Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293."

Transkript

1 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t , a. t Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär. Kobb, Gust., Docent vid Stockh. Högskola, Knaust, Sofie, Fru, Valling. 24, C. Storg. 2911, O.Dj. - Albert F., Handelsres., Prästgårdsg.15B, - E., Fröken, Florag. 16, O.; r. t. 3487, Sö.; r. t a. t. Österm Olof, legitim. Läkare, Stadsgården 4 v,sö.; Kobbs, M. S., Söners Teer, partilager hos a. t. Söder 3939; träffas å Maria Sjuk- Mattsson & Boden, Järntorget 83, St. hus Koch, Ivar A., Hofrättsråd. t. f. Revisions- Knifsta Sågbolag, Rosenlund & Co, Trä- sekr., Karlbergsvägen40, Va.; r. t varor, mur- o. taktegel, Dalag, 1e, c.; - Eduard, Ingenjör, kontor Skeppsbron 44, a. t. 6051, r. t St.,9-6;r.t.8017,a.t Tele- Knoch, Axel, Direktör, Agneg. 12, K.; r. t. gramadress. Eduardkoch. Sommarbest. 2792, a. t Villa Björkudden. Lidingö; a. t. Li- - A., Fröken, Frejg. 23, Va.. dingö 4<l.. - Robert, f. d. Grossh., Sibylleg , O. - F. C. F., Journalist, Stora Vägen42, O.Dj. Knochenhauer, G. S., Civilingenjör, Djurs. - M., Mössmakare, Brännkyrkag. 98, Sö, holm, kv. Midgård, Sveaviigen ; r. t. - Olivar, e. O. Postexp., Hornsg. 5411, Sö. Djursh, 177, a. t. Djursh B. G., Tandläkare, Västerlångg. 14, St. Hugo, Grossh., Aktiebol. Sv. Kullager- - Agnes, Tidningskontor, Hornsg. 54, Sö.; fabrikens försäljningskont. o. Pump- bost, s. h.11 rapids generalagentur,. Sibylleg. 24 III, - Karl E., Tjänsteman i Städernas ~llm. O.; a. t , r. t. Österm. il 20. brandstodsbolag, St, Vägen 42, O.Dj. P. O., Grossh., kv, Bylgia 15, Djursholm. -s Vinimport, Import affranska slottsviner. Knopf, Emil, Bokh., Luntmakareg. 79 III Ö. g.,. Kontor o. lager Skeppsbron 44, St., 9 Va. -6; r. t. 8017, a. t Knorring, ~rnst, <;tros~h., kont?r o. lal!er von Ko~h, C. F. R.,.Doktor O. Ingenjör, Drottnmgg /2 tr.,..c., bast. Rid- Fridhemsg. 4, K., a. t. Kungsh dareg , O.Dj.; a. t. Osterm Mathilda, Fosterbarnsinspektris, Frejg. von Knorring, E., Fru, Idung. 8, Va.; a. t uppg. B, Va. Vasa Jacqueline, Frih:a, Styrmansg. 45 III, - Emilia. Änkefriherrinna, Krukmakareg. O.Dj.. Hi, Sö. - Agnes, Fröken, Storg. 38, O.Dj.;r.t Knudsen. Anna Henriette, Kontorsskrifv. v. - Ragnar, Hofrättsnot., Valhallavägen 45B, Statens järnv., Dalag. 32 III, Va.. O. - Dina, Ankefru, Strandvägen 7 CVI, O.; - Oscar, V. Häradshöfding, konsultativ r. t jurist, Birgerjarlsg. 91, Sthlm 1, upp- Knutson, A., Cigarraffär, Odeng. 54, Va.; r. t. gång längst fram i Passagen t. v N. F. H., Professor v. Stockholms Hög- - Knut, Grossh., Västmannag. 31 Ill, Va. Ex- skola, Djursholm. port af trävaror m. m. till Afrika; äger - G. H., Redaktör, Sv. Fattigvårdsförbun- Ekskogens Träförädlings Fabrik. Tele- det, Lästmakareg. 611, C., kl. 2-3; r. t. grafadr. "Trade» , a. t ; bost, Villag. 23'V, - H., Verkmäst., Odeng. 54, Va. O.; a. t ; r. t. Osterm Knutsson, K., f. d. Inspektor, Observatorieg. - R. V., f. d. Öfverstelöjtn., Valhallavägen 22, Va. 45 B, O. - A. A., Skräddare, Holländareg. 23,. Va. Kock, Fritz Hj., Agent, 'I'egnersg, 37, Va. Knutzen, Nils, Agent, Styrmansg. 9, O.D}.; - Barthel, Direktör, Sundbyberg; a. t. Sunda. t bybo J. C., Insp., Sibylleg. 9, O. - G. L. B., Fil. kand., Regeringsg. 15llI, C. Knöppel, J. Gust., f. d.hamnfogde,rådmans - Hugo, Grossh., Dir. i Aktieb. Olson' & g. 67 n.~., Va.; a. t. Vasa Wright, Birgerjarlsg, 16, O.; r. t , - Nils A., Akeri, bost. Observatoriegr. 4 A, a. t Va.; a. t , r. t. Vasa 172. Sta- - M. A., Handelsidk:a, Drottningg. 79, C. tion: N. Blasieholmen, C.; a. t. 5052, - Anna, Herrekiperingsaffär, Uplandsg, 2, r. t C.; a. t Knös, Börje, Fil. dr, Karlavägen 4, O. - C. A., Kliche- o. Stämpelfabrik, Mäster- - T. G., Marining., Hornsg. 75, Sö. samuelsg. 55, C., kl. 9-5; a. t R., Redaktionssekr., Kungsholmsg. 2 Blv - & Co, Kommanditbolaget, Stenkolsimt. h., K.; a. t portörer, Skeppsbron 20, St. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Kock-Kommanditbolag. 451 Kock, Augustt!ommi~sionsla~er af cigarrer, Kolmodin, 9 F., f. I~' Bank?sekreterare, se Joh. VY. Nordin, Nybrog. 26, O.; a, Stadsgarden 18 t. V., SO. t Abr., Boktryckare, firma P. A. Nymans - & Co, Eric, Lärftskramhandel (O. M. Eftr., Nytorgsg. 13, Sö.. Hammar), Slussplan 63, St. C. T., Civilingenjör, Stureg. 6, O. _ V. H., Maior, Karlavägen ~2III, O. - M. H. J., Doktorinna, Parkg. 18 A II, K. _ Gunnar, Redaktör, Västmanng. 79, Va. - H., Fru, Nytorgsg. 13, Sö.; a. t. Söder - J. E., Redaktör, Handtverkareg. 86, K Erik A., Stenkolsimportör, Odeng. 84 1I, - Rudolf, Grossh., Regeringsg. 61, C. Va. Kommanditb. Kock & Co, Skepps- - C. L, Kamrer i Ensk. Järnv. Pensionsbron 20, St.. kassa, Norrviken.. M. A., Stilgjut., Sibylleg. 20, O" - E. V., Kansliråd, Braheg. 25, O. - J. A., Verkmäst., Skeppareg. 25, O. - C. O. B., Tullkontrollör, S:t Paulsg. 24 II, - H. ~: L., Ankefru, Tegnårsg. 37, Va. Sö.;.r. t _ E., Ofverinspektor vid Paokhusinspek- - l. C., Ankefru, Västmannag. 43, Va. tionen, Solhem, Spånga. - Hugo & S., Björngårdsg. 17, Sö.; uthyra Kocken, F. A., Ankefru, 'I'egnersg. 7, Va. tomsäckar o. presenningar under firma Kockum, Axel, Apotekare, Bibliotekarie v. Alb. Westöö, Drakensgr. 4, St. Farm. Fören., Valling. 20 1I, C. Träf- Kolonial, Fabriken, Regeringsg. 59, C.; a. t. fas onsd. 6-7 e. m. o. lörd. 3-4 e. m.; a. t Kolsyrefabrik, se Svenska Kolsyrefabriken, Köersner. Sven W., Kontorist, Artillerig. Liljeholmen. 241I, O.; r. t Kommanditbolaget Arfwidson, Gahn & Co, _ Albert, Ledamot af Sveriges Advokat- kont. Narvavägen 1, O.Dj.; a. t. 8370, samf., t. f. Lärare v. Handelshögskolan r. t i Stockholm, kontor Karduansmakareg. - B. E. Lundström &, Co, Arsenalsg. 9 1I, C. 4, C.; a. t. 9935, r. t o ; - Burman & Co., BankirafJär, kontor Oenbost. Odeng. 71III, Va.. tralpalatseti, C.; öppet E. T., Underlöjtn., Artillerig. 24 &, 26, O. - Chelius & Co, Bokförlag, Mästersamuelsg. - Berta, tjänstg..i Stat. Centralbyrån, Jung- 46 I, C. frug. 161I, O.; r. t Erikson&Clausen, Gjuteri o. Mek. verkst., Kohnberger, Dora, Fru, Skeppareg. 21, O. Saltmätareg. 22, Va. Kelbert. ~., Kontorschef, Predrikshofsg. 5, - Ernst Sa~hs, Bankirer, Blasieho~mstorg O.DJ.; r. t. 9809, a. t. Österm l,C.;l'lkstel. 5942,5943,5967,mt.urb. Kolimport, Stockholms, J. O. Pallin, kont. samtal Kassa o. expo r. t. 5871, Skeppsbron 28 I, St. a. t Telegr.-adr.»Fondsachs». Kollberg, Carl, Fond- O. Stadsmäklare, Si- - Hagberg & C:o, Bankir- o. Fondmäklebylleg. 56, O.; kontor Skeppsbron 6, St.; riaffär, Medlem af Stockholms Fonda. t. 2379, r. t börs, Hamng. 10 1, C.; r. t. 6811,6853, A. M., Fröken, Greftureg. 77 IV, O _ P. V., Lokomotivför., Dalag. 681v t. h., - Isselhorst, Wiister & Co, Svartmang. 24, Va. Sthlm 2; Kommissions- & Agentur- - J. O., Mek. verkst. m. m., Snickareg. 7, C.; affäriläder,skinn&skomakeriartiklar. a. t , r. t J. Ericsson & Co, Koppar- o. bleckslageri, - J. E., Skrädd., Västerlångg. 57, St. Malmskillnadsg. 44, C.. _ Magnus, t. f. Stadsmäkl., Skeppsbron 6, - John Lindberg, Birgerjarlsg. 32, O. St.; r. t O. 1299, a. t ; bost, - Kassman, Trägårdh & Co, Bankfirma, Sibylleg. 56, O. Drottningg. 4, C.; r. t. 9836, 9837, Kollegier: 9838,9839,9841, a. t. 5221, Berg.kollegiu":,,hör numera till Kommer.koll. Telegramadr.: Lombard. Kammarkollegmm,BIrger Jarl. torg 16, Sthlm2. _ Kock & Co Stenkolsimportörer Skepps- Kommerskollegtum, Kornharnnstorg 6, Sthlm 2 b 20 'St ' (L:a Nyg.22). ron,. Kollin, K. G., Tullvaktrn., Prästg. 38, St. Landtmanna O. Kreditkassan, D. Arono- Kolmgren, J. M., Änkefru, Östermalmstorg witsch & Co, hufvudkonkontor Arse- 2, O. nalsg. 8 D, Sthlm 15; afdelningskontor Kolmodin, Johannes, Apotekare, Hornsg. Västerlångg. 17, Sthlm II, Sö.; a. t. Söder O. Swan & Co, Drottningg. 10, C.; r. t. _ Josef, Apotekare, Brännkyrkag. 28 II, Sö.; 11720, a. t a. t. Söder Spis- & Knäckebrödsfabr. Kronan, Hög- _ Axel, Bankdir., Lilljansplan 1, O. dal, Sundbyberg; riks. o. allm. tel. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 452 Kommanditbolag-Konsulat. Kommanditbolaget Uddenberg & Co, Banki-'Konservatorium, Musik-, Stallg. 2, C. rar o. Fondmäkl., Drottningg. 48 1, C_ Konsistorium, Hof-, Kgl. Slottet. Inkom- Fondafd.: r. t. 8046, Fastighets- mande handlingar mottagas af Konsiafd.: J.'. t , a. t o storienotarien, Ecklesiastikdepartem., - We din & Ramstedt, kontor Allm. gränd 6, hvard. kl Djurg., Sthlm 14; r. t. 652, 6052 o. Sthlms Stads, Storkyrkan, Sthlm 2; öp 4915, a. t. 518 o pet månd., onsd. o. fred f. m. Kommerskollegii Afdelning för Arbets"stati- Konstföreningen, Sveriges allmänna, VoTrädstik, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2. gårdag. 101,C. Se Sveriges Allm. konst- - Sjukkassebyrå, Birger Jarls torg 2, förening. Sthlm 2... " Konsthandeln, inneh. Carl A. Linden, Brun. Kommerskollegium, Birger Jarls torg u, kebergsg. 9n.b., C.; r. t. 4012,. a. t. St~lmo ; telegrafadr. Carlinden. KomllllsSlonsk?ntor f', tjanstsokande, Konstgillet, sekr.: Adolf Sterky, Krukma- S? Yrkesregistret.. kareg. 44, Sö.; se för öfrigt [40 34J. Kommissionärer hos myndigheter, se Kalen- Konstglas Aktiebolaget G'la Kungsholmsdoer~fde~.niI!-gen[1603Jo.. brog: 27, C.; r. t. ' Kommltt~n for Icke no~m~la risker, Skandi- Konst-Is-Aktiebolaget, kontor Östgötag...naviska, Kungst!.adgardsg. 0 2 C1 Co. 30, sn, a. t. o. r. t Disponent - for KommerskollegllOmorgamsatIon,Brr- E W LO d Id. tt l fo e. a t ger Jarls torg 3lI, Sthlm 2..:. I~ ewa,pnva e e n ro.. fr k d"dl" h t t b Il U l d Soder 333, r. t ~ o~rev~oa o Ig e s a e er, p an sg. Konstnärsförbundets samlingslokal, Mäster- Kommunal författningssamling för Stock- sa:~uehg. 59, C. C holm, utg. Sthlms stads statistiska Konstnärsklubben,.. Smålandsg.. 7,. kontor genom dess direktör Fil. dr J. Konst och Konstnärer, Redaktion Karduans- Guinchard. makareg. 7, C. Kommunaltekniska Byrån, Civiling. Nils Gel- Konsulat, Generalkonsulat 00Vicekonsulat. lerstedt. Stadsplaneförslag, mätnings- Uppgift å Generalkonsuler, Konsuler o.v. arbeten, vatten- och afloppsförslag, Konsuler, se Kalenderafd. [1619Jo Kungsbroplan 2, K.; r. t. 8246, a. t. Amerikas Förenta Stater, Näckströmsg. 4, a Argentinska republiken, Vasag. 48, 3 tro t. v. b d K t t V.. 6 O (midt Belgten, Norrmalmstorg 3, O. Kompo 011.1" on ore, apnareg.,. mi Bolivia, Generalkonsulat, kontor Kommendörsg. för Kungl. stallet); a. t r. t. 25, 4 tr., Ö. Generalkonsul Ahlström träffas 7697 ' personligen i Stockholms Folkbank..... Brasiliens Förenta Stater, Linneg. 77, 6,Dj. Komstadius, F. W., extra..lärare, Kommen- Ohile, Styrmansg. 21, (j.dj., kl f. m., 3-4 dörsg. 37, O.; a. t. Osterm, e. m.;.a. t. 2;977. ".. Konfektion Germania, Specialaffär för Herr- Columbta, Bauerg. 25,2 tr., O.D)., 1-2, r. t. S871. G kläd M l kill d 25 C Cuba, Drottmngg. 66, l tr., a. O. OSS a er, a ms I na sg.,.; Danmark, Slussplan 63.B, si., 10-3; r. t filial Västerlångg. 32, St. Frankrike, Stureg. 29, Ö... Konfektionsaktiebolaget E. Tarschis, Buti- Grekland, tgen;-konsulat, Vasterlångg. 38, 1 tr., k H d k 34 K si., , r. t. 6747, a. t er: an tver areg.,., Luntma- Guatemala, Kat. Bang. 9, SÖ. kareg. 38, Va. Haiti, Generalkonsulat för Sverige, Skeppsbron Konfektions~.Aktie~o~ag"~t pn~on, Herr- och H~~d~~'~s~'~e~:.~~ nsulat, Styrmansg. 1, Ö.Dj.; Gossklader,saval fardiggjorda som efter r. t , privat r. t. Akersberg 4. mått; kontor och hufvudaffär Hamng. Italien, Skeppsbron 34, si., r. t. 423, a. t A C FT l "l l 63 St Japan, Regeringsg. 43, C....'..' I I~ '? ussp an 'o Kongostaten, Sbyr-rnaneg.3, O.Dj.; a. t Konfektionären, 'I'idningen, Ad. Fredr. Kyr- Liberia, Regeringsg. 121, Va. kog. 9 BI, C.: r. t Mexikos Förenta Stater, Mälartorget 15, Sthlm 2. K J h M d d K h t 61 Monaco, Kungstensg. 62, Va. onow, O n, e. r, orn a~ns org, Nederländerna, Birgerjarlsg. 18D, 6.; r. t St.; r. t. 5852, a. t ~. Telegrafadr.: Bandak. Von Konow. Gerda, Fru, Kronobergsg. 9, K.; Nicaragua l. Skeppsbron 28, St.;.r. t r. t. Kungsh Norge, ~rannkyrkag. 7, 2 tr., ss., kl , 2,30 Y,.. K b 9 K --4,30, r. t. 33, a.i , E roken, rono ergsg...; r. t. Panama, Fjällg. 16, ss. Kungsh Para~ay, Drottningg. 4, a. U T H f N t K b 9 Persien, Jakqbstorg 3, 3 tr., a.. o, O r. e. O.?;; rono ergsg., Peru, Skeppsbron 28, St.; r. t K.; r. t. Kungsh. 2 ~4. Portugal, St Nyg. 31, St.; a. t. 1224, r. t Seth, Kommendörkapten, Sv. Turistfören. Rumänien, Valling. 4, 3 tr., G.; r. t. 3422, a. t. S k K h l g 8 v K Brunkeb.163S.. e r., ungs o ms.,. o Ryssland, Grefmagnig. 5, n.b., o.o); öppet kl. Konradsberg, se Stuckholms hospital Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatllll.

4 Konsulat- Kostymatelje. 463 K ons ula t (forts.): Kooperativa Vedhandelsfören. Enigheten, St. Salvador, Drottningg. 13, 4 tr., G., kl. 10-3; r. t. Badstug. 41, Va., Vikingag. 12, Va., 1SI, a. t B d g 39 So" San Domingo, Smålandsg. 4, O., kl f. m. O. on e.,. a. t , r. t Åkeri- o, Renhållningsföreningen Stjer- Schweiz, Centralpalatset 1 tr., n:o 28, G.; r. t. nan, Österlångg. 51, St.; r. t se~~i:,'"age~e~~f:~nsulat, Kornhamnstorg 61, St., Kopal-Aktiebolaget, kontor o.lager Döbelnsg. kl , Va.; a. t , r. t Siam, Kungstredgårdsg. 12, G. Kopia, Aktiebolaget, Ljuskopierings- och Spanien, Skeppsbron 6, Sthlm 2. Reproduktionsanstalt, Ritmaterialier, - vice kons., Skeppsbron 6, Sthlm 2. Stora Britannien och Irland, Blasieholmsg. 3, O.;»Rokos-tryck, Centralpalatset, C.; a. t. kl. 10-2, lörd. kl. 10-1; r. t ,a. t , r. t. 13~ 60. Turkiet, Generalkonsulat, Fredag. 6,1 tr., O.; öp- K Th A B Il 22 en S" pet kl. 3-5; a. t. 9393, r. t oppang,.., e mansg.,o. Tyska riket, St. Badstug. 36 A, G.; öppet 10-2; Kopparberg, C. G., Köpm., Tunnelg. 19 B III, ~Lfi~~L"~ a Uruguay, Drottningg. 66, G.; r. t. 843, a. t. 488S, Kopparbergs Bergslags Aktieb:s kontor, se Österrike-Ungern, Skeppsbron 32, 2 tr., si. Stora Kopparbergs Bergsl. Aktiebolag. Konsulterande Ingenjörer, se Yrkesregistret. Koppel, Henrik, Förlagsbokhandl., Bell- Kontorsmaskmer, A.-Bol., se A.-B. Kontors- man ag. 6, Sä.; r. t maskiner. - Harry, Kapphandl., Västerlångg. 57, St.; Kontrollkranen, Metallfab~iks Aktieb?~aget, bost. Folkungag. 8 O, ss... Stockholm, verkst, Du. Georg- W iberg, Koraen, C. A., Hofrätts e. o. Not., Dande- Strandvägen 57, O.Dj. Kontor o. fabri- rydsg. 10, O.. ker Sundbyberg.. - Gunnar, Med. Dr., Linneg. 42, O. Kontrollstyrelsen, N. Blasieholmshamnen Korall Ruth Fröken Osterlångg 24 II St: 5 B, Sthlm 15. ~. t. St~rk. 64. '." Kontrollv~rket, se ~ynt- o. justeringsverket. Korfitsen, Carl, Agenturaffär i manufaktur- Konunga;lket Svenges stadshypotekskassa, varor, Frejg. 53, Va.; r. t Smalandsg. 14, q, (Norrmal~stor.g). Korkfabriken, Nya (inneh. Herm. Mårten- Konung Oskar I:s minne, hem for mindre son), fabrik o. kontor Prästgårdsg. 29 bemedlade fr~.ntimmer af stå~.dsper- & 31, Sä.; r. t. 1705, a. t sonsklassen.björngårdag. 23, So. Korkfabriksaktiebolaget i Stockholm; kontor Konvalescenthemmet, Malmsklllnad.sg. ~1 B, o. fabrik Inedalsg, 13, K.; rikst. 1054, C.; r. t , a. t ; ansöknings- a. t tid kl K A F F lk 95 S" K ti Ch k t 'f brik. St kh l orn,., ru, o ungag., o. oopera Iva. ar.~ en a n en ~.. oc o m. Kornerup, C. L., Dir., Sekr. i Sv. Gymn. o. kontor Katarina Bang. 6, So., r..t.12684, Idrottsfören. Riksförb. Kungsholmsg. a. t o Fabnksbodar, 121, K. ' Kat. Bang. 6, So., a. t ', : Korp, C. J. L., Flaggunderofficer, Kornr. t. 1?~.84;. Folkungag. ~.5.~, So., a. t, hamnstorg 6m, St ,So o der.mannag.42, So., a. t _ K. A., Flaggunderofficer, Riddareg. 68, Expressbyran l Sthlm, Olofsg. 4, C.; a. t. O Dj r t K Il' E' '1' F "k K dö b d' t' S't d d' 12 S" fl d orseu, nn la, ro en, ommen orsg, kl. '/ Hufvudkont. G. \V. Dahl; ~, a. t. 3745, r. t Sekr. Ax. Korseman, Her~an, Civiling., AmmumtlOns- Påhlman; a. t , r..t Stock- fabr., l\1anebe~~, K.; a. t irr holmsafd. K. G. Rosling; a. t. 3769, Korsgren, G., IngenJ~r, Apelbergsg. 44,C. r. t , R. J., Skorstens~eJar.e, Agneg.. ~, K. Föreningen Klippan (Förest, AlEr. Thu- Korsner. Car~. ArVId, Ofver~asklDlst, Kg!. nell), Rörstrandsg. 58, Va.; a. t. 9761, Tekn. Ho~skol., DrotJ:.l1lngg. 95 A, Va. r. t. Vasa 164. Kortegllst,Ferdmand,Hofmast.,Nybrog.56B, Föreningen Thule, Speceri- o. Viktualie- V.; a. t affär, Åsög. 117, So.; a. t Koskull, C. O. A., Frih., 2:~ Sekr. i Utr.- Försäkringsanstalter, se Sveriges 'prak- dep., Greftureg. 9 A, O.; r. t tiska Iifförsäkringsförening och Omse- Kostmann, Robert, Kartograf, St. Badstug. sidiga brandförsäkringsföreningen Sam- 581I<, Va. arbete. - Ivar, Tjänsteman v. Statens Järnväg., Läskedrycksfabriken Thor, Celsiusg. 3, K. St. Badstng. 58 III, Va. Syfabriken Linnea, St., Vattug. 5, C.; Kostymatelje, Holms (Alma Elliot), Skornar. t , a. t kareg. 32, St.; a. t. 2977, r. t F or nn e, a sgar en, o. var. 90 B oo III O Brand- 8ch Llft'"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninagatu.

5 454 Kraaft- Kristerson. Kraaft, Per Gunnar, Bokh., Folkungag. 8F, Kreatursförsäkringsbolag (forts.): Sö. Stockholms läns hästföraåkringsbolag, Ar- Kraak, Jenny, Fru, Barnhusg. 6, C. senalsg. 10A, C.; r. t. 1358, a. t Anna, Fröken, Modist, Västerlångg. 67, Kreatursåterförsäkringsbolaget Robur, Si.; bost. s. h. II. Riddareg. 20, O.; r. t Gustaf, f. d. Kapten v. Flottan, Skep- Kreditkassan, Föreningen, Grefg. 41, O.; r. t. pareg. 27 1V, O.; a. t & Co, Anna, Modeaffär, Västerlångg. 67, Kreditreformföreningen för Sverige, Inne- St.; a. t hafvare: Advokatfirman Martinell & von KrlllmE!r,L., Fröken, Författar:a, Villag. Sandström. Hufvudkont. Arsenalag. BlI, 14, O. C. (Bankaktiebol, Södra Sveriges hus). Krsepelien, Oscar, O;rossh., Kommendörsg. Allm. tel.: inkassoafd. 5727, jurid. afd , O.; a. t. Österm. 55, 1'. t o. soliditetsuppl. afd. 6255; riks- - E. L., t. f. Stadsnotarie, kv. Fjället 11, tel. 2759; Lidingö Villastad, a. t. Lidingö 2 4~. Krehl, S. E. A., Fröken, Fjeldstuen, O.Dj. - S. K., Telegrafist, Kommendörsg. 44, O. Krematoriets Föreståndare, Ulmgren, B. M., - S. M.,..Ankefru, Kommendörsg. 44, O.; Vegag.12, Va.; a. t Kremaa. t. Osterrn. 3137, 1'. t toriet: a. t. Hagalund 165. Krsepelin, C., Fru, Heimdalsg. 6 1V, Va.; a. t. Kremer, M., Fru, Cigarraffär. Greftureg. 1, O.; a. t A. M., Lärar-a, Heimdalsg. 6 1V, Va. von Krencki, Rudolph, Tysk Generalkonsul, Kraft, D. A., Kapten v., Flottan: Långa Torstensonsg. 4, O.Dj. raden N:o 9, Skeppsholmen, O.Dj. Krentze, C. J. H., Målare, Västmannag. 48, Kraftfoderfosfatfabriken, tillv. Klintmans Va. kraftfoderfosfat, koht. o. lager Kungs- Kreuger, Nils, Artist, Bellmansg. 24, Sö, holmsg. 2 B, K.; 1'. t. 7945, a. t Ivar, Civilingenjör, Birgerjarlsg. 15, C.; Kraftska Skolan, Rektor, Fil. kand. B. Man- bost, Strandvägen 7 A, O. kell, t. f.; Inspektor, Pastor Primarius Kreuger, Henrik, Civilingenjör, konsulter. Dr J. F. Håhl, Svartmang. 22, St. inom byggnadsfacket, kontor Kungsg. Kraftska Sällskapet, sekr. Tjänstem. Thure 26, C.; 1'. t. 3469, a. t ; bost. Lagerström, Ad. Fredr. Kyrkog.15, C.; Odeng. 106, Va.; r. t. Vasa 885, a. t. a. t Krahe, C. F. C., Ingenjör, Vikingag. 9 A, - Therese, Fröken, Karlavägen 15 B, O.; Va.; a. t. Vasa a. t. Osterm Kramer, Math., Fru, Jungfrug. 29, O. - P. H., Ingenjör, Smedsudden, K... - Fritz, Grossh., Artillerig. 10 A, O.; kon- - C. H., Kapten, Humlegårdsg. 7, O. tor s. h. - Oscar, Ankefru, Smedsudden, K.; a. t. - & Jahnke (inneh. Herman Jahnke), Mode magasin för tillv. af klädningar o. kap- - se äfven Kriiger. por, Brunkebergstorg 2 1, C. Krey, Elisabet, Journalist, Uplandsg. 52, Va. - L. K. H., Målare, Jungfrug. 31, O. Krigsarkivet, Birger Jarls torg 10, St.; öppet Krantz, Anna, Fröken, Folkungag, 20 B, Sö.; utan afgift för begagnande på stället 1'. t alla söckendagar kl. 1/ A. E. G., Handelsagent, Wahrendorffsg. Krigsberg, A. A., Fröken, Greftureg. IS, O. 3, C. Krigsfiskalsämbetet, Storg. 37, Sthlm 14 - K., Ing-enjör, Svartensg. 26, Sö. (Fredrikshof), - C. T., Inneh, af firman Zacco & Co Eftr., Krigshofrätten, Storg. 37, Sthlm 14 (Fredriks- Valling. 3S, C.; bost. s. h.; a. t. Brunkeb, hof) Krigsvetenskapsakademiens handl. och tid - Anton Leonard, Köpman, Vasag. 17, skrifts erp., Munkbrog 2m, St., biblio- Sthlm 1; r. t a. t teket öppet onsd. o. lörd. 2-3 e. m. - F. A., Vaktmäst., Wahrendorffsg. S, C. under sept.-april. Krause, I., Fru, Braheg. 3, O. Krikortz, S. E., Prakt. läkare, Kungsg. 34 Il, - L., Ingenjör, S:t Paulsg. 30, So., a. t. C.; invärtes-, hud- och könssjukdomar. Söder Krischker, J. P., Sjuksköt:a, Björngårdsg. Krawe, A., Firma (inneh, A. Nay), Cigarr- 23, Sö, affär, Norrtullag. 41, Va. Kristallglasbrukens Försäljningsmagasin, De Kreatursförsäkringsbolag: Svenska. Butiker: Birgerjarlsg. 20, O. Kreatursförsäkringsbolaget, Skandinavi- (Stureplan)" o. Gustaf Adolfs torg 20, C. ska, Kungsg. 9, C. Kristerson, se Christerson. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Kristiansen-Krook. 455 Kristiansen, sechristiansen. Kronberg,.N., Ingenjör, Lilljansplan 1, O.; Kristineberg, Frimurårebarnhusets egend., a. t. Osterm utom Kungsholmstull, K. - A. F., f. d. Köpman, Grefmagnig. 8, Kristliga Bokförlaget, Valhallavägen 59, O.; O.Dj. a. t. Österm , L., Pappershandel, Tidnings- o. Annons Föreningen af Unga Kvinnor, Brunnsg. kontor, Stureg. 46, O. 3, C.; lokalen öppen 6-9 e. m. Ord- Julius, Professor, Lilla. Skuggan, Värtan. förandens mottagn. tisd. och fred Gustaf, Reservunderlöjtn., Malmtorgsg. e. m. Expedition öppen söckend , (J. e. m., 6-8, lörd e. m. Krone, Paul, Handl., Kontorsutensilier och Fö,reningen af Unga Kvinnor (Södra), elektr. ficklampor, Norrmalmstorg 16, Ostgötag. 24 BI, Sä.; a. t. Söder 523. C.; bost. Braheg. 37, O. - Föreningens af Unga Kvinnor Kungs- Kronland. J. P., Snickarmäst., Flemingg. holmsfilial, Bergsg. 39", K. 12, K.; verkat. Kungsholmsg. 3, K. - Föreningens af Unga Kvinnor Maria- Kronlund, Carl A., Grossh., kontor Kungsg. filial, Hornsg. 188 II, Sä. 10, C.; bost. s. g. 5 B. Kristliga Fören. af Unge Män, lokal Birger- - se äfven Cronlund, jarlsg. 35, C.; öppen hvard, 10 f. m. Kronlöw, E., Inspektionskonst., Luntma- -10 o. m., sönd e. m. Bostads- kareg. 62, Va.. a.nvisningsbyrån öppen Sekre- Kronobageriet i Stockholm, Sibylleg. 2, O. teraren träffas 1-3 e. m.: a. t. 6800, Kronofogdar:' r. t 'I'elegrafadr. : Ungma.n. Svartsjö fögderi (Sollentuna, Färentuna härad), Föreningen af Unge Män på. Södermalm, E. J. Norman, Värstagård, Spånga;a. t.~broml k l H 50 S " b tad' sten (9; r. t. Spånga 6. ~ a ~rn:g., O., os sanns- Stockholms läns Västra fögderi (Långhundra, nmgsbyra, oppen hvard e. m., Erlinghundra, Seminghundra, Vapentuna hädå sekreteraren i regel träffas; a. t. rad),edv.fries, Valhallavägenas, O.; a.t , 1751 r. t. 613(. _ '.. :l'orra Roslags fögderi (Frösåkers, Närding- Modraförenmgens ålderdomshem, Fle- hundra härad, Väddö och Häfverö skeppslag), mingg. 20 BD.b.t. h., K. Wilh. Sundberg, Osthammar; r. t. Östhammar -.Ynglingaf6reningen,. Bryggareg.In, C.!le~~;,rlta Ro.lags fögderi (Sjuhundra, Lyhull' Kristna Egnahemsförenmgen, Kammakareg. dra härad, Frötuna och Lltnna, Bro och Vil1lö 42, Va.; a. t skeppslag), C. F. Dahlgren, Norrtälje; r. t. - V ". Ö 'd' L Jr: "k' f" Norrtälje an~ernas ms~si 19a morsa rings or- Vaxholms fögderi (Danderyds, Åkers, Värmdö ening, Drottmngg. 3, C., skeppalag), Axel Hägg, Agneg. 12, K.; r. t. Kritz, J. A., Bokbinder~, G:la Kungsholms- sö~2:r:~~llsfögderi (Sotholms, Svartlösa, Öknebrog. 15 & 17, C., ~o.~t. s. h. bo härad), J. Hofman-Bang, Högbergsg.68 B, Krogh, S. F. Th., Galvanisör, Kornhamnst. se.; r. t ,a. t. 3qjl , St. Kronouppbördsverket se Ofverstå th. Amb. för - Axel H., Bandl., Karlavägen 4, O.; a. t. Uppbördsärenden Kronprinsen, Aktiebolag, Hotelo. Restau- - Hans, Ingenjör, Fridhemsg. 4 K.; r. t. rant, Drottningg. 29, Sthlm Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka _ Gunnar, Kontorschef, Karlbergsvägen 9, barn, Polhemsgatan 30, K. Inträdessö- Va.; a. t ; r. t. Vasa 388. kande: Med. afdeln. söckendagar kl. Krok, T. O. B. N., f. d. Läroverksadj., Up e. m.; Kirurg. afdeln. söokend. landsg. 51, Va f. m.; Poliklinik: invärtes _ A., Underlöjtn., Valling. 3, C. sjuka och hudsjukdomar: månd. _ se ii.fven Krook. onsd. o. fred. kl e. m.; utvärtes Krokstedt, C. G., Löjtn. v. Flottan, Dalag, sjuka: tisd., torsd. o. Iörd, kl. lo-h 20, Va. f. m.; se f. ö. Kalenderafdeln. (3350]. Kromnow, A. 1., Maskininspektör, Pipersg, Kronrall. A. H., Ingenjör, Odeng. 33, Va. 6, K.; r. t. Kungsh Axel,1:eStationsskrifv.,Flemingg.37A,K. Kronan, Lifförsäkringsbolaget - ömsesidigt Krook, O. D., Adj. ledamot i Svea Hofrätt. -, kontor Norrlandsg. 15, C.; a. t. Västmannag. 69, Va. 6595, r. t. 6595; verkat, Dir. privat Anders, verkst. Direktör i A.-B.: Nils a. t Carlsons Vinhandel, Sibylleg. 8, O.; Kronberg, C. V., Fabrikör, inneh. Engelska r. t a, t. 245, 57 10; bost. Jung- Paraply- o. Käppfabr., Drottningg. 75, frug. 5Il, O.; r. t C.; bost. Grefmagnig. 8, O.Dj.; a. t. - C. F., Direktör, Artillerig. 6, O Erik, Direktör, Odeng. 34, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 456.Krook- Kruslock. Krook, Asta, Fru, Fotograf, atelje Drott- Kruse, Anna, Fröken, Fotogra:fiatelje, Järnninzg, 8, G.; bost. Alfsjö. torget 80, St.; bost. Rensg. 8, Va. - E., Fröken, S.:t Eriksg. 3 A, K.; a. t. - Bell, Fröken, Garfvareg. 12 A I ö. g., K.; Kungsh a. t Hjalmar,f. d. Grossh., Flemingg.16 B n.b., - Sigrid, Fröken, anst. i Postsparb., Vegag. K. 4, Va. - Napoleon, Grossh., Direktör i Krooks - Anna, bitr. Föreständ:a v. Brummerska Petroleum- & Oljeaktieb., Vill ag. 6, O.; skolan, J ohannesg, 18, G. kontor Skeppsbron 34, St.. - Ellen, bitr. Föreståndia v. Brummerska - J:or, N., Grossh., Nybrog. 34 lii, O. skolan, Johannesg. 18,_G. - N. P., Grossh., Pellerins agentur samt - Emma, Föreståndra v. Ostra Sjukhuset, Heliosbelysning, Luntmakareg. 63, Va. Allm. Försörjn.lnrättn., Flemingg.22,K. - J. E., Hofrättsnot., Drottningg. 8, G., o. - Gerda E., Förestandarinna vid Stocsh. Älfsjö. allm, telefonaktieb., Rensg. 8, Va. Gösta, Kapten vid K. Flottan, Flemingg. - J., Förva1t., Linneg. 80, O.Dj. 16 B, K. -s Hotell o. [Pensionat, Klarabergsg. 52, - Knut, Kapten, Villag. 6, O.. G. - Theodor, Privatman, Braheg. 3 Il, O. - L. E., v. Häradsh., Danderydsg. 10, O. - Axel H., Represent. f. Emil Schmahl, - L. A. J., Kapten, VolmaryxkuIlsg. 1, Sö. Hamburg, Centralpalatset, G.; a. t. - I. L. Ludwig, Lagerchef, Frejg. 46 A, Va.; 12826, r. t. Norr 66. a. t. Vasa C. O., Vaktm. i Skandinaviska Kredit- - Hulda, Lärar-a vid Brummerska skolan, Akt. BoL, Storkyrkobr. 3 1V, St. Johannesg. 18, G. - O. V., Äkare, Tuleg. 20, Va.; a. t John N., Maskinvedsågeri, kol- o. koks-.- Ellen,.Ankefru, Strandvägen 41, O.Dj. handel, Apelbergsg. 35, G.; r. t. 4623, -I Petroleum & Oljeaktiebolag, Skeppsbron a. t ; filial Valling. 15, G.; a. t. 34, St. Styrelse & kassakontor 2 tr., 26180; bost. Luntmakareg. 29, G.; a. i. a. t. 12 S3, r. t. 233; Exped. n. b.; a. t , 2906, 11 61, r. t. ~ A. W., Optiker, firma Glasögonaffären, - se äfven Krok. L:a Vattug. 16, G. J:roon, John, Kontorschef, Luntmakareg. 7, - Henrik E., Veterinär, Karlaplan 1n.b., G.; Bo t ; r. t O.Dj.; r. t. 7800, a. t. Österm. 274; - N. A., Tjänsteman, Diorama, O.Dj. träffas säkrast Kroplien, M., Fru, Karlavägen 14 m, O. - se äfven Kruuse. - T., Löjtn., Karlavägen 14 lv, O. Krusell, Adolf, HandL Parkg. 2Il, K.; a. t. Krouthen, J. F., Artist, Karlbergsvägen 65 Il, Va. - se äfven Crusell. Kruckenberg, Ivan M. J. F., Fil. dr, Folk- von Krusenstj ern a, Gerda, Fröken, Västungag. 8 A III, ss; a. t. Söder 33 IS. mannag. 8 Il, G.; a. t Kruhs, K. F., verkst. Dir. f. C. E. Pritzes - M. F., Förest. för Navigationeskolan, Bokförlags Aktiebolag, Villag. 17 1II, O. Stigbergsg, 40 ~. 42, Sö.. - D. A., f. d. Förste Aktuarie, Hollän- - Adolf, Kansliråd, Ostermalmsg. 49 A, O.; dareg. 21 A, Va. a. t. Osterm. 2757, r. t. Osterm Krumlinde, Hj. V., Agent, Teknologg. 3, Va. - J. G. F., Kassadir. i Sthlms ensk. bank, - Hugo, Kontorist, Kommendörsg. 15, O. Stocksund. - Ida, Änkefru, Kommendörsg. 15, O. - Henning, Kommendörkapten i Flottan, Kruse, L. Iwan E., Apotekare, Flemingg, 11 1I, Odenz, 106, Va.; r., t K.; a. t. Kungsh. 20'84, r. t H. E. F., Löjtnant, Ostermalmsg. 18, q. - Erik, Bryggmäst., Garfvareg. ~2 Al Ö. g., - L. E...!,., Löjtnant, Valhallavägen 39, O. K.; a. t , r...t. S:t Eriks Brygg. - P., LOJtnant, Tomtebog. 20, Va. - R. L. l!'., Civiling., Ostermalmsg. 27, O. - J. M. Oskar, Tjänsteman i Sveriges - J. E. E., f. d. Fabrikör, Upsalag. 16, Riksb., Karduansmakareg. 14, G. Va. - F. S., f. d. Trafikchef, Valling. 6, G. - John, Fil. dr, Rosentorp, Djursholm; a. t. - Julia, Änkefru, Artillerig. 8 Il, O.. Djursh Brefadr.: Djursholm. - Rosa,.Ankefru, Valhallavägen 39, O. - Elin, Folkskolel:a, Vegag. 4, Va. - Anna, Änkegrefvinna, Statsfru, Blasie- - Agnes, f. Ljunglöf, Fru, Östermalmsg. holmstorg HIl, G , O. - E. S., Ofverste, Linneg. 28 & 30, O. - Hanna, Fru, Hotell o. pensionat, Klara- - W. E., Öfverste, Sibylleg.41, O. bergsg.52, G.; a. t. 7207, r. t Kruslock, Gerda, Kungstensg. 58 IV, Va. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa

8 Kruus-Kungl. Biblioteket. 457 Krnus, Sofie, Fru, Nybrog. 36, O.; a. t. Ös- Kullberg, Frans Joh., f. d. Flaggunderoff. term (Armeförvaltn.), Jakobsg. 30, O. Kruuse, Axel Reinh., Frih., Major, Kommis- - W. J., Folkskolel:a, Odeng. 59 IV, Va. sionslandtmät., Flemingg. 17, K. - Victorine, Fru, Stureg. 52, O. _ Carl A. E., Frih., Landtmäteribitr., Bell- - Anna, Kassör o. Bokförerska, Drottningg. mansg. 24 C, Bä.; a. t. Söder m, O.; a. t. Brunkeb, Kruuse af Verchou, Hilma, Fröken, Stureg. - K. M., Läroverksadj., Odeng. 59 IV, Va. MIl, O. - Olof, Materialbokh. v. Sthlms Stads Ar- - se äfven Krnse, betsinrättning, Bä. Kriiger, Fredrik, Musiklärare o. Pianostäm- - A. H., Med. kand., Handtverkareg. 37, K. mare, Ad. Fredr. torg. 8, Sti.; a. t. Söder - Lina, Sjuksköt:a (för tillfälliga besök), Bellmansg. 8, Bä.; r. t Josef W., Ved,-, Kol- o. Lysoljeaffär, - E., Underoff., Kastellholmen, O.Dj. Braneg. 5, O.; a. t Nils, Öfvermaskinist, Hornsg. 29 BI, Bä. - se äfven Kreuger. - se äfven Cullberg. Krångede Aktiebolag, Jakobstorg III, ing. Kulle, M. G., Byggm., Birgerjarlsg. 109, Va. Arsenalsg. 14, O. (sdr. Svenska Emis- - Sven, Kame- och Medaljgravör, Dandesionsaktieb.). rydsg. 6 IV, O. Xrönerier, se Justeringsverkstäder. - Thora, Svenska Konstväfnader o. bro- Kröningsvärd, Henr., Prokurist, Östermalms- derier, Drottningg. 33, O. g. 40~ b., O.. Knllgren, Carl, Fil. dr, Docent, Greftureg. _ H. M.,.Änkefru, Östermalmsg. 40 n.b., O. 70 A, O.: a. t. Österm Kugelberg, C. H., Direktör, 'I'egnärsg. 6, Va. - Anna, Fru, Fil. kand., Greftureg. 70 A, O.; - Henr., Dir., Bellmansg. 261, Bä. a. t. Österm _ Otto, f. d. Revisor i Generalpoststyr., - O. J., Ingenjör, Birgerjarlsg. 110, Va. KarlavM'. 17 A, O. Kullman, K., Handelsres., Observatorieg. 14, _ Wilhelm, Ofveringenjör (Accumulatoren- Va.; r. t Fabrik A. G. Ingen~örafdelning), bost. - C. G., Ingenjör, Odeng. 100, Va. Kungsholmstorg 14 v, K.; a. t. Kungsh. - Alma, Ljirar:a, Nybrog. 26, O" 222, r. t Agnes, Ankefru, Nybrog. 26, O. Kugelmann, S., kontor Lilla Vattug. 27, - Emilie, Öfversätt:a, Inneh. af firman bost. Tegnersg. 1II, Va.; a. t Rohtlieb & Co, Strandvägen 7 A, O.; Kuhlau, Märla, Fröken, Birgerjarlsg. 125, r. t. 4062, a. t Privat a. t. ~ ~~3~ _ Julia, Fru, Birgerjarlsg. 125 Va. Kullström, Olivis, Fru, L:a Nyg. 2S IV, St. Kuhlemann, Chr., Fabriksförest.'prästgårdsg. - Gustaf A., Tjänsteman i Aktieb. Stockh. 12, Bä. Handelsbank, L:a Nyg. 23 IV, St. Kuhlen, David, Skräddare, Roslagsg. 41, Va.; Kulturella Ungdomsrörelsen, sekr.: Hälsoa. t. Brunkeb vårdsinspektör Albin Johansson, Sund- Kuhlman, ~.:.la., A., Fröknar, Grefmagnig. byberg. 15, O.vj. Kumfeldt, Torsten, Byggnadsing., Kmkma- _ Anna, 'I'apisserihandlta, Grefmagnig. 15, kareg. 50 II, Bä.; r. t O.Dj.; bod Drottningg. 50, O. Kumlien, A. E., Arkitekt, Tomtebog.50, Va. Kuhn, Emilia, Fröken, Dansös, Artillerig. - Ax., Hofintend.,Arkitekt,Tegnersg.16, Va. 27, O. - E. J. H., f. d. Lärar:a, 'I'egnersg. 16. Va. Kull, A., Fru, inneh. Skandinav. Tidn.-kont., - L., f. d. Provinsialläk., Banärg. 9 IV,O.Dj. Arsenalsg.3, O.;bost. Repslagareg.8I,Bä. - Elsa, Sjukgymnast, Scheeleg, 17, K.; a. - Anton, Läkare, Kommendörsg. 35, O. t. Kung-sh Kullander, Klas, Bokh., Döbeln,sg.23 II, Va. - se äfven Cumlin.. - Augusta, Fru, Braheg. 33, O.; r. t , Kummel, KH., Fil. kand., S:t Eriksg. 18B,K. a. t Kumpfmiiller,Johanna, Ankefru, Götg.46,Bä. - K. F., Handelsbokh., Tomtebog, 25, Va. Kungl. Automobil Klubben, Exp.- o. Klubb- - E., Handelsres., Västmllnnag. 69 & 71, Va. lokal Fenix-Palatset, Ad. Fredr. Kyrkog. - J. H. W., Kamrer, Birgerjarlsg. 112\ Va.; 10 Iv,C.; a. t. o. r. t a. t. 8062, r. t. Vasa Biblioteket, Humlegården,Sthlm5,Öppet: _ E. Ch.,.Änkefru, Tomtebog. 25, Va. Läsesalen 1 sept-23 juni ålla sockend. Kullberg, Karl, f. d. Agent, Västmannllg. 24, kl. 10 f. m.-9 e. m. 25 juni-31 aug. Va.. kl (Iörd. kl. 10-4). Låneexped. - M. A., Diatriktslandtmät., Kungstensg. alla söckend. kl Visningssalen 56, Va. alla söckend. kl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 458 Kungl. Dramatiska Teatern-Kvinnoföreningen. Kungl. Dramatiska Teatern; Nybroplan, O., Kuranstalten Eolshäll (vid Mälaren); post- Kansli och kontor Nybrog. 2, O. adr. Liljeholmen; a. t. Petersberg 3. - Fatburn, Fabriksgr. 2, K. Kurir- Expressen (inneh. Truedson & Ca), - Hofboktryckeriet lduns Tryckeri-Aktieb. Uplandsg, 35, Va.; r. t. 5990, a. t (se vidare underidunstryckeri-aktieb.). Kurre, redaktion o. expedition L:a Vattug. - Lifregementets Dragoner, Dragonkasern, 21, O. Sthlm 14. Kustartilleriets Chefsexpedition, Regeringsg. - Teaterns aktieb., se Kalenderafd. [4503]. 18 II, O.; r. t. 6361, a. t Kungsgården-Mariebergs Aktiebolag, såg Kutowski, G. C., Sjukvårds syster, Björnverbrörelse o. trävaruexport, Kungs- går~sg. 23, Sö. trädgårdsg. 16, Sthlm l. Kuylenstrerna, Oswald, Kapten vid. Positions- KUDgshatts Tegel- &; Transport-Aktiebolag, ert.-reg., Na.rvavägen 51, O.Dj.; r. t. (M. Lindahl), Oentralpalatset, O Kungsholmens Ensk. Läroverk, Handtver- Kuylenstjerna, Olga, Folkskolel:a, Västmankareg. 8, K.; a. t nag. 76.)..Va.. - Realskola, Handtverkareg. 35, K. - G., Fru,.Il..arlavägen 28, Ö.. Kungsholms Barnhem vid Drottningholms- - O. A. B., Fröken, Karlavägen 8, O.. väg., K., midt emot Konradsberg. - A. U. Louise, Fröken, Greftureg. 721, Ö. - Bokförlags Expedition, Valling. 32, O.j-A. J. C., Kammarh., Sekr. o. Led. i Patentr. t o. Registr.-verket, Kommendörsg. 27, Ö. - Bokhandel, inneh. Gust. K. Carlsson, - O., Lära!.: a, Västmannag. 76, Va.. Pipersg. 3, I'/i tr., K. j a. t. Kungsh. - A. ~., Ankefru, Strandvägen 9, Ö E., Ankefru, Rådmansg. 84, Va. - Elementarskola för Flickor, Kungshelms- Kvarnaktiebolaget Tre Kronor, se stafning torg 4, K; r. t. Kungsh. 85, a. t med Q. - Expressbyrå, Kungsholmag. 24, K.; a. t. Kvarnberg, K. Hj., Skräddare, Malmskill , r. t nadsg. 38, O.. - Församl~ng:s Bibliotek, se under' Försam- Kvarnström, G. A., Fabrikö~. Lästmakareg. lingsbrbhotek. 29, O.; bost. Idung. 6, va'i a. t Församlin~s kyrko- och skolråds Expe- - & Ericssons Metall-, Pömicklings- O. dition halles öppen hvarje helgfri ons- Sliperifabr., Lästmakareg. 29, O. (vid dag kl f. m., Parmmätareg. 3 D b., Oxtorget) j a. t. 5602, r. t K. - P. M., Modellsnick.;t Tomtebog.16, Va. - Ga.mla Bleck- och plåtslageri, Handtver- - A. S., Sjuksköt:a, yolmaryxkullsg. 9, Sö. ll:areg. 52, K.(inneh. J. A. W. Dickman). - Patrick, S:t Eriksg. 26, K. - Lysoljeminutering (inneh. Fru A. Matts- - se ifven Qvarnström. son), Handtverkareg. 41 O. 52, K., Kwarzel1, J. A. A., Kyrkovaktm., Kamma- Flemingg.36,K.,G. Kungsholmsg.15.K. kareg. 30, Va.; a. t. Brnnkeb Lidfabrik (aktiebolag); direktör Nils Col- Kviberg, se Qviberg.. lin; r. t. 2669, a. t. 6341; fabrik O. Kvidinger, E. S., Ing., Kommendörsg. 28, O. kontor, postadr. Stockholm 8. Kvinnliga Juridiska. Byrån (Förest. Anna - Läroverk för flickor, Kungsholmsg. 18, Pettersson), Valling. 12, O.; a. t K. (Scheeleg, 16). - Kontorist- o. Expeditföreningen, J akobsg. - Mejeri, Kungsholmag. 35, K.; a. t II, O.; a. t j alla dagar. Sjuk- - Modemagasin (Ellen Svensson), Schee- O. begrafningskassa: uppbörd l:a onsd. leg. 6, K.j a. t i hvarje månad kl. 8 e. m. Pensions- - Språkinstitut, Scheeleg. 15n.b, K. j a. t. kassa: uppbörd l:a onsd. i febr., maj, 20170: r. t. Kungsh. 77. aug. o. nov. Kuntze & 00, Kautschuks- o. Guttaperka- Missions-Arbetare, Brunnsg. 3 n. b. ö. g., O. varu-aktiebolag; verks t. Direktör Leon- - Postföreningen, sekr. E. Hacksell, Linneg. hard Anderson; lager af kautschuks- 48 B. Ö.j a. t. Österm, O. guttaperkavaror, alla sorters ma- Kvinnligt Yrkesregister, utk. 1 gång årl., skinremmar och packningar för tek- Red. o. utg. Bertha Wiman. Red., expo niskt bruk samt elektrisk ringlednings- o. förlag Regeringsg. 65 I, O.; a. t. materiel och vattenfiltrerapparater , r. t Kl Utensilier O. förbruksartiklar för bryg- Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, segerier O. läskedrycksfabriker. Kontor kret. Fru C. Elliot, Valhallaväg. 39 II, O. och försäljningslokal Drottningg. 52, Kvinnoföreningen, Svenska allrn., till djurens Sthlm 1. Fabrik Kronobergsg. 19, K.; skydd, skattm.: kansli sekr. R. A. Sun- Telefoner: Riks- O. Allmänna.. din, Nybrog. 62, O., sekr.: protokolls- Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Kvinnoklubben-Kyrkor. 459 sekr. P. G. Isberg, Stureg. 3, (J. (se Kyllerström, J. E., Bokh., Västmannag.39, Va.. f. ö. Kalenderafd, [3806».. Kyrkogårdsnämndens expedition, Storkyrko- Knnnoklubbens lokal, Greftnreg, 24 1, (J. br. 16, St.; öppen söckendagar 10-2; Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem, 16 mars-31 maj äfven kl. 6-8 e. m.; kont. o. hufvudaffär Mästersamuelsg. 3, a. t , r. t ; se vidare Begraf- G.; filialer: Karlbergsvägen 16, Va.; ningsplatserna. Scheeleg. 14, K.; Hökensg. 8, so. K k K Il B" l Kvinnornas Diskussionsklubb.'. sekr: Bris- yr AdolfF'redrfks, or, a p e Holländareg.,,.ones:. ar m. m.: G. man, Ester, Fru, Helsingeg, 8, Va.; Ansgarii kyrkan,brännkyrkag.88, ss. a. t. Vasa Arbetshemmet,Kungsholmsg.M & 66, K. KVI 'St Joh Dykare Grefg 23 (J D'J'. r t Betaniakyrkan,Bergag.45, K.,.,,.,..,.. Betelkapellet, Malmskillnadsg.48D, G Betesdakapellet,Smala gr. Ö. _ se äfven Quist o. Qvist. Betesdakyrkan,florag. 8, 6. Kiichler C., Handl., Norrtullag. 77 Va. Beth~ehemskyrkan,Serge.lg.6, G. "h ;J, O V k.. t V 3I1l TT Blasteholmslryrkan,Blasteholmsg.6, G. K U n, T.., er mast., egag. " a. BorgerskapetsGubbhus-, Högalidsg., SIi. Kiihne, Edla, Fröken, Tegnsrsg. 4, Va. Borgersll:apetsÄnkhus-,Norriullsg. 45, Ya. Kuhr Carl Algot Köpman Döbelnsg 53 Centr!'lfängelsets ä L.ängholmen, Länghotmen.,,, o, Danvtks, Danviken, sö, Va.; r. t. Vasa 6 ~9. Diakonanstaltens,Sköndal. Kusel, C., K;gl. Kammarmusikus, Greftureg. Diakonissanstaltens,Erstag. 1,..ss I O. Djurgårds-, Djurgärdsslätten, O.Dj. '. Ebenezerkyrkan,Bleckto,"*sgr.13B, ss. _ F., f. d. Landtbruk., Odeng. 46, Va. Elimkapellet, Storg. 26, O.Dj. _ A. L. J., Ankefru, Apelbergsg. 58 A, G. Engelska E~iskop'alf'6rsamlingens,. Valling.24, G. Kyhlberg Signe Döfstumlär.a Manilla Eyangel.B:odraforsaml.,Kungsträdgärdag.12,G. ' 14 '., 'Flllska natiouella, Freduks, Slottsbacken, SI. Sthl m. Florakyrkan, se Betesdakyrkan. O., Fil. dr, f. d. Rektor, Karlbergsvägen Franska reformerta, Humlegärdsg.13, III Va Garnisonssjukhusets, Handtverkareg.25, K. "f' 17'lb Gustaf Adolfs,Ladugärdsgärdet. se a ven-,.y ergo Gustaf Vasa, Odeng., Va... Kyhlberger, Gösta, Bankir, S. Blasieholmsh. H~dvigEleonora, Ost~nnalmstorg,O. 4. A,.. G. Sommarbost, Oscarshäll, Li- HJorthagenskapell, Immanuelskyrkan,Tuleg. Hjorthagen. 3, Va. d lngo. Jakobs, Jakobs torg, G. G. A., Bankir- och Mäklarefirma, Brunke- Joh~nes', Malmskillnadsg.,G. bergstorg 12, G.; r. t. 6029, 6010 pri- Judis~a Syn.agogan,Wallrendorllsg.3, G. t 80 tl fd 75 "4' t b 6001 Katartna, Hogbergsg.,ss. va, O u. a., u In ur., Katolska Apostoliska, Odeng. 20, Va., hörnet af kassan, a, t , kassan; telegr.- Birgerjarlsgat,,:n.... adr.: Shares. Katolska, S:t Euks, J!'olkungag.2, Sä:. h Katolska, S:ta Eugemas, Norra Smedjeg.24, G. J ose r E<.. mne. Pepparkaksbageriet, Klara, mellan Klara Ö. och V. Kyrkog., O. Malmskillnadsg. 60, G.; a. t ; Krigsskolanspä Karlberg, Karib. slott. bost Tomtebog 23IlI ö. g., Va.,' a. t. Kungsholms,UlrikaEleonora,Handtverkareg.,K..... _ baptistpredikolokal, Bergsg.45, K. Vasa Ladugårdslands, se Hedvig Eleonora. S, J. G., Eftertl'., Berta Hartzell, Snör- Lutherska Missionsf'6ren:s.Högll.rgsg.21A, ss. makeri Västerlångg 40 St.: a t Kungsg. 48, K.,.0. KarIbergsvag68, Ya. ' frid B ". l ' t:. 1 (J' Mamlla Kapell, DJurgärden. Kyl80nd er, Gott n, okh., ArtI1 errg, 23 v,. Maria Magdaleno.,Hornsg., ss. _ Bertil, Herr, Braheg. 56, (J.. Maria-salen,Brännkyrk~g..181, ss. Hadar Häradshöfd Grefg 511 (j. a t Mattheuskyrkan,Vanadlsvagen35, Va.,.,.,.,.. Mes81askapellet, Idung., Va li1etodistkapell,uplandsg.12, Va., AdolfF driks O. F., 1?kom.-mäst., Surbrunnsg. 2 A, Va. torg 10,Sä:! B,:ännkyrkag.134B,S~'! Nytol'gsg. A na Ankefru Artillerig 231v (J. a t 28, ss., Prästgårdag. 43, MaJorsg.! & 1, 6. ~, l o,. t " Mikaeliförsamlingen, Riddareg. 38, O.Dj. Österm Missionshuset vid Rörstrand, Va. Edla, Ankefru, Braheg. 56, (J. Mis~ion.hyddorna,Bergsg.41,K., MejteDslP'.,M., Kylberg, F. W., Brandlöjtn., Malmskillnadsg. Mr.~;;,r~s:.:i~ns';r~Jh;'i~:~ti:te:':;"uelag.56, C. 64, G. Nya Kyrkansi6rsamling,Kl. N. Kyrkog.8n. b., a. L. W., Kapten, Tomtebog. 34, Va.; r. t. Nya kyrkans svenska församl., Landtbruksaka Vasa 948 demiens stora sal, Mästersamuelsg.41, a..... Olaus Petri-kapellet, Hammsrbyg. 15, Sä. se afven Kyhlberg. Oscarskyrkan,Narvavägen,O.Dj. Kylen, Hjalmar, Lärov.-adj., Flemingg. 53 A, Riddarholms- Riddarholmen, si. K' a t Kungsh 930 Rosenlunds Ålderdomshem, Skåneg. 1, ss., ing..,. '.. '.'. från Torkel Knutssonsg. N. J., f. d. Lärov.vadj., Flemmgg. 53 A, Ryska, Birgerjarlsg. 98, Va. K.; a. t. Kungsh Sabbatsbergs, Sabbatsberg, Va.. Anna, f.. d. Telegrafist, Humlegårdsg. ~~le~~:~:ll~:a~lkungag. 14B, ss. 1011I, (J. S:t Johann kapellet, Brännkyrkag.134B,Sä. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 ~ ""--: ~~--"""7'"--:,:--.-:---':":"""" Xyrkor-Källström. Ky r.k.or, Kapell, Bönesalar m.rn.tforts.). Källan, Be Kjellsn. 8,t Markus Metodist-Episkopalf"Ors., Nytorgsg. Käller, F. A., Vaktm., (Stadsing.-kont.), Kom- 28. S6... " mendörsg. 40n.b., O. 8,tPauls,Metod,st-Ep,skopalforsamlmgens,Adolf K"ll p A A t Sk b 26 St' Fredriks torg 10, Sö, a gren,.., gen, epps ron,. B,t Petera Metodist-Episkopalförs., Uplandsg.12, _ Oscar, Hnsäg., Frejg. 69, Va. S::timerlasarettets, Handtverkareg. 2,.K. - Hilda, Porslinsmål:a, Österlångg. 27, St.; Bkeppsholms, Karl Johans, Skeppsh., O.D}. a.. t. Stork Slottskapellet, Kungl. Slottet, st. - L. Änkefru, Döbelnsg, 69 Va. Sofiakyrkan SÖ J 'C L A" k t H" b' 27C S" Stefanskyrk~n, Vanadislunden,. Va. - '.:., n ~pros mna, og ergsg., O. Stockholms läns cellf., Östermalmsg. 65, O. - se afven KJellgren o. K~llgren. - stads Allm. Försörjn.inrättn., Flemingg. 22,K. Källman, Albin, Köpman Ostermalmsg stads Arbetsinrättning, Maria Ban- och Yol- & 15 O ' mary:xkullsg., SÖ. O k :;J. h'åll. t V" t ~ - stads cellfäng., Myntg. 6, st. - S ar,!ten mngsen repr., as mannag. Storkyrkof"Orsaml:s, Nikola.i, Slottsbacken, st, 89, Va.; a. t. Vasa Ta1:,':.:'~:.~~tv;;Järde baptästförsaml.), observ~. _ L. O., Skomakeriidk.,Ob~ervatori~~.9 Va. Trefaldigh. Metodist-Episkopalförs., Majorsg. 5,0. - Karl Axel, Vaktm. v. Sthlms Hogskola., Tyska, Gertruds, Svartmang., st. Styrmansg. 53, O.Dj. Vasa, se Gustaf Vasa. Ph L Yerk I d l 9 B K Östermalms, se Hedvig Eleonora. -'u.,e~ m., ne a s.g.,. Kyrkovärdari nedannämndaförsamlillgar: ---:.se af~en Klel~man o.. Kjellman. Adolf Fredriks: Ekstrand, Å. G.; Grönfors, G. Kallmodm, se KJellmodlll. Engelbrekts: Kaijser, A ; Lindahl,. M. Källoff, Ossian, Kontorschef, Birgerjarlsg. Gustaf Vasa: Enell, H. G. O.; Lindholm, M. 105II TTa. r t a t Hedv. Eleon.: Ahlström, G.; Sjöqvist, J..., 1 t' I.,,.. Jakobs, Wretman, J.; Sjögren, P. A. Källqvist, Ludv. J. V., Agent, Nybrog. 18~Ö. Johannes': Hjorth, E.; Wikland, 13.. H. S. - Nils A. W., Handelsbitr., Odeng. 9öIll, Katanna: Romare, P. B.; Bergstrom, A. W. Va' a t Vasa 1273 Klara: Magnusson, A. E.; Seymer, K. O E 'p' l: k'. S'b TT Kungsholms : Hellsten, F. W.; Tidblad, A. E. -. " O IS ommlss., ur runnsg., ra. Maria Magdalena: Wassen, C.; Ehrngren, O. - A. W. E., Vaktm..cCivildep.), Greftureg. Oskara: Brornan, J. W.; Dfdrtng, W. 40n.b. O. t Öst 1766 S:t Matteus', Norblad, J. A.: Kihlmark, R..,., a. '.. erm.... Skeppsholms: Munthe, A.; Näsman, R. - Edla, Ankefru, Gotg. 20, So. Storkyrkof6rsaml.:Schalin,C.A.;Bergström,Axel. _ K. Adam S. Svedenborgsg. 101, Si). Kåbergs, Nya Tapetfabriksaktieb., Fabrik O. Kiillskärs Aktieb., Söderhamn, kont. Handt- Kontor Sikla, Postadress Sthlm Sö. verkareg. 15, K.; a. t , r. t Ilåbergs, C. A., Tapetfabriks Aktiebo- 1 Käll t. 2 K' Il t.. lags nederlags försäljningslokal, Drott- a s rom, Je s rom.. ningg. 9, G.; a. t , r. t, _2 Herman A., Bokförare, Asög. 48Il, Sö. Kiige, Ivar, Skådesp., Storg. 44 ', O.Dj. _2 J. Hj., Bokh., Sot Eriksg. 20m, K. Kåhre,W.F.W.,.Ä.nkefru,Karlbergsväg.il3, Va. -' K. F., Brefbärare, Upsalag, 14, Va. Kåhrling, Erl.,Banktj.m.,Kornh:storg6111l,St. _2 S. O., verkst. Direktör för A.-B. Skånska Kåhrström, Axel, Barberare, L:a Glasbruksg. Cementgjuteriet, Söt Eriks plan 2, Va. 16 A, ss. _2 A., Disponent, Odeng. 104, Va. Käck, A., Fröken, Karlavägen 33, O. _l August, Folkskolelär.,Kungstensg.48, Va. - G. A., f. d. Handl., Kocksg. 26, Sö. _2 Emy, Fru, Vegag. 6, Va.; r. t. Vasa 112. Kägelsalongen, Drottningg. 4:,!-,G. (hotell _2 Carolina, Fru, Bergsg. 13, K. Regina). Ultramoderna amerikanska _2 A., Fröken, Pensionat, Grefg. 32, O.Dj. kägelbanor. Riks o. allm. tel _l Agnes, Fröken, Uplandsg. 20m, Va. Öppen till kl. 10 e. m. -, Maria E., Fröken, Brunnsbacken 6, Sä. Kähr, Ida, Fru, mottager inackorderingar, _2 Gustaf, Garn-, Väfnads- och Trikåaffär St. Nyg. 44, Si.; a. t. Stork samt Damkonfektion, Stureg. 7, O., hör- - A., Sjökapten, St. Nyg. 44, St. net vid Humlegårdem a. t. *14, r. t. Käll, A., Handl., Uplandsg. 62, Va. 347; bost, Greftureg. 70 B, O.i a. t. - Johan E., Ombudsm., Norrbackag. 12, Va. ÖSterm Källander, A. J., e.ö., Hofpredikant, Kyrkoh. _l A G., Gasmontör, Nybrog. 37, O.; r. t. i H. Eleon.a fö!:s., Jungfrng. 7 B, Ö.; r. Österm. 23. t , a. t. Osterm _l E., Hatt- O. mössaffär, Holländareg. 4, G.; - J., Skräddare, Lästmakareg. 30, G. bost. Karlbergsvägen 49. Va. - se älven Kjellandar O. Kiellander. _2 Gustaf, Herr- o. Damskrädderi, Rege- Källare, se Restauranter. ringsg. 41, G.; a. t Källaren Tennstopet (Inneh. Thorsten Vi -' G., Insp.. Banerg, 17, O.D}. deliua), St. Vattug. 8, G.; a. t _2 C. J. O., Löjtnant, Karteredaktör v. ~en.- o. 5121, r. t Interurb Stab. Lit. Anst.,.l\arlavägen 8, O. Brand- och liff"örsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Källström -Köttextraktfabriken >Bonit > Källström:, 2 Kjellström. Köllerström, U. E., Fröken, Roslagsg.36, Va. Kölnerbolaget (Kölns Olycksfallförsäkr, A.-B. _ll Axel, Manufaktnrhandel, Välsorteradt la- i Köln), Generalagenturen för Sverige: ger af moderna klädningstyger i siden Löjtnant H. Unger, Drottningg. 94, C. och ylle, Drottningg. 80 B, C.; a. t. 5687, Chefen: r. t o , a. t. r. t. 9806; bost. Knngsg. 131v, C Kontorschefen: r. t , _I J. K, Postvaktbetj., Döbelnsg. 3, C. a. t Expedition o. Kassa: r. t. _I H. E., Rak- o. Frisersalong, O.; a. t Sibylleg. 42, 12216, Kölnerlagret, a. t Små.landsg. 24, C.; a. t. 118, _I C. E., Sjuksköterska, Högalidsg. 1, Sö. r. t _ll V. A., Skräddarmäst., Uplandsg. 50, Va. Kökeritz, G. H., Fil. dl', Valhallavägen 101, _I G. R., f. d. Telegraftj:m., Birkag. 5, Va. Va.. _I Frans Aug., Tullnpps.-man, Svartensg. König, Amelie, Fröken, Flemingg. 5 ill ).K. 4<1II,Sä.. - E. J., Kammarherre, Qstermalmsg. 3u, O. _I J. A., Vaktm. (Riksb.), Skärgårdsg. 15, St. - C. H. M., Underlöjtn., Östermalmsg. 23, Q. _ll William, Vinhandl., firma L, Gammesson Könsberg, Greta, Fröken, Riddareg. 40, O.; &; Co, Torstensonsg. 6 A, O.Dj.; kontor o. lager st. Nyg. 16, Sthlm 2. - r. t K. L., Ingenjör, Norrlandeg. 33, C. _2 Sven, Violinist, Bergsg, 16 A, K.; r. t. Köpings Mekaniska Verkstads hufvnd försäljning: Axel Ryden, Maskinaffår, _2 Kristin~, Ankefru, Klara N.Kyrkog.26, C. Bryggareg. 6 A, C.; r. t. växel 8910, _ll Selma, Ankefru, Idung. 10, Va. 8911, 8912, a. t. växel 9040, Käppfabrik, Stockholms, grundad 1883, Köpmannabank, Aktiebolaget Stockholms, se ägare Karl Drougge, kontor Barnhusg. Bankinrättningar. 10. Sthlm 1; a. t. 9565; fabrik Bell- Köpmannaförening, Stockholms, Börshuset, mansg. 8, Sä.; a. t ; butik Hamn- Sthlm 2, kl g. 38, C.; a. t. 9591, r. t Köpmannaföreningens (Sveriges Allm.) Huf- Kärne, E., Predikant, Heimdalsg. 21, Va. vudkontor Storkyrkobr. 5" St.; r. t. KärnelI, Hilma, Folkskolel:a, Rådmansg. 76, o. a. t (kontoret); i. t. Va o. a. t (direktören). Se - Anna, Ankefru, Cigarrhandel, Söder- annons å kartan. malmstorg 7, Sä. Köpmansbyrån, Svenska, Riddarhusfiygeln Kacher, Erik, Köpman, Handtverkareg. 23 (östra), St. Am, K. Köppen, Edvard, Järnvägsmateriel af alla Köhlberg R., Prakt. läk., Homöopat, Små- slag, maskiner, ångpannor, m. m., konlandsg.42, C.; mottagn.söckeud.ä-c-vsö. tor Bredgränd 2, Sthlm 2; r. t. 378; Köhler, Knut, Assistent v. Sthlms Stads bost. Hornsg. 70, Sä. Rannsakn.-fängelse, o. a. t. Polisen. Bergsg. 40, K.; r. t. Körners Adolf, Advokatkontor; inneh. Adolf Körner, kont. o. bast. Vas ag. 42 III, C., - John, Docent, Frejg. 58, Va.; r. t , kontorstid Träffas säkrastlo-ll a.t. Vasa /24-4. _ Anna, Fru, Västmannag. 13, Va.; a. t. Körner, A. W., Doktorinna, Uplandsg. 79, Va Adolf, e. o. Hofr.vnot., Advokat, kont. o. _ Ida, Fru, Döbelnsg. 2, Va.; a. t. Brunkeb. bast. Vasag. 42 ITI, C.; r. t. 8218, a. t , _ Alma Maria, Fröken, Kassörska, Sveden- - Axel, v. Häradshöfd., Odeng. 42, Va.; r. t. borgsg. 1, Sä _ Carolina, Fröken, Malmskillnadsg. 7 III, C. - A. J., Målare, Stigbergsg, 16, Sä.; a. t. - G., Fröken, Villag. 2F, O. Söder _ Hulda, Fröken, Villag. 2P, O. Körting, Representant för Körtings gas- _ M., Fröken, Villag. 2F, O. motorer. Ingenjörsfirma Fritz Eg. _ Arvid Bruno, Tjänsteman i Försäkr.-ak- nell, N. Bantorget 20, Sthlm 1, öppet tieb. Fylgia, Agneg. 7, K. " 9-5; a. t. 3 33, r. t. 42 o Televon Köhler, Nils A., Assistent, - C. A., Frih., Byråingenjör Nybrog. 37, O. gramadr.: Motor. af andra klass Köster, Zacharias, Sånglärare, Jakobsbergsg. (Sveriges Statsb.j, dinge 41. Huddinge, r. t. Hud- - 9 n, C. i. a. t. Brunkeb Martina, Ankefru, Riddareg49 I ö,g.,0.dj. _ C. G. O. Hjalmar, Ingenjör, Stnreg. 16, Köttbesiktningsbyråer, se Byråer. O.; a, t Köttextraktfabriken.Bonit.,(Inneh. J. Hägg _ C. H. A., 'I'egnersg. 1m ö. g., Va. bergs Konservfabrik), Ö~tgötll,g. 4~, Sö. Brand- och Llft'ilrslkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

13 4Gl! Tekn. Fabriken Drottninggatan 68, 1 tre Omnium, tandcrerne, neutraliserar syror, bibehåller tänderna friska och hvita. Pris 60 öre tuben. Omnium, koncentreradt mun vatten, är bakteriedödande, hindrar förruttnelseprocesser och syrebildning, borttager dålig andedräkt och har uppfriskande, angenäm smak. Omnium, är skadligt för svafvelhårvatten, borttager mjäll, som hårväxten. '/1 flaska 1 kr. 75 öre. Omnium fläckvatten, borttager '/ 1 k , de flesta fläckar. 2 r. 'I.» 60 öre. Pris 50 öre pr flaska. Pris 1 kr. 50 öre.

14 463 Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro Omnium eau de cologne, är uppfriskande och, synnerligen välluktande, jämförlig med utländska märken, som äro betydligt högre i pris och ändock. röna stor åtgång i Sverige, där det icke hör till»god ton» att erkänna det svenska. Till välståndet i vårt fädernesland, det bästa och naturskönaste, bör dock hvar och en bidraga genom att vara svensk och sätta Sverige och det svenska högst, alltid fordra svenska industrialster, de må vara stora och dyrbara eller små och prisbilliga. Många bäckar små göra en stor å. Många ören blifva kronor och gifva bröd åt svenska arbetare. TEKN. f"abaikcn QMr1IUM- Omnium, svafvelhårpomada, borttager mjäll. Pris 2 kr. pr burk. Pns l kr. 50 öre. Omnium tittverkas under sakkunnig kontroll Värdelösa preparat komma icke att til/verkas och all humbug föraktas. Omnium erhålles välsorterade Apotek, Parfym-, färg- och Speceriaffärer och direkt hos Tekn. fabriken OMNIUM Drottninggatan 68, 1 tro

15 464 --;:-=---=---, =---~...;:- =-.:=: -.: Gynna svensk industri! - Svenska Pianinon, Flyglar och Orgelharmonier från kungl. hoflev. Billberg, John Pettersson, Lundholm,.Engströrn & Johannisson, Baumgardt m. fl. till fabrikspriser på förmånliga betalningsvillkor hos Da~l~tröm~ ~rl~l-&~ian~mala~in 68 Drottninggatan 68. "-" ~"-'",-,"-"... "-" "-' '-".. lager af Phonola-Pianinon Autopianinon och elektriskt själfspelande instrumenter från Rönich, feurich, Perzina, Steinway, Steinweg m. fl Världsberömda Ibacb-flyglar. OBS.! fördelen att i samma lokal välja bland största lager och många fabrikat... - Efter sin konsert skref en af Tysklands främste pianister, hr S. Eisenberger :»Jag är förtjust öfver John Petterssons fabrikat. Den ;':,j lätta, jämna touchen, basernas 'j~ rena klang och.den ~fver:askande :.,~,,:,i~ vackra tonen aro joretraden, som "'il hos mig kvarlämnat tänkbarast "i!.o'''p'o~t~1 bästa intryck. John Petterssons "",l pianon tillverkas med helgjutna!/ järnramar. klassigt o. Nothylla. par, först--~~~~~-' " 'o~~.",'.fo~"j~"",~_.~._. fabrikspriser på bekväma betalningsvillkor hos Pianobänk. Dahlströms Orgel. 81 Pianomagasin DrottnlnJitgatan 68 STOCKHOLM 68

16 NYA' SVENS~ AKTI EBO LAG ET 465 a. METALLVERKEN VÄSTERAs. GRANEFOR~I~ VESTERAS. Hufvudkontor och Centrallager i VÄSTERAs. Afdelningskontor i STOCKHOLM, GÖTEBORG och MALMÖ. TELEGRAMADRESS: METALLVERKEN. Tillverkar vid egna verkstäder i Västerås, SktJltuna, Granefors och Sala:, KOPPAR -plät, -tråd, -rör, -bult, -kablar, -lameller, -tuber, -bottnar, -stänger, -muttrar, -nitar, brickor, -spik, -skrufvar, -pronler, -band, -Iock, -klofvar, -strtps, -lödkolfvar, -nickel,.trolleyträd, -gjutgods, -anoder, -äskledarelinor, 'äskledarespetsar,.lokomotlveldst~der, -stagbult, -slaglod, -legeringar, -duk, -granulerad,.raffinerad i tackor, SIlicIumkoppar etc. AL1JltIINI1JlII. I FOSFORBRONS. -plät, -tråd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, I -tackor,.plät, -träd, -kablar, -band, -muttrar, -kablar, -nitar, -gjutgods, -brons, -mässlng, -duk, -gjutgods, -lager, -legeringar,- fosfortenn, -koppar, -stnk, -nickel, -Iegeringar etc. fosforkoppar, fosforzink, _knutsilsplätar etc. liiassing. -plåt, -träd, -rör, -bult, -profiler, -bottnar, -band, -duk, -fiätnlngar, stlft, -nitar, spik, -hylsor,.gjutgods, -Iager, -muttrar, -skrufvar, -anoder, -lmor, -slaglod, kondensortuber,.kondensorplätar, -legeringar, -patronplåt, _ängpannetuber etc. NYSILFVER- ' I PINSBACK' ' -plät, -träd, -rör, -bult, -bottnar, -band, -nitar -plät, -träd, -rör,.stänger, -profrler, bottnar, -stift, -duk, -alaglod, -gjutgode, -Iegeringar etc~ -band, -muttrar, -bult, -nitar, -stift,.gjutgods etc. DELTAltiETALL. profiler, -bult, -tråd,.plåt, -rör, -muttrar, -skrufvar, -spik, -nitar,.stänger, kablar,.legeringar,.gjntgods. NICKEL. I BLY I TENN -ptåt, -träd, -anoder, -bottnar, -tråd, -band, -profiler, -stänger, -plåt, -rör, -stänger, -hammare, -legeringar, -grenulerad,..bult, ' -legeringar,..plomber, -kulor, \..folier, -muttrar, -legeringar, -duk, -tärningar etc. I -stilmetall etc., lödtenn etc. o ZINI... I YELLOW _ -tråd, -bult, -nttar, -sptk, -bottnar, -profiler, -kablar, l' -bulb, _förhydningsplåt, -spik, -gjutgods, köl och batterizinkar,.iegeringar, ängpannezinkar. -stäfpiåtar etc. SILFVER. \ PLATINA. I BRONSER:.plåt, -tråd, -rör, -band, alaglod,.plåt -tråd -band -duk etc. I Aluminlum-, Mangan, Fosfor, -anoder, -duk etc. ' o',slliclum-, Toubin-. Derta-, AMl\IUNITION: MANUFAKTURARTIKLAR. laddade Mauserpatroner, Hylsor, Kulor, Tänd- af Skultuna bruks välkända tll1verknlngar. hattar etc. Utföra efter ritningar eller' Insända modeller större och mindre arbeten af koppar och mässing för Industriella, Tekniska och Sanitära behof..... SPECIALITET: Pressaclemetallprofiler, enl; Dlcks metod... Störsca lager i Skandinavien ar aua slags mecau,r och legeringar. 29b

17 465 b Begär alltid SVENSKT SI(RIF- OCH POSTPAPPER från FINBRUKEN, STOCKHOLM,. (Grycksbo, Klippans och Lessebo Pappersfabriker)

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare :

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare : Vaddfabriker : A.-B. Stockholms Vsddfabrik, Jakobsbergsg. 14 o. Liljeholmen Jöuson M, Jungfrug. 7 A Vagnfabriker : Oarlssons Söner C A, Hornsg. 35 Nordberg G, 'I'egnerag. 37 Stockholms Hofslageri A.-B.,

Läs mer