorget 83, St. hus Koch, Ivar A., Hofrättsråd. t. f. Revisions- Knifsta Sågbolag, Rosenlund & Co, Trä- sekr., Karlbergsvägen40, Va.; r. t varor, mur- o. taktegel, Dalag, 1e, c.; - Eduard, Ingenjör, kontor Skeppsbron 44, a. t. 6051, r. t St.,9-6;r.t.8017,a.t Tele- Knoch, Axel, Direktör, Agneg. 12, K.; r. t. gramadress. Eduardkoch. Sommarbest. 2792, a. t Villa Björkudden. Lidingö; a. t. Li- - A., Fröken, Frejg. 23, Va.. dingö 4<l.. - Robert, f. d. Grossh., Sibylleg , O. - F. C. F., Journalist, Stora Vägen42, O.Dj. Knochenhauer, G. S., Civilingenjör, Djurs. - M., Mössmakare, Brännkyrkag. 98, Sö, holm, kv. Midgård, Sveaviigen ; r. t. - Olivar, e. O. Postexp., Hornsg. 5411, Sö. Djursh, 177, a. t. Djursh B. G., Tandläkare, Västerlångg. 14, St. Hugo, Grossh., Aktiebol. Sv. Kullager- - Agnes, Tidningskontor, Hornsg. 54, Sö.; fabrikens försäljningskont. o. Pump- bost, s. h.11 rapids generalagentur,. Sibylleg. 24 III, - Karl E., Tjänsteman i Städernas ~llm. O.; a. t , r. t. Österm. il 20. brandstodsbolag, St, Vägen 42, O.Dj. P. O., Grossh., kv, Bylgia 15, Djursholm. -s Vinimport, Import affranska slottsviner. Knopf, Emil, Bokh., Luntmakareg. 79 III Ö. g.,. Kontor o. lager Skeppsbron 44, St., 9 Va. -6; r. t. 8017, a. t Knorring, ~rnst, <;tros~h., kont?r o. lal!er von Ko~h, C. F. R.,.Doktor O. Ingenjör, Drottnmgg /2 tr.,..c., bast. Rid- Fridhemsg. 4, K., a. t. Kungsh dareg , O.Dj.; a. t. Osterm Mathilda, Fosterbarnsinspektris, Frejg. von Knorring, E., Fru, Idung. 8, Va.; a. t uppg. B, Va. Vasa Jacqueline, Frih:a, Styrmansg. 45 III, - Emilia. Änkefriherrinna, Krukmakareg. O.Dj.. Hi, Sö. - Agnes, Fröken, Storg. 38, O.Dj.;r.t Knudsen. Anna Henriette, Kontorsskrifv. v. - Ragnar, Hofrättsnot., Valhallavägen 45B, Statens järnv., Dalag. 32 III, Va.. O. - Dina, Ankefru, Strandvägen 7 CVI, O.; - Oscar, V. Häradshöfding, konsultativ r. t jurist, Birgerjarlsg. 91, Sthlm 1, upp- Knutson, A., Cigarraffär, Odeng. 54, Va.; r. t. gång längst fram i Passagen t. v N. F. H., Professor v. Stockholms Hög- - Knut, Grossh., Västmannag. 31 Ill, Va. Ex- skola, Djursholm. port af trävaror m. m. till Afrika; äger - G. H., Redaktör, Sv. Fattigvårdsförbun- Ekskogens Träförädlings Fabrik. Tele- det, Lästmakareg. 611, C., kl. 2-3; r. t. grafadr. "Trade» , a. t ; bost, Villag. 23'V, - H., Verkmäst., Odeng. 54, Va. O.; a. t ; r. t. Osterm Knutsson, K., f. d. Inspektor, Observatorieg. - R. V., f. d. Öfverstelöjtn., Valhallavägen 22, Va. 45 B, O. - A. A., Skräddare, Holländareg. 23,. Va. Kock, Fritz Hj., Agent, 'I'egnersg, 37, Va. Knutzen, Nils, Agent, Styrmansg. 9, O.D}.; - Barthel, Direktör, Sundbyberg; a. t. Sunda. t bybo J. C., Insp., Sibylleg. 9, O. - G. L. B., Fil. kand., Regeringsg. 15llI, C. Knöppel, J. Gust., f. d.hamnfogde,rådmans - Hugo, Grossh., Dir. i Aktieb. Olson' & g. 67 n.~., Va.; a. t. Vasa Wright, Birgerjarlsg, 16, O.; r. t , - Nils A., Akeri, bost. Observatoriegr. 4 A, a. t Va.; a. t , r. t. Vasa 172. Sta- - M. A., Handelsidk:a, Drottningg. 79, C. tion: N. Blasieholmen, C.; a. t. 5052, - Anna, Herrekiperingsaffär, Uplandsg, 2, r. t C.; a. t Knös, Börje, Fil. dr, Karlavägen 4, O. - C. A., Kliche- o. Stämpelfabrik, Mäster- - T. G., Marining., Hornsg. 75, Sö. samuelsg. 55, C., kl. 9-5; a. t R., Redaktionssekr., Kungsholmsg. 2 Blv - & Co, Kommanditbolaget, Stenkolsimt. h., K.; a. t portörer, Skeppsbron 20, St. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Kock-Kommanditbolag. 451 Kock, Augustt!ommi~sionsla~er af cigarrer, Kolmodin, 9 F., f. I~' Bank?sekreterare, se Joh. VY. Nordin, Nybrog. 26, O.; a, Stadsgarden 18 t. V., SO. t Abr., Boktryckare, firma P. A. Nymans - & Co, Eric, Lärftskramhandel (O. M. Eftr., Nytorgsg. 13, Sö.. Hammar), Slussplan 63, St. C. T., Civilingenjör, Stureg. 6, O. _ V. H., Maior, Karlavägen ~2III, O. - M. H. J., Doktorinna, Parkg. 18 A II, K. _ Gunnar, Redaktör, Västmanng. 79, Va. - H., Fru, Nytorgsg. 13, Sö.; a. t. Söder - J. E., Redaktör, Handtverkareg. 86, K Erik A., Stenkolsimportör, Odeng. 84 1I, - Rudolf, Grossh., Regeringsg. 61, C. Va. Kommanditb. Kock & Co, Skepps- - C. L, Kamrer i Ensk. Järnv. Pensionsbron 20, St.. kassa, Norrviken.. M. A., Stilgjut., Sibylleg. 20, O" - E. V., Kansliråd, Braheg. 25, O. - J. A., Verkmäst., Skeppareg. 25, O. - C. O. B., Tullkontrollör, S:t Paulsg. 24 II, - H. ~: L., Ankefru, Tegnårsg. 37, Va. Sö.;.r. t _ E., Ofverinspektor vid Paokhusinspek- - l. C., Ankefru, Västmannag. 43, Va. tionen, Solhem, Spånga. - Hugo & S., Björngårdsg. 17, Sö.; uthyra Kocken, F. A., Ankefru, 'I'egnersg. 7, Va. tomsäckar o. presenningar under firma Kockum, Axel, Apotekare, Bibliotekarie v. Alb. Westöö, Drakensgr. 4, St. Farm. Fören., Valling. 20 1I, C. Träf- Kolonial, Fabriken, Regeringsg. 59, C.; a. t. fas onsd. 6-7 e. m. o. lörd. 3-4 e. m.; a. t Kolsyrefabrik, se Svenska Kolsyrefabriken, Köersner. Sven W., Kontorist, Artillerig. Liljeholmen. 241I, O.; r. t Kommanditbolaget Arfwidson, Gahn & Co, _ Albert, Ledamot af Sveriges Advokat- kont. Narvavägen 1, O.Dj.; a. t. 8370, samf., t. f. Lärare v. Handelshögskolan r. t i Stockholm, kontor Karduansmakareg. - B. E. Lundström &, Co, Arsenalsg. 9 1I, C. 4, C.; a. t. 9935, r. t o ; - Burman & Co., BankirafJär, kontor Oenbost. Odeng. 71III, Va.. tralpalatseti, C.; öppet E. T., Underlöjtn., Artillerig. 24 &, 26, O. - Chelius & Co, Bokförlag, Mästersamuelsg. - Berta, tjänstg..i Stat. Centralbyrån, Jung- 46 I, C. frug. 161I, O.; r. t Erikson&Clausen, Gjuteri o. Mek. verkst., Kohnberger, Dora, Fru, Skeppareg. 21, O. Saltmätareg. 22, Va. Kelbert. ~., Kontorschef, Predrikshofsg. 5, - Ernst Sa~hs, Bankirer, Blasieho~mstorg O.DJ.; r. t. 9809, a. t. Österm l,C.;l'lkstel. 5942,5943,5967,mt.urb. Kolimport, Stockholms, J. O. Pallin, kont. samtal Kassa o. expo r. t. 5871, Skeppsbron 28 I, St. a. t Telegr.-adr.»Fondsachs». Kollberg, Carl, Fond- O. Stadsmäklare, Si- - Hagberg & C:o, Bankir- o. Fondmäklebylleg. 56, O.; kontor Skeppsbron 6, St.; riaffär, Medlem af Stockholms Fonda. t. 2379, r. t börs, Hamng. 10 1, C.; r. t. 6811,6853, A. M., Fröken, Greftureg. 77 IV, O _ P. V., Lokomotivför., Dalag. 681v t. h., - Isselhorst, Wiister & Co, Svartmang. 24, Va. Sthlm 2; Kommissions- & Agentur- - J. O., Mek. verkst. m. m., Snickareg. 7, C.; affäriläder,skinn&skomakeriartiklar. a. t , r. t J. Ericsson & Co, Koppar- o. bleckslageri, - J. E., Skrädd., Västerlångg. 57, St. Malmskillnadsg. 44, C.. _ Magnus, t. f. Stadsmäkl., Skeppsbron 6, - John Lindberg, Birgerjarlsg. 32, O. St.; r. t O. 1299, a. t ; bost, - Kassman, Trägårdh & Co, Bankfirma, Sibylleg. 56, O. Drottningg. 4, C.; r. t. 9836, 9837, Kollegier: 9838,9839,9841, a. t. 5221, Berg.kollegiu":,,hör numera till Kommer.koll. Telegramadr.: Lombard. Kammarkollegmm,BIrger Jarl. torg 16, Sthlm2. _ Kock & Co Stenkolsimportörer Skepps- Kommerskollegtum, Kornharnnstorg 6, Sthlm 2 b 20 'St ' (L:a Nyg.22). ron,. Kollin, K. G., Tullvaktrn., Prästg. 38, St. Landtmanna O. Kreditkassan, D. Arono- Kolmgren, J. M., Änkefru, Östermalmstorg witsch & Co, hufvudkonkontor Arse- 2, O. nalsg. 8 D, Sthlm 15; afdelningskontor Kolmodin, Johannes, Apotekare, Hornsg. Västerlångg. 17, Sthlm II, Sö.; a. t. Söder O. Swan & Co, Drottningg. 10, C.; r. t. _ Josef, Apotekare, Brännkyrkag. 28 II, Sö.; 11720, a. t a. t. Söder Spis- & Knäckebrödsfabr. Kronan, Hög- _ Axel, Bankdir., Lilljansplan 1, O. dal, Sundbyberg; riks. o. allm. tel. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 452 Kommanditbolag-Konsulat. Kommanditbolaget Uddenberg & Co, Banki-'Konservatorium, Musik-, Stallg. 2, C. rar o. Fondmäkl., Drottningg. 48 1, C_ Konsistorium, Hof-, Kgl. Slottet. Inkom- Fondafd.: r. t. 8046, Fastighets- mande handlingar mottagas af Konsiafd.: J.'. t , a. t o storienotarien, Ecklesiastikdepartem., - We din & Ramstedt, kontor Allm. gränd 6, hvard. kl Djurg., Sthlm 14; r. t. 652, 6052 o. Sthlms Stads, Storkyrkan, Sthlm 2; öp 4915, a. t. 518 o pet månd., onsd. o. fred f. m. Kommerskollegii Afdelning för Arbets"stati- Konstföreningen, Sveriges allmänna, VoTrädstik, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2. gårdag. 101,C. Se Sveriges Allm. konst- - Sjukkassebyrå, Birger Jarls torg 2, förening. Sthlm 2... " Konsthandeln, inneh. Carl A. Linden, Brun. Kommerskollegium, Birger Jarls torg u, kebergsg. 9n.b., C.; r. t. 4012,. a. t. St~lmo ; telegrafadr. Carlinden. KomllllsSlonsk?ntor f', tjanstsokande, Konstgillet, sekr.: Adolf Sterky, Krukma- S? Yrkesregistret.. kareg. 44, Sö.; se för öfrigt [40 34J. Kommissionärer hos myndigheter, se Kalen- Konstglas Aktiebolaget G'la Kungsholmsdoer~fde~.niI!-gen[1603Jo.. brog: 27, C.; r. t. ' Kommltt~n for Icke no~m~la risker, Skandi- Konst-Is-Aktiebolaget, kontor Östgötag...naviska, Kungst!.adgardsg. 0 2 C1 Co. 30, sn, a. t. o. r. t Disponent - for KommerskollegllOmorgamsatIon,Brr- E W LO d Id. tt l fo e. a t ger Jarls torg 3lI, Sthlm 2..:. I~ ewa,pnva e e n ro.. fr k d"dl" h t t b Il U l d Soder 333, r. t ~ o~rev~oa o Ig e s a e er, p an sg. Konstnärsförbundets samlingslokal, Mäster- Kommunal författningssamling för Stock- sa:~uehg. 59, C. C holm, utg. Sthlms stads statistiska Konstnärsklubben,.. Smålandsg.. 7,. kontor genom dess direktör Fil. dr J. Konst och Konstnärer, Redaktion Karduans- Guinchard. makareg. 7, C. Kommunaltekniska Byrån, Civiling. Nils Gel- Konsulat, Generalkonsulat 00Vicekonsulat. lerstedt. Stadsplaneförslag, mätnings- Uppgift å Generalkonsuler, Konsuler o.v. arbeten, vatten- och afloppsförslag, Konsuler, se Kalenderafd. [1619Jo Kungsbroplan 2, K.; r. t. 8246, a. t. Amerikas Förenta Stater, Näckströmsg. 4, a Argentinska republiken, Vasag. 48, 3 tro t. v. b d K t t V.. 6 O (midt Belgten, Norrmalmstorg 3, O. Kompo 011.1" on ore, apnareg.,. mi Bolivia, Generalkonsulat, kontor Kommendörsg. för Kungl. stallet); a. t r. t. 25, 4 tr., Ö. Generalkonsul Ahlström träffas 7697 ' personligen i Stockholms Folkbank..... Brasiliens Förenta Stater, Linneg. 77, 6,Dj. Komstadius, F. W., extra..lärare, Kommen- Ohile, Styrmansg. 21, (j.dj., kl f. m., 3-4 dörsg. 37, O.; a. t. Osterm, e. m.;.a. t. 2;977. ".. Konfektion Germania, Specialaffär för Herr- Columbta, Bauerg. 25,2 tr., O.D)., 1-2, r. t. S871. G kläd M l kill d 25 C Cuba, Drottmngg. 66, l tr., a. O. OSS a er, a ms I na sg.,.; Danmark, Slussplan 63.B, si., 10-3; r. t filial Västerlångg. 32, St. Frankrike, Stureg. 29, Ö... Konfektionsaktiebolaget E. Tarschis, Buti- Grekland, tgen;-konsulat, Vasterlångg. 38, 1 tr., k H d k 34 K si., , r. t. 6747, a. t er: an tver areg.,., Luntma- Guatemala, Kat. Bang. 9, SÖ. kareg. 38, Va. Haiti, Generalkonsulat för Sverige, Skeppsbron Konfektions~.Aktie~o~ag"~t pn~on, Herr- och H~~d~~'~s~'~e~:.~~ nsulat, Styrmansg. 1, Ö.Dj.; Gossklader,saval fardiggjorda som efter r. t , privat r. t. Akersberg 4. mått; kontor och hufvudaffär Hamng. Italien, Skeppsbron 34, si., r. t. 423, a. t A C FT l "l l 63 St Japan, Regeringsg. 43, C....'..' I I~ '? ussp an 'o Kongostaten, Sbyr-rnaneg.3, O.Dj.; a. t Konfektionären, 'I'idningen, Ad. Fredr. Kyr- Liberia, Regeringsg. 121, Va. kog. 9 BI, C.: r. t Mexikos Förenta Stater, Mälartorget 15, Sthlm 2. K J h M d d K h t 61 Monaco, Kungstensg. 62, Va. onow, O n, e. r, orn a~ns org, Nederländerna, Birgerjarlsg. 18D, 6.; r. t St.; r. t. 5852, a. t ~. Telegrafadr.: Bandak. Von Konow. Gerda, Fru, Kronobergsg. 9, K.; Nicaragua l. Skeppsbron 28, St.;.r. t r. t. Kungsh Norge, ~rannkyrkag. 7, 2 tr., ss., kl , 2,30 Y,.. K b 9 K --4,30, r. t. 33, a.i , E roken, rono ergsg...; r. t. Panama, Fjällg. 16, ss. Kungsh Para~ay, Drottningg. 4, a. U T H f N t K b 9 Persien, Jakqbstorg 3, 3 tr., a.. o, O r. e. O.?;; rono ergsg., Peru, Skeppsbron 28, St.; r. t K.; r. t. Kungsh. 2 ~4. Portugal, St Nyg. 31, St.; a. t. 1224, r. t Seth, Kommendörkapten, Sv. Turistfören. Rumänien, Valling. 4, 3 tr., G.; r. t. 3422, a. t. S k K h l g 8 v K Brunkeb.163S.. e r., ungs o ms.,. o Ryssland, Grefmagnig. 5, n.b., o.o); öppet kl. Konradsberg, se Stuckholms hospital Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatllll.

4 Konsulat- Kostymatelje. 463 K ons ula t (forts.): Kooperativa Vedhandelsfören. Enigheten, St. Salvador, Drottningg. 13, 4 tr., G., kl. 10-3; r. t. Badstug. 41, Va., Vikingag. 12, Va., 1SI, a. t B d g 39 So" San Domingo, Smålandsg. 4, O., kl f. m. O. on e.,. a. t , r. t Åkeri- o, Renhållningsföreningen Stjer- Schweiz, Centralpalatset 1 tr., n:o 28, G.; r. t. nan, Österlångg. 51, St.; r. t se~~i:,'"age~e~~f:~nsulat, Kornhamnstorg 61, St., Kopal-Aktiebolaget, kontor o.lager Döbelnsg. kl , Va.; a. t , r. t Siam, Kungstredgårdsg. 12, G. Kopia, Aktiebolaget, Ljuskopierings- och Spanien, Skeppsbron 6, Sthlm 2. Reproduktionsanstalt, Ritmaterialier, - vice kons., Skeppsbron 6, Sthlm 2. Stora Britannien och Irland, Blasieholmsg. 3, O.;»Rokos-tryck, Centralpalatset, C.; a. t. kl. 10-2, lörd. kl. 10-1; r. t ,a. t , r. t. 13~ 60. Turkiet, Generalkonsulat, Fredag. 6,1 tr., O.; öp- K Th A B Il 22 en S" pet kl. 3-5; a. t. 9393, r. t oppang,.., e mansg.,o. Tyska riket, St. Badstug. 36 A, G.; öppet 10-2; Kopparberg, C. G., Köpm., Tunnelg. 19 B III, ~Lfi~~L"~ a Uruguay, Drottningg. 66, G.; r. t. 843, a. t. 488S, Kopparbergs Bergslags Aktieb:s kontor, se Österrike-Ungern, Skeppsbron 32, 2 tr., si. Stora Kopparbergs Bergsl. Aktiebolag. Konsulterande Ingenjörer, se Yrkesregistret. Koppel, Henrik, Förlagsbokhandl., Bell- Kontorsmaskmer, A.-Bol., se A.-B. Kontors- man ag. 6, Sä.; r. t maskiner. - Harry, Kapphandl., Västerlångg. 57, St.; Kontrollkranen, Metallfab~iks Aktieb?~aget, bost. Folkungag. 8 O, ss... Stockholm, verkst, Du. Georg- W iberg, Koraen, C. A., Hofrätts e. o. Not., Dande- Strandvägen 57, O.Dj. Kontor o. fabri- rydsg. 10, O.. ker Sundbyberg.. - Gunnar, Med. Dr., Linneg. 42, O. Kontrollstyrelsen, N. Blasieholmshamnen Korall Ruth Fröken Osterlångg 24 II St: 5 B, Sthlm 15. ~. t. St~rk. 64. '." Kontrollv~rket, se ~ynt- o. justeringsverket. Korfitsen, Carl, Agenturaffär i manufaktur- Konunga;lket Svenges stadshypotekskassa, varor, Frejg. 53, Va.; r. t Smalandsg. 14, q, (Norrmal~stor.g). Korkfabriken, Nya (inneh. Herm. Mårten- Konung Oskar I:s minne, hem for mindre son), fabrik o. kontor Prästgårdsg. 29 bemedlade fr~.ntimmer af stå~.dsper- & 31, Sä.; r. t. 1705, a. t sonsklassen.björngårdag. 23, So. Korkfabriksaktiebolaget i Stockholm; kontor Konvalescenthemmet, Malmsklllnad.sg. ~1 B, o. fabrik Inedalsg, 13, K.; rikst. 1054, C.; r. t , a. t ; ansöknings- a. t tid kl K A F F lk 95 S" K ti Ch k t 'f brik. St kh l orn,., ru, o ungag., o. oopera Iva. ar.~ en a n en ~.. oc o m. Kornerup, C. L., Dir., Sekr. i Sv. Gymn. o. kontor Katarina Bang. 6, So., r..t.12684, Idrottsfören. Riksförb. Kungsholmsg. a. t o Fabnksbodar, 121, K. ' Kat. Bang. 6, So., a. t ', : Korp, C. J. L., Flaggunderofficer, Kornr. t. 1?~.84;. Folkungag. ~.5.~, So., a. t, hamnstorg 6m, St ,So o der.mannag.42, So., a. t _ K. A., Flaggunderofficer, Riddareg. 68, Expressbyran l Sthlm, Olofsg. 4, C.; a. t. O Dj r t K Il' E' '1' F "k K dö b d' t' S't d d' 12 S" fl d orseu, nn la, ro en, ommen orsg, kl. '/ Hufvudkont. G. \V. Dahl; ~, a. t. 3745, r. t Sekr. Ax. Korseman, Her~an, Civiling., AmmumtlOns- Påhlman; a. t , r..t Stock- fabr., l\1anebe~~, K.; a. t irr holmsafd. K. G. Rosling; a. t. 3769, Korsgren, G., IngenJ~r, Apelbergsg. 44,C. r. t , R. J., Skorstens~eJar.e, Agneg.. ~, K. Föreningen Klippan (Förest, AlEr. Thu- Korsner. Car~. ArVId, Ofver~asklDlst, Kg!. nell), Rörstrandsg. 58, Va.; a. t. 9761, Tekn. Ho~skol., DrotJ:.l1lngg. 95 A, Va. r. t. Vasa 164. Kortegllst,Ferdmand,Hofmast.,Nybrog.56B, Föreningen Thule, Speceri- o. Viktualie- V.; a. t affär, Åsög. 117, So.; a. t Koskull, C. O. A., Frih., 2:~ Sekr. i Utr.- Försäkringsanstalter, se Sveriges 'prak- dep., Greftureg. 9 A, O.; r. t tiska Iifförsäkringsförening och Omse- Kostmann, Robert, Kartograf, St. Badstug. sidiga brandförsäkringsföreningen Sam- 581I<, Va. arbete. - Ivar, Tjänsteman v. Statens Järnväg., Läskedrycksfabriken Thor, Celsiusg. 3, K. St. Badstng. 58 III, Va. Syfabriken Linnea, St., Vattug. 5, C.; Kostymatelje, Holms (Alma Elliot), Skornar. t , a. t kareg. 32, St.; a. t. 2977, r. t F or nn e, a sgar en, o. var. 90 B oo III O Brand- 8ch Llft'"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninagatu.

5 454 Kraaft- Kristerson. Kraaft, Per Gunnar, Bokh., Folkungag. 8F, Kreatursförsäkringsbolag (forts.): Sö. Stockholms läns hästföraåkringsbolag, Ar- Kraak, Jenny, Fru, Barnhusg. 6, C. senalsg. 10A, C.; r. t. 1358, a. t Anna, Fröken, Modist, Västerlångg. 67, Kreatursåterförsäkringsbolaget Robur, Si.; bost. s. h. II. Riddareg. 20, O.; r. t Gustaf, f. d. Kapten v. Flottan, Skep- Kreditkassan, Föreningen, Grefg. 41, O.; r. t. pareg. 27 1V, O.; a. t & Co, Anna, Modeaffär, Västerlångg. 67, Kreditreformföreningen för Sverige, Inne- St.; a. t hafvare: Advokatfirman Martinell & von KrlllmE!r,L., Fröken, Författar:a, Villag. Sandström. Hufvudkont. Arsenalag. BlI, 14, O. C. (Bankaktiebol, Södra Sveriges hus). Krsepelien, Oscar, O;rossh., Kommendörsg. Allm. tel.: inkassoafd. 5727, jurid. afd , O.; a. t. Österm. 55, 1'. t o. soliditetsuppl. afd. 6255; riks- - E. L., t. f. Stadsnotarie, kv. Fjället 11, tel. 2759; Lidingö Villastad, a. t. Lidingö 2 4~. Krehl, S. E. A., Fröken, Fjeldstuen, O.Dj. - S. K., Telegrafist, Kommendörsg. 44, O. Krematoriets Föreståndare, Ulmgren, B. M., - S. M.,..Ankefru, Kommendörsg. 44, O.; Vegag.12, Va.; a. t Kremaa. t. Osterrn. 3137, 1'. t toriet: a. t. Hagalund 165. Krsepelin, C., Fru, Heimdalsg. 6 1V, Va.; a. t. Kremer, M., Fru, Cigarraffär. Greftureg. 1, O.; a. t A. M., Lärar-a, Heimdalsg. 6 1V, Va. von Krencki, Rudolph, Tysk Generalkonsul, Kraft, D. A., Kapten v., Flottan: Långa Torstensonsg. 4, O.Dj. raden N:o 9, Skeppsholmen, O.Dj. Krentze, C. J. H., Målare, Västmannag. 48, Kraftfoderfosfatfabriken, tillv. Klintmans Va. kraftfoderfosfat, koht. o. lager Kungs- Kreuger, Nils, Artist, Bellmansg. 24, Sö, holmsg. 2 B, K.; 1'. t. 7945, a. t Ivar, Civilingenjör, Birgerjarlsg. 15, C.; Kraftska Skolan, Rektor, Fil. kand. B. Man- bost, Strandvägen 7 A, O. kell, t. f.; Inspektor, Pastor Primarius Kreuger, Henrik, Civilingenjör, konsulter. Dr J. F. Håhl, Svartmang. 22, St. inom byggnadsfacket, kontor Kungsg. Kraftska Sällskapet, sekr. Tjänstem. Thure 26, C.; 1'. t. 3469, a. t ; bost. Lagerström, Ad. Fredr. Kyrkog.15, C.; Odeng. 106, Va.; r. t. Vasa 885, a. t. a. t Krahe, C. F. C., Ingenjör, Vikingag. 9 A, - Therese, Fröken, Karlavägen 15 B, O.; Va.; a. t. Vasa a. t. Osterm Kramer, Math., Fru, Jungfrug. 29, O. - P. H., Ingenjör, Smedsudden, K... - Fritz, Grossh., Artillerig. 10 A, O.; kon- - C. H., Kapten, Humlegårdsg. 7, O. tor s. h. - Oscar, Ankefru, Smedsudden, K.; a. t. - & Jahnke (inneh. Herman Jahnke), Mode magasin för tillv. af klädningar o. kap- - se äfven Kriiger. por, Brunkebergstorg 2 1, C. Krey, Elisabet, Journalist, Uplandsg. 52, Va. - L. K. H., Målare, Jungfrug. 31, O. Krigsarkivet, Birger Jarls torg 10, St.; öppet Krantz, Anna, Fröken, Folkungag, 20 B, Sö.; utan afgift för begagnande på stället 1'. t alla söckendagar kl. 1/ A. E. G., Handelsagent, Wahrendorffsg. Krigsberg, A. A., Fröken, Greftureg. IS, O. 3, C. Krigsfiskalsämbetet, Storg. 37, Sthlm 14 - K., Ing-enjör, Svartensg. 26, Sö. (Fredrikshof), - C. T., Inneh, af firman Zacco & Co Eftr., Krigshofrätten, Storg. 37, Sthlm 14 (Fredriks- Valling. 3S, C.; bost. s. h.; a. t. Brunkeb, hof) Krigsvetenskapsakademiens handl. och tid - Anton Leonard, Köpman, Vasag. 17, skrifts erp., Munkbrog 2m, St., biblio- Sthlm 1; r. t a. t teket öppet onsd. o. lörd. 2-3 e. m. - F. A., Vaktmäst., Wahrendorffsg. S, C. under sept.-april. Krause, I., Fru, Braheg. 3, O. Krikortz, S. E., Prakt. läkare, Kungsg. 34 Il, - L., Ingenjör, S:t Paulsg. 30, So., a. t. C.; invärtes-, hud- och könssjukdomar. Söder Krischker, J. P., Sjuksköt:a, Björngårdsg. Krawe, A., Firma (inneh, A. Nay), Cigarr- 23, Sö, affär, Norrtullag. 41, Va. Kristallglasbrukens Försäljningsmagasin, De Kreatursförsäkringsbolag: Svenska. Butiker: Birgerjarlsg. 20, O. Kreatursförsäkringsbolaget, Skandinavi- (Stureplan)" o. Gustaf Adolfs torg 20, C. ska, Kungsg. 9, C. Kristerson, se Christerson. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Kristiansen-Krook. 455 Kristiansen, sechristiansen. Kronberg,.N., Ingenjör, Lilljansplan 1, O.; Kristineberg, Frimurårebarnhusets egend., a. t. Osterm utom Kungsholmstull, K. - A. F., f. d. Köpman, Grefmagnig. 8, Kristliga Bokförlaget, Valhallavägen 59, O.; O.Dj. a. t. Österm , L., Pappershandel, Tidnings- o. Annons Föreningen af Unga Kvinnor, Brunnsg. kontor, Stureg. 46, O. 3, C.; lokalen öppen 6-9 e. m. Ord- Julius, Professor, Lilla. Skuggan, Värtan. förandens mottagn. tisd. och fred Gustaf, Reservunderlöjtn., Malmtorgsg. e. m. Expedition öppen söckend , (J. e. m., 6-8, lörd e. m. Krone, Paul, Handl., Kontorsutensilier och Fö,reningen af Unga Kvinnor (Södra), elektr. ficklampor, Norrmalmstorg 16, Ostgötag. 24 BI, Sä.; a. t. Söder 523. C.; bost. Braheg. 37, O. - Föreningens af Unga Kvinnor Kungs- Kronland. J. P., Snickarmäst., Flemingg. holmsfilial, Bergsg. 39", K. 12, K.; verkat. Kungsholmsg. 3, K. - Föreningens af Unga Kvinnor Maria- Kronlund, Carl A., Grossh., kontor Kungsg. filial, Hornsg. 188 II, Sä. 10, C.; bost. s. g. 5 B. Kristliga Fören. af Unge Män, lokal Birger- - se äfven Cronlund, jarlsg. 35, C.; öppen hvard, 10 f. m. Kronlöw, E., Inspektionskonst., Luntma- -10 o. m., sönd e. m. Bostads- kareg. 62, Va.. a.nvisningsbyrån öppen Sekre- Kronobageriet i Stockholm, Sibylleg. 2, O. teraren träffas 1-3 e. m.: a. t. 6800, Kronofogdar:' r. t 'I'elegrafadr. : Ungma.n. Svartsjö fögderi (Sollentuna, Färentuna härad), Föreningen af Unge Män på. Södermalm, E. J. Norman, Värstagård, Spånga;a. t.~broml k l H 50 S " b tad' sten (9; r. t. Spånga 6. ~ a ~rn:g., O., os sanns- Stockholms läns Västra fögderi (Långhundra, nmgsbyra, oppen hvard e. m., Erlinghundra, Seminghundra, Vapentuna hädå sekreteraren i regel träffas; a. t. rad),edv.fries, Valhallavägenas, O.; a.t , 1751 r. t. 613(. _ '.. :l'orra Roslags fögderi (Frösåkers, Närding- Modraförenmgens ålderdomshem, Fle- hundra härad, Väddö och Häfverö skeppslag), mingg. 20 BD.b.t. h., K. Wilh. Sundberg, Osthammar; r. t. Östhammar -.Ynglingaf6reningen,. Bryggareg.In, C.!le~~;,rlta Ro.lags fögderi (Sjuhundra, Lyhull' Kristna Egnahemsförenmgen, Kammakareg. dra härad, Frötuna och Lltnna, Bro och Vil1lö 42, Va.; a. t skeppslag), C. F. Dahlgren, Norrtälje; r. t. - V ". Ö 'd' L Jr: "k' f" Norrtälje an~ernas ms~si 19a morsa rings or- Vaxholms fögderi (Danderyds, Åkers, Värmdö ening, Drottmngg. 3, C., skeppalag), Axel Hägg, Agneg. 12, K.; r. t. Kritz, J. A., Bokbinder~, G:la Kungsholms- sö~2:r:~~llsfögderi (Sotholms, Svartlösa, Öknebrog. 15 & 17, C., ~o.~t. s. h. bo härad), J. Hofman-Bang, Högbergsg.68 B, Krogh, S. F. Th., Galvanisör, Kornhamnst. se.; r. t ,a. t. 3qjl , St. Kronouppbördsverket se Ofverstå th. Amb. för - Axel H., Bandl., Karlavägen 4, O.; a. t. Uppbördsärenden Kronprinsen, Aktiebolag, Hotelo. Restau- - Hans, Ingenjör, Fridhemsg. 4 K.; r. t. rant, Drottningg. 29, Sthlm Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka _ Gunnar, Kontorschef, Karlbergsvägen 9, barn, Polhemsgatan 30, K. Inträdessö- Va.; a. t ; r. t. Vasa 388. kande: Med. afdeln. söckendagar kl. Krok, T. O. B. N., f. d. Läroverksadj., Up e. m.; Kirurg. afdeln. söokend. landsg. 51, Va f. m.; Poliklinik: invärtes _ A., Underlöjtn., Valling. 3, C. sjuka och hudsjukdomar: månd. _ se ii.fven Krook. onsd. o. fred. kl e. m.; utvärtes Krokstedt, C. G., Löjtn. v. Flottan, Dalag, sjuka: tisd., torsd. o. Iörd, kl. lo-h 20, Va. f. m.; se f. ö. Kalenderafdeln. (3350]. Kromnow, A. 1., Maskininspektör, Pipersg, Kronrall. A. H., Ingenjör, Odeng. 33, Va. 6, K.; r. t. Kungsh Axel,1:eStationsskrifv.,Flemingg.37A,K. Kronan, Lifförsäkringsbolaget - ömsesidigt Krook, O. D., Adj. ledamot i Svea Hofrätt. -, kontor Norrlandsg. 15, C.; a. t. Västmannag. 69, Va. 6595, r. t. 6595; verkat, Dir. privat Anders, verkst. Direktör i A.-B.: Nils a. t Carlsons Vinhandel, Sibylleg. 8, O.; Kronberg, C. V., Fabrikör, inneh. Engelska r. t a, t. 245, 57 10; bost. Jung- Paraply- o. Käppfabr., Drottningg. 75, frug. 5Il, O.; r. t C.; bost. Grefmagnig. 8, O.Dj.; a. t. - C. F., Direktör, Artillerig. 6, O Erik, Direktör, Odeng. 34, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 456.Krook- Kruslock. Krook, Asta, Fru, Fotograf, atelje Drott- Kruse, Anna, Fröken, Fotogra:fiatelje, Järnninzg, 8, G.; bost. Alfsjö. torget 80, St.; bost. Rensg. 8, Va. - E., Fröken, S.:t Eriksg. 3 A, K.; a. t. - Bell, Fröken, Garfvareg. 12 A I ö. g., K.; Kungsh a. t Hjalmar,f. d. Grossh., Flemingg.16 B n.b., - Sigrid, Fröken, anst. i Postsparb., Vegag. K. 4, Va. - Napoleon, Grossh., Direktör i Krooks - Anna, bitr. Föreständ:a v. Brummerska Petroleum- & Oljeaktieb., Vill ag. 6, O.; skolan, J ohannesg, 18, G. kontor Skeppsbron 34, St.. - Ellen, bitr. Föreståndia v. Brummerska - J:or, N., Grossh., Nybrog. 34 lii, O. skolan, Johannesg. 18,_G. - N. P., Grossh., Pellerins agentur samt - Emma, Föreståndra v. Ostra Sjukhuset, Heliosbelysning, Luntmakareg. 63, Va. Allm. Försörjn.lnrättn., Flemingg.22,K. - J. E., Hofrättsnot., Drottningg. 8, G., o. - Gerda E., Förestandarinna vid Stocsh. Älfsjö. allm, telefonaktieb., Rensg. 8, Va. Gösta, Kapten vid K. Flottan, Flemingg. - J., Förva1t., Linneg. 80, O.Dj. 16 B, K. -s Hotell o. [Pensionat, Klarabergsg. 52, - Knut, Kapten, Villag. 6, O.. G. - Theodor, Privatman, Braheg. 3 Il, O. - L. E., v. Häradsh., Danderydsg. 10, O. - Axel H., Represent. f. Emil Schmahl, - L. A. J., Kapten, VolmaryxkuIlsg. 1, Sö. Hamburg, Centralpalatset, G.; a. t. - I. L. Ludwig, Lagerchef, Frejg. 46 A, Va.; 12826, r. t. Norr 66. a. t. Vasa C. O., Vaktm. i Skandinaviska Kredit- - Hulda, Lärar-a vid Brummerska skolan, Akt. BoL, Storkyrkobr. 3 1V, St. Johannesg. 18, G. - O. V., Äkare, Tuleg. 20, Va.; a. t John N., Maskinvedsågeri, kol- o. koks-.- Ellen,.Ankefru, Strandvägen 41, O.Dj. handel, Apelbergsg. 35, G.; r. t. 4623, -I Petroleum & Oljeaktiebolag, Skeppsbron a. t ; filial Valling. 15, G.; a. t. 34, St. Styrelse & kassakontor 2 tr., 26180; bost. Luntmakareg. 29, G.; a. i. a. t. 12 S3, r. t. 233; Exped. n. b.; a. t , 2906, 11 61, r. t. ~ A. W., Optiker, firma Glasögonaffären, - se äfven Krok. L:a Vattug. 16, G. J:roon, John, Kontorschef, Luntmakareg. 7, - Henrik E., Veterinär, Karlaplan 1n.b., G.; Bo t ; r. t O.Dj.; r. t. 7800, a. t. Österm. 274; - N. A., Tjänsteman, Diorama, O.Dj. träffas säkrast Kroplien, M., Fru, Karlavägen 14 m, O. - se äfven Kruuse. - T., Löjtn., Karlavägen 14 lv, O. Krusell, Adolf, HandL Parkg. 2Il, K.; a. t. Krouthen, J. F., Artist, Karlbergsvägen 65 Il, Va. - se äfven Crusell. Kruckenberg, Ivan M. J. F., Fil. dr, Folk- von Krusenstj ern a, Gerda, Fröken, Västungag. 8 A III, ss; a. t. Söder 33 IS. mannag. 8 Il, G.; a. t Kruhs, K. F., verkst. Dir. f. C. E. Pritzes - M. F., Förest. för Navigationeskolan, Bokförlags Aktiebolag, Villag. 17 1II, O. Stigbergsg, 40 ~. 42, Sö.. - D. A., f. d. Förste Aktuarie, Hollän- - Adolf, Kansliråd, Ostermalmsg. 49 A, O.; dareg. 21 A, Va. a. t. Osterm. 2757, r. t. Osterm Krumlinde, Hj. V., Agent, Teknologg. 3, Va. - J. G. F., Kassadir. i Sthlms ensk. bank, - Hugo, Kontorist, Kommendörsg. 15, O. Stocksund. - Ida, Änkefru, Kommendörsg. 15, O. - Henning, Kommendörkapten i Flottan, Kruse, L. Iwan E., Apotekare, Flemingg, 11 1I, Odenz, 106, Va.; r., t K.; a. t. Kungsh. 20'84, r. t H. E. F., Löjtnant, Ostermalmsg. 18, q. - Erik, Bryggmäst., Garfvareg. ~2 Al Ö. g., - L. E...!,., Löjtnant, Valhallavägen 39, O. K.; a. t , r...t. S:t Eriks Brygg. - P., LOJtnant, Tomtebog. 20, Va. - R. L. l!'., Civiling., Ostermalmsg. 27, O. - J. M. Oskar, Tjänsteman i Sveriges - J. E. E., f. d. Fabrikör, Upsalag. 16, Riksb., Karduansmakareg. 14, G. Va. - F. S., f. d. Trafikchef, Valling. 6, G. - John, Fil. dr, Rosentorp, Djursholm; a. t. - Julia, Änkefru, Artillerig. 8 Il, O.. Djursh Brefadr.: Djursholm. - Rosa,.Ankefru, Valhallavägen 39, O. - Elin, Folkskolel:a, Vegag. 4, Va. - Anna, Änkegrefvinna, Statsfru, Blasie- - Agnes, f. Ljunglöf, Fru, Östermalmsg. holmstorg HIl, G , O. - E. S., Ofverste, Linneg. 28 & 30, O. - Hanna, Fru, Hotell o. pensionat, Klara- - W. E., Öfverste, Sibylleg.41, O. bergsg.52, G.; a. t. 7207, r. t Kruslock, Gerda, Kungstensg. 58 IV, Va. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa

8 Kruus-Kungl. Biblioteket. 457 Krnus, Sofie, Fru, Nybrog. 36, O.; a. t. Ös- Kullberg, Frans Joh., f. d. Flaggunderoff. term (Armeförvaltn.), Jakobsg. 30, O. Kruuse, Axel Reinh., Frih., Major, Kommis- - W. J., Folkskolel:a, Odeng. 59 IV, Va. sionslandtmät., Flemingg. 17, K. - Victorine, Fru, Stureg. 52, O. _ Carl A. E., Frih., Landtmäteribitr., Bell- - Anna, Kassör o. Bokförerska, Drottningg. mansg. 24 C, Bä.; a. t. Söder m, O.; a. t. Brunkeb, Kruuse af Verchou, Hilma, Fröken, Stureg. - K. M., Läroverksadj., Odeng. 59 IV, Va. MIl, O. - Olof, Materialbokh. v. Sthlms Stads Ar- - se äfven Krnse, betsinrättning, Bä. Kriiger, Fredrik, Musiklärare o. Pianostäm- - A. H., Med. kand., Handtverkareg. 37, K. mare, Ad. Fredr. torg. 8, Sti.; a. t. Söder - Lina, Sjuksköt:a (för tillfälliga besök), Bellmansg. 8, Bä.; r. t Josef W., Ved,-, Kol- o. Lysoljeaffär, - E., Underoff., Kastellholmen, O.Dj. Braneg. 5, O.; a. t Nils, Öfvermaskinist, Hornsg. 29 BI, Bä. - se äfven Kreuger. - se äfven Cullberg. Krångede Aktiebolag, Jakobstorg III, ing. Kulle, M. G., Byggm., Birgerjarlsg. 109, Va. Arsenalsg. 14, O. (sdr. Svenska Emis- - Sven, Kame- och Medaljgravör, Dandesionsaktieb.). rydsg. 6 IV, O. Xrönerier, se Justeringsverkstäder. - Thora, Svenska Konstväfnader o. bro- Kröningsvärd, Henr., Prokurist, Östermalms- derier, Drottningg. 33, O. g. 40~ b., O.. Knllgren, Carl, Fil. dr, Docent, Greftureg. _ H. M.,.Änkefru, Östermalmsg. 40 n.b., O. 70 A, O.: a. t. Österm Kugelberg, C. H., Direktör, 'I'egnärsg. 6, Va. - Anna, Fru, Fil. kand., Greftureg. 70 A, O.; - Henr., Dir., Bellmansg. 261, Bä. a. t. Österm _ Otto, f. d. Revisor i Generalpoststyr., - O. J., Ingenjör, Birgerjarlsg. 110, Va. KarlavM'. 17 A, O. Kullman, K., Handelsres., Observatorieg. 14, _ Wilhelm, Ofveringenjör (Accumulatoren- Va.; r. t Fabrik A. G. Ingen~örafdelning), bost. - C. G., Ingenjör, Odeng. 100, Va. Kungsholmstorg 14 v, K.; a. t. Kungsh. - Alma, Ljirar:a, Nybrog. 26, O" 222, r. t Agnes, Ankefru, Nybrog. 26, O. Kugelmann, S., kontor Lilla Vattug. 27, - Emilie, Öfversätt:a, Inneh. af firman bost. Tegnersg. 1II, Va.; a. t Rohtlieb & Co, Strandvägen 7 A, O.; Kuhlau, Märla, Fröken, Birgerjarlsg. 125, r. t. 4062, a. t Privat a. t. ~ ~~3~ _ Julia, Fru, Birgerjarlsg. 125 Va. Kullström, Olivis, Fru, L:a Nyg. 2S IV, St. Kuhlemann, Chr., Fabriksförest.'prästgårdsg. - Gustaf A., Tjänsteman i Aktieb. Stockh. 12, Bä. Handelsbank, L:a Nyg. 23 IV, St. Kuhlen, David, Skräddare, Roslagsg. 41, Va.; Kulturella Ungdomsrörelsen, sekr.: Hälsoa. t. Brunkeb vårdsinspektör Albin Johansson, Sund- Kuhlman, ~.:.la., A., Fröknar, Grefmagnig. byberg. 15, O.vj. Kumfeldt, Torsten, Byggnadsing., Kmkma- _ Anna, 'I'apisserihandlta, Grefmagnig. 15, kareg. 50 II, Bä.; r. t O.Dj.; bod Drottningg. 50, O. Kumlien, A. E., Arkitekt, Tomtebog.50, Va. Kuhn, Emilia, Fröken, Dansös, Artillerig. - Ax., Hofintend.,Arkitekt,Tegnersg.16, Va. 27, O. - E. J. H., f. d. Lärar:a, 'I'egnersg. 16. Va. Kull, A., Fru, inneh. Skandinav. Tidn.-kont., - L., f. d. Provinsialläk., Banärg. 9 IV,O.Dj. Arsenalsg.3, O.;bost. Repslagareg.8I,Bä. - Elsa, Sjukgymnast, Scheeleg, 17, K.; a. - Anton, Läkare, Kommendörsg. 35, O. t. Kung-sh Kullander, Klas, Bokh., Döbeln,sg.23 II, Va. - se äfven Cumlin.. - Augusta, Fru, Braheg. 33, O.; r. t , Kummel, KH., Fil. kand., S:t Eriksg. 18B,K. a. t Kumpfmiiller,Johanna, Ankefru, Götg.46,Bä. - K. F., Handelsbokh., Tomtebog, 25, Va. Kungl. Automobil Klubben, Exp.- o. Klubb- - E., Handelsres., Västmllnnag. 69 & 71, Va. lokal Fenix-Palatset, Ad. Fredr. Kyrkog. - J. H. W., Kamrer, Birgerjarlsg. 112\ Va.; 10 Iv,C.; a. t. o. r. t a. t. 8062, r. t. Vasa Biblioteket, Humlegården,Sthlm5,Öppet: _ E. Ch.,.Änkefru, Tomtebog. 25, Va. Läsesalen 1 sept-23 juni ålla sockend. Kullberg, Karl, f. d. Agent, Västmannllg. 24, kl. 10 f. m.-9 e. m. 25 juni-31 aug. Va.. kl (Iörd. kl. 10-4). Låneexped. - M. A., Diatriktslandtmät., Kungstensg. alla söckend. kl Visningssalen 56, Va. alla söckend. kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 458 Kungl. Dramatiska Teatern-Kvinnoföreningen. Kungl. Dramatiska Teatern; Nybroplan, O., Kuranstalten Eolshäll (vid Mälaren); post- Kansli och kontor Nybrog. 2, O. adr. Liljeholmen; a. t. Petersberg 3. - Fatburn, Fabriksgr. 2, K. Kurir- Expressen (inneh. Truedson & Ca), - Hofboktryckeriet lduns Tryckeri-Aktieb. Uplandsg, 35, Va.; r. t. 5990, a. t (se vidare underidunstryckeri-aktieb.). Kurre, redaktion o. expedition L:a Vattug. - Lifregementets Dragoner, Dragonkasern, 21, O. Sthlm 14. Kustartilleriets Chefsexpedition, Regeringsg. - Teaterns aktieb., se Kalenderafd. [4503]. 18 II, O.; r. t. 6361, a. t Kungsgården-Mariebergs Aktiebolag, såg Kutowski, G. C., Sjukvårds syster, Björnverbrörelse o. trävaruexport, Kungs- går~sg. 23, Sö. trädgårdsg. 16, Sthlm l. Kuylenstrerna, Oswald, Kapten vid. Positions- KUDgshatts Tegel- &; Transport-Aktiebolag, ert.-reg., Na.rvavägen 51, O.Dj.; r. t. (M. Lindahl), Oentralpalatset, O Kungsholmens Ensk. Läroverk, Handtver- Kuylenstjerna, Olga, Folkskolel:a, Västmankareg. 8, K.; a. t nag. 76.)..Va.. - Realskola, Handtverkareg. 35, K. - G., Fru,.Il..arlavägen 28, Ö.. Kungsholms Barnhem vid Drottningholms- - O. A. B., Fröken, Karlavägen 8, O.. väg., K., midt emot Konradsberg. - A. U. Louise, Fröken, Greftureg. 721, Ö. - Bokförlags Expedition, Valling. 32, O.j-A. J. C., Kammarh., Sekr. o. Led. i Patentr. t o. Registr.-verket, Kommendörsg. 27, Ö. - Bokhandel, inneh. Gust. K. Carlsson, - O., Lära!.: a, Västmannag. 76, Va.. Pipersg. 3, I'/i tr., K. j a. t. Kungsh. - A. ~., Ankefru, Strandvägen 9, Ö E., Ankefru, Rådmansg. 84, Va. - Elementarskola för Flickor, Kungshelms- Kvarnaktiebolaget Tre Kronor, se stafning torg 4, K; r. t. Kungsh. 85, a. t med Q. - Expressbyrå, Kungsholmag. 24, K.; a. t. Kvarnberg, K. Hj., Skräddare, Malmskill , r. t nadsg. 38, O.. - Församl~ng:s Bibliotek, se under' Försam- Kvarnström, G. A., Fabrikö~. Lästmakareg. lingsbrbhotek. 29, O.; bost. Idung. 6, va'i a. t Församlin~s kyrko- och skolråds Expe- - & Ericssons Metall-, Pömicklings- O. dition halles öppen hvarje helgfri ons- Sliperifabr., Lästmakareg. 29, O. (vid dag kl f. m., Parmmätareg. 3 D b., Oxtorget) j a. t. 5602, r. t K. - P. M., Modellsnick.;t Tomtebog.16, Va. - Ga.mla Bleck- och plåtslageri, Handtver- - A. S., Sjuksköt:a, yolmaryxkullsg. 9, Sö. ll:areg. 52, K.(inneh. J. A. W. Dickman). - Patrick, S:t Eriksg. 26, K. - Lysoljeminutering (inneh. Fru A. Matts- - se ifven Qvarnström. son), Handtverkareg. 41 O. 52, K., Kwarzel1, J. A. A., Kyrkovaktm., Kamma- Flemingg.36,K.,G. Kungsholmsg.15.K. kareg. 30, Va.; a. t. Brnnkeb Lidfabrik (aktiebolag); direktör Nils Col- Kviberg, se Qviberg.. lin; r. t. 2669, a. t. 6341; fabrik O. Kvidinger, E. S., Ing., Kommendörsg. 28, O. kontor, postadr. Stockholm 8. Kvinnliga Juridiska. Byrån (Förest. Anna - Läroverk för flickor, Kungsholmsg. 18, Pettersson), Valling. 12, O.; a. t K. (Scheeleg, 16). - Kontorist- o. Expeditföreningen, J akobsg. - Mejeri, Kungsholmag. 35, K.; a. t II, O.; a. t j alla dagar. Sjuk- - Modemagasin (Ellen Svensson), Schee- O. begrafningskassa: uppbörd l:a onsd. leg. 6, K.j a. t i hvarje månad kl. 8 e. m. Pensions- - Språkinstitut, Scheeleg. 15n.b, K. j a. t. kassa: uppbörd l:a onsd. i febr., maj, 20170: r. t. Kungsh. 77. aug. o. nov. Kuntze & 00, Kautschuks- o. Guttaperka- Missions-Arbetare, Brunnsg. 3 n. b. ö. g., O. varu-aktiebolag; verks t. Direktör Leon- - Postföreningen, sekr. E. Hacksell, Linneg. hard Anderson; lager af kautschuks- 48 B. Ö.j a. t. Österm, O. guttaperkavaror, alla sorters ma- Kvinnligt Yrkesregister, utk. 1 gång årl., skinremmar och packningar för tek- Red. o. utg. Bertha Wiman. Red., expo niskt bruk samt elektrisk ringlednings- o. förlag Regeringsg. 65 I, O.; a. t. materiel och vattenfiltrerapparater , r. t Kl Utensilier O. förbruksartiklar för bryg- Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, segerier O. läskedrycksfabriker. Kontor kret. Fru C. Elliot, Valhallaväg. 39 II, O. och försäljningslokal Drottningg. 52, Kvinnoföreningen, Svenska allrn., till djurens Sthlm 1. Fabrik Kronobergsg. 19, K.; skydd, skattm.: kansli sekr. R. A. Sun- Telefoner: Riks- O. Allmänna.. din, Nybrog. 62, O., sekr.: protokolls- Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Kvinnoklubben-Kyrkor. 459 sekr. P. G. Isberg, Stureg. 3, (J. (se Kyllerström, J. E., Bokh., Västmannag.39, Va.. f. ö. Kalenderafd, [3806».. Kyrkogårdsnämndens expedition, Storkyrko- Knnnoklubbens lokal, Greftnreg, 24 1, (J. br. 16, St.; öppen söckendagar 10-2; Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem, 16 mars-31 maj äfven kl. 6-8 e. m.; kont. o. hufvudaffär Mästersamuelsg. 3, a. t , r. t ; se vidare Begraf- G.; filialer: Karlbergsvägen 16, Va.; ningsplatserna. Scheeleg. 14, K.; Hökensg. 8, so. K k K Il B" l Kvinnornas Diskussionsklubb.'. sekr: Bris- yr AdolfF'redrfks, or, a p e Holländareg.,,.ones:. ar m. m.: G. man, Ester, Fru, Helsingeg, 8, Va.; Ansgarii kyrkan,brännkyrkag.88, ss. a. t. Vasa Arbetshemmet,Kungsholmsg.M & 66, K. KVI 'St Joh Dykare Grefg 23 (J D'J'. r t Betaniakyrkan,Bergag.45, K.,.,,.,..,.. Betelkapellet, Malmskillnadsg.48D, G Betesdakapellet,Smala gr. Ö. _ se äfven Quist o. Qvist. Betesdakyrkan,florag. 8, 6. Kiichler C., Handl., Norrtullag. 77 Va. Beth~ehemskyrkan,Serge.lg.6, G. "h ;J, O V k.. t V 3I1l TT Blasteholmslryrkan,Blasteholmsg.6, G. K U n, T.., er mast., egag. " a. BorgerskapetsGubbhus-, Högalidsg., SIi. Kiihne, Edla, Fröken, Tegnsrsg. 4, Va. Borgersll:apetsÄnkhus-,Norriullsg. 45, Ya. Kuhr Carl Algot Köpman Döbelnsg 53 Centr!'lfängelsets ä L.ängholmen, Länghotmen.,,, o, Danvtks, Danviken, sö, Va.; r. t. Vasa 6 ~9. Diakonanstaltens,Sköndal. Kusel, C., K;gl. Kammarmusikus, Greftureg. Diakonissanstaltens,Erstag. 1,..ss I O. Djurgårds-, Djurgärdsslätten, O.Dj. '. Ebenezerkyrkan,Bleckto,"*sgr.13B, ss. _ F., f. d. Landtbruk., Odeng. 46, Va. Elimkapellet, Storg. 26, O.Dj. _ A. L. J., Ankefru, Apelbergsg. 58 A, G. Engelska E~iskop'alf'6rsamlingens,. Valling.24, G. Kyhlberg Signe Döfstumlär.a Manilla Eyangel.B:odraforsaml.,Kungsträdgärdag.12,G. ' 14 '., 'Flllska natiouella, Freduks, Slottsbacken, SI. Sthl m. Florakyrkan, se Betesdakyrkan. O., Fil. dr, f. d. Rektor, Karlbergsvägen Franska reformerta, Humlegärdsg.13, III Va Garnisonssjukhusets, Handtverkareg.25, K. "f' 17'lb Gustaf Adolfs,Ladugärdsgärdet. se a ven-,.y ergo Gustaf Vasa, Odeng., Va... Kyhlberger, Gösta, Bankir, S. Blasieholmsh. H~dvigEleonora, Ost~nnalmstorg,O. 4. A,.. G. Sommarbost, Oscarshäll, Li- HJorthagenskapell, Immanuelskyrkan,Tuleg. Hjorthagen. 3, Va. d lngo. Jakobs, Jakobs torg, G. G. A., Bankir- och Mäklarefirma, Brunke- Joh~nes', Malmskillnadsg.,G. bergstorg 12, G.; r. t. 6029, 6010 pri- Judis~a Syn.agogan,Wallrendorllsg.3, G. t 80 tl fd 75 "4' t b 6001 Katartna, Hogbergsg.,ss. va, O u. a., u In ur., Katolska Apostoliska, Odeng. 20, Va., hörnet af kassan, a, t , kassan; telegr.- Birgerjarlsgat,,:n.... adr.: Shares. Katolska, S:t Euks, J!'olkungag.2, Sä:. h Katolska, S:ta Eugemas, Norra Smedjeg.24, G. J ose r E<.. mne. Pepparkaksbageriet, Klara, mellan Klara Ö. och V. Kyrkog., O. Malmskillnadsg. 60, G.; a. t ; Krigsskolanspä Karlberg, Karib. slott. bost Tomtebog 23IlI ö. g., Va.,' a. t. Kungsholms,UlrikaEleonora,Handtverkareg.,K..... _ baptistpredikolokal, Bergsg.45, K. Vasa Ladugårdslands, se Hedvig Eleonora. S, J. G., Eftertl'., Berta Hartzell, Snör- Lutherska Missionsf'6ren:s.Högll.rgsg.21A, ss. makeri Västerlångg 40 St.: a t Kungsg. 48, K.,.0. KarIbergsvag68, Ya. ' frid B ". l ' t:. 1 (J' Mamlla Kapell, DJurgärden. Kyl80nd er, Gott n, okh., ArtI1 errg, 23 v,. Maria Magdaleno.,Hornsg., ss. _ Bertil, Herr, Braheg. 56, (J.. Maria-salen,Brännkyrk~g..181, ss. Hadar Häradshöfd Grefg 511 (j. a t Mattheuskyrkan,Vanadlsvagen35, Va.,.,.,.,.. Mes81askapellet, Idung., Va li1etodistkapell,uplandsg.12, Va., AdolfF driks O. F., 1?kom.-mäst., Surbrunnsg. 2 A, Va. torg 10,Sä:! B,:ännkyrkag.134B,S~'! Nytol'gsg. A na Ankefru Artillerig 231v (J. a t 28, ss., Prästgårdag. 43, MaJorsg.! & 1, 6. ~, l o,. t " Mikaeliförsamlingen, Riddareg. 38, O.Dj. Österm Missionshuset vid Rörstrand, Va. Edla, Ankefru, Braheg. 56, (J. Mis~ion.hyddorna,Bergsg.41,K., MejteDslP'.,M., Kylberg, F. W., Brandlöjtn., Malmskillnadsg. Mr.~;;,r~s:.:i~ns';r~Jh;'i~:~ti:te:':;"uelag.56, C. 64, G. Nya Kyrkansi6rsamling,Kl. N. Kyrkog.8n. b., a. L. W., Kapten, Tomtebog. 34, Va.; r. t. Nya kyrkans svenska församl., Landtbruksaka Vasa 948 demiens stora sal, Mästersamuelsg.41, a..... Olaus Petri-kapellet, Hammsrbyg. 15, Sä. se afven Kyhlberg. Oscarskyrkan,Narvavägen,O.Dj. Kylen, Hjalmar, Lärov.-adj., Flemingg. 53 A, Riddarholms- Riddarholmen, si. K' a t Kungsh 930 Rosenlunds Ålderdomshem, Skåneg. 1, ss., ing..,. '.. '.'. från Torkel Knutssonsg. N. J., f. d. Lärov.vadj., Flemmgg. 53 A, Ryska, Birgerjarlsg. 98, Va. K.; a. t. Kungsh Sabbatsbergs, Sabbatsberg, Va.. Anna, f.. d. Telegrafist, Humlegårdsg. ~~le~~:~:ll~:a~lkungag. 14B, ss. 1011I, (J. S:t Johann kapellet, Brännkyrkag.134B,Sä. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 ~ ""--: ~~--"""7'"--:,:--.-:---':":"""" Xyrkor-Källström. Ky r.k.or, Kapell, Bönesalar m.rn.tforts.). Källan, Be Kjellsn. 8,t Markus Metodist-Episkopalf"Ors., Nytorgsg. Käller, F. A., Vaktm., (Stadsing.-kont.), Kom- 28. S6... " mendörsg. 40n.b., O. 8,tPauls,Metod,st-Ep,skopalforsamlmgens,Adolf K"ll p A A t Sk b 26 St' Fredriks torg 10, Sö, a gren,.., gen, epps ron,. B,t Petera Metodist-Episkopalförs., Uplandsg.12, _ Oscar, Hnsäg., Frejg. 69, Va. S::timerlasarettets, Handtverkareg. 2,.K. - Hilda, Porslinsmål:a, Österlångg. 27, St.; Bkeppsholms, Karl Johans, Skeppsh., O.D}. a.. t. Stork Slottskapellet, Kungl. Slottet, st. - L. Änkefru, Döbelnsg, 69 Va. Sofiakyrkan SÖ J 'C L A" k t H" b' 27C S" Stefanskyrk~n, Vanadislunden,. Va. - '.:., n ~pros mna, og ergsg., O. Stockholms läns cellf., Östermalmsg. 65, O. - se afven KJellgren o. K~llgren. - stads Allm. Försörjn.inrättn., Flemingg. 22,K. Källman, Albin, Köpman Ostermalmsg stads Arbetsinrättning, Maria Ban- och Yol- & 15 O ' mary:xkullsg., SÖ. O k :;J. h'åll. t V" t ~ - stads cellfäng., Myntg. 6, st. - S ar,!ten mngsen repr., as mannag. Storkyrkof"Orsaml:s, Nikola.i, Slottsbacken, st, 89, Va.; a. t. Vasa Ta1:,':.:'~:.~~tv;;Järde baptästförsaml.), observ~. _ L. O., Skomakeriidk.,Ob~ervatori~~.9 Va. Trefaldigh. Metodist-Episkopalförs., Majorsg. 5,0. - Karl Axel, Vaktm. v. Sthlms Hogskola., Tyska, Gertruds, Svartmang., st. Styrmansg. 53, O.Dj. Vasa, se Gustaf Vasa. Ph L Yerk I d l 9 B K Östermalms, se Hedvig Eleonora. -'u.,e~ m., ne a s.g.,. Kyrkovärdari nedannämndaförsamlillgar: ---:.se af~en Klel~man o.. Kjellman. Adolf Fredriks: Ekstrand, Å. G.; Grönfors, G. Kallmodm, se KJellmodlll. Engelbrekts: Kaijser, A ; Lindahl,. M. Källoff, Ossian, Kontorschef, Birgerjarlsg. Gustaf Vasa: Enell, H. G. O.; Lindholm, M. 105II TTa. r t a t Hedv. Eleon.: Ahlström, G.; Sjöqvist, J..., 1 t' I.,,.. Jakobs, Wretman, J.; Sjögren, P. A. Källqvist, Ludv. J. V., Agent, Nybrog. 18~Ö. Johannes': Hjorth, E.; Wikland, 13.. H. S. - Nils A. W., Handelsbitr., Odeng. 9öIll, Katanna: Romare, P. B.; Bergstrom, A. W. Va' a t Vasa 1273 Klara: Magnusson, A. E.; Seymer, K. O E 'p' l: k'. S'b TT Kungsholms : Hellsten, F. W.; Tidblad, A. E. -. " O IS ommlss., ur runnsg., ra. Maria Magdalena: Wassen, C.; Ehrngren, O. - A. W. E., Vaktm..cCivildep.), Greftureg. Oskara: Brornan, J. W.; Dfdrtng, W. 40n.b. O. t Öst 1766 S:t Matteus', Norblad, J. A.: Kihlmark, R..,., a. '.. erm.... Skeppsholms: Munthe, A.; Näsman, R. - Edla, Ankefru, Gotg. 20, So. Storkyrkof6rsaml.:Schalin,C.A.;Bergström,Axel. _ K. Adam S. Svedenborgsg. 101, Si). Kåbergs, Nya Tapetfabriksaktieb., Fabrik O. Kiillskärs Aktieb., Söderhamn, kont. Handt- Kontor Sikla, Postadress Sthlm Sö. verkareg. 15, K.; a. t , r. t Ilåbergs, C. A., Tapetfabriks Aktiebo- 1 Käll t. 2 K' Il t.. lags nederlags försäljningslokal, Drott- a s rom, Je s rom.. ningg. 9, G.; a. t , r. t, _2 Herman A., Bokförare, Asög. 48Il, Sö. Kiige, Ivar, Skådesp., Storg. 44 ', O.Dj. _2 J. Hj., Bokh., Sot Eriksg. 20m, K. Kåhre,W.F.W.,.Ä.nkefru,Karlbergsväg.il3, Va. -' K. F., Brefbärare, Upsalag, 14, Va. Kåhrling, Erl.,Banktj.m.,Kornh:storg6111l,St. _2 S. O., verkst. Direktör för A.-B. Skånska Kåhrström, Axel, Barberare, L:a Glasbruksg. Cementgjuteriet, Söt Eriks plan 2, Va. 16 A, ss. _2 A., Disponent, Odeng. 104, Va. Käck, A., Fröken, Karlavägen 33, O. _l August, Folkskolelär.,Kungstensg.48, Va. - G. A., f. d. Handl., Kocksg. 26, Sö. _2 Emy, Fru, Vegag. 6, Va.; r. t. Vasa 112. Kägelsalongen, Drottningg. 4:,!-,G. (hotell _2 Carolina, Fru, Bergsg. 13, K. Regina). Ultramoderna amerikanska _2 A., Fröken, Pensionat, Grefg. 32, O.Dj. kägelbanor. Riks o. allm. tel _l Agnes, Fröken, Uplandsg. 20m, Va. Öppen till kl. 10 e. m. -, Maria E., Fröken, Brunnsbacken 6, Sä. Kähr, Ida, Fru, mottager inackorderingar, _2 Gustaf, Garn-, Väfnads- och Trikåaffär St. Nyg. 44, Si.; a. t. Stork samt Damkonfektion, Stureg. 7, O., hör- - A., Sjökapten, St. Nyg. 44, St. net vid Humlegårdem a. t. *14, r. t. Käll, A., Handl., Uplandsg. 62, Va. 347; bost, Greftureg. 70 B, O.i a. t. - Johan E., Ombudsm., Norrbackag. 12, Va. ÖSterm Källander, A. J., e.ö., Hofpredikant, Kyrkoh. _l A G., Gasmontör, Nybrog. 37, O.; r. t. i H. Eleon.a fö!:s., Jungfrng. 7 B, Ö.; r. Österm. 23. t , a. t. Osterm _l E., Hatt- O. mössaffär, Holländareg. 4, G.; - J., Skräddare, Lästmakareg. 30, G. bost. Karlbergsvägen 49. Va. - se älven Kjellandar O. Kiellander. _2 Gustaf, Herr- o. Damskrädderi, Rege- Källare, se Restauranter. ringsg. 41, G.; a. t Källaren Tennstopet (Inneh. Thorsten Vi -' G., Insp.. Banerg, 17, O.D}. deliua), St. Vattug. 8, G.; a. t _2 C. J. O., Löjtnant, Karteredaktör v. ~en.- o. 5121, r. t Interurb Stab. Lit. Anst.,.l\arlavägen 8, O. Brand- och liff"örsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Källström -Köttextraktfabriken >Bonit > Källström:, 2 Kjellström. Köllerström, U. E., Fröken, Roslagsg.36, Va. Kölnerbolaget (Kölns Olycksfallförsäkr, A.-B. _ll Axel, Manufaktnrhandel, Välsorteradt la- i Köln), Generalagenturen för Sverige: ger af moderna klädningstyger i siden Löjtnant H. Unger, Drottningg. 94, C. och ylle, Drottningg. 80 B, C.; a. t. 5687, Chefen: r. t o , a. t. r. t. 9806; bost. Knngsg. 131v, C Kontorschefen: r. t , _I J. K, Postvaktbetj., Döbelnsg. 3, C. a. t Expedition o. Kassa: r. t. _I H. E., Rak- o. Frisersalong, O.; a. t Sibylleg. 42, 12216, Kölnerlagret, a. t Små.landsg. 24, C.; a. t. 118, _I C. E., Sjuksköterska, Högalidsg. 1, Sö. r. t _ll V. A., Skräddarmäst., Uplandsg. 50, Va. Kökeritz, G. H., Fil. dl', Valhallavägen 101, _I G. R., f. d. Telegraftj:m., Birkag. 5, Va. Va.. _I Frans Aug., Tullnpps.-man, Svartensg. König, Amelie, Fröken, Flemingg. 5 ill ).K. 4<1II,Sä.. - E. J., Kammarherre, Qstermalmsg. 3u, O. _I J. A., Vaktm. (Riksb.), Skärgårdsg. 15, St. - C. H. M., Underlöjtn., Östermalmsg. 23, Q. _ll William, Vinhandl., firma L, Gammesson Könsberg, Greta, Fröken, Riddareg. 40, O.; &; Co, Torstensonsg. 6 A, O.Dj.; kontor o. lager st. Nyg. 16, Sthlm 2. - r. t K. L., Ingenjör, Norrlandeg. 33, C. _2 Sven, Violinist, Bergsg, 16 A, K.; r. t. Köpings Mekaniska Verkstads hufvnd försäljning: Axel Ryden, Maskinaffår, _2 Kristin~, Ankefru, Klara N.Kyrkog.26, C. Bryggareg. 6 A, C.; r. t. växel 8910, _ll Selma, Ankefru, Idung. 10, Va. 8911, 8912, a. t. växel 9040, Käppfabrik, Stockholms, grundad 1883, Köpmannabank, Aktiebolaget Stockholms, se ägare Karl Drougge, kontor Barnhusg. Bankinrättningar. 10. Sthlm 1; a. t. 9565; fabrik Bell- Köpmannaförening, Stockholms, Börshuset, mansg. 8, Sä.; a. t ; butik Hamn- Sthlm 2, kl g. 38, C.; a. t. 9591, r. t Köpmannaföreningens (Sveriges Allm.) Huf- Kärne, E., Predikant, Heimdalsg. 21, Va. vudkontor Storkyrkobr. 5" St.; r. t. KärnelI, Hilma, Folkskolel:a, Rådmansg. 76, o. a. t (kontoret); i. t. Va o. a. t (direktören). Se - Anna, Ankefru, Cigarrhandel, Söder- annons å kartan. malmstorg 7, Sä. Köpmansbyrån, Svenska, Riddarhusfiygeln Kacher, Erik, Köpman, Handtverkareg. 23 (östra), St. Am, K. Köppen, Edvard, Järnvägsmateriel af alla Köhlberg R., Prakt. läk., Homöopat, Små- slag, maskiner, ångpannor, m. m., konlandsg.42, C.; mottagn.söckeud.ä-c-vsö. tor Bredgränd 2, Sthlm 2; r. t. 378; Köhler, Knut, Assistent v. Sthlms Stads bost. Hornsg. 70, Sä. Rannsakn.-fängelse, o. a. t. Polisen. Bergsg. 40, K.; r. t. Körners Adolf, Advokatkontor; inneh. Adolf Körner, kont. o. bast. Vas ag. 42 III, C., - John, Docent, Frejg. 58, Va.; r. t , kontorstid Träffas säkrastlo-ll a.t. Vasa /24-4. _ Anna, Fru, Västmannag. 13, Va.; a. t. Körner, A. W., Doktorinna, Uplandsg. 79, Va Adolf, e. o. Hofr.vnot., Advokat, kont. o. _ Ida, Fru, Döbelnsg. 2, Va.; a. t. Brunkeb. bast. Vasag. 42 ITI, C.; r. t. 8218, a. t , _ Alma Maria, Fröken, Kassörska, Sveden- - Axel, v. Häradshöfd., Odeng. 42, Va.; r. t. borgsg. 1, Sä _ Carolina, Fröken, Malmskillnadsg. 7 III, C. - A. J., Målare, Stigbergsg, 16, Sä.; a. t. - G., Fröken, Villag. 2F, O. Söder _ Hulda, Fröken, Villag. 2P, O. Körting, Representant för Körtings gas- _ M., Fröken, Villag. 2F, O. motorer. Ingenjörsfirma Fritz Eg. _ Arvid Bruno, Tjänsteman i Försäkr.-ak- nell, N. Bantorget 20, Sthlm 1, öppet tieb. Fylgia, Agneg. 7, K. " 9-5; a. t. 3 33, r. t. 42 o Televon Köhler, Nils A., Assistent, - C. A., Frih., Byråingenjör Nybrog. 37, O. gramadr.: Motor. af andra klass Köster, Zacharias, Sånglärare, Jakobsbergsg. (Sveriges Statsb.j, dinge 41. Huddinge, r. t. Hud- - 9 n, C. i. a. t. Brunkeb Martina, Ankefru, Riddareg49 I ö,g.,0.dj. _ C. G. O. Hjalmar, Ingenjör, Stnreg. 16, Köttbesiktningsbyråer, se Byråer. O.; a, t Köttextraktfabriken.Bonit.,(Inneh. J. Hägg _ C. H. A., 'I'egnersg. 1m ö. g., Va. bergs Konservfabrik), Ö~tgötll,g. 4~, Sö. Brand- och Llft'ilrslkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

13 4Gl! Tekn. Fabriken Drottninggatan 68, 1 tre Omnium, tandcrerne, neutraliserar syror, bibehåller tänderna friska och hvita. Pris 60 öre tuben. Omnium, koncentreradt mun vatten, är bakteriedödande, hindrar förruttnelseprocesser och syrebildning, borttager dålig andedräkt och har uppfriskande, angenäm smak. Omnium, är skadligt för svafvelhårvatten, borttager mjäll, som hårväxten. '/1 flaska 1 kr. 75 öre. Omnium fläckvatten, borttager '/ 1 k , de flesta fläckar. 2 r. 'I.» 60 öre. Pris 50 öre pr flaska. Pris 1 kr. 50 öre.

14 463 Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro Omnium eau de cologne, är uppfriskande och, synnerligen välluktande, jämförlig med utländska märken, som äro betydligt högre i pris och ändock. röna stor åtgång i Sverige, där det icke hör till»god ton» att erkänna det svenska. Till välståndet i vårt fädernesland, det bästa och naturskönaste, bör dock hvar och en bidraga genom att vara svensk och sätta Sverige och det svenska högst, alltid fordra svenska industrialster, de må vara stora och dyrbara eller små och prisbilliga. Många bäckar små göra en stor å. Många ören blifva kronor och gifva bröd åt svenska arbetare. TEKN. f"abaikcn QMr1IUM- Omnium, svafvelhårpomada, borttager mjäll. Pris 2 kr. pr burk. Pns l kr. 50 öre. Omnium tittverkas under sakkunnig kontroll Värdelösa preparat komma icke att til/verkas och all humbug föraktas. Omnium erhålles välsorterade Apotek, Parfym-, färg- och Speceriaffärer och direkt hos Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro

15 464 --;:-=---=---, =---~...;:- =-.:=: -.: Gynna svensk industri! - Svenska Pianinon, Flyglar och Orgelharmonier från kungl. hoflev. Billberg, John Pettersson, Lundholm,.Engströrn & Johannisson, Baumgardt m. fl. till fabrikspriser på förmånliga betalningsvillkor hos Da~l~tröm~ ~rl~l-&~ian~mala~in 68 Drottninggatan 68. "-" ~"-'",-,"-"... "-" "-' '-".. lager af Phonola-Pianinon Autopianinon och elektriskt själfspelande instrumenter från Rönich, feurich, Perzina, Steinway, Steinweg m. fl Världsberömda Ibacb-flyglar. OBS.! fördelen att i samma lokal välja bland största lager och många fabrikat... - Efter sin konsert skref en af Tysklands främste pianister, hr S. Eisenberger :»Jag är förtjust öfver John Petterssons fabrikat. Den ;':,j lätta, jämna touchen, basernas 'j~ rena klang och.den ~fver:askande :.,~,,:,i~ vackra tonen aro joretraden, som "'il hos mig kvarlämnat tänkbarast "i!.o'''p'o~t~1 bästa intryck. John Petterssons "",l pianon tillverkas med helgjutna!/ järnramar. klassigt o. Nothylla. par, först--~~~~~-' " 'o~~.",'.fo~"j~"",~_.~._. fabrikspriser på bekväma betalningsvillkor hos Pianobänk. Dahlströms Orgel. 81 Pianomagasin DrottnlnJitgatan 68 STOCKHOLM 68

16 NYA' SVENS~ AKTI EBO LAG ET 465 a. METALLVERKEN VÄSTERAs. GRANEFOR~I~ VESTERAS. Hufvudkontor och Centrallager i VÄSTERAs. Afdelningskontor i STOCKHOLM, GÖTEBORG och MALMÖ. TELEGRAMADRESS: METALLVERKEN. Tillverkar vid egna verkstäder i Västerås, SktJltuna, Granefors och Sala:, KOPPAR -plät, -tråd, -rör, -bult, -kablar, -lameller, -tuber, -bottnar, -stänger, -muttrar, -nitar, brickor, -spik, -skrufvar, -pronler, -band, -Iock, -klofvar, -strtps, -lödkolfvar, -nickel,.trolleyträd, -gjutgods, -anoder, -äskledarelinor, 'äskledarespetsar,.lokomotlveldst~der, -stagbult, -slaglod, -legeringar, -duk, -granulerad,.raffinerad i tackor, SIlicIumkoppar etc. AL1JltIINI1JlII. I FOSFORBRONS. -plät, -tråd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, I -tackor,.plät, -träd, -kablar, -band, -muttrar, -kablar, -nitar, -gjutgods, -brons, -mässlng, -duk, -gjutgods, -lager, -legeringar,- fosfortenn, -koppar, -stnk, -nickel, -Iegeringar etc. fosforkoppar, fosforzink, _knutsilsplätar etc. liiassing. -plåt, -träd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, -duk, -fiätnlngar, stlft, -nitar, spik, -hylsor,.gjutgods, -Iager, -muttrar, -skrufvar, -anoder, -lmor, -slaglod, kondensortuber,.kondensorplätar, -legeringar, -patronplåt, _ängpannetuber etc. NYSILFVER- ' I PINSBACK' ' -plät, -träd, -rör, -bult, -bottnar, -band, -nitar -plät, -träd, -rör,.stänger, -profrler, bottnar, -stift, -duk, -alaglod, -gjutgode, -Iegeringar etc~ -band, -muttrar, -bult, -nitar, -stift,.gjutgods etc. DELTAltiETALL. profiler, -bult, -tråd,.plåt, -rör, -muttrar, -skrufvar, -spik, -nitar,.stänger, kablar,.legeringar,.gjntgods. NICKEL. I BLY I TENN -ptåt, -träd, -anoder, -bottnar, -tråd, -band, -profiler, -stänger, -plåt, -rör, -stänger, -hammare, -legeringar, -grenulerad,..bult, ' -legeringar,..plomber, -kulor, \..folier, -muttrar, -legeringar, -duk, -tärningar etc. I -stilmetall etc., lödtenn etc. o ZINI... I YELLOW _ -tråd, -bult, -nttar, -sptk, -bottnar, -profiler, -kablar, l' -bulb, _förhydningsplåt, -spik, -gjutgods, köl och batterizinkar,.iegeringar, ängpannezinkar. -stäfpiåtar etc. SILFVER. \ PLATINA. I BRONSER:.plåt, -tråd, -rör, -band, alaglod,.plåt -tråd -band -duk etc. I Aluminlum-, Mangan, Fosfor, -anoder, -duk etc. ' o',slliclum-, Toubin-. Derta-, AMl\IUNITION: MANUFAKTURARTIKLAR. laddade Mauserpatroner, Hylsor, Kulor, Tänd- af Skultuna bruks välkända tll1verknlngar. hattar etc. Utföra efter ritningar eller' Insända modeller större och mindre arbeten af koppar och mässing för Industriella, Tekniska och Sanitära behof..... SPECIALITET: Pressaclemetallprofiler, enl; Dlcks metod... Störsca lager i Skandinavien ar aua slags mecau,r och legeringar. 29b

17 465 b Begär alltid SVENSKT SI(RIF- OCH POSTPAPPER från FINBRUKEN, STOCKHOLM,. (Grycksbo, Klippans och Lessebo Pappersfabriker)

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer