Årsredovisning. IT-enheten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. IT-enheten 2014"

Transkript

1 Årsredvisning IT-enheten 2014

2 Årsredvisning, IT-enheten INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 7 Frskning... 7 Administratin... 7 IT-infrastruktur... 7 Webb... 7 Övriga åtgärder... 8 Utbildningar... 8 Supprt... Fel! Bkmärket är inte definierat. Externa åtaganden Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Kmpetensutveckling ch vidareutbildning IT-enheten i siffrr Eknmi Inköp Persnal... 16

3 Årsredvisning, IT-enheten Året sm har gått Det gångna arbetsåret minns vi ng alla sm året då vi flyttade in i LUX. Våren gick åt till förberedelser ch smmaren/hösten åt genmförande. Nu i efterhand när lugnet har lagt sig någt, kan man knstatera att det var värt besväret. Huset är vackert ch trevligt att vistas i ch det är härligt att alla äntligen är samlade. Andra stra händelser under året är färdigställandet av HTRQ14-utvärderingen. Även m IT-enheten inte blev utvärderad denna gång är vi tacksamma för de fina rden vi fick: Finally, it is a matter f regret that the JFHT IT unit was nt subjected t evaluatin within the HTRQ14 framewrk, and future exercises f this kind shuld include a review f this innvative divisin which is the envy f ther LU Faculties. It is thanks t the IT unit that the JFHT basts a research database which has prvided inspiratin fr university-wide wrk n a research infrmatin system (a LUCRIS), and that the annual electrnic reprts n research activities by HT staff-members frm a smthly-perating system. Similarly, the prfessinalizatin f the HT bk series wuld nt have been pssible withut the cntinual invlvement f a dedicated IT-unit emplyee with special skills. The IT unit is keen t extend its range f services t HT research, and the RC is currently wrking n ways in which this desire can be implemented fr the benefit f all cncerned. Similarly, ur eminent IT unit has a great talent ptential that is nt being used t the full when it cmes t making Lund HT research mre visible, lcally, natinally and internatinally. The availability f lcal expertise n external research funding (amng thers the LU Research Service) and research cmmunicatin (amng thers the HT librarians and the JFHT IT unit) is made visible t all researchers, fr instance within the framewrk f subject meetings where all members f staff are expected t attend. Vi är ckså tacksamma för att HT-fakulteterna satsar på IT-enheten inför 2015, trts det trängda eknmiska läget. Det ger ss möjlighet att frtsätta utveckla system ch tjänster för HT ch förbättra arbetsmiljön. Vi hppas hitta sätt att få arbeta ännu närmare frskning ch utbildning förhppningsvis kan LUX-huset underlätta denna ambitin. Vi har under året inlett ett samarbete med LTH gällande utskriftslösningen Uniflw. Även J ch N kmmer att ingå i detta. Trenden med ökat närmande ch fler samarbetspunkter över gränserna håller i sig. Andra förbättringar sm vi har infört under året är den nya synkservern för LUMac-tjänsten sm verkligen är fantastiskt mycket bättre. Vägen fram till driftsättningen var lång ch mödsam ch arbetet med att flytta över användarna en efter en är av samma karaktär, men det är ett nöje att se hur snabbt synkrniseringen går numera. På PC-sidan är vi stlta över att ha lyckats utrta alla våra Windws XPdatrer ch kämpar vidare med att tömma den gamla persnalservern på innehåll. På serversidan har vår virtuella serverplattfrm kmmit igång, sm vi hppas ska utvecklas vidare framöver ch kunna stödja frskningen på ett bra sätt. På LU-nivå går arbetet i SamIT vidare, men samtalen m ett nytt LU:s gemensamt AD (katalgtjänst sm används för inlggningar mm) går trögt. Mer fart är det i IAM-prjektet (nya LUCAT) ch LUCRIS sm kmmer att leverera sina resultat under Detta kmmer att påverka ss på många sätt. Vi följer utvecklingen på nära håll ch förberedelserna för mställningen är redan inledda.

4 Årsredvisning, IT-enheten Vi avslutade året med en intern arbetsdag den 4 december ch arbetet med uppföljningen av resultatet från denna kmmer att genmsyra Vi kmmer ckså att rekrytera flera nya medarbetare under året ch ett par kmmer att lämna ss, vilket kmmer att innebära en hel del interna förändringar. Det finns alltså flera anledningar att se över hur vi arbetar. Det kmmer med all säkerhet att bli ett spännande år med många nya utmaningar även 2015! Vår verksamhet Många av våra arbetsuppgifter är av löpande karaktär, sm t ex tillhandahållande av Bas-IT-tjänster sm arbetsplatsdatr/utskrift, lagring/backup ch supprt samt webbtjänster (t ex alla de webbaserade system sm nås via HT:s intranät (internt.ht.lu.se), lärplattfrm (UP, egenutvecklad utbildningsplattfrm i verktyget Typ3), prjekthemsidr ch persnliga hemsidr), layut ch inköp. Dessa löpande arbetsuppgifter är förmdligen vad de flesta förknippar med IT-enhetens verksamhet. Utöver dessa arbetsuppgifter arbetar vi fta i prjektfrm. Det kan vara arbetsuppgifter av större ch mindre mfattning, men alla är tidsbegränsade till sin karaktär. De flesta är förknippade med någn frm av utvecklingsarbete det kan vara IT-relaterade prjekt sm förbättringar ch vidareutveckling av IT-infrastrukturen, men ckså utvecklingsarbete rörande nytt IT-stöd till utbildning, frskning eller administratin. IT-enhetens prgrammerare anlitas även för uppdrag inm ramen för frskningsprjekt. Följande avsnitt behandlar vår prjektverksamhet, vår supprtverksamhet ch våra externa åtaganden.

5 Årsredvisning, IT-enheten Avslutade prjekt LUX Diverse planering ch avstämningsmöten ang. LUX, 85 st (Birgitta). Januari-september. Inläggning av LUX lkaler ch tillhörande utrustning inför schemaläggningsstart i mars (Birgitta, Rikard). Klart februari. Driftsenhet LUX skapad i LUCAT (Birgitta). Klart mars. Nya rutiner för närsupprtarbetet inkl arbetsschema införande av FrntDesk ch BackOffice (Birgitta, Mikael, Susanna). Framtagande av flexibel IT-arbetsplats (bärbara datrer mm) ch inköp (Richard) Flyttinfrmatin. Besök på alla flyttande institutiner (Birgitta, tillsammans med Britt ch Ltta). April. Planering av passagesystem, framtagande av underlag till Bravida respektive LU-krtet för driftsättningen (Birgitta). Planering ch aktivering av telefnnummer för Driftsenhet, LUX, HT-bibliteken ch IT-enheten (Birgitta) Skapande av gemensam e-pstadress för schemaläggning, receptinen ch vaktmästeriet. Vidareutveckling av schemaläggningsprcessen på HT inkl förberedelse för höstens schemaläggning på LUX (Birgitta tillsammans med Charltte Trnbjer) Samarbete med infrmatinsgruppen för LUX ch föreståndaren inkluderande bl a framtagning av LUX-sida för HT :s alla institutiner (Rikard), LUX-kalender (Tmas) ch LUX-infrmatin av intranätet (Birgitta, Tmas). Gemensamma webbsidr för LUX på institutinswebbplatserna (Rikard) Rumsdatabas på LUX för rums- ch krridrsskyltar (Rikard) Sökstatin i LUX fajé med persner ch scheman (Rikard) Infrmatinsbrev till inflyttande persner (Birgitta, tillsammans med Ltta) Undersökning av möjliga lösninga för infrmatinsskärmar (Birgitta) Vidareutveckling av utrustningsdatabasen för IP-nummer på LUX, förbättrad infrmatin m placering samt bättre översikter (Jhan, Birgitta, Mikael, Susanna) Planering ch implementatin av ny nätverksinfrastruktur för LUX (uppdelning i husnät, publikt nät samt utskriftsnät) Rensning av gamla nätverk (närsupprt) Planering av aktiva uttag i samband med prjektering (Lukas) Uppackning av nätverkssladdar (Lukas ch närsupprten) Flytt av alla datrer till de nya ip-serierna (Birgitta, LDC) Flytt av alla kpiatrer ch skrivare till de nya ip-serierna (Birgitta, Jhan) Övrig IT-relaterad planering ch förberedelse: Inventering av skrivare ch planering av placering tillsammans med prefekter (Birgitta) Rumsplaceringslistr planering ch dkumentatin av persners placering i rum med fler än en persn - tillsammans med prefekter (Birgitta) Inventering av prjektrer (Patrik, Marcus, Kenneth) Inventering av vilka skrivare sm är ORFI-skrivare ch vilka sm ska vara det efter flytten (Birgitta, Susanna) Nya skrivarköer för alla skrivare (22) ch kpiatrer (18) (Jhan)

6 Årsredvisning, IT-enheten Nya installatinspaket för alla skrivare, inkl inventering av befintliga utmatningsfack mm. (Jhan, Susanna) Ny teknisk lösning för Mac-studentdatrer med möjlighet till mbilt knt på USB Nya e-pstlistr för LUX-husen (Rikard) Driftsättning av ny utrustning (inköp, installatin ch mntering; uppdatering av utrustningsdatabasen): Streamingserver, streamingdatrer (1 + 2 st) (Pierre, Richard) Lärardatrer i föreläsningssalar (15 st) (Richard, Edin) Datrer i datrsalar ( ) inkl fastlåsning av datrer (Patrik) Bibliteksdatrer (inkl anmälan av IP-nummer för Lvisa) 22 st, utlåningsmaskiner (2 st) (Edin) Fajédatr (sökdatr för persner ch schema) (Richard, Rikard) Cann-kpiatrer (institutiner + biblitek) 13 st (Richard) Inflyttning Planering av inkppling (Mikael) Inredning i förråd ch verkstad (Birgitta), lånedisk (Edin) Uppackning ch inkppling av datrer (ca 500 st) ch skrivare (22 st) (närsupprt + Birgitta ch Richard) Färdigställande av emeritirum urval ch inkppling av datrer (Erik). Grundutbildning Distansutbildning via Adbe Cnnect på CTR:s grundkurs. Stöd till ch samarbete med studierektr + lärarlag. Streaming av föreläsningar ch e-möten i Adbe Cnnect. Samarbete med Högsklan i Dalarna (Marcus, Erik, Birgitta). Piltverksamhet inför LUX. Januari-juni. Nytt system för att bka låneutrustning på SOL ch LUX. Utlåning av prjektrer/datrer/humlabbsväskr, men även utlåning av mbil hörslinga, headset ch adaptrar. (Tmas). Klart augusti, förbättringar nvember. Införande av LUBAS för hantering av kursplaner (Birgitta, Susanne Ewert). Driftsättning Beslut i Utbildningsnämnden 22/ Kursplaner från UBAS visas på kurspresentatinssidr efter införandet (Rikard) Gamla kursplaner i SOL-mappen visas m kursplan saknas i UBAS. Enbart Utbildningsvetenskap har kvar behörighet att ladda upp kursplaner till webbsidrna med tanke på kursplaner sm tas i Kristianstad ch inte finns i LUBAS. LTH-kurser (ej GEMA) sm HT undervisar på har ckså en kurspresentatinssida, med länkar till LTH:s system. UKÄ-intervjuer. SOL: Filmvetenskap. 26 mars - 2 april (Erik/Kenneth). Administratinsverktyg för terminsaktivering med kpiering av kursmduler i undervisningsplattfrmen (Rikard) TimeEdit-relaterad utveckling (Rikard): Första terminen med scheman i TimeEdit 3 på kulturvetenskaper ch histria (våren 2014) Startat schemaläggning ch lkalbkning i TimeEdit 3 på LUX Lärare kan själva kmplettera sina schemabkningar ( ) QR-kder för scheman på samtliga bkningsbara rum på LUX ( )

7 Årsredvisning, IT-enheten Frskarutbildning Frskning Frskningsredvisning. Tillägg av fält för redaktörsskap på uppdrag av Marianne Thrmählen (Birgitta, Jhan) Lansering av bkshp tillsammans med Media-Tryck (Rikard) Administratin IT-infrastruktur Förberedelse för ch test av System Center. (Richard, Pierre, Jhan) Ny virtuell miljö baserad på Hyper-V. Trust mt centrala AD:t. Dmänkntrllanter igång. Klart februari. System Center Operatins Manager för övervakning igång. Etablering av ME2-dmänen (Richard Jhanssn) Installatin av System Center 2012R2 Virtual Machine Manager för serverhantering (Richard, Pierre), våren Uttestning ch inköp av nya studentdatrer till Jurnalisternas datrsal, ämnade även för digital arkelgi. Samarbete med Stefan Lindgren Humanistlabratriet. (Richard), våren Utbyte av datrer i Jurnalisternas datrsal installatin ch mntering (Edin). Etablering av HTs servermiljö i Juridicums lkaler (Richard, Pierre) Utrtning av XP-datrer (Mikael, närsupprt) Migrering av kntn brt från uwfs02 (gamla persnalservern) flytt av alla Mac-användare (Jhan) Val ch inköp av server för HTs streamingsatsning samt driftsättning av denna (Richard, Pierre) Samgående med Humanistlabratriet rörande strömskyddsutrustning ch investering i sådan, (Richard, Pierre), Klart ktber Uppsättning av utskriftslösningen uniflow i samarbete med LTH samt implementatin av utskriftssystemet på HT i samarbete med närsupprt (Richard). September 2014-januari Stänga gamla servrar Cupertin. (Patrik). Studenternas hemkatalger flyttas till Hiernymus. Klart feb Filserver.ark.lu.se ( Gb). Kulturvetenskaper: Wiki- ch schemaläggningsserver stängs. MacMini med wiki, blggar ch musikarkiv. Nerlagd efter beslut av Karin Salmnssn Inflyttning av servrar ch knfiguratin av backupklient. Samarbetsavtal med Juridiska fakulteten (Richard, Pierre, Birgitta) Webb Inflyttning till Typ3 inkl ny grafisk prfil på Klart januari (Rikard). Byte av grafisk prfil på undervisningsplattfrmen (Rikard, Susanna) Byte av grafisk prfil på övriga webbplatser (Rikard). Infrmatin ch samarbete med sidansvariga för kntrll: Seminarium ( ) Knferens ( ) PDP ( )

8 Årsredvisning, IT-enheten Persn ( ) Prjekt ( ) Frskarsklan i histria ( ) CSS ( ) Uppföljning, statistik på HT:s intranät samt Infrmatin från IT-enheten (Birgitta). Klart januari. TimeEdit Driftsättning 4/2. Nedläggning av webhtellet Oderland ch kursblggar (Marcus): Klart februari. (flytta till Typ3 eller till pl? Gjrd i Jmla Birgitta klla med Pierre 8/ Senast ändrat 17/6. Bildgruppen på prjekt uppsatt i juni ch redigerats ktber). Victria Höög. Brttagen, februari. Presentatin av utbildningsvägar för ämneslärarutbildningen (Tmas, Marcus). Klart mars. Uppdatering av SamWebb:s webbmallar versin 1.2 i Typ3 (Rikard) Kulturvetenskaper: Wiki- ch schemaläggningsserver stängs. MacMini med wiki, blggar ch musikarkiv. Frskarutbildning, wiki. Data kpierad (Åsa) ch Frskningsbank.kult.lu.se stängd Schemaserver stängd + ta brt länk på intranät. Klart feb ABM:s blgg: Jhanna Rivan Eckerdal (tidigare blggade en student). Blgg.lu.se? Nedlagd april. Nedlagd juni, enligt beslut m skrtning av Karin Salmnssn. SayAfterMe, skrivas m i Javascript ch anpassas till ny prfil. (Jhan). Kurser ch prgram på ev inkl sök (Rikard, Luice) Införande av LUBAS för hantering av kursplaner (Birgitta, Susanne Ewert). Driftsättning Beslut i Utbildningsnämnden 22/ Ny rll för fakultetsgranskare införd Utbildningstillfällen 21/3 ch 26/3. Frmatering av indatafil för inläsning i LUBAS (Jhan, Edin). Klart april Databas för inventering av Cavefrs-bksamlingen (Rikard) Flytt av Digital Heritage till Typ3 (från OOIS). Stöd till Stefan Lindgren (Tmas). Klart Infrmatin ch expeditin. Klart Övriga åtgärder Flytt till Villa Hlma ch från Tmegapsgatan (närsupprt). Klart ktber. Nya nät panelkrt, uttagsplanering, överkpiering. Kpiatr + skrivarkö Skyddsrnd på SOL (Rikard) Skyddsmbudsnätverksträff på HT (Rikard) Genmfört psykscial enkät på IT-enheten (Rikard) Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete på IT-enheten (Rikard) Skyddsrnd på LUX (Rikard)

9 Årsredvisning, IT-enheten Utbildningar, presentatiner IT-enheten har anrdnat lika frmer av utbildningstillfällen för HT:s persnal ch kunder: Presentatin av HT:s knferensmdul, i synnerhet hur knferensavgifter hanteras, för HT:s eknmer på deras eknmidag den (Tmas) Presentatin av IT-enheten ch dialg med medarbetarna på LK1 på deras upptaktsdag m framtidsstrategier (Birgitta) IAM infrmatinsmöte för hela universitetet (inm ramen för IAM-prjektet). Presentatin av datamdellen SQL/LucatOpen (Rikard) Utbildningspresentatinskurs (LUBAS) för HT-anställda. Presentatin av HTs utbildningsdatabas ch webbplatser (Rikard) UP-wrkshpar (Susanna) samt

10 Årsredvisning, IT-enheten Supprt Följande persner arbetar med supprt inm IT-enheten (tjänstemfattning på supprt i %, ttalt 4,3 heltidstjänster): Susanna Björverud (50%) Lukas Gödke (100%) Kenneth Jhanssn (tjänstledig från augusti) Mikael Jhnssn (50%; slutade i september) Edin Kuckvic (50%) Marcus Lecars (30%) Michael Olssn (50%; från ktber) Erik Strelert (100%) Mattias Thilfalk (50%; från ktber) Under de senaste 12 månaderna, räknat från 1/ till 31/ , har vi fått in 7925 (året innan: 7618) ärenden. Antalet stängda ärenden per månad varierar från 206 (juli) till 1176 (sep). I genmsnitt ligger antalet stängda ärenden på ca 700 st/månad (se nedanstående diagram): I genmsnitt stängdes 85% av dem inm ramen för det internt satta målet för åtgärdstid. Ärendenas ursprung fördelas på institutiner enligt följande diagram:

11 Årsredvisning, IT-enheten Berende på ärendenas art srteras inkmmande ärenden i lika ärendetyper. Other i bilden innebär en sammanslagning av alla de ärendetyper sm utgör en mindre andel av den ttala ärendemängden. Ärendemängden fördelas på ärendetyper enligt följande diagram: Sm framgår av bilden är det någt mindre än hälften av ärendena (ca 41%) sm tillhör endera av kategrierna Datrer, Applikatiner eller Lärmiljö.

12 Årsredvisning, IT-enheten Externa åtaganden Alla tidigare externa åtaganden frtsätter sm tidigare: Susanna Björverud har även 2014 anlitats av prjektet CSS (Centre fr Scandinavian Studies) för uppbyggnaden av IWCSS (Internatinal Web Cmmunity fr Scandinavian Studies). Institutinen för Kmmunikatin ch medier, sm delvis tillhör S-fakulteten (MKV-delen), köper liksm tidigare till tjänster för lagring, backup ch supprt från IT-enheten för att alla anställda på institutinen ska få tillgång till samma IT-stöd. De anlitar dessutm IT-enheten för driften av sin webbsida. Kmmunikatin ch medier använder ckså HT:s egenutvecklade undervisningsplattfrm (UP). IT-enhetens lösning för att publicera publikatinslistr på webben baserat på infrmatinen i LUP tillhandahåller vi till Institutinen för naturgegrafi ch eksystemanalys, Institutinen för Gelgi, Gebibliteket, Institutinen för Psyklgi ch Centrum för samhällets resiliens. Denna tjänst kmmer förmdligen att ersättas av LU-gemensamma lösningar kpplade till LUCRIS. IT-enheten ansvarar ckså för driften av webbplatserna för CMES ch Centrum för samhällets resiliens. Vi ansvarar ckså driften av Bilgiska institutinens ärendehanteringssystem (samma sm vi själva använder). Under året har vi även arbetat enstaka timmar åt LDC, gällande installatin ch framtagande av driftsättningsinstruktiner för synkservern för LUMac. Vi (Erik) har ckså anlitas för stöd i samband med CMES knferens på SOL IT-enheten deltar ckså i den IT-nära systemförvaltningen av AWELU-plattfrmen (www.lu.se/awelu). Tmas är IT-systemförvaltare ch Birgitta är IT-systemägare. Liksm tidigare år deltar vi även i systemförvaltningsrganisatinen för TimeEdit 3. Birgitta ingår både i förvaltningsgruppen ch i styrgruppen sm HT:s representant. Rikard deltar i förvaltningsgruppen sm teknisk specialist. Vi driftar för närvarande även Vetenskapsscietetens hemsida (www.vetenskapsscieteten.lu.se), (Filsfi), TimeEdit-förvaltningens hemsida (srs.ht.lu.se) ch Lunds Universitets Cmmunity (www.lu.se/luc), dck utan ersättning. Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Prjektet IAM ( Identity and Access Management ). Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att ta fram en förbättrad ny katalgtjänst/identitetshanteringssystem nya LUCAT. Prjektledare Stefan Thft, LDC. Rikard ingår i prjektgruppen. Hans fkus har legat på infrmatinsmdellering ch migrering. Arbetet har mfattat att ta fram en kravspecifikatin ch genmföra upphandling. Rikard har utvecklat fyra applikatiner för hela universitetets infrmatinsmigrering (kvalitetssäkring av data)ch tester: persnkategrisering, rganisatinsuppdatering, verksamhetsrller, SQL/AD-sökning Omfattning ca 10 %-30 %. Prjektet avslutas smmaren 2015

13 Årsredvisning, IT-enheten Prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att upphandla ch införa ett frskningsinfrmatinssystem (LUCRIS) vid LU. Prjektledare Karlina Widell, Frskningsservice. Birgitta Lastw är biträdande prjektledare på 15 % jan juni 2014 för det övergripande prjektet ch på 50% juli december 2015 sm prjektledare för delprjektet för införande ch installatin Kenneth Jhanssn anlitas, liksm tidigare, sm lärare av Histriska institutinen på 50 %. I övrigt är han tjänstledig för att arbeta med LUVIT på CED. Rikard Stymne anlitas av Förvaltningsgruppen för SRS (TimeEdit), sm ansvarig för arbetsgruppen/mrådet Teknisk integratin på (240 h under 2014). Rikard sköter bl a alla imprter av data till TimeEdit 3 för hela LU:s räkning. Han har under året även: Tagit fram en ny namnknventin Infört beställningsfunktin på Musikhögsklan Arbetat på en ny behörighetsrganisatin Edin Kuckvic anlitas sm prgrammerare i Gerd Carlings frskningsprjekt LUNDIC (Lund Digital Infrmatin System f Cntextualized Typlgies) på 20% under våren ch 10% under hösten.

14 Årsredvisning, IT-enheten Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Prefektfrum. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med HT:s övriga infrastrukturchefer, prefekter ch dekaner Husstyrelsen, LUX. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med LUX övriga prefekter ch infrastrukturchefer. NETINFO. Infrmatinsmöten två gånger per termin för alla IT-medarbetare på LU. Någn persn från IT-enheten deltar varje gång (12 timmar) TimeEdit/SRS (Schemaläggning ch ResursbkningsSystem). Se även Externa åtaganden Förvaltningsstyrgruppen för SRS (Birgitta) Förvaltningsgruppen för SRS (Birgitta) IT-specialist (Rikard) SamWebb. Deltagande i samrdningsgruppen för webb inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp Studieadministrativa gruppen (SA-gruppen). Referensgrupp på Student ch utbildning sm leds av sektinschef Tarm Haavist. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp. Förmöte på HT har endast hållits spradiskt. SamIT. Deltagande i samrdningsgruppen för IT inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (6 rdinarie möten à 3 timmar, 3 övriga möten sm Teknisk referensgrupp för IAMprjektet samt 2 möten kring Kravdetaljering för nytt AD) Uppstart av samarbete med J HT-servrar har driftsatts i deras serverrum (Richard, Pierre, Birgitta). Uppstart av samarbete med LTH/J/N kring utskriftslösningen Uniflw. (Richard, Birgitta) Nätverksträff för inköpare (seminarier, träff med leverantörer). (Marcus)

15 Årsredvisning, IT-enheten Kmpetensutveckling ch vidareutbildning Kurser, utbildningar Kurs Windws 8, våren. "Att hantera allmänna handlingar", Internkurs (Richard, Birgitta), Wrkshp i autentiseringstjänster (Shibbleth) på LDC. (Rikard, Jhan) Streaminggenmgång med Högsklan i Dalarna (lärare + närsupprt fm; Rikard, Jhan, Pierre, Richard, Birgitta em) AV-genmgång med Infrmatinsteknik, 2 st (närsupprt + Birgitta) samt Webbinarium m TimeEdit 3 för systemförvaltare (Rikard) Repetitinskurs hjärt- ch lungräddning (Rikard) Prjektledningskurs (Rikard) LUCRIS wrkshp (Rikard) LUVIT-kurs för administratörer (Erik ch Marcus) (fyra tillfällen v à tre timmar) Kurs i Windws 8 på Crnerstne Malmö (Edin, Erik, Kenneth, Lukas, Marcus, Mikael, Susanna) Knferenser JAMF Natin User Cnference (JNUC) Användarknferens kring bl a verktyget sm ligger till grund för LUMac-tjänsten. (Patrik) Seminarier The Ultimate Event Get a Grip n Yur Infrastructure, Windwskluster, Deplyment, Windws 8-appar ch user raming, Malmö (Richard ch Pierre) Deplyment Radshw. (Richard Jhanssn). Malmö Micrsft IT Camp : Hyper-V (Richard), CeBIT 2014 (Richard), SUNET Inkubatr, KTH Stckhlm (Richard, Pierre), Möten Användarmöte Casper, Stckhlm (Patrik ch Susanna)

16 Årsredvisning, IT-enheten IT-enheten i siffrr Eknmi IT-enhetens budgetram för 2014 var tkr, varav ca tkr gick till persnalkstnader. Inköp Under 2014 (januari-december) har vi köpt in 117 PC, 73 Mac, 6 plattr (varav 6 ipads), 1 skrivare ch 11 multifunktinsmaskiner (kpiatrer) ch tagit emt 120 ärenden rörande infrmatin m nya medarbetare. Under 2014 har vi hanterat 152 fakturr ch 232 beställningsärenden. Persnal Chef 85% Birgitta Lastw Supprt 430% Se avsnittet Supprt van Servrar 210% Jhan Dahl (50%), Patrik Snestad (80%, tjl 20%), Richard Jhanssn (80%) Webb inkl utveckling 250% Rikard Stymne (80%), Tmas Schönthal (100%), Edin Kuckvic (50%), Marcus Lecars (20%), Jhan Dahl (50%) Prjektledning 40% Pierre Palm Layut 10% Marcus Lecars Inköp 60% Marcus Lecars (40%), Richard Jhanssn (20%) Eknmistöd 20% Cecilia Whitehrn Ttalt mtsvarar detta ca 11 heltidstjänster p g a att en del (mtsv 0,85 heltidstjänst) av persnalstyrkan är uthyrd (se van). Antal PC-klienter 861 Mac-klienter 447 Skrivare 58 Multifunktinsmaskiner (kpiatrer) 41 Kurskder i utbildningsplattfrmen (vt/ht14) 397/338 Pellentesque sllicitudin aliquet sapien 00,00 000,00 000,00

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

DC rapport. DC rapport

DC rapport. DC rapport rapprter från datacentralen vid åb akademi DC rapprt DC rapprt 10.8 2012 Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt 2011 54 stig-gran.lindqvist@ab.fi Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist Innehållsförteckning

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Km ch titta närmare på DISGEN 8 på Släktfrskardagarna i Linköping Fyra månader efter den 10.000:e... Slveig Ringfrs blev

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Medieplan för nygrundat aktiebolag

Medieplan för nygrundat aktiebolag Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 TRITONIA BILAGA 2 Direktinen 30.5.2011 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 Innehåll År 2010 i Tritnia Biblitekets samlingstjänster Tryckta samlingar ch hur de använts E-resurser ch hur de använts Utbildning ch

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD 0 Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD Under 2014 genomfördes flera förändringar vid HT-biblioteken. En mycket påtaglig och efterlängtad var sammanslagningen och flytten av fem

Läs mer