A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2"

Transkript

1 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

2 ,', i i Tibell-e-Tidskriften Motor. 1017' 1iib~i.I;'E!i.,.Ingr, Torkel-Knutssonsg.25 l1i, Tideström, Elisabeth o. Wilma, Fröknar, Sö.j tlf Söder Luntmakareg, 6, C.; tlf Norr '. - L. A.,,Åpkefl'u, Jungfrug. 19, O. - Karl, Handl., Ärstadal 1, Liljeholrnen, Tiberg, D., Aktuarie, Helsingeg, 5, Va. Tideström, H., e. o. Hofrättsnot., Advo. - A. F., Kött- o. Fläskaffär, Österm.s'salu- kat, Kontor Drottningg. 13m, C.j tlf, hall 88 o. 89; tlf 75797, Norr 5446; 323. Kontorstid 10-'/25; personl. mot-. bost:nybrog.22 & 24 III t. v., O. j ankn. tagn.-tid '/23-'/25. Bost, Tegnersg.3811, tlf Norr Va.' tlf '.. s -s, Ca!l, Eftr., inneh.. J. G. Färnlöf,.!:ax, Tidevarv~t, Slussplan 9III, St.; tlfnorr 28242, Fagel, Hummero.Ostron m. m., Slöjdg. Norr ,,' 7" C.; tlf 31.~6, Norr : Tidlund, G., Målarmästare, Karlavägen 48, O" - J. A.,.f.,Q.. ~aderhandi., Skeppareg.Bö, - Henning, Tapetserare o.' Dekoratör, Ar-, O.D;.; tlf Osterm ". billerig. 14, O.Dj.; tlf'norr , - A~ton J., Urmak., Majorsg. 9 A, O.; tif Tidner. Arvid, Jur. dr, Karlavägen 881V, Ostorm , O.Dj.,; tlf Östorm. 952., ', 'I'ibloma Blomsteraffär, Hornsg. 64 A, Sö.; - A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, Kungstensg, tlf ,' Va. Tiblom, E. O., Kamrer, Polhemsg, 31, C. Tidning för Boktryckarkonst expovasag.~ 5, 'I'idbeck, G. R. Herman, Fabrikör, Ad. Predr Sthlm 1. ' ", torg 1 B, Sö.; tlf 10160, Söder 30185, - för Byggnadskonst, Karlavägen 36, O.; ~Joh. Herman, f.d., Fabrikör, Timmer- tlf mansg. l8,f?ö... ". - för Leveranser t. staten m. m.;: Bil. till - Knut, AJ-R, Jarnaffar, Storg. 25, O.D;.; Post- o. Inr. 'I'idn., Tryckerig. 4, St. tu 71764,' Norr , - för Svensk Snabbskrift organ för Me- -' Knu~ 'J.,V" Järnhandl., Storg. 25,0,Dj.; linska stenogra:fiförb.; utg. kapten' E: tlf 71764, Norr 7774, Nordfelt. Erp.Storkyrkobrlnken g w St. Tidbeck, J. H., Metallduksväfveri samt ' fabrik för metal ltrådsarbetcn, s:~ Tidningarnas Telegrambyrå, A. D., Paulsg. 32,Bö.; tlf 55 ;J3, Söder: , - C. G. O.,SibylIeg. 36, O. (T. T.) Kl. V. Kyrkog. BA, Sthlm 1. Tidblad, F., Lärftskramhan~I., firma,c. A. ~ pressens, centralorganisation, KahI& C?, Kommen.~orsg. 15, O. för nyhetsförmedling.. Införskaffar o. -:J.,E., Ankefru,..Parmmätareg, l & 3, C. förmedlar nyheter (iifven valuta-, var\~- ~~db10m, Tyra, Fro~en, Pipersg. 12, C. o. aktienoferingar). från in- o. utlånl~deb!ad, Ture, Artlst~. Stlgbergs~: 27,. C. det till pressen O. enskilda abonn.vsamt Tldeh~s, G. H., f, d, ~:.ra~e.v. M~.Ila fol~sk., ombesörjer nyhetsförmedlingen till ut-. S.t Paulsg, 33~., So., tlf Soder 3Q654. landet, med hvars ledande nyhetsby- Tlede5.~nSö.?~IT~4~g89.tur, Heleneborgsg. råer 'l'. T. står i direkt förbindelse.' Tiden,,~okförlagsaktieb., Själ(lgårdsg. Tidningen Charme, Dam- o. Modetidning, (f. d. Skärgårdsg.) 13 m, St.; tlf 9470, Drottningg. 82\ C.; tlf Norr ' Norr 239,59. Förlagschef Karl Olsson, - Sortimentaren, Red. O. expo KlaraN. privat tlf Kyrkog. 34, C.; tlf Tidens, Bokförlagsaktieb.,Tryckeri (f. - Templar.Kuriren, Byrå o. expo Kammad. K. B. Boströms), Själagårds~. (f. d. kareg, 27 II ö. g., C. Skärgårdsg).13, St.j tu ti1l5; Norr Vårt Stöd, Red. O. expo Hornsg. 961, Sö. 1- Nya,8juk- o. Begrafningskassor, expo Tidningsaktieb. Idun, :Mästersamuelsg.4l>,. Hornsg.961, Sö. Sthlm Lj vtlf 1646, Norr ' 'I'iderman, Fredr..,,å.fd.-chef, Riddareg. 68, Tidningspressens 'Annonsbyrå; Sthlm l., O.EJj.;' tlf Österm ' Tidskrift för den svenska.pensionsförsäk-,- Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; tlf Vasa ringen. Red. O. ansv. utg.: Sekretera-, ren i K. Pensionsstyr., fil. lic., jur.' - Signe, Fröken;' Kungstensg. 67, Va.; tlf kand. Carl E. Dahl. Redaktionens adr.: Vasa Sthlm 7., - H. E" Tjänsteman, S:t Eriksg. 10,.C. - för f:rivillig sjukvård" se Svenska Röda -, - Aug-u~ta,Ankefru, Riddareg. 68, O.Dj.; Korset, Tidskrift. ",.". tlf Österm, ' ~ i Militär Hälsovård, Hufv.-red. Rybbi- - K. A., Greftureg.9, Q.; tlf Norr nette, O. Rob., Bataljonsläk. Tiderström,.. Aug. S., Ankefru, Artillerig. Tidskriften Motor, utk, som bilaga till Svensk. 50 u, O.Di. Motortidning) Nybrog. 3, V.; tu 735 n. futlle SKAN DINAVI)~NS'. STÖRSTALI fförsäkrinosbo~a~ ""v., ",',. ' ', Summa kontant vi~ till de Försäkrade 25,400,000 kronor, '. "'-;'-

3 1018 Tidskriften Tegel--:Tingsten. Tidskriften Tegel, organ för Sveriges Tegel- Tillberg,Dll.gmar, Modeaffär, Hornsg. 61, Sä. i~dustrifören.,q. S;verigesTe~!llmästare~, tlf SÖ~~J::7524..', ' fören., red. Kungsg.66, O.; tlf Hugo, TJansteman, :gumleg~rd,sg. 4, O.; Tidstedt, Edith, Fru, 8:t Eriksg:22, C., tlf " ', _ Oarl, Hand.1.,Roslagsg. 25, Va., 'I'ille," J. E., Disponent, Reimersholm.. _ & 00, C", Lump- o. skrotaffär,'.rensg. 14, Tillgren, R. B., Hand1(spec.-),Sigtuna~.4, V,a. Ya.; tic Norrfil 27; " t, '.. ~ Carl, Kassör, Fredmansg, 4'1,.Se;:,tU _ F. O.S d.polisöjverkonst, Dalag.3,2; V~.,Söder ' " 'I'idstrand, H. R., Banktj.-fn., Greftureg.13\,'0. -'-- Georg, Landtmät., 'S:t Paulsg. 33 B, Bä.; _ Elin,Lärar:a, Uplandsg. 54, upp.g, Jj1III, "tlf ".''',.'.. Va.; tlf V:asa,3132.,- EJl.I:I]1a,Ankefru, Grefg.. 4,., O.DJ.; tlf _ Sigrid, Lärar.a, Engelbrektsg. 6 B, O.; O~tertp ' -.. tlf J., Ofverläk., Docent; Bergsg. 16 BIV, C., _ G.,Postexp., Västmannag. 55" Ya. "tlf 33800; mottagn. per telefon 1/23 _ K. A.; Skrädd., (stärbh.), Dahtg.62, Va.; -1/24 Kungsg ; C.; tlf '50 20, N,orr Vasa 1459; bost. Västmannag, 551, Va jsommarbost. tlfalgö 46 C. _ S. A., Telegrafassist., Västmannag. 55, Tilling, Olof, Postexp.,Danllemorag. 8, Va.. Ya. 'I'illiuger, K. R. I,., Stat. skrifv., Eolsg. 2, Sä. Tidström, Elin, Fru, Högbergsg. 37 BlI, Bä. 'I'illman- & Karlsson, Bageri, Tjärhofsg.16, " _ Gerda, Fru, Inedalsg. 15, C.; tlf Kungsh. ' Bä.;tlf Söder30!H5. M 98. ". Tillman, Karl.E:, Bankvaktm., Nybrog.15A, _ Ivar, Köpma!i,Högbergsg.; 37 BlI, Sä. O.; tlf.osterm ,",, _ Elisabeth, Ankefru, Artillerig.34AII,..,-G., Civiling., Rör~trandsg. 16 v, Va.. J O.Dj.; tlf ' -A. O., Fabrikör, Östgötag, 18 1 Ö. g., Sä, Tiedemann se under Tideman.n. -'--.Carl, Grossh., Björngårdsg. pi, Bä. - ~~elman, Axel i.banerg. 49, O.Dj.,- Axel; Linjem.ästare; Bränilky.rkag. 89" Bä. I'ietz, A. T., Lärar.e, Greftureg. 34 B, O. -s Platsbyrå (inneh, Fru Carm Unnerus), Tiger, W., Ingenjör, Svenska o. Amerikanska \ Malrnskillnadsg. SIl, O.; tlf'2 39..marinmotorer, Hagag. 50, Va.....O. J., Slottskakelugnsmak., Sveavägen 4~, Tigerhielm, O~ara,Fru, Kocksg. 11, Sä. Va...,".' _ Fr' h f. d. Öfverjägmäst., Strandvägen 25, Tillmers, J. G. A., f. d. Disp., Dalag. 4~, Va. u.dj. ~ " Tillquist,Hugo, Elektroteknisk Agenturaffär, Tigerschiöld, A. M. H., Amanuens i Jord- Generalagent för Knorr-Bremsa A.-G.. bruksdep., Danderydsg. 14, O.; tlf Nor;' Berlin: bost. Katlavägen 97, O.Dj.; tlr j kont.' Bitgerjarlsg. IS, O.; tu _ E: L., Dir., Engelbrektsg. 3, O. " 1373, :20264; Norr 'l'elegraf~ _ H., Kansliråd, Danderydsg. 14, O.; tlf. ' adr.:»conduit», och»knorrbroms».., 5721, Norr l5219., '. _ -Gerda, Fru, Riddareg. 49,:0.Dj. 'I'ilas, A., fe. d. Öfverlär., Sk~ppareg. 41 1I Tilly, G., Kamrer, Östgötag. 18, Bä., ö. g., O.Dj.,', '.. Timgren, Erns.t V.,'Randl., Grap:vägen 11, Tillberg, E. W.; Bergsing., Linneg. 16, O. GrÖndal,Liljeholmen.. l ~ H., Bokhandl., Bergsg. 7~,.0. Timm, O. G., Brukspatron, ~unebergsg. 6; -O. J.,. Disp.,.Norrtullsg. 27, Va., " O.; tlf ,.. ', l _ Anna Hall-, Fru, Norrtullsg. 27 A, Va.; - Aug., Grossh., Fredrikshofsg. 2, O.D:j.; tlf Norr tlf _ Maria, Fröken, Nybrog. 47 A.IV,O. - & 00, Import o. Export, :Qrottningg. 47, _ Tora, Fröken, Tegnårsg. 38Ill, Va.. O.; 'tlf 14148; telegrafadr.:»timco». _ & 00, Martin, Försäljh, af arbetskläder, Timmermansordens egendom Eriksberg, med skodon m. 1)1., Brunnsgränd 2, St.; tlf I gamla o. nya.ordenshusen; uppgång' , fr. Briksbergsparken o. Erik8l>ergsg., O; - Orispin, Grossh., kontor o., boat. Norr- - Kassa- o. Byggnadskontor, Ny'a- Ordens- I tullag. 55v, Va..,.'. huset, Eriksbergsparken 1, V.. _ K. J., Handl., Södermannag. 7, Ss.; bost, TimnelI, Hilda, FJöken, Uplandsg, 8, C., FolkUJlgag. 14 A, Bä.. ' Tingberg,.Anna,A:ilkefru, Kungsg. 74, -O.; - Martin, Handl.,Rögbergsg. 30, Sä..; tlf tlf 11 (?8-. " Söder '., "" -,Bertha, Änkefru, Flemingg. 63" O. _ K~ut,'v. Häradsh., St~andvägen 51r, 0iDj. Tingsten, K. A;, Direktör för, Sthlms Stads' -, HJ., Kamrer, Nybrog, 47 B, O.', ' ", Benb-verk, Norrbackag, 17, Ya. _' mof,.löjtnant v. Flottan, Ci'viling.,Bir".:...L. H., General, Fredrikshofsg, 3 IV, O.Dj.;, gerjarlsg. 124, Ya.; tlf Vasa \ tlf 7l61~... ' " 'JONKOPINOS:'JURlqISKA BYRÅ,. " ',', '" IS HA'M'NGATAN IS ---"' , ", -,.. "

4 ~j_",c.i:ixi~tiö~;;i~~h....\.... Tingström-Tjaael's Byrå. <.' Ois'elör, "liagag~'7m, Va.; Tjeckoslova,kiska legationen,......\,tlf.~a,~l1'.;~~0, B, O.Dj.; tlf ~ P. A. K., Sxräddarmäst., Högbergag. 27 C, Tjenste-, se Tjänste-.. Sö,jltlf.SÖd~r , Tjernberg & Letb A. B., fabrik - G..Gil,;T,elegraftjifnsteJV..,Hornsg. 1P2, Sö. Ligna; tlf "..' o. - Lu~:y~,Xylq!!"Jaf,Surb!unnsg. 55 II, Va; - Hildur, Folkskollär:a,..Ostgötag. 66A,Bö. -.. ~e äfven Thingström. - Svea, Folkskollär:a, Ostgötag.66 A".Sö. TingvaU,iSelJV..a,Sybehörs-o...hvitva,rua.ffär, - E" Fru". Karlbergsvägen'dä B,. Va:.... L.ärftskramhandel, Kommendörsg. 12, - Ellen,.nu, Torsg. 48 IV, Vd.;.. '. (j:;tlf Österpl Constance, Fröken, Styrmausg. 32 III,O~Dj. Tingwall, Geo-rg, Bokhandl., Götg. 50 m, Sö. - H., Fröken, Ringvägen 133, Sö.. Tip,Top! ;Kaffehndelniinneh. Anna Nelson, - Axel, Hornsg, 84, SiJ.; tlf15580: ': Odeng, 68, Va.jUf 4~.54, Norr :- O. W., Birgerjarlsg. 108, Va; '. '. TireIj, G,erd~,J{oilstnärinna, Ankefru; Bergsg, 'Ijemeld & Morssing, Advokatfirma, kontor.7a, C.,,. Brunkebergstorg 12. C., ',... Tirfiirg; tillskrift för nykterhetsfrågans stu- Tjerueld, John, Advokat, Östermalmslr.841,0... i.di~m" 'I'unnelg; 194& B, C.; tlf Kontor o. postadr, Tjerneld & Morssing; Tiseliu.s, Allgusta, Fru, Osterrnalmsg, 84 A, Brunkebergstorg 12, C. O.; tlf Vasa 663~..' - H. K., Fröken,Vikingag. 22, Va. ' - E1jas,1ärov. adj., Osterlllalmsg. 64, O. -: K.,Ankefru, Vikingag. 22,Va;... '.. --+K. S., Anirefru, Greftureg, 50 A, O. Tjernström, J. H., Agent, :t{ungstensg.,65,va. 'I'isell.. H~nrik G.;,.Byr~dir., Kaptensg. 13, - J.G., Spec.-, mjölk- o. matvar\!.acf., I~'e- O.]);. ;~l~ ;, ',..... dalsg, 19, C.; tlf Kungsh fl..;\" CIVlllng.,R.ln&,vagen 10, So.. Tjulander, Ivar, Grossh., Karlbergsvägen22'i. ~ 9)1nnar"verk~t. Du:. l,a.-b. Gunnar TI- Va.; firma J. F. Tjtilanders ~ön!lj;,.,,.sells."i'ekniska vförlag, kont. Brunlee- kontor o. lager L:a Nyg. 29, 'Sthlm 2. berg~to~g 20, C.; tl~ 72~3, 8289,20305; _ Nils, Grossh., firma J.F. 'IjulandersSöbost, Vtlla~.4;, O., tlf N~rr ner, kontor o. lager L:aNy:g., 29, - Ester.. Froken, Österinalmsg; 11, O.D;.; Sthlm 2. Bost.SaltsjöcStorängen.. '. tlf S K" Å". 83 S" tlf ~ 'Märta;'Fr,öken, Tjänsteman i Järnvägs. --: :' opman, sog." o.;...:. \.. styr."karll;lergsvägen 44, Va..' Tjulin, E.L., Skepparog. 30, O.D;.; tlf Os- -,S TekniskaFörl~g,Aktieb. Gunnar, Brun-. term ' kebergstorg20, Sthlm 1. 'Ijus, \ieorg~., Redaktor, Utmarksvägen 27,,,,Verkst. qirektör: Gunnar Tisell. ~ppelvl~ell:'....:, " Telefoner: 7293' Fritz, Revisor, Tunnelg. 19 A, C.; itlf Telegriulladr.:»TekD.oiörlag». '. Norr , Postadr.: PostfaCK 644, Sthlm 1. TJader & Son, E. G., AktIebo}ag. Cigärr-.«.. Kontorstid: 9 f. m.-5 e. m. (juni tobaksha~del; h~fvudaffar Malmtorgsg.,; '-augusti 9.f. m.-4 e. m.), lörd. 9 6, C.; filialer RI.~darhus~orge~ 18, St., f.,m.-=2e. m., Hamng. 2, C., horn. af BI.rgerJll:rlsgu' _. M.' A.Ch., Tjänsteman vid Kungl. Järn- - Alina, Fru, Greftureg, 58\ O.;.tlf Österm. 'yägsstyj;,.tltrikee-taxebyrå, Birger II Jarlsg.9Iv, C.; tlf Th~cla,. f. SIgor, Fru, Karlavagen8.4 'j -se M*enThisell... O.D;.; tlf Osterm ' Tissea.li" Lisä,. Fhi,. Premiärdansös vid K. -s Fröhan~el; hufvadaffär St. Nyg), Sthlm.: '.' Teate.rn,Brunnsg. 10, C.. 2;.fillll:~. Oxtorgsg. 7 B! C.; inneh, af Titan., Aktiebolaget Ingenjörsfirman Agen- Erik TJader, bost. Blasieholmsg. 3,,O., " "tl.lf;karquansniakareg.11; C.;tlf2602, - A. G., Fröken, Rörstrandsg.4 III, Va.. ".: ~06 07, Norr, ,- Elisabeth, Gymn.-dir., Gr~ftureg. 58 1, O.; Tittibageriet,. inneh, FruSigrid Ödlund,. tlf Österm, " Bergsg. 2, C.; tlf J, E., Ing., Döbelnsg. 16, Va.. Tittow,.P.', Filmfotograf, Kungsholmsg. i8, C. - M. E., Handelsres., Birkag. 18'\ Va. Tivander, Hildur,Fröken, Drottningg. 75, C. Tivoli,. Gröna Lunds, A.'B., Djurgården,. "erket.,dk~n~. Gustaf Nilsson, kont. Långag. 4, O.Dj,; tlf 72892, Norr Nya A.-B.,K. Djurgården. Ordf. Advo-. kat..e. Lidforss, verkat, Dir. Kapten ;;.'.': G. Qstber~,:~I~',~JN(i. Tjäders Byrå, A.-R, JUridiskaffäishytå, Uthyrning af Rum, Våningar och ViUqr, Inackordering. Försä1jning af S~ad\Soch La n d teg eu d om ar, Kungsg.2,.C" öppet 9-6 j tlf namnanrop... S'~cOltR.ltM INDUSl'Ri:.~~T:~B~;.<VI:~15lj~~:~

5 1020 Tjäder- Topelius. Tjäder, J. E., f. d. Le Postbetj., Birkag. IS, Togman, co. '1'.,..Skräddare, Engelbrektsg. Va.; tlf Vasa, 1322.' 33, O.; tlf Osterm. 344;,_ - Tam, Blasieholmsg. 3, C.. 'I'olander, se Tholander o.. Thollander. Tjäderperg; Axel, Barberare,Roslagsg.23, Va. 'l'oi:edo' Scale Company, A,.B." Vå,gföfsälj-' Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjäna- -, ning, Skeppsbron 16, St.; tlf 4S40, 49llJ. rinnorv.vanadisvågen 26, Va. Toll, J..bl'., Frih., Major, Reg~ringsg , Tjänstebyrån Frigga, Smålandag. 21, C.; tlf Va.; tlf 4734 ('Yansta, Osmo 16») 6l3S, Norr, ' - Alma, Fru, Birgerjatleg. 62, O., - ldun, Storg. S,I Ö. g., o.is: tlf Norr - C., Fru; Drottningg. 83, C.; W Norr S.,_,, - Ebba, Fröken, Lärar:a v. Statens Normal-,Tjänst,emannasällskapet i Stockholm, Arse-, skola; Kommendörsg. 44~v, O.D}. nalsg.8c III, C.;tlf2625, Norr' K.O" Generalmajor, Chef för,"w Armå- Tobakshandlarnas RiksforbundsEngrosA. B., 'fördeln., Kammakareg. 4 III, Va..' Mästersamuelsg. 45 B, C. '- P. S. E. Ingenjör, Karlavägen 11, O. Tobaksmagasinet Abasto, Brunkebergstorg - H.. G., " Kammarherre, Karlavägen 101,, l5 Il, C.; tlf76 62.,. ' ',O.D}.'.' " Tobaksmonopolet, Aktiebolaget, Sven- -! J.S., Ilnderinsp., Svartensg. 2S & 30, Sä. ska, tlfn amnanrop.» Tobaksmonopolet», 'I'ollen, Erik, lngenjör,-helsingeg. 6 Il, Va. Hufvudkontoret, Norrmalmstorg 16, C.; -' Axel Bo, Köpman, Banerg. 49 Il,.0.Dj. kentc-tid 9-5, lörd. o. helgd.vaftnar Tollen, Axel, Tjänsteman, Kammakareg. 44 1, 9'-2; " Va.; tlf tlf Namnanrop:»Tob aksraror», 'I'ollåus, Hugo, Konsult.ing., Skeppsbron 44,, 'I'obakskontoret, Prästgårdsg. 53, Sä. St.; bost.. Yästmannag.69, Va. Tobaksmonopolets kontentförsåljnlngelo- -' Edward, Skorstensfej. i 6:te trakten, Vanakaler för återförsäljare: disvägen 4Pr, Va.; tlf. Norr 49 92~. 'Utlämning N:o 1, Götg. 4&, Sä. 'I'ollstadius, O., Fitmag., Ragvaldsg.15, Bä.; Utlämning N:o 2, Barnhusg. 22, C. tlf Utlämning N:o 3, Greftureg. 24 A, O. - Ester, Fru, Uplandsg. 24 III, Va. _ Utlämning N:o 4, Munkbrog, 3, St. - - S. G., Ing., Uplandsg. 24 III, Va. l Utlämning N:o 5, Uplandsg. 52, Va; Tollstedt, O., Tjänstem., Heimdalsg, 1, Va. Licensafdeln., Götg. 48, Sä. Tollsten, Hugo, Kapten v. Flottan, Banerg, Södra Tobaksfabriken (cigarr- o. cigar-]. 5 Il, O,D). " '" rettillverkning), Maria Bang. 4,,Sä. - Alfhild, Majorska, Narvavägen 231, O:Dj:; Norra Tobaksfabriken (snus-i- röktobaks- tlf ,. ' ' - o, asktillverkning), Luntmakareg, 19 C. 'I'ollström, Elin, An~!lfru, 8:t Eriksg. 26, C. (äfven dir. linjer: tlf 5280, '216 51): Tomason, Erika,-i\.nkefrn, Humlegårdsg. Tobaksbutiken, Norrmalmstorg 3, C.' tlf,5 III, O., 22,93. ' : Tomasson, T. R.,Poliskonst., Folkungag. 8C, Tobaksmonopolets Fastighetsaktiebolag, Sä. i, \ Norrmalmstorg 16,C. ' - se äfven Thomasson.,. Tobaksodling, Aktiebolaget, Norrmalmstorg Tomba, G., Kapellmäst., Davidbagarcsg, , O.. ö. g. (f. d. 3); tlf Norr Tobiåsson, 'Anders" Civiling., Helsinge- Tommerup, J. F. J., f. d. Löjtnant, Obsertorget 1,' Va.; tlf 16081,., vatorieg e., 16, V,'a.;'ur Norr ~6393; - S. E." Flaggstyrman, Storkyrkobrinken Tomsån, se 'I'homsen., 5, St.,,' Tomtaktiebolaget Dalanäs. kontor Stureplan Tobieson,,Gustaf, Dir., Eriksbergsg.l A v, O. 3, C. Telefon:»Johnsons»: '. -, Gustaf, Trävaror en gros, Norrmalmstorg 'I'omte-Bageriet, inneh, Fru El.sa Grönwall. 3, C.; tlf Lillabältg. 2, O.Dj.; tlf0sterm Tobler, Walter, Agentur itextil- o.korta varor, Tomten, Fabriken, Alex. Lagerman J:r Ak". Vasag. 42 IV, C.; tlf 10209, telegrafadr.: tieb., afdeln.-kontor o. nederlag, Kungs-»Töbler», bost. Braheg. 23, O.; tlfosterm. broplan l, C,; tlf.32109, Norr ,Tomtlund, J.. Ph., Bokh., Kronobergsg. 7, C. Tode, Gunnar T., Postexp., Norrtullag. 65,Va. - Hilma, Ankefru, Kronobergsg. 7, C., Todsen, H., verkst. Dir., Banerg, 51, O.Dj. Tondån, Albert, Byråchef i Bank- o. Fond- - N. Larsen-j Operasång.a, Banärg. 51, O.Dj. insp., 'I'egncrsg, 12, Va..;tlf ' ToJft, Hans N., Tjänstemani Lifförs.-aktieb. -' Axel, Firma,.kontor Tegnersg. 16, Va. Thule, Dalag. 7IV, Va. -8 Smörhall, Harang. 26-,' C. Toft, H., Fru" Kafeidk:a, Strandyägen 11, - Agnes Änkefru, 'I'egnårsg. 16, Va.,.. O.Dj.; bost. Skeppareg, 2, O.D}. /Topelius, G. Z., Aman., Runebergag. 61, O. A ' _BY' 'SV E',NSK'A' M'E'TA' ['LVE. KE'.,N 'YIÄS;r~RSAMUELS~AtAN 22, ' _ " 'Se annan.i.,d. 27.

6 Tor,, Brandföraäkringsbol.s--Torge, Tor, B~andförsäkringsbolag, Drottningg. 28, 1 T Il' 2 Tl. II ","'''0.';1/ ; tif4712, Norr o _ re _._, lo_r. e Fastighetsbyrån, Smålandsg. 20, O.; tlf _2 Th., Skrädd., Uplandsg. 34, Va.; bost,,.5366, Norr Frejg. 57, Va. 7s'e äfven.thor o. Tour. _2 G. A.S., Sysslom.,SjukhusetS:t Göran, O. "I'orbiörn, Gösta, Notarie, Götg. 11, Sä.. _2 Richard,. Tjänst~~an i Försäkr.-Aktieb. 'I'orbrand; Nie. Kont.-chef; Stureg. 54 III, O.; 2 Skandla, S:t Eriksg, 96, v.~.'" tu Ostcrm.iIä P. V., Verkm., Ekbacken 2, Alfsjö.. _ Sigurd, l:e Stationsskrifv., Saltsjö-Duf- _1 Matilda, Ankefru, Manhemsg. 4, Aspnäsj tlf S:ö-Dufnäs 29. udden: tlf Aspudd. 33. Torbring, A. E" Med, kahd.\ Pipersg.}4, O. _2 A. <;t.,.9fv:erstelöjtn., kv. Skogen lo, Li 'I'ordemark, Bertel E., Banktjänstem. (Skand, 1 dingö villsstad Kredit A.-B.), Döbelnsg. 3g ll, Va. - & Co (f. d. Orebro stolfabnksfihal),ma, ~. Fr. Charles, Kont., Döbolnsg. 33', Va.; stersamuelsg., 55, O.; tlf Norr 425.,f.tlf Norrl.2272.,.. '. Il 'l'oren ; 2 'I'horen, 'I'orelius, E. L. 1\f.,Journalist, Riddareg, J,.9, ~----..'. Q.Dj. _2 Einar, Advokat, Jur. kand., Vasag~42, -P. G., Professor; Birgerjarlsg. 54, O. O.; tlf 414, Norr 2397; bost. Kungs; holmsg. '19, O.; tlf Kungsh Torell; 2 ThoreIl. _1 Karl, f. d. Bankdirektör, Djursholm; tlf -~ _--,- Djursh, ', _2 Anders, Afd.-chef, Parkg. 6 lii, O. _2 O. A. M., Distr.vlapdtmät., Torsg. 48II~,Va. _2 B. H., Bokh., Kungstensg. 28 B'v, Va. _2 A. S., Doktor:a, Ostermalmsg. ~3, O. -tlf Vasa _1 AlWa, Fröken, Banärg. 15, O.Dj.;..:..2 Hildegard. Fru, Porträttmålarinna,Villa Osterm, tlf ThorelI, Djurgården... _1 Hildur, Fröken, Norrtullag. 29, Va;; tlf ~1 Anna, Fröken, Grefg, 43, O.Dj _2 Kerstin, Fröken, Appelviksvägen 129, _2 H., Generalska, Kammakareg. 4 II J Va. Appelviken. _2 J. Th., Handl., Gullvitvan 2 B'v, Grön- -~ Maude, Fröken,. villastad. kv. Skogen 10, Lidingö dal, Liljeholmen; _2 A., Herr, Sigtunag. tlf Gröndal 19, Va ' _2 Carl A.~ Garn' o; väfnadsh., Norrlandsg. _2 E., Hofr.vnot., Kungsholmsg. 19, O. 1, O.;. bost, kv. Holmia 7, Lidingö _2 H. E., Husägare, Grefg. 36, O.Dj. villastad. '. _2 J. A., Ingenjör, f. d. Kapten, Braheg. _2 Carin, Handelsidk:a, Vanadisvägen 36, 58 ill, O.. Va.; tlf ,..' _2 G., Kapten, Grefg. 67, O.Dj.. -2~Hil~ur, Handl)~sidk:a, Skeppareg. 25 B 'v, _2 H., Kapten, Kommendörsg. 35, O.Dj. O.Dj.; tlf Osterm _2 Torgil, Kapten v. K, Flottan; S:t Eriksg. _2 C. A.; Handl., manufaktur, garn, väfna- 94 B, Va. der, trikå, hvltvaror, sybehör o. dam- _2 Per, Kassör, i Lifförsäkr.-bol. Nordstjerkonfektion, Odeng, 68, Va.; tlf Norr nan, Uplandsg. 60, Va.; tlfyasa Lager Västmårmag. 46, Va.; tlf _2 Carl, ""'ltgerchef, Majvägen 7, Appelviken; Norr 11549j bost. Djursholm; tlfdjursh. tlf Appelv _1 Helge, Löjtn., Uggelviksg. 9, O. _2 & Gustafson, Herr- o. Damskrädderi, _2 & Brunzell, Möbelaffär, Götg. 31, Sä.; Uplandsg. 34, Va.,; tlf Norr tlf , _2 Gust., Ingenjör, Afd.-chef hos A.-B. Lux, _2 Gustaf, Organisationschef, Drottningg. 71 Vanadisvägen 36, Va.; tlf Som- D IV, O.. marbost, Gunstorp, Tullinge. _2 Th., Rektor, Ritbyrå, Kungsholmstorg2, _1 K. J:I..,' Kamrer, Tuleg. 51 Il, Va.; tlf Vasa O.; bost. Norr Mälarsbrand 34, O _2 D. A., Tapethandl., Svartensg. 12, Sä.; _1 Elisabeth, Kokfru, Skomakareg. 7 m, Si.; tlf 2351!!. tlf Norr _2 H. A. S., Ankefru, S:t Eriksg. 35, O. TllOrell, Otto' J., Köpman, Reseffekter o. _2 K..T. Erika, Ankefru, Kommendörsg. 17, Lädervaror, Regeringsg. 28, O.; tlf Norr O.; tlf Norr _2 H. M., Änkefru, Hökensg. 6, Sä.; tlf se- _2 Gottfri:d, Leg. läkare, Sveavägen 92 III,Va.; 'der l mottagn.. ecteröfverenskomm. pr tlf _2 Carl Axel, Ofverkonst., Birkag. 13, 'Va. Vasa se äfven 'I'houren. ~2 Klaes,Skrädd., Skeppareg. 25 B, O.D}. Torge, M., Fröken, Jungfrug. 35, O. THULE SKAN DINAVIEN SSTÖ RSTA Jd~fÖRSÄKR~ N6.SBOL4..a ~. ~ ~st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.. " _

7 1022 Torgl!n-Torsslow. Torgen, F., Civiling.,..Löjtn. i V. V. B., Torpedo,.A.-R, Kungs:g.53, O.; tlf 6251, Kungstensg. B, O. Norr '; " Torgonii, se Thorgn~.. o 'I'orpenberg., E. 'T~ 'J.'., Kafeidk.,.Ri.ddareg. Torhamn, J. G., Artist, Mana Trappgr. 7, Sä. RA, U. o', Torines 'Syma~kinsalfär o. reparationsverk- - A. F., Skrädd., Reg'~'ringsg. lh, b. stad, Ragvaldsg. 3, Sä.. - V. S., Tobakshandel,' Hamng. 38, O.; tif Torkels.Stina.Fru, Djursholm; tijdjursh.917. Norr " ' Torlin, A.C. F., Cigarrfabrikör, Ostermalmsg. Torr-Fot, Firma,,Halfsulning med special. 25 &27, O.",\. ' Jäder, Köpmang. 3, St.; tlf Torling, H.' 8., Korresp., Götg. 105, Sä. Torsell, se Torssell., " Tornber~, Frans R. K., Köpman, Döbelnsg. Torsen",Ruben, Guldsmed,Kronöbergsg i 24,, 89" Va.; tlf 8095'7. ',,O.; tlfkungllh ,.;..L. E., Löjtn., Bergsg. 16 A, O.. Torsk, S. M., Fröken, Kungsträdgårdsg. 20, O.' - F. W., l!!fabrik?<;h,urhandelietablerad l TOl'ssell' 2 Thorssel1' '3 Tliorsell.,.--, 1859).Jamteopbk,Regenngsg'.6,0.1-, 'o -, ',.,'-, _ A~y, Kn~efru; Banärg. 29 1V, O.Dj.; tlf,_sa., Aktuarie i K. Järnvcs~yr;/ Fridherneg. Öste~m ,. '}2 A (f. d. 40-!\.), (ing. o fr. S:t Eriks- - Harali!" Jungfrug. 35, ö.; tlf Österm, terrassen), O..'..".',. ',567::>. ' _2 Ed!., Dir., Majvägen 18, Appelviken; tlf -, se äfven Thornberg..' Appelv. 125.,'. '.\.. Tornblad, Hjalmar, Agenture o. assuransalfär, _2g Finbageri, inneh, Frökep. G;erda Thors-, N. Smedjeg, 10, C", sell, Skeppareg, 47,0.D;,; tlf 72822; _ E, A.-B., Blåeinstrumentfabr., kontor o. inneh-s bost. Sibylleg. 43,'& 15, O.; tlf lager Scheeleg. ~, O.j tlf Kungsh Osterm " _ Hjalmar, Direktör, Hotel Continental, C. _1 Amy, Fröken (Torssells.pensionat), ~ se äfven Thornblad., Kung's~. 72, C.; tlf Norr Tornborg, C.' Victor, Civiling., Manhemsg. _s E. o. W., Fröknar, Folkungag. 82, se. 4 II, Aspudden; tlf Aspudd. 398.,,...s K. H., Förrådsförvalt., Fölkungag. 95, Bä. Tornborg &; Lnndberghs Eftr., A..B., _2 Berthil, Grossh., Tegnersg.23, Va.; tlfll.$2. verkst., dir. Ingenjör W. Hesselman. _2 Anna-Lisa', Gym~.' dir., M,ajväglln18, Ap- Fabrikation. Import. Export. Ma- pelv.iken; tlf Appelv. 125., " skiner o. Maskinförnödenheter, kontor _s N, E:,Handl.,Sig~u~ag. 17, Va., Norra Bantorget 22, O.; tlf 719, 2002,.,:-1 Carl G., Ing, Tegnerag. 48, Va.; tlf , Norr 8982,Norr 8983; lager _3 E.,j}.,Ing.",Karlbergsvägen 8;3, Va., Norrtulls station; tlf Norr 9282.' _1 Erik G.,' Kamrer, Slloltsj.Ö;;Dufnäs; tel. Torndahl-Ekström, A.-B., Juvelerareaffär, 8:ö Dufn ,.., Hamng. 15, C.,; tlf 3330, Norr _2 Ingeborg, Kassörska, Greftureg, ~OB~.~,O. Torne, E. F., För~ä~jare, Tallvägen 11, Grön- _2 Erik M. C., Köpman, Kungsklippan 7 BIl, dal; tlf Gronda C.;.tlf '.Tornel.~, ~. J. Byggmäst., Kaptensg, 13, _2 K., Skrädderi, Dalag. 34, Va.;~lf Norr O.D;.; tlf 716 &9. ' '. o. ". ' - Olga, Fröken, Grefg. 23, O.Dj. -s'.oscar,;.stat.-sknfv:., Langhrodal1, Alf sjö; 'I'ornerhielm, T. R., Disp..för A.-B. Tekn. tlf Alfsjö' 400.',, Fabr. Skandia l inneh. af Brunnsborr- ',-s K. E., Underoff.' y.' Flottan, Narvaviigen ningsbol. i' Sköfde, Strandvägen, 13, 18, O.Dj., tlf Osterm, O.Dj.; tlf ' _2 J.G., Veter,inär, Tömt, 67, Södertörns.:..."Nanna A., Fru, Strandvägen 13, (j.dj.; villa,~tad:.. 1.\,. tlf70176.,'" -2Wiv:i, Ankefru, f. Schön, Sibylleg. 43&45 1 ; - Gustaf, Kapten, Ådjutant vid Kommen- ' O.; ~lf Österrn ",.. dantexp. i Sthlm, Storg. 48 1V, Ö.Dj. ~2 A. F., Ofverste, Ostermalmsg..'32r, O.; tlf - Amanda S. M., Änkefru, Västmannag.. Norr '. " 201, Va.. Torslow, M. E., Artist, Östermalmsg.23,0. Torngren, L.M., Byggmäst., Norr Målarstrand -... Gerda, Pappershandel, Klaräbergag; S5,. 34; C. '.0.; bost. Odeng, 47,. Va.. Tornvall, Carl, Handl, (epec.-). Surbrunneg. Terslund.Gunnar, Sjökapten, Katarina Bang. '. 51, Va.; bost, Odeng. 56 Il Ö. g., Va'. " 15, So.; tlf Söder Torold. Arvid, e. o. Hofr.vnob., Brunnsg, 4 II1, ~ se äfven Th'orslund....'. C....Torsslow, 'E., Artist, OstermaImsg. 23, O. -Torpadie, Yis bur; Fru;~arlbergsvägeJl65,.Va. --Ragnar, Juvelera~e vidnord., Kompaniet, ''-,. Emy, Ofverst:a; Enksbergsg. HUI, O; ~ Storg.46, O.D;.; tlf ,'. o HYRA.,. I

8 "~o TprBslow'-'Transportkompaniet.l023 \T(ftssl;;~, O.'H.;'Kamrer, Stotg.46; Ö.Dj. af Trampe,.Alva,.Änkegrefvinna,Jungfrrlg,J : '-::;'J;),V., Tjiin~temap. v, A.-B: Elektraverk,, 31 H, O.; tlf Osterm I ".. '''>''''''Stbrg.' :46;'Ö,Dj. Trana,.E. A., Ing!!njör, Kors'vägen 44, Appel- Torst!lnsop,,~., Oh.l!f for. Generaltullstyr-s viken: tlf Appelv " St~tist:,afd., Ostermalmsg, 49 Blv, Ö. - Gösta Alex., Kapten v. Göta Lifgarde,...,.Ebba,F'rök6n,Drottnin,~g..,.. fr. Tunnelg. 20 B); tlf 71A, C. (ing. Luntrnakareg, A. Ji1., Major, 65, Vd.;tlf Banerg. 29,Ö.Dj , ; tlf I, - S. Töt~teri~sön,Hilma/poktor:a, 66 (f. d. 83), O." Valhallavägen K. /~., Prakt. läk., Sit '..' Paulsg. ' 7 & 9 '- ~e äfven 'I'horsterrson.. (ing. från Skaraborgsg.), Sö. Mottagn..' ( 'Torrilf,H;G., Major i K. Väg- o. vatten- hvard. 1/210-1 /211 f. m., 3-'--4' e..in., '"..byggnadskåltlll, Blasleholmstorg 11, helgd. 1/ f. m.; under sommaren, c 'Q; ;tlf" ' ändrad mottagningstid; tlfsöder 33711, Torvaldsson; B. T., Kontorschef, Eegeringsg; till bostaden Bostad Skeppareg, 93, C.. '. 13, Ö.D}..... '. '..)I~ '~O,rÖ'Ta,Ktegel,A.-B.,Bla~ieh6Imstorg 9, C. - (A. V. Holm A.-B.); tlf 93 51, 9~ 68. Signe, inueh. flrma ~. M. Reisenhoff, " Skeppareg, 13, Ö.D).; tlf 7l798ankn.;',;j '/}.. Tottie,Gustaf,E:xp.-chef, Storg. 48 HI, Ö.Dj.; tlf Östorm '.. ',"jl, 'tlf 78'365.. Trahberg, E. A., Målare, Flemingg. 21, C,;'1! - & Go,.Charles, Försäkringskontor, Bir- tlf Norr :F.. ' gerjar~~g. 2, Ö;; tlf o , Norr Hugo, Skådespelare, Bråvallag... 2~ Va.; '.'h' _ S.. A., TJ~nsteman, Radmansg. 54, Va.; tlf tlf 8';\ rr, 83480,. '" - F. O., Ankefru,BråvalIag. 2, Va. iii ':""",Cb., D" Ofverste, Saltsjö-Storängen; kon- Trane, S~M., Ljuskopier.atelje, Dalag, l OIV,, "t,.! tor Birgerjarlsg. 2; O.. C. i tlf )8: Tour,.Ed:Vard,~ng., Stor~pältg;. 22, Ö.Dj.; 'I'raner, O. G., l:e Postexp., Greftureg.71ih -, tlf Ö.; tlf ' "h +se -äfven' Thöro., Tor. Traneus, B.,. Ing., Skeppareg. 27, Ö.D}.; tlf ifl ;Toutin,IIygo,Kasspr,Gransäter,Stafgårdsg. Osterm '.' i'.;'l.82,'appelviken.. Transatlantiska Handelskomp.; A.-B., Gila '",ii, Trafikakti'ebolaget»A. B.», Kl. Västra Kyr- Brog. 32, C.; tlf , Norr ,:~> 'kog.5, C.; tlf namnanrop:»a. B.» Bil- Transbaltic, A.-B., Ex- o. Importaffär, Ny-.'":i~'; st~.t!oneri an~..s..tadsd.elar... b],'og.73, 9.;.tlf Telegrafad.F'.,".i.,. TrafikaJttlebolagetGrangesberg-Oxelosund,»Balbranstie». f,.,>"l!! ; Ro'senbad ~ I,Sthlm i...' Transmarina Kompaniet,A.'B., ihkvidation,j~; " - Stockh.?lm-;~ynäs, ~ ynäshamn; tlf6741, S:a Blasleholmshamn. 1:2; C.; tlf.l09.40;.,,:,:1,; T -" k Nynashamn 't. 'G 12,,. 15 k' o. 18. b Of"... _ 'T ra ns p or t f" o r s a.kr "k' k' t "1~ i n g s on or.: '. ""'Ji\'~ rall ~~ emas rans lllng~ yra. or "J al n Brandt, K, A.-B.,Assuransfirma, Brännkyrkag; "t! vag~frakter, A.-Il., ve~kst.dlr.: To~nes 73,.4 tr.!. se....,~.~ Algren, kontor Ftemingg. 361'1' (hiss), Fylgia, Fors. A.-B.; Hamng. 2,'0.; tlfnamn._l~.' 7. "Al- anrop "Fylgia",. '.. "J!';,. C., tlf E:ungs~ Ing. 'F0nnes Hansa, Nya Försäkrlngsaktieb.,,Blasiel:l,olmSg:...;Vj. grens bost.: Rasunda; tlf Ras B, c.; tlf namnanrop I>Hansal>. '... ' I. '0,....(.: Trafik~irektörsexpeditidnen" S.' J., Klara- I Heimdal!., Försäkringsaktieb., Birgerjarlsg. m,,.... be' sg '70 Sthlm 1 ' 1 tr., O..,'..I!..g..."..' '" Matthiessen,Max,A.-B.,.Försäk,ipgsbyrå,Kungsg..,;',fi'" TrafiktJa.nstemannensRlksforb., Börstrandeg. 13, C.; tlf ~6, Norr ""j; "32,. Va. Mälaren, Förs. A.,B., DrottniBgg.5, O. ", "I" T h G t' F 'G ft 47III Ö ra. n,.,er l.,. r)1,. re. un~g.". Svenska Yeritas, Försåkrib.gsaktiebolltget,,',,.\~ Tr.ahns. W. Skogsbyrå, inn.sh, Jägm. sje-, brand-,. SkOgSbra. nd- O. transportför-..,.. '..),. '.., ' ",. säkringar, Birgerjarlsg. 27~o. Telefon och _". "'i":" A. M.odm,.chef,.0. Prof. r. Jonson, kon- telegrafadr.: ".SV. enska verit.as..".'. I. '~'i,t,..i,sulterallde, V~sa~. 7, q.; tlf , Norr..,.' i,l Byrån.. bedrifver uteslutande T rt & B. k. b' St k.', ),./'1 konsultativ verksamhet.(öfverslagsvär- ranspo, - '.. ogsepngsa. tie., se oe... 'i:]'; deringar, trädräknlngar, linjetaxeringar, holms Transport etc..,ii' skogsindelningar,'skogsförvaltning m; Transportkompaniet, I Aktillbolageti(fid:' m.), Förmedlar inmp af för sko,gsbrllk.et A.B. Stockholms Expressbyrl).hufVu.d~ erfo~derl redskap o.mstru,me.nt men,~l'lf- kontor GJa Brog. 35 I, C.' Möbeltransver Icke. egna S~OI{S-eller virkesaffärer. port in- o. utrikes under garanti. Maaf1'rltmpe, C. H. D.;'Grefve; Kammarskrifv., gasinering af mö~l.er. Varut.ransporter Karlbergsvägen' 44 1II, Va.; tlf alla slag. SpedltIonsafdelnlUg: ~'" ':~\{I:KI1~:G<'SKOKRÄM INDUSTRH~KTIEBQt;,WI!~;J'.~ '.tl..2:. c.. c _,-L~ _~_,_._~. ' O R.E J,J R Q ~~ r >!).

9 Transportvagn för djur-tr;i!ius. lastning af fraktstyckegods till' alla Trelleborgs Gummifabriks Försåljnings större platser. Entl;eprenörer för Sta- A. B., kontor' Fredsg. 2, C. j tlf 8595, tens Järnvägar jämte ett flertal enskilda. Norr.8~95. Lager o. monteringsverkst. jårnvägarför transport af gods. Tele. -; Kl. Ö. Kyrko~.1.0, C.; tlf Norr gramadr.: '»Transportkompi> o.»ex- - Ang~va,rns A~tIeb.s nederlag, Skepp~-, pressbyrån». Afdeln.-kontor i Göte-, bron 24, Si.; tlf Norr 25 4~:. I borg, Malmö o. Borås.,, Trennfu~hr, S. J., f. d. Bokh., StJarng.,3 B " Transportvagn för djur erhålles ett~!an- - C. G., Handelsbitr., Lilljansplan 3,' O. o mälan. pr tif namna.nro~.»brandkåren» Troudår, Greta, Fröken; Götg-. 35, Sä. eller gen?m bud till närmaste brand- Treugolnik, Svenska,A.-B.,' Jakobsg. 28, C.; eller pohss.tatlon samt genom, patrul-] : tlf ' o leran de poliskonstapel. Kadaver efte,r Tre vänner Sjuk- o. Begrafningskassa, Kocksstörr_e dju~, un,daj?tagandes sådana s0ll! g.24: ss; 4:e sönd ' antraffas a allmanna platser eller l Tre Remmare Restaurant inneh. Claes Fristadenavattendrag, afhämtas.efter an- sack R~geringsg. 4'7, C.'.ur 8137 mälan hos -hälsopolisen genom ren- Nor: >,, ~~!l~ingsverkets..försorg utan kostnad TrikåaktiebolagetE)lko, se Elko, Ti'ikå A.-E.. 101'. agaren. ~e f; o. Kalenderafd. [1774]. Trikåekiperingen, Vasag. 44, C. ' - for sjuka, se SJuktransportvagnar o. KIt- Trikåfabriken, Nya Vald. Nielsen,A B., lenderafdeln. [1774J. Bryggareg. 4,3.; tlf Norr 7423, Kon- Transqvist, Edith, Hvitvaru-, Trikå- o. Herr- toret tlf 8147., I' ekiperingsaffär (Inneh, Fru E. Hell- Trikå-Magasinet (Carlholm, E. & K),,Malmberg), Drottningg. 88,' C.; tlf N arr. skillnadsg. 38, C.j tlf Norr 90 44;, ',Trinks, Carl, Urmakare, Begeringsg.,87 11, C. Tranås Guldlistfabriks Nederlag (Alrik Ek- Tripplo, A. B., Ölandsg. 42, BÖ.; tlf' mark), Vasag. 19 & 21, C.; tlf Norr Triton, Nya A.-B., se Nya A.'E. Triton \ Tritonia Aggaffär, inneh. AIgot Pettersson, Traugott, Ivan, Dir., Hofslagateg. 5, 'C:; tif, Munkbrog. 5, St.; tlf Norr Norr 238 Hi; ~orr " Triumf, A.-R, Patenterade massartiklar. Re- - Oscar, Grosshandl., best. Strandvägen 57,, geringsg. 591, C.; tlf 1425, Norr , O.Dj.; tif.70434, Norr Putsmedel, tillverkas vidferniss Aktieb., ~s Hattindustri, Aktiebolaget, verkst. Dir. Roslagsg.. 64, Va. ' Oscar Traugott, v. verkst. dir. Ivan Triumphator ' 'Generalagentur 'f. Sverige, Traugott, Engroslager af in- o. utländ- '['piumpha'tor räknemaskiner", Malmska hattar o. mössor samt tillbehör,' t<lrgsg. '5, C. Telegrafadr.:»Oarllamm»; Regeringsg.Lä &21, postbox 69, Sthlm l; tlf 22240, 22241, ' tlf" 2438, Norr ' Telegrafadr.: Trobäck, Emil H.; Musikdirektör, Scheeleg, nhattrau». " ~2" C., '" " Trautman, F. C., Afd.-chef, Drottningholms. - O...P., Musikdir., Storabältg, 27, O.pj.; tlf. vägen 4 e, C," -, Osterm ' Trawe, C. J., Underlöjtn., Disponentvillan, 'I'roell, N. Abraham, Med. dr, Villag. 5& 7;, Lia Essingen. ' '(J.;.tlf 61'48. ' \.,, Travellers' Club, ordf.: Major S. A. Duse; 'I'roöng, Daniel, Advokat, Led. af Sveriges, sekr.: Skiift&tällare Waldemar Swahn, \ Advokatsamf., ArneEmthens Advokat- Lilljansplan 5, O.j Klubbrum: Restau- byrå', Drottningg. 55 III, C: Uf 17246,. rant- Rosen bad. ' ,.. Norr 28380,; bast;.skeppareg, Traversa, A. D., Köpm., Borgareg. 2,.'Sö. " 74 III" O.Dj.; tlf Treffenberg, Ernst, Advokat, Strandvägen Troili, Uno, Direktör, kontor o.bostad'drott- 1, O,Dj.; tlf 72831; bost. Djursholm; ningg. 10, C.; tlf 'tel, Djursh '- Ernst. P:son, Export o. Import, kontor Trekroner; Försäkrings A.-B., GeneralagentStureplan 13, C.;, bost. Varfsg. 1 A, Sö., E. Rydbeck, Stureplan 15, C.; tlf - Hilda, Fröken, Uplandsg. B5 II,,Va. '355. Se annons sid. 33.' -:- Maskinaffär, Drottningg. 10, C.; tlf Tre Kronor, Kemiska Fabriken, A.-R, Tellus- - F.E., Stationsinsp. (Sthlms Norra), borg, Sthlm 17; tlf Liljaholmen. 73. Flemingg. 11, C; tlf , -Kronor, Qv~rnaktiebol., kontor Stadsgår- Ejlert,f. d. Tjänsteman i Järnv-styrelsens den '12, O.., -, -,kontrollkontor, Ilplandsg., 35 11, Va. Trelleborgs Glasindustris Afdeln.-kontor "I'roilius' Eftr., Hj., Arsenalsg. 8 B, C.; tlf, (V. Lanner), Tjärhofsg. 34, Sä., METALLVE'RK'EN MÄSTERSAMUELS~ATAN'2~. ',, ' ;,.' Se annons sl,d A,-B-' SVENSKA

10 ,. Trolander-c-Träarmatur. 10,25 ':l%pj,a;pde1:;.aig,qt Leonard, Bpiltmä~tare}.Karl- Tryckeriaktiebolaget Bj6rkma11s Eftr., Kungl. -,~bel'gsvägen 52, Va. '.,'.. Hofleverautör,.Boktryckeri :o, litogrä- 'l'roile;,.~ils,;~,lfrib.,;eriksbergsg.-j A, O. fisk anstalt, S:t Paulsg. 25, Sö. I 'o 't-r- Esther, Fru, Artillerig. 26, O.Dj. - Carbon, Barnhusg. 2, C,; tlf Norr ~ A. M., Fröken, Fredmansg, 1, Sö. - Federativ, se Federativ" 'I'ryekeriaktieb. '-o Anna, Fröken, -Damfrisersalong, Odeng. - Fram, Jakobsg. 22 B, C.. '.. 4S,'Va.; Itlf Norr, Fylgia, Tunnelg. 3, C,; tlf 13727, Norr --;'.,lieume,,~ontprist, Svarteneg. 28 & 30, 7960 o (linjevälj.)..',1$o:,;i.tlf31706;. ',i - Svea (Boktryckeri), Hamng O.II, O.;. A., Ankefr!1; Kronoborgsg. 7, C. tlf 6716, Norr '15810, Norr , -;- i lfj!,a.,:,tegner~g...13, Va., - Sätherluud & Krook, Klarabergsg. ~2" C.; 'I'rolle-Bonde, Eva; Ankegrefv:a, Narvavägen tlf8038..'.,.. 8, O;1)j.;,tlf 75802; ". '.. - Thule, Inedalsg, 13 C.; t1f ,30486, af. Trolle, Hildur, Fröken.. Odeng. lo, Va , Kuugsh ". """'-E, H.",f. d;. Landtbr.,)HEriksg. 89, 17a. 'I'ryckeribolaget Norden, Gustaf Möller, Pi - Frida,Sjtikgymn.} Gfeftureg. 24 A, Ö.; persg. 3, C.. ; "tlf i78q22.' ",.. - Orion, Martellsur & Co,spec.: ltffärstryc:\!" ~ BlaJ1che,~nkefru, 'KommomIörsg. 20.Bi O. Birkag. 19, Va.; tlf Trolle!:1äsbod$ln,Bi:rg:~rjarlsg. 18, O.; tlf Tryckeriet Drott, Bertil Westerberg; aster- : Qsterm.6.7.7!... ~almsg.37,ö;;tlf77805;inneh:sbost.. Trollhättans,..Elektriska Kraftaktiebolag, Ostermalmsg, 25 & 27, O.. kontor Harung. 1 A, C.; tlf Excelsior, (Erik Siösteen), Regeringsg. 70, T:roHsläucian, A.-B., Bkinnarviksparken 31, C.; tlf Norr ,,~~~:; tlf.9974,söder Litografiska Accidens- (H. Kessler), Trondhjems forsikringsselskabs generalagen- Hamng. 11, C... tur,.aktiebolag, Regeringsg. 5, C.; tlf - Progress, A.-B., L:a Vattug. 25" C.; tlf 0232:79, , Norr Chefen tlf :Trons.Hvila, ''l'idskrifti Borgmästareg. 6, Sö. Trygg, E. A., Förman, Hornsg, 50 AII\ Sij. Tropp, Sven, Balettmåst. v. K. Operan, Bir- Trygg, Svenska LifförsäkringsanstaIten, Huf-. gerjarlsg.93, Vq. vudkontor Engelbrektsplan.Sthlm 7; '- Zelma,Fru" Kronobergsg. 19, C. kontorstid 10-3; tlf 5510,7843, 7844, - Gustaf, Ka,pellm~st.,.od13ng. 38 1V, Va. Norr 53.,..,...' - Emma, Modist, Humlegårdag. 15, O. Afdelningskontor: å Norr: Kungsg', 66, -c.oscar,.premiär- o. Förste solodansör v. C.; tlf , Norr 8101; å Söder ; Ko Operan, Birgerjarlsg. 93, Va. Hornsg. 64 A, Bö.; tlf 17498, Söder, ~J. A.,,,fnkefru, Birgerjarlsg.93, Va ; åkungsh.: Kungsg. 73, C.; tir - V. A., Ankefru,.Roslagsg. 22, Va , Norr 60 48; kontorstid för afdel- Troselius, A.,. Kass:a, Birgerjarlsg, 65, Va..ningskont '- Elin, Lärar-a, Slagsta, Fittja; tlf Fittja Tryggelin, E. H., Arkitekt, Birkag.4 Al, Va, 19 o ". ~ E. V., Konstnär, Birkag. 4 Ar, Va.; atelje Trosell, B., Underoff', Asög: 22 1, Sö. Mästersamuelsg. 59 lv Ö. g., C.... Trotzig, Ko A. F., Oivilassessor.Kungstensg. Trygg?r, Agnes, Fru, Birgerjarlsg: 88,.Q.: 42, Va.;. tlf , - C. E., Revisor i Riksb., Birgerjarlsg, -': C., Fru, yalhallavägen96 III (f. d.45a), Ö. 98 II, Va.; tu v- Ida} Fröken, Karlavägen29, Ö. - Ernst, Statsminister, Laboratorieg, 4, Ö. Trowalt~, Alfred) 2 r. C" Direktör, Kungsbroplan ' Dj.. tlf Trygve, O. S., Afd.-chef...' '...' v. Försäkr-aktieli., - Edla,1'hulip" Tandläkare, Kungsbroplan Mälaren, Tuleg. 30, Va.; tlf Vasa , 2 1V, C.".. Trysell, H., Raksalong, Surbrnnnsg. 30, Va.; Truedman, J ohan, f;d.~aildl., Dalag. 39, Va. tlf Norr ; bost. Hagag. 44, Va. 'I'ruedson,.K: :E., Dir:,Scheeleg. 13, C. f'rysen, Oscar, Bankokommiss., Högbergsg. 'I'ruedssonvJohn, f; d. Handl., D,a'lag. 39', Va. III t. v., Sö., o - C.M.~ Kontorschef Nytorgsg. 19 A, Sö.; - C. J., Inspektor, Stora Sköndals gård; '.,. W sthlm 4; tlf Södert. 48.,".., 'I'rulsonv.Kerstin, Frl1, Hornsg, 43 III, ss., Trådlös Telegrafi, Svenska A.-B.,se!3v~n~ka. tlf Söder i.. A. B. Trådlös Telegrafi.. '.. '..'.Trulsson, Nils, Direktör, Hofslagareg. 5, C.; Träarmatur, Nya A.-B.,' Belysningsarmatur" tlf-norr 28347;.. i parti o. minut, KUl;tgsträdgårdsg.12, I 'Tryqom,Martin, Vaktmäst., Högalidsg. 44 A, C.; tlf 216')9. Telegrafadr. :»Träarma~. Si/.,",.. tur». ''F HULBSKANDJNAVI.~N.S --~-~-~-~---~~-- STÖRS T A Llf;f.Ö RSÄ K.~lNOS:BOi~A'~, "':+'1'" '~r ""l '; "'.' Ansvarssu_~~!:,c:a 590, kronor.- '. ",_~ i; " 'S3,'Ädresskai derll 1924 ',..,"

11 1026 Trä(1gärdell-Tullstyrelsell. Trädgården, Blomsterhandel, Kungsg, 64, Trönnberg, P., Folkskollär., Agneg. 7, 9. C.; tlf A. Gustaf F., Öfverste, Danderydsg. 28, O. Trädgårdh, Johan, Akeriäg., kont. o. bost, Tsappos, T.J.,.Handl., Malmskillnadsg. '42, C. Olofsg. 14, C.; tlf 9870, Norr M., Svampimportaffären, - Engroslager af Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Hall- alla sorters svamp o. sämskskinn, G,Ia ström, Greftureg. 24 A,,O,;, tlf Brog, 23, C. -, Träff, O., Västmannag'.28 III ö. g., Va.; tu 'I'schernichin-Larsson, Jenny, Fru, Sur- Vasa brunnsg, 27, Va.; tlf Vasa 102.[,6., Träfraktbyrån A.-B., :verkst. dir. Kapten Tuberkulos,Svensk~NationaUör,eninge.ilrriot, Paul.aagelq~iSt, Arsenalsg. 8, C.; tlf ~~~rö ; 16, O.; kl. 11~3;,:lf 9291, Norr 1670, 1671,mte!urbana 16?O, ~4:70!. Tuberkulosb:yråer" Sthlms Stads, se Sthlms i~apten. Hf'gelqUlst bost. Prästgårdag. Stads Upplysnings- o. Underatödsbyråer...,So., ti 71 ~8.... Tublack, A.-B.,Gen.-agentur.K'altsiegelwerks Tragardh'& Co, Ba?-kuaktleb., jtegermgsg. 8r, flyt. lack i tuber, St. Vattug. ~O, (J., C.; tlf.9836, 9838, 9839) 984\iI 'I'ubus-Pannan, Ensamförsäljare Arthur Fell- - Oscar, Dir.,.Brunkebergstorg 13, C.; din, Drottningg.Y'i, G.; tlf Norr 230;30) tlf Tudor Ackumulator-Fabriksaktiebolaget se - J. H., Fil. kand. Upsalag. 4, l:'a. "Ackumulator etc. '. - A. '!J., Fil. lic., Linneg. 80 III, O.Dj.; tlf 'Tufvesson',L., Fru, Uplandsg, 41, Va '.. ' III - G.' '1'.,. P os, tt'" Jans. tell).." K' ap t ensg. 9, O. D 'J.. - Elisabeth, Froken, Idung. 14,Va.; tlf l _ se äfventhufvesson o. 'I'uvesson, Vasa Tulin se Thulin. - Hilma, Fröken, I~ung. 14III, Va.; tlf Tulla~der, C., Dir., Råsunda;tlf Rås Vasa 120 ~6. Tullberg, Hasse W., Aktiebolaget, Boktryc- - C. G., Posttj.vman, Upsalag.4, Va. keri bokbinderi bok- o. blankettför- - Ivar, Professor v:. Statens ~k?gsförspks- lag,' :6.lm~ndustri, Kungsbroplan 3, C" anstalt, kv, Stadet 20, Lidingö VIlla- _ Hasse W.Bokförläggare. Banerg. lom stad;.tel. Li~.:ö 694; tjänsterum.: tlf O.Dj.; tif 71304,. ~,., E~perJmentalfalt~t 33. -O. V., Fru, Plemingg. 12, C.. - F.!!i., f. d: R:yttmast., Dalag. 56-B,,va. - K. E., Han.~l., Sjumilastöflarna 6, Smed- I - Emil, S~~tlOnsmsp. och ~rafikche!~assist., slätten, Appelviken:, ' Salts~.obanaI). (Stadsgarden), Sibylleg. -F., Profess:a, Jakobsb.ergsg. 26, C. 14 ll o. g:? O.' Tullexpressen. Jämvägatullen, Elara strand, - Axel W., 'l'janstexpan, Odeng. ld!", Va.;tlfu.; tlf Norr 2915~. Vasa Tullgren, Albert, Professor,.Förestånd. för - Folke, Kommendorsg. 35 v, O.. Entomologiska afdeln., Centralanstal- Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska, Dir. ten, Experlmentalfältet.., Hans Bruu,.Norrtullag. 69,' Va.; kon- -Gustaf, Revisor hos Telegrafstyr., Dannetor o. lager. Block- o. fanersågar, fa morag. 10, Ya.; tlf nörknifrnaskiner samt A.ngtorkar. Tnllström, A. G:..Departem.-skrifv. v. Arme- Träkol, A.-B., Fabrikstillverkade bostadshus,. förvaltn., Olgndsg. 42 ll, Sö. J) Vansbrohusen», hufvadkontor o. fabrik l-e- Elin, Lärar:a, Ostgötag..29, Sö.. Vansbro, kontor Fredsg. 3, C.; tlf Tullstyreisen, General-, Skeppsbron 3~, Träkompaniet, A.-R., Vikingag. 14 All, St.; 'vaktrummet tlf Va.; tlf Vasa Generaltulldirektören; tlf ' Trämaterial, A.-B.;Valling. 33 ll, C.; tlfnorr Kameralbyråchefen; tlf Kanslibyråchefen ; tlf Trämjölsfabrikerna, Svenska, se Svenska Trä- Revisionsbyråchefen ; tlf r mjölsfabrikerna- Tullbehandlingsbyråchefen ; tlf 83 95, 'I'ränkner & Co, Ludv., Agenturfirma samt P'ersonalbyråchefen; tlf Maskin- o. Elektroteknisk Byrå, kon- Kameralbyrån tlf 83 34; kamreraren tlf for Sågareg. 10, Sthlm 2; tlf Söder 53 20; 14012; förste revisorn tlf 15723; matebest, s. h. riatförvaltaren tlf 'I'rässman, C. G., Verkmäst., S:t Eriksg. 6)., C. Kanslibyrån : sekreterarna -tlf 21988; no- Träul1fabrikernas Försäljningskontor, inneh. tarierna tlf 15695; registratorskontoret B. Risberg, Narvavägen 24, O.Dj.; tlf tlf , Revisionsbyrån tlf 8348; förste,revisorn Trävaruindustrien red, o. erp.lästmakareg. tlf 14010;. restitutionsrevisorerna tlf 10, a; tlf ;,Giriga revi:s<!rer,tlf 8348; stadonkopings 'JURIDISKA BYR4. Ull HAMN OAT A N

12 Tullstyrelsen-Tunell. 1027,,Tulls,tyrelsen (forts.): Tullverket (forts.): tistiska afdelningen, chefen tlf 8330; Tullafd. för postpaket, Kungsg.76,,G. ; statistiska afdelningen, personalen tlf tlf 1829; kontoret tlf 24818; före ; vaktrummet tlf ståndaren tlf 15777; Vasag. 13, G.; 'I'ullbehandlingsbyrån, byrå inspektörerna tlf tlf 8396, 8397; hufvudlaboratoriet tlf Tullafd. för järnvägsgods, Kungsg.76; G.; föreståndaren tlf 23614; öfriga Petsoualbyrån, byrå'inepektören tlf ; tjänstemän, tlf 15776; varuhallen tlf afdelningen -Bkeppsbron 10, tlf ; tullkameralafd. tlf Tullverkets undervisningsanstalt tlf 14094, Central bangården, tullafvisiteringslo kalen för resgods: tli Knstbevakningslrrspektören tlf 10272; assi- Riddarholmshamnen, St.,,packh.tlf 'steuten tu , 64 06, tullbevakn. tlf 847. Tullverkets lokaliörvaltningar: Stadsgårdshamnen, Sö., gamla tullhu- Tulldirektörsexpeditionen, kansliet Skepps- set: föreståndaren tlf ; packh, bron 46, St., tlf 24 84; kassakontoret, tlf 19 88, bevakn. tlf 1923, packh.- Österlångg. 49, St.: tlf karlarnas expo tlf Tullkameralkontoret, Skeppsbron 38 I, St. Stadsgårdshamnen, Sö., nya tullhuset:. tlf 8331; tullkommissarie tlf tullk. föreståndaren tlf 24859; exnederlagsafdelningen, Skeppsbron 36 1, peditionen tlf 8399, packh.jutev.exp ) St.; tullöfverkontrollöreu: tlf 15791; tlf 6389, tullbohandl-iokalen l tr. exp.f. transitgode jämte nederlagsexp, tlf 6399; maskinexp. tlf , tullf. vin o.spirituosa: tlf 15792; neder- fria expo O. varuhaliarna tlf 24947, Iagsexp. f. öfriga varor: tlf ; tull- ned. kont. tlf 6380, bevakn. tlf 19 32, mästaren o. öfveruppsyningsmännen: packhuskarlarnas expo tlf tlf Tegelviken (endast bevakningskont.), Tullbehandlingsinspektionen, Skeppsbron Sö.; tlf ' 38 n-b- Bi.; tullöfverinspektören tlf Fiskarhamnen, Sö. (endast bevaknings ; öfverkontrollören tlf 24850; kont.), tlf öfverillspektörens assistent tlf 24851; Värtan (endast bevakningskontor), tlf tullbehandlingsinspektionens kontor tlf Värtan ;tullbehandl. ärenden o. profsam. Tumba Villastadskontor (Aktiebolaget Billingen-tlf15778; laboratoriettlf15790; liga Tomter), Klarabergsg. 581, G.; tlf stora tullpackhuset (öfveruppsynings- 7055, Norr mannen m. fl.) 15775;utevägningsexpe Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expobarnditionen, Skeppsbron 34~b', St.; tu husg. 8, G. (Sv. Läraretidnings FQrlag) ; maskin- O. tullfria tlf 14844; 'I'unander, Eric, Kristallaffär, Västerlångg. mallers ta tull paviljongen 15779; norra 24, St.; tlf , O. S. g. 47; tlf Norr 47. tullpaviljongen tlf 8333; södra tull- Tunberg. Sven, Professor, Birgerjarlsg. 2, paviljongen tlf O.; tlf Packhuskarlarna. exp., Skeppsbron 38, St. ~ se äfven Thunberg. Itlf Tunborg & Co, IÅ.-B. Fr. V., Hamng, 'I'ullfiskalen, Osterlångg. 49 II, St.; tlf I, G. Damskrädderi O. lager af non- Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron veautees i siden, och ylleklädnings- ~ , St.: tlfi842; utgående kla tyger m. m.; tlf 47 46, Norr 281; kont.' o reringsexpeditionen O. expo för utgå- tlf ende hamnafgifter tlf 24886; tullbevak- - se äfven Thunborg.. ningschefen tlf ; tullkontrollö- Tunelius, Selma, Ankefru, Roslagsg. I'l, Va. rorna, tlf 18 42; uppsyrringsmanskont., 11 Tunell' Skeppsbron-tuv>-, St., tlf 20840; bevak- ~.~~-' 2 Thunell ~~~~.~--~~~~~~ningskontoret Skeppsbron 40 n b.., Si.: _2 J. W., Byggmäst., Äsög. 28,' Sö. tlf _2 Petrus, Byggn.-inspektör, Greftureg. 76 BI, Tullförvaltningen i frihamnen, Värtan; O.; tlf Osterm, tullförvaltaren, tlf 74720; tullkamma- _2 E. A., Dir., Varfsg. 10, Sö.., ren tlf' 74722, packhuset, tlf ; tull- _2 Kurt, Dir., Katarinavägen9 A, Sö.; tlf'! bevakningen, tlf Söder 1000.' 'I'u l l af'd e l riin g s ko n t.or: _2 A. H., f. d. Fabr., Lindvägen 15, Grön- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen, dal, Liljeholmen.. G.; packh, tlf 14014; tullk. 8332; _1 An.~a, Fröken, Ostermalmsg. 31, Ö.; tlf tullbevakningskont. tu 95J,. Osterm 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G. O R]l; B R O 'J \ '

13 o Turisten o" o o ' I,. o 00 o o NOfr 'o anrop Meijers, Skeppsbron»Excelsior»: T., Sibylleg. '. o o o 1028 Tunell-Tyllen. 1 Tunell; 2 Thune}1. 00 Twilfit, KB., ~orsettfabrik o. o försälj~., Nybrog. 1.1,O.; tlf 75853, 75.? 54.. grid, Froken, Dalag. 18, Va.; tlf Vasa Tvålhuset Resia o 35 O.; o filialer: o. Götg.',13, Sö., Hornsg.' 63; Sö., Sig- 000 _2 Carl A., G~ossh., Renstjemasg. 14, ss... tu:nag. 16, Va., Tomtebog. 12'0 Va., -2Karl, Grossh., '!'oil\tebog.. 51V,.Ya. " Regeringsg. 82, Q., Birgerj~rllig. 108, _2 Alo red, Grundläggare, Rörstrandeg. ~$II, Va., Odeng. 19" O. Va.; tlf ' Tvättcentralen, Tuunelg. 17, C.,. _1 C. Aug., f. d. Ka,mrer i Riksbankens Tvättinrättni.ngar: '."- Hufvudkontor, Tjärhofsg,,3" Sö. 'o, Barnängens Angtvätt, Bondeg. 83, ~Sö. -,1 K. O., Ko~t. chef, ';I'omtebog. 5, Va. Centralbadets Tvättinrättnings Åk.".2 Henry, Polisman, Torsg. 23, ~ a.; tlf 820']0. tlebolag, Holländareg.9, C.; tlf 23394,' _2 A., Å.-B., Papper o. Elektrisk materiel, Norr Ombesörjer linne-o. ylle- St. Nyg. 10 & 12, St.; tu tvätt samt mangling. _2 Gösta, 'I'axeriugsaasist., Renstjernasg. 14, Bxeelslor, Birgerjarlsg-Bä G.' tlf namn- Sö.; tlf Söder 24,40. ' o o utfö'r hushålls. o. _2.S, Henning,.Valsmassefabr., Tbunell& Co, li:e~rtvätt samt strykning;'.' Hagag. 20, Va.; tif Norr LillSjönäs Tvättinrättning, Ulfsunda: tlf Tuner, Robert, Fabrikör, Västmannag. 66, DUs. 79..' Va.; tlf 802D3. o C., Aktieb., Norr Mälarstrand, Tungsten Wire Works k B., Ringvägen 98 C., nedanför Karel. Inst, o Sti.; tlf ' Stora. Essingens Ängtv'iitt, A.'-B., Stora Tunnell;llagasinet, Bosättu-affär (inneh. Fin- EssIllgeI,l, ~thlm l. t Första kl~ss tvättgal von Sydow), Norrlandsg. 30, C..!l' strykmrattn. ~e annon~ SId Turbintabriks Aktieb. Ljungström Svenska Sode,rmalms, Badsbug. 4, So.; tlf 25 82, Klarabergsg. 21 Il, C.; tu 21'167 elle: ~.öder :.. '.: : namnanrop:»asea». Hufvudkontor o. Tvatt. o. Strykinrättn, Ideal, Regermgsg.. verkstäder i Finspong..' 83, C. (ing. fr. David'bagaresg.)'; tlf Turen, S. E. H., Hofr. assessor, Fridhemsg o, ' '181, (f. d.4)~ C. ' Ostermalms tvättanstalt, John Wahlberg, Hotell o. Pensionat inneh. Fru Ce- Albano, Sthlm 6; tlf4744, Norr 4,78. cilia Håkanson, Vasag. 42, C.; tu ~mottagerkläd~r till tvättning, mango 'I'urlstföreningen, Svenska, Norrlandeg. 16 II, ling oc,h,~~ryklllng. Kläder afhämtas Sthlm 7: se' Svenska Turistföreningen. e~te,~.tllls~gelse~ Redbart: bemötande. Turisttrafikförbundets Restaurant Aktiebo- Billiga pnser. 00 lag, styrelse: J..Plodin, Nils Truls- Tvätt- & Strykinrättningarnas Inköpskontor. son, A. Rönnow ; kontor Tunnelg, 231,C. o 4, S~.;, tlf 304, 493. Turkiska Generalkonsulatet, Fredag. 6t, C.; Tybell, H., Rak- o. frisersalong, Tomtebog. öppet kl. 2:-4; tlf , 20, Va:.; tit Non; 24894;bost;Karl- _ Legationen; Birgerjarlsg. 6, O. ~ergsvagen ~, Va.; tu Vasa Turner, Amalia, Sybehön- o. Kortvaruaffär, TybOlll J. Olga, Froken, Hornsg. 104, Sö.;.tlf Van;1disvägen 24, ViL; Uf Narr ' So~er o'. 'o Tusculum, A.-B., N. Bantorget 20, C..; tlf - K.'. inneh. Ligna bradgard, bost, Hoga- 42 Norr ' lidsg, '30vI, Sö.;, tu o 'Tuvessoh, Joel, Folkskollär., Hagag. 56; Va, - J,., Poste~p.; Frejg. 56, Va: o Tuweson, Ottilia, Tunnelg. 19 B,C.; tlf Tyden-Byström, o Fru, Tegnersg,8, Va. _ se äfven Thufvesson o. Tufvesson. 'I'yden, E. O, E., Ing., Handtverkareg. 36, C. Tve)lgs,tröm, 'Y., Fastighetsäg., Greftureg. 63, - Ebbe, ~apten v. Fortiflk.; Östermalmsg. O.; tlf Österm, o o 57, O.; tu Norr 215,87, _ C. M., Grossh., Karlbergsvägen 82, Va.; - A". Kommendörkapt., Ostermalmsg.23, _ tlf~m~ _ ~tlf~ffi se äfven Thvengström, - Amalia, Ankefru, tlf Vasa Drottningg. 110, Va.; Tvermoes,S.:: Kungsg, 28, C. Skand. afdeln- ~ Anna,.Änkefru,Handtverkareg. 36" C. k(!jlltor för: The Forestal & Railways Co,Ltd, Extract Land, Timber The.N atal - Tygförrådet, se äfven Thyden. se Sthlms Tygstation. o 'fanning Co.,Ltd, The Calder and Mer- Tygmästarens' exp., se Sthlms Tygstation. seys Extract Co., Ltd. Postadr.: Postb. Tygverkstäderna, se Sthlms 'I'ygstation. 2~8, Sthlm l. Telegr.-adr.:»Tv.ermoesll; Tyllen, Fredrik, Agent, Frejg. 57" Va.; tlf tlf o K=8", o SVENS~AM~lAl~ VERKE,N,MÄST~~R:n~~~EåL~ 22,

14 , ' Tynell-'-Törnblad. 1'illeH" i; O,L.,.dr, Hjärneg. 10r, c.'; Täby Snickerifabrik, inneh. E. ~tl(c3l;160.:,... ":..,Valling. 29, C.; tlf 4066.,,.--:-"Anna 1(., ;Fru,Florag. 12, Ö. Täckholm, R. V., Fil. dr, Hofslagareg. 1, C..,...,.;se äfven. Thynell. - Gunnar, Fil. dr, Docent v. Sthlm s Hög" Typo'chroma,.;I<'abi'iken, Tryckfärgsfabrik, skola, Observatorieg'.17, Va.,,..: Bon~eg.,lS-:22, Bö:; tlf 3 SS, Söder - C. W.; Guldsmed.Dbservatorieg.Ti, Va.; "\ tlf Vasa _ Typografförbundets, Svenska, Expedition o. Täckliud, Magnus, Ingenjör, Strandvägen 13; Platsanskaffningsbyrä för typografiska Ö.Dj.; tlf " : arbetare! 'Jakob~g.22 A I, C.; 'tlf jl406, Täckström, K. E., Kamrer, Krukmakareg., i,n'otr 6247.,.' _'. ' 50, Sö. TYPJ)gt~fiskaFörtlningens Expedition, Ja- 'I'äge, M. C., Änkefru, Svarteneg. 16 & 18J Sö;, k:obsg>.22ar; C.; tlfn'orr7577, öppen - se äfven Thege. V.-:~l och4:-;-6,lörd.11-;-3. Bibliotek: Tägtrneije);, John, Kammarskrifv., Grefg,.n~ana.kl. r),'15,,6,30e. m., torsd, kl. 40, O.D.}.. ;7.30:'-9,e.'m.Sangkör o. musikbiblio- Tägtström, E. G., Ingenjör, Barnhusg. 8 l 1I Jek:-' fred, kl.' 8 e.i.m, Orkester: onsd, ö. g., G.; tlf Norr ,,~ 8.11>' e, 111., '",.,.. - E. G., Sekr. i K. Medicinalstyr., Braheg..Tyrk, J.. S. K., FiL dr, Klara V.Kyrkog. 5 Il, ö. g., Ö..~".,5" q,.. ~ C. r. A., Taxeringskommiss. i ICungsb:s. Tyselius', '1., E(tr., A.-H., Juvelerare, Rege- östra uppbördsdistrikt,slottsbacken 6, i ringsg, 18,. C.; tlf Norr St.; tlf 10263; bost. Storg.18 III,O.D,j.,, seä(yimthyselius., tlf N9.rr ,. Tys~ll,J. Harald,Agentur for Hugo Bruse- - L, G., Ankefru, Storg. 18, Ö.D}; ',wipz; Västmannag. 99, V~.; tu Vasa Tändsticksaktiebolage't; Svenska, se Svenska Kont. N orr!andsg. 13, C.; tlf Tändsticksaktiebolaget., j,,i 9240, Norr Tändsticksfabriker, A.-H. Fören. Svenska, ",...'..-,Knut, 'Grossh., NorrtuIlsg. 27 B, Va.; tlf se Förenade Svenska 'I'ändsticksfabr. Vasa 'l'ändstrcksvirke, A. B., V. 'I'rädgårdsg' 17, -"se'äfven Thysell., C.; ur 6947, 10447, 22024; 22025,.Tysk,.C.A., Fastiglr-äg., f. d. Landtbruk., 5590,5560, Norr 207. "o ',.Odl;lng. 88, Va.; tlf Tärnlund, C. A., Red.; Klarabergsg. 42 Il " (J. - Paul, Kontorist,Solnavägen 117, Va. Tärnström, C. J., Gravör, Roslagsg, 3.5,Va.,-G,. A., Med.',lic.,Odeng. 88, Va. - se äfven Ternström.,':.", Tysk-Svenska' Gumrnidepoten, Odeng. 63, Tärnö, Anna, Fru, Karlavägan 75 AlV". Q.Dj.. Va;.;:W Vasa 2723., Tönseth, Thorleif, Dir., Svedenborgag. 2, $.ii:;' Tyska Föreningen, 'Regeringsg. 28BI, C.j tlf tlf Norr Töpel, F., Byggn.-snick.; Regeringsg. 40, C. -'-- Genen\lko~sula~et, Hofslagareg. 2, C. Törn, Julie, Fru, Cigarr- o. Tidn: :a{fär, B~); - Hemmet, Ostermalrnsg. 62, O.; tlf Norr gerjarlsg, 117, Va. " ,, " Adele, Förest:a, Bromma ålderdomshem: - Kindergarten, Braheg, 62, O. ;tlf Osterrn, postadr, Sundbyberg se äfven Thörn. - Legationen; Hofslagateg. 2, C" Törnberg, ICar! K, Direktör i Bveriges-Ur- _ Passbyrån, Hofslagateg. 2, C., öppen makare Akt~eb., Bådmansg. 2(i, O., -hvard, , - A. V., Fabr., Akehjelmsg., Ulfsunda. -'-- Sällskapl;lt; ll:dr. F. A. W.Jacobi, Vårta- -'-- S., Fröken, 'l'egnörsg. 25,,Va... h' vägen 6, Ö.Dj.; 'tlf Styrelse se -'- Gunnar, Herr, Skeppareg. 31 Il, O.; tlf,,' [4323 aj.. ' , ', ' Tysklind,,S: T., Ing., Karlsviksg, 31I,c.; tlf - R., Kapellmäst., Jungfrug, 7 A, Ö, ,Per, Slakteriaffär, Tyskbagareg 9, D.Tysta Marie», Kafe, Regeringsg. 26, C. tlf Norr 20637, bost, s. h. n.b. Tnta skolan, Lidingö villastad; tel. Lid:ö - se äfven Thörnberg. " 457. Styrelsens exp.: Drottningg. 3Pr, Törnblad,. N. P., Boktryckare, AIströmerg~ C.; tlf elv, C. " _ "',.', l. ' Tystberg,. Gerda, Fröken, Ilagag. 52, Va. :... Axel, Damskräddare, Malmskillnadsg. 32,. -t--r- Hugo, Grossh., Ynglingag. 15, Va.; tlf C.; tlf Norr " Vasa 11260: - Elsa, Postexp., Kaptensg. 14 Iv,O.Dj.;tlf Tång, se Thång, Tangring, Maria, Fru, Kammakar,eg. 39, C. - se äfven Thörnblad., '.. muues:kanuinaviens STÖRSTA i.lfförsi~;~i,~gsbo,\~a.9 \ ',:','" ; "0: ' ", '"....,Summll kontant vinst -. till de försäkrade 25.,400,OOOkrono'r. "?", *~, '..,

15 1030 'I'örnblom-e-Törnqvist, ". Törnbloms Amlonsbyrå,Drottningg.48 I,G.;Törnell, D. B., Laxhandel, Tunnelg. 11, G.; tlf 11 '83,,155 12, Norr Efter kl.' bost, 'I'egnersg. 5, Va. " 6-,30 e. m.: tlf 12463, Norr Gerda, Lärar:a, Vintervägen' 32 A, Rå- Törnblom, Anders, Byråingenjör, anst.vv sunda; tlf Rås Järnv.-styr. Maskinbyrå, Vanadisv. 32IV, - Ivar, Tjänsteman (A.,-B.Sv. 'I'obaksmono- Va. pol et), Hornsg, 70 v, Bö.; tlf E., Cigarraffär, Dalag. 48, Va. Törneman. 1. A. G., Civiling., f. d. förest. - Hilda, Fru, Krukmakareg, 44, Bö.; tlf för Persbergs Nitroglycerin o. Spräng-, Söder I ämnesfabr., Observatorieg. 11 II, Va. - Karin, Fröken, Prästgårdsg. 21, Bö.; ~H - Anna, Fröken, Observatorieg, 1IIr, Va.; Söder 3269.,~ tlf V'asa J. G., Godsäg., Odeng. ln v, Va. " -;- J. Axel G., Könstnär, Dalag, 7, Va - A. R., Ingenjör, Dalag. 84, Va.; tlf TörneqnisuJ ohn, Red.,Klarabergsg: 56 IV, G. - L. E., Ingenjör, S:t Eriksplan 6 B, Va.; Törner 6 G. E. E., Afd.-chef,Valhallavägen tlf '. ~ 4 & 42 (f. d. 103), Va. - V. A., Kapten, Braheg. 31, Ö.; [tlf Norr - O.Edv., Bökbind., 'I'[mmermansg 31,Bö , kontoret tlf 11 83, 15512, Norr ~ Lydia, Fru, Lärar:a, Ofre Bergsvägen 22, ~ \ _ Midsommarkrans,en. '. - Carl J., f. d. Kontrollör i Tullv., Eriks- - A., Kött-, fläsk- o." matvaruaffär, 8:t bergsg. IF, Ö.; tlf Norr Paulsg. 7, Bö.; tlfsöder 13943;bost. - Carl J., Lagermästare, Prästgårdsg. 21, Midsommarkransen ; tlf Liljeh Bö.; tlf Söder ~ M.,.R., Musikfanj., Döbelnsg. 60, Va. - K. Gustav, Läroverkslär., Asög. 47 D, Bö. - Karl. A., Polisman,..Högalidsg. 52 B, Bö. - G. A., Maskinist, Birgerjarlsg. 96 1V, Va. '- Alfr., Predikant, Ofre Bergsvägen 22, - K. E., Målare,. S:t Eriksg. 41, G.; tlf Midsommarkransen. Kungsb, Klara, 4nkefru,Kocksg. 28 lii, Bö. - Hjalmar, Skräddare, Brunnsg. 7, G. - A. L.,.Ofverstelöjtn., Polhemsg. 31, G. - Carl, Spårvägskontr., Frejg. 31, Va.; tlf _. & Jaerde, St. Vattug. 10, G.; tlf ,Vasa se äfventhörner. - H. A. E., Tandtekn., Uplandsg uppg. Törnevall, G., Källarmästare, Badstug.fl, Bö. A, Va.,'.. I'örnfelt, J., Redaktör, Nybrog. 53, Ö.; tlf - Axel, Tjänsteman, Kommendörsg. 17 I, O ', - Carl, f. d. "I'ullupps.vman, Högbergag. Törngren"E., Fru, Syhehörsaff., Pålsundsg, 58 lii, Bö., 8; Bö.. ' - Axel Oskar, Vaktm., (Riksmuseet), Hol- - C. A., 'Hand l, (mjölk-, speceri- o.vmat-:' ländareg. 15 II, G.; tlf Norr varu-), G:a Brog. 51, G.; bost. s. h. - Alma, Ankefru, Klara N. Kyrkog.32, G. -T. W., Hofint., Bergsg.2 Iv, G.; tlf se äfven Thörnblom.. - Frans, Källarmäst., Agneg. 12, G. Törnbom, H. V., Glasmäst., Regeringsg. 61, G. - Conrad A., Prakt, läk., Nybrog.14 A II, O.; - G., Lärare, Torsg. 54, Va. tlf 75411, Norr Törne,C. J., PlåtsIag., Helsingeg. 1~, Va. --:- B., Professorska, Bergsg. 36, G.;tlf se äfven Thörne... Törnlund, Erik, Oigarraffär, Surbrunnsg. 47, Törnebladh, C. G. H., Bankosekreterare, BIa- Va.; tlf sieholmsg. liv, G "-'---'-.---'-'..~-. -r-r- ~.--"--'-'~.-- _ Gerda, Fröken, KarJavägen 64: O.Dj. l TornqVlSt!.. 2 To~nqU1st, ~!orn!,-v~st, _ T. V. A., Skeppsklarerare, Kungsholms. '. 4 TornCwlst; 5 Thornqmst.. torg ~.4, G.; tlf t, _3 J. E., Barberare, Jarl ag. 00, Aspudden. - Marie, Ankefru, Grefmagnig, 4, O.Dj.. -'-"E.. H., Bokh., Södertörnsvägen43, En- Törnebohm, Ivar, Kammarskrifv. i Riksb., skede... ' Timmermansg. 2 A, Bö.; tlf Söder 'il 02., -;-1 L., Departementskrifv., Tunnelg. 1 B; G.; - Ellen, Professorska, Tre Liljor 3, Va.; tlf. tlf Norr Vasa _1 G., - Dir.-assist. i Frans Svanström & Co - Robert, Redaktör, Flemingg. 13 1v, G., Pappershandels A.-R, Jarlag. 4, -Asp- Törnell,.K. A., Aktuarie, Kungstensg. 60 1V, udden; tlf Aspudd. 174 o.»svanström Va.; tlf Vasa ' & CO»).'-, Gu~~i,Fru, Svedenborgag. 4 B, Bö.; tlf _2 Hil~a!J~ Dokt.a, Styrmansg.. So.b et. h., Soder ,O.D;.; tlf Osterm ,.. - Ernst, Kanslisekr., Notarie i K...Hofkon- _1 G. A., Droskäg., Vikingag. 5, Va: - sistoriet, Styrmansg. 33 IV, q.dj.; tlf 1 -"s,,c,. E., Elektr. svarfveri o...r()parations-' -----'!!!!.f~.,verkst.,storg.16, Ö.Dj.;tlfOsterm JONKOPI.~G8' JURII)ISKA.. DYRÅ ;;;, f5 HAMNGATAN lg '-_-!.:c..

16 Törnqvist- Uddin , 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C.,.. 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist. '...,. - se afven Thornstrand.: Törnström, se Thömström.. _2 Anne-Marie, Fil. mag.isekr. hos Diakoni- Törnvall, G. E., Fil. Dr, KaplansbaokenS.C, " styrelsen, Jakobsbergsg. 15, C. - Harald, Ing., Valling. 19, C.; tlf Norr I Anders; Folkskolläj., Sunnerdahlsvägen , Smedslätten, Appelviken;tlfAppelv. - 'I'iljla, Modemagasin, Greftureg. 13, O.;. '102., bost. Artillerig. 34 B, Ö.Dj. I Amelie, Fru, Lärar.a, Upsalag. 3, Va.; tlf - G. F. T., f.. d. Rektor, Odeng. 49, Va., Vasa Augusta, Ankefru, Valling. 19, C.. _1 D. J., Frukthandl., S:t Paulsg. 25, se. Törnwall, Hulda, Ankefru, Klara N. Kyrkog. _1 Anna, Fröken, 'Sjuksköt:a, Aspuddens 31 II ö. g., C. <.sjukhem, Aspudden. - Olof, Flemingg. 17, C.; tlf Kungsh o _1 Ester,.Fröken, Gymn.vdir., Aspuddens - se äfven Thörnvall..- sjukhem, Aspudden. Törnvaller, K. K, Järnv-tjänstem., Präst- -IWUhelmina, Fröken, Odeng. 94, Va. gårdsg. 44, Bö.'. ~l C.J.,f.d.Gaständ.,Jakobsbergsg.33~ö.g.,C. Törnå, C. F., Vaktm., Greftureg. 34B, Ö. _1 A., Handl., Bosätt n-affär, Katarina Bang. Törsleff, Thor o. Folke, verkst. dirjer ia.-b. 13, Bö.; bost. Bondeg. 6, Bö. _~_Sven, Handl., Renstjernasg. 20II Ö. g., - W. S. rörsleff, Mattis, Ankefru, Nybrog. Lutzeng. 9, Ö,. 7, O.Dj.; tlf Bö.;, tlf Söder 41~ , _1 A.A",H., Ing., Artillerig;34lII ö. g., O.D}. Tössebageriet, inneh. Fru Helga Södermark,,~" Carl, Inspektionskonst.,.Uplandsg. 8, C. Karlavägen 77, Ö.Dj.; tlf ,-2 Clö~Georg, Kamrer, Ostermalmsg. 19 1V, _1 Helmer, Konsult. Ing.,.kontor Drottningg. U. 47; C.;. tlf 16609; bost. HolIändareg. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. musik- 31, Va.; tlf agentur), Lindhagensg. 13, C. -;1 Ade.le, Professorska, Strandvägen 4P, Uddeholms Röragentur, Aktiebolaget, Rege- \Ö.pj.;tlf Norr ringsg. 19 & 21Y, C.; v. direktör H. _IS., Red.,Torsg~ 48A, Va. Ahlström;tlf24058,24059,Norr _1 Eva, Sjuksköt.a, -,?-spuddens sjukhem, Telegrafadr.:»Storforsn. AspuddeIl... Udden, Ingeborg', Fröken, Skeppareg. 39, _2 J. E., Sjökapt., Högbergag. 12, Bö. Ö.Dj.; tlf Östorm _1,K..J.,.Skomakare, Linneg. 102 (f. d. 96), - H. L., f. d. Landshöfd., Riddareg. '45, O.Dj. O:Di - Axel Edvin, Vaktm. v. Sthlms Stads _1 Axel, Skomakartnastare, Heleneborgsg. ArbetsInr., Bö A, Bi). ' - Selma,.. Ankefru, Skeppareg. 39, O.D}.; :..."Carl, Svarfvare; Folkungag. 20 D, se. tlf Osterm _1 B. E., Tjänstem., 'I'immermansg. 31, So.; - se äfven Uden. /!. tlf Söder , Udden berg, Hjalmar, verkst.dir., best. Handt- _4 C. E., Tjänstem., Enskede. Magnebergsvägen 37, verkareg. bageriet, 84 lii, C.; tlf 31137; kontor Z- Döbelnsg..65 I, Va.; tlf _2 C. G.,Tjänstemanv. Trafikaktieb-Gränges-j-e- M., Dir., Storg. 25, Ö.Di..,.berg-Oxelösund, Riddareg. 9 A!", O. - Sigrid, Fröken, Nybrog. S3 III, O. ~" Gunnar; 'l'jänstem. inordstjernan, Dalag. - C. E., Ing., Kungsholmstorg 8, C..62:II, Va.; tlf Vasa., Lage, Krigsfiskal, Rörstrandsg.. 3, Va. _1 Gustaf, Tjäustem., Aspuddens sjukhem, - E., Köpman, Banerg, 19 Iv, Ö.Dj.; tif Aspudden ; kontor Smålandag. 22, C. _1 J.K.,Uppbördsman,i. 20:e roten, Narva- - Alma, l:e Postexp., Hornsg, 55 IV, Bö. vägen 20 I ö, g., Ö.Dj.. - W., Solnavägen 53, Va.; tlf , _1 S... H"Verkmäst., Herrängstomt 250, Uddgren, Gerda, Med. doktor, Biddareg. 1611, Alfsj., Ö.; tlf 74603,.. _5 Alfva, AnlFefru, Västmaenag, 131, Va. - Gustaf, Skriftställare, Pipersg. 6 Ill, C.; -;1 Joseflna, Ankefru, Uplandsg. 54, Va. tlf Törnros, B. Edvin, Ing.,Heleneborgsg. 5 AV, Udd holm, Erik, Urmakare, Östgötag. 26 A, Bö.. Bö.; bost. Tumba. - C. O., Stationsförm., 'I'orsg, 51 B" Va. Uddin, J., Kyrkoh., Norrtullag. 8 BIll, Va.; --:--Gust., Tjärhofsg. 42II" Bö.; tlfsöder bost. Komm.-huset, Liljeholmen; tlf 'I'örnsten, C. G., Sjökapt., Hornsg. 142 III, Bö. Liljeh ~i~ik:ing SK.OKRÄM INDUSTRI.~~T~~~O~. VIK~~G 1,I t L i 1,)

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström..

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström.. Törnqvist- Uddin 1031, 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg 10IV;C, 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist ', - se afven Thornstrand : Törnström, se Thömström _2 Anne-Marie,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer