HimlaNytt Nr.1 Februari Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi"

Transkript

1 HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi

2 Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist, Bengt-Ove Larsen ch Karin Anderssn, samt för detta nummer även Damla Ml ch Clara Mannflk (läs mer nedan) Utgivningsplan: HimlaNytt kmmer ut runt den 15:e varannan månad: februari, april, juni, augusti, ktber ch december Nyhetstips: skickas till senast den 1:a den månad sm HimlaNytt ges ut Redaktinen: Vilka gömmer sig bakm redaktinen för HimlaNytt? Vi sm jbbar med HimlaNytt ingår i kmmunens centrala kmmunikatinsfunktin på Kmmunledningsförvaltningen. Till ss kan du vända dig m du har frågr sm rör kmmunikatin allt från webb, annnsering ch infrmatinsmaterial till bilder, mediekntakter, facebk ch mycket mer Välkmmen att kntakta ss! Linda Rydkvist, infrmatinsansvarig, Bengt-Ove Larsen, webbansvarig, Karin Anderssn, infrmatör, Särskilt kan vi njuta av att Olfström är Årets Kulturkmmun 2013 Välkmmen till HimlaNytt! Början på året är alltid tuff då ljuset tar slut så mycket tidigare än arbetsdagen ch slen ftast håller sig väl dld. Samtidigt sm vi tittar framåt ch har höga förväntningar på allt vi vill åstadkmma 2013 så tittar vi i backspegeln på Särskilt kan vi njuta av att Olfström är Årets Kulturkmmun Under 2012 antgs en ny grafisk prfil, en prfil sm tar tillvara på det sm är speciellt för Olfströms kmmun med de 11 cirklarna från det första järnbruket i Blekinge, Petrefrs, sm låg vid Hljeån. Mer infrmatin m prfilen finns på kmmande sidr. Under 2012 lades ckså mycket arbete med att ta fram Medarbetarplicyn. Efter att Kmmunstyrelsen antg plicyn med den gemensamma värdegrunden bemötande, kmpetens ch psitiv inställning genmfördes en föreläsning vid fem tillfällen öppen för samtliga verksamheter inm rganisatinen ch våra blag. Föreläsningen handlade m medarbetarskap ch vi sm hade möjlighet att delta fick en förglömlig ch tankeväckande dag tillsammans med föreläsaren Emanuel Ezra. Det är först i diskussin inm den egna verksamheten sm plicyn får ett värde ch medarbetarskapet förutsätter en pågående diskussin under bl.a. de egna arbetsplatsträffarna. Den 15 januari 2013 började utbildningen Blekinges framtida chefer. Utbildningen är öppen för medarbetare inm samtliga Blekingekmmuner. En förutsättning för att delta är att du själv funderar över en framtida rll sm ledare ch att din chef tycker att du är lämplig för en sådan rll. Just nu deltar tre medarbetare från Olfströms kmmun. Sannlikt har de flesta av er sett vår digitala skylt utmed 121:an. Skylten kmmer att vara ett kmplement till tidning, webb ch Facebk för att infrmera m ch marknadsföra kmmunen. Skylten är inte en lösning utan ett verktyg för att bl.a. kunna nå de sm pendlar in till Olfström eller exempelvis passerar förbi på väg till Älmhult eller Halmstad. När det gäller marknadsföring av kmmunen ch de kmmunala verksamheterna är dck alla ni sm jbbar i kmmunen ch sm skapar en psitiv bild av verksamheterna våra bästa marknadsförare. Läs mer m skylten nedan beslutade vi, dvs. samtliga förvaltningschefer ch nämndsrdförande, att vi skulle utveckla verksamheterna med hjälp av Lean. Varför valde vi Lean? Valet föll på Lean för att filsfin bygger på ett engagemang från alla, tar tillvara medarbetarnas kmpetens ch sätter medbrgaren/brukaren/kunden i fkus. Vi visste från början att det skulle ta tid ch ckså kräva engagemang, utbildning ch uthållighet innan hela rganisatinen inklusive våra blag arbetade enligt Lean. Arbetet kmmer att ta ny fart under 2013 då vi dels via prjektet START 11 får tillgång till en Lean-lkal, dels genm upphandlade utbildningar. Lean-lkalen finns på Nrdenbergssklan ch är finansierad av lkala teknikföretag ch EU-medel via scialfnden. Praktikant Damla Ml Iréne Rbertssn Kmmunchef Under våren har vi dessutm förmånen att ha Damla Ml, praktikant från Infrmatörsprgrammet på Linnéuniversitetet i Växjö, hs ss. I skrivande stund har vi dessutm en praktikant från Nrdenbergssklan på plats, Clara Mannflk, sm både har skrivit ch ftat en del till detta nummer av HimlaNytt (bra jbbat!).

3 Vad händer i Persnalklubben i vår? Ny skylt nya möjligheter! Sedan början av februari har Olfström en digital infrmatinsskylt utmed väg 121. Syftet med skylten är i första hand att infrmera förbipasserande m Olfströms kmmun ch m kmmande evenemang ch aktiviteter sm kmmunen arrangerar. Genm skylten får vi ytterligare en möjlighet att nå ut till både invånare ch besökare, sm ett kmplement till tidning, hemsidr ch sciala medier för kmmunen ch dess blag ch förbund. Vi kmmer även att infrmera m evenemang sm arrangeras av våra föreningar i kmmunen, då främst sådana aktiviteter sm lckar besökare utifrån. Kmmunikatinsfunktinen på kmmunledningsförvaltningen ansvarar för layut, innehåll ch priritering av aktuella budskap. En plicy för infrmatinsskylten är under arbete. Under våren kmmer vi att testa skylten både vad gäller innehåll, antal budskap sm rullar åt gången etc. Inga avgifter kmmer att tas ut under denna testperid, därefter görs en utvärdering av detta för framtiden. Vid frågr, tveka inte att kntakta ss! Linda Rydkvist, infrmatinsansvarig, Knsert med Arja Saijnmaa Bussresa till GeKås Fiskedag i Harasjömåla Bi Les Miserables MåVäl kampanj startar i mars Inköpsdag på Intersprt Vårruset i Växjö Eventuellt knstresa till Danmark Mer infrmatin m alla våra aktiviteter får du på eller Infs. Har du några frågr eller synpunkter e-psta gärna till Välkmna till PersnalKlubbens Årsmöte! Fredagen den 22 mars 2013 kl hålls årsmöte med lättare meny på First Htel. Därefter bjuds årsmötesdeltagarna på Hlje Musikklassers musikal. Anmälan till senast den 14 mars. Öppen föreläsning på temat Framtidens kmpetenser Inm prjektet START 11 kmmer ett strt antal insatser att genmföras under Det handlar m såväl utbildningar sm föreläsningar ch seminarier inm till exempel prjektledning, förhandlingsteknik, LEAN ch strategisk kmpetensförsörjning. Aktiviteterna syftar till att dels öka kmpetensen i de deltagande företagen, dels för spridning till de aktörer sm står utanför prjektet, men sm bör ha str nytta av vad sm görs. En sådan föreläsning är Framtidens kmpetenser med Ingegerd Green nsdagen den 27 mars kl I mån av plats är den öppen även för allmänheten (kstnadsfritt). Om du är intresserad av att delta är du välkmmen att höra av dig till se, senast den 22 mars. LEAN-verkstad snart verklighet på Nrdenbergssklan LEAN är en av de tyngst vägande utbildningsinsatserna i START 11. För att ytterligare stärka denna satsning görs en investering av deltagande företag ch Eurpeiska scialfnden i en så kallad LEAN-verkstad, där företag, kmmun, skla med flera ska kunna bedriva utbildning inm LEAN. Arbetet med att ställa i rdning lkalen på Nrdenbergssklan pågår för fullt ch lkalen kmmer att invigas inm krt. Strategiråd för stärkt knkurrenskraft Inm prjektet Entreprenörskap i Olfström bildades under hösten ett strategiråd. Genm rådet utvecklas nya möjligheter, idéer ch samarbetsfrmer mellan företag inm teknik- ch prduktinsbranschen i Olfströmsreginen, samtidigt sm det ger gd input till hur kmmunen kan arbeta för att stimulera utvecklingen inm detta mråde. Utöver prjektledningen för Jbb till 1000 deltar flertalet Vd:ar ch platschefer vid teknikföretag i Olfströms kmmun i rådet. Dessutm finns ett antal reginala aktörer med i rådet såsm NetPrt, Tech Netwrk, BTH Innvatin samt tidigare Metallrdförande Göran Jhnssn, sm ckså är rdförande för strategirådet. Mer infrmatin finns på: se/jbbtill1000.

4 Nytt verktyg vid rekrytering I Olfströms kmmun har vi numera ett nytt slags analysverktyg vid namn Garuda Kmpetensprfil. Detta verktyg kmmer att användas vid rekrytering av främst chefstjänster ch specialtjänster. Garuda kmpetensprfil består av ett test sm kartlägger 16 lika persnlighetsdrag. - Man kntrllerar helt enkelt att persnen är rätt för jbbet, säger Malin Gullberg, på utbildningsförvaltningen, sm är certifierad till att göra kmpetensprfiltestet. Hur ska man gå tillväga m man vill använda det i samband med en rekrytering? Vill man använda kmpetensprfiltestet i samband med rekrytering ska man kntakta Malin Gullberg. Först får den sökande göra ett test, ch efteråt samlas man för återkppling. Det innebär att man har ett samtal sm utgår från testresultaten i ca en timme. Chefen för den aktuella tjänsten sitter ftast med under återkpplingssamtalet ch kan då få en helhetsbild av den sökande. För mer infrmatin, kntakta Malin Gullberg, Hemsjukvården numera i kmmunal regi I Blekinge har kmmunerna tidigare haft ansvar för hemsjukvården i särskilda benden medan landstinget ansvarat för hemsjukvård i vanliga benden. Den 1 januari 2013 tg kmmunerna över ansvaret även för hemsjukvården. Den persnal sm tidigare jbbade med hemsjukvård i Olfströms kmmun för landstinget sex distriktssköterskr, två arbetsterapeuter ch en sjukgymnast har nu flyttat över till kmmunen. Vad innebär då hemsjukvård? Hemsjukvård är lika häls- ch sjukvårdsinsatser sm utförs i patientens hem m denne inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentralen. - I Olfström har vi framför allt ett strt antal palliativa patienter, men även multisjuka ch äldre sm har svårt att ta sig till vårdcentralen på grund av demens eller lika frmer av handikapp, berättar Ann- Marie Lafn, distriktssköterska. Utöver dessa grupper tillkmmer tillfälliga patienter sm behöver vård i hemmet efter en peratin, ett benbrtt etc. Vi hälsar våra nya kllegr vid hemsjukvården välkmna till Olfströms kmmun! Distriktssköterskrna tar hand m alltifrån prvtagningar till lika behandlingar. Arbetsterapeuterna jbbar mycket med hjälpmedel i hemmet samt bstadsanpassning ch sjukgymnasten arbetar i sin tur med lika frmer av rehabilitering, träningshjälpmedel ch även handledning av hemtjänstpersnal där det är aktuellt. Många kntakter Det är persnalen sm gör bedömningen m behv av hemsjukvård finns, ch fta deltar såväl distriktssköterska sm sjukgymnast ch arbetsterapeut i vårdplaneringen av patienten. Persnalen har tät kntakt med många instanser. - Vi har regelbunden kntakt med läkare, hemtjänstpersnal, anhöriga, biståndshandläggare ch sluten vård för att förmedla kntakten med patienterna, föra deras talan, planera ch följa upp medicinska insatser, förklarar Judith Csuka, distriktssköterska. Avslutningsvis kan sägas att för patienterna innebär förändringen till kmmunal hemsjukvård inte annat än nya kntaktuppgifter persnalen är frtfarande densamma. Dest mer nytt är det för persnalen där förändringen utöver ny arbetsgivare även inneburit nya kntaktuppgifter, nytt datasystem samt delvis nya regler ch arbetsrutiner. Ann Nilssn, Rektr Jämshög ch Gränum Ny rektr i Olfströms kmmun - Det är med spänning ch str förväntan jag går in i mitt nya ansvarsfyllda uppdrag sm rektr. Sm rektr vill jag stödja ch utveckla sklans verksamhet för att gynna alla elevers lärande ch utveckling. Detta sker bäst i samarbete med lärare, elever ch föräldrar. Tillsammans blir vi starka! Detta säger Ann Nilssn m sin nya tjänst sm rektr för sklrna i Jämshög ch Gränum sm hn tillträdde vid starten av denna termin. Ann kmmer närmast från en tjänst sm specialpedagg på Nrje skla. Sedan fyra år tillbaka br hn i Olfströms kmmun, närmare bestämt i Kärrabl ett litet paradis på jrden, sm hn själv uttrycker det. Övre raden från vänster: Lisbeth Franke Juneskär, arbetsterapeut, Judith Csuka, distriktssköterska, Helen Svenssn, arbetsterapeut. Nedre raden från vänster: Anna-Karin Magnussn, sjukgymnast, Anne-Marie Lafn, distriktssköterska, Ulla Mssberg, distriktssköterska. Frånvarande är Amira Veletanlic, Brigitte Edenhlm ch Camilla Brgqvist, samtliga distriktssköterskr. Välkmmen ch lycka till med ditt nya uppdrag!

5 Olfström - Årets kulturkmmun 2013 Kulturäpplet är ett vandringspris för Årets kulturkmmun ch finns att beskåda på bibliteket i Olfström under hela Där hänger även tavlan Anblick av det blå av knstnären Åsa Östlund, ckså ett av priserna till kmmunen. Olfström är den lilla kmmunen i nrdvästra Blekinge sm har det kulturella extra. Genm att satsa på barn- ch ungdmskultur gör kmmunen en investering för framtiden. I Olfström finns bland annat barnteatern, cirkusskla ch Växtverket ungdmshuset i kmmunen där många ungdmar får möjlighet till kulturaktiviteter av lika slag. Så lyder delar av mtiveringen till utmärkelsen för Årets kulturkmmun 2013 sm Olfströms kmmun tilldelades av fackförbundet Visin i december. Olfström vann priset i knkurrens med större städer sm Lund ch Umeå. Även Rnneby med flera var nminerad bland kmmunerna. Hur kmmer det då att märkas att Olfström blivit Årets kulturkmmun 2013? - Vi fick priset för att vi är duktiga på kultur här i Olfström ch vi ska frtsätta i samma gda anda. I ktber kmmer vi dessutm för första gången att arrangera en Litteratur- ch berättarfestival, någt vi satsar mycket på, berättar Elisabeth Jnssn, kulturchef i Olfströms kmmun. Elisabeth utlvar även någn slags festlighet för kulturföreningarna i kmmunen. - Det är föreningarna sm är grunden till alla våra kulturarrangemang ch vi ska självklart uppmärksamma dem ch det faktum att vi blivit utsedda till Årets kulturkmmun I december 2013 är det Olfströms kmmun sm står värd för utdelningen av 2014 års utmärkelse av Årets kulturkmmun. Det blir då den 25:e gången detta görs. Nya enhetschefer på Funktinsstöd Samtliga enhetschefer ch biståndsbedömare på Funktinsstöd. Till vänster nerifrån ch upp: Ramna Malmberg, Helena Gagner, Mnika Jönssn, Linda Qvist. Till höger nerifrån ch upp: Eva Resman, Milena Olevi, Eva Lang. Sedan årsskiftet har Funktinsstöd på Scialförvaltningen tre nya enhetschefer: Eva Resman ch Ramna Malmberg med ansvar för Persnlig assistans samt Milena Olevi med ansvar för verksamhet inm Gruppbende, Krttidstillsyn/vistelse samt det Mbila teamet. Tillsammans med övriga enhetschefer på Funktinsstöd, Linda Qvist (Gruppbende) ch Mnika Jönssn (Gruppbende, Daglig verksamhet, Ledsagnings- samt Avlösarservice) arbetar de för att ge stöd till funktinshindrade människr för att de ska kunna leva ch b självständigt under trygga förhållanden. De lagar sm reglerar stödet är Scialtjänstlagen, SL, ch Lag m stöd ch service för vissa funktinshindrade, LSS. - Vår uppgift är i krthet att se till att våra brukare kan leva ett så nrmalt liv sm möjligt utifrån beviljade insatser. Det handlar m att stärka deras möjligheter att leva ett självständigt liv, sammanfattar Eva Resman uppdraget för Funktinsstöd.

6 Jag söker dig sm vill ställa upp för en medmänniska! Vill du bli gd man eller förvaltare? Du får till uppgift att sköta en annan persns eknmi, ansöka m lika förmåner/insatser, bevaka persnens intressen ch se till att han/hn vid behv får vård, hjälpmedel m.m. Jag behöver gde män ch förvaltare med lika bakgrund ch lika intressen. Önskvärt är att du har förmåga att känna empati för andra människr. Det är Blekinge Tingsrätt sm förrdnar dig sm är intresserad. Självklart måste du inte vara kmmunanställd för att bli Gd Man. Om du eller någn du känner är intresserad av uppdraget ska du kntakta: dagens rs Vi vill ge Dagens Rs till vår hjälpsamma ch trevliga vaktmästare Jens ch vår lika trevliga lkalvårdare Marianne. Hur skulle vi klara ss utan Er!! Barn ch persnal på Brännaregårdens förskla!! Lena Löfstedt, Överförmyndare Olfströms kmmun Lena Löfstedt, Överförmyndare i Olfströms Kmmun Telefn måndag ch nsdag kl eller mail se Besöksadress: Östra Strgatan 5, Kmmunledningskntret. Pstadress: Bx 302, Olfström. Välkmmen att höra av dig! Lena Löfstedt Vill ge Dagens rs ch många fler till IT-avdelningen för all hjälp ch service ch glada tillrp vi får i samband med att vi startar upp det nya systemet efter det andra. Ni är guld värda! Christina ch Björn med flera Vi skulle vilja ge en tumme upp för en grymt bra brandutbildning sm Gunnar Naumanssn höll i för persnalen. Mycket bra upplägg med en mycket bra ledare! Gruppen den 12 december Sciala medier - allt viktigare vid rekrytering utfrma din egen hästgård vid rsenfrs i lfström Nu släpper vi 6 stycken exklusiva tmter där du kan utfrma din egen hästgård. Tmterna är mellan 2-3 hektar med plats för egen padck, rasthage ch stall. Naturskönt läge där Hljeån slingrar sig på ena sidan ch sjön Halens naturreservat breder ut sig på den andra. Välkmmen att b i kmmunen där du har nära till allt. Här finns medvind på landsbygden med aktivt kmmunbygderåd. ca 1km till aktiv ridskla ca 800 m till Jämshögs flkhögskla Strt utbud av ffentlig ch kmmersiell service på nära avstånd. 5 6 Bygd med rikt hästliv. Framgångsrik ch engagerad ridklubb Gemensam beteshage exklusiva tmter där du kan skapa din nya framtid Natursköna ridvägar ca 1 km till skla åk 1-6 samt förskla Bredband mer inf på tel

7 Det blev en Fridlf Vårt prjekt inm infrmatins- ch dkumenthantering tuffar vidare ch har nu fått ett prjektnamn, FRIDOLF, FRamtidens Infrmatins- ch Dkumenthantering i OLFström. Vi tackar Ulf Hanssn, f.d. prjektledare inm Jbb till 1000 för detta fina förslag ch hppas att vunna tårtan ska smaka gtt. Vi tackar ckså övriga sm lämnat in förslag. För tillfället håller den inre gruppen på att tillsätta arbetsgrupper sm ska arbeta med att ta fram kravspecifikatin, knverteringsförklaring, arbeta med arkiv, prcesser.s.v. Det är ett strt men spännande uppdrag vi har framför ss. Går allt enligt planen så ska upphandlingen gå ut i juni ch ett nytt dkumenthanteringssystem vara i drift i februari Det är viktigt att samtliga förvaltningar är representerade i grupperna ch att det är en spridning på lika srters deltagare. Följande tillfälliga grupper ska skapas: Upphandlingsgrupp, Expertgrupp ch Testgrupp. Och följande bestående grupper ska skapas: Mallar, Arkiv & prcesser, Stöd & supprt. Kanske är du sugen på att vara med ch delta? Anmäl dig då snarast till undertecknad m du inte redan gjrt det. Och km ihåg, ingen av ss är expert på mderna dkumenthanteringsprgram men vi är alla experter på våra verksamheter ch har därmed massr att tillföra! Anna-Karin Jhansen Prjekt FRIDOLF E-pst: se, tel: Har du svårt att kmma igång med Internet? Bka Bka en biblitekarie en Har du svårt att kmma igång med Internet? Vanliga frågr m den nya lgtypen 1. Hur ser den nya lgtypen ut? 2. Finns lgtypen i flera färger? - Nej, endast svart eller negativ (vit) se exempel. 3. Var hittar jag den nya lgtypen? - Den nya lgtypen kmmer att finnas på Infs under fliken Allmänt under vecka Finns mallar med den nya lgtypen? - Nya mallar i Wrd, Excel ch PwerPint håller på att tas fram. Samtliga mallar kmmer att kunna öppnas i respektive prgram under mallar inm de närmaste veckrna. 5. Hur vet jag hur jag får använda lgtypen? - Den grafiska prfilen är under framtagning ch kmmer att finnas på Infs så snart den är klar. Har du några frågr under tiden, tveka inte att höra av dig! Linda Rydkvist, Infrmatinsansvarig , dagens rs TACK Kaffekällar n för gtt samarbete ch gd service! Cecilia Leanderssn ch all persnal Dagens rs till dig Marianne, för att du alltid är så psitiv å glad med ett trevligt bemötande till ss Ullaredsresenärer. Du är en ljusglimt på våra resr. Brännaregårdens persnal Tack till Kstenheten för uppvaktningen i samband med min pensin! Inga Samuelssn Dagens rs till biståndshandläggare Christel Jhanssn sm rdnade tillfällig hemtjänst till min pappa med så krt varsel. Tack även till den hemtjänstpersnal sm var där. Tack för ert stöd! Henriette Karlsn Dagens rs till den alltid så glada ch psitiva Marianne Lundström på scialbyrån. Än en gång fixade du så att vi fick en trevlig resa till Ullared med trevligt bemötande ch rligt ltteri. Vi sm var med Bibliteket hjälper dig med en rad tjänster. Du kan få en halvtimmes handledning. Kryssa för det du vill ha hjälp med. Du kan välja flera tjänster. Vi kntaktar dig inm en vecka för tidsbkning. Nybörjare vid datrn Internet E-pst Ordbehandling Infrmatinssökning E-medier (böcker, musik, nedladdning) Sciala nätverk (facebk, twitter, blggar) Stipendiesökning Bibliteksvisning Annat - skriv vad: Lämnas in på bibliteket! Namn: Telefn eller epst:

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes:

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes: Mötesprtkll SABOs rådgivande energigrupp Tid: 2012-03-01 kl 9:30-15:30 Plats: SABO Närvarande: Förhindrade: Inledning: Kenneth Ahlström, Kpparstaden Carina Herbertssn, Växjöhem Ulla Jansn, MKB Bertil Lundström,

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

CHAMPS KICK-OFF VECKA

CHAMPS KICK-OFF VECKA CHAMPS KICK-OFF VECKA Studerandeföreningen för prgrammet Caching & Sprt Management bjuder in till en förglömlig vecka med chansen att träffa blivande prgramvänner. Måndagen den 21/8 till lördagen den 26/8

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro Lkalt prgram för samrdnad vård ch msrg kring persner med demenssjukdm samt stöd till deras anhöriga i Upplands Br Upprättat av Kungsängens Vårdcentral, Capi Vårdcentral Br Minnesmttagning på Jakbsbergsgeriatriken

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer