Spanande rating. Finansiell 4-minuters-analys av kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanande rating. Finansiell 4-minuters-analys av kommuner"

Transkript

1 Spanande rating eller 4-minuters-analys av kommuner Hur du använder Svensk KommunRatings hemsida på ett effektivt sätt för finansiell analys av Sveriges kommuner. Sidan 1

2 Handledning för analysmodulen på och för n med en komplett uppsättning FörtroendeProfiler för 288 kommuner. Innehållsförteckning... 2 Hur går det till?... 3 En analys i fem frågor... 4 Kommunskuld... 5 hälsa... 6 Krisutlösande finansiella risker... 7 a möjligheter... 8 Från delbetyg till slutbetyg... 9 Exempel på analysdiagram Vidare i analyssystemet dresser mm... opyright Svensk KommunRating et är inte under några omständigheter tillåtet att kopiera eller återge hela eller delar av denna skrift i någon som helst form utan att först ha skriftligt godkännande från Svensk KommunRating. Ver: Sidan 2

3 Hur går det till? Varje gång: Gå in på Klicka på kartan på den kommun du vill analysera. I bästa fall är den blåmarkerad, vilket betyder att den är ratad och betygsatt. I detta fall hämtar du ner hela analysen i form av ett 40-sidigt dokument (pdf). I näst bästa fall får du fram tre historiska profiler med nyckeltal och den senast aktuella med bokslut Vill du göra en spanande rating genom att fylla i matrisen så skriver du först ut profilen från hemsidan (i färg). läddra därefter fram till sidan 5 i detta häfte. I sämsta fall erbjuder inte berörd kommun denna tjänst via Svensk KommunRating utan du får göra en spanande rating på en fyra år gammal profil. u kan köpa en uppdaterad nyckeltalsprofil eller en med 288 uppdaterade profiler. Se tjänster sidan 11. Första gången: Gå in på Ett inledande tips är att leta reda på några ratade kommuner (blåmarkerade på kartan) och hämta ner deras analyser (Kommuniagnos 40-sidigt 4-dokument) ur nalysarkiv 2001, 2002,2003 eller Spara först ner pdf-filerna på din hårddisk och skriv ut dem därifrån så blir det minst krångel. I dessa hittar du betygsmatrisen på sidan 6 och betygsskalorna på sidan 7. Kommunskuld på sidorna hälsa presenteras på sidorna a krisutlösande risker på sidorna a möjligheter sidorna Ledningsrisk sidorna Med några utskrivna Kommuniagnoser som referenslitteratur förenklas din spanande rating. Speciellt om du finner ratade kommuner med snarlika profiler som de kommuner du spanar på. Hjälp? et finns tre sätt Kolla först om en rating finns! I en sådan presenteras alla betyg. u kan köpa en historisk analys (21 4- sidor) omfattande alla 17 nyckeltalen. u kan också köpa en med en komplett hemsida. nalys- och -köpare kan ringa Svensk KommunRating för kortare konsultationer. Se tjänster sidan 11. Sidan 3

4 En analys i fem frågor Hur skall jag tänka? Husläkare in husläkare ser dig som patient och ställer diagnos och föreslår medicinska åtgärder. Kommunanalytiker En kommunanalytiker ser kommunen som en finansiell patient och ställer diagnos och föreslår finansiella åtgärder. Kommunen som finansiell hjärtpatient För en hjärtpatient är det medicinska nyckeltalet Kolesterolhalt centralt. Motsvarigheten för en kommun är Kommunskuld eller Förpliktelsebelopp. är börjar analysen. Är kolesterolhalten eller kommunskulden som en konstant belastning hög så gäller nästa fråga allmäntillståndet. Ju bättre hälsan är, ju bättre tål patienten höga belastningsvärden. ra finansiell hälsa innebär tillräckliga överskott för att amortera skulder, betala pensioner och ha en bra likviditet som buffert för eventullt utfallande borgensåtaganden. et bör även undersökas om det föreligger krisutlösande risker. Kommuner kan investera ihjäl sig, ha sviktande skattebaser, näringslivssvikt, tomma lägenheter i den egna allmännyttan, etc. Åtgärder bör också omfatta att hantera detta. ärefter gäller frågan vilka möjligheter som finns att bygga en bättre hälsa och hantera finansiella risker. Vilket är effektivast av höjda avgifter, skatter och nedpressade kostnader? Räcker inte åtgärderna är kommunen en finansiell kriskommun. Ledningsrisk innebär att kommunens politiker inte har kunskap om den finansiella verklighetens sanna natur och därmed styr fel. a möjligheter Vilken behandling tål patienten Ledningsrisk och effektiv styrning Patientens sjukdomsinsikt 5 Ut etyg Krisutlösande finansiella risker Vad säger blodprover, puls, bmi, blodtryck, mm 3 4 nalyssystemet hälsa Patientens allmäntillstånd Sidan 4 2 Kommunskuld Förpliktelsebelopp Kolesterolhalt 1 In

5 Kommunskuld Hur tungt är förpliktelsebeloppet? etygsmatrisen är redan kryssad Svaret på rubrikens fråga får du redan i matrisen nedan. Förpliktelsebeloppet i berörd kommun om kronor per invånare räcker till delbetyget i betygsmatrisen. I diagrammets kurva ser du att det Kronor per invånare hälsa etygsmatris Kommunskuld* a a risker möjligheter Förpliktelsebelopp ntal kommuner Västervik har ett förpliktelsebelopp på kr per inv. finns en kommun, vars förpliktelsebeloppet understiger kr per inv och en med belopp över kr per inv. Kommuner är olika. Vad är ett förpliktelsebelopp? Förpliktelsebeloppet är det penningbelopp som måste infrias omedelbart om alla nominella förpliktelser skulle utfalla samtidigt. et är summan av skulder, avtalspensioner och borgen. Västervik kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år v kommunkoncernens verksamhet var 13,9 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2001 (S) Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Läget bokslut 1998 Kvalitetsgranskad Kvalitetsgranskad Under granskning Mätperiod Mätperiod Mätperiod Mätperiod ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig NYKELTL Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal 1 Skuldbetalningsförmåga ra ra ra ra * Företagsdelen kan variera från 0 och till ca 45 % av omsättningen i kommunkoncernen * Sidan 5 Kan vara bättre men inte sämre? Sammanvägt kan inte det finansiella betyget för kommunen här bli bättre än enligt principen för lägsta markering i betygsmatrisen. Men det är en för snabb slutsats. Kommunen kan äga tillgångar som är mycket värda och vars värde bör kvittas mot skulderna så att ett lägre nettoförpliktelsebelopp erhålls. Har kommunen säljbara tillgångar? Så snart förpliktelsebeloppet överstiger gränsen för betyget på kr per inv så bör kommunen inventeras på tillgångar, som ligger utanför, kärnverksamheten och som kan avyttras. Värdet beräknas enligt vissa försiktighetsprinciper. Kan här exempelvis förpliktelsebeloppet justeras ner från kr per invånare till under kr så kan betyget justeras från till. Hur indikeras säljbara tillgångar? Har kommunen exempelvis säljbara företag? u får en indikation på detta i det gula fältet i rubriken. Omsättningen i kommunägda företag är 13,9 %. et kan vara ett stort eller flera allmännyttiga bostadsföretag men troligtvis äger kommunen fler företag. Nyckeltal 16 indikerar tomma lägenheter (sid 7) varför bostadsföretagen inte torde ha några högre marknadsvärden. Värdet vid en försiktig värdering kan kvitta bort en lika stor volym skulder. Vi bör hålla möjligheten öppen att andra värdefulla tillgångar kan finnas som vid rating kan motivera ett. Men hittills är troligaste bedömningen ett. Möjligheterna till ett markeras med fyrkant. På kommunens hemsida finns ofta årsredovisningen varur information om tillgångar kan fås, dock ej marknadsvärden i en krissituation.

6 hälsa Är förmågan att betala skulder stark och uthållig? Nyckeltalen 1-5 svarar på frågan Speciellt nyckeltal 2, Kassaflödet eller Sparandet är viktigt. et är ur detta överskott som kapitalbildning sker. Kapital bildas bl a då skulder amorteras. Nyckeltal 2 viktigt örja med nyckeltal 2 enligt regeln ra=, OK=, Svag= och ålig=. för ett vid peridens inledning. Men det framgår också av utvecklingen att kommunen bygger skulder med detta låga Kassaflödet varför en nedjustering till skulle vara en försiktigare värdering för den finansiella hälsan vid perioden slut, dvs för närvarande. Västervik kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år v kommunkoncernens verksamhet var 13,9 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2001 (S) Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Läget bokslut 1998 Kvalitetsgranskad Kvalitetsgranskad Under granskning Mätperiod Mätperiod Mätperiod Mätperiod ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig NYKELTL Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal 1 Skuldbetalningsförmåga ra ra ra ra nalysnyckeltal nalysnyckeltal nalysnyckeltal nalysnyckeltal 2 Kassaflöde Svag - ålig ålig ålig 3 Skuldflödesgrad ra ra ra ra 4 Skuldbalansgrad ra - OK OK OK Tendensnyckeltal Tendensnyckeltal Tendensnyckeltal Tendensnyckeltal 5 Rörelsekapital OK OK OK - Svag et skulle innebära ett i betygsmatrisen om läget avsåg bokslutsår 1998 och ett för åren därefter. Vi drar slutsatsen att ett mycket för lågt Kassaflöde minskar ännu mer under dessa år. Och du kan se att det är så i diagrammet här på sidan 10 (och på sidan 15, Kommuniagnos). elbetyget för finansiell hälsa? Observera fyrkanten i betygsmatrisen nedan för kommunskuld. Vi är överens om att en rating, där tillgångarna inventeras och värderas, kan resultera i delbetyget. et markeras på detta sätt. Hur är tendensen? Nyckeltal 5 Rörelsekapital mäter den kortsiktiga förmågan att betala (likviditeten) och den försämras också. et kan tolkas som att kassaflödet inte förmår fylla på likviditeten i tillräcklig omfattning och att korta lån måste börja omsättas i långa. etta indikerar nyckeltal 4 Skuldbalansgrad. Hur kan skuldbetalningsförmågan vara ra? et är motsägelsefullt att nyckeltal 1, Skuldbetalningsförmågan är ra. et betyder att Kassaflödet, även om det är lågt och till och med mycket lågt, ändå är tillräckligt stort för att leverera medel för amorteringar av lån. et kan bara betyda att kommunen har mycket låga skulder vid periodens inledning. et innebär att den finansiella hälsan möjligtvis bör bedömas bättre än Svag=. Vi bör här vara öppna Sidan 6 hälsa etygsmatris Kommunskuld* a a risker möjligheter På motsvarande sätt markerar vi ett kryss i för delbetyget hälsa med en rektangel omslutande både nivån som. En analys av nyckeltalen över flera år måste avgöra den rättvisande nivån. Och detta diagram finns här överst på sidan 10 (och 15 i en Kommuniagnos) och verifierar delbetyget. Observera att det finns mycket skuldtyngda kommuner där nyckeltal 2, Kassaflöde är bättre än nyckeltalen 1, 3 och 4. I det fallet drar de senare nyckeltalen ner delbetyget, dvs omvänt förhållandet ovan.

7 a krisutlösande risker Finns svagheter som kan utlösa förtroendekriser? Nyckeltalen -17 svarar på frågan Leta även här reda på några liknande ratade kommuner och slå upp sidorna (Kommuniagnos). Externt indikerbara finansiella risker Tre typer av externa risker, nämligen investeringsrisk, skattebasrisk och förpliktelserisk, kan indikeras av nyckeltalen -17. NT NT 13 NT 14 NT 15 NT 16 NT 17 Investeringsrisk Skattebasrisk - skattekraft Skattebasrisk - befolkning Skattebasrisk - sysselsättning Förpliktelserisk - tomma lägenheter Förpliktelserisk - borgen och förmedlade lån Hur bedömma? Försök finna ett samband mellan olika risknyckeltal och bedöm därefter allvaret i den funna företeelsen. I detta fall tömmer en sviktande befolkning de allmännyttiga bostadsföretagen (bostadsöverskott) och läget måste bedömas som allvarligt då både nyckeltal 14 och 16 har betygen ålig. etta motiverar ett kryss i delbetyget för finansiella risker. Nästa nyckeltal med ett utsatt betyg är nyckeltal 17, orgen. u minns att förpliktelseloppet är något högt i denna kommun samtidigt som analysen av finansiell hälsa antydde låga lån i förvaltningsdelen. et innebär att den höga borgen indikerar stora skuldåtaganden i de kommunala företagen. Här finns ännu en krisutlösande risk som motiverar ett kryss i nivå för delbetyget. Med dubbla indikationer för ett finns inget utrymme för en rektangel. hälsa etygsmatris Kommunskuld* a a risker möjligheter Eljest? ntag att de ovan nämnda nyckeltalen 14, 16 och 17 hade varit ra. Vad hade delbetyget då blivit? Nyckeltal antyder att kommunen har lite för hög investeringsnivå. Kanske försöker man investera sig ur krisen? Inte heller sysselsättningen har högsta värde, vilket kan antyda en mindre svikt i näringslivet. etta hade motiverat delbetyget. För ett krävs genomgående ra för nyckeltalen - 17 och sådana kommuner finns. Västervik kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år v kommunkoncernens verksamhet var 13,9 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2001 (S) Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Läget bokslut 1998 Kvalitetsgranskad Kvalitetsgranskad Under granskning Mätperiod Mätperiod Mätperiod Mätperiod ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig NYKELTL Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal 1 Skuldbetalningsförmåga ra ra ra ra ra = Investeringar på eller under optimal nivå ra = Kommunal beskattningsbar medelinkomst utvecklas bättre än rikets ra = efolkningen växer och ålderssammansättningen är som i riket ra = Sysselsättningen utvecklas trendmässigt bättre än rikets Investeringsrisk Investeringsrisk Investeringsrisk Investeringsrisk Investeringsnivå ra ra - OK OK Skattebasrisk Skattebasrisk Skattebasrisk Skattebasrisk 13 Skattekraft ra ra ra ra 14 efolkning Svag Svag Svag - ålig 15 Sysselsättning OK OK OK OK Förpliktelserisk Förpliktelserisk Förpliktelserisk Förpliktelserisk 16 ostadsöverskott Svag Svag - ålig ålig 17 orgen Svag - ålig + Svag Svag ra = et finns ingen större volym tomma lägenheter i de kommunägda allmännyttiga bostadsföretagen ra = Kommunen har en låg volym borgen och (förmedlade) lån till utomstående och egna företag, dessutom viss egen finansiell styrka att hantera utfallande borgen Sidan 7

8 a möjligheter Är de finansiella möjligheterna tillräckliga? Nyckeltalen 6-8 svarar på frågan Leta även här reda på några liknande ratade kommuner och slå där upp sidorna Läs igenom sidan 20 så du förstår hur ench-marking fungerar. Ta därefter del av M-diagrammet här på sidan 10. räcka för att förbättra delbetyget för finnansiell hälsa till ett. Eftersom nyckeltal 7 här är ra så är avgiftshöj- Västervik kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år v kommunkoncernens verksamhet var 13,9 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2001 (S) Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Läget bokslut 1998 Kvalitetsgranskad Kvalitetsgranskad Under granskning Mätperiod Mätperiod Mätperiod Mätperiod ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig NYKELTL Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal 1 Skuldbetalningsförmåga ra ra ra ra ra = Ingen kommungranne har lägre skatt. En skattehöjning motsvarande skillnaden till lägsta granne räcker för högsta betyg för finansiell hälsa. ra = et finns kommuner med så höga avgifter, så att hade denna kommun samma höga avgifter, skulle det räcka för högsta betyg för finansiell hälsa. Potentialnyckeltal Potentialnyckeltal Potentialnyckeltal Potentialnyckeltal 6 Utdebiteringsnivå ålig ålig ålig ålig 7 vgiftsnivåer ra ra ra ra 8 Kostnadsnivåer ra ra ra ra ra = et finns kommuner med så låga kostnader, så att hade denna kommun samma låga kostnader, skulle det räcka för högsta betyg för finansiell hälsa. Hur fungerar potentialnyckeltalen? Förbättringspotentialer indikeras av nyckeltalen 6-8. NT 6 Utdebiteringspotential (nivå) NT 7 vgiftspotentialer (nivåer) NT 8 esparingspotentialer eller kostnadsnivåer Utdebiteringspotential Är kommunens skattenivå lägre än alla grannkommuners indikeras en potential att kunna höja skatten. enna potential bedöms ra, OK resp Svag beroende på hur mycket en skattehöjning ger i bidrag till förbättring av den finansiella hälsan. Ett ra innebär således att en skattehöjning räcker för att åstadkomma ett för detta delbetyg. Eftersom nyckeltal 6 här är ålig så är skattehöjningar tekniskt sett ingen effektiv åtgärd jämfört avgiftshöjningar och nedpressning av kostnader. Effektrelationen mellan skattehöjning, avgiftshöjning och kostnadspress om alla indikeras som ra är erfarenhetsmässigt ungefär 10, 30 resp 60 %. ningar tekniskt sett effektiva åtgärder. Men då avgiftsmakten centraliserats från kommunerna och till staten (maxtaxor) så är stora avgiftshöjningar inte längre möjliga att genomföra. esparingspotentialer Ett ra för nyckeltal 8, Kostnadsnivåer indikerar att kommunen har jämfört andra kommuner höga kostnader i verksamheterna. Skulle kommunen ha samma låga kostnader, som dessa jämförkommuner, så skulle kostnadssänkningen räcka för att förbättra delbetyget för finnansiell hälsa till ett. esparingspotentialerna motiverar således ett kryss på nivån för delbetyget a möjligheter. Men då åtgärder för att hantera kommunens alla finansiella risker inte ingår i systemet här så får en rektangel täcka in nivå. En rating kostnadsberäknar dessa risker och väger dem mot potentialerna. vgiftspotentialer På motsvarande sätt indikerar ett ra för nyckeltal 7, vgiftsnivåer att kommunen har jämfört andra kommuner låga intäkter från avgiftsfinansierad verksamhet. Skulle kommunen ha samma höga avgifter, som dessa jämförkommuner, så skulle intäktstillskottet hälsa etygsmatris Kommunskuld* a a risker möjligheter Sidan 8

9 Från delbetyg till slutbetyg Styrkor och svagheter Om slutbetyget? Sammanvägt blir det finansiella betyget för kommunen enligt principen för lägsta markerade kryss i betygsmatrisen. enna spanande rating leder fram till slutsatsen att med mycket stor sannolikhet skulle en riktig rating också ge betyget med en liten möjlighet för betyget. Ett betyg över är inte möjligt. tt generalisera från denna princip går i de flesta fall. Om delbetygen? elbetygen indikerar styrkor och svagheter och vad kommunens ledning borde fokusera och låta vara. Försök formulera slutsatser för delbetygen i dessa termer. hälsa etygsmatris Kommunskuld* a a risker möjligheter Hur snabbt? å goda potentialer finns, så som här är fallet, kan erfarenhetsmässigt ett för delbetyget hälsa nås efter ca 5 år. tt få ner Kommunskuld och hantera a risker tar normalt längre tid. Sannolikt kan nivån för dessa delbetyg, i detta fall, nås först om 10 á 15 år. Hur lång tid det tar att nå bättre ratingbetyg beror mycket på ledningsförmågan och viljan att ta sig an denna uppgift. Indikationen kriskommun? Har delbetygen hälsa och risker låga värden (/) samtidigt som a möjligheter också har det (/) bär kommunen krisstämpeln. En avgjord svaghet är här de finansiella riskerna som kräver ledningens omedelbara uppmärksamhet och ågärder (bl a för att snabbast få en bättre rating). et är vanligtvis viktigare än att återvinna finansiell hälsa och söka minska kommunskulden. e goda finansiella möjligheterna är en styrka och speciellt potentialen att pressa ner kostnaderna och därigenom skapa ett tillräckligt stort kassaflöde. När så sker förbättras omedelbart den a hälsan och skuldtrycket minskar om investeringarna samtidigt stryps till lägre nivå. Om ledningsförmåga? Vid rating bedöms också ledningsförmåga. Skulle ett delbetyg, som ligger lägst i betygsmatrisen och därmed bestämmer slutbetyget, ligga på gränsen mellan två nivåer avgör inte sällan ledningförmågan om en justering upp eller ner är lämplig. Observera att nyckeltalen för ledningsrisk 9-11 är mycket indikativa. Var försiktig med slutsatser här och överväg om du över huvud behöver ta ställning i denna fråga. Västervik kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år v kommunkoncernens verksamhet var 13,9 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2001 (S) Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna. Läget bokslut 1998 Kvalitetsgranskad Kvalitetsgranskad Under granskning Mätperiod Mätperiod Mätperiod Mätperiod ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig ra OK Svag ålig NYKELTL Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal Huvudnyckeltal 1 Skuldbetalningsförmåga ra ra ra ra en politiska beslutsförmågan indikeras OK = när minst tre av följande fyra villkor är uppfyllda: 1. Stabilt majoritetsblock sista fyra mandatperioderna. 2 etta minskar ej i betydelse. 3 Vågmästarpartier har vuxit långsammare än 10 % under sista fyra mandatperioderna. 4 Inget vågmästarläge för närvarande. et är alltid OK när ett parti har dominerat över de sista fyra mandatperioderna. Ledningsrisk Ledningsrisk Ledningsrisk Ledningsrisk 9 Majoriteter OK OK OK OK 10 Handlingskraft Svag Svag Svag Svag 11 vgiftspolitik OK OK OK OK Tjänstemännens handlingskraft indikeras ra = om kommunen inte har alltför många invånare, om antalet anställda per arbetsledare inte är alltför stort, om antalet partier inte är alltför stort och om organisationsspannet inte är alltför stort. Sidan 9 ra = ndelan avgifter av totalfinansieringen växer sista fem åren. et indikerar att politikerna har förmåga att fatta beslut om (alltid impopulära) avgifthöjningar och tjänstemännen har handlingskraften att fakturera och driva in avgifterna.

10 Exempel på nyckeltalsdiagram med mätstandard för analys av utvecklingen över flera år. Nyckeltal 2: Kassaflöde eller Sparnivå för Västervik kommun Styrnyckeltal Är NT1 d v s 'Skuldbetalningsförmågan' bra alternativt OK, svag eller dålig därför att 'Kassaflödet' är tillräckligt högt alternativ Förvaltningarna 8% 7% 6% 5% 4% 3% Nyckeltal 2: Kassaflöde / Intäkter ra OK Svag Krav: Över kritiska nivåer 2% 1% ålig 0% Västervik kommun Medelvärde alla kommuner Kritisk nivå "Ny + reinvesteringar" Kritisk nivå "Reinvesteringar" Kritisk nivå "vtalspensioner" Trendmedelvärden Trend för Västervik kommun alanskravet med ing.nivån 6 % = 2,6 % fattas år 2001 för att Kassaflödet skall nå konsoliderad nivå. Exempel på nyckeltalsdiagram med mätstandard för ench-marking av möjligheter. Nyckeltal 8: esparingspotentialer år 2001 för Västervik kommun Potentialnyckeltal 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Förskola Funk. hindrade Äldreomsorg esparingspotentialer i procent av Totala Intäkter Ind. Fam. oms. Grund skola Gym- nasie skola Infra. Skydd mm Funk. hindrade Jfr Riket Jfr Kommuntypen Jfr Länet Fritid Kultur Politik Mkr Förskola Äldreomsorg esparingspotentialer i Mkr Ind. Fam. oms. Grund skola Gym- nasie skola Sidan 10 Infra. Skydd mm Fritid Kultur Politik e 2,6 %, som fattas för att Kassaflödet skall nå konsoliderad nivå kan sparas in i flertalet verksamheter. en beräknade summerade potentialen för alla verksamheter är över 15 %.

11 Vidare i analyssystemet Är kommuner finansiellt farliga? Om svaret är ja, för vem är i så fall kommuner farliga? e flesta svarar idag att läget i kommunsektorn är lugnt och att kommuner inte är farliga för någon. Vårt svar är spekulativt eftersom det gäller händelser i framtiden om vilket ingen kan veta något säkert. Så länge vi har en handlingskraftig regering och statsfinanserna är under kontroll torde ingen kommun vara finansiellt farlig. Staten ingriper. Om en kommun fallerar (så som Haninge) och inte kan få hjälp så är det kortsiktigt bl a leverantörer till kommunen, anställda, samt ägare av fast egendom som antagligen lider värdeförluster av olika svårighetsgrad. et kan vara en fördel att positionera sig så att man snabbt kan flytta från en kriskommun. Vad får du här? Kommunförbundet, S, m fl myndigheter presenterar statistik och finansiella nyckeltal i skrifter och på sina hemsidor. Vad får du här som inte erbjuds annorstädes? * Mätstandarder för nyckeltalen som sätter betygen: ra, OK, Svag och ålig. * etyg som gör nyckeltalen begripliga. * Normativa mätskalor som inte bara rangordnar kommuner utan indikerar om finanserna faktiskt förbättras eller försämras. * System för analysen som sätter olika nyckeltal i en begriplig relation till varandra så att en helhetsbild av det finansiella läget växer fram. u upptäcker en kommuns finansiella svagheter och styrkor. * Ett perspektiv uppifrån och ner som ger dig värdefull information redan efter ca 4 minuters analys (redan efter en kort tids träning). * Operativ tillgänglighet eftersom FörtroendeProfilerna på hemsidan hela tiden dateras upp efterhand som ny statistik blir tillgänglig. Sidan 11

12 För den lärande organisationen Studiemöjlighet i kommunal ekonomi Läs SNS-boken Styr in kommun - eller hoppa av! I denna debatt- och lärobok finns bl a enkäter som hjälper ig avgöra om u har en framtid som ledande politiker eller tjänsteman i en kommun i dagens Sverige. oken finns att köpa på SNS-Förlag u kan hämta ner aktuella betygsdokument och analyser av ratade kommuner som pdf-filer från arkiven på hemsidan. SVENSK KOMMUNRTING Smedsgränd 2a, 2tr UPPSL Telefonnr Telefaxnr Sidan

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en!

Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! Välkommen! Vet Du att det i Sverige finns 290 kommuner? Du bor i en! 1 Grundstenen Bara goda och uthålliga finanser garanterar uthållig verksamhet av god kvalitet i en kommun. Det gäller din välfärd! 2

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = C1* Fastställt den 15 juni 2004

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = C1* Fastställt den 15 juni 2004 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = C1* Fastställt den 15 juni 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) Finansiell hälsa KommunDiagnos är en finansiell värdering

Läs mer

KommunDiagnos för Jokkmokks kommun Finansiellt betyg = D1 Fastställt den 24 maj 2004

KommunDiagnos för Jokkmokks kommun Finansiellt betyg = D1 Fastställt den 24 maj 2004 KommunDiagnos för Jokkmokks kommun Finansiellt betyg = D1 Fastställt den 24 maj 2004 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1994-2006 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KommunDiagnos för Heby kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 2 mars 2004

KommunDiagnos för Heby kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 2 mars 2004 KommunDiagnos för Heby kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 2 mars 2004 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2005 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

KommunDiagnos för Höör kommun Förslag 28 februari 2003 till finansiellt betyg = B2 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 9 maj 2003

KommunDiagnos för Höör kommun Förslag 28 februari 2003 till finansiellt betyg = B2 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 9 maj 2003 KommunDiagnos för Höör kommun Förslag 28 februari 2003 till finansiellt betyg = B2 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 9 maj 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

KommunDiagnos för Heby kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 25 februari 2005

KommunDiagnos för Heby kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 25 februari 2005 KommunDiagnos för Heby kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 25 februari 2005 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1995-2007 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

Svensk KommunRating Sidan 1

Svensk KommunRating Sidan 1 Svensk KommunRating Sidan 1 Det är än så länge ont om prejudikat rörande tillämpningen av paragraf 13 i Bankrörelselagen (SFS 1987:617) att kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Uppsala kommun Kreditvärdering maj 2013 Betyg B Tendens Uppsala slow starter tappar vardagsekonomin

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Färgelanda kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg C Tendens Färgelanda rätt väg med

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Linköpings kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg A Tendens Linköping en allt starkare

Läs mer

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 21 juni 2004

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 21 juni 2004 KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 21 juni 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnoser (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KOMMUNANALYS 2006-02-17

KOMMUNANALYS 2006-02-17 KOMMUNANALYS 26-2-17 VIMMERBY KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Möjligheter Krisutlösande risker Finansiell hälsa Skuld Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Framtida

Läs mer

Sidrubrik Innehåll Sidan

Sidrubrik Innehåll Sidan KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 14 juni 2006 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på www.kommunrating.se KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 22 april 2010

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 22 april 2010 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 22 april 2010 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2000-2012 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Ändras den kortsiktiga skuldbetalningsförmågan snabbt för närvarande?

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Ändras den kortsiktiga skuldbetalningsförmågan snabbt för närvarande? KommunDiagnos för Hagfors kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1992-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig'

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' KommunDiagnos för Krokoms kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1993-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KommunDiagnos för Örkelljunga kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 24 maj 2006

KommunDiagnos för Örkelljunga kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 24 maj 2006 KommunDiagnos för Örkelljunga kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 24 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Lunds kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg B Tendens Lund skärpt ekonomisk attityd

Läs mer

KommunDiagnos för Gällivare kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 30 oktober 2003

KommunDiagnos för Gällivare kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 30 oktober 2003 KommunDiagnos för Gällivare kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 30 oktober 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2005 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004

KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 KommunDiagnos för Enköpings kommun Förslag 27 april 2004 till finansiellt betyg = C1* Betygskommitten publicerar slutbetyg senast den 27 juli 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se)

Läs mer

KommunDiagnos för Östhammars kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 28 augusti 2007

KommunDiagnos för Östhammars kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 28 augusti 2007 KommunDiagnos för Östhammars kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 28 augusti 2007 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1997-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003

KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos för Västerviks kommun Förslag 10 mars 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 19 maj 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Mörbylånga kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg C Tendens Mörbylånga för sakta ur

Läs mer

KommunDiagnos för Vara kommun Finansiellt betyg = A1 Fastställt den 12 april 2006

KommunDiagnos för Vara kommun Finansiellt betyg = A1 Fastställt den 12 april 2006 KommunDiagnos för Vara kommun Finansiellt betyg = A1 Fastställt den 12 april 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003

KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos för Gävle kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt den 16 juni 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2006 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Dålig

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Dålig KommunDiagnos för Ekerö kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KommunDiagnos för Timrå kommun

KommunDiagnos för Timrå kommun KommunDiagnos för Timrå kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 24 september 2012 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2002-2014 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005

KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 22 mars 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

KommunDiagnos för Malungs kommun

KommunDiagnos för Malungs kommun KommunDiagnos för Malungs kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk statistik för åren 1991-99 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar nyckeltalen 6-8

Läs mer

KommunDiagnos för Jokkmokks kommun Finansiellt betyg = D1 Fastställt den 23 augusti 2005

KommunDiagnos för Jokkmokks kommun Finansiellt betyg = D1 Fastställt den 23 augusti 2005 KommunDiagnos för Jokkmokks kommun Finansiellt betyg = D1 Fastställt den 23 augusti 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk

Läs mer

KommunDiagnos för Vingåkers kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 8 juni 2004

KommunDiagnos för Vingåkers kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 8 juni 2004 KommunDiagnos för Vingåkers kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 8 juni 2004 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1994-2006 Lägsta delbetyg bestämmer

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig'

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' KommunDiagnos för Kungälvs kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1993-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG 2006-05-30

BUDGETFÖRSLAG 2006-05-30 BUDGETFÖRSLAG 26-5-3 Huddingepartiets budgetförslag för Huddinge kommun år 27 Indikativ rating för uthålliga finanser Möjligheter Krisutlösande risker Finansiell hälsa Skuld Nyckeltal FörtroendeProfil

Läs mer

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B2* Fastställt den 16 juni 2004

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B2* Fastställt den 16 juni 2004 KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B2* Fastställt den 16 juni 2004 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk

Läs mer

KOMMUNANALYS 2006-03-22

KOMMUNANALYS 2006-03-22 KOMMUNANALYS 26-3-22 KIRUNA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Möjligheter Krisutlösande risker Finansiell hälsa Skuld Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Framtida åtaganden

Läs mer

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 17 juni 2005

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 17 juni 2005 KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 17 juni 2005 * Jmf tidigare KommunDiagnos (finns på www.kommunrating.se) KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och

Läs mer

Sidan 2. Version 2011-09-09

Sidan 2. Version 2011-09-09 KommunDiagnos för Timrå kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 9 september 2011 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2001-2014 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Strängnäs kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg A Tendens Strängnäs ohelig allians

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Österåkers kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg A Tendens Österåker ekonomisk analys

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Strömstads kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Kommunexperten. Kinda en allt stabilare ekonomi. Analysrapport för Kinda kommun. Kreditvärdering januari 2013

Kommunexperten. Kinda en allt stabilare ekonomi. Analysrapport för Kinda kommun. Kreditvärdering januari 2013 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Kinda kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg A Tendens Kinda en allt stabilare ekonomi

Läs mer

KommunDiagnos för Krokoms kommun

KommunDiagnos för Krokoms kommun KommunDiagnos för Krokoms kommun Förslag 17 september 2003 till finansiellt betyg = D1 Betygskommitten publicerar slutbetyg senast 26 november 2003 Finansiell hälsa KommunDiagnos är en finansiell värdering

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun

KommunDiagnos för Västerviks kommun KommunDiagnos för Västerviks kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 24 april 2013 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2003-2015 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 26 juni 2006 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 26 juni 2006 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 26 juni 2006 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på www.kommunrating.se KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt den 13 juni 2003

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt den 13 juni 2003 KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt den 13 juni 2003 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1993-2005 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Finspångs kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt den 1 november 2007

KommunDiagnos för Finspångs kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt den 1 november 2007 KommunDiagnos för Finspångs kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt den 1 november 2007 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2011 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 7 juni 2012

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 7 juni 2012 KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 7 juni 2012 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2002-2014 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 20 juni 2011

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 20 juni 2011 KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 20 juni 2011 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2001-2014 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun

KommunDiagnos för Kungälvs kommun KommunDiagnos för Kungälvs kommun Förslag till finansiellt betyg = A2 Betygskommitten publicerar slutbetyget senast den 24 september 2014 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

KommunDiagnos för Tierp kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 14 maj 2007 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på

KommunDiagnos för Tierp kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 14 maj 2007 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på KommunDiagnos för Tierp kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 14 maj 2007 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på www.kommunrating.se KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida

Läs mer

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating. Nacka kommun. Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating. Nacka kommun. Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter FörtroendeProfil-Rating för Nacka kommun Finansiell värdering på historisk redovisning och statistik Finansiellt betyg = b Fastställt den 19 maj 24 Presenterad för Nacka kommun i maj 24 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 13 juni 2007 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på

KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 13 juni 2007 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på KommunDiagnos för Kristinehamns kommun Finansiellt betyg = B1* Fastställt den 13 juni 2007 * Jämför tidigare KommunDiagnoser på www.kommunrating.se KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk

Läs mer

Är kommunens finansiella åtaganden hanterbara för kommande generationer?

Är kommunens finansiella åtaganden hanterbara för kommande generationer? KommunDiagnos för Båstads kommun Förslag den 16 januari 2008 till finansiellt betyg = A2 Betygskommitten publicerar slutbetyget senast den 25 april 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk

Läs mer

KommunDiagnos för Alvesta kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 8 december 2011

KommunDiagnos för Alvesta kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 8 december 2011 KommunDiagnos för Alvesta kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 8 december 2011 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2001-2014 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-8-1 RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun

Läs mer

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008

KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos för Kungälvs kommun Finansiellt betyg = B2 Fastställt betyg den 16 oktober 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Är kommunens finansiella åtaganden hanterbara för kommande generationer?

Är kommunens finansiella åtaganden hanterbara för kommande generationer? KommunDiagnos för Bromölla kommun Finansiellt betyg = A2* Fastställt den 7 april 2006** * Jämför tidigare KommunDiagnoser på www.kommunrating.se ** Bromölla kommun är meriterad att inneha en Finansiell

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Ändras den kortsiktiga skuldbetalningsförmågan snabbt för närvarande?

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Ändras den kortsiktiga skuldbetalningsförmågan snabbt för närvarande? KommunDiagnos för Tierps kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1992-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

KommunDiagnos för Timrå kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 18 augusti 2010

KommunDiagnos för Timrå kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 18 augusti 2010 KommunDiagnos för Timrå kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 18 augusti 2010 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2000-2013 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-16

KOMMUNANALYS 2005-05-16 KOMMUNANALYS 25-5-16 HÖÖR KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala, Tel: 18-14 6 3, Fax:18-14 6 34, Sidan 1 KommunAnalys för Höör kommum Finansiell

Läs mer

KommunDiagnos för Skurups kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 15 januari 2008

KommunDiagnos för Skurups kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 15 januari 2008 KommunDiagnos för Skurups kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 15 januari 2008 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1998-2010 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Perstorps kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg C Tendens Perstorp bidragsdriven

Läs mer

KommunDiagnos för Skurups kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 6 juli 2010

KommunDiagnos för Skurups kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 6 juli 2010 KommunDiagnos för Skurups kommun Finansiellt betyg = A2 Fastställt den 6 juli 2010 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2000-2012 Bedömning Betygsmatris för

Läs mer

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 14-4-7 NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Nordanstig kommun Presentation: I Nordanstig

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008

Kommunexperten. Hur ska kommunerna pressa kostnaderna? Varför beter sig politiker och tjänstemän som de gör? Analyserade kommuner i KE 6/2008 Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 6, 28 Analyserade kommuner i KE 6/28 Dorotea har ett ovanligt högt sparande

Läs mer

Kommunexperten. Numera är det legitimt att öka effektiviteten

Kommunexperten. Numera är det legitimt att öka effektiviteten Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 6/212 Numera är det legitimt att öka effektiviteten Svensk Kommunrating

Läs mer

Vägen till betygen. Processen för att komma fram till de ratingbetyg som publiceras på Svensk KommunRatings hemsida SVENSK KOMMUNRATING 2001-02-26

Vägen till betygen. Processen för att komma fram till de ratingbetyg som publiceras på Svensk KommunRatings hemsida SVENSK KOMMUNRATING 2001-02-26 SVENSK KOMMUNRATING Vägen till betygen Processen för att komma fram till de ratingbetyg som publiceras på Svensk KommunRatings hemsida 1 Ingress Syftet med denna skrift är att redogöra för flödet av aktiviteter

Läs mer

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006

KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos för Hjo kommun Finansiellt betyg = C1 Fastställt den 23 maj 2006 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 1996-2008 Bedömning Betygsmatris för KommunDiagnos

Läs mer

KOMMUNANALYS 2005-05-19

KOMMUNANALYS 2005-05-19 KOMMUNANALYS 25-5-19 FÖR HUDDINGE KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser MED HUDDINGEPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 26 Dess sifferdel sidorna 23-24 SVENSK KOMMUNRATING Smedsgränd 2a, 753 2 Uppsala,

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Dålig

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Dålig KommunAnalys för Kristinehamns kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk statistik för åren 1991-99 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar nyckeltalen

Läs mer

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB

Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysrapport för Skurups kommun Kreditvärdering januari 2013 Betyg B Tendens Skurup paus i raden av årligen

Läs mer

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 13 september 2012

KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 13 september 2012 KommunDiagnos för Tierps kommun Finansiellt betyg = B1 Fastställt den 13 september 2012 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2002-2014 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

b c x x c Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b x x Uppsala kommun

b c x x c Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b x x Uppsala kommun FörtroendeProfil-Rating för Uppsala kommun Finansiell värdering på historisk redovisning och statistik Finansiellt betyg = c Fastställt den 19 mars 24 Presenterad för oppositionspartierna i Uppsala kommun

Läs mer

Det offentliga uppdragets gränser

Det offentliga uppdragets gränser Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 600 kr. PDF: 2 400 kr. Moms tillkommer Nr 5, 2009 Det offentliga uppdragets gränser I tider av

Läs mer

Kommunexperten. Samhällsbyggargenerationen flyr hög skatt

Kommunexperten. Samhällsbyggargenerationen flyr hög skatt Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/211 Samhällsbyggargenerationen flyr hög skatt Frågan är om man

Läs mer

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet!

Kommunexperten. Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/212 Decentralisera besluten om försörjningsstödet! Hur ska lokalpolitikerna

Läs mer

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b.

Bedömning Betygsmatris för FP-Rating Förpliktel- Finansiell Finansiella Finansiella sebelopp hälsa risker möjligheter b. FörtroendeProfil-Rating för Jokkmokk kommun Finansiell värdering på historisk redovisning och statistik Finansiellt betyg = d Fastställt den 1 oktober 23 Presenterad för Jokkmokk kommun 16 oktober 23 Jokkmokk

Läs mer

Kommunexperten. Analyserade kommuner i det här numret. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Analyserade kommuner i det här numret. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 7/211 en minskade 3,9 miljarder 21 Statens nya skatteregler för

Läs mer

Kommunexperten. Är Sverige med i EU:s kommunmatch?

Kommunexperten. Är Sverige med i EU:s kommunmatch? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 7/212 Är Sverige med i EU:s kommunmatch? De nästan 1 kommuner som

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Ändras den kortsiktiga skuldbetalningsförmågan snabbt för närvarande?

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Ändras den kortsiktiga skuldbetalningsförmågan snabbt för närvarande? KommunDiagnos för Östhammar kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2004 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar

Läs mer

Kommunexperten. Ingen kommun kom upp till A-nivå

Kommunexperten. Ingen kommun kom upp till A-nivå Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/212 Ingen kommun kom upp till A-nivå På fem år har Kommunexperten

Läs mer

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Vikten av djup och tillförlitlig kunskap. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 2/212 Vikten av djup och tillförlitlig kunskap Många nöjer sig med

Läs mer

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 8/211 Hur ska den framtida äldreomsorgen se ut? Det finns ett stort

Läs mer

Kommunexperten. Södertälje! Sveriges Detroit?

Kommunexperten. Södertälje! Sveriges Detroit? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB 2014-01-30 Analysartikel Södertälje! Sveriges Detroit? I analystidningen Kommunexperten 2011, nr 5 analyserades

Läs mer

Kommunexperten. Vad är egentligen en kommun?

Kommunexperten. Vad är egentligen en kommun? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 3/212 Vad är egentligen en kommun? Före 197 var en kommun en generationssolidarisk

Läs mer

KOMMUNANALYS

KOMMUNANALYS KOMMUNANALYS 26-5-2 HUDIKSVALLS KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Möjligheter Krisutlösande risker Finansiell hälsa Skuld Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' 'Dålig' Framtida

Läs mer

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år!

Kommunexperten. Kommunexperten fyller snart 4 år! Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 12/211 Kommunexperten fyller snart 4 år! I januari 28 startades

Läs mer

KommunDiagnos för Västerviks kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt betyg den 18 september 2012

KommunDiagnos för Västerviks kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt betyg den 18 september 2012 KommunDiagnos för Västerviks kommun Finansiellt betyg = C2 Fastställt betyg den 18 september 2012 KommunDiagnos är en finansiell värdering på historisk och framtida statistik åren 2002-2016 Bedömning Betygsmatris

Läs mer

Kommunexperten. Är skatteändringar finansiellt effektiva? Analyserade kommuner i det här numret

Kommunexperten. Är skatteändringar finansiellt effektiva? Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Är skatteändringar finansiellt effektiva? Den närmaste framtiden

Läs mer

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra

Nyckeltal FörtroendeProfil Nr 'Bra' 'OK' 'Svag' Dålig' Är skuldbetalningsförmågan tillfyllest idag? Huvudnyckeltal SKULDBETALNINGSFÖ RMÅGA 1 Bra KommunDiagnos för Hjo kommun Sammanfattning av en finansiell värdering på historisk och framtida statistik för åren 1991-2005 Nyckeltalen 1-5 speglar det finansiella läget. Är detta dåligt indikerar nyckeltalen

Läs mer

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner

Kommunexperten. Vem betalar de kommunala avtalspensionerna? Analyserade kommuner i KE 2/2008. Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 2, 28 Analyserade kommuner i KE 2/28 TIERP är en av landets bästa kommuner.

Läs mer

Det offentliga uppdragets gränser. Analyserade kommuner i det här numret

Det offentliga uppdragets gränser. Analyserade kommuner i det här numret Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 2 4 kr. Moms tillkommer Nr 5, 29 Det offentliga uppdragets gränser I tider av ekonomisk

Läs mer

Kommunexperten. Staten har sämre redovisning än kommunerna

Kommunexperten. Staten har sämre redovisning än kommunerna Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 3/211 Staten har sämre redovisning än kommunerna Varför har kommunerna

Läs mer

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer?

Kommunexperten. Finns utrymme för reformer? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 4/212 Finns utrymme för reformer? De flesta framtidsbedömningar

Läs mer

Kommunexperten. Vem tar ansvar för framtiden?

Kommunexperten. Vem tar ansvar för framtiden? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/211 Vem tar ansvar för framtiden? De kommunala facken borde se

Läs mer

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa?

Kommunexperten. Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Pris i pdf-format 3 8 kr exkl moms. Nr 1/212 Hur vet man när ett lands finanser är solventa? Ett land kan

Läs mer

Dagsläget i ekonomin. Smedjebacken har stora skulder. Ett annat av Smedjebackens problem är att kommunen tappar befolkning. Befolkningsminskningen

Dagsläget i ekonomin. Smedjebacken har stora skulder. Ett annat av Smedjebackens problem är att kommunen tappar befolkning. Befolkningsminskningen Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris 6 kr exkl moms Nr 12, 28 Dagsläget i ekonomin Tidigare i år kritiserades finansminister Borg av

Läs mer

Kommunexperten. Framtidens ekonomi redan idag

Kommunexperten. Framtidens ekonomi redan idag Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 9, 29 Framtidens ekonomi redan idag Sverige är en välfärdsstat

Läs mer

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar

Kommunexperten. Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Förlaget Kommunexperten AB Pris: 6 kr. PDF: 3 kr. Moms tillkommer Nr 1, 21 Uppgång i ekonomin kan ge kommunerna extrapengar Det

Läs mer