Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:"

Transkript

1 e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig: välajmade pionjärer sid 4 Kurser i Fasighe och finans 6 Kunskaperna som är hårdvalua 7 a jobba i branschen 8 ny maser 10 vär a vea om kh campus 11»maen var ine så svår«13 fiffiga huslån ulöse finanskris 14

2 Skaffa Sudenerbjudande med MaserCard - få idningsprenumeraion Du som skaffar vår Sudenerbjudande med Swedbank MaserCard eller kompleerar di Sudenerbjudande med e Swedbank MaserCard får jus nu en sex månaders prenumeraion på någon av idningarna Plaza Ineriör, Plaza Kvinna eller Café. Läs mer på swedbank.se/sudenprenumeraion för re år sedan lanserades på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, en ny kandidaubildning inom Fasighe och finans. Våren 2009 ar de försa sudenerna på denna ubildning sin examen och kan iulera sig eknologie kandidaer. Jag är överygad om a dessa sudener kommer a vara inressana för arbesgivare inom fasighes- och finanssekorn, ine mins med anke på de akuella händelserna på världens finansmarknader. Den kris som började på den amerikanska bolånemarknaden har i rask ak spridi sig ill en global finansiell kris som påverkar många människor. Denna uveckling visar på hur fasighe och finans hänger samman och hur vikig de är a kombinera områdena. Vi behöver hel enkel fler personer världen över som försår hur dessa marknader hänger samman. Kandidaubildningen inom Fasighe och finans på KTH lär sudenerna a illämpa de nödvändiga juridiska, ekonomiska och maemaiska och ekniska kunskaper som krävs för a förså sambanden mellan fasighe och finans. Dea illsammans med inernaionella erfarenheer och konaker ger en arakiv bakgrund för ansällning i många länder och under en lång karriär. Höserminen 2009 sarar en ny inrikning på KTH:s maserubildning Real Esae Managemen. De handlar om en valbar inrikning mo Financial Services. De är en frisående våårig ubildning som förusäer a de suderande har fullgjor e kandidaprogram. Sedan idigare finns en inrikning mo fasighe. De är allså nu möjlig a gå oal fem år på KTH med inrikning på fasighe och finans. En möjlighe som skapas genom nära samverkan med branschens akörer. E samhälle byggs i e samspel med den övriga världen. En förusäning för alla flöden av varor och arbee, för bosadsbyggande och social välfärd är väl fungerande finansiella sysem. De finansiella sysemen innefaar marknader för lån och sparande, sysem för inhemska bealningar och för globala förflyningar av pengar. Numera är dessa marknader ack vare IT-uvecklingen mer snabbrörliga än någonsin idigare. Kraven på dem som arbear inom finanssekorn har också förändras. Cirka människor är idag sysselsaa inom den svenska finanssekorn. Kanske är du en av dem som kommer a jobba där i framiden? l Sellan Lundsröm, Professor i fasighesekonomi Dekan vid skolan för Arkiekur och samhällsbyggnad, KTH Ny inrikning på maserprogram fördjupar ubildning inom Fasighe och finans DOKUMENT NS VÄRLDEST E FARLIGAELSE FÄNG ÅN INIFR $ " VÄN NS BÄSTA NA MANNE DEN MODER JANUARI 2009 ENS BÄSTA NA MANN DEN MODER " Hemma hos Joakim Noah e för män Näsa års mod slipsarna Snyggase erjackor 10 hea vin AFE.SE VÄN onhjäle " ill!aci svidar om % # $ & # $ mierska Karin Zyor galning? geni elle $ % 2009 JANUARI PIRELLIERN ND ER KALESUPE RMODELL ER ELEFANT UR SPECIALRET OCH GE STRA EDRIK AV FR KR PRIS 59:00NOK 6:70 EUR 57:00 49:00 DKK klar.indd 08 Omslag TIDSAM 0 TIDSAM TIDSAM TIDSAM Erbjudande gäller o m 31 mars 2009 och förusäer a du skaffar kore via bankkonor eller elefonbank. För a a del av erbjudande nämner du Tidningserbjudande. 06 Vår Sudenerbjudande gäller dig som suderar på efer gymnasial nivå och har CSN-insäning på kono hos oss. Du får följande jänser uan årsavgif*: Bankkor Visa och Beal- & Kredikor MaserCard e-kor och Verified by Visa för säker handel på inerne Inernebanken med inernebealning Telefonbanken med personlig service Värdepappersjäns Bas e-legiimaion (BankID) Ladda konankor mobil * Ränan på Beal-& Kredikor MaserCard är för närvarande 14,59 % ( ) vilke ger en månadsräna på 1,22 %. Vid en unyjad kredi på kronor blir den effekiva ränan 18,04%. Konanuag i Sverige och uomlands kosar 3 % av uage belopp, dock lägs 2 fasighe & finans kr per uag. Rör de fasigheer så rör de oss. fasighe & finans

3 »På högskolan möer man ofa forskare som verkligen är insaa i sina ämnen. De gör de exra rolig a lyssna och fundera över sammanhang och samband.«är de inga problem a klara enorna. De var några som ycke a maen var svår, men de handlar ofa om a räkna många al, a öva. Maemaik och eknik är några av de ämnen som särskil profilerar KTH. Jag har haf sor nya av de jag läs inom ill exempel maemaik och daabaser. Men de mes inressana kurserna var Kapialmarknad och Finansiella Insrumen, Inveseringsanalys och Kredi- och obesåndsrä. De var hel ny för mig och kändes väldig konkre användbar. De var då jag verkligen visse a jag val rä område. De här vill jag jobba med! In på reservplas Lukas söke från början också ill mäklarprogramme men kom in på en reservplas»jag har så mycke mer a välja på med Fasighe och finans-ubildningen och de är ine heller lika konjunkurkänslig som mäklarjobbe.«på kandidaubildningen inom Fasighe och finans. Idag är han glad a han ine valde mäklarubildningen. Jag har så mycke mer a välja på med Fasighe och finans-ubildningen och de är ine heller lika konjunkurkänslig som mäklarjobbe, säger han. Lukas Larsson Sivard har nu sök vidare ill den vååriga inernaionella maserubildning som ges vid KTH. De är en påbyggnadsubildning som kräver a de sökande har en kandidaexamen. Jag ve ine om jag kommer in eller om jag ska gå, men jag vill i alla fall söka så a jag har möjligheen, säger han. Samidig är han ine orolig över möjligheerna a få jobb direk efer kandidaubildningen. Lukas har jobba exra under sudieiden vid Swedbank och OMX och han kan nu se fram emo e erbjudande om fas ansällning direk efer examen i vår. De känns försås bra, men jag ror ine a mina kamraer är oroliga. Vi har en bra grund för sådana jobb som behövs nu. l Anki Happonen, Gusaf Söderberg, Lukas Larsson Sivard, Isabelle Badéa, Johan Falk och Carolina Nilsson ar examen i vår. Välajmade pionjärer kanske de kan sägas vara de säms ajmade sudener som gå u en ubildning. Finansmarknaderna har gå kräfgång och arbesmarknaden kommer hel säker a påverkas av lågkonjunkuren. Men Lukas Larsson Sivard och hans kamraer på kandidaubildningen inom Fasighe och finans på KTH är snarare Sveriges mes välajmade sudener. Deras ubildning är skräddarsydd för a hanera jus de frågor som den akuella finanskrisen handlar om. Kopplingen mellan fasighe och finans. Lukas Larsson Sivard. De 30 elever som ar sin examen i vår kan då iulera sig eknologie kandidaer inom Fasighe och finans. De anogs som den försa kullen när programme sarade 2006 och har sedan dess vari lie av försökskaniner. Vissa kurser hade vi synpunker på, men de ågärdades, säger Lukas Larsson Sivard och forsäer: Vi har få mycke uppmärksamhe och man har lyssna mycke på oss. Vi är ju e sammansvesa gäng, efersom vi är en lien klass med högskolemå mä, och har få mycke resurser i form av näringslivskonak och lärarid. Roligare än gymnasie Lukas är 23 år och ycker a sudierna på KTH är mycke roligare än på gymnasie. Efersom jag är inresserad av ämnena vi läser är jag så mycke mer moiverad. Men högskolesudier kräver a man läggar ned id på a läsa själv också. De går ine a bara sia av iden och chansa på a klara en ena. A kamraerna är moiverade och lika inresserade av ämnena ger försås god draghjälp. Och Lukas nämner lärarnas engagemang för sina respekive ämnen som vikig för a de ska vara rolig a sudera. På högskolan möer man ofa forskare som verkligen är insaa i sina ämnen. De gör de exra rolig a lyssna och fundera över sammanhang och samband, säger han. Vissa kurser upplevde många sudener som svåra, efersom empo på högskolan är hög, högre än på gymnasie. De gäller a hänga på från försa föreläsningen, säger Lukas. Håller man e jämn empo och ine ger sig själv långa ledigheer De försa eknologie kandidaerna i Sverige (några sudener saknas på bilden). 4 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

4 Kurser under ubildningen Ubildningen kräver uöver allmän behörighe också särskild behörighe genom lägs beyg G i ämnena: Maemaik C Naurkunskap B (eller FyA + KeA) Anal plaser HT-09: 50 Anagningspoäng HT-08: 17,55 Mer informaion om ubildningen: Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009»Finansbranschen blir framöver lika global som flygindusrin är idag med gemensam språk, gemensamma regler och gemensamma rafiksysem.«ur inervjumaeriale Sudievägledning för Fasighe och finans når du på , eller Kurser i årskurs 1: Samhällsbyggnadsprocessen för fasighe & finans Maemaik för ekonomer Räsveenskap, grundkurs Räsveenskap, forsäningskurs Informaionssysem och daabaseknik Samhällsekonomi Grundkurs i saisik och sannolikheseori för ekonomer Organisaion och ledarskap Kurser i årskurs 2: Invesmen Analysis Fasighesförvalning Bygg- och fasighesekonomi Plan-, bygg- och miljörä Fasighesinformaionseknik Finansiell analys och rapporering Beslussödsysem Allmän fasighesrä 9 hp 6 hp Kurser i årskurs 3: Under ermin fem läser sudenerna gemensamma kurser. Inför den sjäe erminen väljer sudenen en av vå fördjupningar: Inrikningen mo fasighe syfar ill a ubilda fasighesekonomer med inrikning mo omvärldsanalyser, fasighesvärdering sam ekonomisk förvalning av kommersiella fasigheer. Möjliga framida arbesgivare är ill exempel banker, försäkringsbolag, bosadsfinansieringsinsiu och fasighesbolag. Inrikningen mo finans syfar ill a ubilda finansekonomer med inrikning mo Reail Banking och försäkring. Möjliga framida arbesgivare är ill exempel banker, andra finansiärer och försäkringsbolag. Gemensamma kurser: Relaionsmarknadsföring i bank och finans Föreags- och fasighesbeskaning Managemen och eik i fasighe och finans Kredi- och obesåndsrä Fördjupning fasighe: Fasighesvärdering Tillämpad avalsrä Examensarbee Fördjupning finans: Kapialmarknader och finansiella insrumen Kredibedömning Examensarbee 15 hp 15 hp Examensarbee Du avsluar din ubildning med e examensarbee på 15 hp (mosvarar cirka 10 veckor). Syfe med examensarbee är a du ska få esa de kunskaper du har få under ubildningen och få möjlighe a omsäa dessa i verkligheen. Examensarbee ska förbereda dig för din framida yrkesroll eller forsaa sudier om du väljer a sudera vidare på masernivå. illusraion: ann-sofi Marminge Här är kunskaperna som är hårdvalua i din karriärplan mae, ekonomi, juridik och marknadskunskap: branschen säller höga krav på dig som vill sasa på en karriär inom finanssekorn. För a ge bäsa möjliga ubildning inom Fasighe och finans-programme vid KTH har forskare vid Cenrum för Bank och finans hel enkel fråga finansbranschen vilken kompeens de behöver i framiden. Djup kompeens och bred kompeens båda inrikningarna blir hårdvalua för dig som söker en karriär på den finansiella arbesmarknaden. Rapporen»Finansbranschens framid en rappor om en samhällssekors kompeensbehov«bygger på inervjuer med e 40-al nyckelpersoner inom finansmarknadens olika områden. Branschen beonar framför all behove av gedigna maemaikkunskaper. Komplexa riskberäkningar blir all mer en nyckelkompeens. Den finansiella kollaps som inräffade i fjol, då»säkra«inveseringar i subprimeproduker visade sig vara värdelösa, undersryker viken av a kunna beräkna risker. Inernaionell ublick och kunskap är också unga argumen i di framida CV, liksom specialisinrikade eliubildningar, bland anna inom maemaik. Samidig eferfrågas bred»crossover-ubildning«, där föreagsekonomi, naionalekonomi och makroekonomi kombineras. Den framida finansmarknaden blir all mer inernaionaliserad, får färre men sörre akörer och specialisföreagen blir fler. Branschens förerädare ror också på en ydligare uppdelning mellan generaliser som möer kund på alla nivåer och på ledningsnivå och specialiser, som arbear med komplexa produker och srukurer bakom fronlinjen mo kund. l De specifika kompeensområden som pekas u, där framiden säller nya, högre krav är följande: Maemaik Öka maemaikkunnande både på djupe och bredden är den enydig sora eferfrågan inom branschen. Föreagsekonomi och naionalekonomi Ökad kunskap kring sambanden mellan de båda kompeenserna sam om de finansiella sysemen. Juridik E all mer komplex regelverk kräver ökad juridisk kompeens både på bredden och på djupe. IT Kunskaper i avancerad sysemarkiekur kommer a krävas på specialisnivå. På generell nivå krävs kunskaper om de vanligase sysem som används i branschen. Projekledning och processarbee Finanssekorn bygger i ökad usräckning på projek och processer. Kompeensen kring verkygen blir vikigare framöver. Pedagogik, psykologi och marknadsföring Kompeensen i a möa kunderna på alla nivåer kräver ökade kunskaper om olika former för kommunikaion. Eik och CSR I spåren av hårdare regleringar allifrån rådgivareik ill penningvä och errorisfinansiering sam hög föreagseik i samhälle växer behove av generell kompeens inom områdena. Dessa kunskapsområden finns väl illgodosedda i den kandidaubildning inom Fasighe och finans som ges på KTH, och ubildningen uvecklas hela iden för a verkligen vara anpassad ill de för branscherna specifika kompeenskraven. 6 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

5 a jobba i branschen Sara Wässröm, Nordea Markes. Många bollar i lufen aggar Camilla camilla koinberg är på väg a avslua en inensiv ubildning för a a e vikig seg upp inom bankjäen Nordea. Tempo och de skifande uppgiferna lockar Camilla som bland anna spela innebandy i sorklubbarna AIK och Hammarby. Med e sor inresse för människor och lie känsla för siffror kändes de naurlig för Camilla Koinberg a prova vingarna inom bank och försäkring. Hon uvecklade ekonomikunskaperna från gymnasie med en påbyggnadsubildning i Sockholm och landade där försa jobbe på Länsförsäkringar. Jag rivdes bra både på Länsförsäkringar och på Skandia som jag jobbade hos i fem år, säger Camilla. Så småningom kände jag ändå a jag behövde en bäre plaform a så på för framiden och hiade då en eårig KY-ubildning ill Rådgivare inom Bank och Försäkring. Den var mycke jag och därför valde jag den. Ubildningen är bred, inensiv och samidig skräddarsydd för branschen. Flera sora»jag har haf konkre nya av mina sudier«när sara wässröm började plugga på kandidaubildningen inom Fasighe och finans rodde hon a hennes framida karriär skulle vara inom någo fasighesbolag. Idag arbear hon i sälle på Nordea Markes med valuahandelsysem, e jobb med många kundkonaker. Jobba på bank var de sisa jag rodde a jag skulle göra. Men de jag bland anna lärde mig på ubildningen var hur nära kopplade fasighes- och finansbranscherna är, säger Sara. Från början läse hon ekonomlinjen på Sockholm universie men fasighesbranschen lockade. Fasigheer är fanasisk inressana och sedan är ju KTH en skola med e bra ryke så jag besämde mig för a börja där, säger Sara och forsäer: Nu när jag jobbar märker jag a alla kurser jag läse på KTH är väldig applicerbara på en invesmenbank, även om jag ine allid insåg de då. Om jag jämför med de jag arbesgivare är bollplank samidig som de är generösa med prakikplaser ill många elever. Nordea hiade Camilla och erbjöd henne prakik och kor därefer jobb på e av konoren i Huddinge. De är orolig omväxlande på bank och jag ser jäemycke fram emo a i mars bli klar med inernubildningen som gör mig ill personlig bankman. En kundrådgivare ska behärska all från akier och andra sparformer ill lån för lägenheer eller hus. Kundernas behov och bakgrund varierar mycke, yngre och äldre, sora och små plånböcker, försikiga och djärva. Varken kraven eller nedgången i världsekonomin skrämmer. Alla på konore peppar varandra. Vi håller ihop och hjälper varandra och jag blir orolig aggad av umaningarna. Viss är de ryck på lönsamheen, men alla behöver bo rä och många frågar efer både råd och hjälp med finansiering eller sparande. Man måse ine alls vara en baddare på siffror för a jobba i bank, ycker Camilla. pluggade på ekonomilinjen så ger Fasighe och finans mer prakiska kunskaper som min arbesgivare eferfrågar. Universiee var mer bre och eoreisk. Under samale gör Sara fler jämförelser mellan de olika högskolorna som hon har plugga på och de mesa faller u ill KTH:s fördel: De är mindre klasser på KTH, engagerade lärare som man får nära konak med och dessuom så har man fler lärarledda immar. Så den som ycker a de där med fasigheer och finans verkar inressan kan jag verkligen rekommendera KTH. Dessuom så räffade jag min sambo där! Sara började på KTH för några år sedan, när fasighesmarknaden var rikig he, men sedan dess har de ju fakisk hän en hel del. Fas de går bra för oss. Jag började precis när krisen sarade och min arbesgivare rekryerar forfarande koninuerlig. Dessuom måse man se en ubildning på lie längre sik. Om några år så har ju marknaden vän. l Camilla Koinberg, kundrådgivare på Nordea. De vikigase är a man ycker om a möa människor, kan lyssna och ror på sig själv. Hos oss känner jag e jäesöd från både chefer och andra arbeskamraer. Omväxlingen är orolig rolig och jag känner absolu a jag hamnar rä som personlig rådgivare i bank. l Krisoffer Ulenius och Johanna Bolzius är rådgivare på fasigheskonsulen DTZ. high fives även efer fem på fasigheskonsulen dz vill ingen missa någo efer jobbe heller. Arbesglädjen och sammanhållningen har ge föreage pris och de ansällda massor av gemensamma upplevelser. De går upp och ned med kommersiella fasigheer, men jus de lockar många. Johanna Bolzius är säker. Hon gillar spänningen och känner a fasighesubildningarna på KTH är rikiga vinnare för både jejer och killar. Tio gånger fler skulle läsa där, om de bara visse hur kul och bra de är. Som före dea elev och nu rådgivare hos Sedan 2007 finns en eårig kvalificerad yrkesubildning med namne»finek/ky rådgivare inom finans och försäkring«. Ubildningen, som ges i Tumba uanför Sockholm, drivs av Bokyrka kommun i e nära samarbee med de fyra sora svenska bankerna, vå sora försäkringsbolag, Finansförbunde och Cenrum för Bank och finans vid KTH. KY-ubildningen avsluasmed 12 veckors prakik på bank, försäkringsbolag eller anna föreag i branschen. FINEK Xener Bokyrka, Ubildningsvägen 3, TUMBA Tfn: Ubildningsansvarig: Håkan Sundborg Webbplas: en inernaionell konsuljäe bör Johanna vea. Både hon och jobbkompisen Krisoffer Ulenius plockades ill DTZ direk efer examen från KTH för några år sedan. De ville»fler skulle läsa här om de visse hur kul de är.«jobba med fasigheer och kom ill e föreag som få pris för bäsa kamraskap och dessuom har en VD som uses som bäsa kvinnliga förebild i branschen. De är en orolig gemenskap, säger Johanna och forsäer: Vi gör massor illsammans och är de någon som ordnar biljeer ill Djurgården- Brynäs, så följer många med ros a de kanske ine ens gillar hockey. Ingen vill missa någo. Lockande kombinaion Krisoffer var hel säker på a han ville jobba med fasigheer och valde mellan vå snarlika ubildningar på KTH. Johanna däremo kommer från en familj med ekonomer och besämde sig för sin ubildning under våan på gymnasie, när KTH ordnade en särskild jejkväll. Kombinaionen av finans, juridik och ekonomi lockade. På DTZ arbear Krisoffer jus nu med fasighesvärderingar och Johanna med rådgivning kring köp- och försäljningar. Jag gillar värderingsarbee för de är lie av e desilla av hela marknaden, säger Krisoffer. De känns bra a ha som bas i yrkeslive. Jobbe här ycker jag känns spännande, med jus lagom resor, kundkonaker och samarbee med andra inom organisaionen. Klar de kan bli lie långa veckor ibland, men de finns veckor som är läare också. Johannas avdelning kallas Capial Markes och är specialiserad på köp- och säljrådgivning. Arbee innebär ännu fler kundkonaker än på Värdering, men en ypisk arbesdag brukar sara med en kopp kaffe och en genomgång av vad som händer i branschen. Johanna gör analyser, skriver prospek, räffar kunder och exerna specialiser och mycke mer. Naurligvis försöker hon också hia nya kunduppdrag. För a rivas med de här jobbe ror jag man ska ha skinn på näsan och kunna fungera både ensam och i grupp. De blir idvis sora upp- eller nedgångar i branschen men jag känner mig allid rygg i a båda delarna innebär affärschanser för oss lika väl som för våra kunder. l 8 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

6 Combining educaion wih inernaional experience a home Sara undervisar och forskar på KTH his auumn he Maser s programme of Real Esae Managemen (REM) will be divided ino wo alernaive racks: Real Esae Managemen and Financial Services. The Financial Services rack is new and has been creaed as a response o demands from he indusry. The REM-programme curriculum covers four semesers of full ime sudies. The firs semeser is compulsory and inroduce sudens o he principles, heories, mehods, and applicaions of he discipline wih an emphasis on finance and managemen dimensions. Then sudens chose from a number of elecive courses o cover heir special ineres in eiher Real Esae or Financial Services. The firs half of he second year is devoed o preparing sudens for he process of wriing heir Maser s hesis as well as providing hem wih leadership skills. Mos offer lecures as well as group projecs ha allow sudens o sudy he discipline in more deph. Group work also allows sudens o develop eam skills and cross-culural communicaion skills. Gues speakers from indusry will provide pracical perspecives on some of he issues discussed in he courses. The Maser s hesis, a degree requiremen, is an in-deph sudy in a subjec area wihin he scope of he programme and he research profile of he division. This gives sudens he opporuniy o produce original scienific research applying knowledge and insighs acquired from he courses. The Maser s hesis projec may be carried ou a a company in Sweden or abroad. Sudens may also work independenly in an area of heir choosing, as long as i falls wihin he research profile of he division. The final repor is presened a a seminar. The REM-program also offers he sudens inegraed language raining, says Direcor of Graduae and Undergraduae Sudies, Samuel Azasu, and coninues: The programme is like an inernaional environmen of is own, wihin Sweden. This wo year programme offers Swedish sudens he opporuniy o work wih fellow sudens from all over he world. These ofen develop ino long fuure friendships and help sudens creae inernaional neworks of imporance o heir fuure careers. Real esae and finance are inernaionally based aciviies Samuel Azasu, Direcor of Graduae and Undergraduae Sudies. where firms are looking o recrui people wih language skills and experience of inernaional relaions. The REM-programme is a good saring poin for any young person waning o have an inernaional career, says Samuel Azasu. When i comes o geing a job afer he programme, Samuel Azasu is very confiden: The job marke is immense. There are no enough educaional programmes of his kind in he world and here is a large demand for educaed people. The curren financial crisis shows jus how imporan his combined approach o knowledge and skill developmen is. l Courses Year 1 Semeser A Inroducory Economics and Quaniaive Mehods Quaniaive Mehods applied o Real Esae and Financial Services Financial Invesmens Corporae Finance Urban and Regional Economics Semeser B Real Esae Marke Analysis & Developmen Economics of Real Esae & Financial Services Conracs (elecive boh racks) Advanced Issues in Markeing (elecive Fin Service rack) Porfolio Managemen & Real Esae Finance (elecive boh racks) Real Esae Valuaion in an Inernaional Conex (elecive boh racks) Faciliy Managemen (elecive REM-rack) Risk Managemen (condiional elecive Fin Service rack) Year 2 Semeser A Business Cycles in Consrucion & Real Esae Markes Advanced Issues in Real Esae and Financial Services Theory of Science and Business Research Mehods Managemen & Leadership Semeser B Maser s hesis Foo: Åke E:son Lindman sara jonsson är en av de lärare som sudener på kandidaprogramme inom Fasighe och finans möer under sin ubildning. Hon undervisar i kursen Organisaion och ledarskap, som läses under vårerminen de försa åre. Sudenerna läser organisaionseori och olika skolbildningar med fokus på organisaionsbeeende, men också på individen och gruppen mänsklig beeende hel enkel. På kursen suderar de också eorier inom managemen och ledarskap, projek och projekledning sam eik och moral. Sara Jonsson har själv gå på KTH och vill rycka lie exra på den sociala delen av sudielive: Man lär känna sina kursare väl och har en sark sammanhållning i klassen. Jag har räffa några av mina bäsa vänner under sudieiden på KTH. Sara läse Indusriell ekonomi och ipsar om hur vikig de är a hänga med från början och lägg ner den id som krävs. Sudiebelasningen kan kännas ung i början då de krävs en annan sudieeknik än den man illlämpade på gymnasie, men man kommer in i de nya sudiesäe relaiv snabb. På KTH ges flera möjligheer a knya konaker med arbeslive redan under sudieiden. Ta vara på dem, ipsar Sara. Forskar om mode Föruom a undervisa forskar Sara Jonsson på Cenrum för bank och finans på KTH, där också många andra lärare på ubildningen har sin arbesplas. Sara suderar hur banker och andra insiuionella akörer påverkar små och medelsora föreags affärsrelaioner, ill exempel i form Sara Jonsson, lärare på kursen Organisaion och ledarskap. av inveseringar med uländska affärsparer. Finansiering från exerna parer är många gånger avgörande för föreagens illväx, säger hon och forsäer: Jag har val a sudera modeföreag efersom de är en sekor där en sor del av om - säningen kommer från exporverksamhe. Dessuom är kombinaionen av kreaivie och affärsverksamhe spännande a sudera. l Alla praar om miljön. Vi gör någo å den. Vi är specialiser på a skapa simulerande miljöer där ubildning, forskning och föreagande mös och skapar växkraf. Med lång erfarenhe, hög eknisk kompeens och nyskapande energilösningar för en hållbar miljö skapar vi förusäningar för ubildning och forskning i världsklass. Välkommen a uppäcka Akademiska Hus! 10 fasighe & finans 2009 Akademiska hus är ledande på kreaiva miljöer för högre ubildning fasighe & finans och forskning och har fasigheer från Malmö i söder ill Kiruna i norr. Med 45 campusområden på 32 orer är vi e av Sveriges sörsa fasighesbolag. Läs mer på

7 Vär a vea om KTH campus foo: KTH Kungliga Tekniska högskolan har campus på flera plaser i Sockholmsområde, som Flemingsberg, Haninge, Kisa och Söderälje, men de är kanske framför all campus på Valhallavägen som förknippas med KTH. Campus är cenral beläge vid Ösra saion på en ya sor som Gamla San. Hi ar man sig enkel med allmänna kommunikaioner som unnelbanans röda linje, Roslagsbanan, flera innersadsbussar och bussar norrifrån. På område finns caféer och resauranger och dessuom e fleral cenrala funkioner som är gemensamma för samliga KTH campus: foo: KTH Idro: Som KTH-suden och kårmedlem har du illgång ill många olika spor hallar på och kring KTH campus. I KTH-hallen finns bland anna aerobics, syrke räning och spinning. Några kvarer bor finns GIH-bade och Ösermalms idrosplas. Sudenhälsan: Du kan få söd och hjälp med sudierelaerade svårigheer av legiimerad sjuksköerska och kuraor. Personalen har ysnadsplik och besöken är kosnadsfria. foo: KTH foo: KTH»De märks a lärarna brinner för de här. Dessuom så visade de sig a de fungerar bra med maen. Jag hade hör mycke om de, men de är ine så svår och de finns bra hjälp a få om man behöver.«huvudbiblioeke: e modern veenskaplig biblioek med 600 läsplaser. I den rycka samlingen finns närmare en miljon böcker och idskrifer och i de elekroniska biblioeke kan du dygne run bland anna följa webbaserade kurser, läsa e-idskrifer och e-böcker. Bosadsförmedling: KTH har en egen förmedling som kan hjälpa dig a hia en bosad. Som suden kan du också sälla dig i kö hos Sifelsen Sockholms sudenbosäder (www.sssb.se) och Svenska Bosäder (www.svebo.se/suden), som är de allmänna sudenbosadsköerna i Sockholm. På campus finns också Kårhuse Nymble, där sudenkåren ordnar olika akivieer. Alla som går på KTH är medlemmar i kåren, THS, som har många olika uppdrag. Bland anna är kåren sudenernas rös genemo skolledningen och har ill uppgif a bevaka a kvalieen på undervisningen är hög. Men kåren har också mycke nöjen a erbjuda genom bland anna spex, pubräffar, musikevenemang, arbesmarknadsdagar med inbjudna föreag och ine mins Quarnevalen som invaderar Sockholm gaor och org var fjärde år! Försaårseleverna Emelie och Fredrik:»maen ine så svår som vi rodde«de var ine alldeles självklar a Emelie Holm från Timrå uanför Sundsvall skulle hamna på KTH i Sockholm. Jag ville läsa någo med ekonomi och gärna inrikning på fasigheer. Av en ren slump läse jag om kandidaprogramme inom Fasighe och finans på KTH, säger Emilie och forsäer: Förs var jag lie orolig för a de skulle vara mycke svår mae efersom de var KTH, men när jag hade kolla vad ubildningen innehöll kändes de bra. För Fredrik Klerfel var kandidaprogramme på KTH mer självklar. Jag jobbade på e fasighesbolag efer gymnasie och där räffade jag en elev som gick programme och rekommenderade de. Sedan var jag på e Öppe hus och då besämde jag mig, säger Fredrik. Engagerade lärare Nu har Emelie och Fredrik gå en ermin och verkar rä nöjda när de sier i cafée i de vackra biblioeke på KTH. Jag ycker a de har vari bäre än jag rodde de skulle vara, säger Emelie. De är en bra klass, vi har rolig och de är orolig engagerade lärare. Fredrik håller med. Ja, de märks a lärarna brinner för de här. Dessuom så visade de sig a de fungerar bra med maen. Jag hade hör mycke om de, men de är ine så svår och de finns bra hjälp a få om man behöver. KTH är ju ine bara sudier uan har många olika akivieer som sudener kan engagera sig i. Fredrik funderar på a börja engagera sig i sekionen medan Emelie ine har besäm sig ännu. Men den dagen jag vill göra någo uöver sudierna finns de ju hur mycke som hels, säger hon. De vill gärna framhålla a bilden av KTH som sudener i overaller ine behöver sämma. På vår program såg de annorlunda u och nollningen var orolig påkosad. De var bara snälla och roliga saker vi fick göra, inga pinsamheer. Tar krisen med ro De har väl knappas undgå någon a fasighesbranschen jus nu är en bransch i kris. Men Emelie och Fredrik verkar a de hela med ro. För oss är de ju egenligen bra ajming. Vi ska sudera i mins re år, kanske fem, och då lär marknaden ha vän uppå för fasigheer, säger Fredrik. Om Fredrik får välja, skulle han gärna vilja jobba med fasigheer uomlands efer sudierna. Allra hels skulle jag vilja bygga upp någo ege. En klasskompis och jag har börja spåna affärsidéer och då är de fanasisk bra a vara på KTH: all informaion och all kunnande finns inom campus. För Emelie ser drömmen lie annorlunda u. Jag ror nog a jag kommer a jobba i Sverige, gärna som förvalare på e fasighesbolag. l 12 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden Magiseruppsas i finansiering Föreagsekonomiska insiuionen FEK 591 Lunds Universie Hedgefonder och akiefonder - En sudie av riskexponering och marke-iming på den svenska marknaden Handledare Hossein Asgharian

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt Heerogenie hos Barn med : Symomdomän, neuropsykologiska processer och komorbidie Tiel Cecilia Wåhlsed cecilia.wahlsed@psyk.uu.se Övergripande Barn med är de så lika? symom, Kogniiva briser och samidiga

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

Tvärled i vinterskrud foto: Johnny Billinger. Pardans på Pulsen. Se sid. 6

Tvärled i vinterskrud foto: Johnny Billinger. Pardans på Pulsen. Se sid. 6 100% Lokalidning nr. 3 10-23/2 2010 Tvärled i vinerskrud foo: Johnny Billinger Pardans på Pulsen. Se sid. 6 2 Ledare 3 n i d an ckor Scsign ve De Spara Jøul F 373 1200:- Ve ni vad inköpsindex är? Jo de

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

SCB:s modell för befolkningsprognoser

SCB:s modell för befolkningsprognoser BAKGRUNDSMATERIAL OM DEMOGRAFI, BARN OCH FAMILJ 2005:1 SCB:s modell för befolkningsprognoser En dokumenaion Saisiska cenralbyrån 2005 Background maerial abou demography, children and family 2005:1 SCB

Läs mer