Årsredovisning. IT-enheten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. IT-enheten 2013"

Transkript

1 Årsredvisning IT-enheten 2013

2 Årsredvisning, IT-enheten INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 5 Frskning... 5 Administratin... 6 IT-infrastruktur... 6 Webb... 7 Övriga åtgärder... 7 Utbildningar... 8 Supprt... Fel! Bkmärket är inte definierat. Externa åtaganden Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Kmpetensutveckling ch vidareutbildning IT-enheten i siffrr Eknmi Inköp Persnal... 16

3 Årsredvisning, IT-enheten Året sm har gått Året sm har gått har liksm tidigare år varit händelserikt ch intensivt. Mycket av arbetet sm pågår går i samrdningens tecken. Förberedelserna för inflyttningen till LUX är ett tydligt exempel på detta, men ckså utanför HT ser vi ett ökat närmande ch fler samarbetspunkter. Ett mycket psitivt exempel på detta är arbetet i SamWebb, sm har resulterat i universitetsgemensamma webbmallar för den nya grafiska prfilen. Tillgången till färdiga mallar har sparat mycket arbete för ss på IT-enheten då vi implementerade dem i vårt webbverktyg (Typ3). I synnerhet hösten har kännetecknats av arbetet med övergången till ny grafisk prfil på HT:s webbplatser. Vi har både bytt prfil på befintliga webbplatser i Typ3 ch flyttat in ett flertal nya webbplatser till Typ3 från OOIS. Arbetet med migreringarna har genmförts sm ett samarbete mellan IT-enheten, webbplatsägarna ch HT:s kmmunikatörer, vilket har varit mycket givande. Inm IT-enheten har vi frtsatt arbetat med utrullningen av LUMac-tjänsten samt arbetat intensivt för att få brt våra Windws XP-datrer innan XP når end-f-life i april Vi har ckså inlett arbetet med att ta fram en ny generatin av vår klienttjänst för PC-datrer ch en ny virtuell serverplattfrm. Även denna höst har vi (Erik Strelert) hjälpt till vid institutinernas alla UKÄ-intervjuer (31 st) sm genmförts via Adbe Cnnect. En viktig pusselbit i förberedelserna för LUX har varit att under hösten införa TimeEdit på Histriska institutinen samt på Institutinen för Kulturvetenskaper. I ch med detta använder nu alla HT:s institutiner i Lund TimeEdit 3 för sin schemaläggning ch lkalbkning. Samrdningsarbetet ch planeringen inför LUX sker hädanefter inm ramen för den nybildade schemaläggningsgruppen, där även SOL deltar. Arbetet i SamIT går ckså vidare. Kvalitetsarbetet kring bas-it-tjänsterna har frtsatt, men även en diskussin m IT-kstnaderna vid LU har inletts. Uppdraget för SamIT kan möjligen kmma att ändras eller åtminstne förtydligas, baserat på svaren på den remiss IT-kntret skickade ut i nvember. I anslutning till SamIT har ckså ett första samtal kring framtiden för LU:s gemensamma AD (katalgtjänst sm används för inlggningar mm) ch dess uppbyggnad ägt rum. Det är någt av en histrisk händelse att fakulteter tillsammans med LDC ch IT-kntret gemensamt planerar förändringar i IT-infrastrukturen vid LU. SamIT har ckså genmfört ett IT-retreat då IT-strategi var ett av ämnena sm diskuterades. En annan str händelse för ss under 2013 var att fakultetsstyrelsen under våren fastställde IT-enhetens uppdrag (beslut ). Vi har ckså publicerat infrmatin m våra tjänster i frm av en tjänstekatalg på HT:s intranät. Våra externa åtaganden har även under 2013 utvidgats ytterligare någt i frm av att Centrum för samhällets resiliens anlitar ss för sin webbplats ch ckså använder vår lösning för att autmatiskt generera frskarnas publikatinslistr direkt från LUP. IT-enheten medverkar ckså i LU-gemensamma prjekt sm IAM (nya LUCAT) ch prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Dessa prjekt kmmer att frtsätta under 2014 ch kmmer att ha en direkt påverkan på vår IT-infrastruktur vid HT. Förberedelser för detta kmmer att inledas under våren 2014, parallellt med den frtsatta planeringen för LUX. Vi kmmer ckså att utveckla vår interna rganisatin både sm en förberedelse för LUX, men ckså sm ett resultat av den psyksciala enkät sm genmfördes

4 Årsredvisning, IT-enheten Vår verksamhet Många av våra arbetsuppgifter är av löpande karaktär, sm t ex tillhandahållande av Bas-IT-tjänster sm arbetsplatsdatr/utskrift, lagring/backup ch supprt samt webbtjänster (t ex alla de webbaserade system sm nås via HT:s intranät (internt.ht.lu.se), lärplattfrm (UP, egenutvecklad utbildningsplattfrm i verktyget Typ3), prjekthemsidr ch persnliga hemsidr), layut ch inköp. Dessa löpande arbetsuppgifter är förmdligen vad de flesta förknippar med IT-enhetens verksamhet. Utöver dessa arbetsuppgifter arbetar vi fta i prjektfrm. Det kan vara arbetsuppgifter av större ch mindre mfattning, men alla är tidsbegränsade till sin karaktär. De flesta är förknippade med någn frm av utvecklingsarbete det kan vara IT-relaterade prjekt sm förbättringar ch vidareutveckling av IT-infrastrukturen, men ckså utvecklingsarbete rörande nytt IT-stöd till utbildning, frskning eller administratin. IT-enhetens prgrammerare anlitas även för uppdrag inm ramen för frskningsprjekt. Följande avsnitt behandlar vår prjektverksamhet, vår supprtverksamhet ch våra externa åtaganden.

5 Årsredvisning, IT-enheten Avslutade prjekt Grundutbildning Nedläggning av Digas-systemet (prgramvara för radiutbildningen). Ominstallatin ch uppgradering av Jurnalistutbildningens PC-sal till Windws 7 (Edin) Kursdatabas. Nedläggning av SOL:s databas ch flytt till den HT-gemensamma databasen. Förbättrad struktur samt anpassning i samband med uppgradering av LUBAS XML-struktur (Rikard) Driftsättning av det LU-gemensamma kursutvärderingssystemet Survey & Reprt. Stöd till Lisa Hetheringtn, Kansli HT ch studierektrsnätverket (Birgitta) Stöd till publicering av kursutvärderingar på kurshemsidr. Beställare: Lisa Hetheringtn (Rikard) Ny versin (3.5) av TimeEdit 3. Uppdatering av infrmatinsresurserna på intranätet, schemalänkar ch utbildning av användare (se Utbildningar nedan) (Rikard, Birgitta) Införande av TimeEdit 3 på Histriska ch Kulturvetenskaper (Birgitta, Rikard) QR-kder på SOLs undervisningssalar för direktåtkmst av deras lkalscheman inkl webbtjänst för utskrift av skyltarna. Dck ej uppsatta på SOL ännu. (Rikard) UKÄ-intervjuer. Samarbete med Alexander Maurits. Genmförande september-ktber. (Erik) Webbfrmulär för att beställa kursmduler till undervisningsplattfrmen (Rikard, Susanna) Ny tjänst på intranätet för "Schemalagda timmar" i TimeEdit 3 (Rikard) Wrdpress-installatiner för undervisningen på Digitala kulturer ch på Jurnalistutbildningen (Jhan). Frskarutbildning Frskarutbildningsguiden, SOL. Stöd till SOL:s arbetsgrupp (beställare: Jnas Granfeldt). (Tmas) ch publicering under Min institutin på intranätet Vidareutveckling av system för individuella studieplaner (Jhan). Krrigering av inrapprterade buggar i enlighet med inkmna felrapprter Frskning Skriftserier. Utveckling av skriftseriedatabas för HT ch kntakt med Media-Tryck (Rikard). Lansering av webbplatsen skedde Vidareutveckling av frskningsprjektdatabasen (Rikard, Birgitta). Sökfunktin på har implementerats med anledning av utvärderingen (HTRQ14). Övrig vidareutveckling har skjutits på framtiden, eftersm ett centralt system är på gång Virtuell webbserver för Samuel Rubensns prjekt Det tidiga klsterväsendet ch den antika bildningen (Jhan) Stöd till knferenser (Tmas) Media and Passin, Internatinal Cnference, March 21st 2013 (Kmmunikatin ch medier) Researching Enchanted Wrld, March 26th 2013 (CTR) Generative Linguistics in the Old Wrld 36, April 2-6, 2013 (Nrdiska språk) 13th Internatinal Sympsium n Prcessability Appraches t Language Acquisitin, September 2013 (Lingvistik/Nrdiska språk)

6 Årsredvisning, IT-enheten Eurpean Film Cultures: An Internatinal Cnference 8-9 Nvember 2013 (Filmvetenskap) Knferens CAA-SE den 2-4 december 2013 vid Lunds universitet (Arkelgi/Humlab) Uppdatering av kvinnrsbrev.litt.lu.se på uppdrag av Eva Haettner Aurelius (Tmas) Administratin Utvidgning av frmuläret för Nya medarbetare sm tidigare har använts på SOL, för att mfatta hela HT-mrådet (Edin) Nedläggning av SOL:s intranät. Flytt av: HT-biblitekens tidskriftsdatabas (Tmas). Införande av ärendehanteringssystem på SOL. Arbete tillsammans med Patrik Parila, husprefekt SOL (Susanna, Birgitta) Nya rutiner för hanteringen av litteraturlistr. Utsedda ansvariga knutna till en ny rll i HTdatabasen, vilka ckså visas i listfrm på intranätet. Översiktssida för uppladdade litteraturlistr för HT-biblitekens anställda. (Tmas, Rikard) Driftsättning av anhörigsidr för utbildningsvetenskap. (Edin) IT-infrastruktur HT-biblitekens studentdatrer. Uppsägning av LDC:s tjänst EGS till förmån för egen lösning (Närsupprt & Jhan) Övergång till Citrix-miljö (LU Desktp) för Ladk-klienten Flytt av printköer till printserver, så att dessa kan installeras autmatiskt på datrerna (Richard) Fjärrsupprt via TeamViewer ch utveckling av sidan fjarrhjalp.ht.lu.se. (Mikael, Jhan) Flytt av alla användare från Aquinas till LUMac (Mikael ch närsupprten) Ny server hta-staff01 för anställdas hemkatalger ch prfiler efterföljare till uwfs02 - Windws Server Migrering av Windws 7-klienter till nya servern. (Richard prjektledare) Utbyte av PC-datrerna i datrsal SOL:B054, vilket bl a innebär byte till Windws 7 (Edin) Genmförande av förnyade knkurrensutsättningar för klientdatrer samt servrar för ITenhetens senare inköp (Richard) Driftsättning av ny server samt lagringsenhet till denna (Richard, Pierre) Utarbetande av märk- ch renhållningsrutiner i serverrummet (Richard, Pierre) Migrering av praktiskt taget hela HT:s virtuella plattfrm från VMWare ESXi till Micrsft Hyper-V 2012 (Richard) Inledande utredning av möjligheter ch begränsningar med HT:s egna Active Directry samt egen PKI-lösning sm en grund för utveckling av HT:s klienttjänst med fkus mt System Center 2012 (R2) (Richard, Pierre, Jhan) Design av HT:s egna AD vad gäller strlek, driftssäkerhet ch OU-struktur (Richard, Pierre) Utredning kring LUs Licensinnehav avseende Server- ch System Center-kmpnenter sm behövs för HT framtida lösningar (Richard) Prcesskartläggning ch strukturering av prgramvaruuppdateringar från IT-enheten HT (Richard) Inledande prcesskartläggning avseende inköpsprcessen för att följa rektrsbeslut kring e- handelskrav. Samarbete med Jnas Sundin ch eknmnätverket. (Richard, Birgitta) Utrett ch ffererat upprustning av lärsalarna H435 ch A129b på SOL samt 109 på Kulturanatmen (Richard) Planerat ch verkställt ny nätverksinfrastruktur för serverrum på SOL (Richard)

7 Årsredvisning, IT-enheten Utrett serverrumsmöjligheter på LUX ch andra ptentiella samarbetspartner (Richard, Pierre, Birgitta) Webb Den nya grafiska prfilen för LU har, med utgångspunkt från SamWebbs mallar, implementerats i Typ3 (Rikard, Jhan, Tmas) Följande webbsajter har flyttats till den HT-gemensamma Typ3-installatinen 1 : (från OOIS) (flytt från OOIS samt sammanslagning med (från OOIS) (från Typ3 i Helsingbrg) (från OOIS) (från OOIS) (från eget CMS) Utöver inflyttning har den grafiska prfilen implementerats för följande webbsajter 1 : Följande specialwebbsajter har ckså fått den nya grafiska prfilen: Nya kurspresentatinssidr ch utveckling av prgramutbildningssidr (Rikard) Övriga åtgärder Stöd till EHL:s IT-rganisatin kring uppstart av deras ärendehanteringssystem (Susanna) Utvidgning av tidskriftsdatabasen till att täcka hela HT (tidigare end SOL) ch vidareutveckling av redaktörsdelen. Förberedelse för LUX-bibliteket (Tmas). Webbsida för utskrift av etiketter för «knbbar», HT-bibliteken (Rikard) Förbättring av infrmatinen från IT-enheten på intranätet (Alla): Tjänstekatalgen publicerad. Beskrivning av enskilda tjänster ch råd i anslutning till dessa, t ex backuprekmmendatiner Dkumentet Välkmmen till IT-enheten ger praktisk infrmatin m IT-miljön till nya medarbetare på HT, vilket ckså delas ut i samband med utlämningen av den nya datrn Översikt över alla datrsalar ch vilka prgram sm finns installerade på datrerna Richard tg över rllen sm inköpsansvarig för IT-enheten från ktber Se även externa åtaganden.

8 Årsredvisning, IT-enheten Utbildningar IT-enheten har anrdnat lika frmer av utbildningstillfällen för HT:s persnal ch kunder: Utbildning/planering i Typ3 inför flytt av för Gisela, Luice, Jenny (Rikard) (Rikard) Typ3-utbilding för Kulturvetenskaper, Humlabbet, Flklivsarkivet, Arkelgen m.fl (Rikard) Utbildning av (biträdande) studierektrer/studievägledare på SOL i resurserna på intranätet ch Excel. (Rikard, Mikael, Birgitta) , Utbildning i TimeEdit 3.5 nyheter (Birgitta) Filsfi 3/4. SOL 4/4. Arkelgi 20/5 respektive 29/5 Utbildning i TimeEdit 3.5 klient / webbkning grundutbildning i samband med införandeprjekt (Birgitta, Rikard): Histriska 9/9, 5/12. Kultur 1/10 (Rikard), 2/10, 8/10 (Rikard), 6/11 UP- ch Live-at-Lund-visning. Susanna presenterar utbildningsplattfrmen. Medverkande: Birgitta, Rikard. Deltagare från HT, J ch LTH UP-wrkshpar (Susanna) , , samt Sammanlagt har ca 40 lärare deltagit.

9 Årsredvisning, IT-enheten Supprt Följande persner arbetar med supprt inm IT-enheten (tjänstemfattning på supprt i %, ttalt 4,45 heltidstjänster): Susanna Björverud (SOL; 25%) Lukas Gödke (SOL; 100%) Kenneth Jhanssn (Histriska; 50%) Richard Jhanssn (Arkelgi, Filsfi; 40%) Mikael Jhnssn (SOL; 50%) Edin Kuckvic (SOL, Histriska; 50%) Erik Strelert (Kultur; SOL; 100%) Marcus Lecars (CTR; 30%) Under de senaste 12 månaderna, räknat från 1/ till 30/ , har vi fått in 7618 (året innan: 7294) ärenden. Antalet stängda ärenden per månad varierar från 415 (juli) till 970 (mars). Under terminstid är antalet stängda ärenden i genmsnitt ca 730 st/månad (se nedanstående diagram): I genmsnitt stängdes 87% av dem inm ramen för det internt satta målet för åtgärdstid. Den månatliga siffran varierade under året 81% mellan ch 93%.

10 Årsredvisning, IT-enheten Ärendenas ursprung fördelas på institutiner enligt följande diagram: Berende på ärendenas art srteras inkmmande ärenden i lika ärendetyper. Other i bilden innebär en sammanslagning av alla de ärendetyper sm utgör en mindre andel av den ttala ärendemängden. Ärendemängden fördelas på ärendetyper enligt följande diagram: Sm framgår av bilden är det över hälften (ca 52%) av ärendena sm tillhör endera av kategrierna Applikatiner, Datrer, Inköp eller Lagring.

11 Årsredvisning, IT-enheten Externa åtaganden Nytt för i år är att IT-enheten har anlitats av Per Becker från Centrum för samhällets resiliens sm leverantör av deras externa webbplats, inklusive integratin med LUP. Vi tackar CMES för initiativet ch förmedlandet av detta uppdrag. Den nya webbsajten publicerades Susanna Björverud har ckså anlitats av prjektet CSS (Centre fr Scandinavian Studies) för uppbyggnaden av IWCSS (Internatinal Web Cmmunity fr Scandinavian Studies) sm lanserades i nvember. Cmmunityn har i dagsläget ett 70-tal medlemmar. Institutinen för Kmmunikatin ch medier, sm delvis tillhör S-fakulteten (MKV-delen), köper liksm tidigare till tjänster för lagring, backup ch supprt från IT-enheten för att alla anställda på institutinen ska få tillgång till samma IT-stöd. De anlitar dessutm IT-enheten för driften av sin webbsida, vilket innebär att vi även har implementerat den nya grafiska prfilen för under året ( ). Kmmunikatin ch medier använder ckså HT:s egenutvecklade undervisningsplattfrm (UP). IT-enhetens lösning för att publicera publikatinslistr på webben baserat på infrmatinen i LUP har uppmärksammats av andra institutiner ch för närvarande tillhandahåller vi denna tjänst till Institutinen för naturgegrafi ch eksystemanalys, Institutinen för Gelgi, Gebibliteket, Institutinen för Psyklgi ch Centrum för samhällets resiliens. Vi är ckså stlta över att Juridiska institutinen anser att HT:s persnliga hemsidr är så bra att de valde att utgå ifrån utfrmningen av dessa när de gjrde m sin egen webbplats. IT-enheten ansvarar ckså för driften av CMES webbsida, vilket innebär att vi även har implementerat den nya grafiska prfilen för under året ( ). Vi ansvarar ckså driften av Bilgiska institutinens ärendehanteringssystem (samma sm vi själva använder). Under året har vi även arbetat enstaka timmar åt LDC, med stöd kring Campus Helsingbrgs installatin av Typ3 ch inläsning av HT:s kursplaner i kursplanesystemet (LUBAS). Vi (Lukas) har ckså anlitas för stöd i samband med Glbal Day, en knferens sm anrdnades av Externa relatiner på SOL IT-enheten deltar ckså i den IT-nära systemförvaltningen av AWELU-plattfrmen (www.lu.se/awelu). Det huvudsakliga arbetet under året har varit att implementera en ny grafisk prfil för AWELU sm ansluter till LU:s grafiska prfil (publicerad ). Tmas är IT-systemförvaltare ch Birgitta är IT-systemägare. Arbetet med den nya grafiska prfilen har utförts med stöd från Marcus ch Rikard. Liksm tidigare år deltar vi även i systemförvaltningsrganisatinen för TimeEdit 3. Birgitta ingår både i förvaltningsgruppen ch i styrgruppen sm HT:s representant. Rikard deltar i förvaltningsgruppen sm teknisk specialist. Vi driftar för närvarande även Vetenskapsscietetens hemsida (www.vetenskapsscieteten.lu.se), (Filsfi), TimeEdit-förvaltningens hemsida (srs.ht.lu.se) ch Lunds Universitets Cmmunity (www.lu.se/luc), dck utan ersättning.

12 Årsredvisning, IT-enheten Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Prjektet IAM ( Identity and Access Management ). Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att ta fram en förbättrad ny katalgtjänst/identitetshanteringssystem nya LUCAT. Prjektledare Stefan Thft, LDC. Rikard ingår i prjektgruppen. Arbetet har mfattat att ta fram en kravspecifikatin ch genmföra upphandling. Dessutm har Rikard utvecklat en persnkategriseringsapplikatin för hela universitetet, sm kmmer att användas i förberedelsearbetet för övergången till det nya systemet (kvalitetssäkring av data). Omfattning ca 10 %. Prjektet avslutas vid årsskiftet 2014/2015 Prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att upphandla ch införa ett frskningsinfrmatinssystem (LUCRIS) vid LU. Prjektledare Karlina Widell, Frskningsservice. Birgitta Lastw är biträdande prjektledare på 15 % (juni april 2014) för det övergripande prjektet, men kmmer därefter att även vara prjektledare för delprjektet för införande ch installatin (ca april dec 2014) Kenneth Jhanssn anlitas, liksm tidigare, sm lärare av Histriska institutinen på 50 % Rikard Stymne anlitas av Förvaltningsgruppen för SRS (TimeEdit), sm ansvarig för arbetsgruppen/mrådet Teknisk integratin på (ca 15 % under 2013). Rikard sköter bl a alla imprter av data till TimeEdit 3 för hela LU:s räkning Edin Kuckvic anlitas sm prgrammerare i Gerd Carlings frskningsprjekt LUNDIC på 20% Patrik Snestad anlitas sm avdelningsföreståndare av Institutinen för kulturvetenskaper för Avdelningen för ABM ch bkhistria på 5%.

13 Årsredvisning, IT-enheten Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Prefektfrum. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med HT:s övriga infrastrukturchefer, prefekter ch dekaner (11 möten à 2,5 h = 27,5 timmar) NETINFO. Infrmatinsmöten två gånger per termin för alla IT-medarbetare på LU. Någn persn från IT-enheten deltar varje gång (12 timmar) TimeEdit/SRS (Schemaläggning ch ResursbkningsSystem). Se även Externa åtaganden Förvaltningsstyrgruppen för SRS (Birgitta, 16 timmar) Förvaltningsgruppen för SRS (Birgitta, 18 timmar) IT-specialist (Rikard, 291 timmar under 2013) SamWebb. Deltagande i samrdningsgruppen för webb inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (43 timmar) Studieadministrativa gruppen (SA-gruppen). Referensgrupp på Student ch utbildning sm leds av sektinschef Tarm Haavist. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (8 timmar). Förmöte på HT, endast ett möte hittills p g a nyligen ändrade rutiner (Birgitta, 1 timme) SamIT. Deltagande i samrdningsgruppen för IT inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (6 rdinarie möten à 3 timmar, övriga möten 11 timmar, ttalt 29 timmar) Utskrift. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Utskrift. Arbetsgruppen leds av Henrik Åslund, UB:s ledamt i SamIT-gruppen. Jhan Dahl representerar HT i denna grupp Datrer för anställda. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Datrer för anställda, 23/ ch framåt. Arbetsgruppen leddes av Birgitta Lastw, HT:s ledamt i SamIT-gruppen. Richard Jhanssn representerade HT i denna grupp Lagring. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Lagring. Arbetsgruppen leddes av Per Freby, LTH:s ledamt i SamIT-gruppen. Pierre Palm representerade HT i denna grupp Uppstart av samarbete med LTH ch Malmö Högskla angående System Center 2012 Cnfiguratin Manager (Richard) Uppstart av samarbete med J en HT-server kmmer att driftsättas i deras serverrum (Richard, Pierre, Birgitta). Utredning av BYOD (Bring Yur Own Device) för LU. Richard Jhanssn biträdande prjektledare Nätverksträff för inköpare (seminarier, träff med leverantörer). (Marcus) Arbetsgrupp under SamWebb: Interna webbmallar (Marcus)

14 Årsredvisning, IT-enheten Kmpetensutveckling ch vidareutbildning Kurser, utbildningar Deltagit i Wrkshp angående Secunia CSI (Richard) Utbildning: E-mötesverktyget Adbe Cnnect Pr: En intrduktin. (Marcus) Utbildning i LU:s systemförvaltningsmdell tillsammans med J. Ledare: Andreas Wikfeldt (Alla) Teaching cmmn language in architecture with student-prduced shrt mvies (Marcus) E-wrkshp i Adbe Cnnect (Marcus) E-mötesverktyget Adbe Cnnect Pr: Frtsättning (Marcus) Deltagit i Sunet Inkubatr Wrkshp i Stckhlm (Richard) ITIL Fundatin, Crnerstne. Utbildning ch certifiering (Susanna) Arbetsmiljöutbildning: "Vad är en gd arbetsmiljö - vad säger lagen?" (Rikard) Kurs: Att göra inköp - vad gäller? (Marcus) Utbildning i REST-gränssnitt för Ladk 3. (Rikard, Jhan) Drupalgenmgång med teknikfkus (Rikard, Jhan, Tmas, Marcus, Susanna, Birgitta). Seminarium med Kmmunikatinsavdelningens webbgrupp Micrsft Smmarkll, Helsingbrg (Richard) Kurser m System Center på Crnerstne Malmö med nedanstående namn: System Center 2012 Orchestratr Fundatin Training (3 dagar) (Richard, Pierre) Administering System Center 2012 Cnfiguratin Manager (5 dagar) (Richard, Jhan) Deplying System Center 2012 Cnfiguratin Manager (3 dagar) (Richard, Jhan) Mastering System Center 2012 Operatins Manager (4 dagar) (Richard) System Center 2012 Operating Private Clud (4 dagar) (Pierre) Certifiering sm Micrsft Technlgy Specialist på Windws 7, (Richard) Fördjupningskurs för inköpare (K1103) (Richard, Marcus)

15 Årsredvisning, IT-enheten Knferenser JAMF Natin User Cnference (JNUC) Användarknferens kring bl a verktyget sm ligger till grund för LUMac-tjänsten. (Patrik) Seminarier Bravida, Malmö. Lansering av ny versin av passagesystemet Bravida Integra (Birgitta) Windws 8.1-seminarium i Malmö (Birgitta, Mikael, Richard, Pierre) Nyheterna i Windws 8 ch Office Seminarium på Lexicn i Malmö (Susanna, Marcus, Erik, Edin) The Ultimate Event, intrduktin av Windws Server 2012 R2 ch Windws 8.1, KnwledgeFactry, Malmö (Richard) Evlvera webbinar, 1 timme (Rikard, Birgitta) resp

16 Årsredvisning, IT-enheten IT-enheten i siffrr Eknmi IT-enhetens budgetram för 2013 var tkr, varav ca tkr gick till persnalkstnader. Inköp Under 2013 (januari-december) har vi köpt in 135 PC, 84 Mac, 6 plattr (varav 5 ipads) ch 7 skrivare ch tagit emt 116 ärenden rörande infrmatin m nya medarbetare. Under 2013 har vi hanterat 128 fakturr ch under ca 170 beställningar (jul-dec 85 st). Persnal Chef 85% Birgitta Lastw Supprt 445% Se avsnittet Supprt van Servrar 160% Jhan Dahl (90%), Patrik Snestad (20%, tjl 80%), Richard Jhanssn (50%) Webb inkl utveckling 245% Rikard Stymne (75%), Tmas Schönthal (100%), Edin Kuckvic (30%), Marcus Lecars (20%), Jhan Dahl (10%) Annan utveckling 25% Susanna Björverud Prjektledning 40% Pierre Palm Layut 10% Marcus Lecars Inköp 50% Marcus Lecars (40%), Richard Jhanssn (10%) Eknmistöd 20% Cecilia Whitehrn Ttalt mtsvarar detta 10,8 heltidstjänster p g a att en del (mtsv 0,6 heltidsstjänst) av persnalstyrkan är uthyrd (se van). Antal PC-klienter 784 Mac-klienter 529 Kurskder i utbildningsplattfrmen (ht13) 387 Kurser i LUVIT (hela 2013) 82 Inskickade ärenden till AU ch nämnder (2013) 7 Pellentesque sllicitudin aliquet sapien 00,00 000,00 000,00

Årsredovisning. IT-enheten 2014

Årsredovisning. IT-enheten 2014 Årsredvisning IT-enheten 2014 Årsredvisning, IT-enheten 2014 2 INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 7 Frskning... 7 Administratin...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits 1(5) Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG601, Persnligt Entreprenörskap, 7,5 högsklepäng Persnal Entrepreneurship, 7,5 higher educatin credits Grund nivå/first cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Årsredovisning. IT-enheten 2012

Årsredovisning. IT-enheten 2012 Årsredovisning IT-enheten 2012 INNEHÅLL Året som har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade projekt... 5 Grundutbildning... 5 Forskarutbildning... 5 Forskning... 5 Administration... 5 IT-infrastruktur...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof. En presentatin av Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

BalticDiversity Towards transboundary access of nature observation data. Karin Karlsson Enheten för Bioinformatik och Genetik

BalticDiversity Towards transboundary access of nature observation data. Karin Karlsson Enheten för Bioinformatik och Genetik BalticDiversity Twards transbundary access f nature bservatin data Karin Karlssn Enheten för Biinfrmatik ch Genetik Enheten för Biinfrmatik ch genetik Frskningsavdelningen Naturhistriska riksmuseet Bidiversitetsinfrmatik

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Design av datornätverk för skola

Design av datornätverk för skola Design av datrnätverk för skla Design f cmputer netwrk fr schl Chris Drugidenis Krister Jakbssn Carls St Examensarbete inm Kmmunikatinssystem Högskleingenjör Degree Prject in Infrmatin Technlgy Stckhlm,

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013. f 1 (6) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet på Arlanda den 18 september 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, rdförande Karin Bengtssn Anna Brunström David Höjenberg Susanne Kristenssn Jakim

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Studieguide för. Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 7,5 hp

Studieguide för. Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 7,5 hp UMEÅ UNIVERSITET Idrttsmedicinska enheten Magisterprgrammet i idrttsmedicin, 60 hp Idrttsmedicin: Vetenskaplig teri, metd ch etik 7,5 hp HT 2014 Kajsa Gilenstam Kajsa.gilenstam@umu.se Versin 20141010 Studieguide

Läs mer

Definition. Bilaga 4. Anslutningstjänst leverantörer. Routing. Ansvar för att test av anslutning i produktionsmiljö genomförs

Definition. Bilaga 4. Anslutningstjänst leverantörer. Routing. Ansvar för att test av anslutning i produktionsmiljö genomförs Bilaga 4 Versin: 1.0 Datum: 2011-12-01 Definitiner Begrepp Definitin Anslutningstjänst leverantörer Anslutning av ny leverantör till definierat SFTIscenari för e-handel, Svefaktura/Fulltextfaktura eller

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

SYMBERED en SYMbol-BEgrepps-REDigerare

SYMBERED en SYMbol-BEgrepps-REDigerare SYMBERED delrapprt 1 2005-09-26 SYMBERED en SYMbl-BEgrepps-REDigerare Utgångspunkt förutsättningar Syfte ch mål: delrapprt 1 Götebrg 2005-09-23 Prjektet har sm övergripande syfte att barn, unga ch vuxna

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29 Praktiska råd vid upphandling av tekniska prdukter ch tjänster Södra teatern 2009 09 29 petter.ulander@adviceu.se 070-2125800 Presentatin AdviceU Ett leverantörsberende rådgivningsföretag inm upphandling.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer