Kommunexperten. Analyserade kommuner i KE 10/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Analyserade kommuner i KE 10/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 1, 28 Analyserade kommuner i KE 1/28 Danderyd är en av Sveriges mest välskötta kommun med högsta betyg i alla analysfrågor. Kommunskulden är rekordlåg; det finns faktiskt bara fyra kommuner i landet med lägre skuld än Danderyd Sidan 5 Även om det sammanfattande D-betyget ska uppfattas som en väckarklocka för Bjurholm, Sveriges minsta kommun, är läget inte nattsvart. Man har trots allt högsta betyg (A) på analysfrågan Finansiella möjligheter Sidan 14 Falkenberg har god potential; det brister bara i analysfråpgan Finansiell hälsa där man har C. Annars är Falkenberg en välskött kommun med växande befolkning, hög sysselsättning och stigande skattekraft Sidan 22 Markaryd är en toppkommun med högsta betyg i alla analysfrågor. Man skulle kunna säga typiskt småländskt välskött med så god ekonomi att man har utrymme att amortera långa lå Sidan 28 Gagnef klassas som en D-kommun. Det är analysfrågan Kommunskuld som med sitt D drar ner det sammanlagda betyget till D. Annars har Gagnef högsta betyg på både Finansiella risker och Finansiella möjligheter Sidan 35 Berg är en skuldsatt kommun. Det finns bara nio kommuner i landet som har högre kommunskuld. Dessutom är Berg en kommun som tappar befolkning; under de senaste tio åren har man minskat med cirka 9 procent Sidan 44 Motala har högsta betyg på alla analysfrågor utom en: Finansiell hälsa. Annars är Motala en välskött kommun med hög sysselsättning, stabilt invånarantal och goda finansiella möjligheter Sidan 51 Sölvesborg är på god väg mot den kommunala eliten i Sverige. Man har högsta betyg på alla analysfrågor utom en. Det Sölvesborg behöver förbättra sig på är i stort sett bara kapitalbildning och rörelsekapital Sidan 57 Senaste ratinglistan! Listan över Sveriges ekonomiskt mest välskötta komnuner tillhör ett av de mest lästa inslagen i tidningen, och listan uppderas varje månad med åtta nya kommuner. I det här numret presenteras den fjärde ratinglistan, och forfarande ligger Säter, Värnamo och Skellefteå överst. Nya på A-listan är Markaryd och Danderyd, som tar sig in på femte respektive tolfte plats Sidan 12 Vilka finansiella möjligheter har en kommun? När man bedömer kommuner tar man reda på behoven genom de tre frågorna Kommunskuld, Finansiell hälsa och Finansiella krisutlösande risker. Varje behov i de tre frågorna gör anspråk på uppoffringar som tillsammans bildar den fjärde analysfrågan, Finansiella möjligheter, där möjlighetrna utgörs av skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress Sidan 2 Aktuella krisläget Vilket förhållningssätt bör en kommun ha i nuvarande ekonomiska övergångsläge? Under en konjunkturcykel förändras förutsättningarna i kommunerna två gånger. Lika många gånger krävs ett strategibyte. En sådan tidpunkt var i början av 28 när vikande konjunkturer helt plötsligt presenterade ett utfall med omvänt tecken och det fattas pengar i planeringen. Det krävs därför en ny attityd, ett nytt lokalt förhållningssätt Sidan 42

2 Innehåll Innehåll Kommentaren... 3 Kommunalekonomisk analys så här går det till... 4 Danderyd... 5 Kommunexpertens ratinglista Bjurholm Analysfrågan Finansiella möjligheter del Falkenberg Markaryd Finansiell elitlicens Gagnef Vet du var du ska investera? På tvärs Berg Motala Sölvesborg Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är sålunda en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunalråd, kommunchefer, eko no mi chefer, in for mations chefer, närings livschefer, journalister, fackligt aktiva, riks dags ledamöter, ban kanställda, investerare, fastig hets förvaltare och mark nadsförare. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda ana lys tidning för oberoende kommunal ekonomisk analys. Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten AB. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 1 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Rolf Oward, Hans Jensevik Redaktion: Hans Jensevik, Rolf Oward Grafisk form: ett ess grafisk form & produktion Adress: Kommunexperten, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: Ljungbergs Tryckeri Kommunexperten trycks på Holmen Ideal matt 9 g Prenumeration: Prenumerationspris 12 nummer: 6 kronor exkl moms Lösnummer: 6 kronor exkl moms Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplats: ISSN Det är inte tillåtet att kopiera eller återge hela eller delar av innehållet i Kommunexperten utan skriftligt godkännande från Kommun experten AB. Undantag görs gi vet vis för journalisters citaträtt. Kommunexperten finns också på inter net. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Det finns också debattsidor för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommun experten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 1, 28 Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan.

3 Kommentaren Sköter ekonomijournalisterna sitt jobb? Det finns en ilska mot ekonomijournalister och ratinginstitut som inte skött och fortfarande inte sköter sina jobb. De senare varnade inte för den finansiella krisen och journalisterna kan idag inte förklara vad som är på gång. Det är viktigt att kommentera här, för Kommunexperten tillhör gruppen ekonomijournalister och baserar analysartiklarna på uppgifter från ett ratingföretag specialiserat på kommuner. Kritikerna undrar varför det inte längre finns undersökande ekonomisk journalistik. Journalisterna försvarar sig med att tempot är för högt. Man vågar inte vara borta många timmar från reuterskärmarna. Då tappar man kontakten med det som sker. Man säger sig vara den ekonomiska ytlighetens fångar. Det finns inte tid för eftertanke och analys. Man citerar varandra och samma pressmeddelande kan komma förbi många gånger i skruvad form. De som borde granskas får den okritiska möjligheten att kommentera vad som sker. Faktabaserad analys Kommunexperten tillhör inte den ekonomiska journalistflock som beskrivs ovan. I Kommunexperten granskas ingående åtta kommuner i månaden. Du får sex sju sidor systematiserad kunskap om varje kommun. Analyserna bygger uteslutande på fakta om ekonomin i kommunen och tar vi kontakt är det för att kontrollera uppgifter, när så behövs. När artikeln publicerats är vi givetvis öppna för kommentarer, kritik och alla typer av utbyte av synpunkter. Öppen och sluten rating Svensk Kommunrating kan rimligtvis inte heller tillhöra de kritiserade instituten man sysslar enbart med öppen rating. Det innebär att allt underlag presenteras öppet som visar varför en kommun har fått ett visst finansiellt betyg. Varje led i betygssättningen redovisas. Syftet är att beslutsfattarna i kommunen såväl som alla intresserade av kommunens ekonomi ska förstå hur man kan agera för att behålla betyget eller nå ett ännu högre. Det skiljer Svensk Kommunrating från traditionella ratingföretag som ger utlåtanden om finansiella betyg, vilket oftast styr prissättningen av en organisations upplåning. Bara ett betyg publiceras med magra kommentarer. Underlag av analytisk karaktär saknas. Den är därför inte transparent för marknadsaktörerna. Det framgår inte varför en organisation fått ett visst betyg eller hur det gått till. Man vet inte hur man ska göra för att förbättra sitt betyg. Det kallas rating, men en bättre benämning borde vara sluten rating. Traditionell sluten rating har visat sig ha en annan viktig nackdel, den fungerar för ryckigt på marknaden. Vid nedgradering av ett företag i ett känsligt läge faller ofta hela branscher igenom. Därför vågar man inte rata ner, eller så gör man det för sent. Den efterfrågade öppna ratingen ger däremot den transparens som krävs för en lugnt fungerande marknad. Vid exempelvis en branschkris kan marknaden snabbt konstatera vilka kommuner som är bra, och det vet aktörerna långt i förväg genom att ha tagit del av analysartiklarna. Kommunerna i nummer 1 Vad finns i det här numret? Det såg länge ut som om D-ratade Berg skulle bli nästa kommun med tillägget dödskalle, men märket får än så länge ligga kvar på bordet. Berg är marginellt bättre än Hallsberg, som analyseras i Kommunexperten 4/28. Om inte politikerna i Berg tar bättre tag i läget, kan effekterna av den kommande lågkonjunkturen om något år slå igenom i ett oönskat betygstillägg. A-ratade Danderyd är inte så klämd av systemet för utjämning av intäkter och kostnader som fördelningsfundamentalisterna ibland tror. Men man är lite klämd, vilket lett till en förmodligen mycket effektiv verksamhet. I Danderydanalysen finns en smakbit av den konsekvensbeskrivning som kommer att listas för alla kommuner i Sverige i nästa nummer av Kommunexperten. Hallsberg Kommunalrådet i Hallsberg skickade nyligen e-post till redaktionen och skrev att Hallsberg i årets företagarrankning avancerat från plats 155 i fjol till plats 7 i år. I vårt svar gratulerade vi Thomas Doxryd och i retur fick vi reda på att Hallsberg i dagarna sålt Ahlsellsfastigheten och fått tillbaka våra 222 miljoner. Ja, varför ska skattebetalarna i Hallsberg erbjuda sin skattebas som garant för lån till privata företag? Vi frågade i returnerande e-post om Hallsberg fått mer än 222 miljoner kronor för fastigheten. En god reavinst skulle kunna minska låneskulden mycket. Det rör på sig i Hallsberg efter analysen! Muntlig förnekelse, men rätt handlat. Hans Jensevik, chefredaktör Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan. Kommunexperten nummer 1, 28 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Vi analyserar en kommun på samma sätt som nationalekonomer analyserar ett land. I varje nummer av Kommunexperten analyseras åtta kom muner. Analysschemat innehåller fem centrala frågor. Hur är: kommunskulden? den finansiella hälsan? de finansiella riskerna? de finansiella möjlig heterna? Betygsmatris ledningsförmågan? På var och en av de första fyra frågorna sätts delbetyg enligt skala A, B, C och D i en betygsmatris. Finansiella nyckeltal används för att svara på frågorna och bestämma delbetyg. Nyckeltalen är nitton till antalet och betygsatta enligt en fyra gradig skala,,, och. Kommunskuldens två nyckeltal är förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Sammantaget visar de vilka förutsättningar kommunen har att klara framtida åtaganden (som pensioner, borgen och skulder). Den finansiella hälsan visar om dagens generation konsumerar för mycket, det vill säga låter bli att genom eget sparande finansiera sin egen generations andel av investeringarna. Här finns de fem nyckel talen skuldflödesgrad, spar nivå, skuld balansgrad, rörelse kapital och kapitalbildning. Finansiella risker består av följande sex nyckel tal: investeringsnivå, skattekraft, folk mängd, sysselsättning, bostads över skott och borgen. De visar om kommunen har finansiella risker som kan vara krisutlösande. De finansiella möjligheterna anger med tre nyckeltal om kom munen har möjlighet att via skatte höjning, avgifts höjning och kostnadspress stärka sina finanser. Ledningsförmågan visar med resterande tre nyckeltal styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft, det vill säga om kommunen har vad som krävs för att såväl fatta som verkställa även impopulära beslut. Uppgifterna i analyserna baseras på officiell statistik från SCB och Sveriges kommuner. Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A* B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A Fem analysfrågor I. Kommunskuld II. Finansiell hälsa III. Finansiella risker IV. Finansiella möjligheter V. ledningsförmåga** Nitton finansiella nyckeltal Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadsnivåer Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik Kapitalbildning Bostadsöverskott Borgen och förmedlade lån *Nivån för Finansiell Elitlicens, information om den tjänsten finns på **Kommenteras men betygsätts ej 4 Kommunexperten nummer 1, 28 Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan.

5 Danderyd Snålrik turbo på effektiviteten Danderyd är en verklig toppkommun, en av Sveriges mest välskötta. Man har högsta betyg i alla analysfrågor. Kommunskulden är rekordlåg; det finns faktiskt bara fyra kommuner i landet med lägre skuld än Danderyd. Sparandet ligger på hög nivå och genomsnittet för de senaste fem åren är höga sju procent. Man amorterar långa lån, och det är det inte många kommuner som gör. Det man möjligen kan kommentera är den dåliga kapitalbildningen; man har ett årligt lånebehov på 2,32 procent. Mediabild och bakgrund Danderyd där bor väl bara de rika. Så brukar det låta, och där slutar analysen. Men fullt så enkelt är det inte. Det är inte genom tur som Danderyd är en elitkommun. Men låt oss börja från början: Man tror att namnet Danderyd har med danar att göra, dvs danskar. Orten har bytt namn genom århundradena, och i slutet av 12-talet hette man Danarö för att något senare kallas Danarör. I mitten av 16-talet var det dags för Dandery (utan d ). Under 19-talet har Danderyds kommun förändrats ett stort antal gånger, bland annat 191 när dåvarande municipalsamhället Djursholm bröt sig ut och bildade Djursholms köping. Cirka tio år senare var det Stocksunds tur som blev egen köping. Ytterligare några år senar 1914 blev Djursholm stad och Enebyberg (egentligen Enebybergs villastad) blev eget municipalsamhälle. Det finns mycket som är speciellt med Danderyd. En av de speciella sakerna är att man har den högsta utbildningsnivå i landet; omkring hälften av alla mellan 25 och 64 år har postgymnasial utbildning på minst tre år. En annan är att man har landets högsta medelinkomst, och en tredje att man betalt in åtskilliga miljarder till andra kommuner via det kommunala utjämningssystemet. När Danderyd kommer på tal i media är det vanligen som slagträ, den där rika kommunen, som gynnas av diverse skatteregler. Men tänk om det faktiskt är så att Danderyd är en rik kommun av egen kraft. Man är ekonomisk skötsam, till och med lite snål, och spelar varken på travhästar eller köper trisslotter. Viktiga analysvillkor Analyserna bygger på officiell finansiell statistik från SCB och omfattar alla kommuner Observera att i analyserna från och med augusti 28 ingår uppgifter för bokslutsåret 27, och det innebär också nya kritiska nivåer för vissa nyckeltal. Bland annat försvinner nivåjusteringen år 2 för pensionsreformen i nyckeltalet sparnivå. Innan uppgifterna används i analysprogrammet jämförs viktiga sifferserier för de senaste sex åren med kommunernas årsredovisningar. Danderyd har en traditionell organisation med politiska nämnder som styr verksamhetsdrivande förvaltningar. Kommunskuld Den första analysfrågan, Kommunskuld, består av nyckeltalen förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Förpliktelsebeloppet anger kommunens framtida åtaganden i form av skulder, borgen och pensionsförpliktelser. Det visar om det finns skulder som finansierat tidigare generationers konsumtion och bedömer nuvarande generations förmåga att förbereda kommunen för kända framtida åtaganden. För Danderyd ligger bruttoförpliktelsebeloppet på cirka 32 1 kronor Faktaruta Danderyd Betyg: A (indikativt 28) Befolkning: (27) Kommuntyp: Förortskommuner Kommunalskatt: 17,2 (28) Medelskattenivå: 2,71 (28) En procents skattehöjning: Cirka 89 miljoner 27 Förvaltningarnas totala intäkter: 1 62 miljoner 27 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: Cirka procent Finansiell Elitlicens: Ingen Medlem i KommunInvest: Nej Indikativ betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A = Nivån för finansiell elit licens Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan. Kommunexperten nummer 1, 28 5

6 Danderyd per invånare. Det är avsevärt under medeltalet och långt från kommunen med den största skulden (137 kronor per invånare). Danderyd ligger på plats 5 av Sveriges 29 kommuner. Det går att värdera vissa av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten och få ett mer rättvisande nettoförpliktelsebelopp. I Danderyds fall ger en försiktig värdering strax under 7 kronor per invånare. Nettoförpliktelsebeloppet blir cirka 25 kronor, vilket med god marginal understiger 36 2 kronor som är gränsen för indikation av konsumtionslån. Det finns inga konsumtionslån och därför får nyckel talet förpliktelsebelopp betyget. Danderyds amorteringsförmåga är också. Den teoretiska återbetalningstiden är i genomsnitt tre år för de senaste fem bokslutsåren och därmed under första kritiska nivån 5 år. Nyckeltalet anger hur många år det skulle ta att lösa alla långa lån om sparandet används enbart för att amortera lån. Nyckeltalet berättar att KOmmunskulD tkr/inv Förpliktelsebelopp Kritisk nivå 3, 61 2 kr/inv Kritisk nivå 2, 46 2 kr/inv Kritisk nivå 1, 36 2 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Danderyd kommun 27, kr/inv Bruttoförpliktelsebelopp Inga tillgångar värderade Nettoförpliktelse belopp skulderna finns i de kommunägda bolagen. Med betyget på förpliktelsebeloppet får Danderyd delbetyget A på analysfrågan Kommunskuld. Finansiell hälsa Den andra analysfrågan, Finansiell hälsa, visar om dagens generation konsumerar för mycket och utvärderas av nyckeltalen sparnivå, skuldflödesgrad, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Sparandet får betyget. År 27 är sparnivån 7 procent av de totala intäkterna och över nivån för god hushållning eller 5,75 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genomsnittliga nivån för mätperiodens fem sista år är 7 procent. Skuldflödesgraden visar om de långa skulderna växer snabbare än kommunens totala intäkter och anger skuldernas andel av intäkterna. Den andelen ligger på 2 procent av intäkterna och trenden faller. Eftersom den första kritiska nivån är 25 procent Kommun 5 efter storlek på bruttoförpliktelserna Kommunskuld Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga ANAlysfråga i Kommuner listade efter storlek på förpliktelsebeloppet, sämst kommun (29) längst till vänster av de totala intäkterna blir betyget på skuldflödesgraden. På nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får man betyget. Måttet anger om summan av korta och långa skulder växer snabbare än kommunens förmögenhet i form av olika tillgångar. Skuldbalansgraden är cirka 3 procent av tillgångarna och trenden är sjunkande. Första kritiska nivån ligger dubbelt så högt på 6 procent. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. Korta skulder har växt obetydligt snabbare än omsättningstillgångarna under mätperiodens sista fem bokslutsår och är mindre än omsättningstillgångarna. Sparandet fyller på kassan snabbare än vad utgifterna för investeringarna tömmer den, men rörelsekapitalet faller sakta eftersom långa lån amorteras. Kapitalbildningen får betyget. Måttet anger om kommunen sparar till investeringarna eller om de finansieras på andra sätt (exempelvis via upplåning). I genomsnitt var sparnivån i Danderyd under den senaste nioårsperioden 5,23 procent av de totala intäkterna. Det ska jämföras med investeringsgenomsnittet för samma period (nio år) som var 7,55 procent. Det ger ett årligt lånebehov på 2,32 procent. Med betyget på sparnivå får Danderyd delbetyget A på hela analysfrågan Finansiell hälsa. Finansiella risker Den tredje analysfrågan indikerar krisutlösande finansiella risker genom sex nyckeltal. En allvarlig risk indikeras när två av nyckeltalen har betyget och det finns ett kritiskt samband. Även kombinationen och på två nyckeltal kan räcka för indikation av en klar risk som behöver hanteras. Nyckeltalet investeringsnivå är. För de senaste fem åren är investeringarna i genomsnitt cirka 5,7 procent av de totala intäkterna. I en befolkningsmässigt stabil kommun som Danderyd bör investeringsnivån 6 Kommunexperten nummer 1, 28 Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan.

7 Danderyd ligga på 5,5 procent av de totala intäkterna. Det finns således ingen risk att man investerar ihjäl sig eller drar på sig stora framtida drift- och underhållskostnader eftersom investeringsnivån är normal. Nyckeltalet skattekraft visar att den kommunala beskattningsbara inkomsten är mycket över rikssnittet. Med en fallande trend de senaste sex åren från 19 procent av rikssnittet till 178 procent får skattekraften betyget. När det gäller nyckeltalet befolkning får Danderyd betyget. Man växer årligen och under de senaste tio åren är tillväxten 4,9 procent. Åldersstrukturen är bra, men innehåller två kritiska snedheter jämfört befolkningspyramiden för riket. Det finns två ungdomspucklar i åldersgrupperna 6 och 7 15 år. När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar Danderyd en långsiktig trend som är något sämre än motsvarande trend för riket. Nyckeltalet sysselsättning får därför betyget. De sista två nyckeltalen gäller koncernrisker. De är bostadsöverskott och borgen. Danderyd får på bostadsöverskott betyget eftersom kommunen inte längre äger något allmännyttigt bostadsföretag. Betyget för borgen är. Man har borgen och förmedlade lån på cirka 2 1 kronor per invånare. Det är klart under den första kritiska nivån på 15 kronor per invånare. Finansiell hälsa ANAlysfråga ii % Sparnivå i procent av totala intäkter Krisutlösande finansiella risker Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält= pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält= pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält= pengar finns även till nyinvesteringar En procent av totala intäkter är 16,2 miljoner kronor. Finansiell hälsa Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning ANAlysfråga iii % 15 1 Investeringsnivå Bedömningsgrunder Två nyckeltal måste visa ett kritiskt mönster för att indikera allvarlig risk. 5 % Skatteunderlag/invånare Kommunens andel av medelskattekraften i Riket Finansiella risker Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen m m Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan. Kommunexperten nummer 1, 28 7

8 Danderyd De sex nyckeltalen ger samman taget delbetyget A för analysfrågan Finansiella risker. Möjligheter Finansiella möjligheter Den fjärde analysfrågan är finansiella möjligheter. De utvärderas av nyckeltalen, skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress. Nyckeltalet skattehöjning är uppbyggt så att Danderyds skattesats jämförs med skattesatsen i den grannkommun som har lägst skatt (Solna) år 27. Eftersom Danderyd har hög re skattesats med,8 procent finns ingen potential och betyget blir på skattehöjning. Danderyd höjde skatten i stort sett varje år efter införandet av det nya systemet för utjämning av intäkter och kostnader mellan kommunerna, och nådde toppen 24 med 18,43 procent. Från och med 26 har skatten sänkts varje år och är 28 17,2 procent. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en viss potential och man kan höja avgifterna med cirka 4 miljoner inom 2 4 år. Det gäller då främst avgifter inom förskola och barnomsorg, äldreomsorg, fritidsverksamhet och kultur. Cirka 2 miljoner av potentialen indikeras inom äldreomsorgen och 14 inom förskola och barnomsorg. Det indikeras även en potential inom affärsverksamheten. För avgiftshöjningar blir betyget. Kostnadspressen kalkyleras till 237 miljoner kronor. Det är tillräckligt för att Danderyd på kostnadspress ska få betyg. Man kan pressa kostnaderna med 135 miljoner kronor inom äldreomsorg och med 4 miljoner inom det som kallas infrastruktur och skydd. Här ingår fysisk och teknisk planering, bostäder, näringsliv, turism, gator, parker, räddning och skydd. Vidare kan kostnader pressas ner med 3 miljoner kronor vardera inom förskola 1 5 år och fritidsverksamhet. Eftersom en procent i förändrad skatt motsvarar cirka 89 miljoner utgör kalkylmässigt de finansiella möjligheterna i enbart de kommunala verksamheterna på 237 miljoner en sänkt skatt på cirka 2,7 procent. Motsvarigheten för den genomsnittliga kommunen i landet är cirka 3 procent på skattenivån. Överkostnaderna, som är något lägre än normalt, är till ringa del personal eftersom det finns bara 61 anställda per tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidrag enligt LSS-systemet för handikappade och andelen verksamheter i egen regi borde 59 per tusen invånare vara en relevant lokal norm. Då finns en övertalighet på cirka 76 personer. Danderyd får delbetyg A på hela analysfrågan Finansiella möjligheter. ANAlysfråga iv Ledningsförmåga Analysfråga fem är indikation av ledningsförmåga genom de tre nyckeltalen majoriteter, handlingskraft och avgiftspolitik. Det är mycket indikativa nyckeltal som enbart ger en finger visning om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysfrågorna. För den politiska beslutsförmågan gäller nyckeltalet majoriteter och här är betyget för Danderyd (här finns bara betygen och ). Ett borgerligt block har växt i betydelse under de senaste åtta mandatperioderna, och i senaste valet fick Moderaterna egen majoritet. Kan kommunens organisation vara hämmande för genomförandet av fattade beslut? För nyckeltalet handlingskraft är betyget. Om avgiftsandelen av totala intäkter trendmässigt minskar kan det bero på alltför opinionskänsliga politiker eller bristande effektivitet i administrationen av avgifterna. Det finns ingen sådan indikation och nyckel talet avgiftspolitik får betyget. Danderyd det speciella Danderyd är en A-kommun. Och Danderyd väcker många och starka känslor hos många. Där bor de rika, och så skymmer känslorna sikten för förnuftet. Därför inleds analysen med det sakliga konstaterandet att Danderyd har delbetyget A på de fyra viktiga analysfrågorna och därmed det indikativa finansiella betyget A. Man marscherar rakt in på A-listan och när 8 kommuner av 29 är analyserade ligger man på plats 12. Värt att notera är att Markaryd, som också analyseras i det här numret, hamnar högre upp än Danderyd (plats 5). Mkr Kostnadspress Jfr riket Jfr kommuntyp Jfr länet Danderyd potential 237, Mkr Bedömningsgrunder Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner. Finansiella möjligheter Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadspress Rang A- kommuner 1 Säter Värnamo Skellefteå Karlstad Markaryd Danderyd Det som väcker avundsjukans onda känslor framgår av diagrammet 8 Kommunexperten nummer 1, 28 Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan.

9 Danderyd LedningsförmågA under analysfrågan finansiella risker i diagrammet skatteunderlag per invånare. Det är nyckeltalet skattekraft, och det berättar vad som hänt med den kommunala beskattningsbara medelinkomsten. Den är inte bara extremt hög i Danderyd utan har snabbt växt till 19 procent av rikssnittet 23. Varför skattekraften därefter faller kommenteras längre fram. Förr när kommunens skatteintäkter var skattekraften x antal invånare x skattesatsen kunde skattesatsen sänkas i takt med att skattekraften växte. Intäkterna förblev oförändrade. Allt bättre ställda inkomsttagare, som i Danderyd, kunde få sänkta skatter och ökade disponibla inkomster i takt med att deras inkomster växte snabbare än andras i samhället. Det ansågs inte rättvist. Men avundsjukan drev konstruktörerna av det nuvarande systemet för utjämning av intäkter och kostnader till den diametralt andra ytterligheten. Man utjämnade inte en del av skattekraften utan hela, dvs alla kommunalt beskattningsbara inkomster samlades i en påse och dividerades med hela befolkningstalet i riket. Formeln blev skattekraften i Riket x befolkningen i Danderyd x skattesatsen i Danderyd. Det är klart att när Danderyd blev tvungen att leverera in hela den del av skattekraften, som översteg 1 procent av rikssnittets drev det upp skattesatsen i Danderyd, från 13,45 (1994) till toppen 24 på 18,43 procent. Det är nästan 5 procent. När kommunerna kan öka intäkterna bara genom de två faktorerna befolkningsantal och skattesatsens höjd, blir trängda kommuner inåtvända och kostnadseffektiviserande organisationer. Rationellt sett finns ingen anledning att förbättra det lokala företagsklimatet, näringslivets olika förutsättningar eller andra faktorer som ökar skattekraften. Det är också vad Danderyd gjort. Man har blivit så duktig på verksamhetsstyrning och effektivisering att skatten igen har kunnat sänkas. Nu är den 17,2. För att belysa konsekvenserna när statistisk rättvisa får ligga till grund för reformer presenteras en tabell (upptill på sidan 1), där landets 29 kommuner rangordnas efter totala intäkter per invånare. I Sorsele förfogar kommunalpolitikerna över kronor per invånare och i Solna, längst ner i tabellen, kronor per invånare. Politikerna i Solna förfogar således över 47,3 procent av det man genom utjämningen får i Sorsele (räknat per invånare). Har man lyckats sätta åt Danderyd också? Danderyd ligger ungefär mitt i tabellen med ganska normala intäkter, fastän skattesatsen är i nivå med Solnas. Men Danderyd har inga större överkostnader i verksamheterna. De motsvarar bara en skattesänkning på 2,66 procent. Utjämningen har tvingat Danderyd att bli mästare på att pressa kostnaderna. Det behöver man inte i Sorsele som har överkostnader motsvarande en skattesänkning på 16,9 procent. Stämplad som fattig kommun av utjämningssystemet är det också legitimt att hålla hög skatt. Och vad gör man med pengarna man förfogar över? Anställer folk. Sorsele har 143 anställda per tusen invånare och Solna 41 per tusen. Nu ska sägas att Solna bara bedriver cirka hälften av sin verksamhet i egen regi. Utgår vi från kommunernas verksamheter och gör kalkylen att de i alla kommuner kan drivas till en rimlig lägre kostnad per konsumentenhet, får man de överkostnader som omräknade i möjlig skattesänkning pre ANAlysfråga v Politisk fördelning Bedömningsgrunder Mycket indikativa nyckeltal som kan ge fingervisningar om varför det ser ut som det gör i tidigare fyra analysdelar. % Ledningsförmåga Majoriteter* Handlingskraft Avgiftspolitik * Nyckel talet Majoriteter har bara två betyg: och. Moderaterna Folkpartiet Övriga vågmästarpartier Miljöpartiet (Vågmästare) Vänsterpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet (Vågmästare) Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Kopiering förbjuden. Se redaktionsrutan. Kommunexperten nummer 1, 28 9

Så ska offentliga företag styras!

Så ska offentliga företag styras! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr/2 4 kr exkl moms Nr 4, 29 Så ska offentliga företag styras! Det krävs samsyn om formerna

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 1, 21 Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Det

Läs mer

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 4, 21 Undvik svenska greklandskommuner Du är en företagare

Läs mer

Kommunexperten. Så fattar du lönsamma investeringsbeslut. Är kommunerna bra försäkringsbolag? Analyserade kommuner i KE 4/2008

Kommunexperten. Så fattar du lönsamma investeringsbeslut. Är kommunerna bra försäkringsbolag? Analyserade kommuner i KE 4/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 4, 28 Analyserade kommuner i KE 4/28 Övertorneå är en mycket bra och välskött

Läs mer

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/211 Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Det finns ett stort

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa?

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Ett land kan

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-8-1 RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun

Läs mer

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 14-4-7 NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Nordanstig kommun Presentation: I Nordanstig

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating.

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating. ANALYSHANDBOK För analysartiklar i Kommunexperten Uppsala 2011-11-11 Kommuner analyseras som små länder Handledning för de fem analysfrågorna: Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2006 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig'

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' KommunDiagnos för Kungälvs kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1993-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-16

KOMMUNANALYS 2005-05-16 KOMMUNANALYS 25-5-16 HÖÖR KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala, Tel: 18-14 6 3, Fax:18-14 6 34, Sidan 1 KommunAnalys för Höör kommum Finansiell

Läs mer