Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:"

Transkript

1 Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den sista frågan i frågefrmuläret. Om du frtfarande ger stöd/vård till din närstående var vänlig ch besvara hela frågefrmuläret utm fråga 2 ch 3. Med stöd ch hjälp avses t ex hushållsarbete, snlig vård, sällskap ch tillsyn, transprter, eknmihantering mm. Beskrivning av hur frågrna ska besvaras De flesta frågr ska besvaras genm att du kryssar i det svarsalternativ sm du vill ange, se exempel: Ja Nej Om du vill ändra på ett svar du har angett så stryk nga över det svar du vill ta brt ch sätt ett nytt kryss över det svarsalternativ sm du vill ange, se exempel: Ja Nej Ibland mbeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Ungefär hur många timmar i veckan stödjer/vårdar du din närstående i genmsnitt?...? timmar/ vecka Var vänlig ch svara på frågrna enligt anvisningarna This prject is supprted by the Eurpean Unin - Cntract: QLK6-CT Questinnaire versin: 8 th f December 2004

2 Frågefrmulärets nummer 1 Stödjer/vårdar du frtfarande din Ja Om ja, frtsätt med fråga 4 närstående minst 4 timmar i veckan? Nej Om nej, frtsätt med fråga 2 För dig sm har slutat stödja/vårda din närstående ber vi besvara följande frågr 2 För hur många månader sedan slutade du stödja/vårda din närstående?...? månader 3 Vad är anledningen till att du inte längre ger stöd/vård till din närstående minst 4 timmar i veckan? Var vänlig ch kryssa i ett eller flera av nedanstående alternativ för a eller b ch/eller c: a) Han/hn behöver frtfarande stöd/vård minst 4 timmar i veckan men jag ger inte längre så mycket stöd/vård ch någn annan gör det istället. Ange vem eller vilka sm ger stöd/vård: annan närstående vård/msrgssnal snal på vårdbende annan b) Han/hn har avlidit hemma i ett vårdbende på sjukhus på annan plats c) Om det finns ett annat skäl var vänlig ange vad t ex han/hn behöver inte stöd/vård längre, du har blivit sjuk etc? Följande frågr m bland annat hälsa ber vi alla besvara 4 Hur skulle du säga att din hälsa är i allmänhet? Utmärkt Mycket bra Bra Skaplig Dålig 2

3 De senaste två veckrna hur fta har 5 Du känt dig glad ch vid gtt md 6 Du känt dig lugn ch avspänd 7 Du känt dig aktiv ch vital 8 Du vaknat upp ch känt dig fräsch ch utvilad 9 Ditt liv varit fyllt av saker sm intresserar dig Hela tiden Mestadels Mer än halva tiden Mindre än halva tiden Ibland Inte någn gång 10 Över lag hur skulle du skatta din livskvalitet (livssituatin) de senaste två veckrna? Mycket dålig Dålig Varken bra eller dålig Bra Mycket bra Detta är en allmän fråga till alla 11 Vem bör i allmänhet ha ansvaret för äldres vård ch msrg? (kryssa endast i ett alternativ) Huvudsakligen anhöriga ch närstående Huvudsakligen anhöriga ch närstående men med vissa insatser från samhället Huvudsakligen samhället men anhöriga ch närstående gör vissa insatser Huvudsakligen samhället Det är svårt att säga För dig sm har slutat stödja/vårda din närstående minst 4 timmar i veckan slutar frågrna här. Du har dck möjlighet att ge fria kmmentarer på sista sidans sista fråga, gör gärna det! Vi tackar dig nu för att du har velat delta! 3

4 Du sm frtfarande ger minst 4 timmars stöd/vård till din närstående; dig ber vi även m svar på de följande frågrna m hur din situatin är nu. 12 Ungefär hur många timmar i veckan stödjer/vårdar du din närstående i genmsnitt?? timmar i veckan 13 Ungefär hur många timmar i veckan ger du stöd/vård till någn/några andra närstående (såväl äldre sm yngre), i genmsnitt? (Om du inte ger någt stöd/vård till andra var vänlig skriv "0" sm svar)? timmar i veckan 14 Var br du i relatin till din närstående sm du stödjer/vårdar? I samma hushåll I lika hushåll men i samma hus Inm gångavstånd Inm 10 minuters körväg med bil/buss/tåg Inm 30 minuters körväg med bil/buss/tåg Inm 1 timmes körväg med bil/buss/tåg Över 1 timmes körväg med bil/buss/tåg 15 Var br din närstående vanligtvis nu? I eget hem I vårdbende I servicebende Annat, var vänlig beskriv nedan Beskrivning av annat bende:...? 4

5 16 Är du i arbete för närvarande (anställd eller egen företagare)? Nej Om nej frtsätt nedan Har stödet/vården du ger till din närstående påverkat att du inte är i arbete? Var vänlig markera det sm stämmer bäst av nedanstående påstående Ja Om ja frtsätt nedan Hur många timmar i veckan arbetar du i genmsnitt?? timmar i veckan Har stödet/vården du ger till din närstående påverkat din arbetstid de senaste 12 månaderna? Var vänlig markera det sm stämmer bäst av nedanstående påstående a) Du har slutat arbeta av andra skäl än att du stödjer/vårdar din närstående Var vänlig frtsätt med fråga 17 b) Du varit tvungen att sluta ditt arbete de senaste 12 månaderna på grund av att du stödjer/vårdar din närstående c) Du kan inte arbeta alls på grund av att du stödjer/vårdar din närstående a) Din arbetstid är förändrad eller har ökat Var vänlig frtsätt med fråga 17 b) Du har varit tvungen att minska din arbetstid på grund av att du stödjer/vårdar till din närstående c) Du har minskad arbetstid av andra skäl än att du stödjer/vårdar din närstående Hur många timmar i veckan arbetade du i genmsnitt innan du slutade att arbeta?..? timmar i veckan Om du slutat arbeta de senaste 12 månaderna, vilken skillnad har det gjrt i nettinkmst månad (inkmst efter skatt)?? krnr Om du har minskad arbetstid, hur många timmar i veckan har den minskat?.? timmar i veckan Vilken skillnad har det gjrt i nettinkmst månad (inkmst efter skatt)?? krnr Var vänlig frtsätt med fråga 17 Var vänlig frtsätt med fråga 17 5

6 17 Har stödet/vården du ger till din närstående givit några av följande hinder i ditt arbetsliv, studier eller karriär: Du är eller har varit förhindrad att utveckla din yrkeskarriär eller dina studier? Du kan eller har endast kunnat arbeta tillfälligt? Ja Nej Ja Nej 18 Om du behövde ett Ja, jag kan lätt få tag på någn uppehåll/tillfällig avlösning finns Ja, men med viss svårighet det någn annan sm skulle kunna stödja din närstående i ditt ställe? Nej, det finns ingen Följande frågr handlar m din närståendes situatin. De handlar m aktiviteter sm vi alla behöver göra i vårt dagliga liv. Var vänlig svara för varje enskild aktivitet m din närstående är förmögen eller behöver mycket hjälp för att klara aktiviteten eller m han/hn kan det med lite hjälp eller m han/hn kan klara det själv utan hjälp. 19 Behöver din närstående hjälp för att klara nedanstående aktiviteter? Är förmögen / Behöver mycket hjälp Kan med lite hjälp Kan utan hjälp Hushållsarbete (städning etc) Tillaga sina måltider Göra inköp / handla Hantera sina pengar Använda telefn Ta sin medicin Röra/ förflytta sig utmhus Gå i trappr Använda talett Använda bad eller dusch Vårda sitt utseende (brsta håret, raka sig, göra make-up etc) Klä/ klä av sig Äta själv 6

7 20 Kan din närstående förflytta Han/hn är förmögen att förflytta sig sig inmhus? själv, måste skjutsas i rullstl eller bäras Han/hn kan förflytta sig själv i rullstl eller gå med mycket hjälp Han/hn kan gå med lite hjälp eller med övervakning Han/hn kan gå utan hjälp (med eller utan gånghjälpmedel t ex käpp eller rullatr) 21 Kan din närstående förflytta sig mellan säng ch stl m Han/hn är förmögen att förflytta sig (har ingen sittbalans) de står bredvid varandra? Han/hn kan med mycket str hjälp förflytta sig (1 2 människr, fysisk hjälp) Han/hn kan med lite hjälp förflytta sig (muntlig eller fysisk hjälp) Han/hn kan förflytta sig utan hjälp 22 Har din närstående svårt att Ja, fta hålla urinen (urininkntinent, kissar på sig)? (det händer en eller flera gånger m dagen eller han/hn har kateter) Ja, ibland (det händer mindre än en gång m dagen) Nej, han/hn har inget sådant prblem 23 Har din närstående svårt att Ja, fta hålla avföringen (avföringsinkntinent, gör på sig)? (det händer en eller flera gånger i veckan eller behöver lavemang) Ja, ibland (det händer mindre än en gång i veckan) Nej, han/hn har inget sådant prblem 7

8 En viktig aspekt när det gäller att ge vård ch stöd till någn närstående sn är när hans/hennes minne ch beteende är påverkat. De följande frågrna har anknytning till det. 24 Har din närstående några minnesprblem? (Såsm svårighet att veta vilken dag det är eller att känna igen vänner ch grannar) 25 Om ja, har någn läkare givit någn förklaring till hennes/hans minnesprblem? 26 Var vänlig ange vilken förklaring läkaren uppgett: Ja Frtsätt med fråga 25 Nej Frtsätt med fråga 27 Ja Frtsätt med fråga 26 Nej Frtsätt med fråga 27 Demens Frtsätt med fråga 27 Annan Var vänlig beskriv nedan, frtsätt sedan med fråga 27 Vilken annan förklaring:.? 27 Hur fta, m det överhuvudtaget förekmmer, uppvisar din närstående någt av följande beteenden? Större delen av tiden Ibland Sällan Aldrig Vandrar mtiverat mkring inm hemmet eller i dess mgivning, eller beter sig på någt sätt sm kan försätta henne/hnm i fara? Har svårt att hålla nrmal knversatin, saknar insikt m sina prblem eller är ej samarbetsvillig? Uppträder på någt sätt sm upprör dig? T ex ställer ständigt frågr, följer efter dig, upprepar vad sm sagts, rpar ch skriker utan särskild anledning, klär av /klär sig passande 8

9 Följande frågr handlar m din egen situatin sm stödjande/vårdande sn. Det finns vissa frågr sm kan besvaras med "inte aktuellt" t ex m man inte har någn familj utöver den du stödjer/vårdar. 28 Klarar du på ett bra sätt av att vara den sm stödjer/vårdar din närstående? Känns det för krävande att ge stöd/vård? Att du ger stöd/vård innebär det att du får svårigheter i förhållandet till vänner? Att du ger stöd/vård innebär det att det påverkar ditt fysiska välbefinnande negativt? Att du ger stöd/vård innebär det att det ger dig svårigheter i förhållandet till familj? Att du ger stöd/vård innebär det att det ger dig eknmiska bekymmer? Känner du dig fast i rllen sm vårdande/stödjande sn? Får du bra stöd av vänner ch/eller grannar? Alltid Ofta Ibland Aldrig Inte aktuellt Känns det bra för dig att stödja/vårda? Får du bra stöd av familjen? Har du ett bra förhållande till den sn du stödjer/vårdar? Får du bra stöd av sjukvård ch scial service? (t ex ffentlig, privat, frivillig rganisatin) Känner du att någn uppskattar dig för att du stödjer/vårdar? Att du stödjer/vårdar innebär det att det påverkar ditt psyklgiska välbefinnande negativt? Sammantaget, får du bra stöd i din rll sm stödjande/vårdande sn? 9

10 Följande fråga handlar m vilken stödservice (t ex vård, hemtjänst, rådgivning) sm din närstående har använt de senaste sex månaderna. På följande sidr finns listr på lika ty av stödservice sm kan förekmma. Var vänlig ch gå igenm dem ch kryssa endast i den/dem sm använts av din närstående samt besvarar hur fta eller hur mycket den använts. Hppar över de sm inte har använts de senaste 6 månaderna. Det kan se ut sm det är mycket att besvara men de flesta är endast berörda av några stycken av allt det sm räknas upp. Beskrivning av hur frågrna ska besvaras Här följer ett exempel sm visar på hur frågrna ska besvaras. Persnen i exemplet har träffat distriktssköterska 2 gånger i månaden ch sjukgymnast 6 gånger de senaste 6 månaderna. Exempel Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Häls ch sjukvård Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A01 Primärvårdsläkare... besök A02 Distriktssköterska.. besök A03 Sjuksköterska inm kmmunen.. besök A04 Sjukgymnast... besök 10

11 29 Frågr m användning av häls- ch sjukvård Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Häls ch sjukvård Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A01 Primärvårdsläkare... besök A02 Distriktssköterska.. besök A03 Sjuksköterska inm kmmunen.. besök A04 Sjukgymnast... besök A05 Arbetsterapeut.. besök A06 Kuratr.. besök A07 Psyklg... besök A08 Geriatriker.. besök A09 Psykiatriker.. besök A10 Annan specialistläkare... besök A11 Ftvård.. besök A12 Tekniska hjälpmedel: hur många A13 Vårdbesök på sjukhusmttagning.. antal... besök A14 Syncentral.. besök A15 Hörcentral... besök A16 Dagvård på sjukhus.. dagar A17 Sjukhusvård.. dagar A18 Hspicevård... dagar A19 Hemsjukvård.. dagar 11

12 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Häls ch sjukvård (frtsättning) Används / har använts Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A20 Hemrehabilitering.. timmar A21 Rehabilitering på en enhet utanför hemmet... besök A100 Annat vänligen beskriv A101 Annat vänligen beskriv A102 Annat vänligen beskriv Frågr m användning av lika bendeservice Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Olika bendeservice Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn i genmsnitt använt detta? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A22 Krttidsbende... dagar A23 Växelvårdsbende.. dagar A24 Trygghetsplats.. dagar A25 Vårdbende: använt hur länge A26 Servicelägenhet, servicehus: använt hur länge A27 Äldrebende: använt hur länge A28 Bstadsanpassning: antal åtgärder... månad... månad.. månad... åtgärd 12

13 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna?(frts) Hur fta eller hur mycket har han/hn i genmsnitt använt detta? Olika bendeservice (frtsättning) Används / har använts Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A103 Annat vänligen beskriv A104 Annat vänligen beskriv Frågr m användning av hemtjänst ch scialtjänst Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hemtjänst ch scialtjänst Används / har använts Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A29 Kmmunal tjänst: städning, tvätt, inköp A30 Kmmunal tjänst: snlig vård, mat A31 Kmmunal tjänst: snlig vård ch städning, tvätt, inköp A32 Natthemtjänst, nattpatrull A33 Måltider eller matpaket... gånger.. gånger.. gånger... dagar.. måltid A34 Telefnkntakt för trygghetskntrll.. besök A35 Trygghetslarm: antal gånger använt larm... gånger A36 Färdtjänst: antal resr.. resr 13

14 Vad av följande har din närstående använt de senaste 6 månaderna? Hemtjänst ch scialtjänst (frtsättning) Används / har använts EUROFAMCARE Hur fta eller hur mycket har han/hn använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ dagar/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna A37 Persnlig vård.. månad A38 Inköp av dagligvarr... besök A39 Städhjälp.. månad A40 Tvättservice.. gånger A41 Besökstjänst, väntjänst A42 Rådgivningsverksamhet för äldre ch närstående A43 Kmmunal dagvård, dagcentral A44 Scialassistent, biståndshandläggare A45 Hemhjälp/ hembiträde A46 Vårdare/hemhjälp bende hs den äldre A47 Hjälp från frivilligrganisatiner besök besök besök besök.. timmar.. dagar... gånger A48 Diakniverksamhet.. besök A105 Annat vänligen beskriv A106 Annat vänligen beskriv A107 Annat vänligen beskriv

15 30 Vad av vanstående vård/stöd sm din närstående har använt under de senast 6 månaderna har varit till mest hjälp? Var vänlig skriv benämningen ch det nummer sm finns angivet i listan van t ex arbetsterapeut (A05), städhjälp (A39) Det mest hjäpfulla?....? Nummer i listan.? Det näst mest hjäpfulla?....? Nummer i listan.? Det tredje mest hjälpfulla?....? Nummer i listan.? 31 Om det finns någt av vanstående vård/stöd sm din närstående har använt men sm inte har varit till hjälp för er var vänlig att ange det nedan.....? Nummer i listan?....? Nummer i listan?....? Nummer i listan? 15

16 32 Vi ber vi dig nu kryssa i vilken stödservice sm du själv har använt (m någn) ch även i vilken mfattning den har använts, det vill säga hur fta ch m det är dag, vecka, månad eller antal under de senaste sex månaderna. Ange även stöd sm inte finns angivet på listan sm du har använt med anledning av att du ger vård ch stöd till din närstående t ex häls- ch sjukvård m m. Vad av följande har du använt de senaste 6 månaderna? Används / har använts Hur fta eller hur mycket har du använt detta i genmsnitt? Antal? besök/ timmar etc dag vecka månad under senaste 6 månaderna B01 Anhörigknsulent.. besök B02 Avlösare.. timmar B03 Gratis friskvård för anhörigvårdare B04 Stödgrupp/.egenvård sgrupp för närstående B05 Omvårdnadskurser för närstående B06 Rådgivningsverksamhet för äldre ch närstående.. besök... besök.. besök.. besök B07 Annat vänligen beskriv B08 Annat vänligen beskriv B09 Annat vänligen beskriv B10 Annat vänligen beskriv B11 Annat vänligen beskriv

17 33 Av vanstående stöd sm du har använt under de senast 6 månaderna, vad har varit till mest hjälp? Var vänlig skriv benämningen ch det nummer sm finns angivet i listan van t ex anhörigknsulent (B01), avlösare (B02) Det mest hjäpfulla?....? Nummer i listan? Den näst mest hjälpfulla?....? Nummer i listan? Den tredje mest hjälpfulla?....? Nummer i listan? 34 Om det finns någt av vanstående stöd sm du har använt men sm inte har varit till hjälp för dig var vänlig att ange det nedan:....? Nummer i listan?....? Nummer i listan?....? Nummer i listan? 17

18 Frågr m din syn på din situatin framöver ch vad sm skett det senaste året. 35 Är du inställd på att frtsätta att ge stöd/vård till din närstående det närmaste året? Ja ch jag skulle även öka mina stöd/ vårdinsatser m det blir nödvändigt Ja ch jag skulle öka mina stöd/ vårdinsatser för en begränsad tid Ja, jag är beredd att frtsätta ge stöd/ vård m situatinen förblir densamma Ja, jag är beredd att frtsätta ge stöd/ vård men bara m jag får mer stöd (från lika service, familjen, vänner etc) Nej, inte under några mständigheter 36 Har det skett någt påtagligt under det senaste året Ja sm har påverkat ditt liv ch sm vi inte redan har frågat m? Nej Om du svarat ja, var vänlig ange vad det är:? 18

19 Nu följer några frågr sm vi enbart ställer i Sverige, det är därför de kmmer mt slutet. Vi ber m dig ha överseende med att de kan likna någt du redan har svarar på men de är standardiserade frågr ch det är viktigt att vi ställer dem just på det sättet vi nu gör. 36a Vad är huvudsakliga anledningen/ anledningarna till att din närstående behöver vård/ stöd? Kryssa i flera alternativ m det behövs Allmän ålderdmssvaghet Andningsrganens sjukdm/skada t ex allergi, astma Sjukdm/skada i rörelserganen Sciala skäl Cancer Strke Demens Urlgisk/ njursjukdm Endkrinlgisk sjukdm t ex diabetes Ögnsjukdm/ skada Gyneklgisk sjukdm Örnsjukdm/skada Hjärt-kärlsjukdm Mag-tarmsjukdm Neurlgisk sjukdm/skada t ex Parkinsn, MS, ALS Annan sjukdm/ skada, vänligen beskriv.. Annat, vänligen beskriv.. Psykisk hälsa Har ingen sjukdm/skada 19

20 Nu följer några frågr sm handlar m ditt hälstillstånd 36b Markera genm att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående sm bäst beskriver ditt hälstillstånd i dag? Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa prblem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslr, familje- ch fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa prblem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtr/besvär Jag har varken smärtr eller besvär Jag har måttliga smärtr eller besvär Jag har svåra smärtr eller besvär Or/nedstämdhet Jag är inte rlig eller nedstämd Jag är rlig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad rlig eller nedstämd 20

21 36c EUROFAMCARE För att kunna beskriva hur bra eller dåligt ett hälstillstånd är, finns en termmeterliknande skala till höger. På denna markeras bästa tänkbara hälstillstånd med 100 ch sämsta tänkbara hälstillstånd med 0. Bästa tänkbara tillstånd Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd är, sm Du själv bedömer det. Gör detta genm att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan sm markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande hälstillstånd är Ditt nuvarande hälstillstånd Sämsta tänkbara tillstånd 21

22 Nu ber vi dig att svara på samma fråga igen, men ber dig att uppskatta hur du skulle svara m den sm du stödjer/vårdar hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård. Detta kan vara svårt men vi uppskattar m du gör ett försök. 36d Markera genm att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående sm bäst beskriver ditt hälstillstånd i dag? (m den sm du stödjer/vårdar hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård) Rörlighet Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa prblem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslr, familje- ch fritidsaktiviteter) Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa prblem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtr/besvär Jag har varken smärtr eller besvär Jag har måttliga smärtr eller besvär Jag har svåra smärtr eller besvär Or/nedstämdhet Jag är inte rlig eller nedstämd Jag är rlig eller nedstämd i viss utsträckning Jag är i högsta grad rlig eller nedstämd Eventuella kmmentarer till frågan: ? 22

23 36e EUROFAMCARE Även för denna fråga ber vi dig att uppskatta hur du skulle svara m den sm du stöjder hade haft så gd hälsa att du inte hade behövt ge stöd/vård. Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd skulle vara, sm Du själv bedömer det, m du inte hade behövt ge stöd/vård till din anhörige. Gör detta genm att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan sm markerar hur bra eller dåligt Ditt hälstillstånd skulle uppskattas vara. Bästa tänkbara tillstånd Ditt uppskattade hälstillstånd Eventuella kmmentarer till frågan: ? 0 Sämsta tänkbara tillstånd 23

24 En viktig fråga i studien är hur behv av stöd förändras med tiden för sner sm stödjer/vårdar äldre närstående. 36 f Om ca ett år kmmer vi att göra en mindre uppföljning antingen via telefn eller genm enkät, får vi ta kntakt Ja med dig då? Nej En sista fråga 37 Har du någn kmmentar, förslag, idé eller erfarenhet sm du vill berätta för att ge ss ytterligare kunskap m hur det är att ge stöd/vård till närstående eller vad sm skulle kunna leda till förbättring? Skriv gärna! Även en liten kmmentar är av värde. Vi är nu klara med frågrna ch vi vill tacka dig för att du har tagit dig tid att än en gång dela dina erfarenheter med ss. Om du är i direkt behv av stöd så ta kntakt med din vårdcentral t ex distriktssköterska eller med din kmmun ch deras verksamhet för äldre ch anhöriga eller någn annan du känner förtrende för. 24

25 Om du undrar någt när det gäller frågrna i detta frågefrmulär så tag gärna kntakt med någn av nedanstående: Barbr Krevers Prjektsamrdnare, tel Thmas Davidsn Dktrand, tel Anna Sandelin Hlifield Sekreterare, tel: E-pst: Eurfamcare Institutinen för hälsa ch samhälle Linköpings Universitet LINKÖPING 25

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1 FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1 Utvärderingsdatum: I I I I I I I I I I I I I I I I I I dag månad år Bedömarens initialer: I I I I I I Detta är en delvis strukturerad intervju.

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer