Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia vivi. haviabsodertalie.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se"

Transkript

1 b Södertal je kmmun Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden Kmmundelsnämnderna Redvisning av utvecklingen över anmälningar Dnr UN 11089Dnr En KDN 1135Dnr HM KDN 113 8Dnr J KDN 1149Dnr VM KDN 1/38 Sammanfattning av ärendet Nämnderna har i tidigare beslut delegerat rätten att handlägga ch svara på anmälningar sm kmmer till kmmunen genm annan instans t.ex. Sklinspektinens barn ch elevmbud eller via Diskrimineringsmbudsmannen till kmmunens sklinspektör. Vidare har av rutinen fr anmälan inm verksamheten enligt skllagen kap delegerats till kntrets sakkunniga i diskrimineringsfrågr att säkerställa att åtgärder vidtas. Nämnderna är dck skyldiga att hålla sig underrättade m utvecklingen. För att säkerställa detta beslutades att delegaterna en gång per termin skulle återkmma med en skriftlig rapprt i ärendet till nämnderna. Ärendet utgör resultatuppfljning två. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse daterad Bilaga, anmälningar på enhetsnivå 0 1 Barnchecklista Ärendet I nya skllagen - krav på anmälan m diskrimineringlkränkande behandling till huvudman Höstterminen 01 1 skapade sakkunnig på utbildningskntret en kmmungemensam mall fr verksamheternas rapprtering till huvudmannen angående fall av diskriminering ch kränkande behandling, enligt Skllagen kap Carnpusgatan Södertälje Tfn rg-nr Bankgir Pstgir

2 Under 01 har kmmunens sakkunniga fått två anmälningar via den kmmunövergripande rapprteringsblanketten, båda rörande kränkande behandling. Den ena rapprten rörde försklan, den andra grundsklans tidigare år. Ärendet från försklan är avslutat. Ärendet från grundsklan är under avslutning. I inget fall har ärendet gått vidare till Sklinspektinen chleller Diskrimineringsmbudet. Under andra halvan av 0 1 har en anmälning gjrts. Det pågår för närvarande anpassning av ett digitalisering av rapprteringssystemet. Systemet lanseras i januari Anmälan till SklinspektinenIBE - barn- ch elevmbudsmannen Under 01 0 fick Sklinspektinen in sjuttn (1 7) anmälningar på kmmunala grundsklr samt en(1) på kmmunal gymnasieskla i södertälje. Av dessa handlade fjrtn m upplevda kränkningar kmmunala sklr 14 Enhörna KMD KMD Mölnb KMD Järna KMD Under 01 1 fick Sklinspektinen in fjrtn (14) anmälningar på kmmunala grundsklr samt två () anmälningar på kmmunal gymnasieskla i södertälje. Av dessa handlade fyra ärcndcn m upplevda kränkningar kmmunala sklr 1 Enhörna Kdn Kdn Mölnb Kdn Järna Kdn 4 01 kmmunala sklr 16 Enhörna Kdn Kdn Mölnb Kdn Järna Kdn

3 Även inte är slut ännu kan vi dck se att kmmunens sklr blir anmälda till Sklinspektinen i ungefar samma mfattning sm tidigare år. Vi vet ckså att generellt ökar trenden fr anmälningar till Sklinspektinen i hela Sverige. Det sm ar glad-jande ar att Södertälje kmmun, utifrån de beslut sm tagits under året, inte fått mer an ett (l) beslut där kritik riktats mt kmmunen. Vi får dck inte nöja ss med detta utan på lika satt strategiskt ch medvetet arbeta fr att ckså iilinska antalet anmälningar. För u~r~lulningur zjndel. 01 yu enhe~snii)~ se bilagu. Förbättringsmråden ch utvecklingsmråden Varje sklas arbete med nrmer ch värden samt plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling följs årligen upp av verksamhetschefer ch utbildningsdirektör utifrån sklrnas plan fr systematiskt arbete. Resurscentrum ansvarar fr att persner med särskilt ansvar för dessa frågr på frsklr/sklr träffas minst en gång per termin fr kmpetensutveckling, erfarenhetsutbyten ch infrmatin. Ett flertal försklr ch grundsklr får ckså individuellt stöd i sitt arbete med plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Under vårterminen 0 13 planeras fr en utbildning med fkus på HBTQ, heder ch genus i ett nrmkritiskt perspektiv. Resurscentrum ska dessutm skapa en digital plattfrm där allt material ar samlat, lättillgängligt ch dar infrmatin ch ny frskning ska finnas. Där ska ckså frsklr/sklr kunna lagga ut sina planer mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Resurscentrum ska ckså bidra till att fler barn ch elever ges möjlighet att nå målen genm ökad kunskap ch förståelse i arbetet med barn ch elever i behv av särskilt stöd. Detta görs bland annat med hjälp av de specialistkmpetenser sm finns inm rgansiatinen i frm av bland annat psyklger ch specialpedagger. De har i uppdrag att bida till att öka kmpetensen i våra försklr ch sklr kring inkluderande arbete. Målet ar att utveckla mer flexibla arbetssätt ch undanröja hinder fr barnslelevers lärande samt att pedaggiska utredningar ch adekvata planer ch insatser görs utifån varje elevs individuella behv. De centralt anställda specialpedaggernas uppdrag ska under läsåret definieras ch frmuleras för att ytterligare öka möjligheten till stöd i våra försklr ch sklr.

4 Eknmiska knsekvenser ch finansiering Kntrets förslag till nämnden: Nämnden gdkänner redvisning av utvecklingen över anmälningar. Peter Fredrikssn Utbildningsdirektör Beslutet expedieras till: Akten Sakkunnig/verksamhetsutvecklare Sklinspektör

5 Under 01 har artn (1 8) aninalningsärenden gjrts till Sklinspektinen. Fyra (4) anmälningar galler gyninasiesklan ch 14 galler grundsklan. Tre (3) av dessa ärenden handlar m kränkande behandling. 1. Stålhamrasklan. Helenelundsklaii 3. Rsenbrgsklan 4. Blmbackasklan 5. Brunnsangsklan 6. Brunnsängssklan 7. Hvsjösklan 8. Järna grundskla 9. Rsenbrgsklan sar 10. Entreprenörsgymnasiet Brist på ändamålsenliga lkaler Ratt till utbildning ch särskilt stöd elev åk 8 Rutiner vid betygssättning åk 8 Ratt till utbildning Familjehemsplacering Ratt till särskilt stöd Huvudmannens rgansiatin Huvudmannens rgansiatin Ratt till infrmatin m betyg Överlämnas till kmmunen fr utredning Beslut - begäran m översyn utifrån rektrs ansvar Beslut- kritik fr att inte anmält till huvudman l 1. Entreprenörsgymnasiet 1. Wendela Hebbe 13. Igelstavikens gymnasium 14. Lina grundskla ( fd Helenelundsklan) 15. Lina grundskla (fd Helenelundsklan) 1 6. Wasasklan 17. Järna grundskla 1 8. Rsenbrgsklan Huvudmannens rganisatin ch styrning Ratt till infrmatin m betyg Ratt till särskilt stöd Samarbete ch infrmatin skla-hem Beslut att inte utreda

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer