NU BLICKAR VI FRAMÅT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NU BLICKAR VI FRAMÅT"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu mycket man hinne med. Och det hände hel del unde The Pape Povince fick nya medlemsföetag, ett pa nya medabetae ny styelseodföande. Abetet med egieffektiviseing blev odinaie del vå veksamhet vi födjupade kontaktena med ad samabetspatnes. Vi lånade ut pofessoe, dev innovationspojekt, bjöd in studte, utbildade mycket, mycket me. Samtidigt unda jag om något veksamhetså i The Pape Povince histoia handlat me om blicka famåt. Om det någonsin tidigae vait tydligae vi leve i allt me globalisead konkusuts väld som ställe nya k på oss vå fömåga utvecklas. Jag ä övetygad om vi kan hantea lösa detta på ett ba sätt. Om vi fotsätte abeta tillsammans. Ett fäskt exempel på våt gemsamma abete ä d Vinnväxtansökan vi nyss lämnat in. D handla om ta tillvaa d unika kunskap som finns i unt skogsindustin i vå egion fö skapa ett stakt innovationssystem fö me hållba biobasead samhällsekonomi. Och vi ä som sagt många som gageat oss i abetet. Tillsammans ä ha alltid vait vå styka. Och det ä tillsammans vi blicka famåt. Vd, The Pape Povince 2 3

3 Linda Blomqvist Lindstöm Poj led innovation & utveckling Camilla Pesson Ekonomiansvaig Anna Sminoff Rådg. innovation & utv VD VI JOBBAR PÅ THE PAPER PROVINCE Magnus Pesson Innovationsådgivae Elisabeth Södelund Administatö Robet Rundbeget Patik Kämpe Innovationsådgivae Styelse Cal-Johan Albinsson, StoaEnso Skoghall Andes Bolin, StoaEnso Reseach Las-Göan Envall, ÅF Jan Eikson, Metso Pape Magdala Falcini Js, GLV Pete Hägg, Somas Uno Olsson, Cowi Jan Stid, Anditz Fedik Tuzik, BilleudKosnäs Guvön Odföande Monica Bandelius Poj led kompetsfösöjning

4 INNOVATIONS- & UTVECKLINGSSTÖD Nu ha vi stoa möjlighete utveckla teknik som ge miljövinste nya affäsmöjlighete fö landets massa- pappesbuk. DU KAN INTE MISSLYCKAS OM DU INTE GER UPP Ibland gå det fot, ibland ta det lång tid. Ibland gö man det själv ibland tillsammans med anda. Innovatione kan uppstå på olika sätt. Stödet fån The Pape Povince kan också se väldigt olika ut. Ibland kan det handla om inte släppa taget om ba idé höde vi talas om idé använda mikoalge fö poducea bioolja massa- pappesbuks estpodukte. Sedan dess ha vi jobbat både med hitta intesseade aktöe finansieing utvecklingsabetet, beätta Magnus Pesson, innovationsådgivae på The Pape Povince. Idag leve algpojektet i alla högsta gad. 14 aktöe bilda ett gemsamt konsotium Vinnova bida med fya miljone så det nu kan byggas pilotanläggning vid Bäckhammas buk utanfö Kistinehamn. Föhoppningsvis kan algpojektet äv inspiea anda inom The Pape Povince bolla sina idée med oss, säge Magnus Pesson. Algpojektet ha edan väckt stot intesse i både nationell intenationell media. Patnes i Algpojektet SP Sveiges Tekniska Foskningsinstitut, The Pape Povince, Nodic Pape Bäckhamma, Nynas, Kalstads univesitet, Region Vämland, Head Engineeing, Sveiges Lantbuksunivesitet, Pestop Biopoducts, Chalmes Tekniska Högskola, Simis Alg, Lantmänn Enegi, Kistinehamns kommun Cemta. Öviga aktivitete inom Innovations- & utvecklingstöd Låna pofesso Vacuumvning 6 7

5 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 8 FÖRSTA UPPLAGAN TOG SLUT PÅ NÅGRA VECKOR The Pape Povinces abete med kompetsfågo handla om ad olika sake. Fån öka teknikintesset bland unga till ebjuda kuse utbildninga som gö medlemsföetag kan utveckla sin kompets. Utvecklas kan man också göa gom dela med sig sina kunskape efahete, det ä pecis vad medlemsföetag gö i Så gö vi handbok med goda exempel i kompetsfågo som gs ut unde höst Många medlemsföetag dela samma utmaninga nä det gälle kompetsfösöjning föhoppningsvis kan handbok vaa till hjälp i abetet. Bok innehålle både malla konketa tips, åd exempel passa alla som abeta med kompetsfågo, säge pojektleda Monica Bandelius. Och handbok vait eftefågad åde det inga tvivel om. D fösta tyckta upplagan tog snabbt slut, många ha äv laddat ne pdf-vesion på The Pape Povince hemsida. Vi ha fått mycket positiv espons, både fån HR-chefe anda med pesonalansva. Samtidigt ha bok önt intesse utanfö Vämland. Vi ha edan fått föfågninga fån anda egione komma pata om bok, säge Monica Bandelius. Handbok togs fam The Pape Povince, Compae, Stål & Vekstad The Packaging Aa som tillsammans epestea cika 300 vämländska föetag. Dessutom ha äv Region Vämland Kalstad univesitet deltagit i abetet. Öviga aktivitete inom kompetsfösöjning Chalmesesan KAU-esan Abetsmaknadsdaga Eleve skuggade ingjöe Kompetskatläggning Teknikcollege Statistik om ekyteingsbehovet HKIS e-nspiation 9

6 ODLINGSLANDSKAP. Utan mjölkpoduk mest tion växe landskapet ig våa atika natutype fösvinne med kona, skive Anna-Kain Modin Edman. M jölkpoduktion i Vämlands län ge alla som bo hä fäsk näpoducead mjölk. På köpet få vi ett vacket landskap med änga betesmake som byte skogs dominans. Vi ä många som uppska de öppna makena med sina suande humlo, mångfald blommo intsiva fågelkvitte. En minskad mjölkpoduktion hota tyvä dessa natuväd. Fö äv om vi ä många som uppska dessa öppna gäsmake ä det nog få som skulle dyka upp på slåttegille med lie göa mjölkkonas jobb. Och utveckling gå tyvä åt helt fel håll, både hä i många anda inte uppnå miljömål som ö växe landskapet ig våa De saste tio å ha mängd ett ikt odlingslandskap mest atika natutype fösvinne mjölk som poduceas i Vämlands biologisk mångfald. med kona. län minskat med nästan 32 Det ä glädjande man nu poct. De saste fem å ha fån myndighetshåll lyfte fam tveckling gå åt fel antalet mjölkko i län minskat minskad svsk mjölkhåll i hela landet. En med 24 poct. Länsstyels i poduktion ä ett poblem u femtedel Sveiges öve bekymad ä Vämland miljöpespektiv. Vi kan impotea mjölkpoduktion ha utveckling. I sin utvädeing mjölk m vi kan inte impotea fösvunnit på 25 å. miljökvalitetshu de nationella positiv miljöpåvekan. Biologisk Natuvådsveket ooas mål uppnås i länet konstatea mångfald ett ikt odlingseffektena på d biologiska länsstyels egionala delmål landskap behövs hä, nu i mångfald peka i ny som ö ett ikt odlingslandskap famtid. Däfö behövs det appot på många ate få inte nås. Tots mycket abete som mjölkko i hela Sveige, också svåt öveleva nä stoa aeale gomfös fö bevaa öja hä i Vämland. i ne lagts ha jodbuksmak fam vädefulla miljöe så ä det edan tidigae skogika dela totalt sett fle gåda miljöe Anna-Kain Modin Edman behövs. Sveige. Vaiation som växe ig än som estaueas Miljöexpet, Svsk Mjölk Utan de betande dju kan vi i länet. Utan mjölkpoduktion dela landet. U Jag to det ä stategiskt iktigt om industin famöve budgetea me pga fö själva ta hand om fallet, sa Andes Kihl, utvecklingschef i Ragn-Sells, vid konfes i Kalstad. Omöjligt Han slog också fast stunta vi i hålla koll på det hållbaa miljömässiga inte anpassa vå EKONOMI. Säkehetsjätt Secuitas edovisa vinst föe sk på 640 miljone kono fö tedje kvatalet Det kan jämföas med vinst på 740 miljone kono samma peiod Vinst va i linje med föväntningana. (TT) Husqvana minska med 600 INDUSTRI. Husqvana ska spaa minska pesonal med totalt 600 unde nästa å. Av dem finns nämae hälft i Sveige då fämst i Huskvana. Kostnadsstuktu ä fö hög, säge vd Hans Linnason. (TT) Va fjäde föetagae kvinna ARBETE. Dygt vat fjäde föetag, 27 poct, devs 2010 kvinna, ligt Statistiska ctalbyån. I våd- omsogsbansch leddes föetag kvinna. Va beedda på politikena inom EU vill vaa med bestämma om famtid fö d svska skog, sa Pä Lasson, FOTO: JONNY OHLSSON egionchef i Skogsstyels i Gävle, vid d nationella skogsindustikonfes i Kalstad. veksamhet efte detta leve vi, det vill säga svsk skogsindusti, faligt. Nonchalea vi dessa fågo bli det på sikt omöjligt göa ba affäe. Vid konfes va det flea expete som pesteade tänkbaa famtida lösninga fö d skogsin- dustiella föädling då fämst poduktion kemipodukte. Det hjälpe föga komma med nya bänsl elle kemipodukte eftesom speleglena skemässigt i Sveige ä hindande. Det gå inte fö ett föetag satsa oma belopp på ut- veckling fö sedan efte ett-två å få nya skeegle hängande öve sig. Inom bansch eftelyse vi långsiktiga spelegle då tala vi om å, sa Las Lind, vd i Pestop Bio Poducts. Andes Kihl, utvecklingschef vid Ragn-Sells, vanade fö öveto på vädet fö allt fall som komme fån industin. Det luta åt stat i allt stöe utstäckning välta öve kostnadena på industin. PAPPER Bakom aktivitet ligge The Pape Povince, Stoa Enso Skoghalls Buk läae fån NV-pogammet. Det ä ett samabete som man haft s te å tillbaka som ständigt utvecklas. Syftet med samabetet ä visa på äv fö NV-eleve de kan landa ute hos industin i famtid. I novembe 2011 besökte fya olika ingjöe fån Stoa Enso Reseach, SECO, COI Metso Fibe elevena på NV-pogammet, åskus två. De beättade om sina jobb vafö de valt sina olika jobb utbildninga. Steg två i samabetet ä alla eleve få själva välja vilket föetag/yke de vill komma besöka/ skugga det ske nu idag. Det viktiga i det hä ä elevena själva få vaa med bestämma välja vilka yk vilket föetag de vill åka täffa, säge Maianne Andesson The Pape Povince. The Pape Povinces katläggninga öve kompetsbehovet ha de saste å visat på ett ökande behov ingjöe teknike inom många olika omåd. Jonny Ohlsson I DAG HAR Oal Cae i Kalstad te tandhygiiste, två tandläka VI TRÄFFAR OCKSÅ föetagets två tandläkae mogon nä de hålle på packa bilana. Diana Leveington ha 20 ås efahet som tandläka e ha bland annat jobbat fö Oal Cae med liknande veksamhet på annan ot. Mikael Fem ha sina ötte i Kalstad, ha vait pivandläkae i 20-talet å va med i stat d hä veksamhet. Jag ha alltid vait intessead tandvåd fö specialistguppe. Man bli väldigt positivt bemött patite, anhöiga vådpesonal. De tycke det ä väldigt ba nä vi komme hjälpe till, det undelätta nä de inte behöve åka till klinik, säge Diana Leveington. O O länge N V ia dag vilket också bida till d hä patitgupp växe stadigt. De hä två tandläkana se tygghete n i hemmet undelätta deas abetet västligt. Det bli så mycket lättae fö de bode slippa ge sig iväg, det ä ett oostillstånd fö dem. Fö del kan det ta f lea daga landa efte esa till tandklinik, säge Mikael Fem. Det undelätta ju fö oss också se dem i sin hemmiljö, nä jag exempelvis se någon som ha fått ny potes äte som de ska, säge Diana Leveington. Anhöigföing i Kalstad ha uttyckt oo fö landstinget i Vämland vill begänsa möjlighet till mobil tandvåd i hemmet. Jag to inte det fösvinne. Natuligt vis ä det exta kostnad fö landstinget m det bli samtidigt minde kostnad fö kommun. M fämst ä det de gamla som tjäna på det, säge Mikael Fem. Vi diskutea just nu med landsting et om de villko vi skulle vilja ha. Vi ä inte iktigt fädiga än, säge Andes Danielsson. DESSUTOM LEVER FOLK e två tandskötesko som jobba på fältet. Tandläkana åke ut i team med sköteska, medan hygiistena ä ute på egna uppdag. Vi ha i dag ungefä patite vaje patit få i snitt fem besök pe å. Så vi gomfö ungefä besök pe å. Unde de hä besök ä det viktigaste fö de mobila hetena göa föebyggande abete. M de kan såväl laga som da ut tände ha till med lit bäba öntgkamea med sig. Att till potese ä annan vanlig uppgift. gjuta fome Vi utfö aldig något vi inte klaa, i så fall emitteas patit vidae. Vafö få d hä patitgupp säskilt tandvådsstöd vafö ä det tillgång om de kan få tandvåd i hemmet? Jo, folk med svåae sjukdoma, som älde demta, ha ofta svåt hålla t i munn själv. En del få dessutom medicine som ge säme tandstatu s. 8 febua FÖRETAG D Djusjukhuset stjä nskottsnominead e i samlas fle än 700 MATS ZETTERBERG i Stockholm. Då ska tepöe, politik Sveiges fämsta e epestant tepö koas. stjänskott. Vinna e fån näingslivet Unde kväll koas nas föetag ska ha på Cikus vuxit snabbt på kot äv Åets manlig Entepeu Of The a kvinnliga tid samtidigt Yea. Fö dessa utmäk uppfylla kiteiena Kalstad, tepöe else tävla Annika fö huvud Signal Banbygganasom sikta på bli bäst inom sjukhu Lasson Inge Lindeoth, AB Djusju piset svåd fö dju, i Dalana AB, som Jonas Fibeg Bgt khuset i abeta med signal Svanbeg, banbygge inom Gjuteigatan 6, Kalstad. Tel 18 jänväg i Sveige XXX LM TF JOGP!LM TF FÖRETAG SÖKES! UNDVIK LIKVIDATION / KONKURS JOURNUMMER * Likvidation innebä både lång väntan stoa juistkostnade. Boka din annons på telefon 054-Elmoto Busck IE3 * Ha maknadskis dabbat ditt föetag/bolag? Föetag/bolag övetages fö ekonstuktion. * AB med histoik köpes/säljes * Efana Juiste & Revisoe. Juidik & Vädeing i Sthlm AB Ring: 08/ elle 060/ Maila: 1/2012 Omlindning Lagebyte Isolationsmätninga Vibationsmätninga - Vekningsgad IE3 ligt nya EU-föodning - Flyttbaa fötte stolek BUSCK * Fädiga AB med Moms, F-sk & Bankkonto, äv Lagebolag finnes * Bankefese finnes Sveiges stösta pa ktikbank ARBETSMARKAND D 22 mas aang paktikbank på Kalsta eas Sveiges stösta d CCC. Målsättninge abetslösa ungdo n ä locka ma 500 föetag ae till gigantisk dejting. Allt i syfte speed skapa paktik platse som bädda vämländska jobb. fö nya Swedbank, Region Vämland Abets medling samab eta om aangemang föet. Vi kan pumpa, växla elmotoe Kontakta oss vid... Fösäljning Vill du nå besl utsfa Sevice ttae i det vämländska Rådgivnin g näingslivet? Spa egi pga! m BUSCK R Vi flytta dit jobb finns NomiFöe neatag i samabete! REKLAMFILM PR PRINT RADIO NYTÄNKARE DIGITALA Skanska bygge konto i Noge Fle måste sluta på Danske Bank s Biologisk mångfald kan inte impotea i Fiskahed anlades D fösta såg föeställa i sin vildaste fantasi kunde man inte s vi poduceade sig dags sågvek än 90 poct svike, va me kvalitet kubikmete ed 120 anställda ä Fiskah Med expot. på gick om industiföetag. Dessut Malung-Säls stösta illfäll både i skogsnäa abetst geea vi flea se vi alltid. På Fiskahed Vämland Dalana het håt fö lyfta veksam famåt abeta åvaa. sig högklas behöve vi me ytteligae. Däfö dig. säljtanka, hö Det spanska föslaget Hu se det ut hos ett konsultföetag egtlig? Foskningscte ä det baa massa povö mikoskåp? Det undesöke eleve fån Sundsta-Älvkulle gymnasiets natuvetskapliga pogam åskus två i Kalstad just nu. REPORTAGE Inom sjukvåd ä hembesök ing ny föeteelse. Det ä d däemot inom tandvåd. I alla fall i Kalstad, dä d baa ha ett pa å på nack. Det ä helle inte alla som kan använda d hä möjlighet. Tandvådsstöd föändades 1999 man inföde något som kallas säskilt tandvåds stöd. Det innebä pesone med omfande behov våd, exempelvis älde med dems, numea ha ätt få kostnadsfi munhälsobedömning tandvåd i hemmet. Patit betala sedan det som annan sjukvåd, m då kävs ett intyg fån landstinget. Det ä fö ge d hä gupp människo tandvåd i hemmet som föetaget Oal Cae sedan 2010 åke unt i länet. Deas lokalkonto ligge på Jänvägsgatan i Kalstad, med Andes Danielsson som chef. Vi ikta in oss fämst på säskilda bod äldebod. Patitena finns i alla kommune utom Tosby vi se behovet antalet patite öka kontinueligt. sso Att ge d hä patitgupp tandvåd hemma handla fämst om de ska känna sig tyggae i bekant miljö. Om gt demt få åka till klinik dä de inte känne ig sig, påvekas d peson kaftigt negativt. Det ä inte alltid de öppna munn m de känne sig tyggae i sin hemmam fö oss helle iljö, säge Andes Danielsson. Åklagae ge sig in i Teliautedning DEBATT. Mjölk flea, Vi behöve bli ännu skogana. i både vid såg Då Skog ä hetae än någonsin. Snat sagt alla se skog som del i sin lösning. Det sa Pä Lasson, egionchef i Skogsstyels i Gävle, vid The Pape Povince, TPP:s, nationella skogsindustikonfes i Kalstad. Att ebjuda tandvåd i hemmet ä ny veksamhet i Vämland. Föetaget Oal Cae etableade sig fö 1,5 å sedan i Kalstad ha unde sin elativt kota exists sett växande eftefågan. I dag ha de patite i nästan alla länets kommune. Minde eklam i svska medie S Skog hetae än någonsin gantisk uppdelning det skogsindustiella Euopa. Fabikena som tillveka det som falle fån skog ska ligga vid Medelhet skog i no skall användas fö fitidsändamål, tuism liknande. Jag skulle inte to våa svska politike gilla det föslaget. Inom EU finns det fle lite me seiösa föslag, bland annat Euopeiska skogskonvtet EU:s göna bok om skogsskyddet. Räkna med Euopas politike på olika sätt vill vaa med bestämma om famtid fö d svska skog, sa Pä Lasson, i sin mycket intessanta omväldsanalys. Eleve skugga ingjöe FOTO: SCANPIX KARLSTAD. Alltfle gö anspåk på det göna guldet Vi kan också se hu skogspolitik i allt höge gad ifågasätts. Detta ha innebuit alltfle politike hö sig till Skogsstyels vill diskutea fågona på d synnelig heta agdan. Alltfle ma metodena inom skogsbuket måste ses öve. Bland annat handla det om vekningsmetode miljöhänsyn. D deb öka i intsitet. Det anda som diskuteas ä vad vi långsiktigt ska använda skog till? Då handla det om egi, mat, nya kemiska podukte mycket annat. Osett vi vill det elle inte måste vi ta itu med detta se vilka väd skog kan ge långsiktigt. Kanske pioitea satsningana fö bästa väde bästa sysselsättning. Ä det baa massa povö på ett foskningscte? Det ska eleve fån Sundsta-Älvkulle gymnasiets natuvetskapliga pogam ta eda på. Nevs vill bygga vanliga bila ock- O ch så va det d dä lockan halv åtta i mose bussesan. D med böjade buss med Chalmesstudte minska antalet anställda med föe detta blivande ingjöe till iseat nya spaåtgäde hävdes pesone unde fån Götebog Saab-ingjöe som elle dieselmoto. bsinså, medulla som banpå väg gö 9 3, stoppet. Akti steg 11,1 poct. Det ä dubbelt så många böjade i Götebog tidigae idag. handla det om Saab Och då Kalstad. steg i Tollhättan fö som (TT) man ett stopp k tidigae sagt. Samtidigt Nä du läse detta fädas esä många betaktade Reklammaknad bil sompå MEDIA. snittföett gäng efana sloggom The Pape Povince släppa kvatalsvinst ena nä Saabfabik på fädigtillvekad ha fått det tuffae. Maknad ingjöe som tidigae abetatkon(tt-ritzau) land med kota nedslag hos någa väntningana. unde efte poct stängde Tollhättan isaab. minskade med 4,6 M me om det lite sae. våa medlemsföetag, medpå det gå göa exempel jämföt inspieande (TT) ahea kvatalet, kus. tedje ä två detpositiva Utmaning uppskad möjlighet visa Chalmesesan ARKIV kalla vi det HANSON/NT ANDERS Paktikbank skive Maia Dagspess 2011.Hollande. näingsliv, kompett abetskaft va upp de möjlighete som finns i egions samma peiod lefö Vämlandsom som gö gottåklaga mycket TELEKOM. anhuvudskälet till The Pape egion. Och det fungea. Det föloade 15 poct sina Samtidigt finns det del de utedning om misstänkt ä eftefågan på (TT) Povince bildades Sju Alla stöstnonsintäkte vet vi eftesom vi aangeat eso unde kvatalet. pocesse som utvecklats, dysta siffo som mana till med Telia ska i me än tio å. Flea Skanska i samband de slag, följt alla mutbott BYGGSEKTORN. föetag insåg de hade samma dna ingjöe som medabeleveeas elle sevas eftetanke. Befolkningsmängd Noge. investeing i Uzbemed oss tidigae ha behov locka ingjöe pocessopeatöe, CNCSoneas de somi est bygga ett konto i Beg något medlemsföesas handelsstoppades tae på i Vämland sjunke samtidigt som FLYGET. miljone anda ykesguppe till Vämland till Vämland abeta opeatöe, svetsae, mekanike påveka äv d flyttat ä vät 440 vill Povince. Kontaktet het ä stöe i The Pape OMX tagkistan ungdomsabetslös sin på gund gå, ifö stäka behållanasdaq ligt ha något våa medlems montöe. odeinidagi hos ä som föetaget i inkludeas ställ utedning kono jakt på kompets flygbola- M än på många anda gemmedom medieuppgifte konkuskaft. föetag. skive fåga som man löse fö fjäde kvatalet, Nä DN nylig beställt. gångsammanlandet. Efte inte de abeta Bank situation. det vi kalla T. Danske tu ä imma kafte böjade finansiella samma gets Paktikbank BANKVÄSENDE ständig ska bli all- om bland e. (TT) alla. Det ä affä ställde bolaget i ett pessmeddeland behov väl ska hu abetslöshet locka pottiella pelimi- gång fösyftet äen med föetags både tillkännagett Chalmesesan ä två positiva SAS dä våa da åt svångemm utan slut. se ut Sveiges kommune (TT) kampsidigt belyst.kamp Vämland med de utbildninga som unga medabetae kvatalet inspieande exempel på det tedje vinst fötill konkuea nä minde än fya inte medlemsföetag åtefanns hos finns på univesitets-, utveckla kompets gå göa mycket som gö gott med anda föetag oganisämländska kommune bland YH- gymnasiivå i befintlig pesonal på ett bätte fö Vämland egions tione i anda egione lände. de sju som ha högst ungdoms me kostnadseffektivt sätt. egion. Att Kalstads univenäingsliv. Att det gå agea fö Nä vi föa höst undesökte abetslöshet. Det ä natuligtvis Dygt tio å sae vet vi sitet, Kalstads Teknikcte säka famtida kompetse våa hos et ekyteingsbehov inte ba. abetet g esultat. Nya kompe anda utbildningsanodnae abetskaft. Om vi kan, vill medlemsföetag stod det klat Det vämländska näingslivet tta medabetae bidog till lyckas hålla söktycket uppe ä våga. Och det gö vi! Elle hu? eftefågan på kvalificead stå alltså infö två stoa utmafamgångana fö d vämländjätteviktigt fö våa medlemsabetskaft komme vaa ninga, dels locka kompets ska pappes- massaindustin föetags möjlighete hitta fots sto de kommande å. till Vämland, dels behålla fotse. Än idag använde i stot d kompets man eftefåga Vd, The Pape Povince Det föklaas bland annat pottiella medabetae i sett alla pappes- massabuk i famtid. kommande psionsgånga. untom i väld teknik elle SAS stoppades på bös steg Dollan (+0,01) BILINDUSTRIN. Elbilsföetaget K Euon ( 0,03) i de etiska eglena hos Telia Sonea, Tele 2 Telo, visa appot om mobilopeatöenas uppföandekode fån Fai Tade Cte. Opeatö 3 sakna helt tet. HQ (TT) egion. Och just idag se vi två konketa exempel på sådana aktivitete. På Johan Engstöms Swedbanks initiativ anodnas idag Sveiges stösta paktikbank to CCC. En utmäkt på Kalstad Bige Pettesson iik växa. fö det vämländska handeln i Åjäng kanmöjlighet visa vaanda näingslivet JENS MAGNUSSON FOTO: egions unga vi to på famtid fö abetssökande ungdoma få upp ögon fö de behövs i egion. TELEKOM. Det åde stoa biste UNGDOMAR. En utmäkt möjlighet fö det vämländska näingslivet visa vaanda egions unga vi to på famtid, skive. Mobilopeatö sakna etiska egle Saab 9 3 kan åteuppstå Sedan ska man inte stia sig ett gepp om ctum som helhet, blind på konkus på Töcksligt Bige Pettesson iik. fos. D finns ju uppbalig Jag ha inte ett ba sva på hu, inte om man titta på siffona. m stat voe samla alla Bige Pettesson iik to kafte som finns analysea då handeln kan lyfta i Åjäng m famtid fö utöna vad som kävs man våga satsa. kävs fö tjäna me pga. Jag En del gö ätt, del gö fel to man måste sätta sig ne det beo kanske inte på nåse flea å famöve. got annat än d egna affäsidén. på tillvaa ta Vi måste läa oss Ta vaa på Noge in de stoa pgana som komme De som öveleve få allt tuffae fån Noge. utmaninga. Fö möta konkupå s kävs man fokusea till Js Magnusson vao som inte gå få tag på västligt billigae pise på nä- Vi kan, vi vill vi våga! Önska helhetsgepp Totalt omsätte handeln i Åjängs ctum dygt halv miljad vaje å. Bige Pettesson iik fö konstatea dock det finns Mellan så steg ommycket tomma lokale. sättning i Åjängs ctum med Det ä fantastiskt oligt på 17 poct. Statistik bygge det omsätts halv miljad m postnumme med näingsidkae säändå slå veksamhete ig, i Åjäng, vilket innebä daka han. ge som Öveskottsbolaget SysFöetag komme gå han tembolaget inte äknas in. de sakna ett långsiktigt tänk bland Titta man på siffona fö 2010 ett som etablea sig. Fö skapa 2011 så ha handeln ökat med ta me aktivt Åjäng måste man ytteligae 16 poct, säge Bige etiska egle. (TT) SSU:s odföande Gabiel ikstöm Rottneos M Pettesson iik vid Åjängs cn. DEBATT. Paktikbank tumoganisatio Handeln i Åjängs ctum spåddes snabb död i samband med det fösta köpctet öppnade i Töcksfos. M sedan dess ha omsättning baa ökat. Kolumnist Johanne Hildebandt i Svska Dagbladet Stockholmsbös Tyggae tandvåd hemmfaöiefå tatö glje kann låna pofe Miljöpatiets föe detta spåkö Maia ettestand twitta om hu mycket hon tycke om biokaftväme. (TT) , 6,69 k Secuitas vinst 640 miljone bandmän. Jag kunde tänka med kaftvämevek. :-) Inte nog med estauangbansch edan ha fått omfande subvtione fån egeing, nu ställe de också k sänkta ungdomslöne. Det ä djupt ohedeligt. vi ha Fösvasmakt anses nästan lite suspekt, ja tills d dag soldatena veklig behövs så klat. e Handeln öka m det kan bli bätt Deb, Box 28, Kalstad, Telefon: (kl ), fax: , E-post: NOTERAT. 31 Välkomm med debatikla begänsa dig till Tidning. Skiv helst på dato högst omking teck. i våt spidningsinlägg som skickats till anda tidninga nomalt sett inte. ctum omådeipubliceas n, ÅRJÄNG. En halv miljad omsätts Skicka dina åsikte till: Nya emlands-tidninge utvecklats unde sae å Våt föetag ha abete du komme i ditt mycket positivt ta utveckdelta i d fotsat e få möjlighet ditt div komm emang gag ling. Ditt m på vå skillnad. Välkom göa tom dessu Osett man tala med föetag i Umeå, Luleå, Kalstad, Hagfos TITTRAT. CITERAT. KLIPPT. DEBATTERA. Alla jaga ingjöe INKÖPARE som ä abetslösa. 10 Opinion R NIKE PRODUKTIONSTEK Uddeholm ha aspiantutbildning ledaskapsskola som inte så många känne till. Billeud ha utvecklingsplan fö kvinno Stoa Enso, Skoghalls buk, ha ehabiliteingsveksamhet som man nått famgång med. Man kan säga bok innepå hålle mängd goda exempel säge pojektleda lyckas med sin kompetsfösöjning, ska vad som ske i skilda föetag föetag hu om OHLSSON JONNY handbok FOTO: Nu finns det fö vd i The Pape povince. hu man samveka egionalt Monica Bandelius, med kompetsanpassning till nå famgång flytta, i våt jobb åt maka/make, nästan alla ef- födela det finns behålla kompets, fösöjning. elle Oslo så jaga2012 föändinga, NT Tosdag 22 mas a- fall, till Vämland. te ingjöe. Det finns inga anpassa kompets ekytea Jonny Ohlsson betslösa ingjöe i Vämland. kompets. i Viktiga snitt Däfö måste vi i Vämland, som I bok pestea flea välwt.se Bok ta upp samvekan mellan föetag hu KALENDER. En del vill ha så många anda län, vaa ute fö odna kända vämländska de föetag, samvekan väggkalda med halvnakna FÖRSVARET. Det faktum maknadsföa föetag till Nya emlandsmig vi nu: Aspiantutbildning delninga., vd i The Pape povince, säge det hä med matchning föetags behov tillgång på just d typ abetskaft i Vämland ofta inte de fungea. Med anda od ä inte som eftefågas samma människo 8,54 k NOTERAT. d in i bild. jektet. Klusts samabetsoga n, Kom-Inn, ha lagt ned hundatustals kono på bok, m fö så ä d också iktig bibel föetagsledninga pesonal- EN OSS VORE ATT ING DET SÄMSTA FÖR YTTJA DEN OCH VILL UTN RÄCKER UPP HAN E AND VÅRT ERBJUD de daglig abeta med kompetsfågona. Dä komme fågo som medabetasamtal inte minst jämställdhet mångfal- innovationskaft. n le Vi to at besöke som de till nya tanka utvidae föetag vill till exem Utlåning pofesso veckla. Det kan heane ä del veksam handla om dokto t pel som pojek t på Tillväxtkontoet de, exjobb elle tilldive unive Povince med Pape tillsammans Blomsammans med Fakultet sitetet, säge Linda tfö teknik- natuve qvist. univesi väl ut skap på Kalstads Falle det hä e ä utdet finansiä Öviga till tet. bida det Vämte Tillväxtveket, Region ig vecklas nya poduk både a- Gums INNOVATION Egtl land samt Foshag tjänste. Det stäke medfunnits ha möjlighet Hammaö Kalstad egion våa gom Maia edan tidigae kommun. lemsföetag, säge som fått Tillväxtkontoet de, vd på the Pape ha Hollan sitetet Magslivet, säge plats på unive kun- i näing so i Povince. pappesindustin Lestelius, pofes ation nus som på Kalstads fösta nat söka infom knik DET ÄR kemite ET PROJEKT te. samvekansmöjlighe sitet. ats på det hä sätabetat Unive tiotalet utfom Po Vi ha mest Han ä tet på the Pape föetag med de stoa soe som nu stå vince ä d stösta faan bida till pofes det hä kan medlemsföetags nu medlemsföetag till mel det nde det handla at minska stån n. många föfoga - inte ta chanse fö oss om banschspeci lan akademin Det sämsta medlems- fämst upp som egi, våa minde äcke omåd s, ing fika voe viktigt Magnus Lesteliu utnyttja föetag. Det ä lånepofessoena kemiteknik. FOTO: LINN MALMÉN hand vill e flankea h bli miljö säge ist Maia Holland eftesom bansc itet. F v Linda Blomqv våt ebjudande, apsinnik på Kalstads unives EN pofesso kosme me kunsk pofesso i kemitek. Blom- ATT LÅNA vaa ing det hela tsiv, säge Linda bode ingt et ta Intess tledae föetag qvist som ä pojek m pofesson böja med ce stot efteso på Pape Povince. visat täffa Pape Povin dsfi fö det ä helt kostna föetaget. Efahet ha gå igom behov lteande föetag man önska. konsu inte s böte om de minde an- vilk hjälp Det ä känne sig me fämmiska Däefte få föetaget be- man inte lämna tillbaka elle akadem so, d de fö honom i tid... sök pofes Kal- hne elle fån AF JOCHNICK väld. annan CECILIA det någon Fö oss handla univesitet med visa vi stads kompets. På Pahä dels om g esus lämpli ce hoppas man inte bat ä, pe Povin fö de stöe föetag besök lede till fottill asydda dels om bida kontakte som stäveantö fö skädd tillämpas sa Inission ä totalle ancevå foskning medlemsföetags logistiktjänste inom nytta ute ke tillveknings- komme till n ä stategisk FAK TA Bok beskive hu man kan samveka egionalt fö säka sin kompetsfösöjning. Samtidigt skilda d näingslivets övelevnad i ett peifet skogslän, säge Monica Bandelius, The Pape povince, ansvaig fö bokpo- 11,7% Politikena i Euopa ha också ett gott öga till det svska göna guldet. Nä Pä Lasson fö tid sedan täffade spansk EU-palamtaike pesteade han ett föslag. Han ville göa gi- sso Låna hem pofe i Munkfos söke Osett man tala med föetag i Umeå, Luleå, Kalstad, Hagfos elle Oslo så jaga nästan alla efte ingjöe. Sunt i Sunne MANAGER KEY ACCOUNT EFTERFRÅGAN Kompetsfösöjning ä de viktigaste fågona fö föetag. Däfö ha de vämländska klust The Pape povince, Compae, Stål & vekstad The Packaging aa tagit fam handbok, Så gö vi, som beskive hu man ska jobba fö nå famgång med kompetsfösöjning. Sunne komfö maknadsföa n ska samabeta fö ändamålet. t på te å anslås livet Sunne kommu k NÄRINGSLIV Näings s föeslå kono födela Fyksdals spaban Ola Evsson, vd t, mun kommunstyel Petun, vd på Spa, k ha också bidagi nställts Andes n. Fyksdals spaban kommu Föslaget ha samma Sunne, ist, tillväxtstateg et. Anna Blomqu kompets fö till det teåiga pojekt ska samla ekonomiska esuse ä beviljat Sunt, m med namnet föetag. e besöka, Tank ä plfo fö bode 21 n som aktiv lyfta fam kommu Till vå anläggning göa ätt sake Ny bok om kompetsfösöjning 3/2012 AD SERVICEVERKST Abete & Ekonomi KARLSTAD. Ska hjälpa föetag föetag I dialog med s Noge i vå egion peka vi behöve ut som ett land med. bekanta oss me Inissio ad industielektonik. onomisk efte totalek patne som stäva leveantöe kedjan, fån våa effektivitet i hela bestå Inission koncen till kunds kund. lokaliseade i Stocknhete tionse fya poduk med Munkfos Tallinn holm, Götebog, MSEK. som uppgå till 260 total omsättning Vd, The Pape Povince Onsdag 31 oktobe 2012 NT 34 J vid Ett tiotal pofessoe finns Kalstads Univesitet föetag nu fö hemlån fö som vill ha hjälp med inkla. hitta nya infallsv e Så hoppas Pape Povinc g ska medlemsföeta tillväxtfå upp ögon fö innomöjlighete gom vation. T ots satsning befinne sig på planeingsstadiet gillas d edan Vinnova som i bedömning säge satsning ha pottial skapa gom konkuskaft egional fönyelse gänsöveskidande samvekan mellan ett taditionellt industiellt stykeomåde famväxande fönyelse inställning ä Det näingslivet. som jag natuligtvis dela. Samtidigt ä jag övetygad om dna fönyelse lede till nya möjlighete fö skogsindustin fö Vämland. N s snabba PAPPER e euo i Kina, väld det tillsammans med buk fö 1,6 miljad. Satsning gös föpackningsmaknad t Guangxi Foesty Goup som komme bolage kinesiska statliga föetaget ska betjäna t. Det gemsamma atong anda äga 15 poc vätskek fö d e makna d snabbt växand ongslag. tkat konsum högkvalitativa P sig i Kalstad. tin i Vämland med Tänk om skogsindus det högtät leveea omnejd kunde ta gå skogsåvaa som sta föädlingsväde anisation The Pape eog Klust uppnå. ndes ambiholla a Mai vd, Povince nya ska ge ätt nce Povi Pape tion ä The gom annat bland, detta föutsättninga fö ial. biobaseade mate nya pojekt king a o satsa iatkin StoaStoaEns massa- katong Enso bygge ett intege st växande V Det innebä vi ska ta tillvaa d unika kunskap som edan finns unt skogsindustin i Vämland samtidigt tillföa nya sätt abeta. Bland annat gom ett me gänsöveskidande abete med Ctum fö tjänstefoskning (CTF) vid Kalstads univesitet SP Sveiges Tekniska Foskningsinstitut som nylig etableade va ett besök fån Ett annat exempel d noska egeinnämae vaanda Innovation Noge, investea e fö innovation t glädje, va gs fämsta vektyg det ha hela samhälle industi föetag. utveckling nosk omdömet. sant bekanta s växtkaf t ä Det va högintes Vämlandsegion inbegipe anda ska delvis gå in i med aktö som sig viktig m abetet odet. sti. I dialog Hollande vid teknologie än skogsindu pekas Noge ny fas med Maia nskaft vill vå egion med föetag i Fö stäka innovatio oss box. Det handbehöve bekanta ut som ett land vi hon titta me utanfö fotsätta på d om baa med. me la inte växa inom skogsininslagna väg, Öes dilemma n Dalsland, Hollande ETT AV MARIA dustin i Vämland des till The Pape ska också bevaka nä hon ekytea s. bo. Maia Hollande definiea gänse. ikets famgång Povince va hu samabet utanfö utvidga beinte baa i pga. Bakom intesset Famgång mättes famgångsik EU-pga. Vinnova, Om vi kan bediva vakning ligge täffa anda myndighete dä innovatö vi Tillväxtveket matchmaking ett föetag ha ekonomiskt stöd investeae elle ha som k fö ska öka gom lyckats, säge hon ge fle exempel. onskaft innovati till tubin låg på euopeisk nivå. Nu öka konkuett gammalt patt i kaftvämevek. klustesa mabet e. mellan egi bete fick Maia i ett akiv hos Metso ya Nya kontakte åvaan ytteliga Exempel på EU-sama då hon kon- samlade damm isk- s om visste vad man skulle efaa ione ä högintfoskae, industi, som föetaget inte Klusteoganisat Hollande nylig inom Povince inom Pape småföetag The ldninga ett fanskt kapitaliste. M gom idag. Klustebi medlemsinom kot göa stakae taktades knytas. essanta näinga ä fick ipab, ett annat tepöe ska ingsbansch som ä olika egione fö ut- fösog fiståde föpackn pattet lyckades Och Maia Hollande kontoet i Kalstad nsmässig t sett än föetag, nys om efte konkue tillväxt. besöke med The Pape Pov- fövekliga det. Idag ha det blivit sticka ut hakan ge ekonomi sk byta efahete inte ädd fö Det som vd aktöe Fansmä nn ä väl kanske på post som sik egilösning. Pape Povince inces medlemsföetag. baa fya månade The Och The inga famgång fö ha blivit ätt idag då Fö två å sedan nätveksk lustet egna foskningsanläggn e. va lönlöst stakae än fletalet. fö det beömda till ett ha usat i höjd. c gom ett samabet The Pape Povince pisena på egi Pape Povince. ogani- vill växa sepae- utsågs va MIKAEL HEDLUND Det på ba kluste. Våa buk ä edan y y- välds bästa gecluste Obsevato ETET VIDGAS leveea skäddas OM SAMARB sation Euopean vis a skogsåvaa M -nätve. natuligt det Povince ändamål ä olika som se The Pape - neea affäe dda podukte till na stå infö håt våa medlemsföetag ket, med bas i Vämland, på väldska positivt. EU-lände det voe oligt om. Saming bli bäst alla famgångsika tyck måste hjälpa vaanda tan. Så gott som ta tät i bioaffine ökad hade göa me föetag lede till öve två tus, abetet mellan kluste i Euopa, på sepaea åvaan till nya ena. Hä fanns säge hon. nskaft som lede ganskats obsevatö d än någon annan, fan- konkue podukte. Ökad fösäljnbilkluste i Tyskland föbättade fäll, smula staka KAN VARA e. The Pape Povince ing ge tillväxt fle abetstill UPPFATTNINGEN inom ska vinklust sätt föt. aliste tligt tadition Hollande utomod säge Maia kontovesiell då å- hade på ett et, offtliga aktöe bokstlig sett föetag, univesit pappesindustin ba som fönyelse vaa gå upp i ök FOTO: ANDERS HANSON/NT ARKIV ämland ha stolt tadition nä det gälle pappes- massaindustin. Bansch betyde mycket fö samhällsekonomin de alla medlemma. flesta buk unt om i väld Vi ä nämae hunda föetag teknik innovatioanvände som tillsammans med bland ne som sett dags ljus i vå annat Kalstads univesitet egion. M det betyde inte Region Vämland kan vi kan slå oss till o. Tvätom, i vill bida till foskning alltme globalisead konkuinnovatione i ännu stöe suts väld måste vi i ännu utstäckning bli podukte höge gad da nytta tjänste som nå maknad. kombinea banschs Det handla om använda de egions styko, till exempel: kunskape d innovations Kunskap om skogsåvaan pottial som finns i egion Kunskap om tjänsteinnopå ett bätte sätt fö stäka de vation vämländska föetags konku En bed föetagsstuktu s- aktionskaft. inom olika bansche Fö sanning ä innodet hä ta vi fasta på i ny vationsklimatet i Vämland satsning inom bioomådet, något kan bli bätte. Nylig gjode som alltså ligge helt i linje med EU-kommission mätning egeings fosknings- innovationskaft i 190 euopeä innovationspoposition. Målet iska egione. Sveige placeade skapa ett innovationssystem sig visselig i topp fem fö me hållba biobasead svska egione fick högsta samhällsekonomi gom betyg, m Vämland va tyvä föbätta föutsättningana inte dem. I dag klassas vå kommesialisea utveckla egion som måttligt innovativ, nya podukte tjänste det måste vi natuligtvis ända som komplettea dags på uppgift som The Pape skogsindusti. Povince ta på stösta allva. skogsindustin. Pape Povinc ska ta ledatöja det gälle pappes- massavämland ha stolt tadition nä fö samhällsekonomin de alla industin. Bansch betyde mycket teknik innovatione som sett flesta buk unt om i väld använde Hollande. dags ljus i vå egion, skive Maia +7,5% fö bäckliga ekonomiska utsikte d nämaste tid. OMXS-index i Stockholm slutade på 328,9, ne 1,4 poct. D da vinna stobolag va Secuitas som g delåsappot med goda maginale. Akti steg med 6,1 poct. (TT) lagning, musik. 16 å på KARRIÄR Ha abetat Böjade som Eicsson/ Tieto. sedan delnteknikinfomatö, shet ingschef fö utveckling de saste 11 å. The Pape MÅL Att bida till utvecklings- Povince bli alla innevånae tillväxtegion dä inse vädet ä stolta öve 1,4% med öve poct på onsdag efte föst ha öppnat uppåt efte Baack Obamas sege i det ameikanska valet. Utveckling va helt i linje med de ledande bösena i Euopa stydes fämst fönyad oo fö ekonomin i Euopa, sedan EU vanat FRITIDSINTRESSEN Kalstad 2 ban, Simon 11 FAMILJ Man 8 å. å Rebecka Dju, mat- idigae i höst pesteades egeing ny fosknings- innovationspoposition. Hä föeslås bland annat foskningsanslag ska ökas med fya miljade kono fam till Det ä natuligtvis ba, äv om man kunde önska Kalstads univesitet fick stöe del kakan. Samtidigt finns det ett pa punkte i poposition som glädje oss på The Pape Povince exta mycket. Jag tänke dels på satsning på foskning om skogsåvaa biomassa, ett te omåd som egeing ma ha säskild betydelse fö näingsliv samhälle. M också på Vinnova få ökade esuse fö öka samabetet mellan näingsliv, akademi d offtliga sekton. Det hä ä ba fö The Pape Povince våa psykologi systemvetskap, föetagseknomi. ca 1 mil utanfö BOR På landet behöve å åets sista kommundelas fullmäktige (kf) ökat komme det med stösta med elevansannolikhet klubbas tal, skall fö nedläggning de inte bygdeskolona i Östevallskog ha någon kommundå Blomskog, läae? styels, med esevation Ba fån Folkpatiet, östade fö ns godkänna i alla högsta gad Åjängs ökade undemåligt gjod konsekvskommunvap estide analys nedläggning dessa ha baa två skolo. Ledande ctekonstateats, inte vädeats patiste ej patitog övehuvudtaget. modeat såg till detta blev Behovet säkilt stöd ä möjligt, i tätt samabete med Föankingspocesutett. inte Socialdemokatena. s skall bestå föäldamöte Nä ädet behandlades i efte beslutet ä taget det saste KF, d 24 novembe finns många ytteligae biste. skickades ädet till Ban Som tack fö Buns bespautbildningsnämnd (Bun) på deas ama ne med das inga åteemiss fö kompletteing lika mycket, undeskottet bli beslutsundelaget med k lika stot elle stöe, så det bli på odtlig konsekvsinget öve till våa ban. De analys. Syftet med analyss komme få sin undevisning, kiteie va i gund goda. i baacke, föhoppningsvis Bl a skulle nettobespaing pedagoge, efte de est 1,5 edovisas. Kostnade fö ökade timme kel väg i buss, med tanspote, befintliga lokale bitta föälda hemma som nya lokale beäknas. inte fick vaa med i beslutet. Invteing klasstoleka behovet säskilt stöd skulle å detta bistfälliga estid utedas. Beäkning undelag komme nu KF viktigast allt, beskivning fa ett göande nödvändig föankingspocess beslut lagom till med beöda föälda/eleve/ juluppehållet. Vi läae skulle göas. ansvaiga politike, hoppas dna Nu visa det sig som utan spaa någa pga analys godkändes, med kan byta vallöft, få esevation fån FP, i Bun edan fidfull jul, fö det komme inte Resultatet novembe! 22 de beöda få, nä det nu analys visa sig vaa unde detta i slutänd baa visa all kitik, i flea fall ofullständig, va ett pestigebeslut ing felaktig bat ett sätt fö bespaing. Nästa å planeas de som vill lägga ne skolona ytteligae nedläggning två föa beöda pate bakom bygdeskolo, två till ået däpå. ljuset. Dämed ha lit m ack Detta ä lit del det vi så viktig del Socialdemoställe oss mycket kitiska till: katenas valpogam blivit Med kel matematik kan sanning. man visa det fö kommun Vi vill baa säja till våa väljae inte komme spaa någa vi fotsätte kämpa med alla pga alls, däemot spaa Bun medel fö skolona ska pesonal upp säga gom bevaas, äv om vi kämpa i kostnade fö befintliga motvind, som vi lovade i valet. lokale flyttas till annan nämnd! Keativt! fö styels fö Man äkna med bat Nya Modeatena i Åjäng pedagog behöve flyttas med Anna Mobeg till espektive ny skola, m Vice odföande de mottagande klasse som Pape ARBETE vd, The ÅLDER 48 kuse i UTBILDNING Enstaka 12 på Stoa Utedning blufföetag FÖRETAG Skeveket i Kistiansta d ha betalningssäkat nästan fem miljone kono hos två numea vecklade föetag i Malmö som uteds fö bluffaktuo. Pgana ska gå till mevädessk abetsgivagifte fö Utedning ha pågått länge tid mot föetag som misstänks ha sänt ut bluffaktuo unde hot om inkasso luat till sig pga fån småföetag, skive Kistianstadsbladet.s e.(tt) 3/2012 Vände ne. Stockholmsbös sjönk T Povince P 19 Abete & Ekonomi KOMMER MERA. Nästa å planeas yttetvå ligae nedläggning två bygdeskolo, till ået däpå. Dämed ha lit m ack så viktig del Socialdemokatenas valpogam blivit sanning, skive Anna Mobeg. VÄRMLAND. I dag klassas vå egion som måttligt innovativ, det måste vi natuligtvis ända på uppgift som The Pape Povince ta på stösta allva, skive. Nyhete NT Tosdag 8 novembe 2012 Tveksam julklapp Pappes- massatill invånana väga nya hitta industin intevjun (KD) DEBATT. Åjängs kommun DEBATT. Vämland n 1 pocess nodic 16 Euopapalamtaiken Alf Svsson skive i Expess. Pete Hjöne, ägae till bland annat Götebogs-Post, i Dags industi. IMPORT Impotpisena steg med 1,6 poct fån januai till febuai, till sto del beode på höge åoljepise, ligt statistik fån Statistiska ctalbyån. Poductpisena steg totalt med 0,4 poct jämföt med föa månad. Sedan febuai 2011 ha poduct pisena ökat med 0,5 poct.(tt) E-post: PRESSKLIPP 62 iskea jobbe t Minskad aktivitet i Kinas fabike INDUSTRI Aktivitet i d kinesiska industisekton minskade i mas fö femte månad i ad, ligt bankjätt HSBC:s peliminäa inköpschefsindex. Indexet sjönk till 48,1 fån 49,6 i febuai. Skiljelinj mellan upp nedgång fö industin anses ligga vid 50. HSBC:s chefsekonom fö Kina, Qu Hongbin, skive i kommta det nu kävs ytteligae pningpolitiska lättnade. /TT Det ä kanske naivt to pappestidning finns kva om 20 å, m jag åka to så. om mångfald. ng, Skicka dina åsikte till: Nya emlands-tidni , Deb, Box 28, Kalstad, Telefon: (kl ), fax: , som tanke- åsiktsfihet. Vi ä många ha d inte länge vill hunsas fö vi vi tadition vi ha, dessutom vet oll fö d tadition spelat om mänskliga demokatiseing espekt fö fi- ättighete. Nya emlandsvälkomm med debatikla till begänsa dig till Tidning. Skiv helst på dato högst omking teck. i våt spidningsinlägg som skickats till anda tidninga eftesom vi väna omåde publiceas nomalt sett inte, än sitte Lisebegs kausell myndighete elle Stilla gubbla öve om Fade vå stöa n skulle fövia elle mtalt man om inte eleves själsliga o. Nog unda likt skald åtskilliga i stället gubbla öve, med Gud. Eik Lindom, hu man bottas Det ö sig om elemtä taditionell buk anständighet om espekt fö sede medmänniskos ätt till existtiell ELEVER I KYRKAN. Det ä ju snuigae DEBATTERA. 27 CITERAT. KLIPPT UR PRESSEN. Opinion NT Tisdag 11 decembe 2012 Gå in på FACEBOOK.COM/ GULDVARGEN Gehouse vd Susann e taget gick i stå i böjan Öhman pestea webbplfom Gebox som 2000-talet. utveckla d Gebox spjutsp e fö fotbildning ts g som på det hela FOTO:CECILIA AF JOCHNIC K Ett utbildningskoncept fån the Packaging e espekt i Euopa Gehouse väck paketeat på mode lanseats tillsammans gemsam nätutbildning ha nu n lättillgänglig webbp Fö pappesföe lfom. nansieing fån Leona med 12 patnes fån 5 lände fitag finns stoa do Da Vinci Region med utbild pga spaa i ningana bli så Vämland. f lexibla, tycke sanne Öhman. PAPPER Sedan Suskogsi En utbildning stängdes ha vi haft ndustins utbildning i Makayd som delvis ske hemm innebä det ä a på industin ningsmateial i Sveigmycket lit utveckling utbild lättae anpas sa ena. e abete d t till studibist ha vi nu nom vektyget Ge täckt gebox, säge Susan vd på Gehouse ne Öhman som ä. DET ÄR EN ätt impon Det mateial som eande fjäde i h fanns föe Ge äv papling böcke famt box va huvudsak- pesindusti i öviga Euopa vill vaa med använ saknade elektonisk agna sast unde 1990-talet som Gebox m kanske inte så konstigt ändå med da fom. Pojektet ke på Sveiges gedign tanfö handlat om a histoia kunsk ta fam modegebox ha dä- industin. ap om skogsdet bildning. innebä vekty n webbasead utget Gebox också övesätts till f lea spåk. Plfom ä i GREENBOX ÄR ETT sig inte säskilt komp så kallat blded få inloggning licead. Elev leaning konce självstudie följe sedan pt dä gam dä instuktösledda ett utbildningspohon/han ta del lektione på det föetaget blandas mate egna te få med övningsupp åtekoppling. Natu ial, leveea uppgifgifte självte te. ligtvis vavat med s- fonkontakt instuktösl telekonceptet bestå edda lektione. olika dela; ett petsanalys, ett vektyg fö kominteaktivt utbild ningsmateial ykesböcke inom pappes- massa tillvekning allt CECILIA AF JOCHNICK vf.se Packaging Geh ouse The Packaging Geh ouse ä fiståde indust ifosknings- ubildni ngsmiljö inom pappes- massateknik som ägs the Pape Povince. Målet ä FAK TA skapa växande konkuskaft hos hela industin gom vation nytänka innonde. Andes Thoén van n NL:s julquiz! skogsindustiubildnin I våt julnumme utman nas kunskap om näing ade vi läsaslivsbilagan unde ået. Sva stömmade in......elle nä, det gjode de i älighets namn inte m i alla fall i dagn sva fick vi de ätta sva vann..ing mellan.tadaaaa Andes Thoén! Det betyde meda betana på Thoén & Stb eg tion nu kan se fam kommunikaemot betydligt smidigae abets miljö eftesom piset ä bok Etiket t på jobbet Magdala Ribbin g. Gis Andes ni anda lusläs Näingsliv fö klaa quizet i decembe! 26 9/2011 AJ Beton Aj Betonghåltagning AB bildades 2005 bansch unde åsomsättningmånga å. Föetaget ha Joakim Östebeg & Ane sakta m säket Augustsson som på 20 miljone. växt med å Föetaget ha Å 2006 bildades som gått tidigae vait veksamma sitt säte äv ett noskt hade 2010 ca å, Aj Betongsagning föetag Aj Betongsagingi Vålbeg ca 2 mil utanfö Kalstad, 20 anställda, i AB ha åsomsättning filial i Jäfälla. AS fö på ca 2 miljone. kunna tillgodose noska kunde som följt oss unde - din tepghåltagning AB ö i Vämland I nom föetaget skap med öve finns bed kun20 ås efahet inom håltagningsbansch. Dna efahet till våt kvalitet- fösöke vi nu öveföa som kund kan miljöabete så ni känna e helt säka på få det alla bästa. I slutet 2010 påböjades cetifieing, som ISOböjan vi hoppas bli kla unde I tillägg till våt abete kan nämnas miljö s.k. sluy inföskaffades ½TUSÚNTÊH t (VMMJFSÊHFO t 7ÌMCFSH t +ÊSGÊMMB t XXX BKCBC TF 11

7 NÄTVERK & MÖTESPLATSER MILJÖ- OCH ENERGIMÖTET SAMLADE BRANSCHEN Som klusteoganisation ebjude The Pape Povince ett unikt nätvek föetag, foskae, studte anda aktöe som ha nytta täffa samveka med vaanda. Det gö vi gom aangea ad olika mötesplatse vaje å va inget undantag. D 7 novembe va det dags fö Miljö- egimötet i Kalstad. Vi ha aangeat Miljö- egimötet i ett pa å nu det ä ett ba exempel på hu vi fö samman olika aktöe, säge Patik Kämpe på The Pape Povince. Åets upplaga lockade dygt 50 pesone fån hela landet. Unde späckad dag fick de bland annat läa sig det saste om egi, miljöteknik, bioaffineing nya användningsomåd fö pappes massaindustins olika bipodukte. 12 Bland föedagshållana fanns till exempel epestante fö Stoa Enso, Pöyy, Kalstads- Umeå univesitet samt Skogsindustiena Skogsstyels. Vi fick åteig ihop ett bett ba pogam, utvädeing visa deltagana va väldigt nöjda. Och jag ä övetygad om vi komme ebjuda ett minst lika intessant möte nästa å, säge Patik Kämpe. Någa våa mötesplatse: Papemakes Night Fukost-/lunchmöt Miljö- egimötet Kommun- föetagsbesök Abetsmaknadsdaga Paktikbank 13

8 INTERNATIONALISERING CELLCOMB KNÖT KONTAKTER I JAPAN The Pape Povince medlemsföetag ä veksamma i me än 100 lände det finns fömodlig inte ett da pappes- massabuk i väld som inte använde teknik som utvecklats hä. Det ä ett ba utgångsläge. Att pappes- massaindustin ä global innebä ad möjlighete fö våa medlemsföetag. Hä hjälpe The Pape Povince till på olika sätt. Till exempel gom knyta kontakte i anda lände. I novembe föa ået bjöd EU in nio Euopiska kluste till ett match making-evt i Japan. Detta fö föbätta små- medelstoa föetags intenationella affäsmöjlighete. Ett de utvalda klust va The Pape Povince, som fick ta med sig medlemsföetaget Cellcomb på esan. Jättekul vi uppmäksammas EU få möjlighete som d hä. Unde intsiv vecka läde vi oss mycket om d japanska maknad som både Cellcomb anda medlemsföetag kan ha nytta, beätta Patik Kämpe. Cellcomb utveckla tillveka miljövänliga laminatpodukte fö gångsbuk, till exempel sängkläde, handduka matföpackninga. Unde esan fick man tillsammans med The Pape Povince täffa ad pottiella samabetspatnes kunde, både i Tokyo på anda ote. Samtidigt fick vi ba kontakt med de anda klust som va med på esan föhoppningsvis kan äv det leda till famtida samabet affäe fö våa medlemsföetag, säge Patik Kämpe. Öviga aktivitee inom intenationaliseing e-nspiation BPCM VARMEEKOM Jyväskyläesa 14 15

9 Resultat- balansäkning 2012 Resultatäkning Belopp i kono Not Nettoomsättning Öviga öelseintäkte Röelss kostnade Öviga extena kostnade Pesonalkostnade Avskivninga mateiella anläggningstillgånga Röelseesultat Resultat fån finansiella poste Resultat fån öviga vädepappe fodinga som ä anläggningstillgånga Öviga änteintäkte liknande esultatposte Räntekostnade liknande esultatposte Resultat efte finansiella poste Bokslutsdispositione Resultat föe sk Sk på åets esultat ÅRETS RESULTAT Balansäkning Belopp i kono Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgånga Mateiella anläggningstillgånga Invtaie, vektyg installatione Finansiella anläggningstillgånga Aktie i dottebolag Öviga aktie andela SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Belopp i kono Not Kotfistiga fodinga Kundfodinga Öviga kundfodinga Föutbetalda kostnade upplupna intäkte Kassa bank Summa omsättningstillgånga SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Insatskapital Resevfond Fitt eget kapital Balansead vinst/fölust Åets esultat Obeskade eseve Peiodiseingsfonde Kotfistiga skulde Checkäkningskedit Leveantösskulde Öviga skulde Upplupna kostnade föutbetalda intäkte SUMMA KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkehete Fö egna skulde sättninga Föetagsinteckninga Summa ställda säkehete Ansvasföbindelse Inga Inga 16 17

10 Note med edovisningspincipe bokslutskommtae Belopp i k om inget annat anges. Åsedovisning ha uppättats i lighet med Åsedovisningslag Bokföingsnämnds allmänna åd föutom BFNAR 2009:1 Åsedovisning i minde ek. fö. (K2-eglena). Vädeingspincipe m m Tillgånga, sättninga skulde ha vädeats till anskaffningsväd om inget annat anges nedan. Mateiella anläggningstillgånga Mateiella anläggningstillgånga ä edovisade till anskaffningsväde med dag fö ackumuleade skivninga nedskivninga. Avskivninga Avskivninga ligt plan baseas på uspungliga anskaffningsväd minskat med estväde. Avskivningana ske linjät öve tillgångs nyttjandepeiod edovisas som kostnad i esultatäkning. Invtaie, vektyg installatione, 5 å Fodinga Fodinga ä edovisade till anskaffningsväde minskat med evtuell nedskivning. Redovisning intäkte Intäktsedovisning ske i lighet med BFNAR 2003:3 Intäkte. Som inkomst edovisa bolaget det vekliga vädet vad som ehållits elle komme ehållas. Bolaget edovisa däfö inkomst till nominellt väde (faktuabelopp) om bolaget få esättning i likvida medel diekt vid leveans. Avdag gös fö lämnade abe. Som nettoomsättning edovisas intäkte fån bolagets känveksamhet. Anda type intäkte, exempelvis statliga egionala bidag, edovisas som öviga öelseintäkte NOT 4. BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA Peiodiseingsfond, åets föänding NOT 5. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumuleade anskaffningsväd Vid åets böjan Redovisat väde vid åets slut Ackumuleade skivninga ligt plan Vid åets böjan Åets skivning ligt plan på anskaffningsväd Redovisat väde vid peionds slut NOT 6. AKTIER I DOTTERFÖRETAG Ackumuleade anskaffningsväd vid åets böjan Redovisat väde vid åets slut Innehet se 100 % aktiena i The Packaging Gehouse AB, og n NOT 1. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Ehållna bidag NOT 2. ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE Medelantalet anställda Sveige 9 10 Va män 33% 35% Löne, anda esättninga sociala kostnade Styelse, VD öviga anställda Summa Sociala kostnade (va psionskostnade) NOT 7. EGET KAPITAL Insatskapital Resevfond Fitt eget kapital Vid åets böjan Avs till esevfond Inbetalda insatse Åets eslutat Vid åets slut NOT 8. CHECKKREDIT Beviljad keditlimiet Outnyttjad del Utnyttjat keditbelopp NOT 9. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Pesonalelateade skulde Öviga poste NOT 3. RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Nedskivning aktie

11 The Pape Povince ä ett väldsledande kluste inom massa- pappesindustin i Vämland med omnejd. Klusteoganisation ägs divs ett hundatal medlemsföetag. Gom samvekan utveckla vi föbätta medlemsföetags hela egions konkuskaft. The Pape Povince Axel Johnsons väg Kalstad

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för:

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för: BYGGQHnusn Datum 2014-09-24 Tygg-Hansa Cae Kundsuppt 10626 Stckhlm Telefn:0711-111 690 www.tygghansa.se Lindhaga Samfällighetsföening Sten Göan Palm Rågknsgatan 56 43140 Mölndal Avtalsinfmatin fö: Lindhaga

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning.

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning. annonsblad Anco Natual Retupappe Miljövänlig fäg Onsdagen den 14 mas 2012 Numme 10 Ha du bilpoblem? Vänd dig till oss på OKQ8! Vi seva och epaerar alla bilmäken Komplett fönstebyte till fast pis Komplett

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Christian Hellberg gör dig till grillproffs

Christian Hellberg gör dig till grillproffs EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #5 MAJ 2015 Göta kanal natuupplevelse i lyxklass! Taklöst! Kolla in vå cabbguide! Vaje fedag! 16 840 VINSTER GLÖDHET Chistian Hellbeg gö dig till gillpoffs + DOREENS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer