aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt"

Transkript

1 PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid

2 Espen Jensen har för illfälle lämna glasblåserie Incendi för a engagera sig i en god sak under Kulurkvarersdagen. Sorkprojekes målsäning är a åerfå den via sorken som en naurlig del av den svenska faunan. Omslagsbilden är från Friidsfesivalen Den här broschyren är producerad 2012 och kan besällas i ryck form via Höörs kommun. Friidens rikedom KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET arbear från vå olika ugångspunker. Den ena är a vi ansvarar för eller samverkar i evenemang som Kulurkvarersdagen, midsommarfirande, Kulurnaen, Hälsoveckan och Friidsfesivalen. Dea är händelser som alla akiv ska kunna a del av, med e rik programubud och uan andra krav än publikens besök. Här har vi medverka vid planering, förankring och genomförande från början ill slu. Den andra är när vi får besök från dig som är sugen på a komma igång med någo. Då är vår mål a lyssna och försöka olka på vilke sä vi på Kulur och Friid bäs ska kunna guida och hjälpa. Kulurbegreppe är bre, och de kan fakisk vara en fördel. De innebär a människor vågar änka fri om vad som konkre är möjlig a genomföra. Om di hjära klappar lie exra för någoning, så är de mycke som alar för a de kan kallas Kulur. En rad akivieer och even föds på dea vis. När sarskoe smäller på Ringsjön Run kan de vara bra a änka på hur denna folkfes en gång sarade som e enskil förslag. Vi på Kulur och Friid fokuserar all mer på enskilda eldsjälars spännande argumen som ofas är ecken på srömningar i iden. Så när vi alar om kulur, alar vi yers om allmänheens engagemang. MAN MÅSTE INTE VARA FULL AV IDÉER för a kunna ha en rik friid. För många räcker de a sudera ubude hos sudieförbund, föreningar, kulurskolor eller anläggningar där man kan få ulopp för kreaivie och kunskapsörs. Anna sker på e mer sponan sä när man ill exempel ar sig en skogspromenad längs en vacker gångslinga eller besöker biblioeke för a läsa en idning. NATUREN ÄR EN AV HÖÖRS FINASTE RESURSER, och kommunen sasar mycke på srövområden. Bland anna har vi rusa upp Frosavallen och Orups vandringsleder. I dag är de en arakiv miljö för alla, oavse om du är ung eller gammal, nybörjare i skogen eller vildmarksfanas. A människor mår bra i Höör är vikig. Därför arbear vi sraegisk med folkhälsofrågor. Vi skapar också arrangemang med hälsan i fokus. Exempelvis arrangerar vi varje år Hälsoveckan för alla medborgare, där bland anna näringsliv och föreningar är engagerade. ATT FÖRDJUPA SIG I DET SOM MAN MEST BRINNER FÖR är en verklig gåva och samidig e uryck för hur olika vi alla människor är. Därför har vi sa samman denna broschyr för a du ska kunna överblicka all vad vi erbjuder och all vad du skulle kunna göra. Tillsammans bygger vi de Höör som en omvärld kan se och a del av. För samidig som du brinner för din sak blir du en del av kommunbesökarens inryck. De som funderar på a flya ill Höör frågar oss ofa om hur kulurlive är här. Vi svarar: Spännande! Och variera! Vill du vea mer om kuluren och friiden i Höörs kommun, konaka oss gärna på elefon. Du kan också läsa mer på kommunens hemsida 3

3 Sudieförbunden Höörs evenemang Barnen fick gå en skalearrunda och blev sen dubbade ill Höörs beskyddare av riddaren vid äle. Jag var aldrig ue och dansade som ung, så jag ar igen de nu. Margo Örn älskar a dansa magdans. På sin 75-årsdag upprädde hon inför hela släken som jublade. Jag såg en magdansös för reio år sedan i en Olof Buchard-show. Redan då blev jag fascinerad, men de fanns inga kurser på den iden. Musiken älskade jag lång innan jag började dansa. På Kulurkvarersdagen kunde man möa Daniel Trönnberg och Monica Sångberg som är med i Skånska Björnens Riddarsällskap. Föreningen besår av ridande riddare, appra väpnare och övrig markfolk som sköer banan vid ornerspel. Hela familjer är engagerade, sora som små. En härlig dag, men lie väl varm för a bära medelidskläder på, menade Monika. TRE ANLEDNINGAR TILL ATT GÅ EN KVÄLLSKURS I HÖÖR HÖÖRS ÅTERKOMMANDE EVENEMANG Di föreag behöver en ubildning för a särka personalens kunskap inom e område. Du vill kunna lära dig någo ny, men ine sanna kvar i san efer jobbe. Med en kvällskurs i Höör hinner du också äa ma med familjen. Du har hia en perfek lärare, en simulerande miljö eller har e ege gäng då kan du skapa en kurs precis som du själv vill ha den. De nysarade Habibi Sisers är sprungen ur en vanlig kvällskurs. Gruppen har haf olika upprädande inom kommunen men de sörsa värde ligger i dansens gemenskap. Loppis på Nya Torg försa lördagen i varje månad Valborgsfirande Ringsjön Run allid försa lördagen i juni Kulurkvarersdagen 6 juni Midsommarafon v 25 Sommarkvällar på Berggrenska gården juli Höörs marknad mien av juli augusi Jak & Fiskemässan sisa helgen i augusi Kulurnaen sepember Skånes Mi försa lördagen i okober Julskylning 1:a Adven Lär dig de du längar efer Tradiioner i sändig förändring VISSTE DU ATT sudieförbunden är lyhörda för jus dina önskemål? Dea finns de många exempel på. Pensionärer som vill bli kloka på hur mobilelefoner fungerar. Barnföräldrar som vill lära sig både ialienska och landes malagning samidig. Ja de finns ill och med exempel på jejer som vill gå en kurs i hur man bäs ar sig fram i högklackade skor. A Höör ine har några lokalkonor för sudieförbund beyder ingening alls. Aningen kan du gå in på någon av nedansående webadresser för a bli klok på ubude. Eller så har du den där idén, de där behove, de där gänge som med glädje skakar fram avgifen för a få veckobehove av galenskap illfredssäll. Börja med a maila Hon ser snar om du lider av vanlig kursbehov eller annan föreningslängan! EN KOMMUN har en skyldighe a uppräa de självklara. Men samidig måse radiioner gradvis uvecklas och förändras. Inom Höör har represenaner för handlarna, kyrkan, bankerna och urisbyrån bilda en förening som heer Levande Höör. Dess senase idémässiga illsko är Kulurnaen som uppnådde all dess medlemmar vill uppnå. Sor uppsluning, alla generaionerna kände sig inbjudna, e bre program som gjorde a folk uanför kommunen gjorde sig besväre a komma hi. Responsen var över förvänan och mycke pekar på a evenemange blir åerkommande. Andra evenemang som ursprungligen var galna idéer forsäer a leva vidare, ill exempel Sommarkvällarna på Berggrenska eller Ringsjön run. De är en speciell känsla a a emo besök uifrån och vara en represenan för de lokala. De finns nu ecken som yder på a folk från grannkommunerna besöker vår Advensskylning. A få se nya ansiken är försås en upplevelse i sig. Eller kan de vara Nya org som lockar? 4 5

4 LONA. Folkhälsa i nauren Biblioeken i Höör Biblioekarie Birgia Carlsson i Snogerödsbiblioekes hjära köke. Ävenyr med pedagogiska inslag är någo som Peer Hillve arbear med i sasningen Naurspåre.se. Kommunens spårade vandringsleder är någo han gillar: En umärk sar för den ovane som vill få en naurskön upplevelse uan oron över a gå vilse. FROSTAVALLENS STRÖVOMRÅDE KONTAKT Höörs kommun har huvudansvar för skösel och illsyn av srövområde. Konaka oss gärna om du har frågor eller synpunker: Se också vår hemsida: Nelly Gransed- Hillve och pappa Peer ue på ävenyr. Biblioeke i Snogeröd ligger i e hel vanlig radhus. De skapar en hemrevlig känsla. Besökarna slår sig gärna ner i vardagsrummes soffa. Vid speciella illfällen bjuds de på glögg i köke. Där ändras usällningen beroende på säsong, men den fasa sekionen med kokböcker har sin fasa plas vid spisen. De är lie som a ha fes, säger biblioekarie Birgia Carlsson. Folk samlas allid ue i köke. Sörre delen av område ägs av privaa markägare, som medge a slingor och rasplaser får anläggas på deras ägor. Uan dem hade srövområde ine vari möjlig. Visa sor hänsyn när du rör dig i skog och mark! Region Skåne äger och förvalar delar av område via Sifelsen Skånska Landskap, däribland Dagsorps och Ullsorps naurreserva. Informaion om Regionens srövområden hiar du på: ANTAL LÅNADE BÖCKER OM ÅRET PER KOMMUN- INNEVÅNARE I HÖÖR Nyanläggning och upprusning av srövområde har genomförs av Höörs kommun med hjälp av saliga bidrag ill lokal naurvård, 9,8 LADDA NER KARTAN PÅ: Med våra karor kan du enkel planera en vandring hemma vid köksborde. Ladda ner karan på hp://hoor.se/global/friid%20 och%20kulur/karaa3web.pdf Vi Höörsbor är fliiga lånagare. I genomsni lånar varje svensk bara 6,8 böcker om åre. Nu när huvudbiblioeke i Höör renoveras kanske ännu fler lånas u, vem ve? E senkas bor från ävenyre Välkommen hem ill biblioeke! HÖÖRS KOMMUN ligger i vacker naur. För a de ska vara enkel och illgänglig för alla a komma u i skogen har vi skapa vandringsleder för olika behov. I Orups backar finns kora promenadävenyr som de allra minsa har nöje av. Dessuom en spännande lekplas a lea efer. Run Vaxsjön är leden exra väl illgänglig för funkionshindrade eller andra som kan ha svår a gå över sock och sen. Hi kommer många hundägare (glöm ine kopple). Sen finns de rikig långa leder och vindskydd för dig som vill vara ue lie längre. Oavse om du är naursjäl eller ovan sadsbo underskaa ine glädjen i förberedelserna. Prina u karorna från hemsidan och sä er ner för a planera helgens ru. Och glöm ine urusningslisan; siunderlag vandringssavar, svampkorg, chokladermos, ec. Lederna är ydlig umärka och du åervänder allid ill sarpunken. Nju av nauren i Höör! hp://www.hoor.se/sv/segora/ Frilufsliv-och-rekreaion/Moionsslingor/ HÖÖRS BIBLIOTEK finns i Höör, Snogeröd, Norra Rörum och Tjörnarp. På biblioeken finns möjlighe a låna böcker, ljudböcker, DAISY, idskrifer och DVD-film. Du kan på Höörs biblioek även använda våra daorer, släkforska, läsa dagsidningar, lea i lokalsamlingen eller sia i de ysa läsrumme. Biblioeken anordnar förfaarbesök, lovakivieer, usällningar, sagosunder och andra akivieer åre run. Äldre och sjuka i kommunen har möjlighe a få hjälp med a få böcker levererade hem, genom en jäns som kallas Boken kommer. Höörs biblioek hiar du även på näe, där kan du läsa om våra akivieer, öppeider och anna små och go. Du hiar oss på Vi har även e Facebookkono, där vi bland anna lägger u ips på böcker och film. Man kan fråga sig vad som ugör en god bok. Ralph Waldo Emerson menade a de var den goda läsaren. Hjärlig välkommen på e besök hos oss. facebook/hoorsbiblioek.se 6 7

5 Allakivieshuse Rockskolan på Älvkullen handlar om så mycke mer än a bara spela e insrumen, beräar friidsledaren Medin Jugo. Här sammanförs ungdomarna med andra likasinnade. Någon vill arrangera ljus, en annan är dukig på a göra affischer, en redje saknar någon a spela med. Viss är de vemodig när de sen forsäer sina karriärer. Men samidig väldig sporrande. ÄLVKULLENS ÅTERKOMMANDE EVENEMANG Kichor, Timohy och Sara re adeper i Rockskolan. Sam friidsledaren Medin Jugo. Föreningslive När jag var yngre ycke jag a mi funkionshinder var jobbig, säger Ramadan Eid. Judoklubben i Höör hade inga särskilda kurser för funkionshindrade, så Ramadan har ine blivi särbehandlad. Och ue på maan rivs han. Människan måse få prova sina gränser! Ramadan har egenligen ine så mycke energi för judon som förr. Jus nu uppar e filmprojek mycke av hans id. Ramadan Eid med sin mäsare Kjell Fridh i lokalerna på Björkvikshallen. PENGAPÅSENS VILLKOR Skriv svar på dessa fem frågorna i e mail ill Vad vill ni göra? Beskriv. Varför vill ni göra de? Hur får andra ungdomar reda på er projek? Vilken ålder rikar ni er ill? Vad behöver ni för a genomföra er projek? (Pengar, lokaler, maerial, anna). Glöm ine namn och elefonnummer. Ring eller maila om ni har några frågor, el: Poliikerdebaer Ungdomskonserer Knaedisco Skaeävling Dansuppvisningar Ungdomsfesivaler FÖRENINGAR SOM HUSERAR PÅ ÄLVKULLEN Höörs broarklubb Glada Gänge dansförening Höörs konsåkningsklubb Höörs Rockklubb Habanera Dance Club Röda Korse Friskis & Sveis Klubb 72 NBV Nykerhesrörelsens Bildningsverksamhe ALLT ÄR MÖJLIGT I EN NYSTARTAD FÖRENING Kanske ingår du i en grupp eller e näverk som vill göra någo lie sörre. Ni har hålli på e ag, och fler börjar bli inresserade av er verksamhe. När ni vill uveckla er verksamhe, söer ni på hinder. Då kan de vara läge a sara en förening. Konaka kommunens föreningsexper Birgia Nilsson på birgia. så losar hon er från idé ill verklighe. Var med och bygg Älvkullen När du vill förverkliga e projek ÄLVKULLEN ÄR HÖÖRS FRITIDSGÅRD där du som är i mellansadieåldern och uppå är välkommen. Hi kan du komma och dela hel på dina egna villkor. Här finns ingen presaionspress, uan du får möjlighe a fördjupa dig i olika projek. De finns yor som är avsedda bara för dig och dina kompisar, även om de finns vuxna som också använder lokalen (exempelvis broarklubben, Friskis & Sveis, dansföreningar). En specialie på Älvkullen är a sammankoppla besökare med varandra, och vår hemliga knep är a bjuda på fikan i kafée. Om du ine vari på Älvkullen idigare är du välkommen a komma hi och besöka oss illsammans med en förälder. Varför ine umana pappa på en pingismach? De är illsammans som vi bygger Älvkullen, så din rös är vikig. Många av de evenemang vi har discon, uflyker, hobbyrum är akivieer som uppkommi i dialog mellan ungdomarna och personalen. Tyck ill! hp://www.hoor.se/sv/segora/alvkullen/ facebook/älvkullen.se FÖRENINGSLIVET I HÖÖR är omfaande. De finns närmare 100 akiva föreningar, sysslande med all från Aerobic ill Volige. Gå in på vår hemsida och a en funderare. Vår hållning är a hylla föreningarnas egen kraf och vi gläds å varje nysarad akör. Samidig är föreningslive någo som ine passar alla. För ungdomar mellan 13 och 20 år som bor i Höörs kommun är de därför möjlig a söka projekbidrag från kommunen. De ar högs en vecka innan man ve om ens projek får några pengar. Sorleken på bidrage är kronor. Vad kan man då få pengar för? E kulurprojek kan vara många olika saker. De kan ill exempel vara a man gör en film, bygger en skaeboardramp, gör en modevisning, fixar e disco eller någo anna. Projeke måse vara publik, dvs rika sig ill andra människor. Naurligvis ska de även vara drogfri och demokraisk. Projeke får ine gå med vins, i så fall måse pengarna från pengapåsen bealas illbaka. Vill ni sen forsäa? Sara en förening! friid.hoor.se/forening 8 9

6 Höörs musikskola Musik- och kulurhuse vid Gamla org i Höör sjuder av akivie. Höörs anläggningar HÖÖRS IDROTTSARENOR OCH TRÄNINGSPLATSER Babyrymik innebär a de lilla barne genom sångerna får känna närhe ill sin förälder. Klappande, vinkande, pekande, all är mooriska momen som bakas in i sångerna. Jag är där för föräldrarnas skull, för a leda och södja, beräar Musiklärare Åsa Sahlée. Musiken blir ine bara någo som hörs, uan även någo synlig och kännbar. Björkvikshallen Budohallen Gudmunorps gymnasiksal Frosavallen Höörs idroshall Höörs ishall Jeppavallen med Färs- och Frosa arena Jeppaskolans gymnasiksal Norra Rörums gymnasiksal Norra Rörums idrosplas Orups idrosplas Snogeröds idrosplas Säofahallen Tjörnarps gymnasiksal Tjörnarps idrosplas Älvkullens räningslokal Ellen Burwall spände på sig konsåkningsskridskona mi i sommaren. VANLIGA FRÅGOR: VAD KOSTAR DET? OCH HUR GÖR MAN MED BARNENS INSTRUMENT? All undervisning hos Höörs Musikskola är avgifsbelagd men bekosas ill sörre delen av kommunen. Och var ine orolig för insrumenen. De flesa kan du hyra direk av oss, åminsone ill en början. Nioåriga konsåkaren Ellen Burwall provade på den uppmonerade konsisrinken under Friidsfesivalen. Trög men kul! Många var nyfikna på konsåkningsklänningarna som skylades upp i e äl bredvid rinken. När Ellen ävlar använder hon en klänning som är besälld från Kina över inerne. De är dyra, men än så länge bealar mamma och pappa, säger Ellen. Framiden? Eliåkare så klar. Upp på scen allihopa illsammans Konsgräse illhör oss alla HÖÖRS MUSIKSKOLA är mer än musik. De är en rikig kulurskola där du kan sjunga, spela, dansa eller sälla dig på scen inför publik. Skolan har en musikeaerprofil och hos oss skapas en härlig musikalisk gemenskap. En gemenskap som dessuom besår, idigare elever ar ofa chansen a åerförenas med sina spelkompisar här ros a de ine längre bor kvar längre i kommunen. Barn och föräldrar är välkomna a besöka oss för a se vad skolan har a erbjuda. Under våren är de Öppe Hus. Då kan du och di barn vandra run, prova våra insrumen, ala med ledarna och räffa andra som går i samma ankar. Behove av engagemang är i själva verke de som fyller vår verksamhe med energi, så för sugna vuxna finns de en föräldraförening man kan gå med i. Kläder, scenbygge och malagning sår bl a på schema. Välkommen upp på scen. A lära sig e insrumen är sor, men a få vara med och skapa upplevelser, de är nog ännu sörre! HÖÖR HAR EN RAD ANLÄGGNINGAR av högsa klass. Kulur och friidsnämnden illhandahåller ider på inomhus- och uomhusanläggningar för idro och moion. Både föreningar och privapersoner har möjlighe a hyra in sig. Vi besämmer rimliga axor och försöker fördela iderna rävis. Å ena sidan har en förening många medlemmar och behöver regelbunden räningsid för a uppnå sina mål. Å andra sidan ska en privaperson som vill spela badminon också kunna boka en bana. På försäsongen låer vi alla fobollsföreningarna nyja Jeppavallens konsgräs. Alla ska få plas! Vi svarar normal också för grundläggande skösel och maerialkosnader för anläggningarna. Föreningar erbjuds nyjande- och sköselaval för a effekivisera arbee. De är när många parer som idigare arbea var för sig går ihop, som de verklig sora fördelarna blir synliga. Fler uövare får mer hel enkel. friid.hoor.se/bokning 10

7 UTGIVNINGSÅR 2012 Välkommen ill Höör HÖÖR ÄR EN KOMMUN mi i Skåne med cirka invånare. De är en gammal kulurbygd, där arkeologerna hia reser från senåldersbyar. Kommunens medelida kyrkor, och då främs Bosjökloser, visar på den sällning Ringsjöbygden hade under medeliden. Cenraloren Höör har en korare hisoria. Förs då järnvägssaionen invigdes år 1858 og byggande far ordenlig, och kyrkbyn run dagens Gamla org växe så småningom ihop med saionsbyn. År 1939 blev Höör en köping. Sedan samhälle fick en pågaågssaion 1987 och även blev sopp för Öresundsågen har kommunen få all fler invånare. Kommunen har goda vägförbindelser. E22 och riksvägarna 13 och 23 går genom kommunen. I Höörs kommun är nauren allid nära. Här finns sjö, slä och skog. Även om du bor inne i någon av äorerna Höör, Tjörnarp, Norra Rörum, Snogeröd eller Rolsberga har du nauren på gångavsånd. Du kan köpa fiskekor ill någon av våra sjöar, a en ridur i skogen eller ha en skön dag på Skånes Djurpark. Föreningslive är akiv, och de finns föreningar för de flesa inressen. I Höör finns simhall, ishockeyhall, idroshallar, fobollsplaner och flera gym. Varje år lockar cykelävlingen Ringsjön run många. Vi är sola över vår rika kulurliv. På Kulurhuse Anders kan du njua av kons, se film och lyssna på musik. Höörs musik- och eaersällskap och Holma kons är andra kulurknuar i kommunen. Höörs kommun Posadress: Box 53, Höör Besöksadress: Södergaan 28 i Höör E-pos: Telefon växeln: Idé och produkion

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan För anmälan och mer informaion: 0410-184 25 sv.se/sodersla soderla@sv.se 1 Sudieförbunde Vuxenskolan Sudieprogram hösen 2015 Vellinge Psykiariveckan 5-11 okober Läs mer på sid. 7 Anmäl och mer info www.sv.se

Läs mer

Tvärled i vinterskrud foto: Johnny Billinger. Pardans på Pulsen. Se sid. 6

Tvärled i vinterskrud foto: Johnny Billinger. Pardans på Pulsen. Se sid. 6 100% Lokalidning nr. 3 10-23/2 2010 Tvärled i vinerskrud foo: Johnny Billinger Pardans på Pulsen. Se sid. 6 2 Ledare 3 n i d an ckor Scsign ve De Spara Jøul F 373 1200:- Ve ni vad inköpsindex är? Jo de

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

En vecka i regimens fängelsehålor

En vecka i regimens fängelsehålor 18 Joakim Medin greps av Syriens säkerhesjäns under en reporageresa. 19 En vecka i regimens fängelsehålor Joakim Medin om vrålen från oryr och spele bakom frisläppande Under en reporageresa ill Qamishlo,

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014.

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014. SKARABORG nr 5 augusi 2014 Inredning som livssil e annorlunda boende i Kungslena hösens prak planeras nu kollängens Gäsgiveri i samarbee med Villaägarna Skaraborg Gård Augusi 2014 Augusi 2014 Villaägarna

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Känn historiens. vingslag. host 2014. www.kmk.a.se. en medlemstidning från kungliga motorbåt klubben

Känn historiens. vingslag. host 2014. www.kmk.a.se. en medlemstidning från kungliga motorbåt klubben en medlemsidning från kungliga moorbå klubben hos 2014 NYHETER Anders Bjurman lisar hösens hease marina prylar du ine kan vara uan profilerna Trojänarna på Högböe, Maria & Lars Eriksson och Rolf Sandberg

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar Ledaren: Rösa bå för a bevara de bäsa ande Michae Anefur: Surapporen o heöshe kar Lars Adakusson, KD, ackar för förroende so ny i EU de krisdeokraiska nyhesagasine orsdag 10 jui 2014 årgång: 36 Nr: 28-29

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer