HimlaNytt Nr.1 Februari Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi"

Transkript

1 HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi

2 Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist, Bengt-Ove Larsen ch Karin Anderssn, samt för detta nummer även Damla Ml ch Clara Mannflk (läs mer nedan) Utgivningsplan: HimlaNytt kmmer ut runt den 15:e varannan månad: februari, april, juni, augusti, ktber ch december Nyhetstips: skickas till senast den 1:a den månad sm HimlaNytt ges ut Redaktinen: Vilka gömmer sig bakm redaktinen för HimlaNytt? Vi sm jbbar med HimlaNytt ingår i kmmunens centrala kmmunikatinsfunktin på Kmmunledningsförvaltningen. Till ss kan du vända dig m du har frågr sm rör kmmunikatin allt från webb, annnsering ch infrmatinsmaterial till bilder, mediekntakter, facebk ch mycket mer Välkmmen att kntakta ss! Linda Rydkvist, infrmatinsansvarig, Bengt-Ove Larsen, webbansvarig, Karin Anderssn, infrmatör, Särskilt kan vi njuta av att Olfström är Årets Kulturkmmun 2013 Välkmmen till HimlaNytt! Början på året är alltid tuff då ljuset tar slut så mycket tidigare än arbetsdagen ch slen ftast håller sig väl dld. Samtidigt sm vi tittar framåt ch har höga förväntningar på allt vi vill åstadkmma 2013 så tittar vi i backspegeln på Särskilt kan vi njuta av att Olfström är Årets Kulturkmmun Under 2012 antgs en ny grafisk prfil, en prfil sm tar tillvara på det sm är speciellt för Olfströms kmmun med de 11 cirklarna från det första järnbruket i Blekinge, Petrefrs, sm låg vid Hljeån. Mer infrmatin m prfilen finns på kmmande sidr. Under 2012 lades ckså mycket arbete med att ta fram Medarbetarplicyn. Efter att Kmmunstyrelsen antg plicyn med den gemensamma värdegrunden bemötande, kmpetens ch psitiv inställning genmfördes en föreläsning vid fem tillfällen öppen för samtliga verksamheter inm rganisatinen ch våra blag. Föreläsningen handlade m medarbetarskap ch vi sm hade möjlighet att delta fick en förglömlig ch tankeväckande dag tillsammans med föreläsaren Emanuel Ezra. Det är först i diskussin inm den egna verksamheten sm plicyn får ett värde ch medarbetarskapet förutsätter en pågående diskussin under bl.a. de egna arbetsplatsträffarna. Den 15 januari 2013 började utbildningen Blekinges framtida chefer. Utbildningen är öppen för medarbetare inm samtliga Blekingekmmuner. En förutsättning för att delta är att du själv funderar över en framtida rll sm ledare ch att din chef tycker att du är lämplig för en sådan rll. Just nu deltar tre medarbetare från Olfströms kmmun. Sannlikt har de flesta av er sett vår digitala skylt utmed 121:an. Skylten kmmer att vara ett kmplement till tidning, webb ch Facebk för att infrmera m ch marknadsföra kmmunen. Skylten är inte en lösning utan ett verktyg för att bl.a. kunna nå de sm pendlar in till Olfström eller exempelvis passerar förbi på väg till Älmhult eller Halmstad. När det gäller marknadsföring av kmmunen ch de kmmunala verksamheterna är dck alla ni sm jbbar i kmmunen ch sm skapar en psitiv bild av verksamheterna våra bästa marknadsförare. Läs mer m skylten nedan beslutade vi, dvs. samtliga förvaltningschefer ch nämndsrdförande, att vi skulle utveckla verksamheterna med hjälp av Lean. Varför valde vi Lean? Valet föll på Lean för att filsfin bygger på ett engagemang från alla, tar tillvara medarbetarnas kmpetens ch sätter medbrgaren/brukaren/kunden i fkus. Vi visste från början att det skulle ta tid ch ckså kräva engagemang, utbildning ch uthållighet innan hela rganisatinen inklusive våra blag arbetade enligt Lean. Arbetet kmmer att ta ny fart under 2013 då vi dels via prjektet START 11 får tillgång till en Lean-lkal, dels genm upphandlade utbildningar. Lean-lkalen finns på Nrdenbergssklan ch är finansierad av lkala teknikföretag ch EU-medel via scialfnden. Praktikant Damla Ml Iréne Rbertssn Kmmunchef Under våren har vi dessutm förmånen att ha Damla Ml, praktikant från Infrmatörsprgrammet på Linnéuniversitetet i Växjö, hs ss. I skrivande stund har vi dessutm en praktikant från Nrdenbergssklan på plats, Clara Mannflk, sm både har skrivit ch ftat en del till detta nummer av HimlaNytt (bra jbbat!).

3 Vad händer i Persnalklubben i vår? Ny skylt nya möjligheter! Sedan början av februari har Olfström en digital infrmatinsskylt utmed väg 121. Syftet med skylten är i första hand att infrmera förbipasserande m Olfströms kmmun ch m kmmande evenemang ch aktiviteter sm kmmunen arrangerar. Genm skylten får vi ytterligare en möjlighet att nå ut till både invånare ch besökare, sm ett kmplement till tidning, hemsidr ch sciala medier för kmmunen ch dess blag ch förbund. Vi kmmer även att infrmera m evenemang sm arrangeras av våra föreningar i kmmunen, då främst sådana aktiviteter sm lckar besökare utifrån. Kmmunikatinsfunktinen på kmmunledningsförvaltningen ansvarar för layut, innehåll ch priritering av aktuella budskap. En plicy för infrmatinsskylten är under arbete. Under våren kmmer vi att testa skylten både vad gäller innehåll, antal budskap sm rullar åt gången etc. Inga avgifter kmmer att tas ut under denna testperid, därefter görs en utvärdering av detta för framtiden. Vid frågr, tveka inte att kntakta ss! Linda Rydkvist, infrmatinsansvarig, Knsert med Arja Saijnmaa Bussresa till GeKås Fiskedag i Harasjömåla Bi Les Miserables MåVäl kampanj startar i mars Inköpsdag på Intersprt Vårruset i Växjö Eventuellt knstresa till Danmark Mer infrmatin m alla våra aktiviteter får du på eller Infs. Har du några frågr eller synpunkter e-psta gärna till Välkmna till PersnalKlubbens Årsmöte! Fredagen den 22 mars 2013 kl hålls årsmöte med lättare meny på First Htel. Därefter bjuds årsmötesdeltagarna på Hlje Musikklassers musikal. Anmälan till senast den 14 mars. Öppen föreläsning på temat Framtidens kmpetenser Inm prjektet START 11 kmmer ett strt antal insatser att genmföras under Det handlar m såväl utbildningar sm föreläsningar ch seminarier inm till exempel prjektledning, förhandlingsteknik, LEAN ch strategisk kmpetensförsörjning. Aktiviteterna syftar till att dels öka kmpetensen i de deltagande företagen, dels för spridning till de aktörer sm står utanför prjektet, men sm bör ha str nytta av vad sm görs. En sådan föreläsning är Framtidens kmpetenser med Ingegerd Green nsdagen den 27 mars kl I mån av plats är den öppen även för allmänheten (kstnadsfritt). Om du är intresserad av att delta är du välkmmen att höra av dig till se, senast den 22 mars. LEAN-verkstad snart verklighet på Nrdenbergssklan LEAN är en av de tyngst vägande utbildningsinsatserna i START 11. För att ytterligare stärka denna satsning görs en investering av deltagande företag ch Eurpeiska scialfnden i en så kallad LEAN-verkstad, där företag, kmmun, skla med flera ska kunna bedriva utbildning inm LEAN. Arbetet med att ställa i rdning lkalen på Nrdenbergssklan pågår för fullt ch lkalen kmmer att invigas inm krt. Strategiråd för stärkt knkurrenskraft Inm prjektet Entreprenörskap i Olfström bildades under hösten ett strategiråd. Genm rådet utvecklas nya möjligheter, idéer ch samarbetsfrmer mellan företag inm teknik- ch prduktinsbranschen i Olfströmsreginen, samtidigt sm det ger gd input till hur kmmunen kan arbeta för att stimulera utvecklingen inm detta mråde. Utöver prjektledningen för Jbb till 1000 deltar flertalet Vd:ar ch platschefer vid teknikföretag i Olfströms kmmun i rådet. Dessutm finns ett antal reginala aktörer med i rådet såsm NetPrt, Tech Netwrk, BTH Innvatin samt tidigare Metallrdförande Göran Jhnssn, sm ckså är rdförande för strategirådet. Mer infrmatin finns på: se/jbbtill1000.

4 Nytt verktyg vid rekrytering I Olfströms kmmun har vi numera ett nytt slags analysverktyg vid namn Garuda Kmpetensprfil. Detta verktyg kmmer att användas vid rekrytering av främst chefstjänster ch specialtjänster. Garuda kmpetensprfil består av ett test sm kartlägger 16 lika persnlighetsdrag. - Man kntrllerar helt enkelt att persnen är rätt för jbbet, säger Malin Gullberg, på utbildningsförvaltningen, sm är certifierad till att göra kmpetensprfiltestet. Hur ska man gå tillväga m man vill använda det i samband med en rekrytering? Vill man använda kmpetensprfiltestet i samband med rekrytering ska man kntakta Malin Gullberg. Först får den sökande göra ett test, ch efteråt samlas man för återkppling. Det innebär att man har ett samtal sm utgår från testresultaten i ca en timme. Chefen för den aktuella tjänsten sitter ftast med under återkpplingssamtalet ch kan då få en helhetsbild av den sökande. För mer infrmatin, kntakta Malin Gullberg, Hemsjukvården numera i kmmunal regi I Blekinge har kmmunerna tidigare haft ansvar för hemsjukvården i särskilda benden medan landstinget ansvarat för hemsjukvård i vanliga benden. Den 1 januari 2013 tg kmmunerna över ansvaret även för hemsjukvården. Den persnal sm tidigare jbbade med hemsjukvård i Olfströms kmmun för landstinget sex distriktssköterskr, två arbetsterapeuter ch en sjukgymnast har nu flyttat över till kmmunen. Vad innebär då hemsjukvård? Hemsjukvård är lika häls- ch sjukvårdsinsatser sm utförs i patientens hem m denne inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentralen. - I Olfström har vi framför allt ett strt antal palliativa patienter, men även multisjuka ch äldre sm har svårt att ta sig till vårdcentralen på grund av demens eller lika frmer av handikapp, berättar Ann- Marie Lafn, distriktssköterska. Utöver dessa grupper tillkmmer tillfälliga patienter sm behöver vård i hemmet efter en peratin, ett benbrtt etc. Vi hälsar våra nya kllegr vid hemsjukvården välkmna till Olfströms kmmun! Distriktssköterskrna tar hand m alltifrån prvtagningar till lika behandlingar. Arbetsterapeuterna jbbar mycket med hjälpmedel i hemmet samt bstadsanpassning ch sjukgymnasten arbetar i sin tur med lika frmer av rehabilitering, träningshjälpmedel ch även handledning av hemtjänstpersnal där det är aktuellt. Många kntakter Det är persnalen sm gör bedömningen m behv av hemsjukvård finns, ch fta deltar såväl distriktssköterska sm sjukgymnast ch arbetsterapeut i vårdplaneringen av patienten. Persnalen har tät kntakt med många instanser. - Vi har regelbunden kntakt med läkare, hemtjänstpersnal, anhöriga, biståndshandläggare ch sluten vård för att förmedla kntakten med patienterna, föra deras talan, planera ch följa upp medicinska insatser, förklarar Judith Csuka, distriktssköterska. Avslutningsvis kan sägas att för patienterna innebär förändringen till kmmunal hemsjukvård inte annat än nya kntaktuppgifter persnalen är frtfarande densamma. Dest mer nytt är det för persnalen där förändringen utöver ny arbetsgivare även inneburit nya kntaktuppgifter, nytt datasystem samt delvis nya regler ch arbetsrutiner. Ann Nilssn, Rektr Jämshög ch Gränum Ny rektr i Olfströms kmmun - Det är med spänning ch str förväntan jag går in i mitt nya ansvarsfyllda uppdrag sm rektr. Sm rektr vill jag stödja ch utveckla sklans verksamhet för att gynna alla elevers lärande ch utveckling. Detta sker bäst i samarbete med lärare, elever ch föräldrar. Tillsammans blir vi starka! Detta säger Ann Nilssn m sin nya tjänst sm rektr för sklrna i Jämshög ch Gränum sm hn tillträdde vid starten av denna termin. Ann kmmer närmast från en tjänst sm specialpedagg på Nrje skla. Sedan fyra år tillbaka br hn i Olfströms kmmun, närmare bestämt i Kärrabl ett litet paradis på jrden, sm hn själv uttrycker det. Övre raden från vänster: Lisbeth Franke Juneskär, arbetsterapeut, Judith Csuka, distriktssköterska, Helen Svenssn, arbetsterapeut. Nedre raden från vänster: Anna-Karin Magnussn, sjukgymnast, Anne-Marie Lafn, distriktssköterska, Ulla Mssberg, distriktssköterska. Frånvarande är Amira Veletanlic, Brigitte Edenhlm ch Camilla Brgqvist, samtliga distriktssköterskr. Välkmmen ch lycka till med ditt nya uppdrag!

5 Olfström - Årets kulturkmmun 2013 Kulturäpplet är ett vandringspris för Årets kulturkmmun ch finns att beskåda på bibliteket i Olfström under hela Där hänger även tavlan Anblick av det blå av knstnären Åsa Östlund, ckså ett av priserna till kmmunen. Olfström är den lilla kmmunen i nrdvästra Blekinge sm har det kulturella extra. Genm att satsa på barn- ch ungdmskultur gör kmmunen en investering för framtiden. I Olfström finns bland annat barnteatern, cirkusskla ch Växtverket ungdmshuset i kmmunen där många ungdmar får möjlighet till kulturaktiviteter av lika slag. Så lyder delar av mtiveringen till utmärkelsen för Årets kulturkmmun 2013 sm Olfströms kmmun tilldelades av fackförbundet Visin i december. Olfström vann priset i knkurrens med större städer sm Lund ch Umeå. Även Rnneby med flera var nminerad bland kmmunerna. Hur kmmer det då att märkas att Olfström blivit Årets kulturkmmun 2013? - Vi fick priset för att vi är duktiga på kultur här i Olfström ch vi ska frtsätta i samma gda anda. I ktber kmmer vi dessutm för första gången att arrangera en Litteratur- ch berättarfestival, någt vi satsar mycket på, berättar Elisabeth Jnssn, kulturchef i Olfströms kmmun. Elisabeth utlvar även någn slags festlighet för kulturföreningarna i kmmunen. - Det är föreningarna sm är grunden till alla våra kulturarrangemang ch vi ska självklart uppmärksamma dem ch det faktum att vi blivit utsedda till Årets kulturkmmun I december 2013 är det Olfströms kmmun sm står värd för utdelningen av 2014 års utmärkelse av Årets kulturkmmun. Det blir då den 25:e gången detta görs. Nya enhetschefer på Funktinsstöd Samtliga enhetschefer ch biståndsbedömare på Funktinsstöd. Till vänster nerifrån ch upp: Ramna Malmberg, Helena Gagner, Mnika Jönssn, Linda Qvist. Till höger nerifrån ch upp: Eva Resman, Milena Olevi, Eva Lang. Sedan årsskiftet har Funktinsstöd på Scialförvaltningen tre nya enhetschefer: Eva Resman ch Ramna Malmberg med ansvar för Persnlig assistans samt Milena Olevi med ansvar för verksamhet inm Gruppbende, Krttidstillsyn/vistelse samt det Mbila teamet. Tillsammans med övriga enhetschefer på Funktinsstöd, Linda Qvist (Gruppbende) ch Mnika Jönssn (Gruppbende, Daglig verksamhet, Ledsagnings- samt Avlösarservice) arbetar de för att ge stöd till funktinshindrade människr för att de ska kunna leva ch b självständigt under trygga förhållanden. De lagar sm reglerar stödet är Scialtjänstlagen, SL, ch Lag m stöd ch service för vissa funktinshindrade, LSS. - Vår uppgift är i krthet att se till att våra brukare kan leva ett så nrmalt liv sm möjligt utifrån beviljade insatser. Det handlar m att stärka deras möjligheter att leva ett självständigt liv, sammanfattar Eva Resman uppdraget för Funktinsstöd.

6 Jag söker dig sm vill ställa upp för en medmänniska! Vill du bli gd man eller förvaltare? Du får till uppgift att sköta en annan persns eknmi, ansöka m lika förmåner/insatser, bevaka persnens intressen ch se till att han/hn vid behv får vård, hjälpmedel m.m. Jag behöver gde män ch förvaltare med lika bakgrund ch lika intressen. Önskvärt är att du har förmåga att känna empati för andra människr. Det är Blekinge Tingsrätt sm förrdnar dig sm är intresserad. Självklart måste du inte vara kmmunanställd för att bli Gd Man. Om du eller någn du känner är intresserad av uppdraget ska du kntakta: dagens rs Vi vill ge Dagens Rs till vår hjälpsamma ch trevliga vaktmästare Jens ch vår lika trevliga lkalvårdare Marianne. Hur skulle vi klara ss utan Er!! Barn ch persnal på Brännaregårdens förskla!! Lena Löfstedt, Överförmyndare Olfströms kmmun Lena Löfstedt, Överförmyndare i Olfströms Kmmun Telefn måndag ch nsdag kl eller mail se Besöksadress: Östra Strgatan 5, Kmmunledningskntret. Pstadress: Bx 302, Olfström. Välkmmen att höra av dig! Lena Löfstedt Vill ge Dagens rs ch många fler till IT-avdelningen för all hjälp ch service ch glada tillrp vi får i samband med att vi startar upp det nya systemet efter det andra. Ni är guld värda! Christina ch Björn med flera Vi skulle vilja ge en tumme upp för en grymt bra brandutbildning sm Gunnar Naumanssn höll i för persnalen. Mycket bra upplägg med en mycket bra ledare! Gruppen den 12 december Sciala medier - allt viktigare vid rekrytering utfrma din egen hästgård vid rsenfrs i lfström Nu släpper vi 6 stycken exklusiva tmter där du kan utfrma din egen hästgård. Tmterna är mellan 2-3 hektar med plats för egen padck, rasthage ch stall. Naturskönt läge där Hljeån slingrar sig på ena sidan ch sjön Halens naturreservat breder ut sig på den andra. Välkmmen att b i kmmunen där du har nära till allt. Här finns medvind på landsbygden med aktivt kmmunbygderåd. ca 1km till aktiv ridskla ca 800 m till Jämshögs flkhögskla Strt utbud av ffentlig ch kmmersiell service på nära avstånd. 5 6 Bygd med rikt hästliv. Framgångsrik ch engagerad ridklubb Gemensam beteshage exklusiva tmter där du kan skapa din nya framtid Natursköna ridvägar ca 1 km till skla åk 1-6 samt förskla Bredband mer inf på tel

7 Det blev en Fridlf Vårt prjekt inm infrmatins- ch dkumenthantering tuffar vidare ch har nu fått ett prjektnamn, FRIDOLF, FRamtidens Infrmatins- ch Dkumenthantering i OLFström. Vi tackar Ulf Hanssn, f.d. prjektledare inm Jbb till 1000 för detta fina förslag ch hppas att vunna tårtan ska smaka gtt. Vi tackar ckså övriga sm lämnat in förslag. För tillfället håller den inre gruppen på att tillsätta arbetsgrupper sm ska arbeta med att ta fram kravspecifikatin, knverteringsförklaring, arbeta med arkiv, prcesser.s.v. Det är ett strt men spännande uppdrag vi har framför ss. Går allt enligt planen så ska upphandlingen gå ut i juni ch ett nytt dkumenthanteringssystem vara i drift i februari Det är viktigt att samtliga förvaltningar är representerade i grupperna ch att det är en spridning på lika srters deltagare. Följande tillfälliga grupper ska skapas: Upphandlingsgrupp, Expertgrupp ch Testgrupp. Och följande bestående grupper ska skapas: Mallar, Arkiv & prcesser, Stöd & supprt. Kanske är du sugen på att vara med ch delta? Anmäl dig då snarast till undertecknad m du inte redan gjrt det. Och km ihåg, ingen av ss är expert på mderna dkumenthanteringsprgram men vi är alla experter på våra verksamheter ch har därmed massr att tillföra! Anna-Karin Jhansen Prjekt FRIDOLF E-pst: se, tel: Har du svårt att kmma igång med Internet? Bka Bka en biblitekarie en Har du svårt att kmma igång med Internet? Vanliga frågr m den nya lgtypen 1. Hur ser den nya lgtypen ut? 2. Finns lgtypen i flera färger? - Nej, endast svart eller negativ (vit) se exempel. 3. Var hittar jag den nya lgtypen? - Den nya lgtypen kmmer att finnas på Infs under fliken Allmänt under vecka Finns mallar med den nya lgtypen? - Nya mallar i Wrd, Excel ch PwerPint håller på att tas fram. Samtliga mallar kmmer att kunna öppnas i respektive prgram under mallar inm de närmaste veckrna. 5. Hur vet jag hur jag får använda lgtypen? - Den grafiska prfilen är under framtagning ch kmmer att finnas på Infs så snart den är klar. Har du några frågr under tiden, tveka inte att höra av dig! Linda Rydkvist, Infrmatinsansvarig , dagens rs TACK Kaffekällar n för gtt samarbete ch gd service! Cecilia Leanderssn ch all persnal Dagens rs till dig Marianne, för att du alltid är så psitiv å glad med ett trevligt bemötande till ss Ullaredsresenärer. Du är en ljusglimt på våra resr. Brännaregårdens persnal Tack till Kstenheten för uppvaktningen i samband med min pensin! Inga Samuelssn Dagens rs till biståndshandläggare Christel Jhanssn sm rdnade tillfällig hemtjänst till min pappa med så krt varsel. Tack även till den hemtjänstpersnal sm var där. Tack för ert stöd! Henriette Karlsn Dagens rs till den alltid så glada ch psitiva Marianne Lundström på scialbyrån. Än en gång fixade du så att vi fick en trevlig resa till Ullared med trevligt bemötande ch rligt ltteri. Vi sm var med Bibliteket hjälper dig med en rad tjänster. Du kan få en halvtimmes handledning. Kryssa för det du vill ha hjälp med. Du kan välja flera tjänster. Vi kntaktar dig inm en vecka för tidsbkning. Nybörjare vid datrn Internet E-pst Ordbehandling Infrmatinssökning E-medier (böcker, musik, nedladdning) Sciala nätverk (facebk, twitter, blggar) Stipendiesökning Bibliteksvisning Annat - skriv vad: Lämnas in på bibliteket! Namn: Telefn eller epst: