Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa?"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Ett land kan underinvestera i en konjunktursvacka och på så sätt förvärra det ekonomiska läget eftersom man inte har adekvat redovisning. Om staten likt kommunerna hade resultat- och balansräkningar i stället för avräkningar med operiodiserade utgifter och inkomster skulle det vara enkelt att se hur solventa statens finanser var och vilket utrymme som fanns för extra investeringar i stimulerande syfte. Med ett sådant analyssystem hittas solventa ekonomiska noll alternativ att styra efter, och med dem som bas kan också statens investeringar sättas in motcykliskt. Sidan 66 Analyserade kommuner i det här numret EKSJÖ i Småland är en C-kommun som har gått ned ett steg från B-betyget i analysen från 21. Skälet är i huvudsak ett envist fallande trend i sparandet. Det finns överkostnader som kan användas för att öka sparandet Sidan 6 Västmanländska NORA är numera en D- kommun. Skälet är de höga skulderna i de egna ägda före tagen och betyget på kommunskuld är D. I övrigt är finanserna i Nora starka och man har A på de tre övriga analysområdena Sidan 26 TÄBY har A-betyg idag liksom i analysen för två år sedan. Man investerar i högsta laget och investeringarna har för länge sedan passerat sin långsiktigt optimala nivå. Annars är Täby en mycket välskött kommun Sidan 46 GÖTENE är en stabil B-kommun som inte har långt kvar till A-klassning. Det gäller att sparandet med marginal ligger över 5 procent av totala intäkter. För det krävs 1 miljoner kronor Sidan 11 Skånska LANDSKRONA har fastnat i riskkombinationen höga överkostnader för bidrag, stor befolkningsökning, snabbt fallande medelinkomst och förvärvsfrekvens. Att minska den finansiella risken bör börja med en mindre generös bidragsregim Sidan 16 MALUNG-SÄLEN har tack vara ett högre sparande förbättrat sig till B jämfört med analysen för två år sedan. Just nu investerar man väl mycket och kommunen bör dra ner investeringarna till den långsiktigt optimala nivån Sidan 21 C-kommunen NYNÄSHAMN i Södermanland har samma betyg som för två år sedan och av samma skäl: kommunskulden är för hög. Trenden i sparandet pekar ned och konsumtionsskulden är 5 miljoner kronor Sidan 31 Värmländska D-kommunen STORFORS har minskat kommunskulden, men den är fortfarande hög. Man bör lägga sparandet över 4,75 procent av de totala intäkterna och dra ner investeringar till 2,5 pro cent av intäkterna Sidan 36 SVALÖV i Skåne har A på alla delmoment utom ett finansiell hälsa. Det man behöver göra är att öka sparandet med 5 miljoner kronor och lägga det över 3,5 procent av de totala intäkterna. Överkostnader finns Sidan 41 B-kommunen VINDELN som ligger i Västerbotten har förbättrat sig rejält jämfört med analysen 21. Det är faktiskt inte långt till A-klassning. Det gäller för Vindeln att behålla dagens långsiktigt hållbara sparande på 5 procent Sidan 51 C-klassade VINGÅKER i Södermanland har huvudsakligen ett problem: en för hög kommunskuld. För att nå A-betyg på det delmomentet krävs att kommunskulden netto sänks med drygt 8 miljoner kronor. Det finns överkostnader Sidan 56 Uppländska ÄLVKARLEBY är på väg upp. Man är B-klassad och kan inom några år få A-betyg om sparnivån läggs över 5,25 procent av de totala intäkterna och sådana åtgärder vidtas som stabiliserar och vänder befolkningsutvecklingen Sidan 61

2 Innehåll Innehåll Ledaren...3 Kommunalekonomisk analys så här går det till...4 Kommunexpertens ratinglista...5 Eksjö...6 Götene...11 Landskrona...16 Malung-Sälen...21 Nora...26 Nynäshamn...31 Storfors...36 Svalöv...41 Täby...46 Vindeln...51 Vingåker...56 Älvkarleby...61 Underinvesterar Sverige?...66 Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som normalt kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är följaktligen en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, informationschefer, näringslivschefer, journalister, fackligt aktiva, riksdagsledamöter, bankanställda, investerare, fastighetsförvaltare och marknadsförare. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda ana lystidning för oberoende kommunalekonomisk analys. Kommunexperten ges ut av Svensk Kommunrating AB. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 15 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Hans Jensevik, Rolf Oward och Annette Westerlund Redaktion: Hans Jensevik och Rolf Oward Original: Byrå4 Adress: Svensk Kommunrating AB, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: InPrint Kommunexperten trycks på 9 g Multi design original white Prenumeration: Prenumerationspris exkl moms: Ett år (12 nr) i pdf-format 6 8 kr Ett år (12 nr) i pappersformat 7 6 kr Ett år (12 nr) både i pdf-format och papper 1 4 kr Ett enstaka nummer i pdf-format 3 8 kr Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplatser: och ISSN Materialet i Kommun experten är upphovsrättsligt skyddat. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt. Välkommen att kontakta oss om du vill använda innehållet i exempelvis PReller marknadsföringssyfte. Kommunexperten finns också på internet. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Det finns också debattsidor för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommunexperten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

3 Ledaren Är Söderhamn ett Sverige i miniatyr? Ledare skrivs allra sist. Också den här gången. Många utkast försvann i pappers korgen innan uppslaget kom: Nyheterna meddelar att Söderhamn bussar arbets lösa ungdomar till jobb i Norge (31/9-212). Man exporterar problem som skulle ha lösts på hemmaplan om kommunledningen haft annan attityd. Söderhamn analyserades i Kommunexperten för första gången i februari 29. Betyget blev D på aspekten krisutlösande finansiella risker. På övriga tre aspekter visade Söderhamn styrka och fick A. Staten hade avvecklat flygflottiljen. Det indikerades lokal näringslivssvikt, arbetslöshet, befolkningen minskade och det fanns tomma lägenheter. Vad berättade analysen egentligen? En i grunden välskött kommun med ledig kapacitet var man än såg. Vilka lokaliseringsmöjligheter innebar inte det, men visste företag med etableringsambitioner om läget? Gjorde ledningen i Söderhamn reklam för en kommun av idel möjligheter? Tillåtet med skryt Kommunexperten hade sedan några nummer artiklar om retorik med vinklingen hur kommunpolitiker argumenterar bäst när det gäller kommunens ekonomi. I samma nummer publicerades artikeln När PR-byrån säljer kommunen med Söderhamns läge som case. Vi ville ju hjälpa till, men ingen respons kom från Söderhamn. En dag veks för Söderhamn. Vi satte oss i bilen och for upp till Söderhamn och träffade kommunstyrelsen. Vi drog vårt koncept. Vi blev unisont utskällda för att vi som privata företagare hade fräckheten att marknadsföra våra tjänster. Vi fick förstahandserfarenhet av det dåliga företagsklimat kommunen spred omkring sig. Vi gick ut, satte oss i bilen och for hem. Nu exporterar Söderhamn sina framtida möjligheter till Norge i stället för att importera företag. Är Söderhamn ett Sverige i miniatyr? Låt oss hoppas att så inte är fallet. Låt oss gå vidare och öppna det här numret med tolv nyanalyserade kommuner. Fem med oförändrat betyg Det finns en A-kommun. Det är Täby som behåller sitt A-betyg från förra analysen, men som kommer att ratas B om investeringsnivån ligger kvar på nuvarande höga nivå. Tre kommuner behåller C-betyget: Landskrona, Nynäshamn och Vingåker. Landskrona lider av bidragsdriven befolkningstillväxt, något som avklingar i Nynäshamn som i stället varnas för hög kommunskuld. I Vingåker förbättras sju nyckeltal åtta betygssteg, men det räcker inte. Man är dock mycket nära nästa högre nivå. På D-nivån finns Storfors, som blir bättre av statliga insatser men sämre på egna meriter och ligger kvar på D. Fem blir bättre och alla upp till B Fyra kommuner går ett betygssteg från C till B: Götene, Malung-Sälen, Svalöv och Älvkarleby. Götene har brutit en fallande trend med den nya motorvägen eller är det bara konjunkturkänslighet? Malung-Sälen, Svalöv och Älvkarleby visar framfötterna genom att sköta ekonomin bättre. Men den som gör det senare mest effektivt är Vindeln som genom att göra de exakt rätta åtgärderna tar två steg och går från D till B. Duktigt! Två faller Eksjö faller från B till C i takt med ett mångårigt fall i sparandet och Nora från C till D på enbart försämringar i aspekten kommunskuld. Hallå Nora! Det syns i analysen att skulderna växer snabbt ute i bolagen. Hans Jensevik Perspektivet som ingen annan har! Låt Har du dig läsplatta? förundras Pröva över vårt hur analysbibliotek mycket bättre under du 4 månader! kan göra genom en effektivare Här finns ekonomisk alla utgivna och nummer finansiell av Kommunexperten, styrning av hela kommunkoncernen. aktuella kommunanalyser för alla kommuner och över Se din kommun genomlyst och värderad top down som ett land ratas! hundra fackartiklar. Tillhör du de många nya med förändringsenergi, nyfikenhet och öppna attityder som vill bryta mönstret? Ring mig! SVENSK KOMMUNRATING Chefredaktör och ansvarig utgivare för Kommunexperten Hans Jensevik, VD Svensk KommunRating AB Tel , E-post: KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Ställ diagnos på din kommun Varje kommun plockas ut, var för sig, och analyseras så som nationalekonomer analyserar ett land. 1 Om kommunskulden, förpliktelsebeloppet, är hög är det ett varningstecken. Förpliktelsebeloppet är det penningbelopp som måste trollas fram om alla ekonomiska förpliktelser skulle utfalla samtidigt (ett krisläge). Förpliktelsebeloppet är skulder, borgen och pensionsskuld. Ett för lågt värde kräver extra amorteringar. 2 Finansiell hälsa En kommun med bra finanser tål högre förpliktelser. Här kollas att det finns tillräckliga överskott för att kunna investera, amortera skulder och betala pensioner. Vid för låga värden krävs ett ökat sparande. risker 3 Här kollas om kommunen investerar för mycket, har sviktande skattebaser eller tomma lägenheter i bostadsföretaget. Det kan utgöra framtida risker. De bör hanteras bort och det kräver kostnader. 4 möjligheter Här utreds möjligheterna att hantera behoven av extra amorteringar, ökat sparande och riskhanteringskostnader. Finns det utrymme för kommunen att höja skatter och avgifter eller pressa ned kostnader? Vad är effektivast? Indikativ betygsmatris Finansiell hälsa risker möjligheter A B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, i det här fallet B 5 Ledningsförmåga Om kommunens politiker inte känner till den finansiella verkligheten är sannolikheten stor att de styr fel. De kan också sakna förmåga eller vilja att styra. Den som däremot är fullständigt informerad kan inte komma ifrån ansvaret att aktivt leda och styra. = Nivån för finansiell elitlicens En A-kommun är meriterad för att inneha en Finansiell Elitlicens. Det är det excellenta finansiella målet för alla kommuner. 4 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

5 Kommunexpertens ratinglista Kommuner på ratinglistan I varje nummer av Kommunexperten analyseras tolv kommuner. Kommunerna får ett ratingbetyg och en tendensmarkering. De aktuella kommunerna i det här numret av tidningen ser du nedan. Hela ratinglistan med alla kommuner finns på vår hemsida. Ratingbetyg Vid en kommunanalys sätts betyg genom att jämföra med en tänkt kommun dvs en norm. Det är det som är rating och allt annat är ranking. Kommunanalysens fem olika delar innehåller tillsammans 19 finansiella nyckeltal som bedöms efter en fyrgradig skala:,, och Dålig. Därefter sätts ett delbetyg på fyra av de fem analysdelarna i en betygsmatris. Det lägsta delbetyget bestämmer sedan slutbetyget. Det finansiella slutbetyget har också en fyrgradig skala men här med betygen A, B, C och D. Därför finns det fyra grupper i ratinglistan på hemsidan där kommunerna är samlade i bokstavsordning. Solvens Betygen sätts enligt solvensprincipen. Solvens betyder ett ekonomiskt läge där en organisation klarar alla sina framtida åtaganden. Till exempel så mäts försäkringsbolags solvensgrad. På samma sätt mäter vi kommuners förmåga att klara sina åtaganden i framtiden. En kommun, som idag uppfyller sådana krav, sägs ha framtidens ekonomi redan idag och är meriterad till det finansiella betyget A. A-kommuner Det finansiella betyget A visar för det första att kommunen har utlåtanden på högsta nivå inom de fyra viktiga analysdelarna kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Kraven för A-nivå innebär också att kommunen uppfyller villkor som, om de hålls i framtiden, gör att det ekonomiska och finansiella läget inte ska försämras. För det andra betyder A-betyget här att en rating av högre dignitet med stor sannolikhet fastställer det betyget. B-kommuner I B-gruppen finns det kommuner som knackar på dörren till A-gruppen och sådana som är på väg ner i C-gruppen. Om man inte har högre ambitioner än vad man nivåmässigt ligger på så förblir man en B-kommun eller så faller man. C-kommuner I C-gruppen finns det en del kommuner som utan tvekan kommer att falla ner mot D-gruppen om inte kommunledningen agerar kraftfullare när det gäller att styra ekonomin. D-kommuner I D-gruppen finns två typer av kommuner. Den första typen är kommuner som kan räknas hem, det finns alltså finansiella möjligheter att nå högre betyg. De här kommunerna är inte kriskommuner. De kan klara sina problem på egen hand men det krävs ordentliga uppoffringar. Beroende på typen av problem så tar det allt från 5 till 2 år och i vissa fall ännu längre tid att meritera sig för en plats i A-gruppen. Den andra typen är de som har ställt till det för sig och kan klassas som finansiella kriskommuner. De klarar inte att själva reda ut sin ekonomi utan behöver extern hjälp. De olika typerna särredovisas inte. Tendens Varje analyserad kommun får en tendensmarkering som visar kommunens utveckling. Markeringen visar om kommunens ekonomiska och finansiella läge är stabilt, stigande eller fallande. I det här numret Rating Kommun Tendens A Täby B Götene Malung-Sälen C D Svalöv Vindeln Älvkarleby Eksjö Landskrona Nynäshamn Vingåker Nora Storfors Nästa nr Publiceringen av nästa nummer, Kommunexperten 11/212, blir troligen något försenad. Vi är fortfarande inte riktigt ikapp efter sommaren men vår ambition är att årets tolfte och sista nummer ska vara ute före julhelgen. Vi önskar alla en härlig höst! KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 5

6 Eksjö Eksjö bra ratt Betyg Tendens C men för klena styrtag Diagnos: Eksjö hade B i analysen hösten 21 med kort väg upp till A. Men en envist fallande trend i sparandet skulle kunna resultera i C inom något år. Där, med betyget C, är Eksjö idag. En ny organisation med bättre ekonomiska förutsättningar för att styra infördes redan före analysen. Därför fanns förväntningar att Eksjö skulle bryta den fallande trenden och nå A-betyg A. Överkostnader finns och kan nyttjas för att öka sparandet. Åtgärder: Eksjö kan fånga upp den fallande sparnivån genom stramare ekonomisk hushållning och lägga tillbaka sparande med marginal över 3,5 procent av totala intäkter. För det behövs 25 miljoner kronor. Att utnyttja finns överkostnader på 122 miljoner kronor i kommunens verksamheter, men det förefaller som om redovisningen här inte är helt korrekt. Det gäller särskilt relationen i kostnader mellan äldre- och handikappomsorgerna. Mediabild och bakgrund Eksjö ligger i Småland och är en gammal ort som började som tingsplats på 13-talet. En naturlig knutpunkt för handel och tingsförhandlingar där vägarna möttes mellan Kalmar, Växjö och Linköping. Erik av Pommern gav Eksjö stadsprivilegier redan 143 och runt 144 började Eksjös historia som militärstad när Ränneslätt började användas som övningsplats. Under det nordiska sjuårskriget ( ) brändes staden ner. År 162 var den åter uppbyggd. En annan brand ägde rum 1856 när området söder om kyrkan i stort sett totalförstördes. År 1857 är stads planen klar för den brunna stadsdelen. Den tar hänsyn till risken för brand, och innebär bland annat att det inte blir lika trånga gränder och gator som förut. Den planen var framgångsrik; i dagens Eksjö är 65 procent av byggnadsbeståndet byggt före 19. Andelen trähus är också stor och Eksjö är en av landets tre trästäder. Pressen berättar om LUPP, som är en enkät som Ungdoms styrelsen utvecklat för lokal uppföljning av ungdomspolitiken i syfte att kommunerna ska få bättre kunskap om sina unga. Eksjö är en av 44 kommuner i landet som genomför en LUPP-undersökning. Alla elever i årskurs åtta och andraårselever på gymnasiet deltar. Man berättar också om Översiktsplan för Eksjö kommun där samrådsskedet just inletts med sikte å 22 och den framtida utvecklingen i kommunen. Under hösten kommer fem möten att hållas där representanter från den politiska styrgruppen samt företrädare från arbetsgruppen presenterar förslaget. Här har eksjöborna möjlighet att påverka sin boendemiljö. Speciella förutsättningar Eksjö har en organisation med fyra utskott under kommunstyrelsen. Kommunen har samlat sina egna ägda företag i en koncern med Eksjö Stadshus AB som moderbolag. Eksjö Kommunfastigheter AB äger kommunens verksamhetsfastigheter. Det påverkar de kritiska nivåerna i nyckeltalen sparoch investeringsnivå och har därför justerats ned. Faktaruta Eksjö Befolkning: (211) Kommuntyp: Kommuner i tätbefolkad region Kommunalskatt: 21,9 (211) Medelskattenivå: 2,73 (211) En procents skattehöjning: 29 miljoner 211 Förvaltningarnas totala intäkter: 1 1 miljoner 211 Pensionsmedel i förvaltning: miljoner 211 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: Cirka 2 procent Finansiell Elitlicens: Ingen Medlem i KommunInvest: Ja Indikativ betygsmatris Finansiell hälsa risker Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs C möjligheter A B C D = Nivån för finansiell elitlicens 6 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

7 Eksjö Bruttoförpliktelsebeloppet är på cirka 88 1 kronor per invånare. Det är över medeltalet och inte så långt från kommunen med den största skulden (183 kronor per invånare). Eksjö ligger på plats 212 av Sveriges 29 kommuner. En försiktig värdering av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten ger cirka 56 9 kronor per invånare. Nettoförpliktelse beloppet blir då 31 2 kronor. Det är under den första kritiska gränsen 38 5 kronor och nyckeltalet förpliktelsebelopp får betyget. Eksjös amorteringsförmåga får ock så betyget. Den teo retiska återbetalningstiden är i genomsnitt noll år de senaste fem bokslutsåren och under den första kritiska gränsen 5 år. Med betyget på förpliktelsebeloppet får Eksjö delbetyget A på analysfrågan Kronor per invånare Förpliktelsebelopp Eksjö kommun Bruttoförpliktelsebelopp Vissa tillgångar värderade Nettoförpliktelsebelopp 211 kr/inv Nr 212 efter storlek på bruttoförpliktelserna Kritisk nivå kr/inv Kritisk nivå kr/inv Kritisk nivå kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Kommuner efter storlek på bruttoförpliktelserna Dålig Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Finansiell hälsa Sparandet i Eksjö får betyget. År 211 är sparnivån 2,3 procent av de totala intäkterna och under nivån för god hushållning eller 3,5 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genom snittliga nivån de senaste fem åren är 2,6 procent. Kommunens resultatprognos för 212 visar ett lågt sparande på 1,1 procent. Skuldernas andel av de totala intäkterna är procent i Eksjö. Det finns förmedlade lån till de kommunägda bolagen. Förmedlade lån innebär normalt att förvaltningarna lånar långt och förmedlar en del av lånen till de egna ägda bolagen. Eksjö hade miljoner kronor i långa skulder 211 och förmedlade 119 miljoner i lån till de egna bolagen. Här förmedlas alltså lånen direkt från det egna kapitalet. Den första kritiska nivån är 25 procent av intäkterna och betyget blir för skuldflödesgraden. Nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får betyget. Kommunens skulder ger en skuldbalansgrad på 29 procent av tillgångarna de senaste fem åren. Det är under den första kritiska nivån 6 procent. Belastningen som flyttar ner betyget ett steg gäller hela kommunkoncernen. Koncernens skulder är över 15 procent av de totala koncerntillgångarna. Den kritiska nivån här är 95 procent. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. Korta skulder har växt långsammare än omsättningstillgångarna under mätperiodens fem bokslutsår. Rörelsekapitalet är fortfarande negativt men har en stigande trend. Kapitalbildningen får betyget i Eksjö. I genomsnitt var spar nivån under den senaste nioårsperioden 3,2 procent av de totala intäkterna. Investeringsgenomsnittet samma period var 3, procent. Det ger ett lånebehov på,2 procent av intäkterna. Det visar att det finns ett visst utrymme för amortering av långa skulder. Med betyget på sparnivå får Eksjö delbetyget C på analys frågan Finansiell hälsa. Delbetyget har sänkts från tidigare B och det beror på ett försämrat sparande. Det finns ett gap i sparnivån 212 på 24 miljoner kronor från det beräknade utfallet på 1,1 procent av totala intäkter upp till den kritiska nivån 3,5 procent. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 7

8 Eksjö Finansiell hälsa 6% 5% Sparnivå i procent av totala intäkter Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält = pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält = pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält = pengar finns även till nyinvesteringar 4% En procent av totala intäkter är 1,1 mkr 3% Kommunens bokslutsprognos för 211 2% 1% Finansiell hälsa Dålig Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning risker Nyckeltalet investeringsnivå är. De senaste fem åren är inves teringarna i genomsnitt 2,5 procent av de totala intäkterna. En uthål lig investeringsnivå i Eksjö är omkring 1,9 procent. Det finns en liten risk att man drar på sig stora framtida drift- och underhållskostnader när investeringarna ligger över den nivån. Den kommunala beskattningsbara inkomsten i Eksjö ligger under rikssnittet. Med en stigande trend från 94 till 97 procent av rikssnittet de senaste sex åren får skattekraften betyget. På nyckeltalet befolkning får Eksjö betyget. Befolkningen minskar på lång sikt och åldersstrukturen innehåller några kritiska snedheter jämfört med befolkningspyramiden för riket. Det finns en försörjningssvacka i samhällsbyggargenerationen år, en äldrepuckel i åldersgruppen 8+ år och en underrepresentation i åldrarna 44 år. När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar Eksjö en lång siktig trend som är bättre än motsvarande trend för riket. Nyckeltalet får betyget. Eksjö får på bostadsöverskott betyget eftersom det inte finns tomma lägenheter i allmännyttan som drar pengar. Betyget för borgen och förmedlade lån är Dålig. Det finns borgen och förmedlade lån på kronor per invånare. Det är över den högsta kritiska nivån på 3 kronor per invånare. Med ett Krisutlösande finansiella risker 8% 6% 4% 2% Investeringsnivå Två nyckeltal ska visa ett kritiskt mönster för att indikera en allvarlig risk. Investeringar i procent av totala intäkter 9% 6% 3% -3% -6% -9% Befolkningsutveckling 1 år Eksjö kommun Länet Riket risker Dålig Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen mm Dålig 8 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

9 Eksjö negativt rörelsekapital och en låg sparnivå är hanteringsförmågan nedsatt vid en eventuell utfallande borgen. De sex nyckeltalen ger sammantaget delbetyget A på analys frågan risker. Nyckeltalet investeringsnivå har försäm rats något sedan den förra analysen men det förändrar inte delbetyget. möjligheter Eksjö har högre skattesats 211 med 1, procent jämfört med den grannkommun (Ydre) som har lägst skatt. Det finns ingen potential för skattehöjning och betyget blir därför Dålig. Eksjö har haft en oförändrad skattesats de senaste tio åren men sänkte skatten 212 med,33 procent. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en potential på cirka 2 miljoner kronor inom 2 4 år. Det gäller då avgifterna inom förskola och barnomsorg, fritidsverksamhet och kultur. Det finns ett totalt behov av åtgärder i Eksjö på 24 miljoner kronor. Avgiftshöj ningar kan alltså stå för omkring 8 procent av det totala behovet möjligheter (2 miljoner av 24 miljoner). Eftersom 8 procent inte når över någon av de tre kritiska nivåerna ges tre belastningar och betyget blir Dålig för avgiftshöjningar. Möjligheten att pressa kostnader kalkyleras till 122 miljoner kronor och Eksjö får betyget på kostnadspress. Kostnaderna kan exempelvis pressas ned med omkring 4 miljoner kronor inom social omsorg, 25 miljoner inom infrastruktur, 15 miljoner inom grundskola, 1 miljoner vardera inom förskola 1 5 år, äldreomsorg, gymnasie skola och fritidsverksamhet. En procent i förändrad skatt motsvarar 29 miljoner och kalkyl mässigt utgör de 122 miljonerna i finansiella möjligheter en sänkt skatt på 4,3 procent. Motsvarigheten för den genomsnittliga kommunen i landet är 3 procent på skattenivån. Överkostnaderna är till stor del personal eftersom det finns 117 anställda per tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidragen enligt LSS-systemet för handikappade och andelen verksamhet i egen regi är 93 per tusen invånare en relevant lokal norm. Då finns en övertalighet på 4 personer. Eksjö får delbetyg A på hela analysfrågan möjligheter. Mkr 3 25 Avgiftshöjning Mkr 3 25 Kostnadspress Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner Jfr riket Jfr kommun typ Potential 2 mkr Jfr länet 5 Jfr riket Jfr kommun typ Jfr länet Potential 122 mkr möjligheter Dålig Skattehöjning Dålig Avgiftshöjning Dålig Kostnadspress Ledningsförmåga För nyckeltalet majoriteter och den politiska beslutsförmågan i Eksjö är betyget (här finns bara betygen och ). De senaste fyra mandatperioderna har det i snitt saknats majoritetsblock, blocken minskar i betydelse och nu markeras ett jämviktsläge. För nyckeltalet handlingskraft är betyget. Det finns belast ningar för de många anställda per tusen invånare som kan tyda på något stora och svårstyrda arbetslag. Avgiftsandelen av de totala intäkterna minskar trendmässigt i Eksjö och nyckeltalet avgiftspolitik får betyget. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 1/212 9

10 Eksjö Ledningsförmåga Majoriteter Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet (vågmästare) Övriga vågmästarpartier Sverigedemokraterna/Ny D Miljöpartiet (vågmästare) Socialdemokraterna Vänsterpartiet Mycket indikativa nyckeltal som kan ge fingervisningar om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysdelarna. Ledningsförmåga Dålig Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik Slutsats Eksjö analyserades i Kommunexperten 9/21 och då samman fattades analysen på följande sätt: Lite fastare ekonomistyrning och Eksjö meriterar sig för högsta finansiella betyg inom några år. Det underlättas av en omorganisation av både styrningen av förvalt ningen och bolagen och den förefaller vara väl anpassad till villkoren för en effektiv ekonomiadministration. Eksjö har allt vad en verktygs låda för styrning behöver innehålla. Budskapet till politikerna blir det klassiska Styr eller hoppa av! Eksjö hade B i analysen hösten 21 med kort väg upp till A. Men en envist fallande trend i sparandet skulle kunna resultera i C inom något år. Där, med betyget C, är Eksjö idag. En ny organisation med bättre ekonomiska förutsättningar för att styra infördes redan före analysen. Därför fanns förväntningar att Eksjö skulle bryta den fallande trenden och nå A-betyg A. Överkostnader finns och kan nyttjas för att öka sparandet. Det finns kommu ner som etablerar bra organisationer och en riktigt tänkt ekonomiadministration. De får då en mycket användbar verktygslåda för ekonomistyrning, men av någon anledning används den inte. Den läggs för fäfot och så faller ekono min. Eksjö kommun är ett typiskt exempel på det. Det trendmässiga fallet i sparandet från hög nivå 25 och ner under alla tre kritiska nivåerna i bokslutsprognosen för 212 är illavarslande. Fallet illustreras bra i diagrammet för nyckeltalet sparnivå under rubriken finansiell hälsa. Av den anledningen har analysområdet delbetyget C och det bestämmer slutbetyget till C. Det är vardagsekonomin i Eksjö som är den enda anledningen till slutbetyget C. Det är helt enkelt den som skulle be höva skötas bättre. Som framgår av betygsmatrisen i faktarutan har de övriga tre analysfrågorna kommun skuld, finansiella risker och möjligheter delbetyget A. Det som är speciellt i Eksjö är att kommunen har bildat en koncern för sina egna ägda bolag med koncernmodern Eksjö Stadshus AB. Som dotterbolag finns det allmän nyttiga bostadsföretaget Eksjö bostäder AB och ett energibolag Eksjö Energi AB med i sin tur två döttrar. Men så finns också Eksjö Kommunfastigheter AB som äger, förvaltar och hyr ut lo kaler till kommunförvaltningarna. Den kon struktionen, där verksamheterna hyr sina lokaler, kan vara mycket effektivitetsdrivande speciellt om kommunen har stora överkostnader i personal, som det är i Eksjö. en brutto är hög i Eksjö. Det beror på att två av de tre komponenterna är onormalt höga. Skulderna i förvaltningen är låga medan pensionsskulden och borgen är höga. De kommunala bolagen sköts bra till skillnad från kommunförvaltningen och kan värderas varför kommunskulden netto är låg och får betyget A. Den höga pensionsskulden indikerar också övertalighet i personal och här finns en gåta. Överkost naderna inom äldreomsorgen är låga, men inom handikappverksamheten är de iögonfallande höga, 1 miljoner respek tive 1 miljoner kronor. Samtidigt är Eksjö leverantör i LSS-utjämningen. Å ena sidan indikerar överkostnaderna en stor handikappverksamhet, å den andra visar bidragssystemet en mindre handikapp verksamhet än för kommunsnittet. Vad är sant? Döljer sig här mycket personal och är äldre- och handikappverksamhe terna dåligt integrerade? Avsaknad av avgiftspotential inom äldreomsorgen kan tyda på en felaktig redovisning av kostnader mellan de två verk samheterna. 1 Kommunexperten nummer 1/212 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/211 Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Det finns ett stort

Läs mer

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 1, 21 Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Det

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Så ska offentliga företag styras!

Så ska offentliga företag styras! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr/2 4 kr exkl moms Nr 4, 29 Så ska offentliga företag styras! Det krävs samsyn om formerna

Läs mer

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner

Kommunexperten. Undvik svenska greklandskommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 4, 21 Undvik svenska greklandskommuner Du är en företagare

Läs mer

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen

Läs mer

Kommunexperten. Råd till en finansminister

Kommunexperten. Råd till en finansminister Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2006 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating.

ANALYSHANDBOK. SVENSK KOMMUNRATING 2011-10-10 Smedsgränd 2a, 753 20 Uppsala, Tel: 018-14 60 30, Fax:018-14 60 34, www.kommunrating. ANALYSHANDBOK För analysartiklar i Kommunexperten Uppsala 2011-11-11 Kommuner analyseras som små länder Handledning för de fem analysfrågorna: Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-8-1 RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun

Läs mer

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 14-4-7 NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Nordanstig kommun Presentation: I Nordanstig

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig'

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' KommunDiagnos för Kungälvs kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1993-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-16

KOMMUNANALYS 2005-05-16 KOMMUNANALYS 25-5-16 HÖÖR KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala, Tel: 18-14 6 3, Fax:18-14 6 34, Sidan 1 KommunAnalys för Höör kommum Finansiell

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-19

KOMMUNANALYS 2005-05-19 KOMMUNANALYS 25-5-19 FÖR HUDDINGE KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser MED HUDDINGEPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 26 Dess sifferdel sidorna 23-24 SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala,

Läs mer

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b.

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b. FörtroendeProfil-Rating för Jokkmokk kommun Finansiell värdering på historisk redovisning och statistik Finansiellt betyg = d Fastställt den 1 oktober 23 Presenterad för Jokkmokk kommun 16 oktober 23 Jokkmokk

Läs mer