Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15"

Transkript

1 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie ledamöter: Olf Björkmarker (S) rdf Carina Bengtssn (C) vice rdf Jakim Phlman (S) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Bdil Tallerfrs, Birgitta Nilssn ch studeranderepresentant Alexander Gaihede 13 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet ch de närvarande presenterade sig. 14 Föredragningslistan Föredragningslistan, gdkännes. 15 Adjungering 16 Val av prtklljusterare samt justeringsdatum att jämte rdföranden utse Carina Bengtssn till att justera prtkllet. Justering av prtkllet beslutas ske den 26 maj 2015.

2 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Senaste prtkllet Beslut att prtkllet från gdkännes. Ärendet Senaste styrelseprtkllet från Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna prtkllet. 18 Rektrs ch biträdande rektrs rapprt Biträdande rektr ch rektr rapprterar m: Uppdragsutbildningar ch smmarkurser Genmförda ch bkade kurser: - Svenska för utländsk vårdpersnal - 2 grupper, varav en genm Regin Krnberg. Den andra gruppens utbildning genmfördes i samarbete med företaget Mntic. - Tre hälsdagar är planerade ch beställda, en under våren ch två under hösten. - Samverkanskurs genmfördes i nvember med ca 25 deltagare, tre dagar med övernattning (Synskadades förening). - Samverkanskurs planeras i september, ca 10 deltagare, två dagar med kursinnehåll, där vi har undervisning i Sciala medier (Psriasisföreningen). Under hösten 2015 erbjuder vi hälsdagar med tema: - Mindfulness - 2 dagars utbildning med övernattning, sm ges vid tre lika tillfällen - Rustat ch Rik - 2 dagars utbildning med övernattning, sm ges vid två lika tillfällen - Stresshantering, meditatin ch yga, 1 dag - Mental träning med inslag av mindfulness/yga ch fysiska aktiviteter Övrigt - Etableringskurs för nyanlända med 6 deltagare (januari-maj). Ttalt har vi ansökt m 20 platser under 2015, ej beslutade (beslutet kmmer i juni). - Möjlighet för ss att vara aktörer inm Plugin 2.0, år, nyanlända. Eknmi Intäkter ch utgifter är i balans. Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna

3 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Ur vardagen ett axplck ur vardagen från smått till strt KVALITETSARBETE: Riskbedömning av våra verkstäder är beställd. Kanter ch kajaker har kmpletterats Årsrapprt ch verksamhetsberättelse till FBR 2014 från Grimslövs flkhögskla-klar i juniarbetet är påbörjat Delårsbkslut klart Tak på Ekhagen samt på sklbyggnaden är delvis mlagt Renvering av Nya Elevhemmets källare är igångsatt Gymmets köksdel kmmer att rivas ut för att ge mer plats Efter brandtillbud kmmer Ekhagens brandsäkerhet att utredas Tbaksavvänjningskurs avslutad Huvudsemestrar 2015 är fastställda Prcess för nytt arbetstidsavtal för pedagger är igångsatt Turism ch Hälsa/Friskvård i Idre för vinterutbildning Prjektering för beachvlleyplan Allmän kurs Mtin/Idrtt i Rmme/Brlänge för minivinterutbildning Persnal på brandskyddsutbildning Persnal på matmässan i Växjö Pedagg på facklig utbildning i Stckhlm AfterWrk på Ekhagen Byggmöten KHD till Brås studieresa Miljökmmittémöten Turism på Turmässan Götebrg Miljöeftermiddag med föreläsning I hörsalen följt av lika praktiska ch teretiska wrkshpar i grupper Implementering av NetPublicatr Planering för nytt administrativt system Turism ch Hälsa/Friskvård på Spa i Varberg Persnalmassageerbjudande Verksamhetsutvecklingsgrupp på planeringsresa Ergnmi utbildning i köket för kökspersnalen ch vaktmästare Påsklv Urvals- ch antagningskriterier framtagna Husmöten Inspiratinsmöte Destinatin Åsnen, Urshult Studiebesök på Furubdas ch Österlens flkhögskla Elevförbundsmöte Turism ch Hälsa/Friskvård har haft prjektveckr Persnal på Avantikurs Elevförbundsfest, Öppet hus samt Flkhögsklans dag KHD vernissage Alvesta Intervjuer av presumtiva deltagare Klädbytardag på Grimslövs flkhögskla Matrådsmöten Servicemöte Turism kant/kajak på Åsnen Underlagen till kursredvisningar utlagda till berörda Matrikeluppgifter deltagare är uppdaterade

4 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Växjö Pride 4-10 maj 2015 där Grimslövs flkhögskla deltg i paraden Frtbildning: Utmaningar på kmpetensförsörjningsmrådet ch strategier för att möta dem Deltagarenkät 2 (v.18-19) Studieresr bl.a. Alicante, Berlin ch Blekinge Turism frskajak Mörrumsån Turism på vandring Gemensam städdag på elevhemmen Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 20 Delårsbkslut april 2015 enligt Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 21 Revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Beslut att styrelsen beslutar att gdkänna revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Ärendet Revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna revidering av läsårstider enligt bilaga 1

5 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Renvering av Ekhagen kurs ch knferens enligt bilaga 2 Beslut att styrelsen beslutar att gdkänna renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Till nästa styrelsemöte beslutas: att styrelsen ger i uppdrag till rektr att ta fram en kstnadsberäkning på nya inventarier att rektr tar fram en plan för ökad beläggning Ärendet Renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Sammanträdestider 2015 Beredning: Via mail Styrelsemöte: 22 sep heldag (start 08.15) 19 nv, Övrigt 24 Ordförande avslutar mötet Vid prtkllet Uffe Tannerfalk Justeras Olf Björkmarker Carina Bengtssn datum: datum:

6 bilaga 1 Förslag till nytt beslut på läsårstider för 1516 vilket innebär att vi flyttar påsklvet från tidigare beslutade vecka 12 till vecka 13 enligt nedan, så att det överensstämmer med Växjö ch Alvesta. Läsårstider Grimslövs flkhögskla Höstterminen Tur Sklstart ht måndag 24 augusti Julavslutning Fredag 18 december Vårterminen H/F vt Måndag 4 januari Sklavslutning Fredag 27 maj Helgdagar: Trettndedag Jul 6 jan, Långfredagen 25 mars, Kristi himmelsfärds dag trsdag 5 maj Klämdag: Fredag 6 maj Höstlv v Sprtlv v Påsklv v 13 (efter Påsk)

7 bilaga 2 Ekhagen vid Grimslövs flkhögskla På uppdrag av sklans rektr Uffe Tannerfalk har en enkel utredning/kstnads-bedömning gjrts för att skapa egen talett med dusch till 33 rum på Ekhagen. Kstnadsbedömningen uppgår till 7 miljner krnr i kstnadsläge maj-15. Vilket ger en hyresökning med krnr/år för Ekhagen. Vid genmförande skall investeringen tas med i reginens samlade investeringsplan för 2016 ch framåt. Cnny Axelssn Fastighetschef Varför vi ska lkalanpassa Ekhagen Kurs ch Knferens med talett ch dusch på alla rum: Finns en uppfattning inm Regin Krnberg m att vi lägger inte våra möten på Ekhagen eftersm alla rum inte har talett ch dusch. Regin Krnberg minskar restider ch resekstnader m Ekhagen bkas istället för att bka andra externa aktörer. Pengarna stannar i Regin Krnberg m Ekahagen bkas. Destinatin Åsnen, kan nyttja Ekhagen ch därmed bidra till ett gtt liv i ETT LIVSKRAFTIGT LÄN. Föreningen Destinatin Åsnen har sm syfte att, tillsammans med alla sm br ch verkar i mrådet, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenmrådet. Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destinatin i Småland, Sverige ch övriga Eurpa ch man är på gd väg använde Landstinget Krnberg kr till kurser ch knferenser utanför vår kncern, se nästa sida, inklusive reseersättningar, men exklusive chefsmöten på Knserthuset. Tyvärr går det inte skilja på vad sm är tjänsteresr ch utbildning då det redvisas tillsammans. Skulle ex. lågt räknat, 5 % av denna summa, d.v.s kr, istället användas för möten ch kmpetensutveckling förlagt på Ekhagen Kurs ch Knferens, räknar vi direkt med en besparing för regin Krnberg på halva den summan eftersm Ekhagen är ett mer prisvärt alternativ än många andra externa knferensanläggningar ch dessutm minskar restid, traktamenten ch pengarna stannar dessutm inm vårt egna Regin Krnberg Resultaträkning ch bkningssammanställning enligt nedan.

8 bilaga 2 Kurser ch knferenser 2014 inm Landstinget Krnberg Mtpart Extern Organisatin Lt Krnberg Bkdat 2014 Fri Kddel (flera bjekt) Exkl Chefsmöten Radetiketter Utfall Ack Budget Ack 43 - Kstn ers naturaförmåner Traktamenten Bilersättningar Andra kntanta ersättningar Övr kstnadsers B - Kstn ers naturaförmåner Övriga persnalkstnader Utbildning Kursavgift / knferens Handledning Övr kstn vid utb B - Utbildning BB - Utbildning Resekstnader Kst lgi, Sverige Kst lgi, utlandet 0-9 Ttalsumma

9 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År 2012 Skriv Ut 0 Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

10 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År 2013 Skriv Ut 0 Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

11 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År Bkningssammanställning Skriv Ut Knferensgäster: 2086 st 1666 st 1430 st Måltider: 4083 st 3002 st 2762 st Övernattningar: 4719 st 1334 st 2678 st Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår I övernattningar har vi räknat med långtidsbende. När det gäller måltider har vi räknat in middag, lunch ch frukst. Vi har inte räknat med Hälskraftsuppdrag eller SMF (studiemtiverande flkhögsklekurs) i knferensgäster. 0 Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

12 DELÅRSRAPPORT APRIL 2015 FÖR GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE 12

13 Vårt uppdrag/inriktning Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3 prfiler/inriktningar samt möjligheten att studera flexibelt ch de särskilda kurserna. I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Regin Krnbergs hälsplicy, ska vi skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs flkhögskla till gynnsam kunskaps- ch persnligutveckling, samt möjligheten att utvecklas tillsammans. Fkus ligger på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv sm ska genmsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges ckså redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Vi ska: - bidra till att stärka ch utveckla demkratin - bidra till att göra det möjligt för människr att påverka sin livssituatin ch skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen - bidra till att utjämna utbildningsklyftr ch höja bildnings- ch utbildningsnivån i samhället - bidra till att bredda intresset för ch delaktighet i kulturlivet - systematiskt arbeta med läsfrämjande insatser Långsiktiga mål 2017 Alla deltagare upplever att de är nöjda med helheten. Det dagliga arbetet kännetecknas av en psitiv anda, där all persnal bidrar till helheten, samt att all persnal verkar för ett gtt värdskap ch bemötande. Verksamhet utöver kärnverksamheten utvecklas ch förutsättningar skapas för människr sm behöver speciella satsningar för att kmma vidare till studier eller arbete. Vi vill förbättra ch utveckla dialgen ch utbytet med mvärlden, lkalt/glbalt. Vi vill aktivt arbeta för att utveckla demkrati, med balans mellan rättigheter ch skyldigheter. Långsiktig strategi En flkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behv ch tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla, deltagare sm persnal, kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens prpsitin 2005/06:192, beskriver vår övergripande strategi för kärnverksamheten. Vår visin Våra mål/verksamhetsidé Vår värdegrund Att göra skillnad ch därigenm bidra till Regin Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. En kvalitetsstyrd regin- Skapa förutsättningar för kunskapsutvecklingen genm studier ch upplevelser med fkus ch inriktning på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv. Alla deltagare sm medarbetare erbjuds möjligheten att utvecklas genm verksamheten på Grimslövs flkhögskla. Se verksamhetsmråden bilaga 1 fastställda för flkbildningen: Bildning & sammanhang-tillgänglighet & delaktighet- Medbrgare & civilsamhälle- Arbetsliv & livslångt lärande- Kultur & kreativitet Respekt för människan-team Grimslöv/Trygghet-Empati-Ansvar- Meningsfull kunskap 13

14 Respekt för människan Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Vi ser varje individs behv ch de sm möter ss känner förtrende ch trygghet. Vi möter varandra med mtanke ch respekt. Vi uppskattar varandras insats ch har ett öppet klimat. Vi lär ss hela tiden ch arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga flkbildning. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kmmer våra deltagare bäst tillgd. 14

15 Centrumövergripande/verksamhetsövergripande Perspektiv 1. Deltagare/Medbrgare 2. Medarbetare 3. Verksamhetsutveckling 4. Eknmi Vårt nuläge - Behv av tydligare infrmatin ch känsla av ökad delaktighet ch gemenskap - Behv av mer upplevt inflytande, med balans mellan rättigheter ch skyldigheter - Öka samspel i vardagen - Utveckla förståelse för alla yrkeskategrier - Utveckla förståelse för uppdraget, TEAM Grimslöv - Ergnmianpassa arbetsplatser - Möjlighet till mer dialg - Tydligare infrmatin inför beslut - Fler beslut med tydlig miljöaspekt - Utveckla strukturerad ch kvalitativ marknadsföring i de medier där våra presumtiva deltagare finns Vi har idag en eknmi i balans. Våra viktigaste mål 2015 Aktiviteter öka tydligheten i all infrmatin öka persnalens samspel ch förståelse av varandras vardag utveckla perspektivbyte öka deltagarnas nöjdhet Speakupday eller Open Space i september, då startskttet går för att hitta balans mellan rättigheter ch skyldigheter frivilligt delta i våra lika råd (elevkåren skapar exempelvis matråd, miljöråd ch aktivitetsråd) närvara ch delta på gemensamma aktiviteter ch samkväm vid sklstart ges gemensam infrmatin enligt läsårstarten 1415 nsdagsfika med sklledning alla kursdeltagare svarar samtidigt ch gemensamt på enkäter berömma varandra mer/uppmuntra ch uppmärksamma det psitiva ergnmianpassa datrarbetsplatser erbjuda hjälp när kllegr behöver tänka till innan jag säger att jag har så mycket att göra (bidra till gd arbetsmiljö) skapa en definitin ch gemensam bild av Team Grimslöv lyssna färdigt ch försöka förstå andra perspektiv ansvara för att sprida ch ta del av gemensam infrmatin att öka känslan av delaktighet att ha frtsatt eknmisk balans att utveckla marknadsföringen erfarenhetsutbyte ex. på persnalmöten öka antalet gemensamma persnalmöten möjliggöra marknadsförare utfrma kampanjplan skapa förutsättningar för att schemabrytande aktiviteter såsm studiebesök mm kan supprtas av service (ramar/skriftlig dkumentatin) satsa på varandra ch på vår arbetsmiljö, gemensamt ch individuellt Skapa förutsättningar för frtsatt balans genm att: fylla internatet fylla kurserna alla yrkeskategrier frtsätter ta ansvar för att kurserna fylls (presentatin av kurs, gd mat, välstädade lkaler vid intervju/besök) hitta nya uppdragsutbildningar ha fkus på minskade/ej ökade fasta avgifter ch dess verkan på bkslut all persnal tar del av den eknmiinfrmatin sm ges på First Class 15

16 Styrkrt 2015 Styrtal Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål Deltagare/Medbrgare Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs flkhögskla 95 % nöjda deltagare Över 97% nöjda deltagare 100% nöjda deltagare 2. Medarbetare Vår förståelse för varandras vardag ch mer samspel Upplevt behv av ökad förståelse, mer samspel ch perspektivutbyte Vår upplevelse av förståelse ch samspel i vardagen har ökat Datrarbetsplatser är ergnmianpassade Bristande anpassning Utökat antal anpassade datrarbetsplatser 3. Verksamhetsutveckling Frtsätta utveckla sammanhängande ch samarbetande delenheter Fler kntaktytr mellan lika yrkeskategrier behövs för att skapa ökad förståelse ch samspel Vi skapar förutsättningar för att alla upplever ökad förståelse för varandra ch samspelar i vardagen, ex att schemabrytande aktiviteter fungerar ch att en specialkstplicy mejslas fram Alla upplever förståelse för varandra ch samspelar i vardagen Alla har fått möjlighet att ergnmianpassa sin datrarbetsplats Vi har skapat förutsättningar för att alla upplever en utökad förståelse för varandra ch samspelar i vardagen Utveckla digitalt system för att anmäla övernattning på internat Inget digitalt system Digitalt system Fullt fungerande digitalt system 4. Eknmi Nllresultat i bkslut Har en hållbar eknmi i nuläget. Vi lever ett år i taget. Uppnå ett nllresultat Uppnå ett nllresultat Riktvärde för deltagarantagning läsåret Vi har inte fullt ut klarat alla riktvärden Uppfylla 95% av alla riktvärden Uppfylla 100 % av alla riktvärden 16

17 Aktivitetsplan Aktivitet Förväntad effekt *Utvärdering av verksamheten All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad i deltagarnas ch varandras vardag All persnal bidrar till att vi uppfyller våra riktvärden Gfhsk 2/ Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Över 97 % % nöjda deltagare Upplevd ökad stlthet ch viktig del av helheten Upplevd hög kvalitet på allt Nllresultat i bkslutet Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Över 97 % % nöjda deltagare Vår upplevelse av förståelse ch samspel i vardagen har ökat Alla upplever förståelse för andra yrkeskategrier ch samspelar i vardagen Attraktin presumtiva deltagare = stabil eknmi ch valmöjlighet i antagningsprcessen Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Ger möjlighet till en eknmisk satsning Fördjupad förståelse för hur våra riktvärden påverkar hela verksamheten Ger möjlighet till en eknmisk satsning Nllresultat i bkslutet Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Resurser: A. Tid egen rganisatin B. Intern expertresurs C. Investering Svårighetsgrad = inte svårt 5 = svårt * Utvärdering av verksamheten läsåret sker främst i frm av 2 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsbkslut till Regin Krnberg ch kvalitetsredvisning samt verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. 17

18 Sammanfattning av periden januari-april 2015 Vårterminens verksamhet 2015 ch aktiviteter har bland annat kännetecknats av: frtsatt upplevd hög undervisningskvalitet prduktin (antal utförda deltagarveckr) ligger i strt sett enligt plan smmarkurser ch höstens deltagare kmmer enligt plan att medföra en prduktin av deltagarveckr på ttalt ca 105 %. - se sida 7 praktik ch prjektveckr miljödag öppet hus kmbinerades med flkhögsklans dag ch elevförbundsfest minskad beläggning mt plan på Ekhagen kurs ch knferens under jan-mar både externt ch internt arbete pågår för att lkalanpassa i frm av talett ch dusch på varje rum ch därmed skapa en större attraktivitet frtsatt arbete med att utveckla den upplevda kvaliteten på internatet upptakt med framtagande av en digital anslagstavla för våra deltagare minskad budget gör att renveringen av Nyas källarplan är reducerad i mfattning jämfört med ursprungsplan planering utbildningsdag på Grimslövs flkhögskla för kckar från annan flkhögskla friskvårdsdag för persnal från CLV (HF gav massage, föreläsningar ch aktiviteter) intranet - utveckling av en startsida på elevdatrerna intensifierad marknadsföring för att nå fler presumtiva deltagare intervjuer ch besök av presumtiva deltagare planering för efterarbetsveckr ch en tjänstefördelning för nästkmmande läsår 1516 ökat tydligheten i all infrmatin genm att bland annat ha samlad infrmatin till nya deltagare vid läsårsstart ch fredagsinfrmatin (tillsammans med utvecklingsarbete av en internatflder innehållande matnyttig infrmatin av lika slag) 18

19 1. Deltagare/Medbrgare Lägesrapprt för 2015 Inrapprterad verksamhet fram till: Sklkd: Sklnamn: GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA Rapprten avser den verksamhet sm bedrivs med statsbidrag enligt - Vlymbidrag = kurstyp 1,2,3, 10, 11 ch 18 - Språkschabln = kurstyp 1,2,3 ch 18. Beräknat utifrån deltagare i Hk12, dagar/5 ch studiemfattning (hel/del). - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR Redvisat till SCB Redvisad verksamhet 49,6% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 113 Redvisat till SCB 123,60 Redvisad verksamhet 109,4% Extra platser - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 83 Redvisad verksamhet 0,00% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 0,00 19

20 Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs flkhögskla Vårens deltagarenkät visar att 95 % av våra deltagare är mycket nöjda eller nöjda med helheten ch 5 % svarar att de varken är nöjda eller missnöjda. Kmmentarerna visar på lika förbättringsförslag sm vi ska analysera ch ta till ss, så att vi kan nå delmålet 97 %:s nöjdhet. All persnal är helt fantastisk ps2 ni är en jättebra skla, men ni måste förbättra eran marknadsföring så ni når ut till fler! dsss2 Jag skulle kunna tänka mig att jbba på Grimman i framtiden, härliga människr i en underbar miljö, ibland med inslag av en frän dft från landet! Några exempel på upplevda utvecklingsmråden ur deltagares/elevers perspektiv: - större gym - vlleyplan ute - lkalanpassning av köksdelar på internat ch ljudislering - skötsel av utemiljön - mer variatin på maten - bredare ch tydligare marknadsföring 20

21 Plicy för deltagarantagning Om en sökande inte blir antagen till sitt förstahandsval ska ansökan snarast vbf till alla berörda kursansvariga för vidare behandling av de kurser sm är sökta. Därefter lämnas ansökningsbesked till expeditinen sm skickar ett "gemensamt" besked till den sökande. (viktigt att den sökande får besked) Om den presumtiva/e deltagaren har svårare allergier eller behv av specialkst (med specialkst avses kst sm tillhandahålls av religiösa ch medicinska skäl), tar kursansvarig/a kntakt med restaurangchefen före beslut m antagning. Grundregeln är att kursansvarig/kurslaget inte tar in några deltagare sm är under 18 år. För eventuella undantag skall rektr kntaktas ch beslut tas sedan av rektr. Sökande sm inte fyllt 18 år vid läsårsstart, är inte aktuella sm internatare. Kursansvarig/a är extra nga med sökande mellan år då det gäller bakgrundsfakta ch eknmiska möjligheter. Hälsdeklaratin fylls i/används vid samtliga antagningar. Persnlig intervju med sökande genmförs alltid före antagning. En fysisk intervju på plats pririteras. 21

22 På allmän kurs ska minst 75 % av de deltagare sm antas vara s.k. internatare. Särskilda kurser har ett mål på minst 90 %. (Funktinsnedsättning i det nutida samhället undantaget) Internatets alla platser skall vid terminsstart vara fyllda innan det kan vara aktuellt att "utlkalisera" några internatare till ex. Ekhagen. För att kursen med säkerhet erbjuds nästkmmande läsår, måste 90 % av riktvärdet för antalet deltagare på kursen vara uppfyllt. Överintag sker alltid för att säkerställa deltagarantalet på kursen ch på sklan. Intervjuer/Övernattning mm Om presumtiva deltagare har följeslagare med sig ch kmmer långväga ifrån till intervjun står sklan för övernattning/mat. Ses sm en gd marknadsföring! Kurslaget/kursföreståndaren meddelar detta m/när frågan kmmer upp från den presumtiva deltagaren. Om internatrum inte är lediga, sker övernattningar på Ekhagen. Ekhagen interndebiterar sedan sklan. Milersättning till inskrivna deltagare utgår endast m deltagaren hämtats eller lämnats till/efter intervju. Sklans minibuss skall i första hand användas! Ersättning utgår inte m vår nuvarande deltagare enbart medverkat/arbetat vid intervju eller elevförbundsfest, eftersm detta ses sm en del av alla de skldagar sm ska fullgöras. 22

23 - Presumtiva deltagare kallade till intervju betalar inget för övernattning eller mat. Kstnaden, 150 kr/persn, regleras mellan sklan/ekhagen/restaurangen. - Deltagare sm går på sklan ch ska b på Ekhagen har deltagarpris! (när internatet är fullt). - Besökare till våra deltagare, erbjuds bende på Ekhagen för endast 150 kr/natt inklusive frukst. - Besökare till våra deltagare, sm istället väljer att övernatta enstaka gånger på internatet, betalar inget för övernattningen. Ansvarig deltagare skriver upp övernattande gäst på internatet, senast dagen innan övernattningen eller senast klckan 11 på fredagar. Önskas mat för besökaren debiteras det enligt gällande deltagarpris. - Gamla deltagare sm har presentatin ex. på en kurs ch övernattar - här regleras kstnaden mellan kursen ch Ekhagen i nuläget 150 kr/natt inklusive frukst. - Deltagare inskriven på krtkurs betalar enligt gällande deltagarpris/dag. - Tur 2 ska alltid b på Ekhagen ch betalar i nuläget 150 kr per persn ch natt på Ekhagen exklusive all mat. - Externa föreläsare belastar kursen med gällande marknadspris på Ekhagen. 23

24 2. Medarbetare Vår förståelse för varandras vardag ch samspelandet arbetar vi med kntinuerligt. Vi planerar för lika perspektivbyten under höstens APT (perspektivbyten finns med sm en fast punkt tillsammans med "idéer, tankar & förslag med kvalitetsaspekt ). Att vi är varandras förutsättningar ch glädjen för både sina egna ch andras framgångar på sklan, samtalar vi kring helt enkelt att känna tacksamhet över att få vara en del av helheten. All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad på lika viktiga sätt i deltagarnas ch varandras vardag! För att frtsätta arbetet med framför allt värdegrunden har all persnal två inplanerade heldagar i juni, kring vår värdegrund tillsammans med trivsel- ch kmmasammanaktiviteter. Vi har under vårperiden minskat inköpt/inhyrd kmpetens till förmån för vår egen fast anställda persnals kmpetens. Arbetet med utökade antal anpassade datrarbetsplatser har stannat av, eftersm energi, budget ch prin istället har lagts på lkalanpassningar av lika slag. 24

25 Persnalrelaterade nyckeltal Grimslövs Flkhögskla 2.1 Nävartid ch frånvartid 1 GFH Jan-april 2015 Jan-april 2014 A Närvartid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs ch knf Övertid Fyllnadstid Närvar (ej arb prd) Facklig ledighet 16 8 C Frånvartid Sjukfrånvar Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kmpledig Föräldraledighet Ttalsumma Analys kmmentar: Inga större avvikelser mt planerad bemanning. Två långtidssjukskrivningar har stark påverkan på vår lilla enhet, men efter april månad visar prgnsen att vi inte har några långtidssjukskrivningar. 1 Närvartimmarna ch frånvartimmarna avser vad sm är registrerat utbetalningsdatumet ch är därmed faktiskt utförda närvartimmar frånvartimmar föregående månad. 25

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/14

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/14 PROTOKOLL Gfhsk 3/14 2014-09-26 JUSTERAT 2014-09-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 3/14 Tid: 26 sep 2014 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/14

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/14 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/14 Tid: 6 maj 2014 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie Jönsson-Neckö (s)

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/12

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/12 PROTOKOLL Gfhsk 2/12 2012-05-10 JUSTERAT 2012-05-10 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/12 Tid: 10 maj 2012 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter:

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/12

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/12 PROTOKOLL Gfhsk 4/12 2012-11-06 JUSTERAT 2012-11-06 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/12 Tid: 6 nv 2012 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/13

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/13 JUSTERAT 2013-11-05 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/13 Tid: 5 november 2013 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer