Kommunexperten. Råd till en finansminister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Råd till en finansminister"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 2, 21 Råd till en finansminister Konjunkturrådets rapport 21 från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) heter Råd till en finansminister. Anders Borg var med på Stockholmseminariet och Kommunexperten deltog på seminariet i Uppsala. I rapporten som presenterades finns ett antal råd, grundat på partiella analyser, och många av dem håller inte när de sätts in i ett vidare sammanhang. Resultatet i år är sex framträdande nationalekonomers råd till finansministern om vad han ska göra för att rusta svensk ekonomi i fyra fristående avsnitt som spretar. Sidan 11 Analyserade kommuner i det här numret Nu behöver kostnader pressas ned i Essunga och därmed personal friställas. Det finns stora överkostnader. Essunga har två företag och inget av dem har någon övertygande vinstutveckling. En mer bestämd ekonomistyrning i... Sidan 5 Ledningen i Hultsfred har börjat avsätta pengar till en pensionsfond för att klara framtida pensionsutbetalningar. De egna ägda bolagen är orsaken till kommunens dåliga ekonomi och detta sedan lång tid tillbaka. Det sker ett... Sidan 14 Bostadsdelegationen har hjälpt Hällefors att balansera den lokala bostadsmarknaden, men mycket återstår att göra, såsom att återställa överskotten och amortera ner en hög kommunskuld. Pengar till detta finns... Sidan 24 Svedala har varit en vågmästarkommun under de åtta senaste mandatperioderna. Sådana styren brukar leda till misskött ekonomi men här bryter faktiskt Svedala mönstret. Svedala har det indikativa finansiella betyget... Sidan 32 Trosa blev egen kommun 1992 och skötte inte sin ekonomi helt tillfredsställande fram till 23 men kopplade greppet 24. Idag är Trosa en attraktiv ekonomisk uppstickare med det indikativa finansiella betyget... Sidan 38 Speciellt är att Växjö som universitetsstad inte försämrar de tre skattebasnyckeltalen skattekraft, befolkning och sysselsättning. Det vilar ett småländskt ekonomiskt snålstuk över Växjö a la Spara i Lyckoslanten och det ska... Sidan 45 Botniabanans tillkomst och stora energiinvesteringar har stimulerat ekonomin i Örnsköldsvik men också ökat skulderna dramatiskt. Nu gäller det att hålla i ekonomin och det gör ledningen i kommunen men det fattas... Sidan 51 Den historiskt finansiella lågbetygskommunen Österåker tog sig samman 23 och levererade fem ekonomiskt godkända år. Även de egna ägda företagen i kommunen är välskötta och redovisar skäliga vinster. Österåker... Sidan 57 Om prissättning av kommunkrediter Det har genom åren överraskat många kommunalråd att ibland helt vägras lån av bankerna i stället för att bli erbjuden lån med hög ränta. De är helt enkelt överbelånade. Alla operativa regler för kommunernas hantering av den egna ekonomin försvann genom den nya och... Sidan 3 Senaste ratinglistan! Den nya ratinglistan presenteras i detta nummer. Hela fyra nya kommuner, Svedala, Trosa, Växjö och Österåker, klarade att placera sig på listan över Sveriges mest välskötta kommuner med A-rating... Sidan 21 NYHET! Heta Ratinglistan på hemsidan uppdateras varje fredag.

2 Innehåll Innehåll Kommentaren...3 Kommunalekonomisk analys så här går det till...4 Essunga...5 Råd till en finansminister...11 Hultsfred...14 Kommunexpertens ratinglista...21 Hällefors...24 Om prissättning av kommunkrediter...3 Svedala...32 Trosa...38 Växjö...45 Örnsköldsvik...51 Österåker...57 Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som normalt kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är följaktligen en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, informationschefer, näringslivschefer, journalister, fackligt aktiva, riksdagsledamöter, bankanställda, investerare, fastighetsförvaltare och marknadsförare. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda ana lystidning för oberoende kommunal ekonomisk analys. Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 1 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Anders Frankson och Hans Jensevik Redaktion: Hans Jensevik och Anders Frankson Original: Byrå4 Adress: Kommunexperten, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: InPrint Kommunexperten trycks på 9 g Multi design original white Prenumeration: Prenumerationspris 12 nummer: 6 kronor exkl moms PDF-format: 1 kronor exkl moms Lösnummer: 6 kronor exkl moms PDF-format: 3 kronor exkl moms Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplatser: och ISSN Tänk på att materialet i Kommunexperten är upphovsrättsligt skyddat. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt. Välkommen att kontakta oss om du vill använda innehållet i exempelvis PR- eller marknadsföringssyfte. Kommunexperten finns också på internet. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Det finns också debattsidor för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommunexperten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 2, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

3 Kommentaren Om urval av kommuner Trogna läsare har redan förstått att det finns en utgivningsplan när åtta kommuner analyseras i varje nummer och det publiceras 12 nummer per år av Kommunexperten. Varje kommun kommer att analyseras vid samma tidpunkt vart tredje år. Urvalsprinciperna för kommuner i varje nummer har varit en jämn fördelning efter befolkning från den lilla till den stora kommunen en geografisk jämn fördelning av kommuner över landet en betygsmässigt jämn fördelning Det var ett riktigt pusslande och sorterande av kommuner med hjälp av vårt analyssystem i december 27 när schemat lades för tre år, speciellt för att uppfylla den sista punkten ovan. I det nummer som du nu håller i finns fyra kommuner med det indikativa högsta finansiella betyget A. De var två stycken när vi började och de motsvarade förväntningarna. Ytterligare två växte i styrka till A-kommuner efter den kvalitetsgranskning av underlaget som varje analyserad kommun blir föremål för. Hur en sådan sker kan du läsa om i nr 1/21, alltså i det förra numret. Tar du fram det numret så ser du att ingen fick högsta betyg då men att så många som fem fick det indikativa finansiella betyget B. De förmodade A- kommunerna höll inte måttet och en C-kommun växte till B-nivå. Märkligt nog visade sig de två D-kommunerna vara så dåliga att de varningsflaggades. De kunde inte räknas hem. Deras hanteringskostnader för olika finansiella problem som de hade översteg deras finansiella möjligheter. Så var det med den saken om du undrar varför det blandas och ges när det gäller betygen i olika nummer. Analysvänlighet Från och med mars tas hänsyn till boksluten för 29 även om siffrorna skulle vara preliminära. Justeringar med ett mindre belopp, som det brukar vara frågan om, tills ett definitivt bokslut finns ändrar sällan några betyg. Vår policy här är densamma som gällde för prognosboksluten under förra året. Så snart kommunen släpper ett sådant så läggs resultatet in i vårt analyssystem och är med vid den finansiella betygsättningen. Om en kommun har ett preliminärt bokslut och av någon anledning inte vill släppa siffrorna görs bedömningen på den senaste bokslutsprognosen. Skulle den vara sämre så finns risken att man tilldelas ett lägre finansiellt betyg än vad man egentligen är meriterad för. Det finns få anledningar att dröja med tillkännagivandet av bokslutsutfall eller bokslutsprognoser. Detta diskuterades i en artikel i förra numret där ekonomichef Håkan Eriksson i en insändare tog upp dessa frågor och speciellt om bokslutsprognoser manipulerades av olika skäl. Mest analysvänligt är när en kommun har ett ekonomiskt arkiv på sin hemsida och är mån om att hålla detta aktuellt. Helst ska minst de fem senaste årens årsredovisningar finnas i form av nedladdningsbara pdf-filer. Revisorernas utlåtanden ska även de finnas för de fem senaste åren. Dessutom alla bokslutsprognoser för de åren. När det gäller budgethandlingar bör i ett bantat dokument finnas budgetvärden för alla de poster som normalt finns i kommunens årsredovisningar i resultat- och balansräkningen. Allt enligt principen att vad som kan redovisas och följas upp också ska budgeteras och bli föremål för styrning. Varför inte införa en ordning i kommunen att all ekonomisk information så snart den är upprättad läggs upp på hemsidan samtidigt som ett e-postutskick sker till alla berörda att den kan hämtas ned. Svensk KommunRating tillhör definitivt skaran av berörda. Kommuner ska helst uppfatta sig ha minst samma ambitiösa informationsplikt som ett börsbolag till sina intressenter. Inte trevligt men nyttigt Efter en heldagsanalys i en kommun för ett antal år sedan avtackades kommunanalytikern från Svensk Kommun Rating med orden: Man har med en kuslig exakthet letat fram kommunens samtliga finansiellt ömma tår och dansat på dem lagom. Det var inte trevligt men mycket nyttigt. Det som beskrivs är styrkan av helhetsanalys. Att kunna analysera en kommun som ekonomer analyserar ett land är en styrka. Det ger helt andra perspektiv och man kan dra helt andra slutsatser än de från vanligt förekommande partialanalyser. Under månaden som gått har Kommunexperten besökt Finansinspektionen och deltagit i ett seminarium där SNS Konjunkturrådsrapport presenterats. De två allmänbeskrivande artiklarna i denna tidning ägnar dessa två aktiviteter uppmärksamhet. Många av de trevliga råd som SNS-ekonomerna menar att finansministern ska anamma vänds här till mer nyttiga slutsatser som förmodligen inte heller faller Borg på läppen. Den andra artikeln ger en exposé av regelverken i Basel I och II och kraven på kapitaltäckning och riskklassning av krediter. Basel III ligger i pipeline och får förmodligen konsekvenser för finansbolag och ett sådant är KommunInvest. Hans Jensevik KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 21 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Vi analyserar en kommun på samma sätt som nationalekonomer analyserar ett land. I varje nummer av Kommunexperten analyseras åtta kommuner. Analysschemat innehåller fem centrala frågor. Hur är: kommunskulden? den finansiella hälsan? de finansiella riskerna? de finansiella möjligheterna? ledningsförmågan? På var och en av de första fyra frågorna sätts delbetyg enligt skala A, B, C och D i en betygsmatris. Finansiella nyckeltal används för att svara på frågorna och bestämma delbetyg. Nyckeltalen är nitton till antalet och betygsatta enligt en fyragradig skala,,, och. Kommunskuldens två nyckeltal är förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Sammantaget visar de vilka förutsättningar kommunen har att klara framtida åtaganden (som pensioner, borgen och skulder). Den finansiella hälsan visar om dagens generation konsumerar för mycket, det vill säga låter bli att genom eget sparande finansiera sin egen generations andel av investeringarna. Här finns de fem nyckeltalen skuldflödesgrad, sparnivå, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Finansiella risker består av följande sex nyckeltal: investeringsnivå, skattekraft, folkmängd, sysselsättning, bostadsöverskott och borgen. De visar om kommunen har finansiella risker som kan vara krisutlösande. De finansiella möjligheterna anger med tre nyckeltal om kommunen har möjlighet att via skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress stärka sina finanser. Ledningsförmågan visar med resterande tre nyckeltal styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft, det vill säga om kommunen har vad som krävs för att såväl fatta som verkställa även impopulära beslut. Uppgifterna i analyserna baseras på officiell statistik från scb och Sveriges kommuner. Betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A* B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A här ovan. Fem analys- I. Kommunskuld II. Finansiell III. Finansiella IV. Finansiella V. Ledningsfrågor hälsa risker möjligheter förmåga** Nitton finansiella nyckeltal Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen och förmedlade lån * Nivån för Finansiell Elitlicens, information om den tjänsten finns på ** Kommenteras men betygsätts ej Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadsnivåer Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik 4 Kommunexperten nummer 2, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

5 Essunga Essunga mittröra räcker inte ända upp Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar i minoritet med 44 procents röststyrka och det politiskt möjliga resultatet räcker inte till högsta betyg. Nu behöver kostnader pressas ned och därmed personal friställas. Det finns stora överkostnader i verksamheterna på 45 miljoner kronor som motsvarar en möjlig skattesänkning på 5 procent. Essunga har två företag, Essunga Bostäder AB och Stiftelsen Essunga Industrier, och inget av dem redovisar någon övertygande vinstutveckling. En mer bestämd ekonomistyrning i kommunen skulle ge högsta betyg A inom några år. Mediabild och bakgrund Essunga kommun bildades 1952 genom sammanslagning av flera mindre kommuner införlivades Essunga i Vara kommun, men bröts ut till en egen kommun igen 1983 efter en folkomröstning. Nossebro, med omkring 2 invånare, är kommunens centralort. Själva Essunga är två byar, Essunga station som har vuxit upp intill järnvägen och Essunga kyrkby som ligger vid Essunga kyrka från 193. Essungas näringsliv präglas av att kommunen är en landsbygdskommun. Lantbruk och industriföretag är stöttepelare. Inte lika traditionellt är det kända e-handelsföretaget ginza.se. En annorlunda sevärdhet i Nossebro finns på torget Stureplan. Där står världens största fungerande sax (6,44 m lång och 28 kg tung) som användes till att inviga renoveringen av Storgatan i Nos sebro den 27 maj Saxen finns noterad i Guiness Rekordbok. I kommunen finns en tradition som har pågått sedan 193. Då arrangerades den första marknadsdagen och nu anordnas Nossebro Marknad den sista onsdagen i varje månad (utom i december). Media skriver att Nossebrobandet Noll Diciplin har fått kontrakt med skivbolagsjätten Sony. Den första singeln med melodifestivalslåten Idiot kommer att släppas i samband med att den framförs på Melodifestivalens deltävling i Malmö. Det skrivs att en konstgräsplan tillsammans med ny idrottshall är den nya prioriteringsinriktningen för projektet Nossebro Park. Flera hundra fotbollsspelare, såväl seniorer som juniorer, skulle kunna nyttja planen. Konstgräs möjliggör i princip träning och spel året om. Viktiga förutsättningar för analysen Analyserna bygger på officiell finansiell statistik från SCB och omfattar alla kommuner Innan uppgifterna används i analysprogrammet jämförs viktiga sifferserier för de senaste fem åren med kommunernas årsredovisningar. Sparnivån 29 är från en delårsrapport i augusti 29. Essunga har en traditionell organisation med politiska nämnder som styr verksamhetsdrivande förvaltningar. Kommunskuld Den första analysfrågan, kommunskuld, består av nyckeltalen förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Förpliktelsebeloppet anger kommunens framtida åtaganden i form av skulder, borgen och pensionsförpliktelser. Det visar om det finns skulder som finansie Faktaruta Essunga Betyg: B (indikativt 21) Befolkning: Kommuntyp: Pendlingskommuner Kommunalskatt: 22, (21) Medelskattenivå: 2,74 (21) En procents skattehöjning: Cirka 9 miljoner 28 Förvaltningarnas totala intäkter: 29 miljoner 28 Pensionsmedel i förvaltning: miljoner 28 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: Cirka 4,5 procent Finansiell Elitlicens: Ingen Medlem i KommunInvest: Ja Indiktiv betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs B = Nivån för finansiell elitlicens KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 21 5

6 Essunga rat tidigare generationers konsumtion och bedömer nuvarande generations förmåga att förbereda kommunen för kända framtida åtaganden. Bruttoförpliktelsebeloppet är på cirka 48 9 kronor per invånare. Det är under medeltalet och mycket långt från kommunen med den största skulden (148 6 kronor per invånare). Essunga ligger på plats 35 av Sveriges 29 kommuner. I många kommuner går det att värdera vissa av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten och få ett mer rättvisande nettoförpliktelsebelopp. En försiktig värdering ger ett värde på 14 kronor per invånare. Nettoförpliktelsebeloppet blir då cirka 34 9 kronor vilket understiger de 36 9 kronor som är gränsen för indikation om konsumtionslån. Det finns inga tecken på sådana lån och nyckeltalet förpliktelsebelopp får betyget. Essungas amorteringsförmåga får också betyget. Den teoretiska återbetalningstiden är i genomsnitt ett år de senaste fem bokslutsåren och under den första kritiska nivån 5 år. Nyckeltalet anger hur många år det skulle ta att lösa alla långa lån om sparandet, kassaflödet KOMMUNSKULD tkr/inv Förpliktelsebelopp Essunga kommun 28, kr/inv Bruttoförpliktelsebelopp Vissa tillgångar värderade 14 Nettoförpliktelsebelopp från verksamheten, används enbart för att amortera lån. Med betyget på förpliktelsebeloppet får Essunga delbetyget A på analysfrågan Kommunskuld. ANALYSFRÅGA I 4 Kommuner listade efter storlek 2 på förpliktelsebeloppet, sämst kommun (29) längst till vänster Kritisk nivå 3, 61 9 kr/inv Kritisk nivå 2, 46 9 kr/inv Kritisk nivå 1, 36 9 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Kommun 35 efter storlek på bruttoförplikelserna Kommunskuld Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Finansiell hälsa Den andra analysfrågan visar om dagens generation konsumerar för mycket och utvärderas av nyckeltalen sparnivå, skuldflödesgrad, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Sparandet i Essunga får betyget. År 28 är sparnivån 4,3 procent av de totala intäkterna och under nivån för god hushållning eller 5,25 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genomsnittliga nivån för den senaste mätperiodens fem år är 6,2 procent och över de 5,25 procenten. Enligt den senaste bokslutsprognosen för 29 beräknas sparnivån då bli 2,2 procent och det motiverar nyckeltalsbetyget. Det är ingen nivåbelastning som sker då mättrenden flyttas fram ett år och omfattar 29 utan det sker en belastning för snabbt fallande trend. Skuldflödesgraden visar om de långa skulderna växer snabbare än kommunens intäkter och anger skuldernas andel av de totala intäkterna. Andelen ligger i genomsnitt på 7 procent av totala intäkter de fem senaste åren och trenden faller. Den första kritiska nivån är 25 procent av de totala intäkterna och betyget blir för skuldflödesgraden i Essunga. För nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får Essunga också betyget. Måttet anger om summan av korta och långa skulder växer snabbare än kommunens förmögenhet i form av olika tillgångar. Volymen långa lån netto tillsammans med korta skulder ger en genomsnittlig skuldbalansgrad runt 35 procent av tillgångarna de senaste fem åren och trenden är fallande. Den första kritiska nivån ligger betydligt högre på 6 procent. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. Korta skulder har växt något långsammare än omsättningstillgångarna under mätperiodens sista fem bokslutsår men är fortfarande genomsnittligt mycket större än omsättningstillgångarna. Kapitalbildningen får i Essunga betyget. Måttet anger om kommunen sparar till investeringarna eller om de finansieras på andra sätt (exempelvis via upplåning). I genomsnitt var sparnivån i Essunga under den senaste nioårsperioden 5,8 procent av de totala intäkterna. Det ska jämföras med investeringsgenomsnittet för samma period som var 4 procent. Det ger ett årligt lånebehov på 1,8 procent av intäkterna. Det visar att det finns ett utrymme för amortering av långa lån vilket också skett i Essunga. Med betyget på sparnivå får Essunga delbetyget B på analysfrågan Finansiell hälsa. Gapet i sparnivå 29 från ett beräknat utfall på 2,2 procent av totala intäkter enligt den senaste bokslutsprognosen upp till den högsta kritiska nivån 5,25 procent av intäkter blir 9 miljoner kronor. Finansiella risker Den tredje analysfrågan indikerar krisutlösande finansiella risker genom sex nyckeltal. En allvarlig risk indikeras när två av nyckeltalen har betyget och det finns ett kritiskt samband. Även 6 Kommunexperten nummer 2, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

7 Essunga kombinationen och på två nyckeltal kan räcka för indikation av en klar risk som behöver hanteras. Nyckeltalet investeringsnivå är. De senaste fem åren är investeringarna i genomsnitt 4,5 procent av totala intäkter. I en befolkningsmässigt stabil kommun bör investeringsnivån ligga på som mest 5,5 procent av totala intäkter. Det är den norm som tillämpas för kommuner med en befolkningsutveckling inom +/-5 procent under en tioårsperiod. Befolkningsförändringen i Essunga de senaste tio åren är 4 procent. Det finns ingen risk här att man drar på sig stora framtida drifts- och underhållskostnader eller investerar ihjäl sig. Nyckeltalet skattekraft anger hur den kommunala beskattningsbara inkomsten utvecklas i förhållande till riket. Den är under rikssnittet. Med en stigande trend de senaste sex åren från 83 till 87 procent av rikssnittet får skattekraften betyget. På nyckeltalet befolkning får Essunga betyget. Befolkningen minskar årligen och långsiktigt och åldersstrukturen innehåller några kritiska snedheter jämfört med befolkningspyramiden för riket. Samhällsbyggargenerationen år flyttar från kommunen i snabb takt och det finns en lättare strukturell underförsörjningsskevhet mellan åldersgrupperna 44/45 w år. När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar Essunga en långsiktig trend som är bättre än motsvarande trend för riket och nyckeltalet sysselsättning får betyget. FINANSIELL HÄLSA % Sparnivå i procent av totala intäkter ANALYSFRÅGA II Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält = pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält = pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält = pengar finns även till nyinvesteringar En procent av totala intäkter är 2,9 miljoner kronor Finansiell hälsa Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbindning KRISUTLÖSANDE FINANSIELLA RISKER ANALYSFRÅGA III % Befolkningsökning 1 år Essunga kommun Länet Riket % Bostadsöverskott Bedömningsgrunder Två nyckeltal måste visa ett kritiskt mönster för att indikera allvarlig risk. Finansiella risker Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen mm KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 21 7

8 Essunga De sista två nyckeltalen under denna analysfråga gäller koncernrisker. De är bostadsöverskott och borgen och förmedlade lån. Essunga får på bostadsöverskott betyget eftersom det finns en volym tomma lägenheter som drar pengar. Med 7,1 procent tomma lägenheter i allmännyttan (1 september 29) så passeras två av de tre kritiska nivåerna på 3, 7 och 11 procent. Betyget för borgen är. Det finns en volym borgen (inga förmedlade lån) på kronor per invånare vilket är under den lägsta kritiska nivån på 17 kronor per invånare. De sex nyckeltalen ger sammantaget delbetyget A på analysfrågan Finansiella risker. Finansiella möjligheter Den fjärde analysfrågan är finansiella möjligheter. De utvärderas av nyckeltalen skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress. Betygen för dessa tre nyckeltal utvärderas mot ett totalt behov av åtgärder på 9 miljoner kronor fördelade på analysfrågorna Kommunskuld ( Mkr), Hälsa (9 Mkr) och Risk ( Mkr). Nyckeltalet skattehöjning är uppbyggt så att Essunga skattesats jämförs med skattesatsen i den grannkommun som har lägst skatt (Vara) år 28. Eftersom Essunga har en högre skattesats år 28 med,6 procent så finns ingen potential och betyget blir därför på skattehöjning. Essunga höjde skatten år 24 med,5 procent, år 25 MÖJLIGHETER Mkr Kostnadspress Jfr riket Jfr kommuntyp Jfr Länet Potential 45 Mkr med,71 procent och år 21 höjs skatten igen med,5 procent. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en viss potential och man kan höja avgifterna med 4,5 miljoner inom 2 4 år. Det gäller då avgifterna inom förskola och barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, kultur och fritidsverksamhet. En stor del av potentialen indikeras inom äldre- och handikappomsorg. Det behov som indikeras och behöver hanteras ges ett åtgärdsbelopp på 9 miljoner kronor per år. Avgiftshöjningar kan stå för 5 procent av det totala behovet (4,5 miljoner av 9 miljoner). Nyckeltalet har de tre kritiska procentnivåerna 1, 66 och 33. Eftersom 5 procent endast når över den första kritiska nivån 33 procent blir det två belastningar och betyget blir på Avgiftshöjningar. Det indikeras även avgiftspotentialer inom den kommunala affärsverksamheten. Kostnadspressen kalkyleras till 45 miljoner kronor och Essunga får betyget på kostnadspress. Man kan pressa ner kostnaderna med cirka 18 miljoner kronor inom äldreomsorg, 9 miljoner inom social omsorg, 7 miljoner inom grundskola och 5 miljoner inom det som benämns infrastruktur, skydd, mm. Här ingår fysisk och teknisk planering, bostäder, näringsliv, turism, gator, parker, räddning och skydd. Eftersom en procent i förändrad skatt motsvarar cirka 9 miljoner utgör kalkylmässigt de finansiella möjligheterna i enbart kommunens verksamheter på 45 miljoner en sänkt skatt på Bedömningsgrunder Finansiella möjligheter Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadspress ANALYSFRÅGA IV Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner. cirka 5 procent. Motsvarigheten för den genomsnittliga kommunen i landet är cirka 3 procent på skattenivån. Överkostnaderna är till stor del personal eftersom det finns 14 anställda per tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidragen enligt LSS-systemet för handikappade och andelen verksamheter i egen regi borde 8 per tusen invånare vara en relevant lokal norm. Då finns en övertalighet på 14 personer. Essunga får delbetyg A på hela analysfrågan Finansiella möjligheter. Ledningsförmåga Analysfråga fem är indikation om ledningsrisk eller mer positivt uttryckt ledningsförmåga genom de tre nyckeltalen majoriteter, handlingskraft och avgiftspolitik. Det är mycket indikativa nyckeltal som enbart ger en fingervisning om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysfrågorna. För den politiska beslutsförmågan gäller nyckeltalet majoriteter och här är betyget för Essunga (här finns bara betygen och ). De senaste fyra mandatperioderna har det i snitt saknats majoritetsblock, blocken minskar i betydelse och nu markeras ett vågmästarläge. Kan kommunens organisation vara hämmande för genomförandet av fattade beslut? För nyckeltalet handlingskraft är betyget. Det finns belastningar då så många som 14 anställda per tusen invånare kan tyda på något stora arbetslag för arbetsledare. Antalet partier i fullmäktige kan bidra till fördröjningar i ärende- och beslutshanteringen. Om avgiftsandelen av de totala intäkterna trendmässigt minskar kan det bero på alltför opinionskänsliga politiker eller bristande effektivitet i administrationen av avgifter. Det finns en sådan indikation och nyckeltalet avgiftspolitik får betyget. Essunga det speciella Essunga kommun ligger i Västra Götalands län. Centralort är Nossebro. Essunga har sex kommungrannar och av dessa är det två som ännu inte analyserats i Kommunexperten, nämligen Vara i öster och Vårgårda i söder. I norr 8 Kommunexperten nummer 2, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

9 Essunga LEDNINGSFRÅGA finns Grästorp (nr 12/29), i sydost Herrljunga (nr 4/28) och i väster finns Alingsås (nr 6/29) och i nordväst Trollhättan (nr 1/29). Essunga är med sina invånare (28) en av Sveriges minsta kommuner. Det finns 19 stycken som är mindre. Kommunen är obetydligt mindre än Grästorp i norr. Grästorp har vänt sin utveckling när det gäller befolkningstillväxten de senaste tre åren vilket inte Essunga lyckats med. Essunga har det indikativa finansiella betyget B och det brister i en av de fyra analysfrågorna, nämligen finansiell hälsa. Sparandet faller snabbt. En mer bestämd ekonomistyrning skulle ge högsta betyg A inom några år. Det finns dock två överväganden till som skulle ha kunnat resultera i delbetyget B för kommunskuld och finansiella risker och vi börjar med dessa. När det gäller kommunskulden är bruttoförpliktelsebeloppet låga kronor per invånare. Essunga har två företag, det allmännyttiga bostadsföretaget Essunga Bostäder AB och Stiftelsen Essunga Industrier, och inget av dem redovisar någon övertygande vinstutveckling. Över åren ser det mest tveksamt ut i Stiftelsen Essunga Industrier som bygger, äger och hyr ut industrilokaler. Företaget ges inget värde och halva kommunala borgen tas upp i kalkylen som skall härleda ett nettoförpliktelsebelopp. Borgen här är cirka 14 miljoner och 7 miljoner läggs alltså till kalkylen. När det gäller det allmännyttiga bostadsföretaget så framgår det av diagrammet under analysfrågan finansiella risker att företaget hade stora problem med tomma lägenheter före sekelskiftet. Redan i början av 199-talet började antalet lediga lägenheter växa beroende på att årliga befolkningsminskningar ställde lägenheter tomma. Av någon anledning så ökade samtidigt antalet lägenheter från 342 stycken 1993 till 37 år 2. Det skedde en avveckling 21 som minskade antalet till 31 stycken och idag finns 39 stycken. Det finns en rad vinstår under detta sekel som motiverar ett lågt värde på aktiekapitalet, hela borgen på 65 miljoner kronor kan läggas till kvittningskalkylen och det resulterar i ett nettoförpliktelsebelopp på kronor per invånare. Det är under den lägsta kritiska gränsen 36 9 kronor per invånare för indikation om konsumtionslån och några sådana finns inte. Delbetyget för analysfrågan kommunskuld ska därför vara A men marginalen till den första kritiska nivån är inte stor. Exempelvis vägs företagets förlust 28 på mer än 4 miljoner kronor mot blygsamma vinster tidigare år och den låga positiva värderingen av företaget bygger på att den motivering till förlusten som anges är av engångskaraktär. Analysfrågan finansiella risker har också med viss tveksamhet fått delbetyget A. Det antyds ett framväxande riskmönster mellan två nyckeltal och igen är det mellan befolkning och bostadsöverskott. Tendensen finns fortfarande att svikten i befolkningsutvecklingen ställer lägenheter tomma i det allmännyttiga bostadsföretaget. Det är än så länge långt ifrån de dimensioner som var för handen 2 då det fanns en tydlig krisutlösande risk och delbetyget på analysfrågan finansiella risker var C. Essunga hade då det indikativa finansiella betyget C av denna anledning. Essunga klassas som pendlingskommun och ligger som sådan i ett bra lokaliseringsläge. Man har även ett eget lokalt näringsliv med åtta större och medelstora aktiebolag bland de tio största arbetsgivarna. Kommunen själv är största arbetsgivare med landstinget på femte plats. Essunga har 159 arbetsställen per tusen invånare och det finns bara 39 kommuner som har fler. När allt vägs samman så ska delbetyget på finansiella risker vara A men det räcker med att nyckeltalet för befolkning antar betyget i stället för för att det ANALYSFRÅGA V % Majoriteter Moderaterna Folkpartiet Övriga vågmästarpartier Miljöpartiet (vågmästare) Vänsterpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet (vågmästare) Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Bedömningsgrunder Mycket indikativa nyckeltal som kan ge fingervisningar om varför det ser ut som det gör i tidigare fyra analysdelar Ledningsförmåga Majoriteter* Handlingskraft Avgiftspolitik * Nyckeltalet Majoriteter har bara två betyg: och. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 2, 21 9

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en!

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! 1 Grundstenen Bara goda och uthålliga finanser garanterar uthållig verksamhet av god kvalitet i en kommun. Det gäller din välfärd! 2

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer