DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön"

Transkript

1 DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius

2 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Innehållsföreckning INLEDNING... SYFTE OCH MÅL... GENOMFÖRANDE... DEN TRADITIONELLT UTFORMADE DISTANSARBETSPLATSEN... BEGREPP SOM ANVÄNDS OM DEN TRADITIONELLA MILJÖN... DEN PROFESSIONELLT UTFORMADE DISTANSARBETSPLATSEN... 7 BEGREPP SOM ANVÄNDS OM DEN PROFESSIONELLT UTFORMADE MILJÖN... 8 BEGREPP SOM JÄMFÖR MILJÖERNA... 9 INTERVJUPERSONER... SLUTSATSER FRÅN STUDIEN... APPENDIX... Raor 999: Disanslaboraorie ( ) Konakerson: Tone Perelius, el: TCO Uveckling AB 999 Leal & Junesrand Archiecs ( ) 999 Michael Orman, foografier Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

3 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Inledning Disansarbee i hemmiljö basera å arbesugifer med modern daa- och elekommunikaion som e naurlig inslag blir all vanligare. Inför denna sudie hade vi idenifiera vå huvudyer av disansarbeslaser i hemmiljö: De radiionella disansarbeslaserna som besår av en blandning av i huvudsak begagnade möbler och kringurusning av olika sor och sil, med möbler och annan inredning som ursrungligen vari avsedda för hel andra ändamål än disansarbee med ersondaorer, modem, skrivare, mobilelefoner och annan IT urusning. Dessa radiionella disansarbeslaser kan anas ha kvalieer som knyer disansarbeslasen ill hemme både eseisk och emoionell och därför uskaas av användarna. Dessa arbeslaser har vanligvis sark ersonlig rägel men briser ofa vad avser.ex. ergonomi, funkion, säkerhe och belysning. De rofessionella disansarbeslaserna där ambiionen har vari a ufylla krav och krierier som sälls å arbeslaser i konorsmiljö bl.a. vad avser ergonomi, funkion och maerialkvalie. De rofessionella disansarbeslaserna från roducener av konorsmöbler och konorsurusning följer dock en form- och funkionsmässig radiion som ofa gör dem svåra a inegrera i bosaden, då de vanligvis är neurala i si uryck och briser i design och eseik assande för en hemmiljö. Genom TCO Uvecklings Disanslaboraorium ges de möjligheer a skaa, uvärdera och esa rumslig uformning och eknik för disansarbee. Raoren redogör för en edagogisk sudie med inervjuer och rakiska övningar som genomfördes i Disanslaboraorie under våren 999. Figur. Till vänser: lan av Disanslaboraorie. -. Likvärdiga rumsligheer för inredning av olika disansarbeslaser.. Flexibel så- och siarbesbord.. Lao arbeslas.. Förvaring.. IT-anel med insallaioner för inerakiva resenaioner och arbee. 7. Enre. 8. Ubybara golv. 9. Bänk för vila. Till höger: Foografi av Disanslaboraories vå rum (nr. och i lanriningen ill vänser) där sudien skedde. (Foografie är age innan sudien åbörjades.) Ugångsunken för sudien var de vå formmässig likvärdiga rummen i Disanslaboraorie (se figur ). Dessa inreddes och möblerades som vå olika disansarbeslaser. Den ena som en radiionell och den andra som en rofessionell disansarbeslas i hemmiljö. De båda miljöerna skiljdes visuell ifrån varandra och ifrån den övriga miljön i disanslaboraorie med en dubbelsidig gardin i grov linne från golv ill ak. De ekniska förusäningarna var exak de samma i båda miljöerna vad avser daorernas hård- och mjukvara sam elefoner och annan Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

4 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" eknisk kringurusning. Daorerna hade en mhz. rocessor med en 7" bildskärm, e angenbord och daormus. Oeraivsyseme i daorerna var Windows 9, ordbehandlingsrogramme MS Word 97 och Inerne-browsern Nescae.. De båda laserna var också urusade i rinci idenisk vad gäller konorsurusningen. Rummen skiljde sig dock visuell, arkiekonisk och ergonomisk å. De vå disansarbeslaserna uvärderades i sin rumsliga konex med inervjuersoner, i sudien kallade användare, som arbeade i de olika miljöerna med samma y av arbesugifer. Syfe och Mål Syfe med sudien var a finna några av de arkiekoniska, ergonomiska och visuella kvalieer den radiionella resekive den rofessionella disansarbeslasen kan besia. Ambiionen var också a komma fram ill vad som var osiiv resekive negaiv i de olika miljöerna. Syfe var dessuom a genom sudien rakisk illusrera skillnaderna mellan dessa arbeslaser i en enhelig miljö och genom uvisning och användarnas engagemang väcka inresse för frågesällningarna kring dea roblemområde, en s.k. edagogisk sudie. Målen var vå. Dels a å längre sik öka medveande hos de som disansarbear avseende krav å.ex. funkion, ergonomi och belysning som en disansarbeslas i bosaden bör ufylla. Dels a möbelillverkarna skall kunna använda resulaen som kvaliaiva underlag i deras vidare rodukuveckling av bra disansarbeslaser. Goda designkrierier som är en förusäning för en rodukuveckling som gör a möblerna för disansarbee blir bäre och läare acceeras av sluanvändarna i deras hemmiljö. För konorsmöbelillverkare ökar medveenheen kring vilka kvalieer som uskaas avseende en radiionell inredd disansarbeslas i hemmiljö. Samidig kan medveenheen öka hos illverkare av möbler för hemmamarknaden vad avser kvalieer i en rofessionell inredd arbesmiljö i hemme. Om dessa mål kan unås medför de nämligen en fysisk och sykisk bäre arbesmiljö för disansarbearna. Genomförande Sudien gick ill så a användarna förs fick uföra e anal ugifer i den ena av de vå disansarbeslaserna. Därefer var de en kor aus då en inervju genomfördes och en enkä fick fyllas i. Sedan fick e anal likvärdiga ugifer uföras vid den andra disansarbeslasen, varefer åerigen en ny inervju genomfördes och en enkä fick fyllas i. Användarna sarade växelvis mellan de olika disansarbeslaserna. Ugiferna som varje erson genomförde i de båda miljöerna var uformande med målsäningen a i sor se alla möbler och all eknik skulle bli unyjad. Bland anna ingick i ugiferna a fylla i vå enkäer som sedan lega ill grund för denna raor. Användarna skulle också läsa e sycke skönlieraur, skriva en kor resumé för hand och å daorn, ringa e elefonsamal sam surfa ill en Inernesida och där uföra en enklare ugif. Hur väl de olika användarna sedan genomförde dessa olika ugiferna var ine de inressana, efersom a känna in och uleva de olika miljöerna under arbee var den cenrala ugifen. Inervjuerna som genomfördes efer a arbesugiferna sluförs i de resekive arbesmiljöerna ugick från e inervjuschema. Samliga inervjuer selades också in å band. Nedan följer en beskrivning av de vå olika disansarbemiljöerna och resulaen från dessa. Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

5 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Den radiionell uformade disansarbeslasen Denna miljö hade e lankgolv av furu med en rasmaa ovanå. Väggarna var laserade i en krafig orange färg och rumme hade snedak med akfönser. Den rumsavskiljande gardinen hade en khaki-färg in mo rumme. Framför fönsre hängde en ljus gardin med e blommönser. En blandning av möbler och inredningsdealjer kom från andrahands buiker och från lågrisleveranörer av möbler för hemmamarknaden, men skulle lika gärna ha kunna komma från en lomarknad eller vara arvegods. Där fanns e mindre köksbord med ersorsskiva som användes som daorbord. Borde unyjades å längden med båda sidoklaffarna ufällda för a få e illräcklig synavsånd ill bildskärmen. Som arbessol fanns en ordinär innsol uan ergonomiska funkioner. En lien förvaringsmöbel å hjul som också fungerade som avsällningsya för elefonen, sod bredvid borde. Vid den ena väggen fanns e förvaringsskå från 9-ale i lackerad björk, vilke också fungerade som arbesya i såhöjd. De fanns också e köksbord i oljad björk med illhörande sol för samal, fika ec. På köksborde låg också en skönlierär bok. En enklare bordslama fanns fäs vid arbesborde. En lien dekoraiv bordslama fanns vid såarbeslasen och en nedendlad kökslama vid köksborde. Figur. De radiionell uformade disansarbesrumme. Övre bilden ill vänser: förvaringsskå med skrivunderlägg och en lien dekoraiv bordslama som såarbeslas. Övre bilden ill höger: köksbord med sol för fika, möe eller läsning. Undre bilden : disansarbesrumme med bl.a. e gammal köksbord som daorarbeslas och en innsol a sia å. Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

6 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Begre som används om den radiionella miljön I den radiionell uformade disansarbeslasen hänvisade användarna begree hemrevlig ill de varma färgerna, de ersonlig holockade möblerna, rägolve, rasmaan å golve och unkbelysningen som gjorde a de kändes lie skum i rumme. Användarna ycker a de var revlig a möblerna ine var nya och moderna. Miljön kändes ombonad och rumme var ine sandardisera, uan ersonlig. De var en avkolande miljö, som känns som hemma. Den var gammalmodig, men å e behaglig sä. En urycke de som a de är onekligen en hemamosfär. Möblerna kunde dock ufaas som dysfunkionella, solen är ine rolig och de är ine borde heller. De var obekväma, solen gick ine a sälla in, borde ulevdes som hög. De fanns inga avlasningsyor och dålig med skrivya. De var för mörk i rumme, kökslaman bländade och de saknades allmänbelysning. Rumme ulevdes som lie, rång och oflexibel. Flera av användarna kände sig okoncenrerade och omoiverade i miljön: Man skall känna a man är å jobbe när man är å jobbe. De kunde också ufaas som variera, efersom de fanns en skrivya med såhöjd och olika likvärdiga silaser. Samidig berakades den av andra som obekväm och ogenomänk, som en illfällig lösning och för korare arbesass. Nedan redovisas en abell med e anal begre som användarna urycke för a beskriva den radiionell uformade disansarbeslasen. Begreen har grueras och har de nämns fler än en gång har dea angivis. Posiiva begre - Hemrevlig ( ggr) - Ombonad ( ggr) - Avkolande - Behaglig - Hemamosfär - Hemlik - Trevlig - Värme - lugn - ys - ersonlig - riva - varierande - variera - kreaiv Negaiva begre - dysfunkionell ( ggr) - ogenomänk - irraionell - idioisk - oflexibel - rimiiv - obekväm ( ggr) - lie - rång - gammalmodig - mörk - ohemrevlig - okoncenrerande - omoiverande - ris - ung Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

7 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Den rofessionell uformade disansarbeslasen I denna miljö var golve belag med ljus lä sräckig mönsrad linoleummaa. Väggarna var målade i en ljus gulbeige nyans, och även denna miljö hade snedak med akfönser. Den rumsavskiljande gardinen hade en ljusnaur färg. Framför fönsre fanns en vi ransaren gardin som diffuserade ljuse som kom in. I denna miljö ugjordes möbleringen bl.a. av en disansarbesmöbel i boklamina som har las för daor och skärm å olika juserbara hyllor sam både en arbesya och avlasningsyor. Möbeln går dessuom a sänga och låsa, en funkion som dock ine unyjades i sudien, uan den sod hela iden öen. Arbessolen å hjul var soad och gick a sälla in för e rörlig siande. En sol med armsöd jäme e lie lägre avlasningsbord med elefonen, e aneckningsblock och en skönlierär bok å var lacera vid fönsre. De fanns allmänbelysning i form av en lysrörsarmaur med både u och nerljus. En skrivbordslama med asymmerisk ljus ugjorde arbeslasbelysningen och en golvlama bredvid solen vid fönsre gav läsljus. Figur. De rofessionell uformade disansarbesrumme. Övre bilden ill vänser: disansarbesmöbeln och arbessolen. Övre bilden ill höger: las för a ala i elefon eller för läsning med bord för avlasning och läslama å fo. Undre bilden : disansarbesrumme med en seciell möbel för disansarbee och en egen las för läsning eller elefonsamal. Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB 7

8 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Begre som används om den rofessionell uformade miljön Den rofessionell uformade disansarbeslasen var en miljö där arbesugiferna dominerar, den var verksamhesinrikad och arbesvänlig. De användare som brukade dessa begre hänvisade ill a möbleringen förmedlade konorsarbeslas. Maerialen var ljusa och enheliga, belysningen umärk, angenborde hade rä höjd och solen gick a sälla in. Arbesyorna räcke ill och arbessällningarna var bra. Flera av användarna lade ine ens märke ill vad de var för färg å väggen, rumme har en sof behaglighe, de var angenäm. Denna miljö kändes rikig, den var flexibel och effekiv. De var dessuom ys och lugn. Färgen å väggen krävde ingen umärksamhe, användarna kände sig avsända. En användare menade också a de var avsän och lugnande med så här mycke rä. En del ulevde de dock som en nackdel a disansarbeslasen i hemme liknar e konor, De känns som e konor, jag ror ine a jag skulle vilja ha de här hemma, jag ror ine a jag skulle vilja se den här möbeln hemma. Den kan aldrig bli en del av hemme. Men samma möbel fick en annan användare a säga De ser väldig fräsch u, de är inge som sör i hemmiljön". Miljön var ljus men också lie råkig, den var all för lie hemlik. Flera av användarna lade ine märke ill belysningen uan hänvisade endas ill ljuse från fönsre. Miljön ufaades som relaiv funkionell, även om flera ifrågasäer behove av en seciell möbel för disansarbee. Möbeln ulevdes i denna konex som relaiv bra, dock ine då den jämfördes med e höj- och sänkbar bord. Flera av användarna anog a möbeln är mycke dyr, ros a de ine agi reda å vad den kosade. Solen hade också vissa ualade briser, "den är svamig, som a sia å e ägg. De äldre ycker a de var bra a man kunde sänga in arbee och å så sä dela u sin id mellan arbee och friid. För de yngre innebar dock daorn både e arbesredska och någo man ägnar sig å å sin friid. Kriik framfördes över elefonens lacering och den kora kabeln, vilken ine illä användarna a arbea vid daorn under väneiden i elefonen. Flera klagade också över ljude från daorn, vilke försärkes av a den sod inui en möbel. Vad gäller arbesyorna var de illräckliga för de ugifer som skulle uföras, men som en erson sa: Om jag skulle uföra e normal arbee skulle yorna vara för små. Flera användare ulevde de som insäng och rång a jobba vid denna arbeslas. Även själva rumme kändes för lie som en disansarbeslas å helid. Nedan redovisas en abell med e anal begre som användarna urycke för a beskriva den rofessionell uformade disansarbeslasen. Begreen har grueras och har de nämns fler än en gång har dea angivis. Posiiva begre - ljus ( ggr) - lufig - behaglig ( ggr) - lugn ( ggr) - ys ( ggr) - avsänd - angenäm - harmonisk - rivsam Negaiva begre - insäng - rång - oflexibel - skranglig - seril - funkionell ( ggr) - arbesvänlig - effekiv - läarbead - rofessionell - rikig - verksamhesinrikad - flexibel - snygg Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB 8

9 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Begre som jämför miljöerna Nedan reseneras en sammansällning i en abell av hur användarna kände sig i de olika miljöerna, d.v.s. i den radiionella och i den rofessionella disansarbesmiljön. Beskrivningen ugörs av e anal mosasar som användarna få indikera å en skala från -, i samband med a de avslua arbesugiferna i resekive miljö. Generell se kan de vänsra begree beskrivas som negaiv och de högra begree som osiiv. De övre gula rekanglarna reresenerar resulaen från den radiionella miljön () och de undre gröna rekanglarna de från den rofessionella () miljön. Rekanglarna sräcker sig från de minsa ill de sörsa värde som användarna angivi om resekive miljö. I varje rekangel finns också medelvärde från varje miljö angive. Noera dels a den rofessionella miljön i samliga fall har beskrivis som "bäre" än den radiionella miljön och dels den sora sridningen av resulaen. En mer grundlig genomgång av varje begresar finns i aendix. PASSIV,, AKTIV INEFFEKTIV,,8 EFFEKTIV OKREATIV,,9 KREATIV STRESSAD,,8 LUGN OTRYGG,,8 TRYGG OKONCENTRERAD,8,8 KONCENTRERAD STILLASITTANDE,, RÖRLIG OSTIMULERANDE,,9 STIMULERANDE LEDSEN,8, GLAD OSTIMULERANDE,, STIMULERANDE Figur. Tabell över e anal mosaa begresar som, å en skala från -, beskriver hur användarna kände sig i de olika miljöerna. De övre gula rekanglarna reresenerar resulaen från den radiionella miljön () och de undre gröna rekanglarna de från den rofessionella () miljön. Rekanglarna sräcker sig från de minsa ill de sörsa värde som användarna angivi om resekive miljö. I varje rekangel finns också medelvärde från varje miljö angive. Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB 9

10 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Inervjuersoner Toal genomfördes användarsudier med ersoner under mars 999. Användarna var mellan och år gamla. Hälfen av användarna var kvinnor, hälfen män. Samliga hade en ubildningsnivå uöver grundskola, re ersoner ugav gymnasium som högsa ubildningsnivå, resen ugav högskola. Alla arbeade helid uom en erson som suderade. Hälfen av användarna disansarbeade hemifrån allifrån helid ill någon gång i månaden, hälfen disansarbeade ine alls. Av de sex som ine disansarbeade önskade fyra sycken a de skulle kunna lägga om en viss del av si arbee ill disansarbee från hemme. Vad gäller uformningen av användarnas normala daorarbeslaser å arbee var åa ersoner av olv osiiv insällda ill dessa. Här verkar de som de ansällda och arbesgivaren i de flesa fall hade samarbea om uformningen och därigenom kände den ansällde a de gick a åverka denna. Tros dea var de flera som skulle vilja förändra sin daorarbeslas å jobbe. De vill framför all ha mer las, bäre skrivbord, bäre belysning eller dagsljusavskärmning. Elva av olv användare unyjade daor i si dagliga arbee. Sex sycken ugav a de illbringade ca. 7% av sin arbesid vid daorn, de övriga fem illbringade mellan - % av sin arbesid vid daorn. Tio användare av olv använde daor hemma. De använde daorn hemma främs för arbee, men också för kommunikaion (e-os), ekonomiarbee och inkö via Inerne. Fem av io illbringade ungefär % av sin vakna id i hemme framför daorn, de övriga fem mellan -7%. Daorarbeslasen i hemme var i regel uformad av ersonen själv eller av någon annan medlem i hushålle. Åa av io användare ville förändra sin arbeslas i hemme. De handlade framförall om a bya u arbesborde, få mer urymme, få fler ergonomiska hjälmedel som handlovssöd och a bya u den vanliga solen mo en konorssol. Urvale av användarna skedde i huvudsak genom TCO Uveckling AB, i huvudsak var dessa användare också TCO ansluna. De visade sig också a flera av de inervjuade hade en hög medveandegrad vad gäller ergonomi och arbesmiljö. En eller e ar ersoner hade också direk eller indirek inressen i den seciella arbesmöbeln för disansarbee som fanns i den rofessionell uformade disansarbeslasen. Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

11 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Slusaser från sudien De är ydlig a den rofessionella disansarbeslasen är den som användarna ulevde som mes osiiv vid en jämförelse mellan den radiionella och den rofessionella. Mes umärkande var a användarna ulevde sig så markan mycke akivare, effekivare, iggare och koncenrerade i den rofessionella miljön. Mes överraskande var ändå a de också kände sig kreaivare, lugnare, rörligare och simulerade i den rofessionella miljön, någo som man ine självklar kan förväna sig. För flera av användarna var de en ung ugif a känna in och sedan a finna begre för hur de ulevde de olika miljöerna. Olika ersoner använder skilda begre och uryckssä för a beskriva sina, även kanske likvärdiga, ulevelser. A genom såhär, ifråga om anal användare, relaiv begränsade användarsudier finna begre om miljöer ger allså ine enydiga och självklara svar. Begree ljus.ex. innebär ine allid någo osiiv för de som använder de. En erson ansåg a de var för ljus! De är likadan med begree ys. En användare menade.ex. a hade jag vari hemma hade jag sa å musik för a kunna arbea. Begreen ys och ljus är således ine allid självklar osiiva. E likvärdig begre är mörk som heller ine allid är negaiv. Mörk, har de framkommi i sudien, kan också höra iho med mysig och hemrevlig. Bland anna å grund av dessa orsaker var de ine så lä a finna vikiga generell använda begre för a beskriva de olika miljöerna som vi inledningsvis rodde. I e fall bekräfades dock e av syfena med denna edagogiska sudie av en av användarna. När hon var klar och skulle gå sa hon: Nu när jag har vari här, har jag i alla fall förså hur dålig min egen hemarbeslas är. Flera ersoner ycke också a de var svår a leva sig in i a miljöerna reresenerade hemarbeslaser. Dea gällde framförall den rofessionell uformade disansarbeslasen, med den seciella disansarbesmöbel, som av de flesa ufaades mer som en konorsmiljö. Användarna verkade sälla mindre ergonomiska och funkionella krav å den radiionell uformade disansarbeslasen än å den rofessionell uformade disansarbeslasen. De gjorde i sin ur a de säller högre krav å den rofessionell uformade disansarbeslasen, sannolik efersom den miljön jus liknar mer e konor än vad den radiionella gör. De som avsågs var bl.a. ergonomiska krav å arbessällningar, visuella krav å belysning och arkiekoniska krav å rummes uformning, disosiion och illgängliga arbesyor. De var dessuom svår a få användarna a uala sig secifik om de enskilda arbeslaserna och ine, som ofas, jämförande mellan de vå olika miljöerna. De flesa av användarna verkade vara väl insaa i vilka ergonomiska hjälmedel de finns för a underläa arbee vid daorn,.ex. handlovssöd och koncehållare, och saknade dessa i de konsruerade miljöerna. Några av användarna konsruerade dock själva sina söd med hjäl av angenborde ec. Endas en erson försöke sälla om borde vid den rofessionella arbeslaser, annars ycke de flesa a de var onödig a flya å saker för den kora sund de skulle illbringa i miljöerna. De går ine a dra några säkra generella slusaser efersom anale användare i sudien vari låg och flera har haf sor kännedom om både disansarbee och arbesmiljö. Men ros de begränsningar som är inbyggda i denna sudie så ger resulaen, oväna för oss, en indikaion om a den rofessionell uformade disansarbeslasen bedöms vara bäre än den radiionell uformade disansarbesmiljön vad gäller samliga de rumsliga begre användarna få värdera skriflig och vad som framkommi vid de munliga inervjuerna. Är de nu så a en rofessionell uformad disansarbeslas i bosaden ulevs som effekivare, kreaivare och mer simulerande och man dessuom blir både gladare och iggare av a jobba där än i en radiionell uformad disansarbesmiljö så undersryker de behove av a med sor ansrängning forsäa uvecklingen av bra disansarbesmiljöer för bosaden vad avser den rumsliga uformningen, ergonomi och belysning. Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

12 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" Aendix Nedan reseneras en uförlig sammansällning av hur användarna kände sig i de olika miljöerna, d.v.s. i den radiionella och i den rofessionella disansarbesmiljön. Beskrivningen redogör för e anal mosasar där användarna har få indikera sin ulevelse av miljön, å en skala från -, i samband med a de avslua arbesugiferna i resekive miljö. Generell se kan de vänsra begree beskrivas som negaiv och de högra begree som osiiv. Den röda rickade linjen reresenerar resulaen från den radiionella miljön och den blå linjen resulaen från den rofessionella. PASSIV AKTIV Anal ersoner Angive värde Tradiionell INEFFEKTIV EFFEKTIV Anal ersoner Angive värde Tradiionell Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

13 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" OKREATIV KREATIV Anal ersoner Angive värde Tradiionell STRESSAD LUGN Anal ersoner Angive värde Tradiionell OTRYGG TRYGG Anal ersoner Angive värde Tradiionell Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

14 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" OKONCENTRERAD KONCENTRERAD Anal ersoner Angive värde Tradiionell STILLASITTANDE RÖRLIG Anal ersoner Angive värde Tradiionell OSTIMULERAD STIMULERAD Anal ersoner Angive värde Tradiionell Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

15 "De kvaliaiva disansarbesrumme - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön" LEDSEN GLAD Anal ersoner Angive värde Tradiionell TRÖTT PIGG Anal ersoner Angive värde Tradiionell Disanslaboraorie, TCO Uveckling AB

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL: Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Infrastruktur och tillväxt

Infrastruktur och tillväxt Infrasrukur och illväx En meaanalyisk sudie av infrasrukurinveseringars påverkan på ekonomisk illväx Infrasrucure and growh A mea-analyical sudy of he effecs of invesmens in infrasrucure on economic growh

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Xtra-2 (Ver )

Xtra-2 (Ver ) Xra-2 (Ver 2008-01-30) Yre signaler som påverkar exekveringen hos processorn CPU12 (Förenklad beskrivning) Nedan beskrivs re olika syrsignaler som på olika sä syr exekveringen hos processorn CPU12. Signalerna

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t))

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t)) Kurvor på parameerform KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3 P=xyz T=x y z r=xyz En kurva i R 3 anges ofas på parameerform med re skalära ekvaioner: x = f 1, y = f, z = f 3, D R * För varje får vi en

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Valutamarknadens effektivitet

Valutamarknadens effektivitet Ekonomihögskolan Lunds Univerise Naionalekonomiska Insiuionen Valuamarknadens effekivie En sudie av växelkurser uifrån UIP med förvänningar Förfaare: Krisoffer Persson Handledare: Fredrik NG Andersson

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10 UNIVERSEN # 3 maj -12 årg 43 En idning för Uppsala universies medarbeare Sudenliv i VÄRLDSKLASS Sid 14 17 SciLifeLab blir naionell insiu Sid 3 Radions exper i Breivikräegången Sid 6 Flygresor i jänsen

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö F/Ö5 F/Ö3 Srömkreslära Mäinsrumen Baerier Liksrömsnä Tvåpolsasen KK1 LAB1 Mäning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnekres Kondensaor Transiener KK LAB Tvåpol mä och sim F/Ö8 F/Ö9 KK3

Läs mer

Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten?

Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten? Rappor ill Finanspoliiska råde 2010/1 Hur varakig är en förändring i arbeslösheen? U. Michael Bergman Københavns Universie, EPRU, FRU och Finanspoliiska råde De åsiker som urycks i denna rappor är förfaarens

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik Övria verky Inernejänser Maemaik TexIT PLUS TexIT är hjälpmedle där du inns, hemma, i skolan eller på biblioeke. Varör beränsas av a man är vunen a välja vilken daor man ska använda? TexIT är en Inernebaserad

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer