bra boende Mer än Nr 3/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bra boende Mer än Nr 3/2006"

Transkript

1 Mer än bra boende Nr 3/2006

2 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas SABOs miljöpris I sin moivering säger juryn a HFAB är en mycke god förebild för andra bosadsbolag och visar a de går a arbea med lokal hållbar uveckling med hänsyn ill de re aspekerna ekologi, ekonomi och social välfärd för a skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generaioner. SABO, de allmännyiga bosadsföreagens organisaion, delar varje år u e miljöpris och i år är de 14:e gången som de delas u. Vi som jobbar inom HFAB är naurligvis jäesola och speciell den personal som arbear med frågor som rör boende och miljön. De har kämpa länge och får en välförjän belöning. Vi nöjer oss ine med dea uan går e seg längre när vi ubildar och engagerar långidsarbeslösa människor i vår arbee för a skapa e ryggare och rivsammare boende för äldre. Vår sasning på sommarkul för ungdomar blev en sörre succé än vad vi någonsin våga hoppas på och ger oss kraf för sörre sasningar. För mig som VD på HFAB har åre som gå sedan försa numre av Mer än bra boende vari fanasisk spännande. Lärande i alla åldrar. VD Jonas Hansson möer Kersin Lundberg, som på Karl XI:s servicehus lär mer om daorer. A få uppleva en sommar i Halmsad ger mersmak. Halmsad är en fanasisk sad a bo i ine bara på sommaren. Möjligheerna är många och här bjuds mycke åre om. Ännu bäre ror jag de kommer a bli med de arbee som pågår i Halmsads kommun Halmsad 2020 e visionär arbee om en vision för saden. En vision som HFAB mer än gärna säller upp på. E arbee som ar u en ydlig kompassrikning för hela Halmsads kommun. Visionen besår av re delar: hemsaden, kunskapssaden och upplevelsesaden. I dea nummer av Mer än bra boende ligger fokus på kunskapssaden och hur HFAB på olika sä södjer anken a vi bygger en sad där människor växer genom ubildning, föreagsamhe och nyänkande. Håll ill godo! Jonas Hansson, VD Compac living sudenernas lo A plugga på Högskolan i Halmsad är populär och smidig. Särskil för dem som hyr sudenlägenhe av HFAB med bara några minuers gångavsånd ill lekionssalarna. Härifrån har man nära ill all och lång ifrån råkig, skraar Andreas Rosén, som från sin lilla hörnlägenhe på Nyhemsgaan kan blicka bor mo Trade Cener. Run e bord på en av ueplaserna på gården har han samla ihop e gäng sudiekamraer som käkar pizza och beräar om illvaron som inflyade sudener. Halmsad är numera en sudensad a räkna med. Trivselfakorn är hög. Åa av io som läser här kan änka sig a sanna kvar efer sudieiden. De cirka eleverna på högskolan säer sin prägel på sadslive, ine mins under den radiionella nollningen, som I mina kvarer genomfördes för en id sedan, då nya sudener genom uppdrag och uppåg hälsas välkomna ill skolan och san. För mig var de egenligen aldrig akuell a välja någon annan plas, säger Fia Johansson om si val av sudieor. Halmsad kändes hel rä för mig och när jag dessuom lyckades få ag i en ea så här nära skolan, blev jag överlycklig. De känns skön a slippa pendla ill plugge. Tidigare bodde hon i Sockholm. Nu läser hon ekonomi, andra åre på de frisående programme, och hyr en lien lägenhe i kvarere Gråsenen alldeles inill högskolan. Hennes sambo heer Lakris och har fyra ben. Jag rivs fanasisk bra, säger Fia. Jag gillar de här bosadsområde och upplägge där vi sudener bor näsan som i en egen lien by. Här kan vi räffas och umgås även i gemensamma lokaler. De blir en del feser E nära och bra boende underläar och påverkar förmågan a lyckas med sudierna, ycker Andreas

3 Här är nära ill all lång ifrån råkig. Rosén, sedan dryg e år bosa i en fräsch ea på Nyhemsgaan 26. Föru bodde jag i Varberg och pendlade, samidig som jag var placerad i bosadskö hos HFAB. Jag visse vilken yp av lägenhe jag ville ha och ill slu blev de lyckligvis en ledig. Fördelarna med renodla sudenboende är många, ine mins a man kan umgås, låna sudieböcker och plugga ihop med andra, påpekar Andreas, samidig som han beklagar a bredband ine längre ingår hyran. Han har en välsädad och funkionell hörnlägenhe med usik bor mo Högskolan. På de knapp 30 kvadramerarna finns plas för säng, daabord och en lien soffa med bord. Där finns även penry med plas för mabord och wc med dusch. Varje lien ya unyjas maximal. Klar a man gärna hade vela ha en sörre bosad, men den här är fakisk full illräcklig. Närheen ill skolan är guld värd och hyran (dryg kr) känns väl okej, säger Andreas. Ekonomin, a få pengarna a räcka ill, är för de flesa e gissel under sudieiden. Nudlar och snabbmakaroner är därför vanlig förekommande på sudenernas egna menyer. Fas på orsdagar är de pizza som gäller. Smakar särskil bra dagen efer räffarna på Kårhuse, säger Fia Johansson. Många har skaffa exraknäck för a dryga u sudielånen. Hanna Berggren ägnar delar av skolfri id å a jobba som badvak eller på e kondiori. Som suden får pengar liksom e anna värde, man blir mer sparsam och ekonomisk. Men makono har hög priorie, rikig kos Namn: Andreas Rosén, 25 år Bosad: Ea med penry på Nyhemsgaan 26 (28,8 kvm) Tidigare hemor: Varberg Läser: Miljö- och hälsoskyddsprogramme, andra åre Mål/drömyrke: Vill jobba inom näringslive med förebyggande miljöfrågor I korhe: Inresserad av miljöräsfrågor, exraknäcker som personlig assisen och fungerar som insrukör inom hemvärne (Lv6) får ine försummas, poängerar Hanna. De blir en hel del pasa och snabbmakaroner är ganska smidig, menar Krisin Broman. HFAB:s enrumslägenheer i kvarere Gråsenen varierar någo i sorlek. De är compac living som gäller. Men de är hel okej. Då blir de deso mysigare feser, ycker Hanna. Namn: Fia Johansson, 22 år Bosad: Ea på Nyhemsgaan 40 (26,6 kvm) Tidigare hemor: Sockholm Läser: Ekonomi, frisående program, andra åre Mål/drömyrke: Fasighesekonom I korhe: Valde a plugga i Halmsad före Umeå ( där är så kall ), kaägare som drygar u sudielånen med exraknäck på kundjäns på Coop Forum Erik Carlsson, som läser redje och sisa åre som maskiningenjör, illhör veeranerna på Nyhemsgaan. Han bor på en ya av 21,6 kvadrameer och har inge emo rångboddhe. Ju mindre lägenhe deso mindre a säda, konsaerar han belåe. För egen del har jag lofsäng i lägenheen. På så sä får jag även plas med en soffa. Smar, va? Namn: Hanna Berggren, 24 år Bosad: Ea med penry på Nyhemsgaan 24 (28,8 kvm) Tidigare hemor: Rimforsa uanför Linköping Läser: Miljö- och hälsoskyddsprogramme, andra åre Mål/drömyrke: Miljökonsul I korhe: Gillar sudenlive och närheen ill skolan, syns ibland som badvak (Sannarp) eller buiksbiräde på Paulssons kondiori På orsdagar är de pizza som gäller. Smakar särskil bra dagen efer räffarna på Kårhuse. Namn: Erik Carlsson, 25 år Bosad: Ea på Nyhemsgaan 26 (21,6 kvm) Tidigare hemor: Horda uanför Värnamo Läser: Maskiningenjör, redje och sisa åre Mål/drömyrke: Konsrukör inom indusrin I korhe: Uppskaar illvaron som suden, ycker a Högskolan i Halmsad är lien och mysig (liksom hans lägenhe), brukar exraknäcka som axichaufför Namn: Krisin Broman, 22 år Bosad: Ea på Nyhemsgaan 26 (21,6 kvm) Tidigare hemor: Kungsbacka Läser: Miljö- och hälsoskyddsprogramme, andra åre Mål/drömyrke: Djurskyddsinspekör I korhe: Nyinflyad ill Halmsad, ycker om snabbmakaroner, gillar a umgås med andra sudener, ridokig med egen häs placerad i Skedala Bo hos HFAB! HFAB:s sudenlägenheer hyrs bara u ill suderande på Högskolan i Halmsad. Faryge På Herig Knusgaan finns 52 sudenlägenheer. Fasigheen uppfördes i mien av 1940-ale och ligger alldeles inill högskolan. Samliga lägenheer har penry och badrum med dusch. Även sällskapsrum. Två hyresfria månader (juni och juli). Gamleull Nybygg sudenboende mi i cenrum, på Gamleull inill Nya sadsbiblioeke. Kvarere Jaken (Erik Olsons Gaa) har 262 sudenlägenheer fördelade på vå hus. Typlägenheerna är på 26 kvm med penry och wc/dusch, men de finns även sörre. I båda husen finns gemensamma urymmen för samvaro. I hyran ingår värme, vaen och hushållsel. Gråsenen Kvarere Gråsenen (Nyhemsgaan) besår av e anal fasigheer och 384 lägenheer som ligger sne emo Högskolan. Byggår Samliga lägenheer har penry, spis med ugn, kyl och frys och egen wc/dusch. I alla hus finns väsuga i boenplane och en rappa upp finns de gemensamma köke. Allrum finns på vissa våningsplan och vå av husen har lokaler i källarplan för friidsakivieer. I hyran ingår värme, vaen och hushållsel. Högskolan i Halmsad har nyligen fira 20-årsjubileum som självsändig högskola med egen rekor. De försa efergymnasiala ubildningarna påbörjades redan I dag har Högskolan e 40-al ubildningsprogram, sudener och 500 ansällda.

4 Tala om boendekarriär... Från en ea med sov alkov ill en verklig paradvåning. Sedan familjen väx söke Nicolas Hassbjer e boende med urymmen som också ger möjligheer a a med sig jobbe hem. I HFAB:s fasighes besånd finns alernaiven. nicolas bye ean mo häfig paradvåning Åre var Nicolas Hassbjer i Halmsad bjöd in ill sin ea med sovalkov på kvadrameer. En häfig inredd lien lägenhe med flera smara lösningar. Perfek för den unge ensamsående daaingenjören. Efer a ha bilda familj lever Nicolas numera med husrun Camilla, onsårsflickorna Paula och Fanny sam senase sjärnillskoe Sella, 1 månader. I ak med lives skifningar sälls nya krav på bosaden. Familjen Hassbjer bor idag i en av HFAB:s allra sörsa lägenheer. Sex rum och kök på 0 kvadrameer. Från Sålgaan ill Kungsgaan. Tala om boendekarriär! I HFAB:s fasighesbesånd finns lägenheer lämpliga för alla änkbara behov. Besöke på Sålgaan gjordes i e försök a visa hur man skapar rivsel och harmoni även i den mycke lilla lägenheen. Lyan gav e modern och ungdomlig inryck där Nicolas, 23 år den gången, hade skapa e boende med inredningslösningar som väcke viss uppmärksamhe. Flera inressana dealjer vinade om a här fanns en hyresgäs med inresse för inredning, bland anna noerades den lika enkla som geniala lösningen a avskärma sovalkoven med en persienn. Med fälld persienn skapades en vägg mo vilken soffan placerades. Och med öppen persienn släppes ljus och rymd in. Mi inresse för de här frågorna hänger samman med a pappa är inredningsarkiek, förklarade unge Nicolas. Isälle för a lägga pengar på en dyr bosadsrä sasade Nicolas på möbler av god kvalie. Någo känns också igen i den pampiga lägenheen på Kungsgaan. Fasigheen på Kungsgaan byggdes för dryg e sekel sedan och förvärvades 1983 av HFAB. Lägenheerna oalrenoverades 1987 och så sen 6 7

5 som för någo år sedan ufördes omfaande fasadrenovering. Naurligvis är de ine alla förunna a kunna svänga sig i en så rymlig bosad. Här finns de go om plas för lilla Sellas lek men ges också urymme för mamma och pappa a finna arbesro på kvällarna. Ine sällan öppnar makarna Hassbjer si hem för inbjudna affärsbekana. Jag har funni a de är mycke uppskaa då vi bjuder in affärsgäser ill vår hem, säger Nicolas. Särskil gäller de våra japanska affärsvänner som blir någo för undrade över de väl illagna yorna. nicolas gör mycke affärer i Japan och har besök lande ine mindre än 27 gånger. Japanerna bor i allmänhe rång och därför bjuds man sällan in ill någons hem. I Japan är de deso vanligare a kunder bjuds Daaingenjören Nicolas Hassbjer är e av flera goda exempel på framgångsrik föreagande efer avsluade sudier vid Högskolan i Halmsad en klar lysande sjärna på den svenska enreprenörshimmeln. Några år efer grundande av Hassbjer Micro Sysems sysselsae rörelsen fem sex personer, alla med bakgrund i högskolan. 15 år senare leder Nicolas Hassbjer Sveriges snabbas växande elekronikföreag. Ine nog med a HMS säljer elekronik ill den japanska marknaden vilke måse anses som en bedrif i sig bland kunderna finns dessuom akörer som illhör den absolua världsoppen. Den verksamhe som länge hölls ämligen blygsam har vuxi ill sig i ak med a exerna finansiärer släpps in och idag sysselsäer föreage cirka 125 ansällda. Född i Malmö en sommardag 1967 har Nicolas blivi Halmsad rogen efer avsluade sudier vid högskolan. Endas 21 år gammal inledde han illsammans med kollegan Saffan Dahlsröm vad som skulle komma a uvecklas ill en enasående framgångssaga. Redan under niioales andra halva uppmärksammades Nicolas föreagargärning så ill den grad a han fick moaga umärkel Nicolas har en dold alang, han är mäserlig på a göra sushi och har fakisk blivi erbjuden jobb som sushikock... u på resaurang där man måse vara beredd på a de också kan bli sång (karaoke)... Camilla arbear professionell med inredning och i samband med flyen ill Kungsgaan inleddes e spännande inredningsarbee. Jag har gå den långa vägen, började ser som Åres föreagare i Halmsad, Åres enreprenör i Vässverige, Åres marknadsförare i Halland och så vidare. De handlar om näverkseknik. Med en omsäning som passera 200 miljoner kronor har HMS idag cirka re procen av i möbelaffär men arbear idag hos Aciv Konor och inreder offenliga miljöer. Kvaliesänkande när de gäller möbler och övrig inredning någo som anades redan 1991 har mogna och illåis slå u i full blom samidig som man vari mån om a behålla de väl illagna öppna, ljusa yorna. nicolas HaSSBJer en rikig enreprenör Daaingenjör, ung föreagare, enreprenör och pappa ill lilla Sella. Nicolas Hassbjer räds ine umaningar, men frågan är vilken roll som är den uffase... världsmarknaden för näverksansluning i indusriauomaion. Med hög lönsamhe skjuer nu illväxen rejäl far. Föreage eableras på flera nya marknader och planen är a fördubbla försäljningen inom bara e par re år. Näsa seg orde vara börsinrodukion. HFaB ar hjälp av forskare för a bli bäs i lande Teknik är lä... Svårare är möe mellan människor. Vi är dukiga på eknik, men vill bli bäre på a a hand om våra hyresgäser, säger VD Jonas Hansson, HFAB. Därför ar föreage hjälp av forskare vid Högskolan i Halmsad. Ambiionen är a bli landes bäsa allmännyiga bosadsbolag, en uff uppgif där de gäller a skapa förusäningar för e bäre liv för hyresgäserna, ja hel enkel göra Halmsad ill en ännu bäre plas a bo på. Med ambiionen a bli landes bäsa allmännyiga bosadsbolag ar HFAB nu hjälp av den breda kompeens som finns på Högskolan i Halmsad. Här samalar Leif Peersson ( v), HFAB, med professor Beng Larsson, sekionen för ekonomi och eknik. Sedan länge finns e eablera samarbee mellan HFAB och Högskolan i Halmsad. Ine sällan är de ekniska frågor rörande ill exempel energi. Dea har bland anna akualiseras i samband med pågående ombyggnaioner på Andersberg. HFAB hjälper sudener med underlag i samband med examensarbeen. Årligen udelas också e sipendium ill bygg och fasighesekonomiubildningen vid högskolan. Lyfer mjuka frågor I midsommarveckan arrangerades e idéseminarium mellan Högskolan i Halmsad och HFAB. Till rekor och flera sekionschefer framförde HFAB en önskan om e uöka, mer srukurera och fördjupa samarbee med forskarna där de mjuka, mänskliga aspekerna lyfs fram. I arbee med a uveckla boende och saden behöver vi forskarnas hjälp med såväl kor som långsikiga forskningsprojek, beräar Leif Peersson, HFAB. Den ekniska uvecklingen är nödvändig men skall vi komma vidare i vår ambiion a göra bosadsområdena mer rivsamma och rygga för våra hyresgäser behöver vi bredda oss och uveckla även de mjuka delarna. Ofa går också de mänskliga aspekerna och ekniken hand i hand. Bred kompeens Under idéseminarie väckes förslag på flera möjliga samarbesprojek, ill exempel: Flykedjan sudera vilken påverkan byggande av en lägenhe i cenrum får hela vägen ner i flykedjan. Design av IT i vardagssiuaionen ill exempel mobila jänser, framidens elekroniska idning, olika larmfunkioner med mera. Projek för a främja inegraion förså och arbea med olika kulurella gruppers relaion ill varandra och ill samhälle. Delagarna vid idéseminarie represenerade flera sekioner på högskolan; humanisiska, ekonomi och eknik, informaions och daaveenskap, hälsa och samhälle sam omvärldskonaker. Samarbesprojeken kan spänna över flera sekioner och jag ser de som e umärk sä a a illvara den breda kompeens som finns på högskolan, säger professor Beng Larsson, sekionen för ekonomi och eknik. Samidig är de vikig a vi forskare får känne dom om de verkliga förhållandena i samhälle. De är kunskaper som vi sedan överför ill våra sudener. Samarbee mellan högskolan och HFAB ger allså flera vinnare. 8 9

6 "De här är bäsa plasen i san för oss som gillar a hålla på med sång och dansshower" Puls är plasen för kreaiva ung domar. På friidsgården på Andersberg, där de krävs medlemskap, kan man välja mellan e sor anal akivieer och förkovra sig inom dans, sång, rap och film. Här får man chansen a göra någo veig på friiden, som ill exempel a sjunga och framräda på en scen, säger 13 åringarna Ilirjana Behrami och Arbnura Juka som inför en show i Trönninge repeerar låen Righ here, righ now av favorien Agnes. Puls, som drivs i kommunal regi, skiljer sig från öppna friidsgårdar. Vi har också öppe varje vardag men här bedriver vi kursverksamhe bara för dem som är medlemmar och som verkligen vill och är moiverade a ägna sig å någo speciell ämne, säger friids ledarna Ewa Grimåsen och Benny Lerby. De handlar bland anna om a uvecklas som musiker eller sångare. puls sarades för snar re år sedan (efer nedläggningen av Meropol) och har 150 medlemmar i åldrarna io ill 25 år. Friidsgården är öppen varje dag mellan kl 13 och 21. I de snar färdigrenoverade lokalerna ryms bland anna eaerscen, dansgolv och egen sudio för skivinspelningar. På onsdagskvällarna är här öppe Benny Lerby för alla, för a få in en bredare publik, och då kan Sjunger som idolen. Arbnura Juka och Ilirjana Behrami rivs på friidsgården Puls där de får ulopp för sina sång alanger. Agnes-låen "Righ here, righ now" ingår i reperoaren. Sång och dans med rikig puls de även bli akuell för dragspels klubbar a hålla konser. I de falle har vi inga begränsningar. Vi har dörren öppen för alla även om ung domarna hels ägnar sig å dans, rap och a skriva egna låar, säger Benny, som svarar för den musikaliska handledningen. De är de eseiska områdena som gäller på Puls. Tjejer och killar som vill prova på och uveckla sina färdigheer som ariser högakar place (sälle). Magdans och sreedance finns också med i kursprogramme. De här är bäsa plasen i san för oss som gillar a hålla på med sång och dansshower, ycker Arbnura Juka, som går på Ösergårdsskolan. Efer en immas sångövning väljer hon a slappna av och "chilla" med några kompisar över Ewa Grim åsen en fika. Hi är ung domar från hela kommunen välkomna, poängerar Ewa Grim åsen. andersbergs nya cenrum en möesplas för alla I slue av åre slås porarna upp ill Andersbergs nya cenrum. Sadsdelen får en räffpunk, och med biblioek, café, ungdomsgård och småbuiker ska mångfalden i område uvecklas. Lärande och ubildning är e vikig ema i de nya cenre där boende och andra på egen hand ska kunna söka och få informaion. För inresserade inleds samarbee med olika sudieförbund. HFAB inveserar cirka 38 miljoner kronor i en oalrenovering uformad av Ellika Sare, Whie arkieker i Halmsad. Resulae blir en möesplas för alla och e cenrum för en mängd akivieer. Här kan man delaga i sudiecirklar eller bara slå sig ner en sund och läsa idningen, säger Annapia Olson, Konsumen Halmsad, och Leif Peersson, HFAB. Cenre besår av vå byggnader, en inrymmer kommersiella lokaler och friidsgården Puls. Här finns kiosk och frisörsalonger. En nyhe är charkuerie och arbee pågår med a locka yerligare några småbuiker. Biblioeke flyar ill nya sörre lokaler. Med service och allmänheens daarum ges invånarna möjligheer a söka ill exempel samhällsinformaion, få svar direk, eller hjälp a komma vidare med si ärende. Befinlig resaurang flyar in mo den cenrala passagen. Därmed skapas en sor a kivies /feslokal med plas för bland anna friidsgårdens årsverksamhe. Med egen ingång och kök kan lokalen också Vinnare i HFAB krysse /006 Följande 20 lösare av förra numres HFAB kryss har a se fram emo vardera vå Trissloer i pris: Birgi Engman, Damasgången 36, Solweig Flinck, Vasängsvägen 1 G, Ulla Bri Wiberg, Fredsgaan 9, Maja Johansson, Maraonvägen 10 B, Birgia Havner, Kornhills vägen 32, Carina Srandmark, Skansgaan 10, Olle Larsson, Malcusgaan 22, Marianne Göransson, Lineheds vägen 63, Lars Göransson, Damasgången 20, Anna Lisa Andersson, Prosorpsvägen 3, Lars Anderson, Grönevångsvägen 17, Eva Lis Oredsson, Gubbängsvägen 25 A, Anna Lisa Oredsson, Arkiek gaan 1, Ellen Ek, Skulpur plasen 3 B, Bo Hedlund, Tyna vägen 16 A, Hjördis Karlsson, Arkiekgaan 1 A, Ulla Weidmer, Maraon vägen 10 A, sam Inger Schön, Oskarsröm, Birgi Romberg, Åled och Asrid Johansson, Oskarsröm. Lycka ill! hyras för föreningsevenemang och privaa fesligheer. Kyrkan har kvar sina idigare lokaler, men öppnar nu också upp in mo lokalerna för medborgarservice. Den planerade nya livsmedelsbuiken umed Laholmsvägen är en annan beydelsefull del i Andersbergs förnyelse

7 HFAB vinner SABOs miljöpris 2006, e äpple uför i åervunna konserver av konsnären Jonas Torsensson. Miljöprisäpple delas u för 14:e gången och uppmärksammar HFAB:s breda och långsikiga arbee för en hållbar uveckling med hänsyn ill ekologi, ekonomi och social välfärd. HFAB 2006 års vinnare av SABOs miljöpris Invandrare ar illvara byggmaerial från rivna hus och lär sig svenska. Arbeslösa ubildas ill miljövärdar som bland anna informerar om sopsorering. Vid byggprojek uppräas checklisor för byggmaerial och energieffekivisering. Samverkansprojek med syfe a södja en social bra uveckling i bosadsområdena. Nämnas kan a vå ansällda placerade i miljonprogramsområde Andersberg samverkar med socialförvalning, polis, kvinnojour och flykingmoagning. De här är några exempel på hur Halmsads Fasighes AB arbear för a ge hyresgäserna miljörikiga bosäder samidig som hyresgäserna söas social och kulurell. För dea illdelas bosadsbolage SABOs (Sveriges allmännyiga bosadsföreag) miljöpris Moiveringen lyder: HFAB är en mycke god förebild för andra bosadsbolag och visar a de går a arbea hållbar med hänsyn ill ekologi, ekonomi och social välfärd för a skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generaioner. HFAB vinner prise för si breda, långsikiga och sraegiska arbee med a skapa en lokal hållbar uveckling i sina bosadsområden där hänsyn as ill ekologisk, ekonomisk och social välfärd. Därmed visar bolage, a de går a bedriva kärnverksamheen a illhandahålla bosäder som invånarna rivs i på sådan sä a man undviker a miljön saboeras. Samidig söas invånarna ur e social och kulurell uvecklingsperspekiv. Mer än bra boende ges u av Halmsads Fasighes AB, Box 147, Halmsad Besöksadress Fredrik Sröms gaa 6 Telefon Hemsida Ansvarig ugivare Jonas Hansson Redakör Magnus Weberg Tex & layou Tex-Media i Halland AB Foo Parik Leonardsson (sidorna 9, 12) Marina Thalwizer (sidorna 1-8, 10) och Paul Hoff (sidan 12) Illusraion Whie arkieker (sidan 11). Tidningen rycks i en upplaga på exemplar på miljögodkän papper av Halmsad Tryckeri.

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar Ledaren: Rösa bå för a bevara de bäsa ande Michae Anefur: Surapporen o heöshe kar Lars Adakusson, KD, ackar för förroende so ny i EU de krisdeokraiska nyhesagasine orsdag 10 jui 2014 årgång: 36 Nr: 28-29

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Tvärled i vinterskrud foto: Johnny Billinger. Pardans på Pulsen. Se sid. 6

Tvärled i vinterskrud foto: Johnny Billinger. Pardans på Pulsen. Se sid. 6 100% Lokalidning nr. 3 10-23/2 2010 Tvärled i vinerskrud foo: Johnny Billinger Pardans på Pulsen. Se sid. 6 2 Ledare 3 n i d an ckor Scsign ve De Spara Jøul F 373 1200:- Ve ni vad inköpsindex är? Jo de

Läs mer

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt Heerogenie hos Barn med : Symomdomän, neuropsykologiska processer och komorbidie Tiel Cecilia Wåhlsed cecilia.wahlsed@psyk.uu.se Övergripande Barn med är de så lika? symom, Kogniiva briser och samidiga

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan För anmälan och mer informaion: 0410-184 25 sv.se/sodersla soderla@sv.se 1 Sudieförbunde Vuxenskolan Sudieprogram hösen 2015 Vellinge Psykiariveckan 5-11 okober Läs mer på sid. 7 Anmäl och mer info www.sv.se

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Känn historiens. vingslag. host 2014. www.kmk.a.se. en medlemstidning från kungliga motorbåt klubben

Känn historiens. vingslag. host 2014. www.kmk.a.se. en medlemstidning från kungliga motorbåt klubben en medlemsidning från kungliga moorbå klubben hos 2014 NYHETER Anders Bjurman lisar hösens hease marina prylar du ine kan vara uan profilerna Trojänarna på Högböe, Maria & Lars Eriksson och Rolf Sandberg

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

En vecka i regimens fängelsehålor

En vecka i regimens fängelsehålor 18 Joakim Medin greps av Syriens säkerhesjäns under en reporageresa. 19 En vecka i regimens fängelsehålor Joakim Medin om vrålen från oryr och spele bakom frisläppande Under en reporageresa ill Qamishlo,

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer