A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2"

Transkript

1 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

2 ,', i i Tibell-e-Tidskriften Motor. 1017' 1iib~i.I;'E!i.,.Ingr, Torkel-Knutssonsg.25 l1i, Tideström, Elisabeth o. Wilma, Fröknar, Sö.j tlf Söder Luntmakareg, 6, C.; tlf Norr '. - L. A.,,Åpkefl'u, Jungfrug. 19, O. - Karl, Handl., Ärstadal 1, Liljeholrnen, Tiberg, D., Aktuarie, Helsingeg, 5, Va. Tideström, H., e. o. Hofrättsnot., Advo. - A. F., Kött- o. Fläskaffär, Österm.s'salu- kat, Kontor Drottningg. 13m, C.j tlf, hall 88 o. 89; tlf 75797, Norr 5446; 323. Kontorstid 10-'/25; personl. mot-. bost:nybrog.22 & 24 III t. v., O. j ankn. tagn.-tid '/23-'/25. Bost, Tegnersg.3811, tlf Norr Va.' tlf '.. s -s, Ca!l, Eftr., inneh.. J. G. Färnlöf,.!:ax, Tidevarv~t, Slussplan 9III, St.; tlfnorr 28242, Fagel, Hummero.Ostron m. m., Slöjdg. Norr ,,' 7" C.; tlf 31.~6, Norr : Tidlund, G., Målarmästare, Karlavägen 48, O" - J. A.,.f.,Q.. ~aderhandi., Skeppareg.Bö, - Henning, Tapetserare o.' Dekoratör, Ar-, O.D;.; tlf Osterm ". billerig. 14, O.Dj.; tlf'norr , - A~ton J., Urmak., Majorsg. 9 A, O.; tif Tidner. Arvid, Jur. dr, Karlavägen 881V, Ostorm , O.Dj.,; tlf Östorm. 952., ', 'I'ibloma Blomsteraffär, Hornsg. 64 A, Sö.; - A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, Kungstensg, tlf ,' Va. Tiblom, E. O., Kamrer, Polhemsg, 31, C. Tidning för Boktryckarkonst expovasag.~ 5, 'I'idbeck, G. R. Herman, Fabrikör, Ad. Predr Sthlm 1. ' ", torg 1 B, Sö.; tlf 10160, Söder 30185, - för Byggnadskonst, Karlavägen 36, O.; ~Joh. Herman, f.d., Fabrikör, Timmer- tlf mansg. l8,f?ö... ". - för Leveranser t. staten m. m.;: Bil. till - Knut, AJ-R, Jarnaffar, Storg. 25, O.D;.; Post- o. Inr. 'I'idn., Tryckerig. 4, St. tu 71764,' Norr , - för Svensk Snabbskrift organ för Me- -' Knu~ 'J.,V" Järnhandl., Storg. 25,0,Dj.; linska stenogra:fiförb.; utg. kapten' E: tlf 71764, Norr 7774, Nordfelt. Erp.Storkyrkobrlnken g w St. Tidbeck, J. H., Metallduksväfveri samt ' fabrik för metal ltrådsarbetcn, s:~ Tidningarnas Telegrambyrå, A. D., Paulsg. 32,Bö.; tlf 55 ;J3, Söder: , - C. G. O.,SibylIeg. 36, O. (T. T.) Kl. V. Kyrkog. BA, Sthlm 1. Tidblad, F., Lärftskramhan~I., firma,c. A. ~ pressens, centralorganisation, KahI& C?, Kommen.~orsg. 15, O. för nyhetsförmedling.. Införskaffar o. -:J.,E., Ankefru,..Parmmätareg, l & 3, C. förmedlar nyheter (iifven valuta-, var\~- ~~db10m, Tyra, Fro~en, Pipersg. 12, C. o. aktienoferingar). från in- o. utlånl~deb!ad, Ture, Artlst~. Stlgbergs~: 27,. C. det till pressen O. enskilda abonn.vsamt Tldeh~s, G. H., f, d, ~:.ra~e.v. M~.Ila fol~sk., ombesörjer nyhetsförmedlingen till ut-. S.t Paulsg, 33~., So., tlf Soder 3Q654. landet, med hvars ledande nyhetsby- Tlede5.~nSö.?~IT~4~g89.tur, Heleneborgsg. råer 'l'. T. står i direkt förbindelse.' Tiden,,~okförlagsaktieb., Själ(lgårdsg. Tidningen Charme, Dam- o. Modetidning, (f. d. Skärgårdsg.) 13 m, St.; tlf 9470, Drottningg. 82\ C.; tlf Norr ' Norr 239,59. Förlagschef Karl Olsson, - Sortimentaren, Red. O. expo KlaraN. privat tlf Kyrkog. 34, C.; tlf Tidens, Bokförlagsaktieb.,Tryckeri (f. - Templar.Kuriren, Byrå o. expo Kammad. K. B. Boströms), Själagårds~. (f. d. kareg, 27 II ö. g., C. Skärgårdsg).13, St.j tu ti1l5; Norr Vårt Stöd, Red. O. expo Hornsg. 961, Sö. 1- Nya,8juk- o. Begrafningskassor, expo Tidningsaktieb. Idun, :Mästersamuelsg.4l>,. Hornsg.961, Sö. Sthlm Lj vtlf 1646, Norr ' 'I'iderman, Fredr..,,å.fd.-chef, Riddareg. 68, Tidningspressens 'Annonsbyrå; Sthlm l., O.EJj.;' tlf Österm ' Tidskrift för den svenska.pensionsförsäk-,- Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; tlf Vasa ringen. Red. O. ansv. utg.: Sekretera-, ren i K. Pensionsstyr., fil. lic., jur.' - Signe, Fröken;' Kungstensg. 67, Va.; tlf kand. Carl E. Dahl. Redaktionens adr.: Vasa Sthlm 7., - H. E" Tjänsteman, S:t Eriksg. 10,.C. - för f:rivillig sjukvård" se Svenska Röda -, - Aug-u~ta,Ankefru, Riddareg. 68, O.Dj.; Korset, Tidskrift. ",.". tlf Österm, ' ~ i Militär Hälsovård, Hufv.-red. Rybbi- - K. A., Greftureg.9, Q.; tlf Norr nette, O. Rob., Bataljonsläk. Tiderström,.. Aug. S., Ankefru, Artillerig. Tidskriften Motor, utk, som bilaga till Svensk. 50 u, O.Di. Motortidning) Nybrog. 3, V.; tu 735 n. futlle SKAN DINAVI)~NS'. STÖRSTALI fförsäkrinosbo~a~ ""v., ",',. ' ', Summa kontant vi~ till de Försäkrade 25,400,000 kronor, '. "'-;'-

3 1018 Tidskriften Tegel--:Tingsten. Tidskriften Tegel, organ för Sveriges Tegel- Tillberg,Dll.gmar, Modeaffär, Hornsg. 61, Sä. i~dustrifören.,q. S;verigesTe~!llmästare~, tlf SÖ~~J::7524..', ' fören., red. Kungsg.66, O.; tlf Hugo, TJansteman, :gumleg~rd,sg. 4, O.; Tidstedt, Edith, Fru, 8:t Eriksg:22, C., tlf " ', _ Oarl, Hand.1.,Roslagsg. 25, Va., 'I'ille," J. E., Disponent, Reimersholm.. _ & 00, C", Lump- o. skrotaffär,'.rensg. 14, Tillgren, R. B., Hand1(spec.-),Sigtuna~.4, V,a. Ya.; tic Norrfil 27; " t, '.. ~ Carl, Kassör, Fredmansg, 4'1,.Se;:,tU _ F. O.S d.polisöjverkonst, Dalag.3,2; V~.,Söder ' " 'I'idstrand, H. R., Banktj.-fn., Greftureg.13\,'0. -'-- Georg, Landtmät., 'S:t Paulsg. 33 B, Bä.; _ Elin,Lärar:a, Uplandsg. 54, upp.g, Jj1III, "tlf ".''',.'.. Va.; tlf V:asa,3132.,- EJl.I:I]1a,Ankefru, Grefg.. 4,., O.DJ.; tlf _ Sigrid, Lärar.a, Engelbrektsg. 6 B, O.; O~tertp ' -.. tlf J., Ofverläk., Docent; Bergsg. 16 BIV, C., _ G.,Postexp., Västmannag. 55" Ya. "tlf 33800; mottagn. per telefon 1/23 _ K. A.; Skrädd., (stärbh.), Dahtg.62, Va.; -1/24 Kungsg ; C.; tlf '50 20, N,orr Vasa 1459; bost. Västmannag, 551, Va jsommarbost. tlfalgö 46 C. _ S. A., Telegrafassist., Västmannag. 55, Tilling, Olof, Postexp.,Danllemorag. 8, Va.. Ya. 'I'illiuger, K. R. I,., Stat. skrifv., Eolsg. 2, Sä. Tidström, Elin, Fru, Högbergsg. 37 BlI, Bä. 'I'illman- & Karlsson, Bageri, Tjärhofsg.16, " _ Gerda, Fru, Inedalsg. 15, C.; tlf Kungsh. ' Bä.;tlf Söder30!H5. M 98. ". Tillman, Karl.E:, Bankvaktm., Nybrog.15A, _ Ivar, Köpma!i,Högbergsg.; 37 BlI, Sä. O.; tlf.osterm ,",, _ Elisabeth, Ankefru, Artillerig.34AII,..,-G., Civiling., Rör~trandsg. 16 v, Va.. J O.Dj.; tlf ' -A. O., Fabrikör, Östgötag, 18 1 Ö. g., Sä, Tiedemann se under Tideman.n. -'--.Carl, Grossh., Björngårdsg. pi, Bä. - ~~elman, Axel i.banerg. 49, O.Dj.,- Axel; Linjem.ästare; Bränilky.rkag. 89" Bä. I'ietz, A. T., Lärar.e, Greftureg. 34 B, O. -s Platsbyrå (inneh, Fru Carm Unnerus), Tiger, W., Ingenjör, Svenska o. Amerikanska \ Malrnskillnadsg. SIl, O.; tlf'2 39..marinmotorer, Hagag. 50, Va.....O. J., Slottskakelugnsmak., Sveavägen 4~, Tigerhielm, O~ara,Fru, Kocksg. 11, Sä. Va...,".' _ Fr' h f. d. Öfverjägmäst., Strandvägen 25, Tillmers, J. G. A., f. d. Disp., Dalag. 4~, Va. u.dj. ~ " Tillquist,Hugo, Elektroteknisk Agenturaffär, Tigerschiöld, A. M. H., Amanuens i Jord- Generalagent för Knorr-Bremsa A.-G.. bruksdep., Danderydsg. 14, O.; tlf Nor;' Berlin: bost. Katlavägen 97, O.Dj.; tlr j kont.' Bitgerjarlsg. IS, O.; tu _ E: L., Dir., Engelbrektsg. 3, O. " 1373, :20264; Norr 'l'elegraf~ _ H., Kansliråd, Danderydsg. 14, O.; tlf. ' adr.:»conduit», och»knorrbroms».., 5721, Norr l5219., '. _ -Gerda, Fru, Riddareg. 49,:0.Dj. 'I'ilas, A., fe. d. Öfverlär., Sk~ppareg. 41 1I Tilly, G., Kamrer, Östgötag. 18, Bä., ö. g., O.Dj.,', '.. Timgren, Erns.t V.,'Randl., Grap:vägen 11, Tillberg, E. W.; Bergsing., Linneg. 16, O. GrÖndal,Liljeholmen.. l ~ H., Bokhandl., Bergsg. 7~,.0. Timm, O. G., Brukspatron, ~unebergsg. 6; -O. J.,. Disp.,.Norrtullsg. 27, Va., " O.; tlf ,.. ', l _ Anna Hall-, Fru, Norrtullsg. 27 A, Va.; - Aug., Grossh., Fredrikshofsg. 2, O.D:j.; tlf Norr tlf _ Maria, Fröken, Nybrog. 47 A.IV,O. - & 00, Import o. Export, :Qrottningg. 47, _ Tora, Fröken, Tegnårsg. 38Ill, Va.. O.; 'tlf 14148; telegrafadr.:»timco». _ & 00, Martin, Försäljh, af arbetskläder, Timmermansordens egendom Eriksberg, med skodon m. 1)1., Brunnsgränd 2, St.; tlf I gamla o. nya.ordenshusen; uppgång' , fr. Briksbergsparken o. Erik8l>ergsg., O; - Orispin, Grossh., kontor o., boat. Norr- - Kassa- o. Byggnadskontor, Ny'a- Ordens- I tullag. 55v, Va..,.'. huset, Eriksbergsparken 1, V.. _ K. J., Handl., Södermannag. 7, Ss.; bost, TimnelI, Hilda, FJöken, Uplandsg, 8, C., FolkUJlgag. 14 A, Bä.. ' Tingberg,.Anna,A:ilkefru, Kungsg. 74, -O.; - Martin, Handl.,Rögbergsg. 30, Sä..; tlf tlf 11 (?8-. " Söder '., "" -,Bertha, Änkefru, Flemingg. 63" O. _ K~ut,'v. Häradsh., St~andvägen 51r, 0iDj. Tingsten, K. A;, Direktör för, Sthlms Stads' -, HJ., Kamrer, Nybrog, 47 B, O.', ' ", Benb-verk, Norrbackag, 17, Ya. _' mof,.löjtnant v. Flottan, Ci'viling.,Bir".:...L. H., General, Fredrikshofsg, 3 IV, O.Dj.;, gerjarlsg. 124, Ya.; tlf Vasa \ tlf 7l61~... ' " 'JONKOPINOS:'JURlqISKA BYRÅ,. " ',', '" IS HA'M'NGATAN IS ---"' , ", -,.. "

4 ~j_",c.i:ixi~tiö~;;i~~h....\.... Tingström-Tjaael's Byrå. <.' Ois'elör, "liagag~'7m, Va.; Tjeckoslova,kiska legationen,......\,tlf.~a,~l1'.;~~0, B, O.Dj.; tlf ~ P. A. K., Sxräddarmäst., Högbergag. 27 C, Tjenste-, se Tjänste-.. Sö,jltlf.SÖd~r , Tjernberg & Letb A. B., fabrik - G..Gil,;T,elegraftjifnsteJV..,Hornsg. 1P2, Sö. Ligna; tlf "..' o. - Lu~:y~,Xylq!!"Jaf,Surb!unnsg. 55 II, Va; - Hildur, Folkskollär:a,..Ostgötag. 66A,Bö. -.. ~e äfven Thingström. - Svea, Folkskollär:a, Ostgötag.66 A".Sö. TingvaU,iSelJV..a,Sybehörs-o...hvitva,rua.ffär, - E" Fru". Karlbergsvägen'dä B,. Va:.... L.ärftskramhandel, Kommendörsg. 12, - Ellen,.nu, Torsg. 48 IV, Vd.;.. '. (j:;tlf Österpl Constance, Fröken, Styrmausg. 32 III,O~Dj. Tingwall, Geo-rg, Bokhandl., Götg. 50 m, Sö. - H., Fröken, Ringvägen 133, Sö.. Tip,Top! ;Kaffehndelniinneh. Anna Nelson, - Axel, Hornsg, 84, SiJ.; tlf15580: ': Odeng, 68, Va.jUf 4~.54, Norr :- O. W., Birgerjarlsg. 108, Va; '. '. TireIj, G,erd~,J{oilstnärinna, Ankefru; Bergsg, 'Ijemeld & Morssing, Advokatfirma, kontor.7a, C.,,. Brunkebergstorg 12. C., ',... Tirfiirg; tillskrift för nykterhetsfrågans stu- Tjerueld, John, Advokat, Östermalmslr.841,0... i.di~m" 'I'unnelg; 194& B, C.; tlf Kontor o. postadr, Tjerneld & Morssing; Tiseliu.s, Allgusta, Fru, Osterrnalmsg, 84 A, Brunkebergstorg 12, C. O.; tlf Vasa 663~..' - H. K., Fröken,Vikingag. 22, Va. ' - E1jas,1ärov. adj., Osterlllalmsg. 64, O. -: K.,Ankefru, Vikingag. 22,Va;... '.. --+K. S., Anirefru, Greftureg, 50 A, O. Tjernström, J. H., Agent, :t{ungstensg.,65,va. 'I'isell.. H~nrik G.;,.Byr~dir., Kaptensg. 13, - J.G., Spec.-, mjölk- o. matvar\!.acf., I~'e- O.]);. ;~l~ ;, ',..... dalsg, 19, C.; tlf Kungsh fl..;\" CIVlllng.,R.ln&,vagen 10, So.. Tjulander, Ivar, Grossh., Karlbergsvägen22'i. ~ 9)1nnar"verk~t. Du:. l,a.-b. Gunnar TI- Va.; firma J. F. Tjtilanders ~ön!lj;,.,,.sells."i'ekniska vförlag, kont. Brunlee- kontor o. lager L:a Nyg. 29, 'Sthlm 2. berg~to~g 20, C.; tl~ 72~3, 8289,20305; _ Nils, Grossh., firma J.F. 'IjulandersSöbost, Vtlla~.4;, O., tlf N~rr ner, kontor o. lager L:aNy:g., 29, - Ester.. Froken, Österinalmsg; 11, O.D;.; Sthlm 2. Bost.SaltsjöcStorängen.. '. tlf S K" Å". 83 S" tlf ~ 'Märta;'Fr,öken, Tjänsteman i Järnvägs. --: :' opman, sog." o.;...:. \.. styr."karll;lergsvägen 44, Va..' Tjulin, E.L., Skepparog. 30, O.D;.; tlf Os- -,S TekniskaFörl~g,Aktieb. Gunnar, Brun-. term ' kebergstorg20, Sthlm 1. 'Ijus, \ieorg~., Redaktor, Utmarksvägen 27,,,,Verkst. qirektör: Gunnar Tisell. ~ppelvl~ell:'....:, " Telefoner: 7293' Fritz, Revisor, Tunnelg. 19 A, C.; itlf Telegriulladr.:»TekD.oiörlag». '. Norr , Postadr.: PostfaCK 644, Sthlm 1. TJader & Son, E. G., AktIebo}ag. Cigärr-.«.. Kontorstid: 9 f. m.-5 e. m. (juni tobaksha~del; h~fvudaffar Malmtorgsg.,; '-augusti 9.f. m.-4 e. m.), lörd. 9 6, C.; filialer RI.~darhus~orge~ 18, St., f.,m.-=2e. m., Hamng. 2, C., horn. af BI.rgerJll:rlsgu' _. M.' A.Ch., Tjänsteman vid Kungl. Järn- - Alina, Fru, Greftureg, 58\ O.;.tlf Österm. 'yägsstyj;,.tltrikee-taxebyrå, Birger II Jarlsg.9Iv, C.; tlf Th~cla,. f. SIgor, Fru, Karlavagen8.4 'j -se M*enThisell... O.D;.; tlf Osterm ' Tissea.li" Lisä,. Fhi,. Premiärdansös vid K. -s Fröhan~el; hufvadaffär St. Nyg), Sthlm.: '.' Teate.rn,Brunnsg. 10, C.. 2;.fillll:~. Oxtorgsg. 7 B! C.; inneh, af Titan., Aktiebolaget Ingenjörsfirman Agen- Erik TJader, bost. Blasieholmsg. 3,,O., " "tl.lf;karquansniakareg.11; C.;tlf2602, - A. G., Fröken, Rörstrandsg.4 III, Va.. ".: ~06 07, Norr, ,- Elisabeth, Gymn.-dir., Gr~ftureg. 58 1, O.; Tittibageriet,. inneh, FruSigrid Ödlund,. tlf Österm, " Bergsg. 2, C.; tlf J, E., Ing., Döbelnsg. 16, Va.. Tittow,.P.', Filmfotograf, Kungsholmsg. i8, C. - M. E., Handelsres., Birkag. 18'\ Va. Tivander, Hildur,Fröken, Drottningg. 75, C. Tivoli,. Gröna Lunds, A.'B., Djurgården,. "erket.,dk~n~. Gustaf Nilsson, kont. Långag. 4, O.Dj,; tlf 72892, Norr Nya A.-B.,K. Djurgården. Ordf. Advo-. kat..e. Lidforss, verkat, Dir. Kapten ;;.'.': G. Qstber~,:~I~',~JN(i. Tjäders Byrå, A.-R, JUridiskaffäishytå, Uthyrning af Rum, Våningar och ViUqr, Inackordering. Försä1jning af S~ad\Soch La n d teg eu d om ar, Kungsg.2,.C" öppet 9-6 j tlf namnanrop... S'~cOltR.ltM INDUSl'Ri:.~~T:~B~;.<VI:~15lj~~:~

5 1020 Tjäder- Topelius. Tjäder, J. E., f. d. Le Postbetj., Birkag. IS, Togman, co. '1'.,..Skräddare, Engelbrektsg. Va.; tlf Vasa, 1322.' 33, O.; tlf Osterm. 344;,_ - Tam, Blasieholmsg. 3, C.. 'I'olander, se Tholander o.. Thollander. Tjäderperg; Axel, Barberare,Roslagsg.23, Va. 'l'oi:edo' Scale Company, A,.B." Vå,gföfsälj-' Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjäna- -, ning, Skeppsbron 16, St.; tlf 4S40, 49llJ. rinnorv.vanadisvågen 26, Va. Toll, J..bl'., Frih., Major, Reg~ringsg , Tjänstebyrån Frigga, Smålandag. 21, C.; tlf Va.; tlf 4734 ('Yansta, Osmo 16») 6l3S, Norr, ' - Alma, Fru, Birgerjatleg. 62, O., - ldun, Storg. S,I Ö. g., o.is: tlf Norr - C., Fru; Drottningg. 83, C.; W Norr S.,_,, - Ebba, Fröken, Lärar:a v. Statens Normal-,Tjänst,emannasällskapet i Stockholm, Arse-, skola; Kommendörsg. 44~v, O.D}. nalsg.8c III, C.;tlf2625, Norr' K.O" Generalmajor, Chef för,"w Armå- Tobakshandlarnas RiksforbundsEngrosA. B., 'fördeln., Kammakareg. 4 III, Va..' Mästersamuelsg. 45 B, C. '- P. S. E. Ingenjör, Karlavägen 11, O. Tobaksmagasinet Abasto, Brunkebergstorg - H.. G., " Kammarherre, Karlavägen 101,, l5 Il, C.; tlf76 62.,. ' ',O.D}.'.' " Tobaksmonopolet, Aktiebolaget, Sven- -! J.S., Ilnderinsp., Svartensg. 2S & 30, Sä. ska, tlfn amnanrop.» Tobaksmonopolet», 'I'ollen, Erik, lngenjör,-helsingeg. 6 Il, Va. Hufvudkontoret, Norrmalmstorg 16, C.; -' Axel Bo, Köpman, Banerg. 49 Il,.0.Dj. kentc-tid 9-5, lörd. o. helgd.vaftnar Tollen, Axel, Tjänsteman, Kammakareg. 44 1, 9'-2; " Va.; tlf tlf Namnanrop:»Tob aksraror», 'I'ollåus, Hugo, Konsult.ing., Skeppsbron 44,, 'I'obakskontoret, Prästgårdsg. 53, Sä. St.; bost.. Yästmannag.69, Va. Tobaksmonopolets kontentförsåljnlngelo- -' Edward, Skorstensfej. i 6:te trakten, Vanakaler för återförsäljare: disvägen 4Pr, Va.; tlf. Norr 49 92~. 'Utlämning N:o 1, Götg. 4&, Sä. 'I'ollstadius, O., Fitmag., Ragvaldsg.15, Bä.; Utlämning N:o 2, Barnhusg. 22, C. tlf Utlämning N:o 3, Greftureg. 24 A, O. - Ester, Fru, Uplandsg. 24 III, Va. _ Utlämning N:o 4, Munkbrog, 3, St. - - S. G., Ing., Uplandsg. 24 III, Va. l Utlämning N:o 5, Uplandsg. 52, Va; Tollstedt, O., Tjänstem., Heimdalsg, 1, Va. Licensafdeln., Götg. 48, Sä. Tollsten, Hugo, Kapten v. Flottan, Banerg, Södra Tobaksfabriken (cigarr- o. cigar-]. 5 Il, O,D). " '" rettillverkning), Maria Bang. 4,,Sä. - Alfhild, Majorska, Narvavägen 231, O:Dj:; Norra Tobaksfabriken (snus-i- röktobaks- tlf ,. ' ' - o, asktillverkning), Luntmakareg, 19 C. 'I'ollström, Elin, An~!lfru, 8:t Eriksg. 26, C. (äfven dir. linjer: tlf 5280, '216 51): Tomason, Erika,-i\.nkefrn, Humlegårdsg. Tobaksbutiken, Norrmalmstorg 3, C.' tlf,5 III, O., 22,93. ' : Tomasson, T. R.,Poliskonst., Folkungag. 8C, Tobaksmonopolets Fastighetsaktiebolag, Sä. i, \ Norrmalmstorg 16,C. ' - se äfven Thomasson.,. Tobaksodling, Aktiebolaget, Norrmalmstorg Tomba, G., Kapellmäst., Davidbagarcsg, , O.. ö. g. (f. d. 3); tlf Norr Tobiåsson, 'Anders" Civiling., Helsinge- Tommerup, J. F. J., f. d. Löjtnant, Obsertorget 1,' Va.; tlf 16081,., vatorieg e., 16, V,'a.;'ur Norr ~6393; - S. E." Flaggstyrman, Storkyrkobrinken Tomsån, se 'I'homsen., 5, St.,,' Tomtaktiebolaget Dalanäs. kontor Stureplan Tobieson,,Gustaf, Dir., Eriksbergsg.l A v, O. 3, C. Telefon:»Johnsons»: '. -, Gustaf, Trävaror en gros, Norrmalmstorg 'I'omte-Bageriet, inneh, Fru El.sa Grönwall. 3, C.; tlf Lillabältg. 2, O.Dj.; tlf0sterm Tobler, Walter, Agentur itextil- o.korta varor, Tomten, Fabriken, Alex. Lagerman J:r Ak". Vasag. 42 IV, C.; tlf 10209, telegrafadr.: tieb., afdeln.-kontor o. nederlag, Kungs-»Töbler», bost. Braheg. 23, O.; tlfosterm. broplan l, C,; tlf.32109, Norr ,Tomtlund, J.. Ph., Bokh., Kronobergsg. 7, C. Tode, Gunnar T., Postexp., Norrtullag. 65,Va. - Hilma, Ankefru, Kronobergsg. 7, C., Todsen, H., verkst. Dir., Banerg, 51, O.Dj. Tondån, Albert, Byråchef i Bank- o. Fond- - N. Larsen-j Operasång.a, Banärg. 51, O.Dj. insp., 'I'egncrsg, 12, Va..;tlf ' ToJft, Hans N., Tjänstemani Lifförs.-aktieb. -' Axel, Firma,.kontor Tegnersg. 16, Va. Thule, Dalag. 7IV, Va. -8 Smörhall, Harang. 26-,' C. Toft, H., Fru" Kafeidk:a, Strandyägen 11, - Agnes Änkefru, 'I'egnårsg. 16, Va.,.. O.Dj.; bost. Skeppareg, 2, O.D}. /Topelius, G. Z., Aman., Runebergag. 61, O. A ' _BY' 'SV E',NSK'A' M'E'TA' ['LVE. KE'.,N 'YIÄS;r~RSAMUELS~AtAN 22, ' _ " 'Se annan.i.,d. 27.

6 Tor,, Brandföraäkringsbol.s--Torge, Tor, B~andförsäkringsbolag, Drottningg. 28, 1 T Il' 2 Tl. II ","'''0.';1/ ; tif4712, Norr o _ re _._, lo_r. e Fastighetsbyrån, Smålandsg. 20, O.; tlf _2 Th., Skrädd., Uplandsg. 34, Va.; bost,,.5366, Norr Frejg. 57, Va. 7s'e äfven.thor o. Tour. _2 G. A.S., Sysslom.,SjukhusetS:t Göran, O. "I'orbiörn, Gösta, Notarie, Götg. 11, Sä.. _2 Richard,. Tjänst~~an i Försäkr.-Aktieb. 'I'orbrand; Nie. Kont.-chef; Stureg. 54 III, O.; 2 Skandla, S:t Eriksg, 96, v.~.'" tu Ostcrm.iIä P. V., Verkm., Ekbacken 2, Alfsjö.. _ Sigurd, l:e Stationsskrifv., Saltsjö-Duf- _1 Matilda, Ankefru, Manhemsg. 4, Aspnäsj tlf S:ö-Dufnäs 29. udden: tlf Aspudd. 33. Torbring, A. E" Med, kahd.\ Pipersg.}4, O. _2 A. <;t.,.9fv:erstelöjtn., kv. Skogen lo, Li 'I'ordemark, Bertel E., Banktjänstem. (Skand, 1 dingö villsstad Kredit A.-B.), Döbelnsg. 3g ll, Va. - & Co (f. d. Orebro stolfabnksfihal),ma, ~. Fr. Charles, Kont., Döbolnsg. 33', Va.; stersamuelsg., 55, O.; tlf Norr 425.,f.tlf Norrl.2272.,.. '. Il 'l'oren ; 2 'I'horen, 'I'orelius, E. L. 1\f.,Journalist, Riddareg, J,.9, ~----..'. Q.Dj. _2 Einar, Advokat, Jur. kand., Vasag~42, -P. G., Professor; Birgerjarlsg. 54, O. O.; tlf 414, Norr 2397; bost. Kungs; holmsg. '19, O.; tlf Kungsh Torell; 2 ThoreIl. _1 Karl, f. d. Bankdirektör, Djursholm; tlf -~ _--,- Djursh, ', _2 Anders, Afd.-chef, Parkg. 6 lii, O. _2 O. A. M., Distr.vlapdtmät., Torsg. 48II~,Va. _2 B. H., Bokh., Kungstensg. 28 B'v, Va. _2 A. S., Doktor:a, Ostermalmsg. ~3, O. -tlf Vasa _1 AlWa, Fröken, Banärg. 15, O.Dj.;..:..2 Hildegard. Fru, Porträttmålarinna,Villa Osterm, tlf ThorelI, Djurgården... _1 Hildur, Fröken, Norrtullag. 29, Va;; tlf ~1 Anna, Fröken, Grefg, 43, O.Dj _2 Kerstin, Fröken, Appelviksvägen 129, _2 H., Generalska, Kammakareg. 4 II J Va. Appelviken. _2 J. Th., Handl., Gullvitvan 2 B'v, Grön- -~ Maude, Fröken,. villastad. kv. Skogen 10, Lidingö dal, Liljeholmen; _2 A., Herr, Sigtunag. tlf Gröndal 19, Va ' _2 Carl A.~ Garn' o; väfnadsh., Norrlandsg. _2 E., Hofr.vnot., Kungsholmsg. 19, O. 1, O.;. bost, kv. Holmia 7, Lidingö _2 H. E., Husägare, Grefg. 36, O.Dj. villastad. '. _2 J. A., Ingenjör, f. d. Kapten, Braheg. _2 Carin, Handelsidk:a, Vanadisvägen 36, 58 ill, O.. Va.; tlf ,..' _2 G., Kapten, Grefg. 67, O.Dj.. -2~Hil~ur, Handl)~sidk:a, Skeppareg. 25 B 'v, _2 H., Kapten, Kommendörsg. 35, O.Dj. O.Dj.; tlf Osterm _2 Torgil, Kapten v. K, Flottan; S:t Eriksg. _2 C. A.; Handl., manufaktur, garn, väfna- 94 B, Va. der, trikå, hvltvaror, sybehör o. dam- _2 Per, Kassör, i Lifförsäkr.-bol. Nordstjerkonfektion, Odeng, 68, Va.; tlf Norr nan, Uplandsg. 60, Va.; tlfyasa Lager Västmårmag. 46, Va.; tlf _2 Carl, ""'ltgerchef, Majvägen 7, Appelviken; Norr 11549j bost. Djursholm; tlfdjursh. tlf Appelv _1 Helge, Löjtn., Uggelviksg. 9, O. _2 & Gustafson, Herr- o. Damskrädderi, _2 & Brunzell, Möbelaffär, Götg. 31, Sä.; Uplandsg. 34, Va.,; tlf Norr tlf , _2 Gust., Ingenjör, Afd.-chef hos A.-B. Lux, _2 Gustaf, Organisationschef, Drottningg. 71 Vanadisvägen 36, Va.; tlf Som- D IV, O.. marbost, Gunstorp, Tullinge. _2 Th., Rektor, Ritbyrå, Kungsholmstorg2, _1 K. J:I..,' Kamrer, Tuleg. 51 Il, Va.; tlf Vasa O.; bost. Norr Mälarsbrand 34, O _2 D. A., Tapethandl., Svartensg. 12, Sä.; _1 Elisabeth, Kokfru, Skomakareg. 7 m, Si.; tlf 2351!!. tlf Norr _2 H. A. S., Ankefru, S:t Eriksg. 35, O. TllOrell, Otto' J., Köpman, Reseffekter o. _2 K..T. Erika, Ankefru, Kommendörsg. 17, Lädervaror, Regeringsg. 28, O.; tlf Norr O.; tlf Norr _2 H. M., Änkefru, Hökensg. 6, Sä.; tlf se- _2 Gottfri:d, Leg. läkare, Sveavägen 92 III,Va.; 'der l mottagn.. ecteröfverenskomm. pr tlf _2 Carl Axel, Ofverkonst., Birkag. 13, 'Va. Vasa se äfven 'I'houren. ~2 Klaes,Skrädd., Skeppareg. 25 B, O.D}. Torge, M., Fröken, Jungfrug. 35, O. THULE SKAN DINAVIEN SSTÖ RSTA Jd~fÖRSÄKR~ N6.SBOL4..a ~. ~ ~st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.. " _

7 1022 Torgl!n-Torsslow. Torgen, F., Civiling.,..Löjtn. i V. V. B., Torpedo,.A.-R, Kungs:g.53, O.; tlf 6251, Kungstensg. B, O. Norr '; " Torgonii, se Thorgn~.. o 'I'orpenberg., E. 'T~ 'J.'., Kafeidk.,.Ri.ddareg. Torhamn, J. G., Artist, Mana Trappgr. 7, Sä. RA, U. o', Torines 'Syma~kinsalfär o. reparationsverk- - A. F., Skrädd., Reg'~'ringsg. lh, b. stad, Ragvaldsg. 3, Sä.. - V. S., Tobakshandel,' Hamng. 38, O.; tif Torkels.Stina.Fru, Djursholm; tijdjursh.917. Norr " ' Torlin, A.C. F., Cigarrfabrikör, Ostermalmsg. Torr-Fot, Firma,,Halfsulning med special. 25 &27, O.",\. ' Jäder, Köpmang. 3, St.; tlf Torling, H.' 8., Korresp., Götg. 105, Sä. Torsell, se Torssell., " Tornber~, Frans R. K., Köpman, Döbelnsg. Torsen",Ruben, Guldsmed,Kronöbergsg i 24,, 89" Va.; tlf 8095'7. ',,O.; tlfkungllh ,.;..L. E., Löjtn., Bergsg. 16 A, O.. Torsk, S. M., Fröken, Kungsträdgårdsg. 20, O.' - F. W., l!!fabrik?<;h,urhandelietablerad l TOl'ssell' 2 Thorssel1' '3 Tliorsell.,.--, 1859).Jamteopbk,Regenngsg'.6,0.1-, 'o -, ',.,'-, _ A~y, Kn~efru; Banärg. 29 1V, O.Dj.; tlf,_sa., Aktuarie i K. Järnvcs~yr;/ Fridherneg. Öste~m ,. '}2 A (f. d. 40-!\.), (ing. o fr. S:t Eriks- - Harali!" Jungfrug. 35, ö.; tlf Österm, terrassen), O..'..".',. ',567::>. ' _2 Ed!., Dir., Majvägen 18, Appelviken; tlf -, se äfven Thornberg..' Appelv. 125.,'. '.\.. Tornblad, Hjalmar, Agenture o. assuransalfär, _2g Finbageri, inneh, Frökep. G;erda Thors-, N. Smedjeg, 10, C", sell, Skeppareg, 47,0.D;,; tlf 72822; _ E, A.-B., Blåeinstrumentfabr., kontor o. inneh-s bost. Sibylleg. 43,'& 15, O.; tlf lager Scheeleg. ~, O.j tlf Kungsh Osterm " _ Hjalmar, Direktör, Hotel Continental, C. _1 Amy, Fröken (Torssells.pensionat), ~ se äfven Thornblad., Kung's~. 72, C.; tlf Norr Tornborg, C.' Victor, Civiling., Manhemsg. _s E. o. W., Fröknar, Folkungag. 82, se. 4 II, Aspudden; tlf Aspudd. 398.,,...s K. H., Förrådsförvalt., Fölkungag. 95, Bä. Tornborg &; Lnndberghs Eftr., A..B., _2 Berthil, Grossh., Tegnersg.23, Va.; tlfll.$2. verkst., dir. Ingenjör W. Hesselman. _2 Anna-Lisa', Gym~.' dir., M,ajväglln18, Ap- Fabrikation. Import. Export. Ma- pelv.iken; tlf Appelv. 125., " skiner o. Maskinförnödenheter, kontor _s N, E:,Handl.,Sig~u~ag. 17, Va., Norra Bantorget 22, O.; tlf 719, 2002,.,:-1 Carl G., Ing, Tegnerag. 48, Va.; tlf , Norr 8982,Norr 8983; lager _3 E.,j}.,Ing.",Karlbergsvägen 8;3, Va., Norrtulls station; tlf Norr 9282.' _1 Erik G.,' Kamrer, Slloltsj.Ö;;Dufnäs; tel. Torndahl-Ekström, A.-B., Juvelerareaffär, 8:ö Dufn ,.., Hamng. 15, C.,; tlf 3330, Norr _2 Ingeborg, Kassörska, Greftureg, ~OB~.~,O. Torne, E. F., För~ä~jare, Tallvägen 11, Grön- _2 Erik M. C., Köpman, Kungsklippan 7 BIl, dal; tlf Gronda C.;.tlf '.Tornel.~, ~. J. Byggmäst., Kaptensg, 13, _2 K., Skrädderi, Dalag. 34, Va.;~lf Norr O.D;.; tlf 716 &9. ' '. o. ". ' - Olga, Fröken, Grefg. 23, O.Dj. -s'.oscar,;.stat.-sknfv:., Langhrodal1, Alf sjö; 'I'ornerhielm, T. R., Disp..för A.-B. Tekn. tlf Alfsjö' 400.',, Fabr. Skandia l inneh. af Brunnsborr- ',-s K. E., Underoff.' y.' Flottan, Narvaviigen ningsbol. i' Sköfde, Strandvägen, 13, 18, O.Dj., tlf Osterm, O.Dj.; tlf ' _2 J.G., Veter,inär, Tömt, 67, Södertörns.:..."Nanna A., Fru, Strandvägen 13, (j.dj.; villa,~tad:.. 1.\,. tlf70176.,'" -2Wiv:i, Ankefru, f. Schön, Sibylleg. 43&45 1 ; - Gustaf, Kapten, Ådjutant vid Kommen- ' O.; ~lf Österrn ",.. dantexp. i Sthlm, Storg. 48 1V, Ö.Dj. ~2 A. F., Ofverste, Ostermalmsg..'32r, O.; tlf - Amanda S. M., Änkefru, Västmannag.. Norr '. " 201, Va.. Torslow, M. E., Artist, Östermalmsg.23,0. Torngren, L.M., Byggmäst., Norr Målarstrand -... Gerda, Pappershandel, Klaräbergag; S5,. 34; C. '.0.; bost. Odeng, 47,. Va.. Tornvall, Carl, Handl, (epec.-). Surbrunneg. Terslund.Gunnar, Sjökapten, Katarina Bang. '. 51, Va.; bost, Odeng. 56 Il Ö. g., Va'. " 15, So.; tlf Söder Torold. Arvid, e. o. Hofr.vnob., Brunnsg, 4 II1, ~ se äfven Th'orslund....'. C....Torsslow, 'E., Artist, OstermaImsg. 23, O. -Torpadie, Yis bur; Fru;~arlbergsvägeJl65,.Va. --Ragnar, Juvelera~e vidnord., Kompaniet, ''-,. Emy, Ofverst:a; Enksbergsg. HUI, O; ~ Storg.46, O.D;.; tlf ,'. o HYRA.,. I

8 "~o TprBslow'-'Transportkompaniet.l023 \T(ftssl;;~, O.'H.;'Kamrer, Stotg.46; Ö.Dj. af Trampe,.Alva,.Änkegrefvinna,Jungfrrlg,J : '-::;'J;),V., Tjiin~temap. v, A.-B: Elektraverk,, 31 H, O.; tlf Osterm I ".. '''>''''''Stbrg.' :46;'Ö,Dj. Trana,.E. A., Ing!!njör, Kors'vägen 44, Appel- Torst!lnsop,,~., Oh.l!f for. Generaltullstyr-s viken: tlf Appelv " St~tist:,afd., Ostermalmsg, 49 Blv, Ö. - Gösta Alex., Kapten v. Göta Lifgarde,...,.Ebba,F'rök6n,Drottnin,~g..,.. fr. Tunnelg. 20 B); tlf 71A, C. (ing. Luntrnakareg, A. Ji1., Major, 65, Vd.;tlf Banerg. 29,Ö.Dj , ; tlf I, - S. Töt~teri~sön,Hilma/poktor:a, 66 (f. d. 83), O." Valhallavägen K. /~., Prakt. läk., Sit '..' Paulsg. ' 7 & 9 '- ~e äfven 'I'horsterrson.. (ing. från Skaraborgsg.), Sö. Mottagn..' ( 'Torrilf,H;G., Major i K. Väg- o. vatten- hvard. 1/210-1 /211 f. m., 3-'--4' e..in., '"..byggnadskåltlll, Blasleholmstorg 11, helgd. 1/ f. m.; under sommaren, c 'Q; ;tlf" ' ändrad mottagningstid; tlfsöder 33711, Torvaldsson; B. T., Kontorschef, Eegeringsg; till bostaden Bostad Skeppareg, 93, C.. '. 13, Ö.D}..... '. '..)I~ '~O,rÖ'Ta,Ktegel,A.-B.,Bla~ieh6Imstorg 9, C. - (A. V. Holm A.-B.); tlf 93 51, 9~ 68. Signe, inueh. flrma ~. M. Reisenhoff, " Skeppareg, 13, Ö.D).; tlf 7l798ankn.;',;j '/}.. Tottie,Gustaf,E:xp.-chef, Storg. 48 HI, Ö.Dj.; tlf Östorm '.. ',"jl, 'tlf 78'365.. Trahberg, E. A., Målare, Flemingg. 21, C,;'1! - & Go,.Charles, Försäkringskontor, Bir- tlf Norr :F.. ' gerjar~~g. 2, Ö;; tlf o , Norr Hugo, Skådespelare, Bråvallag... 2~ Va.; '.'h' _ S.. A., TJ~nsteman, Radmansg. 54, Va.; tlf tlf 8';\ rr, 83480,. '" - F. O., Ankefru,BråvalIag. 2, Va. iii ':""",Cb., D" Ofverste, Saltsjö-Storängen; kon- Trane, S~M., Ljuskopier.atelje, Dalag, l OIV,, "t,.! tor Birgerjarlsg. 2; O.. C. i tlf )8: Tour,.Ed:Vard,~ng., Stor~pältg;. 22, Ö.Dj.; 'I'raner, O. G., l:e Postexp., Greftureg.71ih -, tlf Ö.; tlf ' "h +se -äfven' Thöro., Tor. Traneus, B.,. Ing., Skeppareg. 27, Ö.D}.; tlf ifl ;Toutin,IIygo,Kasspr,Gransäter,Stafgårdsg. Osterm '.' i'.;'l.82,'appelviken.. Transatlantiska Handelskomp.; A.-B., Gila '",ii, Trafikakti'ebolaget»A. B.», Kl. Västra Kyr- Brog. 32, C.; tlf , Norr ,:~> 'kog.5, C.; tlf namnanrop:»a. B.» Bil- Transbaltic, A.-B., Ex- o. Importaffär, Ny-.'":i~'; st~.t!oneri an~..s..tadsd.elar... b],'og.73, 9.;.tlf Telegrafad.F'.,".i.,. TrafikaJttlebolagetGrangesberg-Oxelosund,»Balbranstie». f,.,>"l!! ; Ro'senbad ~ I,Sthlm i...' Transmarina Kompaniet,A.'B., ihkvidation,j~; " - Stockh.?lm-;~ynäs, ~ ynäshamn; tlf6741, S:a Blasleholmshamn. 1:2; C.; tlf.l09.40;.,,:,:1,; T -" k Nynashamn 't. 'G 12,,. 15 k' o. 18. b Of"... _ 'T ra ns p or t f" o r s a.kr "k' k' t "1~ i n g s on or.: '. ""'Ji\'~ rall ~~ emas rans lllng~ yra. or "J al n Brandt, K, A.-B.,Assuransfirma, Brännkyrkag; "t! vag~frakter, A.-Il., ve~kst.dlr.: To~nes 73,.4 tr.!. se....,~.~ Algren, kontor Ftemingg. 361'1' (hiss), Fylgia, Fors. A.-B.; Hamng. 2,'0.; tlfnamn._l~.' 7. "Al- anrop "Fylgia",. '.. "J!';,. C., tlf E:ungs~ Ing. 'F0nnes Hansa, Nya Försäkrlngsaktieb.,,Blasiel:l,olmSg:...;Vj. grens bost.: Rasunda; tlf Ras B, c.; tlf namnanrop I>Hansal>. '... ' I. '0,....(.: Trafik~irektörsexpeditidnen" S.' J., Klara- I Heimdal!., Försäkringsaktieb., Birgerjarlsg. m,,.... be' sg '70 Sthlm 1 ' 1 tr., O..,'..I!..g..."..' '" Matthiessen,Max,A.-B.,.Försäk,ipgsbyrå,Kungsg..,;',fi'" TrafiktJa.nstemannensRlksforb., Börstrandeg. 13, C.; tlf ~6, Norr ""j; "32,. Va. Mälaren, Förs. A.,B., DrottniBgg.5, O. ", "I" T h G t' F 'G ft 47III Ö ra. n,.,er l.,. r)1,. re. un~g.". Svenska Yeritas, Försåkrib.gsaktiebolltget,,',,.\~ Tr.ahns. W. Skogsbyrå, inn.sh, Jägm. sje-, brand-,. SkOgSbra. nd- O. transportför-..,.. '..),. '.., ' ",. säkringar, Birgerjarlsg. 27~o. Telefon och _". "'i":" A. M.odm,.chef,.0. Prof. r. Jonson, kon- telegrafadr.: ".SV. enska verit.as..".'. I. '~'i,t,..i,sulterallde, V~sa~. 7, q.; tlf , Norr..,.' i,l Byrån.. bedrifver uteslutande T rt & B. k. b' St k.', ),./'1 konsultativ verksamhet.(öfverslagsvär- ranspo, - '.. ogsepngsa. tie., se oe... 'i:]'; deringar, trädräknlngar, linjetaxeringar, holms Transport etc..,ii' skogsindelningar,'skogsförvaltning m; Transportkompaniet, I Aktillbolageti(fid:' m.), Förmedlar inmp af för sko,gsbrllk.et A.B. Stockholms Expressbyrl).hufVu.d~ erfo~derl redskap o.mstru,me.nt men,~l'lf- kontor GJa Brog. 35 I, C.' Möbeltransver Icke. egna S~OI{S-eller virkesaffärer. port in- o. utrikes under garanti. Maaf1'rltmpe, C. H. D.;'Grefve; Kammarskrifv., gasinering af mö~l.er. Varut.ransporter Karlbergsvägen' 44 1II, Va.; tlf alla slag. SpedltIonsafdelnlUg: ~'" ':~\{I:KI1~:G<'SKOKRÄM INDUSTRH~KTIEBQt;,WI!~;J'.~ '.tl..2:. c.. c _,-L~ _~_,_._~. ' O R.E J,J R Q ~~ r >!).

9 Transportvagn för djur-tr;i!ius. lastning af fraktstyckegods till' alla Trelleborgs Gummifabriks Försåljnings större platser. Entl;eprenörer för Sta- A. B., kontor' Fredsg. 2, C. j tlf 8595, tens Järnvägar jämte ett flertal enskilda. Norr.8~95. Lager o. monteringsverkst. jårnvägarför transport af gods. Tele. -; Kl. Ö. Kyrko~.1.0, C.; tlf Norr gramadr.: '»Transportkompi> o.»ex- - Ang~va,rns A~tIeb.s nederlag, Skepp~-, pressbyrån». Afdeln.-kontor i Göte-, bron 24, Si.; tlf Norr 25 4~:. I borg, Malmö o. Borås.,, Trennfu~hr, S. J., f. d. Bokh., StJarng.,3 B " Transportvagn för djur erhålles ett~!an- - C. G., Handelsbitr., Lilljansplan 3,' O. o mälan. pr tif namna.nro~.»brandkåren» Troudår, Greta, Fröken; Götg-. 35, Sä. eller gen?m bud till närmaste brand- Treugolnik, Svenska,A.-B.,' Jakobsg. 28, C.; eller pohss.tatlon samt genom, patrul-] : tlf ' o leran de poliskonstapel. Kadaver efte,r Tre vänner Sjuk- o. Begrafningskassa, Kocksstörr_e dju~, un,daj?tagandes sådana s0ll! g.24: ss; 4:e sönd ' antraffas a allmanna platser eller l Tre Remmare Restaurant inneh. Claes Fristadenavattendrag, afhämtas.efter an- sack R~geringsg. 4'7, C.'.ur 8137 mälan hos -hälsopolisen genom ren- Nor: >,, ~~!l~ingsverkets..försorg utan kostnad TrikåaktiebolagetE)lko, se Elko, Ti'ikå A.-E.. 101'. agaren. ~e f; o. Kalenderafd. [1774]. Trikåekiperingen, Vasag. 44, C. ' - for sjuka, se SJuktransportvagnar o. KIt- Trikåfabriken, Nya Vald. Nielsen,A B., lenderafdeln. [1774J. Bryggareg. 4,3.; tlf Norr 7423, Kon- Transqvist, Edith, Hvitvaru-, Trikå- o. Herr- toret tlf 8147., I' ekiperingsaffär (Inneh, Fru E. Hell- Trikå-Magasinet (Carlholm, E. & K),,Malmberg), Drottningg. 88,' C.; tlf N arr. skillnadsg. 38, C.j tlf Norr 90 44;, ',Trinks, Carl, Urmakare, Begeringsg.,87 11, C. Tranås Guldlistfabriks Nederlag (Alrik Ek- Tripplo, A. B., Ölandsg. 42, BÖ.; tlf' mark), Vasag. 19 & 21, C.; tlf Norr Triton, Nya A.-B., se Nya A.'E. Triton \ Tritonia Aggaffär, inneh. AIgot Pettersson, Traugott, Ivan, Dir., Hofslagateg. 5, 'C:; tif, Munkbrog. 5, St.; tlf Norr Norr 238 Hi; ~orr " Triumf, A.-R, Patenterade massartiklar. Re- - Oscar, Grosshandl., best. Strandvägen 57,, geringsg. 591, C.; tlf 1425, Norr , O.Dj.; tif.70434, Norr Putsmedel, tillverkas vidferniss Aktieb., ~s Hattindustri, Aktiebolaget, verkst. Dir. Roslagsg.. 64, Va. ' Oscar Traugott, v. verkst. dir. Ivan Triumphator ' 'Generalagentur 'f. Sverige, Traugott, Engroslager af in- o. utländ- '['piumpha'tor räknemaskiner", Malmska hattar o. mössor samt tillbehör,' t<lrgsg. '5, C. Telegrafadr.:»Oarllamm»; Regeringsg.Lä &21, postbox 69, Sthlm l; tlf 22240, 22241, ' tlf" 2438, Norr ' Telegrafadr.: Trobäck, Emil H.; Musikdirektör, Scheeleg, nhattrau». " ~2" C., '" " Trautman, F. C., Afd.-chef, Drottningholms. - O...P., Musikdir., Storabältg, 27, O.pj.; tlf. vägen 4 e, C," -, Osterm ' Trawe, C. J., Underlöjtn., Disponentvillan, 'I'roell, N. Abraham, Med. dr, Villag. 5& 7;, Lia Essingen. ' '(J.;.tlf 61'48. ' \.,, Travellers' Club, ordf.: Major S. A. Duse; 'I'roöng, Daniel, Advokat, Led. af Sveriges, sekr.: Skiift&tällare Waldemar Swahn, \ Advokatsamf., ArneEmthens Advokat- Lilljansplan 5, O.j Klubbrum: Restau- byrå', Drottningg. 55 III, C: Uf 17246,. rant- Rosen bad. ' ,.. Norr 28380,; bast;.skeppareg, Traversa, A. D., Köpm., Borgareg. 2,.'Sö. " 74 III" O.Dj.; tlf Treffenberg, Ernst, Advokat, Strandvägen Troili, Uno, Direktör, kontor o.bostad'drott- 1, O,Dj.; tlf 72831; bost. Djursholm; ningg. 10, C.; tlf 'tel, Djursh '- Ernst. P:son, Export o. Import, kontor Trekroner; Försäkrings A.-B., GeneralagentStureplan 13, C.;, bost. Varfsg. 1 A, Sö., E. Rydbeck, Stureplan 15, C.; tlf - Hilda, Fröken, Uplandsg. B5 II,,Va. '355. Se annons sid. 33.' -:- Maskinaffär, Drottningg. 10, C.; tlf Tre Kronor, Kemiska Fabriken, A.-R, Tellus- - F.E., Stationsinsp. (Sthlms Norra), borg, Sthlm 17; tlf Liljaholmen. 73. Flemingg. 11, C; tlf , -Kronor, Qv~rnaktiebol., kontor Stadsgår- Ejlert,f. d. Tjänsteman i Järnv-styrelsens den '12, O.., -, -,kontrollkontor, Ilplandsg., 35 11, Va. Trelleborgs Glasindustris Afdeln.-kontor "I'roilius' Eftr., Hj., Arsenalsg. 8 B, C.; tlf, (V. Lanner), Tjärhofsg. 34, Sä., METALLVE'RK'EN MÄSTERSAMUELS~ATAN'2~. ',, ' ;,.' Se annons sl,d A,-B-' SVENSKA

10 ,. Trolander-c-Träarmatur. 10,25 ':l%pj,a;pde1:;.aig,qt Leonard, Bpiltmä~tare}.Karl- Tryckeriaktiebolaget Bj6rkma11s Eftr., Kungl. -,~bel'gsvägen 52, Va. '.,'.. Hofleverautör,.Boktryckeri :o, litogrä- 'l'roile;,.~ils,;~,lfrib.,;eriksbergsg.-j A, O. fisk anstalt, S:t Paulsg. 25, Sö. I 'o 't-r- Esther, Fru, Artillerig. 26, O.Dj. - Carbon, Barnhusg. 2, C,; tlf Norr ~ A. M., Fröken, Fredmansg, 1, Sö. - Federativ, se Federativ" 'I'ryekeriaktieb. '-o Anna, Fröken, -Damfrisersalong, Odeng. - Fram, Jakobsg. 22 B, C.. '.. 4S,'Va.; Itlf Norr, Fylgia, Tunnelg. 3, C,; tlf 13727, Norr --;'.,lieume,,~ontprist, Svarteneg. 28 & 30, 7960 o (linjevälj.)..',1$o:,;i.tlf31706;. ',i - Svea (Boktryckeri), Hamng O.II, O.;. A., Ankefr!1; Kronoborgsg. 7, C. tlf 6716, Norr '15810, Norr , -;- i lfj!,a.,:,tegner~g...13, Va., - Sätherluud & Krook, Klarabergsg. ~2" C.; 'I'rolle-Bonde, Eva; Ankegrefv:a, Narvavägen tlf8038..'.,.. 8, O;1)j.;,tlf 75802; ". '.. - Thule, Inedalsg, 13 C.; t1f ,30486, af. Trolle, Hildur, Fröken.. Odeng. lo, Va , Kuugsh ". """'-E, H.",f. d;. Landtbr.,)HEriksg. 89, 17a. 'I'ryckeribolaget Norden, Gustaf Möller, Pi - Frida,Sjtikgymn.} Gfeftureg. 24 A, Ö.; persg. 3, C.. ; "tlf i78q22.' ",.. - Orion, Martellsur & Co,spec.: ltffärstryc:\!" ~ BlaJ1che,~nkefru, 'KommomIörsg. 20.Bi O. Birkag. 19, Va.; tlf Trolle!:1äsbod$ln,Bi:rg:~rjarlsg. 18, O.; tlf Tryckeriet Drott, Bertil Westerberg; aster- : Qsterm.6.7.7!... ~almsg.37,ö;;tlf77805;inneh:sbost.. Trollhättans,..Elektriska Kraftaktiebolag, Ostermalmsg, 25 & 27, O.. kontor Harung. 1 A, C.; tlf Excelsior, (Erik Siösteen), Regeringsg. 70, T:roHsläucian, A.-B., Bkinnarviksparken 31, C.; tlf Norr ,,~~~:; tlf.9974,söder Litografiska Accidens- (H. Kessler), Trondhjems forsikringsselskabs generalagen- Hamng. 11, C... tur,.aktiebolag, Regeringsg. 5, C.; tlf - Progress, A.-B., L:a Vattug. 25" C.; tlf 0232:79, , Norr Chefen tlf :Trons.Hvila, ''l'idskrifti Borgmästareg. 6, Sö. Trygg, E. A., Förman, Hornsg, 50 AII\ Sij. Tropp, Sven, Balettmåst. v. K. Operan, Bir- Trygg, Svenska LifförsäkringsanstaIten, Huf-. gerjarlsg.93, Vq. vudkontor Engelbrektsplan.Sthlm 7; '- Zelma,Fru" Kronobergsg. 19, C. kontorstid 10-3; tlf 5510,7843, 7844, - Gustaf, Ka,pellm~st.,.od13ng. 38 1V, Va. Norr 53.,..,...' - Emma, Modist, Humlegårdag. 15, O. Afdelningskontor: å Norr: Kungsg', 66, -c.oscar,.premiär- o. Förste solodansör v. C.; tlf , Norr 8101; å Söder ; Ko Operan, Birgerjarlsg. 93, Va. Hornsg. 64 A, Bö.; tlf 17498, Söder, ~J. A.,,,fnkefru, Birgerjarlsg.93, Va ; åkungsh.: Kungsg. 73, C.; tir - V. A., Ankefru,.Roslagsg. 22, Va , Norr 60 48; kontorstid för afdel- Troselius, A.,. Kass:a, Birgerjarlsg, 65, Va..ningskont '- Elin, Lärar-a, Slagsta, Fittja; tlf Fittja Tryggelin, E. H., Arkitekt, Birkag.4 Al, Va, 19 o ". ~ E. V., Konstnär, Birkag. 4 Ar, Va.; atelje Trosell, B., Underoff', Asög: 22 1, Sö. Mästersamuelsg. 59 lv Ö. g., C.... Trotzig, Ko A. F., Oivilassessor.Kungstensg. Trygg?r, Agnes, Fru, Birgerjarlsg: 88,.Q.: 42, Va.;. tlf , - C. E., Revisor i Riksb., Birgerjarlsg, -': C., Fru, yalhallavägen96 III (f. d.45a), Ö. 98 II, Va.; tu v- Ida} Fröken, Karlavägen29, Ö. - Ernst, Statsminister, Laboratorieg, 4, Ö. Trowalt~, Alfred) 2 r. C" Direktör, Kungsbroplan ' Dj.. tlf Trygve, O. S., Afd.-chef...' '...' v. Försäkr-aktieli., - Edla,1'hulip" Tandläkare, Kungsbroplan Mälaren, Tuleg. 30, Va.; tlf Vasa , 2 1V, C.".. Trysell, H., Raksalong, Surbrnnnsg. 30, Va.; Truedman, J ohan, f;d.~aildl., Dalag. 39, Va. tlf Norr ; bost. Hagag. 44, Va. 'I'ruedson,.K: :E., Dir:,Scheeleg. 13, C. f'rysen, Oscar, Bankokommiss., Högbergsg. 'I'ruedssonvJohn, f; d. Handl., D,a'lag. 39', Va. III t. v., Sö., o - C.M.~ Kontorschef Nytorgsg. 19 A, Sö.; - C. J., Inspektor, Stora Sköndals gård; '.,. W sthlm 4; tlf Södert. 48.,".., 'I'rulsonv.Kerstin, Frl1, Hornsg, 43 III, ss., Trådlös Telegrafi, Svenska A.-B.,se!3v~n~ka. tlf Söder i.. A. B. Trådlös Telegrafi.. '.. '..'.Trulsson, Nils, Direktör, Hofslagareg. 5, C.; Träarmatur, Nya A.-B.,' Belysningsarmatur" tlf-norr 28347;.. i parti o. minut, KUl;tgsträdgårdsg.12, I 'Tryqom,Martin, Vaktmäst., Högalidsg. 44 A, C.; tlf 216')9. Telegrafadr. :»Träarma~. Si/.,",.. tur». ''F HULBSKANDJNAVI.~N.S --~-~-~-~---~~-- STÖRS T A Llf;f.Ö RSÄ K.~lNOS:BOi~A'~, "':+'1'" '~r ""l '; "'.' Ansvarssu_~~!:,c:a 590, kronor.- '. ",_~ i; " 'S3,'Ädresskai derll 1924 ',..,"

11 1026 Trä(1gärdell-Tullstyrelsell. Trädgården, Blomsterhandel, Kungsg, 64, Trönnberg, P., Folkskollär., Agneg. 7, 9. C.; tlf A. Gustaf F., Öfverste, Danderydsg. 28, O. Trädgårdh, Johan, Akeriäg., kont. o. bost, Tsappos, T.J.,.Handl., Malmskillnadsg. '42, C. Olofsg. 14, C.; tlf 9870, Norr M., Svampimportaffären, - Engroslager af Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Hall- alla sorters svamp o. sämskskinn, G,Ia ström, Greftureg. 24 A,,O,;, tlf Brog, 23, C. -, Träff, O., Västmannag'.28 III ö. g., Va.; tu 'I'schernichin-Larsson, Jenny, Fru, Sur- Vasa brunnsg, 27, Va.; tlf Vasa 102.[,6., Träfraktbyrån A.-B., :verkst. dir. Kapten Tuberkulos,Svensk~NationaUör,eninge.ilrriot, Paul.aagelq~iSt, Arsenalsg. 8, C.; tlf ~~~rö ; 16, O.; kl. 11~3;,:lf 9291, Norr 1670, 1671,mte!urbana 16?O, ~4:70!. Tuberkulosb:yråer" Sthlms Stads, se Sthlms i~apten. Hf'gelqUlst bost. Prästgårdag. Stads Upplysnings- o. Underatödsbyråer...,So., ti 71 ~8.... Tublack, A.-B.,Gen.-agentur.K'altsiegelwerks Tragardh'& Co, Ba?-kuaktleb., jtegermgsg. 8r, flyt. lack i tuber, St. Vattug. ~O, (J., C.; tlf.9836, 9838, 9839) 984\iI 'I'ubus-Pannan, Ensamförsäljare Arthur Fell- - Oscar, Dir.,.Brunkebergstorg 13, C.; din, Drottningg.Y'i, G.; tlf Norr 230;30) tlf Tudor Ackumulator-Fabriksaktiebolaget se - J. H., Fil. kand. Upsalag. 4, l:'a. "Ackumulator etc. '. - A. '!J., Fil. lic., Linneg. 80 III, O.Dj.; tlf 'Tufvesson',L., Fru, Uplandsg, 41, Va '.. ' III - G.' '1'.,. P os, tt'" Jans. tell).." K' ap t ensg. 9, O. D 'J.. - Elisabeth, Froken, Idung. 14,Va.; tlf l _ se äfventhufvesson o. 'I'uvesson, Vasa Tulin se Thulin. - Hilma, Fröken, I~ung. 14III, Va.; tlf Tulla~der, C., Dir., Råsunda;tlf Rås Vasa 120 ~6. Tullberg, Hasse W., Aktiebolaget, Boktryc- - C. G., Posttj.vman, Upsalag.4, Va. keri bokbinderi bok- o. blankettför- - Ivar, Professor v:. Statens ~k?gsförspks- lag,' :6.lm~ndustri, Kungsbroplan 3, C" anstalt, kv, Stadet 20, Lidingö VIlla- _ Hasse W.Bokförläggare. Banerg. lom stad;.tel. Li~.:ö 694; tjänsterum.: tlf O.Dj.; tif 71304,. ~,., E~perJmentalfalt~t 33. -O. V., Fru, Plemingg. 12, C.. - F.!!i., f. d: R:yttmast., Dalag. 56-B,,va. - K. E., Han.~l., Sjumilastöflarna 6, Smed- I - Emil, S~~tlOnsmsp. och ~rafikche!~assist., slätten, Appelviken:, ' Salts~.obanaI). (Stadsgarden), Sibylleg. -F., Profess:a, Jakobsb.ergsg. 26, C. 14 ll o. g:? O.' Tullexpressen. Jämvägatullen, Elara strand, - Axel W., 'l'janstexpan, Odeng. ld!", Va.;tlfu.; tlf Norr 2915~. Vasa Tullgren, Albert, Professor,.Förestånd. för - Folke, Kommendorsg. 35 v, O.. Entomologiska afdeln., Centralanstal- Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska, Dir. ten, Experlmentalfältet.., Hans Bruu,.Norrtullag. 69,' Va.; kon- -Gustaf, Revisor hos Telegrafstyr., Dannetor o. lager. Block- o. fanersågar, fa morag. 10, Ya.; tlf nörknifrnaskiner samt A.ngtorkar. Tnllström, A. G:..Departem.-skrifv. v. Arme- Träkol, A.-B., Fabrikstillverkade bostadshus,. förvaltn., Olgndsg. 42 ll, Sö. J) Vansbrohusen», hufvadkontor o. fabrik l-e- Elin, Lärar:a, Ostgötag..29, Sö.. Vansbro, kontor Fredsg. 3, C.; tlf Tullstyreisen, General-, Skeppsbron 3~, Träkompaniet, A.-R., Vikingag. 14 All, St.; 'vaktrummet tlf Va.; tlf Vasa Generaltulldirektören; tlf ' Trämaterial, A.-B.;Valling. 33 ll, C.; tlfnorr Kameralbyråchefen; tlf Kanslibyråchefen ; tlf Trämjölsfabrikerna, Svenska, se Svenska Trä- Revisionsbyråchefen ; tlf r mjölsfabrikerna- Tullbehandlingsbyråchefen ; tlf 83 95, 'I'ränkner & Co, Ludv., Agenturfirma samt P'ersonalbyråchefen; tlf Maskin- o. Elektroteknisk Byrå, kon- Kameralbyrån tlf 83 34; kamreraren tlf for Sågareg. 10, Sthlm 2; tlf Söder 53 20; 14012; förste revisorn tlf 15723; matebest, s. h. riatförvaltaren tlf 'I'rässman, C. G., Verkmäst., S:t Eriksg. 6)., C. Kanslibyrån : sekreterarna -tlf 21988; no- Träul1fabrikernas Försäljningskontor, inneh. tarierna tlf 15695; registratorskontoret B. Risberg, Narvavägen 24, O.Dj.; tlf tlf , Revisionsbyrån tlf 8348; förste,revisorn Trävaruindustrien red, o. erp.lästmakareg. tlf 14010;. restitutionsrevisorerna tlf 10, a; tlf ;,Giriga revi:s<!rer,tlf 8348; stadonkopings 'JURIDISKA BYR4. Ull HAMN OAT A N

12 Tullstyrelsen-Tunell. 1027,,Tulls,tyrelsen (forts.): Tullverket (forts.): tistiska afdelningen, chefen tlf 8330; Tullafd. för postpaket, Kungsg.76,,G. ; statistiska afdelningen, personalen tlf tlf 1829; kontoret tlf 24818; före ; vaktrummet tlf ståndaren tlf 15777; Vasag. 13, G.; 'I'ullbehandlingsbyrån, byrå inspektörerna tlf tlf 8396, 8397; hufvudlaboratoriet tlf Tullafd. för järnvägsgods, Kungsg.76; G.; föreståndaren tlf 23614; öfriga Petsoualbyrån, byrå'inepektören tlf ; tjänstemän, tlf 15776; varuhallen tlf afdelningen -Bkeppsbron 10, tlf ; tullkameralafd. tlf Tullverkets undervisningsanstalt tlf 14094, Central bangården, tullafvisiteringslo kalen för resgods: tli Knstbevakningslrrspektören tlf 10272; assi- Riddarholmshamnen, St.,,packh.tlf 'steuten tu , 64 06, tullbevakn. tlf 847. Tullverkets lokaliörvaltningar: Stadsgårdshamnen, Sö., gamla tullhu- Tulldirektörsexpeditionen, kansliet Skepps- set: föreståndaren tlf ; packh, bron 46, St., tlf 24 84; kassakontoret, tlf 19 88, bevakn. tlf 1923, packh.- Österlångg. 49, St.: tlf karlarnas expo tlf Tullkameralkontoret, Skeppsbron 38 I, St. Stadsgårdshamnen, Sö., nya tullhuset:. tlf 8331; tullkommissarie tlf tullk. föreståndaren tlf 24859; exnederlagsafdelningen, Skeppsbron 36 1, peditionen tlf 8399, packh.jutev.exp ) St.; tullöfverkontrollöreu: tlf 15791; tlf 6389, tullbohandl-iokalen l tr. exp.f. transitgode jämte nederlagsexp, tlf 6399; maskinexp. tlf , tullf. vin o.spirituosa: tlf 15792; neder- fria expo O. varuhaliarna tlf 24947, Iagsexp. f. öfriga varor: tlf ; tull- ned. kont. tlf 6380, bevakn. tlf 19 32, mästaren o. öfveruppsyningsmännen: packhuskarlarnas expo tlf tlf Tegelviken (endast bevakningskont.), Tullbehandlingsinspektionen, Skeppsbron Sö.; tlf ' 38 n-b- Bi.; tullöfverinspektören tlf Fiskarhamnen, Sö. (endast bevaknings ; öfverkontrollören tlf 24850; kont.), tlf öfverillspektörens assistent tlf 24851; Värtan (endast bevakningskontor), tlf tullbehandlingsinspektionens kontor tlf Värtan ;tullbehandl. ärenden o. profsam. Tumba Villastadskontor (Aktiebolaget Billingen-tlf15778; laboratoriettlf15790; liga Tomter), Klarabergsg. 581, G.; tlf stora tullpackhuset (öfveruppsynings- 7055, Norr mannen m. fl.) 15775;utevägningsexpe Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expobarnditionen, Skeppsbron 34~b', St.; tu husg. 8, G. (Sv. Läraretidnings FQrlag) ; maskin- O. tullfria tlf 14844; 'I'unander, Eric, Kristallaffär, Västerlångg. mallers ta tull paviljongen 15779; norra 24, St.; tlf , O. S. g. 47; tlf Norr 47. tullpaviljongen tlf 8333; södra tull- Tunberg. Sven, Professor, Birgerjarlsg. 2, paviljongen tlf O.; tlf Packhuskarlarna. exp., Skeppsbron 38, St. ~ se äfven Thunberg. Itlf Tunborg & Co, IÅ.-B. Fr. V., Hamng, 'I'ullfiskalen, Osterlångg. 49 II, St.; tlf I, G. Damskrädderi O. lager af non- Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron veautees i siden, och ylleklädnings- ~ , St.: tlfi842; utgående kla tyger m. m.; tlf 47 46, Norr 281; kont.' o reringsexpeditionen O. expo för utgå- tlf ende hamnafgifter tlf 24886; tullbevak- - se äfven Thunborg.. ningschefen tlf ; tullkontrollö- Tunelius, Selma, Ankefru, Roslagsg. I'l, Va. rorna, tlf 18 42; uppsyrringsmanskont., 11 Tunell' Skeppsbron-tuv>-, St., tlf 20840; bevak- ~.~~-' 2 Thunell ~~~~.~--~~~~~~ningskontoret Skeppsbron 40 n b.., Si.: _2 J. W., Byggmäst., Äsög. 28,' Sö. tlf _2 Petrus, Byggn.-inspektör, Greftureg. 76 BI, Tullförvaltningen i frihamnen, Värtan; O.; tlf Osterm, tullförvaltaren, tlf 74720; tullkamma- _2 E. A., Dir., Varfsg. 10, Sö.., ren tlf' 74722, packhuset, tlf ; tull- _2 Kurt, Dir., Katarinavägen9 A, Sö.; tlf'! bevakningen, tlf Söder 1000.' 'I'u l l af'd e l riin g s ko n t.or: _2 A. H., f. d. Fabr., Lindvägen 15, Grön- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen, dal, Liljeholmen.. G.; packh, tlf 14014; tullk. 8332; _1 An.~a, Fröken, Ostermalmsg. 31, Ö.; tlf tullbevakningskont. tu 95J,. Osterm 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G. O R]l; B R O 'J \ '

13 o Turisten o" o o ' I,. o 00 o o NOfr 'o anrop Meijers, Skeppsbron»Excelsior»: T., Sibylleg. '. o o o 1028 Tunell-Tyllen. 1 Tunell; 2 Thune}1. 00 Twilfit, KB., ~orsettfabrik o. o försälj~., Nybrog. 1.1,O.; tlf 75853, 75.? 54.. grid, Froken, Dalag. 18, Va.; tlf Vasa Tvålhuset Resia o 35 O.; o filialer: o. Götg.',13, Sö., Hornsg.' 63; Sö., Sig- 000 _2 Carl A., G~ossh., Renstjemasg. 14, ss... tu:nag. 16, Va., Tomtebog. 12'0 Va., -2Karl, Grossh., '!'oil\tebog.. 51V,.Ya. " Regeringsg. 82, Q., Birgerj~rllig. 108, _2 Alo red, Grundläggare, Rörstrandeg. ~$II, Va., Odeng. 19" O. Va.; tlf ' Tvättcentralen, Tuunelg. 17, C.,. _1 C. Aug., f. d. Ka,mrer i Riksbankens Tvättinrättni.ngar: '."- Hufvudkontor, Tjärhofsg,,3" Sö. 'o, Barnängens Angtvätt, Bondeg. 83, ~Sö. -,1 K. O., Ko~t. chef, ';I'omtebog. 5, Va. Centralbadets Tvättinrättnings Åk.".2 Henry, Polisman, Torsg. 23, ~ a.; tlf 820']0. tlebolag, Holländareg.9, C.; tlf 23394,' _2 A., Å.-B., Papper o. Elektrisk materiel, Norr Ombesörjer linne-o. ylle- St. Nyg. 10 & 12, St.; tu tvätt samt mangling. _2 Gösta, 'I'axeriugsaasist., Renstjernasg. 14, Bxeelslor, Birgerjarlsg-Bä G.' tlf namn- Sö.; tlf Söder 24,40. ' o o utfö'r hushålls. o. _2.S, Henning,.Valsmassefabr., Tbunell& Co, li:e~rtvätt samt strykning;'.' Hagag. 20, Va.; tif Norr LillSjönäs Tvättinrättning, Ulfsunda: tlf Tuner, Robert, Fabrikör, Västmannag. 66, DUs. 79..' Va.; tlf 802D3. o C., Aktieb., Norr Mälarstrand, Tungsten Wire Works k B., Ringvägen 98 C., nedanför Karel. Inst, o Sti.; tlf ' Stora. Essingens Ängtv'iitt, A.'-B., Stora Tunnell;llagasinet, Bosättu-affär (inneh. Fin- EssIllgeI,l, ~thlm l. t Första kl~ss tvättgal von Sydow), Norrlandsg. 30, C..!l' strykmrattn. ~e annon~ SId Turbintabriks Aktieb. Ljungström Svenska Sode,rmalms, Badsbug. 4, So.; tlf 25 82, Klarabergsg. 21 Il, C.; tu 21'167 elle: ~.öder :.. '.: : namnanrop:»asea». Hufvudkontor o. Tvatt. o. Strykinrättn, Ideal, Regermgsg.. verkstäder i Finspong..' 83, C. (ing. fr. David'bagaresg.)'; tlf Turen, S. E. H., Hofr. assessor, Fridhemsg o, ' '181, (f. d.4)~ C. ' Ostermalms tvättanstalt, John Wahlberg, Hotell o. Pensionat inneh. Fru Ce- Albano, Sthlm 6; tlf4744, Norr 4,78. cilia Håkanson, Vasag. 42, C.; tu ~mottagerkläd~r till tvättning, mango 'I'urlstföreningen, Svenska, Norrlandeg. 16 II, ling oc,h,~~ryklllng. Kläder afhämtas Sthlm 7: se' Svenska Turistföreningen. e~te,~.tllls~gelse~ Redbart: bemötande. Turisttrafikförbundets Restaurant Aktiebo- Billiga pnser. 00 lag, styrelse: J..Plodin, Nils Truls- Tvätt- & Strykinrättningarnas Inköpskontor. son, A. Rönnow ; kontor Tunnelg, 231,C. o 4, S~.;, tlf 304, 493. Turkiska Generalkonsulatet, Fredag. 6t, C.; Tybell, H., Rak- o. frisersalong, Tomtebog. öppet kl. 2:-4; tlf , 20, Va:.; tit Non; 24894;bost;Karl- _ Legationen; Birgerjarlsg. 6, O. ~ergsvagen ~, Va.; tu Vasa Turner, Amalia, Sybehön- o. Kortvaruaffär, TybOlll J. Olga, Froken, Hornsg. 104, Sö.;.tlf Van;1disvägen 24, ViL; Uf Narr ' So~er o'. 'o Tusculum, A.-B., N. Bantorget 20, C..; tlf - K.'. inneh. Ligna bradgard, bost, Hoga- 42 Norr ' lidsg, '30vI, Sö.;, tu o 'Tuvessoh, Joel, Folkskollär., Hagag. 56; Va, - J,., Poste~p.; Frejg. 56, Va: o Tuweson, Ottilia, Tunnelg. 19 B,C.; tlf Tyden-Byström, o Fru, Tegnersg,8, Va. _ se äfven Thufvesson o. Tufvesson. 'I'yden, E. O, E., Ing., Handtverkareg. 36, C. Tve)lgs,tröm, 'Y., Fastighetsäg., Greftureg. 63, - Ebbe, ~apten v. Fortiflk.; Östermalmsg. O.; tlf Österm, o o 57, O.; tu Norr 215,87, _ C. M., Grossh., Karlbergsvägen 82, Va.; - A". Kommendörkapt., Ostermalmsg.23, _ tlf~m~ _ ~tlf~ffi se äfven Thvengström, - Amalia, Ankefru, tlf Vasa Drottningg. 110, Va.; Tvermoes,S.:: Kungsg, 28, C. Skand. afdeln- ~ Anna,.Änkefru,Handtverkareg. 36" C. k(!jlltor för: The Forestal & Railways Co,Ltd, Extract Land, Timber The.N atal - Tygförrådet, se äfven Thyden. se Sthlms Tygstation. o 'fanning Co.,Ltd, The Calder and Mer- Tygmästarens' exp., se Sthlms Tygstation. seys Extract Co., Ltd. Postadr.: Postb. Tygverkstäderna, se Sthlms 'I'ygstation. 2~8, Sthlm l. Telegr.-adr.:»Tv.ermoesll; Tyllen, Fredrik, Agent, Frejg. 57" Va.; tlf tlf o K=8", o SVENS~AM~lAl~ VERKE,N,MÄST~~R:n~~~EåL~ 22,

14 , ' Tynell-'-Törnblad. 1'illeH" i; O,L.,.dr, Hjärneg. 10r, c.'; Täby Snickerifabrik, inneh. E. ~tl(c3l;160.:,... ":..,Valling. 29, C.; tlf 4066.,,.--:-"Anna 1(., ;Fru,Florag. 12, Ö. Täckholm, R. V., Fil. dr, Hofslagareg. 1, C..,...,.;se äfven. Thynell. - Gunnar, Fil. dr, Docent v. Sthlm s Hög" Typo'chroma,.;I<'abi'iken, Tryckfärgsfabrik, skola, Observatorieg'.17, Va.,,..: Bon~eg.,lS-:22, Bö:; tlf 3 SS, Söder - C. W.; Guldsmed.Dbservatorieg.Ti, Va.; "\ tlf Vasa _ Typografförbundets, Svenska, Expedition o. Täckliud, Magnus, Ingenjör, Strandvägen 13; Platsanskaffningsbyrä för typografiska Ö.Dj.; tlf " : arbetare! 'Jakob~g.22 A I, C.; 'tlf jl406, Täckström, K. E., Kamrer, Krukmakareg., i,n'otr 6247.,.' _'. ' 50, Sö. TYPJ)gt~fiskaFörtlningens Expedition, Ja- 'I'äge, M. C., Änkefru, Svarteneg. 16 & 18J Sö;, k:obsg>.22ar; C.; tlfn'orr7577, öppen - se äfven Thege. V.-:~l och4:-;-6,lörd.11-;-3. Bibliotek: Tägtrneije);, John, Kammarskrifv., Grefg,.n~ana.kl. r),'15,,6,30e. m., torsd, kl. 40, O.D.}.. ;7.30:'-9,e.'m.Sangkör o. musikbiblio- Tägtström, E. G., Ingenjör, Barnhusg. 8 l 1I Jek:-' fred, kl.' 8 e.i.m, Orkester: onsd, ö. g., G.; tlf Norr ,,~ 8.11>' e, 111., '",.,.. - E. G., Sekr. i K. Medicinalstyr., Braheg..Tyrk, J.. S. K., FiL dr, Klara V.Kyrkog. 5 Il, ö. g., Ö..~".,5" q,.. ~ C. r. A., Taxeringskommiss. i ICungsb:s. Tyselius', '1., E(tr., A.-H., Juvelerare, Rege- östra uppbördsdistrikt,slottsbacken 6, i ringsg, 18,. C.; tlf Norr St.; tlf 10263; bost. Storg.18 III,O.D,j.,, seä(yimthyselius., tlf N9.rr ,. Tys~ll,J. Harald,Agentur for Hugo Bruse- - L, G., Ankefru, Storg. 18, Ö.D}; ',wipz; Västmannag. 99, V~.; tu Vasa Tändsticksaktiebolage't; Svenska, se Svenska Kont. N orr!andsg. 13, C.; tlf Tändsticksaktiebolaget., j,,i 9240, Norr Tändsticksfabriker, A.-H. Fören. Svenska, ",...'..-,Knut, 'Grossh., NorrtuIlsg. 27 B, Va.; tlf se Förenade Svenska 'I'ändsticksfabr. Vasa 'l'ändstrcksvirke, A. B., V. 'I'rädgårdsg' 17, -"se'äfven Thysell., C.; ur 6947, 10447, 22024; 22025,.Tysk,.C.A., Fastiglr-äg., f. d. Landtbruk., 5590,5560, Norr 207. "o ',.Odl;lng. 88, Va.; tlf Tärnlund, C. A., Red.; Klarabergsg. 42 Il " (J. - Paul, Kontorist,Solnavägen 117, Va. Tärnström, C. J., Gravör, Roslagsg, 3.5,Va.,-G,. A., Med.',lic.,Odeng. 88, Va. - se äfven Ternström.,':.", Tysk-Svenska' Gumrnidepoten, Odeng. 63, Tärnö, Anna, Fru, Karlavägan 75 AlV". Q.Dj.. Va;.;:W Vasa 2723., Tönseth, Thorleif, Dir., Svedenborgag. 2, $.ii:;' Tyska Föreningen, 'Regeringsg. 28BI, C.j tlf tlf Norr Töpel, F., Byggn.-snick.; Regeringsg. 40, C. -'-- Genen\lko~sula~et, Hofslagareg. 2, C. Törn, Julie, Fru, Cigarr- o. Tidn: :a{fär, B~); - Hemmet, Ostermalrnsg. 62, O.; tlf Norr gerjarlsg, 117, Va. " ,, " Adele, Förest:a, Bromma ålderdomshem: - Kindergarten, Braheg, 62, O. ;tlf Osterrn, postadr, Sundbyberg se äfven Thörn. - Legationen; Hofslagateg. 2, C" Törnberg, ICar! K, Direktör i Bveriges-Ur- _ Passbyrån, Hofslagateg. 2, C., öppen makare Akt~eb., Bådmansg. 2(i, O., -hvard, , - A. V., Fabr., Akehjelmsg., Ulfsunda. -'-- Sällskapl;lt; ll:dr. F. A. W.Jacobi, Vårta- -'-- S., Fröken, 'l'egnörsg. 25,,Va... h' vägen 6, Ö.Dj.; 'tlf Styrelse se -'- Gunnar, Herr, Skeppareg. 31 Il, O.; tlf,,' [4323 aj.. ' , ', ' Tysklind,,S: T., Ing., Karlsviksg, 31I,c.; tlf - R., Kapellmäst., Jungfrug, 7 A, Ö, ,Per, Slakteriaffär, Tyskbagareg 9, D.Tysta Marie», Kafe, Regeringsg. 26, C. tlf Norr 20637, bost, s. h. n.b. Tnta skolan, Lidingö villastad; tel. Lid:ö - se äfven Thörnberg. " 457. Styrelsens exp.: Drottningg. 3Pr, Törnblad,. N. P., Boktryckare, AIströmerg~ C.; tlf elv, C. " _ "',.', l. ' Tystberg,. Gerda, Fröken, Ilagag. 52, Va. :... Axel, Damskräddare, Malmskillnadsg. 32,. -t--r- Hugo, Grossh., Ynglingag. 15, Va.; tlf C.; tlf Norr " Vasa 11260: - Elsa, Postexp., Kaptensg. 14 Iv,O.Dj.;tlf Tång, se Thång, Tangring, Maria, Fru, Kammakar,eg. 39, C. - se äfven Thörnblad., '.. muues:kanuinaviens STÖRSTA i.lfförsi~;~i,~gsbo,\~a.9 \ ',:','" ; "0: ' ", '"....,Summll kontant vinst -. till de försäkrade 25.,400,OOOkrono'r. "?", *~, '..,

15 1030 'I'örnblom-e-Törnqvist, ". Törnbloms Amlonsbyrå,Drottningg.48 I,G.;Törnell, D. B., Laxhandel, Tunnelg. 11, G.; tlf 11 '83,,155 12, Norr Efter kl.' bost, 'I'egnersg. 5, Va. " 6-,30 e. m.: tlf 12463, Norr Gerda, Lärar:a, Vintervägen' 32 A, Rå- Törnblom, Anders, Byråingenjör, anst.vv sunda; tlf Rås Järnv.-styr. Maskinbyrå, Vanadisv. 32IV, - Ivar, Tjänsteman (A.,-B.Sv. 'I'obaksmono- Va. pol et), Hornsg, 70 v, Bö.; tlf E., Cigarraffär, Dalag. 48, Va. Törneman. 1. A. G., Civiling., f. d. förest. - Hilda, Fru, Krukmakareg, 44, Bö.; tlf för Persbergs Nitroglycerin o. Spräng-, Söder I ämnesfabr., Observatorieg. 11 II, Va. - Karin, Fröken, Prästgårdsg. 21, Bö.; ~H - Anna, Fröken, Observatorieg, 1IIr, Va.; Söder 3269.,~ tlf V'asa J. G., Godsäg., Odeng. ln v, Va. " -;- J. Axel G., Könstnär, Dalag, 7, Va - A. R., Ingenjör, Dalag. 84, Va.; tlf TörneqnisuJ ohn, Red.,Klarabergsg: 56 IV, G. - L. E., Ingenjör, S:t Eriksplan 6 B, Va.; Törner 6 G. E. E., Afd.-chef,Valhallavägen tlf '. ~ 4 & 42 (f. d. 103), Va. - V. A., Kapten, Braheg. 31, Ö.; [tlf Norr - O.Edv., Bökbind., 'I'[mmermansg 31,Bö , kontoret tlf 11 83, 15512, Norr ~ Lydia, Fru, Lärar:a, Ofre Bergsvägen 22, ~ \ _ Midsommarkrans,en. '. - Carl J., f. d. Kontrollör i Tullv., Eriks- - A., Kött-, fläsk- o." matvaruaffär, 8:t bergsg. IF, Ö.; tlf Norr Paulsg. 7, Bö.; tlfsöder 13943;bost. - Carl J., Lagermästare, Prästgårdsg. 21, Midsommarkransen ; tlf Liljeh Bö.; tlf Söder ~ M.,.R., Musikfanj., Döbelnsg. 60, Va. - K. Gustav, Läroverkslär., Asög. 47 D, Bö. - Karl. A., Polisman,..Högalidsg. 52 B, Bö. - G. A., Maskinist, Birgerjarlsg. 96 1V, Va. '- Alfr., Predikant, Ofre Bergsvägen 22, - K. E., Målare,. S:t Eriksg. 41, G.; tlf Midsommarkransen. Kungsb, Klara, 4nkefru,Kocksg. 28 lii, Bö. - Hjalmar, Skräddare, Brunnsg. 7, G. - A. L.,.Ofverstelöjtn., Polhemsg. 31, G. - Carl, Spårvägskontr., Frejg. 31, Va.; tlf _. & Jaerde, St. Vattug. 10, G.; tlf ,Vasa se äfventhörner. - H. A. E., Tandtekn., Uplandsg uppg. Törnevall, G., Källarmästare, Badstug.fl, Bö. A, Va.,'.. I'örnfelt, J., Redaktör, Nybrog. 53, Ö.; tlf - Axel, Tjänsteman, Kommendörsg. 17 I, O ', - Carl, f. d. "I'ullupps.vman, Högbergag. Törngren"E., Fru, Syhehörsaff., Pålsundsg, 58 lii, Bö., 8; Bö.. ' - Axel Oskar, Vaktm., (Riksmuseet), Hol- - C. A., 'Hand l, (mjölk-, speceri- o.vmat-:' ländareg. 15 II, G.; tlf Norr varu-), G:a Brog. 51, G.; bost. s. h. - Alma, Ankefru, Klara N. Kyrkog.32, G. -T. W., Hofint., Bergsg.2 Iv, G.; tlf se äfven Thörnblom.. - Frans, Källarmäst., Agneg. 12, G. Törnbom, H. V., Glasmäst., Regeringsg. 61, G. - Conrad A., Prakt, läk., Nybrog.14 A II, O.; - G., Lärare, Torsg. 54, Va. tlf 75411, Norr Törne,C. J., PlåtsIag., Helsingeg. 1~, Va. --:- B., Professorska, Bergsg. 36, G.;tlf se äfven Thörne... Törnlund, Erik, Oigarraffär, Surbrunnsg. 47, Törnebladh, C. G. H., Bankosekreterare, BIa- Va.; tlf sieholmsg. liv, G "-'---'-.---'-'..~-. -r-r- ~.--"--'-'~.-- _ Gerda, Fröken, KarJavägen 64: O.Dj. l TornqVlSt!.. 2 To~nqU1st, ~!orn!,-v~st, _ T. V. A., Skeppsklarerare, Kungsholms. '. 4 TornCwlst; 5 Thornqmst.. torg ~.4, G.; tlf t, _3 J. E., Barberare, Jarl ag. 00, Aspudden. - Marie, Ankefru, Grefmagnig, 4, O.Dj.. -'-"E.. H., Bokh., Södertörnsvägen43, En- Törnebohm, Ivar, Kammarskrifv. i Riksb., skede... ' Timmermansg. 2 A, Bö.; tlf Söder 'il 02., -;-1 L., Departementskrifv., Tunnelg. 1 B; G.; - Ellen, Professorska, Tre Liljor 3, Va.; tlf. tlf Norr Vasa _1 G., - Dir.-assist. i Frans Svanström & Co - Robert, Redaktör, Flemingg. 13 1v, G., Pappershandels A.-R, Jarlag. 4, -Asp- Törnell,.K. A., Aktuarie, Kungstensg. 60 1V, udden; tlf Aspudd. 174 o.»svanström Va.; tlf Vasa ' & CO»).'-, Gu~~i,Fru, Svedenborgag. 4 B, Bö.; tlf _2 Hil~a!J~ Dokt.a, Styrmansg.. So.b et. h., Soder ,O.D;.; tlf Osterm ,.. - Ernst, Kanslisekr., Notarie i K...Hofkon- _1 G. A., Droskäg., Vikingag. 5, Va: - sistoriet, Styrmansg. 33 IV, q.dj.; tlf 1 -"s,,c,. E., Elektr. svarfveri o...r()parations-' -----'!!!!.f~.,verkst.,storg.16, Ö.Dj.;tlfOsterm JONKOPI.~G8' JURII)ISKA.. DYRÅ ;;;, f5 HAMNGATAN lg '-_-!.:c..

16 Törnqvist- Uddin , 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C.,.. 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist. '...,. - se afven Thornstrand.: Törnström, se Thömström.. _2 Anne-Marie, Fil. mag.isekr. hos Diakoni- Törnvall, G. E., Fil. Dr, KaplansbaokenS.C, " styrelsen, Jakobsbergsg. 15, C. - Harald, Ing., Valling. 19, C.; tlf Norr I Anders; Folkskolläj., Sunnerdahlsvägen , Smedslätten, Appelviken;tlfAppelv. - 'I'iljla, Modemagasin, Greftureg. 13, O.;. '102., bost. Artillerig. 34 B, Ö.Dj. I Amelie, Fru, Lärar.a, Upsalag. 3, Va.; tlf - G. F. T., f.. d. Rektor, Odeng. 49, Va., Vasa Augusta, Ankefru, Valling. 19, C.. _1 D. J., Frukthandl., S:t Paulsg. 25, se. Törnwall, Hulda, Ankefru, Klara N. Kyrkog. _1 Anna, Fröken, 'Sjuksköt:a, Aspuddens 31 II ö. g., C. <.sjukhem, Aspudden. - Olof, Flemingg. 17, C.; tlf Kungsh o _1 Ester,.Fröken, Gymn.vdir., Aspuddens - se äfven Thörnvall..- sjukhem, Aspudden. Törnvaller, K. K, Järnv-tjänstem., Präst- -IWUhelmina, Fröken, Odeng. 94, Va. gårdsg. 44, Bö.'. ~l C.J.,f.d.Gaständ.,Jakobsbergsg.33~ö.g.,C. Törnå, C. F., Vaktm., Greftureg. 34B, Ö. _1 A., Handl., Bosätt n-affär, Katarina Bang. Törsleff, Thor o. Folke, verkst. dirjer ia.-b. 13, Bö.; bost. Bondeg. 6, Bö. _~_Sven, Handl., Renstjernasg. 20II Ö. g., - W. S. rörsleff, Mattis, Ankefru, Nybrog. Lutzeng. 9, Ö,. 7, O.Dj.; tlf Bö.;, tlf Söder 41~ , _1 A.A",H., Ing., Artillerig;34lII ö. g., O.D}. Tössebageriet, inneh. Fru Helga Södermark,,~" Carl, Inspektionskonst.,.Uplandsg. 8, C. Karlavägen 77, Ö.Dj.; tlf ,-2 Clö~Georg, Kamrer, Ostermalmsg. 19 1V, _1 Helmer, Konsult. Ing.,.kontor Drottningg. U. 47; C.;. tlf 16609; bost. HolIändareg. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. musik- 31, Va.; tlf agentur), Lindhagensg. 13, C. -;1 Ade.le, Professorska, Strandvägen 4P, Uddeholms Röragentur, Aktiebolaget, Rege- \Ö.pj.;tlf Norr ringsg. 19 & 21Y, C.; v. direktör H. _IS., Red.,Torsg~ 48A, Va. Ahlström;tlf24058,24059,Norr _1 Eva, Sjuksköt.a, -,?-spuddens sjukhem, Telegrafadr.:»Storforsn. AspuddeIl... Udden, Ingeborg', Fröken, Skeppareg. 39, _2 J. E., Sjökapt., Högbergag. 12, Bö. Ö.Dj.; tlf Östorm _1,K..J.,.Skomakare, Linneg. 102 (f. d. 96), - H. L., f. d. Landshöfd., Riddareg. '45, O.Dj. O:Di - Axel Edvin, Vaktm. v. Sthlms Stads _1 Axel, Skomakartnastare, Heleneborgsg. ArbetsInr., Bö A, Bi). ' - Selma,.. Ankefru, Skeppareg. 39, O.D}.; :..."Carl, Svarfvare; Folkungag. 20 D, se. tlf Osterm _1 B. E., Tjänstem., 'I'immermansg. 31, So.; - se äfven Uden. /!. tlf Söder , Udden berg, Hjalmar, verkst.dir., best. Handt- _4 C. E., Tjänstem., Enskede. Magnebergsvägen 37, verkareg. bageriet, 84 lii, C.; tlf 31137; kontor Z- Döbelnsg..65 I, Va.; tlf _2 C. G.,Tjänstemanv. Trafikaktieb-Gränges-j-e- M., Dir., Storg. 25, Ö.Di..,.berg-Oxelösund, Riddareg. 9 A!", O. - Sigrid, Fröken, Nybrog. S3 III, O. ~" Gunnar; 'l'jänstem. inordstjernan, Dalag. - C. E., Ing., Kungsholmstorg 8, C..62:II, Va.; tlf Vasa., Lage, Krigsfiskal, Rörstrandsg.. 3, Va. _1 Gustaf, Tjäustem., Aspuddens sjukhem, - E., Köpman, Banerg, 19 Iv, Ö.Dj.; tif Aspudden ; kontor Smålandag. 22, C. _1 J.K.,Uppbördsman,i. 20:e roten, Narva- - Alma, l:e Postexp., Hornsg, 55 IV, Bö. vägen 20 I ö, g., Ö.Dj.. - W., Solnavägen 53, Va.; tlf , _1 S... H"Verkmäst., Herrängstomt 250, Uddgren, Gerda, Med. doktor, Biddareg. 1611, Alfsj., Ö.; tlf 74603,.. _5 Alfva, AnlFefru, Västmaenag, 131, Va. - Gustaf, Skriftställare, Pipersg. 6 Ill, C.; -;1 Joseflna, Ankefru, Uplandsg. 54, Va. tlf Törnros, B. Edvin, Ing.,Heleneborgsg. 5 AV, Udd holm, Erik, Urmakare, Östgötag. 26 A, Bö.. Bö.; bost. Tumba. - C. O., Stationsförm., 'I'orsg, 51 B" Va. Uddin, J., Kyrkoh., Norrtullag. 8 BIll, Va.; --:--Gust., Tjärhofsg. 42II" Bö.; tlfsöder bost. Komm.-huset, Liljeholmen; tlf 'I'örnsten, C. G., Sjökapt., Hornsg. 142 III, Bö. Liljeh ~i~ik:ing SK.OKRÄM INDUSTRI.~~T~~~O~. VIK~~G 1,I t L i 1,)

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström..

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström.. Törnqvist- Uddin 1031, 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg 10IV;C, 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist ', - se afven Thornstrand : Törnström, se Thömström _2 Anne-Marie,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer