Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:"

Transkript

1 Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den sista frågan i frågefrmuläret. Om du frtfarande ger stöd/vård till din närstående var vänlig ch besvara hela frågefrmuläret utm fråga 2 ch 3. Med stöd ch hjälp avses t ex hushållsarbete, snlig vård, sällskap ch tillsyn, transprter, eknmihantering mm. Beskrivning av hur frågrna ska besvaras De flesta frågr ska besvaras genm att du kryssar i det svarsalternativ sm du vill ange, se exempel: Ja Nej Om du vill ändra på ett svar du har angett så stryk nga över det svar du vill ta brt ch sätt ett nytt kryss över det svarsalternativ sm du vill ange, se exempel: Ja Nej Ibland mbeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Ungefär hur många timmar i veckan stödjer/vårdar du din närstående i genmsnitt?...? timmar/ vecka Var vänlig ch svara på frågrna enligt anvisningarna This prject is supprted by the Eurpean Unin - Cntract: QLK6-CT Questinnaire versin: 8 th f December 2004

2 Frågefrmulärets nummer 1 Stödjer/vårdar du frtfarande din Ja Om ja, frtsätt med fråga 4 närstående minst 4 timmar i veckan? Nej Om nej, frtsätt med fråga 2 För dig sm har slutat stödja/vårda din närstående ber vi besvara följande frågr 2 För hur många månader sedan slutade du stödja/vårda din närstående?...? månader 3 Vad är anledningen till att du inte längre ger stöd/vård till din närstående minst 4 timmar i veckan? Var vänlig ch kryssa i ett eller flera av nedanstående alternativ för a eller b ch/eller c: a) Han/hn behöver frtfarande stöd/vård minst 4 timmar i veckan men jag ger inte längre så mycket stöd/vård ch någn annan gör det istället. Ange vem eller vilka sm ger stöd/vård: annan närstående vård/msrgssnal snal på vårdbende annan b) Han/hn har avlidit hemma i ett vårdbende på sjukhus på annan plats c) Om det finns ett annat skäl var vänlig ange vad t ex han/hn behöver inte stöd/vård längre, du har blivit sjuk etc? Följande frågr m bland annat hälsa ber vi alla besvara 4 Hur skulle du säga att din hälsa är i allmänhet? Utmärkt Mycket bra Bra Skaplig Dålig 2

3 De senaste två veckrna hur fta har 5 Du känt dig glad ch vid gtt md 6 Du känt dig lugn ch avspänd 7 Du känt dig aktiv ch vital 8 Du vaknat upp ch känt dig fräsch ch utvilad 9 Ditt liv varit fyllt av saker sm intresserar dig Hela tiden Mestadels Mer än halva tiden Mindre än halva tiden Ibland Inte någn gång 10 Över lag hur skulle du skatta din livskvalitet (livssituatin) de senaste två veckrna? Mycket dålig Dålig Varken bra eller dålig Bra Mycket bra Detta är en allmän fråga till alla 11 Vem bör i allmänhet ha ansvaret för äldres vård ch msrg? (kryssa endast i ett alternativ) Huvudsakligen anhöriga ch närstående Huvudsakligen anhöriga ch närstående men med vissa insatser från samhället Huvudsakligen samhället men anhöriga ch närstående gör vissa insatser Huvudsakligen samhället Det är svårt att säga För dig sm har slutat stödja/vårda din närstående minst 4 timmar i veckan slutar frågrna här. Du har dck möjlighet att ge fria kmmentarer på sista sidans sista fråga, gör gärna det! Vi tackar dig nu för att du har velat delta! 3

4 Du sm frtfarande ger minst 4 timmars stöd/vård till din närstående; dig ber vi även m svar på de följande frågrna m hur din situatin är nu. 12 Ungefär hur många timmar i veckan stödjer/vårdar du din närstående i genmsnitt?? timmar i veckan 13 Ungefär hur många timmar i veckan ger du stöd/vård till någn/några andra närstående (såväl äldre sm yngre), i genmsnitt? (Om du inte ger någt stöd/vård till andra var vänlig skriv "0" sm svar)? timmar i veckan 14 Var br du i relatin till din närstående sm du stödjer/vårdar? I samma hushåll I lika hushåll men i samma hus Inm gångavstånd Inm 10 minuters körväg med bil/buss/tåg Inm 30 minuters körväg med bil/buss/tåg Inm 1 timmes körväg med bil/buss/tåg Över 1 timmes körväg med bil/buss/tåg 15 Var br din närstående vanligtvis nu? I eget hem I vårdbende I servicebende Annat, var vänlig beskriv nedan Beskrivning av annat bende:...? 4

5 16 Är du i arbete för närvarande (anställd eller egen företagare)? Nej Om nej frtsätt nedan Har stödet/vården du ger till din närstående påverkat att du inte är i arbete? Var vänlig markera det sm stämmer bäst av nedanstående påstående Ja Om ja frtsätt nedan Hur många timmar i veckan arbetar du i genmsnitt?? timmar i veckan Har stödet/vården du ger till din närstående påverkat din arbetstid de senaste 12 månaderna? Var vänlig markera det sm stämmer bäst av nedanstående påstående a) Du har slutat arbeta av andra skäl än att du stödjer/vårdar din närstående Var vänlig frtsätt med fråga 17 b) Du varit tvungen att sluta ditt arbete de senaste 12 månaderna på grund av att du stödjer/vårdar din närstående c) Du kan inte arbeta alls på grund av att du stödjer/vårdar din närstående a) Din arbetstid är förändrad eller har ökat Var vänlig frtsätt med fråga 17 b) Du har varit tvungen att minska din arbetstid på grund av att du stödjer/vårdar till din närstående c) Du har minskad arbetstid av andra skäl än att du stödjer/vårdar din närstående Hur många timmar i veckan arbetade du i genmsnitt innan du slutade att arbeta?..? timmar i veckan Om du slutat arbeta de senaste 12 månaderna, vilken skillnad har det gjrt i nettinkmst månad (inkmst efter skatt)?? krnr Om du har minskad arbetstid, hur många timmar i veckan har den minskat?.? timmar i veckan Vilken skillnad har det gjrt i nettinkmst månad (inkmst efter skatt)?? krnr Var vänlig frtsätt med fråga 17 Var vänlig frtsätt med fråga 17 5

6 17 Har stödet/vården du ger till din närstående givit några av följande hinder i ditt arbetsliv, studier eller karriär: Du är eller har varit förhindrad att utveckla din yrkeskarriär eller dina studier? Du kan eller har endast kunnat arbeta tillfälligt? Ja Nej Ja Nej 18 Om du behövde ett Ja, jag kan lätt få tag på någn uppehåll/tillfällig avlösning finns Ja, men med viss svårighet det någn annan sm skulle kunna stödja din närstående i ditt ställe? Nej, det finns ingen Följande frågr handlar m din närståendes situatin. De handlar m aktiviteter sm vi alla behöver göra i vårt dagliga liv. Var vänlig svara för varje enskild aktivitet m din närstående är förmögen eller behöver mycket hjälp för att klara aktiviteten eller m han/hn kan det med lite hjälp eller m han/hn kan klara det själv utan hjälp. 19 Behöver din närstående hjälp för att klara nedanstående aktiviteter? Är förmögen / Behöver mycket hjälp Kan med lite hjälp Kan utan hjälp Hushållsarbete (städning etc) Tillaga sina måltider Göra inköp / handla Hantera sina pengar Använda telefn Ta sin medicin Röra/ förflytta sig utmhus Gå i trappr Använda talett Använda bad eller dusch Vårda sitt utseende (brsta håret, raka sig, göra make-up etc) Klä/ klä av sig Äta själv 6

7 20 Kan din närstående förflytta Han/hn är förmögen att förflytta sig sig inmhus? själv, måste skjutsas i rullstl eller bäras Han/hn kan förflytta sig själv i rullstl eller gå med mycket hjälp Han/hn kan gå med lite hjälp eller med övervakning Han/hn kan gå utan hjälp (med eller utan gånghjälpmedel t ex käpp eller rullatr) 21 Kan din närstående förflytta sig mellan säng ch stl m Han/hn är förmögen att förflytta sig (har ingen sittbalans) de står bredvid varandra? Han/hn kan med mycket str hjälp förflytta sig (1 2 människr, fysisk hjälp) Han/hn kan med lite hjälp förflytta sig (muntlig eller fysisk hjälp) Han/hn kan förflytta sig utan hjälp 22 Har din närstående svårt att Ja, fta hålla urinen (urininkntinent, kissar på sig)? (det händer en eller flera gånger m dagen eller han/hn har kateter) Ja, ibland (det händer mindre än en gång m dagen) Nej, han/hn har inget sådant prblem 23 Har din närstående svårt att Ja, fta hålla avföringen (avföringsinkntinent, gör på sig)? (det händer en eller flera gånger i veckan eller behöver lavemang) Ja, ibland (det händer mindre än en gång i veckan) Nej, han/hn har inget sådant prblem 7

8 En viktig aspekt när det gäller att ge vård ch stöd till någn närstående sn är när hans/hennes minne ch beteende är påverkat. De följande frågrna har anknytning till det. 24 Har din närstående några minnesprblem? (Såsm svårighet att veta vilken dag det är eller att känna igen vänner ch grannar) 25 Om ja, har någn läkare givit någn förklaring till hennes/hans minnesprblem? 26 Var vänlig ange vilken förklaring läkaren uppgett: Ja Frtsätt med fråga 25 Nej Frtsätt med fråga 27 Ja Frtsätt med fråga 26 Nej Frtsätt med fråga 27 Demens Frtsätt med fråga 27 Annan Var vänlig beskriv nedan, frtsätt sedan med fråga 27 Vilken annan förklaring:.? 27 Hur fta, m det överhuvudtaget förekmmer, uppvisar din närstående någt av följande beteenden? Större delen av tiden Ibland Sällan Aldrig Vandrar mtiverat mkring inm hemmet eller i dess mgivning, eller beter sig på någt sätt sm kan försätta henne/hnm i fara? Har svårt att hålla nrmal knversatin, saknar insikt m sina prblem eller är ej samarbetsvillig? Uppträder på någt sätt sm upprör dig? T ex ställer ständigt frågr, följer efter dig, upprepar vad sm sagts, rpar ch skriker utan särskild anledning, klär av /klär sig passande 8

9 Följande frågr handlar m din egen situatin sm stödjande/vårdande sn. Det finns vissa frågr sm kan besvaras med "inte aktuellt" t ex m man inte har någn familj utöver den du stödjer/vårdar. 28 Klarar du på ett bra sätt av att vara den sm stödjer/vårdar din närstående? Känns det för krävande att ge stöd/vård? Att du ger stöd/vård innebär det att du får svårigheter i förhållandet till vänner? Att du ger stöd/vård innebär det att det påverkar ditt fysiska välbefinnande negativt? Att du ger stöd/vård innebär det att det ger dig svårigheter i förhållandet till familj? Att du ger stöd/vård innebär det att det ger dig eknmiska bekymmer? Känner du dig fast i rllen sm vårdande/stödjande sn? Får du bra stöd av vänner ch/eller grannar? Alltid Ofta Ibland Aldrig Inte aktuellt Känns det bra för dig att stödja/vårda? Får du bra stöd av familjen? Har du ett bra förhållande till den sn du stödjer/vårdar? Får du bra stöd av sjukvård ch scial service? (t ex ffentlig, privat, frivillig rganisatin) Känner du att någn uppskattar dig för att du stödjer/vårdar? Att du stödjer/vårdar innebär det att det påverkar ditt psyklgiska välbefinnande negativt? Sammantaget, får du bra stöd i din rll sm stödjande/vårdande sn? 9

10 Följande fråga handlar m vilken stödservice (t ex vård, hemtjänst, rådgivning) sm din närstående har använt de senaste sex månaderna. På följande sidr finns listr på lika ty av stödservice sm kan förekmma. Var vänlig ch gå igenm dem ch kryssa endast i den/dem sm använts av din närstående samt besvarar hur fta eller hur mycket den använts. Hppar över de sm inte har använts de senaste 6 månaderna. Det kan se ut sm det är mycket att besvara men de flesta är endast berörda av några stycken av allt det sm räknas upp. Beskrivning av hur frågrna ska besvaras Här följer ett exempel sm visar på hur frågrna ska besvaras. Persnen i exemplet har träffat distriktssköterska 2 gånger i månaden ch sjukgymnast 6 gånger de senaste 6 månaderna. Exempel Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Häls ch sjukvård Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A01 Primärvårdsläkare... besök A02 Distriktssköterska.. besök A03 Sjuksköterska inm kmmunen.. besök A04 Sjukgymnast... besök 10

11 29 Frågr m användning av häls- ch sjukvård Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Häls ch sjukvård Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A01 Primärvårdsläkare... besök A02 Distriktssköterska.. besök A03 Sjuksköterska inm kmmunen.. besök A04 Sjukgymnast... besök A05 Arbetsterapeut.. besök A06 Kuratr.. besök A07 Psyklg... besök A08 Geriatriker.. besök A09 Psykiatriker.. besök A10 Annan specialistläkare... besök A11 Ftvård.. besök A12 Tekniska hjälpmedel: hur många A13 Vårdbesök på sjukhusmttagning.. antal... besök A14 Syncentral.. besök A15 Hörcentral... besök A16 Dagvård på sjukhus.. dagar A17 Sjukhusvård.. dagar A18 Hspicevård... dagar A19 Hemsjukvård.. dagar 11

12 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Häls ch sjukvård (frtsättning) Används / har använts Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A20 Hemrehabilitering.. timmar A21 Rehabilitering på en enhet utanför hemmet... besök A100 Annat vänligen beskriv A101 Annat vänligen beskriv A102 Annat vänligen beskriv Frågr m användning av lika bendeservice Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Olika bendeservice Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn i genmsnitt använt detta? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A22 Krttidsbende... dagar A23 Växelvårdsbende.. dagar A24 Trygghetsplats.. dagar A25 Vårdbende: använt hur länge A26 Servicelägenhet, servicehus: använt hur länge A27 Äldrebende: använt hur länge A28 Bstadsanpassning: antal åtgärder... månad... månad.. månad... åtgärd 12

13 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna?(frts) Hur fta eller hur mycket har han/hn i genmsnitt använt detta? Olika bendeservice (frtsättning) Används / har använts Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A103 Annat vänligen beskriv A104 Annat vänligen beskriv Frågr m användning av hemtjänst ch scialtjänst Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hemtjänst ch scialtjänst Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A29 Kmmunal tjänst: städning, tvätt, inköp A30 Kmmunal tjänst: snlig vård, mat A31 Kmmunal tjänst: snlig vård ch städning, tvätt, inköp A32 Natthemtjänst, nattpatrull A33 Måltider eller matpaket... gånger.. gånger.. gånger... dagar.. måltid A34 Telefnkntakt för trygghetskntrll.. besök A35 Trygghetslarm: antal gånger använt larm... gånger A36 Färdtjänst: antal resr.. resr 13

14 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hemtjänst ch scialtjänst (frtsättning) Används / har använts EUROFAMCARE Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A37 Persnlig vård.. månad A38 Inköp av dagligvarr... besök A39 Städhjälp.. månad A40 Tvättservice.. gånger A41 Besökstjänst, väntjänst A42 Rådgivningsverksamhet för äldre ch närstående A43 Kmmunal dagvård, dagcentral A44 Scialassistent, biståndshandläggare A45 Hemhjälp/ hembiträde A46 Vårdare/hemhjälp bende hs den äldre A47 Hjälp från frivilligrganisatiner besök besök besök besök.. timmar.. dagar... gånger A48 Diakniverksamhet.. besök A105 Annat vänligen beskriv A106 Annat vänligen beskriv A107 Annat vänligen beskriv

15 30 Vad av vanstående vård/stöd sm din närstående har använt under de senast 6 månaderna har varit till mest hjälp? Var vänlig skriv benämningen ch det nummer sm finns angivet i listan van t ex arbetsterapeut (A05), städhjälp (A39) Det mest hjäpfulla?....? Nummer i listan.? Det näst mest hjäpfulla?....? Nummer i listan.? Det tredje mest hjälpfulla?....? Nummer i listan.? 31 Om det finns någt av vanstående vård/stöd sm din närstående har använt men sm inte har varit till hjälp för er var vänlig att ange det nedan.....? Nummer i listan?....? Nummer i listan?....? Nummer i listan? 15

16 32 Vi ber vi dig nu kryssa i vilken stödservice sm du själv har använt (m någn) ch även i vilken mfattning den har använts, det vill säga hur fta ch m det är dag, vecka, månad eller antal under de senaste sex månaderna. Ange även stöd sm inte finns angivet på listan sm du har använt med anledning av att du ger vård ch stöd till din närstående t ex häls- ch sjukvård m m. Vad av följande har du använt de senaste 6 månaderna? Används / har använts Hur fta eller hur mycket har du använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna B01 Anhörigknsulent.. besök B02 Avlösare.. timmar B03 Gratis friskvård för anhörigvårdare B04 Stödgrupp/.egenvård sgrupp för närstående B05 Omvårdnadskurser för närstående B06 Rådgivningsverksamhet för äldre ch närstående.. besök... besök.. besök.. besök B07 Annat vänligen beskriv B08 Annat vänligen beskriv B09 Annat vänligen beskriv B10 Annat vänligen beskriv B11 Annat vänligen beskriv

17 33 Av vanstående stöd sm du har använt under de senast 6 månaderna, vad har varit till mest hjälp? Var vänlig skriv benämningen ch det nummer sm finns angivet i listan van t ex anhörigknsulent (B01), avlösare (B02) Det mest hjäpfulla?....? Nummer i listan? Den näst mest hjälpfulla?....? Nummer i listan? Den tredje mest hjälpfulla?....? Nummer i listan? 34 Om det finns någt av vanstående stöd sm du har använt men sm inte har varit till hjälp för dig var vänlig att ange det nedan:....? Nummer i listan?....? Nummer i listan?....? Nummer i listan? 17

18 Frågr m din syn på din situatin framöver ch vad sm skett det senaste året. 35 Är du inställd på att frtsätta att ge stöd/vård till din närstående det närmaste året? Ja ch jag skulle även öka mina stöd/ vårdinsatser m det blir nödvändigt Ja ch jag skulle öka mina stöd/ vårdinsatser för en begränsad tid Ja, jag är beredd att frtsätta ge stöd/ vård m situatinen förblir densamma Ja, jag är beredd att frtsätta ge stöd/ vård men bara m jag får mer stöd (från lika service, familjen, vänner etc) Nej, inte under några mständigheter 36 Har det skett någt påtagligt under det senaste året Ja sm har påverkat ditt liv ch sm vi inte redan har frågat m? Nej Om du svarat ja, var vänlig ange vad det är:? 18

19 Nu följer några frågr sm vi enbart ställer i Sverige, det är därför de kmmer mt slutet. Vi ber m dig ha överseende med att de kan likna någt du redan har svarar på men de är standardiserade frågr ch det är viktigt att vi ställer dem just på det sättet vi nu gör. 36a Vad är huvudsakliga anledningen/ anledningarna till att din närstående behöver vård/ stöd? Kryssa i flera alternativ m det behövs Allmän ålderdmssvaghet Andningsrganens sjukdm/skada t ex allergi, astma Sjukdm/skada i rörelserganen Sciala skäl Cancer Strke Demens Urlgisk/ njursjukdm Endkrinlgisk sjukdm t ex diabetes Ögnsjukdm/ skada Gyneklgisk sjukdm Örnsjukdm/skada Hjärt-kärlsjukdm Mag-tarmsjukdm Neurlgisk sjukdm/skada t ex Parkinsn, MS, ALS Annan sjukdm/ skada, vänligen beskriv.. Annat, vänligen beskriv.. Psykisk hälsa Har ingen sjukdm/skada 19

20 Nu följer några frågr sm handlar m ditt hälstillstånd 36b Markera genm att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående sm bäst beskriver ditt hälstillstånd i dag? Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa prblem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslr, familje- ch fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa prblem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtr/besvär Jag har varken smärtr eller besvär Jag har måttliga smärtr eller besvär Jag har svåra smärtr eller besvär Or/nedstämdhet Jag är inte rlig eller nedstämd Jag är rlig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad rlig eller nedstämd 20

21 36c EUROFAMCARE För att kunna beskriva hur bra eller dåligt ett hälstillstånd är, finns en termmeterliknande skala till höger. På denna markeras bästa tänkbara hälstillstånd med 100 ch sämsta tänkbara hälstillstånd med 0. Bästa tänkbara tillstånd Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd är, sm Du själv bedömer det. Gör detta genm att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan sm markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälstillstånd är Ditt nuvarande hälstillstånd Sämsta tänkbara tillstånd 21

22 Nu ber vi dig att svara på samma fråga igen, men ber dig att uppskatta hur du skulle svara m den sm du stödjer/vårdar hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård. Detta kan vara svårt men vi uppskattar m du gör ett försök. 36d Markera genm att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående sm bäst beskriver ditt hälstillstånd i dag? (m den sm du stödjer/vårdar hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård) Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa prblem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslr, familje- ch fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa prblem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtr/besvär Jag har varken smärtr eller besvär Jag har måttliga smärtr eller besvär Jag har svåra smärtr eller besvär Or/nedstämdhet Jag är inte rlig eller nedstämd Jag är rlig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad rlig eller nedstämd Eventuella kmmentarer till frågan: ? 22

23 36e EUROFAMCARE Även för denna fråga ber vi dig att uppskatta hur du skulle svara m den sm du stöjder hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård. Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd skulle vara, sm Du själv bedömer det, m du inte hade behövt ge stöd/vård till din anhörige. Gör detta genm att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan sm markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd skulle uppskattas vara. Bästa tänkbara tillstånd Ditt uppskattade hälstillstånd Eventuella kmmentarer till frågan: ? 0 Sämsta tänkbara tillstånd 23

24 En viktig fråga i studien är hur behv av stöd förändras med tiden för sner sm stödjer/vårdar äldre närstående. 36 f Om ca ett år kmmer vi att göra en mindre uppföljning antingen via telefn eller genm enkät, får vi ta kntakt Ja med dig då? Nej En sista fråga 37 Har du någn kmmentar, förslag, idé eller erfarenhet sm du vill berätta för att ge ss ytterligare kunskap m hur det är att ge stöd/vård till närstående eller vad sm skulle kunna leda till förbättring? Skriv gärna! Även en liten kmmentar är av värde. Vi är nu klara med frågrna ch vi vill tacka dig för att du har tagit dig tid att än en gång dela dina erfarenheter med ss. Om du är i direkt behv av stöd så ta kntakt med din vårdcentral t ex distriktssköterska eller med din kmmun ch deras verksamhet för äldre ch anhöriga eller någn annan du känner förtrende för. 24

25 Om du undrar någt när det gäller frågrna i detta frågefrmulär så tag gärna kntakt med någn av nedanstående: Barbr Krevers Prjektsamrdnare, tel Thmas Davidsn Dktrand, tel Anna Sandelin Hlifield Sekreterare, tel: E-pst: Eurfamcare Institutinen för hälsa ch samhälle Linköpings Universitet LINKÖPING 25

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord Oswestry score Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur din rygg påverkar det dagliga livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar dig. Vi är medvetna om

Läs mer

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. Rörlighet

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic Författare Klass Barn ch Fritidsprgrammet Sandra Anderssn BF3D Addisns Sjukdm Prjektarbete 2008/2009 Ämne PA1201 Handledare Carina Dahlgren & Bente Einarssn Marjianvic Sammanfattning Jag har skrivit m

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer