Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid"

Transkript

1 Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon, cvlngenjör och grundare av Spotfy Sara Mazur, cvlngenjör och forsknngschef på Ercsson Ingenjörer som påverkar utvecklngen samhället Forsknng och utvecklng gruvbranschens framtd Närheten tll arbetet lockar ngenjörerna att flytta Som ngenjör är man ofta en aktv del av samhällsbygget. Arbetar man för staten så är möjlgheten att påverka samhällsutvecklngen särsklt stor. Det är enormt rolgt arbeta med så angelägna frågor, säger Mara Ågren, generaldrektör för Naturvårdsverket Forsknng och utvecklng är nyckeln tll en framgångsrk framtd för gruvndustrn. Den svenska gruvndustrn är högteknologsk och ledande på många områden, men konkurrensen vår bransch är så hård att det bara är världsklass som gäller, säger Lars-Erc Aaro, vd på LKAB. Framtdens Karrär Ingenjör har frågat 16 yrkesverksamma cvlngenjörer om vlka faktorer som är mest avgörande för att vlja ta anställnng hos en ngenjörsarbetsgvare på en mndre ort eller glesbygd. Resultatet är ntressant. 75 % av ngenjörerna uppskattar närheten tll arbetet mest. Samhällsbyggnad och nfrastruktur Fordonsndustrn Kommuner och landstng Karrärutvecklng Säkerhets- och försvarsndustrn Framtdens Karrär Ingenjör maj 2014

2 Det v gör dag gör världen säkrare morgon fo.se FOI forskar för att göra världen säkrare natonellt och globalt. Resultaten av vår forsknng är tll nytta för försvar, cvl säkerhet och företag. Vår verksamhet är fokuserad på att htta lösnngar som kommer tll nytta samhället. V hjälper kommuner och myndgheter, samt företag Sverge, EU och övrga världen. I vårt ekofra rum mäter forskarna Andreas och Nls på nya antennkoncept för framtdens sensorer. Vll du också göra skllnad samhället och vår omvärld? På fo.se kan du läsa om FOI och söka våra tjänster. Ksta Lnköpng Grndsjön Umeå VI FORSKAR FÖR EN SÄKRARE VÄRLD FOI_annons_Framtdens_Karrar_260x171mm_utfallande_5mm.ndd :49:34 Desgnng Future Ctes

3 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Engagemang karrärbyggandets grundsten Jämfört med andra yrkesgrupper har arbetsmarknaden för personer med ngenjörsutbldnng vart god de senaste åren. Framför allt är erfarna ngenjörer nom flera utbldnngsnrktnngar starkt efterfrågade. Och för att ta sg framåt karrären fnns några goda råd: välj nrktnng utfrån ntresse, skaffa dg en bra chef och öva dg förmågan att kunna tllämpa dna teknkkunskaper rätt, beroende på målgrupp och tllfälle med kunden fokus. En av förespråkarna för kundoch samhällsperspektvet som en lots för karrärutvecklngen, är Magnus Meyer, vd för teknkkonsultbolaget WSP Sverge. Den avgörande framgångsfaktorn är engagemang. För ska Sverge hålla sn poston som ledande ngenjörsnaton med tongvande företag, måste alla vara beredda att utmana sg själv och jobba många Den avgörande framgångsfaktorn är engagemang tmmar, och det blr mycket lättare om nspratonen och engagemanget fnns. Följ dtt hjärta, då kommer du per automatk att arbeta hårt och få framgång, råder Meyer. Ett lysande exempel på vad en cvlngenjör med affärssnne och entreprenörsanda kan åstadkomma, är Spotfygrundaren Martn Lorentzon. Man måste nte vara född med en specell affärsbegåvnng eller extraordnär drvkraft. Det är egenskaper som man kan förvärva under resans gång, säger Lorentzon. Med en sådan nställnng fnns det en mängd spännande framtdsjobb med potentella karrärvägar att slå sg n på. Låt hjärtat och lusten drva dg framåt. Framtdens Karrär gudar dg tll morgondagens möjlgheter. Trevlg läsnng! Redaktonen Om detta kan du läsa Framtdens Karrär Ingenjör 4 Ett starkt ntresse vktgare än karrärplanerng 5 Cvlngenjörer väl rustade för att bl entreprenörer 6 Verkstad vnstlott för ngenjörer 7 Hållbarhet och fordon spännande karrärväg 8 Komplexa utmanngar försvarsndustrn 9 Ingenjörer som påverkar utvecklng 10 Högteknologsk och forsknngsntensv gruvsektor 10 En fortsatt stark gruvnärng 11 Forsknng och utvecklng gruvbranschens framtd 12 Lysande karrärutskter nom nfrastruktur 12 Följ dtt hjärta, arbeta hårt 13 Infrastruktursatsnngar skapar karrärmöjlgheter 14 Samhällsutvecklng med teknk kommun och landstng 15 Hjulbaserat ngenjörsjobb med framtdssmak Industrföretag och teknkkonsulter kartlagda som arbetsgvare 18 Välj en arbetsgvare som återspeglar dna värderngar och drvkrafter 19 Lär dg företagskulturen och förankra dna déer 20 Projektorgansatoner lägger större vkt vd personlga egenskaper 20 Brett karrärfält fastghetsbranschen 22 Het t-karrär för affärssnnade ngenjörer 22 Teknkhandel med snabba karrärvägar 23 Framgångsrk entreprenör efter ngenjörsexamen Presenterade företag och organsatoner 24 Autolv 25 LKAB 26 Znkgruvan Mnng 27 FLIR Systems 28 Stockholms läns landstng 29 FMV 29 Scana 30 Northland Resources 31 Trafkverket 32 Tele2 33 Multconsult 34 CGI Sverge 35 GVA Consultants 35 LFV Luftfartsverket 36 Castellum 37 Atlas Copco 38 Orbon Consultng 39 Statens Fastghetsverk 40 Forsen Projekt 40 SKF 41 ÅF Infrastructure 42 Axel Johnson Internatonal 42 Fastghetsbranschens Utbldnngsnämnd 43 PartnerTech Framtdens Karrär Ingenjör är producerad av NextMeda. Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Håkan Edvardsson, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth Fotografer Kjell Kangas, Johan Marklund, Danel Olausson, Bea Tgerhelm Omslagsblder Sara Mazur, foto: Håkan Flank, Martn Lorentzon, foto: Spotfy Grafsk form Stellan Stål Tryck BOLD Prntng/DNEX Tryckeret Annonsförsäljnng NextMeda, Meda X Norr Projektledare Nklas Engman Frågor om nnehållet besvaras av Nklas Engman Tel: , E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: Läs mer på: Ekonom och affärsutvecklng för dg som är ngenjör. Komplettera dn teknska utbldnng med praktskt och strategskt användbara kunskaper företagsekonom. Programmet går två steg Affärsekonom och Affärsutvecklng. Httlls har nästan 2000 ngenjörer deltagt genom åren. Antagnng pågår tll höstens starter. Välkommen på nformatonsmöte under våren. För mer nformaton besök vår hemsda eller kontakta oss på eller

4 4 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Ett starkt ntresse vktgare än karrärplanerng Som nyutexamnerad cvlngenjör är det bättre att lägga energ på att htta ett jobb som man verklgen är ntresserad av, än att ödsla td på karrärtänk. Om man presterar bra kommer det att leda tll nya möjlgheter, säger Sara Mazur, forsknngschef på Ercsson. Forsknngskarrär Text Anette Bodnger Sara Mazur har arbetat med forsknng och utvecklng på Ercsson sedan Under sna år på bolaget har hon fått 69 patent godkända. Det kan låta mycket men många av mna kollegor lgger skyhögt över den sffran. Fast jag har och för sg vart chef de senaste åren som ju nnebär en del andra arbetsuppgfter än ren forsknng! Förutom sna godkända patent har Sara Mazur ett mponerande CV bagaget. I botten fnns en cvlngenjörsexamen från E-lnjen på KTH där hon också doktorerade fusonsplasmafysk Sara Mazur, forsknngschef på Ercsson. Foto: Håkan Flank Hon blev docent redan efter ett halvår, men tröttnade på att jobba med teknk som låg så långt fram tden. Jag vlle ägna mg åt teknk som större utsträcknng används av männskor. Därför sökte jag mg tll närngslvet och kom fram tll att det var Ercsson som drev teknkagendan och stod en klass för sg när det kom tll satsnngar på långsktg forsknng. Jag är en forskare själ och hjärta, så för mg var det vktgt att fortsätta på det spåret. 5G Under sna år på företaget har Sara Mazur vart med och utvecklat data för såväl GSM-systemen som för 3G och 4G. Nu basar hon för 600 medarbetare och leder forsknngen krng femte generatonens mobltelefon. Det är en förstås en utmanng, och för att klara det är v helt beroende av att få tllgång tll rätt kompetens. De framgångar v haft så här långt verksamheten har kommt tack vare våra väldgt duktga medarbetare. För att kunna rekrytera rätt kompetens även framöver är det oerhört vktgt att v håller uppe ntresset för teknska utbldnngar och att Sverge fortsätter att utblda teknsk toppkraft för företag som t.ex. Ercsson. Många bakgrunder På Ercsson Research är det främst cvlngenjörer och teknologe doktorer som efterfrågas. Man ska välja väg utfrån det som man själv är ntresserad av, det är då man gör ett rktgt bra jobb Hos mg har ungefär hälften doktorerat och andra hälften är cvlngenjörer. Områdena varerar, här fnns många teknska bakgrunder allt från elektro och teknsk fysk tll data och computer scence. Huvuddelen av dem v anställer har en ganska färsk examen men det kan även vara så att v vll ha n en vss typ av kompetens och erfarenhet från ett vsst område. Förutom den rent formella kompetensen fnns det vssa egenskaper som är bra att ha med sg bagaget. För att trvas hos oss bör man ha ett väldgt starkt ntresse för teknk. Det ska också fnnas en vlja att utvecklas teknskt samt ett ntresse för att arbeta team. Drvkraften Sara Mazur har gjort en spkrak karrär och nått toppen nom stt fält. Drvkraften har vart ett starkt ntresse för teknk, någon karrärplan har hon aldrg haft. Jag började på KTH för att jag var väldgt ntresserad av teknk och hur saker och tng fungerade. Då hade jag ngen specfk plan alls. Som färdg cvlngenjör hade jag upptäckt tjusnngen med forsknng vlket ledde fram tll en doktorsexamen. Sedan vll jag arbeta med teknk som används av männskor, och det är anlednngen tll att jag stter här dag. Nej, Sara Mazur tror nte på karrärplanerng. Däremot tror hon på att ett starkt ntresse skapar engagemang som leder tll framgång. Man ska välja väg utfrån det som man själv är ntresserad av, det är då man gör ett rktgt bra jobb. Så är det med mna 600 fantastska medarbetare där mn uppgft är att se tll att deras arbete blr så ntressant och spännande för dem som möjlgt. Det är då de gör dessa fantastska uppfnnngar som så här långt har lett fram tll våra patent. Sara Mazur framhåller att det för henne aldrg har vart något självändamål att bl chef. Jag har ett forskarhjärta, samtdgt som jag tycker mycket om att jobba med männskor. Faktum är att jag nte skulle vlja vara chef för vlken organsaton som helst. Däremot tycker jag att det är jättekul att vara chef för forsknngen och det beror på att jag känner så passonerat för området.

5 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Cvlngenjörer väl rustade för att bl entreprenörer Ha realstska förväntnngar, skaffa en bra affärspartner och lär dg att sälja n dn produkt. Det är Spotfygrundaren Martn Lorentzons råd tll blvande entreprenörer. Det är en myt att en bra produkt säljer sg själv. A och O är att presentera den på ett trovärdgt sätt och skapa ntresse, säger han. Entreprenörskap Text Crstna Lefland Redan som barn drömde Martn Lorentzon om att starta företag, men då var affärsdén att sälja tändstckor tll Kna, en ask tll varje person. Han blev ngen ny tändstckskung, däremot en av världens mest framgångsrka t-entreprenörer, grundare tll företagen Tradedoubler, som ntroducerade ett dgtalt och nteraktvt sätt att annonsera, och Spotfy, som har revolutonerat vårt sätt att lyssna tll musk. Innan han startade sn entreprenörsbana hade Martn skaffat sg en gedgen utbldnng form av cvlngenjörsexamen från Chalmers, studer ekonom vd Handelshögskolan Göteborg samt kurser retork och argumentatonsteknk vd Stockholms unverstet. Det är otrolgt vktgt att ha en bra utbldnng. Och den ska det ngå att lära sg språk och att tala nför grupp och hålla presentatoner. Många överskattar sn affärsdé och underskattar betydelsen av att kunna tala för sn produkt. Men om man nte kan sälja n produkten blr det väldgt svårt att skaffa kaptal och komma vdare, säger Martn, som menar att affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten. Tänka långsktgt Martn Lorentzon betonar att man måste vara realstsk när man startar ett företag. Man ska fokusera, tänka långsktgt och vara beredd på motgångar. När v startade Spotfy fck v brottas med skvbolagen flera år för att få alla lcenser. De trodde nte alls på vår dé. Det gäller att vara härdg och nte tro att alla btar faller på plats drekt. Man kommer långt med sunt förnuft, hårt arbete och bra tmng. Och skulle man msslyckas är det ngen katastrof, det ger ovärderlga lärdomar. Det är också svårt att lyckas utan erfarenhet och nätverk. Själv arbetade han Cvlngenjören och Spotfygrundaren Martn Lorentzon. flera år på bland annat Tela Sonera nnan han startade Tradedoubler. Man ska göra stt allra bästa på jobbet och se tll att ha en bra chef. Chefen är vktgare än vlket företag man arbetar på. Med en bra chef får man kunnandet och självförtroendet att ta sg vdare på egen hand, säger Martn, som dag är tllbaka på Tela Sonera som styrelseledamot. Vktgt med partner Ensam är nte stark, utan det optmala när man startar ett företag är att vara två, menar Martn. Han grundade Tradedoubler tllsammans med Felx Hagnö och Spotfy med Danel Ek. Olka barn leka bäst. Man ska komplettera varandra, en kanske är mer teknkorenterad och den andre mer extrovert och nrktad på att skapa nätverk och affärsrelatoner. Samtdgt måste man glla att jobba tllsammans och kunna uppmuntra varandra motgång. Att starta ett företag helt på egen hand blr väldgt ensamt, säger Martn, som själv är påtaglgt utåtrktad och energsk. Han ser en rad områden där blvande entreprenörer kan göra en nsats, och t är ett område där svenska entreprenörer lgger långt Man måste nte vara född med en specell affärsbegåvnng eller extraordnär drvkraft Foto: Spotfy fram. Hälso- och sjukvården, lvsmedelsoch vattenförsörjnng och mljö är andra. Det fnns en mängd framtdsutmanngar, samtdgt som dgtalserng, automatserng och en alltmer uppkopplad värld nnebär att v är mtt ett paradgmskfte. Cvlngenjörer är ofta extremt väl rustade för att bl entreprenörer. De är kreatva, analytska och bra på att lösa problem. Och man måste nte vara född med en specell affärsbegåvnng eller extraordnär drvkraft. Det är egenskaper som man kan förvärva under resans gång.

6 6 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Verkstad vnstlott för ngenjörer V jobbar en lönsam bransch med extremt ambtösa satsnngar på forsknng och utvecklng. Få unga cvlngenjörer nser vlka möjlgheter dagens verkstadsndustr ger för ett nternatonellt toppjobb. Det konstaterar Ulf Bengtzelus, chef för forsknng och utvecklng vd Atlas Copco Industral Technque och vce ordförande vd nsttutonsrådet för teknsk fysk vd Chalmers. Verkstadsndustrn Text Håkan Edvardsson Nyfkenhet. Förmåga att jobba team. Öppenhet för ständgt lärande. Brett, vsonärt tänkande. En cvlngenjör med de egenskaperna har alla förutsättnngar att göra en mponerande karrär nom den expanderande och vnstrka svenska verkstadsndustrn. Våra organsatoner är moderna, flexbla och har stor nnovatonshöjd. Man är nte en kugge ett maskner, man Ulf Bengtzelus, FoUchef vd Atlas Copco. är aktvt med och bygger en helhet och har reell möjlghet att förändra verksamheten, menar Ulf Bengtzelus och fortsätter: En framgångsrk ngenjör ser nte bara behoven och lösnngarna som gynnar kunden dag. Han eller hon kan, tllsammans med kollegor, studera andra branscher, ha koll på moderna materal och tllverknngsmetoder och förändrngar global efterfrågan. Detta vsonära arbete leder tll framtda mervärden för kunden och företaget. Internatonellt Verkstadsndustrn är global. ABB, Atlas Copco, SSAB, Stora Enso, Volvo och andra stora företag med rötter Sverge fnns över hela världen. Av det följer att företagens cvlngenjörer får nternatonella uppdrag med hög status. Arbetsuppgfter, resemönster och arbetsorter kan skfta nom samma bolag, om ngenjören så önskar. Har man examen som cvlngenjör kan man gå vdare tll andra funktoner. Ett exempel: Den gamla uppdelnngen mellan forsknng och utvecklng och marknad och försäljnng är en gräns som med nödvändghet måste suddas ut eller överbryggas. Det ger ngenjören en större närhet tll marknaden, kunden och därmed tll nya nskter, menar Ulf Bengtzelus. Modern verkstadsndustr handlar om mycket mer än maskner och verktyg. Ett exempel: Av 250 personer på Atlas Copcos utvecklngsavdelnng för Industral Technque jobbar crka 100 med mjukvaruutvecklng. Karrär Ulf Bengtzelus är doktor teoretsk fysk och har jobbat både som konsult och som anställd. På hans CV fnns både strategska postoner och uppdrag vd bland annat Volvo, ITT Flygt, ABB, Sectra Mamea, Astra Zeneca, Value Model Arusd AB med flera. Sedan ett år tllbaka återfnns han på Atlas Copco. Förutom allt annat är det väldgt, väldgt rolgt att jobba nom verkstadsndustrn. V tllhör teknkens avantgarde och jobbar med rktgt läckra projekt. Nu tttar v tll exempel på hur v kan öka kundnyttan nom segmentet elblar. V står nför ett paradgmskfte när specalfabrker för elblar blr verklghet. Där ska vår verkstadsndustr vara med. Och därmed ett stort antal duktga cvlngenjörer. Nu är det läge att följa med på den resan. Svensk verkstadsndustr Ryggrad svenskt närngslv. Omsätter närmare 800 mljarder kronor. Sysselsätter crka personer. Står för 44 % av svensk export. Källa: Teknkföretagen och SCB Skandnavens nordlgaste teknska unverstet Forsknng & utbldnng världsklass Framtden lgger under jord! Luleå teknska unverstet är centrum för ledande forsknng och utbldnng nom gruvområdet. Forsknngen omfattar from hard rock to heavy metal dvs. allt från prospekterng, produkton och metallurg tll mljöfrågor och samhällsrelaterade aspekter på gruvdrft. V ser en enorm utvecklng nom gruvområdet och även ett enormt behov av ny kunskap. Vår styrka är forsknng, grundutbldnng och forskarutbldnng. Välkommen även tll uppdragsutbldnng vd Luleå teknska unverstet med fokus nom future-mnng. ltu.se

7 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Hållbarhet och fordon spännande karrärväg Som forsknngschef nom Volvokoncernen är det möjlgheten att kunna bdra tll ett mer hållbart samhälle som drver Jan Ove Östensen hans arbete. Jag gllar teknkutvecklng och förändrngsarbete, och fordonsbranschen behöver v hela tden tänka nytt. För den kreatve ngenjören erbjuder fordonssektorn därför många spännande och gvande karrärvägar, säger Jan Ove Östensen. Fordonsndustrn Text Chrstna B. Wnroth En snabb ttt på Jan Ove Östensens CV skvallrar om hans förkärlek för utvecklng och att drva förändrngsarbeten. Som längst har han stannat knappa fem år på ett jobb. Jag sätter alltd upp ett mål för den uppgft jag åtar mg, men för att jag ska bl sugen på att ta tag ett jobb måste det lgga en utmanng uppgften. Att nte rktgt veta hur jag ska tackla ett problem lockar mg. Därför tycker jag det är spännande att byta jobb när jag knäckt nöten, berättar Jan Ove. Inom fordonsbranschen fnns många nötter att knäcka. Högt upp på agendan Jan Ove Östensen, forsknngschef nom Volvokoncernen. står arbetet med att utveckla produktoch verksamhetslösnngar för att ndustrn och dess produkter ska göra ett så mnmalt avtryck det ekologska systemet som möjlgt. Genom att exempelvs utveckla bränslesnålare fordon som gör dem bllgare att drva, kommer köparna att välja vår produkt eftersom det gynnar deras affär att köra bränslesnålare fordon. För att behålla sna kunder måste våra konkurrenter matcha vårt utbud, annars förlorar de sna affärer. Svenska ngenjörer kan här kan bdra tll den globala utvecklngen mot ett mer hållbart samhälle, framhåller Jan Ove. Ödmjukhet vktgt Inom fordonsndustrn fnns ngenjörskarrärer nom bland annat produkton, Jag har gått den långa vägen från specalst, tagt klvet över tll projektlednng och senare ett chefsjobb Foto: Volvo Trucks forsknng, teknkutvecklng, marknad och nköp. Som ung behöver man nte vara nervös över att göra rätt val från början. Genom att skaffa sg en god grundutbldnng kommer det längre fram arbetslvet att fnnas många möjlgheter att htta sn egen nsch. Inom Volvokoncernen, lksom branschen stort, fnns tre tydlga karrärspår: specalst, chef och projektledare. Därutöver fnns det stora möjlgheter att prova vngarna på en nternatonell arena. I vss utsträcknng är det möjlgt att växla mellan de olka karrärspåren, specellt vad gäller chefs- och projektledarlnjen. Jag har själv gått den långa vägen genom att gå n som specalst, tagt klvet över tll projektlednng och senare ett chefsjobb. En vktg ngredens för att nå framgång som ledare, menar Jan Ove är ödmjukhet. Jag är bra på att tolka ntellgenta männskors tankar, sammanställa deras resonemang tll en användbar helhet och få dem att förstå hur de ska leverera tllsammans. Men jag är långt från expert på allt själv. Som chef är det dtt jobb att få männskor med olka kompetenser att vlja gå åt ett och samma håll. Det är en rolg nöt att knäcka, avslutar Jan Ove Östensen. På Alten är det du som styr Att själv kunna anpassa sn arbetsstuaton efter sn lvs stuaton. Att välja fel spår karrären och sen få hjälp att htta rätt. Att själv påverka ledghet, utbldnng, förmåner och löneupplägg. För oss är det självklarheter. Och för våra kunder betyder det att de får de mest engagerade teknk och IT konsulterna. Är valfrhet något för dg? Såklart. Just nu söker v ett stort antal konsulter, bland annat: Systemutvecklare Konstruktörer Beräknngsngenjörer Mjukvaruutuvecklare Projektledare Testare Läs mer och ansök på alten.se. På Alten utvecklar och levererar v kompetens för världsledande företag genom Sverges mest engagerade teknk och IT konsulter. Våra kunder återfnns nom branscher som Energy, Telecom, Automotve, Defence & Aerospace och Industry och v är verksamma genom hela produktutvecklngskedjan.

8 8 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Komplexa utmanngar attraherar ngenjörer Säkerhets- och försvarsndustrn är en av Sverges mest forsknngstunga och ngenjörstäta branscher. Här arbetar drygt ngenjörer med avancerad produktutvecklng, ofta nternatonella konstellatoner. Branschen erbjuder komplexa utmanngar och snabb högteknologsk utvecklng. Foto: SAAB Säkerhets- och försvarsndustrn Text Annka Whlborg på den teknska lösnngen, säger Robert Lmmergård, generalsekreterare för branschorgansatonen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). I säkerhets- och försvarsndustrn fnns stora företag som tllverkar strdsflygplan, strdsfordon och artllersystem, men även mndre företag som exempelvs utvecklar obemannade farkoster, lednngssystem, smulerngssystem eller satellter. Våra medlemsföretag värdesätter ngenjörer med en förståelse för komplexteten de högteknologska produkter och lösnngar vår bransch utvecklar. Eftersom företagen daglgen hanterar komplexa teknska utmanngar behövs ngenjörer med många olka nrktnngar. Man bör vara beredd på att ha detaljkunskap om och ansvara för en specfk komponent och samtdgt ha ett helhetsperspektv Robert Lmmergård, generalsekreterare för SOFF. Utmana sg själv Säkerhets- och försvarsföretagen efterfrågar ngenjörer nom såväl produkton som forsknng och utvecklng. Svenska företag agerar ofta underleverantör eller samarbetspartners tll nternatonella aktörer, vlket nnebär att många ngenjörer arbetar nternatonella utvecklngsteam. För ngenjörer som söker nya utmanngar väger erfarenhet från ett säkerhets- eller försvarsföretag tungt, både nom branschen och andra ngenjörstäta branscher. Erfarenheten av att arbeta med komplexa utvecklngsprojekt är värdefull, möjlgheten att verklgen få utmana sg själv och använda sn ngenjörskompetens attraherar många tll vår bransch, säger Robert Lmmergård. Produktens utvecklngsprocess Den förhållande tll omsättnngen forsknngsntensva branschen och dess strävan efter att ständgt befnna sg teknkens framkant nnebär att många säkerhets- och ndustrföretag har ett nära samarbete med akademn. Forsknngsntresserade ngenjörer kan exempelvs arbeta halvtd med forsknng och halvtd med en konkret utvecklngsprocess. Det gör det möjlgt att följa en avancerad teknsk lösnng hela dess produktlvscykel, från forsknngsstadum tll prototypfas och slutlgen färdg produkt, säger Robert Lmmergård. Forsknngsntensv bransch Branschen är bra på att ta tll sg och tllämpa nya teknska framsteg. Kunderna ställer av naturlga skäl höga krav på slutproduktens funktonaltet, nte mnst eftersom de ofta används under extrema förhållanden. Det ställer höga krav på ngenjörskompetens och en känsla för såväl ensklda komponenter som den samlade funktonen, säger Robert Lmmergård ngenjörer, cvlngenjörer och teknker går penson fram tll år 2018 vår regon - East Sweden. Är du redo att ta över? Välkommen tll nya möjlgheter! För dg som är nyfken på karrärmöjlgheterna East Sweden fnns v - Career East Sweden - ett samarbete mellan företag och organsatoner som tllsammans arbetar för att rekrytera tll regonens växande och varerande arbetsmarknad. Här fnns lvet som du vll ha det! East Sweden, med städerna Lnköpng och Norrköpng som kraftcentrum, är en expansv kunskaps- och nnovatonsregon med många nternatonella företag, framstående forsknng och högklassga utbldnngar vd Lnköpngs unverstet. Med närmare en halv mljon nvånare, attraktva boendealternatv, enastående naturvärden, sprakande studentlv och rkt kulturlv erbjuder v unka möjlgheter för männskor och företag som vll växa och utvecklas.

9 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Ingenjörer som påverkar utvecklng Som ngenjör är man ofta en aktv del av samhällsbygget. Arbetar man för staten så är möjlgheten att påverka samhällsutvecklngen särsklt stor. Det är enormt rolgt arbeta med så angelägna frågor, säger Mara Ågren, generaldrektör för Naturvårdsverket. Karrär nom staten Text Crstna Lefland Mara Ågren tog sn cvlngenjörsexamen, med nrktnng mot samhällsbyggnad och mljö, från Luleå teknska unverstet och har haft staten som arbetsgvare under större delen av sn karrär. Det fnns nog en lte snäv bld av vad staten har att erbjuda, men realteten är det få arbetsgvare som kan matcha den bredd och varaton som staten erbjuder. Här fnns alla sorters ngenjörsjobb och enorma möjlgheter att arbeta med verklgt relevanta och ntressanta frågeställnngar, säger hon. Arbetade på SMHI Det första statlga uppdraget var som mljökonsult på SMHI, ett jobb som snart ledde tll att hon erbjöds ledarskapsutbldnng och en tjänst som gruppchef nom t. Sedan följde en tjänst som enhetschef för systemutvecklng och därefter blev Mara Ågren avdelnngschef och ställföreträdande generaldrektör för SMHI. Efter några år utnämndes hon tll generaldrektör för Statens geoteknska nsttut, men hon var snart tllbaka på SMHI, nu som generaldrektör. Efter sex år på den befattnngen erbjöds Mara Ågren uppdraget att bl generaldrektör Många ngenjörer får ledande befattnngar och blr exempelvs projektledare och chefer för Naturvårdsverket, där hon nu är nne på stt femte år. När man arbetar för staten har jobbet den extra dmensonen att man ofta arbetar nära regerngen och får omsätta poltska beslut verklgheten. Man är verklgen delaktg samhällsutvecklngen och kan påverka vktga frågor. Inom staten fnns mycket stora och varerade karrärmöjlgheter för ngenjörer, från forsknngsuppdrag specfka detaljfrågor tll att jobba med breda samhällsfrågor. Olka myndgheter har olka behov, men alla typer av ngenjörer behövs. Det vktga är att man har sn examen. En ngenjörsutbldnng betyder oftast att man är duktg på att tllämpa kunskap och lösa problem. Många ngenjörer får ledande befattnngar och blr exempelvs projektledare och chefer, säger Mara Ågren. Stor rörlghet Kännetecknande för arbete nom staten är att det är lätt att röra sg mellan olka myndgheter och uppdrag. Det fnns också mycket goda möjlgheter tll nternatonella uppdrag, tll exempel nom EU. Man har verklgen chans att pröva på en vd skala av olka arbetsuppgfter och att få bred erfarenhet. Samtdgt kan man fördjupa sg specalområden, om det är något som man särsklt brnner för. Mara Ågren, general drektör för Naturvårdsverket. Foto: Naturvårdsverket Mara Ågren menar att fler ngenjörer borde få upp ögonen för vad staten har att erbjuda form av spännande karrär- och utvecklngsmöjlgheter. Staten har nte alltd marknadsfört sg mot denna yrkesgrupp, men det fnns ett stort behov av duktga och engagerade ngenjörer, som vll vara med och bygga samhället. Staten är nog lte okänd som arbetsgvare. Därför är det många som blr förvånade över hur många ntressanta jobb som fnns för ngenjörer och vlken trevlg mljö det är att arbeta. Jobba nomhus med världen där ute. Jobba utomhus med saker som är nne. Lantmäteret drver utvecklngen av geografsk nformaton och gör den lättllgänglg. V kartlägger Sverge alla de former, v deltar när ny bebyggelse eller stora väg- och järnvägsbyggen planeras och v hjälper tll att förverklga drömmar om boende.

10 10 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 gruvsektorn Högteknologsk och forsknngsntensv gruvsektor Den svenska gruvndustrn är ledande på många områden. För ngenjörer erbjuder branschen en rad spännande karrärvägar både Sverge och nternatonellt. Internatonell karrär Text Crstna Lefland Få sektorer är så snabbväxande och dynamska som gruvsektorn. Utvecklngen går enormt snabbt och det sker stora satsnngar på FoU, nte mnst Sverge. Det fnns otrolgt bra karrärmöjlgheter, både nom själva gruvnärngen och vd företag som utvecklar teknolog och utrustnng för gruvdrft, berättar Jenny Greberg, unverstetslektor berganläggnngsteknk och vce verksamhetsledare för Centre of Advanced Mnng and Metallurgy vd Luleå teknska unverstet, LTU. Jenny Greberg läste själv väg och vatten vd LTU, men tog några kurser gruvteknolog under ett utbytesår Australen. Sedan var hon fast. Jag tyckte att det var enormt ntressant och kul så jag fortsatte med det. Gruvndustrn vll ha bredd på sna ngenjörer så det är nte så avgörande vad man har för grundexamen. Det fnns mycket goda möjlgheter att vdareutblda sg, både hos arbetsgvarna och exempelvs genom något av de masterprogram med nrktnng mot gruvbranschen som fnns vd LTU. Jobba nternatonellt Gruvbranschen har en mycket nternatonell prägel och ngenjörer har alla möjlgheter tll både nternatonell karrär och kortare uppdrag utomlands. I gruvndustrn arbetar man med spjutspetsteknolog och väldgt sofstkerade system Svenska företag är verksamma över hela världen och har en unk ställnng tack vare sna stora satsnngar på FoU, sn höga kompetens och avancerade teknolog. Man blr snabbt en del av en global communty där alla känner alla och man får kontakter över hela världen. Svenska ngenjörer har väldgt gott renommé, framhåller Jenny. För den som är ntresserad av FoU fnns också stora möjlgheter. Det fnns ett starkt samarbete mellan ndustrn och akademn och Sverge är ledande på forsknng bland annat om hållbar gruvdrft, djupa gruvor och utvnnng av lågvärdga malmer. Trots att branschen befnner sg så stark utvecklng och erbjuder så många karrärmöjlgheter fnns fortfarande en del seglvade myter som Jenny Greberg menar att det är dags att avlva. Man har en bld av gruvbranschen som väldgt konservatv och mansdomnerad. Faktum är man under lång td arbetat mycket målmedvetet med att rekrytera kvnnor och dag är gruvndustrn väldgt jämställd, nte mnst på tjänstemannasdan. Det fnns också en okunskap om hur extremt avancerad och högteknologsk närngen är. Här arbetar man med spjutspetsteknolog och väldgt sofstkerade system. Dessutom är det verklgen nte så att man måste bo obygden. Lockas man nte av fjällvärlden fnns det även jobb Stockholm och andra städer. Jenny Greberg, unverstetslektor berganläggnngsteknk och vce verksamhetsledare LTU. En fortsatt stark gruvnärng De senaste åren har efterfrågan nom gruvndustrn på kompetenta medarbetare vart stor. Branschen har dock tampats med en brst på arbetskraft med lämplg ngenjörsbakgrund, men nu söker sg allt fler ngenjörer tll gruvndustrn. Kompetensförsörjnng Text Sandra Ahlqvst Sverges geologska uppbyggnad gör det tll ett land med mycket goda förutsättnngar för gruvdrft. Dessutom har Sverge en stark mljölagstftnng och en vaken opnon. Regerngen formulerade början av 2013 en mneralstrateg vars syfte var att öka konkurrenskraften för den svenska gruv- och mneralnärngen. Målet är att stärka Sverges plats som ledande gruvland nom EU och ntresset från nternatonella Gruvbranschen är en bred verksamhet där många typer av expertser och erfarenheter ryms nvesterare är stort. Utvecklngen har dock gjort att det branschen råder stor efterfrågan på utbldad arbetskraft. Rent konkret är det brst på ngenjörer med erfarenhet från branschen och med lämplg utbldnng. Det är en stor utmanng för gruvndustrn och som företag gäller det att ha långsktga rekryterngsstrateger och bra samarbeten på plats för att hantera den här frågan, säger Per-Anders Ivarsson, personalchef för Znkgruvan Mnng AB. Samarbete med skolor och unverstet Per-Anders konstaterar att branschen huvudsak söker ngenjörer nom vssa nyckelkategorer, såsom bergsngenjörer, mljöngenjörer, metallurger

11 Framtdens Karrär Ingenjör Maj gruvsektorn Foto: LKAB / Alm & ME AB Foto: LKAB / Fredrc Alm Lars-Erc Aaro, vd på LKAB. Forsknng och utvecklng gruvbranschens framtd Forsknng och utvecklng är nyckeln tll en framgångsrk framtd för gruvndustrn. Konkurrensen vår bransch är så hård att det bara är världsklass som gäller, säger Lars-Erc Aaro, vd på LKAB. Per-Anders Ivarsson, personalchef för Znkgruvan Mnng AB. och dessutom geologer. En annan fråga av ntresse är hur ndustrn ska kunna locka yngre arbetskraft och framför allt fler kvnnor. En förändrng kan skymtas, men v arbetar fortfarande en mansdomnerad bransch. Detta är något v arbetar hårt för att ändra. För att både attrahera fler kvnnor och öka ntresset för ndustrn generellt är det vktgt att nleda fler samarbeten med skolor på alla nvåer, såväl grundskolor som högre utbldnngar. Även gruvornas branschorgansaton SveMn arbetar aktvt med denna fråga. Breda yrkesalternatv Gruvnärngen är en sektor som kan erbjuda en kombnaton av högteknolog och praktskt arbete, något som ger stora möjlgheter för medarbetarna att utvecklas och ta sg an nya roller och ökat ansvar stt arbete. Gruvbranschen är en bred verksamhet där många typer av expertser och erfarenheter ryms. Kortfattat är det ett spännande och utvecklande framtdsyrke med möjlghet att arbeta både Sverge och nternatonellt, avslutar Per- Anders. Forsknng och utvecklng Text Anette Bodnger Lars-Erc Aaro har vart gruvbranschen trogen under hela stt yrkeslv. Ett sommarjobb gruvan Krunavaara ledde så smånngom fram tll en cvlngenjörsexamen vd Luleå teknska unverstet. Jag tyckte det var väldgt spännande att arbeta gruvan och utbldade mg tll bergsngenjör. Efter examen 1982 arbetade jag tre år på LKAB. Sedan var jag tur och ordnng anställd på Outokumpu, Bolden och Secoroc. Jag tllbrngade totalt 17 år de bolagen, sedan kom ett samtal från LKAB där de undrade om det nte var dags för mg att återvända. Telefonsamtalet ledde tll att Lars- Erc Aaro började som forsknngschef på LKAB Under de senaste åren har han haft ett antal olka poster och är sedan fyra år tllbaka vd för bolaget. Någon karrärplan säger han sg aldrg ha haft, det ena har gett det andra. Jag har grävt där jag stått, strävat efter att htta glädje det jobb jag haft och försökt göra så bra jag kan. Nschade I dag fnns det 16 gruvor Sverge, stort sett samtlga har en uttalad dfferenterngsstrateg. Bolden fokuserar på sulfdmalmer medan v på LKAB arbetar uteslutande med järnmalmer som v tllhandahåller för olka applkatoner tll verksamheter världen över. Forsknng och utvecklng Jag kan nte komma på någon ngenjörsnrktnng som nte behövs nom gruvndustrn är nyckeln tll framgång för de bolag som är kvar. Vår framtd är helt beroende av vår förmåga att förstå kundernas processer och utmanngar, för att nästa steg kunna lösa deras problem. Det nnebär att det nom gruvndustrn fnns plats för en mängd olka kompetenser. Alla nrktnngar behövs, jag kan nte komma på någon ngenjörsnrktnng som nte behövs nom gruvndustrn. När det gäller andra anställnngsfaktorer, förutom de formella merterna, nämner Aaro atttyden. Man måste ha en förmåga att vara prestgelös och hela tden vlja göra stt bästa, en slags ver att vara postv. Fråga vlken företagare som helst, en vktg del av framgång är att gå rakaste vägen mellan två punkter. Därför är en kanddat som är strukturerad och proaktv mer attraktv än den som nte är det. Spännande framtd LKAB har gjort nvesterngar för 53 mljarder kronor under de senaste to åren. V har byggt en gruvanläggnng som kan gå runt på mycket låga kostnader om det skulle hända något dramatskt med världskonjunkturen. FoU är nyckeln tll framtden och t är möjlggöraren. Ju mer man utvecklar datorer, trådlösa system och smartphones, desto mer använder v dem vår verksamhet. I gruvbranschen kan man arbeta med den absolut senaste teknken. Konkurrensen vår bransch är så hård att det bara är världsklass som gäller. The sky s the lmt även gruvbranschen.

12 12 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Lysande karrärutskter nom nfrastruktur På nfrastrukturområdet behövs modga och vsonära chefer som vågar drva tuffa förändrngsarbeten. Bland specalsterna kommer de som har en gedgen teknsk kompetens och en bredd utöver det vanlga att ha en lysande karrärutvecklng, säger Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Samhälle på Trafkverket. Infrastruktur Text Chrstna B. Wnroth Då Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Samhälle på Trafkverket, fck stt examensbevs var det ont om jobb för cvlngenjörer, specellt nom byggbranschen som Stefan bespetsat sg på. I avvaktan på bättre tder övervntrade han på ekonomhögskolan och tog sedan anställnng på en alumnumburksfabrk Malmö. När konjunkturen vände sökte Stefan jobb som tranee. Jag hamnade på Vägverket Produkton där mn chef lät mg lägga upp mtt eget traneeprogram. Efter ett år fck jag erbjudande om att bl platschef Helsngborg, men jag var nte färdg med mtt program och tackade nej, vlket med fact Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Samhälle på Trafkverket. hand var helt rätt. Det som återstod av programmet var anläggnngsbten, vlket vsade sg vara mn domän, berättar Stefan Engdahl. Renässansmännska Idag är Stefan Engdahl ansvarg för Trafkverkets marknad och planerng, vlket är kärnan Trafkverket när det kommer tll att ta beslut om nya nfrastrukturnvesterngar. Generellt sett fnns det stora möjlgheter tll en god karrärutvecklng nom nfrastrukturområdet, eftersom det är ett brett område med frågor som högsta grad berör samhället. Här fnns allt från stadsutvecklng och kollektvtrafk tll vägtrafk, järnvägstrafk, sjöfart och luftfart med planerng, projekterng, byggande, drft och underhåll. Då samhällsbyggande rör sg mellan många olka kompetensområden, är det Infrastruktur är ett brett område med frågor som högsta grad berör samhället enlgt Engdahl en stor konkurrensfördel att ha bredd sn utbldnng. Det handlar nte om att läsa några längre kurser vd sdan av sn ngenjörsexamen. Det räcker med att ha fått nsyn några samhällsvktga dscplner, tänka utanför ramarna och vara vsonär, specellt på lednngsnvå. Mycket branschen är konservatvt och v behöver defntvt få n nya vndar och göra saker annorlunda. Den som har förmåga att röra sg över flera kompetensområden, kan koppla hop teknk med ekonom, lte beteendevetenskap och en gnutta jurdk, kommer att ha lysande framtdsutskter, konstaterar Stefan Engdahl. Stefan Engdahl Foto: Trafkverket / Stephan Berglund Stefan Engdahl, cvlngenjör (väg och vatten) och teknologe lcentat från Lunds teknska högskola, chef för verksamhetsområde Samhälle, Trafkverket, med yrkeserfarenhet nom både produkton och nvesterngsverksamhet. Engdahl har tdgare arbetat nom Scancem AB, Vägverket Produkton och Vägverket. Sedan Trafkverkets start 2010 har han vart drektör för verksamhetsområde Investerng med ansvar för projekt med en årsomslutnng på 15 mljarder kronor. Han är upphovsman tll Trafkverkets nya beställarstrateg som syftar tll att utveckla produktvteten anläggnngsbranschen. Följ dtt hjärta, arbeta hårt! Ttta på de svenska spelbolagen som tar marknaden med storm. Den framgången kommer nte från att någon redan från början planerat en börsntrodukton på Nasdaq, utan för att någon brunnt för att utveckla spel. Styrkan engagemanget är bevslgen mycket vktgt. Ett sådant ngenjörsengagemang behöver teknkkonsultbranschen, säger Magnus Meyer, vd WSP Sverge. Teknkkonsultbranschen Text Chrstna B. Wnroth Magnus Meyer är cvlngenjör Väg- och vatten från KTH och har en teknologe lcentatexamen Byggande och nformatonsteknolog, en nte ovanlg ngenjörsprofl. Som vd för svenska WSP, ett av världens ledande analys- och teknkkonsultföretag, har han dock en något annorlunda bakgrund än den genomsnttlge teknkkonsultledaren. För en konsultteknkledare kan mn bakgrund ses som lte udda. Jag har bland annat arbetat som organsatonskonsult och teknsk attaché USA på 90-talet. Under de senaste åtta åren har jag vart vd för ett av Sverges stora arktektbolag, vlket förvsso omfattar konsultverksamhet på samma sätt som WSP, med den skllnaden att tjänsteutbudet ser annorlunda ut respektve gren. På frågan varför Magnus bestämde sg för att byta bransch, svarar han: Teknkkonsultbranschen är en fantastskt spännande sektor, både på ett lokalt och på ett globalt plan. Förmånen att kunna arbeta nom hela spektrumet ger många spännande perspektv och utvecklngsmöjlgheter och för ngenjören fnns många ntressanta jobb teknkkonsultsektorn. Engagemang avgörande Magnus Meyer framhåller framför allt utvecklngen av byggnadsnformatonsmodeller (BIM), som ett paradgmskfte för branschen. Då CAD nfördes, vlket nnebar en övergång från att rta för hand tll att använda dataprogram, var det en stor revoluton. Steget tll BIM är ännu större. Att kunna bygga databaser med nformaton om objekt är ett helt annat sätt att se på processen och hur projektet fylls med nnehåll. Magnus Meyer, vd WSP Sverge. För de som vll satsa på en karrär teknkkonsultbranschen har Magnus Meyer några goda råd att ge: Samtdens teknkkonsulter måste bl mycket mer affärsorenterade, både vara expert och kunna arbeta nära kunden och förstå dennes behov. Det är också vktgt att ta kund- och samhällsperspektvet, helt enkelt därför att detta är krav som ställs uppdragen. Den avgörande framgångsfaktorn handlar enlgt Meyer om engagemang. Ska Sverge hålla sn poston som ledande ngenjörsnaton med tongvande företag, måste alla vara beredda att utmana sg själva och jobba många tmmar, och det blr mycket lättare om nspratonen och engagemanget fnns. Följ dtt hjärta, då kommer du per automatk att arbeta hårt och få framgång, avslutar Magnus Meyer. Magnus Meyer Foto: Chrstan Saltas Cvlngenjör KTH 1991 Tekn. lc Organsatonskonsult BELAB Teknsk attaché Los Angeles Affärsområdeschef, Ljungberggruppen AB Head of Asset Management and Busness Development GE Real Estate Nordc VD Tengbomgruppen AB VD WSP Sverge AB 2014

13 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Infrastruktursatsnngar skapar karrärmöjlgheter I regerngens natonella transportplan för fnns en hstorsk satsnng på svensk nfrastruktur. Totalt satsas 522 mljarder kronor. Det nnebär goda karrärmöjlgheter för ngenjörer med ntresse för framtdens samhällsbyggnad. Det är en spännande td med stora satsnngar v har framför oss Samhällsbyggnad Just nu planeras för en rad stora nfrastrukturprojekt, varav stora vägsatsnngar Stockholm och Göteborg är de mest uppmärksammade. Samtdgt satsas det på en ny tunnelbana Stockholm. Unkt är att Sverge också vll utreda förutsättnngarna för att bygga landets första höghastghetsjärnväg. Satsnngarna är stora och spänner över många olka teknkområden, där tradtonell t/telekom och processtänkande från ndustrn, kommer att kombneras med samhällsbyggnad. V brukar kalla det för Intellgent Infrastruktur, säger Björn Östlund på ÅF. Björn Östlund, affärsområdeschef nom samhällsbyggnad på ÅF. Det är en spännande td med stora satsnngar v har framför oss. Utvecklngen går snabbt framåt när det gäller ny teknk, projektens planerngstempo och genomförandekraft. Med alla dessa projekt som ska genomföras behövs fler ngenjörer, men det öppnar även dörrar för medarbetare med andra bakgrunder. På ÅF har v god erfarenhet av hur nya kompetenser kombneras med våra tradtonella och skapar nytänkande lösnngar, konstaterar Björn Östlund, affärsområdeschef nom samhällsbyggnad på ÅF. Växa med projekten På det statlga området har Trafkverket genom regerngens natonella plan lyft fram vkten av att satsa på nybyggnatoner, drft och underhåll. Nya Slussen, vy från vattentorget mot Södermalm. Illustraton: Foster + Partners och Berg Arktektkontor Här kommer det att behövas kreatva ngenjörer som sköter anläggnngarna och ser tll att de fungerar så bra som möjlgt med mnmala störnngar. Björn menar att morgondagens ngenjörer har en stor konkurrensfördel kraft av deras aktuella teknkkunskaper. På ÅF sker tll exempel projekterngen tredmensonella BIM-modeller (Buldng Informaton Modellng). Med hjälp av ny teknk bygger v unka projektmodeller och mljöer. Att kunna vsa projekten på ett mer levande sätt underlättar stort när projekt ska presenteras för olka ntressenter. ÅF har mycket god erfarenhet av att drva stora, nternatonella nfrastrukturprojekt. En av de stora fördelarna med projekt som pågår under många år, är att det alltd fnns en möjlghet att lära sg nya saker, utvecklas och ta nya roller efterhand. Eftersom nfrastrukturbranschen befnner sg en expansv fas, både vad gäller projekt och teknkutvecklng, kommer det att fnnas goda chanser för duktga ngenjörer att växa sn yrkesroll och tdgt karrären ta mer ansvar, fastslår Björn. Framgång bygger på dalog Som teknkkonsulter vet v att teknken kan skapa fantastska lösnngar. Framtdens utmanngar är dock många och v brukar säga att det nte är vad Grontmj gör utan hur v gör det som är det ntressanta. Som när v nu ansvarar för konstruktonen av köpcentrumet Mall of Scandnava ntll Frends Arena. Hur håller man hop Sverges största och mest publka byggprojekt? Genom samtal! Samtal med byggföretag, underleverantörer, blvande hyresgäster och andra ntressenter. Vår uppgft är mångt och mycket att lyssna, snappa upp tankar och déer. Det är enda vägen att htta lösnngar som är genomförbara och attraktva för alla. Ingen stter på höga hästar, det är bara resultatet som räknas. Vll du vara med oss och förändra världen en lten smula? Grontmj behöver dg! Grontmj är ett ledande europeskt teknkkonsultföretag med experts nom områdena energ, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Vår grundprncp är Sustanablty by Desgn. Med den som ledstjärna hjälper v våra kunder att utveckla ett hållbart samhälle. Grontmj grundades 1915 och är noterat på NYSE Euronext-börsen.

14 14 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Kombnera samhällsutvecklng med teknk kommun och landstng Sverges 290 kommuner och 21 landstng kan erbjuda såväl teknska som generella karrärvägar för dg som ngenjör. Oavsett om du vll arbeta med renodlade teknkfrågor, övergrpande samhällsplanerng eller som verksamhetschef erbjuder kommun och landstng såväl utmanngar som utvecklngsmöjlgheter. Kommuner och landstng Text Annka Whlborg Efter att ha arbetat några år byggsektorn sökte sg Anders Dahlén, cvlngenjör och kommunchef Krstnehamns kommun, tll en roll som teknsk chef Hammarö kommun. Möjlgheten att kombnera stt ntresse för samhällsutvecklng med teknk bdrog tll att han sökte sg just tll den kommunala sektorn. Två år senare blev Anders Dahlén kommunchef Hammarö kommun och sedan fyra år tllbaks är Anders Dahlén, kommunchef Krstnehamns kommun. Kommuner har betydlgt fler karrärvägar att erbjuda än man kan tro han kommunchef närbelägna Krstnehamns kommun. Efter två år som teknsk chef kändes det naturlgt att växla över tll ett mer övergrpande samhällsperspektv. Som kommunchef arbetar jag med allt från samhällsplanerng och teknk tll skola och socal omsorg. Mn främsta drvkraft är att få arbeta med samhällsutvecklng och få vara med och kunna påverka många kommunala frågor, säger Anders Dahlén. Problemlösande förmåga användbart Som ngenjör nleder man ofta sn kommunala karrär en teknsk yrkesroll, exempelvs som VA-, gatu- eller fastghetsngenjör. Somlga väljer att utvecklas sn teknska roll, medan andra avancerar tll att exempelvs bl gatuchef eller VA-chef. Tålamod och en förståelse för hur den kommunala poltska beslutsprocessen fungerar är en klar fördel för ngenjörer som söker sg tll en kommun. Ingenjörers problemlösande förmåga kommer tll sn rätt många olka roller en kommun. Kommuner har betydlgt fler karrärvägar att erbjuda än man kan tro v en första anblck. Här fnns många teknska problem att lösa och ntressanta samhällsutmanngar att ta tag. Stora kommuner erbjuder ofta många specalstroller, medan ngenjörer allmänhet tar ett bredare grepp mndre kommuner, säger Anders Dahlén. Efterfrågan är störst på cvlngenjörer med nrktnng mot väg och vatten, samhällsbyggnad och elteknk. Att ha arbetat Gunlla Glasare, chef för avdelnngen för tllväxt och samhällsbyggnad på SKL. en perod som konsult eller någon form av entreprenadverksamhet är en värdefull erfarenhet för ngenjörer som överväger att söka sg tll den kommunala sektorn. Kollektvtrafk I såväl landstng som kommun har ngenjörer med nrktnng mot bygg, fastghet, väg och vatten, t, lantmäter, samhällsbyggnad eller mljöteknk många ntressanta postoner att välja på. Ingenjörer som vll utveckla samhället genom att planera kollektvtrafk, sjukvård eller fastgheter httar garanterat stmulerande arbetsuppgfter landstngssektorn. När framtdens sjukhus ska byggas och förvaltas behövs mycket ngenjörskompetens Många assocerar landstng med sjukvård och kollektvtrafk, men landstngen är också stora fastghetsägare och byggherrar, vlket medför karrärmöjlgheter för ngenjörer som vll arbeta med fastghetsutvecklng, exempelvs planerngen av framtdens sjukhusbyggnader. När framtdens sjukhus ska byggas och förvaltas behövs mycket ngenjörskompetens. Många landstng arbetar också allt större utsträcknng med regonala tllväxtfrågor som berör hur regonen kan expandera och öka sn attraktvtet. Där fnns också ntressanta möjlgheter för ngenjörer, säger Gunlla Glasare, chef för avdelnngen för tllväxt och samhällsbyggnad på Sverges Kommuner och Landstng. Uppmanar tll karrärväxlng Hon menar att många landstngsarbetsgvare värdesätter erfarenheter från den prvata sektorn och uppmuntrar ngenjörer att växla mellan prvat och offentlg sektor. Erfarenhet från båda sektorerna gör det lätttare att sätta sg n olka perspektv. Ingenjörer som arbetar med kollektvtrafkfrågor nom landstnget har mycket kontakt med bussbolag och andra företag, medan en ngenjör på ett byggföretag ofta har mycket kontakt med kommunala tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. Det är gvande och lärorkt att växla mellan dessa två världar, säger Gunlla Glasare. INNOVATE CBS YOUR LEADERSHIP EXECUTIVE MBA Upcomng nfo meetng: 17 June n Copenhagen To sgn up, vst or call

15 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Hjulbaserat ngenjörsarbete med framtdssmak Självkörande lastblar som rullar på våra vägar. En framtd fullt möjlgt, alla fall om Charlotta Barker, ansvarg för en grupp testare och systemutvecklare på Scana, får rätt. För att nå dt krävs dock ett rgoröst arbete, nte mnst för att kunna garantera säkerheten. För den kreatva och framtdsorenterade ngenjören erbjuder fordonsbranschen därför ett antal spännande utmanngar att sätta tänderna. Foto: Kjell Olausson Fordonsndustrn Text Chrstna B. Wnroth Charlotta Barker är elektrongenjör från KTH och kom tll Scana efter att bland annat ha arbetat på Ercsson, som konsult Tyskland, England med fartygssystem och senast på GM Powertran. När GM lade ner Södertälje blev hon 2008 erbjuden en tjänst på Scana. I rollen som Head of Qualty, Integraton and Test, Vehcle Servce Informaton ansvarar Charlotta för test och ntegraton för de dagnosverktyg som Med fordonet som bas går det sedan att välja karrärspår där teknkerspåret är det största Charlotta Barker, Head of Qualty, Integraton and Test, Vehcle Servce Informaton, Scana. verkstäderna använder för att kunna felsöka lastblarna om någontng går sönder. När jag jobbade på Ercsson var det svårt att se resultatet av mtt arbete eftersom det jag utvecklade skulle stta högt uppe en mast. Nu kan jag ladda ner mn mjukvara lastblen och drekt se hur den fungerar. Det är en fantastsk känsla att få en sådan konkret återkopplng på stt arbete, säger Charlotta. I varje lastbl fnns dag crka 25 olka styrsystem som kommuncerar med varandra, med föraren och även med omvärlden. Fordon har utvecklats från att ha vart mekanska produkter tll att bl alltmer ntellgenta dataprodukter. För att fordonen ständgt ska kunna utvecklas och göras ännu mer ntellgenta, behöver branschen fler duktga programmerare som kan programmera nbyggda system (embedded systems). Kreatva utvecklare En stor fördel med fordonsbranschen är att den täcker n många områden. Allt från data/t tll elektronk, mekank, materal och kem. För den som vll ge sg n branschen är det ett plus att ha ett fordonsntresse, men det är långt från en nödvändghet. Eftersom v arbetar så nära de fysska lastblarna och bussarna blr våra medarbetare på ett naturlgt sätt ntresserade av produkterna. Med fordonet som bas går det sedan att välja karrärspår där teknkerspåret är det största, men projektledar- och chefskarrärer också står tll buds. För problemlösarna kan branschen erbjuda en rad spännande utmanngar. Teknskt sett kan v redan dag göra en autonom lastbl. I ett sådant läge kommer säkerhetsaspekter n för att kunna garantera att lastblens system på allvar kan ersätta en förare. Ytterlgare en dmenson är fordonets t-säkerhet för att förhndra ntrång. För att hänga med utvecklngen och behålla vår konkurrenskraft, behöver branschen defntvt fler systemutvecklare med kreatva hjärnor, avslutar Charlotta Barker.

16 16 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Industrföretag och teknkkonsu Vlka av de största ndustr- och teknkkonsultföretagen känner yrkesverksamma cvlngenjörer tll väl och vlka kan de tänka sg en anställnng hos? Företagens magevärde baseras på vlka arbetsgvare som är välkända samt vlka ngenjörerna kan tänka sg en anställnng hos. Konkurrensen om landets yrkesverksamma cvlngenjörer är en tuff fght mellan arbetsgvarna. För att attrahera ngenjörer krävs att man är välkänd och har hög acceptans hos målgruppen som arbetsgvare. Framtdens Karrär Ingenjör har samarbete med Sntor Image Solutons kartlagt kännedom om och acceptans för de största ndustr- och teknkkonsultföretagen. V kan se att ndustrföretagen som grupp är mer känd än de teknska konsulterna, men v ser samtdgt att acceptansen tll de teknska konsulterna är högre. Industrbolagens magevärde Vlka ndustrföretag känner du tll väl och hos vlka kan du tänka dg att arbeta? Acceptans 80% 75% 70% 65% 60% 55% Autolv Trelleborg SCA SSAB Atlas Copco Skanska Volvo Group Volvo Cars Sandvk ABB Scana Alfa Laval Electrolux Husqvarna Saab Källa: Sntor Image Solutons ABB 49,7% Scana 40,0% Volvo Cars 35,9% Saab 34,9% Volvo Group 32,3% Sandvk 30,8% Electrolux 30,3% Skanska 29,7% Husqvarna 28,7% Atlas Copco 26,2% PEAB 22,1% SKF 22,1% Alfa Laval 21,5% SSAB 21,0% Autolv 20,5% LKAB 20,0% SCA 19,5% Bolden 13,8% Assa Abloy 13,3% Trelleborg 9,7% 50% PEAB SKF Assa Abloy 45% Bolden LKAB 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kännedom Kort restd och mer td för famljen lockar ngenjörer att flytta Framtdens Karrär Ingenjör har frågat yrkesverksamma ngenjörer om vlka faktorer som är avgörande för att vlja ta anställnng hos en ngenjörsarbetsgvare på en mndre ort. Den frågan är avgörande för den långsktga överlevnaden och konkurrenskraften. Vad skulle öka ntresset för arbete på mndre ort? 75% Attrahera ngenjörer tll mndre ort En stor del av ngenjörsjobben fnns utanför storstäderna. Teknkntensva företag nom ndustrn och offentlga verksamheter nom stat, kommun och landstng behöver både yngre och erfarna ngenjörer tll sna verksamheter på mndre orter Sverge. Avgörande för att attrahera rätt arbetskraft är vlka faktorer som skulle öka ntresset hos ngenjörerna att flytta tll mndre orter utanför storstäderna samt om arbetsgvarna kan erbjuda detta. Framtdens Karrär Ingenjör har samarbete med Sntor Image Solutons genomfört en undersöknng hos ett 75 % av ngenjörerna uppskattar närhet tll arbetet mest slumpmässgt urval av yrkesverksamma cvlngenjörer och ngenjörer Sverge under 50 år om vlka faktorer som skulle öka ntresset för att arbeta hos en arbetsgvare på en mndre ort eller glesbygd. Resultatet är ntressant. 75 % av ngenjörerna uppskattar närhet tll arbetet mest (kort restd, mer umgänge med famljen). Nära 60 % av ngenjörerna säger att en längre semester ökar ntresset för flytt tll mndre ort. Varannan ngenjör lockas även att flytta tll arbetsgvare på småorter och glesbygd om de erbjuds kostnadsfrtt boende, anställnng för medföljande partner eller kontraktsanställnng med tre års anställnng och fyra års löner. 90 % av ngenjörerna lockas nte alls av jobbcoachng, fr hemresa eller mentorskap för att flytta. 57% 54% 50% 47% 42% Arbetsplats nära hemmet Extra lång semester (10 v per år) Kostnadsfrtt boende Erbjuda anställnng för medföljande Kontraktsanställnng 3 år för 4 års lön Hjälp att htta lämplg bostad Nöjdhetsgarant (är du nte nöjd med dtt jobb efter 6 månader så kan du ångra dg) 30% 22% 21% 16% 14% 12% 5% Arbetsgvare erbjuder uthyrnng av nuvarande bostad Introdukton tll socala nätverk på orten Stöd från kommunen för hela famljen Jobbcoachng för medflyttande partner Fr hemresa för hela famljen en gång om året Mentorskap för hela famljen Källa: Sntor Image Solutons

17 Framtdens Karrär Ingenjör Maj lter kartlagda som arbetsgvare Vlka teknkkonsultföretag känner du tll väl och hos vlka kan du tänka dg att arbeta? Acceptans 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Cow Mdroc Pöyry Projektengagemang Norconsult Dekra Alten Rejlers WSP Ramböll Etteplan Tyréns Grontmj Inspecta Hfab Goodtech Combtech Semcon Sweco ÅF Källa: Sntor Image Solutons Teknkkonsultföretagens magevärde ÅF 52,3% Sweco 36,9% Semcon 25,6% Combtech 22,1% WSP 19,0% Etteplan 13,8% Ramböll 13,8% Pöyry 9,7% Alten 9,2% Rejlers 8,7% Grontmj 8,2% Tyréns 8,2% Cow 7,2% Mdroc 6,2% Inspecta 4,6% Projektengagemang 2,6% Dekra 2,1% Hfab 1,5% Norconsult 1,5% Goodtech 1,0% Förklarngar Kännedom (%): Hur många av de tllfrågade som känner tll företagen väl. Acceptans (%): Kan tänka sg att ta anställnng hos, eller rekommendera en kollega att ta anställnng där (Bas Kännedom). Imagevärde (%): Hur många av de som känner tll företaget väl som kan tänka sg att ta anställnng eller rekommendera någon att arbeta där, Kännedom x Acceptans. 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kännedom Undersöknngen Framtdens Karrär Ingenjör har samarbete med Sntor Image Solutons genomfört en undersöknng hos ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma cvl- och högskolengenjörer Sverge under 50 år. Undersöknngen genomfördes under tden aprl ÅF, ABB, Scana och Saab välkända arbetsgvare Imageundersöknngen vsar att ÅF och Saab är två av de arbetsgvare som har högst kännedom bland yrkesverksamma cvlngenjörer. Populära arbetsgvare Text Annka Whlborg I undersöknngen sa 74 procent av de yrkesverksamma ngenjörerna att de anser att ÅF är välkända (kännedom), av vlka hela 70 procent är postva tll en anställnng eller att rekommendera en ngenjörskollega anställnng hos ÅF (acceptans), vlket ger magevärdet 52,3 procent. Saab fck 61 procents kännedom och 57 procents acceptans undersöknngen. Starka nternatonella kopplngar Saab arbetar mycket med att marknadsföra företagets teknkhöjd och nnovatonsbaserade företagskultur. Möjlgheten tll ndvduella utvecklngsplaner och att enkelt kunna byta jobb nom företaget bdrar också tll popularteten. V är verksamma nom ett teknkområde som ntresserar många ngenjörer. Det faktum att v är ett svenskt företag Lena Elasson, personaldrektör på Saab. 25 procent av våra chefer är kvnnor med starka nternatonella kopplngar bdrar tll vår populartet. Jämställt ledarskap är vktgt för oss, 25 procent av våra chefer är kvnnor, säger Lena Elasson, personaldrektör på Saab. En del av samhällsutvecklngen ÅF arbetar mycket med att marknadsföra sn bredd, möjlgheten att kunna arbeta nom flera olka affärsområden och utmana sg själv med nya arbetsuppgfter. V är ett drygt hundraårgt företag som aldrg står stll. ÅFs medarbetare bdrar tll den teknska utvecklngen, vlket många uppskattar. Ingenjörer vll jobba med de största projekten och vara en del av samhällsutvecklngen, det kan v erbjuda. Männskorna är ÅF, därför är det vktgt att oavsett vem du är eller var karrären du är på väg, ska ÅF vara rätt för dg. ÅF når sn fulla potental genom att varje enskld medarbetare har möjlgheten att nå sn. Det är några anlednngar tll att ÅF är ett attraktvt företag, säger Danel Halta, projektledare för employer brandng på ÅF. V är ett drygt hundraårgt företag som aldrg står stll Danel Halta, projektledare för employer brandng på ÅF.

18 18 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Foto: CareerBulder Välj en arbetsgvare som återspeglar dna värderngar och drvkrafter Arbetsmarknadsläget för ngenjörer är fortsatt mycket postvt. Det fnns utrymme för många olka typer av ngenjörer, såväl detaljfokuserade specalster som generalster form av chefer och projektledare. Ingenjörskompetens är attraktvt för många arbetsgvare, men det gäller att känna sg själv och välja arbetsgvare med omsorg. Karrärutvecklng Text Annka Whlborg Mtt råd tll ngenjörer som är på jakt efter nya ntressanta arbetsgvare är att undersöka de kompetensutvecklngsmöjlgheter arbetsgvaren kan erbjuda. Vktgt är också att arbetsgvaren erbjuder ett bra chef- och ledarskap som motverar medarbetarna på rätt sätt. En verksamhet som bedrver någon form av hållbarhetsarbete har blvt ett allt vktgare urvalskrterum för många ngenjörer, lksom schyssta vllkor och att företagets värderngar överensstämmer med dna, säger Yvonne Krstansson, bträdande HR-chef på forsknngsnsttutet SP, som anställer många ngenjörer. Erfarenhet från teknkkonsultbolag Förmågan att kunna sälja n och paketera sn teknska kompetens beskrver Yvonne Krstansson som central för ngenjörer som vll göra karrär. Det nnefattar bland annat att tllämpa teknkkunskaper på rätt sätt beroende på målgrupp och tllfälle. Att kunna se saker ett sammanhang är en fördel många ngenjörsjobb och kommer, enlgt Yvonne Krstansson, att bl än vktgare framöver. Vad gäller erfarenheter och egenskaper som värdesätts så uppskattar många arbetsgvare ngenjörer som breddat sn utbldnng genom att komplettera med exempelvs ekonom eller beteendevetenskaplga ämnen. Erfarenheter från teknkkonsultbolag väger tungt, lksom erfarenhet från aktörer helt andra branscher, säger Yvonne Krstansson. Hon framhåller jobbsökande ngenjörers personlga egenskaper som det vktgaste urvalskrteret, utöver formell utbldnngsbakgrund. En projektledare eller chef behöver vara utåtrktad och kommunkatv, medan analytska förmågor är mer avgörande andra ngenjörsroller. Uppdatera dn jobbsökarkompetens Ingenjörens arbetsmarknad tllhör verklgen arbetstagaren, ngenjörer kan ofta välja mellan ett stort antal arbetsgvare. V ser en stadg öknng av ngenjörsjobb, första kvartalet år ökade antalet utlysta ngenjörstjänster på vår sajt med 24 procent, vlket återspeglar den generellt höga efterfrågan, säger Jorge Vasquez, vd på CareerBulder. Han rekommenderar ngenjörer som haft samma arbetsgvare ett par år och nu gör sg redo att byta karrärsnrktnng att uppdatera sna jobbsökarkunskaper. Utvecklngen krng utformnngen av CV och personlgt brev och möjlgheterna att kombnera olka typer av jobbsökarkanaler går fort. För att öka chansen att få dtt drömjobb är det därför smart att uppdatera dna jobbsökarfärdgheter. Var tydlg med dna önskemål Innan du går vdare dtt jobbsökande är det klokt att reflektera krng dna Yvonne Krstansson, bträdande HR-chef på SP. Jorge Vasquez, vd på CareerBulder Norden. egna värderngar, prorterngar och preferenser. Fundera på vad som är vktgt för att du ska trvas och känna dg motverad på en arbetsplats. När du är klar över dna vktgaste värderngar blr urvalet ofta lättare, säger Jorge Vasquez. Eftersom ngenjörer allmänhet är attraktva på arbetsmarknaden och ofta kan välja mellan många olka typer av arbetsgvare rekommenderar Jorge Vasquez ngenjörer att vara tydlga gentemot presumtva arbetsgvare angående sna krav och behov. Hör dg för om arbetsgvaren har högt tak och har en välkomnande atttyd tll feedback från sna medarbetare. Fråga också hur organsatonens ledarskapskultur ser ut, en bra chef är ofta en avgörande faktor för att du ska kunna trvas och utvecklas hos dn framtda arbetsgvare.

19 Framtdens Karrär Ingenjör Maj Stefan Sedns framgångsråd: Lär dg företagskulturen och förankra dna déer Efter ett ngångsjobb som analytker på Energmyndgheten, en kortare sejour på Esklstuna kommun och en tjänst som säkerhetsansvarg på Esklstuna Energ och Mljö, växte Stefan Sedns ntresse för managementfrågor fram. Genom att gå n för att förstå företagskulturen och beslutsvägarna, bäddade Stefan Sedn för en spkrak karrär som dag tagt honom tll vd för Svensk Kollektvtrafk. Karrärutvecklng Text Chrstna B. Wnroth När Stefan Sedn dag blckar tllbaka på den tdga karrären, träder hans nneboende nyfkenhet fram som en vktg framgångsfaktor. Som säkerhetsansvarg på energbolaget, en stabsfunkton med rapporterng drekt tll vd, blev jag tvungen att sätta mg n managementfrågor och företagskultur. För att få gehör för det jag vlle genomföra behövde jag förstå hur företaget styrdes rent formellt, Som ledare måste du kunna lyssna och förstå andra männskors behov Stefan att han begrep för lte av de ekonomska frågorna och det ekonomska språket. Jag kunde tllräcklgt mycket för att vara farlg, men för lte för att vara nyttg. Då jag av en händelse stötte på Cvlngenjörsprogrammet på IFL, hade jag en generös chef som lät mg gå utbldnngen. Innan Stefan vdareutbldade sg nom det ekonomska området, kändes ekonom lte som ett nödvändgt ont. Idag har han nsett kraften ekonomsk styrnng. Ekonomska kunskaper ger dg ett potent verktyg för att kunna planera, följa upp och utveckla en verksamhet. Att som ngenjör ha en ekonomsk kompetens är dessutom ett kraftfullt konkurrensverktyg som ger dg helt nya möjlgheter att ta ett övergrpande ansvar över en verksamhet. Stefan Sedn, vd för Svensk Kollektvtrafk. Foto: Magnus Odevk och de behov som företagets olka funktoner har. Nosa på hela kulturen, nventera utvecklngsbehov och hur det samspelar med företagets övrga funktoner. Etablera relatoner med nyckelpersoner företaget och börja drva och sälja n det du kommt fram tll. Då är utskterna goda att dna nsatser kommer att mottas väl. På frågan varför cvl- och högskolengenjörer ska satsa på transportsektorn, svarar Stefan Sedn: Rent generellt är det en bransch med medvnd och transport har dag defntvt kommt upp på den poltska agendan, framför allt kollektvtrafken. Vdare har transport- och fordonssektorn en snabb teknkutvecklng, nte mnst på mljöområdet vad gäller energeffektvserng och men även komma underfund med de nformella strukturera och vlka personer som var vktga att övertyga för att kunna drva genom mn sak, säger Stefan Sedn. För det är en sak, framhåller Stefan, att få medhåll korrdoren, men en helt annan att få stöd vd sttande bord. För Behovsnventera att drva sn lnje, och komma tll beslut, För den som vll odla en chefs- och ledarskapskarrär, och vara en bra ledare, krävs ett grundlgt förankrngsarbete nnan man sätter sg för att klubba genom en sak. öppenhet som vktga attrbut. framhåller Stefan Sedn nyfkenhet och Efter avancemang nom energbolaget, Som ledare måste du kunna lyssna och ngenjör förstå andra kopa 5 männskors behov, 10:27 Sda olka 1 typer av bränsle. Det nnebär att Annons och framtdens efter att ngenjör ha vart chef prnt_annons en td, nsåg framtdens det fnns många konkreta teknska saker att hugga tag för hungrga ngenjörer. Stefans CV korthet: Vd, Svensk Kollektvtrafk Vce vd, Esklstuna Energ och Mljö Affärsområdeschef, Esklstuna Energ och Mljö Chef för gemensamma funktoner, Esklstuna Energ och Mljö Säkerhetsansvarg, Esklstuna Energ och Mljö IFL vd Handelshögskolan Stockholm Företagsunverstetet Luleå teknska unverstet, cvlngenjör samhällsbyggnad Uppdrag: samhällsnytta Vll du vara med och göra något bra för samhället? Söker du ett ansvarsfullt och utmanande jobb med vktga arbetsuppgfter? Drygt ngenjörer jobbar redan staten - du kan bl en av dem. Med vår app Jobba statlgt och på vår webbplats håller du enkelt koll på de ledga statlga jobben. Arbetsgvarverket är en medlemsstyrd arbetsgvarorgansaton för statlga myndgheter. Madelene Falk, Trafkverket Ttel: Avdelnngschef Utbldnng: Cvlngenjör nom ndustrell ekonom Tdgare arbeten: Bland annat tranee-program på Trafkverket Det är spännande att se resultatet av nfrastrukturarbete det gör samhällsnytta på ett väldgt konkret sätt, som är vktg för många. Box 3267, Stockholm Tel , Fax

20 20 Framtdens Karrär Ingenjör Maj 2014 Projektorgansatoner lägger större vkt vd personlga egenskaper I karrärhänseende räcker det nte längre med att vara specalst, man måste även vara en lagspelare. Att kunna kommuncera komplexa sammanhang på ett enkelt och ledgt sätt är ett allt vanlgare krav den högteknologska ndustrn, säger Jörgen Jehander, utvecklngschef på Flr Täby. Projektorgansaton Text Anette Bodnger Projektorgansatoner ställer högre krav på medarbetarnas samarbetsförmåga och socala kompetens än de hstorskt sett mer vanlga lnjeorgansatonerna. Hos oss arbetar v team som består av personer. Framgångsfaktorn projekten är helt beroende av hur samarbetet fungerar. Att ha specalster som egentlgen nte vll arbeta team skapar enorm frkton och neffektvtet. Därför är socal kompetens och kommunkatv förmåga vktga egenskaper hos dagens ngenjörer, säger Jörgen Jehander. Lksom många andra högteknologska företag som verkar på en global arena, har Flr utvecklngscentra över hela världen. Det är väl skllnaden mot när jag kom ut på arbetsmarknaden slutet av 1980-talet, då var närngslvet fortfarande väldgt lokalt. Idag arbetar v med projekt som löper över flera världsdelar. För att de ska fungera måste man glla att resa, kommuncera och jobba team. Det är en ny kravprofl som nte fanns när jag kom ut som nybakad ngenjör. Karrärtps Frågan är då om det fnns utrymme för att göra teknsk karrär även projektorgansatoner? Enlgt Jörgen Jehander fnns det två spår. Framgångsfaktorn projekten är helt beroende av hur samarbetet fungerar V har 16 olka teknologområden. För varje område fnns en tjänst som v kallar Technology Lead. Den bäste medarbetaren på respektve område får ansvaret för teknologbevaknng och för att säkerställa att v har processer form av best practses som löper över alla utvecklngsenheter. I nästa steg kan man bl utsedd tll specalst nom stt område Sverge, för att sedan avancera tll Company Specalst, då man är global specalst för stt teknska specalområde. I det andra karrärspåret handlar det om chefskap på olka nvåer. Det karrärråd som Jörgen Jehander vll dela med sg av är, kort och gott, att nte tänka på karrär. Hans tps tll nybakade cvlngenjörer är stället att nätverka, satsa lte på språk och att htta ett område som man kan känna passonerat för. Det vktgaste är att ha kul på jobbet. Personlgen har jag aldrg dragt någon absolut gräns mellan prvatlv och arbetslv. Självklart måste det fungera på Jörgen Jehander, utvecklngschef på Flr Täby. båda sdor, men för mg är det nte så att mungporna åker upp först när jag lämnar kontoret, de är uppe redan från början! Brett karrärfält fastghetsbranschen Enlgt Fastghetsbranschens marknadsråd kommer fastghetsbranschen att förlora medarbetare under de närmaste åren, ett stort tapp som tll största delen förklaras med att branschen står nför ett omfattande generatonsskfte. Det nnebär stora jobb- och karrärmöjlgheter för den som gärna kombnerar teknk och kontakt med männskor. Fastghetsbranschen Text Chrstna B. Wnroth På önskelstan över medarbetare att fylla vakanserna med står framför allt ngenjörer med nrktnng mot mljö, samhällsplanerng, energ, t och masknteknk, men prncp alla typer av ngenjörer välkomnas. Och ju bredare utbldnng, desto bättre. Som ngenjör har du fastghetsbranschen möjlghet att arbeta med allt från drft tll förvaltnng, transakton, värderng och utvecklng av nya fastghetskoncept, säger Henrk Saxborn, vd på Castellum, fastghetsbolaget som genom sna sex dotterbolag tllhör jättarna bland de svenska fastghetsbolagen. För att skapa ett tätare samarbete borde utbldnngsgrenarna bl bredare Hstorskt sett har fastghetsbranschen vart teknskt orenterad, men dag ställs det allt större krav på att också kunna relatera tll kundernas specella behov. V behöver olka typer av medarbetare, både specalsten som är djupt teknkkunng för att utveckla vår framtda byggnaton och få n männskan det, och dessutom förvaltaren som är bred sn kunskapsbas, med ett stort samhällsengagemang, tycker om att möta männskor och är nyfken på ny teknk, säger Henrk Saxborn. Hållbarhetsarbete fokus Idag stter fastghetsbranschen fortfarande fast sna stuprör, oavsett om det handlar om lantmäter, byggnaton eller förvaltnng. För att komma bort från detta och skapa ett tätare samarbete, borde utbldnngsgrenarna bl bredare. Att exempelvs redan arbetet med detaljplanen ha en förståelse för den planerade byggnatonen är otrolgt väsentlgt också för förvaltnngsfasen och fastghetens ekonom över dess lvscykel, framhåller Saxborn. Högt upp på branschagendan står frågan om att förvalta fastgheterna på ett mer hållbart sätt. Av Castellums 600 fastgheter är nu 100 Green Buldng-klassade, vlket nnebär att en ny byggnad ska ha ett energbehov som är mnst 25 procent lägre än gällande energkrav. Idag lgger en tredjedel av alla Sverges energklassade fastgheter hos oss. För att komma vdare behöver v bredda utbldnngarna och få n de nya rönen det daglga arbetet med våra fastgheter. Ska v klara det behöver v drvna ngenjörer, fastslår Henrk Saxborn. Henrk Saxborn, vd Castellum.

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer