Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15"

Transkript

1 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie ledamöter: Olf Björkmarker (S) rdf Carina Bengtssn (C) vice rdf Jakim Phlman (S) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Bdil Tallerfrs, Birgitta Nilssn ch studeranderepresentant Alexander Gaihede 13 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet ch de närvarande presenterade sig. 14 Föredragningslistan Föredragningslistan, gdkännes. 15 Adjungering 16 Val av prtklljusterare samt justeringsdatum att jämte rdföranden utse Carina Bengtssn till att justera prtkllet. Justering av prtkllet beslutas ske den 26 maj 2015.

2 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Senaste prtkllet Beslut att prtkllet från gdkännes. Ärendet Senaste styrelseprtkllet från Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna prtkllet. 18 Rektrs ch biträdande rektrs rapprt Biträdande rektr ch rektr rapprterar m: Uppdragsutbildningar ch smmarkurser Genmförda ch bkade kurser: - Svenska för utländsk vårdpersnal - 2 grupper, varav en genm Regin Krnberg. Den andra gruppens utbildning genmfördes i samarbete med företaget Mntic. - Tre hälsdagar är planerade ch beställda, en under våren ch två under hösten. - Samverkanskurs genmfördes i nvember med ca 25 deltagare, tre dagar med övernattning (Synskadades förening). - Samverkanskurs planeras i september, ca 10 deltagare, två dagar med kursinnehåll, där vi har undervisning i Sciala medier (Psriasisföreningen). Under hösten 2015 erbjuder vi hälsdagar med tema: - Mindfulness - 2 dagars utbildning med övernattning, sm ges vid tre lika tillfällen - Rustat ch Rik - 2 dagars utbildning med övernattning, sm ges vid två lika tillfällen - Stresshantering, meditatin ch yga, 1 dag - Mental träning med inslag av mindfulness/yga ch fysiska aktiviteter Övrigt - Etableringskurs för nyanlända med 6 deltagare (januari-maj). Ttalt har vi ansökt m 20 platser under 2015, ej beslutade (beslutet kmmer i juni). - Möjlighet för ss att vara aktörer inm Plugin 2.0, år, nyanlända. Eknmi Intäkter ch utgifter är i balans. Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna

3 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Ur vardagen ett axplck ur vardagen från smått till strt KVALITETSARBETE: Riskbedömning av våra verkstäder är beställd. Kanter ch kajaker har kmpletterats Årsrapprt ch verksamhetsberättelse till FBR 2014 från Grimslövs flkhögskla-klar i juniarbetet är påbörjat Delårsbkslut klart Tak på Ekhagen samt på sklbyggnaden är delvis mlagt Renvering av Nya Elevhemmets källare är igångsatt Gymmets köksdel kmmer att rivas ut för att ge mer plats Efter brandtillbud kmmer Ekhagens brandsäkerhet att utredas Tbaksavvänjningskurs avslutad Huvudsemestrar 2015 är fastställda Prcess för nytt arbetstidsavtal för pedagger är igångsatt Turism ch Hälsa/Friskvård i Idre för vinterutbildning Prjektering för beachvlleyplan Allmän kurs Mtin/Idrtt i Rmme/Brlänge för minivinterutbildning Persnal på brandskyddsutbildning Persnal på matmässan i Växjö Pedagg på facklig utbildning i Stckhlm AfterWrk på Ekhagen Byggmöten KHD till Brås studieresa Miljökmmittémöten Turism på Turmässan Götebrg Miljöeftermiddag med föreläsning I hörsalen följt av lika praktiska ch teretiska wrkshpar i grupper Implementering av NetPublicatr Planering för nytt administrativt system Turism ch Hälsa/Friskvård på Spa i Varberg Persnalmassageerbjudande Verksamhetsutvecklingsgrupp på planeringsresa Ergnmi utbildning i köket för kökspersnalen ch vaktmästare Påsklv Urvals- ch antagningskriterier framtagna Husmöten Inspiratinsmöte Destinatin Åsnen, Urshult Studiebesök på Furubdas ch Österlens flkhögskla Elevförbundsmöte Turism ch Hälsa/Friskvård har haft prjektveckr Persnal på Avantikurs Elevförbundsfest, Öppet hus samt Flkhögsklans dag KHD vernissage Alvesta Intervjuer av presumtiva deltagare Klädbytardag på Grimslövs flkhögskla Matrådsmöten Servicemöte Turism kant/kajak på Åsnen Underlagen till kursredvisningar utlagda till berörda Matrikeluppgifter deltagare är uppdaterade

4 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Växjö Pride 4-10 maj 2015 där Grimslövs flkhögskla deltg i paraden Frtbildning: Utmaningar på kmpetensförsörjningsmrådet ch strategier för att möta dem Deltagarenkät 2 (v.18-19) Studieresr bl.a. Alicante, Berlin ch Blekinge Turism frskajak Mörrumsån Turism på vandring Gemensam städdag på elevhemmen Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 20 Delårsbkslut april 2015 enligt Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 21 Revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Beslut att styrelsen beslutar att gdkänna revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Ärendet Revidering av läsårstider enligt bilaga 1 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna revidering av läsårstider enligt bilaga 1

5 PROTOKOLL Gfhsk 2/ JUSTERAT Renvering av Ekhagen kurs ch knferens enligt bilaga 2 Beslut att styrelsen beslutar att gdkänna renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Till nästa styrelsemöte beslutas: att styrelsen ger i uppdrag till rektr att ta fram en kstnadsberäkning på nya inventarier att rektr tar fram en plan för ökad beläggning Ärendet Renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna renvering av Ekhagen kurs ch knferens innefattande att skapa egen talett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen enligt bilaga 2 Sammanträdestider 2015 Beredning: Via mail Styrelsemöte: 22 sep heldag (start 08.15) 19 nv, Övrigt 24 Ordförande avslutar mötet Vid prtkllet Uffe Tannerfalk Justeras Olf Björkmarker Carina Bengtssn datum: datum:

6 bilaga 1 Förslag till nytt beslut på läsårstider för 1516 vilket innebär att vi flyttar påsklvet från tidigare beslutade vecka 12 till vecka 13 enligt nedan, så att det överensstämmer med Växjö ch Alvesta. Läsårstider Grimslövs flkhögskla Höstterminen Tur Sklstart ht måndag 24 augusti Julavslutning Fredag 18 december Vårterminen H/F vt Måndag 4 januari Sklavslutning Fredag 27 maj Helgdagar: Trettndedag Jul 6 jan, Långfredagen 25 mars, Kristi himmelsfärds dag trsdag 5 maj Klämdag: Fredag 6 maj Höstlv v Sprtlv v Påsklv v 13 (efter Påsk)

7 bilaga 2 Ekhagen vid Grimslövs flkhögskla På uppdrag av sklans rektr Uffe Tannerfalk har en enkel utredning/kstnads-bedömning gjrts för att skapa egen talett med dusch till 33 rum på Ekhagen. Kstnadsbedömningen uppgår till 7 miljner krnr i kstnadsläge maj-15. Vilket ger en hyresökning med krnr/år för Ekhagen. Vid genmförande skall investeringen tas med i reginens samlade investeringsplan för 2016 ch framåt. Cnny Axelssn Fastighetschef Varför vi ska lkalanpassa Ekhagen Kurs ch Knferens med talett ch dusch på alla rum: Finns en uppfattning inm Regin Krnberg m att vi lägger inte våra möten på Ekhagen eftersm alla rum inte har talett ch dusch. Regin Krnberg minskar restider ch resekstnader m Ekhagen bkas istället för att bka andra externa aktörer. Pengarna stannar i Regin Krnberg m Ekahagen bkas. Destinatin Åsnen, kan nyttja Ekhagen ch därmed bidra till ett gtt liv i ETT LIVSKRAFTIGT LÄN. Föreningen Destinatin Åsnen har sm syfte att, tillsammans med alla sm br ch verkar i mrådet, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenmrådet. Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destinatin i Småland, Sverige ch övriga Eurpa ch man är på gd väg använde Landstinget Krnberg kr till kurser ch knferenser utanför vår kncern, se nästa sida, inklusive reseersättningar, men exklusive chefsmöten på Knserthuset. Tyvärr går det inte skilja på vad sm är tjänsteresr ch utbildning då det redvisas tillsammans. Skulle ex. lågt räknat, 5 % av denna summa, d.v.s kr, istället användas för möten ch kmpetensutveckling förlagt på Ekhagen Kurs ch Knferens, räknar vi direkt med en besparing för regin Krnberg på halva den summan eftersm Ekhagen är ett mer prisvärt alternativ än många andra externa knferensanläggningar ch dessutm minskar restid, traktamenten ch pengarna stannar dessutm inm vårt egna Regin Krnberg Resultaträkning ch bkningssammanställning enligt nedan.

8 bilaga 2 Kurser ch knferenser 2014 inm Landstinget Krnberg Mtpart Extern Organisatin Lt Krnberg Bkdat 2014 Fri Kddel (flera bjekt) Exkl Chefsmöten Radetiketter Utfall Ack Budget Ack 43 - Kstn ers naturaförmåner Traktamenten Bilersättningar Andra kntanta ersättningar Övr kstnadsers B - Kstn ers naturaförmåner Övriga persnalkstnader Utbildning Kursavgift / knferens Handledning Övr kstn vid utb B - Utbildning BB - Utbildning Resekstnader Kst lgi, Sverige Kst lgi, utlandet 0-9 Ttalsumma

9 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År 2012 Skriv Ut 0 Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

10 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År 2013 Skriv Ut 0 Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

11 bilaga 2 Resultaträkning Regin Krnberg Enhet: 0808 Ekhagen Perid: År Bkningssammanställning Skriv Ut Knferensgäster: 2086 st 1666 st 1430 st Måltider: 4083 st 3002 st 2762 st Övernattningar: 4719 st 1334 st 2678 st Inkl Prjekt RESULTAT Samtliga TKR Ack Ack D Helår I övernattningar har vi räknat med långtidsbende. När det gäller måltider har vi räknat in middag, lunch ch frukst. Vi har inte räknat med Hälskraftsuppdrag eller SMF (studiemtiverande flkhögsklekurs) i knferensgäster. 0 Utfall Budget Avvikelse Budget Ttala intäkter varav Landsstingsersättning Kstn för persnal & förtr valda Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid Kstn ers naturaförmåner Pensinskstnader Sc and avg enl lag avtal Övriga persnalkstnader Ombkning kstnader Aktiverat arbete för egen räkn Köp av verks., varr & tjänster Köp av vård Off finans pr vård Tandvård Utbildning Trafik Verksamhetsanknutna tj Läkem, sjukv art med matr Material varr Lämnade bidrag Ankmstreg/tilläggsbudg Övriga verksamhetskstnader Övriga kstnader Ttala kstnader DRIFTNETTO Resultat utanför verksamhet RESULTAT

12 DELÅRSRAPPORT APRIL 2015 FÖR GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE 12

13 Vårt uppdrag/inriktning Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3 prfiler/inriktningar samt möjligheten att studera flexibelt ch de särskilda kurserna. I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Regin Krnbergs hälsplicy, ska vi skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs flkhögskla till gynnsam kunskaps- ch persnligutveckling, samt möjligheten att utvecklas tillsammans. Fkus ligger på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv sm ska genmsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges ckså redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Vi ska: - bidra till att stärka ch utveckla demkratin - bidra till att göra det möjligt för människr att påverka sin livssituatin ch skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen - bidra till att utjämna utbildningsklyftr ch höja bildnings- ch utbildningsnivån i samhället - bidra till att bredda intresset för ch delaktighet i kulturlivet - systematiskt arbeta med läsfrämjande insatser Långsiktiga mål 2017 Alla deltagare upplever att de är nöjda med helheten. Det dagliga arbetet kännetecknas av en psitiv anda, där all persnal bidrar till helheten, samt att all persnal verkar för ett gtt värdskap ch bemötande. Verksamhet utöver kärnverksamheten utvecklas ch förutsättningar skapas för människr sm behöver speciella satsningar för att kmma vidare till studier eller arbete. Vi vill förbättra ch utveckla dialgen ch utbytet med mvärlden, lkalt/glbalt. Vi vill aktivt arbeta för att utveckla demkrati, med balans mellan rättigheter ch skyldigheter. Långsiktig strategi En flkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behv ch tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla, deltagare sm persnal, kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens prpsitin 2005/06:192, beskriver vår övergripande strategi för kärnverksamheten. Vår visin Våra mål/verksamhetsidé Vår värdegrund Att göra skillnad ch därigenm bidra till Regin Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. En kvalitetsstyrd regin- Skapa förutsättningar för kunskapsutvecklingen genm studier ch upplevelser med fkus ch inriktning på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv. Alla deltagare sm medarbetare erbjuds möjligheten att utvecklas genm verksamheten på Grimslövs flkhögskla. Se verksamhetsmråden bilaga 1 fastställda för flkbildningen: Bildning & sammanhang-tillgänglighet & delaktighet- Medbrgare & civilsamhälle- Arbetsliv & livslångt lärande- Kultur & kreativitet Respekt för människan-team Grimslöv/Trygghet-Empati-Ansvar- Meningsfull kunskap 13

14 Respekt för människan Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Vi ser varje individs behv ch de sm möter ss känner förtrende ch trygghet. Vi möter varandra med mtanke ch respekt. Vi uppskattar varandras insats ch har ett öppet klimat. Vi lär ss hela tiden ch arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga flkbildning. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kmmer våra deltagare bäst tillgd. 14

15 Centrumövergripande/verksamhetsövergripande Perspektiv 1. Deltagare/Medbrgare 2. Medarbetare 3. Verksamhetsutveckling 4. Eknmi Vårt nuläge - Behv av tydligare infrmatin ch känsla av ökad delaktighet ch gemenskap - Behv av mer upplevt inflytande, med balans mellan rättigheter ch skyldigheter - Öka samspel i vardagen - Utveckla förståelse för alla yrkeskategrier - Utveckla förståelse för uppdraget, TEAM Grimslöv - Ergnmianpassa arbetsplatser - Möjlighet till mer dialg - Tydligare infrmatin inför beslut - Fler beslut med tydlig miljöaspekt - Utveckla strukturerad ch kvalitativ marknadsföring i de medier där våra presumtiva deltagare finns Vi har idag en eknmi i balans. Våra viktigaste mål 2015 Aktiviteter öka tydligheten i all infrmatin öka persnalens samspel ch förståelse av varandras vardag utveckla perspektivbyte öka deltagarnas nöjdhet Speakupday eller Open Space i september, då startskttet går för att hitta balans mellan rättigheter ch skyldigheter frivilligt delta i våra lika råd (elevkåren skapar exempelvis matråd, miljöråd ch aktivitetsråd) närvara ch delta på gemensamma aktiviteter ch samkväm vid sklstart ges gemensam infrmatin enligt läsårstarten 1415 nsdagsfika med sklledning alla kursdeltagare svarar samtidigt ch gemensamt på enkäter berömma varandra mer/uppmuntra ch uppmärksamma det psitiva ergnmianpassa datrarbetsplatser erbjuda hjälp när kllegr behöver tänka till innan jag säger att jag har så mycket att göra (bidra till gd arbetsmiljö) skapa en definitin ch gemensam bild av Team Grimslöv lyssna färdigt ch försöka förstå andra perspektiv ansvara för att sprida ch ta del av gemensam infrmatin att öka känslan av delaktighet att ha frtsatt eknmisk balans att utveckla marknadsföringen erfarenhetsutbyte ex. på persnalmöten öka antalet gemensamma persnalmöten möjliggöra marknadsförare utfrma kampanjplan skapa förutsättningar för att schemabrytande aktiviteter såsm studiebesök mm kan supprtas av service (ramar/skriftlig dkumentatin) satsa på varandra ch på vår arbetsmiljö, gemensamt ch individuellt Skapa förutsättningar för frtsatt balans genm att: fylla internatet fylla kurserna alla yrkeskategrier frtsätter ta ansvar för att kurserna fylls (presentatin av kurs, gd mat, välstädade lkaler vid intervju/besök) hitta nya uppdragsutbildningar ha fkus på minskade/ej ökade fasta avgifter ch dess verkan på bkslut all persnal tar del av den eknmiinfrmatin sm ges på First Class 15

16 Styrkrt 2015 Styrtal Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål Deltagare/Medbrgare Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs flkhögskla 95 % nöjda deltagare Över 97% nöjda deltagare 100% nöjda deltagare 2. Medarbetare Vår förståelse för varandras vardag ch mer samspel Upplevt behv av ökad förståelse, mer samspel ch perspektivutbyte Vår upplevelse av förståelse ch samspel i vardagen har ökat Datrarbetsplatser är ergnmianpassade Bristande anpassning Utökat antal anpassade datrarbetsplatser 3. Verksamhetsutveckling Frtsätta utveckla sammanhängande ch samarbetande delenheter Fler kntaktytr mellan lika yrkeskategrier behövs för att skapa ökad förståelse ch samspel Vi skapar förutsättningar för att alla upplever ökad förståelse för varandra ch samspelar i vardagen, ex att schemabrytande aktiviteter fungerar ch att en specialkstplicy mejslas fram Alla upplever förståelse för varandra ch samspelar i vardagen Alla har fått möjlighet att ergnmianpassa sin datrarbetsplats Vi har skapat förutsättningar för att alla upplever en utökad förståelse för varandra ch samspelar i vardagen Utveckla digitalt system för att anmäla övernattning på internat Inget digitalt system Digitalt system Fullt fungerande digitalt system 4. Eknmi Nllresultat i bkslut Har en hållbar eknmi i nuläget. Vi lever ett år i taget. Uppnå ett nllresultat Uppnå ett nllresultat Riktvärde för deltagarantagning läsåret Vi har inte fullt ut klarat alla riktvärden Uppfylla 95% av alla riktvärden Uppfylla 100 % av alla riktvärden 16

17 Aktivitetsplan Aktivitet Förväntad effekt *Utvärdering av verksamheten All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad i deltagarnas ch varandras vardag All persnal bidrar till att vi uppfyller våra riktvärden Gfhsk 2/ Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Över 97 % % nöjda deltagare Upplevd ökad stlthet ch viktig del av helheten Upplevd hög kvalitet på allt Nllresultat i bkslutet Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Över 97 % % nöjda deltagare Vår upplevelse av förståelse ch samspel i vardagen har ökat Alla upplever förståelse för andra yrkeskategrier ch samspelar i vardagen Attraktin presumtiva deltagare = stabil eknmi ch valmöjlighet i antagningsprcessen Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Ger möjlighet till en eknmisk satsning Fördjupad förståelse för hur våra riktvärden påverkar hela verksamheten Ger möjlighet till en eknmisk satsning Nllresultat i bkslutet Deltagare/Medbrgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Eknmi Resurser: A. Tid egen rganisatin B. Intern expertresurs C. Investering Svårighetsgrad = inte svårt 5 = svårt * Utvärdering av verksamheten läsåret sker främst i frm av 2 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsbkslut till Regin Krnberg ch kvalitetsredvisning samt verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. 17

18 Sammanfattning av periden januari-april 2015 Vårterminens verksamhet 2015 ch aktiviteter har bland annat kännetecknats av: frtsatt upplevd hög undervisningskvalitet prduktin (antal utförda deltagarveckr) ligger i strt sett enligt plan smmarkurser ch höstens deltagare kmmer enligt plan att medföra en prduktin av deltagarveckr på ttalt ca 105 %. - se sida 7 praktik ch prjektveckr miljödag öppet hus kmbinerades med flkhögsklans dag ch elevförbundsfest minskad beläggning mt plan på Ekhagen kurs ch knferens under jan-mar både externt ch internt arbete pågår för att lkalanpassa i frm av talett ch dusch på varje rum ch därmed skapa en större attraktivitet frtsatt arbete med att utveckla den upplevda kvaliteten på internatet upptakt med framtagande av en digital anslagstavla för våra deltagare minskad budget gör att renveringen av Nyas källarplan är reducerad i mfattning jämfört med ursprungsplan planering utbildningsdag på Grimslövs flkhögskla för kckar från annan flkhögskla friskvårdsdag för persnal från CLV (HF gav massage, föreläsningar ch aktiviteter) intranet - utveckling av en startsida på elevdatrerna intensifierad marknadsföring för att nå fler presumtiva deltagare intervjuer ch besök av presumtiva deltagare planering för efterarbetsveckr ch en tjänstefördelning för nästkmmande läsår 1516 ökat tydligheten i all infrmatin genm att bland annat ha samlad infrmatin till nya deltagare vid läsårsstart ch fredagsinfrmatin (tillsammans med utvecklingsarbete av en internatflder innehållande matnyttig infrmatin av lika slag) 18

19 1. Deltagare/Medbrgare Lägesrapprt för 2015 Inrapprterad verksamhet fram till: Sklkd: Sklnamn: GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA Rapprten avser den verksamhet sm bedrivs med statsbidrag enligt - Vlymbidrag = kurstyp 1,2,3, 10, 11 ch 18 - Språkschabln = kurstyp 1,2,3 ch 18. Beräknat utifrån deltagare i Hk12, dagar/5 ch studiemfattning (hel/del). - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR Redvisat till SCB Redvisad verksamhet 49,6% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 113 Redvisat till SCB 123,60 Redvisad verksamhet 109,4% Extra platser - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 83 Redvisad verksamhet 0,00% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 0,00 19

20 Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs flkhögskla Vårens deltagarenkät visar att 95 % av våra deltagare är mycket nöjda eller nöjda med helheten ch 5 % svarar att de varken är nöjda eller missnöjda. Kmmentarerna visar på lika förbättringsförslag sm vi ska analysera ch ta till ss, så att vi kan nå delmålet 97 %:s nöjdhet. All persnal är helt fantastisk ps2 ni är en jättebra skla, men ni måste förbättra eran marknadsföring så ni når ut till fler! dsss2 Jag skulle kunna tänka mig att jbba på Grimman i framtiden, härliga människr i en underbar miljö, ibland med inslag av en frän dft från landet! Några exempel på upplevda utvecklingsmråden ur deltagares/elevers perspektiv: - större gym - vlleyplan ute - lkalanpassning av köksdelar på internat ch ljudislering - skötsel av utemiljön - mer variatin på maten - bredare ch tydligare marknadsföring 20

21 Plicy för deltagarantagning Om en sökande inte blir antagen till sitt förstahandsval ska ansökan snarast vbf till alla berörda kursansvariga för vidare behandling av de kurser sm är sökta. Därefter lämnas ansökningsbesked till expeditinen sm skickar ett "gemensamt" besked till den sökande. (viktigt att den sökande får besked) Om den presumtiva/e deltagaren har svårare allergier eller behv av specialkst (med specialkst avses kst sm tillhandahålls av religiösa ch medicinska skäl), tar kursansvarig/a kntakt med restaurangchefen före beslut m antagning. Grundregeln är att kursansvarig/kurslaget inte tar in några deltagare sm är under 18 år. För eventuella undantag skall rektr kntaktas ch beslut tas sedan av rektr. Sökande sm inte fyllt 18 år vid läsårsstart, är inte aktuella sm internatare. Kursansvarig/a är extra nga med sökande mellan år då det gäller bakgrundsfakta ch eknmiska möjligheter. Hälsdeklaratin fylls i/används vid samtliga antagningar. Persnlig intervju med sökande genmförs alltid före antagning. En fysisk intervju på plats pririteras. 21

22 På allmän kurs ska minst 75 % av de deltagare sm antas vara s.k. internatare. Särskilda kurser har ett mål på minst 90 %. (Funktinsnedsättning i det nutida samhället undantaget) Internatets alla platser skall vid terminsstart vara fyllda innan det kan vara aktuellt att "utlkalisera" några internatare till ex. Ekhagen. För att kursen med säkerhet erbjuds nästkmmande läsår, måste 90 % av riktvärdet för antalet deltagare på kursen vara uppfyllt. Överintag sker alltid för att säkerställa deltagarantalet på kursen ch på sklan. Intervjuer/Övernattning mm Om presumtiva deltagare har följeslagare med sig ch kmmer långväga ifrån till intervjun står sklan för övernattning/mat. Ses sm en gd marknadsföring! Kurslaget/kursföreståndaren meddelar detta m/när frågan kmmer upp från den presumtiva deltagaren. Om internatrum inte är lediga, sker övernattningar på Ekhagen. Ekhagen interndebiterar sedan sklan. Milersättning till inskrivna deltagare utgår endast m deltagaren hämtats eller lämnats till/efter intervju. Sklans minibuss skall i första hand användas! Ersättning utgår inte m vår nuvarande deltagare enbart medverkat/arbetat vid intervju eller elevförbundsfest, eftersm detta ses sm en del av alla de skldagar sm ska fullgöras. 22

23 - Presumtiva deltagare kallade till intervju betalar inget för övernattning eller mat. Kstnaden, 150 kr/persn, regleras mellan sklan/ekhagen/restaurangen. - Deltagare sm går på sklan ch ska b på Ekhagen har deltagarpris! (när internatet är fullt). - Besökare till våra deltagare, erbjuds bende på Ekhagen för endast 150 kr/natt inklusive frukst. - Besökare till våra deltagare, sm istället väljer att övernatta enstaka gånger på internatet, betalar inget för övernattningen. Ansvarig deltagare skriver upp övernattande gäst på internatet, senast dagen innan övernattningen eller senast klckan 11 på fredagar. Önskas mat för besökaren debiteras det enligt gällande deltagarpris. - Gamla deltagare sm har presentatin ex. på en kurs ch övernattar - här regleras kstnaden mellan kursen ch Ekhagen i nuläget 150 kr/natt inklusive frukst. - Deltagare inskriven på krtkurs betalar enligt gällande deltagarpris/dag. - Tur 2 ska alltid b på Ekhagen ch betalar i nuläget 150 kr per persn ch natt på Ekhagen exklusive all mat. - Externa föreläsare belastar kursen med gällande marknadspris på Ekhagen. 23

24 2. Medarbetare Vår förståelse för varandras vardag ch samspelandet arbetar vi med kntinuerligt. Vi planerar för lika perspektivbyten under höstens APT (perspektivbyten finns med sm en fast punkt tillsammans med "idéer, tankar & förslag med kvalitetsaspekt ). Att vi är varandras förutsättningar ch glädjen för både sina egna ch andras framgångar på sklan, samtalar vi kring helt enkelt att känna tacksamhet över att få vara en del av helheten. All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad på lika viktiga sätt i deltagarnas ch varandras vardag! För att frtsätta arbetet med framför allt värdegrunden har all persnal två inplanerade heldagar i juni, kring vår värdegrund tillsammans med trivsel- ch kmmasammanaktiviteter. Vi har under vårperiden minskat inköpt/inhyrd kmpetens till förmån för vår egen fast anställda persnals kmpetens. Arbetet med utökade antal anpassade datrarbetsplatser har stannat av, eftersm energi, budget ch prin istället har lagts på lkalanpassningar av lika slag. 24

25 Persnalrelaterade nyckeltal Grimslövs Flkhögskla 2.1 Nävartid ch frånvartid 1 GFH Jan-april 2015 Jan-april 2014 A Närvartid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs ch knf Övertid Fyllnadstid Närvar (ej arb prd) Facklig ledighet 16 8 C Frånvartid Sjukfrånvar Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kmpledig Föräldraledighet Ttalsumma Analys kmmentar: Inga större avvikelser mt planerad bemanning. Två långtidssjukskrivningar har stark påverkan på vår lilla enhet, men efter april månad visar prgnsen att vi inte har några långtidssjukskrivningar. 1 Närvartimmarna ch frånvartimmarna avser vad sm är registrerat utbetalningsdatumet ch är därmed faktiskt utförda närvartimmar frånvartimmar föregående månad. 25

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Vad är ett hållbart evenemang?

Vad är ett hållbart evenemang? Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University f Agricultural Sciences Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- ch jrdbruksvetenskap Vad är ett hållbart evenemang? Eurvisin Sng Cntest i Malmö våren

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer