A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2"

Transkript

1 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

2 ,', i i Tibell-e-Tidskriften Motor. 1017' 1iib~i.I;'E!i.,.Ingr, Torkel-Knutssonsg.25 l1i, Tideström, Elisabeth o. Wilma, Fröknar, Sö.j tlf Söder Luntmakareg, 6, C.; tlf Norr '. - L. A.,,Åpkefl'u, Jungfrug. 19, O. - Karl, Handl., Ärstadal 1, Liljeholrnen, Tiberg, D., Aktuarie, Helsingeg, 5, Va. Tideström, H., e. o. Hofrättsnot., Advo. - A. F., Kött- o. Fläskaffär, Österm.s'salu- kat, Kontor Drottningg. 13m, C.j tlf, hall 88 o. 89; tlf 75797, Norr 5446; 323. Kontorstid 10-'/25; personl. mot-. bost:nybrog.22 & 24 III t. v., O. j ankn. tagn.-tid '/23-'/25. Bost, Tegnersg.3811, tlf Norr Va.' tlf '.. s -s, Ca!l, Eftr., inneh.. J. G. Färnlöf,.!:ax, Tidevarv~t, Slussplan 9III, St.; tlfnorr 28242, Fagel, Hummero.Ostron m. m., Slöjdg. Norr ,,' 7" C.; tlf 31.~6, Norr : Tidlund, G., Målarmästare, Karlavägen 48, O" - J. A.,.f.,Q.. ~aderhandi., Skeppareg.Bö, - Henning, Tapetserare o.' Dekoratör, Ar-, O.D;.; tlf Osterm ". billerig. 14, O.Dj.; tlf'norr , - A~ton J., Urmak., Majorsg. 9 A, O.; tif Tidner. Arvid, Jur. dr, Karlavägen 881V, Ostorm , O.Dj.,; tlf Östorm. 952., ', 'I'ibloma Blomsteraffär, Hornsg. 64 A, Sö.; - A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, Kungstensg, tlf ,' Va. Tiblom, E. O., Kamrer, Polhemsg, 31, C. Tidning för Boktryckarkonst expovasag.~ 5, 'I'idbeck, G. R. Herman, Fabrikör, Ad. Predr Sthlm 1. ' ", torg 1 B, Sö.; tlf 10160, Söder 30185, - för Byggnadskonst, Karlavägen 36, O.; ~Joh. Herman, f.d., Fabrikör, Timmer- tlf mansg. l8,f?ö... ". - för Leveranser t. staten m. m.;: Bil. till - Knut, AJ-R, Jarnaffar, Storg. 25, O.D;.; Post- o. Inr. 'I'idn., Tryckerig. 4, St. tu 71764,' Norr , - för Svensk Snabbskrift organ för Me- -' Knu~ 'J.,V" Järnhandl., Storg. 25,0,Dj.; linska stenogra:fiförb.; utg. kapten' E: tlf 71764, Norr 7774, Nordfelt. Erp.Storkyrkobrlnken g w St. Tidbeck, J. H., Metallduksväfveri samt ' fabrik för metal ltrådsarbetcn, s:~ Tidningarnas Telegrambyrå, A. D., Paulsg. 32,Bö.; tlf 55 ;J3, Söder: , - C. G. O.,SibylIeg. 36, O. (T. T.) Kl. V. Kyrkog. BA, Sthlm 1. Tidblad, F., Lärftskramhan~I., firma,c. A. ~ pressens, centralorganisation, KahI& C?, Kommen.~orsg. 15, O. för nyhetsförmedling.. Införskaffar o. -:J.,E., Ankefru,..Parmmätareg, l & 3, C. förmedlar nyheter (iifven valuta-, var\~- ~~db10m, Tyra, Fro~en, Pipersg. 12, C. o. aktienoferingar). från in- o. utlånl~deb!ad, Ture, Artlst~. Stlgbergs~: 27,. C. det till pressen O. enskilda abonn.vsamt Tldeh~s, G. H., f, d, ~:.ra~e.v. M~.Ila fol~sk., ombesörjer nyhetsförmedlingen till ut-. S.t Paulsg, 33~., So., tlf Soder 3Q654. landet, med hvars ledande nyhetsby- Tlede5.~nSö.?~IT~4~g89.tur, Heleneborgsg. råer 'l'. T. står i direkt förbindelse.' Tiden,,~okförlagsaktieb., Själ(lgårdsg. Tidningen Charme, Dam- o. Modetidning, (f. d. Skärgårdsg.) 13 m, St.; tlf 9470, Drottningg. 82\ C.; tlf Norr ' Norr 239,59. Förlagschef Karl Olsson, - Sortimentaren, Red. O. expo KlaraN. privat tlf Kyrkog. 34, C.; tlf Tidens, Bokförlagsaktieb.,Tryckeri (f. - Templar.Kuriren, Byrå o. expo Kammad. K. B. Boströms), Själagårds~. (f. d. kareg, 27 II ö. g., C. Skärgårdsg).13, St.j tu ti1l5; Norr Vårt Stöd, Red. O. expo Hornsg. 961, Sö. 1- Nya,8juk- o. Begrafningskassor, expo Tidningsaktieb. Idun, :Mästersamuelsg.4l>,. Hornsg.961, Sö. Sthlm Lj vtlf 1646, Norr ' 'I'iderman, Fredr..,,å.fd.-chef, Riddareg. 68, Tidningspressens 'Annonsbyrå; Sthlm l., O.EJj.;' tlf Österm ' Tidskrift för den svenska.pensionsförsäk-,- Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; tlf Vasa ringen. Red. O. ansv. utg.: Sekretera-, ren i K. Pensionsstyr., fil. lic., jur.' - Signe, Fröken;' Kungstensg. 67, Va.; tlf kand. Carl E. Dahl. Redaktionens adr.: Vasa Sthlm 7., - H. E" Tjänsteman, S:t Eriksg. 10,.C. - för f:rivillig sjukvård" se Svenska Röda -, - Aug-u~ta,Ankefru, Riddareg. 68, O.Dj.; Korset, Tidskrift. ",.". tlf Österm, ' ~ i Militär Hälsovård, Hufv.-red. Rybbi- - K. A., Greftureg.9, Q.; tlf Norr nette, O. Rob., Bataljonsläk. Tiderström,.. Aug. S., Ankefru, Artillerig. Tidskriften Motor, utk, som bilaga till Svensk. 50 u, O.Di. Motortidning) Nybrog. 3, V.; tu 735 n. futlle SKAN DINAVI)~NS'. STÖRSTALI fförsäkrinosbo~a~ ""v., ",',. ' ', Summa kontant vi~ till de Försäkrade 25,400,000 kronor, '. "'-;'-

3 1018 Tidskriften Tegel--:Tingsten. Tidskriften Tegel, organ för Sveriges Tegel- Tillberg,Dll.gmar, Modeaffär, Hornsg. 61, Sä. i~dustrifören.,q. S;verigesTe~!llmästare~, tlf SÖ~~J::7524..', ' fören., red. Kungsg.66, O.; tlf Hugo, TJansteman, :gumleg~rd,sg. 4, O.; Tidstedt, Edith, Fru, 8:t Eriksg:22, C., tlf " ', _ Oarl, Hand.1.,Roslagsg. 25, Va., 'I'ille," J. E., Disponent, Reimersholm.. _ & 00, C", Lump- o. skrotaffär,'.rensg. 14, Tillgren, R. B., Hand1(spec.-),Sigtuna~.4, V,a. Ya.; tic Norrfil 27; " t, '.. ~ Carl, Kassör, Fredmansg, 4'1,.Se;:,tU _ F. O.S d.polisöjverkonst, Dalag.3,2; V~.,Söder ' " 'I'idstrand, H. R., Banktj.-fn., Greftureg.13\,'0. -'-- Georg, Landtmät., 'S:t Paulsg. 33 B, Bä.; _ Elin,Lärar:a, Uplandsg. 54, upp.g, Jj1III, "tlf ".''',.'.. Va.; tlf V:asa,3132.,- EJl.I:I]1a,Ankefru, Grefg.. 4,., O.DJ.; tlf _ Sigrid, Lärar.a, Engelbrektsg. 6 B, O.; O~tertp ' -.. tlf J., Ofverläk., Docent; Bergsg. 16 BIV, C., _ G.,Postexp., Västmannag. 55" Ya. "tlf 33800; mottagn. per telefon 1/23 _ K. A.; Skrädd., (stärbh.), Dahtg.62, Va.; -1/24 Kungsg ; C.; tlf '50 20, N,orr Vasa 1459; bost. Västmannag, 551, Va jsommarbost. tlfalgö 46 C. _ S. A., Telegrafassist., Västmannag. 55, Tilling, Olof, Postexp.,Danllemorag. 8, Va.. Ya. 'I'illiuger, K. R. I,., Stat. skrifv., Eolsg. 2, Sä. Tidström, Elin, Fru, Högbergsg. 37 BlI, Bä. 'I'illman- & Karlsson, Bageri, Tjärhofsg.16, " _ Gerda, Fru, Inedalsg. 15, C.; tlf Kungsh. ' Bä.;tlf Söder30!H5. M 98. ". Tillman, Karl.E:, Bankvaktm., Nybrog.15A, _ Ivar, Köpma!i,Högbergsg.; 37 BlI, Sä. O.; tlf.osterm ,",, _ Elisabeth, Ankefru, Artillerig.34AII,..,-G., Civiling., Rör~trandsg. 16 v, Va.. J O.Dj.; tlf ' -A. O., Fabrikör, Östgötag, 18 1 Ö. g., Sä, Tiedemann se under Tideman.n. -'--.Carl, Grossh., Björngårdsg. pi, Bä. - ~~elman, Axel i.banerg. 49, O.Dj.,- Axel; Linjem.ästare; Bränilky.rkag. 89" Bä. I'ietz, A. T., Lärar.e, Greftureg. 34 B, O. -s Platsbyrå (inneh, Fru Carm Unnerus), Tiger, W., Ingenjör, Svenska o. Amerikanska \ Malrnskillnadsg. SIl, O.; tlf'2 39..marinmotorer, Hagag. 50, Va.....O. J., Slottskakelugnsmak., Sveavägen 4~, Tigerhielm, O~ara,Fru, Kocksg. 11, Sä. Va...,".' _ Fr' h f. d. Öfverjägmäst., Strandvägen 25, Tillmers, J. G. A., f. d. Disp., Dalag. 4~, Va. u.dj. ~ " Tillquist,Hugo, Elektroteknisk Agenturaffär, Tigerschiöld, A. M. H., Amanuens i Jord- Generalagent för Knorr-Bremsa A.-G.. bruksdep., Danderydsg. 14, O.; tlf Nor;' Berlin: bost. Katlavägen 97, O.Dj.; tlr j kont.' Bitgerjarlsg. IS, O.; tu _ E: L., Dir., Engelbrektsg. 3, O. " 1373, :20264; Norr 'l'elegraf~ _ H., Kansliråd, Danderydsg. 14, O.; tlf. ' adr.:»conduit», och»knorrbroms».., 5721, Norr l5219., '. _ -Gerda, Fru, Riddareg. 49,:0.Dj. 'I'ilas, A., fe. d. Öfverlär., Sk~ppareg. 41 1I Tilly, G., Kamrer, Östgötag. 18, Bä., ö. g., O.Dj.,', '.. Timgren, Erns.t V.,'Randl., Grap:vägen 11, Tillberg, E. W.; Bergsing., Linneg. 16, O. GrÖndal,Liljeholmen.. l ~ H., Bokhandl., Bergsg. 7~,.0. Timm, O. G., Brukspatron, ~unebergsg. 6; -O. J.,. Disp.,.Norrtullsg. 27, Va., " O.; tlf ,.. ', l _ Anna Hall-, Fru, Norrtullsg. 27 A, Va.; - Aug., Grossh., Fredrikshofsg. 2, O.D:j.; tlf Norr tlf _ Maria, Fröken, Nybrog. 47 A.IV,O. - & 00, Import o. Export, :Qrottningg. 47, _ Tora, Fröken, Tegnårsg. 38Ill, Va.. O.; 'tlf 14148; telegrafadr.:»timco». _ & 00, Martin, Försäljh, af arbetskläder, Timmermansordens egendom Eriksberg, med skodon m. 1)1., Brunnsgränd 2, St.; tlf I gamla o. nya.ordenshusen; uppgång' , fr. Briksbergsparken o. Erik8l>ergsg., O; - Orispin, Grossh., kontor o., boat. Norr- - Kassa- o. Byggnadskontor, Ny'a- Ordens- I tullag. 55v, Va..,.'. huset, Eriksbergsparken 1, V.. _ K. J., Handl., Södermannag. 7, Ss.; bost, TimnelI, Hilda, FJöken, Uplandsg, 8, C., FolkUJlgag. 14 A, Bä.. ' Tingberg,.Anna,A:ilkefru, Kungsg. 74, -O.; - Martin, Handl.,Rögbergsg. 30, Sä..; tlf tlf 11 (?8-. " Söder '., "" -,Bertha, Änkefru, Flemingg. 63" O. _ K~ut,'v. Häradsh., St~andvägen 51r, 0iDj. Tingsten, K. A;, Direktör för, Sthlms Stads' -, HJ., Kamrer, Nybrog, 47 B, O.', ' ", Benb-verk, Norrbackag, 17, Ya. _' mof,.löjtnant v. Flottan, Ci'viling.,Bir".:...L. H., General, Fredrikshofsg, 3 IV, O.Dj.;, gerjarlsg. 124, Ya.; tlf Vasa \ tlf 7l61~... ' " 'JONKOPINOS:'JURlqISKA BYRÅ,. " ',', '" IS HA'M'NGATAN IS ---"' , ", -,.. "

4 ~j_",c.i:ixi~tiö~;;i~~h....\.... Tingström-Tjaael's Byrå. <.' Ois'elör, "liagag~'7m, Va.; Tjeckoslova,kiska legationen,......\,tlf.~a,~l1'.;~~0, B, O.Dj.; tlf ~ P. A. K., Sxräddarmäst., Högbergag. 27 C, Tjenste-, se Tjänste-.. Sö,jltlf.SÖd~r , Tjernberg & Letb A. B., fabrik - G..Gil,;T,elegraftjifnsteJV..,Hornsg. 1P2, Sö. Ligna; tlf "..' o. - Lu~:y~,Xylq!!"Jaf,Surb!unnsg. 55 II, Va; - Hildur, Folkskollär:a,..Ostgötag. 66A,Bö. -.. ~e äfven Thingström. - Svea, Folkskollär:a, Ostgötag.66 A".Sö. TingvaU,iSelJV..a,Sybehörs-o...hvitva,rua.ffär, - E" Fru". Karlbergsvägen'dä B,. Va:.... L.ärftskramhandel, Kommendörsg. 12, - Ellen,.nu, Torsg. 48 IV, Vd.;.. '. (j:;tlf Österpl Constance, Fröken, Styrmausg. 32 III,O~Dj. Tingwall, Geo-rg, Bokhandl., Götg. 50 m, Sö. - H., Fröken, Ringvägen 133, Sö.. Tip,Top! ;Kaffehndelniinneh. Anna Nelson, - Axel, Hornsg, 84, SiJ.; tlf15580: ': Odeng, 68, Va.jUf 4~.54, Norr :- O. W., Birgerjarlsg. 108, Va; '. '. TireIj, G,erd~,J{oilstnärinna, Ankefru; Bergsg, 'Ijemeld & Morssing, Advokatfirma, kontor.7a, C.,,. Brunkebergstorg 12. C., ',... Tirfiirg; tillskrift för nykterhetsfrågans stu- Tjerueld, John, Advokat, Östermalmslr.841,0... i.di~m" 'I'unnelg; 194& B, C.; tlf Kontor o. postadr, Tjerneld & Morssing; Tiseliu.s, Allgusta, Fru, Osterrnalmsg, 84 A, Brunkebergstorg 12, C. O.; tlf Vasa 663~..' - H. K., Fröken,Vikingag. 22, Va. ' - E1jas,1ärov. adj., Osterlllalmsg. 64, O. -: K.,Ankefru, Vikingag. 22,Va;... '.. --+K. S., Anirefru, Greftureg, 50 A, O. Tjernström, J. H., Agent, :t{ungstensg.,65,va. 'I'isell.. H~nrik G.;,.Byr~dir., Kaptensg. 13, - J.G., Spec.-, mjölk- o. matvar\!.acf., I~'e- O.]);. ;~l~ ;, ',..... dalsg, 19, C.; tlf Kungsh fl..;\" CIVlllng.,R.ln&,vagen 10, So.. Tjulander, Ivar, Grossh., Karlbergsvägen22'i. ~ 9)1nnar"verk~t. Du:. l,a.-b. Gunnar TI- Va.; firma J. F. Tjtilanders ~ön!lj;,.,,.sells."i'ekniska vförlag, kont. Brunlee- kontor o. lager L:a Nyg. 29, 'Sthlm 2. berg~to~g 20, C.; tl~ 72~3, 8289,20305; _ Nils, Grossh., firma J.F. 'IjulandersSöbost, Vtlla~.4;, O., tlf N~rr ner, kontor o. lager L:aNy:g., 29, - Ester.. Froken, Österinalmsg; 11, O.D;.; Sthlm 2. Bost.SaltsjöcStorängen.. '. tlf S K" Å". 83 S" tlf ~ 'Märta;'Fr,öken, Tjänsteman i Järnvägs. --: :' opman, sog." o.;...:. \.. styr."karll;lergsvägen 44, Va..' Tjulin, E.L., Skepparog. 30, O.D;.; tlf Os- -,S TekniskaFörl~g,Aktieb. Gunnar, Brun-. term ' kebergstorg20, Sthlm 1. 'Ijus, \ieorg~., Redaktor, Utmarksvägen 27,,,,Verkst. qirektör: Gunnar Tisell. ~ppelvl~ell:'....:, " Telefoner: 7293' Fritz, Revisor, Tunnelg. 19 A, C.; itlf Telegriulladr.:»TekD.oiörlag». '. Norr , Postadr.: PostfaCK 644, Sthlm 1. TJader & Son, E. G., AktIebo}ag. Cigärr-.«.. Kontorstid: 9 f. m.-5 e. m. (juni tobaksha~del; h~fvudaffar Malmtorgsg.,; '-augusti 9.f. m.-4 e. m.), lörd. 9 6, C.; filialer RI.~darhus~orge~ 18, St., f.,m.-=2e. m., Hamng. 2, C., horn. af BI.rgerJll:rlsgu' _. M.' A.Ch., Tjänsteman vid Kungl. Järn- - Alina, Fru, Greftureg, 58\ O.;.tlf Österm. 'yägsstyj;,.tltrikee-taxebyrå, Birger II Jarlsg.9Iv, C.; tlf Th~cla,. f. SIgor, Fru, Karlavagen8.4 'j -se M*enThisell... O.D;.; tlf Osterm ' Tissea.li" Lisä,. Fhi,. Premiärdansös vid K. -s Fröhan~el; hufvadaffär St. Nyg), Sthlm.: '.' Teate.rn,Brunnsg. 10, C.. 2;.fillll:~. Oxtorgsg. 7 B! C.; inneh, af Titan., Aktiebolaget Ingenjörsfirman Agen- Erik TJader, bost. Blasieholmsg. 3,,O., " "tl.lf;karquansniakareg.11; C.;tlf2602, - A. G., Fröken, Rörstrandsg.4 III, Va.. ".: ~06 07, Norr, ,- Elisabeth, Gymn.-dir., Gr~ftureg. 58 1, O.; Tittibageriet,. inneh, FruSigrid Ödlund,. tlf Österm, " Bergsg. 2, C.; tlf J, E., Ing., Döbelnsg. 16, Va.. Tittow,.P.', Filmfotograf, Kungsholmsg. i8, C. - M. E., Handelsres., Birkag. 18'\ Va. Tivander, Hildur,Fröken, Drottningg. 75, C. Tivoli,. Gröna Lunds, A.'B., Djurgården,. "erket.,dk~n~. Gustaf Nilsson, kont. Långag. 4, O.Dj,; tlf 72892, Norr Nya A.-B.,K. Djurgården. Ordf. Advo-. kat..e. Lidforss, verkat, Dir. Kapten ;;.'.': G. Qstber~,:~I~',~JN(i. Tjäders Byrå, A.-R, JUridiskaffäishytå, Uthyrning af Rum, Våningar och ViUqr, Inackordering. Försä1jning af S~ad\Soch La n d teg eu d om ar, Kungsg.2,.C" öppet 9-6 j tlf namnanrop... S'~cOltR.ltM INDUSl'Ri:.~~T:~B~;.<VI:~15lj~~:~

5 1020 Tjäder- Topelius. Tjäder, J. E., f. d. Le Postbetj., Birkag. IS, Togman, co. '1'.,..Skräddare, Engelbrektsg. Va.; tlf Vasa, 1322.' 33, O.; tlf Osterm. 344;,_ - Tam, Blasieholmsg. 3, C.. 'I'olander, se Tholander o.. Thollander. Tjäderperg; Axel, Barberare,Roslagsg.23, Va. 'l'oi:edo' Scale Company, A,.B." Vå,gföfsälj-' Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjäna- -, ning, Skeppsbron 16, St.; tlf 4S40, 49llJ. rinnorv.vanadisvågen 26, Va. Toll, J..bl'., Frih., Major, Reg~ringsg , Tjänstebyrån Frigga, Smålandag. 21, C.; tlf Va.; tlf 4734 ('Yansta, Osmo 16») 6l3S, Norr, ' - Alma, Fru, Birgerjatleg. 62, O., - ldun, Storg. S,I Ö. g., o.is: tlf Norr - C., Fru; Drottningg. 83, C.; W Norr S.,_,, - Ebba, Fröken, Lärar:a v. Statens Normal-,Tjänst,emannasällskapet i Stockholm, Arse-, skola; Kommendörsg. 44~v, O.D}. nalsg.8c III, C.;tlf2625, Norr' K.O" Generalmajor, Chef för,"w Armå- Tobakshandlarnas RiksforbundsEngrosA. B., 'fördeln., Kammakareg. 4 III, Va..' Mästersamuelsg. 45 B, C. '- P. S. E. Ingenjör, Karlavägen 11, O. Tobaksmagasinet Abasto, Brunkebergstorg - H.. G., " Kammarherre, Karlavägen 101,, l5 Il, C.; tlf76 62.,. ' ',O.D}.'.' " Tobaksmonopolet, Aktiebolaget, Sven- -! J.S., Ilnderinsp., Svartensg. 2S & 30, Sä. ska, tlfn amnanrop.» Tobaksmonopolet», 'I'ollen, Erik, lngenjör,-helsingeg. 6 Il, Va. Hufvudkontoret, Norrmalmstorg 16, C.; -' Axel Bo, Köpman, Banerg. 49 Il,.0.Dj. kentc-tid 9-5, lörd. o. helgd.vaftnar Tollen, Axel, Tjänsteman, Kammakareg. 44 1, 9'-2; " Va.; tlf tlf Namnanrop:»Tob aksraror», 'I'ollåus, Hugo, Konsult.ing., Skeppsbron 44,, 'I'obakskontoret, Prästgårdsg. 53, Sä. St.; bost.. Yästmannag.69, Va. Tobaksmonopolets kontentförsåljnlngelo- -' Edward, Skorstensfej. i 6:te trakten, Vanakaler för återförsäljare: disvägen 4Pr, Va.; tlf. Norr 49 92~. 'Utlämning N:o 1, Götg. 4&, Sä. 'I'ollstadius, O., Fitmag., Ragvaldsg.15, Bä.; Utlämning N:o 2, Barnhusg. 22, C. tlf Utlämning N:o 3, Greftureg. 24 A, O. - Ester, Fru, Uplandsg. 24 III, Va. _ Utlämning N:o 4, Munkbrog, 3, St. - - S. G., Ing., Uplandsg. 24 III, Va. l Utlämning N:o 5, Uplandsg. 52, Va; Tollstedt, O., Tjänstem., Heimdalsg, 1, Va. Licensafdeln., Götg. 48, Sä. Tollsten, Hugo, Kapten v. Flottan, Banerg, Södra Tobaksfabriken (cigarr- o. cigar-]. 5 Il, O,D). " '" rettillverkning), Maria Bang. 4,,Sä. - Alfhild, Majorska, Narvavägen 231, O:Dj:; Norra Tobaksfabriken (snus-i- röktobaks- tlf ,. ' ' - o, asktillverkning), Luntmakareg, 19 C. 'I'ollström, Elin, An~!lfru, 8:t Eriksg. 26, C. (äfven dir. linjer: tlf 5280, '216 51): Tomason, Erika,-i\.nkefrn, Humlegårdsg. Tobaksbutiken, Norrmalmstorg 3, C.' tlf,5 III, O., 22,93. ' : Tomasson, T. R.,Poliskonst., Folkungag. 8C, Tobaksmonopolets Fastighetsaktiebolag, Sä. i, \ Norrmalmstorg 16,C. ' - se äfven Thomasson.,. Tobaksodling, Aktiebolaget, Norrmalmstorg Tomba, G., Kapellmäst., Davidbagarcsg, , O.. ö. g. (f. d. 3); tlf Norr Tobiåsson, 'Anders" Civiling., Helsinge- Tommerup, J. F. J., f. d. Löjtnant, Obsertorget 1,' Va.; tlf 16081,., vatorieg e., 16, V,'a.;'ur Norr ~6393; - S. E." Flaggstyrman, Storkyrkobrinken Tomsån, se 'I'homsen., 5, St.,,' Tomtaktiebolaget Dalanäs. kontor Stureplan Tobieson,,Gustaf, Dir., Eriksbergsg.l A v, O. 3, C. Telefon:»Johnsons»: '. -, Gustaf, Trävaror en gros, Norrmalmstorg 'I'omte-Bageriet, inneh, Fru El.sa Grönwall. 3, C.; tlf Lillabältg. 2, O.Dj.; tlf0sterm Tobler, Walter, Agentur itextil- o.korta varor, Tomten, Fabriken, Alex. Lagerman J:r Ak". Vasag. 42 IV, C.; tlf 10209, telegrafadr.: tieb., afdeln.-kontor o. nederlag, Kungs-»Töbler», bost. Braheg. 23, O.; tlfosterm. broplan l, C,; tlf.32109, Norr ,Tomtlund, J.. Ph., Bokh., Kronobergsg. 7, C. Tode, Gunnar T., Postexp., Norrtullag. 65,Va. - Hilma, Ankefru, Kronobergsg. 7, C., Todsen, H., verkst. Dir., Banerg, 51, O.Dj. Tondån, Albert, Byråchef i Bank- o. Fond- - N. Larsen-j Operasång.a, Banärg. 51, O.Dj. insp., 'I'egncrsg, 12, Va..;tlf ' ToJft, Hans N., Tjänstemani Lifförs.-aktieb. -' Axel, Firma,.kontor Tegnersg. 16, Va. Thule, Dalag. 7IV, Va. -8 Smörhall, Harang. 26-,' C. Toft, H., Fru" Kafeidk:a, Strandyägen 11, - Agnes Änkefru, 'I'egnårsg. 16, Va.,.. O.Dj.; bost. Skeppareg, 2, O.D}. /Topelius, G. Z., Aman., Runebergag. 61, O. A ' _BY' 'SV E',NSK'A' M'E'TA' ['LVE. KE'.,N 'YIÄS;r~RSAMUELS~AtAN 22, ' _ " 'Se annan.i.,d. 27.

6 Tor,, Brandföraäkringsbol.s--Torge, Tor, B~andförsäkringsbolag, Drottningg. 28, 1 T Il' 2 Tl. II ","'''0.';1/ ; tif4712, Norr o _ re _._, lo_r. e Fastighetsbyrån, Smålandsg. 20, O.; tlf _2 Th., Skrädd., Uplandsg. 34, Va.; bost,,.5366, Norr Frejg. 57, Va. 7s'e äfven.thor o. Tour. _2 G. A.S., Sysslom.,SjukhusetS:t Göran, O. "I'orbiörn, Gösta, Notarie, Götg. 11, Sä.. _2 Richard,. Tjänst~~an i Försäkr.-Aktieb. 'I'orbrand; Nie. Kont.-chef; Stureg. 54 III, O.; 2 Skandla, S:t Eriksg, 96, v.~.'" tu Ostcrm.iIä P. V., Verkm., Ekbacken 2, Alfsjö.. _ Sigurd, l:e Stationsskrifv., Saltsjö-Duf- _1 Matilda, Ankefru, Manhemsg. 4, Aspnäsj tlf S:ö-Dufnäs 29. udden: tlf Aspudd. 33. Torbring, A. E" Med, kahd.\ Pipersg.}4, O. _2 A. <;t.,.9fv:erstelöjtn., kv. Skogen lo, Li 'I'ordemark, Bertel E., Banktjänstem. (Skand, 1 dingö villsstad Kredit A.-B.), Döbelnsg. 3g ll, Va. - & Co (f. d. Orebro stolfabnksfihal),ma, ~. Fr. Charles, Kont., Döbolnsg. 33', Va.; stersamuelsg., 55, O.; tlf Norr 425.,f.tlf Norrl.2272.,.. '. Il 'l'oren ; 2 'I'horen, 'I'orelius, E. L. 1\f.,Journalist, Riddareg, J,.9, ~----..'. Q.Dj. _2 Einar, Advokat, Jur. kand., Vasag~42, -P. G., Professor; Birgerjarlsg. 54, O. O.; tlf 414, Norr 2397; bost. Kungs; holmsg. '19, O.; tlf Kungsh Torell; 2 ThoreIl. _1 Karl, f. d. Bankdirektör, Djursholm; tlf -~ _--,- Djursh, ', _2 Anders, Afd.-chef, Parkg. 6 lii, O. _2 O. A. M., Distr.vlapdtmät., Torsg. 48II~,Va. _2 B. H., Bokh., Kungstensg. 28 B'v, Va. _2 A. S., Doktor:a, Ostermalmsg. ~3, O. -tlf Vasa _1 AlWa, Fröken, Banärg. 15, O.Dj.;..:..2 Hildegard. Fru, Porträttmålarinna,Villa Osterm, tlf ThorelI, Djurgården... _1 Hildur, Fröken, Norrtullag. 29, Va;; tlf ~1 Anna, Fröken, Grefg, 43, O.Dj _2 Kerstin, Fröken, Appelviksvägen 129, _2 H., Generalska, Kammakareg. 4 II J Va. Appelviken. _2 J. Th., Handl., Gullvitvan 2 B'v, Grön- -~ Maude, Fröken,. villastad. kv. Skogen 10, Lidingö dal, Liljeholmen; _2 A., Herr, Sigtunag. tlf Gröndal 19, Va ' _2 Carl A.~ Garn' o; väfnadsh., Norrlandsg. _2 E., Hofr.vnot., Kungsholmsg. 19, O. 1, O.;. bost, kv. Holmia 7, Lidingö _2 H. E., Husägare, Grefg. 36, O.Dj. villastad. '. _2 J. A., Ingenjör, f. d. Kapten, Braheg. _2 Carin, Handelsidk:a, Vanadisvägen 36, 58 ill, O.. Va.; tlf ,..' _2 G., Kapten, Grefg. 67, O.Dj.. -2~Hil~ur, Handl)~sidk:a, Skeppareg. 25 B 'v, _2 H., Kapten, Kommendörsg. 35, O.Dj. O.Dj.; tlf Osterm _2 Torgil, Kapten v. K, Flottan; S:t Eriksg. _2 C. A.; Handl., manufaktur, garn, väfna- 94 B, Va. der, trikå, hvltvaror, sybehör o. dam- _2 Per, Kassör, i Lifförsäkr.-bol. Nordstjerkonfektion, Odeng, 68, Va.; tlf Norr nan, Uplandsg. 60, Va.; tlfyasa Lager Västmårmag. 46, Va.; tlf _2 Carl, ""'ltgerchef, Majvägen 7, Appelviken; Norr 11549j bost. Djursholm; tlfdjursh. tlf Appelv _1 Helge, Löjtn., Uggelviksg. 9, O. _2 & Gustafson, Herr- o. Damskrädderi, _2 & Brunzell, Möbelaffär, Götg. 31, Sä.; Uplandsg. 34, Va.,; tlf Norr tlf , _2 Gust., Ingenjör, Afd.-chef hos A.-B. Lux, _2 Gustaf, Organisationschef, Drottningg. 71 Vanadisvägen 36, Va.; tlf Som- D IV, O.. marbost, Gunstorp, Tullinge. _2 Th., Rektor, Ritbyrå, Kungsholmstorg2, _1 K. J:I..,' Kamrer, Tuleg. 51 Il, Va.; tlf Vasa O.; bost. Norr Mälarsbrand 34, O _2 D. A., Tapethandl., Svartensg. 12, Sä.; _1 Elisabeth, Kokfru, Skomakareg. 7 m, Si.; tlf 2351!!. tlf Norr _2 H. A. S., Ankefru, S:t Eriksg. 35, O. TllOrell, Otto' J., Köpman, Reseffekter o. _2 K..T. Erika, Ankefru, Kommendörsg. 17, Lädervaror, Regeringsg. 28, O.; tlf Norr O.; tlf Norr _2 H. M., Änkefru, Hökensg. 6, Sä.; tlf se- _2 Gottfri:d, Leg. läkare, Sveavägen 92 III,Va.; 'der l mottagn.. ecteröfverenskomm. pr tlf _2 Carl Axel, Ofverkonst., Birkag. 13, 'Va. Vasa se äfven 'I'houren. ~2 Klaes,Skrädd., Skeppareg. 25 B, O.D}. Torge, M., Fröken, Jungfrug. 35, O. THULE SKAN DINAVIEN SSTÖ RSTA Jd~fÖRSÄKR~ N6.SBOL4..a ~. ~ ~st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.. " _

7 1022 Torgl!n-Torsslow. Torgen, F., Civiling.,..Löjtn. i V. V. B., Torpedo,.A.-R, Kungs:g.53, O.; tlf 6251, Kungstensg. B, O. Norr '; " Torgonii, se Thorgn~.. o 'I'orpenberg., E. 'T~ 'J.'., Kafeidk.,.Ri.ddareg. Torhamn, J. G., Artist, Mana Trappgr. 7, Sä. RA, U. o', Torines 'Syma~kinsalfär o. reparationsverk- - A. F., Skrädd., Reg'~'ringsg. lh, b. stad, Ragvaldsg. 3, Sä.. - V. S., Tobakshandel,' Hamng. 38, O.; tif Torkels.Stina.Fru, Djursholm; tijdjursh.917. Norr " ' Torlin, A.C. F., Cigarrfabrikör, Ostermalmsg. Torr-Fot, Firma,,Halfsulning med special. 25 &27, O.",\. ' Jäder, Köpmang. 3, St.; tlf Torling, H.' 8., Korresp., Götg. 105, Sä. Torsell, se Torssell., " Tornber~, Frans R. K., Köpman, Döbelnsg. Torsen",Ruben, Guldsmed,Kronöbergsg i 24,, 89" Va.; tlf 8095'7. ',,O.; tlfkungllh ,.;..L. E., Löjtn., Bergsg. 16 A, O.. Torsk, S. M., Fröken, Kungsträdgårdsg. 20, O.' - F. W., l!!fabrik?<;h,urhandelietablerad l TOl'ssell' 2 Thorssel1' '3 Tliorsell.,.--, 1859).Jamteopbk,Regenngsg'.6,0.1-, 'o -, ',.,'-, _ A~y, Kn~efru; Banärg. 29 1V, O.Dj.; tlf,_sa., Aktuarie i K. Järnvcs~yr;/ Fridherneg. Öste~m ,. '}2 A (f. d. 40-!\.), (ing. o fr. S:t Eriks- - Harali!" Jungfrug. 35, ö.; tlf Österm, terrassen), O..'..".',. ',567::>. ' _2 Ed!., Dir., Majvägen 18, Appelviken; tlf -, se äfven Thornberg..' Appelv. 125.,'. '.\.. Tornblad, Hjalmar, Agenture o. assuransalfär, _2g Finbageri, inneh, Frökep. G;erda Thors-, N. Smedjeg, 10, C", sell, Skeppareg, 47,0.D;,; tlf 72822; _ E, A.-B., Blåeinstrumentfabr., kontor o. inneh-s bost. Sibylleg. 43,'& 15, O.; tlf lager Scheeleg. ~, O.j tlf Kungsh Osterm " _ Hjalmar, Direktör, Hotel Continental, C. _1 Amy, Fröken (Torssells.pensionat), ~ se äfven Thornblad., Kung's~. 72, C.; tlf Norr Tornborg, C.' Victor, Civiling., Manhemsg. _s E. o. W., Fröknar, Folkungag. 82, se. 4 II, Aspudden; tlf Aspudd. 398.,,...s K. H., Förrådsförvalt., Fölkungag. 95, Bä. Tornborg &; Lnndberghs Eftr., A..B., _2 Berthil, Grossh., Tegnersg.23, Va.; tlfll.$2. verkst., dir. Ingenjör W. Hesselman. _2 Anna-Lisa', Gym~.' dir., M,ajväglln18, Ap- Fabrikation. Import. Export. Ma- pelv.iken; tlf Appelv. 125., " skiner o. Maskinförnödenheter, kontor _s N, E:,Handl.,Sig~u~ag. 17, Va., Norra Bantorget 22, O.; tlf 719, 2002,.,:-1 Carl G., Ing, Tegnerag. 48, Va.; tlf , Norr 8982,Norr 8983; lager _3 E.,j}.,Ing.",Karlbergsvägen 8;3, Va., Norrtulls station; tlf Norr 9282.' _1 Erik G.,' Kamrer, Slloltsj.Ö;;Dufnäs; tel. Torndahl-Ekström, A.-B., Juvelerareaffär, 8:ö Dufn ,.., Hamng. 15, C.,; tlf 3330, Norr _2 Ingeborg, Kassörska, Greftureg, ~OB~.~,O. Torne, E. F., För~ä~jare, Tallvägen 11, Grön- _2 Erik M. C., Köpman, Kungsklippan 7 BIl, dal; tlf Gronda C.;.tlf '.Tornel.~, ~. J. Byggmäst., Kaptensg, 13, _2 K., Skrädderi, Dalag. 34, Va.;~lf Norr O.D;.; tlf 716 &9. ' '. o. ". ' - Olga, Fröken, Grefg. 23, O.Dj. -s'.oscar,;.stat.-sknfv:., Langhrodal1, Alf sjö; 'I'ornerhielm, T. R., Disp..för A.-B. Tekn. tlf Alfsjö' 400.',, Fabr. Skandia l inneh. af Brunnsborr- ',-s K. E., Underoff.' y.' Flottan, Narvaviigen ningsbol. i' Sköfde, Strandvägen, 13, 18, O.Dj., tlf Osterm, O.Dj.; tlf ' _2 J.G., Veter,inär, Tömt, 67, Södertörns.:..."Nanna A., Fru, Strandvägen 13, (j.dj.; villa,~tad:.. 1.\,. tlf70176.,'" -2Wiv:i, Ankefru, f. Schön, Sibylleg. 43&45 1 ; - Gustaf, Kapten, Ådjutant vid Kommen- ' O.; ~lf Österrn ",.. dantexp. i Sthlm, Storg. 48 1V, Ö.Dj. ~2 A. F., Ofverste, Ostermalmsg..'32r, O.; tlf - Amanda S. M., Änkefru, Västmannag.. Norr '. " 201, Va.. Torslow, M. E., Artist, Östermalmsg.23,0. Torngren, L.M., Byggmäst., Norr Målarstrand -... Gerda, Pappershandel, Klaräbergag; S5,. 34; C. '.0.; bost. Odeng, 47,. Va.. Tornvall, Carl, Handl, (epec.-). Surbrunneg. Terslund.Gunnar, Sjökapten, Katarina Bang. '. 51, Va.; bost, Odeng. 56 Il Ö. g., Va'. " 15, So.; tlf Söder Torold. Arvid, e. o. Hofr.vnob., Brunnsg, 4 II1, ~ se äfven Th'orslund....'. C....Torsslow, 'E., Artist, OstermaImsg. 23, O. -Torpadie, Yis bur; Fru;~arlbergsvägeJl65,.Va. --Ragnar, Juvelera~e vidnord., Kompaniet, ''-,. Emy, Ofverst:a; Enksbergsg. HUI, O; ~ Storg.46, O.D;.; tlf ,'. o HYRA.,. I

8 "~o TprBslow'-'Transportkompaniet.l023 \T(ftssl;;~, O.'H.;'Kamrer, Stotg.46; Ö.Dj. af Trampe,.Alva,.Änkegrefvinna,Jungfrrlg,J : '-::;'J;),V., Tjiin~temap. v, A.-B: Elektraverk,, 31 H, O.; tlf Osterm I ".. '''>''''''Stbrg.' :46;'Ö,Dj. Trana,.E. A., Ing!!njör, Kors'vägen 44, Appel- Torst!lnsop,,~., Oh.l!f for. Generaltullstyr-s viken: tlf Appelv " St~tist:,afd., Ostermalmsg, 49 Blv, Ö. - Gösta Alex., Kapten v. Göta Lifgarde,...,.Ebba,F'rök6n,Drottnin,~g..,.. fr. Tunnelg. 20 B); tlf 71A, C. (ing. Luntrnakareg, A. Ji1., Major, 65, Vd.;tlf Banerg. 29,Ö.Dj , ; tlf I, - S. Töt~teri~sön,Hilma/poktor:a, 66 (f. d. 83), O." Valhallavägen K. /~., Prakt. läk., Sit '..' Paulsg. ' 7 & 9 '- ~e äfven 'I'horsterrson.. (ing. från Skaraborgsg.), Sö. Mottagn..' ( 'Torrilf,H;G., Major i K. Väg- o. vatten- hvard. 1/210-1 /211 f. m., 3-'--4' e..in., '"..byggnadskåltlll, Blasleholmstorg 11, helgd. 1/ f. m.; under sommaren, c 'Q; ;tlf" ' ändrad mottagningstid; tlfsöder 33711, Torvaldsson; B. T., Kontorschef, Eegeringsg; till bostaden Bostad Skeppareg, 93, C.. '. 13, Ö.D}..... '. '..)I~ '~O,rÖ'Ta,Ktegel,A.-B.,Bla~ieh6Imstorg 9, C. - (A. V. Holm A.-B.); tlf 93 51, 9~ 68. Signe, inueh. flrma ~. M. Reisenhoff, " Skeppareg, 13, Ö.D).; tlf 7l798ankn.;',;j '/}.. Tottie,Gustaf,E:xp.-chef, Storg. 48 HI, Ö.Dj.; tlf Östorm '.. ',"jl, 'tlf 78'365.. Trahberg, E. A., Målare, Flemingg. 21, C,;'1! - & Go,.Charles, Försäkringskontor, Bir- tlf Norr :F.. ' gerjar~~g. 2, Ö;; tlf o , Norr Hugo, Skådespelare, Bråvallag... 2~ Va.; '.'h' _ S.. A., TJ~nsteman, Radmansg. 54, Va.; tlf tlf 8';\ rr, 83480,. '" - F. O., Ankefru,BråvalIag. 2, Va. iii ':""",Cb., D" Ofverste, Saltsjö-Storängen; kon- Trane, S~M., Ljuskopier.atelje, Dalag, l OIV,, "t,.! tor Birgerjarlsg. 2; O.. C. i tlf )8: Tour,.Ed:Vard,~ng., Stor~pältg;. 22, Ö.Dj.; 'I'raner, O. G., l:e Postexp., Greftureg.71ih -, tlf Ö.; tlf ' "h +se -äfven' Thöro., Tor. Traneus, B.,. Ing., Skeppareg. 27, Ö.D}.; tlf ifl ;Toutin,IIygo,Kasspr,Gransäter,Stafgårdsg. Osterm '.' i'.;'l.82,'appelviken.. Transatlantiska Handelskomp.; A.-B., Gila '",ii, Trafikakti'ebolaget»A. B.», Kl. Västra Kyr- Brog. 32, C.; tlf , Norr ,:~> 'kog.5, C.; tlf namnanrop:»a. B.» Bil- Transbaltic, A.-B., Ex- o. Importaffär, Ny-.'":i~'; st~.t!oneri an~..s..tadsd.elar... b],'og.73, 9.;.tlf Telegrafad.F'.,".i.,. TrafikaJttlebolagetGrangesberg-Oxelosund,»Balbranstie». f,.,>"l!! ; Ro'senbad ~ I,Sthlm i...' Transmarina Kompaniet,A.'B., ihkvidation,j~; " - Stockh.?lm-;~ynäs, ~ ynäshamn; tlf6741, S:a Blasleholmshamn. 1:2; C.; tlf.l09.40;.,,:,:1,; T -" k Nynashamn 't. 'G 12,,. 15 k' o. 18. b Of"... _ 'T ra ns p or t f" o r s a.kr "k' k' t "1~ i n g s on or.: '. ""'Ji\'~ rall ~~ emas rans lllng~ yra. or "J al n Brandt, K, A.-B.,Assuransfirma, Brännkyrkag; "t! vag~frakter, A.-Il., ve~kst.dlr.: To~nes 73,.4 tr.!. se....,~.~ Algren, kontor Ftemingg. 361'1' (hiss), Fylgia, Fors. A.-B.; Hamng. 2,'0.; tlfnamn._l~.' 7. "Al- anrop "Fylgia",. '.. "J!';,. C., tlf E:ungs~ Ing. 'F0nnes Hansa, Nya Försäkrlngsaktieb.,,Blasiel:l,olmSg:...;Vj. grens bost.: Rasunda; tlf Ras B, c.; tlf namnanrop I>Hansal>. '... ' I. '0,....(.: Trafik~irektörsexpeditidnen" S.' J., Klara- I Heimdal!., Försäkringsaktieb., Birgerjarlsg. m,,.... be' sg '70 Sthlm 1 ' 1 tr., O..,'..I!..g..."..' '" Matthiessen,Max,A.-B.,.Försäk,ipgsbyrå,Kungsg..,;',fi'" TrafiktJa.nstemannensRlksforb., Börstrandeg. 13, C.; tlf ~6, Norr ""j; "32,. Va. Mälaren, Förs. A.,B., DrottniBgg.5, O. ", "I" T h G t' F 'G ft 47III Ö ra. n,.,er l.,. r)1,. re. un~g.". Svenska Yeritas, Försåkrib.gsaktiebolltget,,',,.\~ Tr.ahns. W. Skogsbyrå, inn.sh, Jägm. sje-, brand-,. SkOgSbra. nd- O. transportför-..,.. '..),. '.., ' ",. säkringar, Birgerjarlsg. 27~o. Telefon och _". "'i":" A. M.odm,.chef,.0. Prof. r. Jonson, kon- telegrafadr.: ".SV. enska verit.as..".'. I. '~'i,t,..i,sulterallde, V~sa~. 7, q.; tlf , Norr..,.' i,l Byrån.. bedrifver uteslutande T rt & B. k. b' St k.', ),./'1 konsultativ verksamhet.(öfverslagsvär- ranspo, - '.. ogsepngsa. tie., se oe... 'i:]'; deringar, trädräknlngar, linjetaxeringar, holms Transport etc..,ii' skogsindelningar,'skogsförvaltning m; Transportkompaniet, I Aktillbolageti(fid:' m.), Förmedlar inmp af för sko,gsbrllk.et A.B. Stockholms Expressbyrl).hufVu.d~ erfo~derl redskap o.mstru,me.nt men,~l'lf- kontor GJa Brog. 35 I, C.' Möbeltransver Icke. egna S~OI{S-eller virkesaffärer. port in- o. utrikes under garanti. Maaf1'rltmpe, C. H. D.;'Grefve; Kammarskrifv., gasinering af mö~l.er. Varut.ransporter Karlbergsvägen' 44 1II, Va.; tlf alla slag. SpedltIonsafdelnlUg: ~'" ':~\{I:KI1~:G<'SKOKRÄM INDUSTRH~KTIEBQt;,WI!~;J'.~ '.tl..2:. c.. c _,-L~ _~_,_._~. ' O R.E J,J R Q ~~ r >!).

9 Transportvagn för djur-tr;i!ius. lastning af fraktstyckegods till' alla Trelleborgs Gummifabriks Försåljnings större platser. Entl;eprenörer för Sta- A. B., kontor' Fredsg. 2, C. j tlf 8595, tens Järnvägar jämte ett flertal enskilda. Norr.8~95. Lager o. monteringsverkst. jårnvägarför transport af gods. Tele. -; Kl. Ö. Kyrko~.1.0, C.; tlf Norr gramadr.: '»Transportkompi> o.»ex- - Ang~va,rns A~tIeb.s nederlag, Skepp~-, pressbyrån». Afdeln.-kontor i Göte-, bron 24, Si.; tlf Norr 25 4~:. I borg, Malmö o. Borås.,, Trennfu~hr, S. J., f. d. Bokh., StJarng.,3 B " Transportvagn för djur erhålles ett~!an- - C. G., Handelsbitr., Lilljansplan 3,' O. o mälan. pr tif namna.nro~.»brandkåren» Troudår, Greta, Fröken; Götg-. 35, Sä. eller gen?m bud till närmaste brand- Treugolnik, Svenska,A.-B.,' Jakobsg. 28, C.; eller pohss.tatlon samt genom, patrul-] : tlf ' o leran de poliskonstapel. Kadaver efte,r Tre vänner Sjuk- o. Begrafningskassa, Kocksstörr_e dju~, un,daj?tagandes sådana s0ll! g.24: ss; 4:e sönd ' antraffas a allmanna platser eller l Tre Remmare Restaurant inneh. Claes Fristadenavattendrag, afhämtas.efter an- sack R~geringsg. 4'7, C.'.ur 8137 mälan hos -hälsopolisen genom ren- Nor: >,, ~~!l~ingsverkets..försorg utan kostnad TrikåaktiebolagetE)lko, se Elko, Ti'ikå A.-E.. 101'. agaren. ~e f; o. Kalenderafd. [1774]. Trikåekiperingen, Vasag. 44, C. ' - for sjuka, se SJuktransportvagnar o. KIt- Trikåfabriken, Nya Vald. Nielsen,A B., lenderafdeln. [1774J. Bryggareg. 4,3.; tlf Norr 7423, Kon- Transqvist, Edith, Hvitvaru-, Trikå- o. Herr- toret tlf 8147., I' ekiperingsaffär (Inneh, Fru E. Hell- Trikå-Magasinet (Carlholm, E. & K),,Malmberg), Drottningg. 88,' C.; tlf N arr. skillnadsg. 38, C.j tlf Norr 90 44;, ',Trinks, Carl, Urmakare, Begeringsg.,87 11, C. Tranås Guldlistfabriks Nederlag (Alrik Ek- Tripplo, A. B., Ölandsg. 42, BÖ.; tlf' mark), Vasag. 19 & 21, C.; tlf Norr Triton, Nya A.-B., se Nya A.'E. Triton \ Tritonia Aggaffär, inneh. AIgot Pettersson, Traugott, Ivan, Dir., Hofslagateg. 5, 'C:; tif, Munkbrog. 5, St.; tlf Norr Norr 238 Hi; ~orr " Triumf, A.-R, Patenterade massartiklar. Re- - Oscar, Grosshandl., best. Strandvägen 57,, geringsg. 591, C.; tlf 1425, Norr , O.Dj.; tif.70434, Norr Putsmedel, tillverkas vidferniss Aktieb., ~s Hattindustri, Aktiebolaget, verkst. Dir. Roslagsg.. 64, Va. ' Oscar Traugott, v. verkst. dir. Ivan Triumphator ' 'Generalagentur 'f. Sverige, Traugott, Engroslager af in- o. utländ- '['piumpha'tor räknemaskiner", Malmska hattar o. mössor samt tillbehör,' t<lrgsg. '5, C. Telegrafadr.:»Oarllamm»; Regeringsg.Lä &21, postbox 69, Sthlm l; tlf 22240, 22241, ' tlf" 2438, Norr ' Telegrafadr.: Trobäck, Emil H.; Musikdirektör, Scheeleg, nhattrau». " ~2" C., '" " Trautman, F. C., Afd.-chef, Drottningholms. - O...P., Musikdir., Storabältg, 27, O.pj.; tlf. vägen 4 e, C," -, Osterm ' Trawe, C. J., Underlöjtn., Disponentvillan, 'I'roell, N. Abraham, Med. dr, Villag. 5& 7;, Lia Essingen. ' '(J.;.tlf 61'48. ' \.,, Travellers' Club, ordf.: Major S. A. Duse; 'I'roöng, Daniel, Advokat, Led. af Sveriges, sekr.: Skiift&tällare Waldemar Swahn, \ Advokatsamf., ArneEmthens Advokat- Lilljansplan 5, O.j Klubbrum: Restau- byrå', Drottningg. 55 III, C: Uf 17246,. rant- Rosen bad. ' ,.. Norr 28380,; bast;.skeppareg, Traversa, A. D., Köpm., Borgareg. 2,.'Sö. " 74 III" O.Dj.; tlf Treffenberg, Ernst, Advokat, Strandvägen Troili, Uno, Direktör, kontor o.bostad'drott- 1, O,Dj.; tlf 72831; bost. Djursholm; ningg. 10, C.; tlf 'tel, Djursh '- Ernst. P:son, Export o. Import, kontor Trekroner; Försäkrings A.-B., GeneralagentStureplan 13, C.;, bost. Varfsg. 1 A, Sö., E. Rydbeck, Stureplan 15, C.; tlf - Hilda, Fröken, Uplandsg. B5 II,,Va. '355. Se annons sid. 33.' -:- Maskinaffär, Drottningg. 10, C.; tlf Tre Kronor, Kemiska Fabriken, A.-R, Tellus- - F.E., Stationsinsp. (Sthlms Norra), borg, Sthlm 17; tlf Liljaholmen. 73. Flemingg. 11, C; tlf , -Kronor, Qv~rnaktiebol., kontor Stadsgår- Ejlert,f. d. Tjänsteman i Järnv-styrelsens den '12, O.., -, -,kontrollkontor, Ilplandsg., 35 11, Va. Trelleborgs Glasindustris Afdeln.-kontor "I'roilius' Eftr., Hj., Arsenalsg. 8 B, C.; tlf, (V. Lanner), Tjärhofsg. 34, Sä., METALLVE'RK'EN MÄSTERSAMUELS~ATAN'2~. ',, ' ;,.' Se annons sl,d A,-B-' SVENSKA

10 ,. Trolander-c-Träarmatur. 10,25 ':l%pj,a;pde1:;.aig,qt Leonard, Bpiltmä~tare}.Karl- Tryckeriaktiebolaget Bj6rkma11s Eftr., Kungl. -,~bel'gsvägen 52, Va. '.,'.. Hofleverautör,.Boktryckeri :o, litogrä- 'l'roile;,.~ils,;~,lfrib.,;eriksbergsg.-j A, O. fisk anstalt, S:t Paulsg. 25, Sö. I 'o 't-r- Esther, Fru, Artillerig. 26, O.Dj. - Carbon, Barnhusg. 2, C,; tlf Norr ~ A. M., Fröken, Fredmansg, 1, Sö. - Federativ, se Federativ" 'I'ryekeriaktieb. '-o Anna, Fröken, -Damfrisersalong, Odeng. - Fram, Jakobsg. 22 B, C.. '.. 4S,'Va.; Itlf Norr, Fylgia, Tunnelg. 3, C,; tlf 13727, Norr --;'.,lieume,,~ontprist, Svarteneg. 28 & 30, 7960 o (linjevälj.)..',1$o:,;i.tlf31706;. ',i - Svea (Boktryckeri), Hamng O.II, O.;. A., Ankefr!1; Kronoborgsg. 7, C. tlf 6716, Norr '15810, Norr , -;- i lfj!,a.,:,tegner~g...13, Va., - Sätherluud & Krook, Klarabergsg. ~2" C.; 'I'rolle-Bonde, Eva; Ankegrefv:a, Narvavägen tlf8038..'.,.. 8, O;1)j.;,tlf 75802; ". '.. - Thule, Inedalsg, 13 C.; t1f ,30486, af. Trolle, Hildur, Fröken.. Odeng. lo, Va , Kuugsh ". """'-E, H.",f. d;. Landtbr.,)HEriksg. 89, 17a. 'I'ryckeribolaget Norden, Gustaf Möller, Pi - Frida,Sjtikgymn.} Gfeftureg. 24 A, Ö.; persg. 3, C.. ; "tlf i78q22.' ",.. - Orion, Martellsur & Co,spec.: ltffärstryc:\!" ~ BlaJ1che,~nkefru, 'KommomIörsg. 20.Bi O. Birkag. 19, Va.; tlf Trolle!:1äsbod$ln,Bi:rg:~rjarlsg. 18, O.; tlf Tryckeriet Drott, Bertil Westerberg; aster- : Qsterm.6.7.7!... ~almsg.37,ö;;tlf77805;inneh:sbost.. Trollhättans,..Elektriska Kraftaktiebolag, Ostermalmsg, 25 & 27, O.. kontor Harung. 1 A, C.; tlf Excelsior, (Erik Siösteen), Regeringsg. 70, T:roHsläucian, A.-B., Bkinnarviksparken 31, C.; tlf Norr ,,~~~:; tlf.9974,söder Litografiska Accidens- (H. Kessler), Trondhjems forsikringsselskabs generalagen- Hamng. 11, C... tur,.aktiebolag, Regeringsg. 5, C.; tlf - Progress, A.-B., L:a Vattug. 25" C.; tlf 0232:79, , Norr Chefen tlf :Trons.Hvila, ''l'idskrifti Borgmästareg. 6, Sö. Trygg, E. A., Förman, Hornsg, 50 AII\ Sij. Tropp, Sven, Balettmåst. v. K. Operan, Bir- Trygg, Svenska LifförsäkringsanstaIten, Huf-. gerjarlsg.93, Vq. vudkontor Engelbrektsplan.Sthlm 7; '- Zelma,Fru" Kronobergsg. 19, C. kontorstid 10-3; tlf 5510,7843, 7844, - Gustaf, Ka,pellm~st.,.od13ng. 38 1V, Va. Norr 53.,..,...' - Emma, Modist, Humlegårdag. 15, O. Afdelningskontor: å Norr: Kungsg', 66, -c.oscar,.premiär- o. Förste solodansör v. C.; tlf , Norr 8101; å Söder ; Ko Operan, Birgerjarlsg. 93, Va. Hornsg. 64 A, Bö.; tlf 17498, Söder, ~J. A.,,,fnkefru, Birgerjarlsg.93, Va ; åkungsh.: Kungsg. 73, C.; tir - V. A., Ankefru,.Roslagsg. 22, Va , Norr 60 48; kontorstid för afdel- Troselius, A.,. Kass:a, Birgerjarlsg, 65, Va..ningskont '- Elin, Lärar-a, Slagsta, Fittja; tlf Fittja Tryggelin, E. H., Arkitekt, Birkag.4 Al, Va, 19 o ". ~ E. V., Konstnär, Birkag. 4 Ar, Va.; atelje Trosell, B., Underoff', Asög: 22 1, Sö. Mästersamuelsg. 59 lv Ö. g., C.... Trotzig, Ko A. F., Oivilassessor.Kungstensg. Trygg?r, Agnes, Fru, Birgerjarlsg: 88,.Q.: 42, Va.;. tlf , - C. E., Revisor i Riksb., Birgerjarlsg, -': C., Fru, yalhallavägen96 III (f. d.45a), Ö. 98 II, Va.; tu v- Ida} Fröken, Karlavägen29, Ö. - Ernst, Statsminister, Laboratorieg, 4, Ö. Trowalt~, Alfred) 2 r. C" Direktör, Kungsbroplan ' Dj.. tlf Trygve, O. S., Afd.-chef...' '...' v. Försäkr-aktieli., - Edla,1'hulip" Tandläkare, Kungsbroplan Mälaren, Tuleg. 30, Va.; tlf Vasa , 2 1V, C.".. Trysell, H., Raksalong, Surbrnnnsg. 30, Va.; Truedman, J ohan, f;d.~aildl., Dalag. 39, Va. tlf Norr ; bost. Hagag. 44, Va. 'I'ruedson,.K: :E., Dir:,Scheeleg. 13, C. f'rysen, Oscar, Bankokommiss., Högbergsg. 'I'ruedssonvJohn, f; d. Handl., D,a'lag. 39', Va. III t. v., Sö., o - C.M.~ Kontorschef Nytorgsg. 19 A, Sö.; - C. J., Inspektor, Stora Sköndals gård; '.,. W sthlm 4; tlf Södert. 48.,".., 'I'rulsonv.Kerstin, Frl1, Hornsg, 43 III, ss., Trådlös Telegrafi, Svenska A.-B.,se!3v~n~ka. tlf Söder i.. A. B. Trådlös Telegrafi.. '.. '..'.Trulsson, Nils, Direktör, Hofslagareg. 5, C.; Träarmatur, Nya A.-B.,' Belysningsarmatur" tlf-norr 28347;.. i parti o. minut, KUl;tgsträdgårdsg.12, I 'Tryqom,Martin, Vaktmäst., Högalidsg. 44 A, C.; tlf 216')9. Telegrafadr. :»Träarma~. Si/.,",.. tur». ''F HULBSKANDJNAVI.~N.S --~-~-~-~---~~-- STÖRS T A Llf;f.Ö RSÄ K.~lNOS:BOi~A'~, "':+'1'" '~r ""l '; "'.' Ansvarssu_~~!:,c:a 590, kronor.- '. ",_~ i; " 'S3,'Ädresskai derll 1924 ',..,"

11 1026 Trä(1gärdell-Tullstyrelsell. Trädgården, Blomsterhandel, Kungsg, 64, Trönnberg, P., Folkskollär., Agneg. 7, 9. C.; tlf A. Gustaf F., Öfverste, Danderydsg. 28, O. Trädgårdh, Johan, Akeriäg., kont. o. bost, Tsappos, T.J.,.Handl., Malmskillnadsg. '42, C. Olofsg. 14, C.; tlf 9870, Norr M., Svampimportaffären, - Engroslager af Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Hall- alla sorters svamp o. sämskskinn, G,Ia ström, Greftureg. 24 A,,O,;, tlf Brog, 23, C. -, Träff, O., Västmannag'.28 III ö. g., Va.; tu 'I'schernichin-Larsson, Jenny, Fru, Sur- Vasa brunnsg, 27, Va.; tlf Vasa 102.[,6., Träfraktbyrån A.-B., :verkst. dir. Kapten Tuberkulos,Svensk~NationaUör,eninge.ilrriot, Paul.aagelq~iSt, Arsenalsg. 8, C.; tlf ~~~rö ; 16, O.; kl. 11~3;,:lf 9291, Norr 1670, 1671,mte!urbana 16?O, ~4:70!. Tuberkulosb:yråer" Sthlms Stads, se Sthlms i~apten. Hf'gelqUlst bost. Prästgårdag. Stads Upplysnings- o. Underatödsbyråer...,So., ti 71 ~8.... Tublack, A.-B.,Gen.-agentur.K'altsiegelwerks Tragardh'& Co, Ba?-kuaktleb., jtegermgsg. 8r, flyt. lack i tuber, St. Vattug. ~O, (J., C.; tlf.9836, 9838, 9839) 984\iI 'I'ubus-Pannan, Ensamförsäljare Arthur Fell- - Oscar, Dir.,.Brunkebergstorg 13, C.; din, Drottningg.Y'i, G.; tlf Norr 230;30) tlf Tudor Ackumulator-Fabriksaktiebolaget se - J. H., Fil. kand. Upsalag. 4, l:'a. "Ackumulator etc. '. - A. '!J., Fil. lic., Linneg. 80 III, O.Dj.; tlf 'Tufvesson',L., Fru, Uplandsg, 41, Va '.. ' III - G.' '1'.,. P os, tt'" Jans. tell).." K' ap t ensg. 9, O. D 'J.. - Elisabeth, Froken, Idung. 14,Va.; tlf l _ se äfventhufvesson o. 'I'uvesson, Vasa Tulin se Thulin. - Hilma, Fröken, I~ung. 14III, Va.; tlf Tulla~der, C., Dir., Råsunda;tlf Rås Vasa 120 ~6. Tullberg, Hasse W., Aktiebolaget, Boktryc- - C. G., Posttj.vman, Upsalag.4, Va. keri bokbinderi bok- o. blankettför- - Ivar, Professor v:. Statens ~k?gsförspks- lag,' :6.lm~ndustri, Kungsbroplan 3, C" anstalt, kv, Stadet 20, Lidingö VIlla- _ Hasse W.Bokförläggare. Banerg. lom stad;.tel. Li~.:ö 694; tjänsterum.: tlf O.Dj.; tif 71304,. ~,., E~perJmentalfalt~t 33. -O. V., Fru, Plemingg. 12, C.. - F.!!i., f. d: R:yttmast., Dalag. 56-B,,va. - K. E., Han.~l., Sjumilastöflarna 6, Smed- I - Emil, S~~tlOnsmsp. och ~rafikche!~assist., slätten, Appelviken:, ' Salts~.obanaI). (Stadsgarden), Sibylleg. -F., Profess:a, Jakobsb.ergsg. 26, C. 14 ll o. g:? O.' Tullexpressen. Jämvägatullen, Elara strand, - Axel W., 'l'janstexpan, Odeng. ld!", Va.;tlfu.; tlf Norr 2915~. Vasa Tullgren, Albert, Professor,.Förestånd. för - Folke, Kommendorsg. 35 v, O.. Entomologiska afdeln., Centralanstal- Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska, Dir. ten, Experlmentalfältet.., Hans Bruu,.Norrtullag. 69,' Va.; kon- -Gustaf, Revisor hos Telegrafstyr., Dannetor o. lager. Block- o. fanersågar, fa morag. 10, Ya.; tlf nörknifrnaskiner samt A.ngtorkar. Tnllström, A. G:..Departem.-skrifv. v. Arme- Träkol, A.-B., Fabrikstillverkade bostadshus,. förvaltn., Olgndsg. 42 ll, Sö. J) Vansbrohusen», hufvadkontor o. fabrik l-e- Elin, Lärar:a, Ostgötag..29, Sö.. Vansbro, kontor Fredsg. 3, C.; tlf Tullstyreisen, General-, Skeppsbron 3~, Träkompaniet, A.-R., Vikingag. 14 All, St.; 'vaktrummet tlf Va.; tlf Vasa Generaltulldirektören; tlf ' Trämaterial, A.-B.;Valling. 33 ll, C.; tlfnorr Kameralbyråchefen; tlf Kanslibyråchefen ; tlf Trämjölsfabrikerna, Svenska, se Svenska Trä- Revisionsbyråchefen ; tlf r mjölsfabrikerna- Tullbehandlingsbyråchefen ; tlf 83 95, 'I'ränkner & Co, Ludv., Agenturfirma samt P'ersonalbyråchefen; tlf Maskin- o. Elektroteknisk Byrå, kon- Kameralbyrån tlf 83 34; kamreraren tlf for Sågareg. 10, Sthlm 2; tlf Söder 53 20; 14012; förste revisorn tlf 15723; matebest, s. h. riatförvaltaren tlf 'I'rässman, C. G., Verkmäst., S:t Eriksg. 6)., C. Kanslibyrån : sekreterarna -tlf 21988; no- Träul1fabrikernas Försäljningskontor, inneh. tarierna tlf 15695; registratorskontoret B. Risberg, Narvavägen 24, O.Dj.; tlf tlf , Revisionsbyrån tlf 8348; förste,revisorn Trävaruindustrien red, o. erp.lästmakareg. tlf 14010;. restitutionsrevisorerna tlf 10, a; tlf ;,Giriga revi:s<!rer,tlf 8348; stadonkopings 'JURIDISKA BYR4. Ull HAMN OAT A N

12 Tullstyrelsen-Tunell. 1027,,Tulls,tyrelsen (forts.): Tullverket (forts.): tistiska afdelningen, chefen tlf 8330; Tullafd. för postpaket, Kungsg.76,,G. ; statistiska afdelningen, personalen tlf tlf 1829; kontoret tlf 24818; före ; vaktrummet tlf ståndaren tlf 15777; Vasag. 13, G.; 'I'ullbehandlingsbyrån, byrå inspektörerna tlf tlf 8396, 8397; hufvudlaboratoriet tlf Tullafd. för järnvägsgods, Kungsg.76; G.; föreståndaren tlf 23614; öfriga Petsoualbyrån, byrå'inepektören tlf ; tjänstemän, tlf 15776; varuhallen tlf afdelningen -Bkeppsbron 10, tlf ; tullkameralafd. tlf Tullverkets undervisningsanstalt tlf 14094, Central bangården, tullafvisiteringslo kalen för resgods: tli Knstbevakningslrrspektören tlf 10272; assi- Riddarholmshamnen, St.,,packh.tlf 'steuten tu , 64 06, tullbevakn. tlf 847. Tullverkets lokaliörvaltningar: Stadsgårdshamnen, Sö., gamla tullhu- Tulldirektörsexpeditionen, kansliet Skepps- set: föreståndaren tlf ; packh, bron 46, St., tlf 24 84; kassakontoret, tlf 19 88, bevakn. tlf 1923, packh.- Österlångg. 49, St.: tlf karlarnas expo tlf Tullkameralkontoret, Skeppsbron 38 I, St. Stadsgårdshamnen, Sö., nya tullhuset:. tlf 8331; tullkommissarie tlf tullk. föreståndaren tlf 24859; exnederlagsafdelningen, Skeppsbron 36 1, peditionen tlf 8399, packh.jutev.exp ) St.; tullöfverkontrollöreu: tlf 15791; tlf 6389, tullbohandl-iokalen l tr. exp.f. transitgode jämte nederlagsexp, tlf 6399; maskinexp. tlf , tullf. vin o.spirituosa: tlf 15792; neder- fria expo O. varuhaliarna tlf 24947, Iagsexp. f. öfriga varor: tlf ; tull- ned. kont. tlf 6380, bevakn. tlf 19 32, mästaren o. öfveruppsyningsmännen: packhuskarlarnas expo tlf tlf Tegelviken (endast bevakningskont.), Tullbehandlingsinspektionen, Skeppsbron Sö.; tlf ' 38 n-b- Bi.; tullöfverinspektören tlf Fiskarhamnen, Sö. (endast bevaknings ; öfverkontrollören tlf 24850; kont.), tlf öfverillspektörens assistent tlf 24851; Värtan (endast bevakningskontor), tlf tullbehandlingsinspektionens kontor tlf Värtan ;tullbehandl. ärenden o. profsam. Tumba Villastadskontor (Aktiebolaget Billingen-tlf15778; laboratoriettlf15790; liga Tomter), Klarabergsg. 581, G.; tlf stora tullpackhuset (öfveruppsynings- 7055, Norr mannen m. fl.) 15775;utevägningsexpe Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expobarnditionen, Skeppsbron 34~b', St.; tu husg. 8, G. (Sv. Läraretidnings FQrlag) ; maskin- O. tullfria tlf 14844; 'I'unander, Eric, Kristallaffär, Västerlångg. mallers ta tull paviljongen 15779; norra 24, St.; tlf , O. S. g. 47; tlf Norr 47. tullpaviljongen tlf 8333; södra tull- Tunberg. Sven, Professor, Birgerjarlsg. 2, paviljongen tlf O.; tlf Packhuskarlarna. exp., Skeppsbron 38, St. ~ se äfven Thunberg. Itlf Tunborg & Co, IÅ.-B. Fr. V., Hamng, 'I'ullfiskalen, Osterlångg. 49 II, St.; tlf I, G. Damskrädderi O. lager af non- Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron veautees i siden, och ylleklädnings- ~ , St.: tlfi842; utgående kla tyger m. m.; tlf 47 46, Norr 281; kont.' o reringsexpeditionen O. expo för utgå- tlf ende hamnafgifter tlf 24886; tullbevak- - se äfven Thunborg.. ningschefen tlf ; tullkontrollö- Tunelius, Selma, Ankefru, Roslagsg. I'l, Va. rorna, tlf 18 42; uppsyrringsmanskont., 11 Tunell' Skeppsbron-tuv>-, St., tlf 20840; bevak- ~.~~-' 2 Thunell ~~~~.~--~~~~~~ningskontoret Skeppsbron 40 n b.., Si.: _2 J. W., Byggmäst., Äsög. 28,' Sö. tlf _2 Petrus, Byggn.-inspektör, Greftureg. 76 BI, Tullförvaltningen i frihamnen, Värtan; O.; tlf Osterm, tullförvaltaren, tlf 74720; tullkamma- _2 E. A., Dir., Varfsg. 10, Sö.., ren tlf' 74722, packhuset, tlf ; tull- _2 Kurt, Dir., Katarinavägen9 A, Sö.; tlf'! bevakningen, tlf Söder 1000.' 'I'u l l af'd e l riin g s ko n t.or: _2 A. H., f. d. Fabr., Lindvägen 15, Grön- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen, dal, Liljeholmen.. G.; packh, tlf 14014; tullk. 8332; _1 An.~a, Fröken, Ostermalmsg. 31, Ö.; tlf tullbevakningskont. tu 95J,. Osterm 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G. O R]l; B R O 'J \ '

13 o Turisten o" o o ' I,. o 00 o o NOfr 'o anrop Meijers, Skeppsbron»Excelsior»: T., Sibylleg. '. o o o 1028 Tunell-Tyllen. 1 Tunell; 2 Thune}1. 00 Twilfit, KB., ~orsettfabrik o. o försälj~., Nybrog. 1.1,O.; tlf 75853, 75.? 54.. grid, Froken, Dalag. 18, Va.; tlf Vasa Tvålhuset Resia o 35 O.; o filialer: o. Götg.',13, Sö., Hornsg.' 63; Sö., Sig- 000 _2 Carl A., G~ossh., Renstjemasg. 14, ss... tu:nag. 16, Va., Tomtebog. 12'0 Va., -2Karl, Grossh., '!'oil\tebog.. 51V,.Ya. " Regeringsg. 82, Q., Birgerj~rllig. 108, _2 Alo red, Grundläggare, Rörstrandeg. ~$II, Va., Odeng. 19" O. Va.; tlf ' Tvättcentralen, Tuunelg. 17, C.,. _1 C. Aug., f. d. Ka,mrer i Riksbankens Tvättinrättni.ngar: '."- Hufvudkontor, Tjärhofsg,,3" Sö. 'o, Barnängens Angtvätt, Bondeg. 83, ~Sö. -,1 K. O., Ko~t. chef, ';I'omtebog. 5, Va. Centralbadets Tvättinrättnings Åk.".2 Henry, Polisman, Torsg. 23, ~ a.; tlf 820']0. tlebolag, Holländareg.9, C.; tlf 23394,' _2 A., Å.-B., Papper o. Elektrisk materiel, Norr Ombesörjer linne-o. ylle- St. Nyg. 10 & 12, St.; tu tvätt samt mangling. _2 Gösta, 'I'axeriugsaasist., Renstjernasg. 14, Bxeelslor, Birgerjarlsg-Bä G.' tlf namn- Sö.; tlf Söder 24,40. ' o o utfö'r hushålls. o. _2.S, Henning,.Valsmassefabr., Tbunell& Co, li:e~rtvätt samt strykning;'.' Hagag. 20, Va.; tif Norr LillSjönäs Tvättinrättning, Ulfsunda: tlf Tuner, Robert, Fabrikör, Västmannag. 66, DUs. 79..' Va.; tlf 802D3. o C., Aktieb., Norr Mälarstrand, Tungsten Wire Works k B., Ringvägen 98 C., nedanför Karel. Inst, o Sti.; tlf ' Stora. Essingens Ängtv'iitt, A.'-B., Stora Tunnell;llagasinet, Bosättu-affär (inneh. Fin- EssIllgeI,l, ~thlm l. t Första kl~ss tvättgal von Sydow), Norrlandsg. 30, C..!l' strykmrattn. ~e annon~ SId Turbintabriks Aktieb. Ljungström Svenska Sode,rmalms, Badsbug. 4, So.; tlf 25 82, Klarabergsg. 21 Il, C.; tu 21'167 elle: ~.öder :.. '.: : namnanrop:»asea». Hufvudkontor o. Tvatt. o. Strykinrättn, Ideal, Regermgsg.. verkstäder i Finspong..' 83, C. (ing. fr. David'bagaresg.)'; tlf Turen, S. E. H., Hofr. assessor, Fridhemsg o, ' '181, (f. d.4)~ C. ' Ostermalms tvättanstalt, John Wahlberg, Hotell o. Pensionat inneh. Fru Ce- Albano, Sthlm 6; tlf4744, Norr 4,78. cilia Håkanson, Vasag. 42, C.; tu ~mottagerkläd~r till tvättning, mango 'I'urlstföreningen, Svenska, Norrlandeg. 16 II, ling oc,h,~~ryklllng. Kläder afhämtas Sthlm 7: se' Svenska Turistföreningen. e~te,~.tllls~gelse~ Redbart: bemötande. Turisttrafikförbundets Restaurant Aktiebo- Billiga pnser. 00 lag, styrelse: J..Plodin, Nils Truls- Tvätt- & Strykinrättningarnas Inköpskontor. son, A. Rönnow ; kontor Tunnelg, 231,C. o 4, S~.;, tlf 304, 493. Turkiska Generalkonsulatet, Fredag. 6t, C.; Tybell, H., Rak- o. frisersalong, Tomtebog. öppet kl. 2:-4; tlf , 20, Va:.; tit Non; 24894;bost;Karl- _ Legationen; Birgerjarlsg. 6, O. ~ergsvagen ~, Va.; tu Vasa Turner, Amalia, Sybehön- o. Kortvaruaffär, TybOlll J. Olga, Froken, Hornsg. 104, Sö.;.tlf Van;1disvägen 24, ViL; Uf Narr ' So~er o'. 'o Tusculum, A.-B., N. Bantorget 20, C..; tlf - K.'. inneh. Ligna bradgard, bost, Hoga- 42 Norr ' lidsg, '30vI, Sö.;, tu o 'Tuvessoh, Joel, Folkskollär., Hagag. 56; Va, - J,., Poste~p.; Frejg. 56, Va: o Tuweson, Ottilia, Tunnelg. 19 B,C.; tlf Tyden-Byström, o Fru, Tegnersg,8, Va. _ se äfven Thufvesson o. Tufvesson. 'I'yden, E. O, E., Ing., Handtverkareg. 36, C. Tve)lgs,tröm, 'Y., Fastighetsäg., Greftureg. 63, - Ebbe, ~apten v. Fortiflk.; Östermalmsg. O.; tlf Österm, o o 57, O.; tu Norr 215,87, _ C. M., Grossh., Karlbergsvägen 82, Va.; - A". Kommendörkapt., Ostermalmsg.23, _ tlf~m~ _ ~tlf~ffi se äfven Thvengström, - Amalia, Ankefru, tlf Vasa Drottningg. 110, Va.; Tvermoes,S.:: Kungsg, 28, C. Skand. afdeln- ~ Anna,.Änkefru,Handtverkareg. 36" C. k(!jlltor för: The Forestal & Railways Co,Ltd, Extract Land, Timber The.N atal - Tygförrådet, se äfven Thyden. se Sthlms Tygstation. o 'fanning Co.,Ltd, The Calder and Mer- Tygmästarens' exp., se Sthlms Tygstation. seys Extract Co., Ltd. Postadr.: Postb. Tygverkstäderna, se Sthlms 'I'ygstation. 2~8, Sthlm l. Telegr.-adr.:»Tv.ermoesll; Tyllen, Fredrik, Agent, Frejg. 57" Va.; tlf tlf o K=8", o SVENS~AM~lAl~ VERKE,N,MÄST~~R:n~~~EåL~ 22,

14 , ' Tynell-'-Törnblad. 1'illeH" i; O,L.,.dr, Hjärneg. 10r, c.'; Täby Snickerifabrik, inneh. E. ~tl(c3l;160.:,... ":..,Valling. 29, C.; tlf 4066.,,.--:-"Anna 1(., ;Fru,Florag. 12, Ö. Täckholm, R. V., Fil. dr, Hofslagareg. 1, C..,...,.;se äfven. Thynell. - Gunnar, Fil. dr, Docent v. Sthlm s Hög" Typo'chroma,.;I<'abi'iken, Tryckfärgsfabrik, skola, Observatorieg'.17, Va.,,..: Bon~eg.,lS-:22, Bö:; tlf 3 SS, Söder - C. W.; Guldsmed.Dbservatorieg.Ti, Va.; "\ tlf Vasa _ Typografförbundets, Svenska, Expedition o. Täckliud, Magnus, Ingenjör, Strandvägen 13; Platsanskaffningsbyrä för typografiska Ö.Dj.; tlf " : arbetare! 'Jakob~g.22 A I, C.; 'tlf jl406, Täckström, K. E., Kamrer, Krukmakareg., i,n'otr 6247.,.' _'. ' 50, Sö. TYPJ)gt~fiskaFörtlningens Expedition, Ja- 'I'äge, M. C., Änkefru, Svarteneg. 16 & 18J Sö;, k:obsg>.22ar; C.; tlfn'orr7577, öppen - se äfven Thege. V.-:~l och4:-;-6,lörd.11-;-3. Bibliotek: Tägtrneije);, John, Kammarskrifv., Grefg,.n~ana.kl. r),'15,,6,30e. m., torsd, kl. 40, O.D.}.. ;7.30:'-9,e.'m.Sangkör o. musikbiblio- Tägtström, E. G., Ingenjör, Barnhusg. 8 l 1I Jek:-' fred, kl.' 8 e.i.m, Orkester: onsd, ö. g., G.; tlf Norr ,,~ 8.11>' e, 111., '",.,.. - E. G., Sekr. i K. Medicinalstyr., Braheg..Tyrk, J.. S. K., FiL dr, Klara V.Kyrkog. 5 Il, ö. g., Ö..~".,5" q,.. ~ C. r. A., Taxeringskommiss. i ICungsb:s. Tyselius', '1., E(tr., A.-H., Juvelerare, Rege- östra uppbördsdistrikt,slottsbacken 6, i ringsg, 18,. C.; tlf Norr St.; tlf 10263; bost. Storg.18 III,O.D,j.,, seä(yimthyselius., tlf N9.rr ,. Tys~ll,J. Harald,Agentur for Hugo Bruse- - L, G., Ankefru, Storg. 18, Ö.D}; ',wipz; Västmannag. 99, V~.; tu Vasa Tändsticksaktiebolage't; Svenska, se Svenska Kont. N orr!andsg. 13, C.; tlf Tändsticksaktiebolaget., j,,i 9240, Norr Tändsticksfabriker, A.-H. Fören. Svenska, ",...'..-,Knut, 'Grossh., NorrtuIlsg. 27 B, Va.; tlf se Förenade Svenska 'I'ändsticksfabr. Vasa 'l'ändstrcksvirke, A. B., V. 'I'rädgårdsg' 17, -"se'äfven Thysell., C.; ur 6947, 10447, 22024; 22025,.Tysk,.C.A., Fastiglr-äg., f. d. Landtbruk., 5590,5560, Norr 207. "o ',.Odl;lng. 88, Va.; tlf Tärnlund, C. A., Red.; Klarabergsg. 42 Il " (J. - Paul, Kontorist,Solnavägen 117, Va. Tärnström, C. J., Gravör, Roslagsg, 3.5,Va.,-G,. A., Med.',lic.,Odeng. 88, Va. - se äfven Ternström.,':.", Tysk-Svenska' Gumrnidepoten, Odeng. 63, Tärnö, Anna, Fru, Karlavägan 75 AlV". Q.Dj.. Va;.;:W Vasa 2723., Tönseth, Thorleif, Dir., Svedenborgag. 2, $.ii:;' Tyska Föreningen, 'Regeringsg. 28BI, C.j tlf tlf Norr Töpel, F., Byggn.-snick.; Regeringsg. 40, C. -'-- Genen\lko~sula~et, Hofslagareg. 2, C. Törn, Julie, Fru, Cigarr- o. Tidn: :a{fär, B~); - Hemmet, Ostermalrnsg. 62, O.; tlf Norr gerjarlsg, 117, Va. " ,, " Adele, Förest:a, Bromma ålderdomshem: - Kindergarten, Braheg, 62, O. ;tlf Osterrn, postadr, Sundbyberg se äfven Thörn. - Legationen; Hofslagateg. 2, C" Törnberg, ICar! K, Direktör i Bveriges-Ur- _ Passbyrån, Hofslagateg. 2, C., öppen makare Akt~eb., Bådmansg. 2(i, O., -hvard, , - A. V., Fabr., Akehjelmsg., Ulfsunda. -'-- Sällskapl;lt; ll:dr. F. A. W.Jacobi, Vårta- -'-- S., Fröken, 'l'egnörsg. 25,,Va... h' vägen 6, Ö.Dj.; 'tlf Styrelse se -'- Gunnar, Herr, Skeppareg. 31 Il, O.; tlf,,' [4323 aj.. ' , ', ' Tysklind,,S: T., Ing., Karlsviksg, 31I,c.; tlf - R., Kapellmäst., Jungfrug, 7 A, Ö, ,Per, Slakteriaffär, Tyskbagareg 9, D.Tysta Marie», Kafe, Regeringsg. 26, C. tlf Norr 20637, bost, s. h. n.b. Tnta skolan, Lidingö villastad; tel. Lid:ö - se äfven Thörnberg. " 457. Styrelsens exp.: Drottningg. 3Pr, Törnblad,. N. P., Boktryckare, AIströmerg~ C.; tlf elv, C. " _ "',.', l. ' Tystberg,. Gerda, Fröken, Ilagag. 52, Va. :... Axel, Damskräddare, Malmskillnadsg. 32,. -t--r- Hugo, Grossh., Ynglingag. 15, Va.; tlf C.; tlf Norr " Vasa 11260: - Elsa, Postexp., Kaptensg. 14 Iv,O.Dj.;tlf Tång, se Thång, Tangring, Maria, Fru, Kammakar,eg. 39, C. - se äfven Thörnblad., '.. muues:kanuinaviens STÖRSTA i.lfförsi~;~i,~gsbo,\~a.9 \ ',:','" ; "0: ' ", '"....,Summll kontant vinst -. till de försäkrade 25.,400,OOOkrono'r. "?", *~, '..,

15 1030 'I'örnblom-e-Törnqvist, ". Törnbloms Amlonsbyrå,Drottningg.48 I,G.;Törnell, D. B., Laxhandel, Tunnelg. 11, G.; tlf 11 '83,,155 12, Norr Efter kl.' bost, 'I'egnersg. 5, Va. " 6-,30 e. m.: tlf 12463, Norr Gerda, Lärar:a, Vintervägen' 32 A, Rå- Törnblom, Anders, Byråingenjör, anst.vv sunda; tlf Rås Järnv.-styr. Maskinbyrå, Vanadisv. 32IV, - Ivar, Tjänsteman (A.,-B.Sv. 'I'obaksmono- Va. pol et), Hornsg, 70 v, Bö.; tlf E., Cigarraffär, Dalag. 48, Va. Törneman. 1. A. G., Civiling., f. d. förest. - Hilda, Fru, Krukmakareg, 44, Bö.; tlf för Persbergs Nitroglycerin o. Spräng-, Söder I ämnesfabr., Observatorieg. 11 II, Va. - Karin, Fröken, Prästgårdsg. 21, Bö.; ~H - Anna, Fröken, Observatorieg, 1IIr, Va.; Söder 3269.,~ tlf V'asa J. G., Godsäg., Odeng. ln v, Va. " -;- J. Axel G., Könstnär, Dalag, 7, Va - A. R., Ingenjör, Dalag. 84, Va.; tlf TörneqnisuJ ohn, Red.,Klarabergsg: 56 IV, G. - L. E., Ingenjör, S:t Eriksplan 6 B, Va.; Törner 6 G. E. E., Afd.-chef,Valhallavägen tlf '. ~ 4 & 42 (f. d. 103), Va. - V. A., Kapten, Braheg. 31, Ö.; [tlf Norr - O.Edv., Bökbind., 'I'[mmermansg 31,Bö , kontoret tlf 11 83, 15512, Norr ~ Lydia, Fru, Lärar:a, Ofre Bergsvägen 22, ~ \ _ Midsommarkrans,en. '. - Carl J., f. d. Kontrollör i Tullv., Eriks- - A., Kött-, fläsk- o." matvaruaffär, 8:t bergsg. IF, Ö.; tlf Norr Paulsg. 7, Bö.; tlfsöder 13943;bost. - Carl J., Lagermästare, Prästgårdsg. 21, Midsommarkransen ; tlf Liljeh Bö.; tlf Söder ~ M.,.R., Musikfanj., Döbelnsg. 60, Va. - K. Gustav, Läroverkslär., Asög. 47 D, Bö. - Karl. A., Polisman,..Högalidsg. 52 B, Bö. - G. A., Maskinist, Birgerjarlsg. 96 1V, Va. '- Alfr., Predikant, Ofre Bergsvägen 22, - K. E., Målare,. S:t Eriksg. 41, G.; tlf Midsommarkransen. Kungsb, Klara, 4nkefru,Kocksg. 28 lii, Bö. - Hjalmar, Skräddare, Brunnsg. 7, G. - A. L.,.Ofverstelöjtn., Polhemsg. 31, G. - Carl, Spårvägskontr., Frejg. 31, Va.; tlf _. & Jaerde, St. Vattug. 10, G.; tlf ,Vasa se äfventhörner. - H. A. E., Tandtekn., Uplandsg uppg. Törnevall, G., Källarmästare, Badstug.fl, Bö. A, Va.,'.. I'örnfelt, J., Redaktör, Nybrog. 53, Ö.; tlf - Axel, Tjänsteman, Kommendörsg. 17 I, O ', - Carl, f. d. "I'ullupps.vman, Högbergag. Törngren"E., Fru, Syhehörsaff., Pålsundsg, 58 lii, Bö., 8; Bö.. ' - Axel Oskar, Vaktm., (Riksmuseet), Hol- - C. A., 'Hand l, (mjölk-, speceri- o.vmat-:' ländareg. 15 II, G.; tlf Norr varu-), G:a Brog. 51, G.; bost. s. h. - Alma, Ankefru, Klara N. Kyrkog.32, G. -T. W., Hofint., Bergsg.2 Iv, G.; tlf se äfven Thörnblom.. - Frans, Källarmäst., Agneg. 12, G. Törnbom, H. V., Glasmäst., Regeringsg. 61, G. - Conrad A., Prakt, läk., Nybrog.14 A II, O.; - G., Lärare, Torsg. 54, Va. tlf 75411, Norr Törne,C. J., PlåtsIag., Helsingeg. 1~, Va. --:- B., Professorska, Bergsg. 36, G.;tlf se äfven Thörne... Törnlund, Erik, Oigarraffär, Surbrunnsg. 47, Törnebladh, C. G. H., Bankosekreterare, BIa- Va.; tlf sieholmsg. liv, G "-'---'-.---'-'..~-. -r-r- ~.--"--'-'~.-- _ Gerda, Fröken, KarJavägen 64: O.Dj. l TornqVlSt!.. 2 To~nqU1st, ~!orn!,-v~st, _ T. V. A., Skeppsklarerare, Kungsholms. '. 4 TornCwlst; 5 Thornqmst.. torg ~.4, G.; tlf t, _3 J. E., Barberare, Jarl ag. 00, Aspudden. - Marie, Ankefru, Grefmagnig, 4, O.Dj.. -'-"E.. H., Bokh., Södertörnsvägen43, En- Törnebohm, Ivar, Kammarskrifv. i Riksb., skede... ' Timmermansg. 2 A, Bö.; tlf Söder 'il 02., -;-1 L., Departementskrifv., Tunnelg. 1 B; G.; - Ellen, Professorska, Tre Liljor 3, Va.; tlf. tlf Norr Vasa _1 G., - Dir.-assist. i Frans Svanström & Co - Robert, Redaktör, Flemingg. 13 1v, G., Pappershandels A.-R, Jarlag. 4, -Asp- Törnell,.K. A., Aktuarie, Kungstensg. 60 1V, udden; tlf Aspudd. 174 o.»svanström Va.; tlf Vasa ' & CO»).'-, Gu~~i,Fru, Svedenborgag. 4 B, Bö.; tlf _2 Hil~a!J~ Dokt.a, Styrmansg.. So.b et. h., Soder ,O.D;.; tlf Osterm ,.. - Ernst, Kanslisekr., Notarie i K...Hofkon- _1 G. A., Droskäg., Vikingag. 5, Va: - sistoriet, Styrmansg. 33 IV, q.dj.; tlf 1 -"s,,c,. E., Elektr. svarfveri o...r()parations-' -----'!!!!.f~.,verkst.,storg.16, Ö.Dj.;tlfOsterm JONKOPI.~G8' JURII)ISKA.. DYRÅ ;;;, f5 HAMNGATAN lg '-_-!.:c..

16 Törnqvist- Uddin , 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C.,.. 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist. '...,. - se afven Thornstrand.: Törnström, se Thömström.. _2 Anne-Marie, Fil. mag.isekr. hos Diakoni- Törnvall, G. E., Fil. Dr, KaplansbaokenS.C, " styrelsen, Jakobsbergsg. 15, C. - Harald, Ing., Valling. 19, C.; tlf Norr I Anders; Folkskolläj., Sunnerdahlsvägen , Smedslätten, Appelviken;tlfAppelv. - 'I'iljla, Modemagasin, Greftureg. 13, O.;. '102., bost. Artillerig. 34 B, Ö.Dj. I Amelie, Fru, Lärar.a, Upsalag. 3, Va.; tlf - G. F. T., f.. d. Rektor, Odeng. 49, Va., Vasa Augusta, Ankefru, Valling. 19, C.. _1 D. J., Frukthandl., S:t Paulsg. 25, se. Törnwall, Hulda, Ankefru, Klara N. Kyrkog. _1 Anna, Fröken, 'Sjuksköt:a, Aspuddens 31 II ö. g., C. <.sjukhem, Aspudden. - Olof, Flemingg. 17, C.; tlf Kungsh o _1 Ester,.Fröken, Gymn.vdir., Aspuddens - se äfven Thörnvall..- sjukhem, Aspudden. Törnvaller, K. K, Järnv-tjänstem., Präst- -IWUhelmina, Fröken, Odeng. 94, Va. gårdsg. 44, Bö.'. ~l C.J.,f.d.Gaständ.,Jakobsbergsg.33~ö.g.,C. Törnå, C. F., Vaktm., Greftureg. 34B, Ö. _1 A., Handl., Bosätt n-affär, Katarina Bang. Törsleff, Thor o. Folke, verkst. dirjer ia.-b. 13, Bö.; bost. Bondeg. 6, Bö. _~_Sven, Handl., Renstjernasg. 20II Ö. g., - W. S. rörsleff, Mattis, Ankefru, Nybrog. Lutzeng. 9, Ö,. 7, O.Dj.; tlf Bö.;, tlf Söder 41~ , _1 A.A",H., Ing., Artillerig;34lII ö. g., O.D}. Tössebageriet, inneh. Fru Helga Södermark,,~" Carl, Inspektionskonst.,.Uplandsg. 8, C. Karlavägen 77, Ö.Dj.; tlf ,-2 Clö~Georg, Kamrer, Ostermalmsg. 19 1V, _1 Helmer, Konsult. Ing.,.kontor Drottningg. U. 47; C.;. tlf 16609; bost. HolIändareg. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. musik- 31, Va.; tlf agentur), Lindhagensg. 13, C. -;1 Ade.le, Professorska, Strandvägen 4P, Uddeholms Röragentur, Aktiebolaget, Rege- \Ö.pj.;tlf Norr ringsg. 19 & 21Y, C.; v. direktör H. _IS., Red.,Torsg~ 48A, Va. Ahlström;tlf24058,24059,Norr _1 Eva, Sjuksköt.a, -,?-spuddens sjukhem, Telegrafadr.:»Storforsn. AspuddeIl... Udden, Ingeborg', Fröken, Skeppareg. 39, _2 J. E., Sjökapt., Högbergag. 12, Bö. Ö.Dj.; tlf Östorm _1,K..J.,.Skomakare, Linneg. 102 (f. d. 96), - H. L., f. d. Landshöfd., Riddareg. '45, O.Dj. O:Di - Axel Edvin, Vaktm. v. Sthlms Stads _1 Axel, Skomakartnastare, Heleneborgsg. ArbetsInr., Bö A, Bi). ' - Selma,.. Ankefru, Skeppareg. 39, O.D}.; :..."Carl, Svarfvare; Folkungag. 20 D, se. tlf Osterm _1 B. E., Tjänstem., 'I'immermansg. 31, So.; - se äfven Uden. /!. tlf Söder , Udden berg, Hjalmar, verkst.dir., best. Handt- _4 C. E., Tjänstem., Enskede. Magnebergsvägen 37, verkareg. bageriet, 84 lii, C.; tlf 31137; kontor Z- Döbelnsg..65 I, Va.; tlf _2 C. G.,Tjänstemanv. Trafikaktieb-Gränges-j-e- M., Dir., Storg. 25, Ö.Di..,.berg-Oxelösund, Riddareg. 9 A!", O. - Sigrid, Fröken, Nybrog. S3 III, O. ~" Gunnar; 'l'jänstem. inordstjernan, Dalag. - C. E., Ing., Kungsholmstorg 8, C..62:II, Va.; tlf Vasa., Lage, Krigsfiskal, Rörstrandsg.. 3, Va. _1 Gustaf, Tjäustem., Aspuddens sjukhem, - E., Köpman, Banerg, 19 Iv, Ö.Dj.; tif Aspudden ; kontor Smålandag. 22, C. _1 J.K.,Uppbördsman,i. 20:e roten, Narva- - Alma, l:e Postexp., Hornsg, 55 IV, Bö. vägen 20 I ö, g., Ö.Dj.. - W., Solnavägen 53, Va.; tlf , _1 S... H"Verkmäst., Herrängstomt 250, Uddgren, Gerda, Med. doktor, Biddareg. 1611, Alfsj., Ö.; tlf 74603,.. _5 Alfva, AnlFefru, Västmaenag, 131, Va. - Gustaf, Skriftställare, Pipersg. 6 Ill, C.; -;1 Joseflna, Ankefru, Uplandsg. 54, Va. tlf Törnros, B. Edvin, Ing.,Heleneborgsg. 5 AV, Udd holm, Erik, Urmakare, Östgötag. 26 A, Bö.. Bö.; bost. Tumba. - C. O., Stationsförm., 'I'orsg, 51 B" Va. Uddin, J., Kyrkoh., Norrtullag. 8 BIll, Va.; --:--Gust., Tjärhofsg. 42II" Bö.; tlfsöder bost. Komm.-huset, Liljeholmen; tlf 'I'örnsten, C. G., Sjökapt., Hornsg. 142 III, Bö. Liljeh ~i~ik:ing SK.OKRÄM INDUSTRI.~~T~~~O~. VIK~~G 1,I t L i 1,)

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård.

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. GÅRDARNA I ÄKERLUND KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. Han byggde också en gård där ANDREAS

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

-illltacha Bia del ...:..-,.:;., --.---:-.:- Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka

-illltacha Bia del ...:..-,.:;., --.---:-.:- Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka I Pris 15 kr. I -illltacha Bia del.. _~ '-'......:..-,.:;., --.---:-.:- -== ~ J Dec. 1977 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 43 Bilden är hämtad från området vid Norra Hamngatan från Lastkajen

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA N:R 10. htg. 24. 15 MAJ 1919. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. Kinesiskt avgudatempel. 114 S I N I M S L.\ N D. 15 :\laj HH9. NÄR FLODEN

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen for kvinnans politiska rösträtt. I ARG. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss. STOCKHOLM, 15 JUNI

Läs mer

MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010. Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL. Kungliga bröllop

MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010. Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL. Kungliga bröllop MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010 Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL Kungliga bröllop Hemtjänst det är du som väljer! Med kundvalsmodellen väljer du själv vem som ska stå för

Läs mer