Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kmmunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 29 augusti 2011

2 Arende

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kmmunstyrelsen KS 387 Dm 359/2010 Kd 016 Prjekt Styrel i Kalmar län Kmmunstyrelsens förslag till fullmäktige Kmmunstyrelsen föreslår att kmmunfullmäktige antar den framtagna rangrdningen av samhällsviktig verksamhet. Ärendet Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas avelbrist. Vid en elbristsituatin är det risk för att elförsöljningen kllapsar i hela eller stra delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas kppla från elanvändare. Innan Styrel införs innebär en frånkppling att stra delar av elnäten kpplas från utan hänsyn till vilka elanvändare sm är samhällsviktiga. Det är inte aeptabelt i vårt elberende samhälle. Energimyndigheten har därför fått regering ens uppdrag att utvekla h införa ett system för styrning avel till pririterade användare vid krtsiktig elbrist - Styrel. Styrel bygger på att kmmuner h elnätsföretag tillsammans identifierar h planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna pririteras vid elbrist. Vimmerby kmmun tar tillsammans med elblagen fram en lista av samhällsviktiga företag h på vilka ellinjer sm företagen finns. Urvalet har skett enligt de kriterier sm Myndigheten för samhällsskydd h beredskap har tagit fram. Listan ska lämnas in till Energimyndigheten. Listan är ett levande dkument sm ska uppdateras när förändringar sker sm påverkar pririteringsrdningen. Vid dagens sammanträde deltar risk- h sårbarhetshandläggare Bengt Jnssn h räddningsheftmmy Lindström sm redgör för ärendet. Ärendet diskuteras. Prtklljusterare Utdragsrestyrkning ~

4 ~+~!#ij VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) y Kmmunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - inklusive förtekning över pririterade elanvändareupprättad av risk- h sårbarhetshandläggare Bengt Jnsn (ID ). Begäran m underlag för Styrel (ID ). Pririteringsinriktning Styrel i Kalmar län (ID ). Sändlista Kmmunfullmäktige Prtklljusterare \, ix " ~ Utdragsbestyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN Räddningstj änst Bjs TJÄNSTESKRIVELSE Dm: 359/ Löpm: (1) Kmmunstyrelsen Prjekt i Styrel i Kalmar län Förslag till beslut KS beslutar föreslå KF att anta den framtagna rangrdningen av samhällsviktig verksamhet. Sammanfattning Vimmerby kmmun tar tillsammans med el blagen fram en lista av samhällsviktiga företag h på vilka el linjer sm företagen finns. Beslutsunderlag Pririteringslista. Ärendet Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av el brist. Vid en elbristsituatin är det risk för att elförsörjningen kllapsar i hela eller stra delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas kppla från elanvändare. Innan Styrel införs innebär en från-kpp ling att stra delar av elnäten kpplas från utan hänsyn till vilka elanvändare sm är samhällsviktiga. Det är inte aeptabelt i vårt elberende samhälle. Energi myndigheten har därför fått regering ens uppdrag att utvekla h införa ett system för styrning avel till pririterade användare vid krtsiktig elbrist (Styrel). Styrel bygger på att kmmuner h elnätsföretag tillsammans identifierar h planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna pririteras vid elbrist. ~~ I;l IU#'/I (l'~ Bengt t9"?ssn Risk- h sårbarhetshandläggare bengt.j Pstadress Stadshuset Telefn Telefax Bankgir VIMMERBY Hemsida: E-pst: Plusgir O

6 Priritering stryrel Län Kmmun Elnätsföret Objekt Funktin Priritets Päng 8 Adress alternativt klass 0-7 O (fylls ej krdinat Pstrt Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby Energi Distributin O 8 Förrådsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vattentrn Vatten 1 7 Vattentrnsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Granen Äldrebende 1 7 Drttninggatan 30 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Plisen Ordning 1 7 Kungsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimar Centralkök 1 7 Skyttegatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimarsklan Skla 1 7 Skyttegatan 6 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vårdentralen Akut vård 1 7 Drttninggatan 22 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Duvan Äldrebende 1 7 Drttninggatan 22 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Telia autmatstat Tele 1 7 Kungsgatan 6 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Brandstatin Räddning 1 7 Lundgatan 15 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vattenverk Vatten 1 7 Prästgårdsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby Tidning Media 2 6 Stångågatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Stadshuset Administratin 2 6 Stångågatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Statil Drivmedel 2 6 Strgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Reningsverk Avlpp 2 6 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB OK Drivmedel 2 6 Maskingatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Driftavdelningen Administratin 2 6 Trekantsvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Ekens serviebil Äldrebende 3 5 Smedjegatan 9 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Larp Gruppbende 3 5 Larpsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Gruppbende 3 5 D rtt n inggatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Furan Gruppbende 3 5 Furugatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Månskenet Gruppbende 3 5 Bullerbygatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gruppbende Bullerby Gruppbende 3 5 Bullerbygatan Vimmerby

7 Kalmar Vimmerby VEMAB Strand hagen Behandlingshem 3 5 Drttninggatan 54 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Stenbäken Behandlingshem 3 5 Stenbäksgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Magistern Omsrg 3 5 Lundgatan 52 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Tandläkarhuset Tandläkare 3 5 Stångågatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB ICA Supermarket Dagligvaru 4 4 Falkängsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Arla Strföretag 4 4 Mejerivägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Hattstugan Förskla 4 4 Strgatan 98 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB LBC Lgistik 4 4 Älåkra Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vitsippan Förskla 4 4 Odengatan2 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB VTT Trykeri 4 4 Maskingatan 1 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Abr Bryggeri Strt företag 4 4 Abrvägen 13 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Skgsbaken Förskla 4 4 Snkebvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB AL sklan Skla 4 4 Kungsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Gullvivan Förskla 4 4 Drttninggatan 52 Vimmerby Kalmar Vimmerby. VEMAB Flkhögsklan Skla 4 4 Vattentrnsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Ugglan Församlingshem 4 4 Kungsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Stenshult Förskla 4 4 Stenshultsvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB ICA dagligvaru 4 4 Magasinsgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Knsum Dagligvaru 4 4 Drttninggatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Nrrskenet äldrebende 4 4 Bullerbygatan 43 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby gymnasium skla 4 4 Drttninggatan 23 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Värme Södra Näs Värme 1 7 Blmgatan 2 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Vimmerby sparbank bank 4 4 Sevedegatan 37 Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Nrdea bank 4 4 St Trget Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Sv Handelsbanken bank 4 4 Strgatan Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Starhlmen Industrihtell 4 4 Hultsfredsvägen Vimmerby Kalmar Vimmerby VEMAB Sv Trykgjutning strt företag 4 4 J)pegelgatall Vimme~

8 Pririteringar styre l Län Kmmun Elnätsföretag Objekt Funktin Priritets Päng 8-0 Adress alternativt klass 0-7 (fylls ej i) krdinat Ort Kalmar Vimmerby EON Frödala Äldrebende 1 7 Västerviksv 7 Frödinge Kalmar Vimmerby EON Vidala Södra Vi Äldrebende 1 7 Vida la Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Värmeentral Värme O 8 Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Sågverk Värme 1 7 Frödinge Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Värmeentral G-ringen Värme 1 7 Idrttsgatan Gullringen Kalmar Vimmerby EON Pärlan Äldrebende 1 7 Rumskulla Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Adala Äldrebende 1 7 Adalavägen Gullringen Kalmar Vimmerby EON Brandstatin Räddning 1 7 Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Brandstatin Räddning 1 7 Rumskulla Kalmar Vimmerby EON Brandstatin Räddning 1 7 Tuna Kalmar Vimmerby EON Nygård Äldrebende 3 5 Lknevi Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Tyuna skla Skla 4 4 Tuna Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Wallins eftrt Dagligvaru 4 4 Tuna Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Junibaken Förskla 4 4 Tuna Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Värmeentralen Värme 4 4 Stren r Strebr Kalmar Vimmerby EON Strebr skla Skla 4 4 Strebr Strebr Kalmar Vimmerby EON Baksippan Förskla 4 4 Södra VI Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Djursdala skla Skla 4 4 Djursdala Södra vi Kalmar Vimmerby EON Ljunghäll Strt företag 4 4 Södra Vi Södra Vi Kalmar Vimmerby EON S Vi Skla Skla 4 4 Idrttsvägen Södra Vi Kalmar Vimmerby EON Björkkullen Förskla 4 4 Flädervägen Södra VI Kalmar Vimmerby EON Frödinge skla Skla 4 4 Frödinge Vimmerby Kalmar Vimmerby EON Ktten Förskla 4 4 Frödinge Vimmerby I

9 Kalmar Vimmerby EON Centrumhuset Förskla 4 4 N Strgatan Södra VI Kalmar Vimmerby EON Brännebr Skla 4 4 Pehlins väg Gullringen Kalmar Vimmerby EON Rumskulla skla Skla 4 4 Rumskulla Vimmerby. i Kalmar Vimmerby EON Hällerum Sågverk 4 4 Hällerum Vimmerby I Kalmar Vimmerby EON Strebr Bruk Strt företag 4 4 Strebr Strebr Kalmar Vimmerby EON Frödinge mejeri Livsmedelsindu stri 4 4 Frödinge Vimmerby I

10 Länsstyrelsen Kalmar län Missiv (2) Ln ~... -J~~()!O i 12>/ b H,r -~&//~;/ _ d ~~_~_''''' Begäran m underlag för Styrel Kmmunledningar samt Landstinget i Kalmar län Länsstyrelsen Kalmar län begär härmed att kmmuner h landsting i Kalmar län senast Slämnar in underlag for Styrel till Läusstyrelsen Kalmar län. Kmmunerna h Landstinget har tidigare fått infrmatin m detta i startbrevet för Styrel sm Länsstyrelsen skikade ut Underlaget ska innehålla pririterade rangrdnade ellinjer enligt planeringspressen för Styrel sm finns i Handbkför Styrel20JJ sm finns tillgänglig sm pdfdkument på Energimyndighetens hemsida, Handbken beskriver hur arbetet med priritering avelanvändare ska utföras från lkal/reginal till natinell nivå. Till er hjälp i arbetet finns dkumentet Pririterings inriktning Styrel i Kalmar län (bilaga 1) sm tagits fram i samråd med länsstyrelserna i sydlänen utifrån MSB:s inriktnings dkument h sm tidigare har kmmunierats med säkerhetssamrdnarna länets i kmmuner. Inriktningen i dkumentet fastställer pririteringsrdningen h syftar till att vara ett hjälpmedel när priritering mellan elanvändare ska utföras. Lkala variatiner är därför möjliga. Mall 4, sm [mns tillgänglig sm pdf-dkument på Energimyndighetens hemsida, ska användas för sammanställning av underlaget. Länsstyrelsen ser helst att hela mallpaketet, där mall 4 ingår sm en flik, skikas in. Fördelen med att skika hela mallpaketet är att det möjliggör för Länsstyrelsen att enklare se hur kmmunen h elnätsföretag har resnerat vid priritering h rangrdning. Underlaget överlämnas elektrniskt på USB-minne eller CD-skiva. För att underlätta sammanställning i mallarna ska frmatet på den fil sm slutligen överlämnas till Länsstyrelsen vara kmpatibelt med Exel2003 (kmmun_styrel.xls). Överlämnandet ska ske persnligen eller med rekmmenderad pst. Om kmmunen/landstinget gör särskilda avsteg från Pririteringsinriktning Styrel i Kalmar län ska detta framgå av underlaget. Kmmunen/landstinget ska även redvisa särskilda strategiska avvägningar sm görs i samband med pririteringen, exempelvis rörande särskilt utsatta verksamheter. Pstadress Kalmar Besöksadress Malmbrgatan 6 Telefn Telefax E-pst Hemsida

11 Länsstyrelsen Kalmar län Missiv J59j ~/()/ U/t; «0// I ';?O(()) Bakgrund h syfte med Styrel Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas avelbrist. För att skydda elsystemen kan elnätsföretagen tvingas kppla ifrån elanvändare. Om en elbristsituatin uppstår idag kpplas hela reginnät ifrån utan hänsyn till vilka elanvändare sm är samhällsviktiga. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att utvekla h införa ett system för styrning avel till pririterade användare. Detta nya system kallas Styrel h utgår från att frånkppling sker på lkalnätsnivå. På detta sätt kan tillgänglig el styras till ellinjer med pririterade elanvändare. Styrel bygger på att kmmuner h elnätsföretag tillsammans identifierar h planerar för hur samhällsviktiga e1användare ska kunna pririteras. Länsstyrelsen leder arbetet i länet h sammanställer h lämnat efter samverkan ett länsövergripande beslutsunderlag till Svenska kraftnät h elnätsföretagen. Målet för arbetet är att innan utgången av 2011 ha infört Styrel i länet så det vid en elbristsituatin är möjligt att priritera samhälls viktiga el användare h därmed minska de knsekvenser sm en elbrist kan innebära för ett samhälle. Kntaktpersn i detta ärende är Sara Delbrn. ~ ~/) /./ Ana ren-~ Beredskapsdirektör (}?:/!:<J Beredskapshandläggare Kpia via e-pst till Säkerhets samrdnarna i samtliga kmmuner h landsting

12 Länsstyrelsen Kalmar län pririteringsinriktning Styrel 1 (5) i I,. Kmmuner h Landsting i Kalmar län Ln l(~~i};;;"' ~._. ",="... _...=.-_~"""" Pririteringsinriktning Styrel- i Kalmar län Nedanstående pririteringsförslag är upprättade utifrån det inriktningsdkument sm MSB tagit fram, "Styrel- inriktning för priritering av elanvändare", Dnr Inriktningarna nedan är framtaget i samråd med sydlänen. Enskilda bjekt sm entrala myndigheter pekat ut finns inte upptagna. Dessa kmmer att hanteras i särskild rdning. Inriktningarna i dkumentet syftar till att vara ett hjälpmedel för kmmunerna när arbetet med priritering mellan e1använadare ska utföras. Lkala variatiner är därför möjliga. Pri 1 Elanvändare sm redan på krt sikt (timmar) har str betydelse för liv h hälsa: Akutsjukhus Hälsentraler/vårdentraler med akutsjukvård. D Serviehus/sjukhemläldrebende/palliativ vård med vård sm är elberende h där liv h hälsa kan äventyras vid avbrtt. D Inrättningar eller lkaler där barn, funktinshindrade h äldre i övrigt vårdas h där vårdtagaren kräver särskild hänsyn, tillsyn h msrg. (OBS! Ej hemsjukvård eller vård inm gruppbende utan särskilda mediinska krav). D Ambulansstatiner (utrykning). Sjukhusaptek (knutna i huvudsak till akutsjukhusen). Brandstatiner, räddningstjänst (utrykning). Plisstatiner (utrykning). Larmperatörer (kpplade till räddningstjänst, hälsa h säkerhet et.). Tele- & IT- verksamhet knuten till begreppet liv h hälsa enl. van. Pstadress Kalmar Besöksadress Malmbrgatan 6 Telefn Telefax E-pst Hemsida

13 Länsstyrelsen Kalmar län Pririteringsinriktning Styrel (5) Kmmunikatinssystem inkl. nder för samband h larmning (Rakel et.) Vattenprduktin h - distributin nödvändig för vidmakthållande av verksamhet vid van relaterad hälsa h sjukvård. (Här är vi medvetna m att det är svårt (hanterligt?) att skilja brt vattenförsörjning av andra delar i ett försörjningssystem, men avsikten är att priritera sådana vattenverk sm försörjer just dessa anläggningar. De pump- h trykstegringsstatiner sm måste strömförsörjas för att åstadkmma detta måste sökas via kolthllunernas TK- se även pri 2). Avlppssystem inkl. pumpstatiner i anslutning till van relaterade anläggningar med pririterad vattenförsörjning (exkl. reningsverk). Utmhusvamingsanläggningar för att effektuera signalen VMA - Viktigt Meddelande till allmänheten i inre beredskapsznen runt kärnkraftverket i Oskarshamn inklusive styrutrustning [entralenheter, fjärrbaser h relästatiner samt i förekmmande fall radilänkförbindelserd. Sluten psykiatrisk vårdanläggning. Pri 2 Elanvändare sm redan på krt sikt (timmar) har str betydelse tör samhällets funktinalitet: Kmmunal, Landstingskmmunal h annan myndighetsledning relaterad till krisledningsfunktiner, samt funktiner nödvändig för upprätthållande av denna inm respektive rganisatin (t.ex. intern IT-servie et.). Drivmedelsförsörjning kpplad till verksamhet för utrykningsrganisatiner (kräver kartläggning av avtal hs resp. aktör). Vattenförsörjning h avlppssystem utöver vad sm nämns i pri 1 (övriga tätbebyggda mråden). Reningsverk. Tele- & IT i övrigt (generellt). Lkalradi (för akut nyhetsinfrmatin). Lkal/reginal TV (för akut nyhetsinfrmatin). Terams sändaranläggningar h infrastruktur nödvändig för dess funktin.

14 Länsstyrelsen Kalmar län Priri teringsinriktning Styrel (5) Pri 3 Elanvändare sm på längre sikt (dagar) har str betydelse för liv h hälsa: Vårdentraler (Landstingskmmun ala sm privata sm är registrerade vårdgivare enligt vårdvalet) [OBS! Ej läkarmttagningar - privata läkare utanför vårdvalet]. Tandläkarmttagningar i anslutning till vårdentralen (akut tandvård), alt. Andra akutkliniker (Flktandvård) [OBS! pririteringen inrymmer inte samtliga tandläkarmttagningar, utan endast sådana sm har en fast akutkaraktär]. Aptek (ej upptagna under pri 1). Kmmunal sialförvaltning h övrig verksamhet med anknytning till sialtjänst inm kmmunal ram. Centralkök (inm kmmuner h landsting samt andra vårdgivare med ansvar för verksamhet inm mråde liv h hälsa). Hemsjukvård h sjukvård sm bedrivs på gruppbenden (inkl. lkaler för gruppbende). Djursjukhus Pri 4 Elanvändare sm på längre sikt (dagar) har str betydelse för samhällets funktinalitet: Drivmedelsförsörjning (utöver vad sm nämns under pri 2). Drivmedelsdepåer. Fjärrvärmeprduktin h - distributin. Tidningsprduktin h - distributin (OBS! även tidningstrykerier, men bara sådana sm är relaterad till infrmatin ur ett samhällsviktigt perspektiv). Transprter (persntrafik - i huvudsak resr till h från arbetet). Transprter (lgistikhantering kpplad till persn- h gdstrafik). Spårbundna transprter (Trafikverkets anläggningar h tågperatörer). Banker & övriga kreditinstitut (ett kntr per bank i mindre kmmun, i övrigt prprtinerligt efter strlek på kmmun - kmmunen avväger). Även bankmater kan pririteras. Livsmedelsaffärer h grssister inkl. slakterier [även mindre gårdsslakterier].

15 Länsstyrelsen Kalmar län Pririteringsinriktning Styrel (5) Försäkringskassans kntr. Sklr (bligatriska) [även funktinen "Värmestugr" kan beaktas]. Daghemsverksamhet. Viktigare kmmunala förvaltningsledningar i övrigt (utöver den sm nämns under pri 2) ex.vis TK, Miljö m.fl. Pstterminaler h pstkntr (bl.a. nödvändiga för trykt nyhetsförmedling h kpplat mt betalningsförmedling). Krematrie- h begravningsverksamhet inkl. kylförvaring. Fängelser h häkten. Pri 5 Elanvändare sm har representerar stra eknmiska värden: Verksamhetsutövare med stra djuranläggningar, B-anläggningar enligt Miljöbalken. Det kan bl. a. vara gris, fjäder eller nöt. Djurparker. D Större hamnar. D I övrigt följande kriterier för urval lkalt: Verksamhet sm i samband med avbruten elleverans kan råka ut för betydande prduktinsbrtfall under längre tid. Verksamhet sm på grund av avbrttet riskerar att tappa väsentlig del av marknad. Anm: Det man generellt kan tänka sig är verksamheter där återställningstiden efter ett elavbrtt är lång (dagar). Här bör man även undersöka vilka åtgärder företaget vidtaget för att minska knsekvenser av ett elavbrtt h även fundera på frivillig förbrukningsreduering. Näringsidkare sm bedriver djurhållning lyder under särskild lagstiftning i detta avseende h har, när det gäller gris- h fjäderfäbesättningar, enlig Djurskyddslagen (1988:534) h Djurskyddsförrdningen med kmpletterande bestämmelser skyldighet att ha egen reservkraft, medan andra frivilligt eller av verksamhetsskäl har anskaffat sådan till djurstallar.

16 Länsstyrelsen Kalmar län,)jy~{)/%4 02/Y. Ir;V Pririteringsinriktning Styrel 5 (5) Då vi enligt planeringsförutsättningarna inte får diskriminera verksamhetsutävare eller annan juridisk eller fysisk persn sm har egen reservkraft ur pririteringshänseende måste även djurhållare (främst gris- h fjäderfåprduenter) kunna anses sm föremål för intlkning i begreppet "stra eknmiska värden", i all synnerhet sm det skulle innebära myket str risk för dessa typer av djurbesättningars liv att stå utan elektriitet under t..m. krtare perider (här måste främst ventilatinsbehv tillgdses). Pri 6 Elanvändare sm har str betydelse för miljön: Industrier med miljöfarlig verksamhet där ett el avbrtt kan innebära allmänfarliga risker (utsläpp av farliga kemikalier eller bildande av giftiga gaser). Reningsverk i små tätrter eller verksamhetsanknutna reningsverk. Anläggningar/srtergårdar där miljöfarligt avfall hanteras h sm har ett strt elberende. Kmmunerna bör rikta särskild uppmärksamhet mt miljöbalkens 2:4- anläggningar inm kmmunen. Pri 7 Pri 8 Elanvändare sm har str betydelse för siala h kulturella värden: Museer eller arkiv där föremål riskerar att förstöras vid avbruten elleverans. Någt exempel i Kalmar län är inte funnet. Elanvändare sm har inte mfattas av pririteringskriterier. Övriga elabnnenter (privata h näringsrelaterade) sm inte mfattas av pririteringsbegrepp (behöver inte förteknas). Inm denna grupp hänförs allmänhetens bende samt små, medelstra h stra företag sm inte upptas med någn pririteringsgrund här van.

StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011

StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011 StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011 1 Slutrapport Styrel i Halland är framtagen av PACE Competence AB på uppdrag av: Falkenbergs kommun, Patrik Annervi Hamlmstads kommun,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

VATTENTÄKTZON, PRIMÄR, SEKUNDÄR SAMT TERTIÄR SKYDDSZON

VATTENTÄKTZON, PRIMÄR, SEKUNDÄR SAMT TERTIÄR SKYDDSZON rep001.dcx 2012-03-29 PM UPPDRAGSNUMMER 1240621 REMISSVERSION 2013-12-13 SWECO ENVIRONMENT AB Swec RISKBEDÖMNING INOM BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE rep001.dcx 2012-03-2914 FÖRORD Föreliggande rapprt utgör

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer