Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293."

Transkript

1 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t , a. t Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär. Kobb, Gust., Docent vid Stockh. Högskola, Knaust, Sofie, Fru, Valling. 24, C. Storg. 2911, O.Dj. - Albert F., Handelsres., Prästgårdsg.15B, - E., Fröken, Florag. 16, O.; r. t. 3487, Sö.; r. t a. t. Österm Olof, legitim. Läkare, Stadsgården 4 v,sö.; Kobbs, M. S., Söners Teer, partilager hos a. t. Söder 3939; träffas å Maria Sjuk- Mattsson & Boden, Järntorget 83, St. hus Koch, Ivar A., Hofrättsråd. t. f. Revisions- Knifsta Sågbolag, Rosenlund & Co, Trä- sekr., Karlbergsvägen40, Va.; r. t varor, mur- o. taktegel, Dalag, 1e, c.; - Eduard, Ingenjör, kontor Skeppsbron 44, a. t. 6051, r. t St.,9-6;r.t.8017,a.t Tele- Knoch, Axel, Direktör, Agneg. 12, K.; r. t. gramadress. Eduardkoch. Sommarbest. 2792, a. t Villa Björkudden. Lidingö; a. t. Li- - A., Fröken, Frejg. 23, Va.. dingö 4<l.. - Robert, f. d. Grossh., Sibylleg , O. - F. C. F., Journalist, Stora Vägen42, O.Dj. Knochenhauer, G. S., Civilingenjör, Djurs. - M., Mössmakare, Brännkyrkag. 98, Sö, holm, kv. Midgård, Sveaviigen ; r. t. - Olivar, e. O. Postexp., Hornsg. 5411, Sö. Djursh, 177, a. t. Djursh B. G., Tandläkare, Västerlångg. 14, St. Hugo, Grossh., Aktiebol. Sv. Kullager- - Agnes, Tidningskontor, Hornsg. 54, Sö.; fabrikens försäljningskont. o. Pump- bost, s. h.11 rapids generalagentur,. Sibylleg. 24 III, - Karl E., Tjänsteman i Städernas ~llm. O.; a. t , r. t. Österm. il 20. brandstodsbolag, St, Vägen 42, O.Dj. P. O., Grossh., kv, Bylgia 15, Djursholm. -s Vinimport, Import affranska slottsviner. Knopf, Emil, Bokh., Luntmakareg. 79 III Ö. g.,. Kontor o. lager Skeppsbron 44, St., 9 Va. -6; r. t. 8017, a. t Knorring, ~rnst, <;tros~h., kont?r o. lal!er von Ko~h, C. F. R.,.Doktor O. Ingenjör, Drottnmgg /2 tr.,..c., bast. Rid- Fridhemsg. 4, K., a. t. Kungsh dareg , O.Dj.; a. t. Osterm Mathilda, Fosterbarnsinspektris, Frejg. von Knorring, E., Fru, Idung. 8, Va.; a. t uppg. B, Va. Vasa Jacqueline, Frih:a, Styrmansg. 45 III, - Emilia. Änkefriherrinna, Krukmakareg. O.Dj.. Hi, Sö. - Agnes, Fröken, Storg. 38, O.Dj.;r.t Knudsen. Anna Henriette, Kontorsskrifv. v. - Ragnar, Hofrättsnot., Valhallavägen 45B, Statens järnv., Dalag. 32 III, Va.. O. - Dina, Ankefru, Strandvägen 7 CVI, O.; - Oscar, V. Häradshöfding, konsultativ r. t jurist, Birgerjarlsg. 91, Sthlm 1, upp- Knutson, A., Cigarraffär, Odeng. 54, Va.; r. t. gång längst fram i Passagen t. v N. F. H., Professor v. Stockholms Hög- - Knut, Grossh., Västmannag. 31 Ill, Va. Ex- skola, Djursholm. port af trävaror m. m. till Afrika; äger - G. H., Redaktör, Sv. Fattigvårdsförbun- Ekskogens Träförädlings Fabrik. Tele- det, Lästmakareg. 611, C., kl. 2-3; r. t. grafadr. "Trade» , a. t ; bost, Villag. 23'V, - H., Verkmäst., Odeng. 54, Va. O.; a. t ; r. t. Osterm Knutsson, K., f. d. Inspektor, Observatorieg. - R. V., f. d. Öfverstelöjtn., Valhallavägen 22, Va. 45 B, O. - A. A., Skräddare, Holländareg. 23,. Va. Kock, Fritz Hj., Agent, 'I'egnersg, 37, Va. Knutzen, Nils, Agent, Styrmansg. 9, O.D}.; - Barthel, Direktör, Sundbyberg; a. t. Sunda. t bybo J. C., Insp., Sibylleg. 9, O. - G. L. B., Fil. kand., Regeringsg. 15llI, C. Knöppel, J. Gust., f. d.hamnfogde,rådmans - Hugo, Grossh., Dir. i Aktieb. Olson' & g. 67 n.~., Va.; a. t. Vasa Wright, Birgerjarlsg, 16, O.; r. t , - Nils A., Akeri, bost. Observatoriegr. 4 A, a. t Va.; a. t , r. t. Vasa 172. Sta- - M. A., Handelsidk:a, Drottningg. 79, C. tion: N. Blasieholmen, C.; a. t. 5052, - Anna, Herrekiperingsaffär, Uplandsg, 2, r. t C.; a. t Knös, Börje, Fil. dr, Karlavägen 4, O. - C. A., Kliche- o. Stämpelfabrik, Mäster- - T. G., Marining., Hornsg. 75, Sö. samuelsg. 55, C., kl. 9-5; a. t R., Redaktionssekr., Kungsholmsg. 2 Blv - & Co, Kommanditbolaget, Stenkolsimt. h., K.; a. t portörer, Skeppsbron 20, St. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Kock-Kommanditbolag. 451 Kock, Augustt!ommi~sionsla~er af cigarrer, Kolmodin, 9 F., f. I~' Bank?sekreterare, se Joh. VY. Nordin, Nybrog. 26, O.; a, Stadsgarden 18 t. V., SO. t Abr., Boktryckare, firma P. A. Nymans - & Co, Eric, Lärftskramhandel (O. M. Eftr., Nytorgsg. 13, Sö.. Hammar), Slussplan 63, St. C. T., Civilingenjör, Stureg. 6, O. _ V. H., Maior, Karlavägen ~2III, O. - M. H. J., Doktorinna, Parkg. 18 A II, K. _ Gunnar, Redaktör, Västmanng. 79, Va. - H., Fru, Nytorgsg. 13, Sö.; a. t. Söder - J. E., Redaktör, Handtverkareg. 86, K Erik A., Stenkolsimportör, Odeng. 84 1I, - Rudolf, Grossh., Regeringsg. 61, C. Va. Kommanditb. Kock & Co, Skepps- - C. L, Kamrer i Ensk. Järnv. Pensionsbron 20, St.. kassa, Norrviken.. M. A., Stilgjut., Sibylleg. 20, O" - E. V., Kansliråd, Braheg. 25, O. - J. A., Verkmäst., Skeppareg. 25, O. - C. O. B., Tullkontrollör, S:t Paulsg. 24 II, - H. ~: L., Ankefru, Tegnårsg. 37, Va. Sö.;.r. t _ E., Ofverinspektor vid Paokhusinspek- - l. C., Ankefru, Västmannag. 43, Va. tionen, Solhem, Spånga. - Hugo & S., Björngårdsg. 17, Sö.; uthyra Kocken, F. A., Ankefru, 'I'egnersg. 7, Va. tomsäckar o. presenningar under firma Kockum, Axel, Apotekare, Bibliotekarie v. Alb. Westöö, Drakensgr. 4, St. Farm. Fören., Valling. 20 1I, C. Träf- Kolonial, Fabriken, Regeringsg. 59, C.; a. t. fas onsd. 6-7 e. m. o. lörd. 3-4 e. m.; a. t Kolsyrefabrik, se Svenska Kolsyrefabriken, Köersner. Sven W., Kontorist, Artillerig. Liljeholmen. 241I, O.; r. t Kommanditbolaget Arfwidson, Gahn & Co, _ Albert, Ledamot af Sveriges Advokat- kont. Narvavägen 1, O.Dj.; a. t. 8370, samf., t. f. Lärare v. Handelshögskolan r. t i Stockholm, kontor Karduansmakareg. - B. E. Lundström &, Co, Arsenalsg. 9 1I, C. 4, C.; a. t. 9935, r. t o ; - Burman & Co., BankirafJär, kontor Oenbost. Odeng. 71III, Va.. tralpalatseti, C.; öppet E. T., Underlöjtn., Artillerig. 24 &, 26, O. - Chelius & Co, Bokförlag, Mästersamuelsg. - Berta, tjänstg..i Stat. Centralbyrån, Jung- 46 I, C. frug. 161I, O.; r. t Erikson&Clausen, Gjuteri o. Mek. verkst., Kohnberger, Dora, Fru, Skeppareg. 21, O. Saltmätareg. 22, Va. Kelbert. ~., Kontorschef, Predrikshofsg. 5, - Ernst Sa~hs, Bankirer, Blasieho~mstorg O.DJ.; r. t. 9809, a. t. Österm l,C.;l'lkstel. 5942,5943,5967,mt.urb. Kolimport, Stockholms, J. O. Pallin, kont. samtal Kassa o. expo r. t. 5871, Skeppsbron 28 I, St. a. t Telegr.-adr.»Fondsachs». Kollberg, Carl, Fond- O. Stadsmäklare, Si- - Hagberg & C:o, Bankir- o. Fondmäklebylleg. 56, O.; kontor Skeppsbron 6, St.; riaffär, Medlem af Stockholms Fonda. t. 2379, r. t börs, Hamng. 10 1, C.; r. t. 6811,6853, A. M., Fröken, Greftureg. 77 IV, O _ P. V., Lokomotivför., Dalag. 681v t. h., - Isselhorst, Wiister & Co, Svartmang. 24, Va. Sthlm 2; Kommissions- & Agentur- - J. O., Mek. verkst. m. m., Snickareg. 7, C.; affäriläder,skinn&skomakeriartiklar. a. t , r. t J. Ericsson & Co, Koppar- o. bleckslageri, - J. E., Skrädd., Västerlångg. 57, St. Malmskillnadsg. 44, C.. _ Magnus, t. f. Stadsmäkl., Skeppsbron 6, - John Lindberg, Birgerjarlsg. 32, O. St.; r. t O. 1299, a. t ; bost, - Kassman, Trägårdh & Co, Bankfirma, Sibylleg. 56, O. Drottningg. 4, C.; r. t. 9836, 9837, Kollegier: 9838,9839,9841, a. t. 5221, Berg.kollegiu":,,hör numera till Kommer.koll. Telegramadr.: Lombard. Kammarkollegmm,BIrger Jarl. torg 16, Sthlm2. _ Kock & Co Stenkolsimportörer Skepps- Kommerskollegtum, Kornharnnstorg 6, Sthlm 2 b 20 'St ' (L:a Nyg.22). ron,. Kollin, K. G., Tullvaktrn., Prästg. 38, St. Landtmanna O. Kreditkassan, D. Arono- Kolmgren, J. M., Änkefru, Östermalmstorg witsch & Co, hufvudkonkontor Arse- 2, O. nalsg. 8 D, Sthlm 15; afdelningskontor Kolmodin, Johannes, Apotekare, Hornsg. Västerlångg. 17, Sthlm II, Sö.; a. t. Söder O. Swan & Co, Drottningg. 10, C.; r. t. _ Josef, Apotekare, Brännkyrkag. 28 II, Sö.; 11720, a. t a. t. Söder Spis- & Knäckebrödsfabr. Kronan, Hög- _ Axel, Bankdir., Lilljansplan 1, O. dal, Sundbyberg; riks. o. allm. tel. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 452 Kommanditbolag-Konsulat. Kommanditbolaget Uddenberg & Co, Banki-'Konservatorium, Musik-, Stallg. 2, C. rar o. Fondmäkl., Drottningg. 48 1, C_ Konsistorium, Hof-, Kgl. Slottet. Inkom- Fondafd.: r. t. 8046, Fastighets- mande handlingar mottagas af Konsiafd.: J.'. t , a. t o storienotarien, Ecklesiastikdepartem., - We din & Ramstedt, kontor Allm. gränd 6, hvard. kl Djurg., Sthlm 14; r. t. 652, 6052 o. Sthlms Stads, Storkyrkan, Sthlm 2; öp 4915, a. t. 518 o pet månd., onsd. o. fred f. m. Kommerskollegii Afdelning för Arbets"stati- Konstföreningen, Sveriges allmänna, VoTrädstik, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2. gårdag. 101,C. Se Sveriges Allm. konst- - Sjukkassebyrå, Birger Jarls torg 2, förening. Sthlm 2... " Konsthandeln, inneh. Carl A. Linden, Brun. Kommerskollegium, Birger Jarls torg u, kebergsg. 9n.b., C.; r. t. 4012,. a. t. St~lmo ; telegrafadr. Carlinden. KomllllsSlonsk?ntor f', tjanstsokande, Konstgillet, sekr.: Adolf Sterky, Krukma- S? Yrkesregistret.. kareg. 44, Sö.; se för öfrigt [40 34J. Kommissionärer hos myndigheter, se Kalen- Konstglas Aktiebolaget G'la Kungsholmsdoer~fde~.niI!-gen[1603Jo.. brog: 27, C.; r. t. ' Kommltt~n for Icke no~m~la risker, Skandi- Konst-Is-Aktiebolaget, kontor Östgötag...naviska, Kungst!.adgardsg. 0 2 C1 Co. 30, sn, a. t. o. r. t Disponent - for KommerskollegllOmorgamsatIon,Brr- E W LO d Id. tt l fo e. a t ger Jarls torg 3lI, Sthlm 2..:. I~ ewa,pnva e e n ro.. fr k d"dl" h t t b Il U l d Soder 333, r. t ~ o~rev~oa o Ig e s a e er, p an sg. Konstnärsförbundets samlingslokal, Mäster- Kommunal författningssamling för Stock- sa:~uehg. 59, C. C holm, utg. Sthlms stads statistiska Konstnärsklubben,.. Smålandsg.. 7,. kontor genom dess direktör Fil. dr J. Konst och Konstnärer, Redaktion Karduans- Guinchard. makareg. 7, C. Kommunaltekniska Byrån, Civiling. Nils Gel- Konsulat, Generalkonsulat 00Vicekonsulat. lerstedt. Stadsplaneförslag, mätnings- Uppgift å Generalkonsuler, Konsuler o.v. arbeten, vatten- och afloppsförslag, Konsuler, se Kalenderafd. [1619Jo Kungsbroplan 2, K.; r. t. 8246, a. t. Amerikas Förenta Stater, Näckströmsg. 4, a Argentinska republiken, Vasag. 48, 3 tro t. v. b d K t t V.. 6 O (midt Belgten, Norrmalmstorg 3, O. Kompo 011.1" on ore, apnareg.,. mi Bolivia, Generalkonsulat, kontor Kommendörsg. för Kungl. stallet); a. t r. t. 25, 4 tr., Ö. Generalkonsul Ahlström träffas 7697 ' personligen i Stockholms Folkbank..... Brasiliens Förenta Stater, Linneg. 77, 6,Dj. Komstadius, F. W., extra..lärare, Kommen- Ohile, Styrmansg. 21, (j.dj., kl f. m., 3-4 dörsg. 37, O.; a. t. Osterm, e. m.;.a. t. 2;977. ".. Konfektion Germania, Specialaffär för Herr- Columbta, Bauerg. 25,2 tr., O.D)., 1-2, r. t. S871. G kläd M l kill d 25 C Cuba, Drottmngg. 66, l tr., a. O. OSS a er, a ms I na sg.,.; Danmark, Slussplan 63.B, si., 10-3; r. t filial Västerlångg. 32, St. Frankrike, Stureg. 29, Ö... Konfektionsaktiebolaget E. Tarschis, Buti- Grekland, tgen;-konsulat, Vasterlångg. 38, 1 tr., k H d k 34 K si., , r. t. 6747, a. t er: an tver areg.,., Luntma- Guatemala, Kat. Bang. 9, SÖ. kareg. 38, Va. Haiti, Generalkonsulat för Sverige, Skeppsbron Konfektions~.Aktie~o~ag"~t pn~on, Herr- och H~~d~~'~s~'~e~:.~~ nsulat, Styrmansg. 1, Ö.Dj.; Gossklader,saval fardiggjorda som efter r. t , privat r. t. Akersberg 4. mått; kontor och hufvudaffär Hamng. Italien, Skeppsbron 34, si., r. t. 423, a. t A C FT l "l l 63 St Japan, Regeringsg. 43, C....'..' I I~ '? ussp an 'o Kongostaten, Sbyr-rnaneg.3, O.Dj.; a. t Konfektionären, 'I'idningen, Ad. Fredr. Kyr- Liberia, Regeringsg. 121, Va. kog. 9 BI, C.: r. t Mexikos Förenta Stater, Mälartorget 15, Sthlm 2. K J h M d d K h t 61 Monaco, Kungstensg. 62, Va. onow, O n, e. r, orn a~ns org, Nederländerna, Birgerjarlsg. 18D, 6.; r. t St.; r. t. 5852, a. t ~. Telegrafadr.: Bandak. Von Konow. Gerda, Fru, Kronobergsg. 9, K.; Nicaragua l. Skeppsbron 28, St.;.r. t r. t. Kungsh Norge, ~rannkyrkag. 7, 2 tr., ss., kl , 2,30 Y,.. K b 9 K --4,30, r. t. 33, a.i , E roken, rono ergsg...; r. t. Panama, Fjällg. 16, ss. Kungsh Para~ay, Drottningg. 4, a. U T H f N t K b 9 Persien, Jakqbstorg 3, 3 tr., a.. o, O r. e. O.?;; rono ergsg., Peru, Skeppsbron 28, St.; r. t K.; r. t. Kungsh. 2 ~4. Portugal, St Nyg. 31, St.; a. t. 1224, r. t Seth, Kommendörkapten, Sv. Turistfören. Rumänien, Valling. 4, 3 tr., G.; r. t. 3422, a. t. S k K h l g 8 v K Brunkeb.163S.. e r., ungs o ms.,. o Ryssland, Grefmagnig. 5, n.b., o.o); öppet kl. Konradsberg, se Stuckholms hospital Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatllll.

4 Konsulat- Kostymatelje. 463 K ons ula t (forts.): Kooperativa Vedhandelsfören. Enigheten, St. Salvador, Drottningg. 13, 4 tr., G., kl. 10-3; r. t. Badstug. 41, Va., Vikingag. 12, Va., 1SI, a. t B d g 39 So" San Domingo, Smålandsg. 4, O., kl f. m. O. on e.,. a. t , r. t Åkeri- o, Renhållningsföreningen Stjer- Schweiz, Centralpalatset 1 tr., n:o 28, G.; r. t. nan, Österlångg. 51, St.; r. t se~~i:,'"age~e~~f:~nsulat, Kornhamnstorg 61, St., Kopal-Aktiebolaget, kontor o.lager Döbelnsg. kl , Va.; a. t , r. t Siam, Kungstredgårdsg. 12, G. Kopia, Aktiebolaget, Ljuskopierings- och Spanien, Skeppsbron 6, Sthlm 2. Reproduktionsanstalt, Ritmaterialier, - vice kons., Skeppsbron 6, Sthlm 2. Stora Britannien och Irland, Blasieholmsg. 3, O.;»Rokos-tryck, Centralpalatset, C.; a. t. kl. 10-2, lörd. kl. 10-1; r. t ,a. t , r. t. 13~ 60. Turkiet, Generalkonsulat, Fredag. 6,1 tr., O.; öp- K Th A B Il 22 en S" pet kl. 3-5; a. t. 9393, r. t oppang,.., e mansg.,o. Tyska riket, St. Badstug. 36 A, G.; öppet 10-2; Kopparberg, C. G., Köpm., Tunnelg. 19 B III, ~Lfi~~L"~ a Uruguay, Drottningg. 66, G.; r. t. 843, a. t. 488S, Kopparbergs Bergslags Aktieb:s kontor, se Österrike-Ungern, Skeppsbron 32, 2 tr., si. Stora Kopparbergs Bergsl. Aktiebolag. Konsulterande Ingenjörer, se Yrkesregistret. Koppel, Henrik, Förlagsbokhandl., Bell- Kontorsmaskmer, A.-Bol., se A.-B. Kontors- man ag. 6, Sä.; r. t maskiner. - Harry, Kapphandl., Västerlångg. 57, St.; Kontrollkranen, Metallfab~iks Aktieb?~aget, bost. Folkungag. 8 O, ss... Stockholm, verkst, Du. Georg- W iberg, Koraen, C. A., Hofrätts e. o. Not., Dande- Strandvägen 57, O.Dj. Kontor o. fabri- rydsg. 10, O.. ker Sundbyberg.. - Gunnar, Med. Dr., Linneg. 42, O. Kontrollstyrelsen, N. Blasieholmshamnen Korall Ruth Fröken Osterlångg 24 II St: 5 B, Sthlm 15. ~. t. St~rk. 64. '." Kontrollv~rket, se ~ynt- o. justeringsverket. Korfitsen, Carl, Agenturaffär i manufaktur- Konunga;lket Svenges stadshypotekskassa, varor, Frejg. 53, Va.; r. t Smalandsg. 14, q, (Norrmal~stor.g). Korkfabriken, Nya (inneh. Herm. Mårten- Konung Oskar I:s minne, hem for mindre son), fabrik o. kontor Prästgårdsg. 29 bemedlade fr~.ntimmer af stå~.dsper- & 31, Sä.; r. t. 1705, a. t sonsklassen.björngårdag. 23, So. Korkfabriksaktiebolaget i Stockholm; kontor Konvalescenthemmet, Malmsklllnad.sg. ~1 B, o. fabrik Inedalsg, 13, K.; rikst. 1054, C.; r. t , a. t ; ansöknings- a. t tid kl K A F F lk 95 S" K ti Ch k t 'f brik. St kh l orn,., ru, o ungag., o. oopera Iva. ar.~ en a n en ~.. oc o m. Kornerup, C. L., Dir., Sekr. i Sv. Gymn. o. kontor Katarina Bang. 6, So., r..t.12684, Idrottsfören. Riksförb. Kungsholmsg. a. t o Fabnksbodar, 121, K. ' Kat. Bang. 6, So., a. t ', : Korp, C. J. L., Flaggunderofficer, Kornr. t. 1?~.84;. Folkungag. ~.5.~, So., a. t, hamnstorg 6m, St ,So o der.mannag.42, So., a. t _ K. A., Flaggunderofficer, Riddareg. 68, Expressbyran l Sthlm, Olofsg. 4, C.; a. t. O Dj r t K Il' E' '1' F "k K dö b d' t' S't d d' 12 S" fl d orseu, nn la, ro en, ommen orsg, kl. '/ Hufvudkont. G. \V. Dahl; ~, a. t. 3745, r. t Sekr. Ax. Korseman, Her~an, Civiling., AmmumtlOns- Påhlman; a. t , r..t Stock- fabr., l\1anebe~~, K.; a. t irr holmsafd. K. G. Rosling; a. t. 3769, Korsgren, G., IngenJ~r, Apelbergsg. 44,C. r. t , R. J., Skorstens~eJar.e, Agneg.. ~, K. Föreningen Klippan (Förest, AlEr. Thu- Korsner. Car~. ArVId, Ofver~asklDlst, Kg!. nell), Rörstrandsg. 58, Va.; a. t. 9761, Tekn. Ho~skol., DrotJ:.l1lngg. 95 A, Va. r. t. Vasa 164. Kortegllst,Ferdmand,Hofmast.,Nybrog.56B, Föreningen Thule, Speceri- o. Viktualie- V.; a. t affär, Åsög. 117, So.; a. t Koskull, C. O. A., Frih., 2:~ Sekr. i Utr.- Försäkringsanstalter, se Sveriges 'prak- dep., Greftureg. 9 A, O.; r. t tiska Iifförsäkringsförening och Omse- Kostmann, Robert, Kartograf, St. Badstug. sidiga brandförsäkringsföreningen Sam- 581I<, Va. arbete. - Ivar, Tjänsteman v. Statens Järnväg., Läskedrycksfabriken Thor, Celsiusg. 3, K. St. Badstng. 58 III, Va. Syfabriken Linnea, St., Vattug. 5, C.; Kostymatelje, Holms (Alma Elliot), Skornar. t , a. t kareg. 32, St.; a. t. 2977, r. t F or nn e, a sgar en, o. var. 90 B oo III O Brand- 8ch Llft'"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninagatu.

5 454 Kraaft- Kristerson. Kraaft, Per Gunnar, Bokh., Folkungag. 8F, Kreatursförsäkringsbolag (forts.): Sö. Stockholms läns hästföraåkringsbolag, Ar- Kraak, Jenny, Fru, Barnhusg. 6, C. senalsg. 10A, C.; r. t. 1358, a. t Anna, Fröken, Modist, Västerlångg. 67, Kreatursåterförsäkringsbolaget Robur, Si.; bost. s. h. II. Riddareg. 20, O.; r. t Gustaf, f. d. Kapten v. Flottan, Skep- Kreditkassan, Föreningen, Grefg. 41, O.; r. t. pareg. 27 1V, O.; a. t & Co, Anna, Modeaffär, Västerlångg. 67, Kreditreformföreningen för Sverige, Inne- St.; a. t hafvare: Advokatfirman Martinell & von KrlllmE!r,L., Fröken, Författar:a, Villag. Sandström. Hufvudkont. Arsenalag. BlI, 14, O. C. (Bankaktiebol, Södra Sveriges hus). Krsepelien, Oscar, O;rossh., Kommendörsg. Allm. tel.: inkassoafd. 5727, jurid. afd , O.; a. t. Österm. 55, 1'. t o. soliditetsuppl. afd. 6255; riks- - E. L., t. f. Stadsnotarie, kv. Fjället 11, tel. 2759; Lidingö Villastad, a. t. Lidingö 2 4~. Krehl, S. E. A., Fröken, Fjeldstuen, O.Dj. - S. K., Telegrafist, Kommendörsg. 44, O. Krematoriets Föreståndare, Ulmgren, B. M., - S. M.,..Ankefru, Kommendörsg. 44, O.; Vegag.12, Va.; a. t Kremaa. t. Osterrn. 3137, 1'. t toriet: a. t. Hagalund 165. Krsepelin, C., Fru, Heimdalsg. 6 1V, Va.; a. t. Kremer, M., Fru, Cigarraffär. Greftureg. 1, O.; a. t A. M., Lärar-a, Heimdalsg. 6 1V, Va. von Krencki, Rudolph, Tysk Generalkonsul, Kraft, D. A., Kapten v., Flottan: Långa Torstensonsg. 4, O.Dj. raden N:o 9, Skeppsholmen, O.Dj. Krentze, C. J. H., Målare, Västmannag. 48, Kraftfoderfosfatfabriken, tillv. Klintmans Va. kraftfoderfosfat, koht. o. lager Kungs- Kreuger, Nils, Artist, Bellmansg. 24, Sö, holmsg. 2 B, K.; 1'. t. 7945, a. t Ivar, Civilingenjör, Birgerjarlsg. 15, C.; Kraftska Skolan, Rektor, Fil. kand. B. Man- bost, Strandvägen 7 A, O. kell, t. f.; Inspektor, Pastor Primarius Kreuger, Henrik, Civilingenjör, konsulter. Dr J. F. Håhl, Svartmang. 22, St. inom byggnadsfacket, kontor Kungsg. Kraftska Sällskapet, sekr. Tjänstem. Thure 26, C.; 1'. t. 3469, a. t ; bost. Lagerström, Ad. Fredr. Kyrkog.15, C.; Odeng. 106, Va.; r. t. Vasa 885, a. t. a. t Krahe, C. F. C., Ingenjör, Vikingag. 9 A, - Therese, Fröken, Karlavägen 15 B, O.; Va.; a. t. Vasa a. t. Osterm Kramer, Math., Fru, Jungfrug. 29, O. - P. H., Ingenjör, Smedsudden, K... - Fritz, Grossh., Artillerig. 10 A, O.; kon- - C. H., Kapten, Humlegårdsg. 7, O. tor s. h. - Oscar, Ankefru, Smedsudden, K.; a. t. - & Jahnke (inneh. Herman Jahnke), Mode magasin för tillv. af klädningar o. kap- - se äfven Kriiger. por, Brunkebergstorg 2 1, C. Krey, Elisabet, Journalist, Uplandsg. 52, Va. - L. K. H., Målare, Jungfrug. 31, O. Krigsarkivet, Birger Jarls torg 10, St.; öppet Krantz, Anna, Fröken, Folkungag, 20 B, Sö.; utan afgift för begagnande på stället 1'. t alla söckendagar kl. 1/ A. E. G., Handelsagent, Wahrendorffsg. Krigsberg, A. A., Fröken, Greftureg. IS, O. 3, C. Krigsfiskalsämbetet, Storg. 37, Sthlm 14 - K., Ing-enjör, Svartensg. 26, Sö. (Fredrikshof), - C. T., Inneh, af firman Zacco & Co Eftr., Krigshofrätten, Storg. 37, Sthlm 14 (Fredriks- Valling. 3S, C.; bost. s. h.; a. t. Brunkeb, hof) Krigsvetenskapsakademiens handl. och tid - Anton Leonard, Köpman, Vasag. 17, skrifts erp., Munkbrog 2m, St., biblio- Sthlm 1; r. t a. t teket öppet onsd. o. lörd. 2-3 e. m. - F. A., Vaktmäst., Wahrendorffsg. S, C. under sept.-april. Krause, I., Fru, Braheg. 3, O. Krikortz, S. E., Prakt. läkare, Kungsg. 34 Il, - L., Ingenjör, S:t Paulsg. 30, So., a. t. C.; invärtes-, hud- och könssjukdomar. Söder Krischker, J. P., Sjuksköt:a, Björngårdsg. Krawe, A., Firma (inneh, A. Nay), Cigarr- 23, Sö, affär, Norrtullag. 41, Va. Kristallglasbrukens Försäljningsmagasin, De Kreatursförsäkringsbolag: Svenska. Butiker: Birgerjarlsg. 20, O. Kreatursförsäkringsbolaget, Skandinavi- (Stureplan)" o. Gustaf Adolfs torg 20, C. ska, Kungsg. 9, C. Kristerson, se Christerson. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Kristiansen-Krook. 455 Kristiansen, sechristiansen. Kronberg,.N., Ingenjör, Lilljansplan 1, O.; Kristineberg, Frimurårebarnhusets egend., a. t. Osterm utom Kungsholmstull, K. - A. F., f. d. Köpman, Grefmagnig. 8, Kristliga Bokförlaget, Valhallavägen 59, O.; O.Dj. a. t. Österm , L., Pappershandel, Tidnings- o. Annons Föreningen af Unga Kvinnor, Brunnsg. kontor, Stureg. 46, O. 3, C.; lokalen öppen 6-9 e. m. Ord- Julius, Professor, Lilla. Skuggan, Värtan. förandens mottagn. tisd. och fred Gustaf, Reservunderlöjtn., Malmtorgsg. e. m. Expedition öppen söckend , (J. e. m., 6-8, lörd e. m. Krone, Paul, Handl., Kontorsutensilier och Fö,reningen af Unga Kvinnor (Södra), elektr. ficklampor, Norrmalmstorg 16, Ostgötag. 24 BI, Sä.; a. t. Söder 523. C.; bost. Braheg. 37, O. - Föreningens af Unga Kvinnor Kungs- Kronland. J. P., Snickarmäst., Flemingg. holmsfilial, Bergsg. 39", K. 12, K.; verkat. Kungsholmsg. 3, K. - Föreningens af Unga Kvinnor Maria- Kronlund, Carl A., Grossh., kontor Kungsg. filial, Hornsg. 188 II, Sä. 10, C.; bost. s. g. 5 B. Kristliga Fören. af Unge Män, lokal Birger- - se äfven Cronlund, jarlsg. 35, C.; öppen hvard, 10 f. m. Kronlöw, E., Inspektionskonst., Luntma- -10 o. m., sönd e. m. Bostads- kareg. 62, Va.. a.nvisningsbyrån öppen Sekre- Kronobageriet i Stockholm, Sibylleg. 2, O. teraren träffas 1-3 e. m.: a. t. 6800, Kronofogdar:' r. t 'I'elegrafadr. : Ungma.n. Svartsjö fögderi (Sollentuna, Färentuna härad), Föreningen af Unge Män på. Södermalm, E. J. Norman, Värstagård, Spånga;a. t.~broml k l H 50 S " b tad' sten (9; r. t. Spånga 6. ~ a ~rn:g., O., os sanns- Stockholms läns Västra fögderi (Långhundra, nmgsbyra, oppen hvard e. m., Erlinghundra, Seminghundra, Vapentuna hädå sekreteraren i regel träffas; a. t. rad),edv.fries, Valhallavägenas, O.; a.t , 1751 r. t. 613(. _ '.. :l'orra Roslags fögderi (Frösåkers, Närding- Modraförenmgens ålderdomshem, Fle- hundra härad, Väddö och Häfverö skeppslag), mingg. 20 BD.b.t. h., K. Wilh. Sundberg, Osthammar; r. t. Östhammar -.Ynglingaf6reningen,. Bryggareg.In, C.!le~~;,rlta Ro.lags fögderi (Sjuhundra, Lyhull' Kristna Egnahemsförenmgen, Kammakareg. dra härad, Frötuna och Lltnna, Bro och Vil1lö 42, Va.; a. t skeppslag), C. F. Dahlgren, Norrtälje; r. t. - V ". Ö 'd' L Jr: "k' f" Norrtälje an~ernas ms~si 19a morsa rings or- Vaxholms fögderi (Danderyds, Åkers, Värmdö ening, Drottmngg. 3, C., skeppalag), Axel Hägg, Agneg. 12, K.; r. t. Kritz, J. A., Bokbinder~, G:la Kungsholms- sö~2:r:~~llsfögderi (Sotholms, Svartlösa, Öknebrog. 15 & 17, C., ~o.~t. s. h. bo härad), J. Hofman-Bang, Högbergsg.68 B, Krogh, S. F. Th., Galvanisör, Kornhamnst. se.; r. t ,a. t. 3qjl , St. Kronouppbördsverket se Ofverstå th. Amb. för - Axel H., Bandl., Karlavägen 4, O.; a. t. Uppbördsärenden Kronprinsen, Aktiebolag, Hotelo. Restau- - Hans, Ingenjör, Fridhemsg. 4 K.; r. t. rant, Drottningg. 29, Sthlm Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka _ Gunnar, Kontorschef, Karlbergsvägen 9, barn, Polhemsgatan 30, K. Inträdessö- Va.; a. t ; r. t. Vasa 388. kande: Med. afdeln. söckendagar kl. Krok, T. O. B. N., f. d. Läroverksadj., Up e. m.; Kirurg. afdeln. söokend. landsg. 51, Va f. m.; Poliklinik: invärtes _ A., Underlöjtn., Valling. 3, C. sjuka och hudsjukdomar: månd. _ se ii.fven Krook. onsd. o. fred. kl e. m.; utvärtes Krokstedt, C. G., Löjtn. v. Flottan, Dalag, sjuka: tisd., torsd. o. Iörd, kl. lo-h 20, Va. f. m.; se f. ö. Kalenderafdeln. (3350]. Kromnow, A. 1., Maskininspektör, Pipersg, Kronrall. A. H., Ingenjör, Odeng. 33, Va. 6, K.; r. t. Kungsh Axel,1:eStationsskrifv.,Flemingg.37A,K. Kronan, Lifförsäkringsbolaget - ömsesidigt Krook, O. D., Adj. ledamot i Svea Hofrätt. -, kontor Norrlandsg. 15, C.; a. t. Västmannag. 69, Va. 6595, r. t. 6595; verkat, Dir. privat Anders, verkst. Direktör i A.-B.: Nils a. t Carlsons Vinhandel, Sibylleg. 8, O.; Kronberg, C. V., Fabrikör, inneh. Engelska r. t a, t. 245, 57 10; bost. Jung- Paraply- o. Käppfabr., Drottningg. 75, frug. 5Il, O.; r. t C.; bost. Grefmagnig. 8, O.Dj.; a. t. - C. F., Direktör, Artillerig. 6, O Erik, Direktör, Odeng. 34, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 456.Krook- Kruslock. Krook, Asta, Fru, Fotograf, atelje Drott- Kruse, Anna, Fröken, Fotogra:fiatelje, Järnninzg, 8, G.; bost. Alfsjö. torget 80, St.; bost. Rensg. 8, Va. - E., Fröken, S.:t Eriksg. 3 A, K.; a. t. - Bell, Fröken, Garfvareg. 12 A I ö. g., K.; Kungsh a. t Hjalmar,f. d. Grossh., Flemingg.16 B n.b., - Sigrid, Fröken, anst. i Postsparb., Vegag. K. 4, Va. - Napoleon, Grossh., Direktör i Krooks - Anna, bitr. Föreständ:a v. Brummerska Petroleum- & Oljeaktieb., Vill ag. 6, O.; skolan, J ohannesg, 18, G. kontor Skeppsbron 34, St.. - Ellen, bitr. Föreståndia v. Brummerska - J:or, N., Grossh., Nybrog. 34 lii, O. skolan, Johannesg. 18,_G. - N. P., Grossh., Pellerins agentur samt - Emma, Föreståndra v. Ostra Sjukhuset, Heliosbelysning, Luntmakareg. 63, Va. Allm. Försörjn.lnrättn., Flemingg.22,K. - J. E., Hofrättsnot., Drottningg. 8, G., o. - Gerda E., Förestandarinna vid Stocsh. Älfsjö. allm, telefonaktieb., Rensg. 8, Va. Gösta, Kapten vid K. Flottan, Flemingg. - J., Förva1t., Linneg. 80, O.Dj. 16 B, K. -s Hotell o. [Pensionat, Klarabergsg. 52, - Knut, Kapten, Villag. 6, O.. G. - Theodor, Privatman, Braheg. 3 Il, O. - L. E., v. Häradsh., Danderydsg. 10, O. - Axel H., Represent. f. Emil Schmahl, - L. A. J., Kapten, VolmaryxkuIlsg. 1, Sö. Hamburg, Centralpalatset, G.; a. t. - I. L. Ludwig, Lagerchef, Frejg. 46 A, Va.; 12826, r. t. Norr 66. a. t. Vasa C. O., Vaktm. i Skandinaviska Kredit- - Hulda, Lärar-a vid Brummerska skolan, Akt. BoL, Storkyrkobr. 3 1V, St. Johannesg. 18, G. - O. V., Äkare, Tuleg. 20, Va.; a. t John N., Maskinvedsågeri, kol- o. koks-.- Ellen,.Ankefru, Strandvägen 41, O.Dj. handel, Apelbergsg. 35, G.; r. t. 4623, -I Petroleum & Oljeaktiebolag, Skeppsbron a. t ; filial Valling. 15, G.; a. t. 34, St. Styrelse & kassakontor 2 tr., 26180; bost. Luntmakareg. 29, G.; a. i. a. t. 12 S3, r. t. 233; Exped. n. b.; a. t , 2906, 11 61, r. t. ~ A. W., Optiker, firma Glasögonaffären, - se äfven Krok. L:a Vattug. 16, G. J:roon, John, Kontorschef, Luntmakareg. 7, - Henrik E., Veterinär, Karlaplan 1n.b., G.; Bo t ; r. t O.Dj.; r. t. 7800, a. t. Österm. 274; - N. A., Tjänsteman, Diorama, O.Dj. träffas säkrast Kroplien, M., Fru, Karlavägen 14 m, O. - se äfven Kruuse. - T., Löjtn., Karlavägen 14 lv, O. Krusell, Adolf, HandL Parkg. 2Il, K.; a. t. Krouthen, J. F., Artist, Karlbergsvägen 65 Il, Va. - se äfven Crusell. Kruckenberg, Ivan M. J. F., Fil. dr, Folk- von Krusenstj ern a, Gerda, Fröken, Västungag. 8 A III, ss; a. t. Söder 33 IS. mannag. 8 Il, G.; a. t Kruhs, K. F., verkst. Dir. f. C. E. Pritzes - M. F., Förest. för Navigationeskolan, Bokförlags Aktiebolag, Villag. 17 1II, O. Stigbergsg, 40 ~. 42, Sö.. - D. A., f. d. Förste Aktuarie, Hollän- - Adolf, Kansliråd, Ostermalmsg. 49 A, O.; dareg. 21 A, Va. a. t. Osterm. 2757, r. t. Osterm Krumlinde, Hj. V., Agent, Teknologg. 3, Va. - J. G. F., Kassadir. i Sthlms ensk. bank, - Hugo, Kontorist, Kommendörsg. 15, O. Stocksund. - Ida, Änkefru, Kommendörsg. 15, O. - Henning, Kommendörkapten i Flottan, Kruse, L. Iwan E., Apotekare, Flemingg, 11 1I, Odenz, 106, Va.; r., t K.; a. t. Kungsh. 20'84, r. t H. E. F., Löjtnant, Ostermalmsg. 18, q. - Erik, Bryggmäst., Garfvareg. ~2 Al Ö. g., - L. E...!,., Löjtnant, Valhallavägen 39, O. K.; a. t , r...t. S:t Eriks Brygg. - P., LOJtnant, Tomtebog. 20, Va. - R. L. l!'., Civiling., Ostermalmsg. 27, O. - J. M. Oskar, Tjänsteman i Sveriges - J. E. E., f. d. Fabrikör, Upsalag. 16, Riksb., Karduansmakareg. 14, G. Va. - F. S., f. d. Trafikchef, Valling. 6, G. - John, Fil. dr, Rosentorp, Djursholm; a. t. - Julia, Änkefru, Artillerig. 8 Il, O.. Djursh Brefadr.: Djursholm. - Rosa,.Ankefru, Valhallavägen 39, O. - Elin, Folkskolel:a, Vegag. 4, Va. - Anna, Änkegrefvinna, Statsfru, Blasie- - Agnes, f. Ljunglöf, Fru, Östermalmsg. holmstorg HIl, G , O. - E. S., Ofverste, Linneg. 28 & 30, O. - Hanna, Fru, Hotell o. pensionat, Klara- - W. E., Öfverste, Sibylleg.41, O. bergsg.52, G.; a. t. 7207, r. t Kruslock, Gerda, Kungstensg. 58 IV, Va. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa

8 Kruus-Kungl. Biblioteket. 457 Krnus, Sofie, Fru, Nybrog. 36, O.; a. t. Ös- Kullberg, Frans Joh., f. d. Flaggunderoff. term (Armeförvaltn.), Jakobsg. 30, O. Kruuse, Axel Reinh., Frih., Major, Kommis- - W. J., Folkskolel:a, Odeng. 59 IV, Va. sionslandtmät., Flemingg. 17, K. - Victorine, Fru, Stureg. 52, O. _ Carl A. E., Frih., Landtmäteribitr., Bell- - Anna, Kassör o. Bokförerska, Drottningg. mansg. 24 C, Bä.; a. t. Söder m, O.; a. t. Brunkeb, Kruuse af Verchou, Hilma, Fröken, Stureg. - K. M., Läroverksadj., Odeng. 59 IV, Va. MIl, O. - Olof, Materialbokh. v. Sthlms Stads Ar- - se äfven Krnse, betsinrättning, Bä. Kriiger, Fredrik, Musiklärare o. Pianostäm- - A. H., Med. kand., Handtverkareg. 37, K. mare, Ad. Fredr. torg. 8, Sti.; a. t. Söder - Lina, Sjuksköt:a (för tillfälliga besök), Bellmansg. 8, Bä.; r. t Josef W., Ved,-, Kol- o. Lysoljeaffär, - E., Underoff., Kastellholmen, O.Dj. Braneg. 5, O.; a. t Nils, Öfvermaskinist, Hornsg. 29 BI, Bä. - se äfven Kreuger. - se äfven Cullberg. Krångede Aktiebolag, Jakobstorg III, ing. Kulle, M. G., Byggm., Birgerjarlsg. 109, Va. Arsenalsg. 14, O. (sdr. Svenska Emis- - Sven, Kame- och Medaljgravör, Dandesionsaktieb.). rydsg. 6 IV, O. Xrönerier, se Justeringsverkstäder. - Thora, Svenska Konstväfnader o. bro- Kröningsvärd, Henr., Prokurist, Östermalms- derier, Drottningg. 33, O. g. 40~ b., O.. Knllgren, Carl, Fil. dr, Docent, Greftureg. _ H. M.,.Änkefru, Östermalmsg. 40 n.b., O. 70 A, O.: a. t. Österm Kugelberg, C. H., Direktör, 'I'egnärsg. 6, Va. - Anna, Fru, Fil. kand., Greftureg. 70 A, O.; - Henr., Dir., Bellmansg. 261, Bä. a. t. Österm _ Otto, f. d. Revisor i Generalpoststyr., - O. J., Ingenjör, Birgerjarlsg. 110, Va. KarlavM'. 17 A, O. Kullman, K., Handelsres., Observatorieg. 14, _ Wilhelm, Ofveringenjör (Accumulatoren- Va.; r. t Fabrik A. G. Ingen~örafdelning), bost. - C. G., Ingenjör, Odeng. 100, Va. Kungsholmstorg 14 v, K.; a. t. Kungsh. - Alma, Ljirar:a, Nybrog. 26, O" 222, r. t Agnes, Ankefru, Nybrog. 26, O. Kugelmann, S., kontor Lilla Vattug. 27, - Emilie, Öfversätt:a, Inneh. af firman bost. Tegnersg. 1II, Va.; a. t Rohtlieb & Co, Strandvägen 7 A, O.; Kuhlau, Märla, Fröken, Birgerjarlsg. 125, r. t. 4062, a. t Privat a. t. ~ ~~3~ _ Julia, Fru, Birgerjarlsg. 125 Va. Kullström, Olivis, Fru, L:a Nyg. 2S IV, St. Kuhlemann, Chr., Fabriksförest.'prästgårdsg. - Gustaf A., Tjänsteman i Aktieb. Stockh. 12, Bä. Handelsbank, L:a Nyg. 23 IV, St. Kuhlen, David, Skräddare, Roslagsg. 41, Va.; Kulturella Ungdomsrörelsen, sekr.: Hälsoa. t. Brunkeb vårdsinspektör Albin Johansson, Sund- Kuhlman, ~.:.la., A., Fröknar, Grefmagnig. byberg. 15, O.vj. Kumfeldt, Torsten, Byggnadsing., Kmkma- _ Anna, 'I'apisserihandlta, Grefmagnig. 15, kareg. 50 II, Bä.; r. t O.Dj.; bod Drottningg. 50, O. Kumlien, A. E., Arkitekt, Tomtebog.50, Va. Kuhn, Emilia, Fröken, Dansös, Artillerig. - Ax., Hofintend.,Arkitekt,Tegnersg.16, Va. 27, O. - E. J. H., f. d. Lärar:a, 'I'egnersg. 16. Va. Kull, A., Fru, inneh. Skandinav. Tidn.-kont., - L., f. d. Provinsialläk., Banärg. 9 IV,O.Dj. Arsenalsg.3, O.;bost. Repslagareg.8I,Bä. - Elsa, Sjukgymnast, Scheeleg, 17, K.; a. - Anton, Läkare, Kommendörsg. 35, O. t. Kung-sh Kullander, Klas, Bokh., Döbeln,sg.23 II, Va. - se äfven Cumlin.. - Augusta, Fru, Braheg. 33, O.; r. t , Kummel, KH., Fil. kand., S:t Eriksg. 18B,K. a. t Kumpfmiiller,Johanna, Ankefru, Götg.46,Bä. - K. F., Handelsbokh., Tomtebog, 25, Va. Kungl. Automobil Klubben, Exp.- o. Klubb- - E., Handelsres., Västmllnnag. 69 & 71, Va. lokal Fenix-Palatset, Ad. Fredr. Kyrkog. - J. H. W., Kamrer, Birgerjarlsg. 112\ Va.; 10 Iv,C.; a. t. o. r. t a. t. 8062, r. t. Vasa Biblioteket, Humlegården,Sthlm5,Öppet: _ E. Ch.,.Änkefru, Tomtebog. 25, Va. Läsesalen 1 sept-23 juni ålla sockend. Kullberg, Karl, f. d. Agent, Västmannllg. 24, kl. 10 f. m.-9 e. m. 25 juni-31 aug. Va.. kl (Iörd. kl. 10-4). Låneexped. - M. A., Diatriktslandtmät., Kungstensg. alla söckend. kl Visningssalen 56, Va. alla söckend. kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 458 Kungl. Dramatiska Teatern-Kvinnoföreningen. Kungl. Dramatiska Teatern; Nybroplan, O., Kuranstalten Eolshäll (vid Mälaren); post- Kansli och kontor Nybrog. 2, O. adr. Liljeholmen; a. t. Petersberg 3. - Fatburn, Fabriksgr. 2, K. Kurir- Expressen (inneh. Truedson & Ca), - Hofboktryckeriet lduns Tryckeri-Aktieb. Uplandsg, 35, Va.; r. t. 5990, a. t (se vidare underidunstryckeri-aktieb.). Kurre, redaktion o. expedition L:a Vattug. - Lifregementets Dragoner, Dragonkasern, 21, O. Sthlm 14. Kustartilleriets Chefsexpedition, Regeringsg. - Teaterns aktieb., se Kalenderafd. [4503]. 18 II, O.; r. t. 6361, a. t Kungsgården-Mariebergs Aktiebolag, såg Kutowski, G. C., Sjukvårds syster, Björnverbrörelse o. trävaruexport, Kungs- går~sg. 23, Sö. trädgårdsg. 16, Sthlm l. Kuylenstrerna, Oswald, Kapten vid. Positions- KUDgshatts Tegel- &; Transport-Aktiebolag, ert.-reg., Na.rvavägen 51, O.Dj.; r. t. (M. Lindahl), Oentralpalatset, O Kungsholmens Ensk. Läroverk, Handtver- Kuylenstjerna, Olga, Folkskolel:a, Västmankareg. 8, K.; a. t nag. 76.)..Va.. - Realskola, Handtverkareg. 35, K. - G., Fru,.Il..arlavägen 28, Ö.. Kungsholms Barnhem vid Drottningholms- - O. A. B., Fröken, Karlavägen 8, O.. väg., K., midt emot Konradsberg. - A. U. Louise, Fröken, Greftureg. 721, Ö. - Bokförlags Expedition, Valling. 32, O.j-A. J. C., Kammarh., Sekr. o. Led. i Patentr. t o. Registr.-verket, Kommendörsg. 27, Ö. - Bokhandel, inneh. Gust. K. Carlsson, - O., Lära!.: a, Västmannag. 76, Va.. Pipersg. 3, I'/i tr., K. j a. t. Kungsh. - A. ~., Ankefru, Strandvägen 9, Ö E., Ankefru, Rådmansg. 84, Va. - Elementarskola för Flickor, Kungshelms- Kvarnaktiebolaget Tre Kronor, se stafning torg 4, K; r. t. Kungsh. 85, a. t med Q. - Expressbyrå, Kungsholmag. 24, K.; a. t. Kvarnberg, K. Hj., Skräddare, Malmskill , r. t nadsg. 38, O.. - Församl~ng:s Bibliotek, se under' Försam- Kvarnström, G. A., Fabrikö~. Lästmakareg. lingsbrbhotek. 29, O.; bost. Idung. 6, va'i a. t Församlin~s kyrko- och skolråds Expe- - & Ericssons Metall-, Pömicklings- O. dition halles öppen hvarje helgfri ons- Sliperifabr., Lästmakareg. 29, O. (vid dag kl f. m., Parmmätareg. 3 D b., Oxtorget) j a. t. 5602, r. t K. - P. M., Modellsnick.;t Tomtebog.16, Va. - Ga.mla Bleck- och plåtslageri, Handtver- - A. S., Sjuksköt:a, yolmaryxkullsg. 9, Sö. ll:areg. 52, K.(inneh. J. A. W. Dickman). - Patrick, S:t Eriksg. 26, K. - Lysoljeminutering (inneh. Fru A. Matts- - se ifven Qvarnström. son), Handtverkareg. 41 O. 52, K., Kwarzel1, J. A. A., Kyrkovaktm., Kamma- Flemingg.36,K.,G. Kungsholmsg.15.K. kareg. 30, Va.; a. t. Brnnkeb Lidfabrik (aktiebolag); direktör Nils Col- Kviberg, se Qviberg.. lin; r. t. 2669, a. t. 6341; fabrik O. Kvidinger, E. S., Ing., Kommendörsg. 28, O. kontor, postadr. Stockholm 8. Kvinnliga Juridiska. Byrån (Förest. Anna - Läroverk för flickor, Kungsholmsg. 18, Pettersson), Valling. 12, O.; a. t K. (Scheeleg, 16). - Kontorist- o. Expeditföreningen, J akobsg. - Mejeri, Kungsholmag. 35, K.; a. t II, O.; a. t j alla dagar. Sjuk- - Modemagasin (Ellen Svensson), Schee- O. begrafningskassa: uppbörd l:a onsd. leg. 6, K.j a. t i hvarje månad kl. 8 e. m. Pensions- - Språkinstitut, Scheeleg. 15n.b, K. j a. t. kassa: uppbörd l:a onsd. i febr., maj, 20170: r. t. Kungsh. 77. aug. o. nov. Kuntze & 00, Kautschuks- o. Guttaperka- Missions-Arbetare, Brunnsg. 3 n. b. ö. g., O. varu-aktiebolag; verks t. Direktör Leon- - Postföreningen, sekr. E. Hacksell, Linneg. hard Anderson; lager af kautschuks- 48 B. Ö.j a. t. Österm, O. guttaperkavaror, alla sorters ma- Kvinnligt Yrkesregister, utk. 1 gång årl., skinremmar och packningar för tek- Red. o. utg. Bertha Wiman. Red., expo niskt bruk samt elektrisk ringlednings- o. förlag Regeringsg. 65 I, O.; a. t. materiel och vattenfiltrerapparater , r. t Kl Utensilier O. förbruksartiklar för bryg- Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, segerier O. läskedrycksfabriker. Kontor kret. Fru C. Elliot, Valhallaväg. 39 II, O. och försäljningslokal Drottningg. 52, Kvinnoföreningen, Svenska allrn., till djurens Sthlm 1. Fabrik Kronobergsg. 19, K.; skydd, skattm.: kansli sekr. R. A. Sun- Telefoner: Riks- O. Allmänna.. din, Nybrog. 62, O., sekr.: protokolls- Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Kvinnoklubben-Kyrkor. 459 sekr. P. G. Isberg, Stureg. 3, (J. (se Kyllerström, J. E., Bokh., Västmannag.39, Va.. f. ö. Kalenderafd, [3806».. Kyrkogårdsnämndens expedition, Storkyrko- Knnnoklubbens lokal, Greftnreg, 24 1, (J. br. 16, St.; öppen söckendagar 10-2; Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem, 16 mars-31 maj äfven kl. 6-8 e. m.; kont. o. hufvudaffär Mästersamuelsg. 3, a. t , r. t ; se vidare Begraf- G.; filialer: Karlbergsvägen 16, Va.; ningsplatserna. Scheeleg. 14, K.; Hökensg. 8, so. K k K Il B" l Kvinnornas Diskussionsklubb.'. sekr: Bris- yr AdolfF'redrfks, or, a p e Holländareg.,,.ones:. ar m. m.: G. man, Ester, Fru, Helsingeg, 8, Va.; Ansgarii kyrkan,brännkyrkag.88, ss. a. t. Vasa Arbetshemmet,Kungsholmsg.M & 66, K. KVI 'St Joh Dykare Grefg 23 (J D'J'. r t Betaniakyrkan,Bergag.45, K.,.,,.,..,.. Betelkapellet, Malmskillnadsg.48D, G Betesdakapellet,Smala gr. Ö. _ se äfven Quist o. Qvist. Betesdakyrkan,florag. 8, 6. Kiichler C., Handl., Norrtullag. 77 Va. Beth~ehemskyrkan,Serge.lg.6, G. "h ;J, O V k.. t V 3I1l TT Blasteholmslryrkan,Blasteholmsg.6, G. K U n, T.., er mast., egag. " a. BorgerskapetsGubbhus-, Högalidsg., SIi. Kiihne, Edla, Fröken, Tegnsrsg. 4, Va. Borgersll:apetsÄnkhus-,Norriullsg. 45, Ya. Kuhr Carl Algot Köpman Döbelnsg 53 Centr!'lfängelsets ä L.ängholmen, Länghotmen.,,, o, Danvtks, Danviken, sö, Va.; r. t. Vasa 6 ~9. Diakonanstaltens,Sköndal. Kusel, C., K;gl. Kammarmusikus, Greftureg. Diakonissanstaltens,Erstag. 1,..ss I O. Djurgårds-, Djurgärdsslätten, O.Dj. '. Ebenezerkyrkan,Bleckto,"*sgr.13B, ss. _ F., f. d. Landtbruk., Odeng. 46, Va. Elimkapellet, Storg. 26, O.Dj. _ A. L. J., Ankefru, Apelbergsg. 58 A, G. Engelska E~iskop'alf'6rsamlingens,. Valling.24, G. Kyhlberg Signe Döfstumlär.a Manilla Eyangel.B:odraforsaml.,Kungsträdgärdag.12,G. ' 14 '., 'Flllska natiouella, Freduks, Slottsbacken, SI. Sthl m. Florakyrkan, se Betesdakyrkan. O., Fil. dr, f. d. Rektor, Karlbergsvägen Franska reformerta, Humlegärdsg.13, III Va Garnisonssjukhusets, Handtverkareg.25, K. "f' 17'lb Gustaf Adolfs,Ladugärdsgärdet. se a ven-,.y ergo Gustaf Vasa, Odeng., Va... Kyhlberger, Gösta, Bankir, S. Blasieholmsh. H~dvigEleonora, Ost~nnalmstorg,O. 4. A,.. G. Sommarbost, Oscarshäll, Li- HJorthagenskapell, Immanuelskyrkan,Tuleg. Hjorthagen. 3, Va. d lngo. Jakobs, Jakobs torg, G. G. A., Bankir- och Mäklarefirma, Brunke- Joh~nes', Malmskillnadsg.,G. bergstorg 12, G.; r. t. 6029, 6010 pri- Judis~a Syn.agogan,Wallrendorllsg.3, G. t 80 tl fd 75 "4' t b 6001 Katartna, Hogbergsg.,ss. va, O u. a., u In ur., Katolska Apostoliska, Odeng. 20, Va., hörnet af kassan, a, t , kassan; telegr.- Birgerjarlsgat,,:n.... adr.: Shares. Katolska, S:t Euks, J!'olkungag.2, Sä:. h Katolska, S:ta Eugemas, Norra Smedjeg.24, G. J ose r E<.. mne. Pepparkaksbageriet, Klara, mellan Klara Ö. och V. Kyrkog., O. Malmskillnadsg. 60, G.; a. t ; Krigsskolanspä Karlberg, Karib. slott. bost Tomtebog 23IlI ö. g., Va.,' a. t. Kungsholms,UlrikaEleonora,Handtverkareg.,K..... _ baptistpredikolokal, Bergsg.45, K. Vasa Ladugårdslands, se Hedvig Eleonora. S, J. G., Eftertl'., Berta Hartzell, Snör- Lutherska Missionsf'6ren:s.Högll.rgsg.21A, ss. makeri Västerlångg 40 St.: a t Kungsg. 48, K.,.0. KarIbergsvag68, Ya. ' frid B ". l ' t:. 1 (J' Mamlla Kapell, DJurgärden. Kyl80nd er, Gott n, okh., ArtI1 errg, 23 v,. Maria Magdaleno.,Hornsg., ss. _ Bertil, Herr, Braheg. 56, (J.. Maria-salen,Brännkyrk~g..181, ss. Hadar Häradshöfd Grefg 511 (j. a t Mattheuskyrkan,Vanadlsvagen35, Va.,.,.,.,.. Mes81askapellet, Idung., Va li1etodistkapell,uplandsg.12, Va., AdolfF driks O. F., 1?kom.-mäst., Surbrunnsg. 2 A, Va. torg 10,Sä:! B,:ännkyrkag.134B,S~'! Nytol'gsg. A na Ankefru Artillerig 231v (J. a t 28, ss., Prästgårdag. 43, MaJorsg.! & 1, 6. ~, l o,. t " Mikaeliförsamlingen, Riddareg. 38, O.Dj. Österm Missionshuset vid Rörstrand, Va. Edla, Ankefru, Braheg. 56, (J. Mis~ion.hyddorna,Bergsg.41,K., MejteDslP'.,M., Kylberg, F. W., Brandlöjtn., Malmskillnadsg. Mr.~;;,r~s:.:i~ns';r~Jh;'i~:~ti:te:':;"uelag.56, C. 64, G. Nya Kyrkansi6rsamling,Kl. N. Kyrkog.8n. b., a. L. W., Kapten, Tomtebog. 34, Va.; r. t. Nya kyrkans svenska församl., Landtbruksaka Vasa 948 demiens stora sal, Mästersamuelsg.41, a..... Olaus Petri-kapellet, Hammsrbyg. 15, Sä. se afven Kyhlberg. Oscarskyrkan,Narvavägen,O.Dj. Kylen, Hjalmar, Lärov.-adj., Flemingg. 53 A, Riddarholms- Riddarholmen, si. K' a t Kungsh 930 Rosenlunds Ålderdomshem, Skåneg. 1, ss., ing..,. '.. '.'. från Torkel Knutssonsg. N. J., f. d. Lärov.vadj., Flemmgg. 53 A, Ryska, Birgerjarlsg. 98, Va. K.; a. t. Kungsh Sabbatsbergs, Sabbatsberg, Va.. Anna, f.. d. Telegrafist, Humlegårdsg. ~~le~~:~:ll~:a~lkungag. 14B, ss. 1011I, (J. S:t Johann kapellet, Brännkyrkag.134B,Sä. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 ~ ""--: ~~--"""7'"--:,:--.-:---':":"""" Xyrkor-Källström. Ky r.k.or, Kapell, Bönesalar m.rn.tforts.). Källan, Be Kjellsn. 8,t Markus Metodist-Episkopalf"Ors., Nytorgsg. Käller, F. A., Vaktm., (Stadsing.-kont.), Kom- 28. S6... " mendörsg. 40n.b., O. 8,tPauls,Metod,st-Ep,skopalforsamlmgens,Adolf K"ll p A A t Sk b 26 St' Fredriks torg 10, Sö, a gren,.., gen, epps ron,. B,t Petera Metodist-Episkopalförs., Uplandsg.12, _ Oscar, Hnsäg., Frejg. 69, Va. S::timerlasarettets, Handtverkareg. 2,.K. - Hilda, Porslinsmål:a, Österlångg. 27, St.; Bkeppsholms, Karl Johans, Skeppsh., O.D}. a.. t. Stork Slottskapellet, Kungl. Slottet, st. - L. Änkefru, Döbelnsg, 69 Va. Sofiakyrkan SÖ J 'C L A" k t H" b' 27C S" Stefanskyrk~n, Vanadislunden,. Va. - '.:., n ~pros mna, og ergsg., O. Stockholms läns cellf., Östermalmsg. 65, O. - se afven KJellgren o. K~llgren. - stads Allm. Försörjn.inrättn., Flemingg. 22,K. Källman, Albin, Köpman Ostermalmsg stads Arbetsinrättning, Maria Ban- och Yol- & 15 O ' mary:xkullsg., SÖ. O k :;J. h'åll. t V" t ~ - stads cellfäng., Myntg. 6, st. - S ar,!ten mngsen repr., as mannag. Storkyrkof"Orsaml:s, Nikola.i, Slottsbacken, st, 89, Va.; a. t. Vasa Ta1:,':.:'~:.~~tv;;Järde baptästförsaml.), observ~. _ L. O., Skomakeriidk.,Ob~ervatori~~.9 Va. Trefaldigh. Metodist-Episkopalförs., Majorsg. 5,0. - Karl Axel, Vaktm. v. Sthlms Hogskola., Tyska, Gertruds, Svartmang., st. Styrmansg. 53, O.Dj. Vasa, se Gustaf Vasa. Ph L Yerk I d l 9 B K Östermalms, se Hedvig Eleonora. -'u.,e~ m., ne a s.g.,. Kyrkovärdari nedannämndaförsamlillgar: ---:.se af~en Klel~man o.. Kjellman. Adolf Fredriks: Ekstrand, Å. G.; Grönfors, G. Kallmodm, se KJellmodlll. Engelbrekts: Kaijser, A ; Lindahl,. M. Källoff, Ossian, Kontorschef, Birgerjarlsg. Gustaf Vasa: Enell, H. G. O.; Lindholm, M. 105II TTa. r t a t Hedv. Eleon.: Ahlström, G.; Sjöqvist, J..., 1 t' I.,,.. Jakobs, Wretman, J.; Sjögren, P. A. Källqvist, Ludv. J. V., Agent, Nybrog. 18~Ö. Johannes': Hjorth, E.; Wikland, 13.. H. S. - Nils A. W., Handelsbitr., Odeng. 9öIll, Katanna: Romare, P. B.; Bergstrom, A. W. Va' a t Vasa 1273 Klara: Magnusson, A. E.; Seymer, K. O E 'p' l: k'. S'b TT Kungsholms : Hellsten, F. W.; Tidblad, A. E. -. " O IS ommlss., ur runnsg., ra. Maria Magdalena: Wassen, C.; Ehrngren, O. - A. W. E., Vaktm..cCivildep.), Greftureg. Oskara: Brornan, J. W.; Dfdrtng, W. 40n.b. O. t Öst 1766 S:t Matteus', Norblad, J. A.: Kihlmark, R..,., a. '.. erm.... Skeppsholms: Munthe, A.; Näsman, R. - Edla, Ankefru, Gotg. 20, So. Storkyrkof6rsaml.:Schalin,C.A.;Bergström,Axel. _ K. Adam S. Svedenborgsg. 101, Si). Kåbergs, Nya Tapetfabriksaktieb., Fabrik O. Kiillskärs Aktieb., Söderhamn, kont. Handt- Kontor Sikla, Postadress Sthlm Sö. verkareg. 15, K.; a. t , r. t Ilåbergs, C. A., Tapetfabriks Aktiebo- 1 Käll t. 2 K' Il t.. lags nederlags försäljningslokal, Drott- a s rom, Je s rom.. ningg. 9, G.; a. t , r. t, _2 Herman A., Bokförare, Asög. 48Il, Sö. Kiige, Ivar, Skådesp., Storg. 44 ', O.Dj. _2 J. Hj., Bokh., Sot Eriksg. 20m, K. Kåhre,W.F.W.,.Ä.nkefru,Karlbergsväg.il3, Va. -' K. F., Brefbärare, Upsalag, 14, Va. Kåhrling, Erl.,Banktj.m.,Kornh:storg6111l,St. _2 S. O., verkst. Direktör för A.-B. Skånska Kåhrström, Axel, Barberare, L:a Glasbruksg. Cementgjuteriet, Söt Eriks plan 2, Va. 16 A, ss. _2 A., Disponent, Odeng. 104, Va. Käck, A., Fröken, Karlavägen 33, O. _l August, Folkskolelär.,Kungstensg.48, Va. - G. A., f. d. Handl., Kocksg. 26, Sö. _2 Emy, Fru, Vegag. 6, Va.; r. t. Vasa 112. Kägelsalongen, Drottningg. 4:,!-,G. (hotell _2 Carolina, Fru, Bergsg. 13, K. Regina). Ultramoderna amerikanska _2 A., Fröken, Pensionat, Grefg. 32, O.Dj. kägelbanor. Riks o. allm. tel _l Agnes, Fröken, Uplandsg. 20m, Va. Öppen till kl. 10 e. m. -, Maria E., Fröken, Brunnsbacken 6, Sä. Kähr, Ida, Fru, mottager inackorderingar, _2 Gustaf, Garn-, Väfnads- och Trikåaffär St. Nyg. 44, Si.; a. t. Stork samt Damkonfektion, Stureg. 7, O., hör- - A., Sjökapten, St. Nyg. 44, St. net vid Humlegårdem a. t. *14, r. t. Käll, A., Handl., Uplandsg. 62, Va. 347; bost, Greftureg. 70 B, O.i a. t. - Johan E., Ombudsm., Norrbackag. 12, Va. ÖSterm Källander, A. J., e.ö., Hofpredikant, Kyrkoh. _l A G., Gasmontör, Nybrog. 37, O.; r. t. i H. Eleon.a fö!:s., Jungfrng. 7 B, Ö.; r. Österm. 23. t , a. t. Osterm _l E., Hatt- O. mössaffär, Holländareg. 4, G.; - J., Skräddare, Lästmakareg. 30, G. bost. Karlbergsvägen 49. Va. - se älven Kjellandar O. Kiellander. _2 Gustaf, Herr- o. Damskrädderi, Rege- Källare, se Restauranter. ringsg. 41, G.; a. t Källaren Tennstopet (Inneh. Thorsten Vi -' G., Insp.. Banerg, 17, O.D}. deliua), St. Vattug. 8, G.; a. t _2 C. J. O., Löjtnant, Karteredaktör v. ~en.- o. 5121, r. t Interurb Stab. Lit. Anst.,.l\arlavägen 8, O. Brand- och liff"örsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Källström -Köttextraktfabriken >Bonit > Källström:, 2 Kjellström. Köllerström, U. E., Fröken, Roslagsg.36, Va. Kölnerbolaget (Kölns Olycksfallförsäkr, A.-B. _ll Axel, Manufaktnrhandel, Välsorteradt la- i Köln), Generalagenturen för Sverige: ger af moderna klädningstyger i siden Löjtnant H. Unger, Drottningg. 94, C. och ylle, Drottningg. 80 B, C.; a. t. 5687, Chefen: r. t o , a. t. r. t. 9806; bost. Knngsg. 131v, C Kontorschefen: r. t , _I J. K, Postvaktbetj., Döbelnsg. 3, C. a. t Expedition o. Kassa: r. t. _I H. E., Rak- o. Frisersalong, O.; a. t Sibylleg. 42, 12216, Kölnerlagret, a. t Små.landsg. 24, C.; a. t. 118, _I C. E., Sjuksköterska, Högalidsg. 1, Sö. r. t _ll V. A., Skräddarmäst., Uplandsg. 50, Va. Kökeritz, G. H., Fil. dl', Valhallavägen 101, _I G. R., f. d. Telegraftj:m., Birkag. 5, Va. Va.. _I Frans Aug., Tullnpps.-man, Svartensg. König, Amelie, Fröken, Flemingg. 5 ill ).K. 4<1II,Sä.. - E. J., Kammarherre, Qstermalmsg. 3u, O. _I J. A., Vaktm. (Riksb.), Skärgårdsg. 15, St. - C. H. M., Underlöjtn., Östermalmsg. 23, Q. _ll William, Vinhandl., firma L, Gammesson Könsberg, Greta, Fröken, Riddareg. 40, O.; &; Co, Torstensonsg. 6 A, O.Dj.; kontor o. lager st. Nyg. 16, Sthlm 2. - r. t K. L., Ingenjör, Norrlandeg. 33, C. _2 Sven, Violinist, Bergsg, 16 A, K.; r. t. Köpings Mekaniska Verkstads hufvnd försäljning: Axel Ryden, Maskinaffår, _2 Kristin~, Ankefru, Klara N.Kyrkog.26, C. Bryggareg. 6 A, C.; r. t. växel 8910, _ll Selma, Ankefru, Idung. 10, Va. 8911, 8912, a. t. växel 9040, Käppfabrik, Stockholms, grundad 1883, Köpmannabank, Aktiebolaget Stockholms, se ägare Karl Drougge, kontor Barnhusg. Bankinrättningar. 10. Sthlm 1; a. t. 9565; fabrik Bell- Köpmannaförening, Stockholms, Börshuset, mansg. 8, Sä.; a. t ; butik Hamn- Sthlm 2, kl g. 38, C.; a. t. 9591, r. t Köpmannaföreningens (Sveriges Allm.) Huf- Kärne, E., Predikant, Heimdalsg. 21, Va. vudkontor Storkyrkobr. 5" St.; r. t. KärnelI, Hilma, Folkskolel:a, Rådmansg. 76, o. a. t (kontoret); i. t. Va o. a. t (direktören). Se - Anna, Ankefru, Cigarrhandel, Söder- annons å kartan. malmstorg 7, Sä. Köpmansbyrån, Svenska, Riddarhusfiygeln Kacher, Erik, Köpman, Handtverkareg. 23 (östra), St. Am, K. Köppen, Edvard, Järnvägsmateriel af alla Köhlberg R., Prakt. läk., Homöopat, Små- slag, maskiner, ångpannor, m. m., konlandsg.42, C.; mottagn.söckeud.ä-c-vsö. tor Bredgränd 2, Sthlm 2; r. t. 378; Köhler, Knut, Assistent v. Sthlms Stads bost. Hornsg. 70, Sä. Rannsakn.-fängelse, o. a. t. Polisen. Bergsg. 40, K.; r. t. Körners Adolf, Advokatkontor; inneh. Adolf Körner, kont. o. bast. Vas ag. 42 III, C., - John, Docent, Frejg. 58, Va.; r. t , kontorstid Träffas säkrastlo-ll a.t. Vasa /24-4. _ Anna, Fru, Västmannag. 13, Va.; a. t. Körner, A. W., Doktorinna, Uplandsg. 79, Va Adolf, e. o. Hofr.vnot., Advokat, kont. o. _ Ida, Fru, Döbelnsg. 2, Va.; a. t. Brunkeb. bast. Vasag. 42 ITI, C.; r. t. 8218, a. t , _ Alma Maria, Fröken, Kassörska, Sveden- - Axel, v. Häradshöfd., Odeng. 42, Va.; r. t. borgsg. 1, Sä _ Carolina, Fröken, Malmskillnadsg. 7 III, C. - A. J., Målare, Stigbergsg, 16, Sä.; a. t. - G., Fröken, Villag. 2F, O. Söder _ Hulda, Fröken, Villag. 2P, O. Körting, Representant för Körtings gas- _ M., Fröken, Villag. 2F, O. motorer. Ingenjörsfirma Fritz Eg. _ Arvid Bruno, Tjänsteman i Försäkr.-ak- nell, N. Bantorget 20, Sthlm 1, öppet tieb. Fylgia, Agneg. 7, K. " 9-5; a. t. 3 33, r. t. 42 o Televon Köhler, Nils A., Assistent, - C. A., Frih., Byråingenjör Nybrog. 37, O. gramadr.: Motor. af andra klass Köster, Zacharias, Sånglärare, Jakobsbergsg. (Sveriges Statsb.j, dinge 41. Huddinge, r. t. Hud- - 9 n, C. i. a. t. Brunkeb Martina, Ankefru, Riddareg49 I ö,g.,0.dj. _ C. G. O. Hjalmar, Ingenjör, Stnreg. 16, Köttbesiktningsbyråer, se Byråer. O.; a, t Köttextraktfabriken.Bonit.,(Inneh. J. Hägg _ C. H. A., 'I'egnersg. 1m ö. g., Va. bergs Konservfabrik), Ö~tgötll,g. 4~, Sö. Brand- och Llft'ilrslkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

13 4Gl! Tekn. Fabriken Drottninggatan 68, 1 tre Omnium, tandcrerne, neutraliserar syror, bibehåller tänderna friska och hvita. Pris 60 öre tuben. Omnium, koncentreradt mun vatten, är bakteriedödande, hindrar förruttnelseprocesser och syrebildning, borttager dålig andedräkt och har uppfriskande, angenäm smak. Omnium, är skadligt för svafvelhårvatten, borttager mjäll, som hårväxten. '/1 flaska 1 kr. 75 öre. Omnium fläckvatten, borttager '/ 1 k , de flesta fläckar. 2 r. 'I.» 60 öre. Pris 50 öre pr flaska. Pris 1 kr. 50 öre.

14 463 Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro Omnium eau de cologne, är uppfriskande och, synnerligen välluktande, jämförlig med utländska märken, som äro betydligt högre i pris och ändock. röna stor åtgång i Sverige, där det icke hör till»god ton» att erkänna det svenska. Till välståndet i vårt fädernesland, det bästa och naturskönaste, bör dock hvar och en bidraga genom att vara svensk och sätta Sverige och det svenska högst, alltid fordra svenska industrialster, de må vara stora och dyrbara eller små och prisbilliga. Många bäckar små göra en stor å. Många ören blifva kronor och gifva bröd åt svenska arbetare. TEKN. f"abaikcn QMr1IUM- Omnium, svafvelhårpomada, borttager mjäll. Pris 2 kr. pr burk. Pns l kr. 50 öre. Omnium tittverkas under sakkunnig kontroll Värdelösa preparat komma icke att til/verkas och all humbug föraktas. Omnium erhålles välsorterade Apotek, Parfym-, färg- och Speceriaffärer och direkt hos Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro

15 464 --;:-=---=---, =---~...;:- =-.:=: -.: Gynna svensk industri! - Svenska Pianinon, Flyglar och Orgelharmonier från kungl. hoflev. Billberg, John Pettersson, Lundholm,.Engströrn & Johannisson, Baumgardt m. fl. till fabrikspriser på förmånliga betalningsvillkor hos Da~l~tröm~ ~rl~l-&~ian~mala~in 68 Drottninggatan 68. "-" ~"-'",-,"-"... "-" "-' '-".. lager af Phonola-Pianinon Autopianinon och elektriskt själfspelande instrumenter från Rönich, feurich, Perzina, Steinway, Steinweg m. fl Världsberömda Ibacb-flyglar. OBS.! fördelen att i samma lokal välja bland största lager och många fabrikat... - Efter sin konsert skref en af Tysklands främste pianister, hr S. Eisenberger :»Jag är förtjust öfver John Petterssons fabrikat. Den ;':,j lätta, jämna touchen, basernas 'j~ rena klang och.den ~fver:askande :.,~,,:,i~ vackra tonen aro joretraden, som "'il hos mig kvarlämnat tänkbarast "i!.o'''p'o~t~1 bästa intryck. John Petterssons "",l pianon tillverkas med helgjutna!/ järnramar. klassigt o. Nothylla. par, först--~~~~~-' " 'o~~.",'.fo~"j~"",~_.~._. fabrikspriser på bekväma betalningsvillkor hos Pianobänk. Dahlströms Orgel. 81 Pianomagasin DrottnlnJitgatan 68 STOCKHOLM 68

16 NYA' SVENS~ AKTI EBO LAG ET 465 a. METALLVERKEN VÄSTERAs. GRANEFOR~I~ VESTERAS. Hufvudkontor och Centrallager i VÄSTERAs. Afdelningskontor i STOCKHOLM, GÖTEBORG och MALMÖ. TELEGRAMADRESS: METALLVERKEN. Tillverkar vid egna verkstäder i Västerås, SktJltuna, Granefors och Sala:, KOPPAR -plät, -tråd, -rör, -bult, -kablar, -lameller, -tuber, -bottnar, -stänger, -muttrar, -nitar, brickor, -spik, -skrufvar, -pronler, -band, -Iock, -klofvar, -strtps, -lödkolfvar, -nickel,.trolleyträd, -gjutgods, -anoder, -äskledarelinor, 'äskledarespetsar,.lokomotlveldst~der, -stagbult, -slaglod, -legeringar, -duk, -granulerad,.raffinerad i tackor, SIlicIumkoppar etc. AL1JltIINI1JlII. I FOSFORBRONS. -plät, -tråd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, I -tackor,.plät, -träd, -kablar, -band, -muttrar, -kablar, -nitar, -gjutgods, -brons, -mässlng, -duk, -gjutgods, -lager, -legeringar,- fosfortenn, -koppar, -stnk, -nickel, -Iegeringar etc. fosforkoppar, fosforzink, _knutsilsplätar etc. liiassing. -plåt, -träd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, -duk, -fiätnlngar, stlft, -nitar, spik, -hylsor,.gjutgods, -Iager, -muttrar, -skrufvar, -anoder, -lmor, -slaglod, kondensortuber,.kondensorplätar, -legeringar, -patronplåt, _ängpannetuber etc. NYSILFVER- ' I PINSBACK' ' -plät, -träd, -rör, -bult, -bottnar, -band, -nitar -plät, -träd, -rör,.stänger, -profrler, bottnar, -stift, -duk, -alaglod, -gjutgode, -Iegeringar etc~ -band, -muttrar, -bult, -nitar, -stift,.gjutgods etc. DELTAltiETALL. profiler, -bult, -tråd,.plåt, -rör, -muttrar, -skrufvar, -spik, -nitar,.stänger, kablar,.legeringar,.gjntgods. NICKEL. I BLY I TENN -ptåt, -träd, -anoder, -bottnar, -tråd, -band, -profiler, -stänger, -plåt, -rör, -stänger, -hammare, -legeringar, -grenulerad,..bult, ' -legeringar,..plomber, -kulor, \..folier, -muttrar, -legeringar, -duk, -tärningar etc. I -stilmetall etc., lödtenn etc. o ZINI... I YELLOW _ -tråd, -bult, -nttar, -sptk, -bottnar, -profiler, -kablar, l' -bulb, _förhydningsplåt, -spik, -gjutgods, köl och batterizinkar,.iegeringar, ängpannezinkar. -stäfpiåtar etc. SILFVER. \ PLATINA. I BRONSER:.plåt, -tråd, -rör, -band, alaglod,.plåt -tråd -band -duk etc. I Aluminlum-, Mangan, Fosfor, -anoder, -duk etc. ' o',slliclum-, Toubin-. Derta-, AMl\IUNITION: MANUFAKTURARTIKLAR. laddade Mauserpatroner, Hylsor, Kulor, Tänd- af Skultuna bruks välkända tll1verknlngar. hattar etc. Utföra efter ritningar eller' Insända modeller större och mindre arbeten af koppar och mässing för Industriella, Tekniska och Sanitära behof..... SPECIALITET: Pressaclemetallprofiler, enl; Dlcks metod... Störsca lager i Skandinavien ar aua slags mecau,r och legeringar. 29b

17 465 b Begär alltid SVENSKT SI(RIF- OCH POSTPAPPER från FINBRUKEN, STOCKHOLM,. (Grycksbo, Klippans och Lessebo Pappersfabriker)

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer