bra boende Mer än Nr 3/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bra boende Mer än Nr 3/2006"

Transkript

1 Mer än bra boende Nr 3/2006

2 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas SABOs miljöpris I sin moivering säger juryn a HFAB är en mycke god förebild för andra bosadsbolag och visar a de går a arbea med lokal hållbar uveckling med hänsyn ill de re aspekerna ekologi, ekonomi och social välfärd för a skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generaioner. SABO, de allmännyiga bosadsföreagens organisaion, delar varje år u e miljöpris och i år är de 14:e gången som de delas u. Vi som jobbar inom HFAB är naurligvis jäesola och speciell den personal som arbear med frågor som rör boende och miljön. De har kämpa länge och får en välförjän belöning. Vi nöjer oss ine med dea uan går e seg längre när vi ubildar och engagerar långidsarbeslösa människor i vår arbee för a skapa e ryggare och rivsammare boende för äldre. Vår sasning på sommarkul för ungdomar blev en sörre succé än vad vi någonsin våga hoppas på och ger oss kraf för sörre sasningar. För mig som VD på HFAB har åre som gå sedan försa numre av Mer än bra boende vari fanasisk spännande. Lärande i alla åldrar. VD Jonas Hansson möer Kersin Lundberg, som på Karl XI:s servicehus lär mer om daorer. A få uppleva en sommar i Halmsad ger mersmak. Halmsad är en fanasisk sad a bo i ine bara på sommaren. Möjligheerna är många och här bjuds mycke åre om. Ännu bäre ror jag de kommer a bli med de arbee som pågår i Halmsads kommun Halmsad 2020 e visionär arbee om en vision för saden. En vision som HFAB mer än gärna säller upp på. E arbee som ar u en ydlig kompassrikning för hela Halmsads kommun. Visionen besår av re delar: hemsaden, kunskapssaden och upplevelsesaden. I dea nummer av Mer än bra boende ligger fokus på kunskapssaden och hur HFAB på olika sä södjer anken a vi bygger en sad där människor växer genom ubildning, föreagsamhe och nyänkande. Håll ill godo! Jonas Hansson, VD Compac living sudenernas lo A plugga på Högskolan i Halmsad är populär och smidig. Särskil för dem som hyr sudenlägenhe av HFAB med bara några minuers gångavsånd ill lekionssalarna. Härifrån har man nära ill all och lång ifrån råkig, skraar Andreas Rosén, som från sin lilla hörnlägenhe på Nyhemsgaan kan blicka bor mo Trade Cener. Run e bord på en av ueplaserna på gården har han samla ihop e gäng sudiekamraer som käkar pizza och beräar om illvaron som inflyade sudener. Halmsad är numera en sudensad a räkna med. Trivselfakorn är hög. Åa av io som läser här kan änka sig a sanna kvar efer sudieiden. De cirka eleverna på högskolan säer sin prägel på sadslive, ine mins under den radiionella nollningen, som I mina kvarer genomfördes för en id sedan, då nya sudener genom uppdrag och uppåg hälsas välkomna ill skolan och san. För mig var de egenligen aldrig akuell a välja någon annan plas, säger Fia Johansson om si val av sudieor. Halmsad kändes hel rä för mig och när jag dessuom lyckades få ag i en ea så här nära skolan, blev jag överlycklig. De känns skön a slippa pendla ill plugge. Tidigare bodde hon i Sockholm. Nu läser hon ekonomi, andra åre på de frisående programme, och hyr en lien lägenhe i kvarere Gråsenen alldeles inill högskolan. Hennes sambo heer Lakris och har fyra ben. Jag rivs fanasisk bra, säger Fia. Jag gillar de här bosadsområde och upplägge där vi sudener bor näsan som i en egen lien by. Här kan vi räffas och umgås även i gemensamma lokaler. De blir en del feser E nära och bra boende underläar och påverkar förmågan a lyckas med sudierna, ycker Andreas

3 Här är nära ill all lång ifrån råkig. Rosén, sedan dryg e år bosa i en fräsch ea på Nyhemsgaan 26. Föru bodde jag i Varberg och pendlade, samidig som jag var placerad i bosadskö hos HFAB. Jag visse vilken yp av lägenhe jag ville ha och ill slu blev de lyckligvis en ledig. Fördelarna med renodla sudenboende är många, ine mins a man kan umgås, låna sudieböcker och plugga ihop med andra, påpekar Andreas, samidig som han beklagar a bredband ine längre ingår hyran. Han har en välsädad och funkionell hörnlägenhe med usik bor mo Högskolan. På de knapp 30 kvadramerarna finns plas för säng, daabord och en lien soffa med bord. Där finns även penry med plas för mabord och wc med dusch. Varje lien ya unyjas maximal. Klar a man gärna hade vela ha en sörre bosad, men den här är fakisk full illräcklig. Närheen ill skolan är guld värd och hyran (dryg kr) känns väl okej, säger Andreas. Ekonomin, a få pengarna a räcka ill, är för de flesa e gissel under sudieiden. Nudlar och snabbmakaroner är därför vanlig förekommande på sudenernas egna menyer. Fas på orsdagar är de pizza som gäller. Smakar särskil bra dagen efer räffarna på Kårhuse, säger Fia Johansson. Många har skaffa exraknäck för a dryga u sudielånen. Hanna Berggren ägnar delar av skolfri id å a jobba som badvak eller på e kondiori. Som suden får pengar liksom e anna värde, man blir mer sparsam och ekonomisk. Men makono har hög priorie, rikig kos Namn: Andreas Rosén, 25 år Bosad: Ea med penry på Nyhemsgaan 26 (28,8 kvm) Tidigare hemor: Varberg Läser: Miljö- och hälsoskyddsprogramme, andra åre Mål/drömyrke: Vill jobba inom näringslive med förebyggande miljöfrågor I korhe: Inresserad av miljöräsfrågor, exraknäcker som personlig assisen och fungerar som insrukör inom hemvärne (Lv6) får ine försummas, poängerar Hanna. De blir en hel del pasa och snabbmakaroner är ganska smidig, menar Krisin Broman. HFAB:s enrumslägenheer i kvarere Gråsenen varierar någo i sorlek. De är compac living som gäller. Men de är hel okej. Då blir de deso mysigare feser, ycker Hanna. Namn: Fia Johansson, 22 år Bosad: Ea på Nyhemsgaan 40 (26,6 kvm) Tidigare hemor: Sockholm Läser: Ekonomi, frisående program, andra åre Mål/drömyrke: Fasighesekonom I korhe: Valde a plugga i Halmsad före Umeå ( där är så kall ), kaägare som drygar u sudielånen med exraknäck på kundjäns på Coop Forum Erik Carlsson, som läser redje och sisa åre som maskiningenjör, illhör veeranerna på Nyhemsgaan. Han bor på en ya av 21,6 kvadrameer och har inge emo rångboddhe. Ju mindre lägenhe deso mindre a säda, konsaerar han belåe. För egen del har jag lofsäng i lägenheen. På så sä får jag även plas med en soffa. Smar, va? Namn: Hanna Berggren, 24 år Bosad: Ea med penry på Nyhemsgaan 24 (28,8 kvm) Tidigare hemor: Rimforsa uanför Linköping Läser: Miljö- och hälsoskyddsprogramme, andra åre Mål/drömyrke: Miljökonsul I korhe: Gillar sudenlive och närheen ill skolan, syns ibland som badvak (Sannarp) eller buiksbiräde på Paulssons kondiori På orsdagar är de pizza som gäller. Smakar särskil bra dagen efer räffarna på Kårhuse. Namn: Erik Carlsson, 25 år Bosad: Ea på Nyhemsgaan 26 (21,6 kvm) Tidigare hemor: Horda uanför Värnamo Läser: Maskiningenjör, redje och sisa åre Mål/drömyrke: Konsrukör inom indusrin I korhe: Uppskaar illvaron som suden, ycker a Högskolan i Halmsad är lien och mysig (liksom hans lägenhe), brukar exraknäcka som axichaufför Namn: Krisin Broman, 22 år Bosad: Ea på Nyhemsgaan 26 (21,6 kvm) Tidigare hemor: Kungsbacka Läser: Miljö- och hälsoskyddsprogramme, andra åre Mål/drömyrke: Djurskyddsinspekör I korhe: Nyinflyad ill Halmsad, ycker om snabbmakaroner, gillar a umgås med andra sudener, ridokig med egen häs placerad i Skedala Bo hos HFAB! HFAB:s sudenlägenheer hyrs bara u ill suderande på Högskolan i Halmsad. Faryge På Herig Knusgaan finns 52 sudenlägenheer. Fasigheen uppfördes i mien av 1940-ale och ligger alldeles inill högskolan. Samliga lägenheer har penry och badrum med dusch. Även sällskapsrum. Två hyresfria månader (juni och juli). Gamleull Nybygg sudenboende mi i cenrum, på Gamleull inill Nya sadsbiblioeke. Kvarere Jaken (Erik Olsons Gaa) har 262 sudenlägenheer fördelade på vå hus. Typlägenheerna är på 26 kvm med penry och wc/dusch, men de finns även sörre. I båda husen finns gemensamma urymmen för samvaro. I hyran ingår värme, vaen och hushållsel. Gråsenen Kvarere Gråsenen (Nyhemsgaan) besår av e anal fasigheer och 384 lägenheer som ligger sne emo Högskolan. Byggår Samliga lägenheer har penry, spis med ugn, kyl och frys och egen wc/dusch. I alla hus finns väsuga i boenplane och en rappa upp finns de gemensamma köke. Allrum finns på vissa våningsplan och vå av husen har lokaler i källarplan för friidsakivieer. I hyran ingår värme, vaen och hushållsel. Högskolan i Halmsad har nyligen fira 20-årsjubileum som självsändig högskola med egen rekor. De försa efergymnasiala ubildningarna påbörjades redan I dag har Högskolan e 40-al ubildningsprogram, sudener och 500 ansällda.

4 Tala om boendekarriär... Från en ea med sov alkov ill en verklig paradvåning. Sedan familjen väx söke Nicolas Hassbjer e boende med urymmen som också ger möjligheer a a med sig jobbe hem. I HFAB:s fasighes besånd finns alernaiven. nicolas bye ean mo häfig paradvåning Åre var Nicolas Hassbjer i Halmsad bjöd in ill sin ea med sovalkov på kvadrameer. En häfig inredd lien lägenhe med flera smara lösningar. Perfek för den unge ensamsående daaingenjören. Efer a ha bilda familj lever Nicolas numera med husrun Camilla, onsårsflickorna Paula och Fanny sam senase sjärnillskoe Sella, 1 månader. I ak med lives skifningar sälls nya krav på bosaden. Familjen Hassbjer bor idag i en av HFAB:s allra sörsa lägenheer. Sex rum och kök på 0 kvadrameer. Från Sålgaan ill Kungsgaan. Tala om boendekarriär! I HFAB:s fasighesbesånd finns lägenheer lämpliga för alla änkbara behov. Besöke på Sålgaan gjordes i e försök a visa hur man skapar rivsel och harmoni även i den mycke lilla lägenheen. Lyan gav e modern och ungdomlig inryck där Nicolas, 23 år den gången, hade skapa e boende med inredningslösningar som väcke viss uppmärksamhe. Flera inressana dealjer vinade om a här fanns en hyresgäs med inresse för inredning, bland anna noerades den lika enkla som geniala lösningen a avskärma sovalkoven med en persienn. Med fälld persienn skapades en vägg mo vilken soffan placerades. Och med öppen persienn släppes ljus och rymd in. Mi inresse för de här frågorna hänger samman med a pappa är inredningsarkiek, förklarade unge Nicolas. Isälle för a lägga pengar på en dyr bosadsrä sasade Nicolas på möbler av god kvalie. Någo känns också igen i den pampiga lägenheen på Kungsgaan. Fasigheen på Kungsgaan byggdes för dryg e sekel sedan och förvärvades 1983 av HFAB. Lägenheerna oalrenoverades 1987 och så sen 6 7

5 som för någo år sedan ufördes omfaande fasadrenovering. Naurligvis är de ine alla förunna a kunna svänga sig i en så rymlig bosad. Här finns de go om plas för lilla Sellas lek men ges också urymme för mamma och pappa a finna arbesro på kvällarna. Ine sällan öppnar makarna Hassbjer si hem för inbjudna affärsbekana. Jag har funni a de är mycke uppskaa då vi bjuder in affärsgäser ill vår hem, säger Nicolas. Särskil gäller de våra japanska affärsvänner som blir någo för undrade över de väl illagna yorna. nicolas gör mycke affärer i Japan och har besök lande ine mindre än 27 gånger. Japanerna bor i allmänhe rång och därför bjuds man sällan in ill någons hem. I Japan är de deso vanligare a kunder bjuds Daaingenjören Nicolas Hassbjer är e av flera goda exempel på framgångsrik föreagande efer avsluade sudier vid Högskolan i Halmsad en klar lysande sjärna på den svenska enreprenörshimmeln. Några år efer grundande av Hassbjer Micro Sysems sysselsae rörelsen fem sex personer, alla med bakgrund i högskolan. 15 år senare leder Nicolas Hassbjer Sveriges snabbas växande elekronikföreag. Ine nog med a HMS säljer elekronik ill den japanska marknaden vilke måse anses som en bedrif i sig bland kunderna finns dessuom akörer som illhör den absolua världsoppen. Den verksamhe som länge hölls ämligen blygsam har vuxi ill sig i ak med a exerna finansiärer släpps in och idag sysselsäer föreage cirka 125 ansällda. Född i Malmö en sommardag 1967 har Nicolas blivi Halmsad rogen efer avsluade sudier vid högskolan. Endas 21 år gammal inledde han illsammans med kollegan Saffan Dahlsröm vad som skulle komma a uvecklas ill en enasående framgångssaga. Redan under niioales andra halva uppmärksammades Nicolas föreagargärning så ill den grad a han fick moaga umärkel Nicolas har en dold alang, han är mäserlig på a göra sushi och har fakisk blivi erbjuden jobb som sushikock... u på resaurang där man måse vara beredd på a de också kan bli sång (karaoke)... Camilla arbear professionell med inredning och i samband med flyen ill Kungsgaan inleddes e spännande inredningsarbee. Jag har gå den långa vägen, började ser som Åres föreagare i Halmsad, Åres enreprenör i Vässverige, Åres marknadsförare i Halland och så vidare. De handlar om näverkseknik. Med en omsäning som passera 200 miljoner kronor har HMS idag cirka re procen av i möbelaffär men arbear idag hos Aciv Konor och inreder offenliga miljöer. Kvaliesänkande när de gäller möbler och övrig inredning någo som anades redan 1991 har mogna och illåis slå u i full blom samidig som man vari mån om a behålla de väl illagna öppna, ljusa yorna. nicolas HaSSBJer en rikig enreprenör Daaingenjör, ung föreagare, enreprenör och pappa ill lilla Sella. Nicolas Hassbjer räds ine umaningar, men frågan är vilken roll som är den uffase... världsmarknaden för näverksansluning i indusriauomaion. Med hög lönsamhe skjuer nu illväxen rejäl far. Föreage eableras på flera nya marknader och planen är a fördubbla försäljningen inom bara e par re år. Näsa seg orde vara börsinrodukion. HFaB ar hjälp av forskare för a bli bäs i lande Teknik är lä... Svårare är möe mellan människor. Vi är dukiga på eknik, men vill bli bäre på a a hand om våra hyresgäser, säger VD Jonas Hansson, HFAB. Därför ar föreage hjälp av forskare vid Högskolan i Halmsad. Ambiionen är a bli landes bäsa allmännyiga bosadsbolag, en uff uppgif där de gäller a skapa förusäningar för e bäre liv för hyresgäserna, ja hel enkel göra Halmsad ill en ännu bäre plas a bo på. Med ambiionen a bli landes bäsa allmännyiga bosadsbolag ar HFAB nu hjälp av den breda kompeens som finns på Högskolan i Halmsad. Här samalar Leif Peersson ( v), HFAB, med professor Beng Larsson, sekionen för ekonomi och eknik. Sedan länge finns e eablera samarbee mellan HFAB och Högskolan i Halmsad. Ine sällan är de ekniska frågor rörande ill exempel energi. Dea har bland anna akualiseras i samband med pågående ombyggnaioner på Andersberg. HFAB hjälper sudener med underlag i samband med examensarbeen. Årligen udelas också e sipendium ill bygg och fasighesekonomiubildningen vid högskolan. Lyfer mjuka frågor I midsommarveckan arrangerades e idéseminarium mellan Högskolan i Halmsad och HFAB. Till rekor och flera sekionschefer framförde HFAB en önskan om e uöka, mer srukurera och fördjupa samarbee med forskarna där de mjuka, mänskliga aspekerna lyfs fram. I arbee med a uveckla boende och saden behöver vi forskarnas hjälp med såväl kor som långsikiga forskningsprojek, beräar Leif Peersson, HFAB. Den ekniska uvecklingen är nödvändig men skall vi komma vidare i vår ambiion a göra bosadsområdena mer rivsamma och rygga för våra hyresgäser behöver vi bredda oss och uveckla även de mjuka delarna. Ofa går också de mänskliga aspekerna och ekniken hand i hand. Bred kompeens Under idéseminarie väckes förslag på flera möjliga samarbesprojek, ill exempel: Flykedjan sudera vilken påverkan byggande av en lägenhe i cenrum får hela vägen ner i flykedjan. Design av IT i vardagssiuaionen ill exempel mobila jänser, framidens elekroniska idning, olika larmfunkioner med mera. Projek för a främja inegraion förså och arbea med olika kulurella gruppers relaion ill varandra och ill samhälle. Delagarna vid idéseminarie represenerade flera sekioner på högskolan; humanisiska, ekonomi och eknik, informaions och daaveenskap, hälsa och samhälle sam omvärldskonaker. Samarbesprojeken kan spänna över flera sekioner och jag ser de som e umärk sä a a illvara den breda kompeens som finns på högskolan, säger professor Beng Larsson, sekionen för ekonomi och eknik. Samidig är de vikig a vi forskare får känne dom om de verkliga förhållandena i samhälle. De är kunskaper som vi sedan överför ill våra sudener. Samarbee mellan högskolan och HFAB ger allså flera vinnare. 8 9

6 "De här är bäsa plasen i san för oss som gillar a hålla på med sång och dansshower" Puls är plasen för kreaiva ung domar. På friidsgården på Andersberg, där de krävs medlemskap, kan man välja mellan e sor anal akivieer och förkovra sig inom dans, sång, rap och film. Här får man chansen a göra någo veig på friiden, som ill exempel a sjunga och framräda på en scen, säger 13 åringarna Ilirjana Behrami och Arbnura Juka som inför en show i Trönninge repeerar låen Righ here, righ now av favorien Agnes. Puls, som drivs i kommunal regi, skiljer sig från öppna friidsgårdar. Vi har också öppe varje vardag men här bedriver vi kursverksamhe bara för dem som är medlemmar och som verkligen vill och är moiverade a ägna sig å någo speciell ämne, säger friids ledarna Ewa Grimåsen och Benny Lerby. De handlar bland anna om a uvecklas som musiker eller sångare. puls sarades för snar re år sedan (efer nedläggningen av Meropol) och har 150 medlemmar i åldrarna io ill 25 år. Friidsgården är öppen varje dag mellan kl 13 och 21. I de snar färdigrenoverade lokalerna ryms bland anna eaerscen, dansgolv och egen sudio för skivinspelningar. På onsdagskvällarna är här öppe Benny Lerby för alla, för a få in en bredare publik, och då kan Sjunger som idolen. Arbnura Juka och Ilirjana Behrami rivs på friidsgården Puls där de får ulopp för sina sång alanger. Agnes-låen "Righ here, righ now" ingår i reperoaren. Sång och dans med rikig puls de även bli akuell för dragspels klubbar a hålla konser. I de falle har vi inga begränsningar. Vi har dörren öppen för alla även om ung domarna hels ägnar sig å dans, rap och a skriva egna låar, säger Benny, som svarar för den musikaliska handledningen. De är de eseiska områdena som gäller på Puls. Tjejer och killar som vill prova på och uveckla sina färdigheer som ariser högakar place (sälle). Magdans och sreedance finns också med i kursprogramme. De här är bäsa plasen i san för oss som gillar a hålla på med sång och dansshower, ycker Arbnura Juka, som går på Ösergårdsskolan. Efer en immas sångövning väljer hon a slappna av och "chilla" med några kompisar över Ewa Grim åsen en fika. Hi är ung domar från hela kommunen välkomna, poängerar Ewa Grim åsen. andersbergs nya cenrum en möesplas för alla I slue av åre slås porarna upp ill Andersbergs nya cenrum. Sadsdelen får en räffpunk, och med biblioek, café, ungdomsgård och småbuiker ska mångfalden i område uvecklas. Lärande och ubildning är e vikig ema i de nya cenre där boende och andra på egen hand ska kunna söka och få informaion. För inresserade inleds samarbee med olika sudieförbund. HFAB inveserar cirka 38 miljoner kronor i en oalrenovering uformad av Ellika Sare, Whie arkieker i Halmsad. Resulae blir en möesplas för alla och e cenrum för en mängd akivieer. Här kan man delaga i sudiecirklar eller bara slå sig ner en sund och läsa idningen, säger Annapia Olson, Konsumen Halmsad, och Leif Peersson, HFAB. Cenre besår av vå byggnader, en inrymmer kommersiella lokaler och friidsgården Puls. Här finns kiosk och frisörsalonger. En nyhe är charkuerie och arbee pågår med a locka yerligare några småbuiker. Biblioeke flyar ill nya sörre lokaler. Med service och allmänheens daarum ges invånarna möjligheer a söka ill exempel samhällsinformaion, få svar direk, eller hjälp a komma vidare med si ärende. Befinlig resaurang flyar in mo den cenrala passagen. Därmed skapas en sor a kivies /feslokal med plas för bland anna friidsgårdens årsverksamhe. Med egen ingång och kök kan lokalen också Vinnare i HFAB krysse /006 Följande 20 lösare av förra numres HFAB kryss har a se fram emo vardera vå Trissloer i pris: Birgi Engman, Damasgången 36, Solweig Flinck, Vasängsvägen 1 G, Ulla Bri Wiberg, Fredsgaan 9, Maja Johansson, Maraonvägen 10 B, Birgia Havner, Kornhills vägen 32, Carina Srandmark, Skansgaan 10, Olle Larsson, Malcusgaan 22, Marianne Göransson, Lineheds vägen 63, Lars Göransson, Damasgången 20, Anna Lisa Andersson, Prosorpsvägen 3, Lars Anderson, Grönevångsvägen 17, Eva Lis Oredsson, Gubbängsvägen 25 A, Anna Lisa Oredsson, Arkiek gaan 1, Ellen Ek, Skulpur plasen 3 B, Bo Hedlund, Tyna vägen 16 A, Hjördis Karlsson, Arkiekgaan 1 A, Ulla Weidmer, Maraon vägen 10 A, sam Inger Schön, Oskarsröm, Birgi Romberg, Åled och Asrid Johansson, Oskarsröm. Lycka ill! hyras för föreningsevenemang och privaa fesligheer. Kyrkan har kvar sina idigare lokaler, men öppnar nu också upp in mo lokalerna för medborgarservice. Den planerade nya livsmedelsbuiken umed Laholmsvägen är en annan beydelsefull del i Andersbergs förnyelse

7 HFAB vinner SABOs miljöpris 2006, e äpple uför i åervunna konserver av konsnären Jonas Torsensson. Miljöprisäpple delas u för 14:e gången och uppmärksammar HFAB:s breda och långsikiga arbee för en hållbar uveckling med hänsyn ill ekologi, ekonomi och social välfärd. HFAB 2006 års vinnare av SABOs miljöpris Invandrare ar illvara byggmaerial från rivna hus och lär sig svenska. Arbeslösa ubildas ill miljövärdar som bland anna informerar om sopsorering. Vid byggprojek uppräas checklisor för byggmaerial och energieffekivisering. Samverkansprojek med syfe a södja en social bra uveckling i bosadsområdena. Nämnas kan a vå ansällda placerade i miljonprogramsområde Andersberg samverkar med socialförvalning, polis, kvinnojour och flykingmoagning. De här är några exempel på hur Halmsads Fasighes AB arbear för a ge hyresgäserna miljörikiga bosäder samidig som hyresgäserna söas social och kulurell. För dea illdelas bosadsbolage SABOs (Sveriges allmännyiga bosadsföreag) miljöpris Moiveringen lyder: HFAB är en mycke god förebild för andra bosadsbolag och visar a de går a arbea hållbar med hänsyn ill ekologi, ekonomi och social välfärd för a skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generaioner. HFAB vinner prise för si breda, långsikiga och sraegiska arbee med a skapa en lokal hållbar uveckling i sina bosadsområden där hänsyn as ill ekologisk, ekonomisk och social välfärd. Därmed visar bolage, a de går a bedriva kärnverksamheen a illhandahålla bosäder som invånarna rivs i på sådan sä a man undviker a miljön saboeras. Samidig söas invånarna ur e social och kulurell uvecklingsperspekiv. Mer än bra boende ges u av Halmsads Fasighes AB, Box 147, Halmsad Besöksadress Fredrik Sröms gaa 6 Telefon Hemsida Ansvarig ugivare Jonas Hansson Redakör Magnus Weberg Tex & layou Tex-Media i Halland AB Foo Parik Leonardsson (sidorna 9, 12) Marina Thalwizer (sidorna 1-8, 10) och Paul Hoff (sidan 12) Illusraion Whie arkieker (sidan 11). Tidningen rycks i en upplaga på exemplar på miljögodkän papper av Halmsad Tryckeri.

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

c m som bäst c c Dubbla vinster i Julkryssetv Inred med proffshjälp 100 jobb till unga i sommar

c m som bäst c c Dubbla vinster i Julkryssetv Inred med proffshjälp 100 jobb till unga i sommar hai när den är som bäst tt magasin från hfab. nr 4. 2010 m c Dubbla vinster i Julkryssetv c m Inred med proffshjälp c c 100 jobb till unga i sommar c m Fullsatt när HFB kom till Köpenhamn c m c m c m v

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning

lådcyklar gemenskap ökar engagemanget jagar energibovar gör ett bra första intryck populära i Bagarmossen brf yxan i skellefteå riksbyggen inredning um fö hela livet En tidning från riksbyggen #4 2013 brf yxan i skellefteå gemenskap ökar engagemanget riksbyggen jagar energibovar inredning gör ett bra första intryck Experterna om regler för andrahandsupplåtelse

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Trapp. upp Gången. Bygga ny cykel av gamla delar. Abdinaser kan konsten att. Inspirerande Kulturtips

Trapp. upp Gången. Bygga ny cykel av gamla delar. Abdinaser kan konsten att. Inspirerande Kulturtips SOMMAR 2014 En tidning till alla i Eskilstuna från oss i KommunföretagEN Trapp upp Gången 11 Inspirerande Kulturtips Semester! Upptäck saker att göra hemma Abdinaser kan konsten att Nyhet! Sälj dina grönsaker

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014

En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014 En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014 Dan Lekberg Ett ljust, lätt handlag, ibland med skarpa linjer, ibland med former som smälter samman som i det dallrande ljuset av en hägring. Och

Läs mer

DRÖMMEN HAR BLIVIT VERKLIGHET. NY BOSTAD? Checklista för flytten STÄDA SMART. Inflyttningsklart i plusenergihusen. få tid över till annat

DRÖMMEN HAR BLIVIT VERKLIGHET. NY BOSTAD? Checklista för flytten STÄDA SMART. Inflyttningsklart i plusenergihusen. få tid över till annat ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 3 SEPTEMBER 2014 NY BOSTAD? Checklista för flytten STÄDA SMART få tid över till annat Inflyttningsklart i plusenergihusen HFAB KNACKAR PÅ: DRÖMMEN HAR BLIVIT VERKLIGHET Aliza driver

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

RÅDAPORTEN. Utomhusglädje. tid för långa ljusa dagar RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 2 2008 ÅRGÅNG 28

RÅDAPORTEN. Utomhusglädje. tid för långa ljusa dagar RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 2 2008 ÅRGÅNG 28 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 2 2008 ÅRGÅNG 28 Utomhusglädje tid för långa ljusa dagar Livet i hängmattan & rabatten sol, lek & bus i Rådas utemiljö 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer