Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningsskaparna. Lärarhandledning"

Transkript

1 Tidningsskaparna Lärarhandledning

2 TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet sm jurnalister samtidigt sm de reflekterar kring framtiden ch lär sig mer m bilders betydelse. Prgrammet inleds med att klassen besöker Berättarministeriet ch genmför övningen Redaktör Schwartz bkutgivning. I klassrummet får sedan eleverna ett brev från Redaktör Schwartz med en fråga m de vill medverka med material till Berättarministeriets årliga tidskrift. Årets tema är framtiden ch Schwartz är nyfiken att veta hur eleverna tänker kring framtiden. Vad kmmer hända? Vilka uppfinningar kmmer finnas? Under arbetet med Berättarministeriets tidskrift lär sig eleverna både teretiskt ch praktiskt m bland annat lika typer av texter, intervjuteknik ch feedback. Du leder arbetet med stöd av denna lärarhandledning. Så småningm hör en av tidskriftens prenumeranter Mderna Muséet av sig till eleverna ch bjuder in till en visning sm inspiratin inför det frtsatta arbetet. När allt material är klart publiceras ch trycks elevernas texter ch bilder i Berättarministeriets Tidskrift ch eleverna är nu jurnalister på riktigt. Berättarministeriet Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn ch unga mellan 8 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt ch kreativt sätt inspirera barn ch unga att erövra det skrivna rdet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partiplitiskt ch religiöst bunden stiftelse sm drivs i samverkan mellan den privata, ffentliga ch ideella sektrn. MODERNA MUSEET Mderna Museet är en statlig förvaltningsmyndighet, sm srterar under Kulturdepartementet, ch har enligt sin instruktin till uppgift att samla, bevara, visa ch förmedla ch 2000-talsknsten. Mderna Museet har en av världens främsta samlingar med knst från ca 1900 till idag. Den ftgrafiska delen mfattar även tiden från ca Mderna Museets uppgift är att samla, bevara, visa ch förmedla ch 2000-talsknsten i alla dess frmer. 1

3 Lärarhandledning Handledningen är ett stöd för din planering av de undervisningstillfällen sm sker i klassrummet. Övningarna bör givetvis anpassas till de arbetssätt ch arbetsfrmer sm utvecklar eleverna på lämpligaste sätt. Du kan bäst avgöra detta ch utgå från erfarenheter av den egna undervisningen. Sklprgrammet Tidningsskaparna syftar till öka elevernas nyfikenhet för skrivandet ch utveckla språket med lika texttyper, infrmatinssökning ch källkritik. Temat för tidskriften kan kpplas till fler ämnen i undervisningen. Du avgör hur ni ska arbeta med temat ch vilka typer av texter eleverna ska skriva. Sklprgrammet består ett inledande undervisningstillfälle i Berättarministeriets skrivarverkstad ch sedan ett besök på Mderna museet. Däremellan arbetar ni i klassrummet med att skapa elevernas texter. Exakta datum för besök ch inlämning av texter får du av ss på Berättarministeriet. Du är alltid varmt välkmmen att kntakta ss m du har frågr eller funderingar. Upplägg av prgrammet: 1. Redaktör Schwartz bkutgivning är en kreativ övning där eleverna på ett lustfyllt sätt skapar en egen bk. Övningen innehåller gemensamt ch individuellt skrivande där eleverna själva bestämmer bkens karaktärer ch handling. Övningen genmförs i Berättarministeriets skrivarverkstad ch är en intrduktin till Tidningsskaparna. 2. Första undervisningstillfället i klassrummet intrduceras med högläsning av Brev 1 från redaktör Schwartz, följt av ett gemensamt textsamtal sm syftar till att väcka elevernas nyfikenhet inför uppdraget. 3. Arbetet med att skriva texter till tidskriften påbörjas i klassrummet ch leds av dig. I denna lärarhandledning får du tips på lika övningar för att få igång elevernas fantasi. 4. Läs Brev 2 från redaktör Schwartz inför besöket på Mderna Museet. 5. Wrkshp ch visning på Mderna Museet. 6. Elevernas texter/bilder avslutas i klassrummet ch skickas till Berättarministeriet. 7. Tidningen trycks av Berättarministeriet ch skickas per pst till er skla. Materialet består av: Lärarhandledning med brev från redaktör Schwartz Elevmaterial Anteckningshäfte ch penna sm ni får vid ert första besök på Berättarministeriet. 3

4 I klassrummet - Redaktören vill trycka en tidning m framtiden Efter besöket på Berättarministeriet inleds prgrammet i klassrummet med högläsning av Brev 1 från redaktör Schwartz. I brevet berättar redaktören m sin nya idé en tidskrift m framtiden. Läs brevet för eleverna sm du hittar på nästa sida. Du leder ett textsamtal där eleverna får samtala m textens centrala innehåll ch budskap. Tillsammans sammanfattar klassen uppdraget. Du kan samtala m brevet innan, under ch efter högläsningen för att gemensamt bygga upp förståelse för uppdraget ch väcka elevernas nyfikenhet. Du kan välja att lista centrala rd under samtalet eller göra en tankekarta. Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du lista centrala delar i textens innehåll ch det sm eleverna uppmärksammar under ch efter högläsningen. Tankekartan blir ett viktigt lärmedel för eleverna. Skriv upp frågr, rd ch begrepp sm eleverna uppmärksammar ch återge händelser från brevet. Uppmuntra eleverna att ta egna anteckningar utifrån den gemensamma tankekartan. Brevet kan läsas igen för att lyfta ämnesspecifika rd ch uppmärksamma textens struktur ch utfrmning. Exempel på centrala begrepp i brevet: Tidskrift Intervju Artikel Ntis Jurnalist Förberedelser inför lektinstillfället: Inför lektinen kan du leta fram exempel på en artikel ch ntis. Visa för eleverna ch läs gemensamt urklippen. Samtala m texterna skillnader, likheter ch innehåll. Ni kan även bläddra i en tidning för att lära er mer m lika textgenrer. Välj ut ch berätta m de textgenrer sm du trr passar dina elevers kunskapsnivå bäst. Exempel på textgenrer: Infrmatinstexter: Nyhet, intervju ch reprtage Texter sm väcker diskussin ch innehåller åsikter: Recensin, artikel ch insändare Använd urklippen eller tidningen sm utgångspunkt för att prata m lika textgenrer ch språket. Upplägg, rubrik, titel, frågr, intervjuer, nyheter, bilder ch bildtexter, citat. Avsluta första lektinstillfället med att berätta för eleverna att ni kmmer under nästa tillfälle börja planera för att skriva texter till tidskriften. 4

5 Hej barn! Nu ska jag berätta någnting för er. Berättarministeriets bkförlag har stra planer. Vi tänker ge ut en tidskrift, ch det är ni barn sm ska fylla den med innehåll. Ni kanske undrar vad en tidskrift är. Det är nästan samma sak sm en tidning, men en tidskrift kmmer inte ut lika fta. Kanske en gång i månaden eller varannan månad. Jag tänkte vi skulle starta lite försiktigt ch ge ut Berättarministeriets tidskrift en gång m året. Vi måste ju hinna ge ut era böcker ckså. Ofta innehåller en tidskrift artiklar m ett speciellt tema. Det första numret av vår tidskrift har framtiden sm tema. Så nu vill jag att ni barn ska skriva ner era funderingar m framtiden. Det kan vara lite längre artiklar eller krta ntiser. Ni kan intervjua andra människr m vad de trr m framtiden era föräldrar, era syskn, era kmpisar, era lärare eller människr ni träffar på stan. Ni ska helt enkelt bli jurnalister. Förr trycktes tidningar ch tidskrifter på papper. I dag läser allt fler människr dem på nätet. Jag gillar inte det. Jag vill ha det jag läser prasslande i handen, inte sitta ch stirra på en datr eller i en mbil. Berättarministeriets tidskrift kmmer att tryckas på papper, så länge jag får bestämma. Just det där är en typisk framtidsfråga. Kmmer det att finnas några papperstidningar eller -tidskrifter eller -böcker kvar när ni barn är vuxna? Tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Om bara 20 år är det vi tycker är nytt i dag helt mdernt. Vi kan prata med datrer ch mbiler utan att behöva trycka på knappar. Rbtar kmmer att ta över allt fler av de arbetsuppgifter vi har i dag. Det finns de sm trr att rbtar är framtidens jurnalister. Och läkare ch sjuksköterskr. Men alla är inte lika glada över utvecklingen. Jag säger ingenting. Det är ni barn sm ska göra det. Framtiden är er, inte min. Fråga ch fundera ch skriv, så ser jag till att Berättarministeriets tidskrift kmmer ut. Lycka till. Redaktör N. Schwartz 5

6 I klassrummet eleverna påbörjar sitt arbete sm jurnalister Börja nästa lektinstillfälle med att återkppla till redaktörens brev ch uppdraget sm eleverna fått. Ni kan nu börja planera ch bestämma tema för elevernas arbete. Om ni vill frtsätta arbeta med befintliga texter för att öka förförståelse hs eleverna kmmer här exempel på övningar några övningar: Hitta en bra/dålig artikel ch mtivera gemensamt. Gör krta intervjuer parvis ch presentera för hela klassen. Läs en nyhet i en tidning ch skriv exempel på andra rubriker. Analysera gemensamt en bild ch samtala m bildens budskap. Läs en nyhet ch samtala m källkritik. Vem har skrivit texten? Hur har jurnalisten fått infrmatinen? Är det fakta eller åsikter i texten? När det är dags för eleverna att börja skriva egna texter till tidningen är det du sm avgör m det kmmer ske individuellt eller parvis. Under arbetets gång finns du sm stöd. Eleverna kan intervjua varandra eller annan persnal på sklan. Ni kan spåna ch fantisera m hur framtiden ser ut ch vad sm kmmer hända. Uppmuntra elevernas fantasi! Ge eleverna tid att reflektera innan de börjar skapa. Du kan i förhand skapa elevgrupper ch bestämma textgenre ch tema, eller låta eleverna kmma på egna. Följ elevernas arbete ch återkppla under arbetets gång, uppmuntra eleverna att skriva mycket. På nästa sida finner du tips till jurnalisten sm är några samlade punkter sm kan hjälpa dig i din vägledning av elevernas arbete. Förslag på ämnen/textgenre att skriva m: Enkät m framtidens språk, hur kmmer det låta? Spalt med frågr ch svar m framtidens bilar eller böcker 10 i tpp framtidens bästa redskap Steg för steg i en tidsmaskin Bildspecial m framtidens skla eller natur Bästa uppfinningarna i framtiden Nya djur sm kmmer upptäckas i framtiden En insändare m framtidsmaskinen Framtidens recept Mat i pillerfrm; snabbt ch enkelt! Framtidens pengar Restips (kanske Jupiter) Nya sprtgrenar Årets sprtstjärna 2067 Årets låt 2056 Framtidens bilar ( Tjuvkika på årets bilmdell 2072 ) Framtidens mde Framtidens hbby Sklan 2029 Nya tidens glasögn ger dig lasersyn Framtidens teknik Recensera fem nya tv-spel/dataspel med betyg! Hrskp m framtiden Seriestripp m framtiden Årets bästa tv-serier 2051 Årets ppuläraste husdjurs-namn måsten

7 Framtidens bisuccé Framtidens 5 i tpp Tre fantastiska fakta m framtiden Expertråd/Fråga experten Tips till jurnalisten: En nyhet kan handla m vad sm helst! Skriv varför det är intressant att läsa m. Vad är det sm har hänt eller ska hända? Vilka är persnerna du skriver m? Beskriv platsen eller persnen sm du skriver m. Vilket årtal skriver du m? På nästa sida följer brev 2 från redaktör Schwartz sm du ska läsa inför besöket på Mderna Museet. 7

8 Hej barn! Jag kan tänka mig att ni är i full gång med att skriva texter till Berättarministeriets tidskrift. Tycker ni att det är svårt? Jag trr inte det. Alla människr, unga sm gamla, funderar ju på vad sm ska hända i framtiden. Och då inte bara vad de ska äta till middag i mrgn. Utan hur världen ser ut m 20 år. Eller m 100 år. Det sägs att väldigt många av er sm är födda på 2000-talet kmmer att bli minst 100 år gamla. Så ng finns det mycket att fundera på. Och det ni skriver kan sätta i gång tankar hs andra. Nu måste jag berätta någt rligt för er. Härmdagen träffade jag chefen för Mderna Museet i Stckhlm. Han blev mycket intresserad när jag berättade m tidskriften ch vill prenumerera på den. Att prenumerera innebär att man beställer en tidskrift innan den är färdig ch sedan får den i brevlådan så frt den är tryckt. Mderna Museet ligger på en ö mitt i Stckhlm sm heter Skeppshlmen. Där visas målningar, skulpturer, knstvides, teckningar, ftgrafier ch grafik av knstnärer sm lever i vår egen tid. Flera av knstverken sm visas väcker många frågr ch kan ha flera svar, så man kan till exempel leka att man själv gjrt knstverket ch sedan berätta vad det handlar m. Mderna Museets chef bjuder in er klass att kmma på besök. Han menar att en tidskrift inte bara ska innehålla skrivna rd utan ckså bilder. Det gjrde mig generad varför har jag inte tänkt på det? Klart att vi måste ha massr av teckningar ch ftn i tidskriften. De kan illustrera era texter men de kan ckså tala för sig själva. Det är bara att sätta i gång. Det finns de sm trr att bilden kmmer att ha större betydelse än rdet i framtiden. Sm det var i urgamla tider. De första bkstäverna var faktiskt en srts bilder. Själv hppas jag inte på det, jag är en rdmänniska. Ännu så länge är vi inte där. Ordet är frtfarande nyckeln till framtidens dörr. Ordet behövs för att förklara bilden. Trr jag. Vad trr ni själva? Jag är väldigt nyfiken. Jag ser fram emt era funderingar. Redaktör Schwartz 8

9 I klassrummet Bearbeta texter ch skriva rent Efter besöket på Mderna museet får eleverna möjlighet att bearbeta sina texter ch arbeta vidare med dessa. Ge respns på elevernas texter antingen enskilt eller i helklass. Diskutera struktur, begrepp ch rd. Ge sedan eleverna utrymme att ändra texten efter egen genmläsning ch slutligen skriva rent. Eleverna kan själva skriva sina texter på datrn eller görs av dig sm lärare. Samla in elevernas texter ch tala m att detta kmmer att skickas till redaktör Schwartz för tryck av tidskriften. Skickas samtliga texter digitalt till senast den 6 nvember. Bifga bilder ch ftn ch märk vilken text bilden hör till samt namn på eleverna sm skrivit texten. Var gärna nggrann med detta då det är flera klasser sm medverkar i prgrammet med texter. För att värna m elevernas säkerhet trycker vi endast förnamn. Den färdiga tidskriften sickas via pst till er. Läs det sista brevet på kmmande sida för eleverna med en krt hälsning från redaktören innan du visar tidskriften. 9

10 Hej barn! Jag är djupt impnerad av Berättarministeriets första tidskriftsnummer. Det får mig att inse att vi vuxna skulle behöva mera av barns fria fantasier för att hålla ss levande. Och jag sm trdde att barn inte hade någnting att lära mig. Jag har verkligen fått tänka m. Fast det där med bild ch rd. Nja. Ordet är frtfarande mitt ljus i framtidens visshet. Tusen tack, barn! Redaktör Schwartz 10

11 TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets prgram Tidningsskaparna samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet sm jurnalister samtidigt sm de reflekterar kring framtiden ch lär sig mer m bilders betydelse. Prgrammet inleds med att klassen besöker Berättarministeriet ch där genmför övningen Redaktör Schwartz bkutgivning. Vid övningens slut inbjuds eleverna att medverka med material till Berättarministeriets årliga tidskrift. Årets tema är framtiden ch Schwartz är nyfiken på hur eleverna tänker kring framtiden. Hur ser den ut? Vad kmmer att hända? Vilka uppfinningar kmmer att finnas? M.m. Under arbetet med Berättarministeriets tidskrift lär sig eleverna både teretiskt ch praktiskt att arbeta med lika typer av texter, intervjuteknik ch feedback. Du leder arbetet med stöd av denna lärarhandledning. Så småningm hör en av tidskriftens prenumeranter Mderna Muséet av sig till eleverna ch bjuder in till en visning sm inspiratin inför det frtsatta arbetet. När allt material är klart, publiceras ch trycks elevernas texter ch bilder i Berättarministeriets Tidskrift ch eleverna är nu jurnalister på riktigt. Berättarministeriet Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn ch unga mellan 8 ch 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt ch kreativt sätt inspirera barn ch unga att erövra det skrivna rdet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partiplitiskt ch religiöst bunden stiftelse sm drivs i samverkan mellan den privata, ffentliga ch ideella sektrn. näringsliv, skla (myndigheter) ch kulturinstitutiner? MODERNA MUSEET Mderna Museet är en statlig förvaltningsmyndighet, sm srterar under Kulturdepartementet, ch har enligt sin instruktin till uppgift att samla, bevara, visa ch förmedla ch 2000-talsknsten. Mderna Museet har en av världens främsta samlingar med knst från ca 1900 till idag. Den ftgrafiska delen mfattar även tiden från ca Mderna Museets uppgift är att samla, bevara, visa ch förmedla ch 2000-talsknsten i alla dess frmer. (Kan strykas) 1

12 Lärarhandledning Handledningen är ett stöd för din planering av den undervisning sm sker i klassrummet. Övningarna bör givetvis anpassas till de arbetssätt ch arbetsfrmer sm utvecklar eleverna på lämpligaste sätt. Du kan bäst avgöra detta ch utgå från erfarenheter av den egna undervisningen. Sklprgrammet Tidningsskaparna syftar till öka elevernas nyfikenhet för skrivandet ch utveckla språket med lika texttyper, infrmatinssökning ch källkritik. Temat för tidskriften kan kpplas till fler ämnen i undervisningen. Du avgör hur ni ska arbeta med temat ch vilka typer av texter eleverna ska skriva. Sklprgrammet består av ett inledande undervisningstillfälle i Berättarministeriets skrivarverkstad ch sedan ett besök på Mderna museet. Däremellan arbetar ni i klassrummet med att skapa elevernas texter. Exakta datum för besök ch inlämning av texter får du av ss på Berättarministeriet. Du är alltid varmt välkmmen att kntakta ss m du har frågr eller funderingar. Upplägg av prgrammet: 1. Redaktör Schwartz bkutgivning är en kreativ övning där eleverna på ett lustfyllt sätt skapar en egen bk. Övningen innehåller gemensamt ch individuellt skrivande där eleverna själva bestämmer bkens karaktärer ch handling. Övningen genmförs i Berättarministeriets skrivarverkstad ch är en intrduktin till Tidningsskaparna. 2. Första undervisningstillfället i klassrummet inleds med högläsning av Brev 1 från redaktör Schwartz, följt av ett gemensamt textsamtal sm syftar till att väcka elevernas nyfikenhet inför uppdraget. 3. Arbetet med att skriva texter till tidskriften påbörjas i klassrummet ch leds av dig. I denna lärarhandledning får du tips på lika övningar för att få igång elevernas fantasi. 4. Läs Brev 2 från redaktör Schwartz inför besöket på Mderna Museet. 5. Wrkshp ch visning på Mderna Museet. 6. Elevernas texter/bilder avslutas i klassrummet ch skickas till Berättarministeriet. 7. Tidningen trycks av Berättarministeriet ch skickas per pst till er skla. Materialet består av: Lärarhandledning Elevmaterial Brev från redaktör Schwartz finns bifgade, anteckningshäfte ch penna. 2

13 I klassrummet Redaktören vill trycka en tidning m framtiden Efter besöket på Berättarministeriet inleds prgrammet i klassrummet med högläsning av Brev 1 från redaktör Schwartz. I brevet berättar redaktören m sin nya idé en tidskrift m framtiden. Du leder sedan samtalet där eleverna får diskutera textens centrala innehåll ch budskap. Tillsammans sammanfattar klassen uppdraget. Du kan samtala m brevet innan, under ch efter högläsningen för att gemensamt bygga upp förståelse för uppdraget ch väcka elevernas nyfikenhet. Du kan välja att lista centrala rd under samtalet eller göra en tankekarta. Med hjälp av en tankekarta på tavlan kan du lista centrala delar i textens innehåll ch det sm eleverna uppmärksammar under ch efter högläsningen. Tankekartan blir ett viktigt lärmedel för eleverna. Skriv upp frågr, rd ch begrepp sm eleverna uppmärksammar ch återge händelser från brevet. Uppmuntra eleverna att ta egna anteckningar utifrån den gemensamma tankekartan. Diskutera ch förklara centrala begrepp sm t.ex. tidskrift intervju artikel ntis jurnalist Inför lektinen kan du ckså leta fram en artikel ch en ntis. Visa för eleverna ch läs gemensamt urklippen. Samtala m texterna skillnader, likheter ch innehåll. Ni kan även bläddra i en tidning för att lära er mer m lika textgenrer. Välj ut ch berätta m de textgenrer sm du trr passar dina elevers kunskapsnivå bäst. Använd urklippen eller tidningen sm utgångspunkt. Sök t.ex. Infrmatinstexter nyheter, intervjuer ch reprtage Texter sm väcker diskussin ch innehåller åsikter recensiner, krönikr ch insändare Hur presenteras materialet? Samtala kring upplägget rubrik, titel, frågr, intervjuer, nyheter, bilder ch bildtexter, citat. Avsluta första lektinstillfället med att berätta för eleverna att ni under nästa tillfälle kmmer att börja planera för att skriva texter till tidskriften. 3

14 Brev 1 Hej barn! Nu ska jag berätta någnting för er. Berättarministeriets bkförlag har stra planer. Vi tänker ge ut en tidskrift, ch det är ni barn sm ska fylla den med innehåll. Ni kanske undrar vad en tidskrift är. Det är nästan samma sak sm en tidning, men en tidskrift kmmer inte ut lika fta. Kanske en gång i månaden eller varannan månad. Jag tänkte vi skulle starta lite försiktigt ch ge ut Berättarministeriets tidskrift en gång m året. Vi måste ju hinna ge ut era böcker ckså. Ofta innehåller en tidskrift artiklar m ett speciellt tema. Det första numret av vår tidskrift har framtiden sm tema. Så nu vill jag att ni barn ska skriva ner era funderingar m framtiden. Det kan vara lite längre artiklar eller krta ntiser. Ni kan intervjua andra människr m vad de trr m framtiden era föräldrar, era syskn, era kmpisar, era lärare eller människr ni träffar på stan. Ni ska helt enkelt bli jurnalister. Förr trycktes tidningar ch tidskrifter på papper. I dag läser allt fler människr dem på nätet. Jag gillar inte det. Jag vill ha det jag läser prasslande i handen, inte sitta ch stirra på en datr eller i en mbil. Berättarministeriets tidskrift kmmer att tryckas på papper, så länge jag får bestämma. Just det där är en typisk framtidsfråga. Kmmer det att finnas några papperstidningar eller -tidskrifter eller -böcker kvar när ni barn är vuxna? Tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Om bara 20 år är det vi tycker är nytt i dag helt mdernt. Vi kan prata med datrer ch mbiler utan att behöva trycka på knappar. Rbtar kmmer att ta över allt fler av de arbetsuppgifter vi har i dag. Det finns de sm trr att rbtar är framtidens jurnalister. Och läkare ch sjuksköterskr. Men alla är inte lika glada över utvecklingen. Jag säger ingenting. Det är ni barn sm ska göra det. Framtiden är er, inte min. Fråga ch fundera ch skriv, så ser jag till att Berättarministeriets tidskrift kmmer ut. Lycka till. Redaktör N. Schwartz 4

15 I klassrummet eleverna påbörjar sitt arbete sm jurnalister Börja nästa lektinstillfälle med att återkppla till redaktörens brev ch uppdraget sm eleverna fått. Ni kan nu börja planera ch bestämma tema för elevernas arbete. För att öka elevernas förförståelse ch öva skrivandet kan det vara lämpligt ch givande att hitta en bra/dålig artikel ch gemensamt mtivera vad sm är bra resp. dåligt göra krta intervjuer parvis ch presentera för hela klassen läsa en nyhet i en tidning ch skriva andra rubriker analysera gemensamt en bild ch samtala m bildens budskap läsa en nyhet ch samtala m källkritik. Vem har skrivit texten? Hur har jurnalisten fått infrmatinen? Är det fakta eller åsikter i texten? När det är dags för eleverna att börja skriva egna texter till tidningen är det du sm avgör m det ska ske individuellt eller parvis. Under arbetets gång finns du sm stöd. Eleverna kan intervjua varandra eller annan persnal på sklan. Ni kan spåna ch fantisera m hur framtiden ser ut ch vad sm kmmer att hända. Uppmuntra elevernas fantasi! Ge eleverna tid att reflektera innan de börjar skapa. Du kan i förhand skapa elevgrupper ch bestämma textgenre ch tema, eller låta eleverna kmma på egna. Följ elevernas arbete ch återkppla under arbetets gång, uppmuntra eleverna att skriva mycket. Förslag på ämnen att skriva m: Enkät m framtidens språk, hur kmmer det att låta? Spalt med frågr ch svar m framtidens bilar eller böcker 10 i tpp framtidens bästa redskap Steg för steg i en tidsmaskin Bildspecial m framtidens skla eller natur Bästa uppfinningarna i framtiden Nya djur sm kmmer att upptäckas i framtiden En insändare m framtidsmaskinen Framtidens recept Mat i pillerfrm; snabbt ch enkelt! Framtidens pengar Restips (kanske Jupiter) Nya sprtgrenar Årets sprtstjärna 2067 Årets låt 2056 Framtidens bilar ( Tjuvkika på årets bilmdell 2072 ) Framtidens mde Framtidens hbby Sklan 2029 Nya tidens glasögn ger dig lasersyn Framtidens teknik Recensera fem nya tv-spel/dataspel med betyg! Hrskp m framtiden Seriestripp m framtiden Årets bästa tv-serier 2051 Årets ppuläraste husdjurs-namn måsten 2049 Framtidens bisuccé Framtidens 5 i tpp bästa händelser? Tre fantastiska fakta m framtiden Expertråd/Fråga experten 5

16 Tips till jurnalisten Viktigt är att framhålla att en nyhet kan handla m vad sm helst! Viktigt är ckså att ställa sig frågr sm Varför är det intressant att läsa m det här? Vad är det sm har hänt eller ska hända? Vilka är persnerna du skriver m? Hur ser platsen sm du skriver m ut? Vilket årtal skriver du m? På nästa sida följer Brev 2 från redaktör Schwartz sm du ska läsa inför besöket på Mderna Museet. 6

17 Brev 2 Hej barn! Jag kan tänka mig att ni är i full gång med att skriva texter till Berättarministeriets tidskrift. Tycker ni att det är svårt? Jag trr inte det. Alla människr, unga sm gamla, funderar ju på vad sm ska hända i framtiden. Och då inte bara vad de ska äta till middag i mrgn. Utan hur världen ser ut m 20 år. Eller m 100 år. Det sägs att väldigt många av er sm är födda på 2000-talet kmmer att bli minst 100 år gamla. Så ng finns det mycket att fundera på. Och det ni skriver kan sätta i gång tankar hs andra. Nu måste jag berätta någt rligt för er. Härmdagen träffade jag chefen för Mderna museet i Stckhlm. Han blev mycket intresserad när jag berättade m tidskriften ch vill prenumerera på den. Att prenumerera innebär att man beställer en tidskrift innan den är färdig ch sedan får den i brevlådan så frt den är tryckt. Jag trr inte att så många av er har varit på Mderna museet. Det ligger på en ö mitt i Stckhlm sm heter Skeppshlmen. Där visas målningar, skulpturer ch ftgrafier av knstnärer sm lever i vår egen tid. Mycket skulle ni tycka vara knstigt ch begripligt, men jag trr att ni barn är jätteduktiga på att tänka ch fantisera själva. Så museets chef bjuder in er klass att kmma på besök. Han menar att en tidskrift inte bara ska innehålla skrivna rd utan ckså bilder. Det gjrde mig generad varför har jag inte tänkt på det? Klart att vi måste ha massr av teckningar ch ftn i tidskriften. De kan illustrera era texter men de kan ckså tala för sig själva. Det är bara att sätta i gång. Det finns de sm trr att bilden kmmer att ha större betydelse än rdet i framtiden. Sm det var i urgamla tider. De första bkstäverna var faktiskt en srts bilder. Själv hppas jag inte på det, jag är en rdmänniska. Ännu så länge är vi inte där. Ordet är frtfarande nyckeln till framtidens dörr. Ordet behövs för att förklara bilden. Trr jag. Vad trr ni själva? Jag är väldigt nyfiken. Jag ser fram emt era funderingar. Redaktör Schwartz 7

18 I klassrummet Bearbeta texter ch skriva rent Efter besöket på Mderna museet får eleverna möjlighet att bearbeta sina texter ch arbeta vidare med dessa. Ge respns på elevernas texter antingen enskilt eller i helklass. Diskutera struktur, begrepp ch rd. Ge sedan eleverna utrymme att ändra texten efter egen genmläsning ch slutligen skriva rent. Eleverna kan själva skriva sina texter på datrn eller så hjälper du dem med utskriften. Samla in elevernas texter ch tala m att detta kmmer att skickas till redaktör Schwartz för tryck av tidskriften. Skickas samtliga texter digitalt till senast den 6 nvember. Bifga bilder ch ftn ch märk vilken text bilden hör till samt namn på eleverna sm skrivit texten. Var nggrann med detta då det är flera klasser sm medverkar i prgrammet med texter. För att värna m elevernas säkerhet trycker vi endast förnamn. Den färdiga tidskriften skickas via pst till er. Läs det sista brevet på kmmande sida för eleverna med en krt hälsning från redaktören innan du visar tidskriften. 8

19 Hej barn! Jag är djupt impnerad av Berättarministeriets första tidskriftsnummer. Det får mig att inse att vi vuxna skulle behöva mera av barns fria fantasier för att hålla ss levande. Och jag sm trdde att barn inte hade någnting att lära mig. Jag har verkligen fått tänka m. Fast det där med bild ch rd. Nja. Ordet är frtfarande mitt ljus i framtidens visshet. Tusen tack, barn! Redaktör Schwartz 9

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

världen & vi Lärarhandledning b/c

världen & vi Lärarhandledning b/c världen & vi Lärarhandledning b/c Världen&vi, nr 3, 2013 Vi har till detta nummer gjrt två varianter av lärarhandledning. Den här handledningen lämpar sig för elever sm har en hörförståelse ch läsförståelse

Läs mer

världen & vi Lärarhandledning c/d

världen & vi Lärarhandledning c/d världen & vi Lärarhandledning c/d Världen&vi, nr 3, 2013 Vi har till detta nummer gjrt två varianter av lärarhandledning. Den här handledningen lämpar sig för elever sm har en hörförståelse ch läsförståelse

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen

Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen Ett stöd i undervisningen Våra program På Berättarministeriet tror vi på det lustfyllda lärandet. Genom våra skolprogram vill vi uppmuntra elevers nyfikenhet

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Föräldrar och elever i årskurs fyras syn på schackspelandet och schackfyran på Stora Hammars skola.

Föräldrar och elever i årskurs fyras syn på schackspelandet och schackfyran på Stora Hammars skola. Lärarutbildningen Shackpedaggisk kurs 7,5p Vt 2014 Föräldrar ch elever i årskurs fyras syn på schackspelandet ch schackfyran på Stra Hammars skla. Ulf Sandberg Ulf.p.sandberg@vellinge.se Syfte Jag ville

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Lärarhandledning. Gulduppdraget. åk 3 5

Lärarhandledning. Gulduppdraget. åk 3 5 Lärarhandledning Gulduppdraget åk 3 5 Gulduppdraget redaktören behöver hjälp Välkommen till Gulduppdraget. Materialet har tagits fram av Stiftelsen Berättarministeriet i samarbete med Litteraturpriset

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Ma: Diagnoser ( Diamant) och provräkningar + samtal med eleven om vad den har lärt och vill lära sig.

Ma: Diagnoser ( Diamant) och provräkningar + samtal med eleven om vad den har lärt och vill lära sig. Hur jag fångar elevernas kunskapsutveckling idag. Jag är klasslärare i en ålderblandad åk4-6 i samesklan ch har därmed alla ämnen utm slöjd ch samiska. Den dkumentatin jag gör för att kunna bedöma elevens

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Vår skola förbereder eleverna för ett fungerande och meningsfullt vuxenliv

Vår skola förbereder eleverna för ett fungerande och meningsfullt vuxenliv Rönnsklans Verksamhetsidé Rönnsklan är en särskla i tiden, där eleverna får en möjlighet att använda sin förmåga i en stimulerande miljö Vår rganisatin erbjuder en verksamhet där eleverna står i centrum

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

TILL ÄMNESGRUPPEN. Ett upplägg för fem träffar. Vinster med kollegialt lärande

TILL ÄMNESGRUPPEN. Ett upplägg för fem träffar. Vinster med kollegialt lärande TILL ÄMNESGRUPPEN Tycker du att det skulle vara givande att läsa och arbeta med boken tillsammans med andra? Detta kapitel är tänkt som ett underlag för det kollegiala arbetet med att utveckla läsundervisningen.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag

Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag Grupp 1 Man måste tala m att förutm att man deltar i arbete för kvinnrs rätt så får man själv ett nätverk av lika kmpetenser Samarbete mellan lika

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

När eleverna är klara med sina tidningsartiklar sammanställer ni de olika intervjuerna till en tidning som handlar om skolmat nu och då.

När eleverna är klara med sina tidningsartiklar sammanställer ni de olika intervjuerna till en tidning som handlar om skolmat nu och då. LÄRARHANDLEDNING Ämne: Svenska Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med lektionen är att eleverna får göra en historisk tillbakablick på hur skolmaten såg ut för hundra år sedan jämfört med i dag och även reflektera

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Skolverkets bedömning är att vi idag har stort behov av:

Skolverkets bedömning är att vi idag har stort behov av: Sklverkets bedömning är att vi idag har strt behv av: Fler lärare med kmpetens i svenska sm andraspråk. Fler mdersmålslärare ch studiehandledare på mdersmål. Fler vuxna i sklan med mdersmålskmpetens. Kmpetensutveckling

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Programmering Förskola-3. -robotprogrammering med Blue-Bot

Programmering Förskola-3. -robotprogrammering med Blue-Bot Prgrammering Förskla-3 -rbtprgrammering med Blue-Bt Lärarhandledning till Rbtprgrammering med Blue-Bt 2 Innehåll Hur ser Blue-Bt ut i aktin?... Lär känna din Blue-Bt.. Manual till appen Blue-Bt... Innehåll

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Studieguide för. Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 7,5 hp

Studieguide för. Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 7,5 hp UMEÅ UNIVERSITET Idrttsmedicinska enheten Magisterprgrammet i idrttsmedicin, 60 hp Idrttsmedicin: Vetenskaplig teri, metd ch etik 7,5 hp HT 2014 Kajsa Gilenstam Kajsa.gilenstam@umu.se Versin 20141010 Studieguide

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

Röra om och skapa nytt! förskoleprogram om kemi

Röra om och skapa nytt! förskoleprogram om kemi ! förskleprgram m kemi Innehållsförteckning Praktisk infrmatin................................ s. 3 Förslag på förarbete................................ s. 5 Upplägg av museibesök med prgram med museipedagg

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2015-03-24, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Victria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna. 1.1 Val av mötesrdförande, sekreterare

Läs mer

Vad händer sen? en lärarhandledning

Vad händer sen? en lärarhandledning Vad händer sen? en lärarhandledning Syfte och avsändare Den här lärarhandledningen är ett komplement till häftet Vad händer sen?, ett häfte från Returpack som sammanfattar hur återvinningen av burkar och

Läs mer

CHAMPS KICK-OFF VECKA

CHAMPS KICK-OFF VECKA CHAMPS KICK-OFF VECKA Studerandeföreningen för prgrammet Caching & Sprt Management bjuder in till en förglömlig vecka med chansen att träffa blivande prgramvänner. Måndagen den 21/8 till lördagen den 26/8

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Röra om och skapa nytt! förskoleprogram om kemi

Röra om och skapa nytt! förskoleprogram om kemi ! förskleprgram m kemi Innehållsförteckning Praktisk infrmatin s. 3 Förslag på förarbete s. 5 Upplägg av museibesök med prgram med museipedagg i 45 minuter s. 9 Förslag på efterarbete s. 10 Fördjupning

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Så svarade 128 lärare

Så svarade 128 lärare Så svarade 128 lärare Under Berättarministeriets Lärardag, den 16 nov 2015 på Fotografiska museet, fick deltagarna svara på frågor på ipads gällande konferensens tema berättande i undervisningen och digitalt

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer