Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat"

Transkript

1 Kmmuners styre ch uhandling av eklgisk mat ammanställning av de 50 bästa kmmunerna när det gäller ffentlig uhandling av eklgisk mat, deras litiska styre ch de lkala artiernas målsättningar i relatin till målsättningar å riksnivå

2 Inledning År 2006 frmulerade den dåvarande regeringen ett natinellt inriktningsmål för knsumtinen av eklgiskt dlade livsmedel i ffentlig sektr m 25 % eklgiskt i ffentlig sektr till Målet har inte frmellt förnyats efter 2010 av den nuvarande regeringen. Enskilda litiska artier å riksnivå har dck antagit nya mål. På kmmunal nivå däremt, har flera kmmuner redan både unått målet rörande ffentlig uhandling av eklgisk mat ch har antagit nya mål. På riksnivå har hittills enbart cialdemkraterna, änsterartiet ch Miljöartiet satt mål för ffentlig uhandling av ek. Eftersm många kmmuner redan uhandlar str andel eklgiskt, ustår frågan vilken litisk majritet styr dessa kmmuner? Är det någn skillnad mellan tkmmunernas litiska styre? Denna sammanställning belyser sambanden mellan hög andel ffentlig uhandling av eklgiska livsmedel ch litiskt styre, i relatin till riksartiernas målsättningar, genm att: 1. ammanfatta de lkala litiska artiernas styrning i de 50 kmmuner sm uhandlar störst andel eklgiska livsmedel 2. Jämföra dessa kmmuners unådda mål med mtsvarande riksartiers åsikter m ffentlig uhandling av eklgiskt 3. I detalj analysera de fem främsta kmmunerna rörande litisk styrning ch de lkala litiska artiers målsättningar. 1. ilka litiska artier styr de 50 kmmuner sm uhandlar mest eklgisk mat? abell 1 nedan listar de femti kmmuner sm uhandlar störst andel eklgiska livsmedel ch deras lkala litiska styrning. amtliga 8 största litiska artier har studerats: cialdemkraterna (), Miljöartiet (MP), Flkartiet (FP), enterartiet (), Mderaterna (M), Kristdemkraterna (KD), änsterartiet () ch verigedemkraterna (D). MP ingår i ledningen i 30 kmmuner, i 27 kmmuner, FP ch i 25 kmmuner, M i 24 kmmuner, KD i 22 kmmuner, i 19 kmmuner, ch D i 0 kmmun. M a finns det inget samband mellan en viss litisk styrning ch hög andel ekinkö. värtm varierar det strt vilka knstellatiner av artier sm styr i de bästa kmmunerna. I tabell två listas de ti bästa kmmunerna i relatin till invånarantal ch kmmunstrlek. Inte heller här finns någn tydlig trend både små ch stra kmmuner lika väl sm kmmuner från strstadsmråden sm kmmuner å landsbygden, uhandlar hög andel eklgiskt. En viss övervikt finns för kmmuner i tckhlmtrakten (ödertälje ch Huddinge) ch kåne (Lund ch Malmö).

3 abell 1. Plitisk styrning av de 50 kmmuner sm uhandlar mest eklgisk mat cial demkrate rna () Miljöarti et de grön (MP) Mderater na (M) Flkartie t (FP) enterart iet () Kristdem kraterna (KD) änstera rtiet () verigede mkratern a (D) kmmun- ch landstingsstyren i verige Prcent ekinkö 1 Brlänge kmmun 46,0 +MP 2 Lunds kmmun 45,8 M+FP++KD 3 ödertälje kmmun 44,3 +MP+ 4 Malmö stad 38,7 +MP+ 5 Ockelb kmmun 35,5 + 6 Lerum kmmun 35,0 M+FP++KD 7 Mönsterås kmmun 33,9 +M+KD+FP 8 rsa kmmun 33,8 M+FP++KD 9 äxjö Kmmun 33,3 M++FP+KD 10 Huddinge kmmun 33,1 M+FP+DP+KD+ 11 Åre Kmmun 32,8 +M++FP+KD 12 anum kmmun 32,5 +M+FP+KD 12 ästerås stad 32,5 +MP+ 12 Mtala kmmun 32,5 ++MP 15 Emmabda kmmun 31,8 ++MP 16 Örebr kmmun 31,5 +MP+ 17 äter kmmun 30,7 +FP++MP 18 Älmhults kmmun 30,6 M++KD+MP+FP 19 Eskilstuna Kmmun 30,0 +MP+ 20 Kalmar kmmun 29,0 +MP+ 21 aggeryds kmmun 28,1 +++MP 22 Eslövs kmmun 28,0 +M 23 igtuna kmmun 27,9 +MP+ 24 vedala kmmun 27,1 M++FP+BAP 25 Mra Kmmun 26, Ludvika kmmun 26, Gävle kmmun 25,7 +MP+ 28 Hammarö kmmun 24,4 M+KD+FP+MP+ 29 Gislaveds kmmun 24,3 M++KD+FP+MP 30 kinnskattebergs kmmun 24,0 ++MP 31 Marks kmmun 23,8 M++FP+KD+MP 32 Brghlms kmmun 23,5 +M+KD+FP 33 Karlstad kmmun 23,4 M+MP+FP++KD 33 Götebrgs stad 23,4 +MP+ 35 Alvesta kmmun 23,3 M+FP+KD 36 Lidingö stad 22,9 M+FP+KD 37 Herrljunga kmmun 22,7 +M+FP+KD 38 Landskrna stad 22,5 FP+M+MP 39 Hedemra kmmun 22,1 +LHP+MP+ 40 andvikens kmmun 22,0 +MP 40 kuru kmmun 22,0 M+FP++MP 40 arbergs kmmun 22,0 M++FP+KD 40 ala kmmun 22,0 +BÄ++MP 40 Rnneby kmmun 22,0 M++FP+KD 45 Nyköings kmmun 21,7 +MP+ 46 Karlskrna kmmun 21,6 M+FP++MP+KD 47 Brås tad 21,3 ++MP+ÄG 48 Haninge kmmun 21,0 M+FP+MP+KD+ 48 Umeå Kmmun 21, öderhamns kmmun 21,0 ++MP UMMA Källr: kaad baserad å följande infrmatin htt:// htt://sv.wikiedia.rg/wiki/lista_%3%b6ver_kmmun-_ch_landstingsstyren_i_verige_2010%e2%80%932014

4 abell 2: Invånarantal ch yta för de ti kmmuner sm uhandlar mest eklgisk mat rcent ekinkö län invånare Yta 1 Brlänge kmmun 46,0 Dalarna ,81 km² 2 Lunds kmmun 45,8 kåne ,91 km² 3 ödertälje kmmun 44,3 tckhlm ,23 km² 4 Malmö stad 38,7 kåne ,39 km² 5 Ockelb kmmun 35,5 Gävlebrg ,04 km² 6 Lerum kmmun 35,0 ästra Götaland ,38 km² 7 Mönsterås kmmun 33,9 Kalmar ,03 km² 8 rsa kmmun 33,8 ödermanland ,5 km² 9 äxjö Kmmun 33,3 Krnberg ,25 km² 10 Huddinge kmmun 33,1 tckhlm ,63 km² 2. Plitiska artiers åsikter m ffentlig uhandling av eklgiska livsmedel Följande är de stra litiska artierna åsikter m mål för ffentlig uhandling av eklgisk mat. cialdemkraterna, Miljöartiet ch änsterartiet är för natinella mål ch tycker att nya tydligt mål till behövs båda för ffentligt knsumtin ch rduktin. Flkarti ch enterartiet är inte emt mål men vill inte riritera enbart ett mål för eklgisk rduktin ch knsumtin. Flkartiet tycker att det bör införas i samband med en livsmedelsstrategi ch enterartiet tycker att ririteringsrdningen bör vara svenskt, närdlat ch eklgiskt. Mderaterna, Kristdemkraterna, ch verigedemkraterna är emt mål. Mderaderna hävdar att verige redan har låg miljöåverkan m man jämför med andra länder. Kristdemkraterna menar att kvalitetskriterier är viktiga men rcentmål är inte nödvändigt. verigedemkraterna säger att ekmat är kstsam. Partier (27) Mål i Offentlig uhandling Ja Offentligt knsumtins mål 30 % till - 30 % till Prduktinsmål 30 % eklgiskt 30 % eklgiskt töd/förslag/anledning Kmmuner ch landsting själva avgör vad ch hur de ska uhandla livsmedel. i scialdemkrater strävar i de kmmuner ch landsting där vi har litiskt inflytande efter ökad andel eklgiskt. Kritiska till att regeringen valt att lägga ner Miljöstyrningsrådet. En miljöanassad ffentlig uhandling tar hänsyn till miljöeffekter ch sciala effekter under hela uhandlingskedjan. Mer av eklgiskt kan ckså vara en secialisering sm gör jrdbruket ch svensk mat mer knkurrenskraftig. ill fler jbb ch ökad knkurrenskraft för svenska livsmedelsrducenter. i vill stödja kmmuner ch landsting med egna skärta mål för ökad uhandling av eklgiskt genm ett natinellt mål ch mer aktiv ffentlig uhandling.

5 MP (30) M (24) FP (25) (25) Ja 40 % till - 50 % till 30 % eklgiskt 30 % eklgiskt Förslag 1. Miljöstyrningsrådet ska inte läggas under Knkurrensverket 2. töd till utbildning av måltidsersnal med flera, för att bland annat öka mtivatinen 3. e till att uhandlingen får resurser ch utbildning att göra rätt. töd Publicerade en guide Grön ffentlig uhandling 1 år visin är 100% ek! Främsta instrumentet är Landsbygdsrgrammet. Ersättning till bnden för miljönytta ch djurvälfärd brt med det arealbaserade stödet utan krav å mtrestatin. i vill ckså ha en ökad rådgivning till de bönder sm vill ställa m till eklgisk rduktin. ill göra det dyrare med kemiska bekämningsmedel ch knstgödsel. Nej - - Anledning Maten sm rduceras i verige, både eklgisk ch knventinell, har relativt sett en mindre miljö- ch klimatåverkan än imrterad mat. Det är viktigt att lyfta närdlade livsmedel ch vi vill remiera bönder sm lever u till våra höga miljö- ch djurskyddskrav atsa nästan 4 miljarder krnr å stöd till eklgisk rduktin under de kmmande sju åren genm Alliansens landsbygdsrgram. ill värna vår svenska livsmedelsrduktin. et ej - - Anledning år utgångsunkt är att jrdbruks- ch livsmedelslitiken skall ha ett tydligt knsument- ch hållbarhetsersektiv. Ett natinellt inriktningsmål bör först införas i samband med en livsmedelsstrategi, sm tar ett helhetsgre Det viktiga är att knsumenterna kan åverka genm sina val ch att miljöbelastningen minskar å knventinella rduktinen ch med en gd kntrll av att ekmärkning ch annan infrmatin är krrekt. i vill ckså ha en stark eureisk ramlag för djurskyddet. (Ja)* - - Anledning enterartiet vill frma en svensk livsmedelsstrategi sm innehåller mål för ökad svensk livsmedelsrduktin, där även mål för eklgisk rduktin har en naturlig lats. Mål för knsumtin av eklgiska livsmedel i ffentlig sektr ska kmbineras med kriterier enligt samma standard sm den svenska miljö- ch djurskyddslagstiftningen. Pririteringsrdningen bör vara svenskt, närdlat ch eklgiskt (samma kmmentar) 1 htt://

6 KD (22) (19) D (0) Nej - - Anledning i ska stimulera att uhandling görs med tydliga kvalitetskriterier ch utifrån det stimulera närrducerat ch eklgiskt, vi ser dck inte att det är nödvändigt med ett rcentmål Många svenska livsmedel utan ek-stämel har lägre miljöåverkan än imrterade eklgiska varr. Det svenska jrdbrukets knkurrenssituatin behöver förbättras genm minskad regelbörda ch mindre myndighetskrångel. Ja minst 50 % till 30 % eklgiskt Förslag 1. Genm knkreta mål ch rådgivning till våra ffentliga uhandlare (vi vill ha kvar Miljöstyrningsrådet). 2. Direkta stöd till ek. Budget å verige - det hållbara matlandet : ungefär 230 miljner krnr er år. 30 miljner krnr till eklgisk rådgivning. 3. katt å handelsgödsel. Alla intäkter ska gå till att göra jrdbruket mer miljövänligt. - minst 50 % till 30 % eklgiskt ill öka anslagen till eklgiskt jrdbruk ch genmföra satsningen verige- det hållbara matlandet. taten bör stödja kmmunernas ch landstingens arbete för en grön uhandling av livsmedel sm är eklgisk, närrducerad ch djuretisk. i vill att verige ska anta en natinell livsmedelsstrategi för att stärka lkal rduktin ch självförsörjning. Nej - - Anledning Miljönyttan är fta begränsad, ibland rent kntrarduktiv. Ekmat är vidare fta väldigt kstsam. Lvar en framåtblickande litik ch att arbeta för ett mer hållbart jrdbruk Lvar ckså att göra allt vi kan för att det svenska miljövänliga jrdbruket ska ta betydligt större marknadsandelar ch att minska imrten av varr Resnera, jämföra ch utmana lika rduktinsmetder, eklgisk ch knventinell. *nummer i () betyder i hur många kmmuner i t 50 i eklgisk ffentlig uhandling har styr. *1: Ja men utan tydlig målsättning. Källr:, littring m ekmat bland artierna ( ) htt:// Eklöfte ( ) htts:// htt://eklftet.c.se/ veriges Offentliga Inköare (OI), ad säger artierna m uhandling (inget datum) htt:// På riksnivå är det dagens sitinsartier sm har satt mål för ffentlig uhandling av eklgiska livsmedel medan alliansartierna antingen är emt mål eller önskar knyta ih dem med en livsmedelsstrategi för hela jrdbruket. Denna skillnad mellan regeringsartierna ch sitinen återseglas inte å kmmunal nivå bland de 50 kmmuner sm idag köer störst andel ekmat. Dessa styrs av såväl Alliansen, sitinen sm andra kalitiner.

7 3. Finns det uttalade mål å kmmunal nivå från de litiska artier sm styr i de fem kmmuner sm handlar mest ek? 1. Brlänge Kmmun: + MP Brlänge kmmun tar listan över andel eklgiska livsmedle i den ffentliga uhandlingen. tadens lkala litiska styrning består av cialdemkraterna ch Miljöartiet. Båda dessa artier har satt mål å kmmunal nivå. Partier Ansvar för miljön i Dalarna ska alla kmmuner ch landstinget i Dalarna ställa höga miljökrav ch sciala krav vid ffentlig uhandling av livsmedel, kemikalier ch tjänster. Andelen eklgisk mat i välfärden ska vara minst 50 rcent ch allt kaffe, chklad, kaka ch alla bananer ska vara Fairtrade. Genmförs senast MP Lkalt artirgram för Miljöartiet de gröna i Brlänge : 15. Maten i skla ch msrg ska vara gd, näringsriktig ch anassas efter elevernas ch brukarnas önskemål. Den ska i str utsträckning vara eklgisk ch så långt möjligt även närrducerad eller rättvisemärkt. 3 Mtin till kmmunfullmäktige i Brlänge m klimatsmart mat (cialdemkraterna ch Miljöartiet) 4 M Nya mderaternas förslag till alrgram år 2010 för Brlänge kmmun Miljömedvetet tänkande ch arbetssätt ska integreras i alla kmmunala verksamheter. 5 FP Ingen secifik infrmatin Ingen secifik infrmatin KD Ingen secifik infrmatin Ingen secifik infrmatin D Ingen secifik infrmatin Brlänge började tidigt satsa å eklgisk mat, redan å 1980-talet genm Agenda 21-arbetet med ersnal sm drev ch samrdnade uhandlingen. Några exemel å tidiga rjekt är följande. På 1980-talet startade Brlänge kmmuns Agenda 21-samrdnare Unni Öhman rjektet ynvändr vid vissa dagis för att dla egna grönsaker ch tatis, vilket betraktas sm ett första steg mt miljöanassad uhandling. Brlänge kmmun hade ckså under 13 år rjekt KRA-rmen, sm syftade att höja medvetenheten m eklgisk. KRA-rmens framgångar i Brlänge resulterade i ett annat rjekt, Ektåget, sm ågick i Dalarna från år 2002 till 2005 med eknmiskt stöd från Länsstyrelsen. I Brlänge finansierade kmmunstyrelsen merkstnaden för ekmat under första året ch för följande två år betalade enheten för kstservice. I Brlänge har den litiska förankringen stött utvecklingen genm att kmmunalrådet resektive kmmunstyrelsen gett sina gdkännanden till certifieringen Lunds Kmmun: M+FP++KD 2 htt:// 3 htt:// 4 htt:// 5 htt:// 6 htt://ex-esiln.slu.se:8080/archive/ /01/ex0251_emma_undling_ df

8 Lunds kmmun står å andra lats å tlistan över ffentlig uhandling av eklgisk mat. Lund styrs av Alliansen, dvs Mderaterna, Flkartiet, enterartiet, ch Kristdemkraterna. Partier kånergrammet: scialdemkratiskt rgram för kåne cialdemkraterna i kåne vill att: Regin kåne ska kraftigt öka användningen av eklgiska samt närrducerade livsmedel 7 MP Lkalt artirgram: Miljöartiet de Gröna i Lund : kla för det livslånga lärandet: Hälssam ch eklgisk mat Andelen eklgiskt rducerad mat bör öka med sikte å att 100 rcent av all mat sm serveras i sklan ska vara eklgiskt rducerad ch dessutm gärna närrducerad. 8 Kmmunens knsumtin av varr ch tjänster bör utföras å ett sätt sm stödjer gda sciala villkr ch ett strategiskt miljöarbete. Genm att utveckla de eklgiska ch etiska kraven sm ställs vid uhandling stöttar vi hållbara näringsidkare. 9 M Ingen secifik infrmatin FP Miljö ch Fairtrade Flkartiet i Lund vill riritera eklgisk närdlad mat. 10 år litik> Natur ch miljö> timulera inköen av miljöanassade ch rättvisemärkta rdukter. 11 KD Mtin angående eklgisk mat> Under år 2012 har kristdemkraterna lämnat in mtiner m eklgisk mat å valöfs Gymnasium att undersöka möjligheten att servera eklgisk lunchrätt sm alternativ. 12 Ingen secifik infrmatin D Ingen secifik infrmatin I likhet med Brlänge kmmun, började Lunds kmmun tidigt sitt arbete för att gynna ekmat. Prjekt EMIL - Eklgisk Mat I Lunds kmmun startade 2003 för att arrangera utbildningar, srida infrmatin ch insiratin i kmmunens alla verksamheter där det kös in livsmedel. Då var enbart tre rcent av livsmedelsinköen i kmmunen eklgiska km, genm LundaEk, ett litiskt mål m att år 2012 ska 40 rcent av livsmedelsinköen vara eklgiska. LundaEk är en av åtgärderna i Lunds rgram för eklgiskt hållbar utveckling var 43 rcent av livsmedelsinköen i kmmunen eklgiska ch nya mål håller å att tas fram. 13 re av de fyra litiska artier (Flkartiet, enterartiet, ch Kristdemkraterna) sm styr Lund har uttalade ambitiner rörande ekmat ch stöder ffentlig uhandling av eklgisk mat. Mtsvarande uttalade stöd eller mål saknas hs desamma artier i Brlänge. Det är värt att ntera att mtsvarande artier å riksnivå inte är lika öet för ekmat. ill exemel säger Kristdemkraterna å riksnivå nej till mål m ffentlig uhandling av eklgisk mat men Kristdemkraterna i Lunds kmmun lämnade in mtiner m eklgisk mat rörande att undersöka möjligheten att servera en eklgisk lunchrätt sm alternativ. Medan Flkartiet i riksdagen fkuserar mer å en livsmedelsstrategi, skriver Flkartiet i Lund att de vill riritera eklgisk närdlad mat. 7 htt:// 8 htt:// 9 htt:// 10 htt:// 11 htt://www3.centerartiet.se/lkal/lund/ar-litik/natur-ch-milj/ 12 htt://landskrna.lkaltidningen.se/aktivt-aar-hs-kd-/ /artikler/ / htt:// 13 htt://

9 3. ödertälje Kmmun: +MP+ ödertälje kmmun står å tredje lats å tlistan. Den lkala litiska styrningen består av cialdemkraterna, Miljöartiet, ch änsterartiet. Partier ärna miljön ch klimatet > Knkreta åtgärder cialdemkraterna i ödertälje vill att andelen eklgiskt dlade livsmedel sm kös inm kmmunens verksamheter ökas till att nå över 50 rcent 14 MP LOKAL PARIPROGRAM GRÖN IION FÖR ÖDERÄLJE 15 Frtsätta öka andelen eklgisk mat i kmmunen. Öka kunskaen bland lärare ch elever m eklgisk dling, kretsl, djurskydd, etisk knsumtin ch klimat. M lidarisk klimatlitik: Nya Mderaterna ett miljöarti med visiner. isin ödertälje 2050 ett försök till blick in i framtiden. Genm Kstenhetens arbete med lkal ch eklgisk mat i kmmunens sklr ch äldrebenden. åra nenter inm s v ch m kmmer säkert att ckså att förrda eklgisk mat i sklan ch hållbar utveckling. killnaden ligger i hur vi gör det. 16 FP Ingen secifik infrmatin Ingen secifik infrmatin KD Ingen secifik infrmatin Ingen secifik infrmatin D Ingen secifik infrmatin ödertälje kmmun ökade sin satsning å eklgisk mat efter år 2005 ch fördubblade andelen eklgiska varr å fem år. En ökad satsning å eklgisk mat är en del av ödertälje kmmuns kstlicy. Andelen eklgiska varr av de ttala livsmedelsinköen har ökat från 14 rcent år 2005 till 28 år Ökningen det senaste året berr främst å att ödertälje har KRA-certifierat alla kök, vilket innebär att vissa varr alltid måste vara eklgiska. 17 När det gäller den litiska styrningen så har både cialdemkraterna ch Miljöartiet mål för ffentlig uhandling av eklgisk mat, medan änsterartiet inte hade någn lätt tillgänglig infrmatin m mål. ammanfattning ammanställningen visar att samma litiska arti kan ha lika inställning till att sätta mål för ffentlig uhandling av eklgiska livsmedel å riksnivå ch å kmmunal nivå. ärskilt bland Alliansens ingående artier finns målsättningar å kmmunal nivå men inte å riksnivå. M a kan kmmunerna - avsett litisk färg å det litiska styret - gå i täten för ffentlig uhandling av eklgiska livsmedel i brist å avsaknad av natinella mål. De kmmuner sm kmmit längst har 14 htt:// 15 htt:// 16 htt://mderaterna.net/sdertalje/litik/slidarisk-klimatlitik/ 17 htt://

10 sedan länge asserat det natinella målet från 2010 ch styrs av såväl Alliansen ch de rödgröna, sm andra kalitiner. Det är förvånande att Alliansartierna i så många kmmuner driver å för mer eklgisk mat när man inte har stöd för denna litik å riksnivå.

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Svar på motion om ekologisk och lokalt odlad mat

Svar på motion om ekologisk och lokalt odlad mat B i l a g a K S 2 O l 6 l l 31 l l 1 (2) DIARIENR: 2015/977 KOMMUNSTYRELSEN Carla Gunnarssn Ink. 2016-06- 2 8 Svar på mtin m eklgisk h lkalt dlad mat Erik Åberg (MP) inkm den 15 deember 2015 med rubrierad

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Flkhälsplan 2016-2020 I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att leva ch b i. Antagen

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kostpolicy Kils kommun. Förskola, skola, fritidshem och dagbarnvårdare

Kostpolicy Kils kommun. Förskola, skola, fritidshem och dagbarnvårdare Kstplicy Kils kmmun Förskla, skla, fritidshem ch dagbarnvårdare Varje kök, förskla, skla, fritids ch familjedaghem ansvarar för att denna kstplicy följs Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Förstudierapport Sustainable City Mora

Förstudierapport Sustainable City Mora Sustainable City Mra Förstudierapprt Sustainable City Mra 2009-01-29 1 Sid 2/23 Innehållsförteckning Sid 3/23 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRSTUDIENS GENOMFÖRANDE...5 3 RESULTAT FRÅN FÖRSTUDIEN...7 3.1 NULÄGET

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Fyra nyanser av nedskärningar

Fyra nyanser av nedskärningar Partikansliet Gransknings-PM 2015-10-11 Fyra nyanser av nedskärningar Sverige står inför de största utmaningarna på många år. Trts en gd eknmisk utveckling så är utmaningarna flera ch behvet av investeringar

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningen har ombetts av Coop att kommentera de ekolöften som riksdagspartierna har gett Coop som svar på följande fråga; Omställningen

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige

Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige Vi kan skapa 100000 nya jbb i Sverige (Tni anmärkning: varför redgör man inte vart årligen 5 miljarder tar vägen sm branschen erhåller från skattebetalarna ch via EU sm ckså är våra pengar) Det påstådda

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Värmland Karlstad 3 mars 2014 Regin Värmland Ett reginalt kmmunalförbund för reginal utveckling, tillväxtfrågr samt kultur ch flkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands 16 kmmuner

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer