Framtidens Bank & Försäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Bank & Försäkring"

Transkript

1 Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur man kan stmulera männskor tll ett långsktgt sparande Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Talangjakten på t-kompetens fokus Ännu återstår stora förändrngar Reglerngspendeln har slagt för långt Kundernas krav på nya, enkla och transparenta bank- och försäkrngstjänster ökar och skftar allt högre takt. För att klara det måste t-cheferna omge sg med kompetenta medarbetare ett landskap där jakten på rätt nschad t-kompetens blr allt hårdare. V ställde fyra frågor tll tre t-chefer. Sedan fnanskrsen 2008 har en strd 6 ström av regelverk mplementerats. Men ännu återstår många genomgrpande förändrngar. I EU förhandlas strukturreform och kaptalkrav. På den nhemska agendan fnns också många vktga frågor, säger Johan Hansng, chefsekonom på Bankförenngen. 4 7 Nästa år träder Solvens II kraft. Nu pågår fnslpnng av de ssta detaljerna. Ytterst handlar det om att åstadkomma en ändamålsenlg reglerng som nte hämmar försäkrngssektorns förmåga att bdra tll tllväxt, säger Chrstna Lndenus, vd Svensk Försäkrng. Flera delområden påverkas. Säkerhet Betalnngslösnngar Bg Data Rskhanterng Outsourcng Ingår som blaga Dagens ndustr mars 2015

2 Hammarsköld & Co är en ledande advokatbyrå nom affärsjurdk. V lägger stort fokus på att htta nnovatva och långsktgt hållbara lösnngar för våra klenter. Vll du veta mer? Besök oss på

3 Annons DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars Om detta kan du läsa Framtdens Bank & Försäkrng Kunderbjudande och t-kompetens fokus Många av Europas länder brottas fortfarande med ekonomska och poltska problem. I Sverge väntas ekonomn gradvs förbättras, men långsam takt. För både bank- och försäkrngsbranschen är de regelverk, som tagts fram för att komma tll rätta med fnanskrsens negatva effekter, en stor utmanng. Vd sdan av regelverksarbetet arbetar bank- och fnanssektorn ntensvt med att utveckla stt kunderbjudande. Målet är den enkla affären och användarvänlghet. I detta arbete går utvecklngen mot att allt fler banker och försäkrngsbolag väljer att fokusera stt t-arbete på det som ger mervärde för bolagets kunder. Stödsystem, drft och utvecklng får externa parter ta hand om; arbetet på t-avdelnngen blr därför en spegelbld av bolagens affärsutmanngar. Kjell Rune Tveta, CIO för If försäkrngar, framhåller att en av de stora utmanngarna under 2015 Bankoch fnanssektorn arbetar ntensvt med att utveckla stt kunderbjudande är att utveckla nya nternetbaserade lösnngar för att kunna möta kunden på den dgtala arenan. Målsättnngen enlgt honom är att utveckla tjänster som är så enkla och transparenta som möjlgt allt från försäljnng och skador tll servcefrågor. Ytterlgare en utmanng är att ta fram fler automatserade lösnngar där kunden, de fall det önskas, kan vara en mer aktv part ärendehanterngen. Vd sdan av det teknska handlar nvesterngarna också om att hela tden se tll att ha rätt ntern och extern kompetens på plats, vlket nte alltd är enkelt. För om sannngen ska fram, säger Tveta, är det lätt att få tag en nörd, men en lagom nörd med affärssnne kan vara svårare att vaska fram. Trevlg läsnng! Redaktonen 4-5 Kundkrav drver talangjakt på t-kompetens Tre t-chefer ntervju om framtdens bank & försäkrng. 6 Stora förändrngar återstår trots många mplementerade regler Intervju med Johan Hansng, chefsekonom på Bankförenngen. 7 Reglerngspendeln har slagt för långt En ändamålsenlg reglerng får nte hämma försäkrngssektorns förmåga att bdra tll tllväxt, säger Chrstna Lndenus, vd Svensk Försäkrng. 8 Moderna bankrånare håller tll på nätet Intervju med Tobas Hummel, ansvarg för bedrägerpreventon på SEB och Per Hägerö, CTO på nexus. 9 Bg Data strategsk resurs affärsutvecklngsarbetet Potentalen är stor och efterfrågan från kunderna fnns där. 9 Nya beteenden förändrar arbetssätt Idag är den snabbast växande kontaktytan mobltelefoner. 10 Provsonsförbud slår mot mndre aktörer Det fnns brster med provsoner men behövs ett förbud? undrar Mattas Anjou, advokat och partner på Hammarsköld & Co. 10 Skärpta kundkrav på framtdens mobla banktjänster Intutva tjänster hjälper kunden att snabbt htta rätt. 11 Outsourcngleverantörer bör ha rskvlja och flexbltet Intervju med Länsförsäkrngar och Alecta. 12 Strategtorget ett forum för Bank & Fnans Undersöknng: projekt och teman som är mest aktuella. 13 Ändrade regler ger nya perspektv på rskhanterng Ökad tllgänglghet är postvt så länge det är säkert. Presenterade företag och organsatoner 14 Itello 15 Teto 16 MORS Software 17 CGI 18 Wacom 18 FCG 19 HP 20 CSC 21 Proft Software 21 INFODESIGN 22 Nordcstaton 23 Omegapont 23 Kupongnlösen Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet är en tematdnng från NextMeda Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Håkan Edvardsson, Crstna Lefland, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth Omslagsblder Johan Hansng: Håkan Flank, Chrstna Lndenus: Svensk Försäkrng, Bakgrundsblder: Stock Grafsk form Stellan Stål Annonsförsäljnng NextMeda, Meda X Norr Tryck BOLD Prntng/DNEX Tryckeret Ingår som blaga Dagens ndustr mars 2015 Frågor om nnehållet besvaras av Carl Mejer E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: Läs mer på: UPPDATERING AV FINANSIELLA REGELVERK NYA EU-TILLSYNSMYNDIGHETER KRISHANTERINGSDIREKTIVET GL44 SOLVENS II BASEL III MIFID II AML EMIR Lyssna tll expertpresentatoner från SEB Fnansnspektonen Sverges rksbank Björkmo Advsors AML Consultng Swedbank Ernst & Young Svenska Bankförenngen Fnansdepartementet KONFERENS 6-7 MAJ

4 Annons 4 DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars 2015 Talangjakten på t-kompetens fokus Kundernas krav på nya, enkla och transparenta bank- och försäkrngstjänster ökar och skftar allt högre takt. För att klara utmanngen måste t-cheferna omge sg med kompetenta medarbetare ett landskap där jakten på rätt nschad t-kompetens blr allt hårdare. V ställde fyra frågor tll tre t-chefer på temat framtdens utmanngar. Välkommen att ta del av t-chefernas tankar om hur de tänker sg att framtden ska gestaltas. Klas Ljungkvst CTO Nordnet Foto: Nordnet Vlka är de största utmanngarna för t-avdelnngen under 2015? Vår ständga utmanng på Nordnet t är att lansera fler produkter och tjänster som ger värde för våra kunder, tll allt högre kvaltet och med tätare ntervall. Detta utan att äventyra hastghet och drftsstabltet för våra användare. V flar kontnuerlgt på processerna för att automatsera allt utom själva kodknackandet största möjlga mån en härlg utmanng där det gäller att försöka navgera lstgt mellan kort socker och nvesterngar som ger framtda bang for the buck. Talangjakt på t-kompetens är ett annat område där v lägger rejält med krut för tllfället då hela vår fabrk bygger på, och är beroende av, bran power. Denna jakt är nte heller något specfkt för 2015, utan en kontnuerlg strävan att öka vår kollektva förmåga. Även detta område är synnerlgen ntressant, nte mnst och med att jag får träffa många ntressanta personer. Hur arbetar n för att möta morgondagens kundkrav på ökad tllgänglghet och smartare självservcetjänster? På Nordnet arbetar v med små, och täta, självständga team där medlemmarna täcker hela stacken från nnovaton tll lanserng. Teamen nnehåller produktägare från vår nnovatonsorgansaton, scrum masters, utvecklare, QA och applkatonsdrft. Dessa team är produktfokuserade och är experter på sna respektve produktområden. Vår övertygelse är att v med detta autonoma och potenta angreppssätt kan lgga väldgt nära kunden och fånga upp krav och önskemål, och omsätta dessa snabbt och effektvt. Vår flosof är att v måste vara extremt flexbla och snabba omställnngen, och med att kraven på våra tjänster kommer att öka och skfta allt snabbare takt. Kundtester, uppföljnng och Vår flosof är att v måste vara extremt flexbla och snabba omställnngen mätnng av användarmönster kommer att bl allt vktgare detta landskap. På teknksdan är en vktg nskt att även nya teknker, ramverk och även säkerhetshot kommer allt snabbare takt, vlket kräver att v snabbt måste kunna anpassa oss tll ny teknolog. Ett led denna flexbltet är att v strävar efter att öppna upp plattformen mer och mer för att möjlggöra snabba ntegratoner av externa applkatoner och tjänster där Sharevlle är ett exempel. På tllgänglghetssdan strävar v efter att ha extremt tght och skcklg t OP som genom standardserngar och automatserngar av bottenplattan säkrar en stabl och snabb drft. Gvetvs ställer tllgänglgheten och prestandan krav även på utvecklng och teknkval. Har n landat den t-omställnng som de nya regelverken ställt krav på? Den flora av regelverk som sprungt full blom under 2014 ställer ntressanta randvllkor på vår affär, och även på teknk- och mplementatonsval. Den som kan hantera dessa vllkor på ett smart sätt och rent av vända en del av dem tll en affärsmöjlghet, kommer att vnna. Nordnets angreppssätt har alltd vart att uppfylla efterlevnadskrav tllräcklgt bra och på ett sådant sätt att kunden påverkas mnmalt. Någon omställnng har det därför nte vart fråga om för vår del, v har bara behövt lägga en smula mer td och energ än tdgare på att säkra att v uppfyller kraven. V undvker att köpa n stora, tröga och svndyra enterprse-system och koncept som utlovar helhetsgrepp tll höger och vänster, utan värnar om att hålla systemfloran tunn och effektv. Rätt verktyg för respektve kravställnng, tllsammans med en del gnuggande av våra team, gör att v hanterar de växande regelverken hyfsat smart och bllgt. Jag måste dock medge att jag blr en smula frustrerad när dverse nternatonella aktörer kan ta sg n på marknaden utan att sättas under samma lupp som de lokala spelarna. Konkurrens är bra, men det skall ske på lka vllkor. Vlka nvesterngar prorteras utvecklngsportföljen? V nvesterar nte specellt mycket system vårt kunderbjudande, utan kompletterar gärna vår egenhackade kod med open source och små smarta komponenter. Vad v däremot lägger mycket krut på är att nvestera hjärnkapactet. Talang och engagemang kombnaton är det vnnande receptet för att kunna fortsätta vara en snabb och flexbel organsaton. Vår bottenplatta (storage, network, etc.) har v nvesterat rätt omfattande de senaste åren, så där handlar det mer om att möta datatllväxt ett tag framöver. Vad gäller ERP-system av admnstratv karaktär däremot, köper v hellre än v bygger. Där lgger fokus på att tweaka och effektvsera exsterande park snarare än att handla några nya klossar under närmaste framtden. Anders Ekedahl CIO Swedbank Vlka är de största utmanngarna för t-avdelnngen under 2015? V måste fortsätta att utveckla bankens dgtala plattform, det vll säga göra fler tjänster tllgänglga våra nternet- och moblkanaler. Samtdgt behöver v genomföra ändrngar på grund av regulatorska krav. Banker blr alltmer beroende av t och att omallokera pengar men också att skapa ny utvecklngskapactet är en utmanng för oss. Det är också vktgt att konstatera att den ökade dgtalserngen ställer mycket höga krav på tllgänglghet 24/7 och att antalet nloggnngar och transaktoner ökar dramatskt. Så v jobbar med optmerng av volymer och att säkra vår stabltet. Hur arbetar n för att möta morgondagens kundkrav på ökad tllgänglghet och smartare självservcetjänster? V arbetar med en ny nternet- och moblbank, som är enhetsoberoende.

5 Annons DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars Kjell Rune Tveta Foto: If CIO If På så sätt vll v skapa en förenklad mljö för kunderna, med genkännng mellan mobl och nternetkanalerna. Då blr banken enklare att snabbt ta tll sg. Sedan skall v fylla nternet- och moblbanken med ännu fler tjänster, som ger kunderna möjlghet att genomföra det mesta själv, om man så önskar. Många av våra kunder vll göra sna bankärenden helt och hållet själva, andra kkar och påbörjar nternet- och moblkanalerna för att sedan slutföra va telefon eller på kontor. Detta nnebär nya krav på vår förmåga att kunna följa dessa kundaktvteter och agera på dem, så CRM-området är mycket aktuellt. Foto: Torbjörn Persson / Swedbank V jobbar aglt och vår affärs- och teknkutvecklng jobbar tllsammans gemensamma lokaler som v kallar för Swedbank Labs. V utvecklar funktonaltet steg för steg och har regelbunden avstämnng med kunder för att komma så rätt som möjlgt. Har n landat den t-omställnng som de nya regelverken ställt krav på? V har klart för oss vad som krävs, men är full färd med anpassnngen av våra system. De nya regelverken ställer stora krav på tllgänglghet tll data och dess kvaltet. Det nnebär att v måste bygga ett nytt datavaruhus och samla och klassfcera vår nformaton på ett mer strngent sätt. Vlka nvesterngar prorteras utvecklngsportföljen? V prorterar dgtalserng och anpassnngar tll regelverk, men v har också ett antal lvscykelnvesterngar nom några av våra produktområden. Utmanngen är att möjlgaste mån koordnera dessa aktvteter, för att undvka slolösnngar och nå ett mer effektvt slutresultat. Därutöver krävs nvesterngar för att hantera ökande transaktonsvolymer och lagrng av kunddata. Vlka är de största utmanngarna för t-avdelnngen under 2015? It-avdelnngen är en spegelbld av bolagets affärsutmanngar. Det handlar stor utsträcknng om att utveckla nya nternetbaserade lösnngar för att kunna möta kunden på den dgtala arenan. Målsättnngen är att utveckla tjänster som är så enkla och transparenta som möjlgt allt från försäljnng och skador tll servcefrågor, vlket exempelvs kan röra blbyten och klometerändrngar en blförsäkrng. Parallellt måste v också kunna erbjuda kunden valmöjlgheten att rnga tll oss, eller skcka mejl, för att uträtta sna ärenden. Ytterlgare en utmanng är att ta fram fler automatserade lösnngar där kunden, om så önskas, kan vara en mer aktv part ärendehanterngen. Vd en skada ska kunden exempelvs själv kunna regstrera skadan och sedan följa hur ärendet behandlas för att skapa en högre grad av kontroll, vlket skapar förtroende under skadeprocessen. Hur arbetar n för att möta morgondagens kundkrav på ökad tllgänglghet och smartare självservcetjänster? För att skapa en bra produkt måste t vara med från dé tll resultat. Att stta och vänta på drektv fungerar nte, då är chansen att göra något bra redan överspelad. I vår strateg har v valt att gå vägen med duktga samarbetspartner. Samtdgt är det ytterst vktgt av att ha kompetenta medarbetare på plats som förstår verksamheten. Arbetet med att tllhandahålla fungerande datahallar är självfallet en uppgft som v outsourcar; för det är nte ett område som v ska bl bäst på. Däremot ska v bl bäst på att ha teknkkompetens som kan lyfta vår affär. Hur saker och tng fungerar och samverkar nom bolaget är därför en vktg kompetens som v behöver nhouse med allt från skcklga t-arktekter tll duktga utvecklare och projektledare. Har n landat den t-omställnng som de nya regelverken ställt krav på? Solvens 2 som fokuserar på branschens rskhanterng och kaptalkrav, är ett mycket omfattande regelverk vlket också krävt mycket arbete. V har tacklat uppgften genom att bygga upp en RDS (Rsk Data Storage) för att samla all rskdata ett stort datavaruhus. Det mesta arbetet lgger bakom oss och just nu befnner v oss en process där alltsammans håller på att testas form av kvartalsvsa så kallade plotrapporterngar. Den allra största utmanngen För att skapa en bra produkt måste t vara med från dé tll resultat med Solvens 2 just nu är att alla regler nte är helt fastställda. Den 1 januar 2016 ska hela regelpaketet vara färdgt och ännu är det nte helt solklart hur alltng förväntas rapporteras. V är dock klara med uppbyggnaden av vår RDS som är kärnan vår lösnng krng Solvens 2 och väntar egentlgen bara på att rapporterngskraven skall fastställas för att göra de ssta justerngarna. Dalogen med Fnansnspektonen är god och v känner oss redo för att bl granskade sömmarna. Solvens 2-arbetet har genomförts av vår rskavdelnng och kollegorna nom t. För oss på t har det vart en lärork process krng nsamlandet av rskdata och hur det sedan används verksamheten samband med tll exempel kaptalkravsberäknngar. En av uppsdorna med Solvens 2-arbetet är att t fått en större förståelse för hur de olka t-systemen hänger hop; det hoppas v förlängnngen leder tll konsolderngar och effektvserngar systemarktekturen som helhet. Tlläggas ska dock, att v självklart fått lägga mycket krut bara för att följa efterlevnadskraven som Solvens 2 ställer. V har under långt td arbetat mot ett rörlgt mål. Vlka nvesterngar prorteras utvecklngsportföljen? Prmärt nvesterar v att vara så kundfokuserade som möjlgt på ett kostnadseffektvt sätt. Vd sdan av det teknska handlar nvesterngarna också om att hela tden se tll att ha rätt ntern och extern kompetens på plats, vlket nte alltd är enkelt. I stort sett är det okej tllgång på kompetens, men duktga t-arktekter som kan koppla hop verksamhets- och t-arktektur på rätt sätt, är efterfrågade för att få både effektva processer och kundvänlga lösnngar på plats. Systemutvecklare som kan ta ansvar för processer och vara tllräcklgt nsatta affären för att applcera de mest lämpade teknska lösnngarna, är också hett efterfrågade. För om sannngen ska fram är det lätt att få tag en nörd, men en lagom nörd med affärssnne kan vara svårare att vaska fram. Inom fnans handlar alltng om teknolog och dgtalserng, för det fnns egentlg menng ngen fyssk produkt. Därför är det jättevktgt att htta de smarta lösnngarna.

6 Annons 6 DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars 2015 Stora förändrngar återstår Sedan fnanskrsen 2008 har en strd ström av regelverk mplementerats bankväsendet. Men ännu återstår många genomgrpande förändrngar som skapar utmanngar för svenska banker. Bankförenngen Text Crstna Lefland Det är lätt att tro att de många nya, nternatonella regelverken som tllkommt sedan fnanskrsen 2008 redan är på plats. Men fortfarande står flera stora förändrngar nför dörren. En sådan är den strukturreform som just nu förhandlas EU. Den kan nnebära att stora banker delas upp flera enheter, där tradngverksamhet avskljs från tradtonell verksamhet och bedrvs ett separat bolag. En sådan uppdelnng skulle slå hårt mot det svenska systemet med unversalbanker, som vänder sg tll alla sorters kunder och som tllhandahåller alla typer av tjänster. Unversalbanker fnns vsserlgen andra länder också, men Sverge är den här modellen starkt kopplad tll den svenska ekonomn, som är väldgt exportorenterad. Då är det extra vktgt att bankerna är konkurrenskraftga på alla områden, med exempelvs valutaaffärer, exportkredter och annat, säger Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Bruttosoldtet En annan förändrng är det rskbaserade kaptalkravet, eller så kallad bruttosoldtet. Det har sn grund att många banker samband med fnanskrsen vsade sg ha för lte kaptal för att hantera sna förluster. Det krav som nu ska fastställas av Baselkommttén utgår nte från hur rskfylld en vss typ av utlånng är, utan behandlar all rsk enhetlgt. Det sätter tak på bankernas utlånng baserat på hur mycket kaptal en bank har. Det kommer med andra ord nte att spela någon roll om banken lånar ut pengar tll en stabl vllaägare med väldgt låg rsk eller tll något högrskprojekt. Kaptalkravet blr detsamma. I vår menng skulle detta vara mycket negatvt för svenska banker, som är väldgt duktga på att styra och prssätta utfrån rsk. Därför Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Foto: Håkan Flank Svenska banker lgger väldgt långt fram många avseenden, med avancerade lösnngar är det vktgt att den slutgltga utformnngen av detta blr så bra som möjlgt för de svenska bankerna, säger Johan Hansng. På den nhemska agendan fnns också många vktga framtdsfrågor för de svenska bankerna. Hushållens höga skuldsättnng och de avserade reglerna om amorterngskrav är två frågor som har stor betydelse för såväl bankerna som den breda allmänheten. Från Bankförenngens sda vlle man hellre se självreglerng än lagstftnng, men detta bedömdes nte vara förenlgt med konkurrensreglerna och Fnansnspektonen ska därför formulera ett förslag på bndande krav. Detta är nte helt enkelt, framhåller Johan Hansng. Det är väldgt vktgt att detta utformas på ett tydlgt och pedagogskt sätt. Hur ska man exempelvs defnera nya lån? Vad händer om man byter bank eller bostad och har ett befntlgt lån? Det har långtgående konsekvenser för väldgt många låntagare. Dgtalserng En annan vktg fråga är dgtalserngen av banktjänster och övergången tll ett alltmer kontantfrtt samhälle. Den här omställnngen går oerhört snabbt. Svenska banker lgger väldgt långt fram många avseenden, med avancerade lösnngar. Ta bara vanlga överförngar och betalnngar. För nte länge sedan tog de tre dagar, nu går det på tre sekunder, säger Johan Hansng. Men med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter. Det gäller att hålla jämna steg med utvecklngen för att nte tappa konkurrenskraft. V ser redan dag helt nya aktörer på marknaden. Han framhåller att de svenska bankerna är mycket välfungerande nternatonell jämförelse. Det svenska bankväsendet klarade av fnanskrsen bättre än kanske några andra och är stabla och lönsamma. Bankerna har en grundläggande samhällsfunkton och är en förutsättnng för nvesterngar och företagande som leder tll välstånd och tllväxt. Det fnns all anlednng att vara stolt över den svenska bankmodellen. Det fnns mycket att bygga vdare på, nte mnst ett europeskt perspektv. Stabla och välkaptalserade banker är helt avgörande för att få fart på ekonomn Europa och där är svenska banker ett föredöme.

7 Annons DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars Chrstna Lndenus, vd Svensk Försäkrng. Foto: Svensk Försäkrng Reglerngspendeln har slagt för långt Nästa år träder Solvens II kraft. Nu pågår fnslpnng av de ssta detaljerna. Ytterst handlar det om att åstadkomma en ändamålsenlg reglerng som nte hämmar försäkrngssektorns förmåga att bdra tll tllväxt, säger Chrstna Lndenus, vd Svensk Försäkrng. Svensk Försäkrng Text Anette Bodnger Den förra fnanskrsen sätter fortfarande spår form av en mängd nya reglerngar som håller på att utarbetas av EU. Reglerngarna är nte bara tll för att förhndra framtda krser, utan handlar även om att stärka konsumenternas förtroende för fnanssektorn. V kan se tllbaka på ett antal år då v noterat många nya och mycket detaljerade ntatv tll reglerngar. Med tden har det kommt en ökad nskt om att detaljstyrnngen har gått för långt och rskerar att hämma fnanssektorns förmåga att bdra tll tllväxt och nvesterngar. Pendeln har slagt för långt även om målsättnngen är bra, säger Chrstna Lndenus. Det vktgaste reglerngsområdet för försäkrngsföretagen är Solvens II som Fokus borde lgga på hur man kan stmulera männskor tll ett långsktgt sparande träder kraft I och med det reformeras hela den grundläggande reglerngen för försäkrngsbranschen. Den rapporterng som efterfrågas Solvens II är mycket mer omfattande än vad många kunde drömma om nlednngsskedet. Det är stora mängder nformaton som försäkrngsföretagen ska lämna n tll Fnansnspektonen. Det ställer krav på bolagen, men även på Fnansnspektonen som ska kunna bearbeta och använda nformatonen på ett rmlgt sätt. Annars är det svårt att motvera de betydande kostnaderna för att samla n all denna statstk. En annan sak som komplcerar genomförandet av Solvens II, särsklt för lvbolagen, är att det nte fnns några klara besked om den framtda reglerngen av tjänstepensoner. I Sverge har en utrednng lagt fram förslag tll en ny tjänstepensonsreglerng. V välkomnar en ny reglerng, men det är oerhört vktgt att lvbolagen snarast får klarhet vlket regelverk som ska gälla för tjänstepensonerna, redan nnan Solvens II träder kraft. Konsumentskydd Fnanskrsen bdrog tll att skada konsumenternas förtroende för fnanssektorn. På grund av dålg nsyn, låg rskmedvetenhet och dålg hanterng av ntressekonflkter hade många männskor framför allt USA men också EU köpt nvesterngs- och försäkrngsprodukter som nte passade dem. Därför tas det, bland annat på EU-nvå, fram något som närmast kan lknas vd en konsumentgude för nköp av nvesterngsprodukter. Den nnehåller tll exempel nya standarder för nformaton om nvesterngar så att konsumenter kan välja fnansella produkter utfrån tydlg och gedgen nformaton. I grunden handlar det om att skapa ett gott konsumentskydd, säger Chrstna Lndenus. Det är nte bara på EU-nvå som man tagt ntatv för att stärka konsumentskydd och öka transparens. I Sverge har försäkrngsbranschen tagt fram mnpenson.se samt ersattnngskollen. se som ett resultat av den strävan. Sänkt avdragsrätt Vd årsskftet sänktes avdragsrätten för prvat pensonssparande. Den som sparar en prvat pensonsförsäkrng eller ett ndvduellt pensonssparande (IPS) får från och med år göra avdrag deklaratonen för belopp upp tll endast kr per år. Det har även kommt ett förslag om att slopa avdragsrätten helt från och med Det här är bekymmersamt. Avdragsrätten tas bort utan att det görs eller har gjorts någon analys av hur stort behovet av pensonssparande är. Och det en td när v vet att den allmänna pensonen för många utgör en allt mer krympande andel av slutlönen, säger Chrstna Lndenus, som menar att man borde vända på frågan. Fokus borde stället lgga på hur man kan stmulera männskor tll ett långsktgt sparande. Jag efterlyser ett omtag och en analys av medborgarnas behov av att spara på lång skt och hur det kan stmuleras.

8 Annons 8 DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars 2015 Moderna bankrånare håller tll på nätet När bank- och betalnngstjänsterna flyttade ut på nätet flyttade bedragarna med. Kortrelaterade bedrägerer och dgtal ekonomsk brottslghet är vår tds stöldbrott. Dagens bankrån sker på nätet. Dgtal brottslghet Text Anette Bodnger Ju snabbare den teknska utvecklngen går, desto större krav ställs på att v håller jämna steg med brottslgheten. För att klara det krävs strukturerade former för samarbete mellan olka funktoner banken. V kanske nte kommer att lgga steget före bovarna alla lägen, men v ska alla fall snabbt kunna täppa tll hålen om något skulle nträffa, säger Tobas Hummel, ansvarg för bedrägerpreventon på SEB. Tobas Hummel har tdgare arbetat med operatonella rsker. Många av de processer v utvecklade för operatonell rskkontroll kan applceras även på det här området. Bg Data Att ta tllvara kunskap från olka funktoner banken är en vktg nyckel tll att förhndra nätbrottslghet som hackerattacker och vrusnfektoner. Idag är Bg Data ett buzzword de flesta branscher, dataanalys ska användas för att lära känna kunders vanor syfte att skräddarsy olka erbjudanden. Men Bg Data kan även användas kampen mot brott på nätet. Man kan t.ex. ha koll på kunders beteenden som gör att man kan avgöra att det här är rätt kund som försöker logga n systemet. V har ju ofantlga mängder data och v använder bara en bråkdel av det v har för att förstå och se samband när något avvker. Sedan har v även hårda lmter där man per kanal och per autentserngsmetod kan ställa n hur mycket man kan överföra under en dag, säger Tobas Hummel. Tobas Hummel, ansvarg för bedrägerpreventon på SEB. V har ju ofantlga mängder data och v använder bara en bråkdel av det v har Intern brottslghet Cyber crme kan handla om både extern och ntern nätbrottslghet. Vad gäller det senaste framhåller Per Hägerö, CTO på nexus, vkten av att ha kontroll på behörgheter. Det kombnaton med stark autentserng form av ett moblt bank-d eller ett smart kort för att logga n datorn ger en hög säkerhetsnvå. Även om någon skulle göra ntrång systemet, går det nte att komma åt någon vktg nformaton utan det smarta kortet. Ett berömt fall där en förlust på 4,9 mljarder euro med stor sannolkhet kunnat undvkas, om banken hade haft bättre koll på sna behörgheter, är bedrägeret mot den franska banken Socété Générale för sju år sedan. Skulden lades på en handlare som spekulerat stort fallande aktemarknader utan att ha mandat för detta. För att dölja sn framfart förfalskade han dokumentatonen krng handeln. Banken togs örat av den franska fnansnspektonen och har sedan dess lagt 130 mljoner euro på att förbättra sna nterna säkerhetssystem. Stötestenen var att handlaren tdgare arbetat på back-offce och haft behörghet tll att ändra de lmter som mäklarna har att förhålla sg tll. När han bytte tjänst tll handlarbordet hade han fortfarande kvar behörgheten att ändra lmter. När affärerna började gå dålgt och han vlle ta högre rsker för att täcka förlusterna ändrade han helt enkelt gränserna för vad han kunde handla för. Något som alltså slutade att banken förlorade 4,9 mljarder, en svndlande summa, konstaterar Per Hägerö. Per Hägerö, CTO på nexus En säkrare dentferng kommer att leda tll att ännu fler banktjänster flyttar ut moblen Snabb stenålder Teknken går snabbt framåt men Per Hägerö menar att det även fortsättnngsvs kommer att vara essentellt med dentferng och nloggnng tll banktjänster. Däremot tror jag att det framtden nte kommer att vara så komplext att dentfera sg. En säkrare dentferng kommer att leda tll att ännu fler banktjänster flyttar ut moblen. Det bygger dock på att bankerna kan spåra vad du gör och vara säker på att du är du. Han konstaterar också att stenåldern är något som kommer snabbt den här branschen. V träffade nylgen en delegaton från Elfenbenskusten. Där bygger man nu upp det dgtala bankväsendet och hoppar över PC-stadet helt och hållet. Allt är moblt deras nternetbanker redan från början, möjlggöraren är natonella e-legtmatoner.

9 Annons DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars Bg Data en strategsk resurs bankernas affärsutvecklngsarbete Analysen av Bg Data är en långsktg utvecklng som är här för att stanna. Medan försäkrngsbranschen kommt en bra bt på vägen befnner sg stora delar av banksektorn ännu startgroparna vad gäller analys av ntern och extern data. Potentalen är stor och efterfrågan från kunderna fnns där, men det gäller att agera strategskt. Bg Data Text Annka Whlborg Bg Data karakterseras av volym, komplextet och hastghet och har många tllämpnngsområden kopplade tll konkret kundnytta. Det kan lgga tll grund för skräddarsydda erbjudanden och lösnngar som baseras på kundernas preferenser och beteende och kan även leda tll nya kundnskter som kan utgöra en värdefull tllgång affärsutvecklngsarbetet. Drar lärdom av andra branscher Såväl SEB som andra banker befnner sg för närvarande början av arbetet krng att förstå hur ntern och extern data kan användas för att ge kundnytta. Det beror, enlgt Anna Grandt, på att banksektorn överlag föredrar beprövade lösnngar och system. Bankerna kan dra lärdom av andra branscher, som kommt längre arbetet med att dra värdefulla slutsatser ur ett Bg Data underlag, säger Anna Grandt, head of Kunskap om beteenden och behov kan användas tll att optmera kundupplevelsen på olka sätt dgtal strategy & governance på SEB. Allt fler bankkunder efterfrågar möjlgheten att enkelt kunna överblcka sn samlade ekonom. Anna Grandt menar att det kan leda tll fler gränsöverskrdande Bg Data-samarbeten mellan olka banker, nte mnst för att kunder med engagemang flera olka banker ska kunna överblcka sn prvatekonom. Det kan också generera en växande marknad för aktörer som erbjuder bankkunder en möjlghet att överblcka sn ekonom va en bankoberoende tjänst. Hjälper tll att lgga steget före Kunskap om beteenden och behov kan användas tll att optmera kundupplevelsen på olka sätt. V analyserar bland annat de data som våra kunder själva genererar när de använder Internet- och moblbanken. När v kan dra slutsatser av hur kunderna använder våra dgtala självservcetjänster hjälper det oss att utveckla smarta lösnngar och funktoner som många efterfrågar, exempelvs sökfunktoner eller möjlgheten att överblcka olka kostnadsposter. Kraven på kundanpassade tjänster som grundar sg på Bg Data-analyser har defntvt ökat. Det kommer att drva utvecklngen, säger Anna Grandt. Synerger mellan dgtal och fyssk data och webbanalyser av kundernas Anna Grandt, head of dgtal strategy & governance på SEB. agerande hjälper bankerna att ständgt lgga steget före med tjänster och lösnngar som svarar upp tll kundernas behov. För att Bg Data ska bl en resurs att räkna med affärsutvecklngsarbetet gäller det att extrahera de dataflöden som är strategskt betydelsefulla, ha välfungerande system för analys, kombnera datamängder från olka kanaler och slutlgen ha en tydlg målsättnng. Nya beteenden förändrar arbetssätt På en allt mer reglerad marknad gäller det för fnansbranschens aktörer att på allvar vsa sna nnovatva framfötter och sätta såväl kunderna som säkerheten och flexblteten fokus. En strategskt utformad t-arktektur är ett vktgt led den strävan. It-arktektur Text Sandra Ahlqvst För to år sedan omfattade dgtala tjänster webben, dag är den snabbast växande kontaktytan mobltelefoner På Länsförsäkrngar drver chefen för t-avtalsstyrnng, Fredrk Ldman, arbetet nom t-säkerhet och -arktektur, leverantörsstyrnng och nköp av t-tjänster. Under de senaste två åren har företaget förändrat stora delar av sn t-organsaton för att förflytta sg mot en helt ny leveransmodell. Den största utmanngen för t nom fnansbranschen nuläget är hur kundbeteendet har förändrats. För to år sedan omfattade dgtala tjänster webben, dag är den snabbast växande kontaktytan mobltelefoner. Det påverkar naturlgtvs affärsverksamheten och hur kunderna bemöts form av produkter, öppettder och funktoner. Därutöver blr också den analytska sdan betydlgt vktgare de fysska mötena blr färre men aktörerna nom området behöver fortfarande känna sna kunder och kunna ge bra servce och rådgvnng. V har själva satsat mycket på det, vlket vsat sg att v fått flera prser för både vår webbsajt och våra mobla funktoner de senaste åren. Skapar en konfgurerbar verksamhet Ldman konstaterar att de olka tjänster aktörerna tllhandahåller naturlgtvs återspeglar hur den dgtala utvecklngen rör sg övrgt och att det är angeläget att vara flexbel för att kunna leverera produkter som motsvarar behoven. En anlednngen tll att v har valt att outsourca delar av vår t-verksamhet och Fredrk Ldman, chef för t-avtalsstyrnng hos Länsförsäkrngar. drva en förflyttnng av våra system mot standardsystem är att det fnns starka produkter och partners att hämta både nom bank och försäkrng. Man kan dra nytta av den här typen av system för att skapa en bättre och snabbare konfgurerbar verksamhet och därmed anpassa sna produkter för ett bättre kundmöte. Internt lgger vårt fokus snarare på nformaton än teknolog och därmed sktar v också på att fortsätta utforma nya leveransmodeller från molnet, men ännu så länge känner v att molntjänsternas säkerhet nte rktgt håller måttet. Det sker en mognad nom t-säkerhet och molnet just nu och v följer den utvecklngen noga. Det är vktgt att det görs på ett medvetet sätt så att ngen nformaton äventyras och att våra kunder kan känna sg trygga, avslutar Ldman.

10 Annons 10 DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars 2015 Provsonsförbud slår mot mndre aktörer Provsonsförbud, hårdare ntressekonflktsreglerng och ökad transparens. MFID II ska ge stärkt konsumentskydd och lkvärdga regler. Men Sverge planerar att nföra tuffare regler än drektvet. Det fnns brster med provsoner men behövs ett förbud? undrar Mattas Anjou, advokat och partner på Hammarsköld & Co. Regelverk Text Crstna Lefland Trenden mot mer genomsyn vad gäller avgfter och kostnader är tydlg I Sverge föreslås ett hårdare provsonsförbud än MFID II, som nnebär att alla provsoner som kan påverka kundens ntressen negatvt ska förbjudas. Vlka provsoner det rör sg om ska Fnansnspektonen besluta. Mattas Anjou, med bakgrund från bland annat Fnansnspektonen arbetar med regelverksfrågor som ansvarg för Bank & Fnans på advokatfrman Hammarsköld & Co. Han menar att lagförslaget är olycklgt eftersom det rskerar att påverka rådgvnngsmarknaden negatvt. Många aktörer kan helt slås ut, då provsonen utgör deras huvudsaklga nkomstkälla och de nte kommer att kunna konkurrera med storbankerna. Utrednngen har korrekt dentferat ett problem med att vssa aktörer påverkas av provsonerna och säljer på sna kunder produkter som kan vara onödga och oönskade. Men det svenska förslaget rskerar att snedvrda konkurrensen och mnska förekomsten av nvesterngsrådgvnng. Många som har behov av goda råd kan bl utan, säger Mattas Anjou. Ifrågasätter förbud Många branschföreträdare anser därför att Sverge nte bör nföra strängare regler än MFID II. Mattas Anjou tycker nte att svaret ska vara förbud som dessutom nnebär ett ngrepp avtalsfrheten. Mattas Anjou, advokat och partner på Hammarsköld & Co. Trenden mot mer genomsyn vad gäller avgfter och kostnader är tydlg, säger Mattas Anjou. Kunderna blr allt kunngare och ställer högre krav. Men ett förbud kan medföra stora rsker för marknadsaktörerna. Att ändra affärsmodeller tar td, säger Mattas Anjou. Mattas Anjou frågasätter om det behövs ett uttrycklgt provsonsförbud. Han påpekar att Fnansnspektonen har tllämpat befntlga lagregler de sanktonsbeslut där kck-backs och provsoner på goda grunder har krtserats. Det har lett tll förbättrngar branschen. Inspektonen kan redan dag utfärda allmänna råd och ge väglednng om vlka provsoner som bör tllåtas. En mjukare reglerng skulle kunna ge utrymme för fler lösnngar där kundens ntresse av bra rådgvnng tllgodoses samtdgt som företagen får tllräcklgt med utrymme att anpassa sg, säger Mattas Anjou. Skärpta kundkrav på framtdens mobla banktjänster Allt fler bankkunder väljer att genomföra sna ärenden va moblbanken. Det ställer krav på ntutva och användarvänlga tjänster som snabbt hjälper kunden att htta rätt. Samtdgt efterfrågar en växande grupp bankkunder möjlgheten att få rådgvnng, lånelöften, kredtgvnng och att kunna genomföra betalnngar drekt va mobltelefonen. Mobla lösnngar Text Annka Whlborg I december 2014 nådde v en nvå då 65 procent av nloggnngarna våra självservcesystem gjordes va mobltelefon. V ser att användarna av moblbanken är mer aktva. Andelen moblbanksanvändare kommer säkerlgen att fortsätta öka, säger Danel Wahlström, affärsutvecklngsansvarg på Danske Bank. För ett par år sedan var moblbanken ofta en lghtverson av Internetbanken. I takt med att kundernas preferenser och användarmönster förändrats har många banker valt att lägga mer fokus på att erbjuda ett tjänsteutbud som är lka komplett såväl mobl som Internetbank. Kunder förväntar sg att kunna utföra alla typer av bankärenden va sna mobltelefoner eller tablet, vlket förstås ställer krav på ntutva funktoner och användarvänlghet, men också snabba genvägar tll just den tjänst kunden efterfrågar för stunden, ofta på språng eller på plats en butk. Mobl rådgvnng Möjlgheterna att utveckla nya tjänster är många. Det kan handla om mobla tjänster som bstår med tps och råd nför Teknken bakom den mobla plånboken är redan här ett stort köpbeslut eller nför större lvshändelser. En annan tjänst som förmodlgen kommer att efterfrågas framöver är mobl kredtgvnng som kan bevljas på någon mnut, när kunden är på plats butken, säger Danel Wahlström. Ett annat exempel på en tradtonell banktjänst som numera erbjuds va telefon är rådgvnng av olka slag. En växande grupp bankkunder föredrar snabb och effektv rådgvnng va e-möte snarare än ett fysskt möte med banken. Danel Wahlström menar att rådgvnngen va mobl och dator ofta blr mer drekt och rakt på sak, vlket är tdsbesparande och även kan möjlggöra personlg rådgvnng med mnmal väntetd. Ska förenkla tllvaron Danske Bank var tdgt ute med att lansera nya mobla banklösnngar och lgger även frontlnjen med nya kortlösnngar. Hösten 2014 lät Danske Bank en grupp kunder testa ett kontaktlöst betalkort som varken kräver chp Danel Wahlström, affärsutvecklngsansvarg på Danske Bank. eller pnkod. Betalnngen genomförs stället genom att kortet vdrör en termnal. Danel Wahlström tror att även den här typen av betalnngslösnngar nom en snar framtd flyttar n kundernas mobltelefoner. Teknken bakom den mobla plånboken är redan här, men för att kunden ska vara beredd att ta tll sg den nya teknken krävs att den på något sätt förenklar kundens vardag, att de mobla betalnngslösnngarna är smdgare och enklare än exempelvs kortbetalnng, säger han.

11 Annons DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars Framtdens outsourcngleverantörer står för rskvlja och flexbltet Länsförsäkrngar har valt att sedan 2014 outsourca sn applkatonsutvecklng och applkatonsförvaltnng. Det senaste året har fokus mångt och mycket legat på att starta upp outsourcngsamarbetet ett produktonsläge samt att utforma effektva rutner för beställnngar och processer. Outsourcng Text Annka Whlborg It-avdelnngens nya arbetsspråk är engelska och flera av de tdgare medarbetarna på företagets t-avdelnng arbetar numera hos någon av försäkrngsverksamhetens fyra outsourcngleverantörer. Eftersom v valde att outsourca med personalövergång var det vktgt att välja leverantörer med representaton Sverge. När våra tdgare medarbetare stället kunde erbjudas tjänster hos outsourcngleverantörerna var det ett sätt för oss att säkra upp den strategska kompetens v behöver. V var också måna om att nleda samarbete med aktörer med erfarenhet från t-hanterng länder med lägre kostnadsnvå än Sverge, säger Mara Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkrngar. Ökat ntresse för standardsystem En trend på marknaden är, enlgt Mara Jerhamre Engström, att allt fler banker och försäkrngsbolag överväger olka typer av standardsystem, vlket har den Mkael K Larsson, CIO på Alecta. postva effekten att fler aktörer delar på systemutvecklngskostnaderna och att fler får tllgång tll effektva basfunktonella lösnngar. Mtt ntryck är att merparten av alla bank- och försäkrngsbolag arbetar med outsourcng någon form, men få har tagt steget fullt ut och gått våra fotspår genom att outsourca såväl systemutvecklng som systemförvaltnng, säger hon. Mara Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkrngar. Foto: Länsförsäkrngar Stärkt nnovatonskraft Hon anser att organsatoner som outsourcar bör ta vara på möjlgheten tll kompetensöverförng från andra branscher. Outsourcngleverantörerna arbetar ofta brett och branschöverskrdande, vlket nnebär att de kan överföra erfarenheter mellan andra branscher och bank- och försäkrngssektorn. Leverantörer med erfarenhet från flera branscher har ofta en väl utvecklad förmåga att agera proaktvt och, genom stt utfrånperspektv, komma med förslag på hur deras kunder kan effektvsera sn t-verksamhet. En nära dalog mellan outsourcngleverantör och beställarorgansatonen kan stärka beställarorgansatonens nnovatonskraft, vlket är en värdefull tllgång, säger Mara Jerhamre Engström. Merparten av alla bank- och försäkrngsbolag arbetar med outsourcng någon form Har mognat kravställarrollen 2007 tog Alecta fram en ny sourcngstrateg. I ett första led outsourcades tdrften, nfrastruktur, arbetsplats och användarstöd. Sedan följde outsourcng av förvaltnngen av bland annat ekonomsystem, personalsystem samt processen för dokumenthanterng och scannngtjänster. It är så samordnat med bankernas och försäkrngsbolagens verksamhet att det nte längre rör sg om separata företeelser. V nom t-verksamheten måste ha åtanke att t är en ntegrerad del av affärsverksamheten. V behöver tänka krng hur v kan skapa affärsmässgt värde. Det nnebär även att v måste vara beredda och se över nuvarande arbetssätt och vem som utför saker. V behöver överväga samarbetsformer, vara beredda att tänka nytt och samtdgt säkerställa att v har en effektv och stabl kärnverksamhet. V har mognat vår kravställarroll. Idag förstår v bättre vad v kan få och nte kan få från outsourcngleverantörerna. V är mer specfka krng våra funktonella krav och vlken leverans v efterfrågar, säger Mkael K Larsson, CIO på Alecta. Efterlyser ökad takt Han ser gärna att outsourcngleverantörer agerar lösnngsorenterat även när det kommer tll behov som kundorgansatonens medarbetare uttrycker, exempelvs tllgång tll en teknsk nfrastruktur som gör det möjlgt att arbeta var som helst eller tllgång tll en vss typ av nformaton även utanför kontoret. Jag efterlyser en ökad flexbltet och rskvlja hos de stora outsourcngleverantörerna. De måste vara beredda att leverera även mndre projekt och våga prova sg fram med nya lösnngar. En ökad tjänsteutvecklngstakt och att även de stora outsourcngleverantörerna lgger mer framkant vad gäller att testa ny teknk vore också mycket postvt. Om de stora leverantörerna nte svarar upp tll kundernas behov ser sg bankerna och försäkrngsbolagen förstås om efter andra leverantörer, ofta mndre aktörer som är mer snabbfotade och är mer benägna att då och då ta en affärsmässg rsk, säger Mkael K Larsson.

12 Annons 12 DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars 2015 Bg Data och dgtala kundupplevelser står högt på bankernas agenda Management Events står bakom StrategTorget Bank & Fnans, ett årlgt forum för beslutsfattare nom bank- och fnansbranschen. Inför evenemanget har Management Events kartlagt de utvecklngsprojekt och temaområden som för närvarande är mest aktuella branschen. Krstoffer Whed, projektledare för StrategTorget Bank & Fnans. Aktuella projekt Text Annka Whlborg Dgtalserngens utmanngar och möjlgheter är en av de tydlgaste trenderna årets undersöknng. Många banker funderar krng hur man ska använda dgtala kanaler, exempelvs nternet- och moblbank, för att bygga långsktga och lönsamma kundrelatoner på bästa sätt. Många banker lägger mycket resurser på att optmera kundmötet oavsett vlken dgtal kanal kunden väljer att använda säger Krstoffer Whed, projektledare för StrategTorget Bank & Fnans. Kunddata allt vktgare Bg Data är ett område som hamnat högre upp på branschens agenda jämfört med Dgtalserngens utmanngar och möjlgheter är en av de tydlgaste trenderna årets undersöknng föregående år vsar Management Events undersöknng. Att bl mer personlg sn kontakt med kunderna och ndvdualsera olka kontaktytor där erbjudanden är kundanpassade är något bankerna satsar på. För att bl konkurrenskraftg gäller det att hantera den kunddata man har på ett bättre vs än vad som görs dagsläget. Att förutse trender och beteenden är ytterlgare ett område där analys av data får allt större betydelse. Där är en av utmanngarna att kombnera ntern och extern data. Mobla betalnngslösnngar dskuteras det mycket krng nom branschen och bankerna arbetar aktvt med att ta fram lösnngar samtdgt som ntresset för hur andra aktörer utvecklas följs noga. Vlka mobla betalnngslösnngar detaljhandeln väljer att ntroducera är förstås också av stor vkt, frågan är vad som blr standard framtden, säger Krstoffer Whed. Fokus på mplementerng Allt mer snabbrörlga och dgtalt krävande kunder gör att även storbankerna behöver agera snabbt för att svara upp tll kundernas föränderlga behov. En fokusfråga för branschen är därför hur man lyckas fullfölja och mplementera förändrngsprojekt på ett framgångsrkt vs genom att få med sg hela organsatonen. Intresset för vad som krävs för att bl en stark aktör på framtdens bankmarknad utfrån ett dgtalserngs- och kundfokusperspektv är stort. Områden som är aktuella även årets undersöknng är kommande regelverk, reglerngar och t-nvesterngar som detta medför säger Krstoffer Whed. StrategTorget StrategTorget Bank och Fnans äger rum den mars på Yasurag Hasseludden utanför Stockholm. Beslutsfattare, branschexperter och lösnngsleverantörer fnns på plats för att nätverka, ta del av ntressanta presentatoner och ge sn syn på branschens framtda trender och utmanngar. De vktgaste utvecklngsprojekten De vktgaste t-utvecklngsprojekten Genomföra och följa upp förändrngar Utveckla affärsstrategerna Utveckla lednngsgruppens arbetsmetoder Strategmplementerng och uppföljnng Kommunkaton samband med förändrngsprojekt Bygga en flexbel nfrastruktur Defnera möjlga tllväxtstrateger Utveckla managementmodeller Utvecklng av lednngsrapporterng Hantera operatonella rsker It-säkerhetslösnngar Ekonom- och fnanssystem It-nfrastruktur och nformatonssäkerhet Mobltets- och kommunkatonslösnngar Affärssystem Busness Intellgence och Bg Data CRM-system Dokument- och ärendehanterng E-tjänstlösnngar Inköpssystem HR-system

13 Annons DennA tematd nng är en A nnons F rån n extm e D A Annons Framtdens Bank & Försäkrng Mars Ändrade regler ger nya perspektv på rskhanterng Förändrade förutsättnngar på fnansmarknaden har medfört snabba dgtala framsteg och en omfattande utvecklng av tllsyn, reglerng och lkvdtetsstyrnng, men ändrade förutsättnngar kan också föra med sg problematk för fnansaktörernas rskhanterng. Rskhanterng Text Sandra Ahlqvst Bank- och försäkrngsbranschens fokus håller på att förflyttas från en tradtonell rskkontroll, som generellt har gått ut på att mäta och rapportera rsker på ett passvt sätt, tll att ha ett mer dynamskt förhållnngssätt nom vlket man defnerar rskaptt och rsktolerans för alla rsktyper nom verksamheten. Att fastställa ramar för rskhanterng och bedrva utförlg uppföljnng är av allra största vkt dag. Inrktnngsbeslut fnansella företag behöver både belysas ur ett rskperspektv och utmanas nnan de fattas, konstaterar Johan Andersson, Chef Rsk Offcer och ansvarg för SEB:s centrala rsk- och kredtorgansaton. Kundernas krav på tllgänglghet ökar hela tden och Johan betonar att fnansaktörerna arbetar aktvt för att utveckla mobla lösnngar. Arbetet ställer höga krav på säkerheten och att man är medveten om de operatonella rsker som följer på dgtalserngen. Johan Andersson, Chef Rsk Offcer och ansvarg för SEB:s centrala rskoch kredt organsaton. Fredrk Ekström, vd Nasdaq Clearng. Ökad tllgänglghet är postvt så länge det kan göras på ett säkert och rskfrtt sätt. Med det sagt tror jag att kundernas krav mångt och mycket är samma nu som för 50 år sedan de söker ansvarsfull kredtgvnng och fnansell rådgvnng, bara forumen är annorlunda. Rsker med detaljreglerng Andersson påpekar att marknaden lärde sg en vktg läxa 2008 och Det fanns en tllt tll att fnansella marknader alltd förblr öppna och att tllgång tll lkvdtet var en självklarhet, men så vsade sg nte vara fallet. Det är nog okontroversellt att påstå att det behövs mer och bättre kaptal och bättre lkvdtetsstyrnng, vlket ju är grundtanken med Basel III, men det fnns också frågor att ställa här. Rsken fnns att de olka tllsynsmyndgheterna blr för detaljfxerade och glömmer bort den fragmenterng som fnns de olka natonella regelverken på den globala marknaden. Kan kraven bl så stora att bankerna nte kan fullgöra sn uppgft, nämlgen att vara en bra fnansell partner för sna kunder? Fnansbranschen utför ett massvt arbete nom operatonell rskhanterng och satsar på att systematskt kartlägga och utvärdera ncdenter för att motverka att de händer gen. Bland annat omfattar detta ett utökat t-stöd och en bättre kvaltet och ntegraton t-lösnngar. V kommer att behöva satsa mer generellt på t så att v framöver kan aggregera rskdata snabbare. Ofta använder en aktör sg av en mängd olka system för olka uppgfter och då krävs övergrpande t-lösnngar som kan hantera sådant. Även om enterprse rsk management har stt behag går det dock aldrg att komma från att olka rsktyper kräver olka specalstkompetenser. Man kan aldrg ersätta kravet på hantverkskunnande nom exempelvs kredtrsker med en företagsövergrpande rskhanterng. Mer proaktvt arbete Hos Nasdaq Clearng poängterar vd Fredrk Ekström även han att fokus på rskhanterng har ökat dramatskt sedan Han menar att aktörerna har blvt mer proaktva och att mer td läggs på att öva och testa de rutner och processer man använder för att hantera ncdenter. Mer fokus ges också tll att valdera de modeller och antaganden man använder stt rskarbete. Idag läggs mycket td på att säkerställa medvetenhet och kompetens krng de rsker man har sn verksamhet, från styrelse ner tll ensklt anställda. Det här görs nom det ramverk man byggt upp form av polcyer, rutner, rapporterng och utvärderng. Det vk- Ökad tllgänglghet är postvt så länge det kan göras på ett säkert och rskfrtt sätt tga detta arbete är att det nte enbart blr en top-down approach, utan även nnefattar självutvärderng av rskerna verksamheten för rapporterng tllbaka upp tll styrelsen, understryker Ekström, som sedan 1999 vart verksam på en mängd olka postoner nom clearng och rsk. Hantera exsterande rsker Ekström säger att det kommer att krävas nvesterngar de resurser man har för att hantera rsker, såväl t som mänsklga. Nya typer av rsker kommer alltd uppstå och det vktga är att nte lta blnt på sna modeller och processer utan hela tden leta efter brster och hantera de rsker (nya eller gamla) som uppstår. Rskhanterng handlar nte om att säga nej tll rsk, utan att hantera den rsk som faktskt fnns där. Som en följd av fnanskrsen har en massa nya regler mplementerats för att hantera rsker branschen. I det stora hela är detta gvetvs bra men man ska nte glömma bort att rskarbetet nte handlar om att uppfylla regler utan om att verklgen dentfera och hantera rsker. Det fnns en rsk att man sammanblandar complance med rsk, vlket jag nte tror är bra det långa loppet, avslutar han.

14 14 NextMeda Inca möjlggör kundernas IT-strateg Itello startades 2003 utfrån vsonen att skapa ett standardserat och långsktgt hållbart admnstratvt system för lvförsäkrngsbolag. Sedan dess har Itello effektvserat såväl stora som mndre och medelstora lvförsäkrngsaktörers daglga admnstraton. Itellos standardsystem Inca med stor produktbredd och en långsktg arktektur erbjuder lvförsäkrngsbolag en hållbar IT-strateg. De admnstratva processerna är lkartade samtlga lvförsäkrngsbolag. Ett standardserat system där flera bolag delar på utvecklngs- och förvaltnngskostnaderna blr mer kostnadseffektvt än om varje bolag själva ska stå för utvecklng och förvaltnng. Itellos standardsystem gör det möjlgt att över td ha tllgång tll en systemlösnng som uppfyller de absolut senaste kraven vad gäller funktonaltet, teknk och regelverksanpassnng. Många lvförsäkrngsbolag använder egenutvecklade och föråldrade IT-system med begränsade utvecklngsmöjlgheter. Ett lapptäcke av olka system kan vara neffektvt och kostsamt. Allt fler lvförsäkrngsbolag upptäcker fördelarna med vårt standardserade system, som ersätter egenutvecklade lösnngar, säger Itellos vd Hans von Knorrng. Kraftfull systemlösnng 2014 var ett mycket framgångsrkt år för Itello, med en omsättnng på 160 mljoner kronor och ett resultat efter fnansella poster på 23,5 mljoner kronor. Framgången är ett resultat av flera faktorer, bland annat vljan tll en ökad standardserng försäkrngs- och pensonsbranschen. Itello har lyckats med Jan Paju, marknadschef och Hans von Knorrng, vd på Itello. att få delar av branschen att nse fördelarna med branschgemensamma lösnngar ett system, som detalj kan konfgureras efter kundernas behov. Itellos system är lka gångbart hos lvförsäkrngsjättar som hos uppstckaraktörer. Utvecklngen sker nära samarbete med kunderna, deras samlade kunskaper och erfarenheter tllvaratas. Systemet kan dessutom användas flera länder. En avgörande framgångsfaktor är vår kombnaton av duktga utvecklare och medarbetare med en gedgen verksamhetskompetens och med specalstkompetens krng fondadmnstraton, tjänstepensonshanterng, utbetalnngsprocesser, regelverkshanterng och andra verksamhetskrtska områden för lvförsäkrngsbolag, säger Itellos marknadschef Jan Paju. Itello erbjuder lvförsäkrngsbolag den nya generatonens affärssystem, ett långsktgt hållbart, standardserat IT-system med stor möjlghet tll ndvduell anpassnng vad gäller produkter och annat bolags- specfkt. Eftersom kunderna arbetar med lvslånga processer och kundkontakter som sträcker sg över hela lvet så bygger även Itellos strategska partnerskap på långsktghet. Itello Regerngsgatan Stockholm Tel: nexus D / Framtdens Bank & Försäkrng 224x155-D En trovärdg partner nexus är en nternatonell leverantör av IT-säkerhetslösnngar och tjänster. V erbjuder kundspecfka lösnngar för en centralserad denttets-, behörghetsoch åtkomsthanterng. Vårt koncept drvs av en enkel dé: rätt nformaton bör vara tllgänglg för rätt person, vd rätt tdpunkt var som helst världen. V letade efter en molnbaserad standardtjänst på marknaden för en av våra mest krtska säkerhetstjänster. nexus är en etablerad leverantör med den flexbltet och trygghet som v efterfrågade. Nu kan v se att systemet möter våra förväntnngar på tllgänglghet och flexbltet samt våra säkerhetskrav. Fredrk Ohlsson, Säkerhetschef SBAB Bank nexus Telefonvägen 26, Hägersten Tel nexusgroup.com

15 NextMeda 15 Vahd Zohal, Vce Presdent Bankng Sector på Teto. Nöjd med hastgheten på dn dgtala resa? Den dgtala resan går med hsnande hastghet. Med sg för den helt nya affärsmodeller och nya krav och förväntnngar från kunder. Frågan som varje företag måste ställa sg är om man är nöjd med hastgheten på den dgtala resan. Det är helt avgörande att man lgger framkant för att anpassa verksamheten tll nya krav och affärsmodeller. Teknologn blr mndre, snabbare och mer ntegrerad en hsnande fart och det får enorma effekter för banker och försäkrngsbolag. V märker en tydlg trend att det ofta fnns ett gap mellan nya krav och anpassnngsförmågan, säger Vahd Zohal, Vce Presdent Bankng Sector på Teto, Nordens största ITtjänsteföretag. Den dgtala teknologn förändrar grunden gamla, väletablerade strukturer. Enlgt vssa forskare kommer den att ha en ännu större påverkan än den ndustrella revolutonen. Och den dgtala vågen har bara börjat. Det är bara att föreställa sg vlka förändrngar det kommer att medföra för världsekonomn när två tll tre mljarder nya användare globalt får tllgång tll den dgtala världen. Vahd Zohal framhåller att många andra sektorer redan helt har stöpts om av den dgtala teknologn. I exempelvs rese-, flm- och muskbranscherna har många etablerade aktörer tappat stora marknadsandelar eller helt slagts ut av uppstckare som skapat nya dgtalserade affärsmodeller, som efterfrågas av kunderna. Samma sak händer nu nom bank och fnans. Kartan rtas om och företag som halkar efter kommer att få mycket svårt att återhämta sg, säger han. Stora möjlgheter Samtdgt som dgtalserngen nnebär stora utmanngar för den också med sg en enorm utvecklngspotental. Inte mnst nordska spelare, som jämförelsevs lgger ganska långt fram sn dgtalserng, har stora möjlgheter att kaptalsera på den nya teknken och skapa helt nya affärsmodeller på en global marknad, där t.ex. tradtonella bankkontor har förlorat sn betydelse. Allt lägre avkastnng och dagens hstorska mnusränta drver på behovet av att tänka nytt och kreatvt. Se bara på snabbt växande fenomen som crowd fundng och crowd lendng. Hela spelplanen ändras. Banker skulle kunna skapa effektva modeller för att tllhandahålla funktonaltet om de är snabba med att upptäcka möjlgheterna och agera. Vår msson är att vara en katalysator för våra kunder så att de kan dra fördel av den utvecklng som nu sker, menar Vahd Zohal och tllägger att ytterlgare en utmanng är de många nya regelverk som fnansbranschen dag måste anpassa sg tll. För att kunna stötta kunderna på bästa sätt har Teto satsat på specalstkompetens nom området. Ny kundupplevelse Avgörande för banker och försäkrngsbolag är att snabbare takt effektvsera sn verksamhet genom automatserng, modernserng, outsourcng och an vänd nngen av moln baserade tjänster nom både nfrastruktur och applkatoner. Men mnst lka vktgt är att de httar nya sätt att möta och vårda sna kunder. Teto har avsevärt stärkt sn affärskonsultverksamhet och satsar stort på att hjälpa kunder att transformera kundmötet genom konceptet Customer Experence Management. V vll att våra kunder ska kunna erbjuda en optmal dgtal upplevelse för sna kunder. Det är den dgtala världen som kundmötet allt större utsträcknng sker och de aktörer som har de bästa dgtala redskapen är de som kommer att bl vnnare på den nya marknaden, säger Vahd Zohal. Teto har under 47 år legat framkant för att leverera de bästa och mest framtdsnrktade IT-tjänsterna för sna kunder. Genom sn egen dgtala resa har företaget skaffat sg bred och djupgående erfarenhet av de krav som ställs på effektva lösnngar, framhåller Vahd Zohal. V är en affärspartner med gedgen branschkunskap om den dgtala transformatonen. Tllsammans med våra kunder skapar v framtden! Teto är det största IT-tjänsteföretaget Norden och tllhandahåller tjänster för hela IT-lvscykeln. V erbjuder även globala produktutvecklngstjänster nom nformatons- och kommunkatonsteknolog. Med hjälp av branschkunskap, teknologsk vson och nnovatvt tänkande vll v nsprera och utmana våra kunder att htta nya sätt att utveckla sna affärsverksamheter. Teto utgår från ett starkt nordskt arv och kombnerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret lgger Helsngfors, Fnland och bolaget sysselsätter fler än experter över 20 länder. Omsättnngen är crka 1,5 mljarder euro. Tetos akter är noterade på NASDAQ Helsngfors och Stockholm.

16 16 NextMeda MORS dynamsk hanterng av lkvdtet och analys Bankernas ALM-, treasury- och rsk-avdelnngar står konstant nför nya utmanngar form av mer komplexa och strngenta regelverk, mer omfattande rapporterngskrav och ett behov av korrekt realtdsnformaton. MORS Software möjlggör en dynamsk analys och hanterng av bankernas lkvdtetsposton realtd, säger Mka Mustakallo, CEO vd MORS Software. Den pågående utvecklngen mot hårdare reglerng, mer omfattande rapporterngskrav, ett ökat behov av realtdsanalys och nformaton nom treasury-verksamheten samt kontnuerlg realtdsuppföljnng av rsker har förstärkts under de senaste åren. Tden då det fanns en klar skljelnje mellan kortsktg lkvdtetshanterng och långsktg balansräknngsstyrnng är förb. Kort sagt måste dagens och morgondagens system vara mer dynamska än någonsn tdgare. Sparar pengar åt kunden Genom MORS system kan bankerna spara pengar genom att hantera sn lkvdtet och styra sn balansräknng på realtdsbass. Med den nformatonen kan verksamheten styras dynamskt samtdgt som banken, med samma säkerhet, kan optmera sna buffertar. V har sett att realtdsanalys och rapporterng nom bankens kärnverksamhet har gått från nce to have va verksamhetsnytta tll must have, säger Mka Mustakallo och fortsätter: Vårt system låter bankerna använda dverse källdata från olka system olka ntervall. Nyckeln är hur de vktgaste och mest menngsfulla balansposterna kan uppdateras realtd och MORS lösnngar erbjuder dynamsk ALM och löpande rskanalys. Installaton, test och drft sker nnan lcensavtalen skrvs. TRADITIONAL LIQUIDITY ANALYSIS & METRICS närtd, medan mndre volatla poster kan uppdateras med glesare ntervall, tll exempel daglgen. Den gamla ordnngen där treasuryrapporter, rekommendatoner och prognoser baseras på kvartals-, månads- eller veckodata, är obsolet för banker som vll optmera resurserna. Vårt system är anpassat för optmerng av lkvdtet, kaptal och rsker samt för ntern och extern rapporterng, tll exempel BASEL III och CRR/ CRD IV. V levererar alltså ett system som med margnal uppfyller alla nya regelkrav. Lång erfarenhet Vår bakgrund är nom bankväsendet. V förstår kraven treasuryavdelnngar står nför vad gäller optmerngen av lkvdtet, kaptal och ntjänng en kraftgt föränderlg värld, säger Mustakallo, som är en av MORS grundare och åtta delägare. MORS Software har växt med genomsntt 20 procent per år sedan starten Redan dag fnns 28 nstallatoner av MORS realtds treasury och rskhanterngslösnngar hos banker över 10 länder. Bolagets hstora börjar hos Handelsbanken Då skapades lösnngar REGULATORY COMPLIANCE Basel lll, EBA and FSA exklusvt för den anrka storbanken. To år senare gck MORS (Mddle Offce Reportng System) ut tll hela bankmarknaden. Redan från start formades ett unkt arbetssätt, ett ekonomskt och drftmässgt alternatv tll de globala ITjättarnas system. I början fck v kommentarer om vår storlek. Kunde v som mndre företag leverera det v sade med de funktoner, den drftsäkerhet och de resultat v lovade? Svaret blev att v skapade en lösnng där v kan nstallera vårt system så att kunden kan se det fungera drft, ser att de tjänar pengar på våra lösnngar och först därefter tecknar sg för en hyreslcens. Det är fortfarande vårt arbetssätt, säger Mka Mustakallo. Med de argumenten och den funktonalteten har MORS dag nstallerats banker bland annat Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsngfors, New York, Moskva, Sngapore, Hong Kong och Shangha. Behåller kärnkompetens V behåller all kärnkompetens nom MORS. Den kunskap v behöver för att systemet skall fungera, ständgt utvecklas och ha fullgod support har v på plats Helsngfors. Kärnkompetensen outsourcas nte tll bllgare länder. MORS INTRA-DAY APPROACH Operatve Lqudty Management: Busness Steerng Intra-day analyss Optmsaton V slåss mot globala IT jättar och våra lösnngar måste alltd vara smartare, mer resultatdrvande, än deras, säger Mka Mustakallo, CEO MORS Software. Det är en kvaltetsfråga, ntygar Mustakallo. Kärnkompetens sammanhanget är ALM, rsk och treasury know-how, komplex fnansmatematk, systemutvecklng, projektkoordnerng och support. Alla andra funktoner har MORS outsourcat av effektvtets- och kostnadsskäl. V formar och anpassar oss efter det v vet fungerar och det marknaden kräver och kommer att kräva. Redan 1996 började v med realtdskontroll för tradngverksamhet var det realtdsanalys för bankernas treasuryverksamhet erbjöd v realtdsanalys, montorerng och rapporterng av lkvdtet nom treasury, säger Mustakallo och avslutar: V ser det nte bara som att v ska lösa kundernas nuvarande krav. V lgger hela tden längre fram och formar system med moduler som är lätt anpassnngsbara när regelverken förändras och stramas åt, vlket sker kontnuerlgt. MORS Software Dynamsk hanterng av: Treasury Rsk Lkvdtet ALM

17 NextMeda 17 Nls Thuln och Magnus Lagercrantz, CGI. Cybersäkerhet en av största utmanngarna Säkerhet och tllförltlghet är A och O när allt fler banktjänster dgtalseras och blr personlga. CGI går bräschen för dgtal säkerhet, med lösnngar som nte bara upptäcker och förhndrar cyberbrottslghet utan förebygger bedrägerer och ntrång. CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster nom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvaltet nom busness consultng, system-ntegraton och outsourcng. Med medarbetare över 40 länder kan v vara nära våra kunder och anpassa våra team utfrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt td och enlgt budget. CGI Torshamnsgatan 24 Ksta Tel: Dgtalserngen av tjänster nom bank och fnans går mycket snabbt. Kunder efterfrågar elektronska och mobla lösnngar för sna bankärenden, samtdgt som de enorma mängder data som genereras kan användas tll att skapa personlga och rktade erbjudanden. Banken blr som en sorts dgtal lanthandel, där varje kund möts utfrån dennes kända behov och beteende. Det är en mycket tydlg trend att olka tjänster flyttar n den dgtala världen, med fokus på att etablera dgtala kundmöten. Nästa steg är ökad precson gentemot den ensklda kunden, med ndvduellt anpassade erbjudanden realtd, berättar Magnus Lagercrantz, Affärsområdeschef för Bank- och Fnanssektorn på CGI och fortsätter: Fnansella tjänster blr som daglgvaror, kunderna köper dem där de får de bästa erbjudandena och de kommer nte att känna särskld lojaltet mot någon specfk leverantör. Detta är en tydlg maktförskjutnng tll kunderna. De banker som framgångsrkt analyserar kundbeteendet och möter sna kunder med en aktv och personlg anpassnng av förslag på tjänster och produkter och samtdgt belönar sna kunder är de som kommer att stå som vnnare säger Magnus Lagercrantz. Arbeta förebyggande Denna utvecklng skapar sn tur stora utmanngar när det gäller säkerhet. På CGI är begreppet Cyber Securty därför nte första hand en fråga om att skapa omedelbara teknska skydd, som exempelvs brandväggar, vrusskydd och krypterng, även om detta är en självklar del av säkerhetsarbetet. Det handlar stället om att se tll helheten och hela tden lgga steget före och arbeta förbyggande. Säkerheten är kttet som håller samman hela den dgtala processen. Det är nte en enskld åtgärd eller företeelse utan ska genomsyra alla delar. Tradtonellt har man framför allt arbetat reaktvt med hot och bedrägerer, så kallad ncdent management. Idag räcker nte det, utan man behöver fokusera på det förebyggande arbetet, rsk management. När ett bedräger väl är ett faktum kan det leda tll ofantlga skador, både ekonomskt och goodwll. Det gäller att vara på tårna och ständgt vara förberedd på det oväntade, säger Nls Thuln, Securty Soluton Area manager på CGI. CGI ledande aktör Med säkerhetskonsulter som arbetar ett globalt nätverk är CGI en av de ledande aktörerna nom cybersäkerhet, med lösnngar och experts den absoluta framkanten. I takt med att IThoten blr allt mer sofstkerade väljer många banker att outsourca delar av eller hela sn IT-säkerhet. CGI erbjuder allt från konsulttjänster och utbldnng- ar tll hela säkerhetspaket samt drft och underhåll. Arbetet sköts allt större utsträcknng med realtdsövervaknng av hela nätverk, med djupgående säkerhetsanalyser för att snabbt upptäcka avvkelser och hot. Innehållsscannng, logghanterng, denttets- och accesshanterng samt IT-nfrastruktur är andra grundbultar IT-säkerheten. Generellt har banker ett mycket högt säkerhetstänkande, men dag är IT-systemen så komplexa och hoten så svåröverskådlga och föränderlga att det är väldgt svårt att få en helhetsbld. För att kunna arbeta förebyggande är det en stor fördel att knyta säkerheten tll en av våra säkerhetscentraler där det fnns kompetens att analysera enorma mängder data, säger Nls Thuln. Genom sn stora årlga kundundersöknng vet CGI att cybersäkerheten är en av kundernas absoluta prorterngar. Detta gäller nte mnst nom bank och fnans, där säkerhetsfrågor är ständg fokus. CGI har skapat trygga system för sna kunder över 35 år och arbetar med ledande företag olka branscher och med myndgheter och samhällsfunktoner, där säkerheten är helt avgörande. Det gör att man har unk kompetens för att kartlägga, analysera och förebygga hot.

18 18 NextMeda Svensk bank väljer Wacoms e-sgnatur Snabbare, säkrare och enklare än pappersunderskrfter Wacoms lösnng för elektronska sgnaturer växer nu snabbt nom bank och fnans. Nylgen valde en av Nordens främsta banker Wacom för sna e-sgnaturer. Snart kan pappersunderskrfter, som kräver betydande arbetsnsatser, naturresurser och förvarngsutrymme, vara ett mnne blott. Redan dag använder flera stora banker och fnansnsttut Tyskland, Frankrke, Spanen och Italen Wacoms e-sgnaturlösnngar. Och nu har svenska Handelsbanken anslutt sg tll den växande skara banker som förltar sg på Wacoms lösnngar framkant. Underskrfter av avtal, kontrakt och annat anpassar sg snabbt tll den dgtala världen. Våra lösnngar kan användas alla sammanhang där pappersunderskrfter är norm. Elektronska sgnaturer förenklar hela processen och spar nte bara td och papper, de har även vsat sg ge en bättre kundupplevelse, säger Uwe Würzberger, Key Account Manager på Wacom. Enbart Wacom mötte krav Inför valet av lösnng för elektronska sgnaturer undersökte Handelsbanken noga olka alternatv för bometrsk sgnerng. Hög acceptans, oavvslghet, cke-beroende av medhavd utrustnng, användbarhet och effektvtet var de krterer som skulle mötas. Endast Wacom uppfyllde kraven. Uppföljnngen av Wacoms lösnng vsade på ett postvt gensvar från användare, både vad gäller kundmötet och efterarbetet. En gransknng gjord av Sverges Krmnalteknska Laboratorum vsar att lösnngen är säker och att den nte möter några jurdska hnder. Detta är en extremt tllförltlg och robust produkt, som överstger de strkta kraven det europeska e-sgnaturdrektvet. Wacoms lösnng klassas Uwe Würzberger, Key som advanced qualfed Account Manager på Wacom. electronc sgnature, som är den högsta nvån regelverket, säger Uwe Würzberger. Wacoms lösnng kombnerar bometrska data den handskrvna sgnaturen, kontextuell data och en kryptografsk hash-kod av orgnaldokumentet. Det är helt utan rsk. Dgtala sgnaturer är mycket mer tllförltlga en forenssk analys än papperssgnaturer eftersom de nnehåller så mycket mer data. Alla förfalsknngar avslöjas, säger Uwe Würzberger. Efterfrågan på Wacoms produkter för elektronska sgnaturer växer mycket kraftgt. Med sn mycket sofstkerade teknolog, tllförltlghet, flexbltet och kostnadseffektvtet är det sgnerngslösnngen för framtden. Wacoms DTU-1031 är den dealska lösnngen för kunder som behöver en dsplay som tllåter användare att fylla dokument och underteckna dem dgtalt. Wacom, som är känt för sn kreatva och nnovatva teknolog för datorbaserad desgn och flmanmaton är en ledande leverantör av elektronska sgnerngsplattor och -pennor samt mobla sgnerngslösnngar. Såväl banker och andra kommersella aktörer som den offentlga sektorn använder sg allt större utsträcknng av Wacoms lösnngar för säker och kostnadseffektv sgnerng. Företaget grundades och har stt huvudkontor Japan och har kontor Nordamerka, Europa och Kna. Kontakt (endast engelska): sgnature.wacom.eu NextMeda Regelverk skapar affärsmöjlgheter Nya regelverk för fnansella nsttutoner och försäkrngsbolag kan skapa nya affärsmöjlgheter. FCG Busness Consultng har bred experts för att se utvecklngsmöjlgheter när nya krav ska tolkas och mplementeras. Therese Ruth och Lennart Krän, FCG Busness Consultng. FCG, The Fnancal Complance Group, är en av de ledande svenska aktörerna nom rskhanterng och complance och har flera av Nordens största banker och försäkrngsbolag bland sna kunder. Nu går man steget vdare och breddar stt erbjudande genom FCG Busness Consultng, som har ett tydlgt affärsperspektv. V har djupgående operatv erfarenhet och ser hur rskhanterng och regelefterlevnad ändrar marknaden och skapar nya affärsmöjlgheter. Våra lösnngar ska fungera alla led den verklghet som våra kunder lever, säger Lennart Krän, som tllsammans med Therese Ruth är partner FCG Busness Consultng. Båda har lång erfarenhet av bank och den fnansella sektorn. Den tradtonella FCG-kunden är ofta bankernas complance- eller rskfunkton. FCG Busness Consultng ntegrerar dessa med affärsfunktonen. Det är affären som står centrum och fokus är att skapa mervärde och nytta nom ramen för regelverken och rskhanterngen. Regelverken styr eller påverkar nu tll stor del affärsprocesser och olka former av stödprocesser och syftar tll att göra dem stabla och långsktgt hållbara. I grunden utgår regelverken från kundnyttan och detta skapar sn tur affärsmöjlgheter. Exempelvs MFID, som för många påverkar hela affärsperspektvet, förklarar Therese Ruth. Effektvserng och outsourcng Det fnns flera strateger för att htta affärsperspektvet och öka lönsamheten FCG är en av Sverges ledande aktörer nom rskhanterng och complance, med en bred kompetens och erfarenhet av regelefterlevnad, ntern styrnng och kontroll företag som står under Fnansnspektonens eller utländska myndgheters tllsyn. FCG Busness Consultng är ett nystartat företag nom FCG, med fokus på affärsmöjlgheter och lönsamhet. den strda strömmen av nya regelverk. Dels handlar det om att effektvsera processer, dels om att outsourca vssa delar för att kunna fokusera på sn kärnverksamhet. Det kan exempelvs handla om en effektvare hanterng av lkvdtetsberedskapen, treasuryfunktonen eller en outsourcng av treasuryfunktoner nom cke fnansella företag. Genom outsourcng kan funktonen bl mer effektv, samtdgt som resurser frgörs, säger Lennart Krän. FCG Busness Consultng har som mål att arbeta nära dalog med kunden för att htta optmala, skräddarsydda lösnngar. Företaget har stt ursprung att man från FCG:s sda såg ett stort behov hos sna kunder av utnyttja de nya regelverken tll att skapa nya affärer och öka lönsamheten, berättar Therese Ruth och Lennart Krän. Det fnns ett oerhört stort ntresse för de tjänster v erbjuder. Därför är det väldgt rolgt att kunna ta detta steg och möta våra kunders behov med den unka kompetens och erfarenhet som FCG bestter.

19 NextMeda 19 Global erfarenhet med lokal kunskap ger optmala lösnngar Banker dag är alltmer konkurrensutsatta. De som optmalt utnyttjar dgtal teknk kommer att stå som vnnare framtdens snabbrörlga bankmarknad. Med sn globala närvaro har HP unk kompetens för att hjälpa nordska banker att gå bräschen. Nordska banker lgger på många sätt långt fram ett nternatonellt perspektv när det gäller elektronska och mobla banktjänster. Det fnns gott om dgtala kanaler för bankärenden och en mycket stor del av kunderna använder sg framgångsrkt av dessa. Men det fnns områden där andra länders banker har kommt betydlgt längre. Ett exempel är Bg Data, eller analytcs, som nnebär att de enorma mängderna nformaton som skapas kölvattnet av våra dgtala aktvteter analyseras och utnyttjas för att skapa ndvduellt anpassade erbjudanden och tjänster. Alla pratar om Bg Data, men Norden har det nte hänt så mycket på den fronten nom bankvärlden. I andra delar av världen, däremot, är bankerna väldgt duktga på att analysera data, exempelvs socala nätverk, och anpassa sna tjänster och göra dem personlga, berättar Jenne Broström-Lundmark, Country Manager Enterprse Servces Sverge, Area Sales Manager (FSI) North Cluster på HP. Analysera och påverka flöden Ett exempel är att man analyserar stora mängder nformaton från socala meder för att se hur nya tjänster mottas, så att man sedan utfrån reaktonerna kan fnjustera erbjudandena, skapa ett tydlgt marknadssegment och även påverka flödena socala meder. Genom att kombnera nformatonen från de socala mederna och den nformaton man redan har företaget kan man skapa en 360 graders vy av hur företaget och dess produkter och tjänster uppfattas av marknaden. Det handlar om att skapa värde för kunderna och konkurrensfördelar för den egna verksamheten. Företag som Google, Facebook och lknande har förstått detta och utnyttjar det mycket effektvt. Men många av de stora etablerade nordska bankerna är kvar ett väldgt tradtonellt tänkande, förklarar Jenne Broström-Lundmark. Tack vare HP:s omfattande globala nätverk kan v dra nytta av våra erfarenheter och kunskap från andra länder och hjälpa nordska banker att utnyttja nya dgtala möjlgheter för att postonera sg på den lokala och nternatonella marknaden, säger hon. Ledande på säkerhet I Sverge är HP kanske framför allt känt för sna hård- och mjukvaruprodukter, som lgger den absoluta framkanten. Men företaget är också en av de ledande leverantörerna av IT-tjänster, nte mnst vad gäller IT-säkerhet. Bland kunderna fnns företag och myndgheter med extrema säkerhetskrav. Myndgheter och Jenne Broström-Lundmark, Country Manager Enterprse Servces Sverge, Area Sales Manager (FSI) North Cluster på HP. ledande företag nom bank- och fnans som nyttjar mobltet och nya dgtala kanaler för sna tjänster, ställer nya krav på cybersäkerhet. V är en av de absolut främsta när det gäller IT-säkerhet, med lösnngar som möter extremt högt ställda krav. Cyberbrottslgheten är oerhört sofstkerad och det krävs att säkerhetssystemen hela tden lgger steget före för att upptäcka, förhndra och förebygga ntrång och bedrägerer. Många företag är ovetande om hur ofta de egentlgen utsätts för attacker, säger Jenne Broström-Lundmark och tllägger: De flesta företag dag är under attack och nfltrerade utan att veta om det. Bank och fnans kärnområde Hon framhåller att bank- och fnanssektorn är ett kärnområde för HP och att nya avancerade säkerhetslösnngar går hand hand med den snabba utvecklngen av dgtala tjänster branschen. Det är en balansgång mellan att utveckla lättanvända tjänster för konsumenterna och säkerställa tllräcklgt hög säkerhet. Konventonella lösnngar räcker nte längre det nya landskap som växer fram. HP har spetskompetensen för att skapa de rktgt nnovatva lösnngarna som framtdens banker behöver för att behålla konkurrenskraft och fortsätta att skapa värde. HP skapar nya möjlgheter att påverka männskor, företag, myndgheter och samhället på ett menngsfullt sätt med hjälp av teknk. HP, världens största teknkföretag, samlar utskrftsteknk, persondatorer, programvara, tjänster och IT-nfrastruktur en omfattande portfölj med lösnngar för kundernas problem.

20 20 NextMeda Automatserng en förutsättnng för dgtalserng Fnansbranschen dag står nför ett vägskäl och beslut som tas krng den ökande dgtalserngen dag kan avgöra fnansaktörernas framtd och utvecklng. Teknken har drvt en förändrng utan motstycke och branschen står nför en revoluton av banklandskapet. Fnansaktörerna har flera år brottats med den utmanng som avvecklngen av gamla kärnsystem har nneburt och samtdgt strävat efter att öka sn förståelse för hur den dgtala utvecklngen kommer att påverka värdekedjan. Teknken har banat väg för en mängd nya aktörer på marknaden och tradtonella banker och försäkrngsbolag måste hantera bördan av mer komplexa reglerngar samtdgt som de parerar konkurrerande uppstckare. Den nordska fnansbranschen lgger lte efter vad gäller dgtalserngen eftersom det fnns en vss tvekan nför att byta ut sna kärnsystem. Det är kostsamt och utgör en väsentlg rsk men gamla system kan sg vara en enorm kostnadsbörda och utgöra ett hnder för att utveckla verksamheten. Dock fnns det en ver nom branschen att utforma dgtala lösnngar som tllgodoser kundernas nya krav, framhåller Tore Havre, Industry General Manager, Fnancal Servces Norden och Baltkum samt VD CSC Fnland och Norge. Automatserng en förutsättnng Havre betonar att det nte räcker att ta fram nya metoder eller appar utan att Tore Havre, Industry General Manager, Fnancal Servces Norden och Baltkum samt VD CSC Fnland och Norge. de även måste ha relevans för kunderna och kunna nförlvas den ökande automatserng som är oumbärlg kommande skeden. Processerna bakom tjänsterna måste fungera och ha en kopplng tll såväl verksamhetens kärnsystem som tll eventuella partners olka plattformar. Det är förlängnngen automatserng som hela dgtalserngsprocessen handlar om och att kunna erbjuda mervärden åt kunderna utfrån deras behov. Krockar man med blen vll man enkelt kunna rapportera olyckan dgtalt och sedan få ett snabbt erbjudande om ersättnngsbl eller kanske tps om hotell. Detta förutsätter att fnansbranschen vågar ta lte av sn egen medcn man kan nte vara bäst på allt utan behöver dentfera vlka tjänster som kunderna vll ha och därefter nleda samarbeten med partner som kan erbjuda expertkompetens och samla allt åt kunden en enda kontaktyta. Kan radkalt mnska kostnader I det rådande läget utgör det fysska mötet en mndre och mndre del av da logen mellan kunder och bank- och försäkrngsndustrn. Många ur mllennegeneratonen föredrar uteslutande dgtal kommunkaton och förväntar sg ndvduellt anpassade erbjudanden vlket är en stor omläggnng för branschen, men det är vktgt att även nse vlken möjlghet tll kostnadsoptmerng en dgtalserng av tjänster kan bl. Drftkraften för dgtalserng är oftast främst nrktad på effektvtet, men det ger också möjlgheten att radkalt mnska sn kostnadsbas. Idag spenderar branschen genomsntt tre fjärdedelar av sn IT-budget på att bara hålla gång exsterande system samtdgt som nya kundförvärv och bättre servce skulle kunna underlättas genom en ökad användnng av mobla kanaler. CSC tar totalansvar Mobla lösnngar har httlls vsat på en enastående tllväxt och är redan en etablerad del av kundupplevelsen. Detta möjlggör större flexbltet och skalbarhet och gör såväl produktlanserngar som förbättrngar enklare. Havre betonar dock att det är av oerhörd vkt att ha säkerheten fokus. Omvärldens tryck gör att strålkastaren rktas mot säkerhetskraven på ett helt nytt sätt. Det fnns många som vll försöka bryta sg n bankernas eller försäkrngsbolagens system och därför bör man ständgt arbeta aktvt med säkerhet och säkerhetsprocedurer. Ett vktgt bdrag tll ökad säkerhet är fokus på governance och complance genom enhetlga säkerhetsprocesser och -regler. CSC har ndustrspecfka lösnngar som adresserar just dessa utmanngar. I kombnaton med en omfattande kompetens krng cyber securty och att avsevärda satsnngar på Next Generaton-tjänster och -erbjudanden vlket även omfattar molntjänster som kan bdra tll att modernsera och förenkla fnansella strukturer och applkatoner kan CSC på ett tryggt sätt ta ett totalansvar för sna kunders IT-förvaltnng och system från analys tll mplementerng. Att anamma en sådan modell nnebär också att våra kunder kan få en flexbel prsmodell som är lätt att anpassa tll exempelvs volymändrngar. V levererar det kunderna behöver när de behöver det och är en stabl partner från början tll slut, avslutar Havre. CSC erbjuder branschspecfka, ITbaserade affärslösnngar. Som en av världens största nom området jobbar företaget brett och tar totalansvar för sn leverans från analys tll mplementerng. När aktörer outsourcar sn IT-drft tll CSC tar företaget förstås fullt ansvar för personalen. I Sverge har CSC funnts sedan 1994 och är dag runt 550 medarbetare av globalt omkrng 70 länder. Tll kunderna hör SAS, Saab, Telenor Sverge, Tele2, Länsförsäkrngar och Green Cargo. CSC Sverge AB Box Solna Tel:

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna 1 (5) Barn- och utbldnngskontoret BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN Sammanfattnng av kvaltetsrapporter - kommunala skolorna Bakgrund Huvudmannen har stt Kvaltet- och utvecklngsprogram prorterat tre målområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25.

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25. \ Medverkande Härnösand, Kramfors, Tmrå, Sollefteå, och Örnsköldsvks kommuner andra kommuner._šåššmñåëåšnëskonlflff -»- *l oíä;füïf \ : zme -=fl2~ 22 l _l Härnösands kommun PROJEKTDIREKTIV Komrnunstyrelseforvaltnngen

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer