Lokalförsörjningsplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan 2011"

Transkript

1 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli- ch utvecklingsavdelningen

2 Innehållsförteckning Lkalförsörjningsplan Bakgrund Inledning Utbildningsverksamhet, biblitek ch fritidsgårdar...4 Förskla...4 Behv av förskleplatser utifrån beflkningsprgnsen...4 Lkalbehv ch planering för förskla under periden 2011 fram till Skla ch fritidshem...8 Behv av sklplatser utifrån beflkningsprgnsen...8 Lkalbehv ch planering för skla ch fritidshem under periden 2011 fram till Ytr för sklidrtt Biblitek Fritidsgårdar Vård ch msrg Beflkningsutvecklingen 2011 fram till Lkalbehv ch planering för vård ch msrg under periden 2011 fram till Kntrslkaler Lkalbehv ch planering Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

3 1. Bakgrund Lkalförsörjningsplan för Limhamn-Bunkefl 2011 tgs fram ch beslutades av stadsdelsfullmäktige i ktber Planen beskriver behvsbild ch lkalplanering, för periden 2011 fram till Förvaltningen har i detta dkument reviderat lkalförsörjningsplan 2011 utifrån förändringar sm skett i lkalförsörjningsprcessen. Vid tidpunkten för revideringen var inte beflkningsprgns 2011 beslutad av kmmunstyrelsen. Planeringen utgår därför från den beflkningsprgns sm tgs fram i maj De bjekt i lkalförsörjningsplanen sm ska realiseras lyfts för beslut i Limhamn-Bunkefl stadsdelsfullmäktige. 2. Inledning Flera förvaltningar inm Malmö stad är invlverade i att ta fram lkaler för utökad kmmunal service i takt med utbyggnad ch ökad inflyttning. För att säkra samarbetet mellan förvaltningarna när det gäller lkaler för skla ch förskla arbetar förvaltningen enligt en fastställd rutin där förvaltningen beställer platser efter beräknat behv till LiMa (Lkal i Malmö). LiMa föreslår sedan bjekt för att lösa platsbehvet. Det har dck visat sig att tidplanerna för de föreslagna bjekten fta är säkra samt att färdigställande inte alltid överensstämmer med behv av verksamhetsstart. För att kunna tillgdse behvet av skl- ch förskleplatser för respektive år arbetar förvaltningen därför i planeringen utifrån parallella lkalalternativ utifall att föreslagna lkalalternativ skjuts fram i tiden eller ej kan realiseras. Detta innebär att det måste finnas en flexibilitet i den planering sm beskrivs i lkalförsörjningsplanen ch att den kntinuerligt måste revideras utifrån gällande förutsättningar. Vid Planeringen gör förvaltningen dessutm lika överväganden när det gäller möjligheter att rganisera verksamheten på ett sådant sätt att befintliga lkaler kan nyttjas mer effektivt, till exempel genm att samutnyttja lkaler. Förvaltningen ser även alternativ till traditinella permanenta lkaler sm tänkbara lösningar till det ökande lkalbehvet. Exempel på sådana är mbila lösningar ch uteplatser inm förskleverksamheten. 3 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

4 4. Utbildningsverksamhet, biblitek ch fritidsgårdar Förskla Förvaltningen utgår i planeringen av försklelkaler från beflkningsprgnsen. Inm förvaltningen pågår dessutm ett kntinuerligt arbete med att kartlägga ch planera för eventuella behv av att ersätta befintliga platser. Ersättningsplatser kan bli aktuella exempelvis då tillfälliga bygglv utgår eller vid mfattande renvering ch mbyggnad. Erbjudande m ledig förskleplats till sökande görs berende av var i stadsdelen man br, ch utgår i första hand från önskat placeringsdatum. Stadsdelsförvaltningen försöker dck, m möjlighet finns, tillgdse önskemål m förskleplats nära hemmet, samt eventuella andra placeringsönskemål. Behv av förskleplatser utifrån beflkningsprgnsen Enligt beflkningsprgnsen 2010 kmmer antalet barn i åldern 1-5 år öka med 861 från 2011 till Den förväntade efterfrågan av förskleplatser beräknas, enligt stadskntrets mdell, till i snitt 91,6 % av beflkningen i åldersgruppen. Detta innebär ett ökat behv av ttalt 762 förskleplatser i stadsdelen under prgnsperiden. Samtliga platser är beställda av LiMa. Beflkningsförändring ch behv av ytterligare förskleplatser i stadsdelsförvaltningens försklr utifrån beflkningsprgns 2011fram till 2016 Beflkning 1-5 år Efterfrågan* Barn med behv av Omräkning heltid Platsbehv Ökat behv plats 1/ ,6 % ,7 % Förändring / ,6 % ,7 % Förändring / ,6 % ,7 % Förändring / ,6 % ,7 % Förändring / ,6 % ,7 % Förändring / ,6 % ,7 % Ttalt 762 *Vid beräkning av efterfrågan ch platsbehv för stadsdelen utgår man ifrån att antalet barn, bende i stadsdelen, sm väljer försklr i enskild regi kmmer att vara samma sm tidigare år. 4 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

5 Lkalbehv ch planering för förskla under periden 2011 fram till Efterfrågan på förskleplatser i stadsdelen beräknas, utifrån beflkningsprgnsen, öka med 192 under året. Behv finns även av ersättningsplatser för Öresundsgårdens förskla då stadsdelsförvaltningens hyreskntrakt med fastighetsägaren utgår den 30 september Öresundsgården har 50 förskleplatser plus 15 platser i lekgruppslkal. Det pågår prcesser kring permanent bygglv för Papegjans ch Rsenvångs försklr. Kan inte permanenta bygglv kmma till stånd uppstår behv av 32 respektive 36 ersättningsplatser. Platserna är beställda av LiMa ch finns med i planeringen för Det kan dck uppstå behv av ersättningsplatser för någn av dessa försklr redan 2011, berende på utgången av pågående prcesser. Under 2011 har LiMa ch Stadsfastigheter inte fått fram lkalalternativ till förvaltningen sm mtsvarar behvet av antal förskleplatser. Förvaltningen har därför genm egna lösningar tagit fram lkalalternativ för att lösa platsbehvet. Planeringen för 2011 har således reviderats. Ursprunglig planering 2011: 92 platser, Öster m Skgsmätaren i Bunkeflstrand, 72 platser på inneavdelning ch 20 platser på uteavdelning. 72 platser, Djupadal i Limhamn Reviderad planering 2011: För att klara 4-månaderskön under januari till april 2011 har stadsdelsförvaltningen etablerat: 20 tillfälliga, platser på Dramatens förskla i Bergasklans lkaler (planeras avvecklas inför augusti 2011 då barnen flyttar till annan önskad permanent plats). Grönalunds förskla, 30 platser, i Berga fritidsgårds lkaler Uteförsklr i Brdda förskla ch Ängslätts förskla, ttalt 40 platser. Ytterligare kmmande åtgärder för att möta behvet av förskleplatser under 2011 är: En paviljng har påbörjats i anslutning till Bäckens förskla för 80 platser, varav 40 platser sm ska flyttas från Tygelsjösklans paviljnger ch 40 nya platser med verksamhetsstart juli En försklebuss har beställts, knuten till förskla, 20 platser, ch planeras levereras till stadsdelsförvaltningen tidigast i ktber. Öster m Skgsmätaren, 92 platser är försenad till 2012 ch möjligheter för tillfälliga lkaler i Bunkeflstrand utreds. Förvaltningen är berende 5 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

6 av att en tillfällig lösning etableras för att kunna möta behvet av förskleplatser 2011 fram tills Öster m Skgsmätaren färdigställs Det pågår sedan tidigare en utredning kring möjligheterna att etablera 72 förskleplatser i tillfällig paviljng i Brddaparken, samt 72 platser i tillfällig paviljng i Djupadalsparken. Detta för att lösa platsbehvet i Limhamn fram till att en permanent förskla upprättas på Blåmssan 1 (beräknat färdigställande i nuläget 2014). I nuvarande utredningsläge finns det ingen fastställd tidplan för de tillfälliga paviljngerna ch det är säkert vilket år färdigställande kan ske. Förvaltningen utreder även möjligheten att upprätta en förskla, 40 platser, i fastigheten Hilda 13 i Limhamn. Tillståndsprcess för bygglv är påbörjad. Tidplan är i nuläget säker. Annetrpsgårdens gruppbende för demenssjuka är i behv av renvering ch eventuell mbyggnad. Förvaltningen avvaktar serviceförvaltningens skriftliga rapprt gällande lkalernas status. Utifrån status på fastigheten kan det bli aktuellt att diskutera m Annetrpsgården ska vara frtsatt vårdbende för dementa, alternativt mvandlas till förskleplatser. Sciala resursförvaltningen har beslutat att LSS-bendet sm i dag finns på Elinelundsvägen 51 A ska upphöra ch lkalerna beräknas vara lediga vid årsskiftet 2011/2012. Möjligen skulle lkalerna kunna användas sm förskleplatser ch det måste utredas vidare vem sm har beslutsrätt i frågan Under 2012 beräknas efterfrågan på förskleplatser öka med 144. Berende på pågående prcesser m permanent bygglv för Papegjans- ch Rsenvångs förskla i Limhamn, ttalt 68 platser, kan det bli aktuellt med ersättningslkaler. Detta förutsatt att inte behvet av ersättningsplatser uppstått 2011 (se planering van). Lkalalternativ sm är föreslagna av LiMa samt ingår i stadsdelsförvaltningens planering är: Glasbruket i Limhamn, 108 platser Öster m Strandhem i Bunkefl, 92 platser Försklan Öster m Skgsmätaren, 92 platser, beräknas vara färdig ch överflyttning av platser från tillfälliga lkaler sker. 6 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

7 2013 Under 2013 beräknas efterfrågan på antalet förskleplatser öka med 180. Lkalalternativ sm är föreslagna av LiMa samt ingår i stadsdelsförvaltningens planering är: 72 platser, Gttrps skltmt i Bunkeflstrand. Tidplanen för Gttrps skltmt är i nuläget säker ch tillfälliga lösningar fram tills färdigställande utreds på tmterna; Hedmätaren, Frstmätaren ch Bersån platser, Nrr m kalkbrttet i Limhamn, är försenad till 2014 ch möjligheter för tillfällig lösning under 2013 utreds Under 2014 förväntas efterfrågan på antalet förskleplatser öka med 122. Det finns även behv av ersättningsplatser för Västra Klagstrps förskla, 36 platser, då tillfälligt bygglv utgår. Lkalalternativ sm är föreslagna av LiMa samt ingår i stadsdelsförvaltningens planering är: Gttrps skltmt i Bunkeflstrand, 72 platser. Tidplanen för Gttrps skltmt är i nuläget säker ch tillfälliga lösningar fram tills färdigställande utreds på tmterna; Hedmätaren, Frstmätaren ch Bersån 1. Bäckafrsen i Klagshamn, 50 platser 80 platser, Geijer skltmt Blåmssan 1 (144 platser) beräknas färdigställas. Berende på huruvida tillfälliga platser har kunnat etableras i Djupadalsparken ch Brddaparken kan dessa platser flyttas över till Blåmssan. Försklan Nrr m kalkbrttet i Limhamn, 104 platser, beräknas vara färdig ch överflyttning av platser från tillfälliga lkaler sker Under 2015 beräknas efterfrågan på förskleplatser öka med 124. Det finns dessutm behv av ersättningsplatser för Opalen, 36 platser, då tillfälligt bygglv utgår. Lkalalternativ sm är föreslagna av LiMa samt ingår i stadsdelsförvaltningens planering är: 64 platser, Cementen i Limhamn 7 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

8 Skla ch fritidshem Vid fördelningen av elever på stadsdelens sklr utgår verksamheten från den ttala lkalkapaciteten i stadsdelen. I första hand placeras eleverna på den skla sm ligger närmast hemmet eller efter vårdnadshavarnas önskemål. Om betydande eknmiska eller rganisatriska svårigheter uppstår, kan det dck bli frågan m andra alternativ. Närhetsprincipen är då pririterat de yngre sklbarnen. Efterfrågan på fritidshem beräknas ske i samma takt sm beräknad efterfrågan på sklplatser. Samlkalisering med sklan gör att fritidshemmen inte genererar några ytterligare lkalbehv utöver skllkalerna. Behv av sklplatser utifrån beflkningsprgnsen Enligt beflkningsprgnsen beräknas antalet grundskleelever inklusive förskleklass i stadsdelen öka med under periden 2011 fram till Detta beräknas generera ett behv av sklplatser i stadsdelsförvaltningens sklverksamhet. Beflkningsförändring ch behv av ytterligare grundskleplatser i stadsdelsförvaltningens sklr, utifrån beflkningsprgns 2011fram till 2016 Beflkning 6-15 år Efterfrågan* Behv av sklplatser Ökat behv av antal platser i SDF** 1/ ,0 % Förändring / ,0 % Förändring / ,0 % Förändring / ,0 % Förändring / ,0 % Förändring / ,0 % Ttalt * 85 % av barnen beräknas ha sklgången förlagd i stadsdelsförvaltningens sklr. Övriga beräknas välja till exempel fristående sklr eller sklr i andra stadsdelar. Siffran är baserad på föregående års resultat. ** Gäller sklr inm stadsdelsförvaltningens verksamhet. Lkalbehv ch planering för skla ch fritidshem under periden 2011 fram till Stadsdelsfullmäktige har fattat beslut m en ny skla i Tygelsjö med 500 platser sm förväntas stå färdig Arbetsutskttet har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ny lkallösning för Geijersklan sm innebär att sklan anpassas för mderna pedaggiska metder samt med arbetsmiljömässigt hållbar inriktning. 8 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

9 Två förslag till lkallösning har utarbetats av serviceförvaltningen, stadsfastigheter, tillsammans med representanter från utbildningsverksamheten, sklan ch föräldrarepresentant. Arbetsuskttet har beslutat att gå vidare med det förslag sm innebär utökning med 150 elevplatser ch ny förskla, 80 platser, samt ny gymnastiksal, vilket medför rivning av nuvarande byggnader. Byggnatinen av lkalerna beräknas kunna påbörjas 2012, byggas etappvis ch färdigställas Övrig utbyggnad sm finns med i stadsdelsförvaltningens planering är: 600 platser, Skla på Gttrp i Bunkeflstrand, platser, Utbyggnad av Strandsklan, platser, Skla på Glasbruket i Limhamn, 2013 Planeringen möjliggör en avveckling av cirka 450 platser sm i dagsläget ryms i tillfälliga lösingar. Planering årsvis under 2011 fram till Under 2011 beräknas behvet av sklplatser öka med 132. Genm att sklrna inm respektive delmråde arbetar över sklgränserna ch nyttjar lkalytrna fullt ut bedöms det ökade behvet rymmas inm befintliga lkaler i Limhamn, Bunkefl, Klagshamn ch Tygelsjö Utifrån beflkningsprgnsen beräknas behvet av sklplatser öka med 258 under I Limhamn bedöms den ttala kapaciteten i befintliga lkaler vara tillräcklig under 2012 för att lösa det ökade platsbehvet. Främst utifrån ledig kapacitet på Linnésklan. I Bunkefl beräknas Sundsbrsklan ch Ängslättsklan ha uppnått full lkalkapacitet ch det finns behv av sklplatser för ytterligare 8 klasser. En ny skla planeras därför färdigställas ch tas i bruk i Gttrp, Bunkeflstrand. Detaljplanen för Gttrp har blivit uppdelad i två delar med en separat del för skl- ch förskletmt. Tidplan för färdigställande av skla ch förskla är dck i nuläget säker ch det kan bli behv av tillfälliga lkallösningar fram till färdigställande. Tillfälliga lösningar utreds på tmterna; Hedmätaren, Frstmätaren ch Bersån 1. I Klagshamn beräknas det ökade behvet av sklplatser medföra att två klasser saknar utrymme i befintliga lkaler. För att lösa platsbehvet planeras en tillbyggnad av Strandsklan. En ny flygel till sklan skulle även innebära att fyra klasser sm i nuläget ryms i tillfälliga mduler vid Strandsklan kan flyttas till tillbyggnaden. I väntan på färdigställandet av den nya sklan i Tygelsjö beräknas sklverksamheten under året behöva nyttja lkalkapaciteten fullt ut i befintlig skla ch i de tillfälliga mduler sm ligger i anslutning till sklan. 9 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

10 2013 Under 2013 beräknas ett behv av ytterligare 217 sklplatser i stadsdelen. I Limhamn beräknas Linnésklan ha uppnått full lkalkapacitet ch det ökade behvet av sklplatser medför att det saknas lkalutrymme för två klasser. För att lösa platsbehvet planeras en ny skla på Glasbruket i Limhamn. I Bunkefl beräknas lkalkapaciteten vara tillräcklig för att täcka det ökade behvet, under förutsättning att sklan i Gttrp realiserats. I Klagshamn beräknas det ökade behvet av sklplatser kunna tillgdses i tillbyggnaden på Strandsklan. I Tygelsjö beräknas en ny skla färdigställas ch tas i bruk under året, vilket är en förutsättning för att klara lkalbehvet inm delmrådet. Etableringen av en ny skla innebär att stadsdelsförvaltningen kan avveckla tillfälliga lösningar av sklplatser i Tygelsjö Under 2014 beräknas behvet av sklplatser öka med 333. Det ökade behvet av sklplatser inm samtliga delmråden beräknas kunna tillgdses förutsatt att de nya sklrna på Glasbruket, i Gttrp ch i Tygelsjö är i bruk, samt att en tillbyggnad av Strandsklan har realiserats. Geijersklan beräknas färdigställas vilket innebär att ytterligare 150 sklplatser står till förfgande Under 2015 beräknas behvet av antalet sklplatser öka med 289. Det ökade behvet av sklplatser bedöms kunna inrymmas inm befintliga lkaler. Strandsklan med tillbyggnad beräknas detta år uppnå maximal lkalkapacitet. Ytr för sklidrtt I takt med att elevantalet på sklrna växer ökar behvet av inmhus- ch utmhusytr för sklämnet idrtt ch hälsa. Nya sklr etableras inklusive lkal för sklverksamhet i ämnet idrtt- ch hälsa. Diskussiner pågår mellan förvaltningen ch fritidsförvaltningen m samfinansiering ch samnyttjande av en idrttshall på den nya sklan i Tygelsjö. I Klagshamns nuvarande idrttshall finns prblem med inmhusmiljön. Detta i kmbinatin med den ökande beflkningen gör att det finns behv av en ny idrttshall. Fritidsförvaltningen prjekterar därför för en ny idrttshall i Klagshamn i samarbete med stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkefl. Färdigställande beräknas Samfinansiering av idrttshallen kmmer att ske mellan fritidsförvaltningen ch stadsdelsförvaltningen. 10 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

11 Biblitek I takt med att beflkningen växer i stadsdelen förväntas även antalet besökare till bibliteken öka. Hyreskntraktet för bibliteket i Limhamn är uppsagt för mförhandling av hyresvillkr ch diskussin pågår mellan stadsdelsförvaltningen ch fastighetsägaren. Stadsdelsförvaltningen utreder parallellt möjligheterna för ersättningslkaler i Flkets Hus eller på Willys i Limhamn. Den nya sklan i Tygelsjö, vilken i dagsläget bedöms färdigställas 2013, innefattar ny lkal för biblitek. Fritidsgårdar Under 2011 har en lkalanpassning skett av Linnésklans lkaler ch Berga fritidsgård har flyttats till Linnésklan för att få bättre ch effektivare lkalutnyttjande. 5. Vård ch msrg Beflkningsutvecklingen 2011 fram till 2016 Beflkningsprgns 2010 för stadsdelen Limhamn-Bunkefl, åldersgrupperna 65 år ch uppåt. 1/ / / / / / år Enligt beflkningsprgnsen 2010 beräknas åldersgruppen år att öka med 785 persner från 2011 fram till Gruppen år beräknas minska med 167, medan gruppen 90 år ch äldre beräknas öka med 53 fram till Lkalbehv ch planering för vård ch msrg under periden 2011 fram till 2016 Andelen persner i stadsdelen sm är 90 år ch äldre beräknas öka fram till Detta innebär att det kmmer att finnas ett ökat behv av vård- ch gruppbendeplatser för persner med stra häls- ch sjukvårdsinsatser. Denna utveckling skiljer sig från merparten av de övriga stadsdelarna i Malmö där behvet minskar. Detta betyder att det ttala antalet platser för särskilt bende i Malmö stad beräknas vara tillräckligt för att täcka stadsdelens behv. Det beräknas således inte behövas någn utbyggnad av lkaler för detta ändamål under periden 2011 fram till Det finns sedan tidigare ett kmmunövergripande beslut för Malmö stad att avveckla icke-fullvärdiga platser för äldre. En kmmunövergripande arbetsgrupp har utarbetat en handlingsplan för detta, samt för hur man långsiktigt ska tillgdse Malmö stads behv av särskilda bendeplatser ch 11 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

12 krttidsplatser. En knsekvens av detta blir att Mathildenbrgs vårdbendeplatser mvandlas till kmmungemensamma krttidsplatser. Det har påbörjats en dialg mellan förvaltningen, MKB ch stadskntret ch en arbetsgrupp har bildats för att titta på ett Möjligheternas kncept, det vill säga alternativa bendefrmer. Det pågår ckså en dialg mellan förvaltningen ch entreprenörer i stadsdelen m att bygga alternativa benden såsm trygghetsbenden. Stadsdelsförvaltningens hyresavtal för Öresundsgården är uppsagt från ch med den 30 september 2011 ch lkalalternativ utreds för att flytta Limhamns mötesplats. Olika lkalalternativ ses nu över. Annetrpsgårdens gruppbende för demenssjuka är i behv av renvering ch eventuell mbyggnad. En kartläggning av lkalernas brister har genmförts av stadsfastigheter tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen avvaktar serviceförvaltningens skriftliga rapprt gällande lkalernas status. Utifrån status på fastigheten samt renveringsbehv kan det bli aktuellt att diskutera m Annetrpsgården ska vara frtsatt vårdbende för dementa, alternativt mvandlas till förskleplatser. Möjligen skulle då Vittlingens vårdbende kunna ersätta Annetrpsgårdens vårdbendeplatser. Utgångspunkt för en sådan lösning måste vara Malmö stads ttala behvsbild av vårdbendeplatser. Sciala resursförvaltningen har beslutat att LSS-bendet sm i dag finns på Elinelundsvägen 51 A ska upphöra ch lkalerna beräknas vara lediga vid årsskiftet 2011/2012. Platserna ska ersättas av andra sm finns idag på befintliga gruppbstäder. Möjligen skulle lkalerna kunna användas sm förskleplatser ch det måste utredas vidare vem sm har beslutsrätt i frågan. I Bunkeflstrand prjekteras, av sciala resursförvaltningen, för två nya LSS-benden. Dessa beräknas stå färdiga I Annestad kmmer 11 befintliga lägenheter att användas till servicebstäder för persner sm beviljats LSS-insats, bstad med särskild service. Inflyttning påbörjas i juni Trligtvis kmmer ytterligare lägenheter att bli tillgängliga för servicebstäder. Trygghetshtellet på Mathildenbrg ska utvärderas i juni 2011 ch kmmunstyrelsen ska därefter fatta beslut m verksamheten ska permanenteras eller ej, samt ta ställning till vem sm ska driva det. 12 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

13 6. Kntrslkaler Lkalbehv ch planering De senaste årens utveckling med fler brukare har medfört att individ ch familjemsrg har behv av utökad lkalyta för kntr, väntrum ch knferenslkaler. Även vård ch msrg på Mathildenbrg har behv av utökad kntrsyta. En möjlighet sm utreds av stadsdelsförvaltningen är samlkalisering av verksamheterna på Mathildenbrg, Getgatan ch Apteksgatan. I nuläget finns det inte någn definierad lkallösning. En samlkalisering bedöms vara möjlig tidigast 2015 då hyreskntraktet för lkalerna på Apteksgatan gäller till ch med december Förvaltningen utreder i nuläget möjligheterna för tillfälliga lösningar genm utbyggnad av lkalerna på Getgatan samt lkalerna på Apteksgatan. Förvaltningen utreder även Flkets Hus i Limhamn sm lkalalternativ för individ- ch familjemsrg. 13 Reviderad Lkalförsörjningsplan 2011

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

Dnr. TS

Dnr. TS För att möjliggöra ett effektivt ch väl strukturerat detaljplanearbete krävs en pririteringslista ch återkmmande möten kring priritering av detaljplaner. Dkumentet Förslag till pririteringslista Detaljplaner

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Flkhälsplan 2016-2020 I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att leva ch b i. Antagen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Uppdragshandling UTKAST LSG

Uppdragshandling UTKAST LSG B-Staffan Jsefssn, sklchef Uppdragshandling UTKAST LSG 061129 2006-11-20 Framtidens lärmiljöer i Majrna vägval inför framtiden? Krtsiktigt, långsiktigt? Mt bakgrund av våra lärplaner 2000-talets arbetssätt?

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer