Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15"

Transkript

1 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie ledamöter: Olf Björkmarker (S) rdf Carina Bengtssn (C) vice rdf Jakim Phlman (S) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Bdil Tallerfrs, Birgitta Nilssn ch studeranderepresentant Alexander Gaihede 13 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet ch de närvarande presenterade sig. 14 Föredragningslistan Föredragningslistan, gdkännes. 15 Adjungering 16 Val av prtklljusterare samt justeringsdatum att jämte rdföranden utse Carina Bengtssn till att justera prtkllet. Justering av prtkllet beslutas ske den 26 maj 2015.

2 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Senaste prtkllet Beslut att prtkllet från gdkännes. Ärendet Senaste styrelseprtkllet från Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna prtkllet. 18 Rektrs ch biträdande rektrs rapprt Biträdande rektr ch rektr rapprterar m: Uppdragsutbildningar ch smmarkurser Genmförda ch bkade kurser: - Svenska för utländsk vårdpersnal - 2 grupper, varav en genm Regin Krnberg. Den andra gruppens utbildning genmfördes i samarbete med företaget Mntic. - Tre hälsdagar är planerade ch beställda, en under våren ch två under hösten. - Samverkanskurs genmfördes i nvember med ca 25 deltagare, tre dagar med övernattning (Synskadades förening). - Samverkanskurs planeras i september, ca 10 deltagare, två dagar med kursinnehåll, där vi har undervisning i Sciala medier (Psriasisföreningen). Under hösten 2015 erbjuder vi hälsdagar med tema: - Mindfulness - 2 dagars utbildning med övernattning, sm ges vid tre lika tillfällen - Rustat ch Rik - 2 dagars utbildning med övernattning, sm ges vid två lika tillfällen - Stresshantering, meditatin ch yga, 1 dag - Mental träning med inslag av mindfulness/yga ch fysiska aktiviteter Övrigt - Etableringskurs för nyanlända med 6 deltagare (januari-maj). Ttalt har vi ansökt m 20 platser under 2015, ej beslutade (beslutet kmmer i juni). - Möjlighet för ss att vara aktörer inm Plugin 2.0, år, nyanlända. Eknmi Intäkter ch utgifter är i balans. Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna

3 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Ur vardagen ett axplck ur vardagen från smått till strt KVALITETSARBETE: Riskbedömning av våra verkstäder är beställd. Kanter ch kajaker har kmpletterats Årsrapprt ch verksamhetsberättelse till FBR 2014 från Grimslövs flkhögskla-klar i juniarbetet är påbörjat Delårsbkslut klart Tak på Ekhagen samt på sklbyggnaden är delvis mlagt Renvering av Nya Elevhemmets källare är igångsatt Gymmets köksdel kmmer att rivas ut för att ge mer plats Efter brandtillbud kmmer Ekhagens brandsäkerhet att utredas Tbaksavvänjningskurs avslutad Huvudsemestrar 2015 är fastställda Prcess för nytt arbetstidsavtal för pedagger är igångsatt Turism ch Hälsa/Friskvård i Idre för vinterutbildning Prjektering för beachvlleyplan Allmän kurs Mtin/Idrtt i Rmme/Brlänge för minivinterutbildning Persnal på brandskyddsutbildning Persnal på matmässan i Växjö Pedagg på facklig utbildning i Stckhlm AfterWrk på Ekhagen Byggmöten KHD till Brås studieresa Miljökmmittémöten Turism på Turmässan Götebrg Miljöeftermiddag med föreläsning I hörsalen följt av lika praktiska ch teretiska wrkshpar i grupper Implementering av NetPublicatr Planering för nytt administrativt system Turism ch Hälsa/Friskvård på Spa i Varberg Persnalmassageerbjudande Verksamhetsutvecklingsgrupp på planeringsresa Ergnmi utbildning i köket för kökspersnalen ch vaktmästare Påsklv Urvals- ch antagningskriterier framtagna Husmöten Inspiratinsmöte Destinatin Åsnen, Urshult Studiebesök på Furubdas ch Österlens flkhögskla Elevförbundsmöte Turism ch Hälsa/Friskvård har haft prjektveckr Persnal på Avantikurs Elevförbundsfest, Öppet hus samt Flkhögsklans dag KHD vernissage Alvesta Intervjuer av presumtiva deltagare Klädbytardag på Grimslövs flkhögskla Matrådsmöten Servicemöte Turism kant/kajak på Åsnen Underlagen till kursredvisningar utlagda till berörda Matrikeluppgifter deltagare är uppdaterade

4 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Växjö Pride 4-10 maj 2015 där Grimslövs flkhögskla deltg i paraden Frtbildning: Utmaningar på kmpetensförsörjningsmrådet ch strategier för att möta dem Deltagarenkät 2 (v.18-19) Studieresr bl.a. Alicante, Berlin ch Blekinge Turism frskajak Mörrumsån Turism på vandring Gemensam städdag på elevhemmen Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 20 Delårsbkslut april 2015 enligt Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 21 Revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Beslut att styrelsen beslutar att gdkänna revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Ärendet Revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna revidering av läsårstider enligt bilaga 1

5 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Renvering av Ekhagen kurs ch knferens enligt bilaga 2 Beslut att styrelsen beslutar att gdkänna renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Till nästa styrelsemöte beslutas: att styrelsen ger i uppdrag till rektr att ta fram en kstnadsberäkning på nya inventarier att rektr tar fram en plan för ökad beläggning Ärendet Renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Sammanträdestider 2015 Beredning: Via mail Styrelsemöte: 22 sep heldag (start 08.15) 19 nv, Övrigt 24 Ordförande avslutar mötet Vid prtkllet Uffe Tannerfalk Justeras Olf Björkmarker Carina Bengtssn datum: datum:

6 bilaga 1 Förslag till nytt beslut på läsårstider för 1516 vilket innebär att vi flyttar påsklvet från tidigare beslutade vecka 12 till vecka 13 enligt nedan, så att det överensstämmer med Växjö ch Alvesta. Läsårstider Grimslövs flkhögskla Höstterminen Tur Sklstart ht måndag 24 augusti Julavslutning Fredag 18 december Vårterminen H/F vt Måndag 4 januari Sklavslutning Fredag 27 maj Helgdagar: Trettndedag Jul 6 jan, Långfredagen 25 mars, Kristi himmelsfärds dag trsdag 5 maj Klämdag: Fredag 6 maj Höstlv v Sprtlv v Påsklv v 13 (efter Påsk)

7 bilaga 2 Ekhagen vid Grimslövs flkhögskla På uppdrag av sklans rektr Uffe Tannerfalk har en enkel utredning/kstnads-bedömning gjrts för att skapa egen talett med dusch till 33 rum på Ekhagen. Kstnadsbedömningen uppgår till 7 miljner krnr i kstnadsläge maj-15. Vilket ger en hyresökning med krnr/år för Ekhagen. Vid genmförande skall investeringen tas med i reginens samlade investeringsplan för 2016 ch framåt. Cnny Axelssn Fastighetschef Varför vi ska lkalanpassa Ekhagen Kurs ch Knferens med talett ch dusch på alla rum: Finns en uppfattning inm Regin Krnberg m att vi lägger inte våra möten på Ekhagen eftersm alla rum inte har talett ch dusch. Regin Krnberg minskar restider ch resekstnader m Ekhagen bkas istället för att bka andra externa aktörer. Pengarna stannar i Regin Krnberg m Ekahagen bkas. Destinatin Åsnen, kan nyttja Ekhagen ch därmed bidra till ett gtt liv i ETT LIVSKRAFTIGT LÄN. Föreningen Destinatin Åsnen har sm syfte att, tillsammans med alla sm br ch verkar i mrådet, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenmrådet. Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destinatin i Småland, Sverige ch övriga Eurpa ch man är på gd väg använde Landstinget Krnberg kr till kurser ch knferenser utanför vår kncern, se nästa sida, inklusive reseersättningar, men exklusive chefsmöten på Knserthuset. Tyvärr går det inte skilja på vad sm är tjänsteresr ch utbildning då det redvisas tillsammans. Skulle ex. lågt räknat, 5 % av denna summa, d.v.s kr, istället användas för möten ch kmpetensutveckling förlagt på Ekhagen Kurs ch Knferens, räknar vi direkt med en besparing för regin Krnberg på halva den summan eftersm Ekhagen är ett mer prisvärt alternativ än många andra externa knferensanläggningar ch dessutm minskar restid, traktamenten ch pengarna stannar dessutm inm vårt egna Regin Krnberg Resultaträkning ch bkningssammanställning enligt nedan.

8 bilaga 2 Kurser ch knferenser 2014 inm Landstinget Krnberg Mtpart Extern Organisatin Lt Krnberg Bkdat 2014 Fri Kddel (flera bjekt) Exkl Chefsmöten Radetiketter Utfall Ack Budget Ack 43 - Kstn ers naturaförmåner Traktamenten Bilersättningar Andra kntanta ersättningar Övr kstnadsers B - Kstn ers naturaförmåner Övriga persnalkstnader Utbildning Kursavgift / knferens Handledning Övr kstn vid utb B - Utbildning BB - Utbildning Resekstnader Kst lgi, Sverige Kst lgi, utlandet 0-9 Ttalsumma

9 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År 2012 Skriv Ut 0 Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

10 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År 2013 Skriv Ut 0 Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

11 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År Bkningssammanställning Skriv Ut Knferensgäster: 2086 st 1666 st 1430 st Måltider: 4083 st 3002 st 2762 st Övernattningar: 4719 st 1334 st 2678 st Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår I övernattningar har vi räknat med långtidsbende. När det gäller måltider har vi räknat in middag, lunch ch frukst. Vi har inte räknat med Hälskraftsuppdrag eller SMF (studiemtiverande flkhögsklekurs) i knferensgäster. 0 Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

12 DELÅRSRAPPORT APRIL 2015 FÖR GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE 12

13 Vårt uppdrag/inriktning Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3 prfiler/inriktningar samt möjligheten att studera flexibelt ch de särskilda kurserna. I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Regin Krnbergs hälsplicy, ska vi skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs flkhögskla till gynnsam kunskaps- ch persnligutveckling, samt möjligheten att utvecklas tillsammans. Fkus ligger på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv sm ska genmsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges ckså redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Vi ska: - bidra till att stärka ch utveckla demkratin - bidra till att göra det möjligt för människr att påverka sin livssituatin ch skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen - bidra till att utjämna utbildningsklyftr ch höja bildnings- ch utbildningsnivån i samhället - bidra till att bredda intresset för ch delaktighet i kulturlivet - systematiskt arbeta med läsfrämjande insatser Långsiktiga mål 2017 Alla deltagare upplever att de är nöjda med helheten. Det dagliga arbetet kännetecknas av en psitiv anda, där all persnal bidrar till helheten, samt att all persnal verkar för ett gtt värdskap ch bemötande. Verksamhet utöver kärnverksamheten utvecklas ch förutsättningar skapas för människr sm behöver speciella satsningar för att kmma vidare till studier eller arbete. Vi vill förbättra ch utveckla dialgen ch utbytet med mvärlden, lkalt/glbalt. Vi vill aktivt arbeta för att utveckla demkrati, med balans mellan rättigheter ch skyldigheter. Långsiktig strategi En flkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behv ch tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla, deltagare sm persnal, kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens prpsitin 2005/06:192, beskriver vår övergripande strategi för kärnverksamheten. Vår visin Våra mål/verksamhetsidé Vår värdegrund Att göra skillnad ch därigenm bidra till Regin Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. En kvalitetsstyrd regin- Skapa förutsättningar för kunskapsutvecklingen genm studier ch upplevelser med fkus ch inriktning på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv. Alla deltagare sm medarbetare erbjuds möjligheten att utvecklas genm verksamheten på Grimslövs flkhögskla. Se verksamhetsmråden bilaga 1 fastställda för flkbildningen: Bildning & sammanhang-tillgänglighet & delaktighet- Medbrgare & civilsamhälle- Arbetsliv & livslångt lärande- Kultur & kreativitet Respekt för människan-team Grimslöv/Trygghet-Empati-Ansvar- Meningsfull kunskap 13

14 Respekt för människan Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Vi ser varje individs behv ch de sm möter ss känner förtrende ch trygghet. Vi möter varandra med mtanke ch respekt. Vi uppskattar varandras insats ch har ett öppet klimat. Vi lär ss hela tiden ch arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga flkbildning. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kmmer våra deltagare bäst tillgd. 14

15 Centrumövergripande/verksamhetsövergripande Perspektiv 1. Deltagare/Medbrgare 2. Medarbetare 3. Verksamhetsutveckling 4. Eknmi Vårt nuläge - Behv av tydligare infrmatin ch känsla av ökad delaktighet ch gemenskap - Behv av mer upplevt inflytande, med balans mellan rättigheter ch skyldigheter - Öka samspel i vardagen - Utveckla förståelse för alla yrkeskategrier - Utveckla förståelse för uppdraget, TEAM Grimslöv - Ergnmianpassa arbetsplatser - Möjlighet till mer dialg - Tydligare infrmatin inför beslut - Fler beslut med tydlig miljöaspekt - Utveckla strukturerad ch kvalitativ marknadsföring i de medier där våra presumtiva deltagare finns Vi har idag en eknmi i balans. Våra viktigaste mål 2015 Aktiviteter öka tydligheten i all infrmatin öka persnalens samspel ch förståelse av varandras vardag utveckla perspektivbyte öka deltagarnas nöjdhet Speakupday eller Open Space i september, då startskttet går för att hitta balans mellan rättigheter ch skyldigheter frivilligt delta i våra lika råd (elevkåren skapar exempelvis matråd, miljöråd ch aktivitetsråd) närvara ch delta på gemensamma aktiviteter ch samkväm vid sklstart ges gemensam infrmatin enligt läsårstarten 1415 nsdagsfika med sklledning alla kursdeltagare svarar samtidigt ch gemensamt på enkäter berömma varandra mer/uppmuntra ch uppmärksamma det psitiva ergnmianpassa datrarbetsplatser erbjuda hjälp när kllegr behöver tänka till innan jag säger att jag har så mycket att göra (bidra till gd arbetsmiljö) skapa en definitin ch gemensam bild av Team Grimslöv lyssna färdigt ch försöka förstå andra perspektiv ansvara för att sprida ch ta del av gemensam infrmatin att öka känslan av delaktighet att ha frtsatt eknmisk balans att utveckla marknadsföringen erfarenhetsutbyte ex. på persnalmöten öka antalet gemensamma persnalmöten möjliggöra marknadsförare utfrma kampanjplan skapa förutsättningar för att schemabrytande aktiviteter såsm studiebesök mm kan supprtas av service (ramar/skriftlig dkumentatin) satsa på varandra ch på vår arbetsmiljö, gemensamt ch individuellt Skapa förutsättningar för frtsatt balans genm att: fylla internatet fylla kurserna alla yrkeskategrier frtsätter ta ansvar för att kurserna fylls (presentatin av kurs, gd mat, välstädade lkaler vid intervju/besök) hitta nya uppdragsutbildningar ha fkus på minskade/ej ökade fasta avgifter ch dess verkan på bkslut all persnal tar del av den eknmiinfrmatin sm ges på First Class 15

16 Styrkrt 2015 Styrtal Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål Deltagare/Medbrgare Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs flkhögskla 95 % nöjda deltagare Över 97% nöjda deltagare 100% nöjda deltagare 2. Medarbetare Vår förståelse för varandras vardag ch mer samspel Upplevt behv av ökad förståelse, mer samspel ch perspektivutbyte Vår upplevelse av förståelse ch samspel i vardagen har ökat Datrarbetsplatser är ergnmianpassade Bristande anpassning Utökat antal anpassade datrarbetsplatser 3. Verksamhetsutveckling Frtsätta utveckla sammanhängande ch samarbetande delenheter Fler kntaktytr mellan lika yrkeskategrier behövs för att skapa ökad förståelse ch samspel Vi skapar förutsättningar för att alla upplever ökad förståelse för varandra ch samspelar i vardagen, ex att schemabrytande aktiviteter fungerar ch att en specialkstplicy mejslas fram Alla upplever förståelse för varandra ch samspelar i vardagen Alla har fått möjlighet att ergnmianpassa sin datrarbetsplats Vi har skapat förutsättningar för att alla upplever en utökad förståelse för varandra ch samspelar i vardagen Utveckla digitalt system för att anmäla övernattning på internat Inget digitalt system Digitalt system Fullt fungerande digitalt system 4. Eknmi Nllresultat i bkslut Har en hållbar eknmi i nuläget. Vi lever ett år i taget. Uppnå ett nllresultat Uppnå ett nllresultat Riktvärde för deltagarantagning läsåret Vi har inte fullt ut klarat alla riktvärden Uppfylla 95% av alla riktvärden Uppfylla 100 % av alla riktvärden 16

17 Aktivitetsplan Aktivitet Förväntad effekt *Utvärdering av verksamheten All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad i deltagarnas ch varandras vardag All persnal bidrar till att vi uppfyller våra riktvärden Gfhsk 2/ Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Över 97 % % nöjda deltagare Upplevd ökad stlthet ch viktig del av helheten Upplevd hög kvalitet på allt Nllresultat i bkslutet Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Över 97 % % nöjda deltagare Vår upplevelse av förståelse ch samspel i vardagen har ökat Alla upplever förståelse för andra yrkeskategrier ch samspelar i vardagen Attraktin presumtiva deltagare = stabil eknmi ch valmöjlighet i antagningsprcessen Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Ger möjlighet till en eknmisk satsning Fördjupad förståelse för hur våra riktvärden påverkar hela verksamheten Ger möjlighet till en eknmisk satsning Nllresultat i bkslutet Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Resurser: A. Tid egen rganisatin B. Intern expertresurs C. Investering Svårighetsgrad = inte svårt 5 = svårt * Utvärdering av verksamheten läsåret sker främst i frm av 2 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsbkslut till Regin Krnberg ch kvalitetsredvisning samt verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. 17

18 Sammanfattning av periden januari-april 2015 Vårterminens verksamhet 2015 ch aktiviteter har bland annat kännetecknats av: frtsatt upplevd hög undervisningskvalitet prduktin (antal utförda deltagarveckr) ligger i strt sett enligt plan smmarkurser ch höstens deltagare kmmer enligt plan att medföra en prduktin av deltagarveckr på ttalt ca 105 %. - se sida 7 praktik ch prjektveckr miljödag öppet hus kmbinerades med flkhögsklans dag ch elevförbundsfest minskad beläggning mt plan på Ekhagen kurs ch knferens under jan-mar både externt ch internt arbete pågår för att lkalanpassa i frm av talett ch dusch på varje rum ch därmed skapa en större attraktivitet frtsatt arbete med att utveckla den upplevda kvaliteten på internatet upptakt med framtagande av en digital anslagstavla för våra deltagare minskad budget gör att renveringen av Nyas källarplan är reducerad i mfattning jämfört med ursprungsplan planering utbildningsdag på Grimslövs flkhögskla för kckar från annan flkhögskla friskvårdsdag för persnal från CLV (HF gav massage, föreläsningar ch aktiviteter) intranet - utveckling av en startsida på elevdatrerna intensifierad marknadsföring för att nå fler presumtiva deltagare intervjuer ch besök av presumtiva deltagare planering för efterarbetsveckr ch en tjänstefördelning för nästkmmande läsår 1516 ökat tydligheten i all infrmatin genm att bland annat ha samlad infrmatin till nya deltagare vid läsårsstart ch fredagsinfrmatin (tillsammans med utvecklingsarbete av en internatflder innehållande matnyttig infrmatin av lika slag) 18

19 1. Deltagare/Medbrgare Lägesrapprt för 2015 Inrapprterad verksamhet fram till: Sklkd: Sklnamn: GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA Rapprten avser den verksamhet sm bedrivs med statsbidrag enligt - Vlymbidrag = kurstyp 1,2,3, 10, 11 ch 18 - Språkschabln = kurstyp 1,2,3 ch 18. Beräknat utifrån deltagare i Hk12, dagar/5 ch studiemfattning (hel/del). - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR Redvisat till SCB Redvisad verksamhet 49,6% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 113 Redvisat till SCB 123,60 Redvisad verksamhet 109,4% Extra platser - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 83 Redvisad verksamhet 0,00% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 0,00 19

20 Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs flkhögskla Vårens deltagarenkät visar att 95 % av våra deltagare är mycket nöjda eller nöjda med helheten ch 5 % svarar att de varken är nöjda eller missnöjda. Kmmentarerna visar på lika förbättringsförslag sm vi ska analysera ch ta till ss, så att vi kan nå delmålet 97 %:s nöjdhet. All persnal är helt fantastisk ps2 ni är en jättebra skla, men ni måste förbättra eran marknadsföring så ni når ut till fler! dsss2 Jag skulle kunna tänka mig att jbba på Grimman i framtiden, härliga människr i en underbar miljö, ibland med inslag av en frän dft från landet! Några exempel på upplevda utvecklingsmråden ur deltagares/elevers perspektiv: - större gym - vlleyplan ute - lkalanpassning av köksdelar på internat ch ljudislering - skötsel av utemiljön - mer variatin på maten - bredare ch tydligare marknadsföring 20

21 Plicy för deltagarantagning Om en sökande inte blir antagen till sitt förstahandsval ska ansökan snarast vbf till alla berörda kursansvariga för vidare behandling av de kurser sm är sökta. Därefter lämnas ansökningsbesked till expeditinen sm skickar ett "gemensamt" besked till den sökande. (viktigt att den sökande får besked) Om den presumtiva/e deltagaren har svårare allergier eller behv av specialkst (med specialkst avses kst sm tillhandahålls av religiösa ch medicinska skäl), tar kursansvarig/a kntakt med restaurangchefen före beslut m antagning. Grundregeln är att kursansvarig/kurslaget inte tar in några deltagare sm är under 18 år. För eventuella undantag skall rektr kntaktas ch beslut tas sedan av rektr. Sökande sm inte fyllt 18 år vid läsårsstart, är inte aktuella sm internatare. Kursansvarig/a är extra nga med sökande mellan år då det gäller bakgrundsfakta ch eknmiska möjligheter. Hälsdeklaratin fylls i/används vid samtliga antagningar. Persnlig intervju med sökande genmförs alltid före antagning. En fysisk intervju på plats pririteras. 21

22 På allmän kurs ska minst 75 % av de deltagare sm antas vara s.k. internatare. Särskilda kurser har ett mål på minst 90 %. (Funktinsnedsättning i det nutida samhället undantaget) Internatets alla platser skall vid terminsstart vara fyllda innan det kan vara aktuellt att "utlkalisera" några internatare till ex. Ekhagen. För att kursen med säkerhet erbjuds nästkmmande läsår, måste 90 % av riktvärdet för antalet deltagare på kursen vara uppfyllt. Överintag sker alltid för att säkerställa deltagarantalet på kursen ch på sklan. Intervjuer/Övernattning mm Om presumtiva deltagare har följeslagare med sig ch kmmer långväga ifrån till intervjun står sklan för övernattning/mat. Ses sm en gd marknadsföring! Kurslaget/kursföreståndaren meddelar detta m/när frågan kmmer upp från den presumtiva deltagaren. Om internatrum inte är lediga, sker övernattningar på Ekhagen. Ekhagen interndebiterar sedan sklan. Milersättning till inskrivna deltagare utgår endast m deltagaren hämtats eller lämnats till/efter intervju. Sklans minibuss skall i första hand användas! Ersättning utgår inte m vår nuvarande deltagare enbart medverkat/arbetat vid intervju eller elevförbundsfest, eftersm detta ses sm en del av alla de skldagar sm ska fullgöras. 22

23 - Presumtiva deltagare kallade till intervju betalar inget för övernattning eller mat. Kstnaden, 150 kr/persn, regleras mellan sklan/ekhagen/restaurangen. - Deltagare sm går på sklan ch ska b på Ekhagen har deltagarpris! (när internatet är fullt). - Besökare till våra deltagare, erbjuds bende på Ekhagen för endast 150 kr/natt inklusive frukst. - Besökare till våra deltagare, sm istället väljer att övernatta enstaka gånger på internatet, betalar inget för övernattningen. Ansvarig deltagare skriver upp övernattande gäst på internatet, senast dagen innan övernattningen eller senast klckan 11 på fredagar. Önskas mat för besökaren debiteras det enligt gällande deltagarpris. - Gamla deltagare sm har presentatin ex. på en kurs ch övernattar - här regleras kstnaden mellan kursen ch Ekhagen i nuläget 150 kr/natt inklusive frukst. - Deltagare inskriven på krtkurs betalar enligt gällande deltagarpris/dag. - Tur 2 ska alltid b på Ekhagen ch betalar i nuläget 150 kr per persn ch natt på Ekhagen exklusive all mat. - Externa föreläsare belastar kursen med gällande marknadspris på Ekhagen. 23

24 2. Medarbetare Vår förståelse för varandras vardag ch samspelandet arbetar vi med kntinuerligt. Vi planerar för lika perspektivbyten under höstens APT (perspektivbyten finns med sm en fast punkt tillsammans med "idéer, tankar & förslag med kvalitetsaspekt ). Att vi är varandras förutsättningar ch glädjen för både sina egna ch andras framgångar på sklan, samtalar vi kring helt enkelt att känna tacksamhet över att få vara en del av helheten. All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad på lika viktiga sätt i deltagarnas ch varandras vardag! För att frtsätta arbetet med framför allt värdegrunden har all persnal två inplanerade heldagar i juni, kring vår värdegrund tillsammans med trivsel- ch kmmasammanaktiviteter. Vi har under vårperiden minskat inköpt/inhyrd kmpetens till förmån för vår egen fast anställda persnals kmpetens. Arbetet med utökade antal anpassade datrarbetsplatser har stannat av, eftersm energi, budget ch prin istället har lagts på lkalanpassningar av lika slag. 24

25 Persnalrelaterade nyckeltal Grimslövs Flkhögskla 2.1 Nävartid ch frånvartid 1 GFH Jan-april 2015 Jan-april 2014 A Närvartid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs ch knf Övertid Fyllnadstid Närvar (ej arb prd) Facklig ledighet 16 8 C Frånvartid Sjukfrånvar Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kmpledig Föräldraledighet Ttalsumma Analys kmmentar: Inga större avvikelser mt planerad bemanning. Två långtidssjukskrivningar har stark påverkan på vår lilla enhet, men efter april månad visar prgnsen att vi inte har några långtidssjukskrivningar. 1 Närvartimmarna ch frånvartimmarna avser vad sm är registrerat utbetalningsdatumet ch är därmed faktiskt utförda närvartimmar frånvartimmar föregående månad. 25

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/14

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/14 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/14 Tid: 6 maj 2014 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie Jönsson-Neckö (s)

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/15 PROTOKOLL Gfhsk 1/15 2015-03-04 JUSTERAT 2015-03-04 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/15 Tid: 4 mars 2015 klockan 13.00 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/15 PROTOKOLL Gfhsk 3/15 2015-09-22 JUSTERAT 2015-09-22 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/15 Tid: 22 sep 2015 klockan 08.15 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer