Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad"

Transkript

1 Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören Reviderad

2 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med användande av sciala medier 4 Rller ch ansvar 4 Nyköpings kmmuns fficiella sida på Facebk 4 Att använda sciala medier 5 Bilaga 1: Lagar ch regler sm styr 8

3 Dnr 3/10 1. Inledning I vårt samhälle utvecklas hela tiden nya sätt att kmmunicera ch nya kanaler att använda. Internet har skapat en mängd möjligheter för att nå ut med infrmatin ch de sciala medierna öppnar dessutm för dialg, debatt ch diskussin. Här kan du läsa m sciala medier ch hur du kan använda dem i ditt arbete m det finns behv av det. 2. Syfte Sm medarbetare i Nyköpings kmmun ska du kunna föra dialg med medbrgare via sciala medier på ett långsiktigt, inbjudande, lagligt ch hållbart sätt. Rutinen för användande av sciala medier riktar sig till dig sm vill använda sciala medier i tjänsten för att mvärldsbevaka eller för att starta en sida där din verksamhet kan kmmunicera med medbrgaren. I rutinen beskrivs de regler ch lagar sm styr användande ch agerande på sciala medier sm frum, blggar ch fildelningssajter för ljud ch bild. Facebk, Twitter ch Yutube är några stra sciala medier sm finns just nu. I rutinen hänvisas till två styrande dkument: Plicy för IT-säkerhet i Nyköpings kmmun ch Riktlinjer för IT-resurser inm Nyköpings kmmun. Du hittar dessa dkument på IN under IT-enheten eller IT-supprt. 3. Nyköpings kmmuns hållning Sciala medier är en kanal för dialg med medbrgare, precis sm telefn eller e-pst. Det ska vara enkelt ch snabbt för medbrgaren att kmmunicera med Nyköpings kmmun sciala medier blir ytterligare ett verktyg. När du använder sciala medier privat på arbetstid gäller samma princip sm för privat utnyttjande av telefn, e-pst ch Internet. Se Riktlinjer för ITresurser inm Nyköpings kmmun punkten 7.3 m privat användning. När du använder sciala medier i tjänsten representerar du Nyköpings kmmun ch hur du agerar påverkar vårt varumärke, det vill säga vårt anseende. Se Riktlinjer för IT-resurser m etiska regler, punkt Kmmunens mål med användande av sciala medier Att stärka Nyköpings kmmuns varumärke ch bidra till att vi uppfattas sm en kmmun sm ger gd service till medbrgaren. Att stärka bilden av Nyköpings kmmun sm en attraktiv arbetsgivare Attrahera nya ch unga medarbetare ch även befintliga Att bli synad ch bli sedd Att nätverka

4 Dnr 4/10 4. Rller ch ansvar Divisins- eller verksamhetschef Det är ytterst divisins- eller verksamhetschefen sm beslutar m verksamheten ska använda sig av sciala medier i sin kmmunikatin ch på vilket sätt det ska ske. Se Plicy för IT-säkerhet, punkt 1 m rller ch ansvar. Det måste finnas ett gdkännande från ansvarig chef för att kmmunikatinen ska anses ske i tjänsten. En verksamhet sm är intresserad av att starta en plats i sciala medier börjar med att kntakta sin kmmunikatör för rådgivning. Kmmunikatinschefen är ansvarig för rutinen ch dess uppdatering. Webbkmmunikatör Webbkmmunikatören på Kmmunikatinsavdelningen centralt har det övergripande ansvaret för kmmunens fficiella sida på Facebk i samråd med huvudregistratr, kmmunikatörer ch centrala ledningslaget. Webbkmmunikatören ser över sidan dagligen ch ansvarar för att registratr får en skärmdump över de frågr sm hör till kmmunens centrala verksamhet. Han eller hn har genmgått en utbildning i ffentlighet ch sekretess, PuL ch allmän handling. Kmmunikatör Kmmunikatören är administratör av den fficiella sidan på Facebk ch ansvarar för att bevaka, lägga ut infrmatin ch svara på frågr inm sitt verksamhetsmråde. Vid behv kvalitetssäkras svaren med sakkunniga innan publicering. Kmmunikatören har behörighet till sidan utifrån en gemensam inlggning på Nyköpings kmmuns knt, men skriver under med förnamn ch titel. Kmmunikatören ansvarar för att registratr får en skärmdump över de frågr sm hör till respektive verksamhetsmråde. Han eller hn har genmgått en utbildning i ffentlighet ch sekretess, PuL ch allmän handling. Registratr Registratr är ansvarig för att skapa en samlingsakt för alla inlägg på kmmunens Facebksida sm den egna verksamheten är upphv till. 5. Nyköpings kmmuns fficiella sida på Facebk Nyköpings kmmun fficiella sida på Facebk startas för att erbjuda ytterligare ett frum för övergripande kmmunikatin med medbrgare. Sidan kmmer att hänvisa till vår fficiella webbplats ch där det är lämpligt även till ch Infrmatinen på kmmunens webbplatser är tillgänglighetsanpassad ch kvalitetssäkrad. Flera verksamheter i kmmunen har idag sidr på Facebk

5 Dnr 5/10 för att föra en prfessinell dialg med medbrgare. Dessa sidr ska vara tillgängliga från Nyköpings kmmuns fficiella sida på Facebk. 6. Guide till att använda sciala medier 6.1 Omvärldsbevaka Följ vad sm skrivs m ditt sakmråde. Kanske finns gda exempel eller lärdmar att hitta här. Du kan ckså hitta kritik ch grupper sm har starka åsikter m någt din verksamhet gör. Kmmunikatören ansvarar tillsammans med kmmunikatinsavdelningen centralt för den övergripande mvärldsbevakningen i din verksamhet ch bevakar ckså vad sm skrivs m er i sciala medier. Men m du själv vill bevaka ditt sakmråde, gör så här: Gå till webbadressen ch öppna ett eget knt. Här kan du välja de sökrd du vill bevaka ch de mråden du vill att Ggle söker på, exempelvis nyheter, blggar eller diskussinsfrum. Tjänsten är gratis. Upptäcker du felaktigheter eller kritik? Kntakta i första hand din närmaste chef ch diskutera m ni ska agera eller bemöta kritiken. Kmmunikatören kan ge ckså ge er råd. 6.2 Vad vill ni uppnå? Användandet av sciala medier ska hanteras inm ramen för verksamhetens rdinarie val av metd för infrmatin, sm exempelvis telefn, brev eller infrmatin på webbplatsen, inte sm ett separat spår. Ta kntakt med divisinens eller verksamhetens kmmunikatör inför användande av någn scial mediekanal. Kmmunikatören hjälper er med frågr kring syfte, målgrupp ch planering. Det är viktigt att analysera syftet med deltagande i sciala medier. Fundera över hur användandet kan stärka er verksamhet ch dialgen med medbrgaren. Studera hur andra gjrt. Ställ er frågrna: Hur kan medverkan i sciala medier stärka vår verksamhet? Vilka är våra mål - vad vill vi uppnå? Vilken är vår målgrupp ch hur når vi den? Har vi valt rätt kanal för det här sammanhanget, eller finns det andra ch bättre sätt att nå ut ch få effekt? Säkerställ beredskap ch resurser. Om din verksamhet bjuder in till dialg via sciala medier, se till att det ckså finns beredskap ch resurser för att hantera den. Inte bara idag utan ckså långsiktigt.

6 Dnr 6/10 Samråd med er närmsta chef (i de fall det inte är chefen själv sm tar kntakt med kmmunikatören). När ni har ett gemensamt förslag ser kmmunikatören till att det fattas beslut m det av divisins- eller verksamhetschefen. 6.3 Förhållningssätt Var trvärdig. Var nggrann, sanningsenlig ch tydlig. Var knsekvent. Uppmuntra knstruktiv kritik ch eftertanke. Var alltid uppriktig, ärlig ch prfessinell. Om möjligt uppför dig på samma sätt n-line sm när du kmmunicerar på andra sätt i din yrkesrll. Tänk på att du är en ffentliganställd persn ch ambassadör för din rganisatin. När det är möjligt, klargör din befattning sm representant för din rganisatin. Se Riktlinjer för IT-resurser m etiska regler, punkt Skilj på privat ch prfessinellt agerande. Många nyttjar sciala medier både privat ch i sitt arbete. Se Riktlinjer för IT-resurser inm Nyköpings kmmun punkten 7.3 m privat användning. Använd inte din privata prfil i tjänsteärenden. För internkmmunikatin sm rör arbetet bör rdinarie kanaler användas. Om du kmmunicerar privat har du har ett persnligt ansvar för att kmmunikatinen frmuleras så att det framgår att den är privat ch inte kmmer från Nyköpings kmmun. 6.4 Att kmma igång Kmmunikatören hjälper er igång. Välj ett namn sm tydligt beskriver er verksamhet ch sm är lgiskt för en medbrgare sm aldrig hört talas m er. Följ Nyköpings kmmuns grafiska prfil. Det innebär att Nyköpings kmmuns lgtyp ska vara väl synlig ch presenteras på ett krrekt sätt enligt den grafiska prfilen (KK07/216). Alla externa, sciala webbplatser sm kmmunen medverkar på, till exempel en fficiell blgg eller gruppsida på Facebk, ska följa Nyköpings kmmuns grafiska prfil. 6.5 Hänvisa rätt Frågr sm redan har ett svar eller en tydlig beskrivning på nykping.se hänvisas till den sidan med länk. Synpunkter, felanmälan ch medbrgarförslag hänvisas till nykping.se där det finns frmulär ch infrmatin m dessa, enligt vår nuvarande rutin. De allra flesta åsikter kan tas emt sm en Synpunkt, framhåll gärna den möjligheten. Hänvisa ckså vidare i de fall du uppfattar frågan sm ett persnärende sm kan beröra sekretesskyddad infrmatin.

7 Dnr 7/10 Exempel på hur du kan svara på någt sm du uppfattar är en Synpunkt: Hej! Tack för din åsikt. Vi tar hand m förslag, beröm ch klagmål genm en tjänst sm kallas Synpunkten. Gå in på Sök på rdet synpunkt ch skriv in din åsikt i frmuläret där. Den kmmer då att slussas till rätt ställe i kmmunen ch du får en återkppling m du vill. Exempel på hur du kan svara på någt sm du uppfattar är ett persnärende: Hej! Jag uppfattar att din fråga handlar m en specifik persn ch att det inte är lämpligt att diskutera den här. Ber dig istället att kntakta den verksamhet sm hanterar just den här frågan, till exempel Sciala divisinen tfn xxx e-pst xxx 6.6 Råd till sklan vid ftgrafering av barn När det är avslutning eller andra högtidliga tillfällen i sklrna vill många föräldrar ftgrafera sina barn för att sedan lägga ut bilden i sciala medier. Då kan barn vars föräldrar inte vill att de ska vara med på bild ändå bli expnerade. Följande infrmatin kan ges av sklan till föräldrar inför dessa tillfällen: Infrmatin till föräldrar angående ftgrafering av barn: I dagens samhälle sprids mycket ftmaterial via blggar ch sciala media, till exempel Facebk. Inm försklan ch sklan råder stark sekretess ch det finns barn sm har skyddad identitet. Bildpublicering av barn kan därför innebära kränkning enligt persnuppgiftslagen. Vid avslutningar, högtider ch uppträdanden i förskla eller skla ber vi dig sm förälder att skydda den enskilda individen genm att respektera detta ch endast använda dina ftn för persnligt bruk. 6.7 Diarieför ch gallra Uppsiktsplikt Inkmna handlingar måste hanteras snabbt. Ansvarig kmmunikatör har en uppsiktsplikt sm innebär: Håll uppsikt över inlägg ch frågr. Första veckan kntrlleras kmmunens fficiella Facebksida minst en gång per dag. Vid ökad trafik av svar ch inlägg måste kntrllerna öka. Ta brt ch diarieför sekretesskyddat eller brttsligt material sm innebär någt av följande: a)uppvigling b) hets mt flkgrupp c) barnprngrafibrtt d) laga våldsskildring e) upphvsrättsintrång. Se även Riktlinjer för IT-resurser punkt 6.3 m Infrmatinsklassning samt punkten 7.11 Riktlinje för sciala medier.

8 Dnr 8/ Diarieföring Varje nytt inlägg sm kmmenteras ch får mycket uppmärksamhet genererar ett eget ärende sm ska diarieföras. Detta sker genm att kmmunikatören eller handläggaren skickar en skärmdump till registratr i respektive verksamhet. Principen är densamma sm för övriga diarieförda handlingar. Alla handlingar rörande ett ärende får samma diarienummer. Registratr skapar en samlingsakt för alla inlägg på Facebk sm den egna verksamheten är upphv till. Vid årets slut ska alla frågr ch inlägg sm kmmunen är upphv till finnas i diariet för att det ska vara lätt att ta fram statistik. På samlingsaktens ärendekrt ska krshänvisning finnas till de ärenden sm genererat ett eget diarienummer. Antal frågr ch inlägg ska rapprteras till centrala ledningslaget Gallra inlägg Frågr sm är av typen löpande verksamhet, reklam eller av ringa betydelse behöver inte diarieföras. I dkumenthanteringsplanen framgår när handlingar kan raderas. 7. Mät ch utvärdera Kmmunens deltagande i sciala medier bör kunna mätas ch utvärderas. Fick deltagandet någn effekt, nåddes uppställda mål? Vad kan förbättras ch utvecklas? Utvärdera inm din verksamhet. Exempel på mätetal: antal besvarade frågr antal kntakter, anhängare antal anmälningar, ansökningar till lika arrangemang ch aktiviteter Webbkmmunikatören på kmmunikatinsavdelningen ansvarar för att regelbundet ta fram en översikt över de platser där kmmunens verksamheter är aktiva i sciala medier. En regelbunden återkppling till Centrala ledningslaget ska göras m vilka divisiner ch verksamheter sm använder sciala medier, m vad syftet med användandet är ch m statistik för antal frågr ch inlägg. Alla divisiners ch verksamheters resultat ska samlas här för att få en överblick över kmmunövergripande förbättringsåtgärder.

9 Dnr 9/10 Bilaga 1 Lagar ch regler sm styr innehållet i sciala medier Att sm tjänsteman agera n-line kräver att man förhåller sig till många lika lagar. Så är även fallet då tjänstemannen sm privatpersn deltar n-line men med uppgifter sm rör arbetsuppgifterna, arbetskamraterna, arbetsledningen eller arbetsplatsen. Följande lagar ska beaktas av den eller de tjänstemän sm delar med sig av innehåll n-line utifrån sin tjänsteutövning: Regler för persnal För privat användande av sciala meder på arbetstid gäller samma princip sm för privat användning av telefn, e-pst ch Internet. Krta kntakter med familj eller andra närstående kan vara nödvändigt ch är tillåtet, men får inte påverka arbetet negativt. Att vara inlggad privat på sciala medier under stra delar av sitt arbetspass är inte tillåtet. Att använda sciala medier prfessinellt i tjänsten är någt annat, då är det en del av arbetet. Lagar ch rutiner sm styr vårt agerande i arbetet är bland annat Arbetsmiljölagen (AML) ch diskrimineringslagen samt kmmunens värdegrund ch våra rutiner för handläggning av sexuella trakasserier ch kränkande särbehandling. Se även Riktlinjer för IT-resurser punkten m Etiska regler, Sekretess ch tystnadsplikt Många uppgifter sm förekmmer inm den ffentliga förvaltningen täcks av lika frmer av sekretess. Krt kan man uttrycka det sm att sekretessen inskränker yttrande- ch meddelarfriheten för den sm kmmer i kntakt med dessa uppgifter i sin yrkesutövning. Tjänstemannen får inte publicera uppgifter sm täcks av sekretess eller tystnadsplikt. Se även Riktlinjer för IT-resurser punkt 6.3 m Infrmatinsklassning samt punkten 7.11 Riktlinje för sciala medier. Har du frågr m sekretess kpplat till sciala medier? Kntakta din registratr eller kmmunikatör. Om allmän handling i sciala medier Enligt Tryckfrihetsförrdningen (TF) är en handling allmän m den förvaras hs myndigheten (2 kap 3 ) eller är att anse sm inkmmen till eller upprättad hs myndigheten (6 ch 7 ). När är då en handling upprättad eller inkmmen till förvaltningen på en extern webbplats? Enligt Sveriges kmmuner ch landsting, SKL gäller samma regler här sm för traditinella handlingar. En handling sm skapas hs en myndighet anses upprättad när den fått sin slutliga utfrmning. Ett inlägg av en tjänsteman på en extern, scial webbplats är därför upprättad direkt när den publicerats. För digitala upptagningar är huvudregeln att en sådan anses inkmmen när någn annan gjrt den tillgänglig för myndigheten så att den kan läsas,

10 Dnr 10/10 avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (TF 2 kap 6 ). Om det finns möjlighet för utmstående att kmmentera inlägg sm förvaltningens anställda gör i tjänsten på sciala medier, så ska de anses inkmna så snart de publicerats. Myndigheternas serviceskyldighet (Förvaltningslagen 1986:223) Enligt Förvaltningslagen (FL) ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning ch råd till enskilda i frågr sm rör myndighetens verksamhetsmråde. Frågr från enskilda ska besvaras så snart sm möjligt. Om en enskild persn ställer en allmän fråga m myndighetens verksamhet via en extern webbplats där kmmunen är aktiv ch inbjuder till kmmunikatin, bedömer SKL att kmmunen är skyldig att besvara frågan inm samma tidsperid eller så snart sm möjligt. Persnuppgiftslagen (1998:204, PuL) Persnuppgiftslagen syftar till att skydda människr mt att deras integritet kränks när persnuppgifter behandlas. Begreppet behandlas är brett ch mfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, utplåning med mera. Lagen bygger i hög grad på samtycke från ch infrmatin till de registrerade. Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469, YGL) Yttrandefrihetsgrundlagen ger svenska medbrgare rätt att ffentligt uttrycka sina känslr, tankar ch åsikter eller lämna infrmatin i vilket ämne sm helst via radi, tv, internet eller andra tekniska upptagningar. Mtsvarande regleringar för tryckt press finns i Tryckfrihets-förrdningen. Denna rätt tillkmmer självklart även ffentliga tjänstemän, ch innebär således att det står varje tjänsteman fritt att sm privatpersn delta i lika sciala medier sm internetfrum ch blggar. Yttrandefriheten utsträcks även genm den så kallade meddelarfriheten, sm ger varje medbrgare - även ffentliga tjänstemän - rätten att lämna uppgifter till media i avsikt att dessa ska publiceras. Lagen m elektrniska anslagstavlr (1998:112) Lagen vänder sig till den sm tillhandahåller tjänsten elektrnisk anslagstavla. Sveriges kmmuner ch landsting (SKL) bedömer att den mfattar både m en kmmun på sin fficiella webbplats har en chattfunktin eller ett diskussinsfrum där allmänheten kan lämna kmmentarer, liksm när mtsvarande funktiner erbjuds på en extern webbplats sm till exempel Facebk. Enligt lagen ska innehavaren av anslagstavlan lämna infrmatin till alla användare m sin identitet ch att insända meddelanden kmmer att göras tillgängliga för andra. Se även Riktlinjer för IT-resurser m Infrmatinsklassning, punkt

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA. #mebia

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA.  #mebia Benjamin Edlund Hestra IF Jhn Kumlin IK Ymer Vilka är vi? MEBIA. O-CAMP - Marknadsföring 2007-2010 O-CAMP-marknadsföring O-CampTV O-campTV O-EVENT Marknadsföring O-EVENT marknadsföring ch knceptuering

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

KALLELSE. Arbetsutskott onsdag den 27 november 2013 (inför nämnd 12 december 2013) Per Edman ordförande

KALLELSE. Arbetsutskott onsdag den 27 november 2013 (inför nämnd 12 december 2013) Per Edman ordförande KALLELSE Arbetsutsktt nsdag den 27 nvember 2013 (inför nämnd 12 december 2013) Gymnasie- ch vuxenutbildningsnämnden (GVN) Vid förhinder v g kntakta Helena Wttle 0498-269444, e-pst: helena.wttle@gtland.se

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete.

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete. Checklista för kvalitetssäkring av jämställdhetsarbete Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsfrmuleringar ch uppföljningsrutiner i sklans jämställdhetsarbete. Intrduktin:

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och bygglagstiftningen, PBL/PBF för året 2012

Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och bygglagstiftningen, PBL/PBF för året 2012 Här presenteras enkäten i klartext för att ge en överblick över frågrna innan den besvaras i den webbaserade Enkät till alla landets kmmuner m tillsynsrelaterat arbete enligt plan- ch bygglagstiftningen,

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Nyhet: Guide för enklare motionsorientering

Nyhet: Guide för enklare motionsorientering Versin 20120525 Nyhet: Guide för enklare mtinsrientering Synligt, tillgängligt ch öppet för alla! Från ch med 2012 låter vi fler typer av mtinsaktiviteter ingå i begreppet mtinsrientering. Alla dessa vill

Läs mer

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16 Träff för vikarier inm skl- ch kulturkntret 4/10-16 Dagrdning Gästföreläsare Utvecklingspedagg Helena Åhman & Theres Nrmark Organisatin Central bemanning Blankett (timanställd vikaries synpunkter på arbetsplats)

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sfia Försklr Sida 1 (9) 2015-05-05 Likabehandlingsplan/Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015 Försklan Äventyret Inledning Följande plan, med förebyggande arbete,

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer