Presidierapport jul-okt ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presidierapport jul-okt (140701 141017)"

Transkript

1 Presidierapprt jul-kt ( ) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under varje månad. Förkrtningar finns i slutet. Juli Vi började verksamhetsåret med semester. All verksamhet på GU ch hs studenterna ligger nere ch det räcker med augusti månad till att förbereda den kmmande terminen. Henrik var inne på kntret några dagar för att skicka in deklaratin ch för överlämning av eknmihanteraren. Augusti Vi förberedde ss ch kntret för det stundande verksamhetsåret. Henrik hade många initiala möten med persner ch instanser sm han kmmer ha kntakt med under hela året, mer än Anna sm kmmer trappa ner jämfört med 2013/14. Vi installerade ss i ch städade kntret ch rdnade papper ch pärmar från tidigare verksamhetsår så de blev lättare att hitta i. Presidiebeslut sm fattades under periden (Presidiebeslut samt från Presidiemöte #1, ) inkluderar frmella utseenden inm presidiet själva till Knskårens pster inm GUS ch GFS samt vissa studentrepresentantpster på KFak sm Fullmäktige uppdrg åt presidiet att fylla fram till första fullmäktige 2014/15. Vi beslutade även m fördelning av medlemsintäkterna från 2013/14 till sektinerna. v.32 Måndag 4/8 Tisdag 5/8 SEMESTER (Stckhlm) Onsdag 6/8 SEMESTER (Stckhlm) Trsdag 7/8 Möte Campus Näckrsen m Julstaden Fredag 8/8 Möte Campus Näckrsen m Julstaden

2 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 2 av 8 v.33 Måndag 11/8 Möte Göta rdf Möte GFS presidium Tisdag 12/8 Möte Bankman Möte bankman Onsdag 13/8 Trsdag 14/8 Möte Eknmihanterare Fredag 15/8 v.34 Måndag 18/8 Möte HSM-sek rdf Möte HSM-sek rdf Tisdag 19/8 Presidiemöte #1 Presidiemöte #1 Möte Gbg C: Onsdag 20/8 GUS Utbildningsdagar Trsdag 21/8 GUS Utbildningsdagar Fredag 22/8 SEMESTER (Frankrike) v.35 Måndag 25/8 SEMESTER (Frankrike) SJUK Tisdag 26/8 SEMESTER (Frankrike) SJUK Onsdag 27/8 SEMESTER (Frankrike) SJUK Trsdag 28/8 SEMESTER (Frankrike) SJUK Fredag 29/8 SEMESTER (Frankrike) SJUK September De första veckrna under terminsstarten var en hektisk perid. Vi planerade ch genmförde presentatiner vid de tre institutinerna, både krta presentatiner vid strsamlingar inför alla studenter ch längre infrmatins-sessiner för de nya studenterna. Henrik arbetade ckså under månaden med att sammanställa förslag till styrdkument för Knstkårens rganisatin, ch en skrivelse m Knstkårens eknmi till GUS sm skickades in 30/9. Vi bkade ckså sektinsmöten på Valand ch HDK för att starta upp respektive sektin. Inga större presidiebeslut fattades. Henrik ch Anna utsåg sig själva till medlemmar i UB:s Studentthink tank m Framtidens biblitek sm en del av Campus Näckrsen.

3 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 3 av 8 v.36 Måndag 1/9 Presentatin KK Samling HSM år 1 Presentatin KK Samling HDK Presentatin KK Samling Valand Tisdag 2/9 Presentatin KK Samling HSM Onsdag 3/9 Trsdag 4/9 Infrmatin KK HSM GFS Styrelsemöte #1 Fredag 5/9 Förberedelse Insparksfest HSM Presentatin KK Samling HDK Presentatin KK Samling Valand v.37 Måndag 8/9 Infrmatinsmöte HDK Lärarförslagsnämnd Infrmatin KK HDK Infrmatinsmöte HDK Infrmatin KK HDK Tisdag 9/9 Prefektråd Besök Valand Ft år 1 Besök Valand Ft år 1 GUS Styrelsemöte #1 Onsdag 10/9 Presidiemöte #2 Presidiemöte #2 Trsdag 11/9 Kvalitetsråd KFak Kvalitetsseminarium m Breddad rekrytering Fredag 12/9 Kmp-LEDIG Campus Näckrsen Rådgivande Kmmitté Kvalitetsråd KFak Kvalitetsseminarium m Breddad rekrytering v.38 Måndag 15/9 Seminarium m Knstn. frskn. Tisdag 16/9 KFak Styrelsemöte Lkal Arbets-Miljö-Kmmitté Möte KK verksamhetsrevisr 13/14 Möte GUS presidium Infrmatinsmöte Valand Ft KFak Styrelsemöte Möte GUS presidium Infrmatinsmöte Valand Ft Onsdag 17/9 Möte SFS kntaktpersn Möte SFS kntaktpersn Trsdag 18/9 Fakultetsaudit, studentgrupp Möte Fysiken Fakultetsaudit, studentgrupp Möte Fysiken Fredag 19/9 Kmp-LEDIG

4 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 4 av 8 v.39 Måndag 12/9 UB Think Tank Framtidens biblitek UB Think Tank Framtidens biblitek Tisdag 23/9 Prefektråd Presidiemöte #3 Presidiemöte #3 Onsdag 24/9 Möte KFak ledning Möte KFak ledning Trsdag 25/9 Sektinsmöte HDK Sektinsmöte HDK Fredag 26/9 Seminarium Näckrsen Breddad rekrytering Oktber Vi hittade lite mer lugn emellanåt efter terminsstarten att gå igenm vissa mer strategiska frågr, men vi kan ändå knstatera att tiden inte räcker till att svara på mejl i tid ch diskutera igenm frågr innan de kmmer upp i lika frum. Arbetstiden äts upp av alla möten, ch de få timmar i veckan båda är på kntret samtidigt räcker inte att ta tag i alla frågr Knstkåren brde driva eller ta ställning i. Efter ett möte med GUS arbetsgrupp m samarbete mellan kårerna ch efterföljande mejlknversatin inm gruppen blev det tydligt att HHGS starkt vill lämna GUS varför en smått rlig stämning har rått fram till GUS andra styrelsemöte 14/10. Rektr kallade 7/10 till möte med samtliga kårers rdförande (eller mtsvarande) med några timmars varsel, men det ställdes in då alla kårer inte ville närvara. Ett viktigt presidiebeslut sm fattades var att dela upp medlemsintäkter från 2010/11 ch 2011/12 till sektinerna. Efter att Henrik hade grävt i Knstkårens knthistrik km han fram till vilka summr sm inkm för respektive år, ch sm har legat kvar på medlemsavgiftskntt fram tills nu. v.40 Måndag 29/9 GUS rapprtmöte GUS Arbetsgrupp m samarbete GUS Arbetsgrupp m samarbete Tisdag 30/9 Möte Mre PR m kaffe-prjekt UB Think Tank Framtidens biblitek Onsdag 1/10 Studentfrum Lunch HDK-sektinen Trsdag 2/10 Möte Eknmihanterare 13/14 GUS SAMO-utbildning #1 Fredag 3/10 Rektrsfrukst #1

5 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 5 av 8 v.41 Måndag 6/10 Lkal Arbets-Miljö-Kmmitté Campus Näckrsen Styrgrupp Tisdag 7/10 Prefektråd GUS Arbetsgrupp m arbetsmiljöavtal Presidiemöte #4 Presidiemöte #4 Sektinsmöte Valand Onsdag 8/10 KFak Styrelsemöte KFak Styrelse Utbildning ffentlig Förvaltning GFS Möte Studiescial grupp Sektinsmöte Valand KFak Styrelsemöte Trsdag 9/10 UB Think Tank Framtidens biblitek UB Think Tank Framtidens biblitek Fredag 10/10 Möte Welcme week VT Kmp-LEDIG v.41 Måndag 13/10 GUS Arbetsgrupp m arbetsmiljöavtal Lärarförslagsnämnd Möte Göta Tisdag 14/10 GUS Styrelsemöte #2 (kl ) GUS Styrelsemöte #2 Onsdag 15/10 UB Think Tank Framtidens biblitek UB Think Tank Framtidens biblitek Trsdag 16/10 GUS SAMO-utbildning #3 Fredag 17/10 Henrik har ckså till ch från under hela periden aug-kt arbetet med följande: Knstkårens hemsida: möblerat m, uppdaterat samtliga flikar Registrera medlemmar manuellt i Membit (kntant inbetalning) Sammanställ budget samt budgetförutsättningar i Knstkårens eknmi Rett ut gamla ch glömda fakturr ch inbetalningar till Skatteverket Förslag till styrdkument Delegatinsrdning Arbetsbeskrivning Presidium Arbetsrdning Styrelse Skrivelse m Knstkårens eknmi Skrivelse m studentrepresentatin på kllegienivå på HSM (påbörjad) Blankett Ansökan m studiesciala medel, Svenska

6 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 6 av 8 Anna har arbetat med följande: Påbörjat en samlad grafisk prfil för Knstkåren Knstkårens sida i Spinen, sep ch kt PR-material m Knstkåren, A5 flyer Svenska ch Engelska Sammanställning över rgan sm presidialerna har företrätt Knstkåren ch Knstkårens studenter: GUS GFS KFak Styrelsemöte Rektrsfrukst Styrelsemöte Möte Studiescial grupp Studentfrum KFak Styrelse Prefektråd Lärarförslagsnämnd Kvalitetråd samt dess styrgrupp Infrmellt möte med prdekan ch kanslichef Campus Näckrsen Styrgrupp ch Rådgivande Kmmitté UB Student-think tank m Framtidens biblitek Verksamhetsplan, fkusfrågr Vi har tyvärr inte hunnit skriva en handlingsplan utifrån verksamhetsplanen. Det har heller inte känts särskilt aktuellt då vi inte har haft någn styrelse att blla idéer med, ch vi själva vetat vad våra arbetsuppgifter har bestått i. När beskrivs dck hur vi har arbetat med fkusfrågrna i verksamhetsplanen Arbetsmiljö Presidiet har arbetat aktivt för att en punkt m studenternas arbetsmiljö (framför allt situatin inm utbildningen i förhållande till kurser, lärare, lärmål, kursguider/terminsguider, studierektrer/prgramansvariga/årskursansvariga) ska finnas med i verksamhetsplanen för KFak. Henrik anmäld SAMO, studentrepresentant i LAMK (vakant sedan 2012?)

7 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 7 av 8 Kmmunikatin Infrmatin vid strsamlingar vid terminsstart Särskilda infrmatinsmöten vid HSM ch HDK Infrmatinsflyer (A5) m KK till alla nya studenter Pr-kampanjen Jag är din KK Mejl-utskick för sektinsmöte Kmmunikatin via mejl till sektinerna Aktivitet på facebk Nyhetsbrev har vi tyvärr inte hunnit med Knstkårens hemsida, tydligare infrmatin Långsiktig kntinuitet Presidiet har arbetat för att skrida infrmatin m Knstkåren ch för att skapa engagemang genm följande: Ta upp medlemsavgift kntant vid HSM ch HDK Styrdkument Arbetsrdning för sektiner (revisin från 14-VT) Presidiet har sammankallat sektinsmöten vid HDK (25/9) ch Valand (7/10). Valand bildade en sektinsstyrelse av X persner ch HDK har i alla fall en start till en sektinsstyresle i en persn. HSM har sedan 2014-maj haft en sektinsstyrelse men den har ännu inte haft någt frmellt styrelsemöte. Presidiet har legat på sektinen att hålla ett sektinsmöte för att kunna besätta ytterligare några studentrepresentantpster sm står vakanta, ch vi hppas att ett sektinsmöte hålls snart. Angående arbetsgruppen sm ska utreda ledningsstrukturen i Knstkåren sm Fullmäktige (2013/14, 27/5) beslutade att tillsätta, så har presidiet inte kunnat sammankalla den förrän sektinerna har valt representanter till den. Detta har endast skett på HDK i början av september. HSM hade en representant men då hen flyttade ifrån Götebrg under smmaren avsade hen sitt uppdrag ch sektinen har för närvarande ingen representant. Presidiet har valt att inte driva igenm snabba beslut vid FUM#1 utan istället vänta på att arbetsgruppen får tid på sig att diskutera ledningsstrukturen ch kmma med ett förslag sm Knstkåren sedan hinner behandla rdentligt till ett senare FUM istället.

8 Presidierapprt för FUM #1 Knstkåren 2014/15 Sida 8 av 8 Förkrtningar FUM = Fullmäktige (Knstkårens högsta beslutande rgan) GFS = Götebrgs Förenade Studentkårer (Samarbetsrgan) GU = Götebrgs universitet GUS = Götebrgs universitets Studentkårer (Samarbetsrgan) HDK = Högsklan för Design ch Knsthantverk HSM = Högsklan för Scen ch Musik KFak = Knstnärliga Fakulteten KK = Knstkåren SAMO = Studentarbetsmiljömbud SFS = Sveriges Förenade Studentkårer (Samarbetsrgan) UB = Universitetsbibliteket

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Att leda en förening inom Ledarna

Att leda en förening inom Ledarna Att leda en förening inm Ledarna INNEHÅLL Föreningens rll 3 Styrelsens rll 4 Styrelsens arbete 5 Strategiskt arbete 8 Etik ch förhållningssätt 11 Den demkratiska prcessen 13 Att genmföra möten 15 Exempel

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Våren 2014 tar Kårfullmäktige (FUM) ett beslut om att avveckla den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande (Armu-ordf) genom att bifalla

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept 2013 7 Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer