PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii"

Transkript

1 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii FREDAGEN DEN 8 DECEMBER 2009, KL 4-8 SAL: TER, TER2 och TERD Provkod: TEN Anal uppgifer: 8 Anal sidor: 0 (inkl 4 bilagor) Ansvarig lärare: Mahias Henningsson, fn Salarna besöks kl 4-5 Kursadminisraör: Krisina Karlsson, fn 523, Anvisningar. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen. Tillåna hjälpmedel: - Valfri räknedosa med ömda minnen 2. Inga andra hjälpmedel är illåna. 3. Vid varje uppgif finns angive hur många poäng en korrek lösning ger. För godkän beyg krävs normal 25p. 4. De är vikig a lösningsmeod och bakomliggande resonemang fullsändig redovisas. Enbar slusvar godas ej. 5. Endas en uppgif skall lösas på varje blad. SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

2 Uppgif (max 5p) Uppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem begreppen. a) EOQ b) Produksrukur c) Tracking signal d) Ordervinnare e) Balanseringsförlus vid linjebalansering Uppgif 2 (max 5p) Inom sälj- och verksamhesplaneringen finns vå olika sraegier för syrning av produkion och lager. En mix av dessa vå kan också förekomma. Ange de båda sraegierna, förklara innebörden av dessa, sam formulera opimeringsmodeller för respekive sraegi då produkion sker mo lager. Uppgif 3 (max 5p) Förklara innebörden av överlappning och orderklyvning. Förklaringen bör innehålla figurer som förklarar meoderna, sam respekive meods syfe. Ange dessuom vad som menas med synkronisering av säll och kriisk operaion. Uppgif 4 (max 5p) Kursen har avhandla e anal olika processyper. Redogör för dessa processyper och ange vad som karakäriserar dessa. Visa ydlig skillnaderna mellan processyperna, använd gärna bilder. Ge även exempel på vad som vanligvis produceras i varje processyp och ange ypisk KOP.

3 Uppgif 5 (max 8p) Juldricka AB har avslua si sisa sälj- och verksamhesplaneringsmöe innan julen, där de framkommi a deras sorsäljare Julmus spås ännu en lysande id ill möes. Någon som dock ine är lika upprymd är föreages produkionslogisikansvarig som har få ill uppgif a innan julledigheen se över syrningen av Juldricka AB:s råvaruförråd för ovan nämnda produk. För närvarande används e ej uppdaera BPsysem för de ingående råvarorna musexrak och kolsyra, dea skall nu räknas om och evenuell byas u mo e periodbesällningssysem. Både musexrak och kolsyra köps in och lagerhålls i förpackningar/uber om 000 kg, där ordersärkosnaden är 500 kr för musexrak respekive kolsyra. Medelabsolufele för prognosen har beräknas ill 2,8 on/period för och sandardavvikelsen för eferfrågans prognosfel per period är 5,40 on för kolsyra. Vidare anas prognosfele vara okorrelera och Juldricka AB:s lagerräna är sa ill 25 % på årsbasis. Sannolikheen a de ine uppsod en bris var i de idigare BP-syseme 97,5 % och dea skall forfarande gälla. Prise är 800 kr/on för musexrak och 900 kr/on kolsyra och lediden är ½ period för båda produkerna. 3 perioder mosvarar e år. Period Musexrak Kolsyra Toal a) Uforma e besällningspunksysem för musexrak och kolsyra med hjälp av informaionen ovan sam beräkna ekonomiska orderkvanieer för de vå produkerna. (3p) b) Anag a vi vill uforma e gemensam periodbesällningssysem för musexrak och kolsyra. Om e gemensam periodbesällningssysem används kan ordersärkosnaden för musexrak sänkas från 500 kr ill 300 kr. i. Beräkna de gemensamma inspekionsinervalle I. (2p) ii. Ta fram paramerar för de gemensamma periodbesällningssysem för musexrak och kolsyra give a de gemensamma inspekionsinervalle är 0,8 perioder. (3p)

4 Uppgif 6 (max 5p) Föreage High Performance AB ser över sina prognoser för kommande år. Försäljningen av deras huvudproduk Perform 2K9 de senase 3 åren har vari dyser. För denna produk används eferfrågemodellen D ac b = + + ε, där a =nivå, c =säsongsindex, b =rend, =kvaralsindex ochε =slumperm som underlag för a uföra prognos. Följande eferfrågedaa finns illgänglig för Perform 2K9. År Kvaral Kvaral 2 Kvaral 3 Kvaral Gör en prognos för Perform 2K9 för kvaral -4 år 200. (5p)

5 Uppgif 7 (max 9p) Skofabriken i Svenljunga har bråda dagar. Försäljningsuppgången de senase åren har medför a föreage vuxi ur sina fabrikslokaler och en ny fabrik projekeras. Fabriken köps nyckelfärdig från e byggföreag som har oalenreprenad på själv fabrikslokalbygge. Inredningen, med uppsällning av maskiner, lageryor, ec. sår föreage själva för. Föreage måse nu planera hela projeke med layou och igångsäande av fabriken. Projeke skall sara omgående. Föreage har idenifiera följande akivieer. Akivie Beskrivning Tidsågång Föregångare A Skapa layou för fabriken avseende maskiner, lageryor och konor. 4 veckor - B Besällning av nya maskiner vecka A C Insallera maskinparken. 8 veckor B D Insallera konorsinredning. 2 veckor B E Insallera lagerinredning. 4 veckor B F Insallera rucksysem vecka E G Inspekion av maskininsallaion och lageryor. vecka C, D, E H Uppsar av daornäverk. 2 veckor C, D, F I Provprodukion. 2 veckor G, H J Sar av full produkion. - I a) Ria upp e näverk enlig AoA (aciviy on arrow) meoden! (2p) b) Besäm idigas sar, idigas färdig, senas sar, senas färdig sam slack för samliga akivieer. Redovisa resulae i en abell! (4p) c) Hur många veckor dröjer de ills produkionen kan sara? Vilken är projekes kriiska linje och vilka är projekes kriiska akivieer? (p) d) Hur påverkas produkionssar om akivie G isälle ar 2 veckor? (p) e) Hur påverkas produkionssar om inflyning ine kan ske förrän om 6 veckor och de enda akivieerna som kan göras före inflyning är akivie A och B? (p)

6 Uppgif 8 (max 8p) Grums Glas AB (GG AB) illverkar sluproduken Origo (A) som har följande produksrukur: Eferfrågan för sluproduken de närmase 8 veckorna har prognosiseras ill följande: D A = [50, 45, 90, 75, 55, 90, 45, 85]. Eferfrågan per år är 2200 sycken för produk Origa (A) och GG AB arbear 50 veckor/år. Daa för ingående komponener åerfinns nedan: Produk Ledid (veckor) Pariformningsmeod Säkerheslager (s) Ingående lagernivå, I0 (s) A Lo For Lo (LFL) 0 70 B EOQ med rabahänsyn C 2 Silver & Meal Produk Pris (kr/s) Ordersärkosnad (kr/gång) Lagerräna (/s*år) A % B 780/680* % C % * Prise 780 kr/s gäller upp ill 299 s. Besäller man 300 s eller mer är prise 680 kr/s I dagsläge finns inga kundorder, då illverkning sker mo lager. Ingen hänsyn behöver as ill förvänade inleveranser av släppa order. a) Beräkna EOQ med rabahänsyn för Produk B. (2p) b) Besäm när ordersläpp måse ske för produk C och besäm sorleken på dessa order. Använd, oavse vad som du erhålli i a)-uppgifen, pariformningsmeod EOQ = 300 s för produk B. Använd ablåerna i bilaga IV. (5p) c) Beräkna oalkosnaden för produk B under dessa 8 veckor. Anag a prise är de rabaerade prise 680 kr/s. (p)

7 Bilaga I: Normalfördelningen Fördelningsfunkion Φ( x) = 2π x e 2 z 2 dz Sannolikhesähe 2 x 2 ϕ( x) = e 2π x Φ( x) ϕ ( x ) x Φ( x) ϕ ( x) x Φ ( x ) ϕ ( x ) ,0 0, ,398942,0 0, ,2497 2,0 0, , , 0, ,396953, 0, , , 0, , ,2 0, ,39043,2 0, ,9486 2,2 0, , ,3 0,679 0,38388,3 0, ,7369 2,3 0, , ,4 0, ,368270,4 0, , ,4 0, , ,5 0, ,352065,5 0, ,2958 2,5 0, , ,6 0, ,333225,6 0, ,092 2,6 0, , ,7 0, ,32254,7 0, , ,7 0, ,0042 0,8 0, ,289692,8 0, , ,8 0, , ,9 0, ,266085,9 0, , ,9 0, , Funkionen k(p) ( p ) k( p) = Φ / p/2 k p/ k p 0,00 0,025 0,050 0,00 0,50 0,200 0,250 0,500,000 k(p) 2,5758 2,244,9600,6449,4395,286,503 0,6745 0,0000

8 Bilaga II: Logarimabell ln ln ,0 0,0000 0,000 0,098 0,0296 0,0392 0,0488 0,0583 0,0677 0,0770 0,0862, 0,0953 0,044 0,33 0,222 0,30 0,398 0,484 0,570 0,655 0,740,2 0,823 0,906 0,989 0,2070 0,25 0,223 0,23 0,2390 0,2469 0,2546,3 0,2624 0,2700 0,2776 0,2852 0,2927 0,300 0,3075 0,348 0,322 0,3293,4 0,3365 0,3436 0,3507 0,3577 0,3646 0,376 0,3784 0,3853 0,3920 0,3988,5 0,4055 0,42 0,487 0,4253 0,438 0,4383 0,4447 0,45 0,4574 0,4637,6 0,4700 0,4762 0,4824 0,4886 0,4947 0,5008 0,5068 0,528 0,588 0,5247,7 0,5306 0,5365 0,5423 0,548 0,5539 0,5596 0,5653 0,570 0,5766 0,5822,8 0,5878 0,5933 0,5988 0,6043 0,6098 0,652 0,6206 0,6259 0,633 0,6366,9 0,649 0,647 0,6523 0,6575 0,6627 0,6678 0,6729 0,6780 0,683 0,688 2,0 0,693 0,698 0,703 0,7080 0,729 0,778 0,7227 0,7275 0,7324 0,7372 2, 0,749 0,7467 0,754 0,756 0,7608 0,7655 0,770 0,7747 0,7793 0,7839 2,2 0,7885 0,7930 0,7975 0,8020 0,8065 0,809 0,854 0,898 0,8242 0,8286 2,3 0,8329 0,8372 0,846 0,8459 0,8502 0,8544 0,8587 0,8629 0,867 0,873 2,4 0,8755 0,8796 0,8838 0,8879 0,8920 0,896 0,9002 0,9042 0,9083 0,923 2,5 0,963 0,9203 0,9243 0,9282 0,9322 0,936 0,9400 0,9439 0,9478 0,957 2,6 0,9555 0,9594 0,9632 0,9670 0,9708 0,9746 0,9783 0,982 0,9858 0,9895 2,7 0,9933 0,9969,0006,0043,0080,06,052,088,0225,0260 2,8,0296,0332,0367,0403,0438,0473,0508,0543,0578,063 2,9,0647,0682,076,0750,0784,088,0852,0886,099,0953 3,0,0986,09,053,086,9,5,84,27,249,282 3,,34,346,378,40,442,474,506,537,569,600 3,2,632,663,694,725,756,787,87,848,878,909 3,3,939,969,2000,2030,2060,2090,29,249,279,2208 3,4,2238,2267,2296,2326,2355,2384,243,2442,2470,2499 3,5,2528,2556,2585,263,264,2669,2698,2726,2754,2782 3,6,2809,2837,2865,2892,2920,2947,2975,3002,3029,3056 3,7,3083,30,337,364,39,328,3244,327,3297,3324 3,8,3350,3376,3403,3429,3455,348,3507,3533,3558,3584 3,9,360,3635,366,3686,372,3737,3762,3788,383,3838 4,0,3863,3888,393,3938,3962,3987,402,4036,406,4085 4,,40,434,459,483,4207,423,4255,4279,4303,4327 4,2,435,4375,4398,4422,4446,4469,4493,456,4540,4563 4,3,4586,4609,4633,4656,4679,4702,4725,4748,4770,4793 4,4,486,4839,486,4884,4907,4929,495,4974,4996,509 4,5,504,5063,5085,507,529,55,573,595,527,5239 4,6,526,5282,5304,5326,5347,5369,5390,542,5433,5454 4,7,5476,5497,558,5539,5560,558,5602,5623,5644,5665 4,8,5686,5707,5728,5748,5769,5790,580,583,585,5872 4,9,5892,593,5933,5953,5974,5994,604,6034,6054,6074 5,0,6094,64,634,654,674,694,624,6233,6253,6273 5,,6292,632,6332,635,637,6390,6409,6429,6448,6467 5,2,6487,6506,6525,6544,6563,6582,660,6620,6639,6658 5,3,6677,6696,675,6734,6752,677,6790,6808,6827,6845 5,4,6864,6882,690,699,6938,6956,6974,6993,70,7029 5,5,7047,7066,7084,702,720,738,756,774,792,720 5,6,7228,7246,7263,728,7299,737,7334,7352,7370,7387 5,7,7405,7422,7440,7457,7475,7492,7509,7527,7544,756 5,8,7579,7596,763,7630,7647,7664,768,7699,776,7733 5,9,7750,7766,7783,7800,787,7834,785,7867,7884,790 6,0,798,7934,795,7967,7984,800,807,8034,8050,8066 6,,8083,8099,86,832,848,865,88,897,823,8229 6,2,8245,8262,8278,8294,830,8326,8342,8358,8374,8390 6,3,8405,842,8437,8453,8469,8485,8500,856,8532,8547 6,4,8563,8579,8594,860,8625,864,8656,8672,8687,8703 6,5,878,8733,8749,8764,8779,8795,880,8825,8840,8856 6,6,887,8886,890,896,893,8946,896,8976,899,9006 6,7,902,9036,905,9066,908,9095,90,925,940,955 6,8,969,984,999,923,9228,9242,9257,9272,9286,930 6,9,935,9330,9344,9359,9373,9387,9402,946,9430,9445 7,0,9459,9473,9488,9502,956,9530,9544,9559,9573,9587 7,,960,965,9629,9643,9657,967,9685,9699,973,9727 7,2,974,9755,9769,9782,9796,980,9824,9838,985,9865 7,3,9879,9892,9906,9920,9933,9947,996,9974,9988 2,000 7,4 2,005 2,0028 2,0042 2,0055 2,0069 2,0082 2,0096 2,009 2,022 2,036 7,5 2,049 2,062 2,076 2,089 2,0202 2,025 2,0229 2,0242 2,0255 2,0268 7,6 2,028 2,0295 2,0308 2,032 2,0334 2,0347 2,0360 2,0373 2,0386 2,0399 7,7 2,042 2,0425 2,0438 2,045 2,0464 2,0477 2,0490 2,0503 2,056 2,0528 7,8 2,054 2,0554 2,0567 2,0580 2,0592 2,0605 2,068 2,063 2,0643 2,0656 7,9 2,0669 2,068 2,0694 2,0707 2,079 2,0732 2,0744 2,0757 2,0769 2,0782 8,0 2,0794 2,0807 2,089 2,0832 2,0844 2,0857 2,0869 2,0882 2,0894 2,0906 8, 2,099 2,093 2,0943 2,0956 2,0968 2,0980 2,0992 2,005 2,07 2,029 8,2 2,04 2,054 2,066 2,078 2,090 2,02 2,4 2,26 2,38 2,50 8,3 2,63 2,75 2,87 2,99 2,2 2,223 2,235 2,247 2,258 2,270 8,4 2,282 2,294 2,306 2,38 2,330 2,342 2,353 2,365 2,377 2,389 8,5 2,40 2,42 2,424 2,436 2,448 2,459 2,47 2,483 2,494 2,506 8,6 2,58 2,529 2,54 2,552 2,564 2,576 2,587 2,599 2,60 2,622 8,7 2,633 2,645 2,656 2,668 2,679 2,69 2,702 2,73 2,725 2,736 8,8 2,748 2,759 2,770 2,782 2,793 2,804 2,85 2,827 2,838 2,849 8,9 2,86 2,872 2,883 2,894 2,905 2,97 2,928 2,939 2,950 2,96 9,0 2,972 2,983 2,994 2,2006 2,207 2,2028 2,2039 2,2050 2,206 2,2072 9, 2,2083 2,2094 2,205 2,26 2,227 2,238 2,248 2,259 2,270 2,28 9,2 2,292 2,2203 2,224 2,2225 2,2235 2,2246 2,2257 2,2268 2,2279 2,2289 9,3 2,2300 2,23 2,2322 2,2332 2,2343 2,2354 2,2364 2,2375 2,2386 2,2396 9,4 2,2407 2,248 2,2428 2,2439 2,2450 2,2460 2,247 2,248 2,2492 2,2502 9,5 2,253 2,2523 2,2534 2,2544 2,2555 2,2565 2,2576 2,2586 2,2597 2,2607 9,6 2,268 2,2628 2,2638 2,2649 2,2659 2,2670 2,2680 2,2690 2,270 2,27 9,7 2,272 2,2732 2,2742 2,2752 2,2762 2,2773 2,2783 2,2793 2,2803 2,284 9,8 2,2824 2,2834 2,2844 2,2854 2,2865 2,2875 2,2885 2,2895 2,2905 2,295 9,9 2,2925 2,2935 2,2946 2,2956 2,2966 2,2976 2,2986 2,2996 2,3006 2,306 ln (x *0 n ) = ln x + ln 0 n n ln 0 n 2, ,6057 6, ,2034,5293 3,855 6,8 8, ,72327

9 Bilaga III: Prognosformler F F F F U T D + D D N N + + = M = = N ( D D ) + = F + N. + N D i i= N + ( α ) U = α D + ( α ) + = U = α D + = F + α ( D F ) ( ) ( + = D + α U T ) α, ( U U ) + ( β ) T + [( U U ) T ] = β, T β. = T F = +, + U T., F D = s D, S F+ s S + F + =, S+ S N + =, D ( α )( U + T ) U = α +, S N ( U U ) + ( β ) T T = β, S D γ, ( ) S N = + γ U D S = S N + γ S N. U F, + τ = ( U + τt )S N + τ, τ N. N N MAD = e = D F N N = =. MAD ( α ) MAD = α e +. TSD = D F MAD, ME TSF =, MAD

10 Bilaga IV: MRP-abeller Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: Huvudplan Vecka Prognos Kundorder Planerad lageruveckling Möjlig a lova Huvudplan (Färdig) Huvudplan (Sar) Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov Förv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser Neobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov Förv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser Neobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov Förv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser Neobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii TORSDAGEN DEN 6 APRIL 009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9. ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE3 PROKIOSEKOOMI för I,Ii ORSAGE E 20 ECEMBER 202, KL 8-2 Sal: ER och ER2 Provkod: E

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LIKÖPIGS TEKISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TETAME I TPPE3 PRODUKTIOSEKOOMI för I, Ii OSDAGE DE 7 DECEMBER 2008, KL 4-8 SAL: U, U3,

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu. Teknska högskolan vd LU Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam TENTAMEN I TPPE PRODUKTIONSEKONOMI för I,I TISDAGEN DEN 7 APRIL 25, KL 82 Sal: TER, TER4 Provkod: TEN Anal

Läs mer

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller Föreläsning 2 Prognosisering: Prognosprocess, eferfrågemodeller, prognosmodeller Kurssrukur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Inroduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssysem, ABC- klassificering

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

Föreläsning 5. Kursstruktur. Agenda Planering och styrning

Föreläsning 5. Kursstruktur. Agenda Planering och styrning Föreläsning 5 Planeringssysem och Sälj- & verksamhesplanering: Hierarkiska planeringssysem och aggregerad planering (SVP) Avsluning Planeringssysem Fas posiion Fö 6a: Projekplanering (CPM, PERT, mm) Le

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev HL

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev HL Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev 5006 HL Innehåll Nivå : Produkion mo kundorder (SVP.) Monering mo kundorder (SVP.2) Produkion mo lager (SVP.3) Lagerlös produkion (Chase) (SVP.4) Ujämnad

Läs mer

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks 15.30. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks 15.30. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE3 PROUKTIONSEKONOMI för I,Ii MÅNAGEN EN 3 JANUARI 204, KL 4-8 Sal: TER2, TER3,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev20080303MR Lieraur: Olhager (2000) kap. 1.3, 2.1 och 7 (ej 7.3) Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller

Läs mer

Föreläsning 3. Kursstruktur. Agenda. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg

Föreläsning 3. Kursstruktur. Agenda. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Föreläsning Prognosisering: Prognosprocess, eferfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverkyg Avsluning Planeringssysem Fas posiion Fö 6a: Projekplanering (CPM, PERT, mm) Le : Projekplanering (CPM/

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev2833MR Lieraur: Olhager (2) kap..3, 2. och 7 (ej 7.3) Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå innehåller uppgifer

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15. eknska högskolan vd L Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam EAME I PPE PROKIOSEKOOMI för I,I REAGE E 0 AGSI 20, KL 4-8 Sal: ER2, ER Provkod: E Anal uppgfer: 8 Anal sdor:

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B1862 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 FREDAGEN DEN 1 JUNI 21 KL 8. 13. Examinaor : Lars Hols,

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42

TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI. Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE07 PRODUKTIONSEKONOMI 2004-12-20, kl: 08-12 Sal: R34, R35, R36, R37, R41, R42, R44, P42 Om skrivningen: Vid varje uppgift

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Realtidsuppdaterad fristation

Realtidsuppdaterad fristation Realidsuppdaerad frisaion Korrelaionsanalys Juni Milan Horemuz Kungliga Tekniska högskolan, Insiuion för Samhällsplanering och miljö Avdelningen för Geodesi och geoinformaik Teknikringen 7, SE 44 Sockholm

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Räknedosa utan textprogrammering.

Räknedosa utan textprogrammering. LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för produktionsekonomi TENTAMEN TPPE09 PRODUKTIONSEKONOMI 2005-01-11, kl: 14-18 Sal: TP45 Om skrivningen: Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

återfinns sist i tentamenstesen Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

återfinns sist i tentamenstesen Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Insallaionseknik Provmomen: Tenamen 5 hp Ladokkod: 41B18I Tenamen ges för: Byggingenjör åk 2 7,5 högskolepoäng TenamensKod: Tenamensdaum: 2016-03-17 Tid: 14.00-18.00 Hjälpmedel: valfri Skrivhjälpmedel,

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Tentamen TEN1, HF1012, 16 aug Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic

Tentamen TEN1, HF1012, 16 aug Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic Tenamen TEN, HF, 6 aug 6 Maemaisk saisik Kurskod HF Skrivid: 8:5-:5 Lärare och examinaor : Armin Halilovic Hjälmedel: Bifoga formelhäfe ("Formler och abeller i saisik ") och miniräknare av vilken y som

Läs mer

Liten formelsamling Speciella funktioner. Faltning. Institutionen för matematik KTH För Kursen 5B1209/5B1215:2. Språngfunktionen (Heavisides funktion)

Liten formelsamling Speciella funktioner. Faltning. Institutionen för matematik KTH För Kursen 5B1209/5B1215:2. Språngfunktionen (Heavisides funktion) Insiuionen för maemaik KTH För Kursen 5B09/5B5: Lien formelsamling Speciella funkioner Språngfunkionen (Heavisides funkion) u() =, om > 0, 0, om < 0. Signumfunkionen sign =, om > 0,, om < 0. Rekangelfunkionen

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Ambulanslogistik - prognostisering av ambulansuppdrag

Ambulanslogistik - prognostisering av ambulansuppdrag Examensarbee LITH-ITN-KTS-EX--07/009--SE Ambulanslogisik - prognosisering av ambulansuppdrag Erik Magnusson 2007-03-20 Deparmen of Science and Technology Linköpings Universie SE-601 74 Norrköping, Sweden

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-03-15 Sal Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och Distribution Institution

Läs mer

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp.

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp. Exempelena nr ppgf (max 5p) ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. I deluppgf a) ll e) ges fem produkonsekonomska begrepp. vara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic KONTROLLSKRIVNING Version A Kurs: HF Maemaisk saisik Lärare: Armin Halilovic Daum: 7 maj 6 Skrivid: 8:-: Tillåna hjälmedel: Miniräknare av vilken y som hels och formelblad som delas u i salen) Förbjudna

Läs mer

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet?

Optimal prissäkringsstrategi i ett råvaruintensivt företag Kan det ge förbättrad lönsamhet? Föreagsekonomiska Magiseruppsas Insiuionen Höserminen 2004 Opimal prissäkringssraegi i e råvaruinensiv föreag Kan de ge förbärad lönsamhe? Förfaare: Marin Olsvenne Tobias Björklund Handledare: Hossein

Läs mer

Regelstyrd penningpolitik i realtid

Regelstyrd penningpolitik i realtid Naionalekonomiska Insiuionen Regelsyrd penningpoliik i realid En konrafakisk simulering med realidsdaa Magiseruppsas 4 juni 2008 Handledare: Klas Freger Förfaare: Marin Henriksson Handledare: Jesper Hansson

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Inflation och penningmängd

Inflation och penningmängd EKONOMSK DEBAT BO AXELL nflaion och penningmängd Vilka är inflaionens besämningsfakorer? Dea är själva ugångspunken for flerale ariklar i dea emanummer.. Somliga hävdar a inflaionen speciell i e lie land

Läs mer

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2016

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2016 Insiuionen för illämpad mekanik, Chalmers ekniska högskola TENTAMEN I HÅFASTHETSÄA F MHA 08 6 AI 06 ösningar Tid och plas: 8.30.30 i M huse. ärare besöker salen 9.30 sam.00 Hjälpmedel:. ärobok i hållfasheslära:

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

Fastbasindex--Kedjeindex. Index av de slag vi hitintills tagit upp kallas fastbasindex. Viktbestämningar utgår från

Fastbasindex--Kedjeindex. Index av de slag vi hitintills tagit upp kallas fastbasindex. Viktbestämningar utgår från Fasbasindex--Kedjeindex Index av de slag vi hiinills agi upp kallas fasbasindex. Vikbesämningar ugår från priser och/eller kvanieer under basåre. Vid långa indexserier blir dea e problem. Vikerna måse

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Tentamensskrivning i Matematik IV, 5B1210.

Tentamensskrivning i Matematik IV, 5B1210. Tenamensskrivning i Maemaik IV, 5B Tisdagen den 4 november 6, kl 4-9 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är läa a följa Svaren skall ges

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Modellering av en diestersyntes

Modellering av en diestersyntes Modellering av en diesersynes Sixen Dahlbom Insiuionen för kemieknik vid ekniska fakuleen, Lunds universie, Sverige Januari 2013 Absrac Synesen av en specifik dieser, bildad från en aldehyd har modelleras

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Föreläsning 2 och 3 Informaionseknologi Några vikiga yper av maemaiska modeller Blockschemamodeller Konsaner, variabler, paramerar Dynamiska modeller Tillsåndsmodeller en inrodkion Saiska samband Kor översik

Läs mer