Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:"

Transkript

1 Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den sista frågan i frågefrmuläret. Om du frtfarande ger stöd/vård till din närstående var vänlig ch besvara hela frågefrmuläret utm fråga 2 ch 3. Med stöd ch hjälp avses t ex hushållsarbete, snlig vård, sällskap ch tillsyn, transprter, eknmihantering mm. Beskrivning av hur frågrna ska besvaras De flesta frågr ska besvaras genm att du kryssar i det svarsalternativ sm du vill ange, se exempel: Ja Nej Om du vill ändra på ett svar du har angett så stryk nga över det svar du vill ta brt ch sätt ett nytt kryss över det svarsalternativ sm du vill ange, se exempel: Ja Nej Ibland mbeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Ungefär hur många timmar i veckan stödjer/vårdar du din närstående i genmsnitt?...? timmar/ vecka Var vänlig ch svara på frågrna enligt anvisningarna This prject is supprted by the Eurpean Unin - Cntract: QLK6-CT Questinnaire versin: 8 th f December 2004

2 Frågefrmulärets nummer 1 Stödjer/vårdar du frtfarande din Ja Om ja, frtsätt med fråga 4 närstående minst 4 timmar i veckan? Nej Om nej, frtsätt med fråga 2 För dig sm har slutat stödja/vårda din närstående ber vi besvara följande frågr 2 För hur många månader sedan slutade du stödja/vårda din närstående?...? månader 3 Vad är anledningen till att du inte längre ger stöd/vård till din närstående minst 4 timmar i veckan? Var vänlig ch kryssa i ett eller flera av nedanstående alternativ för a eller b ch/eller c: a) Han/hn behöver frtfarande stöd/vård minst 4 timmar i veckan men jag ger inte längre så mycket stöd/vård ch någn annan gör det istället. Ange vem eller vilka sm ger stöd/vård: annan närstående vård/msrgssnal snal på vårdbende annan b) Han/hn har avlidit hemma i ett vårdbende på sjukhus på annan plats c) Om det finns ett annat skäl var vänlig ange vad t ex han/hn behöver inte stöd/vård längre, du har blivit sjuk etc? Följande frågr m bland annat hälsa ber vi alla besvara 4 Hur skulle du säga att din hälsa är i allmänhet? Utmärkt Mycket bra Bra Skaplig Dålig 2

3 De senaste två veckrna hur fta har 5 Du känt dig glad ch vid gtt md 6 Du känt dig lugn ch avspänd 7 Du känt dig aktiv ch vital 8 Du vaknat upp ch känt dig fräsch ch utvilad 9 Ditt liv varit fyllt av saker sm intresserar dig Hela tiden Mestadels Mer än halva tiden Mindre än halva tiden Ibland Inte någn gång 10 Över lag hur skulle du skatta din livskvalitet (livssituatin) de senaste två veckrna? Mycket dålig Dålig Varken bra eller dålig Bra Mycket bra Detta är en allmän fråga till alla 11 Vem bör i allmänhet ha ansvaret för äldres vård ch msrg? (kryssa endast i ett alternativ) Huvudsakligen anhöriga ch närstående Huvudsakligen anhöriga ch närstående men med vissa insatser från samhället Huvudsakligen samhället men anhöriga ch närstående gör vissa insatser Huvudsakligen samhället Det är svårt att säga För dig sm har slutat stödja/vårda din närstående minst 4 timmar i veckan slutar frågrna här. Du har dck möjlighet att ge fria kmmentarer på sista sidans sista fråga, gör gärna det! Vi tackar dig nu för att du har velat delta! 3

4 Du sm frtfarande ger minst 4 timmars stöd/vård till din närstående; dig ber vi även m svar på de följande frågrna m hur din situatin är nu. 12 Ungefär hur många timmar i veckan stödjer/vårdar du din närstående i genmsnitt?? timmar i veckan 13 Ungefär hur många timmar i veckan ger du stöd/vård till någn/några andra närstående (såväl äldre sm yngre), i genmsnitt? (Om du inte ger någt stöd/vård till andra var vänlig skriv "0" sm svar)? timmar i veckan 14 Var br du i relatin till din närstående sm du stödjer/vårdar? I samma hushåll I lika hushåll men i samma hus Inm gångavstånd Inm 10 minuters körväg med bil/buss/tåg Inm 30 minuters körväg med bil/buss/tåg Inm 1 timmes körväg med bil/buss/tåg Över 1 timmes körväg med bil/buss/tåg 15 Var br din närstående vanligtvis nu? I eget hem I vårdbende I servicebende Annat, var vänlig beskriv nedan Beskrivning av annat bende:...? 4

5 16 Är du i arbete för närvarande (anställd eller egen företagare)? Nej Om nej frtsätt nedan Har stödet/vården du ger till din närstående påverkat att du inte är i arbete? Var vänlig markera det sm stämmer bäst av nedanstående påstående Ja Om ja frtsätt nedan Hur många timmar i veckan arbetar du i genmsnitt?? timmar i veckan Har stödet/vården du ger till din närstående påverkat din arbetstid de senaste 12 månaderna? Var vänlig markera det sm stämmer bäst av nedanstående påstående a) Du har slutat arbeta av andra skäl än att du stödjer/vårdar din närstående Var vänlig frtsätt med fråga 17 b) Du varit tvungen att sluta ditt arbete de senaste 12 månaderna på grund av att du stödjer/vårdar din närstående c) Du kan inte arbeta alls på grund av att du stödjer/vårdar din närstående a) Din arbetstid är förändrad eller har ökat Var vänlig frtsätt med fråga 17 b) Du har varit tvungen att minska din arbetstid på grund av att du stödjer/vårdar till din närstående c) Du har minskad arbetstid av andra skäl än att du stödjer/vårdar din närstående Hur många timmar i veckan arbetade du i genmsnitt innan du slutade att arbeta?..? timmar i veckan Om du slutat arbeta de senaste 12 månaderna, vilken skillnad har det gjrt i nettinkmst månad (inkmst efter skatt)?? krnr Om du har minskad arbetstid, hur många timmar i veckan har den minskat?.? timmar i veckan Vilken skillnad har det gjrt i nettinkmst månad (inkmst efter skatt)?? krnr Var vänlig frtsätt med fråga 17 Var vänlig frtsätt med fråga 17 5

6 17 Har stödet/vården du ger till din närstående givit några av följande hinder i ditt arbetsliv, studier eller karriär: Du är eller har varit förhindrad att utveckla din yrkeskarriär eller dina studier? Du kan eller har endast kunnat arbeta tillfälligt? Ja Nej Ja Nej 18 Om du behövde ett Ja, jag kan lätt få tag på någn uppehåll/tillfällig avlösning finns Ja, men med viss svårighet det någn annan sm skulle kunna stödja din närstående i ditt ställe? Nej, det finns ingen Följande frågr handlar m din närståendes situatin. De handlar m aktiviteter sm vi alla behöver göra i vårt dagliga liv. Var vänlig svara för varje enskild aktivitet m din närstående är förmögen eller behöver mycket hjälp för att klara aktiviteten eller m han/hn kan det med lite hjälp eller m han/hn kan klara det själv utan hjälp. 19 Behöver din närstående hjälp för att klara nedanstående aktiviteter? Är förmögen / Behöver mycket hjälp Kan med lite hjälp Kan utan hjälp Hushållsarbete (städning etc) Tillaga sina måltider Göra inköp / handla Hantera sina pengar Använda telefn Ta sin medicin Röra/ förflytta sig utmhus Gå i trappr Använda talett Använda bad eller dusch Vårda sitt utseende (brsta håret, raka sig, göra make-up etc) Klä/ klä av sig Äta själv 6

7 20 Kan din närstående förflytta Han/hn är förmögen att förflytta sig sig inmhus? själv, måste skjutsas i rullstl eller bäras Han/hn kan förflytta sig själv i rullstl eller gå med mycket hjälp Han/hn kan gå med lite hjälp eller med övervakning Han/hn kan gå utan hjälp (med eller utan gånghjälpmedel t ex käpp eller rullatr) 21 Kan din närstående förflytta sig mellan säng ch stl m Han/hn är förmögen att förflytta sig (har ingen sittbalans) de står bredvid varandra? Han/hn kan med mycket str hjälp förflytta sig (1 2 människr, fysisk hjälp) Han/hn kan med lite hjälp förflytta sig (muntlig eller fysisk hjälp) Han/hn kan förflytta sig utan hjälp 22 Har din närstående svårt att Ja, fta hålla urinen (urininkntinent, kissar på sig)? (det händer en eller flera gånger m dagen eller han/hn har kateter) Ja, ibland (det händer mindre än en gång m dagen) Nej, han/hn har inget sådant prblem 23 Har din närstående svårt att Ja, fta hålla avföringen (avföringsinkntinent, gör på sig)? (det händer en eller flera gånger i veckan eller behöver lavemang) Ja, ibland (det händer mindre än en gång i veckan) Nej, han/hn har inget sådant prblem 7

8 En viktig aspekt när det gäller att ge vård ch stöd till någn närstående sn är när hans/hennes minne ch beteende är påverkat. De följande frågrna har anknytning till det. 24 Har din närstående några minnesprblem? (Såsm svårighet att veta vilken dag det är eller att känna igen vänner ch grannar) 25 Om ja, har någn läkare givit någn förklaring till hennes/hans minnesprblem? 26 Var vänlig ange vilken förklaring läkaren uppgett: Ja Frtsätt med fråga 25 Nej Frtsätt med fråga 27 Ja Frtsätt med fråga 26 Nej Frtsätt med fråga 27 Demens Frtsätt med fråga 27 Annan Var vänlig beskriv nedan, frtsätt sedan med fråga 27 Vilken annan förklaring:.? 27 Hur fta, m det överhuvudtaget förekmmer, uppvisar din närstående någt av följande beteenden? Större delen av tiden Ibland Sällan Aldrig Vandrar mtiverat mkring inm hemmet eller i dess mgivning, eller beter sig på någt sätt sm kan försätta henne/hnm i fara? Har svårt att hålla nrmal knversatin, saknar insikt m sina prblem eller är ej samarbetsvillig? Uppträder på någt sätt sm upprör dig? T ex ställer ständigt frågr, följer efter dig, upprepar vad sm sagts, rpar ch skriker utan särskild anledning, klär av /klär sig passande 8

9 Följande frågr handlar m din egen situatin sm stödjande/vårdande sn. Det finns vissa frågr sm kan besvaras med "inte aktuellt" t ex m man inte har någn familj utöver den du stödjer/vårdar. 28 Klarar du på ett bra sätt av att vara den sm stödjer/vårdar din närstående? Känns det för krävande att ge stöd/vård? Att du ger stöd/vård innebär det att du får svårigheter i förhållandet till vänner? Att du ger stöd/vård innebär det att det påverkar ditt fysiska välbefinnande negativt? Att du ger stöd/vård innebär det att det ger dig svårigheter i förhållandet till familj? Att du ger stöd/vård innebär det att det ger dig eknmiska bekymmer? Känner du dig fast i rllen sm vårdande/stödjande sn? Får du bra stöd av vänner ch/eller grannar? Alltid Ofta Ibland Aldrig Inte aktuellt Känns det bra för dig att stödja/vårda? Får du bra stöd av familjen? Har du ett bra förhållande till den sn du stödjer/vårdar? Får du bra stöd av sjukvård ch scial service? (t ex ffentlig, privat, frivillig rganisatin) Känner du att någn uppskattar dig för att du stödjer/vårdar? Att du stödjer/vårdar innebär det att det påverkar ditt psyklgiska välbefinnande negativt? Sammantaget, får du bra stöd i din rll sm stödjande/vårdande sn? 9

10 Följande fråga handlar m vilken stödservice (t ex vård, hemtjänst, rådgivning) sm din närstående har använt de senaste sex månaderna. På följande sidr finns listr på lika ty av stödservice sm kan förekmma. Var vänlig ch gå igenm dem ch kryssa endast i den/dem sm använts av din närstående samt besvarar hur fta eller hur mycket den använts. Hppar över de sm inte har använts de senaste 6 månaderna. Det kan se ut sm det är mycket att besvara men de flesta är endast berörda av några stycken av allt det sm räknas upp. Beskrivning av hur frågrna ska besvaras Här följer ett exempel sm visar på hur frågrna ska besvaras. Persnen i exemplet har träffat distriktssköterska 2 gånger i månaden ch sjukgymnast 6 gånger de senaste 6 månaderna. Exempel Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Häls ch sjukvård Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A01 Primärvårdsläkare... besök A02 Distriktssköterska.. besök A03 Sjuksköterska inm kmmunen.. besök A04 Sjukgymnast... besök 10

11 29 Frågr m användning av häls- ch sjukvård Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Häls ch sjukvård Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A01 Primärvårdsläkare... besök A02 Distriktssköterska.. besök A03 Sjuksköterska inm kmmunen.. besök A04 Sjukgymnast... besök A05 Arbetsterapeut.. besök A06 Kuratr.. besök A07 Psyklg... besök A08 Geriatriker.. besök A09 Psykiatriker.. besök A10 Annan specialistläkare... besök A11 Ftvård.. besök A12 Tekniska hjälpmedel: hur många A13 Vårdbesök på sjukhusmttagning.. antal... besök A14 Syncentral.. besök A15 Hörcentral... besök A16 Dagvård på sjukhus.. dagar A17 Sjukhusvård.. dagar A18 Hspicevård... dagar A19 Hemsjukvård.. dagar 11

12 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Häls ch sjukvård (frtsättning) Används / har använts Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A20 Hemrehabilitering.. timmar A21 Rehabilitering på en enhet utanför hemmet... besök A100 Annat vänligen beskriv A101 Annat vänligen beskriv A102 Annat vänligen beskriv Frågr m användning av lika bendeservice Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Olika bendeservice Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn i genmsnitt använt detta? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A22 Krttidsbende... dagar A23 Växelvårdsbende.. dagar A24 Trygghetsplats.. dagar A25 Vårdbende: använt hur länge A26 Servicelägenhet, servicehus: använt hur länge A27 Äldrebende: använt hur länge A28 Bstadsanpassning: antal åtgärder... månad... månad.. månad... åtgärd 12

13 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna?(frts) Hur fta eller hur mycket har han/hn i genmsnitt använt detta? Olika bendeservice (frtsättning) Används / har använts Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A103 Annat vänligen beskriv A104 Annat vänligen beskriv Frågr m användning av hemtjänst ch scialtjänst Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hemtjänst ch scialtjänst Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A29 Kmmunal tjänst: städning, tvätt, inköp A30 Kmmunal tjänst: snlig vård, mat A31 Kmmunal tjänst: snlig vård ch städning, tvätt, inköp A32 Natthemtjänst, nattpatrull A33 Måltider eller matpaket... gånger.. gånger.. gånger... dagar.. måltid A34 Telefnkntakt för trygghetskntrll.. besök A35 Trygghetslarm: antal gånger använt larm... gånger A36 Färdtjänst: antal resr.. resr 13

14 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hemtjänst ch scialtjänst (frtsättning) Används / har använts EUROFAMCARE Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A37 Persnlig vård.. månad A38 Inköp av dagligvarr... besök A39 Städhjälp.. månad A40 Tvättservice.. gånger A41 Besökstjänst, väntjänst A42 Rådgivningsverksamhet för äldre ch närstående A43 Kmmunal dagvård, dagcentral A44 Scialassistent, biståndshandläggare A45 Hemhjälp/ hembiträde A46 Vårdare/hemhjälp bende hs den äldre A47 Hjälp från frivilligrganisatiner besök besök besök besök.. timmar.. dagar... gånger A48 Diakniverksamhet.. besök A105 Annat vänligen beskriv A106 Annat vänligen beskriv A107 Annat vänligen beskriv

15 30 Vad av vanstående vård/stöd sm din närstående har använt under de senast 6 månaderna har varit till mest hjälp? Var vänlig skriv benämningen ch det nummer sm finns angivet i listan van t ex arbetsterapeut (A05), städhjälp (A39) Det mest hjäpfulla?....? Nummer i listan.? Det näst mest hjäpfulla?....? Nummer i listan.? Det tredje mest hjälpfulla?....? Nummer i listan.? 31 Om det finns någt av vanstående vård/stöd sm din närstående har använt men sm inte har varit till hjälp för er var vänlig att ange det nedan.....? Nummer i listan?....? Nummer i listan?....? Nummer i listan? 15

16 32 Vi ber vi dig nu kryssa i vilken stödservice sm du själv har använt (m någn) ch även i vilken mfattning den har använts, det vill säga hur fta ch m det är dag, vecka, månad eller antal under de senaste sex månaderna. Ange även stöd sm inte finns angivet på listan sm du har använt med anledning av att du ger vård ch stöd till din närstående t ex häls- ch sjukvård m m. Vad av följande har du använt de senaste 6 månaderna? Används / har använts Hur fta eller hur mycket har du använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna B01 Anhörigknsulent.. besök B02 Avlösare.. timmar B03 Gratis friskvård för anhörigvårdare B04 Stödgrupp/.egenvård sgrupp för närstående B05 Omvårdnadskurser för närstående B06 Rådgivningsverksamhet för äldre ch närstående.. besök... besök.. besök.. besök B07 Annat vänligen beskriv B08 Annat vänligen beskriv B09 Annat vänligen beskriv B10 Annat vänligen beskriv B11 Annat vänligen beskriv

17 33 Av vanstående stöd sm du har använt under de senast 6 månaderna, vad har varit till mest hjälp? Var vänlig skriv benämningen ch det nummer sm finns angivet i listan van t ex anhörigknsulent (B01), avlösare (B02) Det mest hjäpfulla?....? Nummer i listan? Den näst mest hjälpfulla?....? Nummer i listan? Den tredje mest hjälpfulla?....? Nummer i listan? 34 Om det finns någt av vanstående stöd sm du har använt men sm inte har varit till hjälp för dig var vänlig att ange det nedan:....? Nummer i listan?....? Nummer i listan?....? Nummer i listan? 17

18 Frågr m din syn på din situatin framöver ch vad sm skett det senaste året. 35 Är du inställd på att frtsätta att ge stöd/vård till din närstående det närmaste året? Ja ch jag skulle även öka mina stöd/ vårdinsatser m det blir nödvändigt Ja ch jag skulle öka mina stöd/ vårdinsatser för en begränsad tid Ja, jag är beredd att frtsätta ge stöd/ vård m situatinen förblir densamma Ja, jag är beredd att frtsätta ge stöd/ vård men bara m jag får mer stöd (från lika service, familjen, vänner etc) Nej, inte under några mständigheter 36 Har det skett någt påtagligt under det senaste året Ja sm har påverkat ditt liv ch sm vi inte redan har frågat m? Nej Om du svarat ja, var vänlig ange vad det är:? 18

19 Nu följer några frågr sm vi enbart ställer i Sverige, det är därför de kmmer mt slutet. Vi ber m dig ha överseende med att de kan likna någt du redan har svarar på men de är standardiserade frågr ch det är viktigt att vi ställer dem just på det sättet vi nu gör. 36a Vad är huvudsakliga anledningen/ anledningarna till att din närstående behöver vård/ stöd? Kryssa i flera alternativ m det behövs Allmän ålderdmssvaghet Andningsrganens sjukdm/skada t ex allergi, astma Sjukdm/skada i rörelserganen Sciala skäl Cancer Strke Demens Urlgisk/ njursjukdm Endkrinlgisk sjukdm t ex diabetes Ögnsjukdm/ skada Gyneklgisk sjukdm Örnsjukdm/skada Hjärt-kärlsjukdm Mag-tarmsjukdm Neurlgisk sjukdm/skada t ex Parkinsn, MS, ALS Annan sjukdm/ skada, vänligen beskriv.. Annat, vänligen beskriv.. Psykisk hälsa Har ingen sjukdm/skada 19

20 Nu följer några frågr sm handlar m ditt hälstillstånd 36b Markera genm att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående sm bäst beskriver ditt hälstillstånd i dag? Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa prblem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslr, familje- ch fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa prblem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtr/besvär Jag har varken smärtr eller besvär Jag har måttliga smärtr eller besvär Jag har svåra smärtr eller besvär Or/nedstämdhet Jag är inte rlig eller nedstämd Jag är rlig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad rlig eller nedstämd 20

21 36c EUROFAMCARE För att kunna beskriva hur bra eller dåligt ett hälstillstånd är, finns en termmeterliknande skala till höger. På denna markeras bästa tänkbara hälstillstånd med 100 ch sämsta tänkbara hälstillstånd med 0. Bästa tänkbara tillstånd Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd är, sm Du själv bedömer det. Gör detta genm att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan sm markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälstillstånd är Ditt nuvarande hälstillstånd Sämsta tänkbara tillstånd 21

22 Nu ber vi dig att svara på samma fråga igen, men ber dig att uppskatta hur du skulle svara m den sm du stödjer/vårdar hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård. Detta kan vara svårt men vi uppskattar m du gör ett försök. 36d Markera genm att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående sm bäst beskriver ditt hälstillstånd i dag? (m den sm du stödjer/vårdar hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård) Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa prblem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslr, familje- ch fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa prblem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtr/besvär Jag har varken smärtr eller besvär Jag har måttliga smärtr eller besvär Jag har svåra smärtr eller besvär Or/nedstämdhet Jag är inte rlig eller nedstämd Jag är rlig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad rlig eller nedstämd Eventuella kmmentarer till frågan: ? 22

23 36e EUROFAMCARE Även för denna fråga ber vi dig att uppskatta hur du skulle svara m den sm du stöjder hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård. Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd skulle vara, sm Du själv bedömer det, m du inte hade behövt ge stöd/vård till din anhörige. Gör detta genm att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan sm markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd skulle uppskattas vara. Bästa tänkbara tillstånd Ditt uppskattade hälstillstånd Eventuella kmmentarer till frågan: ? 0 Sämsta tänkbara tillstånd 23

24 En viktig fråga i studien är hur behv av stöd förändras med tiden för sner sm stödjer/vårdar äldre närstående. 36 f Om ca ett år kmmer vi att göra en mindre uppföljning antingen via telefn eller genm enkät, får vi ta kntakt Ja med dig då? Nej En sista fråga 37 Har du någn kmmentar, förslag, idé eller erfarenhet sm du vill berätta för att ge ss ytterligare kunskap m hur det är att ge stöd/vård till närstående eller vad sm skulle kunna leda till förbättring? Skriv gärna! Även en liten kmmentar är av värde. Vi är nu klara med frågrna ch vi vill tacka dig för att du har tagit dig tid att än en gång dela dina erfarenheter med ss. Om du är i direkt behv av stöd så ta kntakt med din vårdcentral t ex distriktssköterska eller med din kmmun ch deras verksamhet för äldre ch anhöriga eller någn annan du känner förtrende för. 24

25 Om du undrar någt när det gäller frågrna i detta frågefrmulär så tag gärna kntakt med någn av nedanstående: Barbr Krevers Prjektsamrdnare, tel Thmas Davidsn Dktrand, tel Anna Sandelin Hlifield Sekreterare, tel: E-pst: Eurfamcare Institutinen för hälsa ch samhälle Linköpings Universitet LINKÖPING 25

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro Lkalt prgram för samrdnad vård ch msrg kring persner med demenssjukdm samt stöd till deras anhöriga i Upplands Br Upprättat av Kungsängens Vårdcentral, Capi Vårdcentral Br Minnesmttagning på Jakbsbergsgeriatriken

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord

2. På grund av smärta kan jag inte lyfta tunga saker från golvet, det går bra om de är bra placerade t ex på ett bord Oswestry score Följande frågor är utformade för att ge oss information om hur din rygg påverkar det dagliga livet. Besvara varje avsnitt och markera bara den enda ruta som passar dig. Vi är medvetna om

Läs mer

4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7

4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7 4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. Rörlighet

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

4.9. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 8

4.9. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 8 .9. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 8 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer:

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer: MULTIPEL SKLEROS Frågeformulär Löpnummer: _ Till Dig som skall besvara enkäten Syftet med detta frågeformulär är att försöka beräkna och förklara den totala kostnaden för sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL

Riktlinjer avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL Vår ref: Mnica Dahlgren Svenssn Systemförvaltare Datum: 2013-12-16 Riktlinjer avgifter för äldre ch persner med funktinsnedsättning enligt scialtjänstlagen, SL Allmänt Riktlinjer enligt: Scialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

4.7. Sammanställning Psykiatriråd nummer 6

4.7. Sammanställning Psykiatriråd nummer 6 .7. Sammanställning Psykiatriråd nummer 6 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

4.2. Psykiatriråd nummer: 1

4.2. Psykiatriråd nummer: 1 4.2. Psykiatriråd nummer: Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder, kön, befattning

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Ålands häls- ch sjukvård/åhs Barnrådgivningarna på Åland Bästa föräldrar, Enligt direktiv från Institutet för hälsa ch välfärd gällande verksamheten på barnrådgivningarna, ska 4 års besöket utvidgas. ÅHS

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV BEHOV I DEN DAGLIGA LIVSFÖRINGEN

KARTLÄGGNING AV BEHOV I DEN DAGLIGA LIVSFÖRINGEN Bilaga 3 handläggning inm äldremsrgen BILAGA 3 KARTLÄGGNING AV BEHOV I DEN DAGLIGA LIVSFÖRINGEN Knsten att möta en hel människa DEL I - Handledning 1 handläggning inm äldremsrgen Stckhlm stads kartläggningsinstrument

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektin Vernica Gustafssn Mna Karlssn 1 Smittspårning teri ch praktik 2 Finns att beställa på scialstyrelsen.se, där finns den ckså sm PDF-fil

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

PreProm FRÅGEFORMULÄR - ALLMÄNT FOTOPERATION

PreProm FRÅGEFORMULÄR - ALLMÄNT FOTOPERATION FRÅGEFORMULÄR - ALLMÄNT FOTOPERATION INSTRUKTION: Detta formulär innehåller allmänna frågor och 4 frågor om hur du ser på din fot / fotled. Besvara frågorna genom att kryssa för det alternativ du tycker

Läs mer

Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och bygglagstiftningen, PBL/PBF för året 2012

Enkät till alla landets kommuner om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och bygglagstiftningen, PBL/PBF för året 2012 Här presenteras enkäten i klartext för att ge en överblick över frågrna innan den besvaras i den webbaserade Enkät till alla landets kmmuner m tillsynsrelaterat arbete enligt plan- ch bygglagstiftningen,

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå. Korsholms hälsovårdscentral. Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå. Korsholms hälsovårdscentral. Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral Samarbetsmrådet för primärvården i Krshlm ch Vörå Krshlms hälsvårdscentral Oravais-Vörå-Maxm hälsvårdscentral A VGIFTSFRIA VÅRDARTI KLAR OCH VÅRDMATERIAL EN DEL AV ÖPPEN VÅRDEN OCH HEMSJUKVÅRDEN SOM HÖR

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer