aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt"

Transkript

1 PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid

2 Espen Jensen har för illfälle lämna glasblåserie Incendi för a engagera sig i en god sak under Kulurkvarersdagen. Sorkprojekes målsäning är a åerfå den via sorken som en naurlig del av den svenska faunan. Omslagsbilden är från Friidsfesivalen Den här broschyren är producerad 2012 och kan besällas i ryck form via Höörs kommun. Friidens rikedom KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET arbear från vå olika ugångspunker. Den ena är a vi ansvarar för eller samverkar i evenemang som Kulurkvarersdagen, midsommarfirande, Kulurnaen, Hälsoveckan och Friidsfesivalen. Dea är händelser som alla akiv ska kunna a del av, med e rik programubud och uan andra krav än publikens besök. Här har vi medverka vid planering, förankring och genomförande från början ill slu. Den andra är när vi får besök från dig som är sugen på a komma igång med någo. Då är vår mål a lyssna och försöka olka på vilke sä vi på Kulur och Friid bäs ska kunna guida och hjälpa. Kulurbegreppe är bre, och de kan fakisk vara en fördel. De innebär a människor vågar änka fri om vad som konkre är möjlig a genomföra. Om di hjära klappar lie exra för någoning, så är de mycke som alar för a de kan kallas Kulur. En rad akivieer och even föds på dea vis. När sarskoe smäller på Ringsjön Run kan de vara bra a änka på hur denna folkfes en gång sarade som e enskil förslag. Vi på Kulur och Friid fokuserar all mer på enskilda eldsjälars spännande argumen som ofas är ecken på srömningar i iden. Så när vi alar om kulur, alar vi yers om allmänheens engagemang. MAN MÅSTE INTE VARA FULL AV IDÉER för a kunna ha en rik friid. För många räcker de a sudera ubude hos sudieförbund, föreningar, kulurskolor eller anläggningar där man kan få ulopp för kreaivie och kunskapsörs. Anna sker på e mer sponan sä när man ill exempel ar sig en skogspromenad längs en vacker gångslinga eller besöker biblioeke för a läsa en idning. NATUREN ÄR EN AV HÖÖRS FINASTE RESURSER, och kommunen sasar mycke på srövområden. Bland anna har vi rusa upp Frosavallen och Orups vandringsleder. I dag är de en arakiv miljö för alla, oavse om du är ung eller gammal, nybörjare i skogen eller vildmarksfanas. A människor mår bra i Höör är vikig. Därför arbear vi sraegisk med folkhälsofrågor. Vi skapar också arrangemang med hälsan i fokus. Exempelvis arrangerar vi varje år Hälsoveckan för alla medborgare, där bland anna näringsliv och föreningar är engagerade. ATT FÖRDJUPA SIG I DET SOM MAN MEST BRINNER FÖR är en verklig gåva och samidig e uryck för hur olika vi alla människor är. Därför har vi sa samman denna broschyr för a du ska kunna överblicka all vad vi erbjuder och all vad du skulle kunna göra. Tillsammans bygger vi de Höör som en omvärld kan se och a del av. För samidig som du brinner för din sak blir du en del av kommunbesökarens inryck. De som funderar på a flya ill Höör frågar oss ofa om hur kulurlive är här. Vi svarar: Spännande! Och variera! Vill du vea mer om kuluren och friiden i Höörs kommun, konaka oss gärna på elefon. Du kan också läsa mer på kommunens hemsida 3

3 Sudieförbunden Höörs evenemang Barnen fick gå en skalearrunda och blev sen dubbade ill Höörs beskyddare av riddaren vid äle. Jag var aldrig ue och dansade som ung, så jag ar igen de nu. Margo Örn älskar a dansa magdans. På sin 75-årsdag upprädde hon inför hela släken som jublade. Jag såg en magdansös för reio år sedan i en Olof Buchard-show. Redan då blev jag fascinerad, men de fanns inga kurser på den iden. Musiken älskade jag lång innan jag började dansa. På Kulurkvarersdagen kunde man möa Daniel Trönnberg och Monica Sångberg som är med i Skånska Björnens Riddarsällskap. Föreningen besår av ridande riddare, appra väpnare och övrig markfolk som sköer banan vid ornerspel. Hela familjer är engagerade, sora som små. En härlig dag, men lie väl varm för a bära medelidskläder på, menade Monika. TRE ANLEDNINGAR TILL ATT GÅ EN KVÄLLSKURS I HÖÖR HÖÖRS ÅTERKOMMANDE EVENEMANG Di föreag behöver en ubildning för a särka personalens kunskap inom e område. Du vill kunna lära dig någo ny, men ine sanna kvar i san efer jobbe. Med en kvällskurs i Höör hinner du också äa ma med familjen. Du har hia en perfek lärare, en simulerande miljö eller har e ege gäng då kan du skapa en kurs precis som du själv vill ha den. De nysarade Habibi Sisers är sprungen ur en vanlig kvällskurs. Gruppen har haf olika upprädande inom kommunen men de sörsa värde ligger i dansens gemenskap. Loppis på Nya Torg försa lördagen i varje månad Valborgsfirande Ringsjön Run allid försa lördagen i juni Kulurkvarersdagen 6 juni Midsommarafon v 25 Sommarkvällar på Berggrenska gården juli Höörs marknad mien av juli augusi Jak & Fiskemässan sisa helgen i augusi Kulurnaen sepember Skånes Mi försa lördagen i okober Julskylning 1:a Adven Lär dig de du längar efer Tradiioner i sändig förändring VISSTE DU ATT sudieförbunden är lyhörda för jus dina önskemål? Dea finns de många exempel på. Pensionärer som vill bli kloka på hur mobilelefoner fungerar. Barnföräldrar som vill lära sig både ialienska och landes malagning samidig. Ja de finns ill och med exempel på jejer som vill gå en kurs i hur man bäs ar sig fram i högklackade skor. A Höör ine har några lokalkonor för sudieförbund beyder ingening alls. Aningen kan du gå in på någon av nedansående webadresser för a bli klok på ubude. Eller så har du den där idén, de där behove, de där gänge som med glädje skakar fram avgifen för a få veckobehove av galenskap illfredssäll. Börja med a maila Hon ser snar om du lider av vanlig kursbehov eller annan föreningslängan! EN KOMMUN har en skyldighe a uppräa de självklara. Men samidig måse radiioner gradvis uvecklas och förändras. Inom Höör har represenaner för handlarna, kyrkan, bankerna och urisbyrån bilda en förening som heer Levande Höör. Dess senase idémässiga illsko är Kulurnaen som uppnådde all dess medlemmar vill uppnå. Sor uppsluning, alla generaionerna kände sig inbjudna, e bre program som gjorde a folk uanför kommunen gjorde sig besväre a komma hi. Responsen var över förvänan och mycke pekar på a evenemange blir åerkommande. Andra evenemang som ursprungligen var galna idéer forsäer a leva vidare, ill exempel Sommarkvällarna på Berggrenska eller Ringsjön run. De är en speciell känsla a a emo besök uifrån och vara en represenan för de lokala. De finns nu ecken som yder på a folk från grannkommunerna besöker vår Advensskylning. A få se nya ansiken är försås en upplevelse i sig. Eller kan de vara Nya org som lockar? 4 5

4 LONA. Folkhälsa i nauren Biblioeken i Höör Biblioekarie Birgia Carlsson i Snogerödsbiblioekes hjära köke. Ävenyr med pedagogiska inslag är någo som Peer Hillve arbear med i sasningen Naurspåre.se. Kommunens spårade vandringsleder är någo han gillar: En umärk sar för den ovane som vill få en naurskön upplevelse uan oron över a gå vilse. FROSTAVALLENS STRÖVOMRÅDE KONTAKT Höörs kommun har huvudansvar för skösel och illsyn av srövområde. Konaka oss gärna om du har frågor eller synpunker: Se också vår hemsida: Nelly Gransed- Hillve och pappa Peer ue på ävenyr. Biblioeke i Snogeröd ligger i e hel vanlig radhus. De skapar en hemrevlig känsla. Besökarna slår sig gärna ner i vardagsrummes soffa. Vid speciella illfällen bjuds de på glögg i köke. Där ändras usällningen beroende på säsong, men den fasa sekionen med kokböcker har sin fasa plas vid spisen. De är lie som a ha fes, säger biblioekarie Birgia Carlsson. Folk samlas allid ue i köke. Sörre delen av område ägs av privaa markägare, som medge a slingor och rasplaser får anläggas på deras ägor. Uan dem hade srövområde ine vari möjlig. Visa sor hänsyn när du rör dig i skog och mark! Region Skåne äger och förvalar delar av område via Sifelsen Skånska Landskap, däribland Dagsorps och Ullsorps naurreserva. Informaion om Regionens srövområden hiar du på: ANTAL LÅNADE BÖCKER OM ÅRET PER KOMMUN- INNEVÅNARE I HÖÖR Nyanläggning och upprusning av srövområde har genomförs av Höörs kommun med hjälp av saliga bidrag ill lokal naurvård, 9,8 LADDA NER KARTAN PÅ: Med våra karor kan du enkel planera en vandring hemma vid köksborde. Ladda ner karan på hp://hoor.se/global/friid%20 och%20kulur/karaa3web.pdf Vi Höörsbor är fliiga lånagare. I genomsni lånar varje svensk bara 6,8 böcker om åre. Nu när huvudbiblioeke i Höör renoveras kanske ännu fler lånas u, vem ve? E senkas bor från ävenyre Välkommen hem ill biblioeke! HÖÖRS KOMMUN ligger i vacker naur. För a de ska vara enkel och illgänglig för alla a komma u i skogen har vi skapa vandringsleder för olika behov. I Orups backar finns kora promenadävenyr som de allra minsa har nöje av. Dessuom en spännande lekplas a lea efer. Run Vaxsjön är leden exra väl illgänglig för funkionshindrade eller andra som kan ha svår a gå över sock och sen. Hi kommer många hundägare (glöm ine kopple). Sen finns de rikig långa leder och vindskydd för dig som vill vara ue lie längre. Oavse om du är naursjäl eller ovan sadsbo underskaa ine glädjen i förberedelserna. Prina u karorna från hemsidan och sä er ner för a planera helgens ru. Och glöm ine urusningslisan; siunderlag vandringssavar, svampkorg, chokladermos, ec. Lederna är ydlig umärka och du åervänder allid ill sarpunken. Nju av nauren i Höör! hp://www.hoor.se/sv/segora/ Frilufsliv-och-rekreaion/Moionsslingor/ HÖÖRS BIBLIOTEK finns i Höör, Snogeröd, Norra Rörum och Tjörnarp. På biblioeken finns möjlighe a låna böcker, ljudböcker, DAISY, idskrifer och DVD-film. Du kan på Höörs biblioek även använda våra daorer, släkforska, läsa dagsidningar, lea i lokalsamlingen eller sia i de ysa läsrumme. Biblioeken anordnar förfaarbesök, lovakivieer, usällningar, sagosunder och andra akivieer åre run. Äldre och sjuka i kommunen har möjlighe a få hjälp med a få böcker levererade hem, genom en jäns som kallas Boken kommer. Höörs biblioek hiar du även på näe, där kan du läsa om våra akivieer, öppeider och anna små och go. Du hiar oss på Vi har även e Facebookkono, där vi bland anna lägger u ips på böcker och film. Man kan fråga sig vad som ugör en god bok. Ralph Waldo Emerson menade a de var den goda läsaren. Hjärlig välkommen på e besök hos oss. facebook/hoorsbiblioek.se 6 7

5 Allakivieshuse Rockskolan på Älvkullen handlar om så mycke mer än a bara spela e insrumen, beräar friidsledaren Medin Jugo. Här sammanförs ungdomarna med andra likasinnade. Någon vill arrangera ljus, en annan är dukig på a göra affischer, en redje saknar någon a spela med. Viss är de vemodig när de sen forsäer sina karriärer. Men samidig väldig sporrande. ÄLVKULLENS ÅTERKOMMANDE EVENEMANG Kichor, Timohy och Sara re adeper i Rockskolan. Sam friidsledaren Medin Jugo. Föreningslive När jag var yngre ycke jag a mi funkionshinder var jobbig, säger Ramadan Eid. Judoklubben i Höör hade inga särskilda kurser för funkionshindrade, så Ramadan har ine blivi särbehandlad. Och ue på maan rivs han. Människan måse få prova sina gränser! Ramadan har egenligen ine så mycke energi för judon som förr. Jus nu uppar e filmprojek mycke av hans id. Ramadan Eid med sin mäsare Kjell Fridh i lokalerna på Björkvikshallen. PENGAPÅSENS VILLKOR Skriv svar på dessa fem frågorna i e mail ill Vad vill ni göra? Beskriv. Varför vill ni göra de? Hur får andra ungdomar reda på er projek? Vilken ålder rikar ni er ill? Vad behöver ni för a genomföra er projek? (Pengar, lokaler, maerial, anna). Glöm ine namn och elefonnummer. Ring eller maila om ni har några frågor, el: Poliikerdebaer Ungdomskonserer Knaedisco Skaeävling Dansuppvisningar Ungdomsfesivaler FÖRENINGAR SOM HUSERAR PÅ ÄLVKULLEN Höörs broarklubb Glada Gänge dansförening Höörs konsåkningsklubb Höörs Rockklubb Habanera Dance Club Röda Korse Friskis & Sveis Klubb 72 NBV Nykerhesrörelsens Bildningsverksamhe ALLT ÄR MÖJLIGT I EN NYSTARTAD FÖRENING Kanske ingår du i en grupp eller e näverk som vill göra någo lie sörre. Ni har hålli på e ag, och fler börjar bli inresserade av er verksamhe. När ni vill uveckla er verksamhe, söer ni på hinder. Då kan de vara läge a sara en förening. Konaka kommunens föreningsexper Birgia Nilsson på birgia. så losar hon er från idé ill verklighe. Var med och bygg Älvkullen När du vill förverkliga e projek ÄLVKULLEN ÄR HÖÖRS FRITIDSGÅRD där du som är i mellansadieåldern och uppå är välkommen. Hi kan du komma och dela hel på dina egna villkor. Här finns ingen presaionspress, uan du får möjlighe a fördjupa dig i olika projek. De finns yor som är avsedda bara för dig och dina kompisar, även om de finns vuxna som också använder lokalen (exempelvis broarklubben, Friskis & Sveis, dansföreningar). En specialie på Älvkullen är a sammankoppla besökare med varandra, och vår hemliga knep är a bjuda på fikan i kafée. Om du ine vari på Älvkullen idigare är du välkommen a komma hi och besöka oss illsammans med en förälder. Varför ine umana pappa på en pingismach? De är illsammans som vi bygger Älvkullen, så din rös är vikig. Många av de evenemang vi har discon, uflyker, hobbyrum är akivieer som uppkommi i dialog mellan ungdomarna och personalen. Tyck ill! hp://www.hoor.se/sv/segora/alvkullen/ facebook/älvkullen.se FÖRENINGSLIVET I HÖÖR är omfaande. De finns närmare 100 akiva föreningar, sysslande med all från Aerobic ill Volige. Gå in på vår hemsida och a en funderare. Vår hållning är a hylla föreningarnas egen kraf och vi gläds å varje nysarad akör. Samidig är föreningslive någo som ine passar alla. För ungdomar mellan 13 och 20 år som bor i Höörs kommun är de därför möjlig a söka projekbidrag från kommunen. De ar högs en vecka innan man ve om ens projek får några pengar. Sorleken på bidrage är kronor. Vad kan man då få pengar för? E kulurprojek kan vara många olika saker. De kan ill exempel vara a man gör en film, bygger en skaeboardramp, gör en modevisning, fixar e disco eller någo anna. Projeke måse vara publik, dvs rika sig ill andra människor. Naurligvis ska de även vara drogfri och demokraisk. Projeke får ine gå med vins, i så fall måse pengarna från pengapåsen bealas illbaka. Vill ni sen forsäa? Sara en förening! friid.hoor.se/forening 8 9

6 Höörs musikskola Musik- och kulurhuse vid Gamla org i Höör sjuder av akivie. Höörs anläggningar HÖÖRS IDROTTSARENOR OCH TRÄNINGSPLATSER Babyrymik innebär a de lilla barne genom sångerna får känna närhe ill sin förälder. Klappande, vinkande, pekande, all är mooriska momen som bakas in i sångerna. Jag är där för föräldrarnas skull, för a leda och södja, beräar Musiklärare Åsa Sahlée. Musiken blir ine bara någo som hörs, uan även någo synlig och kännbar. Björkvikshallen Budohallen Gudmunorps gymnasiksal Frosavallen Höörs idroshall Höörs ishall Jeppavallen med Färs- och Frosa arena Jeppaskolans gymnasiksal Norra Rörums gymnasiksal Norra Rörums idrosplas Orups idrosplas Snogeröds idrosplas Säofahallen Tjörnarps gymnasiksal Tjörnarps idrosplas Älvkullens räningslokal Ellen Burwall spände på sig konsåkningsskridskona mi i sommaren. VANLIGA FRÅGOR: VAD KOSTAR DET? OCH HUR GÖR MAN MED BARNENS INSTRUMENT? All undervisning hos Höörs Musikskola är avgifsbelagd men bekosas ill sörre delen av kommunen. Och var ine orolig för insrumenen. De flesa kan du hyra direk av oss, åminsone ill en början. Nioåriga konsåkaren Ellen Burwall provade på den uppmonerade konsisrinken under Friidsfesivalen. Trög men kul! Många var nyfikna på konsåkningsklänningarna som skylades upp i e äl bredvid rinken. När Ellen ävlar använder hon en klänning som är besälld från Kina över inerne. De är dyra, men än så länge bealar mamma och pappa, säger Ellen. Framiden? Eliåkare så klar. Upp på scen allihopa illsammans Konsgräse illhör oss alla HÖÖRS MUSIKSKOLA är mer än musik. De är en rikig kulurskola där du kan sjunga, spela, dansa eller sälla dig på scen inför publik. Skolan har en musikeaerprofil och hos oss skapas en härlig musikalisk gemenskap. En gemenskap som dessuom besår, idigare elever ar ofa chansen a åerförenas med sina spelkompisar här ros a de ine längre bor kvar längre i kommunen. Barn och föräldrar är välkomna a besöka oss för a se vad skolan har a erbjuda. Under våren är de Öppe Hus. Då kan du och di barn vandra run, prova våra insrumen, ala med ledarna och räffa andra som går i samma ankar. Behove av engagemang är i själva verke de som fyller vår verksamhe med energi, så för sugna vuxna finns de en föräldraförening man kan gå med i. Kläder, scenbygge och malagning sår bl a på schema. Välkommen upp på scen. A lära sig e insrumen är sor, men a få vara med och skapa upplevelser, de är nog ännu sörre! HÖÖR HAR EN RAD ANLÄGGNINGAR av högsa klass. Kulur och friidsnämnden illhandahåller ider på inomhus- och uomhusanläggningar för idro och moion. Både föreningar och privapersoner har möjlighe a hyra in sig. Vi besämmer rimliga axor och försöker fördela iderna rävis. Å ena sidan har en förening många medlemmar och behöver regelbunden räningsid för a uppnå sina mål. Å andra sidan ska en privaperson som vill spela badminon också kunna boka en bana. På försäsongen låer vi alla fobollsföreningarna nyja Jeppavallens konsgräs. Alla ska få plas! Vi svarar normal också för grundläggande skösel och maerialkosnader för anläggningarna. Föreningar erbjuds nyjande- och sköselaval för a effekivisera arbee. De är när många parer som idigare arbea var för sig går ihop, som de verklig sora fördelarna blir synliga. Fler uövare får mer hel enkel. friid.hoor.se/bokning 10

7 UTGIVNINGSÅR 2012 Välkommen ill Höör HÖÖR ÄR EN KOMMUN mi i Skåne med cirka invånare. De är en gammal kulurbygd, där arkeologerna hia reser från senåldersbyar. Kommunens medelida kyrkor, och då främs Bosjökloser, visar på den sällning Ringsjöbygden hade under medeliden. Cenraloren Höör har en korare hisoria. Förs då järnvägssaionen invigdes år 1858 og byggande far ordenlig, och kyrkbyn run dagens Gamla org växe så småningom ihop med saionsbyn. År 1939 blev Höör en köping. Sedan samhälle fick en pågaågssaion 1987 och även blev sopp för Öresundsågen har kommunen få all fler invånare. Kommunen har goda vägförbindelser. E22 och riksvägarna 13 och 23 går genom kommunen. I Höörs kommun är nauren allid nära. Här finns sjö, slä och skog. Även om du bor inne i någon av äorerna Höör, Tjörnarp, Norra Rörum, Snogeröd eller Rolsberga har du nauren på gångavsånd. Du kan köpa fiskekor ill någon av våra sjöar, a en ridur i skogen eller ha en skön dag på Skånes Djurpark. Föreningslive är akiv, och de finns föreningar för de flesa inressen. I Höör finns simhall, ishockeyhall, idroshallar, fobollsplaner och flera gym. Varje år lockar cykelävlingen Ringsjön run många. Vi är sola över vår rika kulurliv. På Kulurhuse Anders kan du njua av kons, se film och lyssna på musik. Höörs musik- och eaersällskap och Holma kons är andra kulurknuar i kommunen. Höörs kommun Posadress: Box 53, Höör Besöksadress: Södergaan 28 i Höör E-pos: Telefon växeln: Idé och produkion

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

RÅDAPORTEN. Utomhusglädje. tid för långa ljusa dagar RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 2 2008 ÅRGÅNG 28

RÅDAPORTEN. Utomhusglädje. tid för långa ljusa dagar RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 2 2008 ÅRGÅNG 28 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 2 2008 ÅRGÅNG 28 Utomhusglädje tid för långa ljusa dagar Livet i hängmattan & rabatten sol, lek & bus i Rådas utemiljö 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah Kommentarer och förslag angående lektionsboken

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer