Årsredovisning. IT-enheten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. IT-enheten 2014"

Transkript

1 Årsredvisning IT-enheten 2014

2 Årsredvisning, IT-enheten INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 7 Frskning... 7 Administratin... 7 IT-infrastruktur... 7 Webb... 7 Övriga åtgärder... 8 Utbildningar... 8 Supprt... Fel! Bkmärket är inte definierat. Externa åtaganden Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Kmpetensutveckling ch vidareutbildning IT-enheten i siffrr Eknmi Inköp Persnal... 16

3 Årsredvisning, IT-enheten Året sm har gått Det gångna arbetsåret minns vi ng alla sm året då vi flyttade in i LUX. Våren gick åt till förberedelser ch smmaren/hösten åt genmförande. Nu i efterhand när lugnet har lagt sig någt, kan man knstatera att det var värt besväret. Huset är vackert ch trevligt att vistas i ch det är härligt att alla äntligen är samlade. Andra stra händelser under året är färdigställandet av HTRQ14-utvärderingen. Även m IT-enheten inte blev utvärderad denna gång är vi tacksamma för de fina rden vi fick: Finally, it is a matter f regret that the JFHT IT unit was nt subjected t evaluatin within the HTRQ14 framewrk, and future exercises f this kind shuld include a review f this innvative divisin which is the envy f ther LU Faculties. It is thanks t the IT unit that the JFHT basts a research database which has prvided inspiratin fr university-wide wrk n a research infrmatin system (a LUCRIS), and that the annual electrnic reprts n research activities by HT staff-members frm a smthly-perating system. Similarly, the prfessinalizatin f the HT bk series wuld nt have been pssible withut the cntinual invlvement f a dedicated IT-unit emplyee with special skills. The IT unit is keen t extend its range f services t HT research, and the RC is currently wrking n ways in which this desire can be implemented fr the benefit f all cncerned. Similarly, ur eminent IT unit has a great talent ptential that is nt being used t the full when it cmes t making Lund HT research mre visible, lcally, natinally and internatinally. The availability f lcal expertise n external research funding (amng thers the LU Research Service) and research cmmunicatin (amng thers the HT librarians and the JFHT IT unit) is made visible t all researchers, fr instance within the framewrk f subject meetings where all members f staff are expected t attend. Vi är ckså tacksamma för att HT-fakulteterna satsar på IT-enheten inför 2015, trts det trängda eknmiska läget. Det ger ss möjlighet att frtsätta utveckla system ch tjänster för HT ch förbättra arbetsmiljön. Vi hppas hitta sätt att få arbeta ännu närmare frskning ch utbildning förhppningsvis kan LUX-huset underlätta denna ambitin. Vi har under året inlett ett samarbete med LTH gällande utskriftslösningen Uniflw. Även J ch N kmmer att ingå i detta. Trenden med ökat närmande ch fler samarbetspunkter över gränserna håller i sig. Andra förbättringar sm vi har infört under året är den nya synkservern för LUMac-tjänsten sm verkligen är fantastiskt mycket bättre. Vägen fram till driftsättningen var lång ch mödsam ch arbetet med att flytta över användarna en efter en är av samma karaktär, men det är ett nöje att se hur snabbt synkrniseringen går numera. På PC-sidan är vi stlta över att ha lyckats utrta alla våra Windws XPdatrer ch kämpar vidare med att tömma den gamla persnalservern på innehåll. På serversidan har vår virtuella serverplattfrm kmmit igång, sm vi hppas ska utvecklas vidare framöver ch kunna stödja frskningen på ett bra sätt. På LU-nivå går arbetet i SamIT vidare, men samtalen m ett nytt LU:s gemensamt AD (katalgtjänst sm används för inlggningar mm) går trögt. Mer fart är det i IAM-prjektet (nya LUCAT) ch LUCRIS sm kmmer att leverera sina resultat under Detta kmmer att påverka ss på många sätt. Vi följer utvecklingen på nära håll ch förberedelserna för mställningen är redan inledda.

4 Årsredvisning, IT-enheten Vi avslutade året med en intern arbetsdag den 4 december ch arbetet med uppföljningen av resultatet från denna kmmer att genmsyra Vi kmmer ckså att rekrytera flera nya medarbetare under året ch ett par kmmer att lämna ss, vilket kmmer att innebära en hel del interna förändringar. Det finns alltså flera anledningar att se över hur vi arbetar. Det kmmer med all säkerhet att bli ett spännande år med många nya utmaningar även 2015! Vår verksamhet Många av våra arbetsuppgifter är av löpande karaktär, sm t ex tillhandahållande av Bas-IT-tjänster sm arbetsplatsdatr/utskrift, lagring/backup ch supprt samt webbtjänster (t ex alla de webbaserade system sm nås via HT:s intranät (internt.ht.lu.se), lärplattfrm (UP, egenutvecklad utbildningsplattfrm i verktyget Typ3), prjekthemsidr ch persnliga hemsidr), layut ch inköp. Dessa löpande arbetsuppgifter är förmdligen vad de flesta förknippar med IT-enhetens verksamhet. Utöver dessa arbetsuppgifter arbetar vi fta i prjektfrm. Det kan vara arbetsuppgifter av större ch mindre mfattning, men alla är tidsbegränsade till sin karaktär. De flesta är förknippade med någn frm av utvecklingsarbete det kan vara IT-relaterade prjekt sm förbättringar ch vidareutveckling av IT-infrastrukturen, men ckså utvecklingsarbete rörande nytt IT-stöd till utbildning, frskning eller administratin. IT-enhetens prgrammerare anlitas även för uppdrag inm ramen för frskningsprjekt. Följande avsnitt behandlar vår prjektverksamhet, vår supprtverksamhet ch våra externa åtaganden.

5 Årsredvisning, IT-enheten Avslutade prjekt LUX Diverse planering ch avstämningsmöten ang. LUX, 85 st (Birgitta). Januari-september. Inläggning av LUX lkaler ch tillhörande utrustning inför schemaläggningsstart i mars (Birgitta, Rikard). Klart februari. Driftsenhet LUX skapad i LUCAT (Birgitta). Klart mars. Nya rutiner för närsupprtarbetet inkl arbetsschema införande av FrntDesk ch BackOffice (Birgitta, Mikael, Susanna). Framtagande av flexibel IT-arbetsplats (bärbara datrer mm) ch inköp (Richard) Flyttinfrmatin. Besök på alla flyttande institutiner (Birgitta, tillsammans med Britt ch Ltta). April. Planering av passagesystem, framtagande av underlag till Bravida respektive LU-krtet för driftsättningen (Birgitta). Planering ch aktivering av telefnnummer för Driftsenhet, LUX, HT-bibliteken ch IT-enheten (Birgitta) Skapande av gemensam e-pstadress för schemaläggning, receptinen ch vaktmästeriet. Vidareutveckling av schemaläggningsprcessen på HT inkl förberedelse för höstens schemaläggning på LUX (Birgitta tillsammans med Charltte Trnbjer) Samarbete med infrmatinsgruppen för LUX ch föreståndaren inkluderande bl a framtagning av LUX-sida för HT :s alla institutiner (Rikard), LUX-kalender (Tmas) ch LUX-infrmatin av intranätet (Birgitta, Tmas). Gemensamma webbsidr för LUX på institutinswebbplatserna (Rikard) Rumsdatabas på LUX för rums- ch krridrsskyltar (Rikard) Sökstatin i LUX fajé med persner ch scheman (Rikard) Infrmatinsbrev till inflyttande persner (Birgitta, tillsammans med Ltta) Undersökning av möjliga lösninga för infrmatinsskärmar (Birgitta) Vidareutveckling av utrustningsdatabasen för IP-nummer på LUX, förbättrad infrmatin m placering samt bättre översikter (Jhan, Birgitta, Mikael, Susanna) Planering ch implementatin av ny nätverksinfrastruktur för LUX (uppdelning i husnät, publikt nät samt utskriftsnät) Rensning av gamla nätverk (närsupprt) Planering av aktiva uttag i samband med prjektering (Lukas) Uppackning av nätverkssladdar (Lukas ch närsupprten) Flytt av alla datrer till de nya ip-serierna (Birgitta, LDC) Flytt av alla kpiatrer ch skrivare till de nya ip-serierna (Birgitta, Jhan) Övrig IT-relaterad planering ch förberedelse: Inventering av skrivare ch planering av placering tillsammans med prefekter (Birgitta) Rumsplaceringslistr planering ch dkumentatin av persners placering i rum med fler än en persn - tillsammans med prefekter (Birgitta) Inventering av prjektrer (Patrik, Marcus, Kenneth) Inventering av vilka skrivare sm är ORFI-skrivare ch vilka sm ska vara det efter flytten (Birgitta, Susanna) Nya skrivarköer för alla skrivare (22) ch kpiatrer (18) (Jhan)

6 Årsredvisning, IT-enheten Nya installatinspaket för alla skrivare, inkl inventering av befintliga utmatningsfack mm. (Jhan, Susanna) Ny teknisk lösning för Mac-studentdatrer med möjlighet till mbilt knt på USB Nya e-pstlistr för LUX-husen (Rikard) Driftsättning av ny utrustning (inköp, installatin ch mntering; uppdatering av utrustningsdatabasen): Streamingserver, streamingdatrer (1 + 2 st) (Pierre, Richard) Lärardatrer i föreläsningssalar (15 st) (Richard, Edin) Datrer i datrsalar ( ) inkl fastlåsning av datrer (Patrik) Bibliteksdatrer (inkl anmälan av IP-nummer för Lvisa) 22 st, utlåningsmaskiner (2 st) (Edin) Fajédatr (sökdatr för persner ch schema) (Richard, Rikard) Cann-kpiatrer (institutiner + biblitek) 13 st (Richard) Inflyttning Planering av inkppling (Mikael) Inredning i förråd ch verkstad (Birgitta), lånedisk (Edin) Uppackning ch inkppling av datrer (ca 500 st) ch skrivare (22 st) (närsupprt + Birgitta ch Richard) Färdigställande av emeritirum urval ch inkppling av datrer (Erik). Grundutbildning Distansutbildning via Adbe Cnnect på CTR:s grundkurs. Stöd till ch samarbete med studierektr + lärarlag. Streaming av föreläsningar ch e-möten i Adbe Cnnect. Samarbete med Högsklan i Dalarna (Marcus, Erik, Birgitta). Piltverksamhet inför LUX. Januari-juni. Nytt system för att bka låneutrustning på SOL ch LUX. Utlåning av prjektrer/datrer/humlabbsväskr, men även utlåning av mbil hörslinga, headset ch adaptrar. (Tmas). Klart augusti, förbättringar nvember. Införande av LUBAS för hantering av kursplaner (Birgitta, Susanne Ewert). Driftsättning Beslut i Utbildningsnämnden 22/ Kursplaner från UBAS visas på kurspresentatinssidr efter införandet (Rikard) Gamla kursplaner i SOL-mappen visas m kursplan saknas i UBAS. Enbart Utbildningsvetenskap har kvar behörighet att ladda upp kursplaner till webbsidrna med tanke på kursplaner sm tas i Kristianstad ch inte finns i LUBAS. LTH-kurser (ej GEMA) sm HT undervisar på har ckså en kurspresentatinssida, med länkar till LTH:s system. UKÄ-intervjuer. SOL: Filmvetenskap. 26 mars - 2 april (Erik/Kenneth). Administratinsverktyg för terminsaktivering med kpiering av kursmduler i undervisningsplattfrmen (Rikard) TimeEdit-relaterad utveckling (Rikard): Första terminen med scheman i TimeEdit 3 på kulturvetenskaper ch histria (våren 2014) Startat schemaläggning ch lkalbkning i TimeEdit 3 på LUX Lärare kan själva kmplettera sina schemabkningar ( ) QR-kder för scheman på samtliga bkningsbara rum på LUX ( )

7 Årsredvisning, IT-enheten Frskarutbildning Frskning Frskningsredvisning. Tillägg av fält för redaktörsskap på uppdrag av Marianne Thrmählen (Birgitta, Jhan) Lansering av bkshp tillsammans med Media-Tryck (Rikard) Administratin IT-infrastruktur Förberedelse för ch test av System Center. (Richard, Pierre, Jhan) Ny virtuell miljö baserad på Hyper-V. Trust mt centrala AD:t. Dmänkntrllanter igång. Klart februari. System Center Operatins Manager för övervakning igång. Etablering av ME2-dmänen (Richard Jhanssn) Installatin av System Center 2012R2 Virtual Machine Manager för serverhantering (Richard, Pierre), våren Uttestning ch inköp av nya studentdatrer till Jurnalisternas datrsal, ämnade även för digital arkelgi. Samarbete med Stefan Lindgren Humanistlabratriet. (Richard), våren Utbyte av datrer i Jurnalisternas datrsal installatin ch mntering (Edin). Etablering av HTs servermiljö i Juridicums lkaler (Richard, Pierre) Utrtning av XP-datrer (Mikael, närsupprt) Migrering av kntn brt från uwfs02 (gamla persnalservern) flytt av alla Mac-användare (Jhan) Val ch inköp av server för HTs streamingsatsning samt driftsättning av denna (Richard, Pierre) Samgående med Humanistlabratriet rörande strömskyddsutrustning ch investering i sådan, (Richard, Pierre), Klart ktber Uppsättning av utskriftslösningen uniflow i samarbete med LTH samt implementatin av utskriftssystemet på HT i samarbete med närsupprt (Richard). September 2014-januari Stänga gamla servrar Cupertin. (Patrik). Studenternas hemkatalger flyttas till Hiernymus. Klart feb Filserver.ark.lu.se ( Gb). Kulturvetenskaper: Wiki- ch schemaläggningsserver stängs. MacMini med wiki, blggar ch musikarkiv. Nerlagd efter beslut av Karin Salmnssn Inflyttning av servrar ch knfiguratin av backupklient. Samarbetsavtal med Juridiska fakulteten (Richard, Pierre, Birgitta) Webb Inflyttning till Typ3 inkl ny grafisk prfil på Klart januari (Rikard). Byte av grafisk prfil på undervisningsplattfrmen (Rikard, Susanna) Byte av grafisk prfil på övriga webbplatser (Rikard). Infrmatin ch samarbete med sidansvariga för kntrll: Seminarium ( ) Knferens ( ) PDP ( )

8 Årsredvisning, IT-enheten Persn ( ) Prjekt ( ) Frskarsklan i histria ( ) CSS ( ) Uppföljning, statistik på HT:s intranät samt Infrmatin från IT-enheten (Birgitta). Klart januari. TimeEdit Driftsättning 4/2. Nedläggning av webhtellet Oderland ch kursblggar (Marcus): Klart februari. (flytta till Typ3 eller till pl? Gjrd i Jmla Birgitta klla med Pierre 8/ Senast ändrat 17/6. Bildgruppen på prjekt uppsatt i juni ch redigerats ktber). Victria Höög. Brttagen, februari. Presentatin av utbildningsvägar för ämneslärarutbildningen (Tmas, Marcus). Klart mars. Uppdatering av SamWebb:s webbmallar versin 1.2 i Typ3 (Rikard) Kulturvetenskaper: Wiki- ch schemaläggningsserver stängs. MacMini med wiki, blggar ch musikarkiv. Frskarutbildning, wiki. Data kpierad (Åsa) ch Frskningsbank.kult.lu.se stängd Schemaserver stängd + ta brt länk på intranät. Klart feb ABM:s blgg: Jhanna Rivan Eckerdal (tidigare blggade en student). Blgg.lu.se? Nedlagd april. Nedlagd juni, enligt beslut m skrtning av Karin Salmnssn. SayAfterMe, skrivas m i Javascript ch anpassas till ny prfil. (Jhan). Kurser ch prgram på ev inkl sök (Rikard, Luice) Införande av LUBAS för hantering av kursplaner (Birgitta, Susanne Ewert). Driftsättning Beslut i Utbildningsnämnden 22/ Ny rll för fakultetsgranskare införd Utbildningstillfällen 21/3 ch 26/3. Frmatering av indatafil för inläsning i LUBAS (Jhan, Edin). Klart april Databas för inventering av Cavefrs-bksamlingen (Rikard) Flytt av Digital Heritage till Typ3 (från OOIS). Stöd till Stefan Lindgren (Tmas). Klart Infrmatin ch expeditin. Klart Övriga åtgärder Flytt till Villa Hlma ch från Tmegapsgatan (närsupprt). Klart ktber. Nya nät panelkrt, uttagsplanering, överkpiering. Kpiatr + skrivarkö Skyddsrnd på SOL (Rikard) Skyddsmbudsnätverksträff på HT (Rikard) Genmfört psykscial enkät på IT-enheten (Rikard) Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete på IT-enheten (Rikard) Skyddsrnd på LUX (Rikard)

9 Årsredvisning, IT-enheten Utbildningar, presentatiner IT-enheten har anrdnat lika frmer av utbildningstillfällen för HT:s persnal ch kunder: Presentatin av HT:s knferensmdul, i synnerhet hur knferensavgifter hanteras, för HT:s eknmer på deras eknmidag den (Tmas) Presentatin av IT-enheten ch dialg med medarbetarna på LK1 på deras upptaktsdag m framtidsstrategier (Birgitta) IAM infrmatinsmöte för hela universitetet (inm ramen för IAM-prjektet). Presentatin av datamdellen SQL/LucatOpen (Rikard) Utbildningspresentatinskurs (LUBAS) för HT-anställda. Presentatin av HTs utbildningsdatabas ch webbplatser (Rikard) UP-wrkshpar (Susanna) samt

10 Årsredvisning, IT-enheten Supprt Följande persner arbetar med supprt inm IT-enheten (tjänstemfattning på supprt i %, ttalt 4,3 heltidstjänster): Susanna Björverud (50%) Lukas Gödke (100%) Kenneth Jhanssn (tjänstledig från augusti) Mikael Jhnssn (50%; slutade i september) Edin Kuckvic (50%) Marcus Lecars (30%) Michael Olssn (50%; från ktber) Erik Strelert (100%) Mattias Thilfalk (50%; från ktber) Under de senaste 12 månaderna, räknat från 1/ till 31/ , har vi fått in 7925 (året innan: 7618) ärenden. Antalet stängda ärenden per månad varierar från 206 (juli) till 1176 (sep). I genmsnitt ligger antalet stängda ärenden på ca 700 st/månad (se nedanstående diagram): I genmsnitt stängdes 85% av dem inm ramen för det internt satta målet för åtgärdstid. Ärendenas ursprung fördelas på institutiner enligt följande diagram:

11 Årsredvisning, IT-enheten Berende på ärendenas art srteras inkmmande ärenden i lika ärendetyper. Other i bilden innebär en sammanslagning av alla de ärendetyper sm utgör en mindre andel av den ttala ärendemängden. Ärendemängden fördelas på ärendetyper enligt följande diagram: Sm framgår av bilden är det någt mindre än hälften av ärendena (ca 41%) sm tillhör endera av kategrierna Datrer, Applikatiner eller Lärmiljö.

12 Årsredvisning, IT-enheten Externa åtaganden Alla tidigare externa åtaganden frtsätter sm tidigare: Susanna Björverud har även 2014 anlitats av prjektet CSS (Centre fr Scandinavian Studies) för uppbyggnaden av IWCSS (Internatinal Web Cmmunity fr Scandinavian Studies). Institutinen för Kmmunikatin ch medier, sm delvis tillhör S-fakulteten (MKV-delen), köper liksm tidigare till tjänster för lagring, backup ch supprt från IT-enheten för att alla anställda på institutinen ska få tillgång till samma IT-stöd. De anlitar dessutm IT-enheten för driften av sin webbsida. Kmmunikatin ch medier använder ckså HT:s egenutvecklade undervisningsplattfrm (UP). IT-enhetens lösning för att publicera publikatinslistr på webben baserat på infrmatinen i LUP tillhandahåller vi till Institutinen för naturgegrafi ch eksystemanalys, Institutinen för Gelgi, Gebibliteket, Institutinen för Psyklgi ch Centrum för samhällets resiliens. Denna tjänst kmmer förmdligen att ersättas av LU-gemensamma lösningar kpplade till LUCRIS. IT-enheten ansvarar ckså för driften av webbplatserna för CMES ch Centrum för samhällets resiliens. Vi ansvarar ckså driften av Bilgiska institutinens ärendehanteringssystem (samma sm vi själva använder). Under året har vi även arbetat enstaka timmar åt LDC, gällande installatin ch framtagande av driftsättningsinstruktiner för synkservern för LUMac. Vi (Erik) har ckså anlitas för stöd i samband med CMES knferens på SOL IT-enheten deltar ckså i den IT-nära systemförvaltningen av AWELU-plattfrmen (www.lu.se/awelu). Tmas är IT-systemförvaltare ch Birgitta är IT-systemägare. Liksm tidigare år deltar vi även i systemförvaltningsrganisatinen för TimeEdit 3. Birgitta ingår både i förvaltningsgruppen ch i styrgruppen sm HT:s representant. Rikard deltar i förvaltningsgruppen sm teknisk specialist. Vi driftar för närvarande även Vetenskapsscietetens hemsida (www.vetenskapsscieteten.lu.se), (Filsfi), TimeEdit-förvaltningens hemsida (srs.ht.lu.se) ch Lunds Universitets Cmmunity (www.lu.se/luc), dck utan ersättning. Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Prjektet IAM ( Identity and Access Management ). Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att ta fram en förbättrad ny katalgtjänst/identitetshanteringssystem nya LUCAT. Prjektledare Stefan Thft, LDC. Rikard ingår i prjektgruppen. Hans fkus har legat på infrmatinsmdellering ch migrering. Arbetet har mfattat att ta fram en kravspecifikatin ch genmföra upphandling. Rikard har utvecklat fyra applikatiner för hela universitetets infrmatinsmigrering (kvalitetssäkring av data)ch tester: persnkategrisering, rganisatinsuppdatering, verksamhetsrller, SQL/AD-sökning Omfattning ca 10 %-30 %. Prjektet avslutas smmaren 2015

13 Årsredvisning, IT-enheten Prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att upphandla ch införa ett frskningsinfrmatinssystem (LUCRIS) vid LU. Prjektledare Karlina Widell, Frskningsservice. Birgitta Lastw är biträdande prjektledare på 15 % jan juni 2014 för det övergripande prjektet ch på 50% juli december 2015 sm prjektledare för delprjektet för införande ch installatin Kenneth Jhanssn anlitas, liksm tidigare, sm lärare av Histriska institutinen på 50 %. I övrigt är han tjänstledig för att arbeta med LUVIT på CED. Rikard Stymne anlitas av Förvaltningsgruppen för SRS (TimeEdit), sm ansvarig för arbetsgruppen/mrådet Teknisk integratin på (240 h under 2014). Rikard sköter bl a alla imprter av data till TimeEdit 3 för hela LU:s räkning. Han har under året även: Tagit fram en ny namnknventin Infört beställningsfunktin på Musikhögsklan Arbetat på en ny behörighetsrganisatin Edin Kuckvic anlitas sm prgrammerare i Gerd Carlings frskningsprjekt LUNDIC (Lund Digital Infrmatin System f Cntextualized Typlgies) på 20% under våren ch 10% under hösten.

14 Årsredvisning, IT-enheten Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Prefektfrum. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med HT:s övriga infrastrukturchefer, prefekter ch dekaner Husstyrelsen, LUX. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med LUX övriga prefekter ch infrastrukturchefer. NETINFO. Infrmatinsmöten två gånger per termin för alla IT-medarbetare på LU. Någn persn från IT-enheten deltar varje gång (12 timmar) TimeEdit/SRS (Schemaläggning ch ResursbkningsSystem). Se även Externa åtaganden Förvaltningsstyrgruppen för SRS (Birgitta) Förvaltningsgruppen för SRS (Birgitta) IT-specialist (Rikard) SamWebb. Deltagande i samrdningsgruppen för webb inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp Studieadministrativa gruppen (SA-gruppen). Referensgrupp på Student ch utbildning sm leds av sektinschef Tarm Haavist. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp. Förmöte på HT har endast hållits spradiskt. SamIT. Deltagande i samrdningsgruppen för IT inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (6 rdinarie möten à 3 timmar, 3 övriga möten sm Teknisk referensgrupp för IAMprjektet samt 2 möten kring Kravdetaljering för nytt AD) Uppstart av samarbete med J HT-servrar har driftsatts i deras serverrum (Richard, Pierre, Birgitta). Uppstart av samarbete med LTH/J/N kring utskriftslösningen Uniflw. (Richard, Birgitta) Nätverksträff för inköpare (seminarier, träff med leverantörer). (Marcus)

15 Årsredvisning, IT-enheten Kmpetensutveckling ch vidareutbildning Kurser, utbildningar Kurs Windws 8, våren. "Att hantera allmänna handlingar", Internkurs (Richard, Birgitta), Wrkshp i autentiseringstjänster (Shibbleth) på LDC. (Rikard, Jhan) Streaminggenmgång med Högsklan i Dalarna (lärare + närsupprt fm; Rikard, Jhan, Pierre, Richard, Birgitta em) AV-genmgång med Infrmatinsteknik, 2 st (närsupprt + Birgitta) samt Webbinarium m TimeEdit 3 för systemförvaltare (Rikard) Repetitinskurs hjärt- ch lungräddning (Rikard) Prjektledningskurs (Rikard) LUCRIS wrkshp (Rikard) LUVIT-kurs för administratörer (Erik ch Marcus) (fyra tillfällen v à tre timmar) Kurs i Windws 8 på Crnerstne Malmö (Edin, Erik, Kenneth, Lukas, Marcus, Mikael, Susanna) Knferenser JAMF Natin User Cnference (JNUC) Användarknferens kring bl a verktyget sm ligger till grund för LUMac-tjänsten. (Patrik) Seminarier The Ultimate Event Get a Grip n Yur Infrastructure, Windwskluster, Deplyment, Windws 8-appar ch user raming, Malmö (Richard ch Pierre) Deplyment Radshw. (Richard Jhanssn). Malmö Micrsft IT Camp : Hyper-V (Richard), CeBIT 2014 (Richard), SUNET Inkubatr, KTH Stckhlm (Richard, Pierre), Möten Användarmöte Casper, Stckhlm (Patrik ch Susanna)

16 Årsredvisning, IT-enheten IT-enheten i siffrr Eknmi IT-enhetens budgetram för 2014 var tkr, varav ca tkr gick till persnalkstnader. Inköp Under 2014 (januari-december) har vi köpt in 117 PC, 73 Mac, 6 plattr (varav 6 ipads), 1 skrivare ch 11 multifunktinsmaskiner (kpiatrer) ch tagit emt 120 ärenden rörande infrmatin m nya medarbetare. Under 2014 har vi hanterat 152 fakturr ch 232 beställningsärenden. Persnal Chef 85% Birgitta Lastw Supprt 430% Se avsnittet Supprt van Servrar 210% Jhan Dahl (50%), Patrik Snestad (80%, tjl 20%), Richard Jhanssn (80%) Webb inkl utveckling 250% Rikard Stymne (80%), Tmas Schönthal (100%), Edin Kuckvic (50%), Marcus Lecars (20%), Jhan Dahl (50%) Prjektledning 40% Pierre Palm Layut 10% Marcus Lecars Inköp 60% Marcus Lecars (40%), Richard Jhanssn (20%) Eknmistöd 20% Cecilia Whitehrn Ttalt mtsvarar detta ca 11 heltidstjänster p g a att en del (mtsv 0,85 heltidstjänst) av persnalstyrkan är uthyrd (se van). Antal PC-klienter 861 Mac-klienter 447 Skrivare 58 Multifunktinsmaskiner (kpiatrer) 41 Kurskder i utbildningsplattfrmen (vt/ht14) 397/338 Pellentesque sllicitudin aliquet sapien 00,00 000,00 000,00

Årsredovisning. IT-enheten 2013

Årsredovisning. IT-enheten 2013 Årsredvisning IT-enheten 2013 Årsredvisning, IT-enheten 2013 2 INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 5 Frskning... 5 Administratin...

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister Agenda Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll PSIAM Lthar Dröschmeister Grundades 1985 Tekniskt IT företag sm levererar lösningar service ch prdukter 600+ Anställda I Sverige, Nrge, Danmark,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013. f 1 (6) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, rdförande Karin Bengtssn Anna Brunström David Höjenberg Susanne Kristenssn Jakim

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

SYMBERED en SYMbol-BEgrepps-REDigerare

SYMBERED en SYMbol-BEgrepps-REDigerare SYMBERED delrapprt 1 2005-09-26 SYMBERED en SYMbl-BEgrepps-REDigerare Utgångspunkt förutsättningar Syfte ch mål: delrapprt 1 Götebrg 2005-09-23 Prjektet har sm övergripande syfte att barn, unga ch vuxna

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Östervåla 2015-06-11

Östervåla 2015-06-11 Östervåla 2015-06-11 Vårens sista styrelsemöte avhölls igår nsdag så vi i styrelsen har samlat lite inf m vad sm händer ch vill med det önska Er alla en skön smmar. Infrmatin från Östervåla IF:s styrelse.

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

BalticDiversity Towards transboundary access of nature observation data. Karin Karlsson Enheten för Bioinformatik och Genetik

BalticDiversity Towards transboundary access of nature observation data. Karin Karlsson Enheten för Bioinformatik och Genetik BalticDiversity Twards transbundary access f nature bservatin data Karin Karlssn Enheten för Biinfrmatik ch Genetik Enheten för Biinfrmatik ch genetik Frskningsavdelningen Naturhistriska riksmuseet Bidiversitetsinfrmatik

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer