Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod."

Transkript

1 Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem begreppen. a) Eferfrågemodeller b) Linjebalansering c) Cyklisk produkion d) Ekonomisk orderkvanie e) Synkronisering längs försörjningskedjan (Kopplade lager) ppgif 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respekive meod. ppgif 3 (max 5p) Beskriv hur e kanbansysem fungerar.

2 ppgif 4 (max 5p) Beraka följande vå figurer som beskriver olika lagersyrningssysem. Vilka vå olika lagersyrningsproblem beskrivs? örklara de vå lagersyrningssysemen genom a bland anna förklara sreck, pilar mm i figurerna. e vå figurerna finns i slue av enan efer bilaga 4. Använd gärna dea blad så slipper du ria av figurerna. Lagernivå id Lagernivå id

3 ppgif 5 (max 6p) e har uppså e sekvenseringsproblem hos e producerande föreag. yra order ligger i kö framför maskinerna och personalen vill besämma i vilken ordning dessa fyra order skall bearbeas. Leveransdaum med produkionsdaa i maskinerna åerges i abell. Inga sällider förekommer och operaionen i maskin A uförs allid före operaionen i maskin B. abell : Orderläge med operaionsider Maskin A Maskin B Order Leveransdaum [om anal dagar] Operaionsid [dagar] Operaionsid [dagar] a) assäll en sekvens med Johnson s algorim. (2p) b) assäll en sekvens med meoden Kriisk kvo (CR). (2p) c) I kursen ingår yerligare meoder för a besämma sekvensordning. Välj en av dessa och fassäll en sekvens. Moivera även di val av meod. (2p) ppgif 6 (max 6p) E föreag funderar på a använda sig av lagersyrningssysem för en av sina produker. Eferfrågan de kommande 8 veckorna är beräknade ill =( ). Lediden för produken är 2 veckor. öreage använder sig av medelabsolufele (MA) och dea är beräkna ill 0 enheer. öreage anser a ingen korrelaion föreligger mellan prognosfelen i olika perioder. Ordersärkosnaden är 3250 kr per besällning och produkvärde är 200 kr/enhe. öreage räknar med en lagerräna på 20 % per enhe och år och ugår från 50 veckor/år. öreage har besäm sig för säkerhesnivån 95%. a) Besäm besällningspunk, orderkvanie och säkerheslager i e besällningspunkssysem. b) Besäm åerfyllnadsnivå, inspekionsinervall och säkerheslager i e åerfyllnadssysem. (3p) (3p)

4 ppgif 7 (max 0p) Verkygsmakaren AB är e föreag inom verkygsbranschen som på senare id har upplev e rejäl uppsving i försäljningen. ea beror ill sor på a de har producera en ny smar lä verkygslåda där de mesa får plas. Verkygslådan har endas illverkas i 200 exemplar. Produken har en beräknad eferfrågan de närmase månaderna på (400, 900, 700, 650, 750, 600). Säkerheslagernivån ligger på 00 sycken och får ine underskridas. a) Beräkna den lägsa konsana produkionsaken som illgodoser eferfrågan. (3p) Innan verkygslådan säljs läggs den i e specialbesäll fodral. ea fodral köps in från en leveranör. odralen används även ill andra produker som föreage illverkar. Ordersärkosnaden vid inköp av fodralen besår bl.a. av adminisraiva kosnader ( 500 kr) sam kosnader för ranspor av fodralen från leveranören ill Verkygsmakarens cenrallager ( 000 kr). Eferfrågan för de kommande veckorna har av Verkygsmakaren prognosiseras ill (50, 375, 220, 230, 50, 300). Lagerkosnaden för fodralen uppgår ill 3 kr/enhe och vecka. Säkerheslager behöver ej beakas. å eferfrågan av fodralen flukuerar över iden är de svår a använda en pariformning med fasa parisorlekar i planeringen. ärför vill Verkygsmakaren ha hjälp med a a fram en inköpsplan med hjälp av dynamisk pariformning. b) Använd Silver- & Meal-meoden för a a fram en inköpsplan. Ange även den oala kosnaden. (3p) c) Inköparna på Verkygsmakaren har hör alas om en opimerande meod och de vill vea hur mycke den opimala kosnaden skiljer sig jämför med kosnaden i b). in uppgif blir därför a a fram en inköpsplan med hjälp av en opimerande meod, sam a a fram den oala kosnaden. (4p)

5 ppgif 8 (max 8p) E halvfabrika A ingår i en sluproduk. Arikeln A besår av flera olika ariklar och illverkningen syrs med neobehovsplanering (MRP). Produksrukuren för halvfabrikae illusreras nedan: x A 3 x B x C x C e förvänade bruobehove för produken A under de kommande 8 perioderna är: = (2, 2, 9, 3, 5, 6, 0, 0) s/period. e finns inga frisläppa order för någon av ariklarna. öljande daa gäller för ariklarna A, B och C: Arikel Ledid Ingående Säkerheslager Pariformning [perioder] lager [s] [s] A as periodäckning om 2 perioder (POQ=2 perioder) B Hela muliplar av 80 s (EOQ=80 s) C Hela muliplar av 30 s (OQ=30 s) a) Beräkna planerade usläpp av order för arikel C. (6p) b) öreage håller på med maskinunderhåll, vilke kan medföra kvaliesproblem och evenuella kassaioner. ea gäller illverkningen av arikel C under period 3 och 4. Hur sora kassaioner klarar föreage av uan a få bris i illverkningen? (2p)

6 Bilaga I: ormalfördelningen ördelningsfunkion z 2 ( x) e dz 2 x Sannolikhesähe 2 x 2 ( x) e 2 x ( x) ( x ) x ( x) ( x) x ( x ) ( x ) ,0 0, ,398942,0 0, ,2497 2,0 0, , , 0, ,396953, 0, , , 0, , ,2 0, ,39043,2 0, ,9486 2,2 0, , ,3 0,679 0,38388,3 0, ,7369 2,3 0, , ,4 0, ,368270,4 0, , ,4 0, , ,5 0, ,352065,5 0, ,2958 2,5 0, , ,6 0, ,333225,6 0, ,092 2,6 0, , ,7 0, ,32254,7 0, , ,7 0, ,0042 0,8 0, ,289692,8 0, , ,8 0, , ,9 0, ,266085,9 0, , ,9 0, , unkionen k(p) k( p) p/ p/2 k p/ k p 0,00 0,025 0,050 0,00 0,50 0,200 0,250 0,500,000 k(p) 2,5758 2,244,9600,6449,4395,286,503 0,6745 0,0000

7 Bilaga II: Logarimabell ln ln ,0 0,0000 0,000 0,098 0,0296 0,0392 0,0488 0,0583 0,0677 0,0770 0,0862, 0,0953 0,044 0,33 0,222 0,30 0,398 0,484 0,570 0,655 0,740,2 0,823 0,906 0,989 0,2070 0,25 0,223 0,23 0,2390 0,2469 0,2546,3 0,2624 0,2700 0,2776 0,2852 0,2927 0,300 0,3075 0,348 0,322 0,3293,4 0,3365 0,3436 0,3507 0,3577 0,3646 0,376 0,3784 0,3853 0,3920 0,3988,5 0,4055 0,42 0,487 0,4253 0,438 0,4383 0,4447 0,45 0,4574 0,4637,6 0,4700 0,4762 0,4824 0,4886 0,4947 0,5008 0,5068 0,528 0,588 0,5247,7 0,5306 0,5365 0,5423 0,548 0,5539 0,5596 0,5653 0,570 0,5766 0,5822,8 0,5878 0,5933 0,5988 0,6043 0,6098 0,652 0,6206 0,6259 0,633 0,6366,9 0,649 0,647 0,6523 0,6575 0,6627 0,6678 0,6729 0,6780 0,683 0,688 2,0 0,693 0,698 0,703 0,7080 0,729 0,778 0,7227 0,7275 0,7324 0,7372 2, 0,749 0,7467 0,754 0,756 0,7608 0,7655 0,770 0,7747 0,7793 0,7839 2,2 0,7885 0,7930 0,7975 0,8020 0,8065 0,809 0,854 0,898 0,8242 0,8286 2,3 0,8329 0,8372 0,846 0,8459 0,8502 0,8544 0,8587 0,8629 0,867 0,873 2,4 0,8755 0,8796 0,8838 0,8879 0,8920 0,896 0,9002 0,9042 0,9083 0,923 2,5 0,963 0,9203 0,9243 0,9282 0,9322 0,936 0,9400 0,9439 0,9478 0,957 2,6 0,9555 0,9594 0,9632 0,9670 0,9708 0,9746 0,9783 0,982 0,9858 0,9895 2,7 0,9933 0,9969,0006,0043,0080,06,052,088,0225,0260 2,8,0296,0332,0367,0403,0438,0473,0508,0543,0578,063 2,9,0647,0682,076,0750,0784,088,0852,0886,099,0953 3,0,0986,09,053,086,9,5,84,27,249,282 3,,34,346,378,40,442,474,506,537,569,600 3,2,632,663,694,725,756,787,87,848,878,909 3,3,939,969,2000,2030,2060,2090,29,249,279,2208 3,4,2238,2267,2296,2326,2355,2384,243,2442,2470,2499 3,5,2528,2556,2585,263,264,2669,2698,2726,2754,2782 3,6,2809,2837,2865,2892,2920,2947,2975,3002,3029,3056 3,7,3083,30,337,364,39,328,3244,327,3297,3324 3,8,3350,3376,3403,3429,3455,348,3507,3533,3558,3584 3,9,360,3635,366,3686,372,3737,3762,3788,383,3838 4,0,3863,3888,393,3938,3962,3987,402,4036,406,4085 4,,40,434,459,483,4207,423,4255,4279,4303,4327 4,2,435,4375,4398,4422,4446,4469,4493,456,4540,4563 4,3,4586,4609,4633,4656,4679,4702,4725,4748,4770,4793 4,4,486,4839,486,4884,4907,4929,495,4974,4996,509 4,5,504,5063,5085,507,529,55,573,595,527,5239 4,6,526,5282,5304,5326,5347,5369,5390,542,5433,5454 4,7,5476,5497,558,5539,5560,558,5602,5623,5644,5665 4,8,5686,5707,5728,5748,5769,5790,580,583,585,5872 4,9,5892,593,5933,5953,5974,5994,604,6034,6054,6074 5,0,6094,64,634,654,674,694,624,6233,6253,6273 5,,6292,632,6332,635,637,6390,6409,6429,6448,6467 5,2,6487,6506,6525,6544,6563,6582,660,6620,6639,6658 5,3,6677,6696,675,6734,6752,677,6790,6808,6827,6845 5,4,6864,6882,690,699,6938,6956,6974,6993,70,7029 5,5,7047,7066,7084,702,720,738,756,774,792,720 5,6,7228,7246,7263,728,7299,737,7334,7352,7370,7387 5,7,7405,7422,7440,7457,7475,7492,7509,7527,7544,756 5,8,7579,7596,763,7630,7647,7664,768,7699,776,7733 5,9,7750,7766,7783,7800,787,7834,785,7867,7884,790 6,0,798,7934,795,7967,7984,800,807,8034,8050,8066 6,,8083,8099,86,832,848,865,88,897,823,8229 6,2,8245,8262,8278,8294,830,8326,8342,8358,8374,8390 6,3,8405,842,8437,8453,8469,8485,8500,856,8532,8547 6,4,8563,8579,8594,860,8625,864,8656,8672,8687,8703 6,5,878,8733,8749,8764,8779,8795,880,8825,8840,8856 6,6,887,8886,890,896,893,8946,896,8976,899,9006 6,7,902,9036,905,9066,908,9095,90,925,940,955 6,8,969,984,999,923,9228,9242,9257,9272,9286,930 6,9,935,9330,9344,9359,9373,9387,9402,946,9430,9445 7,0,9459,9473,9488,9502,956,9530,9544,9559,9573,9587 7,,960,965,9629,9643,9657,967,9685,9699,973,9727 7,2,974,9755,9769,9782,9796,980,9824,9838,985,9865 7,3,9879,9892,9906,9920,9933,9947,996,9974,9988 2,000 7,4 2,005 2,0028 2,0042 2,0055 2,0069 2,0082 2,0096 2,009 2,022 2,036 7,5 2,049 2,062 2,076 2,089 2,0202 2,025 2,0229 2,0242 2,0255 2,0268 7,6 2,028 2,0295 2,0308 2,032 2,0334 2,0347 2,0360 2,0373 2,0386 2,0399 7,7 2,042 2,0425 2,0438 2,045 2,0464 2,0477 2,0490 2,0503 2,056 2,0528 7,8 2,054 2,0554 2,0567 2,0580 2,0592 2,0605 2,068 2,063 2,0643 2,0656 7,9 2,0669 2,068 2,0694 2,0707 2,079 2,0732 2,0744 2,0757 2,0769 2,0782 8,0 2,0794 2,0807 2,089 2,0832 2,0844 2,0857 2,0869 2,0882 2,0894 2,0906 8, 2,099 2,093 2,0943 2,0956 2,0968 2,0980 2,0992 2,005 2,07 2,029 8,2 2,04 2,054 2,066 2,078 2,090 2,02 2,4 2,26 2,38 2,50 8,3 2,63 2,75 2,87 2,99 2,2 2,223 2,235 2,247 2,258 2,270 8,4 2,282 2,294 2,306 2,38 2,330 2,342 2,353 2,365 2,377 2,389 8,5 2,40 2,42 2,424 2,436 2,448 2,459 2,47 2,483 2,494 2,506 8,6 2,58 2,529 2,54 2,552 2,564 2,576 2,587 2,599 2,60 2,622 8,7 2,633 2,645 2,656 2,668 2,679 2,69 2,702 2,73 2,725 2,736 8,8 2,748 2,759 2,770 2,782 2,793 2,804 2,85 2,827 2,838 2,849 8,9 2,86 2,872 2,883 2,894 2,905 2,97 2,928 2,939 2,950 2,96 9,0 2,972 2,983 2,994 2,2006 2,207 2,2028 2,2039 2,2050 2,206 2,2072 9, 2,2083 2,2094 2,205 2,26 2,227 2,238 2,248 2,259 2,270 2,28 9,2 2,292 2,2203 2,224 2,2225 2,2235 2,2246 2,2257 2,2268 2,2279 2,2289 9,3 2,2300 2,23 2,2322 2,2332 2,2343 2,2354 2,2364 2,2375 2,2386 2,2396 9,4 2,2407 2,248 2,2428 2,2439 2,2450 2,2460 2,247 2,248 2,2492 2,2502 9,5 2,253 2,2523 2,2534 2,2544 2,2555 2,2565 2,2576 2,2586 2,2597 2,2607 9,6 2,268 2,2628 2,2638 2,2649 2,2659 2,2670 2,2680 2,2690 2,270 2,27 9,7 2,272 2,2732 2,2742 2,2752 2,2762 2,2773 2,2783 2,2793 2,2803 2,284 9,8 2,2824 2,2834 2,2844 2,2854 2,2865 2,2875 2,2885 2,2895 2,2905 2,295 9,9 2,2925 2,2935 2,2946 2,2956 2,2966 2,2976 2,2986 2,2996 2,3006 2,306 ln (x *0 n ) = ln x + ln 0 n n ln 0 n 2, ,6057 6, ,2034,5293 3,855 6,8 8, ,72327

8 Bilaga III: Prognosformler i i M...,..,,., s S, = s S, S = S, S,, S S, S S S. S,,. e MA. MA e MA. MA S, MA ME S,

9 Bilaga IV: MRP-abeller Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: Huvudplan Vecka Prognos Kundorder Planerad lageruveckling Möjlig a lova Huvudplan (ärdig) Huvudplan (Sar) Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov örv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser eobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov örv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser eobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp Arikelnr: Ledid: Orderkvanie: Beskrivning: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov örv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser eobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp

10 Lagernivå id Lagernivå id ppgif Se kurslierauren och föreläsningsmaerial

11 ppgif 2 Se kurslierauren och föreläsningsmaerial ppgif 3 Se kurslierauren och föreläsningsmaerial ppgif 4 Se kurslierauren och föreläsningsmaerial ppgif 5 a) Johnson s algorim: Seg : Ar A B Sekvens 0 läggs sis Seg 2: Ar A B Sekvens 03 placeras näs sis Seg 3: Ar A B Sekvens 02 placeras förs Seg 4: Ar A B Sekvens: b) CR: Ar A B Lev. CR / (4 + 3) = 0, / (6 + 7) = 0, / (8 + 4) = 0, / (9 + 8) =,24 Sekvens enlig lägs CR:

12 c) E: Välj sekvens efer koras kvarvarande id ill leverans Sekvens: eller SP: SP kan bara användas vid en maskin, välj därför maskin och skapa sekvensen från den maskinen. Sekvens: (A) Sekvens: (B) Alernaiv kan summan av de båda maskinernas operaionsider användas. Sekvens: (A + B) ppgif 6 a) BP L SS L k L Servicenivån 95 % ger k =.65 och beräknas som medeleferfrågan över de 8 perioderna. L där 0.5 y oberoende L,25 MA SS k L k.25ma L,65, s BP L SS s 2K Q 906s rv 0, b) Å ( L I) SS 2 K I 9 r v 0, SS k,25 MA ( L O) 0,5 Å 0(2 9) 68 80,65,

13 ppgif 7 a) Lägsa konsana produkionsak blir 660 s/månad. I0 S o P b) C() = 2500 C(2) = 82,50 C(3) = 648,3 C(4) = 754 SOPP! Köp i period för period -3. C4() = 2500 C4(2) = 475 C4(3) = 583,3 SOPP! Köp i period 4 för period 4-5 C6(6) = 2500 Köp i period 6 för period 6 oal kosnad blir = c) Opimal ablå med h = 3 och K = 2 500, enlig Wagner&Whiin ablån ovan ger Q * = [ ], C * = kr

14 ppgif 8 a) Arikelnr: A Ledid: 2 v Orderkvanie: POQ = 2 v Beskrivning: Säkerheslager: 5 s MRP Vecka Bruobehov örv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser eobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp för a fylla på ill säkerheslagernivån. Arikelnr: B Ledid: v Orderkvanie: EOQ = 80 s Beskrivning: 3*A MRP Säkerheslager: 25 s Vecka Bruobehov örv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser eobehov Pariformning Planerade order färdiga 60 - Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp 60 för a fylla på ill säkerheslagernivån. 2 besällning i muliplar av 80 s enheer Arikelnr: C Ledid: v Orderkvanie: OQ = 30 s Beskrivning: *B+ *A MRP Säkerheslager: 30 s Vecka Bruobehov örv. inlev. av släppa order Lager mh förv. inleveranser eobehov Pariformning Planerade order färdiga Planerad lageruveckling Planerade orderusläpp för a fylla på ill säkerheslagernivån. 2 besällning måse ske i muliplar av 30 enheer. e planerade ordersläppen för C syns i nedersa raden i MRP-ablån för arikel C. Ordersläpp för de 8 perioderna enlig: {20, 30, 0, 30, 0, 0, 0, 0} b) öreage klarar en kassaion på hela den planerade illverkningen på 30 s i period 3. Om dea händer ska naurligvis

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9. ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE3 PROKIOSEKOOMI för I,Ii ORSAGE E 20 ECEMBER 202, KL 8-2 Sal: ER och ER2 Provkod: E

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii TORSDAGEN DEN 6 APRIL 009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii FREDAGEN DEN 8 DECEMBER 2009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LIKÖPIGS TEKISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TETAME I TPPE3 PRODUKTIOSEKOOMI för I, Ii OSDAGE DE 7 DECEMBER 2008, KL 4-8 SAL: U, U3,

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu. Teknska högskolan vd LU Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam TENTAMEN I TPPE PRODUKTIONSEKONOMI för I,I TISDAGEN DEN 7 APRIL 25, KL 82 Sal: TER, TER4 Provkod: TEN Anal

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev20080303MR Lieraur: Olhager (2000) kap. 1.3, 2.1 och 7 (ej 7.3) Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev HL

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev HL Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev 5006 HL Innehåll Nivå : Produkion mo kundorder (SVP.) Monering mo kundorder (SVP.2) Produkion mo lager (SVP.3) Lagerlös produkion (Chase) (SVP.4) Ujämnad

Läs mer

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR

Lektion 2 Sälj- & verksamhetsplanering (SVP) Rev MR Lekion 2 Sälj- & verksamhesplanering (SVP) Rev2833MR Lieraur: Olhager (2) kap..3, 2. och 7 (ej 7.3) Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå innehåller uppgifer

Läs mer

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks 15.30. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks 15.30. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE3 PROUKTIONSEKONOMI för I,Ii MÅNAGEN EN 3 JANUARI 204, KL 4-8 Sal: TER2, TER3,

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15. eknska högskolan vd L Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam EAME I PPE PROKIOSEKOOMI för I,I REAGE E 0 AGSI 20, KL 4-8 Sal: ER2, ER Provkod: E Anal uppgfer: 8 Anal sdor:

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Föreläsning 5. Kursstruktur. Agenda Planering och styrning

Föreläsning 5. Kursstruktur. Agenda Planering och styrning Föreläsning 5 Planeringssysem och Sälj- & verksamhesplanering: Hierarkiska planeringssysem och aggregerad planering (SVP) Avsluning Planeringssysem Fas posiion Fö 6a: Projekplanering (CPM, PERT, mm) Le

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller Föreläsning 2 Prognosisering: Prognosprocess, eferfrågemodeller, prognosmodeller Kurssrukur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Inroduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssysem, ABC- klassificering

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp.

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp. Exempelena nr ppgf (max 5p) ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. I deluppgf a) ll e) ges fem produkonsekonomska begrepp. vara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL

Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev HL Lektion 5 Materialplanering (MP) Rev 20151006 HL Innehåll Nivå 1: Materialbehovsplanering (LFL, EOQ, SS) (MP1.1) Materialbehovsplanering (FOQ) (MP1.2) Materialbehovsplanering (POQ, FOQ, SS) (MP1.3) Nivå

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2016

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2016 Insiuionen för illämpad mekanik, Chalmers ekniska högskola TENTAMEN I HÅFASTHETSÄA F MHA 08 6 AI 06 ösningar Tid och plas: 8.30.30 i M huse. ärare besöker salen 9.30 sam.00 Hjälpmedel:. ärobok i hållfasheslära:

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000 Lekion, Flervariabelanals den 9 januari..6 Finn hasighe, far och acceleraion vid idpunk av en parikel med lägesvekorn Genom a urcka -koordinaen i ser vi a kurvan är funkionsgrafen ill. Beskriv också parikelns

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Tentamen TEN1, HF1012, 16 aug Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic

Tentamen TEN1, HF1012, 16 aug Matematisk statistik Kurskod HF1012 Skrivtid: 8:15-12:15 Lärare och examinator : Armin Halilovic Tenamen TEN, HF, 6 aug 6 Maemaisk saisik Kurskod HF Skrivid: 8:5-:5 Lärare och examinaor : Armin Halilovic Hjälmedel: Bifoga formelhäfe ("Formler och abeller i saisik ") och miniräknare av vilken y som

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

1.9 Om vi studerar penningmarknaden: Antag att real BNP (Y) ökar då förväntas att jämviktsräntan ökar/minskar/är oförändrad.

1.9 Om vi studerar penningmarknaden: Antag att real BNP (Y) ökar då förväntas att jämviktsräntan ökar/minskar/är oförändrad. RÄTTNING: För a få poäng på Fråga krävs hel rä svar per deluppgif. Dvs. svare på en deluppgif måse vara hel rä för a sudenen skall få poäng ( poäng). Varje deluppgif ger en poäng. Anal deluppgifer är 2.

Läs mer

Inflation och penningmängd

Inflation och penningmängd EKONOMSK DEBAT BO AXELL nflaion och penningmängd Vilka är inflaionens besämningsfakorer? Dea är själva ugångspunken for flerale ariklar i dea emanummer.. Somliga hävdar a inflaionen speciell i e lie land

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153. Fastställd Utgåva Sida 2008-09-16 4 1 (31) 4 ÄNDAMÅL 3 2008-09-16 4 1 (31) SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Kravklass 1 enlig FSD 0228 Innehållsföreckning 1 DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1 2 ORIENTERING

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic KONTROLLSKRIVNING Version A Kurs: HF Maemaisk saisik Lärare: Armin Halilovic Daum: 7 maj 6 Skrivid: 8:-: Tillåna hjälmedel: Miniräknare av vilken y som hels och formelblad som delas u i salen) Förbjudna

Läs mer

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem!

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem! Sysemplanerng 2011 Allmän om kordsplanerng Föreläsnng 8, F8: Kordsplanerng av vaenkrafsysem Kapel 5.1-5.2.4 Innehåll: Allmän om kordsplanerng Allmän om vaenkraf Elprodukon Hydrologsk kopplng Planerngsprobleme

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden Magiseruppsas i finansiering Föreagsekonomiska insiuionen FEK 591 Lunds Universie Hedgefonder och akiefonder - En sudie av riskexponering och marke-iming på den svenska marknaden Handledare Hossein Asgharian

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B1862 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 FREDAGEN DEN 1 JUNI 21 KL 8. 13. Examinaor : Lars Hols,

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

återfinns sist i tentamenstesen Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

återfinns sist i tentamenstesen Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Insallaionseknik Provmomen: Tenamen 5 hp Ladokkod: 41B18I Tenamen ges för: Byggingenjör åk 2 7,5 högskolepoäng TenamensKod: Tenamensdaum: 2016-03-17 Tid: 14.00-18.00 Hjälpmedel: valfri Skrivhjälpmedel,

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

Föreläsning 3. Kursstruktur. Agenda. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg

Föreläsning 3. Kursstruktur. Agenda. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Föreläsning Prognosisering: Prognosprocess, eferfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverkyg Avsluning Planeringssysem Fas posiion Fö 6a: Projekplanering (CPM, PERT, mm) Le : Projekplanering (CPM/

Läs mer