19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån"

Transkript

1 Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: nvember Plats: Vasasalen, Uppsala knstmuseum, Drttning Kristinas väg 1e (Uppsala sltt) Arrangörer: Knstknsulenterna i Uppsala läns landsting, Södermanlands län ch Örebr län, kulturutveckling i Landstinget Västmanland, Uppsala knstmuseum ch Knstfrämjandet. I samarbete med Riksutställningar ch Sensus studieförbund. 19 nvember Registrering Arrangörerna hälsar välkmna samt praktiskt infrmatin Föreläsning Residence-In-Nature Åsa Jungnelius, knstnär ch initiativtagare Niclas Hanssn, avdelningschef kultur ch knst, Växjö kmmun Mini-mingel Föreläsning Restaurering av inre rum Jakim Frsgren, Mikael Gralski knstnärer ch initiativtagare Jhanna Mlvin, knstsekreterare, Slna stad Kaffe ch smörgås Valbara wrkshps AV-teknik: förutsättningar ch prcesser Jens Karlssn, Mderna Museet, Stckhlm Sciala medier sm marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspiratinsbyrån Ankmsten - knstpedaggik med små medel för nya besökare Rebecka Wigh Abrahamssn, intendent pedaggik ch prgram, Uppsala knstmuseum Maria Malmberg Wallin, museilektr, Brr Hjrths Hus

2 Valbara wrkshps frts. Från ax till limpa vägen fram till en utställning Plats: Adlf Fredrik vån 3? Lars-Erik Wahlberg, knstnär ch knstknsulent, Södermanlands län Visning av Uppsala knstmuseums utställning Earthly Pwers (för de sm vill) Middag på Htel vn Kraemer Perfrmance Aluette Ebba Bhlin, knstnär Sindri Runudde, dansare 20 nvember Välkmna Föreläsning Internatinell föreläsare, i Riksutställningars regi Mini-mingel min föreläsningar Residence i Kalmar län Anneli Berglund, knstknsulent, Kalmar län Knstskgen Jhanna Uddén, kuratr, knstpedagg ch initiativtagare Kännbart, turnerande taktil utställning Annika Ottander Kaffe ch smörgås Panelsamtal Knsten att ta knsten i egna händer Art Lab Gnesta Signe Jhannessen Haka, Köttinspektinen- Natasha Dahnberg Rejmyre Art LAB - Sissi Westerberg The nn existent Center Carl-Oscar Sjögren Mderatr: Niklas Östhlm, Knstfrämjandet Tack

3 Mer m föreläsningar ch wrkshps 19 nvember Residence-In-Nature - Åsa Jungnelius ch Niclas Hanssn Residence-In-Nature lägger sitt fkus på platser utanför städer ch större rter sm, liksm det urbana samhället, genmgår stra förändringar. I prjektet undersöks frågr sm avflkningsbygd, förändrade villkr för överlevnad i den pstindustriella eknmin, naturen ch den växande turistnäringen. Residence-In-Nature vill förstärka metder för ett reginalt anpassat prgram för artist-in-residence, för att ge prfessinella kulturskapare bättre förutsättningar att verka i reginen. Sammantaget förväntas prjektet bidra till ett nyskapande knstliv med både generös spännvidd ch vass udd, med siktet inställt på de prövningar ch mställningar sm väntar reginens kulturliv i framtiden. Restaurering av inre rum Jakim Frsgren, Mikael Gralski ch Jhanna Mlvin Restaurering av inre rum var en utställning på ch utanför Charlttenburgs gård i centrala Slna i augusti Den tillkm på initiativ av knstnärerna Jakim Frsgren ch Mikael Gralski. Tillsammans med den kreative kultursekreteraren Jhanna Mlvin berättar de m hur en lika sannlik sm överdådig utställning km till med mycket små medel. Utställningen växte fram i ett assciativt flöde ch tg tillvara på sådant sm uppstd längs vägen, fler ch fler knstverk ch knstnärer anslöts. Resultatet blev en tillställning med dryga sjuttitalet utställare ur spridda generatiner, där man inne på hembygdsgården kunde ha svårt att skilja knstverk från de föremål sm sedan tidigare var utställda där. Wrkshps AV-teknik: förutsättningar ch prcesser, Jens Karlssn Jens visar med knkreta exempel hur de arbetar med AV-teknik i utställningarna på Mderna Museet. Hur går prcessen till, från inledande möten ch diskussiner med intendent/knstnär till faktisk lösning ch installatin? Vi diskuterar förutsättningar: eknmiska ch rumsliga. Utifrån detta ger Jens tips m lika mediaspelare, cdec, prjektrer ch installatiner av dessa, ljuskällr ch ljudlösningar. Sciala medier sm marknadsföringskanal, Carina Sundqvist Tre till fyra sekunder har du på dig att väcka intresse hs en läsare när du skriver för webben. Innehållet är alltså nyckeln för framgång! Men var bara lugn. Under wrkshpen får du verktyg, tips ch idéer för att nå ut via sciala medier. Förbered dig genm att tänka på syftet med närvarn, ambitinsnivå ch till vilken målgrupp ni riktar er.

4 Ankmsten - knstpedaggik med små medel för nya besökare, Rebecca Wigh-Abrahamssn ch Maria Malmberg-Wallin Vi inleder med samtal m lyckade knstförmedlande metder ch prjekt, samt m utmaningar i mötet med t.ex. SFI- ch SPRINT-klasser. Vidare får du sm deltagare prva på lika skapande övningar sm inte kräver en str budget. En matnyttig wrkshp för dig sm vill att nå ut till besökaren vid första intrycket. Från ax till limpa vägen fram till en utställning, Lars-Erik Wahlberg Wrkshpen följer en utställningscykel, från initiativ till avslut. Lars-Erik går igenm vilka steg ch beslut bör man sm utställningsarrangör ta, ch när i prcessen de bör ske. Hur ska man göra med kntrakt? Vilka avtal gäller? Vad innebär prgramverksamhet kring en utställning? Vilka eventuella misstag bör man försöka undvika? Perfrmance Aluette, Ebba Bhlin, kncept, kregrafi i samarbete med Sindri Runudde Ebba Bhlin undersöker en krppslig erfarenhet där dualismen mellan vårt fysiska ch själsliga liv ifrågasätts. I denna perfrmance synliggörs krppens lika delar var ch en för sig, sm i den franska barnsången Aluette. Denna perfrmance har arbetats fram till utställningen Earthly Pwers på Uppsala knstmuseum. Arrangör: Uppsala knstmuseum, med stöd av Sensus. Mer m föreläsningar ch wrkshps 20 nvember Internatinell föreläsare i Riksutställningars regi Mer infrmatin inm krt! Miniföreläsningar Kännbart, en turnerande taktil utställning, Annika Ottander Kännbart utgår från övertygelsen att knsten har en unik förmåga att nå ch beröra människr. I detta fall undersöks hur vi når varandra utan att syn ch hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de ch vad får vi för upplevelser? Föreläsningen berör prcessen att skapa en knstutställning där andra sinnen än hörsel ch syn är det centrala.

5 Residence i Kalmar län, Anneli Berglund Utifrån Kalmar läns knststrategi har både behv ch intresse visats kring att kunna erbjuda internatinella knstnärer residence i länets kmmuner. Kalmar knstmuseum ch knstknsulenten har under ett par års tid bjudit in knstnärer med stöd av Reginförbundet Kalmar län ch Iaspis i samarbete med länets kmmuner. Knstnärerna sm deltagit har arbetat med platsen eller med deltagarperspektiv på lika sätt. Knstskgen, Jhanna Uddén Jhanna var initiativtagare ch curatr för Knsekvensanalys, en annrlunda utställning av Bella Rune i Stadsskgen i Uppsala. Tillsammans med kmmunen sm utställningsarrangör har ett pedaggiskt prgram genmförts tillsammans med lkala knstinstitutiner. Genm visningar anpassade till specifika målgrupper har besökare fått upptäcka skgen med nya ögn, både i verkligheten ch animerad genm en smartphne. Knsten att ta knsten i egna händer panelsamtal m självrganiserade verksamheter Art Lab Gnesta Signe Jhannessen Haka, Köttinspektinen Natasha Dahnberg Rejmyre Art LAB Sissi Westerberg The nn existent Center Carl-Oscar Sjögren Mderatr: Niklas Östhlm, Knstfrämjandet Flera självrganiserade knstverksamheter har under senare år kmmit att spela en viktig rll på den gegrafiska plats där de verkar. Vad är det för rll? Hur ser relatinerna ut med kmmunen ch andra lkala aktörer ch rganisatiner? Hur är verksamheterna frmulerade ch kmmunicerade? Hur har de här självrganiserade verksamheterna fått mvärlden att förstå vad det är de gör ch varför det är viktigt?

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer