Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:"

Transkript

1 e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig: välajmade pionjärer sid 4 Kurser i Fasighe och finans 6 Kunskaperna som är hårdvalua 7 a jobba i branschen 8 ny maser 10 vär a vea om kh campus 11»maen var ine så svår«13 fiffiga huslån ulöse finanskris 14

2 Skaffa Sudenerbjudande med MaserCard - få idningsprenumeraion Du som skaffar vår Sudenerbjudande med Swedbank MaserCard eller kompleerar di Sudenerbjudande med e Swedbank MaserCard får jus nu en sex månaders prenumeraion på någon av idningarna Plaza Ineriör, Plaza Kvinna eller Café. Läs mer på swedbank.se/sudenprenumeraion för re år sedan lanserades på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, en ny kandidaubildning inom Fasighe och finans. Våren 2009 ar de försa sudenerna på denna ubildning sin examen och kan iulera sig eknologie kandidaer. Jag är överygad om a dessa sudener kommer a vara inressana för arbesgivare inom fasighes- och finanssekorn, ine mins med anke på de akuella händelserna på världens finansmarknader. Den kris som började på den amerikanska bolånemarknaden har i rask ak spridi sig ill en global finansiell kris som påverkar många människor. Denna uveckling visar på hur fasighe och finans hänger samman och hur vikig de är a kombinera områdena. Vi behöver hel enkel fler personer världen över som försår hur dessa marknader hänger samman. Kandidaubildningen inom Fasighe och finans på KTH lär sudenerna a illämpa de nödvändiga juridiska, ekonomiska och maemaiska och ekniska kunskaper som krävs för a förså sambanden mellan fasighe och finans. Dea illsammans med inernaionella erfarenheer och konaker ger en arakiv bakgrund för ansällning i många länder och under en lång karriär. Höserminen 2009 sarar en ny inrikning på KTH:s maserubildning Real Esae Managemen. De handlar om en valbar inrikning mo Financial Services. De är en frisående våårig ubildning som förusäer a de suderande har fullgjor e kandidaprogram. Sedan idigare finns en inrikning mo fasighe. De är allså nu möjlig a gå oal fem år på KTH med inrikning på fasighe och finans. En möjlighe som skapas genom nära samverkan med branschens akörer. E samhälle byggs i e samspel med den övriga världen. En förusäning för alla flöden av varor och arbee, för bosadsbyggande och social välfärd är väl fungerande finansiella sysem. De finansiella sysemen innefaar marknader för lån och sparande, sysem för inhemska bealningar och för globala förflyningar av pengar. Numera är dessa marknader ack vare IT-uvecklingen mer snabbrörliga än någonsin idigare. Kraven på dem som arbear inom finanssekorn har också förändras. Cirka människor är idag sysselsaa inom den svenska finanssekorn. Kanske är du en av dem som kommer a jobba där i framiden? l Sellan Lundsröm, Professor i fasighesekonomi Dekan vid skolan för Arkiekur och samhällsbyggnad, KTH Ny inrikning på maserprogram fördjupar ubildning inom Fasighe och finans DOKUMENT NS VÄRLDEST E FARLIGAELSE FÄNG ÅN INIFR $ " VÄN NS BÄSTA NA MANNE DEN MODER JANUARI 2009 ENS BÄSTA NA MANN DEN MODER " Hemma hos Joakim Noah e för män Näsa års mod slipsarna Snyggase erjackor 10 hea vin AFE.SE VÄN onhjäle " ill!aci svidar om % # $ & # $ mierska Karin Zyor galning? geni elle $ % 2009 JANUARI PIRELLIERN ND ER KALESUPE RMODELL ER ELEFANT UR SPECIALRET OCH GE STRA EDRIK AV FR KR PRIS 59:00NOK 6:70 EUR 57:00 49:00 DKK klar.indd 08 Omslag TIDSAM 0 TIDSAM TIDSAM TIDSAM Erbjudande gäller o m 31 mars 2009 och förusäer a du skaffar kore via bankkonor eller elefonbank. För a a del av erbjudande nämner du Tidningserbjudande. 06 Vår Sudenerbjudande gäller dig som suderar på efer gymnasial nivå och har CSN-insäning på kono hos oss. Du får följande jänser uan årsavgif*: Bankkor Visa och Beal- & Kredikor MaserCard e-kor och Verified by Visa för säker handel på inerne Inernebanken med inernebealning Telefonbanken med personlig service Värdepappersjäns Bas e-legiimaion (BankID) Ladda konankor mobil * Ränan på Beal-& Kredikor MaserCard är för närvarande 14,59 % ( ) vilke ger en månadsräna på 1,22 %. Vid en unyjad kredi på kronor blir den effekiva ränan 18,04%. Konanuag i Sverige och uomlands kosar 3 % av uage belopp, dock lägs 2 fasighe & finans kr per uag. Rör de fasigheer så rör de oss. fasighe & finans

3 »På högskolan möer man ofa forskare som verkligen är insaa i sina ämnen. De gör de exra rolig a lyssna och fundera över sammanhang och samband.«är de inga problem a klara enorna. De var några som ycke a maen var svår, men de handlar ofa om a räkna många al, a öva. Maemaik och eknik är några av de ämnen som särskil profilerar KTH. Jag har haf sor nya av de jag läs inom ill exempel maemaik och daabaser. Men de mes inressana kurserna var Kapialmarknad och Finansiella Insrumen, Inveseringsanalys och Kredi- och obesåndsrä. De var hel ny för mig och kändes väldig konkre användbar. De var då jag verkligen visse a jag val rä område. De här vill jag jobba med! In på reservplas Lukas söke från början också ill mäklarprogramme men kom in på en reservplas»jag har så mycke mer a välja på med Fasighe och finans-ubildningen och de är ine heller lika konjunkurkänslig som mäklarjobbe.«på kandidaubildningen inom Fasighe och finans. Idag är han glad a han ine valde mäklarubildningen. Jag har så mycke mer a välja på med Fasighe och finans-ubildningen och de är ine heller lika konjunkurkänslig som mäklarjobbe, säger han. Lukas Larsson Sivard har nu sök vidare ill den vååriga inernaionella maserubildning som ges vid KTH. De är en påbyggnadsubildning som kräver a de sökande har en kandidaexamen. Jag ve ine om jag kommer in eller om jag ska gå, men jag vill i alla fall söka så a jag har möjligheen, säger han. Samidig är han ine orolig över möjligheerna a få jobb direk efer kandidaubildningen. Lukas har jobba exra under sudieiden vid Swedbank och OMX och han kan nu se fram emo e erbjudande om fas ansällning direk efer examen i vår. De känns försås bra, men jag ror ine a mina kamraer är oroliga. Vi har en bra grund för sådana jobb som behövs nu. l Anki Happonen, Gusaf Söderberg, Lukas Larsson Sivard, Isabelle Badéa, Johan Falk och Carolina Nilsson ar examen i vår. Välajmade pionjärer kanske de kan sägas vara de säms ajmade sudener som gå u en ubildning. Finansmarknaderna har gå kräfgång och arbesmarknaden kommer hel säker a påverkas av lågkonjunkuren. Men Lukas Larsson Sivard och hans kamraer på kandidaubildningen inom Fasighe och finans på KTH är snarare Sveriges mes välajmade sudener. Deras ubildning är skräddarsydd för a hanera jus de frågor som den akuella finanskrisen handlar om. Kopplingen mellan fasighe och finans. Lukas Larsson Sivard. De 30 elever som ar sin examen i vår kan då iulera sig eknologie kandidaer inom Fasighe och finans. De anogs som den försa kullen när programme sarade 2006 och har sedan dess vari lie av försökskaniner. Vissa kurser hade vi synpunker på, men de ågärdades, säger Lukas Larsson Sivard och forsäer: Vi har få mycke uppmärksamhe och man har lyssna mycke på oss. Vi är ju e sammansvesa gäng, efersom vi är en lien klass med högskolemå mä, och har få mycke resurser i form av näringslivskonak och lärarid. Roligare än gymnasie Lukas är 23 år och ycker a sudierna på KTH är mycke roligare än på gymnasie. Efersom jag är inresserad av ämnena vi läser är jag så mycke mer moiverad. Men högskolesudier kräver a man läggar ned id på a läsa själv också. De går ine a bara sia av iden och chansa på a klara en ena. A kamraerna är moiverade och lika inresserade av ämnena ger försås god draghjälp. Och Lukas nämner lärarnas engagemang för sina respekive ämnen som vikig för a de ska vara rolig a sudera. På högskolan möer man ofa forskare som verkligen är insaa i sina ämnen. De gör de exra rolig a lyssna och fundera över sammanhang och samband, säger han. Vissa kurser upplevde många sudener som svåra, efersom empo på högskolan är hög, högre än på gymnasie. De gäller a hänga på från försa föreläsningen, säger Lukas. Håller man e jämn empo och ine ger sig själv långa ledigheer De försa eknologie kandidaerna i Sverige (några sudener saknas på bilden). 4 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

4 Kurser under ubildningen Ubildningen kräver uöver allmän behörighe också särskild behörighe genom lägs beyg G i ämnena: Maemaik C Naurkunskap B (eller FyA + KeA) Anal plaser HT-09: 50 Anagningspoäng HT-08: 17,55 Mer informaion om ubildningen: Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009»Finansbranschen blir framöver lika global som flygindusrin är idag med gemensam språk, gemensamma regler och gemensamma rafiksysem.«ur inervjumaeriale Sudievägledning för Fasighe och finans når du på , eller Kurser i årskurs 1: Samhällsbyggnadsprocessen för fasighe & finans Maemaik för ekonomer Räsveenskap, grundkurs Räsveenskap, forsäningskurs Informaionssysem och daabaseknik Samhällsekonomi Grundkurs i saisik och sannolikheseori för ekonomer Organisaion och ledarskap Kurser i årskurs 2: Invesmen Analysis Fasighesförvalning Bygg- och fasighesekonomi Plan-, bygg- och miljörä Fasighesinformaionseknik Finansiell analys och rapporering Beslussödsysem Allmän fasighesrä 9 hp 6 hp Kurser i årskurs 3: Under ermin fem läser sudenerna gemensamma kurser. Inför den sjäe erminen väljer sudenen en av vå fördjupningar: Inrikningen mo fasighe syfar ill a ubilda fasighesekonomer med inrikning mo omvärldsanalyser, fasighesvärdering sam ekonomisk förvalning av kommersiella fasigheer. Möjliga framida arbesgivare är ill exempel banker, försäkringsbolag, bosadsfinansieringsinsiu och fasighesbolag. Inrikningen mo finans syfar ill a ubilda finansekonomer med inrikning mo Reail Banking och försäkring. Möjliga framida arbesgivare är ill exempel banker, andra finansiärer och försäkringsbolag. Gemensamma kurser: Relaionsmarknadsföring i bank och finans Föreags- och fasighesbeskaning Managemen och eik i fasighe och finans Kredi- och obesåndsrä Fördjupning fasighe: Fasighesvärdering Tillämpad avalsrä Examensarbee Fördjupning finans: Kapialmarknader och finansiella insrumen Kredibedömning Examensarbee 15 hp 15 hp Examensarbee Du avsluar din ubildning med e examensarbee på 15 hp (mosvarar cirka 10 veckor). Syfe med examensarbee är a du ska få esa de kunskaper du har få under ubildningen och få möjlighe a omsäa dessa i verkligheen. Examensarbee ska förbereda dig för din framida yrkesroll eller forsaa sudier om du väljer a sudera vidare på masernivå. illusraion: ann-sofi Marminge Här är kunskaperna som är hårdvalua i din karriärplan mae, ekonomi, juridik och marknadskunskap: branschen säller höga krav på dig som vill sasa på en karriär inom finanssekorn. För a ge bäsa möjliga ubildning inom Fasighe och finans-programme vid KTH har forskare vid Cenrum för Bank och finans hel enkel fråga finansbranschen vilken kompeens de behöver i framiden. Djup kompeens och bred kompeens båda inrikningarna blir hårdvalua för dig som söker en karriär på den finansiella arbesmarknaden. Rapporen»Finansbranschens framid en rappor om en samhällssekors kompeensbehov«bygger på inervjuer med e 40-al nyckelpersoner inom finansmarknadens olika områden. Branschen beonar framför all behove av gedigna maemaikkunskaper. Komplexa riskberäkningar blir all mer en nyckelkompeens. Den finansiella kollaps som inräffade i fjol, då»säkra«inveseringar i subprimeproduker visade sig vara värdelösa, undersryker viken av a kunna beräkna risker. Inernaionell ublick och kunskap är också unga argumen i di framida CV, liksom specialisinrikade eliubildningar, bland anna inom maemaik. Samidig eferfrågas bred»crossover-ubildning«, där föreagsekonomi, naionalekonomi och makroekonomi kombineras. Den framida finansmarknaden blir all mer inernaionaliserad, får färre men sörre akörer och specialisföreagen blir fler. Branschens förerädare ror också på en ydligare uppdelning mellan generaliser som möer kund på alla nivåer och på ledningsnivå och specialiser, som arbear med komplexa produker och srukurer bakom fronlinjen mo kund. l De specifika kompeensområden som pekas u, där framiden säller nya, högre krav är följande: Maemaik Öka maemaikkunnande både på djupe och bredden är den enydig sora eferfrågan inom branschen. Föreagsekonomi och naionalekonomi Ökad kunskap kring sambanden mellan de båda kompeenserna sam om de finansiella sysemen. Juridik E all mer komplex regelverk kräver ökad juridisk kompeens både på bredden och på djupe. IT Kunskaper i avancerad sysemarkiekur kommer a krävas på specialisnivå. På generell nivå krävs kunskaper om de vanligase sysem som används i branschen. Projekledning och processarbee Finanssekorn bygger i ökad usräckning på projek och processer. Kompeensen kring verkygen blir vikigare framöver. Pedagogik, psykologi och marknadsföring Kompeensen i a möa kunderna på alla nivåer kräver ökade kunskaper om olika former för kommunikaion. Eik och CSR I spåren av hårdare regleringar allifrån rådgivareik ill penningvä och errorisfinansiering sam hög föreagseik i samhälle växer behove av generell kompeens inom områdena. Dessa kunskapsområden finns väl illgodosedda i den kandidaubildning inom Fasighe och finans som ges på KTH, och ubildningen uvecklas hela iden för a verkligen vara anpassad ill de för branscherna specifika kompeenskraven. 6 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

5 a jobba i branschen Sara Wässröm, Nordea Markes. Många bollar i lufen aggar Camilla camilla koinberg är på väg a avslua en inensiv ubildning för a a e vikig seg upp inom bankjäen Nordea. Tempo och de skifande uppgiferna lockar Camilla som bland anna spela innebandy i sorklubbarna AIK och Hammarby. Med e sor inresse för människor och lie känsla för siffror kändes de naurlig för Camilla Koinberg a prova vingarna inom bank och försäkring. Hon uvecklade ekonomikunskaperna från gymnasie med en påbyggnadsubildning i Sockholm och landade där försa jobbe på Länsförsäkringar. Jag rivdes bra både på Länsförsäkringar och på Skandia som jag jobbade hos i fem år, säger Camilla. Så småningom kände jag ändå a jag behövde en bäre plaform a så på för framiden och hiade då en eårig KY-ubildning ill Rådgivare inom Bank och Försäkring. Den var mycke jag och därför valde jag den. Ubildningen är bred, inensiv och samidig skräddarsydd för branschen. Flera sora»jag har haf konkre nya av mina sudier«när sara wässröm började plugga på kandidaubildningen inom Fasighe och finans rodde hon a hennes framida karriär skulle vara inom någo fasighesbolag. Idag arbear hon i sälle på Nordea Markes med valuahandelsysem, e jobb med många kundkonaker. Jobba på bank var de sisa jag rodde a jag skulle göra. Men de jag bland anna lärde mig på ubildningen var hur nära kopplade fasighes- och finansbranscherna är, säger Sara. Från början läse hon ekonomlinjen på Sockholm universie men fasighesbranschen lockade. Fasigheer är fanasisk inressana och sedan är ju KTH en skola med e bra ryke så jag besämde mig för a börja där, säger Sara och forsäer: Nu när jag jobbar märker jag a alla kurser jag läse på KTH är väldig applicerbara på en invesmenbank, även om jag ine allid insåg de då. Om jag jämför med de jag arbesgivare är bollplank samidig som de är generösa med prakikplaser ill många elever. Nordea hiade Camilla och erbjöd henne prakik och kor därefer jobb på e av konoren i Huddinge. De är orolig omväxlande på bank och jag ser jäemycke fram emo a i mars bli klar med inernubildningen som gör mig ill personlig bankman. En kundrådgivare ska behärska all från akier och andra sparformer ill lån för lägenheer eller hus. Kundernas behov och bakgrund varierar mycke, yngre och äldre, sora och små plånböcker, försikiga och djärva. Varken kraven eller nedgången i världsekonomin skrämmer. Alla på konore peppar varandra. Vi håller ihop och hjälper varandra och jag blir orolig aggad av umaningarna. Viss är de ryck på lönsamheen, men alla behöver bo rä och många frågar efer både råd och hjälp med finansiering eller sparande. Man måse ine alls vara en baddare på siffror för a jobba i bank, ycker Camilla. pluggade på ekonomilinjen så ger Fasighe och finans mer prakiska kunskaper som min arbesgivare eferfrågar. Universiee var mer bre och eoreisk. Under samale gör Sara fler jämförelser mellan de olika högskolorna som hon har plugga på och de mesa faller u ill KTH:s fördel: De är mindre klasser på KTH, engagerade lärare som man får nära konak med och dessuom så har man fler lärarledda immar. Så den som ycker a de där med fasigheer och finans verkar inressan kan jag verkligen rekommendera KTH. Dessuom så räffade jag min sambo där! Sara började på KTH för några år sedan, när fasighesmarknaden var rikig he, men sedan dess har de ju fakisk hän en hel del. Fas de går bra för oss. Jag började precis när krisen sarade och min arbesgivare rekryerar forfarande koninuerlig. Dessuom måse man se en ubildning på lie längre sik. Om några år så har ju marknaden vän. l Camilla Koinberg, kundrådgivare på Nordea. De vikigase är a man ycker om a möa människor, kan lyssna och ror på sig själv. Hos oss känner jag e jäesöd från både chefer och andra arbeskamraer. Omväxlingen är orolig rolig och jag känner absolu a jag hamnar rä som personlig rådgivare i bank. l Krisoffer Ulenius och Johanna Bolzius är rådgivare på fasigheskonsulen DTZ. high fives även efer fem på fasigheskonsulen dz vill ingen missa någo efer jobbe heller. Arbesglädjen och sammanhållningen har ge föreage pris och de ansällda massor av gemensamma upplevelser. De går upp och ned med kommersiella fasigheer, men jus de lockar många. Johanna Bolzius är säker. Hon gillar spänningen och känner a fasighesubildningarna på KTH är rikiga vinnare för både jejer och killar. Tio gånger fler skulle läsa där, om de bara visse hur kul och bra de är. Som före dea elev och nu rådgivare hos Sedan 2007 finns en eårig kvalificerad yrkesubildning med namne»finek/ky rådgivare inom finans och försäkring«. Ubildningen, som ges i Tumba uanför Sockholm, drivs av Bokyrka kommun i e nära samarbee med de fyra sora svenska bankerna, vå sora försäkringsbolag, Finansförbunde och Cenrum för Bank och finans vid KTH. KY-ubildningen avsluasmed 12 veckors prakik på bank, försäkringsbolag eller anna föreag i branschen. FINEK Xener Bokyrka, Ubildningsvägen 3, TUMBA Tfn: Ubildningsansvarig: Håkan Sundborg Webbplas: en inernaionell konsuljäe bör Johanna vea. Både hon och jobbkompisen Krisoffer Ulenius plockades ill DTZ direk efer examen från KTH för några år sedan. De ville»fler skulle läsa här om de visse hur kul de är.«jobba med fasigheer och kom ill e föreag som få pris för bäsa kamraskap och dessuom har en VD som uses som bäsa kvinnliga förebild i branschen. De är en orolig gemenskap, säger Johanna och forsäer: Vi gör massor illsammans och är de någon som ordnar biljeer ill Djurgården- Brynäs, så följer många med ros a de kanske ine ens gillar hockey. Ingen vill missa någo. Lockande kombinaion Krisoffer var hel säker på a han ville jobba med fasigheer och valde mellan vå snarlika ubildningar på KTH. Johanna däremo kommer från en familj med ekonomer och besämde sig för sin ubildning under våan på gymnasie, när KTH ordnade en särskild jejkväll. Kombinaionen av finans, juridik och ekonomi lockade. På DTZ arbear Krisoffer jus nu med fasighesvärderingar och Johanna med rådgivning kring köp- och försäljningar. Jag gillar värderingsarbee för de är lie av e desilla av hela marknaden, säger Krisoffer. De känns bra a ha som bas i yrkeslive. Jobbe här ycker jag känns spännande, med jus lagom resor, kundkonaker och samarbee med andra inom organisaionen. Klar de kan bli lie långa veckor ibland, men de finns veckor som är läare också. Johannas avdelning kallas Capial Markes och är specialiserad på köp- och säljrådgivning. Arbee innebär ännu fler kundkonaker än på Värdering, men en ypisk arbesdag brukar sara med en kopp kaffe och en genomgång av vad som händer i branschen. Johanna gör analyser, skriver prospek, räffar kunder och exerna specialiser och mycke mer. Naurligvis försöker hon också hia nya kunduppdrag. För a rivas med de här jobbe ror jag man ska ha skinn på näsan och kunna fungera både ensam och i grupp. De blir idvis sora upp- eller nedgångar i branschen men jag känner mig allid rygg i a båda delarna innebär affärschanser för oss lika väl som för våra kunder. l 8 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

6 Combining educaion wih inernaional experience a home Sara undervisar och forskar på KTH his auumn he Maser s programme of Real Esae Managemen (REM) will be divided ino wo alernaive racks: Real Esae Managemen and Financial Services. The Financial Services rack is new and has been creaed as a response o demands from he indusry. The REM-programme curriculum covers four semesers of full ime sudies. The firs semeser is compulsory and inroduce sudens o he principles, heories, mehods, and applicaions of he discipline wih an emphasis on finance and managemen dimensions. Then sudens chose from a number of elecive courses o cover heir special ineres in eiher Real Esae or Financial Services. The firs half of he second year is devoed o preparing sudens for he process of wriing heir Maser s hesis as well as providing hem wih leadership skills. Mos offer lecures as well as group projecs ha allow sudens o sudy he discipline in more deph. Group work also allows sudens o develop eam skills and cross-culural communicaion skills. Gues speakers from indusry will provide pracical perspecives on some of he issues discussed in he courses. The Maser s hesis, a degree requiremen, is an in-deph sudy in a subjec area wihin he scope of he programme and he research profile of he division. This gives sudens he opporuniy o produce original scienific research applying knowledge and insighs acquired from he courses. The Maser s hesis projec may be carried ou a a company in Sweden or abroad. Sudens may also work independenly in an area of heir choosing, as long as i falls wihin he research profile of he division. The final repor is presened a a seminar. The REM-program also offers he sudens inegraed language raining, says Direcor of Graduae and Undergraduae Sudies, Samuel Azasu, and coninues: The programme is like an inernaional environmen of is own, wihin Sweden. This wo year programme offers Swedish sudens he opporuniy o work wih fellow sudens from all over he world. These ofen develop ino long fuure friendships and help sudens creae inernaional neworks of imporance o heir fuure careers. Real esae and finance are inernaionally based aciviies Samuel Azasu, Direcor of Graduae and Undergraduae Sudies. where firms are looking o recrui people wih language skills and experience of inernaional relaions. The REM-programme is a good saring poin for any young person waning o have an inernaional career, says Samuel Azasu. When i comes o geing a job afer he programme, Samuel Azasu is very confiden: The job marke is immense. There are no enough educaional programmes of his kind in he world and here is a large demand for educaed people. The curren financial crisis shows jus how imporan his combined approach o knowledge and skill developmen is. l Courses Year 1 Semeser A Inroducory Economics and Quaniaive Mehods Quaniaive Mehods applied o Real Esae and Financial Services Financial Invesmens Corporae Finance Urban and Regional Economics Semeser B Real Esae Marke Analysis & Developmen Economics of Real Esae & Financial Services Conracs (elecive boh racks) Advanced Issues in Markeing (elecive Fin Service rack) Porfolio Managemen & Real Esae Finance (elecive boh racks) Real Esae Valuaion in an Inernaional Conex (elecive boh racks) Faciliy Managemen (elecive REM-rack) Risk Managemen (condiional elecive Fin Service rack) Year 2 Semeser A Business Cycles in Consrucion & Real Esae Markes Advanced Issues in Real Esae and Financial Services Theory of Science and Business Research Mehods Managemen & Leadership Semeser B Maser s hesis Foo: Åke E:son Lindman sara jonsson är en av de lärare som sudener på kandidaprogramme inom Fasighe och finans möer under sin ubildning. Hon undervisar i kursen Organisaion och ledarskap, som läses under vårerminen de försa åre. Sudenerna läser organisaionseori och olika skolbildningar med fokus på organisaionsbeeende, men också på individen och gruppen mänsklig beeende hel enkel. På kursen suderar de också eorier inom managemen och ledarskap, projek och projekledning sam eik och moral. Sara Jonsson har själv gå på KTH och vill rycka lie exra på den sociala delen av sudielive: Man lär känna sina kursare väl och har en sark sammanhållning i klassen. Jag har räffa några av mina bäsa vänner under sudieiden på KTH. Sara läse Indusriell ekonomi och ipsar om hur vikig de är a hänga med från början och lägg ner den id som krävs. Sudiebelasningen kan kännas ung i början då de krävs en annan sudieeknik än den man illlämpade på gymnasie, men man kommer in i de nya sudiesäe relaiv snabb. På KTH ges flera möjligheer a knya konaker med arbeslive redan under sudieiden. Ta vara på dem, ipsar Sara. Forskar om mode Föruom a undervisa forskar Sara Jonsson på Cenrum för bank och finans på KTH, där också många andra lärare på ubildningen har sin arbesplas. Sara suderar hur banker och andra insiuionella akörer påverkar små och medelsora föreags affärsrelaioner, ill exempel i form Sara Jonsson, lärare på kursen Organisaion och ledarskap. av inveseringar med uländska affärsparer. Finansiering från exerna parer är många gånger avgörande för föreagens illväx, säger hon och forsäer: Jag har val a sudera modeföreag efersom de är en sekor där en sor del av om - säningen kommer från exporverksamhe. Dessuom är kombinaionen av kreaivie och affärsverksamhe spännande a sudera. l Alla praar om miljön. Vi gör någo å den. Vi är specialiser på a skapa simulerande miljöer där ubildning, forskning och föreagande mös och skapar växkraf. Med lång erfarenhe, hög eknisk kompeens och nyskapande energilösningar för en hållbar miljö skapar vi förusäningar för ubildning och forskning i världsklass. Välkommen a uppäcka Akademiska Hus! 10 fasighe & finans 2009 Akademiska hus är ledande på kreaiva miljöer för högre ubildning fasighe & finans och forskning och har fasigheer från Malmö i söder ill Kiruna i norr. Med 45 campusområden på 32 orer är vi e av Sveriges sörsa fasighesbolag. Läs mer på

7 Vär a vea om KTH campus foo: KTH Kungliga Tekniska högskolan har campus på flera plaser i Sockholmsområde, som Flemingsberg, Haninge, Kisa och Söderälje, men de är kanske framför all campus på Valhallavägen som förknippas med KTH. Campus är cenral beläge vid Ösra saion på en ya sor som Gamla San. Hi ar man sig enkel med allmänna kommunikaioner som unnelbanans röda linje, Roslagsbanan, flera innersadsbussar och bussar norrifrån. På område finns caféer och resauranger och dessuom e fleral cenrala funkioner som är gemensamma för samliga KTH campus: foo: KTH Idro: Som KTH-suden och kårmedlem har du illgång ill många olika spor hallar på och kring KTH campus. I KTH-hallen finns bland anna aerobics, syrke räning och spinning. Några kvarer bor finns GIH-bade och Ösermalms idrosplas. Sudenhälsan: Du kan få söd och hjälp med sudierelaerade svårigheer av legiimerad sjuksköerska och kuraor. Personalen har ysnadsplik och besöken är kosnadsfria. foo: KTH foo: KTH»De märks a lärarna brinner för de här. Dessuom så visade de sig a de fungerar bra med maen. Jag hade hör mycke om de, men de är ine så svår och de finns bra hjälp a få om man behöver.«huvudbiblioeke: e modern veenskaplig biblioek med 600 läsplaser. I den rycka samlingen finns närmare en miljon böcker och idskrifer och i de elekroniska biblioeke kan du dygne run bland anna följa webbaserade kurser, läsa e-idskrifer och e-böcker. Bosadsförmedling: KTH har en egen förmedling som kan hjälpa dig a hia en bosad. Som suden kan du också sälla dig i kö hos Sifelsen Sockholms sudenbosäder (www.sssb.se) och Svenska Bosäder (www.svebo.se/suden), som är de allmänna sudenbosadsköerna i Sockholm. På campus finns också Kårhuse Nymble, där sudenkåren ordnar olika akivieer. Alla som går på KTH är medlemmar i kåren, THS, som har många olika uppdrag. Bland anna är kåren sudenernas rös genemo skolledningen och har ill uppgif a bevaka a kvalieen på undervisningen är hög. Men kåren har också mycke nöjen a erbjuda genom bland anna spex, pubräffar, musikevenemang, arbesmarknadsdagar med inbjudna föreag och ine mins Quarnevalen som invaderar Sockholm gaor och org var fjärde år! Försaårseleverna Emelie och Fredrik:»maen ine så svår som vi rodde«de var ine alldeles självklar a Emelie Holm från Timrå uanför Sundsvall skulle hamna på KTH i Sockholm. Jag ville läsa någo med ekonomi och gärna inrikning på fasigheer. Av en ren slump läse jag om kandidaprogramme inom Fasighe och finans på KTH, säger Emilie och forsäer: Förs var jag lie orolig för a de skulle vara mycke svår mae efersom de var KTH, men när jag hade kolla vad ubildningen innehöll kändes de bra. För Fredrik Klerfel var kandidaprogramme på KTH mer självklar. Jag jobbade på e fasighesbolag efer gymnasie och där räffade jag en elev som gick programme och rekommenderade de. Sedan var jag på e Öppe hus och då besämde jag mig, säger Fredrik. Engagerade lärare Nu har Emelie och Fredrik gå en ermin och verkar rä nöjda när de sier i cafée i de vackra biblioeke på KTH. Jag ycker a de har vari bäre än jag rodde de skulle vara, säger Emelie. De är en bra klass, vi har rolig och de är orolig engagerade lärare. Fredrik håller med. Ja, de märks a lärarna brinner för de här. Dessuom så visade de sig a de fungerar bra med maen. Jag hade hör mycke om de, men de är ine så svår och de finns bra hjälp a få om man behöver. KTH är ju ine bara sudier uan har många olika akivieer som sudener kan engagera sig i. Fredrik funderar på a börja engagera sig i sekionen medan Emelie ine har besäm sig ännu. Men den dagen jag vill göra någo uöver sudierna finns de ju hur mycke som hels, säger hon. De vill gärna framhålla a bilden av KTH som sudener i overaller ine behöver sämma. På vår program såg de annorlunda u och nollningen var orolig påkosad. De var bara snälla och roliga saker vi fick göra, inga pinsamheer. Tar krisen med ro De har väl knappas undgå någon a fasighesbranschen jus nu är en bransch i kris. Men Emelie och Fredrik verkar a de hela med ro. För oss är de ju egenligen bra ajming. Vi ska sudera i mins re år, kanske fem, och då lär marknaden ha vän uppå för fasigheer, säger Fredrik. Om Fredrik får välja, skulle han gärna vilja jobba med fasigheer uomlands efer sudierna. Allra hels skulle jag vilja bygga upp någo ege. En klasskompis och jag har börja spåna affärsidéer och då är de fanasisk bra a vara på KTH: all informaion och all kunnande finns inom campus. För Emelie ser drömmen lie annorlunda u. Jag ror nog a jag kommer a jobba i Sverige, gärna som förvalare på e fasighesbolag. l 12 fasighe & finans 2009 fasighe & finans

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Framtid &finans En guide till studier inom finansområdet / 2008 Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Finansbranschen Ljusa framtidsutsikter för den välutbildade Vad tycker studenterna? Röster

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Riksbankens nya indikatorprocedurer

Riksbankens nya indikatorprocedurer Riksbankens nya inikaorproceurer MICHAEL K. ANDERSSON OCH MÅRTEN LÖF Förfaarna har okorera i ekonomeri och är verksamma vi Riksbankens prognosenhe. De senase åren har cenralbanker värlen över inressera

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer