Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:"

Transkript

1 e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig: välajmade pionjärer sid 4 Kurser i Fasighe och finans 6 Kunskaperna som är hårdvalua 7 a jobba i branschen 8 ny maser 10 vär a vea om kh campus 11»maen var ine så svår«13 fiffiga huslån ulöse finanskris 14

2 Skaffa Sudenerbjudande med MaserCard - få idningsprenumeraion Du som skaffar vår Sudenerbjudande med Swedbank MaserCard eller kompleerar di Sudenerbjudande med e Swedbank MaserCard får jus nu en sex månaders prenumeraion på någon av idningarna Plaza Ineriör, Plaza Kvinna eller Café. Läs mer på swedbank.se/sudenprenumeraion för re år sedan lanserades på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, en ny kandidaubildning inom Fasighe och finans. Våren 2009 ar de försa sudenerna på denna ubildning sin examen och kan iulera sig eknologie kandidaer. Jag är överygad om a dessa sudener kommer a vara inressana för arbesgivare inom fasighes- och finanssekorn, ine mins med anke på de akuella händelserna på världens finansmarknader. Den kris som började på den amerikanska bolånemarknaden har i rask ak spridi sig ill en global finansiell kris som påverkar många människor. Denna uveckling visar på hur fasighe och finans hänger samman och hur vikig de är a kombinera områdena. Vi behöver hel enkel fler personer världen över som försår hur dessa marknader hänger samman. Kandidaubildningen inom Fasighe och finans på KTH lär sudenerna a illämpa de nödvändiga juridiska, ekonomiska och maemaiska och ekniska kunskaper som krävs för a förså sambanden mellan fasighe och finans. Dea illsammans med inernaionella erfarenheer och konaker ger en arakiv bakgrund för ansällning i många länder och under en lång karriär. Höserminen 2009 sarar en ny inrikning på KTH:s maserubildning Real Esae Managemen. De handlar om en valbar inrikning mo Financial Services. De är en frisående våårig ubildning som förusäer a de suderande har fullgjor e kandidaprogram. Sedan idigare finns en inrikning mo fasighe. De är allså nu möjlig a gå oal fem år på KTH med inrikning på fasighe och finans. En möjlighe som skapas genom nära samverkan med branschens akörer. E samhälle byggs i e samspel med den övriga världen. En förusäning för alla flöden av varor och arbee, för bosadsbyggande och social välfärd är väl fungerande finansiella sysem. De finansiella sysemen innefaar marknader för lån och sparande, sysem för inhemska bealningar och för globala förflyningar av pengar. Numera är dessa marknader ack vare IT-uvecklingen mer snabbrörliga än någonsin idigare. Kraven på dem som arbear inom finanssekorn har också förändras. Cirka människor är idag sysselsaa inom den svenska finanssekorn. Kanske är du en av dem som kommer a jobba där i framiden? l Sellan Lundsröm, Professor i fasighesekonomi Dekan vid skolan för Arkiekur och samhällsbyggnad, KTH Ny inrikning på maserprogram fördjupar ubildning inom Fasighe och finans DOKUMENT NS VÄRLDEST E FARLIGAELSE FÄNG ÅN INIFR $ " VÄN NS BÄSTA NA MANNE DEN MODER JANUARI 2009 ENS BÄSTA NA MANN DEN MODER " Hemma hos Joakim Noah e för män Näsa års mod slipsarna Snyggase erjackor 10 hea vin AFE.SE VÄN onhjäle " ill!aci svidar om % # $ & # $ mierska Karin Zyor galning? geni elle $ % 2009 JANUARI PIRELLIERN ND ER KALESUPE RMODELL ER ELEFANT UR SPECIALRET OCH GE STRA EDRIK AV FR KR PRIS 59:00NOK 6:70 EUR 57:00 49:00 DKK klar.indd 08 Omslag TIDSAM 0 TIDSAM TIDSAM TIDSAM Erbjudande gäller o m 31 mars 2009 och förusäer a du skaffar kore via bankkonor eller elefonbank. För a a del av erbjudande nämner du Tidningserbjudande. 06 Vår Sudenerbjudande gäller dig som suderar på efer gymnasial nivå och har CSN-insäning på kono hos oss. Du får följande jänser uan årsavgif*: Bankkor Visa och Beal- & Kredikor MaserCard e-kor och Verified by Visa för säker handel på inerne Inernebanken med inernebealning Telefonbanken med personlig service Värdepappersjäns Bas e-legiimaion (BankID) Ladda konankor mobil * Ränan på Beal-& Kredikor MaserCard är för närvarande 14,59 % ( ) vilke ger en månadsräna på 1,22 %. Vid en unyjad kredi på kronor blir den effekiva ränan 18,04%. Konanuag i Sverige och uomlands kosar 3 % av uage belopp, dock lägs 2 fasighe & finans kr per uag. Rör de fasigheer så rör de oss. fasighe & finans

3 »På högskolan möer man ofa forskare som verkligen är insaa i sina ämnen. De gör de exra rolig a lyssna och fundera över sammanhang och samband.«är de inga problem a klara enorna. De var några som ycke a maen var svår, men de handlar ofa om a räkna många al, a öva. Maemaik och eknik är några av de ämnen som särskil profilerar KTH. Jag har haf sor nya av de jag läs inom ill exempel maemaik och daabaser. Men de mes inressana kurserna var Kapialmarknad och Finansiella Insrumen, Inveseringsanalys och Kredi- och obesåndsrä. De var hel ny för mig och kändes väldig konkre användbar. De var då jag verkligen visse a jag val rä område. De här vill jag jobba med! In på reservplas Lukas söke från början också ill mäklarprogramme men kom in på en reservplas»jag har så mycke mer a välja på med Fasighe och finans-ubildningen och de är ine heller lika konjunkurkänslig som mäklarjobbe.«på kandidaubildningen inom Fasighe och finans. Idag är han glad a han ine valde mäklarubildningen. Jag har så mycke mer a välja på med Fasighe och finans-ubildningen och de är ine heller lika konjunkurkänslig som mäklarjobbe, säger han. Lukas Larsson Sivard har nu sök vidare ill den vååriga inernaionella maserubildning som ges vid KTH. De är en påbyggnadsubildning som kräver a de sökande har en kandidaexamen. Jag ve ine om jag kommer in eller om jag ska gå, men jag vill i alla fall söka så a jag har möjligheen, säger han. Samidig är han ine orolig över möjligheerna a få jobb direk efer kandidaubildningen. Lukas har jobba exra under sudieiden vid Swedbank och OMX och han kan nu se fram emo e erbjudande om fas ansällning direk efer examen i vår. De känns försås bra, men jag ror ine a mina kamraer är oroliga. Vi har en bra grund för sådana jobb som behövs nu. l Anki Happonen, Gusaf Söderberg, Lukas Larsson Sivard, Isabelle Badéa, Johan Falk och Carolina Nilsson ar examen i vår. Välajmade pionjärer kanske de kan sägas vara de säms ajmade sudener som gå u en ubildning. Finansmarknaderna har gå kräfgång och arbesmarknaden kommer hel säker a påverkas av lågkonjunkuren. Men Lukas Larsson Sivard och hans kamraer på kandidaubildningen inom Fasighe och finans på KTH är snarare Sveriges mes välajmade sudener. Deras ubildning är skräddarsydd för a hanera jus de frågor som den akuella finanskrisen handlar om. Kopplingen mellan fasighe och finans. Lukas Larsson Sivard. De 30 elever som ar sin examen i vår kan då iulera sig eknologie kandidaer inom Fasighe och finans. De anogs som den försa kullen när programme sarade 2006 och har sedan dess vari lie av försökskaniner. Vissa kurser hade vi synpunker på, men de ågärdades, säger Lukas Larsson Sivard och forsäer: Vi har få mycke uppmärksamhe och man har lyssna mycke på oss. Vi är ju e sammansvesa gäng, efersom vi är en lien klass med högskolemå mä, och har få mycke resurser i form av näringslivskonak och lärarid. Roligare än gymnasie Lukas är 23 år och ycker a sudierna på KTH är mycke roligare än på gymnasie. Efersom jag är inresserad av ämnena vi läser är jag så mycke mer moiverad. Men högskolesudier kräver a man läggar ned id på a läsa själv också. De går ine a bara sia av iden och chansa på a klara en ena. A kamraerna är moiverade och lika inresserade av ämnena ger försås god draghjälp. Och Lukas nämner lärarnas engagemang för sina respekive ämnen som vikig för a de ska vara rolig a sudera. På högskolan möer man ofa forskare som verkligen är insaa i sina ämnen. De gör de exra rolig a lyssna och fundera över sammanhang och samband, säger han. Vissa kurser upplevde många sudener som svåra, efersom empo på högskolan är hög, högre än på gymnasie. De gäller a hänga på från försa föreläsningen, säger Lukas. Håller man e jämn empo och ine ger sig själv långa ledigheer De försa eknologie kandidaerna i Sverige (några sudener saknas på bilden). 4 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

4 Kurser under ubildningen Ubildningen kräver uöver allmän behörighe också särskild behörighe genom lägs beyg G i ämnena: Maemaik C Naurkunskap B (eller FyA + KeA) Anal plaser HT-09: 50 Anagningspoäng HT-08: 17,55 Mer informaion om ubildningen: Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009»Finansbranschen blir framöver lika global som flygindusrin är idag med gemensam språk, gemensamma regler och gemensamma rafiksysem.«ur inervjumaeriale Sudievägledning för Fasighe och finans når du på , eller Kurser i årskurs 1: Samhällsbyggnadsprocessen för fasighe & finans Maemaik för ekonomer Räsveenskap, grundkurs Räsveenskap, forsäningskurs Informaionssysem och daabaseknik Samhällsekonomi Grundkurs i saisik och sannolikheseori för ekonomer Organisaion och ledarskap Kurser i årskurs 2: Invesmen Analysis Fasighesförvalning Bygg- och fasighesekonomi Plan-, bygg- och miljörä Fasighesinformaionseknik Finansiell analys och rapporering Beslussödsysem Allmän fasighesrä 9 hp 6 hp Kurser i årskurs 3: Under ermin fem läser sudenerna gemensamma kurser. Inför den sjäe erminen väljer sudenen en av vå fördjupningar: Inrikningen mo fasighe syfar ill a ubilda fasighesekonomer med inrikning mo omvärldsanalyser, fasighesvärdering sam ekonomisk förvalning av kommersiella fasigheer. Möjliga framida arbesgivare är ill exempel banker, försäkringsbolag, bosadsfinansieringsinsiu och fasighesbolag. Inrikningen mo finans syfar ill a ubilda finansekonomer med inrikning mo Reail Banking och försäkring. Möjliga framida arbesgivare är ill exempel banker, andra finansiärer och försäkringsbolag. Gemensamma kurser: Relaionsmarknadsföring i bank och finans Föreags- och fasighesbeskaning Managemen och eik i fasighe och finans Kredi- och obesåndsrä Fördjupning fasighe: Fasighesvärdering Tillämpad avalsrä Examensarbee Fördjupning finans: Kapialmarknader och finansiella insrumen Kredibedömning Examensarbee 15 hp 15 hp Examensarbee Du avsluar din ubildning med e examensarbee på 15 hp (mosvarar cirka 10 veckor). Syfe med examensarbee är a du ska få esa de kunskaper du har få under ubildningen och få möjlighe a omsäa dessa i verkligheen. Examensarbee ska förbereda dig för din framida yrkesroll eller forsaa sudier om du väljer a sudera vidare på masernivå. illusraion: ann-sofi Marminge Här är kunskaperna som är hårdvalua i din karriärplan mae, ekonomi, juridik och marknadskunskap: branschen säller höga krav på dig som vill sasa på en karriär inom finanssekorn. För a ge bäsa möjliga ubildning inom Fasighe och finans-programme vid KTH har forskare vid Cenrum för Bank och finans hel enkel fråga finansbranschen vilken kompeens de behöver i framiden. Djup kompeens och bred kompeens båda inrikningarna blir hårdvalua för dig som söker en karriär på den finansiella arbesmarknaden. Rapporen»Finansbranschens framid en rappor om en samhällssekors kompeensbehov«bygger på inervjuer med e 40-al nyckelpersoner inom finansmarknadens olika områden. Branschen beonar framför all behove av gedigna maemaikkunskaper. Komplexa riskberäkningar blir all mer en nyckelkompeens. Den finansiella kollaps som inräffade i fjol, då»säkra«inveseringar i subprimeproduker visade sig vara värdelösa, undersryker viken av a kunna beräkna risker. Inernaionell ublick och kunskap är också unga argumen i di framida CV, liksom specialisinrikade eliubildningar, bland anna inom maemaik. Samidig eferfrågas bred»crossover-ubildning«, där föreagsekonomi, naionalekonomi och makroekonomi kombineras. Den framida finansmarknaden blir all mer inernaionaliserad, får färre men sörre akörer och specialisföreagen blir fler. Branschens förerädare ror också på en ydligare uppdelning mellan generaliser som möer kund på alla nivåer och på ledningsnivå och specialiser, som arbear med komplexa produker och srukurer bakom fronlinjen mo kund. l De specifika kompeensområden som pekas u, där framiden säller nya, högre krav är följande: Maemaik Öka maemaikkunnande både på djupe och bredden är den enydig sora eferfrågan inom branschen. Föreagsekonomi och naionalekonomi Ökad kunskap kring sambanden mellan de båda kompeenserna sam om de finansiella sysemen. Juridik E all mer komplex regelverk kräver ökad juridisk kompeens både på bredden och på djupe. IT Kunskaper i avancerad sysemarkiekur kommer a krävas på specialisnivå. På generell nivå krävs kunskaper om de vanligase sysem som används i branschen. Projekledning och processarbee Finanssekorn bygger i ökad usräckning på projek och processer. Kompeensen kring verkygen blir vikigare framöver. Pedagogik, psykologi och marknadsföring Kompeensen i a möa kunderna på alla nivåer kräver ökade kunskaper om olika former för kommunikaion. Eik och CSR I spåren av hårdare regleringar allifrån rådgivareik ill penningvä och errorisfinansiering sam hög föreagseik i samhälle växer behove av generell kompeens inom områdena. Dessa kunskapsområden finns väl illgodosedda i den kandidaubildning inom Fasighe och finans som ges på KTH, och ubildningen uvecklas hela iden för a verkligen vara anpassad ill de för branscherna specifika kompeenskraven. 6 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

5 a jobba i branschen Sara Wässröm, Nordea Markes. Många bollar i lufen aggar Camilla camilla koinberg är på väg a avslua en inensiv ubildning för a a e vikig seg upp inom bankjäen Nordea. Tempo och de skifande uppgiferna lockar Camilla som bland anna spela innebandy i sorklubbarna AIK och Hammarby. Med e sor inresse för människor och lie känsla för siffror kändes de naurlig för Camilla Koinberg a prova vingarna inom bank och försäkring. Hon uvecklade ekonomikunskaperna från gymnasie med en påbyggnadsubildning i Sockholm och landade där försa jobbe på Länsförsäkringar. Jag rivdes bra både på Länsförsäkringar och på Skandia som jag jobbade hos i fem år, säger Camilla. Så småningom kände jag ändå a jag behövde en bäre plaform a så på för framiden och hiade då en eårig KY-ubildning ill Rådgivare inom Bank och Försäkring. Den var mycke jag och därför valde jag den. Ubildningen är bred, inensiv och samidig skräddarsydd för branschen. Flera sora»jag har haf konkre nya av mina sudier«när sara wässröm började plugga på kandidaubildningen inom Fasighe och finans rodde hon a hennes framida karriär skulle vara inom någo fasighesbolag. Idag arbear hon i sälle på Nordea Markes med valuahandelsysem, e jobb med många kundkonaker. Jobba på bank var de sisa jag rodde a jag skulle göra. Men de jag bland anna lärde mig på ubildningen var hur nära kopplade fasighes- och finansbranscherna är, säger Sara. Från början läse hon ekonomlinjen på Sockholm universie men fasighesbranschen lockade. Fasigheer är fanasisk inressana och sedan är ju KTH en skola med e bra ryke så jag besämde mig för a börja där, säger Sara och forsäer: Nu när jag jobbar märker jag a alla kurser jag läse på KTH är väldig applicerbara på en invesmenbank, även om jag ine allid insåg de då. Om jag jämför med de jag arbesgivare är bollplank samidig som de är generösa med prakikplaser ill många elever. Nordea hiade Camilla och erbjöd henne prakik och kor därefer jobb på e av konoren i Huddinge. De är orolig omväxlande på bank och jag ser jäemycke fram emo a i mars bli klar med inernubildningen som gör mig ill personlig bankman. En kundrådgivare ska behärska all från akier och andra sparformer ill lån för lägenheer eller hus. Kundernas behov och bakgrund varierar mycke, yngre och äldre, sora och små plånböcker, försikiga och djärva. Varken kraven eller nedgången i världsekonomin skrämmer. Alla på konore peppar varandra. Vi håller ihop och hjälper varandra och jag blir orolig aggad av umaningarna. Viss är de ryck på lönsamheen, men alla behöver bo rä och många frågar efer både råd och hjälp med finansiering eller sparande. Man måse ine alls vara en baddare på siffror för a jobba i bank, ycker Camilla. pluggade på ekonomilinjen så ger Fasighe och finans mer prakiska kunskaper som min arbesgivare eferfrågar. Universiee var mer bre och eoreisk. Under samale gör Sara fler jämförelser mellan de olika högskolorna som hon har plugga på och de mesa faller u ill KTH:s fördel: De är mindre klasser på KTH, engagerade lärare som man får nära konak med och dessuom så har man fler lärarledda immar. Så den som ycker a de där med fasigheer och finans verkar inressan kan jag verkligen rekommendera KTH. Dessuom så räffade jag min sambo där! Sara började på KTH för några år sedan, när fasighesmarknaden var rikig he, men sedan dess har de ju fakisk hän en hel del. Fas de går bra för oss. Jag började precis när krisen sarade och min arbesgivare rekryerar forfarande koninuerlig. Dessuom måse man se en ubildning på lie längre sik. Om några år så har ju marknaden vän. l Camilla Koinberg, kundrådgivare på Nordea. De vikigase är a man ycker om a möa människor, kan lyssna och ror på sig själv. Hos oss känner jag e jäesöd från både chefer och andra arbeskamraer. Omväxlingen är orolig rolig och jag känner absolu a jag hamnar rä som personlig rådgivare i bank. l Krisoffer Ulenius och Johanna Bolzius är rådgivare på fasigheskonsulen DTZ. high fives även efer fem på fasigheskonsulen dz vill ingen missa någo efer jobbe heller. Arbesglädjen och sammanhållningen har ge föreage pris och de ansällda massor av gemensamma upplevelser. De går upp och ned med kommersiella fasigheer, men jus de lockar många. Johanna Bolzius är säker. Hon gillar spänningen och känner a fasighesubildningarna på KTH är rikiga vinnare för både jejer och killar. Tio gånger fler skulle läsa där, om de bara visse hur kul och bra de är. Som före dea elev och nu rådgivare hos Sedan 2007 finns en eårig kvalificerad yrkesubildning med namne»finek/ky rådgivare inom finans och försäkring«. Ubildningen, som ges i Tumba uanför Sockholm, drivs av Bokyrka kommun i e nära samarbee med de fyra sora svenska bankerna, vå sora försäkringsbolag, Finansförbunde och Cenrum för Bank och finans vid KTH. KY-ubildningen avsluasmed 12 veckors prakik på bank, försäkringsbolag eller anna föreag i branschen. FINEK Xener Bokyrka, Ubildningsvägen 3, TUMBA Tfn: Ubildningsansvarig: Håkan Sundborg Webbplas: en inernaionell konsuljäe bör Johanna vea. Både hon och jobbkompisen Krisoffer Ulenius plockades ill DTZ direk efer examen från KTH för några år sedan. De ville»fler skulle läsa här om de visse hur kul de är.«jobba med fasigheer och kom ill e föreag som få pris för bäsa kamraskap och dessuom har en VD som uses som bäsa kvinnliga förebild i branschen. De är en orolig gemenskap, säger Johanna och forsäer: Vi gör massor illsammans och är de någon som ordnar biljeer ill Djurgården- Brynäs, så följer många med ros a de kanske ine ens gillar hockey. Ingen vill missa någo. Lockande kombinaion Krisoffer var hel säker på a han ville jobba med fasigheer och valde mellan vå snarlika ubildningar på KTH. Johanna däremo kommer från en familj med ekonomer och besämde sig för sin ubildning under våan på gymnasie, när KTH ordnade en särskild jejkväll. Kombinaionen av finans, juridik och ekonomi lockade. På DTZ arbear Krisoffer jus nu med fasighesvärderingar och Johanna med rådgivning kring köp- och försäljningar. Jag gillar värderingsarbee för de är lie av e desilla av hela marknaden, säger Krisoffer. De känns bra a ha som bas i yrkeslive. Jobbe här ycker jag känns spännande, med jus lagom resor, kundkonaker och samarbee med andra inom organisaionen. Klar de kan bli lie långa veckor ibland, men de finns veckor som är läare också. Johannas avdelning kallas Capial Markes och är specialiserad på köp- och säljrådgivning. Arbee innebär ännu fler kundkonaker än på Värdering, men en ypisk arbesdag brukar sara med en kopp kaffe och en genomgång av vad som händer i branschen. Johanna gör analyser, skriver prospek, räffar kunder och exerna specialiser och mycke mer. Naurligvis försöker hon också hia nya kunduppdrag. För a rivas med de här jobbe ror jag man ska ha skinn på näsan och kunna fungera både ensam och i grupp. De blir idvis sora upp- eller nedgångar i branschen men jag känner mig allid rygg i a båda delarna innebär affärschanser för oss lika väl som för våra kunder. l 8 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

6 Combining educaion wih inernaional experience a home Sara undervisar och forskar på KTH his auumn he Maser s programme of Real Esae Managemen (REM) will be divided ino wo alernaive racks: Real Esae Managemen and Financial Services. The Financial Services rack is new and has been creaed as a response o demands from he indusry. The REM-programme curriculum covers four semesers of full ime sudies. The firs semeser is compulsory and inroduce sudens o he principles, heories, mehods, and applicaions of he discipline wih an emphasis on finance and managemen dimensions. Then sudens chose from a number of elecive courses o cover heir special ineres in eiher Real Esae or Financial Services. The firs half of he second year is devoed o preparing sudens for he process of wriing heir Maser s hesis as well as providing hem wih leadership skills. Mos offer lecures as well as group projecs ha allow sudens o sudy he discipline in more deph. Group work also allows sudens o develop eam skills and cross-culural communicaion skills. Gues speakers from indusry will provide pracical perspecives on some of he issues discussed in he courses. The Maser s hesis, a degree requiremen, is an in-deph sudy in a subjec area wihin he scope of he programme and he research profile of he division. This gives sudens he opporuniy o produce original scienific research applying knowledge and insighs acquired from he courses. The Maser s hesis projec may be carried ou a a company in Sweden or abroad. Sudens may also work independenly in an area of heir choosing, as long as i falls wihin he research profile of he division. The final repor is presened a a seminar. The REM-program also offers he sudens inegraed language raining, says Direcor of Graduae and Undergraduae Sudies, Samuel Azasu, and coninues: The programme is like an inernaional environmen of is own, wihin Sweden. This wo year programme offers Swedish sudens he opporuniy o work wih fellow sudens from all over he world. These ofen develop ino long fuure friendships and help sudens creae inernaional neworks of imporance o heir fuure careers. Real esae and finance are inernaionally based aciviies Samuel Azasu, Direcor of Graduae and Undergraduae Sudies. where firms are looking o recrui people wih language skills and experience of inernaional relaions. The REM-programme is a good saring poin for any young person waning o have an inernaional career, says Samuel Azasu. When i comes o geing a job afer he programme, Samuel Azasu is very confiden: The job marke is immense. There are no enough educaional programmes of his kind in he world and here is a large demand for educaed people. The curren financial crisis shows jus how imporan his combined approach o knowledge and skill developmen is. l Courses Year 1 Semeser A Inroducory Economics and Quaniaive Mehods Quaniaive Mehods applied o Real Esae and Financial Services Financial Invesmens Corporae Finance Urban and Regional Economics Semeser B Real Esae Marke Analysis & Developmen Economics of Real Esae & Financial Services Conracs (elecive boh racks) Advanced Issues in Markeing (elecive Fin Service rack) Porfolio Managemen & Real Esae Finance (elecive boh racks) Real Esae Valuaion in an Inernaional Conex (elecive boh racks) Faciliy Managemen (elecive REM-rack) Risk Managemen (condiional elecive Fin Service rack) Year 2 Semeser A Business Cycles in Consrucion & Real Esae Markes Advanced Issues in Real Esae and Financial Services Theory of Science and Business Research Mehods Managemen & Leadership Semeser B Maser s hesis Foo: Åke E:son Lindman sara jonsson är en av de lärare som sudener på kandidaprogramme inom Fasighe och finans möer under sin ubildning. Hon undervisar i kursen Organisaion och ledarskap, som läses under vårerminen de försa åre. Sudenerna läser organisaionseori och olika skolbildningar med fokus på organisaionsbeeende, men också på individen och gruppen mänsklig beeende hel enkel. På kursen suderar de också eorier inom managemen och ledarskap, projek och projekledning sam eik och moral. Sara Jonsson har själv gå på KTH och vill rycka lie exra på den sociala delen av sudielive: Man lär känna sina kursare väl och har en sark sammanhållning i klassen. Jag har räffa några av mina bäsa vänner under sudieiden på KTH. Sara läse Indusriell ekonomi och ipsar om hur vikig de är a hänga med från början och lägg ner den id som krävs. Sudiebelasningen kan kännas ung i början då de krävs en annan sudieeknik än den man illlämpade på gymnasie, men man kommer in i de nya sudiesäe relaiv snabb. På KTH ges flera möjligheer a knya konaker med arbeslive redan under sudieiden. Ta vara på dem, ipsar Sara. Forskar om mode Föruom a undervisa forskar Sara Jonsson på Cenrum för bank och finans på KTH, där också många andra lärare på ubildningen har sin arbesplas. Sara suderar hur banker och andra insiuionella akörer påverkar små och medelsora föreags affärsrelaioner, ill exempel i form Sara Jonsson, lärare på kursen Organisaion och ledarskap. av inveseringar med uländska affärsparer. Finansiering från exerna parer är många gånger avgörande för föreagens illväx, säger hon och forsäer: Jag har val a sudera modeföreag efersom de är en sekor där en sor del av om - säningen kommer från exporverksamhe. Dessuom är kombinaionen av kreaivie och affärsverksamhe spännande a sudera. l Alla praar om miljön. Vi gör någo å den. Vi är specialiser på a skapa simulerande miljöer där ubildning, forskning och föreagande mös och skapar växkraf. Med lång erfarenhe, hög eknisk kompeens och nyskapande energilösningar för en hållbar miljö skapar vi förusäningar för ubildning och forskning i världsklass. Välkommen a uppäcka Akademiska Hus! 10 fasighe & finans 2009 Akademiska hus är ledande på kreaiva miljöer för högre ubildning fasighe & finans och forskning och har fasigheer från Malmö i söder ill Kiruna i norr. Med 45 campusområden på 32 orer är vi e av Sveriges sörsa fasighesbolag. Läs mer på

7 Vär a vea om KTH campus foo: KTH Kungliga Tekniska högskolan har campus på flera plaser i Sockholmsområde, som Flemingsberg, Haninge, Kisa och Söderälje, men de är kanske framför all campus på Valhallavägen som förknippas med KTH. Campus är cenral beläge vid Ösra saion på en ya sor som Gamla San. Hi ar man sig enkel med allmänna kommunikaioner som unnelbanans röda linje, Roslagsbanan, flera innersadsbussar och bussar norrifrån. På område finns caféer och resauranger och dessuom e fleral cenrala funkioner som är gemensamma för samliga KTH campus: foo: KTH Idro: Som KTH-suden och kårmedlem har du illgång ill många olika spor hallar på och kring KTH campus. I KTH-hallen finns bland anna aerobics, syrke räning och spinning. Några kvarer bor finns GIH-bade och Ösermalms idrosplas. Sudenhälsan: Du kan få söd och hjälp med sudierelaerade svårigheer av legiimerad sjuksköerska och kuraor. Personalen har ysnadsplik och besöken är kosnadsfria. foo: KTH foo: KTH»De märks a lärarna brinner för de här. Dessuom så visade de sig a de fungerar bra med maen. Jag hade hör mycke om de, men de är ine så svår och de finns bra hjälp a få om man behöver.«huvudbiblioeke: e modern veenskaplig biblioek med 600 läsplaser. I den rycka samlingen finns närmare en miljon böcker och idskrifer och i de elekroniska biblioeke kan du dygne run bland anna följa webbaserade kurser, läsa e-idskrifer och e-böcker. Bosadsförmedling: KTH har en egen förmedling som kan hjälpa dig a hia en bosad. Som suden kan du också sälla dig i kö hos Sifelsen Sockholms sudenbosäder (www.sssb.se) och Svenska Bosäder (www.svebo.se/suden), som är de allmänna sudenbosadsköerna i Sockholm. På campus finns också Kårhuse Nymble, där sudenkåren ordnar olika akivieer. Alla som går på KTH är medlemmar i kåren, THS, som har många olika uppdrag. Bland anna är kåren sudenernas rös genemo skolledningen och har ill uppgif a bevaka a kvalieen på undervisningen är hög. Men kåren har också mycke nöjen a erbjuda genom bland anna spex, pubräffar, musikevenemang, arbesmarknadsdagar med inbjudna föreag och ine mins Quarnevalen som invaderar Sockholm gaor och org var fjärde år! Försaårseleverna Emelie och Fredrik:»maen ine så svår som vi rodde«de var ine alldeles självklar a Emelie Holm från Timrå uanför Sundsvall skulle hamna på KTH i Sockholm. Jag ville läsa någo med ekonomi och gärna inrikning på fasigheer. Av en ren slump läse jag om kandidaprogramme inom Fasighe och finans på KTH, säger Emilie och forsäer: Förs var jag lie orolig för a de skulle vara mycke svår mae efersom de var KTH, men när jag hade kolla vad ubildningen innehöll kändes de bra. För Fredrik Klerfel var kandidaprogramme på KTH mer självklar. Jag jobbade på e fasighesbolag efer gymnasie och där räffade jag en elev som gick programme och rekommenderade de. Sedan var jag på e Öppe hus och då besämde jag mig, säger Fredrik. Engagerade lärare Nu har Emelie och Fredrik gå en ermin och verkar rä nöjda när de sier i cafée i de vackra biblioeke på KTH. Jag ycker a de har vari bäre än jag rodde de skulle vara, säger Emelie. De är en bra klass, vi har rolig och de är orolig engagerade lärare. Fredrik håller med. Ja, de märks a lärarna brinner för de här. Dessuom så visade de sig a de fungerar bra med maen. Jag hade hör mycke om de, men de är ine så svår och de finns bra hjälp a få om man behöver. KTH är ju ine bara sudier uan har många olika akivieer som sudener kan engagera sig i. Fredrik funderar på a börja engagera sig i sekionen medan Emelie ine har besäm sig ännu. Men den dagen jag vill göra någo uöver sudierna finns de ju hur mycke som hels, säger hon. De vill gärna framhålla a bilden av KTH som sudener i overaller ine behöver sämma. På vår program såg de annorlunda u och nollningen var orolig påkosad. De var bara snälla och roliga saker vi fick göra, inga pinsamheer. Tar krisen med ro De har väl knappas undgå någon a fasighesbranschen jus nu är en bransch i kris. Men Emelie och Fredrik verkar a de hela med ro. För oss är de ju egenligen bra ajming. Vi ska sudera i mins re år, kanske fem, och då lär marknaden ha vän uppå för fasigheer, säger Fredrik. Om Fredrik får välja, skulle han gärna vilja jobba med fasigheer uomlands efer sudierna. Allra hels skulle jag vilja bygga upp någo ege. En klasskompis och jag har börja spåna affärsidéer och då är de fanasisk bra a vara på KTH: all informaion och all kunnande finns inom campus. För Emelie ser drömmen lie annorlunda u. Jag ror nog a jag kommer a jobba i Sverige, gärna som förvalare på e fasighesbolag. l 12 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress KONGRESS Inbjudan och program ill seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress Qualiy Winn Hoell i Haninge den 20 maj kl 9.00-15.00 9.00-10.00 Kaffe och regisrering 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10 UNIVERSEN # 3 maj -12 årg 43 En idning för Uppsala universies medarbeare Sudenliv i VÄRLDSKLASS Sid 14 17 SciLifeLab blir naionell insiu Sid 3 Radions exper i Breivikräegången Sid 6 Flygresor i jänsen

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL: Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks Du sier i bilen på väg ill räningen. När du svänger in på vägen som leder fram ill räningsplanen reser sig din hund upp med e ryck och börjar snar fläma. Efer io sekunder piper hon och när du kör in på

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp Barnkonvenionen i Ösergöland (2007 enl. ) hp://www.barnombudsmannen.se/enka_kommun.aspx?pageid=7133 Kommun Beslu Syrdokumen Boxholm Nej Ja ska illämpas i syrdokumen./ifoplan, Skolplan Finspång Ja Ja ska

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Det svenska pensionssystemet. The Swedish Pension System

Det svenska pensionssystemet. The Swedish Pension System De svenska pensionssyseme Makroekonomiska aspeker ur e demografisk perspekiv The Swedish Pension Sysem Macro economic aspecs from a demographic view Förfaare: Sofia Eklund LIU-EKI/NEK-D--06/010--SE Magiseruppsas

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Bildningsförvalningens regler och riklinjer för godkännande av frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg Riklinjer för godkännande a bedriva frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer