Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kmmunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 29 augusti 2011

2 Arende

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kmmunstyrelsen KS 387 Dm 359/2010 Kd 016 Prjekt Styrel i Kalmar län Kmmunstyrelsens förslag till fullmäktige Kmmunstyrelsen föreslår att kmmunfullmäktige antar den framtagna rangrdningen av samhällsviktig verksamhet. Ärendet Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas avelbrist. Vid en elbristsituatin är det risk för att elförsöljningen kllapsar i hela eller stra delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas kppla från elanvändare. Innan Styrel införs innebär en frånkppling att stra delar av elnäten kpplas från utan hänsyn till vilka elanvändare sm är samhällsviktiga. Det är inte aeptabelt i vårt elberende samhälle. Energimyndigheten har därför fått regering ens uppdrag att utvekla h införa ett system för styrning avel till pririterade användare vid krtsiktig elbrist - Styrel. Styrel bygger på att kmmuner h elnätsföretag tillsammans identifierar h planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna pririteras vid elbrist. Vimmerby kmmun tar tillsammans med elblagen fram en lista av samhällsviktiga företag h på vilka ellinjer sm företagen finns. Urvalet har skett enligt de kriterier sm Myndigheten för samhällsskydd h beredskap har tagit fram. Listan ska lämnas in till Energimyndigheten. Listan är ett levande dkument sm ska uppdateras när förändringar sker sm påverkar pririteringsrdningen. Vid dagens sammanträde deltar risk- h sårbarhetshandläggare Bengt Jnssn h räddningsheftmmy Lindström sm redgör för ärendet. Ärendet diskuteras. Prtklljusterare Utdragsrestyrkning ~

4 ~+~!#ij VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) y Kmmunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - inklusive förtekning över pririterade elanvändareupprättad av risk- h sårbarhetshandläggare Bengt Jnsn (ID ). Begäran m underlag för Styrel (ID ). Pririteringsinriktning Styrel i Kalmar län (ID ). Sändlista Kmmunfullmäktige Prtklljusterare \, ix " ~ Utdragsbestyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN Räddningstj änst Bjs TJÄNSTESKRIVELSE Dm: 359/ Löpm: (1) Kmmunstyrelsen Prjekt i Styrel i Kalmar län Förslag till beslut KS beslutar föreslå KF att anta den framtagna rangrdningen av samhällsviktig verksamhet. Sammanfattning Vimmerby kmmun tar tillsammans med el blagen fram en lista av samhällsviktiga företag h på vilka el linjer sm företagen finns. Beslutsunderlag Pririteringslista. Ärendet Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av el brist. Vid en elbristsituatin är det risk för att elförsörjningen kllapsar i hela eller stra delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas kppla från elanvändare. Innan Styrel införs innebär en från-kpp ling att stra delar av elnäten kpplas från utan hänsyn till vilka elanvändare sm är samhällsviktiga. Det är inte aeptabelt i vårt elberende samhälle. Energi myndigheten har därför fått regering ens uppdrag att utvekla h införa ett system för styrning avel till pririterade användare vid krtsiktig elbrist (Styrel). Styrel bygger på att kmmuner h elnätsföretag tillsammans identifierar h planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna pririteras vid elbrist. ~~ I;l IU#'/I (l'~ Bengt t9"?ssn Risk- h sårbarhetshandläggare bengt.j Pstadress Stadshuset Telefn Telefax Bankgir VIMMERBY Hemsida: E-pst: Plusgir O

6 Priritering stryrel Län Kmmun Elnätsföret Objekt Funktin Priritets Päng 8 Adress alternativt klass 0-7 O (fylls ej krdinat Pstrt Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby Energi Distributin O 8 Förrådsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vattentrn Vatten 1 7 Vattentrnsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Granen Äldrebende 1 7 Drttninggatan 30 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Plisen Ordning 1 7 Kungsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimar Centralkök 1 7 Skyttegatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimarsklan Skla 1 7 Skyttegatan 6 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vårdentralen Akut vård 1 7 Drttninggatan 22 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Duvan Äldrebende 1 7 Drttninggatan 22 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Telia autmatstat Tele 1 7 Kungsgatan 6 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Brandstatin Räddning 1 7 Lundgatan 15 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vattenverk Vatten 1 7 Prästgårdsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby Tidning Media 2 6 Stångågatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Stadshuset Administratin 2 6 Stångågatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Statil Drivmedel 2 6 Strgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Reningsverk Avlpp 2 6 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB OK Drivmedel 2 6 Maskingatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Driftavdelningen Administratin 2 6 Trekantsvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Ekens serviebil Äldrebende 3 5 Smedjegatan 9 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Larp Gruppbende 3 5 Larpsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Gruppbende 3 5 D rtt n inggatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Furan Gruppbende 3 5 Furugatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Månskenet Gruppbende 3 5 Bullerbygatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Bullerby Gruppbende 3 5 Bullerbygatan Vimmerby

7 Kalmar Vimmerby VEMAB Strand hagen Behandlingshem 3 5 Drttninggatan 54 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Stenbäken Behandlingshem 3 5 Stenbäksgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Magistern Omsrg 3 5 Lundgatan 52 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Tandläkarhuset Tandläkare 3 5 Stångågatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB ICA Supermarket Dagligvaru 4 4 Falkängsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Arla Strföretag 4 4 Mejerivägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Hattstugan Förskla 4 4 Strgatan 98 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB LBC Lgistik 4 4 Älåkra Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vitsippan Förskla 4 4 Odengatan2 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB VTT Trykeri 4 4 Maskingatan 1 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Abr Bryggeri Strt företag 4 4 Abrvägen 13 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Skgsbaken Förskla 4 4 Snkebvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB AL sklan Skla 4 4 Kungsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gullvivan Förskla 4 4 Drttninggatan 52 Vimmerby Kalmar Vimmerby. VEMAB Flkhögsklan Skla 4 4 Vattentrnsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Ugglan Församlingshem 4 4 Kungsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Stenshult Förskla 4 4 Stenshultsvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB ICA dagligvaru 4 4 Magasinsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Knsum Dagligvaru 4 4 Drttninggatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Nrrskenet äldrebende 4 4 Bullerbygatan 43 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby gymnasium skla 4 4 Drttninggatan 23 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Värme Södra Näs Värme 1 7 Blmgatan 2 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby sparbank bank 4 4 Sevedegatan 37 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Nrdea bank 4 4 St Trget Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Sv Handelsbanken bank 4 4 Strgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Starhlmen Industrihtell 4 4 Hultsfredsvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Sv Trykgjutning strt företag 4 4 J)pegelgatall Vimme~

8 Pririteringar styre l Län Kmmun Elnätsföretag Objekt Funktin Priritets Päng 8-0 Adress alternativt klass 0-7 (fylls ej i) krdinat Ort Kalmar Vimmerby EON Frödala Äldrebende 1 7 Västerviksv 7 Frödinge Kalmar Vimmerby EON Vidala Södra Vi Äldrebende 1 7 Vida la Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Värmeentral Värme O 8 Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Sågverk Värme 1 7 Frödinge Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Värmeentral G-ringen Värme 1 7 Idrttsgatan Gullringen Kalmar Vimmerby EON Pärlan Äldrebende 1 7 Rumskulla Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Adala Äldrebende 1 7 Adalavägen Gullringen Kalmar Vimmerby EON Brandstatin Räddning 1 7 Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Brandstatin Räddning 1 7 Rumskulla Kalmar Vimmerby EON Brandstatin Räddning 1 7 Tuna Kalmar Vimmerby EON Nygård Äldrebende 3 5 Lknevi Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Tyuna skla Skla 4 4 Tuna Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Wallins eftrt Dagligvaru 4 4 Tuna Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Junibaken Förskla 4 4 Tuna Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Värmeentralen Värme 4 4 Stren r Strebr Kalmar Vimmerby EON Strebr skla Skla 4 4 Strebr Strebr Kalmar Vimmerby EON Baksippan Förskla 4 4 Södra VI Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Djursdala skla Skla 4 4 Djursdala Södra vi Kalmar Vimmerby EON Ljunghäll Strt företag 4 4 Södra Vi Södra Vi Kalmar Vimmerby EON S Vi Skla Skla 4 4 Idrttsvägen Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Björkkullen Förskla 4 4 Flädervägen Södra VI Kalmar Vimmerby EON Frödinge skla Skla 4 4 Frödinge Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Ktten Förskla 4 4 Frödinge Vimmerby I

9 Kalmar Vimmerby EON Centrumhuset Förskla 4 4 N Strgatan Södra VI Kalmar Vimmerby EON Brännebr Skla 4 4 Pehlins väg Gullringen Kalmar Vimmerby EON Rumskulla skla Skla 4 4 Rumskulla Vimmerby. i Kalmar Vimmerby EON Hällerum Sågverk 4 4 Hällerum Vimmerby I Kalmar Vimmerby EON Strebr Bruk Strt företag 4 4 Strebr Strebr Kalmar Vimmerby EON Frödinge mejeri Livsmedelsindu stri 4 4 Frödinge Vimmerby I

10 Länsstyrelsen Kalmar län Missiv (2) Ln ~... -J~~()!O i 12>/ b H,r -~&//~;/ _ d ~~_~_''''' Begäran m underlag för Styrel Kmmunledningar samt Landstinget i Kalmar län Länsstyrelsen Kalmar län begär härmed att kmmuner h landsting i Kalmar län senast Slämnar in underlag for Styrel till Läusstyrelsen Kalmar län. Kmmunerna h Landstinget har tidigare fått infrmatin m detta i startbrevet för Styrel sm Länsstyrelsen skikade ut Underlaget ska innehålla pririterade rangrdnade ellinjer enligt planeringspressen för Styrel sm finns i Handbkför Styrel20JJ sm finns tillgänglig sm pdfdkument på Energimyndighetens hemsida, Handbken beskriver hur arbetet med priritering avelanvändare ska utföras från lkal/reginal till natinell nivå. Till er hjälp i arbetet finns dkumentet Pririterings inriktning Styrel i Kalmar län (bilaga 1) sm tagits fram i samråd med länsstyrelserna i sydlänen utifrån MSB:s inriktnings dkument h sm tidigare har kmmunierats med säkerhetssamrdnarna länets i kmmuner. Inriktningen i dkumentet fastställer pririteringsrdningen h syftar till att vara ett hjälpmedel när priritering mellan elanvändare ska utföras. Lkala variatiner är därför möjliga. Mall 4, sm [mns tillgänglig sm pdf-dkument på Energimyndighetens hemsida, ska användas för sammanställning av underlaget. Länsstyrelsen ser helst att hela mallpaketet, där mall 4 ingår sm en flik, skikas in. Fördelen med att skika hela mallpaketet är att det möjliggör för Länsstyrelsen att enklare se hur kmmunen h elnätsföretag har resnerat vid priritering h rangrdning. Underlaget överlämnas elektrniskt på USB-minne eller CD-skiva. För att underlätta sammanställning i mallarna ska frmatet på den fil sm slutligen överlämnas till Länsstyrelsen vara kmpatibelt med Exel2003 (kmmun_styrel.xls). Överlämnandet ska ske persnligen eller med rekmmenderad pst. Om kmmunen/landstinget gör särskilda avsteg från Pririteringsinriktning Styrel i Kalmar län ska detta framgå av underlaget. Kmmunen/landstinget ska även redvisa särskilda strategiska avvägningar sm görs i samband med pririteringen, exempelvis rörande särskilt utsatta verksamheter. Pstadress Kalmar Besöksadress Malmbrgatan 6 Telefn Telefax E-pst Hemsida

11 Länsstyrelsen Kalmar län Missiv J59j ~/()/ U/t; «0// I ';?O(()) Bakgrund h syfte med Styrel Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas avelbrist. För att skydda elsystemen kan elnätsföretagen tvingas kppla ifrån elanvändare. Om en elbristsituatin uppstår idag kpplas hela reginnät ifrån utan hänsyn till vilka elanvändare sm är samhällsviktiga. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att utvekla h införa ett system för styrning avel till pririterade användare. Detta nya system kallas Styrel h utgår från att frånkppling sker på lkalnätsnivå. På detta sätt kan tillgänglig el styras till ellinjer med pririterade elanvändare. Styrel bygger på att kmmuner h elnätsföretag tillsammans identifierar h planerar för hur samhällsviktiga e1användare ska kunna pririteras. Länsstyrelsen leder arbetet i länet h sammanställer h lämnat efter samverkan ett länsövergripande beslutsunderlag till Svenska kraftnät h elnätsföretagen. Målet för arbetet är att innan utgången av 2011 ha infört Styrel i länet så det vid en elbristsituatin är möjligt att priritera samhälls viktiga el användare h därmed minska de knsekvenser sm en elbrist kan innebära för ett samhälle. Kntaktpersn i detta ärende är Sara Delbrn. ~ ~/) /./ Ana ren-~ Beredskapsdirektör (}?:/!:<J Beredskapshandläggare Kpia via e-pst till Säkerhets samrdnarna i samtliga kmmuner h landsting

12 Länsstyrelsen Kalmar län pririteringsinriktning Styrel 1 (5) i I,. Kmmuner h Landsting i Kalmar län Ln l(~~i};;;"' ~._. ",="... _...=.-_~"""" Pririteringsinriktning Styrel- i Kalmar län Nedanstående pririteringsförslag är upprättade utifrån det inriktningsdkument sm MSB tagit fram, "Styrel- inriktning för priritering av elanvändare", Dnr Inriktningarna nedan är framtaget i samråd med sydlänen. Enskilda bjekt sm entrala myndigheter pekat ut finns inte upptagna. Dessa kmmer att hanteras i särskild rdning. Inriktningarna i dkumentet syftar till att vara ett hjälpmedel för kmmunerna när arbetet med priritering mellan e1använadare ska utföras. Lkala variatiner är därför möjliga. Pri 1 Elanvändare sm redan på krt sikt (timmar) har str betydelse för liv h hälsa: Akutsjukhus Hälsentraler/vårdentraler med akutsjukvård. D Serviehus/sjukhemläldrebende/palliativ vård med vård sm är elberende h där liv h hälsa kan äventyras vid avbrtt. D Inrättningar eller lkaler där barn, funktinshindrade h äldre i övrigt vårdas h där vårdtagaren kräver särskild hänsyn, tillsyn h msrg. (OBS! Ej hemsjukvård eller vård inm gruppbende utan särskilda mediinska krav). D Ambulansstatiner (utrykning). Sjukhusaptek (knutna i huvudsak till akutsjukhusen). Brandstatiner, räddningstjänst (utrykning). Plisstatiner (utrykning). Larmperatörer (kpplade till räddningstjänst, hälsa h säkerhet et.). Tele- & IT- verksamhet knuten till begreppet liv h hälsa enl. van. Pstadress Kalmar Besöksadress Malmbrgatan 6 Telefn Telefax E-pst Hemsida

13 Länsstyrelsen Kalmar län Pririteringsinriktning Styrel (5) Kmmunikatinssystem inkl. nder för samband h larmning (Rakel et.) Vattenprduktin h - distributin nödvändig för vidmakthållande av verksamhet vid van relaterad hälsa h sjukvård. (Här är vi medvetna m att det är svårt (hanterligt?) att skilja brt vattenförsörjning av andra delar i ett försörjningssystem, men avsikten är att priritera sådana vattenverk sm försörjer just dessa anläggningar. De pump- h trykstegringsstatiner sm måste strömförsörjas för att åstadkmma detta måste sökas via kolthllunernas TK- se även pri 2). Avlppssystem inkl. pumpstatiner i anslutning till van relaterade anläggningar med pririterad vattenförsörjning (exkl. reningsverk). Utmhusvamingsanläggningar för att effektuera signalen VMA - Viktigt Meddelande till allmänheten i inre beredskapsznen runt kärnkraftverket i Oskarshamn inklusive styrutrustning [entralenheter, fjärrbaser h relästatiner samt i förekmmande fall radilänkförbindelserd. Sluten psykiatrisk vårdanläggning. Pri 2 Elanvändare sm redan på krt sikt (timmar) har str betydelse tör samhällets funktinalitet: Kmmunal, Landstingskmmunal h annan myndighetsledning relaterad till krisledningsfunktiner, samt funktiner nödvändig för upprätthållande av denna inm respektive rganisatin (t.ex. intern IT-servie et.). Drivmedelsförsörjning kpplad till verksamhet för utrykningsrganisatiner (kräver kartläggning av avtal hs resp. aktör). Vattenförsörjning h avlppssystem utöver vad sm nämns i pri 1 (övriga tätbebyggda mråden). Reningsverk. Tele- & IT i övrigt (generellt). Lkalradi (för akut nyhetsinfrmatin). Lkal/reginal TV (för akut nyhetsinfrmatin). Terams sändaranläggningar h infrastruktur nödvändig för dess funktin.

14 Länsstyrelsen Kalmar län Priri teringsinriktning Styrel (5) Pri 3 Elanvändare sm på längre sikt (dagar) har str betydelse för liv h hälsa: Vårdentraler (Landstingskmmun ala sm privata sm är registrerade vårdgivare enligt vårdvalet) [OBS! Ej läkarmttagningar - privata läkare utanför vårdvalet]. Tandläkarmttagningar i anslutning till vårdentralen (akut tandvård), alt. Andra akutkliniker (Flktandvård) [OBS! pririteringen inrymmer inte samtliga tandläkarmttagningar, utan endast sådana sm har en fast akutkaraktär]. Aptek (ej upptagna under pri 1). Kmmunal sialförvaltning h övrig verksamhet med anknytning till sialtjänst inm kmmunal ram. Centralkök (inm kmmuner h landsting samt andra vårdgivare med ansvar för verksamhet inm mråde liv h hälsa). Hemsjukvård h sjukvård sm bedrivs på gruppbenden (inkl. lkaler för gruppbende). Djursjukhus Pri 4 Elanvändare sm på längre sikt (dagar) har str betydelse för samhällets funktinalitet: Drivmedelsförsörjning (utöver vad sm nämns under pri 2). Drivmedelsdepåer. Fjärrvärmeprduktin h - distributin. Tidningsprduktin h - distributin (OBS! även tidningstrykerier, men bara sådana sm är relaterad till infrmatin ur ett samhällsviktigt perspektiv). Transprter (persntrafik - i huvudsak resr till h från arbetet). Transprter (lgistikhantering kpplad till persn- h gdstrafik). Spårbundna transprter (Trafikverkets anläggningar h tågperatörer). Banker & övriga kreditinstitut (ett kntr per bank i mindre kmmun, i övrigt prprtinerligt efter strlek på kmmun - kmmunen avväger). Även bankmater kan pririteras. Livsmedelsaffärer h grssister inkl. slakterier [även mindre gårdsslakterier].

15 Länsstyrelsen Kalmar län Pririteringsinriktning Styrel (5) Försäkringskassans kntr. Sklr (bligatriska) [även funktinen "Värmestugr" kan beaktas]. Daghemsverksamhet. Viktigare kmmunala förvaltningsledningar i övrigt (utöver den sm nämns under pri 2) ex.vis TK, Miljö m.fl. Pstterminaler h pstkntr (bl.a. nödvändiga för trykt nyhetsförmedling h kpplat mt betalningsförmedling). Krematrie- h begravningsverksamhet inkl. kylförvaring. Fängelser h häkten. Pri 5 Elanvändare sm har representerar stra eknmiska värden: Verksamhetsutövare med stra djuranläggningar, B-anläggningar enligt Miljöbalken. Det kan bl. a. vara gris, fjäder eller nöt. Djurparker. D Större hamnar. D I övrigt följande kriterier för urval lkalt: Verksamhet sm i samband med avbruten elleverans kan råka ut för betydande prduktinsbrtfall under längre tid. Verksamhet sm på grund av avbrttet riskerar att tappa väsentlig del av marknad. Anm: Det man generellt kan tänka sig är verksamheter där återställningstiden efter ett elavbrtt är lång (dagar). Här bör man även undersöka vilka åtgärder företaget vidtaget för att minska knsekvenser av ett elavbrtt h även fundera på frivillig förbrukningsreduering. Näringsidkare sm bedriver djurhållning lyder under särskild lagstiftning i detta avseende h har, när det gäller gris- h fjäderfäbesättningar, enlig Djurskyddslagen (1988:534) h Djurskyddsförrdningen med kmpletterande bestämmelser skyldighet att ha egen reservkraft, medan andra frivilligt eller av verksamhetsskäl har anskaffat sådan till djurstallar.

16 Länsstyrelsen Kalmar län,)jy~{)/%4 02/Y. Ir;V Pririteringsinriktning Styrel 5 (5) Då vi enligt planeringsförutsättningarna inte får diskriminera verksamhetsutävare eller annan juridisk eller fysisk persn sm har egen reservkraft ur pririteringshänseende måste även djurhållare (främst gris- h fjäderfåprduenter) kunna anses sm föremål för intlkning i begreppet "stra eknmiska värden", i all synnerhet sm det skulle innebära myket str risk för dessa typer av djurbesättningars liv att stå utan elektriitet under t..m. krtare perider (här måste främst ventilatinsbehv tillgdses). Pri 6 Elanvändare sm har str betydelse för miljön: Industrier med miljöfarlig verksamhet där ett el avbrtt kan innebära allmänfarliga risker (utsläpp av farliga kemikalier eller bildande av giftiga gaser). Reningsverk i små tätrter eller verksamhetsanknutna reningsverk. Anläggningar/srtergårdar där miljöfarligt avfall hanteras h sm har ett strt elberende. Kmmunerna bör rikta särskild uppmärksamhet mt miljöbalkens 2:4- anläggningar inm kmmunen. Pri 7 Pri 8 Elanvändare sm har str betydelse för siala h kulturella värden: Museer eller arkiv där föremål riskerar att förstöras vid avbruten elleverans. Någt exempel i Kalmar län är inte funnet. Elanvändare sm har inte mfattas av pririteringskriterier. Övriga elabnnenter (privata h näringsrelaterade) sm inte mfattas av pririteringsbegrepp (behöver inte förteknas). Inm denna grupp hänförs allmänhetens bende samt små, medelstra h stra företag sm inte upptas med någn pririteringsgrund här van.

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB

Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beslut 2015-03-23 Dkumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB INLEDNING OMFATTNING OCH SYFTE En dkumenthanteringsplan ger blaget nödvändig kntrll ch överblick över sina allmänna

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2015-07-17 KS 2015/0648 57576 Kommunstyrelsen Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer