Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner. Ekonomin är välskött, man planerar för framtiden, sköter sina amorteringar och tänker på kommande generationer Sidan 6 OM LAHOLM fortsätter på den inslagna vägen bör man om ett par år vara en av Sveriges bästa kommuner och ha en plats i den verkliga elitdivisionen Sidan 13 NORSJÖ är en kommun på stark frammarsch med potential att nå toppen. Det är en liten västerbottenskommun som kan ha nytta av den rådande råvaruboomen på gruvfälten Sidan 19 STRÖMSTAD har gjort resan från kriskommun till framgångsrik och finansiellt stark kommun. Man har fortsatt toppbetyg i de flesta kategorier, men frågan är om man har kraften att bibehålla dem Sidan 25 ORSA är både en bra och dålig kommun. Man har mycket starka sidor, men också märkbara bottennapp. Det som historiskt försvårar för Orsa är bristen på klara politiska majoriteter Sidan 34 SOLNA har enorm potential. Man är en av Sverige absolut mest förmögna kommuner. Men man har svackor. Bland annat ett alldeles för lågt sparande. Sidan 4 TOMELILLA har toppbetyg i de flesta analysfrågor, men överkonsumtionen har gått ut över den långsiktiga kapitalbildningen med för låg sparnivå som följd Sidan 48 VÄSTERVIK har låg kommunskuld och goda finansiella möjligheter. Man har högsta betyg i bägge kategorierna. Däremot behöver Västervik förbättra sin finansiella hälsa Sidan 57 Är svenska kommuner kredit- värdiga? De svenska kommunerna avreglerades i och med den nya kommunallagen Alla operativa regleringar försvann och ersattes av ett hushållningskrav i kapitel 8. Men är det verkligen kommunerna själva som har det slutliga ansvaret för sina lån? Vem städar upp när det gått riktigt illa? Sidan 54 Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Kommande generationer i en kommun har att betala kommunens avtalspensioner när de utfaller i framtiden. Rent formellt finns inga avtal. Det innebär att det inte alls är säkert att kommande generation kommer att kunna betala. Vem kommer att sitta med Svarte Petter när det är dags att betala ut pensionerna? Sidan 32

2 Innehåll Innehåll Kommentaren... 3 Kommunalekonomisk analys så här går det till... 4 Finansiell elitlicens... 5 Tierp... 6 Laholm...13 Norsjö Strömstad...25 Kommunala avtalspensioner Orsa Solna...4 Analysfrågan Finansiell hälsa Tomelilla...48 Är svenska kommuner kreditvärdiga? Vet du var du ska investera? Västervik Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är sålunda en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunfolk, journalister, fackligt aktiva, Kommunexperten finns också på internet. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Inom kort kommer det också finnas debattsidor riksdagsledamöter, kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer, ekonomichefer, informationschefer och näringslivschefer. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda analystidning för oberoende kommunalekonomisk analys. för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommunexperten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten AB. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 1 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Eva Bengtson, Vivianne Eriksson, Rolf Oward, Hans Jensevik Redaktion: Hans Jensevik, Rolf Oward Grafisk form: ett ess grafisk form & produktion Adress: Kommunexperten, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: Ljungbergs Tryckeri Kommunexperten trycks på Holmen Ideal matt 9 g Prenumeration: Prenumerationspris 12 nummer: 6 kronor exkl moms Lösnummer: 6 kronor exkl moms Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplats: ISSN Det är inte tillåtet att kopiera eller återge hela eller delar av innehållet i Kommunexperten utan skriftligt godkännande från Kommunexperten AB. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 2, 28 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

3 Kommentaren Analystidningen Kommunexperten tidningen för alla! Kommunexperten är en tidning för många. Den är till för banker, investerare, ekonomijournalister, kreditgivare, finansbolag, fonder av olika slag, fastighetsbolag, konsulter, kommunledare, mäklare, för alla som äger fast egendom och för företagare som funderar på var de ska etablera sig. Kommunexperten är tidningen för dig som ser en ekonomisk fördel av att vara långsiktigt positionerad i rätt kommun. Då gäller en sak kunskap om ekonomiska fundamenta. To be a good citizen kommunmedborgaren Innan jag hann ur pyjamasen i morse hade jag ringt tre samtal till Stockholm. Med de orden hälsades jag välkommen av kommunalrådet till den beställda analysdagen. Någon på Kommunförbundet, en tjänsteman på något departement och en riksdagsman, hade fått en tidig signal. Kommunalrådet applåderades uppskattande för de initiativen. Under min föredragning mörknade hans uppsyn. Du pratar ju om hur det är i min kommun, sade han efteråt. Här vill vi istället ha reda på vilka beslut vi ska fatta. Jag undrade lite försiktigt om han inte hade haft ett lokalpolitiskt program i senaste valet och att väljarna här förväntade sig att han genomförde det. Det trodde han inte och det såg han inte som sin uppgift. Jag är statens representant i kommunen. Här gör vi som vi blir tillsagda. Det fanns inte tillstymmelse till lokalt självstyre. Kommunen var en koloni under statsmakten. Men i regeringsformens portalparagraf står självstyre och maktdelning inskrivet. Hur kan det bli så fel? Det saknas helt enkelt en kritisk massa kommunmedborgare. För att en demokrati ska fungera, måste det nämligen finnas medborgare mellan härskarna och massan av folk. Medborgaren är en person som vill veta lite mer än och kanske nästan lika mycket som de ledande politikerna om förhållandena i samhället. Medborgarna är de demokratiska motorerna. De kan småfrågorna som intresserar invånarna, men framförallt engagerar de sig i de viktiga kommunledningsfrågorna och kräver saklig information om läget. De för den debatt som är demokratins livsrum. Analystidningen Kommunexpertens uppgift är att stärka det kommunala självstyret. Det sker genom att öka det sakliga tempot i kommunalpolitiken. Det är kommunmedborgarna i landets 29 kommuner som åstadkommer det genom att få ta del av öppen rating av sina kommuner. Den lokala ekonomiska och finansiella verkligheten är sällan politiskt Kommunexperten är också ett demokratiprojekt. Den görs av några som vill stärka kommunmedborgarna i Sveriges 29 kommuner. korrekt. I det centralistiska Sverige där statsmakten ser kommunerna som statliga förvaltningsenheter är det givetvis inte välkommet av alla på central nivå. Jag träffar ofta kommunalråd i kommuner där det finns medborgare vars insatser uppskattas av de ledande politikerna. Där är också det lokala självstyret mer levande i dialog och problemlösning. Men umgänget med kommunmedborgarna kräver en modern demokratisk ledarstil för att känna att man får deras stöd. Når man dit är man stark och kan åstadkomma mycket på det lokala planet. Det man vill tillsammans blir genomfört. I Sverige är begreppet medborgare och i utlandet pratar man om Citizen. To be a good Citizen är där ett medvetet val. Man väljer att engagera sig i samhället på sakliga grunder. Man väljer bort att vara politiskt korrekt. Man väljer bort att vara en trevlig person som håller med andra som går andras ärenden. Man förbehåller sig rätten att själv bilda sig en uppfattning och delta med den i det politiska livet. Man väljer bort alternativet att nå berömmelse som en populär och trevlig person. Man vill i stället bli respekterad som den nyttige medborgaren. I utlandet blir man det också. Där är det en merit att vara en Citizen. Om det finns ett kritiskt antal medborgare i var och en av Sveriges 29 kommuner så har denna analystidning en framtid. I kommuner där ledningarna bekänner sig till de västerländska demokratiska idealen blir Kommunexperten ett husorgan som syns på både politikernas och tjänstemännens bord. Vilken kommunstyrelseledamot skulle kunna undvara en prenumeration om medborgarna läser den? Inte bra att vara den som vet minst eller blir informerad sist! Var med från början! Är du en kommunmedborgare? Hand upp! Du håller verktygslådan i din hand! Släpp den inte. Kommunexperten är inte alltid trevlig, men däremot alltid nyttig! Hans Jensevik, chefredaktör KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 28 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Vi analyserar en kommun på samma sätt som nationalekonomer analyserar ett land. I varje nummer av Kommunexperten analyseras åtta kommuner. Analysschemat innehåller fem centrala frågor. Hur är: kommunskulden? den finansiella hälsan? de finansiella riskerna? de finansiella möjligheterna? ledningsförmågan? På var och en av de första fyra frågorna sätts delbetyg enligt skala A, B, C och D i en betygsmatris. Finansiella nyckeltal används för att svara på frågorna och bestämma delbetyg. Nyckeltalen är nitton till antalet och betygsatta enligt en fyragradig skala,,, och. Kommunskuldens två nyckeltal är förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Sammantaget visar de vilka förutsättningar kommunen har att klara framtida åtaganden (som pensioner, borgen och skulder). Den finansiella hälsan visar om dagens generation konsumerar för mycket, det vill säga låter bli att genom eget sparande finansiera sin egen generations andel av investeringarna. Här finns de fem nyckeltalen skuldflödesgrad, sparnivå, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Finansiella risker består av följande sex nyckeltal: investeringsnivå, skattekraft, folkmängd, sysselsättning, bostadsöverskott och borgen. De visar om kommunen har finansiella risker som kan vara krisutlösande. De finansiella möjligheterna anger med tre nyckeltal om kommunen har möjlighet att via skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress stärka sina finanser. Ledningsförmågan visar med resterande tre nyckeltal styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft, det vill säga om kommunen har vad som krävs för att såväl fatta som verkställa även impopulära beslut. Uppgifterna i analyserna baseras på officiell statistik från SCB och Sveriges kommuner. Betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A* B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A Fem analysfrågor I. Kommunskuld II. Finansiell hälsa III. Finansiella risker IV. Finansiella möjligheter V. Ledningsförmåga** Nitton finansiella nyckeltal Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadsnivåer Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik Kapitalbildning Bostadsöverskott Borgen och förmedlade lån *Nivån för Finansiell Elitlicens, information om den tjänsten finns på **Kommenteras men betygsätts ej 4 Kommunexperten nummer 2, 28 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

5 Finansiell Elitlicens Finansiell Elitlicens garanten för god kommunal ekonomi En kommun ska ha god ekonomi och klara av sina åtaganden, både idag och i framtiden. Det är en självklarhet. Men hur vet man om en kommun har god ekonomi? Ett sätt är att se efter om kommunen har Finansiell Elitlicens. Då vet man att kommunen har uthålliga finanser och för en hållbar ekonomisk politik. Men det är definitivt inte alla kommuner som meriterar sig för den klassningen En Finansiell Elitlicens är inte något en kommun bara kan beställa. Man måste meritera sig för den. Elitlicensen är ett intyg att en kommun har uthålliga finanser och gäller ett år. Om kommunen vill förlänga licensen måste man gå igenom en ny meriteringsprocess. Långsiktigt uthålliga finanser Elitlicensen bygger på ett generationssolidariskt perspektiv på kommunernas ekonomi. Det betyder att kommunernas verksamhet och finanser ska vara långsiktigt uthålliga. Varje generation ska finansiera sin egen kommunala konsumtion och inte vältra över en större låneskuld till nästa generation. Elitlicensen stärker ledningen och tyglar kortsiktig överbudspolitik ute i nämnderna. De som äventyrar ekonomin kommer direkt att utpekas genom att kommunen förlorar sin licens. Både de som tar och de som missbrukar ansvar får tydligare ansikten. Det stärker en skötsam lednings ekonomiska styrning. Fördelar med licensen Att ha en Finansiell Elitlicens innebär att kommunen ökar sin attraktionskraft hos företag, invånare och kommunalt anställda. De som är eller har varit anställda av kommunen bör vara angelägna om sina framtida pensioner. En elitlicens garanterar att finanserna är i ett sådant skick att pensioner kan betalas ut. En bortspelad licens bör öka personalens oro för sina pensioner. Ju fler anställda kommunen har, ju högre värde har licensen för kommunen som attraktiv arbetsgivare. En ledning som uppvisar goda och uthålliga finanser utvecklar en motsvarande anda i hela organisationen. Med den finansiella elitlicensen har kommunledningarna fått ett verktyg ett styrmedel som hjälper dem att vara fortsatt finansiellt skötsamma. I Dagens Industri publiceras första fredagen jämn vecka varje månad namnen på de kommuner som har Finansiell Elitlicens. Där framgår också vilka kommuner som är under bedömning och som har goda utsikter att meritera sig för en licens. Krav och öppenhet För att få en Finansiell Elitlicens måste kommunen genomföra en Kommundiagnos. Om den ger betyget A2 (eller högre) på den åttagradiga skalan är kommunen meriterad för en elitlicens under ett år. Den förnyas årligen genom en ny Kommundiagnos. Det går att formulera sådana finansiella villkor för en kommun att kommande generationer (våra barn om år) kan klara verksamheten med bibehållen standard samtidigt som lånen amorteras, avtalspensionerna betalas ut, det goda företagsklimatet bibehålls etc. Med elitlicensen har kommunledningen ett verktyg som ger högsta effektivitet i ekonomistyrningen, det vill säga ledningen kan styra genom att kontinuerligt utkräva ansvar. Om någon ekonomiansvarig misslyckas på någon nivå i styrningen av sin lokala ekonomi, kan alla tydligt avläsa hur det påverkar kommunens totala ekonomi. Därmed framgår också om meriteringen äventyras eftersom den anges i miljoner kronor. Den Finansiella Elitlicensen garanterar: att invånarna i framtiden får minst nuvarande standard i det kommunala service- utbudet att kommunalt anställda som pensionärer i framtiden får sina avtalspensioner utbetalda att företagare kan investera i kommunen i förvissning om att kompetent arbetskraft finner kommunen attraktiv att bo och leva i att ägare av fast egendom tryggas en värdeutveckling återspeglande kommunens finansiella styrka och attraktionskraft i uthållig service KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 28 5

6 Tierp Tierp där allt är möjligt Tierp är en av landets bästa kommuner. Ekonomin är välskött, man planerar för framtiden, sköter sina amorteringar och tänker på kommande generationer. Tierp har två gånger meriterat sig för den Finansiella elitlicensen, något som få kommuner i landet mäktat med. Man kan på goda grunder utse Tierp till normkommunen för Mälardalen, en kommun som är attraktiv för såväl företagare, investerare och privatpersoner. Dessutom gör närheten till Uppsala (och givetvis också Stockholm och Gävle) och de goda kommunikationerna att det är korta avstånd till det mesta, inte minst ett stort utbud av arbetstillfällen. Mediabild och bakgrund När Tierp behandlas i media är det nästan undantagslöst i positiva ordalag. Man möter rubriker om att företagen i Tierp har högst tillväxt i Uppsala län och man får utmärkelser som Årets Företagarkommun. Tierp är också en kommun som satsar på infrastruktur och så sent som i oktober 27 var infrastrukturminister Åsa Torstensson på plats och invigde den nya E4-sträckningen mellan Uppsala och Mehedeby. Att man i Tierp verkligen är villig att investera i infrastruktur framgår också av att man är medfinansiär i den nya pendeltågstunneln, den så kallade Citybanan, i Stockholm. Ofta ger kommunens egen webbplats en vink om hur man vill bli uppfattad. I Tierps fall är det bland annat En liten kommun som Tierp är flexibel och ger dig stora valmöjligheter. Ja, varför inte! Tierp har varit den regionalt drivande kraften, den verkliga centralorten, i Uppland från och med Tierp har gjort en framgångsrik resa från läget i början av 199-talet, när kommunen karaktäriserades av stagnerande befolkning, sviktande näringsliv, tomma lägenheter i den egna allmännyttan, lite avsides i Upplands transportnät och tendens till uppgivenhet. Nu är kommunen attraktiv och ekonomiskt stark, men som vanligt finns slösaktiga krafter som direkt utmanar en kommun som erövrat en stark ekonomisk ställning. Finansiell Elitlicens Tierps kommun är för närvarande (februari 27) innehavare av Svensk KommunRatings utmärkelse Finansiell Elitlicens för andra gången. Den perioden började och slutar Den första perioden började och slutade De ratingdokument som öppet visar hur betygsättningen går till och varför Tierps kommun har det finansiella betyget A2, kan hämtas från analysarkivet som finns på De kallas KommunDiagnos. Kommunskuld Den första analysfrågan, Kommunskuld, består av nyckeltalen förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Tierp får högsta betyg för båda nyckeltalen. Förpliktelsebeloppet anger kommunens framtida åtaganden i form av skulder, borgen och pensionsförpliktelser. Det visar om det finns skulder som finansierat tidigare generationers konsumtion och nuvarande generations förmåga att själv klara av sina framtida åtaganden. För Tierp ligger bruttoförpliktelsebeloppet på cirka 73 kronor per invånare. Det är relativt högt även Kommunalskatt: 21,8 Indikativ betygsmatris Fakta Tierp Betyg: A2 (KommunDiagnos 27) Befolkning: (26) Kommuntyp: Övriga kommuner ( invånare) Medelskattenivå: 2,78 En kronas skattehöjning: Cirka 28 miljoner 26 Förvaltningarnas totala intäkter: 1 1 miljoner 26 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: 9 procent Finansiell Elitlicens: 2 ( till , och till ). Medlem i KommunInvest: Nej Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A = Nivån för finansiell elitlicens 6 Kommunexperten nummer 2, 28 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

7 Tierp om kommunen med den största skulden har över 12 kronor per invånare. Med det förpliktelsebeloppet hamnar Tierp på plats 218 av Sveriges 29 kommuner, dvs det finns 72 kommuner som har högre belopp. I en del kommuner, som Tierp, går det att värdera vissa av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten och få ett mer rättvisande nettoförpliktelsebelopp. I Tierps hämtas värderingen från en utförd Kommun- Diagnos (mars 27). Med den värderingen på kronor per invånare får man ett nettoförpliktelsebelopp på cirka 25 kronor, vilket med god marginal understiger 35 7 kronor som är gränsen för indikation av konsumtionslån. Det finns alltså inga konsumtionslån och därför ges nyckeltalet förpliktelsebelopp betyget. Tierps amorteringsförmåga är. Den teoretiska återbetalningstiden är KOMMUNSKULD tkr/inv Förpliktelsebelopp Kommun 218 efter storlek på bruttoförpliktelserna Tierp kommun 26, kr/inv Bruttoförpliktelsebelopp Vissa tillgångar tkr/inv Förpliktelsebelopp värderade Nettoförpliktelsebelopp ,5 år och med marginal under första kritiska nivån 5 år. Nyckeltalet anger hur många år det skulle ta att lösa alla långa lån om sparandet, dvs kassaflödet från verksamheten, används enbart för att amortera lån. Nyckeltalet visar att den större delen av skulderna finns i de kommunägda företagen. Med betyget på förpliktelsebeloppet får Tierp delbetyget A på analysfrågan Kommunskuld. Kommunskuld ANALYSFR ÅGA I Kommuner listade efter storlek på förpliktelsebeloppet, sämst kommun (29) längst till vänster Kritisk nivå 3, 6 7 kr/inv Kritisk nivå 2, 45 7 kr/inv Kritisk nivå 1, 35 7 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Finansiell hälsa Den andra analysfrågan, Finansiell hälsa, visar om dagens generation konsumerar för mycket och utvärderas av nyckeltalen sparnivå, skuldflödesgrad, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Sparandet i Tierp får betyget. År 26 är sparnivån 6 procent av de totala intäkterna och når över nivån för god hushållning eller 5,25 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genomsnittliga nivån för mätperiodens fem sista år är 5,3 procent. Skuldflödesgraden visar om de långa skulderna växer snabbare än kommunens totala intäkter och anger skuldernas andel av intäkterna. För skuldflödesgraden får Tierp högsta betyg. De långa skulderna ligger på nivån 15 procent av intäkterna. Den första kritiska nivån passeras vid 25 procent av totala intäkter. För nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får Tierp det höga betyget. Måttet anger om summan av korta och långa skulder växer snabbare än kommunens förmögenhet i form av olika tillgångar. Dessa skulder ligger på nivån 4 procent av tillgångarna. Den första kritiska nivån passeras vid 6 procent. Men betyget blir inte det högsta () eftersom kommunkoncernens skulder i procent av hela kommunkoncernens tillgångar passerar en kritisk nivå. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. De korta skulderna har växt snabbare än omsättningstillgångarna under inledningsåren av mätperiodens sista fem bokslutsår. Sparandet fyller då inte på kassan lika snabbt som utgifterna för en större investeringspuckel tömde den. Förklaringen finns i nästa nyckeltal kapitalbildning. Kapitalbildningen får i Tierp betyget. Måttet anger om kommunen sparar till investeringarna eller om de finansieras på andra sätt (exempelvis via upplåning). I genomsnitt var sparnivån i Tierp under den senaste nioårsperioden 5,19 procent av de totala intäkterna. Det ska jämföras med investeringsgenomsnittet för samma period som var 7,87 procent. Det ger ett årligt lånebehov på 2,68 procent. För hela analysfrågan Finansiell hälsa blir delbetyget A, som framgår av betygsmatrisen i faktarutan. Finansiella risker Den tredje analysdelen indikerar krisutlösande finansiella risker genom sex nyckeltal. En allvarlig risk indikeras KOPIERING 1 FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2,

8 Tierp när två av nyckeltalen har betyget och det finns ett kritiskt samband. Tierp får delbetyg A på hela analysfrågan Finansiella risker. Nyckeltalet investeringsnivå är. För de senaste fem åren är investeringarna i genomsnitt 6 procent av de totala intäkterna och något över den norm på 5,5 procent som tillämpas för kommuner med stabil befolkningsutveckling, dvs kommuner som har en utveckling inom ±5 procent de senaste tio åren. Nu faller investeringarna efter investeringspuckeln 22 och 23 (11 procent) till nivåer under 4 procent varför betyget nås inom något år. Det finns ingen större risk att man drar på sig stora framtida drift- och underhållskostnader eller investerar ihjäl sig. Skattekraft är det första av skattebasens tre nyckeltal och berättar hur den kommunala beskattningsbara inkomsten utvecklas i förhållande till riket. Den är över 85 procent av rikssnittet de senaste åren och har ökat från 85 procent 22. Med en växande trend de senaste 6 åren får skattekraften betyget. När det gäller nyckeltalet befolkning får Tierp betyget. Man tappar befolkning i mycket ringa omfattning både årligen och långsiktigt. Men åldersstrukturen markerar ålderssnedhet. Det finns en FINANSIELL HÄLSA ANALYSFRÅGA II Sparnivå i procent av totala intäkter Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält= pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält= pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält= pengar finns även till nyinvesteringar En procent av totala intäkter är 1,1 miljoner kronor Finansiell hälsa Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning KRISUTLÖSANDE FINANSIELLA RISKER ANALYSFRÅGA III Investeringsnivå Bedömningsgrunder Två nyckeltal måste visa ett kritiskt mönster för att indikera allvarlig risk. 8 Sparnivå i procent av totala intäkter Befolkningsökning Tierp kommun Länet Riket Finansiella risker Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen m m 2 8 Kommunexperten nummer 2, 28 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. 1

9 Tierp svacka i samhällsbyggargenerationen år. När det gäller nyckeltalet sysselsättning utvecklas Tierp något bättre än riket över perioden Nyckeltalet sysselsättning får betyget. De sista två nyckeltalen gäller koncernrisker. De är bostadsöverskott och borgen och förmedlade lån. Tierp får på bostadsöverskott betyget eftersom det numera bara finns en mindre volym tomma lägenheter i allmännyttan som drar pengar. Den är nu 5,9 procent men var 1997 över 16 procent. Betyget för borgen är. Man har en stor volym borgen men inte några förmedlade lån. Det finns borgen på cirka 37 kronor per invånare att jämföra med vår högsta kritiska nivå på 27 kronor per invånare. Med ett negativt rörelsekapital är även hanteringsförmågan för eventuell utfallande borgen något svag. De sex nyckeltal ger sammantaget delbetyget A för analysfrågan Finansiella risker. MÖJL IGHETER Mkr Kostnadspress Jfr riket Jfr kommuntyp Jfr länet Tierps potential 129, Mkr ANALYSFR ÅGA I V Bedömningsgrunder Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner. Finansiella möjligheter Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadspress Finansiella möjligheter Den fjärde analysfrågan är de finansiella möjligheter och de värderas av nyckeltalen skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress. Nyckeltalet skattehöjning är uppbyggt så att Tierps skattesats jämförs med skattesatsen i den grannkommun som har lägst skatt (Uppsala) år 26. Eftersom Tierp har 45 öre lägre skatt (26) indikeras en potential och man får därför betyget på skattehöjning. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en potential och man kan höja avgifterna med cirka 38 miljoner inom 2 4 år. Det gäller avgifter inom äldre- och handikappomsorg, förskola och barnomsorg, kultur- och fritidsverksamhet. För avgiftshöjningar blir betyget. Det indikeras också en potential inom kommunens affärsverksamhet. Kostnadspressen kalkyleras till 129 miljoner kronor. Det är tillräckligt för att Tierp på kostnadspress ska få betyget. Man kan pressa kostnaderna med cirka 2 miljoner inom äldreomsorg, social omsorg, fritid och i det som kallas infrastruktur och skydd. Här ingår fysisk och teknisk planering, bostäder, näringsliv, turism, gator, parker, räddning och skydd. Eftersom en krona förändrad skatt motsvarar cirka 28 miljoner, utgör kalkylmässigt de finansiella möjligheterna i enbart de kommunala verksamheterna på 129 miljoner en sänkt skatt på 4,6 kronor. Motsvarigheten för den genomsnittliga kommunen i landet är cirka 3 kronor. Överkostnaden är personal eftersom det finns 14 anställda per tusen invånare. Om man jämför med normen 75 anställda per tusen invånare, finns en övertalighet på 581 anställda. Med hänsyn till att Tierp har en något större handikappverksamhet än genomsnittskommunen, bör denna övertalighet justeras ner med cirka 8 anställda. Det finns således potentialer. Tierp får delbetyg A på hela analysfrågan Finansiella möjligheter. Ledningsförmåga Analysfråga fem är indikation av ledningsrisk eller mer positivt uttryckt ledningsförmåga genom de tre nyckeltalen majoriteter, handlingskraft och avgiftspolitik. Det är mycket indikativa nyckeltal som enbart ger en fingervisning om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysfrågorna. Den politiska beslutsförmågan anges av nyckeltalet majoriteter och här är betyget för Tierp. Under de senaste fyra mandatperioderna har majoriteter funnits bara de tre första perioderna. Nu råder vågmästarläge. Kan kommunens organisation vara hämmande för genomförande av fattade beslut? Nyckeltalet handlingskraft får betyget, och anger att handlingsförmågan är tillräcklig. Om avgiftsandelen av totala intäkter trendmässigt minskar kan det bero på alltför opinionskänsliga politiker eller bristande effektivitet i administrationen av avgifterna. Det finns inget som visar att så är fallet så nyckeltalet avgiftspolitik får betyget. Tierp det speciella I ett av världens äldsta landskapsregementen, Upplands Fänika, fanns inte Uppsala kompani. Däremot Tierps kompani, som på den tiden tillhörde centrallandet i Uppland. Tierp har också varit den regionalt drivande kraften (den verkliga centralorten) i Uppland från och med Hade det inte varit för kommunalrådet i Tierp, Bengt-Olov Eriksson (s), så hade det idag inte funnits något regionaltåg mellan Arlanda och Gävle med centralstation i Tierp och förmodligen inte heller någon nyinvigd motor- KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 28 9 Mkr 25 Kostnadspress

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en!

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! 1 Grundstenen Bara goda och uthålliga finanser garanterar uthållig verksamhet av god kvalitet i en kommun. Det gäller din välfärd! 2

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysartikel Vad gör vi med de gamla? Hur prioriterar kommunalpolitikerna? De sju åren mellan 2006 och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer