Kommunexperten. Är skatteändringar finansiellt effektiva? Analyserade kommuner i det här numret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Är skatteändringar finansiellt effektiva? Analyserade kommuner i det här numret"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Är skatteändringar finansiellt effektiva? Den närmaste framtiden innehåller år när kostnadsökningarna är större än intäktstillväxten. Det börjar redan i år när 26 kommuner höjer skatten och 7 sänker den. I Sverige är skattebaserna utmattade genom höga skattesatser. Det innebär att en skattehöjning kalkylmässigt sett har en begränsad effekt jämfört med andra åtgärder. De två viktigaste alternativa åtgärderna är att pressa ner kostnader och höja avgifter. Om de åtgärderna är mycket effektiva, är det då förnuftigt att höja skatterna i nutid med de stora framtida åtaganden som finns i kommunerna? Sidan 66 Analyserade kommuner i det här numret BORLÄNGE är en B-kommun som närmar sig A-klassning för varje år som går. Det är det låga sparandet, som ger B-betyg på finansiell hälsa, som drar ner det sammanfattande betyget till B. I övriga aspekter är betyget A. Sidan 6 OSKARSHAMN i Småland är en stabil B-kommun som sköter vardagsekonomin på ett föredömligt sätt, men där det finns tendenser till finansiella risker som att befolkningen minskar och att det finns tomma lägenheter Sidan 26 STORUMAN i Lappland är en D-kommun och det är kommunskulden med sitt delbetyg D som bestämmer slut betyget. Det är rörigt i politiken i jäm vikts kommunen Storuman, något som troligen försvårar det ekonomiska Sidan 46 Värmlandskommunen EDA har betyget B och tendensen är tyvärr fallande. Ett för lågt sparande ger B på aspekten finansiell hälsa, och det är en tydlig tendens till svikt i näringslivet eftersom två risknyckeltal har försämrats sedan den Sidan 11 PAJALA ligger i Norrbotten och gruvsatsningarna börjar nu på allvar synas i den eko no miska statistiken för kommunen. Man är fortfarande en D-kommun, men riktningen uppåt är helt klar. Ekonomin är sanerad genom minskad Sidan 31 TIMRÅ i Medelpad är kommunen som tagit sig ända upp till A-nivå. Verk sam heten har effektiviserats och sparandet ligger på godkänd nivå för A-betyg Det har varit A för Timrå de senaste två åren och man har också Finansiell Elitlicens Sidan 51 HÖÖR är en stabil C-kommun som investerar väl mycket. Men potentialer finns och överkostnaderna på 155 miljoner kronor motsvarar en skatte sänkning på så mycket som 6,4 procent. Starta gärna ett program med små årliga Sidan 16 Storgöteborgska PARTILLE är en av Sveriges mest välskötta kommun. En A- kommun som nästan har högsta betyg i allt. Kommunen har också lägre skatt än kommungrannarna och sänkte föredömligt skatten både 211 och 212 Sidan 36 UPPLANDS-BRO är en kommun som har C-betyg av i huvudsak två skäl: ett för lågt sparande och för hög investeringsnivå. När sysselsättningen också har för sämrats handlar det om bidragsdriven befolkningstillväxt. Det gäller för Sidan 56 KUNGSBACKA är en A-kommun i Halland som har kvar sitt höga betyg från förra analysen där alla nyckeltal har samma värden nu som då. Man är kvar i eliten med stabil tendens där det mesta i överkostnad och Sidan 21 RONNEBY i Blekinge har tappat ett betygssteg jämfört med förra analysen. Man är numer en D-kommun och tendens är fallande. Bland annat har betyget för kommunskuld har försämrats från B till D. Det ger slutbetyget D Sidan 41 Östgötska D-kommunen ÅTVIDABERG är på väg upp. Det är en före detta kriskommun som snabbt återhämtar sig, men det skulle gå ännu snabbare med en något lägre investe rings nivå och en motsvarande högre amor teringstakt Sidan 61

2 Innehåll Innehåll Ledaren...3 Kommunalekonomisk analys så här går det till...4 Kommunexpertens ratinglista...5 Borlänge...6 Eda...11 Höör...16 Kungsbacka...21 Oskarshamn...26 Pajala...31 Partille...36 Ronneby...41 Storuman...46 Timrå...51 Upplands-Bro...56 Åtvidaberg...61 Så här finansiellt effektiva är skattehöjningar och skattesänkningar...66 Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som normalt kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är följaktligen en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, informationschefer, näringslivschefer, journalister, fackligt aktiva, riksdagsledamöter, bankanställda, investerare, fastighetsförvaltare och marknadsförare. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda ana lystidning för oberoende kommunalekonomisk analys. Kommunexperten ges ut av Svensk Kommunrating AB. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 15 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Hans Jensevik, Rolf Oward och Annette Westerlund Redaktion: Hans Jensevik och Rolf Oward Original: Byrå4 Adress: Svensk Kommunrating AB, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: InPrint Kommunexperten trycks på 9 g Multi design original white Prenumeration: Prenumerationspris exkl moms: Ett år (12 nr) i pdf-format 6 8 kr Ett år (12 nr) i pappersformat 7 6 kr Ett år (12 nr) både i pdf-format och papper 1 4 kr Ett enstaka nummer i pdf-format 3 8 kr Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplatser: och ISSN Materialet i Kommun experten är upphovsrättsligt skyddat. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt. Välkommen att kontakta oss om du vill använda innehållet i exempelvis PReller marknadsföringssyfte. Kommunexperten finns också på internet. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Det finns också debattsidor för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommunexperten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

3 Ledaren Etiken att inte ljuga Till Svensk Kommunratings värdegrund hör att en kommunanalytiker inte får ljuga. Taktiskt kan en trevlig lögn vara lönsam men knappast strategiskt. På sikt riskerar också nödlögner att avslöjas. Frågan är var man väljer att vara aktör: I informationsvärlden där det mesta är gratis och inte alltid pålitligt? Eller i ett kunskapsföretag vars tjänster har nyttig sanningshalt? Kommunala pensioner Bakgrunden är en diskussion på Newsmill (www.newsmill.se) om kommunernas pensioner där jag nyligen i en artikel kommenterat debatten. Flera av de tidigare bidragen kritiseras för att bara röra sig inom åsikts- och informationsvärlden. Läsarna upprörs och debattörerna uppmärksammas men någon kunskap tillförs inte som skulle innebära problemlösning. Bengt-Åke Fagerman, vd för Skandia Liv, försöker skapa jordmån för att göra affärer med en analys av en av tre stora förpliktelserna i en kommun, den kommu nala pensionsskulden. Men kommunerna måste hantera alla sina framtida för pliktelser. Den enda aktör som har analyssystem som kan bedöma farligheten hos den totala belåningsgraden i alla svenska kommuner är Svensk Kommunrating. Varför tar inte Skandia Liv steget in i kunskapsvärlden tillsammans med oss? Kunskap om kommuner Med kunskap i stället för partiell information om kommunerna skulle Skandia Livs säljare av förvaltningstjänster bli mycket effektivare i sitt jobb. Man kan med hjälp av vår kunskap närma sig varje kommun på ett mycket skräddarsytt sätt. Man får veta vilka kommuner som redan har pensionsmedel i förvaltning, vilka kommuner som lätt kan ta fram sådana medel och vilka kommuner som inte ska ägnas någon längre uppmärksamhet. Mattias Lundbäck tycker att en skuld ska bokföras som en skuld, vilket inte sker i särskilt många kommuner idag men det är inte problemet. Det har ju inte avsatts några reda pengar i takt med den årliga intjäningen, så varför inte bokföra pensionsskulden på månens baksida? Det är inget redovisningsproblem. Pengar till de årliga pensionsutbetalningarna ska tas fram i konkurrens med kommunens övriga verksamhet. Om det går är en solvensfråga som berör hela kommunens ekonomiska läge. Jag träffar tyvärr alltför många ute i kommunerna som tror att pensionsproblemen tillhör historien så snart hela pensionsskulden har redovisats i balansräkningen. Filip Lerulf, Timbro har gjort en studie av arena- och badhusbyggen i ett antal kommuner under rubriken Arenafeber. Det är värre än vad han presenterar. Det investeras relativt mycket i annan verksamhet också i kommunerna. Det behövs ett större perspektiv för att hitta orsaken. Anledningen är KommunInvest, kommuner nas finansbolag i Örebro, varifrån mer än 267 kommuner och landsting kan rekvi rera lån utan fullständigt genomförd kreditvärdering. Man tar aldrig reda på om en kommun är överbelånad. Är det lätt att få tag på pengar vill man ofta investera. Och många kommuner investerar ihjäl sig själv och drar andra med sig. Det är således skillnad på information och kunskap. Vi erbjuder Skandia Liv, Timbro och alla våra kunder att med oss ta steget in i kunskapsvärlden. Vi har samma etik som exempelvis en annan tung kunskapsbransch, läkarna, att man inte får ljuga. Det är fråga om fakta och kunskap. Trevlig sympati räcker inte. Hans Jensevik Perspektivet som ingen annan har! Låt dig förundras över hur mycket bättre du kan göra genom en effektivare ekonomisk och finansiell styrning av hela kommunkoncernen. Se din kommun genomlyst och värderad top down som ett land ratas! Tillhör du de många nya med förändringsenergi, nyfikenhet och öppna attityder som vill bryta mönstret? Ring mig! SVENSK KOMMUNRATING Chefredaktör och ansvarig utgivare för Kommunexperten Hans Jensevik, VD Svensk KommunRating AB Tel , E-post: KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Ställ diagnos på din kommun Varje kommun plockas ut, var för sig, och analyseras så som nationalekonomer analyserar ett land. 1 Om kommunskulden, förpliktelsebeloppet, är hög är det ett varningstecken. Förpliktelsebeloppet är det penningbelopp som måste trollas fram om alla ekonomiska förpliktelser skulle utfalla samtidigt (ett krisläge). Förpliktelsebeloppet är skulder, borgen och pensionsskuld. Ett för lågt värde kräver extra amorteringar. 2 Finansiell hälsa En kommun med bra finanser tål högre förpliktelser. Här kollas att det finns tillräckliga överskott för att kunna investera, amortera skulder och betala pensioner. Vid för låga värden krävs ett ökat sparande. risker 3 Här kollas om kommunen investerar för mycket, har sviktande skattebaser eller tomma lägenheter i bostadsföretaget. Det kan utgöra framtida risker. De bör hanteras bort och det kräver kostnader. 4 möjligheter Här utreds möjligheterna att hantera behoven av extra amorteringar, ökat sparande och riskhanteringskostnader. Finns det utrymme för kommunen att höja skatter och avgifter eller pressa ned kostnader? Vad är effektivast? Indikativ betygsmatris Finansiell hälsa risker möjligheter A B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, i det här fallet B 5 Ledningsförmåga Om kommunens politiker inte känner till den finansiella verkligheten är sannolikheten stor att de styr fel. De kan också sakna förmåga eller vilja att styra. Den som däremot är fullständigt informerad kan inte komma ifrån ansvaret att aktivt leda och styra. = Nivån för finansiell elitlicens En A-kommun är meriterad för att inneha en Finansiell Elitlicens. Det är det excellenta finansiella målet för alla kommuner. 4 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

5 Kommunexpertens ratinglista Kommuner på ratinglistan I varje nummer av Kommunexperten analyseras tolv kommuner. Kommunerna får ett ratingbetyg och en tendensmarkering. De aktuella kommunerna i det här numret av tidningen ser du nedan. Hela ratinglistan med alla kommuner finns på vår hemsida. Ratingbetyg Vid en kommunanalys sätts betyg genom att jämföra med en tänkt kommun dvs en norm. Det är det som är rating och allt annat är ranking. Kommunanalysens fem olika delar innehåller tillsammans 19 finansiella nyckeltal som bedöms efter en fyrgradig skala:,, och Dålig. Därefter sätts ett delbetyg på fyra av de fem analysdelarna i en betygsmatris. Det lägsta delbetyget bestämmer sedan slutbetyget. Det finansiella slutbetyget har också en fyrgradig skala men här med betygen A, B, C och D. Därför finns det fyra grupper i ratinglistan på hemsidan där kommunerna är samlade i bokstavsordning. Solvens Betygen sätts enligt solvensprincipen. Solvens betyder ett ekonomiskt läge där en organisation klarar alla sina framtida åtaganden. Till exempel så mäts försäkringsbolags solvensgrad. På samma sätt mäter vi kommuners förmåga att klara sina åtaganden i framtiden. En kommun, som idag uppfyller sådana krav, sägs ha framtidens ekonomi redan idag och är meriterad till det finansiella betyget A. A-kommuner Det finansiella betyget A visar för det första att kommunen har utlåtanden på högsta nivå inom de fyra viktiga analysdelarna kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Kraven för A-nivå innebär också att kommunen uppfyller villkor som, om de hålls i framtiden, gör att det ekonomiska och finansiella läget inte ska försämras. För det andra betyder A-betyget här att en rating av högre dignitet med stor sannolikhet fastställer det betyget. B-kommuner I B-gruppen finns det kommuner som knackar på dörren till A-gruppen och sådana som är på väg ner i C-gruppen. Om man inte har högre ambitioner än vad man nivåmässigt ligger på så förblir man en B-kommun eller så faller man. C-kommuner I C-gruppen finns det en del kommuner som utan tvekan kommer att falla ner mot D-gruppen om inte kommunledningen agerar kraftfullare när det gäller att styra ekonomin. D-kommuner I D-gruppen finns två typer av kommuner. Den första typen är kommuner som kan räknas hem, det finns alltså finansiella möjligheter att nå högre betyg. De här kommunerna är inte kriskommuner. De kan klara sina problem på egen hand men det krävs ordentliga In på sidan 7 nederst i nr 9. uppoffringar. Beroende på typen av problem så tar det allt från 5 till 2 år och i vissa fall ännu längre tid att meritera sig för en plats i A-gruppen. Den andra typen är de som har ställt till det för sig och kan klassas som finansiella kriskommuner. De klarar inte att själva reda ut sin ekonomi utan behöver extern hjälp. De olika typerna särredovisas inte. Tendens Varje analyserad kommun får en tendensmarkering som visar kommunens utveckling. Markeringen visar om kommunens ekonomiska och finansiella läge är stabilt, stigande eller fallande. I det här numret Rating Kommun Tendens A Kungsbacka Partille Timrå B Borlänge Eda Oskarshamn C D Höör Upplands-Bro Pajala Ronneby Storuman Åtvidaberg Nyheter Nu finns Svensk Kommunrating på både FaceBook och YouTube. Nu finns videofilmer på under Skr play arkiv På YouTube finns en hel presskonferens om Huddinge kommun och En bostadsföretaget video presenterar Huge. oss och vårt analyssystem. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 5

6 Borlänge Borlänge ännu Betyg Tendens B närmare A Diagnos: Det ser ut som i den förra analysen för drygt två år sedan, ett svagt B har blivit starkare. Bara ett nyckeltal, avgiftshöjning, har försämrats ett betygssteg. Den potentialen har utnyttjats och förlorat något i effektivitet. Ett för lågt sparande, nu som då, ger betyget B på finansiell hälsa. I övriga aspekter är betyget A. Sparnivån har höjts 1 procent av de totala intäkterna. Det ger ett starkare B och det har skett genom höjda avgifter. Åtgärder: Det finns tillräckligt med potentialer för att lägga fast sparandet över 5 procent av totala intäkter som behövs för högsta betyg. Tveka inte eftersom det finns goda potentialer i form av överkostnader. Då kan också investeringsnivån justeras upp något. Det finns stora överkostnader inom social omsorg. Är den stora ökningen av befolkningen till betydande del bidragsdriven? Mediabild och bakgrund Borlänge ligger i Dalarna och är största staden där. Från början var orten bara en liten by i Stora Tuna socken, och den äldsta kända uppgiften om Borlänge finns i ett lagfartsbevis utfärdat 139. Likt så många andra samhällen i landet tog utvecklingen fart i samband med att järnvägen kom till orten. I Borlänges fall var det 1875 när sträckningen Falun Borlänge Ludvika var klar stod Borlänge på egna ben sedan man brutit sig ut ur Stora Tuna socken och fått status som köping skapades Borlänge stad när Domnarvets kommun gick samman med Borlänge köping. Den senaste sammanslagningen var 1971 när Stora Tuna kommun förenades med Borlänge stad och bildade Borlänge kom mun. Industrihistoriskt är det mycket järn och papper i Borlänge bildades Domnarvets Jernverk, det som idag är SSAB. Och år 19 kom Domnarvets pappersbruk igång, numera en del av Stora Enso. Media noterar att alla kommuner i Dalarna tillsammans handlar upp ett nytt telesystem. Det betyder rejäl besparingar som för Bor länges del handlar det om cirka tio miljoner kronor under en femårsperiod. Man skriver också om att kommunfullmäktige fattat beslut om Borlänges värdegrund. Under de närmaste åren ska all personal lära känna och ta till sig värdegrunden för att 215 genomsyra all verksamhet. Pressen skriver att SKL i en rapport berömmer Borlänge. Det gäl ler trygghet och säkerhet i landets kommuner och Borlänge klarar sig mycket bra när det gäller utryckning av ambulans och räddningstjänst. Bland kända personer med anknytning till Borlänge märks Jussi Björling (sångare), Lars Frölander (simmare) och Putte Wickman (klarinettist). Speciella förutsättningar Borlänge har en traditionell organisation med politiska nämnder som styr de verksamhetsdrivande förvaltningarna. Kommunen har samlat sina egna ägda företag i en koncern med Borlänge Kommuns Förvaltnings AB som moderbolag. Faktaruta Borlänge Befolkning: (21) Kommuntyp: Kommuner i tätbefolkad region Kommunalskatt: 22,66 (211) Medelskattenivå: 2,73 (211) En procents skattehöjning: 81 miljoner 21 Förvaltningarnas totala intäkter: 2 87 miljoner 21 Pensionsmedel i förvaltning: 323 miljoner 21 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: Cirka 27 procent Finansiell Elitlicens: Ingen Medlem i KommunInvest: Ja Indikativ betygsmatris Finansiell hälsa risker Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs B möjligheter A B C D = Nivån för finansiell elitlicens 6 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

7 Borlänge Bruttoförpliktelsebeloppet är på cirka 18 8 kronor per invånare. Det är över medeltalet och inte så långt från kommunen med den största skulden (173 6 kronor per invånare). Borlänge ligger på plats 279 av Sveriges 29 kommuner. En försiktig värdering av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten ger cirka 75 2 kronor per invånare. Nettoförpliktelse beloppet blir då 33 6 kronor. Det är under den första kritiska gränsen 38 5 kronor och nyckeltalet förpliktelsebelopp får betyget. Borlänges amorteringsförmåga får också betyget. Den teoretiska återbetalningstiden är i genomsnitt noll år de senaste fem bokslutsåren och under den första kritiska gränsen på 5 år. Med betyget på förpliktelsebeloppet får Borlänge delbetyget A på analysfrågan Kronor per invånare Förpliktelsebelopp Borlänge kommun Bruttoförpliktelsebelopp Vissa tillgångar värderade Nettoförpliktelsebelopp 21, kr/inv Nr 279 efter storlek på bruttoförpliktelserna Kritisk nivå kr/inv Kritisk nivå kr/inv Kritisk nivå kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Kommuner efter storlek på bruttoförpliktelserna Dålig Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Finansiell hälsa Sparandet i Borlänge får betyget. År 21 är sparnivån 6,1 procent av de totala intäkterna och över nivån för god hushållning eller 5, procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genomsnittliga nivån de senaste fem åren är 4,5 procent och under hushållningskravet. Kommunens resultatprognos för 211 visar ett sparande på 3,3 procent. Skuldernas andel av de totala intäkterna är procent i Borlänge. Det finns förmedlade lån till de kommunägda bolagen. Förmedlade lån innebär normalt att förvaltningarna lånar långt och förmedlar en del av lånen till de egna ägda bolagen. Förvaltningarna i Borlänge hade 61 miljoner kronor i långa skulder 21 och förmedlade 17 miljoner i lån till de egna bolagen. Den första kritiska nivån är 25 procent av intäkterna och betyget blir för skuldflödesgraden. Nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får också betyget. Kommunens skulder ger en skuldbalansgrad på 2 procent av tillgångarna de senaste fem åren. Den första kritiska nivån här är betydligt högre på 6 procent. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. Korta skulder har växt långsammare än omsättningstillgångarna under mätperiodens fem bokslutsår. Rörelsekapitalet är fortfarande negativt men har en stigande trend. Kapitalbildningen får betyget i Borlänge. I genomsnitt var sparnivån under den senaste nioårsperioden 3,8 procent av de totala intäkterna. Investeringsgenomsnittet samma period var 4,3 procent. Det ger ett lånebehov på,5 procent av intäkterna. Med betyget på sparnivå får Borlänge delbetyget B på analysfrågan Finansiell hälsa. Det finns ett gap i sparnivån 211 på 49 miljoner kronor från det beräknade utfallet på 3,3 procent av totala intäkter upp till den kritiska nivån 5, procent. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 7

8 Borlänge Finansiell hälsa 7% 6% 5% 4% Sparnivå i procent av totala intäkter Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält = pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält = pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält = pengar finns även till nyinvesteringar En procent av totala intäkter är 28,7 mkr Kommunens bokslutsprognos för 211 3% 2% 1% % Finansiell hälsa Dålig Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning risker Nyckeltalet investeringsnivå är. De senaste fem åren är inves teringarna i genomsnitt 4,9 procent av de totala intäkterna. En uthål lig investeringsnivå i Borlänge är omkring 5,6 procent. Det finns ingen risk att man drar på sig stora framtida drift- och underhålls kost nader eller investerar ihjäl sig när investeringarna ligger under den nivån. Den kommunala beskattningsbara inkomsten i Borlänge ligger under rikssnittet. Med en svagt fallande trend från 95 till 94 procent av rikssnittet de senaste sex åren får skattekraften betyget. På nyckeltalet befolkning får Borlänge betyget. Befolkningen ökar årligen och åldersstrukturen innehåller inga kritiska snedheter jämfört med befolkningspyramiden för riket. När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar Borlänge en långsiktig trend som är bättre än motsvarande trend för riket. En konjunkturkänslighet visas och nyckeltalet får betyget. Borlänge får på bostadsöverskott betyget eftersom det inte finns några tomma lägenheter i allmännyttan som drar pengar. Betyget för borgen och förmedlade lån är Dålig. Det finns borgen och förmedlade lån på kronor Krisutlösande finansiella risker 6% 2% Befolkningsutveckling 1 år Två nyckeltal ska visa ett kritiskt mönster för att indikera en allvarlig risk. -2% -6% 1% 9% 8% 7% Borlänge kommun Länet Riket Skatteunderlag/invånare Kommunens andel av medelskattekraften i riket risker Dålig Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen mm Dålig 8 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

9 Borlänge per invånare. Det är över den högsta kritiska nivån på 3 kronor per invånare. Med ett negativt rörelsekapital är hanteringsförmågan nedsatt vid en eventuell utfallande borgen. De sex nyckeltalen ger sammantaget delbetyget A på analys frågan risker. möjligheter Borlänge har högre skattesats 21 med,6 procent jämfört med den grannkommun (Leksand) som har lägst skatt. Det finns ingen potential för skattehöjning och betyget blir därför Dålig. Borlänge höjde skatten senast 23 med,5 procent. Här anges skattehöj ning även om orsaken enbart är en skatte- och verksamhetsväxling med landstinget. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en potential på cirka 23 miljoner kronor inom 2 4 år. Det gäller då avgifterna inom förskola och barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, fritidsverk samhet samt kultur. Det finns ett totalt behov av åtgärder i Borlänge på 49 miljoner kronor. Avgiftshöjningar kan alltså stå för 47 procent av det totala behovet (23 miljoner av 49 miljoner). Eftersom 47 pro cent bara når över en av de tre kritiska nivåerna ges två belast ningar. Betyget blir därför för avgiftshöjningar. Möjligheten att pressa kostnader kalkyleras till 311 miljoner kronor och Borlänge får betyget på kostnadspress. Kostnaderna kan exempelvis pressas ned med omkring 117 miljoner kronor inom social omsorg, 84 miljoner inom äldreomsorg, 42 miljoner inom infrastruktur, 34 miljoner inom fritidsverksamhet och 26 miljoner gymnasieskola. En procent i förändrad skatt motsvarar 81 miljoner och kalkyl mässigt utgör de 311 miljonerna i finansiella möjligheter en sänkt skatt på 3,9 procent. Motsvarigheten för den genomsnittliga kom munen i landet är 3 procent på skattenivån. Överkostnaderna är till en del personal eftersom det finns 97 anställda per tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidragen enligt LSSsystemet för handikappade och andelen verksamhet i egen regi så är 88 per tusen invånare en relevant lokal norm. Då finns en övertalighet på 44 personer. Borlänge får delbetyg A på hela analysfrågan möjligheter. Nyckeltalet avgiftshöjning har försämrat sitt betyg från i den förra analysen. Det påverkar dock inte delbetyget. möjligheter Mkr 25 2 Avgiftshöjning Mkr Kostnadspress Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner Jfr riket Jfr kommun typ Potential 23 mkr Jfr länet 2 1 Jfr riket Jfr kommun typ Potential 311 mkr Jfr länet möjligheter Dålig Skattehöjning Dålig Avgiftshöjning Kostnadspress Ledningsförmåga För nyckeltalet majoriteter och den politiska beslutsförmågan i Borlänge är betyget (här finns bara betygen och ). De senaste fyra mandatperioderna har blocken minskat i betydelse och nu markeras ett starkt jämviktsläge. För nyckeltalet handlingskraft är betyget. Det finns belastningar för de många partierna i kommunfullmäktige vilket kan leda till fördröjningar i ärende- och beslutshanteringen. Avgiftsandelen av de totala intäkterna minskar trendmässigt i Borlänge och nyckeltalet avgiftspolitik får betyget. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 9

10 Borlänge Ledningsförmåga 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Majoriteter Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet (vågmästare) Övriga vågmästarpartier Sverigedemokraterna/Ny D Miljöpartiet (vågmästare) Socialdemokraterna Vänsterpartiet Mycket indikativa nyckeltal som kan ge fingervisningar om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysdelarna. Ledningsförmåga Dålig Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik Slutsats Borlänge analyserades i Kommunexperten 8/29 och då sam man fattades analysen på följande sätt: Borlänge är en lättanalyserad kommun. Sparandet i Borlänge får betyget. År 28 är sparnivån 2,9 procent av de totala intäkterna och under nivån för god hushål lning eller 5 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Bor länge har samlat sina egna ägda bolag i en koncern under moder bolaget Borlänge Kommuns Förvaltnings AB och utnyttjar fördelarna med konstruktionen förmedlade lån. På nyckeltalet befolkning får Borlänge betyget. Man växer både årligen och långsiktigt. Kom munen förmår inte riktigt sköta den vardagliga ekonomin och här behövs en förbättring. Det ser ut som i den förra analysen för drygt två år sedan, ett svagt B har blivit starkare. Bara ett nyckeltal, avgiftshöjning, har försämrats ett betygssteg. Den potentialen har utnyttjats och förlorat något i effektivitet. Ett för lågt sparande, nu som då, ger betyget B på finansiell hälsa. I övriga aspekter är betyget A. Sparnivån har höjts 1 procent av de totala intäkterna. Det ger ett starkare B och orsaken är höjda avgifter. Läget är bättre än för två år sedan. Det beror på att sparandet har ökat cirka 1 procent av de totala intäkterna. Ändå är inte ökningen tillräcklig för att lägga sparandet över 5 procent av totala intäkter som är kravet för god ekonomisk hushållning. Det är bara den föränd ringen av betydelse som har skett. I övrigt ser det likadant ut som i den förra analysen., finansiella risker och finansiella möjligheter har betyget A. Egentligen skulle tendensen kunna ses som stigande men sparandet är lite väl lågt 211 enligt bokslutsprognosen från augusti. Om prognosutfallet vägs in för 211 faller sparandet igen. Tenden sen stabil är därför fullt motiverad. Det är således sparandet som är för lågt, inte bara en procent under godkänd nivå utan också i genomsnitt halvprocenten av totala intäkter under investeringsnivån. Det markeras av betyget på nyckeltalet kapitalbildning, lika som i den förra analysen. I den förra analysen bekymrades det också över relationen sparande och investeringar där det såg ut som i den här analysen. För låga investeringar under lång tid leder till att volymen produktivt kapital blir för liten. Kommunens tillgångar uppgick då till 58 procent av genomsnittsvärdet för riket (justerat för förmedlade lån) och nu har siffran bara förbättrats till 63 procent. Det verkar fortfarande vara så att man satsar mer på personal än lokaler. Det gissades då att det var förhållandevis mycket personal i för små och nedslitna lokaler. Den gissningen kvarstår. Mot den bakgrunden ska betyget för finansiell hälsa vara B. I kommuner med förmedlade lån framtvingar ändrade skatteregler 29 ett annat beteende. Borgen, och därmed bruttoförpliktelse beloppet, har ökat mycket eller till kronor per invånare eftersom företagen har lånat för att betala sina förmedlade lån till kommunen. Bolagen löser sådana lån på 28 miljoner kronor och samma år minskar de långa skulderna i förvaltningarna från 38 till 1 miljoner. Företagen sköts lika bra som tidigare, kan ges bety dande värden och det resulterar i ett godkänt lågt nettoförpliktelsebelopp. De tio största arbetsgivarna minskar med 65 anställda de senaste två åren. Ändå växer befolkningen snabbt. Kan den höga befolkningstillväxten till en del vara bidragsdriven med överkostnader på 12 miljoner kronor inom social omsorg? 1 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa?

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Ett land kan

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/211 Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Det finns ett stort

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Framtidens ekonomi redan idag

Kommunexperten. Framtidens ekonomi redan idag Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 9, 29 Framtidens ekonomi redan idag Sverige är en välfärdsstat

Läs mer

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 1, 21 Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Det

Läs mer

Hur fungerar egentligen utjämningssystemet?

Hur fungerar egentligen utjämningssystemet? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 11, 28 Faran med statistisk rättvisa: Hur fungerar egentligen utjämningssystemet?

Läs mer

Kommunexperten. Analyserade kommuner i KE 10/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Analyserade kommuner i KE 10/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 1, 28 Analyserade kommuner i KE 1/28 Danderyd är en av Sveriges mest välskötta

Läs mer

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 4, 21 Undvik svenska greklandskommuner Du är en företagare

Läs mer

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen

Läs mer

Så ska offentliga företag styras!

Så ska offentliga företag styras! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr/2 4 kr exkl moms Nr 4, 29 Så ska offentliga företag styras! Det krävs samsyn om formerna

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

Kommunexperten. Så fattar du lönsamma investeringsbeslut. Är kommunerna bra försäkringsbolag? Analyserade kommuner i KE 4/2008

Kommunexperten. Så fattar du lönsamma investeringsbeslut. Är kommunerna bra försäkringsbolag? Analyserade kommuner i KE 4/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 4, 28 Analyserade kommuner i KE 4/28 Övertorneå är en mycket bra och välskött

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2006 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating.

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating. ANALYSHANDBOK För analysartiklar i Kommunexperten Uppsala 2011-11-11 Kommuner analyseras som små länder Handledning för de fem analysfrågorna: Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-8-1 RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun

Läs mer

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 14-4-7 NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Nordanstig kommun Presentation: I Nordanstig

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer