Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden"

Transkript

1 Lars Gerhardssn (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin 2 Organisatinskmmitté 2 Organisatinskmmitténs arbetsmråden ch ansvar 2 Exempel på tävlingsrganisatin 3 Arbetsrdning för tävlingsrganisatin 4 Exempel på arbetsfördelning mellan arrangörsklubbar 4 Ansvarsfördelning Föreningen Har det övergripande ch långsiktiga ansvaret för utveckling ch vidmakthållande av knceptet 10MILA. Utfrmar ch tillhandahåller anvisningar för arrangörer. Utser före det att avtal tecknats mellan Föreningen ch Arrangören, kntaktpersn/-er gentemt Arrangören. Bistår Arrangören avseende såväl tävlingstekniska ch arenamässiga frågr Bistår Arrangören avseende övergripande ch långsiktiga marknads- ch spnsrfrågr, t ex inm ramen för Arrangörens marknadsgrupp mtsv. Tecknar, m möjligt i samråd, ch bistår Arrangören avtal avseende: strbild inkl prduktin, web-tv ch vanlig TV-prduktin, ljudprduktin, elektrniskt stämplingssystem ch psitineringssystem (GPS-tracking), sprt- ch annan försäljning samt stöd, t ex lgistik sv, från Försvarsmakten. Stckhlms OF (StOF) Kntrllerar ch gdkänner tävlingsmråde. Övervakar ch kntrllerar att tävlingen planeras ch genmförs enligt SOFT:s regler ch anvisningar.

2 Lars Gerhardssn (5) Utser, i samråd med SOFT, kart-, ban- ch tävlingskntrllanter så snart arrangören tilldelats arrangemanget. Arrangören Planerar ch genmför tävlingen enligt SOFT:s tävlingsregler ch anvisningar. Utser efter det att avtal tecknats mellan Föreningen ch Arrangören, kntaktpersn/-er gentemt Föreningens tävlingsgrupp. Infrmerar frtlöpande Föreningen m viktiga beslut vilka rör tävlingen. Står för ban- ch tävlingskntrllanternas reseersättningar enligt avtal mellan Föreningen ch Arrangören. Ban- ch tävlingskntrllanter Fungerar sm bllplank/resurs för arrangören samt agerar sm Föreningens förlängda arm. Utför kntrll av ch bistår med stöd under tävlingsförberedelser ch genmförande. Tävlingskntrllanten gdkänner inbjudan, PM samt eventuell prgrambk. Bankntrllanten gdkänner banr ch gafflingar. Organisatin Organisatinskmmitté Redan i samband med de första kntakterna mellan den aspirerande Arrangören ch Föreningen bör en kntaktpersn utses för den inledande dialgen. En rganisatinskmmitté (OK) bör utses tidigt. Föreningen ställer inga krav på kmmitténs rganisatin, tävlingsrganisatin eller inbördes ansvarsförhållanden. Det är däremt en klar fördel m OK struktur i strt följer mtsvarande sm för styrelsen för föreningen Timilakavlen. Härigenm skapas en ökad tydlighet avseende funktiner, planerings- ch genmförandeprcessen, för aktuell Arrangör samt för pågående ch kmmande arrangörer. Likaså underlättas erfarenhetsöverlämning ch funktinsutveckling. Inm styrelsen för föreningen Timilakvalen finns representanter för följande funktiner. Lgistik Tävlingscentrum Banläggning Ljud, ljus ch bild inklusive web-tv IT; hemsida, stämplingssystem, 10MILAs hem- ch prjektsida sv Eknmi Marknad ch spnsrer Press, media ch infrmatin Organisatinskmmitténs arbetsmråden ch ansvar Upprättar en tävlingsrganisatin samt ansvariga för lika arbetsmråden

3 Lars Gerhardssn (5) Upprättar en adresslista på samtliga ansvariga i tävlingsrganisatinen. Ta fram ansvarsbeskrivningar för de lika arbetsmrådena i tävlingsrganisatinen. Upprättar förslag till arbets- ch tidsplaner för förberedelser ch genmförande. Fattar beslut i alla övergripande frågr. Svarar för samrdningen mellan de lika enheterna i tävlingsrganisatinen. Skapar ett system för infrmatin inm tävlingsrganisatinen, exempelvis intranät, e-pst eller liknande. Övervakar att arbets- ch tidsplaner följs. Utarbetar en riskanalys ch en plan för att förebygga risker ch hantera kriser för hela arrangemangets livscykel. Svarar för att arbetsuppgifter sm inte direkt kan hänföras till någn enhet eller ansvarig i tävlingsrganisatinen blir utförd på lämpligt sätt. Svarar för arrangemangets eknmi enligt avtal mellan Arrangören ch Föreningen. Svarar för arrangemangets hemsida under Svarar för arrangemangets infrmatin ch kmmunikatin (annns, inbjudan, startlista, PM, kmpletterande PM, prgrambk, resultat, sträcktider samt distributin av filer för sträcktider mt Winsplits ch vägvalsanalystjänsten Runway eller mtsvarande). Upprättar veckrna före, under ch efter arrangemanget, en kanslifunktin ch löparservice. Delger frtlöpande prtkll, samt annan relevant infrmatin, från rganisatinskmmitténs sammanträden till Föreningens kntaktpersn samt banch tävlingskntrllanter. Upplåter lkal(-er), på eller i anslutning till TC/arenan, till Föreningen för genmförande av ett infrmatins- ch framtidsmöte i dess regi för kmmande arrangörer ch andra intresserade aktörer. Slutavrapprterar dels till SOFT, dels till Föreningen samt avvecklar arrangemanget. Genmför kntinuerlig erfarenhetsöverlämning till kmmande arrangörer inm ramen för Föreningens tävlingsgrupp. Redvisar preliminär eknmisk rapprt i samband med föreningen Höstmöte, september/ktber genmförandeåret. Slutredvisar arrangemanget senast i samband med årsmöte, mars/april året efter genmförandeåret. Exempel på tävlingsrganisatin Tävlingsledare Biträdande tävlingsledare Tävlingskassör Kartritare

4 Lars Gerhardssn (5) Banläggare Dataansvarig Teknikansvarig (TV, Webb, ljud ch ljus) Media- ch infrmatinschef Marknadsansvarig Arenaansvarig Lgistikansvarig Lkal tävlingskntrllant (funktinsleds av tävlingskntrllanten) Lkal kartkntrllant (funktinsleds av bankntrllanten) Arbetsrdning för tävlingsrganisatin Ett exempel på Arbetsrdning för en tävlingsrganisatin, hämtat från 10MILA i Skåne 2009, redvisas i bilaga 12. Exempel på arbetsfördelning mellan arrangörsklubbar 1 Ps. Klubb Före tävling Under tävling Efter tävling 1. Brmma- Vällingby Vindsskyddsplatser inkl tillsyn ch sanitet Utcheckning RÖD Tillsyn Vindskyddsplatser 2. Enskede Kartplck Bygga kartplank Uppsättning kartr Bygga Startplats 3. Söders SOL Banläggning hyrtält 4. Hellas Infrmatin inkl Klagmur Tävlingsexpeditin Packning Lagkuvert Strbildsprduktin 5. Rtebr Kartplck Byggnatin El Datasekretariat Byggnatin Markan 6. Skarpnäck Kartplck Resning Militärtält 7. Skgsluffarna Byggnatin Dusch/Sanitet/Bastu 8. Sundbyberg Skyltning TC Parkering Skyltar Trafik Uppmärkn. husvagnar 9. Tullinge Byggnatin TC Byggnatin El Press/VIP Ceremnier Bevakning Kartplank Sjukvård i skgen Markabemanning Infrmatin inkl Klagmur Tävlingsexpeditin Resultatgivning Strbildsprduktin El (jur) Växlingar ch målfålla Datasekretariat Bemanning Markan Trafikledning Övervakning Dusch/Sanitet/Bastu Ceremnier Trafikdirigering Parkering Växlingar ch målfålla Sjukvård Rivning Kartplank Rivning Kntrller Rivning Markan Rengöring, packning militärtält Rivning/städning Dusch/Sanitet/Bast u Återställning P-ytr TC (jur) El (jur) Press/VIP 10. Tureberg 10MILA-banken Incheckning Start ch 1 Exemplet är hämtat från 10MILA 2005 i Upplands-Br

5 Lars Gerhardssn (5) Ps. Klubb Före tävling Under tävling Efter tävling Skyltning TC Kartplck Uppmärkn. funktält växel 10MILA-banken 11. Älvsjö-Örby Skyltning TC Byggnatin El VIP-verksamhet klubbtält El (jur) Spnsrer, skyltar, inkl byten VIP verksamhet Exempel på arbetsuppgifter för lkal(-a) samarbetspartner(-ers) 1. OK Kartan Banläggning Kntrllbygge Utsättning enheter Byggnatin markan Förläggning hårt underlag Kntrllbevakning Vätska i skgen Viltavdrivning Skallgångsjur Städning Förläggning hårt underlag 2. OK Skgen 10MILA- Sprinten eller liknande arrangemang Rivning kntrller Rivning militärtält Rivning markan Städning Ttalansvar Ttalansvar Ttalansvar

Funktionsbeskrivning 10MILA. Finspång

Funktionsbeskrivning 10MILA. Finspång Arne Andersson Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (66) Bilaga 11 Exempel på funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning 10MILA 2010 Finspång Arne Andersson Lars Gerhardsson 2011-08-01 2 (66) Innehållsförteckning

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kmmunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 29 augusti 2011 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kmmunstyrelsen 2011-08-09 KS 387 Dm 359/2010 Kd 016 Prjekt

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

10MILA Skåne 2009 Slutrapport

10MILA Skåne 2009 Slutrapport 10MILA Skåne 2009 Slutrapport 10MILA Skåne 2009 1 Innehåll Styrelse / Tävlingsorganisation... 4 Styrelse Tävlingsorganisation... 4 Tävlingsledarens rapport Roland Nilsson... 5 Styrelse och Tävlingsorganisation...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer