E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28"

Transkript

1 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas

2 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del Prjektgrupp... 5 Prjektets externa kmmunikatin... 6 Slutsats... 6 Slutrapprt Webb... 9 Uppdraget... 9 Effektkartläggning... 9 Arbetsgrupp Wrkshp för att ta fram syftet Rita effektkarta Wrkshp kring effektkartan med referensgruppen Intervjuer ch ett diskussinsmöte Prttyper Referensgruppen Styrgruppen RLG Användartester Rekmmendatiner Ansvar Fas två: dela prjektet i två? En ansvarig för E-campus Plicy för digital kmmunikatin Viktiga dkument Bilaga webb 1: Syfte, effektmål ch målgrupper för E-campus Bilaga webb 2: Prttyp för fas två Bilaga webb 3: Kravspecifikatin Bilaga webb 4: Enkätfrågr Slutrapprt Servicecenter Sammanfattning Grundläggande infrmatin m prjektet Prjektets slutresultat i förhållande till prjektmål Uppföljning av prjektutförandet Utvärdering av implementerad lösning Redvisning prjektkstnader APPENDIX 1: Intervjuer med studenter för e-campusprjektet APPENDIX 2: Effektkarta utifrån effektmål angående kmmunikatin APPENDIX 3: Användartest för e-campusprjektet maj-juni

3 Inledning Utifrån den förstudie m Digitalt Campus/E-Campus sm färdigställdes september 2012 presenterades för RLG ett förslag på hur ett väl fungerande E-Campus är berende av en väl fungerande samrdning på plats vid våra campus. E-Campus föreslgs bygga på en nära kppling mellan ett fysiskt Servicecenter sm hanterar frågr ch stöd i en första linje både på plats vid campus ch på plats via webb. Följande bild presenterades för RLG vid förstudiens avlämnande. I uppbyggnadsskedet föreslgs i september 2012 särskilda insatser för respektive del, webb ch servicecenter: Webbdelen behövde ses över utifrån samrdning mellan flera system ch målgruppen registrerade studenter: Studentprtal, miun.se, Mdle, UB/LRC:s webb Från e-campussidan skall man enkelt kunna ställa frågr till MIUN (=Servicecenter). Man kan chatta, e-psta, ringa till Servicecenter. Man kan enkelt ta del av vilken service ch utrustning MIUN erbjuder på campus ch via webben, man kan grupparbeta via Adbe Cnnect, nå sitt schema ch nå blanketter, söka bland MIUN:s filmer (MuTube) ch söka litteratur (Prim). Här finns ett kalendarium med nyheter. Från e-campussidan skall studenten kunna lgga in till sin utbildningsmiljö samtidigt sm den infrmatin sm bör ligga lättillgänglig ch öppen bör finnas på en öppen första sida. Servicecenter behövde fkusera på rganisering ch byggnatin utifrån det förslag till funktin sm förstudien presenterade; att Servicecenter är till för studenter, anställda ch besökare där svar på följande frågr ch service erbjuds: 3

4 Att hitta på campusrten ch på universitetet Får svar på allmänna frågr m studier ch utbildningsstöd Hjälp med grundläggande IT-frågr MIUN-krtet Laddning av utskriftsknt Studieintyg Tipsar m bende på rten inför campusträffar Tentamensutlämning Parkeringstillstånd Utlån av material, t.ex. diktafner, laptps, kamerr, mikrfn m.m. Försäljning av kntrsmaterial ch prfilprdukter Utlån av skåpnycklar till de skåp sm finns på campus Brschyrer ch infrmatinsmaterial samt blanketter Infrmatin via mnitrer m vad sm händer på Campus idag, busstider m.m. Lkalbkning för externa Studiebesök Knferenssupprt Övrigt sm institutiner ch administrativa enheter samt studenter önskar skall finnas tillgängligt centralt. MIUN:s ansikte utåt med infrmatinsmaterial m MIUN:s frskning t.ex. vid en utställningsyta i entrén. RLG gdkände förslaget med två delprjekt men med tillägget att en mindre prcent skulle läggas in för en samrdnande funktin. Viktigt var att hålla fast vid helhetsbilden så att inte delprjekten svävade ut till separata delar varför en samrdning mellan prjektdelarna behövdes. Även en närmare kppling med Frntdeskprjektet önskades. Följande skiss över prjektrganisatinen är tagen från prjektplanen för arbetet sm skulle kmma att benämnas Fas 1, vilket startade december 2012 ch slutade augusti

5 Prjektplan E-Campus del 2 Ett utdrag från prjektplanen: Prjektmål Knkretisering av det förslag till E-Campus sm föreslås i delrapprt 1 med målet att hösten 2013 kunna starta Mittuniversitetets E-Campus. Omfattning/avgränsning Prjektledarna har att i nära samarbete med berörda avdelningar sm Kmmunikatinsavdelning, ITavdelning, Campusservice, Studentcentrum, Biblitek/LRC ch studentkår samt angränsande prjekt driva utvecklingen framåt mt ett E-Campus, sm när prjekttiden är slut skall vara integrerad i den rdinarie verksamheten. Studentprtal, Lärplattfrm ch Studentsidr på miun.se samt biblitekets webb är grunden för E-Campus tillsammans med Frntdeskprjektet ch Servicecenterfunktinen. Berende på hur verksamheten inm E-Campus kmmer att fungera kan en förändring ske inm nuvarande rganisatinsstruktur. Därför har prjektgruppen att föra en nära dialg med prjektets styrgrupp RLG ifall ett förslag till ny rganisatin kring E-Campus växer fram. I prjektet ingår ckså att integrera den frntdeskfunktin sm utvecklats inm ITM:s Frntdeskprjekt. Summering Med det ursprungliga målet att samrdna en enhetlig bild av Mittuniversitetets närvar via webben syftar delprjekt 2 till att vid höstterminstart 2013 ha en grundläggande E-Campusfunktin sm därefter frtsätter att utvecklas för att MIUN år 2015 skall ha ett etablerat ch väl fungerande E- Campus med natinell lyskraft. Prjektgrupp Bdil Wik (UB), ansvarig delprjekt E-Campus Webb Malin Styrman (STU), ansvarig delprjekt Servicecenter Erika Byberg (STU), delprjekt Servicecenter Catarina Karlssn, ansvarig Frntdeskprjektet Cathrine Berggren (UB), prjektsamrdnare E-Campus Prjektgruppen har träffats regelbundet var 14:e dag för avstämningsmöten. Arbetsgrupp webb Bdil Wik (UB), ansvarig delprjekt E-Campus Webb Kicki Strandh, Kmmunikatinschef Bengt Nilssn, Webbkrdinatr Krister Hlm, Webbredaktör Prjektets Referensgrupp Referensgruppen har bestått av representanter från utbildning, förvaltning, biblitek/lrc ch från studentkår samt skyddsmbud. Referensgruppen har samlats vid två tillfällen under vårterminen. Prjektets beställare Ola Lindberg, verksamhetschef LRC 5

6 Prjektets styrgrupp Rektrs Ledningsgrupp Prjektets externa kmmunikatin Vi har regelbundet infrmerat m hur prjektet frtlöpt via vår blgg ch via prjektsidan Slutsats I denna rapprt visar vi på arbetet sm har gjrts under prjekttiden ch de förslag vi kmmit fram till vad gäller den frtsatta implementeringen. Campusfrågan sm utreddes parallellt med prjektet medförde att Servicecenterplaneringen fick en längre startsträcka än planerat. Vi har trts det lyckats kmma så pass långt att vi har en första Servicecentergrupp sm nu står i startgrparna för igångsättande av ett Servicecenter Light, vilket innebär att de bemannar en första linje för inkmmande frågr till MIUN via en utvecklad kntaktsida på MIUN:s webbplats. Webbdelen har arbetat nära med Kmmunikatinsavdelningen vilket varit avgörande för det utförliga ch genmarbetade förslag sm delprjekt webb presenterar i denna rapprt. Frntdeskprjektet har ingått i prjektgruppen ch utgjrt en viktig kppling till akademins sedan ett par år utbyggda första linje. Krt sammanfattat föreslår Prjektgruppen följande vad gäller den frtsatta implementeringen i syfte att ett etablerat ch väl fungerande digitalt campus skall finnas år Den del av prjektet sm rör studenternas webb har egentligen inte så många beröringspunkter med Servicecenterdelen. Kan man i fas två dela prjektet i två prjekt? 1. Prjekt Servicecenter: implementerar Servicecenter på Mittuniversitetet vilket innebär persnalfrågr ch byggnatiner. På webben berörs bara de sidr Servicecenter har behv av (se bilaga ett). De webbsidr sm berörs kmmer att främst befinna sig på miun.se ch man behöver samarbeta nära med Kmmunikatin kring dem. 2. Prjekt E-campus: det sm rör den samlade webben för studenter ch eventuellt ckså Mdle blir ett annat prjekt. Detta blir ett rendlat webbprjekt. Prjektet bör ha representanter från LRC, Servicecenter ch Kmmunikatin med i både arbetsgrupp ch referensgrupp. 1 Mittuniversitetets utbildningsstrategi

7 Fördelen med att dela prjekten blir att man kan kncentrera sig på en klart avgränsad uppgift per prjekt ch att det blir färre sm behöver hållas infrmerade m allt ch därmed blir det färre möten. Nackdelen är att man förmdligen inte kan dela på samma referensgrupp (eller kan man mötas just kring det?). En persn bör vara ansvarig för E-campus. En webb är aldrig klar, mvärlden förändras, det kmmer ständigt nya frågr sm behöver utredas ch det krävs kntinuitet för att arbetet ska bli bra utfört. Att ha en eller flera ansvariga för delwebben E-campus är en förutsättning. Bra vre det m man redan i prjektets fas två kunde hitta någn sm kan frtsätta hålla i detta även när prjekttiden är slut. Användbarhet ch tillgänglighet för funktinshindrade bör vara centralt. Persnen ska Samarbeta med andra persner ch avdelningar på Mittuniversitetet kring detta: lärare, fakulteter, studenter, LRC, kmmunikatin, IT, biblitek ch så vidare. Eventuellt hålla ihp en referensgrupp. Samla ihp nyheter, infallsvinklar ch idéer från alla håll ch på så sätt kntinuerligt hålla E- campus aktuellt. Intervjua användare (både studenter ch lärare) ch testa det sm läggs ut så att vi satsar på rätt saker ch ser till att det vi skapar verkligen fungerar. Hålla i utvecklingen av innehåll ch funktiner, inte då tekniskt utan mer utifrån vad ska utvecklas, var det placeras, hur det fungerar ihp med det sm finns sedan tidigare ch hur det ska fungera ihp med miun.se på bästa sätt. Förmedla detta till utvecklarna (IT) / arbeta tillsammans med dem kring detta. Hålla efter navigatin ch struktur så det blir användarvänligt ch vara en kntrllinstans för nya sidr så det inte drar iväg ch blir för många att vanigatinen blir svår att överblicka. Se till att innehåll är tillgängligt för funktinshindrade. Hålla kll på språket att det är lättförståeligt ch knsekvent (så att till exempel samma funktin inte får lika namn på lika ställen). Arbeta med sökbarheten så användaren sm helst söker i sökrutan hittar det den söker. I månadsskiftet ktber/nvember 2013 ska Servicecenter Fas 1 vara igång. Vilket innebär att frågr sm inkmmer via mail ska kunna besvaras eller vidarebefrdras till secnd line 2. Utbildning av persnal ch kmmer i ch med detta att kunna genmföras. 2 Secnd line = andra servicefunktiner så sm Frntdesk, Helpdesk, Bibliteket m.fl. 7

8 Prjektet har kmmit fram till att Nilex ska vara det ärendehanteringssystem sm ska råda. Licenser för detta finns att tillgå så i första skedet behöver inga nya licenser köpas in. Telefnnummer för Servicecenter finns tillgängligt så när bemanningen är på plats ch i behv av gemensamt nummer så går det att aktivera. Användartest har visat att även m studenterna uttrycker ett litet missnöje så hittar de ändå länken Student ch vägen in. Vi tar därför brt Lgga in från startsidan ch har bara en länk Student. Själva inlggningen till nuvarande Studentprtalen placeras direkt på sidan miun.se/student. På sikt kan vi möjligen fundera på en tydligare väg in från startsidan men det är svårt i dagsläget att ha en inlggningsruta där eftersm inlggning kan vara lika för studenter ch persnal. Vi frtsätter bygga strukturen under enligt plan. När vi flyttar in studenternas innehåll på Liferay (nuvarande Studentprtalen) kmmer detta innehåll få en betydligt bättre expnering. Vi kan lägga de nya kntaktmöjligheterna till Servicecenter under Kntakt. Användarstudier visar att det är rätt tänkt. En intressant sak att följa upp i fas två är hur bra puffen till kntaktsidan syns Vanliga frågr (FAQ) ska slutföras i en enklare frm inm fas 1 men i fas två behöver funktinen undersökas ch förbättras. Huruvida Servicecenter frtsättningsvis ska heta Servicecenter finns det inget beslut m. Huruvida webbingången skall heta E-Campus eller Digitalt Campus har diskuterats i prjektgruppen ch med referensgrupp samt med studenter. Vi anser att sm arbetsnamn för hela prjektet är det k med benämningen E-Campus men sm ingång på webben fungerar Student bättre. För att ytterligare förstå innebörden av vårt förslag ber vi er att ta del av respektive delprjekts slutrapprtering sm redvisas i kapitlen sm följer. Vi har valt att ta med så mycket sm möjligt av det material vi prducerat under prjektets gång för att underlätta spridning av de resultat vi fått fram i användarstudier ch liknande. Detta för att göra materialet känt ch m möjligt undvika att andra prjekt/avdelningar gör m ett arbete sm redan har gjrts. 8

9 Slutrapprt Webb Prjektansvarig: Bdil Wik Uppdraget Citat från prjektplanen: Uppdraget innebär initialt att förutsättningslöst kartlägga ch inventera hur universitetets lika webbingångar kan mtsvara bilden av ett digitalt campus. Därefter följer en genmförandefas i syfte att nå ett grundläggande digitalt campus start ht Definitin av E-campus ch digitalt campus: Att skapa en likvärdig campusfunktin via Internet liksm via våra fysiska campus, där studenter kan ha tillgång till likvärdig service, stöd ch kmmunikatin avsett m de söker upp lärsätet via Internet eller via att fysiskt besöka ss. Studentprtal, Lärplattfrm ch Studentsidr på miun.se samt biblitekets webb är grunden för E-Campus tillsammans med Frntdeskprjektet ch Servicecenterfunktinen. Två faser Prjektet km fram till att dela upp utvecklingen av E-Campus i två faser. Den första fasen blev klar höstterminen Då hade vi ett Servicecenter-light i funktin vilken samrdnar kntakten med studenten via webb/e-pst/chatt/telefn i en första linje. För webbdelen innebar fas ett att vi skapade de sidr sm ett Servicecenter-light behöver samt utredde vad sm behövs för att skapa en bra webb för studenter, ett E-campus. Den här rapprten gäller fas ett. Fas två innebär en full implementering av Servicecenter ch E-campus. Detta kräver längre tid för utveckling: Lkalisering 2016 påverkar Servicecenter. En rad funktiner ska utvecklas på Liferay (nuvarande Studentprtalen) ch det tar tid. Mycket infrmatin ska flyttas från miun.se till Liferay ch där möta den integrering sm är på gång mellan lärplattfrm ch studentprtal. Effektkartläggning I början av prjektet kntaktade Bdil Wik (delprjektledare) Kicki Strandh på kmmunikatinsavdelningen. Kicki Strandh föreslg effektkartläggning sm en bra metd för att ta reda på vad sm behöver göras. Kmmunikatin hade erfarenheter av metden sm är en vanlig ch etablerad metd vid webbutveckling. ( ) Den så kallade effektkartan ger ss ett syfte med arbetet kring studenternas infrmatin ch kmmunikatin på webben. Den ska utgöra ett underlag sm vi kan jbba utifrån. 9

10 Vilken nytta ska vi skapa för verksamheten? Det är lättare att skapa lösningar ch se m de är bra m man vet syftet. Vi behöver ckså mätpunkter för att kntrllera att det färdiga resultatet utför det vi tänkt ss. Känner man inte till målgrupperna ch deras behv så gissar man ch då kan man kmma att lägga ner tid på lösningar ingen vill ha. I fallet effektkartläggning talar vi inte m vanliga målgrupper typ distansstudenter, nya studenter, utan mer m beteenden, rller sm man kan ha. En ch samma persn kan ha lika beteenden vid lika tillfällen. Arbetsgrupp Vi bildade en arbetsgrupp bestående av Kicki Strandh, Bengt Nilssn ch Krister Hlm från Kmmunikatin ch Bdil Wik sm delprjektledare. Gruppen km med tiden att då ch då utökas med fler medlemmar. Först km Cathrine Berggren med för att vi skulle få med ett perspektiv från LRC ch Servicecenter. Ola Lindberg var ckså med på vissa möten sm till exempel de wrkshpar vi hade kring prttyperna. Anna-Lena Bystedt (MKV) km med sm lärarrepresentant under wrkshparna kring prttyperna. Wrkshp för att ta fram syftet I en effektkartläggning ingår att initialt sätta ett mål. Vad är meningen med Mittuniversitetets infrmatin ch kmmunikatin mellan lärsäte ch studenter? Vi rdnade en wrkshp. Några chefer deltg men ckså andra viktiga persner, till exempel var en studentrepresentant med. Bengt Nilssn ch Kicki Strandh höll i wrkshpen. Vi diskuterade ckså målgrupper, mätpunkter ch pririteringar. Syftet vi km fram till var: Skapa närhet genm en samlad digital ingång ch studiemiljö. Rita effektkarta Med wrkshpen sm utgångspunkt började Bengt Nilssn ch Bdil Wik att rita en effektkarta. Kartan kmpletterades av Cathrine Berggren ch ckså Ola Lindberg km med många synpunkter. Wrkshp kring effektkartan med referensgruppen Vi rdnade samma wrkshp sm van med referensgruppen men i förkrtad frm via videlänk. Vi försökte ckså redgöra för vad en effektkarta är ch hur man arbetar med den. Det blev väldigt teretiskt ch mötet var inte lyckat. Vi insåg att en effektkarta är ett internt redskap för en arbetsgrupp ch man kan inte presentera den på ett möte. En referensgrupp vill ha någt knkret att tycka till m. Slutsatsen var att det hade varit bättre att vänta tills en prttyp fanns innan referensgruppen km in. 10

11 Intervjuer ch ett diskussinsmöte För att slutföra en effektkarta behöver man ha kntakt med användare för att se m man är på rätt spår. Bdil Wik genmförde 11 intervjuer med studenter samt ett diskussinsmöte med lärare. Inte så lätt att hitta frivilliga studenter Det var inte så lätt att hitta frivilliga studenter till intervjuerna ch senare till användartesterna. Frmulär på webben gav bara ett napp. Kllegr på bibliteket hjälpte till med flera studenter. Ett jättelikt e-pstutskick gav bara tre intervjuer. Flera inbkade studenter gav återbud eller bara uteblev från sin tid. Studenter är upptagna människr. Kan det finnas någt lättare sätt att göra detta på i framtiden? Kan man använda enkäterna sm ändå ligger på webbplatsen ch lägga till frågr i dessa m man kan tänka sig att delta. I så fall kan man lämna sin e-pstadress. Kan man ha en budget sm tillåter att man anlitar externt företag för detta? Resultat ch slutsatser Studentintervjuerna visade att studenterna upplevde Studentprtalen sm sin. Så frt man km till miun.se letade man efter inlggningen ch sedan var man framme. Den infrmatin sm finns under missar man ftast. Det blev tydligt för ss att studenternas webb var Studentprtalen ch att det är den vi bör arbeta vidare med. Mittuniversitetets sökfunktin behöver infgas ckså på prtalen. Mbila gränssnittet är inte helt väntat allt viktigare. Ett Servicecenterbör inte placeras bakm inlggning eftersm det ckså vänder sig till ännu inte registrerade studenter. Lärarna framhöll ckså hur viktigt det är att vi sklar in nya studenter i de system ch strukturer vi har samt att det är viktigt att vi ckså kmmunicerar med ännu inte antagna ch registrerade studenter. Helpdesk ch Servicecenter är lätt att blanda ihp. Vi behöver en lösning på det. E-campus Vad ska studentingången på webben heta? Studenterna på intervjuerna var inte särskilt entusiastiska över förslaget att den skulle få ett namn sm E-campus. De letade istället efter Lgga in. Det viktigaste är att man hittar sin ingång. Lgga in vre en möjlighet men då stänger vi ute ännu inte antagna ch registrerade studenter. Mittuniversitetet har dessutm lika inlggningar för persnal ch studenter vilket gör det hela mer kmplicerat. Namn i stil med E-campus är svåra att förstå. Vi beslöt kalla ingången enbart Student ch sedan i användartestet se hur det fungerar. Det fungerade (se nedan). Vi skapar alltså ett E-campus men kallar det inte så på webbplatsen. 11

12 Studentinfrmatin på webben Vi beslöt att på längre sikt flytta all studentinfrmatin över till Liferay (nuvarande Studentprtalen). Vi knstaterade att det rör sig m mycket infrmatin ch den hinner inte flyttas över före hösten. Detta arbete flyttade vi därför över till fas två. Däremt beslöt vi göra en rdentlig städning på under fas ett. Krister Hlm har arbetat med detta. I framtiden när man klickar på Student bör man först kmma till sidr med infrmatin man inte behöver lgga in för att se. Inlggningen bör ligga tydligt på sidan. När man lggar in utökas sidan med persnaliserat innehåll (mina resultat, mitt schema ). Prttyper Steget efter intervjuerna var att arbeta kring prttyper. Ganska snart hamnade Servicecenters kntaktvägar under Kntakt. Meningen är att ckså lärare ch allmänhet ska kunna ställa frågr ch Kntakt verkade vara bästa valet för detta. Användartestet visade ckså så småningm att vi gjrt ett riktigt val, den här typen av kntaktvägar hittar man nrmalt under en länk Kntakt på många webbplatser så det är vad användarna förväntar sig. Prttyperna visade den marbetade Kntakt-sidan hur studentsidrna skulle kunna se ut till hösten, samt hur vi tänkt ss studentingången när all infrmatin ch alla funktiner för studenter flyttar in på nuvarande Studentprtalen (sm då byter namn). Vi arbetade med dessa dels i arbetsgruppen utökad med Anna-Lena Bystedt (MKV) ch Ola Lindberg, dels i referensgruppen. Prttyperna visades ckså för Anders Hallberg ch Thmas Berg på IT-avdelningen sm var psitiva. Referensgruppen Vi hade fyra möten med referensgruppen. Det första ägde rum rätt tidigt i prjektet ch var bara en infrmatin m vad det var sm var på gång. Det andra mötet var presentatinen av effektkartan sm nämns van. De sista två mötena utgick från prttyper ch de var ckså fysiska möten. De mötena gav mycket infrmatin ch många bra idéer. Styrgruppen RLG Vi hade klara prttyper att visa lagm tills vi skulle presentera prjekten för RLG den 13 maj. De gdkände att vi frtsatte prjektet sm vi tänkt. Användartester Det man gör är inte alltid samma sak sm det man säger. För att se m en webbplats verkligen fungerar räcker det inte att bara fråga användare, man behöver testa webbplatsen. Det vill säga man ger ett antal vanligt förekmmande uppgifter att lösa till ett antal användare ch ser vad sm händer. 12

13 Användartestet mfattade bara de sidr sm ska vara klara till hösten. Användartest av den nya kmmande studentwebben får genmföras i fas 2. Inför användartestet överförde vi prttyperna till webben så att man verkligen kunde presentera studenterna för webbsidr att klicka runt på. Alla sidr hade inte innehåll men tillräckligt för att genmföra en test. Resultat Användartestet visade att även m studenterna uttrycker ett litet missnöje så hittar de ändå länken Student ch vägen in. Vi tar därför brt Lgga in från startsidan ch har bara en länk Student. Själva inlggningen till nuvarande Studentprtalen placeras direkt på sidan miun.se/student. På sikt kan vi möjligen fundera på en tydligare väg in från startsidan men det är svårt i dagsläget att ha en inlggningsruta där eftersm inlggning kan vara lika för studenter ch persnal. Vi frtsätter bygga strukturen under sm vi tänkt. När vi flyttar in studenternas innehåll på Liferay (nuvarande Studentprtalen) kmmer detta innehåll få en betydligt bättre expnering. Vi kan lägga de nya kntaktmöjligheterna till servicecenter under Kntakt. Det är rätt tänkt. Vanliga frågr ska slutföras i en enklare frm men i fas två behöver funktinen undersökas ch förbättras. En intressant sak att följa upp i fas två är hur bra puffen till kntaktsidan syns. Rekmmendatiner I bilaga ett finns syfte, effektmål ch målgrupper för E-campus. Bilaga två innehåller en prttyp för E-campus. I bilaga tre Kravspecifikatin/åtgärder för fas 2 i E-campusprjektets webbdel finns en detaljerad lista över vad fas två bör mfatta. En enkätundersökning ska genmföras före åtgärder genmförs ch sedan en gång till efter för att se effekten. I bilaga fyra finns de enkätfrågr sm ska mäta att effektmålen uppfylls. Ansvar Den nya sidan för Kntakt liksm ligger på miun.se ch är därmed Kmmunikatins ansvar i samarbete med Servicecenter. Fas två: dela prjektet i två? Den del av prjektet sm rör studenternas webb har egentligen inte så många beröringspunkter med Servicecenter-delen. Kan man i fas två dela prjektet i två prjekt? 13

14 1. Prjekt Servicecenter. Implementerar Servicecenter på Mittuniversitetet vilket innebär persnalfrågr ch byggnatiner. På webben berörs bara de sidr Servicecenter har behv av (se bilaga ett). De webbsidr sm berörs kmmer att främst befinna sig på miun.se ch man behöver samarbeta nära med Kmmunikatin kring dem. 2. Prjekt E-campus. Det sm rör den samlade webben för studenter ch eventuellt ckså Mdle blir ett annat prjekt. Detta blir ett rendlat webbprjekt. Prjektet bör ha representanter från LRC, Servicecenter ch Kmmunikatin med i både arbetsgrupp ch referensgrupp. Fördelen med att dela prjekten blir att man kan kncentrera sig på en klart avgränsad uppgift per prjekt ch att det blir färre sm behöver hållas infrmerade m allt ch därmed blir det färre möten. Nackdelen är att man förmdligen inte kan dela på samma referensgrupp (eller kan man mötas just kring det?). En ansvarig för E-campus En webb är aldrig klar, mvärlden förändras, det kmmer ständigt nya frågr sm behöver utredas ch det krävs kntinuitet för att arbetet ska bli bra utfört. Att ha en eller flera ansvariga för delwebben E-campus är en förutsättning. Bra vre det m man redan i prjektets fas två kunde hitta någn sm kan frtsätta hålla i detta även när prjekttiden är slut. Användbarhet ch tillgänglighet för funktinshindrade bör vara centralt. Persnen ska Samarbeta med andra persner ch avdelningar på Mittuniversitetet kring detta: lärare, fakulteter, studenter, LRC, kmmunikatin, IT, biblitek ch så vidare. Eventuellt hålla ihp en referensgrupp. Samla ihp nyheter, infallsvinklar ch idéer från alla håll ch på så sätt kntinuerligt hålla E-campus aktuellt. Intervjua användare (både studenter ch lärare) ch testa det sm läggs ut så att vi satsar på rätt saker ch ser till att det vi skapar verkligen fungerar. Hålla i utvecklingen av innehåll ch funktiner, inte då tekniskt utan mer utifrån vad ska utvecklas, var det placeras, hur det fungerar ihp med det sm finns sedan tidigare ch hur det ska fungera ihp med miun.se på bästa sätt. Förmedla detta till utvecklarna (IT) / arbeta tillsammans med dem kring detta. Hålla efter navigatin ch struktur så det blir användarvänligt ch vara en kntrllinstans för nya sidr så det inte drar iväg ch blir för många att vanigatinen blir svår att överblicka. Se till att innehåll är tillgängligt för funktinshindrade. 14

15 Hålla kll på språket att det är lättförståeligt ch knsekvent (så att till exempel samma funktin inte får lika namn på lika ställen). Arbeta med sökbarheten så användaren sm helst söker i sökrutan hittar det den söker. Plicy för digital kmmunikatin Till hösten startar arbetet med en plicy för digital kmmunikatin för Mittuniversitetet. Hur kmmer den att på verka E-campus? Kan det vara lämpligt att persner från E- campusprjektet deltar i arbetet med plicyn på någt vis? Viktiga dkument Det är viktigt att föra vidare infrmatin m vad sm skett inm fas ett i prjektet. Viktiga dkument från webbdelen är: E-campus: delrapprt i prjektet Digitalt Campus ( ), Dnr: MIUN 2012/1602 Intervjuer med studenter för E-campusprjektet, Appendix 1 Effektkartan, Appendix 2 Användartest för E-campusprjektet maj-juni 2013, Appendix 3 15

16 Bilaga webb 1: Syfte, effektmål ch målgrupper för E-campus Syfte Skapa närhet genm en samlad digital ingång ch studiemiljö. Effektmål Det ska bli enklare för studenter att kmmunicera med Mittuniversitetet via webbplatsen. Detta handlar m frum, chatt ch andra kntaktvägar inm Mdle ch utanför. Det ska bli enklare för studenter att få svar på sina frågr via webbplatsen. Detta handlar m att hitta eftersökt infrmatin på webben ch att kunna ställa frågr till ett Servicecenter via e-pst, chatt ch telefn. Studenten ska känna samhörighet med Mittuniversitetet. Studenten känner att den valt rätt universitet ch vill berätta för andra m hur bra det är på Mittuniversitetet. Målgrupper Den aktive ch lärande studenten Jag vill bidra ch kmmunicera med andra. Det här är studenten i lärsituatinen. Den kmmunicerar med lärare ch kurskamrater. Användningsmål Vill snabbt hitta in till prgram ch kurser. Vill samarbeta ch kmmunicera. Deltar i undervisning via webben. Vill bkmärka ch dela sidr. Den uppgiftslösande studenten "Jag vill enkelt hitta det jag letar efter." Den här studenten vill lösa sitt praktiska prblem på egen hand. Användningsmål Vill enkelt kunna klicka sig fram till innehåll. Vill söka efter infrmatinen via en sökfunktin. Vill hitta litteratur för sina studier. Den rådville studenten "Hur gör jag? Hur funkar det här? Jag vet inte hur jag ska ta reda på det här själv!" Det här kan vara en ny student men behöver inte vara det. Studenten behöver vägledning ch kntakt med en annan människa. Användningsmål Vill ha hjälp ch vägledning. Vill registrera sig ch kmma igång med sina studier. Vill få en vi-känsla med Mittuniversitetet. 16

17 Läraren ch administratören Jag vill publicera innehåll ch kmmunicera med studenter. Det här är en lärare sm lägger ut sin kurs i Mdle eller en administratör sm lägger ut infrmatin till studenter på webbplatsen. Användningsmål Vill publicera innehåll ch administrera. Vill kmmunicera med studenter. Vill säkerställa att publicerad infrmatin är krrekt ch aktuell. 17

18 Bilaga webb 2: Prttyp för fas två Efter inlggning hamnar studenten här. En integrering av SP, Mdle ch MIUN:student. 18

19 Bilaga webb 3: Kravspecifikatin En enkät läggs ut på nuvarande prtal.miun.se före det att alla åtgärder lagts ut på webben. Sedan körs samma enkät efter att åtgärderna genmförts. Studenternas innehåll flyttas till nuvarande studentprtalen sm ligger i webbprtalen Liferay. Liferay är uppbyggt av så kallade prtlets, små enheter med innehåll sm kan placeras ut på en webbsida. Skapa en samlad webb för studenter på nuvarande prtal.miun.se Flytta studentsidr från miun.se/student till nuvarande studentprtalen. Se över m det finns mer infrmatin sm bör flyttas in från andra delar av webbplatsen.bibliteket ch LRC har en del till exempel. Skapa en fungerande struktur ch navigatin för dessa sidr ch de funktiner sm redan finns på prtalen. Göra startsidan för studenter ch så många andra sidr sm möjligt nåbara för alla utan inlggning. Vid inlggning visas samma sida men utökat med persnaliserat innehåll (se nedan). Det är viktigt att inte missa detta innehåll så studenten får inte kunna styra m så att den hamnar på annan sida vid inlggning (sm prgramsida). Göra det möjligt för fler att uppdatera sidr på nuvarande studentprtalen ch förenkla det för dem så långt det går. Harmnisera den här delwebben grafiskt med miun.se. En ny variant av startsida behövs där man kan placera viktigt innehåll överst till vänster. Den här delwebben ska göras tillgänglig för funktinshindrade kunna ses med mbiler ch surfplattr (s.k. respnsive web design) ha infrmatin på engelska Expnera föreningsliv, studentkår ch intressanta föreläsningar i syfte att skapa samhörighet. Fundera över m vi ska byta dmännamn till student.miun.se. Testa med användare för att säkra att den här webben fungerar bra. Skapa en förvaltningsplan för detta. Vem är infrmatinsansvarig? Vem tar felärenden? Startsidan Länka till kntaktsidan både före ch efter inlggning. Vid inlggning tillkmmer persnaliserat innehåll på startsidan. För att detta ska synas bra behövs en ny variant av startsida där detta expneras tydligt. Förslag på prtlets för persnaliserat innehåll: 19

20 Prgrammet visas länkat till prgramsidan. Den ska enbart vara synlig m studenten går ett prgram. Länkad lista med avklarade, pågående ch kmmande kurser. Blir listan lång blir den möjlig att fälla upp ch ihp igen. Ntifiering: när någt nytt skett i en kurs visas det på startsidan. Man ska kunna länka sig vidare till kursplan. Man ska kunna länka sig vidare till litteraturlistan för kurser inte minst kmmande kurser. Man ska kunna länka sig vidare till ansvarig lärare ckså för kmmande kurser. Mina resultat: Meddelande m resultat på senaste tentamen visas. Avklarade kurser visas. En länk till ladk för fullständig infrmatin finns. Mitt schema: Dagens schema visas. Mrgndagens schema visas. Aktuella schemaändringar annnseras. Nästa tentamen annnseras. Länk till schemafunktinen visas så man kan få fullständig infrmatin. Mina meddelanden: Dags att registrera på kurs, påminnelse ch länk till registrering visas. Tentamensanmälan, påminnelse ch länk till anmälan visas Utskriftskntt är nästan tmt, påminnelse ch länk till sida där man kan fylla på visas. En ingång i huvudmenyn Mina sidr visas vid inlggning där persnlig infrmatin för den enskilde studenten placeras (schema, ladk, e-pst, tentamensanmälan ch så vidare). En prtlet med samma rubrik finns ckså på startsidan med genvägar till min prfil, mina dkument samt min e-pst. Detta kan eventuellt rdnas på annat sätt, huvudsaken är att man får en bra expnering på startsidan ch att dessa funktiner snarare breder ut sig där än i navigatinen. Sökfunktinen Se till att det finns en bra sökfunktin på studentprtalen, helst samma sm på miun.se. Arbeta med sökrd ch metataggar på enskilda sidr. 20

21 Kntrllera sökkvalité, klickar utan träffar ch liknande. Skapa utvalda träffar för viktiga sidr. Förbättra möjligheten att söka på persn efter funktin ch telefnnummer. Namn ch rumsnummer tillgängliga? Viktigt att man finner lärares rätta e-pst, inte studentprtalens e-pst. Man behöver kunna se att det är en lärare. Införliva möjlighet att söka studenter eller göra den funktinen åtkmlig på lämplig plats. Diverse Hur expnerar vi saker sm händer? Webbseminarier, utställningar med mera? Räcker Facebk? Mycket viktigt att skapa möjlighet för studenten att ta fram kursplan, kursansvarig ch kurslitteraturlistr för både pågående ch kmmande kurser. Länk till ramschema? Kan man länka från studentens prtlet för kurser sm angetts van? Kan man länka från prgramsida? Förbättra frum för köp, sälj, bstadsbyte ch liknande. Mer anslagstavla. Vad göra med frågefrum kring prtalen? Ska vi lägga in dela-knappar på alla sidr? Viktigast på nyhetssidr. URL:ar får inte ändras när sidr flyttas. En länk till bibliteket ska finnas ch följa med överallt. Biblitekets närvar på egen ingång i studentprtalen bör ses över. En möjlighet att kunna fylla på sitt utskriftsknt via webben skapas, men det ska ckså fungera att besöka en disk ch fylla på via persnal. Servicecenters närvar på webben Se över ingången Kntakt i samband med att Servicecenter får en fysisk disk. Bra att kntaktmöjligheterna ligger kvar under kntakt eftersm det är där man letar efter sådant. Servicecenter kan kmma att behöva en särskild sida med infrmatin m till exempel öppettider för den fysiska disken ch placering av diskarna. Rensa brt sidr på webben sm kan ersättas av servicecenter. Frntdesk? Hitta ett verktyg för chatt. Vre bra m det gick att kppla till Nilex. FAQ behöver ses över i detalj ch användartestas igen. Vilka ingångsrubriker bör vara med? Ska vi göra en krtsrtering? Vi behöver trligen ha möjligheten att lägga samma fråga under flera lika ingångar. Vi vill infga en sökruta där man kan söka bland frågrna. Man ska ckså kunna söka inm en viss kategri. Vi behöver göra ett eller flera användartest på vanliga frågr för att se att de fungerar ch att vi valt rätt rubriker. Titta över alla instanser av Vanliga frågr på hela Mittuniversitetets webb ch se m de kan ersättas av det sm Servicecenter bygger upp. 21

22 Fungerar e-pstfrmuläret i praktiken? Välja ett lämpligt chattverktyg sm ckså gärna går att kppla till Nilex. Finns det ytterligare verktyg sm Servicecenter kan kmma att vilja använda? Frum, öppet rum i Adbe Cnnect, guider? Testa med användare för att säkra att de här sidrna/funktinerna fungerar bra. Skapa en förvaltningsplan för detta. Arbeta med Mdle ch prgramwebb LRC har under våren arbetat med många av punkterna nedan ch flera av dem redan är åtgärdade. Arbeta med rekmmendatiner för lärare sm lägger upp kurser i Mdle ch ta särskild hänsyn till tillgänglighet för funktinshindrade. Utbilda lärarna kring hur man bäst lägger ut kurser i Mdle. Arbeta med uppdateringsgränssnittet för lärare så det blir mer tillgängligt för funktinshindrade lärare. Fungerar Mdle tillräckligt bra på mbiler? Skapa plats för tydlig kntaktinfrmatin till kursens lärare med namn, e-pst ch eventuell länk till persnlig sida. Gör en användarundersökning på bara Mdle ch undersök: Upplever studenterna prblem med Mdle ch i så fall vad? Hur (Om) kurser ska presenteras i Mdle när vi har fått igång prtleten för kurser på startsidan på nuvarande Studentprtalen. Hur vi bäst ntifierar studenten när någt nytt hänt i Mdle. Kan liknande länkar i Mdle knsekvent få samma namn i alla kurser så studenterna känner igen sig från kurs till kurs? Kan man annnsera schemaändringar ckså i Mdle? Byte av lkal? Hur många kmmunikatinsvägar kan man lägga in i Mdle innan det skapar förvirring hs studenten? I vilket läge är chatt en bra kmmunikatinsväg? Vad av van är applicerbart på prgramsidr? Skapa frum ckså på prgramsidr? Hur förhindra att prgramsidr blir statiska ch intressanta? Testa med användare för att säkra att Mdle ch prgramwebb fungerar bra. Skapa en förvaltningsplan för detta. 22

23 Vad studenter sagt m Mdle i användarundersökningen för fas 1 Om man har många kurser samtidigt kan man behöva göra kurslistan tydligare ch eventuellt ha en möjlighet att dölja vissa kurser. Ibland syns inte kurser fast lärare sagt de lagt upp dem. Meddelanden m nya händelser i Mdle är någt man kan jbba mer med. Det syns i e-psten men brde ckså synas direkt när man går in i Mdle. Chatt kräver aktiv medverkan, att någn är där ch chattar. Man bör tänka efter innan man kpplar på den funktinen. Kan liknande länkar i Mdle knsekvent få samma namn i alla kurser så studenterna känner igen sig från kurs till kurs? Bra att inte lägga upp för många kmmunikatinsvägar, till sist vet inte studenten vad den ska välja. Bra med länk till öppna grupprum, sm lärare kan man skapa egna i Adbe Cnnect. Läraren måste klla av frum med mera fta. En risk är att studenterna börjar skicka e-pst istället m man inte får svar i Mdle. Knappen nytt diskussinsämne försvinner när man skickar inlägg. Finns det prblem med mbiler ch Mdle? Svårt att hitta via vänster meny? 23

24 Bilaga webb 4: Enkätfrågr Varje fråga åtföljs av ett antal val: Ange i vilken grad du instämmer med nedanstående påståenden, där 1 mtsvarar instämmer inte alls ch 6 (eller 5) mtsvarar instämmer helt. Själva frågrna är markerade i ljusgrått nedan. Det ska bli enklare för studenter att få svar på sina frågr via webbplatsen. Detta handlar m att hitta eftersökt infrmatin på webben ch att kunna ställa frågr till ett Servicecenter via e-pst, chatt ch telefn. 95% av studenterna ska veta vart man vänder sig för att få svar 90% av studenterna ska uppge att de hittar den infrmatin de sökte. 90% av studenterna ska uppge att det är lätt att hitta på webbplatsen Jag hittar den infrmatin jag söker på Mittuniversitetets webb (både studentprtalen ch miun.se). Det är lätt att hitta på webbplatsen (både studentprtalen ch miun.se). Jag vet vart jag skall vända mig när jag behöver få svar på mina frågr. Det ska bli enklare för studenter att kmmunicera med Mittuniversitetet via webbplatsen. Detta handlar m frum, chatt ch andra kntaktvägar inm Mdle ch utanför. 90% av studenterna ska tycka att det är lätt att kmma till tals med sin lärare på kursen. 90% av studenterna tycker att Mdle fungerar bra. Det är lätt att kmma till tals med läraren på min kurs / mina kurser. Min lärplattfrm (Mdle med flera) fungerar bra sm kursverktyg. Studenten ska känna samhörighet med Mittuniversitetet. Studenten känner att den valt rätt universitet ch vill berätta för andra m hur bra det är på Mittuniversitetet. 90% av studenterna ska känna att de är en del av Mittuniversitetet. 24

25 Slutrapprt Servicecenter Prjektansvarig: Malin Styrman Sammanfattning Genm ett fördjupat samarbete mellan den digitala ch den fysiska campusmiljön ska en mera samrdnad kmmunikatin mellan lärsätet ch studenterna etableras. I nära samarbete med delprjekt E-campus webb ch ITM:s frntdeskprjekt ska ett servicecenter upprättas för att tillgdse studenter, persnal ch externa besökare med service ch infrmatin, en s.k. first line. Delprjektet Servicecenter är ett av två delprjekt under prjektet E-campus fas 1. Beställare av delprjekt Servicecenter är Ola Lindberg, verksamhetsledare på LRC ch prjektledare är Malin Styrman, avdelningschef Studentcentrum. Rektrsledningsgrupp var delprjektets styrgrupp ch delprjektet delade referensgrupp med delprjektet, E-campus webb. Målfrmulering: Att i fas 1 ch inför terminsstart HT 2013 upprätta en bemanning sm kan besvara de frågr sm inkmmer via den gemensamma ingången på webben. För att kvalitetssäkra prjektet ch få ev. beslutsunderlag ch beslut tagna så skapades lika frmer av interna rutiner. Avstämningsmöten med webbprjektet, prjektsamrdnare Cathrine Berggren kallar berörda till dessa. Gemensamma referensgruppsmöten tillsammans med webbprjektet. Cathrine Berggren kallar berörda till dessa. Styrgruppsmöten vid behv. Minnesanteckningar upprättades efter varje tillfälle ch mötesdeltagarna förväntades läsa igenm dessa ch kmma med invändningar m missförstånd eller andra fel uppmärksammats. Grundläggande infrmatin m prjektet Prjektets mål Delprjektets Servicecenter mål ändrades när huvudprjektet E-campus ändrade förutsättningar p.g.a. Lkalisering Huvudprjektet delades in två faser, fas 1 ch fas 2. Därmed delades även delprjektet Servicecenter in i två faser. Kstnaderna förväntades bli detsamma men innehållet justerades. I uppdragsbeskrivningen så återfinns följande målfrmulering; Målfrmulering: Att i fas 1, inför terminsstart HT 2013, upprätta en bemanning sm kan besvara de frågr sm inkmmer via den gemensamma ingången på webben. 25

26 Syfte Syftet med detta delprjekt (Fas 1 ch 2) är att upprätta ett servicecenter där studenter, persnal ch externa besökare ska kunna vända sig vid frågr gällande universitetet. Persnalen vid servicecentret ska ha möjlighet att svara på enklare frågr, vara behjälplig i vissa serviceärenden, alternativt hjälpa persnen vidare till rätt instans på universitetet. En huvudinriktning i prjektet är att vi ska slussa frågan vidare ch inte individen. Prjekthistrik December 2012 Malin Styrman får i uppdrag att vara prjektledare för delprjektet Servicecenter Uppdragsbeskrivning Revidering av Uppdragsbeskrivning Studiebesök , Umeå universitet, Skellefteå kmmun ch Luleå tekniska universitet. Prjektplan Styrgruppsmöten , ch Referensgruppsmöten ch Prjektets slutresultat i förhållande till prjektmål Uppföljning av resultat/innehåll Prjektet har inte inm tidramarna fastställt vem eller vilka sm inledningsvis ska arbeta i Servicecenter. Därmed har inte några aktiviteter kring arbetsgruppen kunnat genmföras innan terminsstart HT Nya tidsramar har framkmmit vilket innebär att i månadsskiftet september, ktber 2013 ska arbetsgruppen vara beslutad ch klar. I månadsskiftet ktber, nvember 2013 ska Servicecenter Fas 1 vara igång. Vilket innebär att frågr sm inkmmer via mail ska kunna besvaras eller vidarebefrdras till secnd line 3. Utbildning av persnal ch kmmer i ch med detta att kunna genmföras. Prjektet har kmmit fram till att Nilex ska vara det ärendehanteringssystem sm ska råda. Licenser för detta finns att tillgå så i första skedet behöver inga nya licenser köpas in. Telefnnummer för Servicecenter finns tillgängligt så när bemanningen är på plats ch i behv av gemensamt nummer så går det att aktivera. 3 Secnd line = andra servicefunktiner så sm Frntdesk, Helpdesk, Bibliteket m.fl. 26

27 Huruvida Servicecenter frtsättningsvis ska heta Servicecenter finns det inget beslut m. Uppföljning av prjektplan ch nedlagd tid Delprjektets slutleverans har ej skett enligt prjektplanen, två månaders försening. Arbetet med att tillsätta persnal har varit kmplicerat då det är svårt att hitta befintlig persnal sm har utrymme för detta i sin tjänst. Uppföljning av prjektutförandet Erfarenheter ch iakttagelser Prjektet Servicecenter fas 1 har av många varit ett efterlängtat prjekt, alla har haft en bild på hur ett servicecenter ska kunna fungera på Mittuniversitetet. Många har därmed haft synpunkter ch önskemål på prjektet, engagemanget har varit strt. Prjektledaren flaggade tidigt m en önskan att få göra en förstudie för att ta reda på vad ett servicecenter förväntades kunna åstadkmma. Detta avslgs för att prjektet skulle kunna kmma igång så snart sm möjligt. Budgeten i prjektet har varit för liten, persnalkstnaderna har inte varit beräknade efter verklig kstnad. En annan iakttagelse är valet av styrgrupp, förviss så kräver kanske ett prjekt av den här typen RLG (Rektrs ledningsgrupp) sm styrgrupp. Det är svårt att få tid i RLG ch kmmunikatinen med det styrande rganet kanske inte varit ptimalt. Valet av prjektledare för prjektet kanske inte heller varit helt ptimalt då en linjechef inte alltid haft tid ch möjlighet att vara så engagerad sm denne önskat. Utvärdering av implementerad lösning Prjektet kmmer inte att genmföra någn utvärdering av Servicecenter fas 1. En utvärdering kmmer inte att vara aktuell i fas 1då verksamheten är i sådan liten skala. Däremt kmmer en kntinuerlig uppföljning av arbetet att göras internt för att vidareutveckla verksamheten ch för att slutligen kunna implementera Servicecenter fas 2 27

28 Redvisning prjektkstnader Delprjekt Webb persnalkstnad Delprjekt Servicecenter persnalkstnad Samrdning huvudprjekt persnalkstnad Resekstnader Övriga kstnader SUMMA kstnader SUMMA prjektmedel Ttalt

29 APPENDIX 1: Intervjuer med studenter för e-campusprjektet Bdil Wik våren

30 Intervjuer med studenter Definitin av vad vi talar m: Mittuniversitetets webb är allt på webben sm har Mittuniversitetet sm avsändare ch är till för studenter, det vill säga både miun.se, Studentprtalen samt kurs- ch prgramwebb. Jag intervjuade fem distansstudenter utan träffar ch sex campusstudenter. Detta är inte en statistisk undersökning utan ett försök att få en inblick i hur studenterna tänker ch hur deras vardag på webben ser ut. Det är ckså ett försök att få en bild av hur studenterna ser på ett kmmande service center ch vad sm bör finnas där. Service centret är tänkt sm det ställe där studenterna ska kunna ställa alla sina frågr ch få svar. Man ska inte behöva bli hänvisad vidare utan de sm arbetar på service centret ska ta reda på svaret. Hur fta använder du miuns webb? Det vanligaste svaret var varje dag (6) men inte alltid på helger även m det händer ckså. De sm inte svarade detta var ändå inne en hel del: inte riktigt varje dag men nästan, så gtt sm varje dag, i snitt kanske fyra dagar i veckan, åtminstne tre dagar i veckan ch ibland fler gånger. Hur tycker du att den fungerar? Sex studenter tyckte det fungerade bra eller rentav jättebra. Tre sa att det hade varit jbbigt i början. Nu när jag kmmit igång med det är allt väldigt glasklart, först var det väldigt strt men allting är väldigt enkelt. Väldigt bra uppdelat i grundkategrier /---/ man kan ganska lätt söka sig fram ch det är luftigt ch lätt att läsa så jag tycker det är jättebra. Nja, det fungerar väl k men jag tycker att det kunde vara mycket bättre. Ja, alltså nu vet jag var allt är men är man helt ny är det lite förvirrande ibland. På en skala 1-10 så får den ng en sjua, mestadels bra, vissa smågrejr kan skapa frustratin, inte funkar eller svårt att hitta infrmatin. Var använder du webben? Så här såg det ut för dessa studenter: Campus/Distans Datr hemma Datr på miun Lärcentrum Mbil Lkalt biblitek Campus Distans Summa Det är ng på telefnen, där lggar jag in flest gånger. För att man kllar av vilket klassrum man skulle vara i nu, vad var det för böcker man skulle ha då går man in ch kllar sådana saker. Annars när man söker kurser ch så sitter man mest hemma vid datrn, inte så mycket här. Hellre hemma än på campus, det är m man ska skriva ut någt papper, men mest hemma eller på telefn. Mbilen någn gång ibland, nej inte så fta. Ibland på telefn men det är sällan. Framförallt bärbara datrn hemma. Försökte använda mbilen till föreläsningar. Försökte via iphne ckså men det gick inte. Fick det tidigare att funka via Explrer nu funkar det inte alls, det hände 2

31 precis nu när jag sett ungefär hälften. Jag får lösa det när det blir kris. Läraren hänvisade till supprten, jag trr frtfarande att det är mitt fel. Har hört av mig till supprtern men inte fått någt svar. (Distansstudent sm br i Frankrike) Sitter ftast på min egna datr eller på min telefn, det går nästan på ett ut. De vanligaste sakerna du gör när du besöker miuns webb? Här bad jag dem visa mig hur de gör vilket alla gjrde utm en sm hade glömt sina läsglasögn. Den persnen fick berätta istället. Hur de tar sig in Alla jag intervjuade lggade in direkt. Sju gick till miun.se ch klickade sig vidare på Lgga in längst upp till höger. Två klickade på Student ch sedan på Studentprtalen under rubriken Studentsidr. En hade bkmärke på sidan prtal.miun.se (enda sidan på Studentprtalen sm saknar inlggning) ch klickade på pratbubblan Lgga in studentprtalen. En hade bkmärke till ch fick då upp inlggningen direkt. Kmmentarer m inlggningen En sån grej sm jag blir irriterad på är att man inte direkt på framsidan kan skriva in inlggningsuppgifterna. Nu är det tre klick till ch det kanske de flesta inte bryr sig m men jag tycker det är irriterande att man inte direkt kan lgga in. (När jag frågar var inlggningen ska vara så visar han på övre högra hörnet på miun.se.) Ibland man har svårt att kmma åt själva servern. Det går inte att lgga in. Ibland bra ibland inte. Däremt inlggningen strular ganska fta. När man lggar in så ska man först trycka på student, så skriver man in sin inlggning ch så kmmer det en grön ruta Du är inlggad men du kmmer inte alltid till prtalen utan då får man gå alla de där stegen igen. Sedan kmmer man på prtalen. En specifik grej är när man lggar in till Studentprtalen så kmmer man inte alltid till samma webbsida eller så, jag kmmer till Lgga in ch så skriver jag in lösenrd ch så kmmer jag ibland till lika sidr, det är sådan där superfrustrerande grej. Den jag vill kmma till är ju den sm leder in i Studentprtalen där jag kan gå vidare till Mdle ch ladkuppgifter ch sådär. Ibland kmmer det bara ett meddelande m att jag är inlggad ch kmmer det meddelandet så behöver jag klicka mig vidare ch då kmmer jag till huvudsidan ch behöver lgga in igen. Det tycker jag är väldigt märkligt. Jag har haft lite prblem att lgga in på den via mbiltelefnen så jag använder mig av datrn istället när jag svarar på mailen, vi har ett gruppfrum just nu ch då går det inte att använda sig av mbilen så jag använder datrn nästan varje dag. Jag vet inte vad det är men det funkar ju på datrn. Lite långt är det, man ska lgga in ch så ska man klicka sig till Mdle välja kurs ch så klicka sig till gruppfrumet så det är flera klickar för att kmma fram till dit jag ska. 3

32 Vad de gör E-pst Mdle/ annan lärplattfrm Schema Ladk Bibliteket Frum Söka kurs Kntaktuppgifter Nyheter i studp Campus Distans Summa Om man nu kan dra någn slutsats av ett så här litet urval studenter så är våra studenter mest på Studentprtalen ch lärplattfrmen ch distansstudenterna är det i ännu högre grad. Kmmentarer m schemat Jag tar fram schemat för att se m kursen har flyttat på sig. Förut km det mail när de ändrat schemat men det verkar det inte göra sedan de bytte till nya schemasystemet. Nu skulle vi haft en kursredvisning på måndag sm flyttades till trsdag ch det hade jag inte märkt m inte läraren hade sagt det. Har man en smartphne ch har exprten kpplad då plppar det väl upp där antar jag. (Om schemat) Säg att det var den 31 idag ch jag vill klla vad vi har imrgn, då finns det ingen pil så att man kan gå till nästa. Det finns inte nästa månad heller. Man kan klicka på Månad i menyn ch där kan jag byta månad till april. Men det är mständligt. Sedan kllar man alltid schemat /---/ Vad sm är dåligt här är att här kan man inte gå vidare till nästa månad, det känns sm m man skulle vilja ha en pil där man skulle kunna gå vidare till nästa månad. Man kan klla på andra vyer ch få fram det men det är mer kmplicerat. Det är den här sm kmmer upp först så det är bättre att ha det här. Schemat har jag så att jag får det till min Gglekalender. Och det är en jättebra funktin tycker jag. Det enda är att mtentr på tentr man redan klarat dyker upp ch man kan inte ta brt dem utan att ta brt hela kalendern så har man kanske fyra-fem heldagar sm det ser ut sm man är upptagen på. Kmmentarer m kursplaner Vad jag skulle vilja ha är att man på enkelt sätt i Studentprtalen ha en länk till kursplanerna, antingen att man liksm kan ha en länk det står kursplanerna sm ingår för den utbildning man går eller en sökfunktin. Man vill veta vad man ska läsa nästa perid ch m det är litteratur så vill man skaffa den. Då är det inte helt enkelt ch det går inte att göra härifrån utan man måste gå ut på stra miun så att säga. Om man sm i prgramschemat kunde välja rt ch termin ch då vre det bra m det var förvalt var man hör hemma så man slipper kryssa i var gång. Här ser man hela sitt schema ch där finns ckså kurskden med. Den skulle vara klickbar. Det har jag för mig att det gick i det gamla schemat. Och så skulle man nå kursplan ch litteraturlista. Framförallt för att manskulle söka fram sitt prgramschema, klicka på nästkmmande kurs ch få fram kursplan ch litteratur. Skulle ckså vilja ha en ruta någnstans i prtalen sök kursplan Den finns ju redan brde gå att länka in. Nu är det längesedan men någn gång jag har sökt för att leta kursplaner har jag tyckt det var krångligt. Men jag kmmer inte ihåg vad sm var krångligt. 4

33 Om man ska se vad man ska läsa sen eller skaffa böcker så tycker jag det är rakt möjligt att hitta grejer på den här sidan. (Hn visar sökfunktinen för kurser). Det kmmer liksm inte upp det man vill ha så lätt ch det blir liksm huller m buller så. Vet inte m den läser av knstigt. Till exempel kan man klla vilka kurser jag ska ha i mitt prgram. Utbildning prgram - ekteknik, men ser bara vilka kurser man ska ta inte var man tar dem. Det vre bra att ha sm ett schema för termin ett, termin två, termin tre. Om bibliteket Sedan m man går in på bibliteket (Hn visar bibliteksfliken på Studentprtalen) ch söker böcker ibland då m man vill låna. Jag har gjrt det mycket, jag har inte köpt särskilt många böcker, jag har klarat mig ganska bra så jag har lånat väldigt mycket på bibliteket. Det är väldigt smidigt att man bara kan gå in ch liksm, ja vad kallar man det, bka eller reservera böcker. Man ser att den finns liksm, jag kan ju sitta ch göra det hemifrån. Då kan jag se den här finns inne ch bka den så ingen annan lånar den ch så går jag dit nästa dag ch så står den där. Så det är jättesmidigt att man kan göra det, kmma åt bibliteket så smidigt. Det är den vägen jag brukar gå in på bibliteket, jag lggar in för då kan man chatta med dem ckså ch fråga lite grejer. Det har jag gjrt väldigt mycket. Det är jättebra faktiskt. MIMA (biblitekets katalg) tycker jag fungerar bra. Övriga kmmentarer Skulle vara bra med en lista över alla institutinssekreterare på en ch samma lista. När man arbetar sm studentmentr skulle det vara bra. I början av terminen får man många frågr typ Varför kan jag inte registrera på min kurs? Det är inte alltid helt lätt att hitta. På gamla webben var det väldigt lätt att ta sig till institutinerna nu är det lite halvjbbigt att hitta. Vissa grejer jag funderar på sm jag inte fått förklarat för mig sm ladk-uppgifter till exempel. Det kan ju vara bra att förklara vissa sådana begrepp sm inte är självklara när man börjar studera ch kmmer in här första gången. Jaha vad är det, ch vad är Mdle? Man har fått fråga sig fram med kmpisar ch så där så det kunde ju vara bra m det std liksm vad såna saker betydde liksm vad är det för någnting? Vad hittar jag när jag klickar här? Sedan kllar jag ladkuppgifter m man väntar på nå resultat på tenta. Skulle vara bra m man kunde få mail sm gick att ställa in så man får reda på att man fått resultat så man slipper gå in varje dag m man väntar på nåt. Jag har mitt prgram på Umeå ch så vidare så jag har inte så mycket behv av att klla runt på den här webbsidan. VFU, m man inte kan den kden så är det inte så lätt att hitta den. Utan då får jag alltid skriva här VFU i sökfältet. (Skriver VFU hemsida i sökfältet på miun.se) för jag tycker det är så svårt att hitta i underrubriker. Egentligen tycker jag den ska vara lättillgänglig för alla studenter sm går prgrammet behöver kmma åt VFU:n. Här km den fram, ch här får man då bra infrmatin. Du ser här (visar länkstigen) det är jättelång väg man måste gå för att hitta dit från första sidan ch vet man liksm inte vad man ska söka på så blir det lite knöligt så då hade det varit bra m den kunnat ligga lite längre mer lättillgängligt. Här under bra att veta till exempel (hn visar på menyn Studentsidr under Student), där skulle VFU vara jättebra att ha. Inlggningen syns ju bra ch examen syns ju bra. 5

34 Välkmstbreven skulle vara bra m de publicerades i pdf. Vid terminsstarten finns det antagligen en str blaffig grej sm bara lyser. Det sm finns på miun.se kan ibland vara jbbigt att kmma åt, jag ska inte säga att det ligger på lgiska ställen men det ligger inte riktigt där jag trr. Hade jag inte pluggat på ett annat universitet ch varit i slutet av min utbildning så hade jag ng använt mig av Mittuniversitetets hemsida mer. Vad sm attraherar där är att den hela tiden är uppdaterad Ni har gjrt det ganska pedaggiskt tycker jag ckså. Den är lckande ch knkret med infrmatin Den är väldigt bra upplagd tycker jag. Orienterbar ch det viktiga är väl att ni håller den uppdaterad. Annars blir man mätt liksm ch då ser man inte längre. Men byts bilderna eller så då tycker man ju det är intressant. (En student med väldigt låg upplösning på sin datr, hn såg inget under bilden på miun.se:s startsidr ch bara litet till höger m den): Den här stra bilden sm ska göra att det blir lite mer trevligt den är större ch tar mer fkus istället för den infrmatinen sm faktiskt är viktig ch sm jag vill kmma åt. Och det var ju jättetrevligt i början men sedan kan det bli lite frustrerat nästan så, kej var var den här infrmatinen nu, låg den häruppe i det blåa fältet eller ligger den i sidan eller skulle jag skrlla ner? Ofta så finns det ju på flera lika ställen infrmatinen ch använder man den knsekvent så blir det ju att man gör på ett visst sätt men m man inte gör det allt för fta så blir det ju att man fta får leta lite för mycket tycker jag. (Om miun.se) Webben har ändrats mycket sedan jag började studera Men sedan ni gjrde uppdateringen, den var väl för ett par år sedan. Då blev det ju mycket lättare att hitta än vad det var i första för den var kas tyckte jag. Den fanns inte i min lgik. Så nu tycker jag det är bättre struktur på det. Men det blir lite jbbigt när man måste gå så väldigt många vägar sm när man måste gå sju steg för att hitta till en del. Om det är inf sm är riktat till prgram så tycker jag det är bra m det är ganska lättillgängligt att hitta. Kåren! Den brde vara lite mer framtnad på hemsidan. På student där nånstans en kårinfrmatin under student. Om man går till helpdesk finns det IT hjälp ch guider. Men det finns många guider, det vre bra m man kunde sammanfatta alla guider på ett centralt ställe så man inte måste söka mkring. Hur underlättar vi för studenter att hitta sin ingång på webben? Inga prblem man kmmer lätt in ch hittar fakta. Det är frågan m man inte skulle ha Student här bredvid Utbildning Frskning Samverkan Om Mittuniversitetet. Det är kanske tydligare, jag vet inte. Om man är ny är det väldigt, väldigt liten stil på Lgga in här. Om man är ny hittar man inte Studentprtalen snabbt så det skulle kanske vara bättre m den var lite större. Lgga in i studentprtalen skulle det stå. Eftersm man inte vet att det är studentprtalen. Nej, det enda jag tänkte på då när man kmmer in det är att det är ganska litet, texten lgga in. Det brukar ju alltid vara uppe i hörnet när man är inne på en hemsida, det är uppe i hörnet ch så är det en liten färgglad markering att lgga in för ditt persnliga knt men den är väldigt liten Lgga in. Jag 6

35 hittade inte den först ch kllade överallt ch km till någn studentsida liksm. Så det var det första jag tänkte på att jag inte hittade den här Lgga in knappen. Men det kanske var typiskt mig det kanske alla andra hade lätt för. (Och du letade efter just Lgga in?) De hade sagt, ja lgga in ch aktivera ert knt. Jaha ch vart lggar jag in då liksm. Den var så liten ch den var mitti sidan så. När man är inne på andra sidr brukar det vara en färgglad knapp uppe i hörnet. Mitt knt eller någt sådant där. (Ingången student?) Ingången student var jag inne på innan jag började plugga här faktiskt. När jag anmält mig till scinmutbildningen men inte kmmit in än. Då var jag in på hemsidan ch kllade lite, vad finns det här ch försökte lära mig innan jag skulle börja plugga ch då. Men sedan har jag inte varit här så mycket. Nu på den distanskurs jag läser tycker jag de har varit ganska tydliga i min studiehandledning ch detaljerade. Brukar gå in via Lgga in men sedan tycker jag det är ganska bra att det står Student ckså. Man väljer rätt. Jamen det är så himla enkelt för du vet ju att du ska lgga in. Det förstår man ju någnstans, att m man har fått en inlggning så måste man någnstans lgga in ch när jag har lggat in: den sidan är ganska tråkig dck men det står i min kursbeskrivning att jag ska gå till Mdle ch då klickar jag till Mdle eller min e-pst. Så mycket trr jag att man har förstått ch att man går här, sedan att den är tråkig den fyller väl sin funktin. Jag tycker det är bra att man kmmer till direktinlggningen, den sidan däremellan där man säger vem man är, vad fyller den för funktin för studenterna? Jag behöver kanske inte veta sm student att ni anställda ckså behöver lgga in. Generellt trr jag att man vill kmma direkt till sitt mål, sedan när man har tid kan det vara intressant, men ett extra klick trr jag generellt bara är nödigt. Och sedan undrar jag hur svårt det skulle vara m man på persnliga datrer kan spara lösenrdet ch slipper lgga in. Vet inte m det är jbbigt, för- eller nackdelar för min del har jag inget emt att spara lösenrdet även m det är lika från persn till persn. Jag fick ett mail när jag var antagen där det std vart jag skulle gå. Jag trr jag fick det en vecka innan kursen började så jag hade ganska gtt m tid på mig. Dm tipsade m att man skulle gå in på webbsidan ch rientera sig. Jag trr att det bästa är att det i välkmstbrevet ha en länk sm är en webbföreläsning i hur du använder prtalen ch Mdle m det är det verktyg man kmmer att använda. En film där helt enkelt där du visar att där kan du göra det ch så. För jag tänker att de flesta studenter är angelägna m att ta reda på hur det fungerar. Kursbrevet det läser man ch de länkar sm finns där kllar man ftast upp. En videbaserad guidning sm är länkad i välkmstbrevet. Jag skulle vilja ha en separat infrmatinsruta där även de sm inte har någn inlggning kunde klla. Det händer ju säkert att de sitter ch kllar var de ska läsa. Marknadsföringssyfte. Skulle ju inte göra någt m prtalen ch det andra var en helhet. Där man både kunde vara inlggad eller inte. Skulle heta Student eller Studenter. Häruppe finns Student, anställd ch så vidare men de där ser man inte när det ligger de här (visar på blå listen). De däruppe försvinner på någt vis ur synfältet. Det tg mig flera månader att se att det står Biblitek däruppe. (Hn visar på tmma utrymmet i blå listen ch säger) Där skulle man faktiskt kunna ha student ckså så den blir lite tydligare, typ Infrmatin för studenter. Kanske ha samlat typ de här (hn klickar på Utbildning) studera på Mittuniversitetsgrejrna ch kåren ch ja du vet 7

36 Vägen in inte den tydligaste. Förut här under den blå strecken (vi tittar på startsidan miun.se) har det varit en str typ pratbubbla där det står välkmmen till Studentprtalen. Men nu är det ändrat här helt plötsligt. Hade jag varit ny här just nu trr jag inte jag skulle vetat vart jag skulle ta vägen. Prduktnamn typ e-campus? Det var lite svårt att få dem att svara ja eller nej, fler ja än nej. Med tanke på att de alla var inriktade på att lgga in (se van) så kan man kanske dra slutsatsen att de rden brde vara med i länken? Jag återger svaren nedan. 1) Berr på E-campus är väl ett bra namn men känns sm det bara är till för de sm är antagna ch studerar, inte för de sm är ute för att se var de ska studera nästa år. 2) Nej Jag trr Studentprtalen sm heter nu, den funkar bra. När man lggar in sig man kmmer på en sida. Studentprtalen bra. Studentprtalen passar bra sm det är nu. För namnet syns att den här prtalen är avsedd för studenter. 3) Ja Ja, varför inte. Det är säkert en bra idé. 4) Antagligen ett ja Svårt att säga. Jag tycker ju ändå det är väldigt bra sm det är nu. Svårt att säga på vilket sätt det kunde bli bättre, men det är ju bra att markera att det här är studentsidan, här finns de viktigaste grejrna för dig när du är student. Det är här du kmmer att hitta det du söker trligtvis. Det är ju väldigt smart att markera, det här är studentsidr, det här är persnalsidr. Så att det skulle säkert underlätta. 5) Ja Det skulle inte vara så dumt, e-campus Studentprtalen tycker jag är ganska bra namn. Studentprtalen är bra, e-campus kanske är mer tydligt. 6) Ja Det kan säkert fungera. Jag tycker Lgga in fungerar eller m det skulle stå Lgga in Student men skulle det stå någt annat så skulle det fungera ckså. 7) Ingen åsikt 8) Kanske Lgga in är så universellt så det kanske vre bättre men e-campus då trr jag ng jag skulle bli exkluderad, k nu är jag på e-campus det är inte Mittuniversitetet. Kan i ch för sig ckså vara bra men det är ckså ganska intuitivt med e-campus m du är på distansutbildning är det rätt självklart. 9) Kanske Berr väl på kan jag tycka m det bara ja, jag är ng lite både ch där. Det skulle det ng kunna vara när det blir till studenterna fast samtidigt kan det bli en liten krck m man tänker när man till 8

37 exempel använder biblitekets sidr eller tänker du bara prtalen. När våra handledare till exempel när jag gör praktiken, de har alltid hemskt ch försöka hitta rätt på saker här så för dem skulle det kanske vara bra med e-campus men samtidigt m man bara vill använda bibliteket till exempel så kanske man skulle känna sig lite utputtad m man inte är student. 10) Ja E-campus låter ju bra det säger ju mycket i namnet vad det är då: campus för ss sm är på webben. Det skulle kunna funka. 11) Nej Nej det hade jag ng inte tyckt m. Student blir så här tydligt ch klart det angår studenter ch det är sm så här lite internt, är man student använder man detta verktyg eller är du blivande student går du hit ch kllar infrmatin. Om det är någt av namnen du föreslg så blir det lite Ok, är det här internt eller inte? Om det är vem sm helst sm går in på det så trr jag det bara blir förvirrande ch lite frustrerande nästan ckså, j, är det här någt jag kan ta del av eller inte. Jag tycker det ska vara student. Att hitta kurs (kurser) på webben Ganska prblemfritt eftersm de är där nästan varje dag. Kmmentarer Min lärare visade ss, jag hörde att andra hade prblem men för ss fungerade allt bra. Det är så många lika klickningar, det är inte bara lgga in ch så ser man allt framför sig utan man får klicka vidare ch vidare. Det handlar ju m att registrera sig, blir du registrerad så kmmer ju kursen upp autmatiskt. Att hitta registreringen kan vara lite lurigt faktiskt. Det hade varit bra m det funnits någn genmarbetad standardinfrmatin m hur du registrerar dig på kursen sm kmmer med i välkmstbrevet. Jag vet inte vem sm utfrmar det men att det är genmarbetat ch testat att man har det där, för att registrera sig ch så vidare så har man en punktlista där så behöver det inte vara någt knstigt ch ckså då att man är tydlig när du har registrerat dig efter ett dygn så kmmer din kurs att synas i Mdle. Första gången visste jag ju knappt vad kursen hette men allting var ju så nytt man hade hört de sa det flera tusen gånger här på intrduktinsföreläsningen. Man satt ju bra ch tittade på alla klasskmpisar ch var lite förvirrad så att det var ju mycket infrmatin sm bara gick igenm huvudet så när man km ut man bara Ja vad hette kursen nu? Och kunde inte ens lgga in först för jag hitta inte lgga in knappen ch när jag km in jaha vad hittar jag här? men det var ju säkert bara för att man var dålig på att lyssna, man höll på ch viska där med nån klasskmpis, Det var mycket sånt så det får man väl skylla sig själv egentligen. Det räknar man säkert med ckså. För när man väl kmmer in så står det e-pst ch då hade lärarna sagt att har ni frågr psta ss på en gång så kan vi hjälpa er. Så det gjrde jag. Så det var ju väldigt bra att de berättade det för det är ju inte så lätt att stöta på dem i krridren där är de ju sällan de är antingen inne på föresläsningar eller inne på sina kntr. Det är sällan de är bara ute ch valsar mkring så man kan haffa dem. Så det var väldigt bra att de visa det för att annars hade jag suttit där jaha, jag vet inte vad jag ska göra ch jag vet inte vem 9

38 jag ska fråga så det var bra att de infrmerade m ja men det hittar ni på en gång det står e-pst i menyn ch det är bara att gå in ch maila m vad sm helst. Om du vill ha kntakt med din lärare, hur gör du då? Alla utm en har någn gång skickat e-pst till sin lärare. E-pstadressen kan man ha nedskriven, hitta i lärplattfrmen, i studievägledningen eller när man söker prgram ch kurser under Utbildning. Eller så skriver man Fyra brukar söka efter den i sökrutan på miun.se. Fyra brukar använda kntaktvägarna sm finns i lärplattfrmen, Kmmentarer Om man vet att man ska ha en ny kurs nästa termin ch man vill fråga läraren någt ch så kllar man på webbplatsen så finns det ingen infrmatin m vem läraren är. Jag skulle tycka att läraren har en dag i veckan stående då man får direktkntakt. Kan vara Adbe Cnnect men nu har jag någt emt det eftersm det inte funkar för mig. Skype vre bra. Man möts ju aldrig persnligen men då kunde man ha kntakt i nutid. Det är mer prblem att få lärarna att svara. Oftast vill man någt sm alla behöver ta del utav ch då tycker jag att man ska använda det allmänna frumet sm ska användas i klassen. Men har du skrivit någt där ch inte fått svar på tre dagar så mailar du. Och så mailar man läraren frtsättningsvis ckså för då fick du svar på tre timmar. Det hänger på läraren: m läraren svarar snabbare på mail så än på öppna frumet så mailar man. Lärarna brde gå in i sina klassrum dagligen ch titta på vad det är för kmmunikatin där ch svara på det sm är där. För att man ska uppmuntra att det ska vara ett öppet samtalsfrum ch alla ska ta del av samma infrmatin. Jag vet att det har varit nån gång när vi har varit några stycken sm mailat samma fråga ch fått lika svar ch så blir det en rörig diskussin på Facebk då ch det är ju inte jättebra. Jag tycker den här Mdle idén är ganska lättanvänd egentligen för allt ligger ju verkligen där. Sedan är det upp till var ch en m man skriver upp eller vill ha det antecknat på ett papper men jag tycker det funkar jättebra. Jag har letat på webben ckså men då är det lite förvirrande. I någt läge fick man bara fram studentadressen på läraren. Och då visste man inte säkert m det var en lärare eller inte. (sök persn i Studentprtalen) Det är självklart att en lärare ska ha en studentadress för den behövs i vissa sammanhang men det är inte den sm ska kmma fram. Man vill inte råka maila en annan student i vissa frågr utan det hade varit önskvärt att man sett säkert att det var en lärare. Ja, jag kan inte maila till vem sm helst, vi fick ett sådant häfte där det står de lärare vi haft i de första mmenten. Där std det liksm att det de heter i förnamn ch efternamn det är mailadressen. Sedan är det vissa sm har dubbelnamn typ vi har en lärare sm heter Åsa-Helena, då har hn bara Helena sm sitt förnamn så det är lite svårt så där. Det finns vissa lärare sm jag inte kan maila till än idag. Vi har fått en ny lärare sm ckså har ett dubbelnamn sm jag inte vet adressen till. På vissa ställen när man har mailat en lärare en gång, på Htmail ch så, så börjar jag skriva in den 10

39 där adressen i skicka fältet så kmmer det upp autmatiskt - är det den här du menar - ch då kan man klicka i det liksm, den funktinen finns inte i Studentprtalen så då sitter man alltid ch undrar har jag skrivit rätt nu? Så även m man har mailat ti gånger till samma persn så kmmer det inte upp. Enklast vre m det fanns en typ av prtal där alla miun lärares mailadresser fanns liksm. Så att man kunde gå in ch klla på namn. Ja Åsa Helena Hedman där kan jag gå in ch klla hennes mailadress, hennes telefnnummer, hennes kntr. Det kanske finns men jag har inte hittat det någnstans. Så det är någt jag saknar för det är inte alltid man har med sig det där häftet vi fått där lärarnas mailadresser std. Så ska man slänga iväg ett mail när man sitter i bibliteket så bara, jaha vad heter den där läraren liksm? Om du vill ha kntakt med stödpersnal hur gör du då? Här är det sex persner sm säger att de skulle söka i sökrutan på miun.se. Tre säger att de inte har några prblem för de vet var flk är. En säger att den skulle ringa, en annan att den skulle fråga i Facebkgruppen. Kmmentarer Skulle vara bra med en separat lista på institutinssekreterare. De är generellt en bra ingång till resten. De vet vad alla gör ch håller rdning. Via webben är det inte så lätt att hitta någn. Någn frm av persnalregister skulle finnas där du kan srtera på funktin. Inte så att man måste skriva in utan man kan klicka lärare ch sedan speca upp ämne eller institutin eller liknande. Om man då har alla funktiner så kan man säga aha, det finns studievägledare ckså? Och att det finns flk sm har sm jbb att hjälpa till vid videknferenser. Eller vaktmästare. Att hitta någn är lätt men m det är rätt persn egentligen? (Om helpdesk) I ch med att det är så uppdaterat så trr man att de är aktiva min vilja att använda verktyget, min tr på att jag kmmer att få hjälp blir mycket högre än m det hela tiden ser likadant ut. Då skulle jag kanske inte ens skicka ett meddelande. Så funkar jag väldigt mycket i ch med att man aldrig träffar persnerna så påverkar det väldigt mycket upplevelsen av det hela. Nu har jag gått här så länge så nu har jag kll på vem man ska vända sig till m man vill ha reda på någt. Studenthälsa, studievägledningen ch kårerna, det finns ju här (visar studentsidan på miun.se) så det är ju lätt att hitta. Tänker inte så mycket på det jag går bara in ch gör mitt vanliga liksm. Men det tyckte jag blev betydligt bättre när ni gjrde m. Servicecenter kmmentarer Det skulle ng spara tid! Ja det är ju bara sm man ser den här bibliteksfunktinen där man kan chatta med biblitekarierna det är ju jättebra. Men det är ju bara m man ställer frågr m böcker. Sedan kan man ha andra frågr till exempel - hur får jag tag på sjuksystrarna- eller - hur kan jag sm är bsatt i Östersund ch skriven i Östersund, kan jag använda sjuksystrarna på universitetet - såna frågr kan jag inte fråga biblitekarierna m. Så det hade ju varit hur bra sm helst. Det är säkert jättemånga sm har sådana frågr ch inte riktigt vet vart de ska vända sig. Man kanske känner att vissa frågr vill man inte fråga 11

40 vilken lärare sm helst heller man kanske skulle vilja fråga någn sm jbbar med såna frågr mer. Lärarna ska väl kunna svara på det men en del frågr är kanske lite privata ch man vill vända sig till någn sm är inm just det ämnet liksm. Vi får dm frågrna nu, det är vårt jbb sm studentmentrer. Prblemet är att många studenter inte vet m ss ch att vi kan svara på dessa frågr. När det var intrduktinsvecka hade vi en disk i ljushallen ch det var jättebra för nya studenter km till ss ch undrade: Hur registrerar jag mig på min kurs? Var hittar jag mitt schema? Jag tycker det skulle vara jättebra att ha ett service center ckså för de sm inte har en inlggning eller nån frm av supprt, det behöver inte vara samma men när jag kmmer sm ny student, jag kanske skulle vilja fråga var jag hittar någnting liksm men samtidigt tycker jag ckså att du brde ha en direktkntakt ckså direkt när du lggar in. Alltså det behöver inte vara Mdle utan på den sidan sm jag pratade m där det finns news feed eller nånting, när jag kmmer in på min persnliga sida från jamen till Mittuniversitetet, då känner jag så här, ja key titta nu. Nu är jag student här jag tillhör det här universitetet jag vet vad sm pågår ch jag får ckså kanske annan infrmatin än vad alltså jag får en känsla av att jag faktiskt är delaktig i det här, jamen tillhör det här ch då så att jag har det här service centret redan på den sidan för den sidan där jag kan hitta Mdle den är ganska alltså den är ju funktinell men den säger ju inte så mycket mer ch den ger ingen känsla av att titta här det här universitetet är jättetrevligt vi står för det här den är ju bara ganska steril ch identitetslös. Där skulle jag vilja ha helpdesk ch sen skulle jag vilja ha det så att även icke-studenter kan få någn frm av supprt. Alltså jag skulle vilja ha ett service center när jag lggat in ckså, men det viktiga för mig är att jag slipper bli förvirrad, vem ska jag kntakta nu, ska jag klicka på service center eller ska jag klicka på ITsupprt eller jag ska jag klicka på helpdesk jag vill ha allting på samma ställe sm här har jag samlat all hjälp jag kan få. Jag läser en kurs 90 päng på Gävle högskla. Där man ska ladda kntt för utskrift ch man måste ladda själv ch först öppna ett knt det blir väldigt krångligt, man måste gå via webben. Vi är där en dag eller två ch då har man en timme då man kan kpiera några sidr av en bk ch m kpieringskrtet är slut, jag kunde inte ladda, men HÄR kan man gå direkt gå till inf ch få det fixat. (inf = bibliteket) När skulle ett service center vara bemannat? Sju vill ha bemanning från ch med mrgnen två tycker man kan starta senare. Mellan 13:00 ch 16:00 vill alla utm en ha bemanning. Fyra vill ha bemanning längre. En vill ha bemanning helger, en endast lördagar. En tycker man kan ersätta bemanningen med ett löfte m svar inm 24 timmar ch den servicen vill ytterligare en student ha. 1) Fick inte den frågan (lades till senare) 2) 09:30-19 samt lördagar ckså. 3) Kntrstid, stänga 17:00 4) 08:00-19:00 5) Kntrstid 6) 09:00-21:00 Helger inte viktiga 12

41 7) 14:00-18:00 8) Svar inm 24 timmar räcker (se kmmentar nedan) 9) från mitt på dagen-21:00 10) 08:00-19:00, helger 08:00-15:00 11) Knstrstid ch två timmar på kvällen samt svar inm 24 h. Kmmentarer m bemanning Helgöppet hade ju varit självklart bra, men jag är ju eknm så jag tycker det låter dyrt. Bra, men jag vet inte m det vre värt det. Det ptimala skulle ju vara jämt men det är inte riktigt realistiskt. Alltså för mig så är det inte speciella tider, det bara det tas vidare m jag får svar inm ett dygn är jag nöjd. Om man kllar typ på hur Amazn eller Apple de är jätteduktiga på det där även m man inte har ett svar att ge så meddelar de att nu gör vi det här kllar upp det här att man hela tiden bekräftar ckså. På veckdagarna svar m 24 timmar ch att jag får uppdateringar hela tiden ch vet att jag kmmer att få hjälp. Det finns de sm läser på 50% ch jbbar på 100% ch har sina barn varannan helg ch det är varannan helg när persnen sitter vid datrn sm persnen behöver hjälp. Så den är ju jättesvår. Jag hade kanske snarare föreslagit då att det finns bemanning kntrstid då ch så två timmar på kvällstid ch sen att de finns ett inskickningsfrum ch så lvar de att svara inm 24 timmar. Drömläget är att för distansstudenternas del ch även m man söker annan infrmatin på miun så är det kanske inte så superakut ch är det det så har man andra källr att ta vid med att man kntaktar någn klasskmpis eller man mailar lärarn eller nåt sånt där men annars är det liksm sådär att vi kan svara dig inm 24 timmar är en ganska bra deal, tycker jag. Ja ska jag utgå från mina egna studietider skulle jag tycka det vre skönt m det var sent på kvällen efter stängning ckså. För jag är mer än av de där nattugglrna. Jag kan sitta ch plugga fram till klckan två på natten men det kan jag inte kräva av nån att vara vaken så länge. Men i alla fall fram till kanske typ åtta ni eller nånting sånt där. Nu när jag har praktik till exempel så går jag ju fram till två eller kanske fyra på eftermiddagen ch så ska man hinna plugga några timmar så då går ju tiden iväg. Stänger man vid fem, sex, kanske nånting sånt där då blir det ett glapp ch man får skicka ett mail ch vänta på svar så det kan vara bra med lite senare tider. Är det heltidsstudenter brde det vara på kntrstid men det känns sm m dm sm jag pluggar deltid med nu dm har ju redan sysselsättningar på dagen, alltså dm jbbar. För dm sm pluggar deltid nån kurs bra sådär kan det vara bra med kvällar. Sm ikväll när vi ses klckan sju då trr jag min grupp har jbbat hela dan. Vanliga frågr Använder du vanliga frågr? Två av studenterna hade använt vanliga frågr på miun men ingen av dem mindes var. Sex av de övriga sa att de använder vanliga frågr på andra sidr. Tre sa att de inte brukar använda vanliga frågr men de var inte negativa till att ha dem på miuns sidr. 13

42 Vilka frågr skulle du vilja hitta där? Vad är en högsklepäng? Hur tar man sig in till Studentprtalen? Hur använder man Blackbard? Var hittar man betyg? Hur gör man för att lämna in en uppgift? Hur anmäler man sig till en tenta? När har bibliteket/expeditiner/institutiner öppet? Hur fungerar Mdle? Hur hittar man i Mdle? Hur jag registrerar för en kurs? Hur kmmer man i kntakt med läraren? Hur man kmmer till Studentprtalen m man är ny student? Var är mitt schema? Var man kan hitta en bstad? Hur man kmmer igång med studentliv? Hur hittar jag schema för intrduktinsveckan? Hur skriver man ut intyg? Hur bkar man grupprum? Hur hittar man? Fakta m examen även när det är flera månader kvar. Hur fungerar VFU? Hur fyller man på utskriftskntt? Hur får man sina inlggningsuppgifter skickade till sig i början av terminen? Var vill de ha vanliga frågr?* Var Så många placerade funktinen där Service center 10 Studentprtalen 6 Kurssidr 6 Övrigt inlggat 1 *=Första studenten fick inte denna fråga Kmmentarer runt vanliga frågr Många företag är duktiga på sådant det är bra att man får välja klicka vad har jag för prblem välja, välja då beskriver jag ckså prblemet så att när jag eventuellt inte får någt svar har jag ändå definierat prblemet ch m det finns en ckie där så kan de se vad jag valt. Det skulle jag tycka var bra. Jag har sån tur att jag kan fråga mina klasskmpisar istället, men när jag tänker efter det är så här man använder dem på företag till exempel, man kllar först ch så kanske man slipper maila ch skriva det kanske finns svar på min fråga så det brukar jag använda på andra hemsidr. Jag trr att när man är student ch kmmit in i det här så kmmer man in i de lite mer speciella frågrna ch då vill jag ha det när man lggat in. Jag trr att när man inte är ansluten till Mittuniversitetet på någt vis ch kanske bara funderar på att börja plugga, då är det bättre att kanske få maila ch prata med nån än att försöka hitta några såna frågr ch svar. För då är det frågr där man kanske måste prata med någn för att fråga. 14

43 Jag vet att de står på en knstig plats. Under exjbb ch praktik hittar man vanliga frågr. Har inget att göra med exjbb ch praktik ( ) Jag använde det första veckan men sen har jag aldrig hittat det igen. Jag har inte letat heller men jag har tänka att gud jag skulle vilja hitta det. Den ligger väl placerad någnstans så att jag inte ser det direkt. Jag skulle väldigt gärna vilja ha den så att jag ser den direkt. När jag verkligen behövde den då sökte jag mig till den. Det vre ju ganska skönt, det skulle bespara er arbetsbörda ckså kan jag tänka. Jag skulle vilja ha ett klick till helpdesk ch när jag kmmer in där så skulle jag vilja ha en kntakta ss eller så ch samtidigt sm jag väljer att få kntakt med er så kan jag välja vilken typ av prblem jag har ch då så kanske jag kan få svar ckså samtidigt sm jag kanske beskriver mitt prblem ch se m jag kan lösa det själv utan kntakt liksm. Jag skulle vilja ha vanliga frågr m hur man rddar mkring med det här, med Mdle. Och lite hur saker ch ting fungerar där. För det är ganska nytt än så länge. Den skulle ligga lättillgängligt ch gälla alla Mdle-kurser. Man kan ha en länk i Studentprtalen till vanliga frågr men inte en lista det kan bli för mycket. Chatt Använder du chatt på miuns webb? Åtta av studenterna har aldrig chattat på miun, en nämner Adbe Cnnect ch chatten där. Två har chattat med bibliteket. Vem skulle du vilja chatta med? Nästan alla kunde tänka sig en chatt i ett service center ch chatta med persnalen där. Kan tänka mig att chatta med biblitekarier ch studievägledare. Lärare är tillgängliga på mail eller telefn eller så håller de på med en annan klass. Svårt att få in i chatten. Chatt i Mdlekursen: meningen att studenterna ska chatta men ingen gör. I Mdle: lärare ch studenter. Nya studenter eller sådana sm inte är studenter kan det vara bra för dem att ha möjlighet att fråga. Det kanske lckar flk m det finns bra kmmunikatinsmöjligheter ch sånt. Service center. Inte chatta med lärare man skriver mail ch man får ckså snabbt svar ch studenterna har Facebk. Min lärare eller mina kurskamrater. Yes, med bibliteket. Den är jättebra, jätte, jättebra! Man sitter med ett arbete ch man vill snacka med läraren ch man vill snacka med bibliteket ch det finns smidiga sätt att ta kntakt med båda, övriga persner vill man ringa. Om det inte var med läraren då men det kan man ju söka persnal ch då ha direkt kntakt med läraren istället. Det är ng rligare för de studenter sm är på campus. 15

44 Var vill de ha chatten?* Var Så många placerade funktinen där Service center 10 Studentprtalen 2 Kurssidr 4 Övrigt inlggat 2 *=Första studenten fick inte denna fråga Kmmentarer chatt Vissa kurser kör vi Adbe Cnnect ch då kan man antingen chatta eller prata ch det har väl fungerat hyfsat. Chatt i Mdlekursen: meningen att studenterna ska chatta men ingen gör. Jag har varit inne några gånger men det har inte varit någn annan där. Det var på Mdle då. Så den trr jag inte är så aktiv m jag säger så. Utnyttjas inte. Det måste finnas någn där för att det ska finnas en päng. Men ett sådant där service center sm du pratar m, där man kunde fråga vad sm helst hur får jag en tenta skickad till mig eller var kan jag anmäla mig till en tenta. Jag vet att på distanskurserna, de sm inte är i stan där hade många väldigt svårt att hitta ett ställe att skriva tentan på. Ifall det tar tid kan man få återkppling till sin egen mail? Även m det är chatt kanske man inte får svar på minuten ändå, kan man lösa det så man får det till mailen på någt vis? Eller m det sparas i chatten? Jag tycker man ska använda sig utav den sciala media sm är aktuell i dagsläget istället ch ha en intern grupp där. På ett universitets hemsida, jag trr inte det skulle användas så mycket. Även m man har ambitiöst syfte med det så trr jag inte man ställer inte frågan där, det är mer trligt att man ställer den i en avslappnad miljö, ett ställe där jag hänger. En live chatt? Ja m det finns ett bra kösystem så man inte får tusen frågr samtidigt. Diskussinsfrum Använder du diskussinsfrum på miuns webb? Sex av studenterna använder diskussinsfrum i lärplattfrmen (kurssidr). Fem av studenterna använder inte diskussinsfrum men är inte negativa till det. Diskutera med vem? De flesta vill ha kntakt med lärare ch kurskamrater i lärplattfrmen (kurssidr). Service center tycker flera ckså är bra att ha diskussinsfrum på. Att ha en allmän kntakt via diskussinsfrum på Studentprtalen är inte helt intressant heller. 16

45 Var vill de ha frum?* Var Så många placerade funktinen där Service center 7 Studentprtalen 6 Kurssidr 10 Övrigt inlggat 1 *=Första studenten fick inte denna fråga Kmmentarer frum Om att ha diskussinsfrum på service center: Det hade ng bara blivit förvirrat, att de skulle få gå in ch säga hela tiden, nej här blev det fel. Sådär skulle det bara vara ren ch skär fakta i ett sånt service center. Så då är det bättre med chatt eller rena frågr ch svar. Kruxet med frum är att i dagens läge måste man ha ett mdererat frum, det händer grejr ch det kan gå väldigt frt. Ett mera öppet frum där man kan vara annym så kan man tänka sig vilket tnläge det blir efter några dagar. Före inlggning kan missbrukas. Bara man har en kategrisering av dem så att man kan rientera sig ch kanske inte behöver få alla frågr ch sedan måste leta igenm utan att man faktiskt kan få lite snabbklick m man inte vill gå igenm alla frågr. Jättebra för många frågar ju helst inte ch kanske inte vet hur man ska ställa frågan liksm. Vi har det men det funkar ng bättre när man har träffar. Men i ch med att vi inte känner varandra ch inte har en aning m vilka sm läser den här kursen mer än de man har gjrt grupparbeten med så trr jag att till en början så diskussinsfrum Det kan ng säkert funka men jag trr det är ng en viss barriär för att börja liksm kasta ur sig, när man inte har en aning m vilka man har runt sig då skickar man hellre ett meddelande så det är i så fall m läraren jättegärna m hn får en fråga hn trr kan intressera andra, eller han, lägger upp det i diskussinsfrum, så här ch så här gäller, det tycker jag vre jättebra. Det trr jag kan vara väldigt bra för det är många studenter sm har ungefär samma tankar ch då kan man läsa en diskussin jag tänker när man har examensarbetet till exempel, det är så trligt strt, alla har samma frågr ch så blir det ungefär samma följdfrågr ftast. Så då kan det ju vara bra att ha en diskussin där man kan se huvudfrågan ch se vad läraren tycker ch så kan man ställa en följdfråga. Då behöver inte läraren få samma fråga flera gånger. Utan man kan säga ni kan titta på den här sidan där har vi en diskussin kring det. Så det trr jag skulle kunna vara en bra sak. Måste vara väldigt strukturerat, alltså att det finns Frum kpplade till exempelvis den här utbildningen eller det här ämnet. För att har man för öppen diskussin då blir det bara kas. Då hittar man inte utan då måste det vara väldigt strukturerat tycker jag så att det blir lätt att hitta. Om man skriver en titel på varje diskussin så kanske man hittar sitt eget prblem där. Då blir det ju en srt FAQ. 17

46 Ggle hangut Det var bara en studentmentr sm visste att Ggle Hangut fanns på Studentprtalen. Hn hade inte använt möjligheten. Adbe Cnnect Använder du Adbe Cnnect? Ni av studenterna hade använt Adbe Cnnect. Två av dessa var helt psitiva, de andra hade förbehåll. Bra så länge man har alla sina insticksprgram uppdaterade. Det sm är jbbigt är att när man använder videkamera så laggar det en hel del. På ett sätt känns det bra att se den jag talar med, men det synkade, man hör en sak men ser en annan. Är bra på att läsa på läppar. Det tyckte jag var bra förutm att kameran inte ville samarbeta med mig ch micken men det berdde på datrn inte på Adbe Cnnect. Men det funkade väldigt bra ändå tyckte jag att man kan ha föreläsningarna där i Mdle ch i Cnnect. Fungerade bra att man kan se läraren ch så PwerPinten samtidigt ch så höra ljudet. Det finns ju så många finesser i Cnnect så det tycker jag är väldigt bra. Bara det med handuppräckningsknappen var fantastiskt. Vi hade litteraturseminarium, vi satt 6 persner då. Det var så bra ljud så det blev inte att någn överröstade någn annan. Men den har varit med på kursen ch den fungerar väldigt till ch från, väldigt bra ch väldigt inte bra. Och det är det sm är lite, ja, fungerar den bra för nån så fungerar den inte bra för nån annan, ljudet kan vara lurigt från gång till gång. Så den är inte hundraprcentig ch då blir inställningen negativ, ja vi km inte in idag. Och den persnen kunde inte jina idag, kej vi hörde inte henne idag. Så tyvärr för när det funkar är det jättebra. Jag får inte Adbe Cnnect att fungera. Jag skulle vilja lägga in på min telefn så kan du få se. När jag vill klla en vide så får jag upp This cntent is restricted, så jag kan inte spela. Vet du att det finns öppna mötesrum för studenter sm vill mötas ch arbeta tillsammans i Adbe Cnnect? Två av studenterna kände till dessa. Den ena kände till dem i sin egenskap av studentmentr, hn hade aldrig använt dem. Den andra sa: Vi använde det nån gång men föredrg Skype så vi valde Skypen helt enkelt. Av de ni sm inte kände till de öppna mötesrummen tyckte fem att det lät intressant att använda. Var vill man ha länk till Adbe Cnnect? Service center ch kurssidr tycker man är lämpliga ställen att länka till Adbe Cnnect. 18

47 Kmmentarer Adbe Cnnect Synd att jag inte fått veta det tidigare. Det underlättar ju för studenterna ch lärarna, då kan man ju prata med persnerna istället för att sitta ch chatta. Det är ju kann. Jag själv ch mina kmpisar har iphne ch Appledatrer de flesta ch då finns det någt sm heter Facetime ch då kan man på samma sätt sitta ch kamerachatta med varandra ch diskutera saker så det fungerar på samma sätt. Men det använder vi inte så att även m jag visste att den här funktinen fanns så vet jag inte m vi skulle använda den. Jag har gjrt ett grupparbete på distans ch då använde vi Skype ch det kändes nästan lättare, det brukar flk ha. Litteratur för studier Använder du en sökruta för att söka Mittuniversitetets böcker, artiklar ch tidskrifter? En svarade nej, en svarade inte än, ni söker böcker, artiklar ch tidskrifter på ett eller annat sätt. Fem av dessa går in via bib.miun.se, två går in via Sambiblitekets webb ch söker, en söker via sökrutan på bibliteksfliken i Studentprtalen, ch en hade biblitekets verktygsfält i sin webbläsare ( Var skulle en sådan sökruta finnas? Alla hittar sökfunktinen på biblitekets sidr. Sex skulle gärna ha tydlig sökruta eller länk på Studentprtalen. Fyra tycker att kurssidrna är ett bra ställe att länka från. Av de sju jag km mig för med att fråga hade bara två sett att en sådan länk redan finns. Om du vill ha kntakt med biblitekarier för att få hjälp med litteratursökning, hur gör du då? Studenterna gav här flera alternativa tillvägagångssätt. Sex skulle gå till den fysiska disken ch fråga. Tre nämnde chatten. Tre skulle gå in på biblitekswebben ch leta. En tycker det skulle vara bra med länk till ansvarig biblitekarie i Mdle. Jag skulle ng söka efter en mailadress men det vre jättebra m man hade en meddelandefunktin sm gick direkt till mailen ckså hs dm bara jag har nåt sätt jag kan ta kntakt med dm. Jag skulle gå via biblitek ch sedan skulle jag leta. på biblitekswebben finns vanliga frågr, bka biblitekarie, chatt Kmmentarer litteratur för studier Länk från kursplaner sm är länkade från schema, i den pdf:en bör en fin liten hyperlänk finnas sm går direkt till psten i Prim. 19

48 Alltså Biblitek är ckså litet (liten stil). Det är viktiga saker att hitta biblitek, LRC, helpdesk de är liten ch det stra är några bilder. Det skulle vara tvärtm. Det skulle ju vara rligt m det låg lite mer tydligt. Det kan vara lite svårt att hitta den här bibliteksknappen. När jag lggar in sm student vil jag hitta Mdle ch en flik ckså sm säger helpdesk eller vad det nu är ch så vill jag se typ vetenskapliga artiklar böcker vi kan ta biblitek för då vet jag att jag kan gå dit, någnting sm gör att jag kan rientera mig fram ch att jag inte behöver lgga in en gång till för så har vi det i Umeå, då måste man gå till biblitekets hemsida, lgga in igen även m du är inlggad så måste du lgga in igen ch sedan så får du börja söka dig fram ch det är ganska kmplicerat att hitta jaha ch så ska jag välja vad jag vill ha för tidskrifter Det är en väldigt bra sak att man kan se att den här persnen har ansvar för den här delen i bibliteket. Det skulle ju vara bra m det fanns mer tydliga delar m det. När man får en bild på persnen i bibliteket så tänker man han kan jag ju prata med då. (Var skulle den infn finnas?) Det är ganska bra sm det är. Vid det ämnet sm det gäller kan det vara bra att ha. Samma hn sm Mnica sm har hand m talböckerna, det skulle ckså vara bra att ha liksm enkel adress att hitta till henne på grundsidan (menar miun.se) Under Service center vre bra ckså. Då går jag in på Prim. Den går lätt att hitta. Men ibland måste man lgga in två gånger berende på vilken väg man tar ch det kan ju kännas lite smidigt ibland m man ska ha tillgång till artiklar nline. Där skulle jag vilja ha en ganska avancerad sökning här har man ju en ganska liten sök jag skulle vilja ha, gör en avancerad sökning ch då väljer jag tidskrift, jag väljer jag vet inte, men alltså någnting inte bara en enkel sökning för det här kmmer att göra att jag kmmer till en ny sida där jag kan göra en mer avancerad sökning. Den skulle jag vilja kunna klicka mig fram till så att jag kan göra en avancerad sökning på en gång. För fta är det så åtminstne min erfarenhet från andra ställen att när jag ska söka på artiklar eller böcker då kanske jag behöver srtera lite mer än vad man kan göra på en enkel sökning. Kalendarium Alla tycker kalendarium är någt psitivt. Distansstudenterna någt mer tveksamma men när jag nämnde att evenemang kan äga rum via webben så tyckte de ckså att det skulle vara någt psitivt. Hur gör du idag m du vill se m någt är på gång på miun? Två studenter uppgav att de använde Facebk, den ena via startsidan på miun.se. Ytterligare en sa att den brukade titta på startsidan miun.se. Två sa att en del sådan infrmatin km via lärplattfrmen. Övriga brukade inte titta efter sådant. Var vill de ha kalendarium?* Var Så många placerade funktinen där Service center 5 Studentprtalen 9 20

49 Kurssidr 3 Övrigt inlggat 4 *=Första studenten fick inte denna fråga Kmmentarer kalendarium Är det bara för studenter ska man behöva lgga in för att se, sådant sm är öppet för allmänheten ligger öppet. Miun.se där inte hitta någt man inte är välkmmen att dyka upp på. Ärligt talat det var intressanta saker jag sett men har missat. Man tittar inte när man kmmer in, man upptäcker när det är för sent. Det skulle vara någnstans man kunde se det, det skulle underlätta mycket. Vi tar till exempel anslagstavlan man kunde läsa, det var i WebCT. Den enda kalender jag använder är ju just i Mdle där jag har deadline för inlämningsuppgifter ch tentr ch dylikt. Studieteknik hade jag jättegärna velat gå på för det är flk sm pratat m det men ingen sm vet när det är eller vilka sm håller i det eller var man anmäler sig till det så såna saker hade varit intressant m man kunde hitta det någnstans. Även lite såna här event när det har varit massa mntrar sm står i ljushallen Bara att det står att det här datumet kmmer det här att hända även på hemsidan - det kmmer att vara fackföreningar sm kmmer att stå här ch värva medlemmar. Det står visserligen på affischer här men det finns ju de sm sitter hemma ch pluggar ch kanske missar att kmma hit den dan. Så att det kunde vara bra. Kunde ligga i schema på Mdle så alla ser att det finns, man kan anmäla sig eller bara kmma dit. Alltså jag tycker det är jättebra att m man kmmer till första sidan ch är ny student ch ser att har dm en massa intressanta föreläsningar, företag eller vad än det kan tänkas vara men just ckså att du får den här exklusivitet m du faktiskt är student så blir du liksm en del i ett sällskap, då har du liksm kalendern ch kanske ett news feed, ja du ser vad sm händer ch sker. Uppdateringar m vad sm sker på Mittuniversitet tycker jag m. Det är jättekul att veta vad sm händer, nya prjekt, jag gillar med universitet att man får så mycket inspiratin ch input, det är kul m det fanns en news feed, frskningsinsatser, nya frskningsrön m sådant sm Mittuniversitetet är stra på Det sm är aktuellt brukar kmma in till ss i knferensen ibland, men det är väldigt mycket sm man missar för jag tycker inte det är någn väldigt tydlig infrmatin m detta någnstans nu. Så att ha en kalender ganska tydligt ch lättillgängligt hade ju varit bra. Nu får man gå många vägar för att få en helhet. Nyheter Använder du miuns nyheter? Sex studenter brukade läsa nyheterna på Studentprtalen. Två tittade på startsidan miun.se. En via Facebk. Två tittade inte på nyheter, båda dessa studenter var distansstudenter. En tittade sällan (campusstudent). 21

50 Har du en läsare för nyheter? Prenumererar du på nyheter från miun? Bara två av studenterna hade en läsare för nyheter ch ingen av dessa prenumererade på miuns nyheter. Den ena prenumererade mycket litet överhuvudtaget, den andra visste inte att det gick att prenumerera på miuns nyheter. Var vill de ha nyheter?* Var Så många placerade funktinen där Service center 7 Studentprtalen 9 Kurssidr 4 Övrigt inlggat 5 *=Första studenten fick inte denna fråga Kmmentarer nyheter Då går jag till prtalen ch nyheterna där i mitten. De riktade nyheterna vet jag att det har sagts förut att de i första hand ska vara det campus där du går men det stämmer inte. Ibland vet man inte vilket campus det gäller. Man kan inte blanda allmänna grejr med kursmaterial. Det läser jag särskilt m det är någt sm rör Östersund. Vad jag skulle uppskatta mer än att det är bilder så här är m det fanns någn rullist med mer bara rubriker ch bara från den största eller senaste fanns det en bild så att man kan klla mer övergripande vad sm hänt senast. Facebk, jag brukar alltid hålla kll, det brukar finnas här (startsidan) men jag ser det inte nu (kampanjwebb). Det brukar finnas rubriker där ch där brukar jag klla snabbt innan jag lggar in på Studentprtalen. På student, nyheterna ser ut sm länkar, ser inte att det är nyheter. På student finns nyheter för studenter men det vre kanske bättre att ha service center ch ha kalender ch nyheter ch lika guider där. När jag lggar in på sidan ch jag kan välja Mdle då vill jag veta att idag har vi det här prblemet, helpdesk lägger ut där så jag får den infrmatinen ch slipper bli irriterad över att Mdle är så långsamt idag eller någt sådant där. Men jag får en chans att direkt när jag lggat in få den infrmatinen, jag slipper slösa nån energi på det ch jag behöver inte leta för att få det. Prblemet är att det finns tre Facebksidr för Mittuniversitetet, så man vet inte vilken Mittuniversitetet, Mid Sweden University, Mittuniversitetet Östersund. Skulle vara bättre med en eller tre, Härnösand, Sundsvall, Östersund så man fick mer specifik infrmatin för sin rt. Av någn anledning får jag mest nyheter sm rör Östersund. Kan ju vara att Östersund är mer prduktiva. Där skulle jag önska att de sm lägger ut nyheter ckså skriver vilket campus det gäller. 22

51 Dela-knappar Brukar du dela sidr med andra? Fem av studenterna har delat sidr förut, tre brukar göra det ch två har gjrt det någn gång. Av dessa har bara en delat sidr på miun.se men då genm att kpiera länken. Ingen av de sm delar sidr använder knappar, de kpierar länken från webbläsaren. Kmmentarer dela Ja, de är i alla fall bra i kalendern eller i nyheterna så man kan dela dem. Nej jag har inte använt den funktinen men jag tycker det är jättebra att den finns. För mig är det frtfarande ganska nytt med feedsen eller att de kan vara aktiva mt Twitter eller vad det nu kan vara. Det är en upptäckningsfas men jag tycker det är bra att ni redan är där för det gör ju att m jag blir intresserad så kan jag göra det enkelt. Jag tycker de är bra, hade varit bättre m de ligger senare, nu har jag suttit ch läst det här ch det var ju jättebra ch då klickar jag liksm efteråt hellre än att jag ska behöva skrlla upp ch klicka. Kmmentarer kring kurssidr Det är väldigt fritt ch det kräver sin disciplin, jag har märkt att vissa inte riktigt tycker m vissa grejr. Vissa vill bli styrda andra klarar det själv. Nu ska jag läsa en kurs m två veckr sm ligger på Dalarnas högskla ch jag vet inte riktigt hur jag ska anmäla mig till den. När jag ska anmäla mig så kmmer det bara upp miun-kurser men eftersm nästa kurs ligger i Dalarna så kmmer det inte upp här. Lärarna håller på att fixa en samlingsplats där man kan anmäla sig till alla kurser. Annars funkar bra, inga klagmål över utfrmningen av webbsidan. (student sm läser ett prgram sm är ett samarbete mellan flera lärsäten) Blackbard är bra tycker jag, känns inte så mdernt men jag tycker den fungerar bra. Man märker lite på distanskurser att en del har svårt att hitta grejer sm resultat på inlämnade uppgifter. Och det hade jag ckså prblem med i början. Sedan är det de andra lärplattfrmarna då. Både Mdle ch knferensen tycker jag är krångliga svårt att hitta på. Mdle har jag bara haft på en kurs. För det första var det svårt den här km inte upp (visar på sin kurs överst i Mdle) direkt ch ibland försvann den, den kursen sm man är registrerad på. Det sm är bra med Blackbard är att här har man liksm en meny med alla länkar man behöver ch m det är någt nytt så är det någn liten ikn sm visar att här är nånting nytt så är det bara att trycka. Här är det bara staplat på en sida ch ingen riktig struktur på nå sätt. Då föredrar jag Blackbard mycket bättre. Knferensen är väldigt svår att hitta saker man måste verkligen hitta rätt länk att trycka på, man kan få leta ch fta hittar man inte rätt saker. Vissa föreläsare har allt sitt material där ch fta kan det vara gamla tentr där även m det inte är föreläsningsmaterial där på det sättet är det bra att den samlar alla filer från alla kurser, allt sm lagt i knferensen är tillgängligt för alla ch det är ju bra men det brde finnas enklare sätt att hitta på, det är en djungel. Jag hade helst sett att det bara fanns en lärplattfrm, helst Blackbard då sm är min favrit. Men annars att det bara är en sm finns. 23

52 Kurslistan Mina kurser i Mdle I Mdle är det inte så lätt att se kursuppdateringar. När jag kmmer in hit så har jag kvar nån gammal kurs jag har haft sm inte alls är aktuell längre. Jag har inte sett någt enkelt sätt att ta brt den eller dölja den. Det är lite svårt att rientera sig ch se vilken kurs man ska till. Nu vill jag klla på kursen vi håller på med just nu ch den ligger lite långt ner här. (Hn har många kurser i sin lista) Eller att man skulle kunna få själv dölja kurser sm man inte använder. Så man slipper skrlla ner en handfull sådana här. Sedan tycker jag det skulle vara schyst m man hade någn färg sm står ut, det smälter ihp ganska mycket. Det är blått ch svart ch många rader med kurskder först ch sedan det här. Kurskderna är svåra att se. (I rubrikerna). Ibland syns inte kurserna i Mdle fast lärarna säger att de lagt upp dem. Frtfarande dlt för studenter. Vet inte vad det kmmer sig. Trr det är ett prblem eftersm det är nytt ch lärarna är vana. Mdle ch meddelanden m nya händelser Det här med meddelanden funkade bättre i WebCT. Feedback på inlämningsuppgifter pppade upp direkt, nu får man leta efter dem ch så verkar det försvinna efter ett tag. Ntifikatinssystemet skulle kunna vara bättre. När det händer någt i någt frum eller så, så går det till mailen men det skulle vara schysst m man kunde se redan i Mdle på ett lätt sätt ch m det är någt sm är nytt sm lagts upp att man kunde klicka på det ch kmma direkt ch inte att man ska in ch leta vilken flik har de lagt det under. Jag lggar in på kurserna ch när jag gjrt det berr det litet på m jag vill hitta infrmatin allmänt ifrån kursen eller m jag vill kmmunicera eller ta det av föreläsningsmaterial, examinatin kan ju ckså finnas. Jag är ganska aktiv i allihp ch jag får en ntis i min vanliga gmail när det händer någt på kmmunikatinsfrumet. Och då brukar jag alltid gå tillbaka till kmmunikatinsfrumen så jag kan följa kmmunikatinen ch inte bara det senaste meddelandet. För mig har det varit ganska enkelt. Det är lite vanesak. Krt ch kncist, lätt att rientera sig, vad jag upptäckte för någn dag sedan var att alla dessa kmmunikatinsverktyg sm finns på Mdlesidan är direktkpplad till min mail ch det visste inte jag så jag hade inte kllat min mail. Men det är ju inte webbsidan i sig utan det är mer innehållet ch vad läraren berättar i sin kursintrduktin ch så vidare. Det är annars lite jbbigt att gå in i fem lika kmmunikatinsverktyg för att hitta m det är någt nytt sm hänt. Nu lggar man bara in på sin mail, skitbra men det hade jag inte tänkt på. För att se m någt hänt går man till sin mail ch tittar m det är några uppdateringar där, men att man då förstår vad sm är mail ch vad sm är Mdl . Men det kmmer väl efter nån halv termin till. 24

53 Funktiner i Mdle Framförallt går jag in på frumet sm jag tycker är väldigt bra. Där kan man se senaste nytt från lärarna ch sedan ett café där man kan ställa frågr till lärarna ch även andra medläsande studenter. Där kan man ställa hur mycket frågr sm helst m man nu vill det. Chatt i Mdlekursen: meningen att studenterna ska chatta men ingen gör. Jag har varit inne några gånger (på chatten) men det har inte varit någn annan där. Det var på Mdle då. Så den trr jag inte är så aktiv m jag säger så. Utnyttjas inte. Det måste finnas någn där för att det ska finnas en päng. Jag har frtfarande inte förstått skillnaden mellan två länkar, en sm heter Anslag ch ett sm heter Diskussinsfrum så att de två går jag alltid vilse på. Det är när läraren lägger upp någnting ch då får jag det i mailen ch då går jag in för att titta på det ch då går jag nästan alltid fel, jag trr att läraren lägger upp på Anslag ch Diskussinsfrum är både lärare ch elever. De här länkarna: Anslag, Diskussinsfrum, Studenter emellan, Meddelanden, Chatt ch Grupp: för mig så känns det sm m det hade räckt med bara två. En från läraren ch en för min grupp. Nu är det så väldigt många ch de verkar ha samma funktin allihp. Och det sm är tråkigt är att alla är i skrift, det finns ingenstans där vi elever kan ses ch bka ett rum med headset. Vi ska ha ett gruppmöte ikväll klckan sju. (Jag berättar m Adbe Cnnects öppna rum) Fast det verkar sm m vem sm helst kan gå in där då i vår diskussin. Eller m vi ska gå in där nu klckan sju så kanske det är någn annan där. Vi letar lite annars tänkte vi prva Skype. Det är ju svårt att ha en gruppdiskussin bara i skrift sm vi ska redvisa sedan imrgn. En grej sm är ganska vanlig är att i kmmunikatinsfrumet m man skickar ett inlägg så kan den här knappen nytt diskussinsämne försvinna. Jag vet inte m det är att lärarna måste öppna den eller m det görs från helpdesk men har man börjat ett diskussinsämne så ibland försvinner den knappen. Och då får man säga till läraren så fixar läraren ftast det men ibland så vet inte läraren vad man snackar m så det är en sån grej sm verkligen kan förbättras. Första gången jag påpekade det så hade läraren kll men de andra gångerna inte så då sa jag till slut, prata med den här läraren så vet han. Jag trr egentligen att det är för många kmmunikatinsfrum, vilket gör att vi använder Facebk ganska mycket internt i klassen när vi pratar. Hade man använt det allmänna kursfrumet hela tiden sm en chatt eller någnting så hade det underlättat många prblem ch även att lärarna skulle ha en sån regel att de måste gå in ett par gånger i veckan ch klla diskussinsfrumet, vad pågår, har alla fått samma infrmatin ch sådär för det känns sm m lika lärare är lika bekväma med att använda verktyget. Hade man använt det på det sätt det är tänkt så hade man undvikit många missförstånd sm har dykt upp i vår klass. Jag har haft lite prblem att lgga in på den via mbiltelefnen så jag använder mig av datrn istället när jag svarar på mailen, vi har ett gruppfrum just nu ch då går det inte att använda sig av mbilen så jag använder datrn nästan varje dag. Jag vet inte vad det är men det funkar ju på datrn. Lite långt är det, man ska lgga in ch så ska man klicka sig till Mdle välja kurs ch så klicka sig till gruppfrumet så det är flera klickar för att kmma fram till dit jag ska. 25

54 Privata meddelande har jag skickat till någn kurskamrat via Mdle det tyckte jag var svårt, hur man gick in ch hittade knversatinen, var den låg ch allt går i grått ch blått ch svart ch så får man kpir till sin mail ch det kan jag tycka är bra. Och så vre det bra m den här Adbe länken inte behövde kmma via läraren utan att det fans en sådan länk. Kanske ckså är upp till läraren. Men att sitta ch vänta på läraren fem minuter innan det börjar för att vänta på en länk är ett nödigt stressgrej. Hitta runt i Mdle Skulle vara lättare ifall alla skulle vara knsekventa med var de lägger saker, m det är kursplan man vill åt så heter den alltid kursplan. Jag tycker även att den här listan (menyn) till vänster är lite tydlig. Är jag inne i kmmunikatin ch så vill jag snabbt kmma till föreläsningsmaterial ja, vilket mment är det? Det hade varit bättre att det står föreläsningsmaterial. Än att jag får skrlla upp då ch gå häruppe. Den har ju hyfsad lgistik men samtidigt när man ska hitta. Men det stämmer inte med tabellen där med iknerna sm ligger ute. Jag kan visa vad jag menar. Jag kan tycka det blir lite förvirrande att veta var man ska hitta men det kan ju ber på vilken kurs man läser ckså ch struktur på kurserna överlag. (Hn visar ingångssidan på Mdle) Det här tycker jag är en bra grund. Det är lätt att hitta så. Den kurs sm man läser är så tydlig längst upp. (Hn visar när hn går in på kursen så är det en tydlig sida när man kmmer in men när hn klickar i vänster meny blir det fta svårt att hitta tillbaka) Då blir det väldigt struligt ibland, den här (v meny) brde vara tydligare tycker jag. Fast jag vet ju inte vad lärarna gjrt ch vad sm är grundtanken i Mdle. Sammanfattning ch slutsatser På några ställen nedan nämner jag lärare ch då menar jag de lärare jag träffade på ett diskussinsmöte där vi tg upp liknande frågr sm i intervjuerna med studenter. Studenter besöker mest Studentprtalen ch kurssidrna Att lgga in är första pri När jag bad studenterna visa de vanligaste sakerna de gör på webben så lggade samtliga in det första de gjrde. De saker de sedan visade var nästan uteslutande sådant sm man gör på Studentprtalen eller på sina kurssidr. Om man kan utläsa någt ur detta lilla underlag så gällde detta i ännu högre grad distansstudenter. Det de nämnde sm inte låg på Studentprtalen var att söka kurs (en funktin de dck gärna ville ha på Studentprtalen), söka kntaktuppgifter ch bibliteket. Mina andra frågr visade att de ckså går till miun.se för att leta efter specifika fakta eller se vad sm är på gång. Statistiken i Ggle Analytics stödjer detta. De tre mest visade sidrna på miun.se är i tur ch rdning startsidan, inlggningssidan ( samt Student. Dessa sidr 26

55 ligger ckså i tpp sm de sidr man lämnar miun.se ifrån. Det vill säga de går till startsidan ch lggar in, alternativt går de till Student ch lggar in. De mest intressanta delarna av webben för en student De intervjuade studenterna intresserade sig främst för 1) Kurssidr 2) E-psten på Studentprtalen 3) Ladk 4) Schema 5) Bibliteket ( Statistiken visar ungefär detsamma. Mest sedda sidr på Studentprtalen (startsidan brträknad) enligt Ggle Analytics är: 1) Mina ladkuppgifter 2) Mitt schema 3) Registrering på kurs 4) Bibliteket ( 5) Anmälan till tentamen Sidrna under Student på miun.se har betydligt färre besökare. De mest besökta sidrna under miun.se/sv/student är Jag är antagen (strax under visningar) samt Tentamentsöversikt (strax under visningar) att jämföra med Mina ladkuppgifter ( ) ch Mitt schema ( ) på Studentprtalen. Studentprtalen har ungefär sju gånger så många besökare sm miun.se/sv/student: mt under de senaste 12 månaderna. Slutsats För att våra registrerade studenter ska se ett innehåll behöver det vara representerat där de är, det vill säga efter inlggning på Studentprtalen. Det betyder inte nödvändigtvis att innehållet måste ligga där, det kan antagligen räcka att man tydligt länkar till det därifrån. Vad ska studentingången heta? Är det svårt att hitta rätt ingång? De intervjuade berättade att de fått veta i välkmstbrev, studiehandledningar eller vid intrduktinsföreläsningar att de skulle lgga in ch de fick reda på hur ch var. Det var tydligt att det var rden Lgga in de letade efter ch de föreslg sätt att förbättra inlggningen på. Tre klagade på att inlggningen misslyckas ibland ch man kmmer inte fram till Studentprtalen utan får ett felmeddelande, två klagade på att fnten var för liten på texten Lgga in ch en ville kunna lgga in direkt på miun.se ch slippa mellansidrna. 27

56 Prduktnamn När jag frågade m prduktnamn (e-campus eller miun scial var exemplen jag tg) så var det få sm medelbart hade en åsikt. Efter en stunds funderande var de flesta mestadels psitiva men många nämnde alternativ sm Lgga in eller någt med rdet student i. En lärare på diskussinsmötet sa att vad det ska heta är berende på var man kmmer in. Om man kmmer till ett service center så kmmer man till ett campus. Men m man hamnar på Studentprtalen där det inte finns någn infrmatin m vad det är, då är det inte bra att kalla det e- campus. Man måste bygga en miljö mkring det. Slutsats Vad vi än kallar ingången så bör vi hålla i huvudet att det studenterna letar efter är möjligheten att lgga in, de rden bör förmdligen vara kvar på miuns startsida längst upp till höger. Att hitta persner Det är inte tydligt för alla studenter hur man söker efter persner på Mittuniversitetet. Det finns en sökfunktin på Studentprtalen där man kan söka persner men väldigt summariskt, man ser till exempel ingen skillnad på studenter ch lärare, kan de förbättras? Man kan ckså söka dem i sökrutan på miun.se men eftersm studenterna inte är där i första hand så är det inte alla sm hittar den funktinen. Kan vi fga in sökrutan ckså på Studentprtalen? En idé sm km fram är att vi skapar möjligheten att söka persner inte bara efter namn utan ckså efter funktin, till exempel institutinssekreterare eller lärare kmbinerat med avdelning. På mötet med lärarna framkm att man önskar att sökfunktinen på miun.se justeras ch förbättras men det gällde vanliga sökningar, inte sökningar efter persn. Slutsats Vi behöver fga in Mittuniversitetets sökfunktin ckså på prtalen ch förbättra möjligheterna att söka persner. Mbiler 11 % av besökarna på Studentprtalen under det senaste året använder mbil enligt Ggle Analytics. Året innan var den andelen 4 %. Sju av de studenter jag intervjuade använde mbilen ibland när de besökte Mittuniversitetets webb. Slutsatsen är att vi får jbba vidare med att förbättra mbila gränssnitt. 28

57 Service center De var överlag psitiva till idén. Bemanning När det skulle vara bemannat på webben hade man lika åsikter m. I strt sett önskade de kntrstid ch gärna kvällstid. En distansstudent påpekade att många distansstudenter arbetar heltid, de skulle behöva bemanning snarare kvällar ch helger. Ett förslag km fram att vi skulle ge löfte m svar inm ett visst antal timmar, förslagsvis 24 timmar. Lärarna tyckte det var svårt att bestämma någn tid eftersm vi har så hög andel distansstudenter, en del bsatta utmlands i andra tidszner. Också de tyckte att vi ska ge löfte m svar inm en viss tid. Funktiner Vanliga frågr ch chatt tyckte studenterna hörde hemma på ett service center. Lärarna på gruppdiskussinen såg vanliga frågr på service centret sm någt sm väsentligt skulle förbättra för studenterna. En länk till Adbe Cnnect ch öppna rum passade ckså enligt studenterna. Frum var de ckså ganska intresserade av men mest intressant är det med Frum på kurssidrna. Nyheter ch kalendarium är bra på ett service center men mer intressanta på Studentprtalen. Klart var att de inte tyckte vi skulle ha en sökruta till böcker, artiklar ch tidskrifter på service centret. Guider sm IT-hjälp ch guider från helpdesk kan ckså höra hemma här. Var ska service center placeras? Några prblem att lösa Nu går jag lite utanför de slutsatser man egentligen kan dra av intervjuerna. Det ingick inte att fråga m man skulle lgga in för att kmma till service centret eller inte men det är rätt tydligt ändå att vi inte bör lägga den bakm inlggning. Nya registrerade studenter kan behöva ställa frågr till service centret just kring inlggning ch registrering innan de lggar in första gången. Gentemt presumtiva studenter är det en bra marknadsföring att visa upp vad vi har att erbjuda. Dessa båda saker nämndes ckså av studenter. Lärarna framhöll att det är viktigt att vi sklar in de nya studenterna i de system ch strukturer vi har samt att det är viktigt att vi ckså kmmunicerar med ännu inte antagna ch registrerade studenter. Men för att de registrerade studenterna överhuvudtaget ska se service centret krävs en tydlig länk eller knapp på den sida i Studentprtalen sm studenterna når vid inlggning. Detta eftersm studenterna fta lggar in det första de gör utan att passera annat än startsidan på miun.se. Kanske service centret bör vara en länk sm följer med överallt inne i Studentprtalen likt bibliteket ch helpdesk. Kanske man kan dubblera en del av service centrets funktiner? På samma sätt sm bibliteket har sin chatt både på biblitekets delwebb ch på Studentprtalens student-flik så skulle en chatt för service centret kunna ligga på två ställen? 29

58 Helpdesk ch service center går lätt att blanda ihp, en student jag intervjuade hade till ch med svårt att skilja på dem under vårt samtal. Vi behöver en lösning på det. Här finns ytterligare en sak att ta hänsyn till: önskemål finns att de studenter sm har prgramsidr når de sidrna direkt, de skulle alltså inte passera någn allmängiltig sida på Studentprtalen vid inlggningen utan landar på en sida skräddarsydd för prgrammet. Dessa studenter måste då aktivt klicka sig till Studentprtalens startsida ch det innehåll sm finns där ch kan då kmma att missa till exempel service centret. Funktiner på Studentprtalen ch kurssidrna Någn tyckte man kunde skilja på Vanliga frågr före ch efter inlggning men jag undrar m det är nödvändigt. Man brde kunna visa upp samma funktin i båda fallen? Vanliga frågr m Mdle var ett önskemål från en student. Att chatta på Studentprtalen eller på kurssidrna var inte så intressant. Chatt kräver någn att chatta med ch några studenter hade dålig erfarenhet av chatten i Mdle, m man gick in var man ensam där. Diskussinsfrum uppskattades mycket på kurssidrna där både lärare ch kurskamrater var närvarande. På Studentprtalen var det mer tveksamt. Om vi ska få mer aktiva frum på Studentprtalen kräver det att vi förbättrar funktinen ch gör dem mer synliga ch attraktiva att använda. Idag är det många sm inte vet att funktinen finns. Adbe Cnnect är bra att länka till från service center ch kurssidr. Adbe Cnnect uppskattas när det fungerar, dessvärre verkar det tekniska krångla alltför fta. Sökruta för böcker artiklar ch tidskrifter verkar redan finnas på lämpliga ställen: på bibliteket ch på Studentprtalen. Kalendarium ch nyheter för studenter verkar höra hemma på Studentprtalen i första hand. Studenterna tyckte vi kunde vara bättre på att annnsera ut saker innan de ägde rum så man kunde delta. Dela-knappar är bra m man hittar i nyheter ch kalendarium. Verkar inte vara en särskilt använd funktin, inget vi behöver priritera vad det verkar. Mdle Här bara en lista på sådant sm studenter påpekat. Om man har många kurser samtidigt kan man behöva göra kurslistan tydligare ch eventuellt ha en möjlighet att dölja vissa kurser. Ibland syns inte kurser fast lärare sagt de lagt upp dem. Meddelanden m nya händelser i Mdle är någt man kan jbba mer med. Det syns i e- psten men brde ckså synas direkt när man går in i Mdle. Chatt kräver aktiv medverkan, att någn är där ch chattar. Man bör tänka efter innan man kpplar på den funktinen. 30

59 Kan liknande länkar i Mdle knsekvent få samma namn i alla kurser så studenterna känner igen sig från kurs till kurs? Bra att inte lägga upp för många kmmunikatinsvägar, till sist vet inte studenten vad den ska välja. Bra med länk till öppna grupprum, sm lärare kan man skapa egna i Adbe Cnnect. Läraren måste klla av frum med mera fta. En risk är att studenterna börjar skicka e-pst istället m man inte får svar i Mdle. Knappen nytt diskussinsämne försvinner när man skickar inlägg. Finns det prblem med mbiler ch Mdle? Svårt att hitta via vänster meny? 31

60 APPENDIX 2: Effektkarta utifrån effektmål angående kmmunikatin Effektkarta utifrån effektmålen: 1. Det ska bli enklare för studenter att kmmunicera med MIUN via webbplatsen. 2. Det ska bli enklare för studenten att få svar på sina frågr via webbplatsen. (Se fristående fil för förstring av bilden). 1

61 Appendix 3: Användartest för e-campusprjektet maj-juni 2013 /Bdil Wik 0

62 Användartest Det man gör är inte alltid samma sak sm det man säger. För att se m en webbplats verkligen fungerar räcker det inte att bara fråga användare, man behöver testa webbplatsen. Det vill säga man ger ett antal vanligt förekmmande uppgifter att lösa till ett antal användare ch ser vad sm händer. ( Ofta har man inte så mycket tid eller pengar till förfgande men sm tur är behöver man inte nödvändigtvis göra dyra användartester, sm till exempel eyetracking sm kräver utrustning. Man kan göra betydligt enklare undersökningar ch ändå kmma fram till nyttiga slutsatser. Man behöver inte heller testa på särskilt många användare, det räcker med fem för att hitta de allvarligaste prblemen. ( ). Det mycket enkla test jag har gjrt bygger på den mdell Steve Krug redgör för i sina böcker Dn't make me think!: a cmmn sense apprach t web usability samt Rcket surgery made easy: the d-it-yurself guide t finding and fixing usability. I bilaga ett finns den inledning jag använder före vi börjar testa. Den säger mycket m hur själva testet går till. I bilaga två kan man se vilka uppdrag ch frågr jag ställt till studenterna. Testet mfattar fem användare sm sitter framför en datr ch en webbläsare. Fyra av studenterna var hemma hs sig ch vi hade kntakt via Adbe Cnnect eller Skype. Jag spelade in vad sm skedde på skärmen ch vad studenterna sa. Vi ville inm e-campusprjektet testa tre saker: 1) Om studenten hittar vägen från miun.se (startsidan) m vi plckar brt länken Lgga in. 2) Om en ny variant av miun.se/student fungerar. Jag refererar till den sm miun.se/student nedan fast att den inte är identisk med sidan sm ligger publikt just nu. Här ligger testsidan (juni 2013) Se ckså Bilaga tre. 3) Om det fungerar att lägga kntaktvägarna till servicecenter under Kntakt. Jag refererar till sidan sm kntaktsidan nedan. Det finns en kntaktsida på miun.se idag men den liknar inte alls den nya vi testat. Här ligger testsidan (juni 2013) Se ckså Bilaga fyra. Studenterna fick inte använda sökrutan, dels för att jag främst ville testa hur man kunde navigera sig fram till saker, dels för att man inte hittar de nya sidrna vid sökning. De intervjuer jag nämner i texten är de intervjuer med studenter jag tidigare gjrt inm prjektet. För enkelhetens skull kallar jag alla studenter för hn nedan. 1

63 Kan vi ta brt Lgga in från startsidan? Första uppgiften de fick var att hitta sin ingång från en ny variant av miuns startsida. Meningen med uppgiften var att se m vi kan plcka brt Lgga in från startsidan på miun.se ch enbart ha kvar ingången Student. För den första studenten visade jag en alternativ startsida på testservern där Lgga in bara flyttats undan en bit. Den studenten dök medelbart på Lgga in trts länkens mer undanskymda placering under den stra bilden. Därför valde jag att för de kmmande fyra studenterna istället visa en bild av startsidan där det inte alls fanns någt Lgga in. Frågan var avsiktligt frmulerad en smula luddigt, trts det fattade alla studenter uppgiften sm att det var vägen till Studentprtalen sm menades. Alltså exakt samma resultat sm när jag gjrde intervjuerna. Studenterna uppfattar Studentprtalen sm sin plats. Två av studenterna dök på Student inm ett par sekunder. En tredje student sa Svårt, jag skulle vilja söka i sökrutan. Men en sekund senare hade hn ckså hittat länken så hennes rd mtsades av hennes handlande, hn hade egentligen inget riktigt prblem med att kmma rätt. De sista två studenterna sökte efter Lgga in, den ena hittade den ckså (se van) men när jag frågade m hn kunde hitta en alternativ länk hittade hn nästan genast Student, hn funderade krt på Utbildning först men förkastade det. Den andra valde Student i brist på Lgga in. Kmmentarer: Någnstans hade jag ng velat ha Lgga in här (på startsidan) på en gång ch sedan att man kanske skulle kunna välja student eller alumn eller anställd. Jag skulle velat ha en lite större ruta där det std Student eller Mina sidr eller någt sådant där. If there will be sme lg in ptin then it will be easy t g there. Andra kmmentarer: Man skulle i ch för sig kunna ha det här på den blå (huvudmenyn) men man såg det ganska frt ändå. I nrmala fall så är det sm står längst upp till höger på sidan bara för de sm har hand m sidan ch de sm behöver kmma in på ställen där inte alla går in. Karlstads universitet har en str kategri överst sm heter Jag är student eller någt sådant ch där är det lätt att klicka ch så kmmer man direkt till Mina sidr men student-grejen häruppe känns så liten. Den är inget sm är så iögnenfallande direkt. När de sedan förflyttade sig till sidan Student (miun.se/student) sögs blickarna på alla fem medelbart till inlggningen. Det var tydligt att de sökte efter inlggningsfrmulär ch att 2

64 de ckså hittade det snabbt då. Bara en student nämnde någt annat innehåll på den här sidan i det läget. En student sa dck: Jag söker mig gärna åt vänster av någn anledning. Men numer så verkar de vara på höger sida alla inlggningar men jag vill gärna titta åt vänster. Slutsatser Att kalla ingången Student kmmer att fungera. Däremt kmmer det att leda till en viss irritatin eftersm många studenter helst skulle vilja ha det annrlunda. Via intervjuer ch nu testningen kan jag knstatera att det finns tre lika önskemål: Länken Lgga in ska finnas tydligt längst upp till höger Inlggning direkt på startsidan så man slipper klicka flera gånger. En större tydligare länk till Student, gärna i blå fältet. Men i praktiken hittade ju alltså alla länken. Detta verkar vara ett fall av att man säger en sak men det man gör mtsäger det i någn mån. Vi kanske kan leva med lite irritatin, kanske kan vi inte göra alla glada? Kanske kan vi på sikt hitta ett annat sätt att lösa detta? När jag tidigare intervjuade förstd jag rätt snart att studenter bara vill lgga in ch innehåll på miun.se uppmärksammas inte. Samma sak visade sig nu: Studenten lggar genast in från miun.se/student ch då försvinner innehållet. Att se till att det finns kvar ckså efter inlggning är nödvändigt för att detta innehåll ska synas. Och det är ju så vi har tänkt ss det i framtiden. Vad händer när du lggat in? Studenternas tankar m vad sm händer efter inlggning stämmer med våra framtidsplaner: Det jag hittar när jag inte är inlggad är inte kpplat till mig persnligen, men när jag lggar in så öppnas det upp vad jag läser, tänker jag. Things related t us. Det blir mer persnligt när du lggar in, det blir dina kurser ch ditt schema ch dina tentaanmälningar. När man lggat in är det mer privat, det är mina egna mappar ch det sm gäller just mig ch mina studier ch mina kurser. Går det att hitta i nya strukturen på ingången Student? Studenterna fick två uppgifter för att testa den nya strukturen ch navigatinen på miun.se/student. I strt sett gick det bra. Möjligen skulle jag ha haft några ytterligare frågr för att säkert se att det fungerar. En student hade precis förstått hur vi tänkt kring navigatinen 3

65 Det är ny student, infrmatin för den första tiden, ch nästa steg är Stöd ch service ch det är när man är i studierna redan ch karriär är mt slutet när man börjar gå ut. Och sedan smålänkar lite här ch var till lika mråden. Bra att ha länkar in till bibliteket, till kntakt m man behöver ta kntakt med någn. En annan student sa: The karriär is nt understandable fr me. I d nt knw why Mid Sweden University have this because it des nt help at all. Als sme utdated infrmatin is there like examensjbb, smmarjbb it is nt up t dated. I have tried this but it des nt help. Att hitta infrmatinen m vår service till funktinshindrade studenter var någt svårare än att hitta infrmatin m passerkrt. Hälsa/Sjukvård var ett alternativ sm tre av studenterna funderade på. Men alla utm en hittade infrmatinen relativt snabbt ändå. Den sm var abslut snabbast att hitta detta var den student sm verkligen har ett läshinder. Slutsats Vi frtsätter sm vi tänkt. Nyheter Efter det första användartestet la jag till frågan Var hittar du nyheter m viktiga saker? Säg att studentprtalen eller lärplattfrmen ligger nere? Jag ville testa ckså sådant sm låg till höger på sidan ch inte bara menyn. Den första studenten fick alltså inte denna fråga. Två studenter gick tillbaka till startsidan för att hitta nyheter, en skulle lggat in ch letat där. På frågan m de kunde tänka sig nyheter på miun.se/student svarade två att de hellre hade dem efter inlggning. Den tredje föreslg att nyheterna skulle placeras i bildspelet. På frågan m de kunde hitta några nyheter på miun.se/student var det två sm svarade att det inte fanns några! En av studenterna sa: Det berr på vad det gäller men m det gäller min kurs går jag in på mina sidr eller den lärplattfrmen sm det gäller. Den fjärde studenten ch sista studenten tyckte radikalt annrlunda. Hn tänkte på mina exempel ch önskade den upplysningen i samband med inlggningen: Jag är så lat så jag skulle vilja att det var framme där i första sidan att det kmmer infrmatin m att studentprtalen är nere. Att det kmmer upp en lapp sm talar m detta. Att studentprtalen är nere, vi arbetar på det. En pp-up eller liknande. Framförallt då när man klickat på student ch vill lgga in, att när man klickar på inlggningsrutan att det då kmmer upp. Till exempel där m man är på väg in den vägen. Om det är det sm är nere. Berende vart jag är på väg någnstans att man får infrmatinen så snabbt sm möjligt jag 4

66 är alldeles för lat för att leta efter infrmatinen m det inte funkar, jag lämnar det ch kmmer tillbaka senare ch ser m det funkar. Senare när vi tittade på kntaktsidans avdelning Aktuellt sa hn: Där kanske man skulle ha det att systemet är nere. Om man är en sådan persn sm söker upp varför det inte funkar. Jag är inte en sådan persn ch jag vet inte m flk är det överhuvudtaget. Slutsats Studenterna verkar inte förvänta sig nyheter på miun.se/student. Mina tidigare intervjuer med studenter visade ckså att ingen av dem läst nyheter på just denna sida. Det blir tillsammans 15 studenter sm inte läser nyheter på den här sidan. Om vi så småningm ska låta innehållet här smälta samman med studentprtalen så kan nyheterna ändå vara bra att ha både före ch efter inlggning. En bra idé är meddela att ett system ligger nere i det sammanhang sm användaren befinner sig när den är på väg dit. Om studentprtalen ligger nere så skriver vi det vid inlggningsrutan. Om lärplattfrmen ligger nere skriver vi det vid länken till studentens kurs ch så vidare. Hittar man kntaktsidan? Vi ville utreda m studenterna hittade den nya kntaktsidan från miun.se/student. Jag ville inte ställa någn alltför ledande fråga utan jag ställde frågan Om du vill ha hjälp med en detalj sm till exempel hjälp med Wrd när du skriver uppsats, vad skulle du göra då? Om studenten inte nappade på detta så förtydligade jag. Jag trdde ng att de skulle ha svårt att hitta detta direkt efter första frågan, det var ju en fråga m att assciera till svar på frågr istället för att leta efter den specifika frågan. Men faktiskt hittade tre av studenterna vägen relativt snabbt utan att jag behövde förtydliga. Två hade svårigheter ch med den ena av dessa fick jag till slut ge upp. Två av de fyra sm hittade vägen kpplade till att man behövde ta Kntakt ch letade i övre högra hörnet efter detta ch hittade det. Då skulle jag ng klicka på Kntakt ch leta efter någn sm har hand m sådana saker. Det berr på vem frågan är riktad till. Det är Kntakt då ifall jag behöver höger högst upp här. Annars kan det finnas därnere ckså (sidften) men det finns det inte här. En student hittade vår stra kntakt-puff nästan genast: Om man har frågr kan man tydligen kntakta er. Den fjärde letade under När du har frågr under Ny student. 5

67 Och så hppas jag att det är kategriserat där efter vad jag har för frågr. Men jag trr inte att det är ptimalt för att vara ärlig. Jag har en sökfunktin här där jag kan skriva. Sedan letade hn under menyerna efter svaret på frågan. Jag sa efter ett tag: Vi har en tanke att vi ska ha ett ställe där man kan ställa frågr. Kan du hitta någt sådant på den här sidan? Man kan skicka in frågr på lika sätt? Studenten gick då till Om Mittuniversitetet ch tittade. Sa sedan att hn skulle söka i sökrutan m hn hade fått det. Först sedan fick hn syn på vår puff. Den femte studenten ville leta på bibliteket/lrc, antagligen eftersm hn är van att hitta saker där i sin rll sm studentmentr. Jag stppade henne ch bad henne försöka hitta en annan väg. Då letade hn under IT-hjälp ch guider utan att hitta någt. Därefter klickade hn runt lite planlöst i menyerna (klickade på CV-hjälp, examensjbb) ch nämnde bibliteket/lrc igen. Helpdesk tyckte hn var bra. If nt an IT-questin? undrade jag. Then I wuld try t sök by myself by the name and try t find the persn directly and try t talk t if I find that persns cntact infrmatin. När jag till slut visade henne puffen ch frågade m hn hade någn teri m varför hn inte sett den sa hn: If I like t g t kntakta ss I just g thrugh the upper crner. Så här i efterhand när jag lyssnar av testet uppfattar jag det sm att hn är så van att guida andra på webben så hn tycker hn vet vad sm finns där ch letade inte efter någt sm inte finns där idag. Med en av studenterna sm klickat på Kntakt uppe till höger återvände vi till miun.se/student ch jag frågade m hn kunde hitta ytterligare en väg till kntakt-sidan. Hn visade då på nedre delen av puffen: Här ser jag att det står Inlgg, schema, examen, här kan jag tänka mig att man kan lgga in. Jag blev lite förbryllad ch bad henne klicka ch se m hn blev överraskad. Hn gjrde det ch hamnade på Kntakt-sidan Nej, det var inte sm jag tänkte mig. Vad hade du tänkt dig? Jag tänkte ng att jag skulle få tillgång till mina sidr ch någn lärplattfrm kanske. Var skulle du förvänta dig att hitta länken till kntaktsidan? Var skulle du ha den? Då pekade hn på övre delen av puffen ch sa Ja, då skulle jag gå in på Kntakta ss (klickar i övre delen av puffen) Men den här inlggtexten här kändes lite lurande. Den här studenten uppfattade alltså puffen sm inte en länk utan två lika länkar. Slutsatser Vi tänkte rätt när vi la de här kntaktmöjligheterna under Kntakt. Tre av studenterna tänkte på Kntakt i övre högra hörnet i det här sammanhanget (jag räknar då ckså hn sm aldrig hittade fram), två av dessa gick dit nästan direkt. 6

68 Puffen verkar inte lika synlig. Bara en såg den nästan genast, en annan hittade den så småningm, hade hn fått söka i sökrutan hade hn kanske hittat fram den vägen istället. Jag kan tänka mig flera förklaringar till detta: 1) Det är en knventin på webben att hitta Kntakt i övre högra hörnet alltså letar man där i första hand. 2) De flesta tittar mest till vänster på webbsidr. (Se till exempel ) Ju längre till höger någt befinner sig ju mindre tittar man på det. Sm en av studenterna uttryckte det tidigare: Jag vill gärna titta åt vänster. När studenterna tittade på kntaktsidan var det likadant, man nämnde bara undantagsvis någt i höger marginal 3) Vår puff faller ffer för banner blindness (Se till exempel ) Man är van att färgglada saker till höger på webbsidr är reklam så man har vant sig vid att inte se dem. Detta skulle egentligen behöva undersökas närmare. Om puffen ser annrlunda ut, syns den bättre då? Om den byts ut mt text? Om den flyttas längre till vänster? Studenten sm uppfattade vår kntakt-puff sm två separata länkar: är den studenten unik eller finns det fler sm ser den så? I redaktörsmanualen från Funka sm vi på Mittuniversitetet just köpt in står följande: Bilder är viktigt för läsbarheten, men de ska inte användas för att representera text. Ska du lägga ut text i webbsidans innehåll, menyerna eller på andra ställen på sidrna, så ska texten läggas ut sm ren text. Bilder av text skapar många gånger kraftiga tillgänglighetsprblem. Det finns en anledning att se över den här typen av puffar i strt. En av studenterna letade under När du har frågr under Ny student. Kan vi lägga en genväg därifrån till Kntakt? Är det rätt kntaktmöjligheter ch i rätt rdning? Vanliga frågr var definitivt ppuläraste ingången. Alla använde den för att lösa någn fråga. E-pst ch chatt var ckså någt de flesta skulle använda. Det fanns ckså de sm tyckte annrlunda: I dn t think I will send an because it will take time. Because I sent t the helpdesk three/fur days ag and I still dn t have any answer frm them. Jag vet inte det här chattet vad det är för någt, det känner jag inte igen. Jag menar jag vet inte m det är för studenter eller vad det handlar m det står bara chatt. Chatta med ss. Om vad? Varför? 7

69 På frågan m de lika kntaktvägarna ligger i rätt rdning ville alla ha Vanliga frågr långt upp. Det är kul att vanliga frågr ligger högst upp för den brukar vara långt ner. Och det är ftast den man går till ändå. Annars tyckte studenterna lite lika vad gällde detaljerna men ingen ville radikalt ändra rdningsföljden: Jag skulle ng ha besök ss ch adresser det sm är kpplat till er på plats hade jag ng flyttat upp några snäpp. Besök ss skulle inte ligga allra längst ner för det vre väl trevligt m den första kntaktväg man möte är en direkt kntakt. Sciala medier tycker jag faktiskt kan hamna under adresser. Eftersm för mig, visst jag tycker m att blgga jag älskar att blgga jag hänger mycket på facebk men det känns inte sm att det är inriktat på studier, mer nöje. Adresserna är närmare. Tidigare har adresser varit längst brt från faktabehvet m man säger så men i det här fallet blir adresser mer fakta än sciala medier. Ingen saknade någn kntaktväg utm en: In kntakta ss there shuld be infrmatin abut the staff f Mid Sweden University. I själva verket finns en länk under fler kntaktvägar men den såg hn inte, hn letade mest till vänster på sidan. Sammanfattande m sidan Alla gillade sidan. Här några kmmentarer: Den är bra m jag har frågr ch det är bra att det är uppdelat på lika saker. Det är ckså bra att det står en förklaring under respektive rubrik. Så att ja, jag tycker abslut att den var tydlig. En nackdel är väl kanske att man måste skrlla väldigt mycket för att kmma ända ner. Men det är ju bara en detalj. Den är bra m man har frågr eller m man behöver hjälp att kntakta med tanke på att det finns adresser här ckså. Bra för att få svar på saker man inte redan vet. Lite mer övergripande frågr men du kan ckså mejla ch få svar på dina frågr. Framförallt så känns det mer sm i början av lika skeden. I början när man börjar studera ch när man ska göra någt nytt. Slutsats 8

70 Jag kan inte se att vi behöver ändra rdningsföljden på kntaktvägarna. Kanske är det snarare servicecenter sm bör bestämma i vilken rdning de vill bli kntaktade? Vanliga frågr är sm sagt någt de verkligen gillar. Men när de km in där hade alla fem svårt att välja rätt huvudrubrik. Hjälp med Wrd i uppsatsskrivandet, är det IT eller undervisning? Vi behöver fundera över vilka frågr sm ligger under vilken rubrik. Kan vi lägga frågr under mer än en rubrik utan att behöva uppdatera text på två ställen? Och vilka rubriker är de bästa? En krtsrtering skulle eventuellt fungera här ( ). En student saknade länk till Studentmentrerna på kntaktsidan (den studenten var själv inte studentmentr). Har vi funderat på det? Är det secnd line? Akut kntakt Frågan var Du trr att en ficktjuv är igång på campus, hur tar du kntakt med Mittuniversitetet? Alla svarade att de skulle ringa m de inte kunde gå till receptinen ch prata. Ingen skulle bry sig m att leta efter någn länk på kntaktsidan. De jag bad leta hittade dck länken. Slutsats Vi kan ta brt den här länken tycker jag. Man letar inte efter en särskild kntaktsida i det här läget. Man ringer. Prblem med engelsk webb Jag hade en student med i testet sm inte hade svenska sm mdersmål. Hn var inte nöjd med den engelska webben ch ville framföra det When we g t English versin it differs frm the Swedish versin. It shuld be cmplete. The page lks different and the ptins will be different. I think it shuld be the same. In the English versin there is n Lediga jbb i sidften fr example. Förslag på åtgärder Vi tar brt Lgga in från startsidan ch har bara en länk Student. Själva inlggningen placeras på miun.se/student. På sikt kan vi fundera på en tydligare väg in från startsidan. Vi frtsätter bygga strukturen sm vi tänkt under miun.se/student. När vi flyttar in studenternas innehåll på Liferay kmmer detta innehåll få en betydligt bättre expnering. En idé att fundera på: Kan vi ha ett direkt synligt meddelande när ett system ligger nere? Ett meddelande sm syns i det sammanhang där studenten befinner sig när den är på väg in i systemet. Om studentprtalen ligger nere så skriver vi det vid inlggningsrutan. Om lärplattfrmen ligger nere skriver vi det vid länken till studentens kurs ch så vidare. Vi kan lägga de nya kntaktmöjligheterna till servicecenter under Kntakt. Det är rätt tänkt. 9

71 Ska vi göra någt åt kntaktpuffen så den syns bättre? Eller är det faktum att studenterna hittar Kntakt i tppmenyn tillräckligt ch puffen kan bara sägas kmplettera det? En intressant sak att följa upp på senare användartester vre att se hur bra våra puffar syns i allmänhet ch hur de används. De bör ckså göras tillgängliga. Kan vi lägga en genväg från När du har frågr under Ny student till Kntakt? Ordningsföljden mellan kntaktvägarna är bra, men kan behöva anpassas till vad servicecenter önskar. Vi behöver arbeta mer kring uppbyggnaden av Vanliga frågr. Krtsrtering? Ytterligare användartest? Vilka frågr ska vara med? Vilka rubriker går de in under? Ta brt länken Akut kntakt från kntaktsidan. Lägga till studentmentr? 10

72 Bilaga 1: Inledning till användartest Jag testar en ny del av webbplatsen för att se att den går att använda på det sätt vi har tänkt. Du kmmer att få ett antal uppgifter du ska försöka lösa. Jag testar webbsidrna inte dig. Du kan inte göra fel här. Tvärtm är det bra m vi hittar de svaga punkterna i det här så m det är någt sm känns tydligt vill jag att du beskriver det. Var inte rädd att såra mig. Vi vill förbättra det här innan vi publicerar det så vi behöver verkligen veta vad du tycker. Om du har frågr, så fråga. Men det är inte säkert att jag kmmer att svara genast eftersm jag vill veta hur flk gör när de INTE har någn sm hjälper dem eller talar m hur det hänger ihp. Men efteråt blir det tid till frågr ch svar. Du får inte använda sök-funktinen men m du skulle kmma i det läget att du känner att du nrmalt skulle ha gjrt det: tala m det för mig! Jag skulle vilja att du delar skärm med mig, är det k? Innan du delar skärmen kan du ju stänga sådant du vill att jag inte ska se, sm till exempel e-pst. (Det sista säger jag m studenten är via Adbe Cnnect eller Skype.) Jag kmmer att behöva spela in vad du säger ch dina musrörelser på skärmen. Inspelningen kmmer bara att höras / ses av mig ch när jag är klar suddar jag ut det. Det är mycket viktigt att du tänker högt hela tiden eftersm det hjälper mig att förstå. Har du några frågr innan vi börjar? Bilaga 2: Frågr till användartest Om någn av dessa frågr saknas i redgörelsen van så berr det antingen på att jag dragit mer allmänna slutsatser utifrån dem eller att användarna inte hade några prblem. Nu kmmer jag snart att skicka en adress till dig. Jag vill att du så snart du klickat upp den på din skärm börjar prata ch säger vad du tänker. Din uppgift är att hitta den länk du trr leder till din ingång på den här webbplatsen. När du klickat på Student kmmer du till en sida vi nu ska titta på, klicka på vidare längst ner till vänster. Hur skulle du frtsätta på den här sidan? Var det lätt eller svårt att hitta den här vägen? Vad kunde förbättras? Utifrån ber jag studenten försöka hitta följande: Hur skaffar du ett passerkrt? Var hittar den funktinshindrade studenten infrmatin m vilken hjälp den kan få? Var hittar du nyheter m viktiga saker? Säg att lärplattfrmen ligger nere under några timmar? Hur skulle du sammanfatta vilken typ av infrmatin man hittar på den här sidan? Vad hittar du när du lggar in? 11

73 Hur skiljer den här ingången sig från det du möter när du lggat in? Om du vill ha hjälp med en detalj sm till exempel hjälp med Wrd när du skriver uppsats, vad skulle du göra då? I bästa fall hittar studenten vår kntaktpuff ch ett sätt att ställa frågan. Annars får jag ge ledande hjälp typ: Om svaret inte finns här på den här sidan vad skulle du göra då? Eller Om du inte hittar svaret på webben ch vill fråga någn, hur gör du då för att få tag i den persnen? Var det lätt eller svårt att hitta den här sidan? Frågr utifrån : Om du vill ha tag i en gammal tenta att öva dig på inför tentamen, hur gör du? Var på campus kan du scanna in en bild? Vad är besöksadressen till Mittuniversitetet? Du trr att en ficktjuv är igång på campus, hur tar du kntakt med Mittuniversitetet? Hur skulle du sammanfatta vad den här sidan är bra för? Saknar du någn kntaktmöjlighet? Ligger de lika kntaktsätten i rätt rdning? 12

74 Bilaga 3: miun.se/student sm vi testade 13

75 Bilaga 4: Kntaktsidan vi testade 14

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer