Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter"

Transkript

1 Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

2 Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu? 5 Politisk vilja: går löftena att realisera? 6 Så här bryter vi den negativa trenden! 6 Extrem bostadsbristen bland Stockholms studenter - rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm

3 Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i Stockholm blir allt mer akut. I Stockholm saknar nästan hälften av alla mellan 20 och 27 år egen bostad och antalet köande - både i kommunens bostadskö och till den största studentbostadsaktören SSSB:s bestånd - har ökat stort de senaste åren.(1) Även kötiden för studentbostäder har ökat dramatiskt. Bostadsbristen får allvarliga konsekvenser. Människor som inte lyckas hitta en lägenhet i tid kan tvingas tacka nej till studieplatser och arbeten. Andra tvingas in i trångboddhet, långa pendlingsavstånd och en osäker flyttkarusell mellan andra- och tredjehandsboenden. Sammantaget skapar bostadskrisen en tröghet på arbetsmarknaden och utgör ett hinder för tillväxt och kompetensförsörjning i Sveriges storstadsregioner. Bostadsbristen kommer inte att försvinna av sig själv, den måste byggas bort! Bostadsbristen i siffror: Köns storlek Antalet köande har ökat från omkring hösten 2007 till i år. Kötider Den kortaste kötiden för de i dag 27 lediga lägenheterna hos SSSB är omkring 20 månade för ett korridorrum och drygt tre år för en etta med pentry. (2) I Stockholms stads bostadsförmedling förmedlas just nu en studentlägenhet där kötiden ser ut att bli minst fyra år. (3) Byggandet av studentbostäder/hyresrätter i Stockholm Sedan början på tjugohundratalet har byggandet av studentbostäder och små hyresrätter minskat dramatiskt påbörjades inga nya studentlägenheter i Stockholms stad och enbart 21 stycken lägenheter färdigställdes. Byggandet av små hyresrätter var 2009 nere på en historiskt låg nivå med påbörjades 37 hyresrättsettor och 169 stycken färdigställdes. (4) Rekordstor ungdomskull och en unik befolkningstillväxt 2013 kommer ungdomsgruppen mellan vara som störst, nästan personer nationellt. Enligt hyresgästföreningen handlar det i Stockholm om ca unga som kommer att vilja flytta hemifrån i Stockholm de närmsta åren ökade länets befolkning med cirka personer och översteg för första gången två miljoner. Detta bidrar till en än högre konkurrens om bostäderna i det befintliga beståndet. Annalkande brist på högutbildade 2030 kommer det enligt Regionplanekontoret att råda brist på upp till högutbildade. (5) Om byggande i storleksordningen nya lägenheter per år inte kommer igång snabbt kommer staden att få stora problem att rekrytera kvalificerad arbetskraft, vilket ger negativa konsekvenser både för regionens tillväxt och internationell konkurrenskraft. Läget i dag: bostadsbrist i 21 av länets 26 kommuner Den ökande efterfrågan på bostäder i länet resulterad av inflyttning och stora ungdomskullar i åldern som vill flytta hemifrån matchas inte av byggandet. Tvärt om har byggandet tappat kraftigt i fart samtidigt som befolkningen i länet näst intill exploderat. I dag råder det bostadsbrist i 21 av länets 26 kommuner. Svårast är situationen för unga, för vilka det är brist på bostäder i 23 av de 24 kommuner som lägesrapporterat till Länsstyrelsen. Enligt Regionplanekontoret förväntas länets befolkning att öka med upp till en halv miljon personer till 2

4 2030. För att matcha befolkningsutveckling behöver länets kommuner planera och bygga cirka bostäder per år. Enlig Hyresgästföreningen skulle det krävas nya prisvärda bostäder i Stockholms län för att möta ungas efterfrågan på en bostad. (6) Kommunerna beräknar att bostadsbyggandet kommer att öka under nästa år, men från en mycket låg nivå. Att döma av kommunernas rapporter kommer ca bostäder att påbörjas 2010, drygt fler än Men enligt Länsstyrelsen i Stockholms län blir endast fyra femtedelar av de planerade bostäderna verklighet. (7) Antalet påbörjade bostäder i relation till befolkningsökningen i Stockholms län Källa: SCB och Länsstyrelsen i Stockholms län Läget för studenter: 20 månaders väntetid för en studentlägenhet Det är rekordtufft att hitta en studentbostad i Stockholm. Både kötiden för studentbostäder och antalet köande har ökat dramatiskt de senaste åren. Inget tyder på att utvecklingen kommer att vända i år. För Stockholms ungefär studenter finns det ca studentbostäder köar till SSSB:s studentlägenheter, vilket går att jämföra med terminsstarten hösten 2009 då stod i SSSB:s bostadskö och hösten 2007 då köade. För tre år sedan var det tre månaders väntetid för ett studentrum i korridor. För de som ställer sig i kön i dag är prognosen att det tar minst 12 till 15 månader att få samma slags rum. I skrivande stund (8) är den kortaste kötiden för de 27 lediga lägenheterna hos SSSB omkring 20 månader och kötiden för en centralt belägen etta med pentry (18 kvm) är tre och ett halvt år. Verkligheten ser med andra ord värre ut än den prognos som gjorts. Efterfrågan för studentbostäder är normalt störst vid terminsstart och kötiden minskar under terminerna. Under förra hösten fortsatte kötiden för studentbostäder i Stockholm att öka även under terminens gång. Inget tyder på det kommer att förändras i höst utan kötiderna kommer fortsätt att öka. I Stockholms stads bostadsförmedling har kötiderna för studentbostäder under det senaste året varierat mellan drygt ett och tre år. Det förmedlas just nu, vid terminsstart, endast en studentlägenhet i hos bostadsförmedlingen och kötiden för den lägenheten ser ut att bli omkring fyra år. (9) 3

5 Vad har byggts? De senaste åren har siffrorna på byggandet av studentbostäder och små hyresrätter varit nedslående. Med undantag för två år har antalet nytillkomna studentbostäder varit på en konstant låg nivå under 2000-talet. När bostadsbristen bland studenter i länet slog rekord förra året påbörjades inga nya projekt med studentbostäder och endast ett fåtal färdigställdes. De stora projekt som färdigställdes under 2002 och 2007 var bland annat Studentskrapan samt Embla och Frigg Sickla i Hammarby sjöstad. Exempel som visar på att det är möjligt att satsa på byggandet av studentbostäder. Källa: USK AB Byggandet av små hyresrätter följer samma negativa mönster. Samtidigt som trycket på det existerande beståndet är extremt, på grund av stora ungdomskullar och inflyttning, påbörjades 2009 endast 37 stycken ettor och 169 stycken färdigställdes. (10) Källa: USK AB 4

6 Varför just nu? Den akuta bostadsbristen bland unga och studenter i Stockholm är ett resultat av den snabbt växande befolkning i länet och ett bostadsbestånd som inte ens är nära att utvecklas i takt med efterfrågan. Förra året ökade länets befolkning med cirka personer och översteg för första gången två miljoner. Allmännyttans utbud av hyresrätter med låga hyror har minskat i och med bostadsrättsombildningarna och när det har byggts nya lägenheter har det ofta varit kostsamma projekt som unga och studenter sällan har råd att bo i. Ungdomskullen som är redo för att flytta hemifrån är rekordstor, unga kommer enligt Hyresgästföreningen vilja flytta hemifrån i Stockholm de närmsta åren. (11) Även antalet studerande är historiskt stort vilket resulterat i ett stort tryck på de lägenheter som unga och studenter kan finansiera med sina ofta begränsade tillgångar. Söktrycket och antalet antagna till högskolans platser i höst är rekordartat. Nationellt blev tre procent fler antagna till höstens kurser än jämfört med förra året. Antalet sökande till Stockholms universitet fortsätter att öka om än i något lägre takt än tidigare år. I år var det runt fler sökande till Stockholms universitets utbildningar än året innan. En viktig anledning till söktrycket är det ekonomiska läget, fler väljer att studera under lågkonjunktur. Förra hösten tillförde regeringen närmare nya platser till länets högskolor, vilket också inneburit ett ökat antal studerande. Antal personer i åldern i Sverige de kommande 30 åren Källa: SCB Många gånger möter vi argumentet att det är farligt att bygga för mycket då vi befinner oss på den stora ungdomskullens puckel och att antalet personer under 25 kommer att minska. Grafen ovan visar antalet personer som kommer att befinna sig i åldern i Sverige under de kommande 30 åren. I SSSB:s studentbostäder är medianhyresgästen omkring 25 år. Behovet av studentbostäder och små hyresrätter är alltså inte enbart kopplat till de under 25 utan också till äldre personer. Lägger vi dessutom till att Stockholm har ett behov av att växa med i storleksordning ett Göteborg de kommande 20 åren och att behovet av högutbildade är stort, är vår bedömning att risken för vakanser i nybyggda studentbostäder under kommande decennier kommer vara mycket låg. (12) 5

7 Politisk vilja: går löftena att realisera? Under våren har det presenterats politiska löften om nya studentbostäder. Moderaterna i Stockholms stad har lovat nya studentlägenheter i Stockholms kommun de närmsta åren och Socialdemokraterna i staden och länet har lovat en satsning på nya studentlägenheter, samt i en storsatsning nya lägenheter i länet. Löftena lovar gott, men i kommunernas projektlistor finns mycket få studentbostäder planerade. Så frågan om hur löftena ska realiseras kvarstår unga kommer att vilja flytta hemifrån de närmaste åren, lika många är anledningarna att satsa på byggandet. Så här bryter vi den negativa trenden! De beslut som fattas om bostadsbyggande idag avgör hur framtidens samhälle kommer att se ut och hur människor kommer att leva. Initiativen måste hantera dagens akuta brist och samtidigt bygga en attraktiv framtid. Bostadsbristen kommer inte att försvinna av sig själv, den måste byggas bort. Vi hoppas att de löften och den goda vilja som politikerna har visat också kommer att realiseras efter valet. Här presenterar vi några av de åtgärder som vi tror allra mest på. Stimulera bostadsbyggandet Staten måste skapa goda förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande - till exempel genom att sänka byggmomsen för studentbostäder och mindre hyresrätter - för att öka incitamenten för byggandet av bostäder som unga och studenter kan efterfråga. Se över fastighetsavgiften Den kommunala fastighetsavgiften slår oproportionerligt hårt mot aktörer på studentbostadsmarknaden och bör därför justeras så att den speglar lägenheters storlek och standard. Enligt de nuvarande reglerna ska alla som äger bostadslägenheter betala kronor i avgift per lägenhet och år. Summan är helt oberoende av storlek och standard - den avser såväl korridorrummet på Lappis som representationsvåningen på Strandvägen. Använd allmännyttan Kommunernas bostadsbestånd ska vara varierat ha något att erbjuda människor med olika förutsättningar, i livets alla skeden. Kommuner bör i större utsträckning använda sina allmännyttiga bolag som bostadspolitiska instrument och ge dem uppgiften att bygga för unga och studenter. Kommunerna måste börja ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. På bloggen Läge för lägenheter presenterar vi ytterligare åtgärder för att minska bostadsbristen. Besök Läge för lägenheter: 6

8 Källor 1. https://bokabostad.stockholm.se/statistik/statistikkotidperar.aspx (100813), se även Läget för studenter i dag. 2. SSSB är den största studentbostadsaktören i Stockholms län. 3. Källa: SSSB:s bostadskö, ( ). 4. Källa: USK ab 5. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010, (Regionplane- och trafikkontoret). ( ) 6. boende_ _stockholm.pdf (100813) 7. pdf s. 12 (100813) https://bokabostad.stockholm.se/statistik/statistikkotid.aspx (100816) 10. Källa: USK ab 11. boende_ _stockholm.pdf (100813) 12. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010, (Regionplane- och trafikkontoret). pdf ( )

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Så beskriver medierna bostadsbristen

Så beskriver medierna bostadsbristen TIMBRO MEDIEINSTITUT RAPPORT 2012-12-10 Så beskriver medierna bostadsbristen 1. Inledning Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som slår mot staden på flera sätt. Enskilda som söker bostad drabbas

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer