De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara"

Transkript

1 cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade städkostader och sjukfråvaro hos Coop Ett perfekt klimat för stradsporter

2 Välkomme till Clea Air Magazie 2015 Vår ambitio är att göra allt vi ka för att lösa våra kuders problem. Geom att överträffa era högt ställda förvätigar håller vi oss kvar på viarspåret. Att öjda kuder är värdefullt har vi förstått seda läge, me först u förstår vi HUR värdefullt det ka vara. Vi har seda 2012 ett löpade serviceavtal med AHOLD i Hollad. Deras upplevelser kude i läsa om i Clea Air Magazie r 1, Äda seda AHOLD började aväda Zehder Clea Air Solutios har de varit mycket öjda. Därför är det extra roligt att vi, seda förra året, har fått förtroedet att leverera re luft äve till deras logistikparter i USA, ES3. Med de istallatioe som språgbräda har vi u valt att etablera CAS i USA. Du ka läsa mer om detta på sida 22 och 23. Förutom e ärmare presetatio av istallatioe hos ES3 ka i i detta ummer äve läsa mer om istallatioer i adra stora lagerutrymme som de hos COOP i Schweiz. Vi berättar också hur lufte förbättrades avsevärt i de väldigt tuffa miljö på Heidelberg Cemets aläggig för haterig av alterativbräsle på Gotlad i Sverige. Och i Nederlädera har Wila fått e reare produktiosmiljö på ett effektivt sätt. Fler och fler kuder oterar att Zehder Clea Air Solutios serviceerbjudade ite bara är ett utmärkt sätt att få e re och effektiv miljö, uta att det också i de flesta fall bidrar med ett positivt kassaflöde. Förbättra di miljö samtidigt som du sparar pegar! Läs gära mer om detta på sida 12 och 15. Trevlig läsig! Peter Kratz CEO, Zehder Group Nordic AB 2 cleaair

3 Nya uppdrag världe över Allt fler upptäcker fördelara med att aväda Zehder Clea Air Solutios. Här är ett urval av företag iom olika sektorer som ylige har valt att rea lufte med Zehder Clea Air Solutios. Nomeco är Damarks största läkemedelsgrossist och de ledade leveratöre till apotek och sjukhus. Nomeco är äve e viktig strategisk serviceparter för läkemedelsidustri i Damark och övriga Norde. De har istallerat Zehder Clea Air Solutios i sitt cetrallager för att få er dammhaltera till lägsta möjliga ivå. Atlas-Copco Secoroc utvecklar, tillverkar och distribuerar högkvalitativa och kostadseffektiva bergborrverktyg för gruv- och byggadsidustri. I si fabrik i Fagersta med 600 aställda har de istallerat Zehder Clea Air Solutios för att avlägsa metalldamm, miska överskottsvärme i taket och skydda de käsliga 3D-kamerora på avdelige för kvalitetskotroll. Marti&Servera är e ledade grossist iom restaurag- och caterigbrasche i Sverige. Logistike sköts frå fem olika cetrallager. Deras mål var att miska korttidssjukfråvaro frå 6 procet till 4 procet, miska dammhaltera i sia lager och miska städkostadera med 20 procet. De istallerade Zehder Clea Air Solutios DSV Solutios i Nederlädera jobbar med tredjepartslogistik och fis på io platser rutom i ladet. Deras främsta aledig till att istallera Zehder Clea Air Solutios var att de ville skapa e hälsosammare arbetsmiljö och miska städkostadera. Norsk Glassgjeviig tar had om all återviig av glas i Norge och levererar äve återvuet glas till glasbruk. Glaset krossas och bladas med siliko för att avädas vid vägbyggad. År 2014 istallerade de Zehder Clea Air Solutios för att miska dammhaltera och skapa e mer hälsosammare arbetsmiljö. Scheker är ett globalt logistikföretag som har istallerat Zehder Clea Air Solutios i flera av koceres aläggigar. Vid istallatioe i Haover-Lagehage var målet att få bort dammet frå crossdockigtermiale och skapa e hälsosammare arbetsmiljö med lägre sjukfråvaro och motiverad persoal. HUB logistics är ett av Filads ledade logistiktjästeföretag. De asvarar för övergripade itera logistiktjäster vid Valmet Automotives fabrik i Uusikaupuki där Mercedes-Bez A-klass tillverkas. HUB logistics har cirka 500 aställda och 19 kotor i Filad, Tysklad, Estlad och Rysslad. Zehder Clea Air Solutios istallerades i HUB logistics 7000 m 2 stora logistikceter i Uusikaupuki Tally Weijl är ett modeföretag med bas i Basel, Schweiz. Företaget fis i över 30 läder över hela världe. Zehder Clea Air Solutios istallerades i företagets distributioscetral i Lörrach. Målet var att bli av med de stora mägd damm som bildas vid haterig av papper, kartoger och aat packmaterial. Thuder Group är e av de största livsmedelsdistributörera och OEMtillverkara på de ordamerikaska markade. De säljer och distribuerar mer ä produkter till fler ä distributörer och importörer som hadlar både med privatpersoer och företag. Zehder har istallerat Zehder Clea Air Solutios i de främre dele av fabrike, dit större dele av verksamhete är kocetrerad. cleaair 3

4 Bättre arbetsmiljö och reare luft i krosshalle Björ Egström är asvarig för HeidelbergCemet Miljö AB alterativbräslealäggig i Slite Maskiförara vid HeidelbergCemet Miljö ABs aläggig för alterativa bräsle i Slite möter e tuff miljö med damm, smuts och partiklar i lufte. Seda Zehder Clea Air Solutios istallerades för två år seda har arbetsmiljö förbättrats rejält och dammhalte i lufte har reducerats med 61 procet. Cemeta AB, som igår i de iteratioella kocere HeidelbergCemet, är ett av Sveriges största byggmaterialföretag med aor äda seda Idag är Cemeta AB ett modert, högtekologiskt företag som tillverkar och säljer cemet till byggidustri i Sverige me äve över hela världe. På fabrike i Slite på Gotlad tillverkas to cemet per dyg, vilket motsvarar 2,5 miljoer to per år. I Slite fis äve HeidelbergCemet Miljö AB, som är ett systerföretag till Cemeta, specialiserat på alterativa bräsle för cemetugar. 4 cleaair

5 Som e del i Cemetas visio att miska sia koldioxidutsläpp till oll år 2030 igår blad aat eergieffektiviserig och utfasig av fossila bräsle. Det är här aläggige HeidelbergCemet Miljö kommer i i bilde. Vid fabrike i Slite aväds ämlige alterativa bräsle, det vill säga avfallsmaterial som plast, papper och trä, som ersättig för fossila bräsle, som stekol, för att driva cemetfabrike. Me för att avfallet ska fugera som bräsle till cemetfabrike måste det först malas er till småbitar om 50x50 mm ia det eldas i ugara. Detta görs i två stora kvarar i HeidelbergCemet Miljös Slitealäggig. Kvarara maler 5-6 to plast och adra sopor vardera i timme, dyget rut, året om. Krossdamm yr i lufte Uder maligsprocesse bildas stora mägder damm. Vissa material är dammigare ä adra. Me oavsett vilket material som krossas är det e betydade del damm som kommer ur krossara och yr rut i lufte i krosshalle. Det skapar e dålig arbetsmiljö för maskiförara som arbetar i krosshalle, och dessutom sliter dammet på lastmaskieras motorer. Tidigare har vi arbetat med kovetioella utsug och vattedysig me det har ite löst alla våra problem. Vi kude ite hitta ågot vettigt utsug eller aat system som kude förbättra miljö i krosshalle. Det gjorde att våra maskiförare, som arbetar i skift i 12-timmarspass dyget rut, var tvuga att vistas i e miljö som var allt aat ä behaglig, säger Björ Egström, asvarig för HeidelbergCemet Miljös alterativbräslealäggig vid Slitefabrike. Haft behovet läge Lufte i aläggige var både dammig och fylld av smuts och partiklar frå malige. När maskiförara sitter i sia Luftrearma förbättrade lufte avsevärt i fabrike lastmaskier har de luftreigsfilter i maskihytte, me så fort de ska ut i halle, exempelvis vid skiftbyte, då de blåser ret halle med tryckluft, måste de ha adigsskydd på för att kua vistas där. Me adigsskyddet var ite tillräckligt, tyckte Björ Egström och has kollegor. HeidelbergCemet Group har stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Därför arbetade vi itesivt med att hitta adra lösigar, förklarar Björ Egström vidare. Vi hade uder lägre tid kät att ågot måste göras för att förbättra arbetsmiljö, me hade ite hittat ågo bra lösig. Så kom vi i kotakt med Zehder och fick möjlighet att besöka e av deras adra kuder vid e likade aläggig i Eglad. Studiebesöket övertygade Björ Egström om att de skulle prova Zehders luftreare äve i Slitealäggige. I de två stora kvarara i Slite mals 6-5 to plast och adra sopor i timme, dyget rut, året om cleaair 5

6 Sommare 2012 iledde vi ett projekt där vi testade att istallera sex luftreare i taket på aläggige. De skulle klara av att rea lufte två gåger per timme. Det gav sabbt ett gott resultat. Reda efter ett kort tag märkte vi tydlig skillad på lufte i halle, som iehöll mycket färre partiklar. Så vi beslöt oss för att gå vidare med Zehder, berättar Björ Egström. Stor skillad på lufte Sagt och gjort, HeidelbergCemet teckade ett serviceavtal med Zehder och har u istallerat Zehder Clea Air Solutios i si krosshall i Slite. Varaa måad på sommare, och var tredje på viter, kommer servicepersoal frå Zehder och byter filter. I övrigt rullar luftreara bara på och gör sitt jobb i krosshalle, till Björ Egströms och maskiföraras belåtehet. Skaa QR-kode eller aväd webbadresse eda för att titta på kudfilme. Vi märker stor skillad jämfört med tidigare. Vi har fått er halte partiklar i lufte rejält och det är mycket bättre miljö ä tidigare. Det sys äve på mätigara vi gjorde före och efter istallatioe, säger Björ Egström och tillägger: Visst, de kaske ite klarar att få bort exakt all smuts och damm i halle, för det är ju e extremt svår miljö. Me jag har svårt att se att ågot aat system skulle klara av att rea så bra som Zehder gör. Flexibelt med serviceavtal Ha uppskattar upplägget med serviceavtal, eftersom det ger e flexibilitet för HeidelbergCemet att slippa äga produkte själva med allt vad det iebär. Med serviceavtal ka vi själva bestämma om vi vill fortsätta eller avsluta samarbetet med Zehder, äve om det idag ite fis ågot som skulle få oss att avsluta samarbetet. Det är luftreara alldeles för bra för, tillägger Björ Egström med ett leede. Vill ite vara uta Nu, sart två år seare, är luftreara e självklarhet för alla som arbetar i krosshalle i Slite, och ige av maskiförara ka täka sig att vara uta dem. Jag gjorde ylige ett test och stägde av luftreara för att jämföra lufte före och efter. Det märktes direkt att lufte blev sämre och att halle blev dimmigare. Se tog det bara ågo timme efter att jag slagit på dem ige, så var lufte geast mycket klarare. Det var e verklig aha-upplevelse, säger Björ Egström. Fakta Företag: Heidelberg Cemet Itervjuperso: Björ Egström, asvarig för HeidelbergCemet Miljös alterativbräslealäggig vid aläggige i Slite. Dammiehåll före Dammiehåll efter Brasch: Byggidustri Plats: Dammkälla: Slite, Gotlad Damm frå plast, trä, papper och aat avfall, som mals er för att avädas som alterativbräsle i cemetfabrike. 61% midre damm Dammreduktio efter istallatio: 61% Fördelar: Betydligt bättre arbetsmiljö för maskiförara samt midre damm som ka skada lastmaskieras motorer. Dammkocetratio före istallatio Dammkocetratio med Zehder Clea Air Solutios 6 cleaair

7 Stora reducerigar leder till bättre arbetsmiljö Frå e arbetsmiljö full av ågor frå kylmedel och damm frå metallvalsar, till e hälsosammare miljö med fräschare luft. För hollädska Wila har luftreara i fabrike ieburit e märkbar förbättrig. För hollädska Wila, som är världes största tillverkare av katpressverktyg och späsystem till plåtbearbetigsidustri, är persoales hälsa städigt på ageda. I fabrike i Lochem arbetar cirka 250 medarbetare i femskift, tjugofyra timmar om dyget, med att producera katpressverktyg av högsta kvalitet. Uder varje skift är de mella tio och ittio persoer i fabrike. Persoales hälsa är väldigt viktig för oss. Därför arbetar vi städigt med att förbättra arbetsmiljö och tittar på ya lösigar för detta, säger Marte Broersma, QSHE Maager med asvar för kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö på Wila. Fakta om företaget Wila: Hollädska Wila är världes största oberoede tillverkare av katpressverktyg. Wila grudades reda 1932 i hollädska Lochem och har uder åres lopp utvecklats frå ett gjuteri till ett iteratioellt erkät, högtekologiskt företag som tillverkar katpressverktyg och späsystem ( clampig systems ) för plåtbearbetigsidutri. Wila har etablerade samarbete med flera ledade katpresstillverkare som Trumpf, Amada, LVD, Safa och Bystroic. cleaair 7

8 Kylmedel sprider ågor Produktioe av katpressverktyg startar med att ma, uder hög precisio, fräser ut metalldelara till verktyget på e så kallad CNC-fräs, som styrs digitalt. Uder dea fräsig skapas värme på grud av friktioe mella skärverktyge och metalle som bearbetas. För att bli av med värme aväds kylmedel som, uder högt tryck, sprutas på skärverktyge och metalle. Kylvätska ökar äve skärverktyges livslägd. Problemet är att kylvätska sprider starka ågor, som påverkar lufte i fabrike egativt. Dessa är ite giftiga, me de är varke hälsosamma eller behagliga att adas i, säger Marte Broersma. Damm frå metallfräs Zehder Clea Air Solutios i arbete Testade först Zehder började med att placera ut två dammätare för att avgöra hur stora mägder föroreigar som fas i lufte på fabrike och därmed kua beräka hur måga luftreare som krävdes för att miska ivåera med mist 50 procet. Resultatet visade att Wila behövde tre stycke CleaAir12 och fyra stycke CleaAir3. E måad efter istallatioe gjorde vi de första mätigara, berättar Freek de Vroet, accout maager på Zehder. Resultatet visade e dammreduktio på 84 respektive 72 procet vid de två mätpuktera. Maarte Broersma, QSHE Maager Förutom detta fis det dessutom e avdelig i Wilas fabrik där de geomför högprecisiosfräsig, hyvlig och slipig och där metalle går geom stora valsar. De här processe orsakar metalldamm som yr rut i lufte och så småigom lägger sig som ett fit damm i lokale. Ia vi istallerade Zehders luftreare hade vi mekaisk vetilatio som reade lufte cirka fyra till fem gåger i timme, me det var ite tillräckligt, säger Marte Broersma. Wilas medarbetare upplevde att lufte på deras arbetsplats, med de starka ågora frå kylmedlet och dammet frå metallfräsara, tidvis var besvärlig att adas och att de orsakade besvär i luftvägara. Eftersom arbetsmiljö är prioriterad och står högt upp på ageda för Wila ville de självklart göra ågot åt detta. Vi hade hört talas om Zehders luftreare geom e av våra leveratörer i Tysklad, som hade istallerat dem och var väldigt öjd med resultatet. Så vi beslutade oss för att också pröva och tog därför kotakt med Zehder. Vårt mål var att reducera dammet med åtmistoe 50 procet, säger Marte Broersma. 8 cleaair

9 Nöjda medarbetare Impoerade siffror Eftersom förhålladea är aorluda uder sommar- och viterhalvåret, med fler öppa dörrar och föster uder sommarhalvåret och därmed bättre aturlig vetilatio, valde Zehder att mäta lufte i fabrike vid två olika tillfälle, i augusti och jauari, och seda kotrollmäta ige efter ett år. I jauari hade halte av damm och kylmedelsåga i lufte reducerats med 75 respektive 66 procet rut de två mätpuktera. Det är impoerade siffror. Vi hade fullt förtroede för Zehders produkter reda ia istallatioe, me ville ädå sätta upp ett mål för att vara säkra på att få ett bra resultat. Zehder har defiitivt ite gjort oss besvika på de pukte, säger Marte Broersma och tillägger: E rolig aekdot är att e av våra leveratörer, som ofta kommer till oss och är va att tillbriga tid i vår fabrik, sa till mig, strax efter istallatioe av luftreara, att ha tyckte att lufte i vår fabrik hade blivit fräschare. Sake var de att ha ite hade e aig om att vi hade istallerat luftreare, uta ämde detta helt spotat! Nu har luftreara fuits i Wilas fabrik i sart ett år och medarbetara upplever e klar förbättrig av lufte där. Arbetsmiljö har blivit bättre med reare luft samtidigt som färre medarbetare upplever att de har huvudvärk eller luftrörsbesvär. Jag märker tydligt att det är mycket midre åga i lufte u ä tiigare, säger Adré Ordelma, Assistat chief i produktiosehet 4. Ha får medhåll av si kollega Toy Megerik, operatör vid slipmaskie: Ja, lufte är mycket reare att adas u. Och hur är det då med produktivitete har de ökat seda lufte blivit bättre i fabrike? Vi har visserlige ite kuat visa ågra siffror som direkt korrelerar de bättre lufte med ökad produktivitet, me å adra sida ger ju öjdare medarbetare ökad produktivitet, så vem vet, säger Marte Borersma. Skaa QR-kode eller aväd webbadresse eda för att titta på kudfilme. Fakta Företag: Wila Itervjuperso: Brasch: Maarte Broersma, QSHE Maager Plåtbearbetigsidustri Dammiehåll före Dammiehåll efter Plats: Lochem, Hollad Dammkälla: Lufte i fabrike var fylld av åga frå kylmedel som aväds vid tillverkig av katpressverktyg samt, på somliga platser, av metalldamm frå valsar. Dammreduktio efter istallatio: 75% ad 66% respectively at two measurig poits i Jauary; 84% ad 72% respectively at two measurig poits i August 66-84% midre damm Fördelar: Friskare luft med betydligt midre åga och damm i lufte ger e bättre arbetsmiljö för alla som arbetar i fabrike. Dammkocetratio före istallatio Dammkocetratio med Zehder Clea Air Solutios cleaair 9

10 Ett perfekt klimat för stradsporter Zehders itelligeta luftreigssystem reducerar effektivt dammet frå sportsade, vilket skapar ett optimalt klimat för beachvolley i halle Itelligeta luftreigssystem ser till att iadigslufte är re för dem som sportar i de Berli-baserade beachvolleyhalle. Beach61 är ett av de största beachvolleyföretage i Berli och har erbjudit Berlibora beachvolleyöje året rut i tio år. Efter att ha bytt lokaler flera gåger uder de seaste åre hittade företaget e perfekt hemvist i september 2014, i det cetralt beläga området Schöeberg i Berli. Utöver åtta utomhusplaer är kära hos Beach61 e iomhushall på m² med tio plaer samt adra utrymme som täcker e yta på 400 m² iklusive duschar, omklädigsrum, e solterrass och e bar. Halle har e geomskilig takkostruktio som släpper i 70 procet av dagsljuset i lokalera. Tack vare det ka spelara käa att de befier sig utomhus, istället för att uppleva att de befier sig i e jättelik skokartog, förklarar vd Christia Köhler. Precis som de flesta adra stradsportaläggigar har Beach61 varit tvuga att ta sig a utmaige att få kotroll över de stora dammbildige i sade. Sad i e iomhushall iebär e extra stor utmaig eftersom de ite utsätts för reg eller aa aturlig fukt. Det leder till att sade efterhad blir allt torrare och till följd därav också allt dammigare. Det här grudläggade dammproblemet blir äu värre, fortsätter Köhler, eftersom bara e viss typ av fi havssad med ruda kor ka avädas för stradsporter. De katiga sadkore i sade sköljs oggrat med vatte tills de har slitits er till e rud form. Detta ger havssade e stor flytbarhet, vilket är viktigt för vår sport eftersom små sadhögar bildas varje gåg som spelara staar upp eller börjar spriga. Sades flytbarhet iebär att högara försvier ige mycket sabbt. Om så ite vore fallet skulle spelplae sart vara full av sadhögar och hål och det skulle iebära e större risk för spelarskador. Havssad uppfyller också de krav på ljusstyrka som det tyska volleybollförbudet ställer i sia riktlijer. Eligt riktlijera ska sportsad för stradsporter reflektera så mycket ljus som möjligt så att de ite värms upp för sabbt. Eftersom samma sad aväds för både iomhus- och utomhusområdea är det självklart viktigt att sportsade äve har dea egeskap. Äve om havssade tvättas och siktas idustriellt flera gåger fis det fortfarade kvar lätta dammpartiklar blad sadkore, och är sade blir torr blir dammet luftburet. Resultatet: dammig luft i halle med dammvirvlar som givetvis blir särskilt starka på grud av de mycket fia havssade. Nu fis det flera olika alterativ för att miska dammproblemet: För det första ka ma tillsätta vatte till sade för att bida dammet. Problemet med det här alterativet är dock att fukte avdustar, särskilt på viter är lufte värms upp, vilket ger ett ästa subtropiskt klimat i halle. Det skapar förstås ite ideala förhållade för att sporta. Ett adra alterativ är att tillsätta mieralolja, eller till och med rapsolja, till sade för att bida sadpartiklara. Nackdele med det här alterativet är att hela sad-/oljebladige måste 10 cleaair

11 avyttras som särskilt avfall ugefär vart femte år. Det säger sig självt att det här är e tidsödade och kostsam process och att sade ite ser lika sygg ut. Förr eller seare kommer de att se smutsig ut, sarare ä ibjudade. Dessutom fastar hudpartiklar i oljesade, vilket ger e otrevlig lukt efter e viss tid. Sade käs ite heller så trevlig för spelara eftersom det bildas klumpar, och spelara ka få käsla av att de kliver i smetig kvicksad. Ige av dessa dammreducerigsåtgärder gick att geomföra hos Beach61 så vd Christia Köhler hämtade ispiratio frå luftsugigssystem i sickerier och började se sig omkrig efter modera luftreigstekiker på markade. Uder sia efterforskigar stötte Köhler på Zehder Europas ledade tillverkare av lösigar för iomhusklimat och dess idustriluftreigssystem Zehder Clea Air Solutios. Zehders systemlösig impoerade omedelbart på oss eftersom fokus ligger på att mycket sabbt och effektivt filtrera bort dammpartiklar frå lufte. Det var ågot som kude garatera e behaglig luftkvalitet för spelara, säger Köhler är ka förklarar varför ha har valt att aväda Zehder Clea Air Solutios. eftersom Zehder ställde i de defiierade luftcirkulatioshastighetera är ehetera istallerades. Äda seda dess har systeme körts automatiskt på de här ivå. Om förhålladea i halle ågo gåg skulle ädras ka Zehder helt ekelt ädra luftcirkulatioshastighetera. Christia Köhler, VD på Beach61, är impoerad av Zehder Clea Air Solutios på alla sätt och vis: Detta idustriluftreigssystem filtrerar de stora adele fikorigt sportsaddamm frå lufte mycket effektivt, vilket löser ett av de största probleme för alla företag som driver e stradsporthall. Tack vare det ka beachvolleyspelara se fram emot att uppleva ett hallklimat som är perfekt för sporte. Sad i ögoe får ma på Beach61 bara om ma kastar sig på bolle och ladar på mage... Reare luft gör det roligare att spela beach volleyboll i Beach61 I Beach61s uvarade lokaler i Schöeberg hägdes tolv luftreigseheter upp i halle, fördelade på tio plaer på vardera 200 m². Varje eskild Zehder CleaAir 3-ehet cirkulerar luft med e hastighet på m³/h och alla tolv ehetera cirkulerar tillsammas luft med e hastighet på m³/h. Med take på att halles totala volym är omkrig m³ så iebär det att all luft i halle byts ut eller filtreras ugefär var 45:e miut. Det här itervallet är sju måader för Beach61, vilket iebär att filtre bara behöver bytas ut e gåg uder halles säsog, dvs. mer eller midre e gåg om året. Det här är också mycket praktiskt för företaget som sköter de Berli-baserade stradhalle eftersom Zehder i själva verket hyr ut sia luftreigssystem till mycket prisvärda avgifter. Kärpukte är att vi får toppmoder iomhuslufttekik med pålitlig och omfattade servicestöd uta de risk som e ivesterig iebär, mear Köhler. Ige behöver lägre kotrollera luftreigsehetera på Beach61 Fakta Företag Beach 61 Itervjuperso Brasch Plats Fördelar Christia Köhler, vd Beach 61 Sportaläggig för volleyboll Berli, Tysklad Avsevärd miskig av saddamm, behaglig luftkvalitet, härlig atmosfär för spelara cleaair 11

12 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Bättre luft, färre produktiosavbrott, midre uderhåll, miskad sjukfråvaro, förbättrad hygie, lägre kostader för uppvärmig lista ka göras låg. Kuderas berättelser visar hur måga vister de får med Zehder Clea Air Solutios. Me hur beräkar ma värdet för vistera? Flera av Zehders kuder har reda gjort detta, och adra ka dra ytta av deras erfareheter. Här beskrivs valiga metoder för beräkig samt ågra specifika exempel. Varje kud är aturligtvis uik och Zehder Clea Air Solutios säljrepresetat ka hjälpa dig att göra e skräddarsydd beräkig för just di verksamhet. 12 cleaair

13 Miskade städkostader För företag där relighet är affärskritiskt ka miskade städkostader vara e av de största vistera. Måga vister ka direkt kvatifieras, exempelvis miskig av städpersoal, midre städmaterial och miskad hyra av specialstädutrustig. Midre städig ka också iebära midre tid i driftstopp för maskiera och färre processavbrott, vilket också ka mätas eller beräkas. Erfarehetera av Zehders luftreigslösig möjliggjorde för e av våra logistikkuder i Europa att miska städpersoalstyrka med e halvtidstjäst. Dea eskilda åtgärd sparar mer ä de totala kostade för deras lösig, iklusive serviceavtalet med Zehder och driftkostader. Lägre kostader för uppvärmig I byggader där arbetsutrymmea värms upp säkerställer luftcirkulatioe frå tak till golv att varm luft som stiger mot taket ite lägre går till spillo. Detta har e direkt effekt geom att säka kostadera för uppvärmig. Mätigar som har utförts hos e av våra största kuder iom logistik i Sverige visade att temperaturskillade mella tak och golv miskade frå cirka tre grader till edast 0,2 grader är Zehder Clea Air Solutios hade istallerats. Det motsvarade e miskig på 15 procet av eergikostadera för uppvärmig. Miskade kostader för uderhåll och reparatio av utrustig Miskad sjukfråvaro Re luft har visat sig miska sjukfråvaro väsetligt iom måga idustrier. Det här miskar ite bara kostadera för förlorad arbetskraft uta också för admiistratio som exempelvis samordig och hadledig av ersättigspersoal. E kud iom livsmedelslogistik jämförde sjukfråvaro före och efter istallatioe av Zehders luftreigslösig uder 12 måaders tid. Miskige i sjukfråvaro motsvarade 1,9 procet av hela deras persoalstyrka. Företaget hade visserlige äve geomfört adra åtgärder vid samma tillfälle, me ledige asåg att mist 50 procet av miskige i sjukfråvaro kude tillskrivas de reare lufte. De här eskilda åtgärde sparar mer ä hela kostade för deras lösig, iklusive serviceavtalet med Zehder och eergikostader. Förbättrad och billigare luftbehadlig Istallatio av e luftreigslösig är ite bara e tilläggskostad. Ofta ka Zehder Clea Air Solutios kuder äve miska eller helt ta bort befitliga åtgärder för luftevakuerig eller luftfiltrerig. E av våra kuder, ett välkät företag iom logistikbrasche, kude miska bytet av befitliga luftvetilatiosfilter med 50 procet. De huvudsakliga kostadsbesparige utgörs av kostadera för arbetskraft och uderhåll i sambad med filterbyte. Midre damm och föroreigar leder till ökad tillförlitlighet och säkta kostader för maskiuderhåll. Zehder Clea Air Solutios kuder rapporterar besparigar på upp till 30 procet i uderhåll. Vistera är specifika för varje eskild verksamhet, me Zehder Clea Air Solutios ka hjälpa till att uppskatta vistera i förväg baserat på erfareheter frå kuder med likade förhållade. cleaair 13

14 Sammalagda vister ka ge e yttokalkyl Iblad ka e eda vist motivera istallatioe av Zehder Clea Air Solutios, me alla yttokalkyler är ite fullt så ekla. Ofta är det de totala effekte som verklige ger upphov till e yttokalkyl. Zehders säljare utgår frå mall som ka hjälpa kude att ta fram si sammalagda vist. E av våra kuder, det ledade posttjästeföretaget i Norde, beräkade de sammalagda ekoomiska effekte av företagets tre viktigaste vister efter istallatio av luftreare: miskad städig, miskat uderhåll och förbättrad värmeåterviig. Ige eskild av dessa vister, eller es två av dem, skulle på ege had ge e yttokalkyl. När de tre vistera läggs samma ger de däremot e yttokalkyl som är fullt ekoomiskt mätbar. Efter istallatioe överskred de verkliga uppmätta vistera de beräkade yttokalkyle med ästa tio procet. Kvalitativa vister är viktiga och ka kvatifieras Det är ite alla vister som har associerade kostader som är direkt mätbara. Me ofta ka ma göra rimliga uppskattigar. Det är viktigt att sådaa görs för att ge e fullstädig bild av kostader och vister. Till exempel ka ma ofta ite idetifiera omkostader separat, uta måste istället aväda ågot skattat mått för att beräka dem proportioellt. Möjlige ka vissa atagade behöva göras av fasta omkostader. Zehder Clea Air Solutios har stor erfarehet av att hjälpa kuder att idetifiera och kvatifiera sådaa vister. ES3 i York, Pesylvaia, USA haterar livsmedelsprodukter och måste därför följa strikta saitetsförordigar och ispektiossystem. De har upplevt direkta ekoomiska vister, till exempel geom att kua omplacera städpersoal. Me de huvudsakliga effekte av de 80-procetiga dammreducerige gällde produkteras rehet, vilket i slutäde är avgörade för verksamhetes framtid. Det ka vara svårt att visa det ekoomiska värdet av ett förbättrat kuditryck. Däremot ka e miskig av både returer, omarbetigar, reklamatioer och utbyte av produkter mätas, och detta ger e direkt ekoomisk vist. I vissa fall ka värdet av miskad affärsrisk utvärderas. Tillförlitlighete hos puktliga leveraser ka mätas och de ekoomiska viste beräkas. Zehder Clea Air Solutios har exempel på kuder som återfått förlorade kuder tack vare förbättrigar i luftkvalitet. Värdet av detta ka också mätas. Nytta med Zehder Clea Air Solutios ka mätas och löar sig. Detta ka måga av våra kuder bekräfta. - 10% - 30% - 30% - 50% - 70% Färre regörigsarbete Midre uderhåll Eergieffektivitet Pålitliga, problemfria arbetsförlopp Produktivare persoal 14 cleaair

15 De flesta av beräkigara är relaterade till kostadsmiskigar me iblad ka äve e ekoomisk vist läggas till. Här är ågra viktiga pukter att hålla i miet är du gör di beräkig: Nästa alla vister har ett värde som ka beräkas eller uppskattas. Måga kvalitativa vister ka få ett tilldelat värde, och de adra ka ädå beskrivas som e del av yttokalkyle. Kuder geomför ofta mer ä e åtgärd vid samma tidpukt för att maximera vistera. Om så är fallet ska du uppskatta eller proportioellt beräka de effekt som beror på Zehder Clea Air Solutios. Ikludera alla kostader, exempelvis eergikostadera för att driva istallatioe, förutom serviceavgiftera för Zehder Clea Air Solutios. Udvik att räka samma besparig flera gåger, i mer ä e kategori. Kom ihåg att ikludera evetuella besparigar i omkostader. Okomplicerat Zehders säljrepresetat ka hjälpa dig att beräka värdet av Zehder Clea Air Solutios för di verksamhet. Det fis måga exempel på goda tillämpigar frå kuder och Zehder aväder ofta de mall, som företaget har utvecklat med hjälp av dessa erfareheter, som perfekt vägledig för att beräka ettokassaflöde. Tillsammas med kude arbetar vi seda för att apassa di yttokalkyl till ditt företags behov. cleaair 15

16 Vi förvätar oss växade efterfråga på luftreig i Schweiz Guido Rocchiotti är y försäljigschef på Zehder i Schweiz. Ha har bred och gedige erfarehet frå brasche och e bakgrud som späer frå tekisk iköpare och projektledig till poster som key accout maager och försäljigschef iom maski- och elektroikidustri. Ha har arbetat iteratioellt i flera år och bidrar med si säljerfarehet till Zehders säljteam. Du är y försäljigschef i Schweiz. Ka du berätta lite om di roll på Zehder? Jag arbetar tillsammas med försäljigsteamet med att expadera affärsområdet och öka medvetehete om Zehder Clea Air Solutios och våra produkter på markade. Verksamhete i Schweiz har utvecklats mycket positivt, och vi lyckas löpade locka ya kuder som är öjda med våra produkter, vilket är mycket tillfredsställade. De stadiga tillväxte kräver att vår orgaisatio apassar sig väl och de kräver god kommuikatio mella säljare och aställda iom istallatio och service. Just u arbetar vi med att utöka vår existerade serviceorgaisatio. Berätta om di bakgrud och vad du gjorde ia du började arbeta på Zehder. Jag började med e lärligsutbildig som mekaiker och arbetade uder ågra år som tekisk iköpare. Uder tide fick jag e djup isy i produktios- och iköpsprocesser för företag, ågot jag har stor ytta av idag ä idag. För 18 år seda bytte jag till säljsida. Jag har arbetat både i Schweiz och iteratioellt, till exempel som projektledare iom försäljig, som key accot maager och som försäljigschef i maski- och elektroikidustri. För tre år seda tog jag ytterligare steg i mi yrkeskarriär och tog exame iom försäljig ad Marketig Maagemet vid Uiversity of Applied Scieces i St. Galle i Schweiz. Ia jag kom till Zehder arbetade jag som försäljigschef för företagskuder i Schweiz för ett företag iom olie elektroisk distributio. Guido Rocchiott, försäljigschef på Zehder i Schweiz. Hur kom det sig att du började arbeta på Zehder? Zehder är ett välkät företag i vår regio och har ett utmärkt rykte som e bra arbetsgivare, vilket lockade mig hit. Jag blev omedelbart itresserad och fascierad av chase att få arbeta med luftreig. Mycket av det vi sysslar med på Zehder ka jag relatera till mia tidigare arbete, blad aat då jag var försäljigschef på ett företag som sålde maskier för sadblästrig, där det förstås var e hel del problem med damm i lufte. De erfarehetera är värdefulla i mitt uvarade jobb. 16 cleaair

17 Hur ser itresset för luftreare ut i Schweiz? Det fis ett stort itresse för re arbetsmiljö och dammfri luft. Måga företag har problem med damm i sia produktios-, lager- eller logistiklokaler. Företag som är iriktade på export är speciellt utsatta, då de möter stark iteratioell kokurres. De är därför beroede av hög iovatio, kotiuerlig utvecklig och effektiv processhaterig. Speciellt iom logistik är kuderas krav och förvätigar på relighet, pålitlighet och puktlighet mycket uttalad. Här ka Zehder Clea Air Solutios göra stor skillad geom att bidra med kostadsoptimerig och kokurresfördelar. Vår lösig är ite så välkäd i Schweiz och därför blir kudera ofta glatt överraskade över att hitta e så väl fugerade lösig. Hur löser i specifika kudbehov i Schweiz? Våra kuder har ofta små och begräsade utrymme eller lågt i tak. Med våra flexibla istallatiosmöjligheter ka vi oftast åstadkomma e optimal lösig för att motera systeme på vägg eller i tak. Måga kuder har reda exsisterade värme- och vetilatiossystem som är kostsamma i uderhåll och filterbyte och ädå ite ger öskat resultat. Våra luftreare aväds som komplemet till de existerade systeme och för att ta had om de stora dammkällora. Som e sidoeffekt till de förbättrade luftcirkulatioe går ofta äve eergi- och uppvärmigskostadera er hos kude. Ytterligare e väl så viktig faktor är att arbetsmiljö blir bättre och att sjukfråvaro ofta går er. Vi märker också att våra kuders medarbetare blir mer motiverade och öjdare, vilket också har e positiv effekt på kvalitete och bidrar till kuderas framgåg. Vilket är det valigaste skälet till att kudera väljer er som leveratör? Zehder är ett välkät företag i Schweiz iom värme-, vetilatiooch luftkoditioerigsidustri, framförallt för desigradiatorer och vetilatiossystem. Företaget har ett utmärkt rykte i Schweiz. Lågsiktigt öjda kuder är vår främsta prioriterig! Därför arbetar vi med skräddarsydda lösigar. Det iebär blad aat att vi gör detaljerade kartläggigar av farliga partikelhalter (PM10) hos varje eskild kud, före istallatioe. Till det aväder vi de seaste mättekike som fis på området. Seda mäter vi givetvis på samma professioella vis lufte efter istallatio. Allt detta, i kombiatio med våra fördelaktiga serviceavtal (rehållig, filterbyte och garati), me också kostadsfri kosultatio och apassig av system som ka leda till ytterligare besparigar gör att måga företag uppskattar och alitar oss. Hur ser du på framtide för Zehder i Schweiz? Några kokreta plaer som du ka berätta om? Jag är övertygad om att vi ka ge måga företag e kokurresfördel med våra lösigar i Schweiz. Nöjda kuder och fortsatt framgåg bekräftar våra asträgigar. Vi förvätar oss därför e växade efterfråga på luftreig i framtide. Vi ivesterar i ytterligare expasio av försäljigs- och servicestruktur för Zehder Clea Air Solutios i Schweiz. Jag trivs verklige bra på Zehder! Vi ivesterar i ytterligare expasio av försäljigs- och servicestruktur för Zehder Clea Air Solutios i Schweiz. cleaair 17

18 Impoerade resultat i Coop s distributiosceter Med Zehder Clea Air Solutios blir medarbetara på Coops distributioscetrum öjdare och företaget reda efter ett år 891 CHF (8865 SKR) etto per capita. Som ett av de största detaljhadels- och grossistföretage i Schweiz tillhadahåller Coop allt frå stormarkader och byggvaruhus till besistatioer med ett eormt utbud av erbjudade. Med över 2000 butiker och fler ä aställda i hela Europa är Coop ett av Schweiz mest framgågsrika företag. Iom detaljhadelsområdet täcker Coop stora delar av mervärdeskedja frå ege tillverkig, förpackig och partihadel till försäljig till kosumeter och hela logistike. Coop logistikcetrum i Schafisheim är e viktig kutpukt för leveras till försäljigsställe. Frå det cetrala lagret för Coop Proto, sker leveraser till 275 butiker med eller uta besistatioer i hela Schweiz. Utmaigara Vid e COOP-iter medarbetarudersökig, visade det sig att missöjet (området arbetstillfredsställdhet) på arbetsplatse i Schafisheim var stort. Detta berodde blad aat på dåliga arbetsförhållade, särskilt på grud av de höga dammhalte i lufte (varuförflyttig, ötig frå truckar på golvet). De aställda klagade över belastigar vid adig, huvudvärk och delvis kraftiga avlagrigar på tekisk utrustig och varor. Det har också förekommit att aställda haft svårt att adas på grud av dammexpoerige. Det var rätt hårt, berättar Fabrice Gugler, skifthadledare för plockig. Förutom de aställdas hälsa spelar också varoras rehet e viktig roll för företaget COOP. E leveras av smutsiga varor är otäkbart för företaget. Lösige Coop sökte efter e lösig som skulle miska smuts och damm i byggade. Avsikte var att förbättra arbetsklimatet och de aställdas tillfredsställdhet samt på ett hållbart sätt ha e re fastighet och rea varor. På jakt efter e lämplig lösig träffade Coop på Zehder Clea Air Solutios och tog kotakt med företaget. Efter att ha geomfört e dammätig och aalyserat dea diskuterades ytterligare åtgärder, och äve erbjudadet frå Zehder Clea Air Solutios. Det speciella med erbjudadet frå Zehder Clea Air Solutios är att uderhåll och reparatio av utrustig igår. Dessutom övervakas och hateras istallatioe och det regelbuda filterbytet professioellt. Rudolf Frei, ledare för distributioscetret i Schafisheim, är övertygad: Därmed har jag som driftsasvarig garati för att maskiera fugerar optimalt och gör vad som krävs av dem. Dessutom garaterade Zehder Clea Air Solutios, e dammreduktio med mist 50 procet. Resultate De iitiala skepsis som COOP visat mot systemet försva mycket sabbt. Dammätige efter istallatioe, vid vilke e dammreduktio med cirka 75 procet fastställdes, övertygade slutlige COOP om luftreigssystemet. Iom mycket kort tid rapporterade positiva aställda e eorm förbättrig av arbetsmiljö och att de var tillfredsställda med de förbättrade luftförhålladea i si omgivig på arbetet. Seda Zehder Clea Air istallerats kude fråvarokvote ästa halveras. Det tidigare förhöjda värdet på 5,8 procet per år i geomsitt ligger u på riktmärkesivå 3,9 procet. Slavisa Stojaovic, avdeligschef för plockig, är etusiastisk: Beträffade kudtillfredsställdhete blad itera kuder, våra aställda, ka ma som sagt klart säga att de aställda är gladare och lyckligare. Brister som hög fråvaro har förbättrats. Och vi är glada att vi ka arbeta här. 18 cleaair

19 Äve chefe för distributioscetret i Schafisheim, Rudolf Frei, står bakom lösige: De här utrustige har på ett beståede sätt bidragit till att sjukfråvaro miskat och förblivit hållbart låg. De miskade tidsåtgåge för regörig och de därmed miskade kostader som uppås geom ökad relighet, bidrar också till e positiv stämig. Jag har övertygats av företaget Zehder och deras produkter, särskilt dea produkt, som vi har avät oss utav. Rudolf Frei slår fast: Nedgåge i fråvaro med 1,9 proceteheter beror mist till hälfte på det faktum att arbetsvillkore har förbättrats betydligt. Daiel Hiterma, platschef för Coop Schafisheim, talar reda om e utvidgig av affärsrelatioe: Jag skulle aväda systemet ige, om jag hade likade problem med svåra luftföroreigar. Detta eftersom resultatet märktes sabbt. Vi utgår frå att resultatet blir lika bra vid kommade mätigar. I så fall skulle jag geast istallera systemet på e aa ort och rekommedera det till adra. Ja, vi är verklige mycket öjda med det. Fakta Företag: Itervjuperso: Brasch: Plats: Dammreduktio efter istallatio: Fördelar: Coop Proto Rudolf Frei, chef för distributioscetret i Schafisheim Detaljhadelslogistik Schafisheim, Schweiz ~75 % efter istallatio Re arbetsmiljö och rea varor, lägre sjukfråvaro, öjda medarbetare, midre regörigsarbete Skaa QR-kode eller aväd webbadresse eda för att titta på kudfilme. Resultatet övertygar ur affärsmässig syvikel. Som bilde visar ledde miskad sjukfråvaro och miskade kostader för städig ite bara till att de årliga kostade för luftreigssystemet kompeserades, uta Coop kude reda uder det första året omsätta ett ytterligare ettokassaflöde på CHF ( SKR), vilket motsvarar e iter avkastig på 52 procet eller e besparig på 891 CHF (8 019 SKR) per aställd vid distributioscetret. Reduktio regörigsskostader CHF ( SKR) Årliga kostader Clea Air Solutio CHF ( SKR) * IRR-metode gör att det går att beräka ett (teoretiskt) geomsitt för årlig avkastig för ett medelutflöde vid oregelbuda och fluktuerade belopp. Miskig fråvarokvot CHF ( SKR) Nettokassaflöde ett år efter istallatio CHF ( SKR) cleaair 19

20 Full koll på hela processe Forskig, utvecklig och produktio allt samlat på ett och samma ställe i de sveska idustris vagga, Motala. För Zehder Clea Air Solutios är det ära samarbetet mella utveckligsavdelige och produktioe mycket viktigt, och e av flera aledigar till företagets framgåg. I Zehders 4000 kvadratmeter stora lokaler i Motala sitter bolagets utveckligsigejörer sida vid sida med produktiospersoale, som tillverkar alla Zehders produkter efter kuderas specifika beställigar. Igetig lämas åt slumpe och företaget har full kotroll på alla led frå första idéskisse till dess att luftreare istalleras på plats hos kude. Eftersom vi sköter alltig frå vår Motala-aläggig har vi kotroll över hela processe. Det är lite uikt i vår värld, och ågot som vi är stolta över och ser som e viktig kokurresfördel säger Carry Turesso, produktiosdirektör på Zehder Group Motala AB och fortsätter: Alla våra produkter är dessutom specialbyggda eligt kudes öskemål och behov. Vi är med i alla delmomet frå de tekiska lösige och istallatioe till byte av filter. Carry Turesso, Productio Director Zehder Group Motala 20 cleaair

21 Skräddarsytt Östgötska Motala beskrivs ofta som de sveska idustris vagga och ärhete till Liköpig med uiversitetet präglar stade. Zehder har haft si utveckligs- och produktiosaläggig här seda Det var här vår uderleveratör fas ia vi itegrerade hela produktioe i i företaget. Me frå och med jauari 2009 sker all produktio iom Zehders fyra väggar, vilket är bra för våra kuder eftersom vi då har 100 procet kotroll på alla delar och totalfokus på det vi gör, säger Carry Turesso. Lokalera i Motala är helt apassade efter Zehders behov och skräddarsydda för att passa framställige av högkvalitativa luftreare. Här produceras årlige cirka flimmerfilter och produktutvecklig står städigt på ageda. Seaste tekike Vi har ylige uppgraderat samtliga våra modeller och fått fram e produktfamilj som har e geomgåede desig och tekisk stadard, eligt de allra seaste tekike på området. Vi är till exempel väldigt oga med att arbeta med blad aat eergisparade åtgärder i våra fläktar, och alla våra produkter är mycket eergisåla, fortsätter Carry Turesso. På Zehders produktiosavdelig arbetar de efter de japaska produktiosfilosofi, Kaize. Det iebär blad aat att vi har hög flexibilitet i vår produktio och ka ge våra kuder sabba leverastider till högsta kvalitet, avslutar Carry Turesso. cleaair 21

22 Re luft ger stora kokurresfördelar ES3 är experter på tredjepartslogistik och har som huvudmål att spara tid och miska kostadera för sia kuder iom idustri för kosumetförpackade varor (CPG, cosumer packaged goods). ES3 år sitt mål geom att aväda avacerad automatio för att göra leveraskedja sabbare, effektivare och mer lösam för tillverkare och återförsäljare i alla storlekar. Aläggige i York är med sia 13,9 hektar det största automatiserade livsmedelslagret i världe för flera tillverkare, och lagret haterar produkter för över 60 tillverkare. ES3 ka i dea aläggig samtidigt lagra upp till fyrahudratuse pallar med livsmedel som ite är färskvaror. Frå aläggige skickas per vecka ugefär fem miljoer förpackigar till klieter i livsmedelsidustri och mer ä objekt hateras vid de. Utmaigar Relighet är aturligtvis absolut ödvädigt i e aläggig där livsmedelsprodukter lagras. Förutom att upprätthålla stadarder som tillfredsställer våra kuder och leveratörer geomgår vi regelbudet ispektioer som utförs av braschmydigheter såsom FDA (Food ad Drug Admiistratio) och AIB (Associatio of Iteratioal Bakers), liksom revisioer utförda av idividuella tillverkare, kuder och återförsäljare säger Mark Frake, ES3:s chef för tekik och uderhåll. I e aläggig av samma storlek som ES3-lagret i York, där truckar kör i och ut varje dag, hade arbetet med att hålla smuts och damm borta frå produktera och uder kotroll huit bli e viktig operativ aspekt och e stor utgift. Veckovisa graskigar av området för omlastig av pallar, som ligger itill lagerområdet där produktera lagras, visade betydade mägder damm, både luftburet och på plaa ytor, vilket orsakade flera problem: Höga stoftivåer i lufte i område i aläggige där pallar haterades. Fysiska barriärer behövde sättas upp för att skydda det itilliggade området för livsmedelslagrig frå damm. ES3 spederade tusetals dollar varje dag på mauell regörig. ES3:s utrustig utsattes för stort och kostsamt slitage och skador till följd av ackumulerat damm på pallyftar och truckar. ES3 behövde e lösig som kude ge tillräcklig stoftavskiljig för att skapa e hälsosam miljö för de aställda, hålla byggade säker för livsmedel och redo att ispekteras, samt för att uppå ES3:s högt uppställda stadarder för relighet, stadarder som valige överskrider krave frå FDA. Istallatioe av Zehder Clea Air Solutio har mycket tydligt hjälpt oss att göra just det. Att ha tekologi som ige aa har ger oss e kokurresfördel. Vi ser mycket fram emot att utöka våra affärsförbidelser med Zehder. 22 cleaair

23 Lösig E av ES3:s största kuder löste ett likade miljöproblem vid si europeiska aläggig geom att istallera Zehder Clea Air Solutios, med stor framgåg. ES3 kotaktade Zehder är företaget plaerade att expadera i USA. Vi övervakade ES3:s aläggig i York i tio dagar säger Rob Matthews, biträdade chef (Vice Presidet) för avdelige för försäljig och drift (Sales ad Operatios) vid Zehder CAS. Vi bekräftade att området för pallar och omlastig hade höga dammhalter. Zehder Clea Air Solutios istallerades, tillsammas med två sesorer för fjärrövervakig av damm som tillhadahåller återkopplig i realtid. Resultat och mervärde Iom bara ett par veckor efter att Zehder Clea Air Solutios istallerats kude ES3 observera märkbara förbättrigar: 80 procet dammreducerig i det utsatta området i lagerlokale. Skaa QR-kode eller aväd webbadresse eda för att titta på kudfilme. Mycket höga ivåer av tillfredsställelse hos kudera med de levererade produkte. Dammhaltera i de lagerlokal som daglige aväds av ästa ES3-aställda utgjorde ite lägre ågo säkerhetsrisk. ES3 kude ta bort de fysiska barriärera och omdistribuera städpersoale till adra viktiga område i byggade. Fakta Företag: Itervjuperso: ES3 Mark Frake, Chef (Seior Director) för tekik och uderhåll (Egieerig ad Maiteace) Dammiehåll före Brasch: Plats: Tredjepartslogistik York, USA ~80 % midre damm Dammkälla: Dammreduktio efter istallatio: 80 % Damm frå uppackig och haterig av varor i lagerlokale Dammiehåll efter Fördelar: Lägre dammhalter som ger ökad säkerhet och hygie, kostadsbesparigar, ökad effektivitet hos utrustige samt öjda kuder och aställda Dammkocetratio före istallatio Dammkocetratio med Zehder Clea Air Solutios cleaair 23

24 Zehder Group Nordic AB Box Täby Swede T +46 8/ F +46 8/ Z_SE_V0815_CAS_MAG_CASMagazi2015, med reservatio för ädrigar

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com

Bolagsstämma. LGP Telecom Holding AB, Box 1178, 171 23 Solna Telefon: 08-50 74 80 00 Hemsida: www.lgptele.com Årsredovisig 2000 Bolagsstämma Ordiarie bolagsstämma äger rum tisdage de 24 april 2001 kl 17.00 i Wallebergssale, Igejörsveteskapsakademie, Grev Turegata16, Stockholm. Amäla Aktieägare som öskar deltaga

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet.

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet. VI BJU D ER LL PÅ GRILLAD LUNNAME E Vårdagar 5-7 maj Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15 KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN 5 950:Husqvara LB 48V e (ord. 6 450:-) Bous!

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Föreläsning G70 Statistik A

Föreläsning G70 Statistik A Föreläsig 5 732G70 Statistik A Egeskaper hos stickprovsstatistikora Stickprovsmedelvärde Stickprovssumma Stickprovsadel Lägesmått Spridig Medelfel EX VarX 2 2 E X Var X E P Var P X X 1 1 P Eftersom respektive

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 5 73G70, 73G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 5 Stickprovsteori Sid 15-150 Statistisk iferes Populatio (äve målpopulatio) = de (på logisk väg

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Tetame Psykologi Kurskod: PC106, Kurs 6: Idivide i ett socialt sammahag (15 hp) och PC145 Datum: 5/5-013 Hel- och halvfart VT 13 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning Diskmaskier Våre 2009 Sparsammare: Frå 8 liter vatte och bara 0,60 kwh elförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: 14 stadardkuvert Miele iebär

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer