Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunexperten. Varför händer inget i politiken? Analyserade kommuner i det här numret. Att ge sig på budbäraren"

Transkript

1 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 7, 21 Varför händer inget i politiken? Rapporten som kommissionen för välfärdens framtida finansiering lade fram i Almedalen adresseras till Partierna i riksdagen. Inledningen andas frustration över att inget händer i rikspolitiken gällande välfärdens framtida finansiering. En partiövergripande utredning borde ha jobbat med denna fråga i tiotals år redan. Det första som bör ske efter höstens val är tillsättandet av en motsvarande utredning för välfärdens framtida finansiering. Man kan se Arenaidé- och Timbrokommissionens rapport som ett förslag på direktiv för en sådan utredning. Sidan 2 Analyserade kommuner i det här numret I jämviktskommunen Järfälla håller ledningen hårt i ekonomin och den utvecklas bättre än godkänt. Men det är meningen att en väl generös bidragsregim ska sortera om befolkningen så att kommunens medelinkomst faller... Sidan 5 Arvika är en stark A-kommun i Värmland på gränsen till Norge. Kommunen har inga svagheter i någon av de fem analysfrågorna. Kanske ska man mer aktivt få omvärlden att förstå vilken ekonomisk och finansiellt stark kommun man... Sidan 14 Det mest speciella för Mönsterås är majoritetsförhållandena och hur det ser ut framgår av diagrammet majoriteter under analysfrågan ledningsförmåga. Centerpartiet hade 2 procent av rösterna mandatperioden och... Sidan 38 Sjöbo är i många avseenden en kommun på väg framåt, men det räcker inte till högsta betyg på grund av ett något för lågt överskott. Intressant är dess växande attraktivitet som tar sig uttryck i en allt snabbare växande befolkning... Sidan 45 Att ge sig på budbäraren I förra numret av Kommunexperten (nr 6) var Stockholm en av kommunerna som analyserades. Till skillnad från vad andra, mer traditionella ratingföretag har gett Stockholm så fick kommunen nu ett relativt lågt betyg; C. Stockholm Stad upprördes av analysen och efter det har... Sidan 44 Boxholm är stor förlorare i systemet för utjämning av skatteintäkter och verksamhetskostnader mellan kommunerna. Därför är Boxholm inne i en hård anpassning med press på kostnader och skattehöjningar. Men det finns också... Sidan 2 Ludvika har en hög kommunskuld där en av de tre komponenterna, nämligen pensionsskulden sticker ut genom sin storlek och orsakar det låga finansiella betyget. Orsaken är en övertalighet av anställda i kommunen som skapats... Sidan 31 Ett starkt resultat 29 lyfter Tibros finansiella betyg efter flera år av envisa och dramatiska fall i sparandet. Det ger Tibro för närvarande ett högt finansiellt betyg då Tibro i alla övriga aspekter uppvisar ekonomisk styrka.... Sidan 51 Sotenäs hade tidigare år ett lågt finansiellt betyg beroende på att man inte skötte sin vardagsekonomi utan sparandet var för lågt. Kommunen har bättrat sig på denna punkt men har under senare år ett lika lågt betyg... Sidan 57 Ses vi på KOMMEK i Malmö? Kommer du på Kommunalekonomiska mässan i Malmö den augusti? Du är välkommen till Svensk KommunRatings monter. Vi kommer att presentera Ratinglistan på hittills 249 analyserade kommuner. KOM IHÅG! Heta Ratinglistan på hemsidan uppdateras varje fredag.

2 Innehåll Innehåll Kommentaren...3 Kommunalekonomisk analys så här går det till...4 Järfälla...5 Kommunexpertens ratinglista...11 Arvika...14 Boxholm...2 Vi har råd med framtiden...22 Ludvika...31 Mönsterås...38 Att ge sig på budbäraren...44 Sjöbo...45 Tibro...51 Sotenäs...57 Analystidningen Kommunexperten Kommunexperten är en analystidning som normalt kommer ut med tolv nummer per år. Syftet är att med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analysera Sveriges samtliga 29 kommuner. Det är tidningen för dig som vill veta hur det egentligen står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner inte hur det borde vara. Kommunexperten är följaktligen en tidning som inte är bunden av politisk korrekthet utan enbart sysslar med fakta. Och analysmodellen är så enkel att du på bara fyra fem minuter ser vad som är bra och dåligt i en kommun! Många läser Kommunexperten. Du hittar bland annat kommunalråd, kommunchefer, ekonomichefer, informationschefer, näringslivschefer, journalister, fackligt aktiva, riksdagsledamöter, bankanställda, investerare, fastighetsförvaltare och marknadsförare. Bakom Kommunexperten står Svensk Kommunrating, ett oberoende analyshus som varit verksamt sedan Den långa erfarenheten borgar för gedigen kunskap och oberoendet garanterar att analyserna håller hög kvalitet och att inga särintressen stör framställningen. Dessutom är analyserna helt öppna alla kan se vilka uppgifter som ligger bakom. Hemlighetsmakeri leder bara fel. Öppen värdering vinner alla på. Kommunexperten landets enda ana lystidning för oberoende kommunal ekonomisk analys. Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten. Utkommer med 12 nummer per år. Analyserar cirka 1 kommuner per år. Ansvarig utgivare: Hans Jensevik Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Sofia Tamm och Hans Jensevik Redaktion: Hans Jensevik och Sofia Tamm Original: Byrå4 Adress: Kommunexperten, Smedsgränd 2A, Uppsala. E-post: Tryck: InPrint Kommunexperten trycks på 9 g Multi design original white Prenumeration: Prenumerationspris 12 nummer: 6 kronor exkl moms PDF-format: 1 kronor exkl moms Lösnummer: 6 kronor exkl moms PDF-format: 3 kronor exkl moms Grupprenumerationer: Beställning av fler exemplar: Webbplatser: och ISSN Tänk på att materialet i Kommunexperten är upphovsrättsligt skyddat. Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt. Välkommen att kontakta oss om du vill använda innehållet i exempelvis PR- eller marknadsföringssyfte. Kommunexperten finns också på internet. Där hittar du material som inte publiceras i tidningen. Det finns också debattsidor för alla som vill göra sin röst hörd. Tanken är att Kommunexperten.se ska vara ett forum för seriös och faktabaserad kommunalekonomisk debatt. Tipsa oss gärna om det är något du vill att vi ska behandla! Synpunkter är också välkomna! Du når oss på 2 Kommunexperten nummer 7, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

3 Kommentaren Stockholm hotar med rättsprocess I början av förra seklet, för mer än hundra år sedan, startades analystidningen Affärsvärlden för att granska den tidens börsföretag och ägarna skulle få ett utifrånperspektiv på hur VD:ar skötte företagen. Affärsvärlden finns fortfarande men är långt ifrån ensam tidning i branschen. Idag finns en hel analyskår av ekonomijournalister som försörjer sig på samma uppgift att berätta hur den ekonomiska företagsverkligheten ser ut. Med detta nummer av Kommunexperten är 249 av Sveriges 29 kommuner analyserade och vi behöver inte längre påminna om att Affärsvärlden är en av våra förebilder. Kommuner ska också granskas och det är inte bara för kommuninvånarna. Varje krona som investeras i Sverige investeras i en kommun. Vill man få ut så stor avkastning som möjligt av varje investerad krona så ger fundamental analys fingervisningar om i vilka kommuner det är minst sannolikt att man får möta problem under investeringens varaktighet, som i de flesta fall sträcker sig många tiotals år in i framtiden. Vår rating är långsiktig. Det är givetvis så att mindre bra kommuner tjänar på att inte bli granskade. Många kommuner som tror, och även omvärlden tror, att man är bland de bästa blir inte sällan stötta i kanten när det visar sig inte vara så. Granskning av kommuner är ännu en ömtålig verksamhet. Stockholm fick det indikativa betyget C och nu undersöker man möjligheterna till rättsliga åtgärder. Kommunexperten avvaktar fortsättningen. Kommunexperten sysslar med öppen rating och berättar i analysartiklarna varför en kommun har ett visst betyg. Om vi blir ombedda att fördjupa analyserna så gör vi det och vanligast är att vi besöker en kommun och går igenom allt under en dag. Det kan vi göra med Stockholms stad också, inför de som är intresserade och vill veta mer. Det är vårt erbjudande till staden i vårt svarsbrev. Det finns en kort artikel längre fram som ger bakgrunden. Ses vi på KOMMEK i Malmö? Kommer du på Kommunalekonomiska mässan i Malmö den augusti? Jag hoppas du hittar till Svensk Kommun Ratings monter. Vi kommer att presentera Ratinglistan på hittills 249 analyserade kommuner. Analyssystemet uppdaterat med 29 års räkenskaper Den finansstatistik som SCB årligen hämtar in från alla kommuner och som bland annat publiceras i Vad kostar verksamheten i din kommun? består till huvuddelen av räkenskapsuppgifter från kommunernas årsredovisningshandlingar. Dessa uppgifter för 29 har just tillförts registren som rådata i vårt analyssystem. Nu börjar en ny analysomgång av alla 29 kommuner och en kvalitetsgranskning av uppgifterna mot varje kommuns senaste årsredovisning. Tidigare år är redan kvalitetsgranskade. Detta arbete beräknas vara slutfört före julgröten och resultatet ser du i Heta ratinglistan på Kommunexpertens hemsida. Varför detta nr 7 kommer ut i augusti Grönköpings veckoblad utkommer en gång i månaden står det överst på förstasidan på tidningen. Kommunexpertens löfte är tolv tidningar under ett år och ett försök att hålla månadstakt. Men det är en svår uppgift då alla nitton finansiella nyckeltal, som är fördelade på fem analysfrågor, uppdateras efterhand som ny statistisk information finns tillgänglig under året. När räkenskapssammandragen publiceras efter midsommar sker den stora uppdateringen av så många som tolv av de nitton nyckeltalen. Det är ett stort jobb mitt i semestertider och det gör att Kommunexperten nr 7 och nr 8 (juli och augusti) blir fördröjda. Vi ber dig ha tålamod. Tidningen utkommer med alla utlovade nummer även i år och du får den snart i slutet av varje månad igen. Almedalen Almedalen avfärdas i många tidningar som en upplevelseträff för det politiska innefolket där det dricks mycket och bara lite av vikt avhandlas. Visst, återkommande teman blir lätt förutsägbara och ger lätt en fadd smak av tråkighet. Alla vet vad alla tycker och det tycks inte mycket nytt. Och det tycks fram för allt korrekt om man vill vara en i gänget. Många menar att Almedalen har spelat ut sin roll. Den går samma väg som de stora musikfestivalerna. Kommunexperten har ambitionen att tillföra nya och nyttiga aspekter och vinklingar även om det sker i traditionellt A4-format på svagt glättat papper. Almedalstrevliga beskylls vi sällan för att vara. Läs vår artikel i detta nummer om de två tankesmedjorna Arenaidé och Timbros rapport Vi har råd med framtiden som presenterades i Almedalen. Här vässas både frågeställningarna i rapporten utifrån fakta om verkligheten och levereras konstruktiv kritik. Hans Jensevik KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 7, 21 3

4 Kommunalekonomisk analys Kommunalekonomisk analys så här går det till Vi analyserar en kommun på samma sätt som nationalekonomer analyserar ett land. I varje nummer av Kommunexperten analyseras åtta kommuner. Analysschemat innehåller fem centrala frågor. Hur är: kommunskulden? den finansiella hälsan? de finansiella riskerna? de finansiella möjligheterna? ledningsförmågan? På var och en av de första fyra frågorna sätts delbetyg enligt skala A, B, C och D i en betygsmatris. Finansiella nyckeltal används för att svara på frågorna och bestämma delbetyg. Nyckeltalen är nitton till antalet och betygsatta enligt en fyragradig skala,,, och. Kommunskuldens två nyckeltal är förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Sammantaget visar de vilka förutsättningar kommunen har att klara framtida åtaganden (som pensioner, borgen och skulder). Den finansiella hälsan visar om dagens generation konsumerar för mycket, det vill säga låter bli att genom eget sparande finansiera sin egen generations andel av investeringarna. Här finns de fem nyckeltalen skuldflödesgrad, sparnivå, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Finansiella risker består av följande sex nyckeltal: investeringsnivå, skattekraft, folkmängd, sysselsättning, bostadsöverskott och borgen. De visar om kommunen har finansiella risker som kan vara krisutlösande. De finansiella möjligheterna anger med tre nyckeltal om kommunen har möjlighet att via skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress stärka sina finanser. Ledningsförmågan visar med resterande tre nyckeltal styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft, det vill säga om kommunen har vad som krävs för att såväl fatta som verkställa även impopulära beslut. Uppgifterna i analyserna baseras på officiell statistik från scb och Sveriges kommuner. Betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A* B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A här ovan. Fem analys- I. Kommunskuld II. Finansiell III. Finansiella IV. Finansiella V. Ledningsfrågor hälsa risker möjligheter förmåga** Nitton finansiella nyckeltal Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbildning Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen och förmedlade lån * Nivån för Finansiell Elitlicens, information om den tjänsten finns på ** Kommenteras men betygsätts ej Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadsnivåer Majoriteter Handlingskraft Avgiftspolitik 4 Kommunexperten nummer 7, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

5 Järfälla Järfälla generös bidragsregim sorterar om I jämviktskommunen Järfälla håller ledningen hårt i ekonomin och den utvecklas bättre än godkänt. Men är det meningen att en väl generös bidragsregim ska sortera om befolkningen så att kommunens medelinkomst faller och förvärvsfrekvensen hålls nere? Mediabild och bakgrund Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm och gränsar till kommunerna Upplands-Bro, Upplands Väsby, Stockholm och Sollentuna samt Ekerö, där gränsen går ute i Mälaren. Centralort är Jakobsberg. I Järfälla är det nära till det mesta. Från Jakobsberg tar det 2 minuter med pendeltåg till Stockholm C. E18 går genom hela kommunen, liksom Mälarbanan. Det är nära till Arlanda och Bromma flygplatser. Runstenar, gravfält och fornborgar minner om gamla järfällabor. På medeltiden gick flera viktiga landsvägar fram genom Järfälla. En mötesplats växte fram vid Barkarby torg med gästgiveri, skjutshåll och tingshus. Vid hösttinget 1671 fick Brita Cruus tillstånd att öppna krog här, Värdshuset Lasse-Maja. Än i dag finns här gästgiveri och festvåning. En bit från torget ligger Järfälla kyrka från 11-talet. Ängsjö friluftsområde i kommunens nordspets är ett omtyckt utflyktsmål med strandpromenad, grillplatser, äventyrsstig, servering, badplatser, motionsspår, bastu och vinterbonade stugor för övernattning. I år vann Järfälla pris som Sveriges bästa kommun på att hantera farligt avfall. SAKAB AllFa-priset tilldelades Järfälla för kommunens målmedvetna arbete för att samla in och omhänderta avfall. Järfälla har byggt upp ett omfattande insamlingssystem som möjliggör för invånarna att bli av med det farliga avfallet på ett enkelt sätt även om de inte har tillgång till bil. Barkarbystaden är Järfälla kommuns viktigaste utbyggnadsområde genom sin storlek och sitt goda läge nära vägar och kollektivtrafik alldeles intill Järvafältets friluftsområde. Området på cirka 4 hektar ska bebyggas med upp till 5 bostäder och cirka 6 arbetsplatser. Viktiga förutsättningar för analysen Analyserna bygger på officiell finansiell statistik från SCB och omfattar alla kommuner Innan uppgifterna används i analysprogrammet kvalitetsgranskas viktiga sifferserier för de senaste fem åren med kommunernas årsredovisningar. Järfälla har en traditionell organisation med politiska nämnder som styr verksamhetsdrivande förvaltningar. Kommunskuld Den första analysfrågan, kommunskuld, består av nyckeltalen förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga. Förpliktelsebeloppet anger kommunens framtida åtaganden i form av skulder, borgen och pensionsförpliktelser. Det visar om det finns skulder som finansierat tidigare generationers konsumtion och bedömer nuvarande generations förmåga att förbereda kommunen för Faktaruta Järfälla Betyg: A (indikativt 21) Befolkning: (29) Kommuntyp: Förortskommuner Kommunalskatt: 18,63 (21) Medelskattenivå: 2,74 (21) En procents skattehöjning: Cirka 126 miljoner 29 Förvaltningarnas totala intäkter: 3 23 miljoner 29 Pensionsmedel i förvaltning: 46 miljoner 29 Egna ägda företags andel av koncernomsättningen: Cirka 13 procent Finansiell Elitlicens: Ingen Medlem i KommunInvest: Nej Indiktiv betygsmatris Kommunskuld Finansiell hälsa Finansiella risker Finansiella möjligheter A B C D Sammanvägt betyg är lägsta delbetyg, dvs A = Nivån för finansiell elitlicens KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 7, 21 5

6 Järfälla kända framtida åtaganden. Bruttoförpliktelsebeloppet är på cirka 64 6 kronor per invånare. Det är under medeltalet och långt från kommunen med den största skulden (171 kronor per invånare). Järfälla ligger på plats 1 av Sveriges 29 kommuner. I många kommuner går det att värdera vissa av kommunens tillgångar utanför kärnverksamheten och få ett mer rättvisande nettoförpliktelsebelopp. I Järfälla ger en försiktig värdering cirka 29 4 kronor per invånare. Nettoförpliktelsebeloppet blir då 35 2 kronor och det är under de 38 5 kronor som är gränsen för indikation om konsumtionslån. Det finns inga tecken på sådana lån och nyckeltalet förpliktelsebelopp får betyget. Järfällas amorteringsförmåga får också betyget. Den teoretiska återbetalningstiden är i genomsnitt två år de senaste fem bokslutsåren och under den första kritiska nivån 5 år. Nyckeltalet anger hur många år det skulle ta att lösa alla långa lån om sparandet, kassaflödet från verksamheten, används enbart för att amortera lån. KOMMUNSKULD tkr/inv Förpliktelsebelopp Med betyget på förpliktelsebeloppet får Järfälla delbetyget A på analysfrågan Kommunskuld. ANALYSFRÅGA I Finansiell hälsa Den andra analysfrågan visar om dagens generation konsumerar för mycket och utvärderas av nyckeltalen sparnivå, skuldflödesgrad, skuldbalansgrad, rörelsekapital och kapitalbildning. Sparandet i Järfälla får betyget. År 29 är sparnivån 4,6 procent av de totala intäkterna och under nivån för god hushållning eller 4,9 procent enligt kommunallagens hushållningskrav. Den genomsnittliga nivån för den senaste mätperiodens fem år är 5,5 procent och därmed över detta hushållningskrav. Skuldflödesgraden visar om de långa skulderna växer snabbare än kommunens intäkter och anger skuldernas andel av de totala intäkterna. Denna andel är i Järfälla 8 procent av intäkterna och trenden är fallande. Eftersom den första kritiska nivån är 25 procent av de totala intäkterna blir betyget för skuldflödesgraden. För nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får Järfälla även här betyget. Måttet anger om summan av korta och långa skulder växer snabbare än kommunens förmögenhet i form av olika tillgångar. Långa lån tillsammans med korta skulder ger en genomsnittlig skuldbalansgrad de senaste fem åren på 3 procent av tillgångarna och trenden är stigande. Den första kritiska nivån är dubbelt så hög på 6 procent. För nyckeltalet rörelsekapital är betyget. Korta skulder har växt något snabbare än omsättningstillgångarna under mätperiodens sista fem bokslutsår och är genomsnittligt något större än omsättningstillgångarna. Rörelsekapitalet är negativt med fallande trend. Kapitalbildningen får i Järfälla betyget. Måttet anger om kommunen sparar till investeringarna eller om de finansieras på andra sätt (exempelvis via upplåning). I genomsnitt var sparnivån i Järfälla under den senaste nioårsperioden 5,6 procent av de totala intäkterna. Det ska jämföras med investeringsgenomsnittet för samma period som var 5,3 procent. Det ger ett årligt lånebehov på,3 procent av intäkterna. Det visar att det finns ett visst utrymme för amorteringar av långa lån. Med betyget på sparnivå får Järfälla delbetyget A på analysfrågan Finansiell hälsa. Det finns ett gap i sparandet 29 på 8 miljoner kronor från utfallet på 4,6 procent av totala intäkter 29 upp till den högsta kritiska nivån 4,9 procent av intäkterna Kommuner listade efter storlek 2 på förpliktelsebeloppet, sämst kommun (29) längst till vänster Kritisk nivå 3, 61 9 kr/inv Kritisk nivå 2, 46 9 kr/inv Kritisk nivå 1, 36 9 kr/inv Nettoförpliktelsebelopp Järfälla kommun 29, kr/inv Bruttoförpliktelsebelopp Vissa tillgångar värderade Nettoförpliktelsebelopp Kommun 1 efter storlek på bruttoförplikelserna Kommunskuld Förpliktelsebelopp Amorteringsförmåga Finansiella risker Den tredje analysfrågan indikerar krisutlösande finansiella risker genom sex nyckeltal. En allvarlig risk indikeras när två av nyckeltalen har betyget och det finns ett kritiskt samband. Även kombinationen och på två nyckeltal kan räcka för indikation av en klar risk som behöver hanteras. Nyckeltalet investeringsnivå är. De senaste fem åren är investeringarna i genomsnitt cirka 7,1 procent av totala intäkter. I en befolkningsmässigt växande kommun som Järfälla bör investeringarna ligga på nivån 8,5 procent av totala intäkter. Det finns ingen risk här att man drar på sig stora framtida drift- 6 Kommunexperten nummer 7, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

7 Järfälla och underhållskostnader eller investerar ihjäl sig. Nyckeltalet skattekraft anger hur den kommunala beskattningsbara inkomsten utvecklas i förhållande till riket. Den är över rikssnittet. Men med en snabbt fallande trend de senaste sex åren från 117 till 112 procent av rikssnittet får skattekraften betyget. På nyckeltalet befolkning får Järfälla betyget. Befolkningen växer både årligen och långsiktigt och åldersstrukturen innehåller inga kritiska snedheter jämfört med befolkningspyramiden för riket. FINANSIELL HÄLSA % Sparnivå i procent av totala intäkter När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar Järfälla en långsiktig trend som är mycket sämre än motsvarande trend för riket. Nyckeltalet sysselsättning får betyget. De sista två nyckeltalen under denna analysfråga gäller koncernrisker. De är bostadsöverskott och borgen och förmedlade lån. Järfälla får på bostadsöverskott betyget eftersom det inte finns några tomma lägenheter i allmännyttan som drar pengar. Betyget för borgen är. Det finns borgen (inga förmedlade lån) på kronor per invånare vilket är över den lägsta kritiska nivån på 17 kronor per invånare men under den högsta på 3 kronor. Med ett negativt rörelsekapital är även hanteringsförmågan för eventuell utfallande borgen något svag. De sex nyckeltalen ger sammantaget delbetyget A på analysfrågan Finansiella risker. Finansiella möjligheter Den fjärde analysfrågan är finansiella möjligheter. De utvärderas av nyckel ANALYSFRÅGA II Staplar över kritiska nivåer innebär Rött fält = pengar finns till framtida avtalspensioner Gult fält = pengar finns även till reinvesteringar Grönt fält = pengar finns även till nyinvesteringar En procent av totala intäkter är 32,7 miljoner kronor Finansiell hälsa Sparnivå Skuldflödesgrad Skuldbalansgrad Rörelsekapital Kapitalbindning KRISUTLÖSANDE FINANSIELLA RISKER % Förvärvsfrekvens Totalt för Järfälla Riksmax Värnamo Rikstrenden % Skatteunderlag/Invånare Riket Kommuntrenden Kommunens andel av medelskattekraften i Riket ANALYSFRÅGA III Bedömningsgrunder Två nyckeltal skall visa ett kritiskt mönster för att indikera allvarlig risk. Finansiella risker Investeringsnivå Skattekraft Befolkning Sysselsättning Bostadsöverskott Borgen mm KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 7, 21 7

8 Järfälla MÖJLIGHETER Mkr Kostnadspress Jfr riket Jfr kommuntyp Jfr Länet Potential 473 Mkr talen skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress. Nyckeltalet skattehöjning är uppbyggt så att Järfälla skattesats jämförs med skattesatsen i den grannkommun som har lägst skatt (Stockholm) år 28. Eftersom Järfälla har en högre skattesats år 29 med 1,15 procent så finns ingen potential och betyget blir på skattehöjning. Järfälla höjde skatten senast 23 med,5 procent och sänkte den 27 med,15 procent, 28 med,18 procent och 29 med,17 procent. När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt en viss potential och man kan höja avgifterna med cirka 98 miljoner inom 2-4 år. Det gäller då avgifterna inom förskola, äldre- och handikappomsorg, fritidsverksamhet och kultur. Betyget blir på avgiftshöjningar. Kostnadspressen kalkyleras till 473 miljoner kronor och Järfälla får betyget på kostnadspress. Kostnaderna kan pressas ner med cirka 15 miljoner kronor inom social omsorg och 9 miljoner inom det som benämns infrastruktur, skydd mm. Här ingår fysisk och teknisk planering, bostäder, näringsliv, turism, gator, parker, räddning och skydd. Vidare kan kostnaderna pressas ner med cirka 75 miljoner kronor inom grundskola, 45 miljoner inom förskola 1 5 år och cirka 4 miljoner vardera inom äldreomsorg och fritidsverksamhet. Eftersom en procent i förändrad skatt motsvarar cirka 126 miljoner utgör kalkylmässigt de finansiella möjligheterna i enbart kommunens verksamheter på 474 miljoner en sänkt skatt på cirka 3,8 procent. Motsvarigheten för den genomsnittliga kommunen i landet är cirka 3 procent på skattenivån. Överkostnaderna är till en del personal eftersom det finns 65 anställda per tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidragen enligt LSS-systemet för handikappade och andelen verksamheter i egen regi borde 6 per tusen invånare vara en relevant lokal norm. Då finns en övertalighet på 3 personer. Järfälla får delbetyg A på hela analysfrågan Finansiella möjligheter. Ledningsförmåga Analysfråga fem är indikation om ledningsrisk eller mer positivt uttryckt ledningsförmåga genom de tre nyckeltalen majoriteter, handlingskraft och avgiftspolitik. Det är mycket indikativa nyckeltal som enbart ger en fingervisning om varför det ser ut som det gör i de tidigare fyra analysfrågorna. För den politiska beslutsförmågan gäller nyckeltalet majoriteter och här är betyget för Järfälla (här finns bara betygen och ). De senaste fyra mandatperioderna har det i snitt saknats majoritetsblock och blocken minskar i betydelse. Kan kommunens organisation vara hämmande för genomförandet av fattade beslut? För nyckeltalet handlingskraft är betyget. Det finns belastningar för det relativt stora antalet partier i kommunfullmäktige som kan leda till fördröjningar i ärende- och beslutshanteringen. Bedömningsgrunder Finansiella möjligheter Skattehöjning Avgiftshöjning Kostnadspress ANALYSFRÅGA IV Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper med motsvarande egenskaper i bästa kommuner. Om avgiftsandelen av de totala intäkterna trendmässigt minskar kan det bero på alltför opinionskänsliga politiker eller bristande effektivitet i administrationen av avgifter. Det finns ingen sådan belastning och nyckeltalet avgiftspolitik får betyget. Järfälla det speciella Järfälla gränsar till kommunerna Upplands-Bro (nr 7/29), Upplands Väsby (nr 11/28), Stockholm (nr 6/21) och Sollentuna, som ännu inte har analyserats i Kommunexperten, samt till Ekerö (nr 12/28) där gränsen går ute i Mälaren. Järfälla har det indikativa finansiella betyget A och har alltså delbetyget A på de fyra analysfrågor som ingår i betygsmatrisen, kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Det har man trots vissa påvisbara svårigheter. Det är främst det jämna politiska läget under många av de senare mandatperioderna. Man är även förlorare i systemet för utjämning av skatteintäkter och kostnader mellan kommunerna. När det gäller den senare frågan tillhör man, som många av de större förortskommunerna, inte bara kring Stockholm, de stora förlorarna i detta system. Räknat på totala intäkter för 28 så förfogade Järfälla per invånare över kronor, vilket är 57 procent av vad Åsele hade då med kronor per invånare. Efter att ha analyserat ett stort antal kommuner, Järfälla blir nummer 243 som nu får sin kommunanalys publicerad i Kommunexperten, så känner man omedelbart igen en förlorarkommun i utjämningen. En egenskap är hur skattesatsen har förändrats under senare år. Skatten tvingas upp några år efter sekelskiftet för att försvara en god ekonomisk hushållning och det sker även i Järfälla år 23. Nästa kännetecken är att bli en inåtvänd och kostnadsjagande organisation, för att inte behöva fortsätta på den inslagna vägen med höjda skatter, när också maxtaxor låser den största delen av övriga intäkter. I takt med att kostnader pressas ner så sänks skatten igen och det sker också i Järfälla. Överkostnaderna i Järfälla är 474 miljoner 8 Kommunexperten nummer 7, 21 KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.

9 Järfälla kronor 29 och motsvarar en skattesänkning på 3,8 procent. För att få en jämförelse i detta sammanhang så motsvarar överkostnaderna för Åsele en skattesänkning på 1,1 procent, vilket ändå inte är högt för de kommuner som är utjämningens vinnare. Ytterligare ett kännetecken är utvecklingen av personaltätheten. Järfälla hade 7 anställda per tusen invånare 2 och 65 anställda per tusen 28. I Åsele var motsvarande tal 138 anställda per tusen invånare 2 och 148 anställda per tusen 28. Med dubbelt så mycket resurser har man dubbelt så mycket anställda och omfördelningen fortsätter att vidga gapet mellan vinnare och förlorare. Det som omfördelas är inte bara resurser utan kraven att vara kostnadseffektiva. Jämförelsekommunen när det gäller nyckeltalet skattehöjning är Stockholm, en annan förlorarkommun i utjämningen som analyserades i förra numret av Kommunexperten, nr 6/21. Men Stockholm är en mindre förlorare än Järfälla och kan ha en lägre skatt med 1,15 procent. Järfälla, som Stockholm och många övriga förlorarkommuner under ett starkt effektivitetstryck, sänkte skatten under en rad av år. Järfälla gjorde så 27, 28 och 29. År 28 fanns det bara 2 kommuner som LEDNINGSFRÅGA förfogade över mindre resurser per invånare än Järfälla. Det är också speciellt att i en jämviktskommun kunna vara politisk överens om att man ska styra ekonomin så tufft att det finns en solvent sparnivå, och att välja en strategi som innebär kostnadseffektiviseringar för att klara denna ambition. Det antyder möjligtvis att de ekonomiska frågorna anses som så viktiga att de hålls utanför den partipolitiska striden. Idag har en borgerlig majoritet makten, men det räcker att gå en mandatperiod tillbaka i tiden för att Miljöpartiet ska vara vågmästare. Och mandatperioden hade Socialdemokraterna 51 procent av väljarna. Järfälla synes ha en rörlig väljarkår. Av det övriga av speciell natur så finns det mesta inom analysfrågan krisutlösande finansiella risker. Av sex risknyckeltal har tre betyget. Man investerar inte ihjäl sig i Järfälla utan det förefaller mer som man underinvesterar. Nyckeltalet investeringsnivå har betyget med väl stor marginal och kommunens tillgångar uppgår bara till 64 procent av genomsnittsvärdet för riket. Balansräkningen är inte osunt uppblåst med förmedlade lån utan mer sunt uppblåst med en pensionsavsättning på 46 miljoner kronor. Ingenstans i årsredovisningen är medel öronmärkta som pensionsmedel men här i analysen upptas alla kassabalanser i förvaltning som framtida pensionsmedel. Slutsatsen är att Järfälla skulle kunna investera mer och förmodligen borde ha en större volym produktiv förmögenhet. Kanske ska man öka volymen rationaliseringsinvesteringar i det läge man befinner sig i för att ytterligare kunna sänka den dyra personalbemanningen. Nyckeltalet befolkning har betyget och man växer med en lugn årlig tillväxt på drygt en procent. Man har en relativt stor allmännytta, som räknat i antal lägenheter per invånare är 116 procent av rikssnittet. Det finns inga tomma lägenheter. Men borgen är hög mot det kommunala bostadsföretaget och nyckeltalet borgen har därför betyget. Järfälla har betyget på sysselsättning då förvärvsfrekvensen utvecklas mycket sämre än Riket. Men ingångsvärdet var höga 87 procent 1989 då rikssnittet var 82 procent och fallet under krisen i början av 199-talet var bara cirka 1 procent. Återhämtningen i riket har gått bättre än i Järfälla. Betyget på nyckeltalet skattekraft visar ett betydande fall av den kommunalt beskattningsbara inkomsten, vilket indikerar att det sker en ANALYSFRÅGA V % Majoriteter Moderaterna Folkpartiet Övriga vågmästarpartier Miljöpartiet (vågmästare) Vänsterpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet (vågmästare) Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Bedömningsgrunder Mycket indikativa nyckeltal som kan ge fingervisningar om varför det ser ut som det gör i tidigare fyra analysdelar. Ledningsförmåga Majoriteter* Handlingskraft Avgiftspolitik * Nyckeltalet Majoriteter har bara två betyg: och. KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN. Kommunexperten nummer 7, 21 9

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden

Kommunexperten. Utjämningens incitament tömmer landsbygden Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 11, 21 Utjämningens incitament tömmer landsbygden Vet mamman

Läs mer

Kommunexperten. Är du i rätt kommun?

Kommunexperten. Är du i rätt kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 7, 29 TEMANUMMER FÖR INVESTERARE Är du i rätt kommun? Oavsett

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra?

Kommunexperten. Hur ska ekonomiska regler styra? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 9/211 Hur ska ekonomiska regler styra? Det behövs ekonomiska regler

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer