Maria Hjernerth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maria Hjernerth 08-523 049 39"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand (FP) Ung politiker för en dag UK , En 12/63, HM 12/73, Ja 12/95, VA 12/74, KS Sammanfattning av ärendet Mats Siljebrand (FP) har till Kommunfullmäktige ställt en motion i ämnet "Ung politiker for en dag". Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna for yttrande. Motionären föreslår att kommunen ska utlysa en tävling där elever får lämna en typ av medborgarforslag. Genom att delta i tävlingen skulle eleverna fa lära sig mer om den demohatiska processen och skaffa sig kunskap om hur man aktivt deltar i den, allt ifrån allmänna val, folkomröstningar, politiska partier och elevråd till aktionsgrupper och insändare i tidningen. Då eleverna redan, via det som står fastställt i läroplanerna, får lära sig om allmänna val, politiska partier, folkomröstningar etc i undervisningen och då alla elever har möjlighet att inkomma med ett medborgarförslag som blir behandlat, inte bara topp tre, ser inte utbildningskontoret behov av motionärens förslag till beslut. Utifrån detta förslår utbildningskontoret att förslag i motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sammanträdes protokoll KF Barnchecklista Postadress Södertalje Tfn O10 O0

2 Ärendet Motionen Motionären föreslår att kommunen ska utlysa en tävling där elever får lämna en typ av medborgarförslag. Syftet är att stimulera barn och unga att intressera sig mer för politik. Genom att delta i tävlingen får eleverna lära sig mer om den demokratiska processen och skaffa sig kunskap om hur man aktivt deltar i den, allt ifrån allmänna val, folkomröstningar, politiska partier och elevråd till aktionsgrupper och insändare i tidningen. Motionärens förslag till beslut är att kommunfullmäktige tillsammans med berörda nämnder; 1. Utlyser en förslagstävling och informerar SO-lärare samt elevråd vid kommunens 6-9-skolor om möjligheten att delta och engagera eleverna på lämpligt sätt. 2. Stipulerar att vinnaren, som utses av ungdomsrådet eller en jury bestående av elevrådsordföranden, får praktisera tillsammans med kommunstyrelsens ordförandelett kommunalrådlen gruppledare under en dag samt erhåller en slant för en klassaktivitet. 3. Låter förslagens topp tre behandlas i aktuell kommunal nämnd i sedvanlig ordning i :iidiet ined motioner och övriga medborgarförslag. Yttrande Engagemang för samhället och en reell möjlighet att påverka beslut som inverkar på vardagen är viktigt för alla medborgare. Att uppmuntra barn och ungdomars engagemang i fkågor som rör dem är angeläget. Lektioner i demokrati - i alla dess former - är en levande del av utbildningen i skolorna. Demokrati praktiseras bland annat genom olika omröstningar i klassen och i elevrådens regi. I samband med allmänna val hålls skolval där de politiska partierna finns representerade. Eleverna kan redan idag som andra medborgare lämna in ett medborgarförslag vilket också förekommer. Senast behandlade kontoret ett medborgarförslag från klass 6D på Eneskolan. Trenden i samhället i stort drar åt att människor engagerar sig mer i sakfrågor än politiska partier. Motionens förslag leder sannolikt inte till önskad effekt med ökat politiskt intresse. Barn och ungdomars åsikter fångas sannolikt bättre upp i forum som har ett annat format och en snabbare återkoppling. För att möta barn och ungdomar och ta del av deras åsikter har politiker bland annat möjlighet till det genom kontaktmannaskap med olika skolor.

3 Då eleverna redan, via det som står fastställt i läroplanerna, får lära sig om allmänna val, politiska partier, folkomröstningar etc i undervisningen och då alla elever har möjlighet att inkomma med ett medborgarforslag som blir behandlat, inte bara topp tre, ser inte utbildningskontoret behov av motionärens förslag till beslut. Utifrån detta förslår utbildningskontoret att förslag i motionen avslås. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser eller krav på finansiering Kontor~ts/förvaItningens förslag till nämnden: randet som sitt eget och Överlämnar det till kommunstyrelsen. Peter Fredriksson Utbildningsdirektör Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Akten

4 Remiss Diarienummer 12/213 / SODEF~TAL:E KOMMUN' l Utbildningskontoret Ink O 2 Dnr, f2-ldm Till utbildningsnämnden Järna kommundelsnamnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vardinge-Mölnbo kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd Hallbarhetsutskottet Friin Mats Siljebrand (FP) För yttrande senast 1 november 2012 Innehåll Motion av Mats Siljebrand (FP) "Ung politiker för en dag" Kommentar Motion väckt vid kommunmimäkiige den 29 maj 2012 för yttrande senast den 1 november 2012 P4 uppdrag av kommunstyrelsens ordförande

5 Ärendet Motionen Motionären föreslår att kommunen ska utlysa en tävling där elever får lämna en typ av medborgarforslag. Syftet är att stimulera barn och unga att intressera sig mer for politik. Genom att delta i tävlingen får eleverna lära sig mer om den demokratiska processen och skaffa sig kunskap om hur man aktivt deltar i den, allt ifrån allmänna val, folkomröstningar, politiska partier och elevråd till aktionsgrupper och insändare i tidningen. Motionärens förslag till beslut är att kommunfullmaktige tillsammans med berörda nämnder; 1. Utlyser en forslagstävling och informerar SO-lärare samt elevråd vid kommunens 6-9-skolor om möjligheten att delta och engagera eleverna på lämpligt sätt. 2. Stipulerar att vinnaren, som utses av ungdomsrådet eller en jury bestående av elevrådsordföranden, får praktisera tillsammans med kommunstyrelsens ordforandelett kommunalrådlen gruppledare under en dag samt erhåller en slant för en klassaktivitet. 3. Låter förslagens topp tre behandlas i aktuell kommunal nämnd i sedvanlig ordning i likhet med motioner och övriga medborgarfd,,lub. Yttrande Engagemang för samhället och en reell möjlighet att påverka beslut som inverkar på vardagen är viktigt for alla medborgare. Att uppmuntra barn och ungdomars engagemang i frågor som rör dem är angeläget. Lektioner i demokrati - i alla dess former - är en levande del av utbildningen i skolorna. Demokrati praktiseras bland annat genom olika omröstningar i klassen och i elevrådens regi. I samband med allmänna val hålls skolval där de politiska partierna finns representerade. Eleverna kan redan idag som andra medborgare lämna in ett medborgarforslag vilket också förekommer. Senast behandlade kontoret ett medborgarforslag från klass 6D på Eneskolan. Trenden i samhället i stort drar åt att människor engagerar sig mer i sakfrågor än politiska partier. Motionens förslag leder sannolikt inte till önskad effekt med ökat politiskt intresse. Barn och ungdomars åsikter fångas sannolikt bättre upp i forum som har ett annat format och en snabbare återkoppling. För att möta bam och ungdomar och ta del av deras åsikter har politiker bland annat möjlighet till det genom kontaktmannaskap med olika skolor.

6 Då eleverna redan, via det som står fastställt i läroplanerna, får lära sig om allmänna val, politiska partier, folkomröstningar etc i undervisningen och då alla elever har möjlighet att inkomma med ett medborgarforslag som blir behandlat, inte bara topp tre, ser inte utbildningskontoret behov av motionärens förslag till beslut. Utifrån detta forslår utbildningskontoret att förslag i motionen avslås. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Förslaget innebar inga ekonomiska konsekvenser eller krav på finansiering Itningens förslag till nämnden: andet som sitt eget och Överlämnar det till kommunstyrelsen. Peter Fredriksson Utbildningsdirektör Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Akten

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 14 september 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:56 Sekreterare

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER

DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER 1 DRÖM OM DEMOKRATI Serie 6 x 15 minuter 1. Att rösta 2. Grundlagarna 3. Partipolitik 4. Hundra år i Sverige 5. Utanför systemet 6. Utmaningar OM SERIEN

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 1(7) Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 Varbergs kommun ska genom olika insatser främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer