A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2"

Transkript

1 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

2 ,', i i Tibell-e-Tidskriften Motor. 1017' 1iib~i.I;'E!i.,.Ingr, Torkel-Knutssonsg.25 l1i, Tideström, Elisabeth o. Wilma, Fröknar, Sö.j tlf Söder Luntmakareg, 6, C.; tlf Norr '. - L. A.,,Åpkefl'u, Jungfrug. 19, O. - Karl, Handl., Ärstadal 1, Liljeholrnen, Tiberg, D., Aktuarie, Helsingeg, 5, Va. Tideström, H., e. o. Hofrättsnot., Advo. - A. F., Kött- o. Fläskaffär, Österm.s'salu- kat, Kontor Drottningg. 13m, C.j tlf, hall 88 o. 89; tlf 75797, Norr 5446; 323. Kontorstid 10-'/25; personl. mot-. bost:nybrog.22 & 24 III t. v., O. j ankn. tagn.-tid '/23-'/25. Bost, Tegnersg.3811, tlf Norr Va.' tlf '.. s -s, Ca!l, Eftr., inneh.. J. G. Färnlöf,.!:ax, Tidevarv~t, Slussplan 9III, St.; tlfnorr 28242, Fagel, Hummero.Ostron m. m., Slöjdg. Norr ,,' 7" C.; tlf 31.~6, Norr : Tidlund, G., Målarmästare, Karlavägen 48, O" - J. A.,.f.,Q.. ~aderhandi., Skeppareg.Bö, - Henning, Tapetserare o.' Dekoratör, Ar-, O.D;.; tlf Osterm ". billerig. 14, O.Dj.; tlf'norr , - A~ton J., Urmak., Majorsg. 9 A, O.; tif Tidner. Arvid, Jur. dr, Karlavägen 881V, Ostorm , O.Dj.,; tlf Östorm. 952., ', 'I'ibloma Blomsteraffär, Hornsg. 64 A, Sö.; - A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, Kungstensg, tlf ,' Va. Tiblom, E. O., Kamrer, Polhemsg, 31, C. Tidning för Boktryckarkonst expovasag.~ 5, 'I'idbeck, G. R. Herman, Fabrikör, Ad. Predr Sthlm 1. ' ", torg 1 B, Sö.; tlf 10160, Söder 30185, - för Byggnadskonst, Karlavägen 36, O.; ~Joh. Herman, f.d., Fabrikör, Timmer- tlf mansg. l8,f?ö... ". - för Leveranser t. staten m. m.;: Bil. till - Knut, AJ-R, Jarnaffar, Storg. 25, O.D;.; Post- o. Inr. 'I'idn., Tryckerig. 4, St. tu 71764,' Norr , - för Svensk Snabbskrift organ för Me- -' Knu~ 'J.,V" Järnhandl., Storg. 25,0,Dj.; linska stenogra:fiförb.; utg. kapten' E: tlf 71764, Norr 7774, Nordfelt. Erp.Storkyrkobrlnken g w St. Tidbeck, J. H., Metallduksväfveri samt ' fabrik för metal ltrådsarbetcn, s:~ Tidningarnas Telegrambyrå, A. D., Paulsg. 32,Bö.; tlf 55 ;J3, Söder: , - C. G. O.,SibylIeg. 36, O. (T. T.) Kl. V. Kyrkog. BA, Sthlm 1. Tidblad, F., Lärftskramhan~I., firma,c. A. ~ pressens, centralorganisation, KahI& C?, Kommen.~orsg. 15, O. för nyhetsförmedling.. Införskaffar o. -:J.,E., Ankefru,..Parmmätareg, l & 3, C. förmedlar nyheter (iifven valuta-, var\~- ~~db10m, Tyra, Fro~en, Pipersg. 12, C. o. aktienoferingar). från in- o. utlånl~deb!ad, Ture, Artlst~. Stlgbergs~: 27,. C. det till pressen O. enskilda abonn.vsamt Tldeh~s, G. H., f, d, ~:.ra~e.v. M~.Ila fol~sk., ombesörjer nyhetsförmedlingen till ut-. S.t Paulsg, 33~., So., tlf Soder 3Q654. landet, med hvars ledande nyhetsby- Tlede5.~nSö.?~IT~4~g89.tur, Heleneborgsg. råer 'l'. T. står i direkt förbindelse.' Tiden,,~okförlagsaktieb., Själ(lgårdsg. Tidningen Charme, Dam- o. Modetidning, (f. d. Skärgårdsg.) 13 m, St.; tlf 9470, Drottningg. 82\ C.; tlf Norr ' Norr 239,59. Förlagschef Karl Olsson, - Sortimentaren, Red. O. expo KlaraN. privat tlf Kyrkog. 34, C.; tlf Tidens, Bokförlagsaktieb.,Tryckeri (f. - Templar.Kuriren, Byrå o. expo Kammad. K. B. Boströms), Själagårds~. (f. d. kareg, 27 II ö. g., C. Skärgårdsg).13, St.j tu ti1l5; Norr Vårt Stöd, Red. O. expo Hornsg. 961, Sö. 1- Nya,8juk- o. Begrafningskassor, expo Tidningsaktieb. Idun, :Mästersamuelsg.4l>,. Hornsg.961, Sö. Sthlm Lj vtlf 1646, Norr ' 'I'iderman, Fredr..,,å.fd.-chef, Riddareg. 68, Tidningspressens 'Annonsbyrå; Sthlm l., O.EJj.;' tlf Österm ' Tidskrift för den svenska.pensionsförsäk-,- Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; tlf Vasa ringen. Red. O. ansv. utg.: Sekretera-, ren i K. Pensionsstyr., fil. lic., jur.' - Signe, Fröken;' Kungstensg. 67, Va.; tlf kand. Carl E. Dahl. Redaktionens adr.: Vasa Sthlm 7., - H. E" Tjänsteman, S:t Eriksg. 10,.C. - för f:rivillig sjukvård" se Svenska Röda -, - Aug-u~ta,Ankefru, Riddareg. 68, O.Dj.; Korset, Tidskrift. ",.". tlf Österm, ' ~ i Militär Hälsovård, Hufv.-red. Rybbi- - K. A., Greftureg.9, Q.; tlf Norr nette, O. Rob., Bataljonsläk. Tiderström,.. Aug. S., Ankefru, Artillerig. Tidskriften Motor, utk, som bilaga till Svensk. 50 u, O.Di. Motortidning) Nybrog. 3, V.; tu 735 n. futlle SKAN DINAVI)~NS'. STÖRSTALI fförsäkrinosbo~a~ ""v., ",',. ' ', Summa kontant vi~ till de Försäkrade 25,400,000 kronor, '. "'-;'-

3 1018 Tidskriften Tegel--:Tingsten. Tidskriften Tegel, organ för Sveriges Tegel- Tillberg,Dll.gmar, Modeaffär, Hornsg. 61, Sä. i~dustrifören.,q. S;verigesTe~!llmästare~, tlf SÖ~~J::7524..', ' fören., red. Kungsg.66, O.; tlf Hugo, TJansteman, :gumleg~rd,sg. 4, O.; Tidstedt, Edith, Fru, 8:t Eriksg:22, C., tlf " ', _ Oarl, Hand.1.,Roslagsg. 25, Va., 'I'ille," J. E., Disponent, Reimersholm.. _ & 00, C", Lump- o. skrotaffär,'.rensg. 14, Tillgren, R. B., Hand1(spec.-),Sigtuna~.4, V,a. Ya.; tic Norrfil 27; " t, '.. ~ Carl, Kassör, Fredmansg, 4'1,.Se;:,tU _ F. O.S d.polisöjverkonst, Dalag.3,2; V~.,Söder ' " 'I'idstrand, H. R., Banktj.-fn., Greftureg.13\,'0. -'-- Georg, Landtmät., 'S:t Paulsg. 33 B, Bä.; _ Elin,Lärar:a, Uplandsg. 54, upp.g, Jj1III, "tlf ".''',.'.. Va.; tlf V:asa,3132.,- EJl.I:I]1a,Ankefru, Grefg.. 4,., O.DJ.; tlf _ Sigrid, Lärar.a, Engelbrektsg. 6 B, O.; O~tertp ' -.. tlf J., Ofverläk., Docent; Bergsg. 16 BIV, C., _ G.,Postexp., Västmannag. 55" Ya. "tlf 33800; mottagn. per telefon 1/23 _ K. A.; Skrädd., (stärbh.), Dahtg.62, Va.; -1/24 Kungsg ; C.; tlf '50 20, N,orr Vasa 1459; bost. Västmannag, 551, Va jsommarbost. tlfalgö 46 C. _ S. A., Telegrafassist., Västmannag. 55, Tilling, Olof, Postexp.,Danllemorag. 8, Va.. Ya. 'I'illiuger, K. R. I,., Stat. skrifv., Eolsg. 2, Sä. Tidström, Elin, Fru, Högbergsg. 37 BlI, Bä. 'I'illman- & Karlsson, Bageri, Tjärhofsg.16, " _ Gerda, Fru, Inedalsg. 15, C.; tlf Kungsh. ' Bä.;tlf Söder30!H5. M 98. ". Tillman, Karl.E:, Bankvaktm., Nybrog.15A, _ Ivar, Köpma!i,Högbergsg.; 37 BlI, Sä. O.; tlf.osterm ,",, _ Elisabeth, Ankefru, Artillerig.34AII,..,-G., Civiling., Rör~trandsg. 16 v, Va.. J O.Dj.; tlf ' -A. O., Fabrikör, Östgötag, 18 1 Ö. g., Sä, Tiedemann se under Tideman.n. -'--.Carl, Grossh., Björngårdsg. pi, Bä. - ~~elman, Axel i.banerg. 49, O.Dj.,- Axel; Linjem.ästare; Bränilky.rkag. 89" Bä. I'ietz, A. T., Lärar.e, Greftureg. 34 B, O. -s Platsbyrå (inneh, Fru Carm Unnerus), Tiger, W., Ingenjör, Svenska o. Amerikanska \ Malrnskillnadsg. SIl, O.; tlf'2 39..marinmotorer, Hagag. 50, Va.....O. J., Slottskakelugnsmak., Sveavägen 4~, Tigerhielm, O~ara,Fru, Kocksg. 11, Sä. Va...,".' _ Fr' h f. d. Öfverjägmäst., Strandvägen 25, Tillmers, J. G. A., f. d. Disp., Dalag. 4~, Va. u.dj. ~ " Tillquist,Hugo, Elektroteknisk Agenturaffär, Tigerschiöld, A. M. H., Amanuens i Jord- Generalagent för Knorr-Bremsa A.-G.. bruksdep., Danderydsg. 14, O.; tlf Nor;' Berlin: bost. Katlavägen 97, O.Dj.; tlr j kont.' Bitgerjarlsg. IS, O.; tu _ E: L., Dir., Engelbrektsg. 3, O. " 1373, :20264; Norr 'l'elegraf~ _ H., Kansliråd, Danderydsg. 14, O.; tlf. ' adr.:»conduit», och»knorrbroms».., 5721, Norr l5219., '. _ -Gerda, Fru, Riddareg. 49,:0.Dj. 'I'ilas, A., fe. d. Öfverlär., Sk~ppareg. 41 1I Tilly, G., Kamrer, Östgötag. 18, Bä., ö. g., O.Dj.,', '.. Timgren, Erns.t V.,'Randl., Grap:vägen 11, Tillberg, E. W.; Bergsing., Linneg. 16, O. GrÖndal,Liljeholmen.. l ~ H., Bokhandl., Bergsg. 7~,.0. Timm, O. G., Brukspatron, ~unebergsg. 6; -O. J.,. Disp.,.Norrtullsg. 27, Va., " O.; tlf ,.. ', l _ Anna Hall-, Fru, Norrtullsg. 27 A, Va.; - Aug., Grossh., Fredrikshofsg. 2, O.D:j.; tlf Norr tlf _ Maria, Fröken, Nybrog. 47 A.IV,O. - & 00, Import o. Export, :Qrottningg. 47, _ Tora, Fröken, Tegnårsg. 38Ill, Va.. O.; 'tlf 14148; telegrafadr.:»timco». _ & 00, Martin, Försäljh, af arbetskläder, Timmermansordens egendom Eriksberg, med skodon m. 1)1., Brunnsgränd 2, St.; tlf I gamla o. nya.ordenshusen; uppgång' , fr. Briksbergsparken o. Erik8l>ergsg., O; - Orispin, Grossh., kontor o., boat. Norr- - Kassa- o. Byggnadskontor, Ny'a- Ordens- I tullag. 55v, Va..,.'. huset, Eriksbergsparken 1, V.. _ K. J., Handl., Södermannag. 7, Ss.; bost, TimnelI, Hilda, FJöken, Uplandsg, 8, C., FolkUJlgag. 14 A, Bä.. ' Tingberg,.Anna,A:ilkefru, Kungsg. 74, -O.; - Martin, Handl.,Rögbergsg. 30, Sä..; tlf tlf 11 (?8-. " Söder '., "" -,Bertha, Änkefru, Flemingg. 63" O. _ K~ut,'v. Häradsh., St~andvägen 51r, 0iDj. Tingsten, K. A;, Direktör för, Sthlms Stads' -, HJ., Kamrer, Nybrog, 47 B, O.', ' ", Benb-verk, Norrbackag, 17, Ya. _' mof,.löjtnant v. Flottan, Ci'viling.,Bir".:...L. H., General, Fredrikshofsg, 3 IV, O.Dj.;, gerjarlsg. 124, Ya.; tlf Vasa \ tlf 7l61~... ' " 'JONKOPINOS:'JURlqISKA BYRÅ,. " ',', '" IS HA'M'NGATAN IS ---"' , ", -,.. "

4 ~j_",c.i:ixi~tiö~;;i~~h....\.... Tingström-Tjaael's Byrå. <.' Ois'elör, "liagag~'7m, Va.; Tjeckoslova,kiska legationen,......\,tlf.~a,~l1'.;~~0, B, O.Dj.; tlf ~ P. A. K., Sxräddarmäst., Högbergag. 27 C, Tjenste-, se Tjänste-.. Sö,jltlf.SÖd~r , Tjernberg & Letb A. B., fabrik - G..Gil,;T,elegraftjifnsteJV..,Hornsg. 1P2, Sö. Ligna; tlf "..' o. - Lu~:y~,Xylq!!"Jaf,Surb!unnsg. 55 II, Va; - Hildur, Folkskollär:a,..Ostgötag. 66A,Bö. -.. ~e äfven Thingström. - Svea, Folkskollär:a, Ostgötag.66 A".Sö. TingvaU,iSelJV..a,Sybehörs-o...hvitva,rua.ffär, - E" Fru". Karlbergsvägen'dä B,. Va:.... L.ärftskramhandel, Kommendörsg. 12, - Ellen,.nu, Torsg. 48 IV, Vd.;.. '. (j:;tlf Österpl Constance, Fröken, Styrmausg. 32 III,O~Dj. Tingwall, Geo-rg, Bokhandl., Götg. 50 m, Sö. - H., Fröken, Ringvägen 133, Sö.. Tip,Top! ;Kaffehndelniinneh. Anna Nelson, - Axel, Hornsg, 84, SiJ.; tlf15580: ': Odeng, 68, Va.jUf 4~.54, Norr :- O. W., Birgerjarlsg. 108, Va; '. '. TireIj, G,erd~,J{oilstnärinna, Ankefru; Bergsg, 'Ijemeld & Morssing, Advokatfirma, kontor.7a, C.,,. Brunkebergstorg 12. C., ',... Tirfiirg; tillskrift för nykterhetsfrågans stu- Tjerueld, John, Advokat, Östermalmslr.841,0... i.di~m" 'I'unnelg; 194& B, C.; tlf Kontor o. postadr, Tjerneld & Morssing; Tiseliu.s, Allgusta, Fru, Osterrnalmsg, 84 A, Brunkebergstorg 12, C. O.; tlf Vasa 663~..' - H. K., Fröken,Vikingag. 22, Va. ' - E1jas,1ärov. adj., Osterlllalmsg. 64, O. -: K.,Ankefru, Vikingag. 22,Va;... '.. --+K. S., Anirefru, Greftureg, 50 A, O. Tjernström, J. H., Agent, :t{ungstensg.,65,va. 'I'isell.. H~nrik G.;,.Byr~dir., Kaptensg. 13, - J.G., Spec.-, mjölk- o. matvar\!.acf., I~'e- O.]);. ;~l~ ;, ',..... dalsg, 19, C.; tlf Kungsh fl..;\" CIVlllng.,R.ln&,vagen 10, So.. Tjulander, Ivar, Grossh., Karlbergsvägen22'i. ~ 9)1nnar"verk~t. Du:. l,a.-b. Gunnar TI- Va.; firma J. F. Tjtilanders ~ön!lj;,.,,.sells."i'ekniska vförlag, kont. Brunlee- kontor o. lager L:a Nyg. 29, 'Sthlm 2. berg~to~g 20, C.; tl~ 72~3, 8289,20305; _ Nils, Grossh., firma J.F. 'IjulandersSöbost, Vtlla~.4;, O., tlf N~rr ner, kontor o. lager L:aNy:g., 29, - Ester.. Froken, Österinalmsg; 11, O.D;.; Sthlm 2. Bost.SaltsjöcStorängen.. '. tlf S K" Å". 83 S" tlf ~ 'Märta;'Fr,öken, Tjänsteman i Järnvägs. --: :' opman, sog." o.;...:. \.. styr."karll;lergsvägen 44, Va..' Tjulin, E.L., Skepparog. 30, O.D;.; tlf Os- -,S TekniskaFörl~g,Aktieb. Gunnar, Brun-. term ' kebergstorg20, Sthlm 1. 'Ijus, \ieorg~., Redaktor, Utmarksvägen 27,,,,Verkst. qirektör: Gunnar Tisell. ~ppelvl~ell:'....:, " Telefoner: 7293' Fritz, Revisor, Tunnelg. 19 A, C.; itlf Telegriulladr.:»TekD.oiörlag». '. Norr , Postadr.: PostfaCK 644, Sthlm 1. TJader & Son, E. G., AktIebo}ag. Cigärr-.«.. Kontorstid: 9 f. m.-5 e. m. (juni tobaksha~del; h~fvudaffar Malmtorgsg.,; '-augusti 9.f. m.-4 e. m.), lörd. 9 6, C.; filialer RI.~darhus~orge~ 18, St., f.,m.-=2e. m., Hamng. 2, C., horn. af BI.rgerJll:rlsgu' _. M.' A.Ch., Tjänsteman vid Kungl. Järn- - Alina, Fru, Greftureg, 58\ O.;.tlf Österm. 'yägsstyj;,.tltrikee-taxebyrå, Birger II Jarlsg.9Iv, C.; tlf Th~cla,. f. SIgor, Fru, Karlavagen8.4 'j -se M*enThisell... O.D;.; tlf Osterm ' Tissea.li" Lisä,. Fhi,. Premiärdansös vid K. -s Fröhan~el; hufvadaffär St. Nyg), Sthlm.: '.' Teate.rn,Brunnsg. 10, C.. 2;.fillll:~. Oxtorgsg. 7 B! C.; inneh, af Titan., Aktiebolaget Ingenjörsfirman Agen- Erik TJader, bost. Blasieholmsg. 3,,O., " "tl.lf;karquansniakareg.11; C.;tlf2602, - A. G., Fröken, Rörstrandsg.4 III, Va.. ".: ~06 07, Norr, ,- Elisabeth, Gymn.-dir., Gr~ftureg. 58 1, O.; Tittibageriet,. inneh, FruSigrid Ödlund,. tlf Österm, " Bergsg. 2, C.; tlf J, E., Ing., Döbelnsg. 16, Va.. Tittow,.P.', Filmfotograf, Kungsholmsg. i8, C. - M. E., Handelsres., Birkag. 18'\ Va. Tivander, Hildur,Fröken, Drottningg. 75, C. Tivoli,. Gröna Lunds, A.'B., Djurgården,. "erket.,dk~n~. Gustaf Nilsson, kont. Långag. 4, O.Dj,; tlf 72892, Norr Nya A.-B.,K. Djurgården. Ordf. Advo-. kat..e. Lidforss, verkat, Dir. Kapten ;;.'.': G. Qstber~,:~I~',~JN(i. Tjäders Byrå, A.-R, JUridiskaffäishytå, Uthyrning af Rum, Våningar och ViUqr, Inackordering. Försä1jning af S~ad\Soch La n d teg eu d om ar, Kungsg.2,.C" öppet 9-6 j tlf namnanrop... S'~cOltR.ltM INDUSl'Ri:.~~T:~B~;.<VI:~15lj~~:~

5 1020 Tjäder- Topelius. Tjäder, J. E., f. d. Le Postbetj., Birkag. IS, Togman, co. '1'.,..Skräddare, Engelbrektsg. Va.; tlf Vasa, 1322.' 33, O.; tlf Osterm. 344;,_ - Tam, Blasieholmsg. 3, C.. 'I'olander, se Tholander o.. Thollander. Tjäderperg; Axel, Barberare,Roslagsg.23, Va. 'l'oi:edo' Scale Company, A,.B." Vå,gföfsälj-' Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjäna- -, ning, Skeppsbron 16, St.; tlf 4S40, 49llJ. rinnorv.vanadisvågen 26, Va. Toll, J..bl'., Frih., Major, Reg~ringsg , Tjänstebyrån Frigga, Smålandag. 21, C.; tlf Va.; tlf 4734 ('Yansta, Osmo 16») 6l3S, Norr, ' - Alma, Fru, Birgerjatleg. 62, O., - ldun, Storg. S,I Ö. g., o.is: tlf Norr - C., Fru; Drottningg. 83, C.; W Norr S.,_,, - Ebba, Fröken, Lärar:a v. Statens Normal-,Tjänst,emannasällskapet i Stockholm, Arse-, skola; Kommendörsg. 44~v, O.D}. nalsg.8c III, C.;tlf2625, Norr' K.O" Generalmajor, Chef för,"w Armå- Tobakshandlarnas RiksforbundsEngrosA. B., 'fördeln., Kammakareg. 4 III, Va..' Mästersamuelsg. 45 B, C. '- P. S. E. Ingenjör, Karlavägen 11, O. Tobaksmagasinet Abasto, Brunkebergstorg - H.. G., " Kammarherre, Karlavägen 101,, l5 Il, C.; tlf76 62.,. ' ',O.D}.'.' " Tobaksmonopolet, Aktiebolaget, Sven- -! J.S., Ilnderinsp., Svartensg. 2S & 30, Sä. ska, tlfn amnanrop.» Tobaksmonopolet», 'I'ollen, Erik, lngenjör,-helsingeg. 6 Il, Va. Hufvudkontoret, Norrmalmstorg 16, C.; -' Axel Bo, Köpman, Banerg. 49 Il,.0.Dj. kentc-tid 9-5, lörd. o. helgd.vaftnar Tollen, Axel, Tjänsteman, Kammakareg. 44 1, 9'-2; " Va.; tlf tlf Namnanrop:»Tob aksraror», 'I'ollåus, Hugo, Konsult.ing., Skeppsbron 44,, 'I'obakskontoret, Prästgårdsg. 53, Sä. St.; bost.. Yästmannag.69, Va. Tobaksmonopolets kontentförsåljnlngelo- -' Edward, Skorstensfej. i 6:te trakten, Vanakaler för återförsäljare: disvägen 4Pr, Va.; tlf. Norr 49 92~. 'Utlämning N:o 1, Götg. 4&, Sä. 'I'ollstadius, O., Fitmag., Ragvaldsg.15, Bä.; Utlämning N:o 2, Barnhusg. 22, C. tlf Utlämning N:o 3, Greftureg. 24 A, O. - Ester, Fru, Uplandsg. 24 III, Va. _ Utlämning N:o 4, Munkbrog, 3, St. - - S. G., Ing., Uplandsg. 24 III, Va. l Utlämning N:o 5, Uplandsg. 52, Va; Tollstedt, O., Tjänstem., Heimdalsg, 1, Va. Licensafdeln., Götg. 48, Sä. Tollsten, Hugo, Kapten v. Flottan, Banerg, Södra Tobaksfabriken (cigarr- o. cigar-]. 5 Il, O,D). " '" rettillverkning), Maria Bang. 4,,Sä. - Alfhild, Majorska, Narvavägen 231, O:Dj:; Norra Tobaksfabriken (snus-i- röktobaks- tlf ,. ' ' - o, asktillverkning), Luntmakareg, 19 C. 'I'ollström, Elin, An~!lfru, 8:t Eriksg. 26, C. (äfven dir. linjer: tlf 5280, '216 51): Tomason, Erika,-i\.nkefrn, Humlegårdsg. Tobaksbutiken, Norrmalmstorg 3, C.' tlf,5 III, O., 22,93. ' : Tomasson, T. R.,Poliskonst., Folkungag. 8C, Tobaksmonopolets Fastighetsaktiebolag, Sä. i, \ Norrmalmstorg 16,C. ' - se äfven Thomasson.,. Tobaksodling, Aktiebolaget, Norrmalmstorg Tomba, G., Kapellmäst., Davidbagarcsg, , O.. ö. g. (f. d. 3); tlf Norr Tobiåsson, 'Anders" Civiling., Helsinge- Tommerup, J. F. J., f. d. Löjtnant, Obsertorget 1,' Va.; tlf 16081,., vatorieg e., 16, V,'a.;'ur Norr ~6393; - S. E." Flaggstyrman, Storkyrkobrinken Tomsån, se 'I'homsen., 5, St.,,' Tomtaktiebolaget Dalanäs. kontor Stureplan Tobieson,,Gustaf, Dir., Eriksbergsg.l A v, O. 3, C. Telefon:»Johnsons»: '. -, Gustaf, Trävaror en gros, Norrmalmstorg 'I'omte-Bageriet, inneh, Fru El.sa Grönwall. 3, C.; tlf Lillabältg. 2, O.Dj.; tlf0sterm Tobler, Walter, Agentur itextil- o.korta varor, Tomten, Fabriken, Alex. Lagerman J:r Ak". Vasag. 42 IV, C.; tlf 10209, telegrafadr.: tieb., afdeln.-kontor o. nederlag, Kungs-»Töbler», bost. Braheg. 23, O.; tlfosterm. broplan l, C,; tlf.32109, Norr ,Tomtlund, J.. Ph., Bokh., Kronobergsg. 7, C. Tode, Gunnar T., Postexp., Norrtullag. 65,Va. - Hilma, Ankefru, Kronobergsg. 7, C., Todsen, H., verkst. Dir., Banerg, 51, O.Dj. Tondån, Albert, Byråchef i Bank- o. Fond- - N. Larsen-j Operasång.a, Banärg. 51, O.Dj. insp., 'I'egncrsg, 12, Va..;tlf ' ToJft, Hans N., Tjänstemani Lifförs.-aktieb. -' Axel, Firma,.kontor Tegnersg. 16, Va. Thule, Dalag. 7IV, Va. -8 Smörhall, Harang. 26-,' C. Toft, H., Fru" Kafeidk:a, Strandyägen 11, - Agnes Änkefru, 'I'egnårsg. 16, Va.,.. O.Dj.; bost. Skeppareg, 2, O.D}. /Topelius, G. Z., Aman., Runebergag. 61, O. A ' _BY' 'SV E',NSK'A' M'E'TA' ['LVE. KE'.,N 'YIÄS;r~RSAMUELS~AtAN 22, ' _ " 'Se annan.i.,d. 27.

6 Tor,, Brandföraäkringsbol.s--Torge, Tor, B~andförsäkringsbolag, Drottningg. 28, 1 T Il' 2 Tl. II ","'''0.';1/ ; tif4712, Norr o _ re _._, lo_r. e Fastighetsbyrån, Smålandsg. 20, O.; tlf _2 Th., Skrädd., Uplandsg. 34, Va.; bost,,.5366, Norr Frejg. 57, Va. 7s'e äfven.thor o. Tour. _2 G. A.S., Sysslom.,SjukhusetS:t Göran, O. "I'orbiörn, Gösta, Notarie, Götg. 11, Sä.. _2 Richard,. Tjänst~~an i Försäkr.-Aktieb. 'I'orbrand; Nie. Kont.-chef; Stureg. 54 III, O.; 2 Skandla, S:t Eriksg, 96, v.~.'" tu Ostcrm.iIä P. V., Verkm., Ekbacken 2, Alfsjö.. _ Sigurd, l:e Stationsskrifv., Saltsjö-Duf- _1 Matilda, Ankefru, Manhemsg. 4, Aspnäsj tlf S:ö-Dufnäs 29. udden: tlf Aspudd. 33. Torbring, A. E" Med, kahd.\ Pipersg.}4, O. _2 A. <;t.,.9fv:erstelöjtn., kv. Skogen lo, Li 'I'ordemark, Bertel E., Banktjänstem. (Skand, 1 dingö villsstad Kredit A.-B.), Döbelnsg. 3g ll, Va. - & Co (f. d. Orebro stolfabnksfihal),ma, ~. Fr. Charles, Kont., Döbolnsg. 33', Va.; stersamuelsg., 55, O.; tlf Norr 425.,f.tlf Norrl.2272.,.. '. Il 'l'oren ; 2 'I'horen, 'I'orelius, E. L. 1\f.,Journalist, Riddareg, J,.9, ~----..'. Q.Dj. _2 Einar, Advokat, Jur. kand., Vasag~42, -P. G., Professor; Birgerjarlsg. 54, O. O.; tlf 414, Norr 2397; bost. Kungs; holmsg. '19, O.; tlf Kungsh Torell; 2 ThoreIl. _1 Karl, f. d. Bankdirektör, Djursholm; tlf -~ _--,- Djursh, ', _2 Anders, Afd.-chef, Parkg. 6 lii, O. _2 O. A. M., Distr.vlapdtmät., Torsg. 48II~,Va. _2 B. H., Bokh., Kungstensg. 28 B'v, Va. _2 A. S., Doktor:a, Ostermalmsg. ~3, O. -tlf Vasa _1 AlWa, Fröken, Banärg. 15, O.Dj.;..:..2 Hildegard. Fru, Porträttmålarinna,Villa Osterm, tlf ThorelI, Djurgården... _1 Hildur, Fröken, Norrtullag. 29, Va;; tlf ~1 Anna, Fröken, Grefg, 43, O.Dj _2 Kerstin, Fröken, Appelviksvägen 129, _2 H., Generalska, Kammakareg. 4 II J Va. Appelviken. _2 J. Th., Handl., Gullvitvan 2 B'v, Grön- -~ Maude, Fröken,. villastad. kv. Skogen 10, Lidingö dal, Liljeholmen; _2 A., Herr, Sigtunag. tlf Gröndal 19, Va ' _2 Carl A.~ Garn' o; väfnadsh., Norrlandsg. _2 E., Hofr.vnot., Kungsholmsg. 19, O. 1, O.;. bost, kv. Holmia 7, Lidingö _2 H. E., Husägare, Grefg. 36, O.Dj. villastad. '. _2 J. A., Ingenjör, f. d. Kapten, Braheg. _2 Carin, Handelsidk:a, Vanadisvägen 36, 58 ill, O.. Va.; tlf ,..' _2 G., Kapten, Grefg. 67, O.Dj.. -2~Hil~ur, Handl)~sidk:a, Skeppareg. 25 B 'v, _2 H., Kapten, Kommendörsg. 35, O.Dj. O.Dj.; tlf Osterm _2 Torgil, Kapten v. K, Flottan; S:t Eriksg. _2 C. A.; Handl., manufaktur, garn, väfna- 94 B, Va. der, trikå, hvltvaror, sybehör o. dam- _2 Per, Kassör, i Lifförsäkr.-bol. Nordstjerkonfektion, Odeng, 68, Va.; tlf Norr nan, Uplandsg. 60, Va.; tlfyasa Lager Västmårmag. 46, Va.; tlf _2 Carl, ""'ltgerchef, Majvägen 7, Appelviken; Norr 11549j bost. Djursholm; tlfdjursh. tlf Appelv _1 Helge, Löjtn., Uggelviksg. 9, O. _2 & Gustafson, Herr- o. Damskrädderi, _2 & Brunzell, Möbelaffär, Götg. 31, Sä.; Uplandsg. 34, Va.,; tlf Norr tlf , _2 Gust., Ingenjör, Afd.-chef hos A.-B. Lux, _2 Gustaf, Organisationschef, Drottningg. 71 Vanadisvägen 36, Va.; tlf Som- D IV, O.. marbost, Gunstorp, Tullinge. _2 Th., Rektor, Ritbyrå, Kungsholmstorg2, _1 K. J:I..,' Kamrer, Tuleg. 51 Il, Va.; tlf Vasa O.; bost. Norr Mälarsbrand 34, O _2 D. A., Tapethandl., Svartensg. 12, Sä.; _1 Elisabeth, Kokfru, Skomakareg. 7 m, Si.; tlf 2351!!. tlf Norr _2 H. A. S., Ankefru, S:t Eriksg. 35, O. TllOrell, Otto' J., Köpman, Reseffekter o. _2 K..T. Erika, Ankefru, Kommendörsg. 17, Lädervaror, Regeringsg. 28, O.; tlf Norr O.; tlf Norr _2 H. M., Änkefru, Hökensg. 6, Sä.; tlf se- _2 Gottfri:d, Leg. läkare, Sveavägen 92 III,Va.; 'der l mottagn.. ecteröfverenskomm. pr tlf _2 Carl Axel, Ofverkonst., Birkag. 13, 'Va. Vasa se äfven 'I'houren. ~2 Klaes,Skrädd., Skeppareg. 25 B, O.D}. Torge, M., Fröken, Jungfrug. 35, O. THULE SKAN DINAVIEN SSTÖ RSTA Jd~fÖRSÄKR~ N6.SBOL4..a ~. ~ ~st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.. " _

7 1022 Torgl!n-Torsslow. Torgen, F., Civiling.,..Löjtn. i V. V. B., Torpedo,.A.-R, Kungs:g.53, O.; tlf 6251, Kungstensg. B, O. Norr '; " Torgonii, se Thorgn~.. o 'I'orpenberg., E. 'T~ 'J.'., Kafeidk.,.Ri.ddareg. Torhamn, J. G., Artist, Mana Trappgr. 7, Sä. RA, U. o', Torines 'Syma~kinsalfär o. reparationsverk- - A. F., Skrädd., Reg'~'ringsg. lh, b. stad, Ragvaldsg. 3, Sä.. - V. S., Tobakshandel,' Hamng. 38, O.; tif Torkels.Stina.Fru, Djursholm; tijdjursh.917. Norr " ' Torlin, A.C. F., Cigarrfabrikör, Ostermalmsg. Torr-Fot, Firma,,Halfsulning med special. 25 &27, O.",\. ' Jäder, Köpmang. 3, St.; tlf Torling, H.' 8., Korresp., Götg. 105, Sä. Torsell, se Torssell., " Tornber~, Frans R. K., Köpman, Döbelnsg. Torsen",Ruben, Guldsmed,Kronöbergsg i 24,, 89" Va.; tlf 8095'7. ',,O.; tlfkungllh ,.;..L. E., Löjtn., Bergsg. 16 A, O.. Torsk, S. M., Fröken, Kungsträdgårdsg. 20, O.' - F. W., l!!fabrik?<;h,urhandelietablerad l TOl'ssell' 2 Thorssel1' '3 Tliorsell.,.--, 1859).Jamteopbk,Regenngsg'.6,0.1-, 'o -, ',.,'-, _ A~y, Kn~efru; Banärg. 29 1V, O.Dj.; tlf,_sa., Aktuarie i K. Järnvcs~yr;/ Fridherneg. Öste~m ,. '}2 A (f. d. 40-!\.), (ing. o fr. S:t Eriks- - Harali!" Jungfrug. 35, ö.; tlf Österm, terrassen), O..'..".',. ',567::>. ' _2 Ed!., Dir., Majvägen 18, Appelviken; tlf -, se äfven Thornberg..' Appelv. 125.,'. '.\.. Tornblad, Hjalmar, Agenture o. assuransalfär, _2g Finbageri, inneh, Frökep. G;erda Thors-, N. Smedjeg, 10, C", sell, Skeppareg, 47,0.D;,; tlf 72822; _ E, A.-B., Blåeinstrumentfabr., kontor o. inneh-s bost. Sibylleg. 43,'& 15, O.; tlf lager Scheeleg. ~, O.j tlf Kungsh Osterm " _ Hjalmar, Direktör, Hotel Continental, C. _1 Amy, Fröken (Torssells.pensionat), ~ se äfven Thornblad., Kung's~. 72, C.; tlf Norr Tornborg, C.' Victor, Civiling., Manhemsg. _s E. o. W., Fröknar, Folkungag. 82, se. 4 II, Aspudden; tlf Aspudd. 398.,,...s K. H., Förrådsförvalt., Fölkungag. 95, Bä. Tornborg &; Lnndberghs Eftr., A..B., _2 Berthil, Grossh., Tegnersg.23, Va.; tlfll.$2. verkst., dir. Ingenjör W. Hesselman. _2 Anna-Lisa', Gym~.' dir., M,ajväglln18, Ap- Fabrikation. Import. Export. Ma- pelv.iken; tlf Appelv. 125., " skiner o. Maskinförnödenheter, kontor _s N, E:,Handl.,Sig~u~ag. 17, Va., Norra Bantorget 22, O.; tlf 719, 2002,.,:-1 Carl G., Ing, Tegnerag. 48, Va.; tlf , Norr 8982,Norr 8983; lager _3 E.,j}.,Ing.",Karlbergsvägen 8;3, Va., Norrtulls station; tlf Norr 9282.' _1 Erik G.,' Kamrer, Slloltsj.Ö;;Dufnäs; tel. Torndahl-Ekström, A.-B., Juvelerareaffär, 8:ö Dufn ,.., Hamng. 15, C.,; tlf 3330, Norr _2 Ingeborg, Kassörska, Greftureg, ~OB~.~,O. Torne, E. F., För~ä~jare, Tallvägen 11, Grön- _2 Erik M. C., Köpman, Kungsklippan 7 BIl, dal; tlf Gronda C.;.tlf '.Tornel.~, ~. J. Byggmäst., Kaptensg, 13, _2 K., Skrädderi, Dalag. 34, Va.;~lf Norr O.D;.; tlf 716 &9. ' '. o. ". ' - Olga, Fröken, Grefg. 23, O.Dj. -s'.oscar,;.stat.-sknfv:., Langhrodal1, Alf sjö; 'I'ornerhielm, T. R., Disp..för A.-B. Tekn. tlf Alfsjö' 400.',, Fabr. Skandia l inneh. af Brunnsborr- ',-s K. E., Underoff.' y.' Flottan, Narvaviigen ningsbol. i' Sköfde, Strandvägen, 13, 18, O.Dj., tlf Osterm, O.Dj.; tlf ' _2 J.G., Veter,inär, Tömt, 67, Södertörns.:..."Nanna A., Fru, Strandvägen 13, (j.dj.; villa,~tad:.. 1.\,. tlf70176.,'" -2Wiv:i, Ankefru, f. Schön, Sibylleg. 43&45 1 ; - Gustaf, Kapten, Ådjutant vid Kommen- ' O.; ~lf Österrn ",.. dantexp. i Sthlm, Storg. 48 1V, Ö.Dj. ~2 A. F., Ofverste, Ostermalmsg..'32r, O.; tlf - Amanda S. M., Änkefru, Västmannag.. Norr '. " 201, Va.. Torslow, M. E., Artist, Östermalmsg.23,0. Torngren, L.M., Byggmäst., Norr Målarstrand -... Gerda, Pappershandel, Klaräbergag; S5,. 34; C. '.0.; bost. Odeng, 47,. Va.. Tornvall, Carl, Handl, (epec.-). Surbrunneg. Terslund.Gunnar, Sjökapten, Katarina Bang. '. 51, Va.; bost, Odeng. 56 Il Ö. g., Va'. " 15, So.; tlf Söder Torold. Arvid, e. o. Hofr.vnob., Brunnsg, 4 II1, ~ se äfven Th'orslund....'. C....Torsslow, 'E., Artist, OstermaImsg. 23, O. -Torpadie, Yis bur; Fru;~arlbergsvägeJl65,.Va. --Ragnar, Juvelera~e vidnord., Kompaniet, ''-,. Emy, Ofverst:a; Enksbergsg. HUI, O; ~ Storg.46, O.D;.; tlf ,'. o HYRA.,. I

8 "~o TprBslow'-'Transportkompaniet.l023 \T(ftssl;;~, O.'H.;'Kamrer, Stotg.46; Ö.Dj. af Trampe,.Alva,.Änkegrefvinna,Jungfrrlg,J : '-::;'J;),V., Tjiin~temap. v, A.-B: Elektraverk,, 31 H, O.; tlf Osterm I ".. '''>''''''Stbrg.' :46;'Ö,Dj. Trana,.E. A., Ing!!njör, Kors'vägen 44, Appel- Torst!lnsop,,~., Oh.l!f for. Generaltullstyr-s viken: tlf Appelv " St~tist:,afd., Ostermalmsg, 49 Blv, Ö. - Gösta Alex., Kapten v. Göta Lifgarde,...,.Ebba,F'rök6n,Drottnin,~g..,.. fr. Tunnelg. 20 B); tlf 71A, C. (ing. Luntrnakareg, A. Ji1., Major, 65, Vd.;tlf Banerg. 29,Ö.Dj , ; tlf I, - S. Töt~teri~sön,Hilma/poktor:a, 66 (f. d. 83), O." Valhallavägen K. /~., Prakt. läk., Sit '..' Paulsg. ' 7 & 9 '- ~e äfven 'I'horsterrson.. (ing. från Skaraborgsg.), Sö. Mottagn..' ( 'Torrilf,H;G., Major i K. Väg- o. vatten- hvard. 1/210-1 /211 f. m., 3-'--4' e..in., '"..byggnadskåltlll, Blasleholmstorg 11, helgd. 1/ f. m.; under sommaren, c 'Q; ;tlf" ' ändrad mottagningstid; tlfsöder 33711, Torvaldsson; B. T., Kontorschef, Eegeringsg; till bostaden Bostad Skeppareg, 93, C.. '. 13, Ö.D}..... '. '..)I~ '~O,rÖ'Ta,Ktegel,A.-B.,Bla~ieh6Imstorg 9, C. - (A. V. Holm A.-B.); tlf 93 51, 9~ 68. Signe, inueh. flrma ~. M. Reisenhoff, " Skeppareg, 13, Ö.D).; tlf 7l798ankn.;',;j '/}.. Tottie,Gustaf,E:xp.-chef, Storg. 48 HI, Ö.Dj.; tlf Östorm '.. ',"jl, 'tlf 78'365.. Trahberg, E. A., Målare, Flemingg. 21, C,;'1! - & Go,.Charles, Försäkringskontor, Bir- tlf Norr :F.. ' gerjar~~g. 2, Ö;; tlf o , Norr Hugo, Skådespelare, Bråvallag... 2~ Va.; '.'h' _ S.. A., TJ~nsteman, Radmansg. 54, Va.; tlf tlf 8';\ rr, 83480,. '" - F. O., Ankefru,BråvalIag. 2, Va. iii ':""",Cb., D" Ofverste, Saltsjö-Storängen; kon- Trane, S~M., Ljuskopier.atelje, Dalag, l OIV,, "t,.! tor Birgerjarlsg. 2; O.. C. i tlf )8: Tour,.Ed:Vard,~ng., Stor~pältg;. 22, Ö.Dj.; 'I'raner, O. G., l:e Postexp., Greftureg.71ih -, tlf Ö.; tlf ' "h +se -äfven' Thöro., Tor. Traneus, B.,. Ing., Skeppareg. 27, Ö.D}.; tlf ifl ;Toutin,IIygo,Kasspr,Gransäter,Stafgårdsg. Osterm '.' i'.;'l.82,'appelviken.. Transatlantiska Handelskomp.; A.-B., Gila '",ii, Trafikakti'ebolaget»A. B.», Kl. Västra Kyr- Brog. 32, C.; tlf , Norr ,:~> 'kog.5, C.; tlf namnanrop:»a. B.» Bil- Transbaltic, A.-B., Ex- o. Importaffär, Ny-.'":i~'; st~.t!oneri an~..s..tadsd.elar... b],'og.73, 9.;.tlf Telegrafad.F'.,".i.,. TrafikaJttlebolagetGrangesberg-Oxelosund,»Balbranstie». f,.,>"l!! ; Ro'senbad ~ I,Sthlm i...' Transmarina Kompaniet,A.'B., ihkvidation,j~; " - Stockh.?lm-;~ynäs, ~ ynäshamn; tlf6741, S:a Blasleholmshamn. 1:2; C.; tlf.l09.40;.,,:,:1,; T -" k Nynashamn 't. 'G 12,,. 15 k' o. 18. b Of"... _ 'T ra ns p or t f" o r s a.kr "k' k' t "1~ i n g s on or.: '. ""'Ji\'~ rall ~~ emas rans lllng~ yra. or "J al n Brandt, K, A.-B.,Assuransfirma, Brännkyrkag; "t! vag~frakter, A.-Il., ve~kst.dlr.: To~nes 73,.4 tr.!. se....,~.~ Algren, kontor Ftemingg. 361'1' (hiss), Fylgia, Fors. A.-B.; Hamng. 2,'0.; tlfnamn._l~.' 7. "Al- anrop "Fylgia",. '.. "J!';,. C., tlf E:ungs~ Ing. 'F0nnes Hansa, Nya Försäkrlngsaktieb.,,Blasiel:l,olmSg:...;Vj. grens bost.: Rasunda; tlf Ras B, c.; tlf namnanrop I>Hansal>. '... ' I. '0,....(.: Trafik~irektörsexpeditidnen" S.' J., Klara- I Heimdal!., Försäkringsaktieb., Birgerjarlsg. m,,.... be' sg '70 Sthlm 1 ' 1 tr., O..,'..I!..g..."..' '" Matthiessen,Max,A.-B.,.Försäk,ipgsbyrå,Kungsg..,;',fi'" TrafiktJa.nstemannensRlksforb., Börstrandeg. 13, C.; tlf ~6, Norr ""j; "32,. Va. Mälaren, Förs. A.,B., DrottniBgg.5, O. ", "I" T h G t' F 'G ft 47III Ö ra. n,.,er l.,. r)1,. re. un~g.". Svenska Yeritas, Försåkrib.gsaktiebolltget,,',,.\~ Tr.ahns. W. Skogsbyrå, inn.sh, Jägm. sje-, brand-,. SkOgSbra. nd- O. transportför-..,.. '..),. '.., ' ",. säkringar, Birgerjarlsg. 27~o. Telefon och _". "'i":" A. M.odm,.chef,.0. Prof. r. Jonson, kon- telegrafadr.: ".SV. enska verit.as..".'. I. '~'i,t,..i,sulterallde, V~sa~. 7, q.; tlf , Norr..,.' i,l Byrån.. bedrifver uteslutande T rt & B. k. b' St k.', ),./'1 konsultativ verksamhet.(öfverslagsvär- ranspo, - '.. ogsepngsa. tie., se oe... 'i:]'; deringar, trädräknlngar, linjetaxeringar, holms Transport etc..,ii' skogsindelningar,'skogsförvaltning m; Transportkompaniet, I Aktillbolageti(fid:' m.), Förmedlar inmp af för sko,gsbrllk.et A.B. Stockholms Expressbyrl).hufVu.d~ erfo~derl redskap o.mstru,me.nt men,~l'lf- kontor GJa Brog. 35 I, C.' Möbeltransver Icke. egna S~OI{S-eller virkesaffärer. port in- o. utrikes under garanti. Maaf1'rltmpe, C. H. D.;'Grefve; Kammarskrifv., gasinering af mö~l.er. Varut.ransporter Karlbergsvägen' 44 1II, Va.; tlf alla slag. SpedltIonsafdelnlUg: ~'" ':~\{I:KI1~:G<'SKOKRÄM INDUSTRH~KTIEBQt;,WI!~;J'.~ '.tl..2:. c.. c _,-L~ _~_,_._~. ' O R.E J,J R Q ~~ r >!).

9 Transportvagn för djur-tr;i!ius. lastning af fraktstyckegods till' alla Trelleborgs Gummifabriks Försåljnings större platser. Entl;eprenörer för Sta- A. B., kontor' Fredsg. 2, C. j tlf 8595, tens Järnvägar jämte ett flertal enskilda. Norr.8~95. Lager o. monteringsverkst. jårnvägarför transport af gods. Tele. -; Kl. Ö. Kyrko~.1.0, C.; tlf Norr gramadr.: '»Transportkompi> o.»ex- - Ang~va,rns A~tIeb.s nederlag, Skepp~-, pressbyrån». Afdeln.-kontor i Göte-, bron 24, Si.; tlf Norr 25 4~:. I borg, Malmö o. Borås.,, Trennfu~hr, S. J., f. d. Bokh., StJarng.,3 B " Transportvagn för djur erhålles ett~!an- - C. G., Handelsbitr., Lilljansplan 3,' O. o mälan. pr tif namna.nro~.»brandkåren» Troudår, Greta, Fröken; Götg-. 35, Sä. eller gen?m bud till närmaste brand- Treugolnik, Svenska,A.-B.,' Jakobsg. 28, C.; eller pohss.tatlon samt genom, patrul-] : tlf ' o leran de poliskonstapel. Kadaver efte,r Tre vänner Sjuk- o. Begrafningskassa, Kocksstörr_e dju~, un,daj?tagandes sådana s0ll! g.24: ss; 4:e sönd ' antraffas a allmanna platser eller l Tre Remmare Restaurant inneh. Claes Fristadenavattendrag, afhämtas.efter an- sack R~geringsg. 4'7, C.'.ur 8137 mälan hos -hälsopolisen genom ren- Nor: >,, ~~!l~ingsverkets..försorg utan kostnad TrikåaktiebolagetE)lko, se Elko, Ti'ikå A.-E.. 101'. agaren. ~e f; o. Kalenderafd. [1774]. Trikåekiperingen, Vasag. 44, C. ' - for sjuka, se SJuktransportvagnar o. KIt- Trikåfabriken, Nya Vald. Nielsen,A B., lenderafdeln. [1774J. Bryggareg. 4,3.; tlf Norr 7423, Kon- Transqvist, Edith, Hvitvaru-, Trikå- o. Herr- toret tlf 8147., I' ekiperingsaffär (Inneh, Fru E. Hell- Trikå-Magasinet (Carlholm, E. & K),,Malmberg), Drottningg. 88,' C.; tlf N arr. skillnadsg. 38, C.j tlf Norr 90 44;, ',Trinks, Carl, Urmakare, Begeringsg.,87 11, C. Tranås Guldlistfabriks Nederlag (Alrik Ek- Tripplo, A. B., Ölandsg. 42, BÖ.; tlf' mark), Vasag. 19 & 21, C.; tlf Norr Triton, Nya A.-B., se Nya A.'E. Triton \ Tritonia Aggaffär, inneh. AIgot Pettersson, Traugott, Ivan, Dir., Hofslagateg. 5, 'C:; tif, Munkbrog. 5, St.; tlf Norr Norr 238 Hi; ~orr " Triumf, A.-R, Patenterade massartiklar. Re- - Oscar, Grosshandl., best. Strandvägen 57,, geringsg. 591, C.; tlf 1425, Norr , O.Dj.; tif.70434, Norr Putsmedel, tillverkas vidferniss Aktieb., ~s Hattindustri, Aktiebolaget, verkst. Dir. Roslagsg.. 64, Va. ' Oscar Traugott, v. verkst. dir. Ivan Triumphator ' 'Generalagentur 'f. Sverige, Traugott, Engroslager af in- o. utländ- '['piumpha'tor räknemaskiner", Malmska hattar o. mössor samt tillbehör,' t<lrgsg. '5, C. Telegrafadr.:»Oarllamm»; Regeringsg.Lä &21, postbox 69, Sthlm l; tlf 22240, 22241, ' tlf" 2438, Norr ' Telegrafadr.: Trobäck, Emil H.; Musikdirektör, Scheeleg, nhattrau». " ~2" C., '" " Trautman, F. C., Afd.-chef, Drottningholms. - O...P., Musikdir., Storabältg, 27, O.pj.; tlf. vägen 4 e, C," -, Osterm ' Trawe, C. J., Underlöjtn., Disponentvillan, 'I'roell, N. Abraham, Med. dr, Villag. 5& 7;, Lia Essingen. ' '(J.;.tlf 61'48. ' \.,, Travellers' Club, ordf.: Major S. A. Duse; 'I'roöng, Daniel, Advokat, Led. af Sveriges, sekr.: Skiift&tällare Waldemar Swahn, \ Advokatsamf., ArneEmthens Advokat- Lilljansplan 5, O.j Klubbrum: Restau- byrå', Drottningg. 55 III, C: Uf 17246,. rant- Rosen bad. ' ,.. Norr 28380,; bast;.skeppareg, Traversa, A. D., Köpm., Borgareg. 2,.'Sö. " 74 III" O.Dj.; tlf Treffenberg, Ernst, Advokat, Strandvägen Troili, Uno, Direktör, kontor o.bostad'drott- 1, O,Dj.; tlf 72831; bost. Djursholm; ningg. 10, C.; tlf 'tel, Djursh '- Ernst. P:son, Export o. Import, kontor Trekroner; Försäkrings A.-B., GeneralagentStureplan 13, C.;, bost. Varfsg. 1 A, Sö., E. Rydbeck, Stureplan 15, C.; tlf - Hilda, Fröken, Uplandsg. B5 II,,Va. '355. Se annons sid. 33.' -:- Maskinaffär, Drottningg. 10, C.; tlf Tre Kronor, Kemiska Fabriken, A.-R, Tellus- - F.E., Stationsinsp. (Sthlms Norra), borg, Sthlm 17; tlf Liljaholmen. 73. Flemingg. 11, C; tlf , -Kronor, Qv~rnaktiebol., kontor Stadsgår- Ejlert,f. d. Tjänsteman i Järnv-styrelsens den '12, O.., -, -,kontrollkontor, Ilplandsg., 35 11, Va. Trelleborgs Glasindustris Afdeln.-kontor "I'roilius' Eftr., Hj., Arsenalsg. 8 B, C.; tlf, (V. Lanner), Tjärhofsg. 34, Sä., METALLVE'RK'EN MÄSTERSAMUELS~ATAN'2~. ',, ' ;,.' Se annons sl,d A,-B-' SVENSKA

10 ,. Trolander-c-Träarmatur. 10,25 ':l%pj,a;pde1:;.aig,qt Leonard, Bpiltmä~tare}.Karl- Tryckeriaktiebolaget Bj6rkma11s Eftr., Kungl. -,~bel'gsvägen 52, Va. '.,'.. Hofleverautör,.Boktryckeri :o, litogrä- 'l'roile;,.~ils,;~,lfrib.,;eriksbergsg.-j A, O. fisk anstalt, S:t Paulsg. 25, Sö. I 'o 't-r- Esther, Fru, Artillerig. 26, O.Dj. - Carbon, Barnhusg. 2, C,; tlf Norr ~ A. M., Fröken, Fredmansg, 1, Sö. - Federativ, se Federativ" 'I'ryekeriaktieb. '-o Anna, Fröken, -Damfrisersalong, Odeng. - Fram, Jakobsg. 22 B, C.. '.. 4S,'Va.; Itlf Norr, Fylgia, Tunnelg. 3, C,; tlf 13727, Norr --;'.,lieume,,~ontprist, Svarteneg. 28 & 30, 7960 o (linjevälj.)..',1$o:,;i.tlf31706;. ',i - Svea (Boktryckeri), Hamng O.II, O.;. A., Ankefr!1; Kronoborgsg. 7, C. tlf 6716, Norr '15810, Norr , -;- i lfj!,a.,:,tegner~g...13, Va., - Sätherluud & Krook, Klarabergsg. ~2" C.; 'I'rolle-Bonde, Eva; Ankegrefv:a, Narvavägen tlf8038..'.,.. 8, O;1)j.;,tlf 75802; ". '.. - Thule, Inedalsg, 13 C.; t1f ,30486, af. Trolle, Hildur, Fröken.. Odeng. lo, Va , Kuugsh ". """'-E, H.",f. d;. Landtbr.,)HEriksg. 89, 17a. 'I'ryckeribolaget Norden, Gustaf Möller, Pi - Frida,Sjtikgymn.} Gfeftureg. 24 A, Ö.; persg. 3, C.. ; "tlf i78q22.' ",.. - Orion, Martellsur & Co,spec.: ltffärstryc:\!" ~ BlaJ1che,~nkefru, 'KommomIörsg. 20.Bi O. Birkag. 19, Va.; tlf Trolle!:1äsbod$ln,Bi:rg:~rjarlsg. 18, O.; tlf Tryckeriet Drott, Bertil Westerberg; aster- : Qsterm.6.7.7!... ~almsg.37,ö;;tlf77805;inneh:sbost.. Trollhättans,..Elektriska Kraftaktiebolag, Ostermalmsg, 25 & 27, O.. kontor Harung. 1 A, C.; tlf Excelsior, (Erik Siösteen), Regeringsg. 70, T:roHsläucian, A.-B., Bkinnarviksparken 31, C.; tlf Norr ,,~~~:; tlf.9974,söder Litografiska Accidens- (H. Kessler), Trondhjems forsikringsselskabs generalagen- Hamng. 11, C... tur,.aktiebolag, Regeringsg. 5, C.; tlf - Progress, A.-B., L:a Vattug. 25" C.; tlf 0232:79, , Norr Chefen tlf :Trons.Hvila, ''l'idskrifti Borgmästareg. 6, Sö. Trygg, E. A., Förman, Hornsg, 50 AII\ Sij. Tropp, Sven, Balettmåst. v. K. Operan, Bir- Trygg, Svenska LifförsäkringsanstaIten, Huf-. gerjarlsg.93, Vq. vudkontor Engelbrektsplan.Sthlm 7; '- Zelma,Fru" Kronobergsg. 19, C. kontorstid 10-3; tlf 5510,7843, 7844, - Gustaf, Ka,pellm~st.,.od13ng. 38 1V, Va. Norr 53.,..,...' - Emma, Modist, Humlegårdag. 15, O. Afdelningskontor: å Norr: Kungsg', 66, -c.oscar,.premiär- o. Förste solodansör v. C.; tlf , Norr 8101; å Söder ; Ko Operan, Birgerjarlsg. 93, Va. Hornsg. 64 A, Bö.; tlf 17498, Söder, ~J. A.,,,fnkefru, Birgerjarlsg.93, Va ; åkungsh.: Kungsg. 73, C.; tir - V. A., Ankefru,.Roslagsg. 22, Va , Norr 60 48; kontorstid för afdel- Troselius, A.,. Kass:a, Birgerjarlsg, 65, Va..ningskont '- Elin, Lärar-a, Slagsta, Fittja; tlf Fittja Tryggelin, E. H., Arkitekt, Birkag.4 Al, Va, 19 o ". ~ E. V., Konstnär, Birkag. 4 Ar, Va.; atelje Trosell, B., Underoff', Asög: 22 1, Sö. Mästersamuelsg. 59 lv Ö. g., C.... Trotzig, Ko A. F., Oivilassessor.Kungstensg. Trygg?r, Agnes, Fru, Birgerjarlsg: 88,.Q.: 42, Va.;. tlf , - C. E., Revisor i Riksb., Birgerjarlsg, -': C., Fru, yalhallavägen96 III (f. d.45a), Ö. 98 II, Va.; tu v- Ida} Fröken, Karlavägen29, Ö. - Ernst, Statsminister, Laboratorieg, 4, Ö. Trowalt~, Alfred) 2 r. C" Direktör, Kungsbroplan ' Dj.. tlf Trygve, O. S., Afd.-chef...' '...' v. Försäkr-aktieli., - Edla,1'hulip" Tandläkare, Kungsbroplan Mälaren, Tuleg. 30, Va.; tlf Vasa , 2 1V, C.".. Trysell, H., Raksalong, Surbrnnnsg. 30, Va.; Truedman, J ohan, f;d.~aildl., Dalag. 39, Va. tlf Norr ; bost. Hagag. 44, Va. 'I'ruedson,.K: :E., Dir:,Scheeleg. 13, C. f'rysen, Oscar, Bankokommiss., Högbergsg. 'I'ruedssonvJohn, f; d. Handl., D,a'lag. 39', Va. III t. v., Sö., o - C.M.~ Kontorschef Nytorgsg. 19 A, Sö.; - C. J., Inspektor, Stora Sköndals gård; '.,. W sthlm 4; tlf Södert. 48.,".., 'I'rulsonv.Kerstin, Frl1, Hornsg, 43 III, ss., Trådlös Telegrafi, Svenska A.-B.,se!3v~n~ka. tlf Söder i.. A. B. Trådlös Telegrafi.. '.. '..'.Trulsson, Nils, Direktör, Hofslagareg. 5, C.; Träarmatur, Nya A.-B.,' Belysningsarmatur" tlf-norr 28347;.. i parti o. minut, KUl;tgsträdgårdsg.12, I 'Tryqom,Martin, Vaktmäst., Högalidsg. 44 A, C.; tlf 216')9. Telegrafadr. :»Träarma~. Si/.,",.. tur». ''F HULBSKANDJNAVI.~N.S --~-~-~-~---~~-- STÖRS T A Llf;f.Ö RSÄ K.~lNOS:BOi~A'~, "':+'1'" '~r ""l '; "'.' Ansvarssu_~~!:,c:a 590, kronor.- '. ",_~ i; " 'S3,'Ädresskai derll 1924 ',..,"

11 1026 Trä(1gärdell-Tullstyrelsell. Trädgården, Blomsterhandel, Kungsg, 64, Trönnberg, P., Folkskollär., Agneg. 7, 9. C.; tlf A. Gustaf F., Öfverste, Danderydsg. 28, O. Trädgårdh, Johan, Akeriäg., kont. o. bost, Tsappos, T.J.,.Handl., Malmskillnadsg. '42, C. Olofsg. 14, C.; tlf 9870, Norr M., Svampimportaffären, - Engroslager af Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Hall- alla sorters svamp o. sämskskinn, G,Ia ström, Greftureg. 24 A,,O,;, tlf Brog, 23, C. -, Träff, O., Västmannag'.28 III ö. g., Va.; tu 'I'schernichin-Larsson, Jenny, Fru, Sur- Vasa brunnsg, 27, Va.; tlf Vasa 102.[,6., Träfraktbyrån A.-B., :verkst. dir. Kapten Tuberkulos,Svensk~NationaUör,eninge.ilrriot, Paul.aagelq~iSt, Arsenalsg. 8, C.; tlf ~~~rö ; 16, O.; kl. 11~3;,:lf 9291, Norr 1670, 1671,mte!urbana 16?O, ~4:70!. Tuberkulosb:yråer" Sthlms Stads, se Sthlms i~apten. Hf'gelqUlst bost. Prästgårdag. Stads Upplysnings- o. Underatödsbyråer...,So., ti 71 ~8.... Tublack, A.-B.,Gen.-agentur.K'altsiegelwerks Tragardh'& Co, Ba?-kuaktleb., jtegermgsg. 8r, flyt. lack i tuber, St. Vattug. ~O, (J., C.; tlf.9836, 9838, 9839) 984\iI 'I'ubus-Pannan, Ensamförsäljare Arthur Fell- - Oscar, Dir.,.Brunkebergstorg 13, C.; din, Drottningg.Y'i, G.; tlf Norr 230;30) tlf Tudor Ackumulator-Fabriksaktiebolaget se - J. H., Fil. kand. Upsalag. 4, l:'a. "Ackumulator etc. '. - A. '!J., Fil. lic., Linneg. 80 III, O.Dj.; tlf 'Tufvesson',L., Fru, Uplandsg, 41, Va '.. ' III - G.' '1'.,. P os, tt'" Jans. tell).." K' ap t ensg. 9, O. D 'J.. - Elisabeth, Froken, Idung. 14,Va.; tlf l _ se äfventhufvesson o. 'I'uvesson, Vasa Tulin se Thulin. - Hilma, Fröken, I~ung. 14III, Va.; tlf Tulla~der, C., Dir., Råsunda;tlf Rås Vasa 120 ~6. Tullberg, Hasse W., Aktiebolaget, Boktryc- - C. G., Posttj.vman, Upsalag.4, Va. keri bokbinderi bok- o. blankettför- - Ivar, Professor v:. Statens ~k?gsförspks- lag,' :6.lm~ndustri, Kungsbroplan 3, C" anstalt, kv, Stadet 20, Lidingö VIlla- _ Hasse W.Bokförläggare. Banerg. lom stad;.tel. Li~.:ö 694; tjänsterum.: tlf O.Dj.; tif 71304,. ~,., E~perJmentalfalt~t 33. -O. V., Fru, Plemingg. 12, C.. - F.!!i., f. d: R:yttmast., Dalag. 56-B,,va. - K. E., Han.~l., Sjumilastöflarna 6, Smed- I - Emil, S~~tlOnsmsp. och ~rafikche!~assist., slätten, Appelviken:, ' Salts~.obanaI). (Stadsgarden), Sibylleg. -F., Profess:a, Jakobsb.ergsg. 26, C. 14 ll o. g:? O.' Tullexpressen. Jämvägatullen, Elara strand, - Axel W., 'l'janstexpan, Odeng. ld!", Va.;tlfu.; tlf Norr 2915~. Vasa Tullgren, Albert, Professor,.Förestånd. för - Folke, Kommendorsg. 35 v, O.. Entomologiska afdeln., Centralanstal- Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska, Dir. ten, Experlmentalfältet.., Hans Bruu,.Norrtullag. 69,' Va.; kon- -Gustaf, Revisor hos Telegrafstyr., Dannetor o. lager. Block- o. fanersågar, fa morag. 10, Ya.; tlf nörknifrnaskiner samt A.ngtorkar. Tnllström, A. G:..Departem.-skrifv. v. Arme- Träkol, A.-B., Fabrikstillverkade bostadshus,. förvaltn., Olgndsg. 42 ll, Sö. J) Vansbrohusen», hufvadkontor o. fabrik l-e- Elin, Lärar:a, Ostgötag..29, Sö.. Vansbro, kontor Fredsg. 3, C.; tlf Tullstyreisen, General-, Skeppsbron 3~, Träkompaniet, A.-R., Vikingag. 14 All, St.; 'vaktrummet tlf Va.; tlf Vasa Generaltulldirektören; tlf ' Trämaterial, A.-B.;Valling. 33 ll, C.; tlfnorr Kameralbyråchefen; tlf Kanslibyråchefen ; tlf Trämjölsfabrikerna, Svenska, se Svenska Trä- Revisionsbyråchefen ; tlf r mjölsfabrikerna- Tullbehandlingsbyråchefen ; tlf 83 95, 'I'ränkner & Co, Ludv., Agenturfirma samt P'ersonalbyråchefen; tlf Maskin- o. Elektroteknisk Byrå, kon- Kameralbyrån tlf 83 34; kamreraren tlf for Sågareg. 10, Sthlm 2; tlf Söder 53 20; 14012; förste revisorn tlf 15723; matebest, s. h. riatförvaltaren tlf 'I'rässman, C. G., Verkmäst., S:t Eriksg. 6)., C. Kanslibyrån : sekreterarna -tlf 21988; no- Träul1fabrikernas Försäljningskontor, inneh. tarierna tlf 15695; registratorskontoret B. Risberg, Narvavägen 24, O.Dj.; tlf tlf , Revisionsbyrån tlf 8348; förste,revisorn Trävaruindustrien red, o. erp.lästmakareg. tlf 14010;. restitutionsrevisorerna tlf 10, a; tlf ;,Giriga revi:s<!rer,tlf 8348; stadonkopings 'JURIDISKA BYR4. Ull HAMN OAT A N

12 Tullstyrelsen-Tunell. 1027,,Tulls,tyrelsen (forts.): Tullverket (forts.): tistiska afdelningen, chefen tlf 8330; Tullafd. för postpaket, Kungsg.76,,G. ; statistiska afdelningen, personalen tlf tlf 1829; kontoret tlf 24818; före ; vaktrummet tlf ståndaren tlf 15777; Vasag. 13, G.; 'I'ullbehandlingsbyrån, byrå inspektörerna tlf tlf 8396, 8397; hufvudlaboratoriet tlf Tullafd. för järnvägsgods, Kungsg.76; G.; föreståndaren tlf 23614; öfriga Petsoualbyrån, byrå'inepektören tlf ; tjänstemän, tlf 15776; varuhallen tlf afdelningen -Bkeppsbron 10, tlf ; tullkameralafd. tlf Tullverkets undervisningsanstalt tlf 14094, Central bangården, tullafvisiteringslo kalen för resgods: tli Knstbevakningslrrspektören tlf 10272; assi- Riddarholmshamnen, St.,,packh.tlf 'steuten tu , 64 06, tullbevakn. tlf 847. Tullverkets lokaliörvaltningar: Stadsgårdshamnen, Sö., gamla tullhu- Tulldirektörsexpeditionen, kansliet Skepps- set: föreståndaren tlf ; packh, bron 46, St., tlf 24 84; kassakontoret, tlf 19 88, bevakn. tlf 1923, packh.- Österlångg. 49, St.: tlf karlarnas expo tlf Tullkameralkontoret, Skeppsbron 38 I, St. Stadsgårdshamnen, Sö., nya tullhuset:. tlf 8331; tullkommissarie tlf tullk. föreståndaren tlf 24859; exnederlagsafdelningen, Skeppsbron 36 1, peditionen tlf 8399, packh.jutev.exp ) St.; tullöfverkontrollöreu: tlf 15791; tlf 6389, tullbohandl-iokalen l tr. exp.f. transitgode jämte nederlagsexp, tlf 6399; maskinexp. tlf , tullf. vin o.spirituosa: tlf 15792; neder- fria expo O. varuhaliarna tlf 24947, Iagsexp. f. öfriga varor: tlf ; tull- ned. kont. tlf 6380, bevakn. tlf 19 32, mästaren o. öfveruppsyningsmännen: packhuskarlarnas expo tlf tlf Tegelviken (endast bevakningskont.), Tullbehandlingsinspektionen, Skeppsbron Sö.; tlf ' 38 n-b- Bi.; tullöfverinspektören tlf Fiskarhamnen, Sö. (endast bevaknings ; öfverkontrollören tlf 24850; kont.), tlf öfverillspektörens assistent tlf 24851; Värtan (endast bevakningskontor), tlf tullbehandlingsinspektionens kontor tlf Värtan ;tullbehandl. ärenden o. profsam. Tumba Villastadskontor (Aktiebolaget Billingen-tlf15778; laboratoriettlf15790; liga Tomter), Klarabergsg. 581, G.; tlf stora tullpackhuset (öfveruppsynings- 7055, Norr mannen m. fl.) 15775;utevägningsexpe Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expobarnditionen, Skeppsbron 34~b', St.; tu husg. 8, G. (Sv. Läraretidnings FQrlag) ; maskin- O. tullfria tlf 14844; 'I'unander, Eric, Kristallaffär, Västerlångg. mallers ta tull paviljongen 15779; norra 24, St.; tlf , O. S. g. 47; tlf Norr 47. tullpaviljongen tlf 8333; södra tull- Tunberg. Sven, Professor, Birgerjarlsg. 2, paviljongen tlf O.; tlf Packhuskarlarna. exp., Skeppsbron 38, St. ~ se äfven Thunberg. Itlf Tunborg & Co, IÅ.-B. Fr. V., Hamng, 'I'ullfiskalen, Osterlångg. 49 II, St.; tlf I, G. Damskrädderi O. lager af non- Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron veautees i siden, och ylleklädnings- ~ , St.: tlfi842; utgående kla tyger m. m.; tlf 47 46, Norr 281; kont.' o reringsexpeditionen O. expo för utgå- tlf ende hamnafgifter tlf 24886; tullbevak- - se äfven Thunborg.. ningschefen tlf ; tullkontrollö- Tunelius, Selma, Ankefru, Roslagsg. I'l, Va. rorna, tlf 18 42; uppsyrringsmanskont., 11 Tunell' Skeppsbron-tuv>-, St., tlf 20840; bevak- ~.~~-' 2 Thunell ~~~~.~--~~~~~~ningskontoret Skeppsbron 40 n b.., Si.: _2 J. W., Byggmäst., Äsög. 28,' Sö. tlf _2 Petrus, Byggn.-inspektör, Greftureg. 76 BI, Tullförvaltningen i frihamnen, Värtan; O.; tlf Osterm, tullförvaltaren, tlf 74720; tullkamma- _2 E. A., Dir., Varfsg. 10, Sö.., ren tlf' 74722, packhuset, tlf ; tull- _2 Kurt, Dir., Katarinavägen9 A, Sö.; tlf'! bevakningen, tlf Söder 1000.' 'I'u l l af'd e l riin g s ko n t.or: _2 A. H., f. d. Fabr., Lindvägen 15, Grön- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen, dal, Liljeholmen.. G.; packh, tlf 14014; tullk. 8332; _1 An.~a, Fröken, Ostermalmsg. 31, Ö.; tlf tullbevakningskont. tu 95J,. Osterm 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G. O R]l; B R O 'J \ '

13 o Turisten o" o o ' I,. o 00 o o NOfr 'o anrop Meijers, Skeppsbron»Excelsior»: T., Sibylleg. '. o o o 1028 Tunell-Tyllen. 1 Tunell; 2 Thune}1. 00 Twilfit, KB., ~orsettfabrik o. o försälj~., Nybrog. 1.1,O.; tlf 75853, 75.? 54.. grid, Froken, Dalag. 18, Va.; tlf Vasa Tvålhuset Resia o 35 O.; o filialer: o. Götg.',13, Sö., Hornsg.' 63; Sö., Sig- 000 _2 Carl A., G~ossh., Renstjemasg. 14, ss... tu:nag. 16, Va., Tomtebog. 12'0 Va., -2Karl, Grossh., '!'oil\tebog.. 51V,.Ya. " Regeringsg. 82, Q., Birgerj~rllig. 108, _2 Alo red, Grundläggare, Rörstrandeg. ~$II, Va., Odeng. 19" O. Va.; tlf ' Tvättcentralen, Tuunelg. 17, C.,. _1 C. Aug., f. d. Ka,mrer i Riksbankens Tvättinrättni.ngar: '."- Hufvudkontor, Tjärhofsg,,3" Sö. 'o, Barnängens Angtvätt, Bondeg. 83, ~Sö. -,1 K. O., Ko~t. chef, ';I'omtebog. 5, Va. Centralbadets Tvättinrättnings Åk.".2 Henry, Polisman, Torsg. 23, ~ a.; tlf 820']0. tlebolag, Holländareg.9, C.; tlf 23394,' _2 A., Å.-B., Papper o. Elektrisk materiel, Norr Ombesörjer linne-o. ylle- St. Nyg. 10 & 12, St.; tu tvätt samt mangling. _2 Gösta, 'I'axeriugsaasist., Renstjernasg. 14, Bxeelslor, Birgerjarlsg-Bä G.' tlf namn- Sö.; tlf Söder 24,40. ' o o utfö'r hushålls. o. _2.S, Henning,.Valsmassefabr., Tbunell& Co, li:e~rtvätt samt strykning;'.' Hagag. 20, Va.; tif Norr LillSjönäs Tvättinrättning, Ulfsunda: tlf Tuner, Robert, Fabrikör, Västmannag. 66, DUs. 79..' Va.; tlf 802D3. o C., Aktieb., Norr Mälarstrand, Tungsten Wire Works k B., Ringvägen 98 C., nedanför Karel. Inst, o Sti.; tlf ' Stora. Essingens Ängtv'iitt, A.'-B., Stora Tunnell;llagasinet, Bosättu-affär (inneh. Fin- EssIllgeI,l, ~thlm l. t Första kl~ss tvättgal von Sydow), Norrlandsg. 30, C..!l' strykmrattn. ~e annon~ SId Turbintabriks Aktieb. Ljungström Svenska Sode,rmalms, Badsbug. 4, So.; tlf 25 82, Klarabergsg. 21 Il, C.; tu 21'167 elle: ~.öder :.. '.: : namnanrop:»asea». Hufvudkontor o. Tvatt. o. Strykinrättn, Ideal, Regermgsg.. verkstäder i Finspong..' 83, C. (ing. fr. David'bagaresg.)'; tlf Turen, S. E. H., Hofr. assessor, Fridhemsg o, ' '181, (f. d.4)~ C. ' Ostermalms tvättanstalt, John Wahlberg, Hotell o. Pensionat inneh. Fru Ce- Albano, Sthlm 6; tlf4744, Norr 4,78. cilia Håkanson, Vasag. 42, C.; tu ~mottagerkläd~r till tvättning, mango 'I'urlstföreningen, Svenska, Norrlandeg. 16 II, ling oc,h,~~ryklllng. Kläder afhämtas Sthlm 7: se' Svenska Turistföreningen. e~te,~.tllls~gelse~ Redbart: bemötande. Turisttrafikförbundets Restaurant Aktiebo- Billiga pnser. 00 lag, styrelse: J..Plodin, Nils Truls- Tvätt- & Strykinrättningarnas Inköpskontor. son, A. Rönnow ; kontor Tunnelg, 231,C. o 4, S~.;, tlf 304, 493. Turkiska Generalkonsulatet, Fredag. 6t, C.; Tybell, H., Rak- o. frisersalong, Tomtebog. öppet kl. 2:-4; tlf , 20, Va:.; tit Non; 24894;bost;Karl- _ Legationen; Birgerjarlsg. 6, O. ~ergsvagen ~, Va.; tu Vasa Turner, Amalia, Sybehön- o. Kortvaruaffär, TybOlll J. Olga, Froken, Hornsg. 104, Sö.;.tlf Van;1disvägen 24, ViL; Uf Narr ' So~er o'. 'o Tusculum, A.-B., N. Bantorget 20, C..; tlf - K.'. inneh. Ligna bradgard, bost, Hoga- 42 Norr ' lidsg, '30vI, Sö.;, tu o 'Tuvessoh, Joel, Folkskollär., Hagag. 56; Va, - J,., Poste~p.; Frejg. 56, Va: o Tuweson, Ottilia, Tunnelg. 19 B,C.; tlf Tyden-Byström, o Fru, Tegnersg,8, Va. _ se äfven Thufvesson o. Tufvesson. 'I'yden, E. O, E., Ing., Handtverkareg. 36, C. Tve)lgs,tröm, 'Y., Fastighetsäg., Greftureg. 63, - Ebbe, ~apten v. Fortiflk.; Östermalmsg. O.; tlf Österm, o o 57, O.; tu Norr 215,87, _ C. M., Grossh., Karlbergsvägen 82, Va.; - A". Kommendörkapt., Ostermalmsg.23, _ tlf~m~ _ ~tlf~ffi se äfven Thvengström, - Amalia, Ankefru, tlf Vasa Drottningg. 110, Va.; Tvermoes,S.:: Kungsg, 28, C. Skand. afdeln- ~ Anna,.Änkefru,Handtverkareg. 36" C. k(!jlltor för: The Forestal & Railways Co,Ltd, Extract Land, Timber The.N atal - Tygförrådet, se äfven Thyden. se Sthlms Tygstation. o 'fanning Co.,Ltd, The Calder and Mer- Tygmästarens' exp., se Sthlms Tygstation. seys Extract Co., Ltd. Postadr.: Postb. Tygverkstäderna, se Sthlms 'I'ygstation. 2~8, Sthlm l. Telegr.-adr.:»Tv.ermoesll; Tyllen, Fredrik, Agent, Frejg. 57" Va.; tlf tlf o K=8", o SVENS~AM~lAl~ VERKE,N,MÄST~~R:n~~~EåL~ 22,

14 , ' Tynell-'-Törnblad. 1'illeH" i; O,L.,.dr, Hjärneg. 10r, c.'; Täby Snickerifabrik, inneh. E. ~tl(c3l;160.:,... ":..,Valling. 29, C.; tlf 4066.,,.--:-"Anna 1(., ;Fru,Florag. 12, Ö. Täckholm, R. V., Fil. dr, Hofslagareg. 1, C..,...,.;se äfven. Thynell. - Gunnar, Fil. dr, Docent v. Sthlm s Hög" Typo'chroma,.;I<'abi'iken, Tryckfärgsfabrik, skola, Observatorieg'.17, Va.,,..: Bon~eg.,lS-:22, Bö:; tlf 3 SS, Söder - C. W.; Guldsmed.Dbservatorieg.Ti, Va.; "\ tlf Vasa _ Typografförbundets, Svenska, Expedition o. Täckliud, Magnus, Ingenjör, Strandvägen 13; Platsanskaffningsbyrä för typografiska Ö.Dj.; tlf " : arbetare! 'Jakob~g.22 A I, C.; 'tlf jl406, Täckström, K. E., Kamrer, Krukmakareg., i,n'otr 6247.,.' _'. ' 50, Sö. TYPJ)gt~fiskaFörtlningens Expedition, Ja- 'I'äge, M. C., Änkefru, Svarteneg. 16 & 18J Sö;, k:obsg>.22ar; C.; tlfn'orr7577, öppen - se äfven Thege. V.-:~l och4:-;-6,lörd.11-;-3. Bibliotek: Tägtrneije);, John, Kammarskrifv., Grefg,.n~ana.kl. r),'15,,6,30e. m., torsd, kl. 40, O.D.}.. ;7.30:'-9,e.'m.Sangkör o. musikbiblio- Tägtström, E. G., Ingenjör, Barnhusg. 8 l 1I Jek:-' fred, kl.' 8 e.i.m, Orkester: onsd, ö. g., G.; tlf Norr ,,~ 8.11>' e, 111., '",.,.. - E. G., Sekr. i K. Medicinalstyr., Braheg..Tyrk, J.. S. K., FiL dr, Klara V.Kyrkog. 5 Il, ö. g., Ö..~".,5" q,.. ~ C. r. A., Taxeringskommiss. i ICungsb:s. Tyselius', '1., E(tr., A.-H., Juvelerare, Rege- östra uppbördsdistrikt,slottsbacken 6, i ringsg, 18,. C.; tlf Norr St.; tlf 10263; bost. Storg.18 III,O.D,j.,, seä(yimthyselius., tlf N9.rr ,. Tys~ll,J. Harald,Agentur for Hugo Bruse- - L, G., Ankefru, Storg. 18, Ö.D}; ',wipz; Västmannag. 99, V~.; tu Vasa Tändsticksaktiebolage't; Svenska, se Svenska Kont. N orr!andsg. 13, C.; tlf Tändsticksaktiebolaget., j,,i 9240, Norr Tändsticksfabriker, A.-H. Fören. Svenska, ",...'..-,Knut, 'Grossh., NorrtuIlsg. 27 B, Va.; tlf se Förenade Svenska 'I'ändsticksfabr. Vasa 'l'ändstrcksvirke, A. B., V. 'I'rädgårdsg' 17, -"se'äfven Thysell., C.; ur 6947, 10447, 22024; 22025,.Tysk,.C.A., Fastiglr-äg., f. d. Landtbruk., 5590,5560, Norr 207. "o ',.Odl;lng. 88, Va.; tlf Tärnlund, C. A., Red.; Klarabergsg. 42 Il " (J. - Paul, Kontorist,Solnavägen 117, Va. Tärnström, C. J., Gravör, Roslagsg, 3.5,Va.,-G,. A., Med.',lic.,Odeng. 88, Va. - se äfven Ternström.,':.", Tysk-Svenska' Gumrnidepoten, Odeng. 63, Tärnö, Anna, Fru, Karlavägan 75 AlV". Q.Dj.. Va;.;:W Vasa 2723., Tönseth, Thorleif, Dir., Svedenborgag. 2, $.ii:;' Tyska Föreningen, 'Regeringsg. 28BI, C.j tlf tlf Norr Töpel, F., Byggn.-snick.; Regeringsg. 40, C. -'-- Genen\lko~sula~et, Hofslagareg. 2, C. Törn, Julie, Fru, Cigarr- o. Tidn: :a{fär, B~); - Hemmet, Ostermalrnsg. 62, O.; tlf Norr gerjarlsg, 117, Va. " ,, " Adele, Förest:a, Bromma ålderdomshem: - Kindergarten, Braheg, 62, O. ;tlf Osterrn, postadr, Sundbyberg se äfven Thörn. - Legationen; Hofslagateg. 2, C" Törnberg, ICar! K, Direktör i Bveriges-Ur- _ Passbyrån, Hofslagateg. 2, C., öppen makare Akt~eb., Bådmansg. 2(i, O., -hvard, , - A. V., Fabr., Akehjelmsg., Ulfsunda. -'-- Sällskapl;lt; ll:dr. F. A. W.Jacobi, Vårta- -'-- S., Fröken, 'l'egnörsg. 25,,Va... h' vägen 6, Ö.Dj.; 'tlf Styrelse se -'- Gunnar, Herr, Skeppareg. 31 Il, O.; tlf,,' [4323 aj.. ' , ', ' Tysklind,,S: T., Ing., Karlsviksg, 31I,c.; tlf - R., Kapellmäst., Jungfrug, 7 A, Ö, ,Per, Slakteriaffär, Tyskbagareg 9, D.Tysta Marie», Kafe, Regeringsg. 26, C. tlf Norr 20637, bost, s. h. n.b. Tnta skolan, Lidingö villastad; tel. Lid:ö - se äfven Thörnberg. " 457. Styrelsens exp.: Drottningg. 3Pr, Törnblad,. N. P., Boktryckare, AIströmerg~ C.; tlf elv, C. " _ "',.', l. ' Tystberg,. Gerda, Fröken, Ilagag. 52, Va. :... Axel, Damskräddare, Malmskillnadsg. 32,. -t--r- Hugo, Grossh., Ynglingag. 15, Va.; tlf C.; tlf Norr " Vasa 11260: - Elsa, Postexp., Kaptensg. 14 Iv,O.Dj.;tlf Tång, se Thång, Tangring, Maria, Fru, Kammakar,eg. 39, C. - se äfven Thörnblad., '.. muues:kanuinaviens STÖRSTA i.lfförsi~;~i,~gsbo,\~a.9 \ ',:','" ; "0: ' ", '"....,Summll kontant vinst -. till de försäkrade 25.,400,OOOkrono'r. "?", *~, '..,

15 1030 'I'örnblom-e-Törnqvist, ". Törnbloms Amlonsbyrå,Drottningg.48 I,G.;Törnell, D. B., Laxhandel, Tunnelg. 11, G.; tlf 11 '83,,155 12, Norr Efter kl.' bost, 'I'egnersg. 5, Va. " 6-,30 e. m.: tlf 12463, Norr Gerda, Lärar:a, Vintervägen' 32 A, Rå- Törnblom, Anders, Byråingenjör, anst.vv sunda; tlf Rås Järnv.-styr. Maskinbyrå, Vanadisv. 32IV, - Ivar, Tjänsteman (A.,-B.Sv. 'I'obaksmono- Va. pol et), Hornsg, 70 v, Bö.; tlf E., Cigarraffär, Dalag. 48, Va. Törneman. 1. A. G., Civiling., f. d. förest. - Hilda, Fru, Krukmakareg, 44, Bö.; tlf för Persbergs Nitroglycerin o. Spräng-, Söder I ämnesfabr., Observatorieg. 11 II, Va. - Karin, Fröken, Prästgårdsg. 21, Bö.; ~H - Anna, Fröken, Observatorieg, 1IIr, Va.; Söder 3269.,~ tlf V'asa J. G., Godsäg., Odeng. ln v, Va. " -;- J. Axel G., Könstnär, Dalag, 7, Va - A. R., Ingenjör, Dalag. 84, Va.; tlf TörneqnisuJ ohn, Red.,Klarabergsg: 56 IV, G. - L. E., Ingenjör, S:t Eriksplan 6 B, Va.; Törner 6 G. E. E., Afd.-chef,Valhallavägen tlf '. ~ 4 & 42 (f. d. 103), Va. - V. A., Kapten, Braheg. 31, Ö.; [tlf Norr - O.Edv., Bökbind., 'I'[mmermansg 31,Bö , kontoret tlf 11 83, 15512, Norr ~ Lydia, Fru, Lärar:a, Ofre Bergsvägen 22, ~ \ _ Midsommarkrans,en. '. - Carl J., f. d. Kontrollör i Tullv., Eriks- - A., Kött-, fläsk- o." matvaruaffär, 8:t bergsg. IF, Ö.; tlf Norr Paulsg. 7, Bö.; tlfsöder 13943;bost. - Carl J., Lagermästare, Prästgårdsg. 21, Midsommarkransen ; tlf Liljeh Bö.; tlf Söder ~ M.,.R., Musikfanj., Döbelnsg. 60, Va. - K. Gustav, Läroverkslär., Asög. 47 D, Bö. - Karl. A., Polisman,..Högalidsg. 52 B, Bö. - G. A., Maskinist, Birgerjarlsg. 96 1V, Va. '- Alfr., Predikant, Ofre Bergsvägen 22, - K. E., Målare,. S:t Eriksg. 41, G.; tlf Midsommarkransen. Kungsb, Klara, 4nkefru,Kocksg. 28 lii, Bö. - Hjalmar, Skräddare, Brunnsg. 7, G. - A. L.,.Ofverstelöjtn., Polhemsg. 31, G. - Carl, Spårvägskontr., Frejg. 31, Va.; tlf _. & Jaerde, St. Vattug. 10, G.; tlf ,Vasa se äfventhörner. - H. A. E., Tandtekn., Uplandsg uppg. Törnevall, G., Källarmästare, Badstug.fl, Bö. A, Va.,'.. I'örnfelt, J., Redaktör, Nybrog. 53, Ö.; tlf - Axel, Tjänsteman, Kommendörsg. 17 I, O ', - Carl, f. d. "I'ullupps.vman, Högbergag. Törngren"E., Fru, Syhehörsaff., Pålsundsg, 58 lii, Bö., 8; Bö.. ' - Axel Oskar, Vaktm., (Riksmuseet), Hol- - C. A., 'Hand l, (mjölk-, speceri- o.vmat-:' ländareg. 15 II, G.; tlf Norr varu-), G:a Brog. 51, G.; bost. s. h. - Alma, Ankefru, Klara N. Kyrkog.32, G. -T. W., Hofint., Bergsg.2 Iv, G.; tlf se äfven Thörnblom.. - Frans, Källarmäst., Agneg. 12, G. Törnbom, H. V., Glasmäst., Regeringsg. 61, G. - Conrad A., Prakt, läk., Nybrog.14 A II, O.; - G., Lärare, Torsg. 54, Va. tlf 75411, Norr Törne,C. J., PlåtsIag., Helsingeg. 1~, Va. --:- B., Professorska, Bergsg. 36, G.;tlf se äfven Thörne... Törnlund, Erik, Oigarraffär, Surbrunnsg. 47, Törnebladh, C. G. H., Bankosekreterare, BIa- Va.; tlf sieholmsg. liv, G "-'---'-.---'-'..~-. -r-r- ~.--"--'-'~.-- _ Gerda, Fröken, KarJavägen 64: O.Dj. l TornqVlSt!.. 2 To~nqU1st, ~!orn!,-v~st, _ T. V. A., Skeppsklarerare, Kungsholms. '. 4 TornCwlst; 5 Thornqmst.. torg ~.4, G.; tlf t, _3 J. E., Barberare, Jarl ag. 00, Aspudden. - Marie, Ankefru, Grefmagnig, 4, O.Dj.. -'-"E.. H., Bokh., Södertörnsvägen43, En- Törnebohm, Ivar, Kammarskrifv. i Riksb., skede... ' Timmermansg. 2 A, Bö.; tlf Söder 'il 02., -;-1 L., Departementskrifv., Tunnelg. 1 B; G.; - Ellen, Professorska, Tre Liljor 3, Va.; tlf. tlf Norr Vasa _1 G., - Dir.-assist. i Frans Svanström & Co - Robert, Redaktör, Flemingg. 13 1v, G., Pappershandels A.-R, Jarlag. 4, -Asp- Törnell,.K. A., Aktuarie, Kungstensg. 60 1V, udden; tlf Aspudd. 174 o.»svanström Va.; tlf Vasa ' & CO»).'-, Gu~~i,Fru, Svedenborgag. 4 B, Bö.; tlf _2 Hil~a!J~ Dokt.a, Styrmansg.. So.b et. h., Soder ,O.D;.; tlf Osterm ,.. - Ernst, Kanslisekr., Notarie i K...Hofkon- _1 G. A., Droskäg., Vikingag. 5, Va: - sistoriet, Styrmansg. 33 IV, q.dj.; tlf 1 -"s,,c,. E., Elektr. svarfveri o...r()parations-' -----'!!!!.f~.,verkst.,storg.16, Ö.Dj.;tlfOsterm JONKOPI.~G8' JURII)ISKA.. DYRÅ ;;;, f5 HAMNGATAN lg '-_-!.:c..

16 Törnqvist- Uddin , 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C.,.. 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist. '...,. - se afven Thornstrand.: Törnström, se Thömström.. _2 Anne-Marie, Fil. mag.isekr. hos Diakoni- Törnvall, G. E., Fil. Dr, KaplansbaokenS.C, " styrelsen, Jakobsbergsg. 15, C. - Harald, Ing., Valling. 19, C.; tlf Norr I Anders; Folkskolläj., Sunnerdahlsvägen , Smedslätten, Appelviken;tlfAppelv. - 'I'iljla, Modemagasin, Greftureg. 13, O.;. '102., bost. Artillerig. 34 B, Ö.Dj. I Amelie, Fru, Lärar.a, Upsalag. 3, Va.; tlf - G. F. T., f.. d. Rektor, Odeng. 49, Va., Vasa Augusta, Ankefru, Valling. 19, C.. _1 D. J., Frukthandl., S:t Paulsg. 25, se. Törnwall, Hulda, Ankefru, Klara N. Kyrkog. _1 Anna, Fröken, 'Sjuksköt:a, Aspuddens 31 II ö. g., C. <.sjukhem, Aspudden. - Olof, Flemingg. 17, C.; tlf Kungsh o _1 Ester,.Fröken, Gymn.vdir., Aspuddens - se äfven Thörnvall..- sjukhem, Aspudden. Törnvaller, K. K, Järnv-tjänstem., Präst- -IWUhelmina, Fröken, Odeng. 94, Va. gårdsg. 44, Bö.'. ~l C.J.,f.d.Gaständ.,Jakobsbergsg.33~ö.g.,C. Törnå, C. F., Vaktm., Greftureg. 34B, Ö. _1 A., Handl., Bosätt n-affär, Katarina Bang. Törsleff, Thor o. Folke, verkst. dirjer ia.-b. 13, Bö.; bost. Bondeg. 6, Bö. _~_Sven, Handl., Renstjernasg. 20II Ö. g., - W. S. rörsleff, Mattis, Ankefru, Nybrog. Lutzeng. 9, Ö,. 7, O.Dj.; tlf Bö.;, tlf Söder 41~ , _1 A.A",H., Ing., Artillerig;34lII ö. g., O.D}. Tössebageriet, inneh. Fru Helga Södermark,,~" Carl, Inspektionskonst.,.Uplandsg. 8, C. Karlavägen 77, Ö.Dj.; tlf ,-2 Clö~Georg, Kamrer, Ostermalmsg. 19 1V, _1 Helmer, Konsult. Ing.,.kontor Drottningg. U. 47; C.;. tlf 16609; bost. HolIändareg. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. musik- 31, Va.; tlf agentur), Lindhagensg. 13, C. -;1 Ade.le, Professorska, Strandvägen 4P, Uddeholms Röragentur, Aktiebolaget, Rege- \Ö.pj.;tlf Norr ringsg. 19 & 21Y, C.; v. direktör H. _IS., Red.,Torsg~ 48A, Va. Ahlström;tlf24058,24059,Norr _1 Eva, Sjuksköt.a, -,?-spuddens sjukhem, Telegrafadr.:»Storforsn. AspuddeIl... Udden, Ingeborg', Fröken, Skeppareg. 39, _2 J. E., Sjökapt., Högbergag. 12, Bö. Ö.Dj.; tlf Östorm _1,K..J.,.Skomakare, Linneg. 102 (f. d. 96), - H. L., f. d. Landshöfd., Riddareg. '45, O.Dj. O:Di - Axel Edvin, Vaktm. v. Sthlms Stads _1 Axel, Skomakartnastare, Heleneborgsg. ArbetsInr., Bö A, Bi). ' - Selma,.. Ankefru, Skeppareg. 39, O.D}.; :..."Carl, Svarfvare; Folkungag. 20 D, se. tlf Osterm _1 B. E., Tjänstem., 'I'immermansg. 31, So.; - se äfven Uden. /!. tlf Söder , Udden berg, Hjalmar, verkst.dir., best. Handt- _4 C. E., Tjänstem., Enskede. Magnebergsvägen 37, verkareg. bageriet, 84 lii, C.; tlf 31137; kontor Z- Döbelnsg..65 I, Va.; tlf _2 C. G.,Tjänstemanv. Trafikaktieb-Gränges-j-e- M., Dir., Storg. 25, Ö.Di..,.berg-Oxelösund, Riddareg. 9 A!", O. - Sigrid, Fröken, Nybrog. S3 III, O. ~" Gunnar; 'l'jänstem. inordstjernan, Dalag. - C. E., Ing., Kungsholmstorg 8, C..62:II, Va.; tlf Vasa., Lage, Krigsfiskal, Rörstrandsg.. 3, Va. _1 Gustaf, Tjäustem., Aspuddens sjukhem, - E., Köpman, Banerg, 19 Iv, Ö.Dj.; tif Aspudden ; kontor Smålandag. 22, C. _1 J.K.,Uppbördsman,i. 20:e roten, Narva- - Alma, l:e Postexp., Hornsg, 55 IV, Bö. vägen 20 I ö, g., Ö.Dj.. - W., Solnavägen 53, Va.; tlf , _1 S... H"Verkmäst., Herrängstomt 250, Uddgren, Gerda, Med. doktor, Biddareg. 1611, Alfsj., Ö.; tlf 74603,.. _5 Alfva, AnlFefru, Västmaenag, 131, Va. - Gustaf, Skriftställare, Pipersg. 6 Ill, C.; -;1 Joseflna, Ankefru, Uplandsg. 54, Va. tlf Törnros, B. Edvin, Ing.,Heleneborgsg. 5 AV, Udd holm, Erik, Urmakare, Östgötag. 26 A, Bö.. Bö.; bost. Tumba. - C. O., Stationsförm., 'I'orsg, 51 B" Va. Uddin, J., Kyrkoh., Norrtullag. 8 BIll, Va.; --:--Gust., Tjärhofsg. 42II" Bö.; tlfsöder bost. Komm.-huset, Liljeholmen; tlf 'I'örnsten, C. G., Sjökapt., Hornsg. 142 III, Bö. Liljeh ~i~ik:ing SK.OKRÄM INDUSTRI.~~T~~~O~. VIK~~G 1,I t L i 1,)

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Larson Axel, Drottningholmsväg. 4C

Larson Axel, Drottningholmsväg. 4C 1568 Läderagenturer A. B., Kungsg. 56; tlf 171 08 The Untversal, Trading CO, Vasago 42 Urwitz G, Götg. 14 1I'Iajs. Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 l\ialmer. Se Mineralier. Manufakturvaror.

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer