Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en"

Transkript

1 Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som Framtdens Karrär Sjuksköterska lått göra vsar att 71% av sjuksköterskorna redan har eller har funderat på att gå ner arbetstd på grund av för hög arbetsbelastnng. 40% tror nte de kommer stanna kvar yrket tll pensonen. Att arbeta som sjuksköterska på en mndre ort nnebär ofta en bred kompetensutvecklng, självständgt arbete, korta beslutsvägar och lvskvaltet. Högre lön, lägre arbetsbelastnng och kompetensutvecklng hör tll de faktorer som kan attrahera fler Som sjuksköterska kommunal hälsooch sjukvård har du förmånen och möjlgheten att kunna möta varje ndvd där de befnner sg här och nu, du kan fokusera på en ndvd taget. Yrkesrollen är frare och mer rörlg än på exempelvs en vårdavdelnng. Hybrdsjuksköterska Bemannng Jämlk vård Forsknng Personcentrerad vård Ledarskap E-hälsa Framtdens Karrär Sjuksköterska mars 2015

2 Sommarvkarer Jag hade fyra veckors ntrodukton och det var kanon. Anna arbetar som sjuksköterska nom Landstnget Värmland. Nu söker v sommarvkarer och som sjuksköterska har du stor möjlghet tll tllsvdareanställnng. V erbjuder hjälp med bostad under sommaren. Sök sommarvkarat va Möt en spännande framtd som sjuksköterska på Sahlgrenska Unverstetssjukhuset! V är ett av norra Europas största unverstetssjukhus och v vll fortsätta att leverera en sjukvård toppklass. För att vara fortsatt framgångsrka och bl ännu bättre behöver v fylla på med ytterlgare stark kompetens. V vll att du som sjuksköterska ska växa tllsammans med oss! Vad är just du ntresserad av? Som unverstetssjukhus har v ett stort vårdutbud. För dg som sjuksköterska betyder det att det fnns många spännande verksamheter att arbeta nom. Oavsett vad du söker så har du goda möjlgheter att htta det hos oss. Har du jobbat som sjuksköterska ett tag? Utvecklas nom samma specaltet eller ta chansen att bredda dn kompetens och få erfarenhet nom nya områden. V vll att du ska få en god start på dtt yrkeslv och tror att ett års klnsk tränng får dg att känna dg trygg dn nya roll. Därför har v skapat ett Klnskt basår för dg som tar examen vår/höst eller har max 3 4 månaders klnsk erfarenhet. Det nnebär att du praktskt får öva på omvårdnadsarbetet samtdgt som du arbetar som sjuksköterska. Du får stöd av en erfaren handledare och teoravsntt ngår. Om du är på jakt efter ett sommarvkarat så söker v fortfarande fler sjuksköterskor som vll vara med oss och göra skllnad sommar. V ska göra vårt bästa för att matcha dna behov när det gäller placerng. Vll du veta mer? Ta kontakt med Aste va facebook.com/sahlgrenska twtter.com/sahlgrenska nstagram.com/sahlgrenska

3 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars Om detta kan du läsa Framtdens Karrär Sjuksköterska Attraktonen för sjuksköterskeyrket måste höjas Inför det här numret av Framtdens Karrär Sjuksköterska har v genomfört en undersöknng bland ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor. Svaren speglar de stora utmanngar som fnns nom vården Sverge dag och en av vårdens verklga ödesfrågor. Hur ska sjuksköterskorna få en rmlg arbetsbelastnng? Hela 71% av sjuksköterskorna svarade att de redan har eller har funderat på att gå ner arbetstd på grund av för hög arbetsbelastnng. En lka alarmerande sffra är att 40% av sjuksköterskorna nte tror att de kommer att stanna kvar sjuksköterskeyrket tll pensonen. Eftersom en klar majortet av sjuksköterskorna ändå trvs helt eller delvs med stt yrke fnns det goda förutsättnngar att lösa de utmanngar som fnns, men det går nte att vänta. Nu måste arbetsgvarna tllsammans med sjuksköterskor, övrg personal och fackförenngar htta lösnngar på en av vårdens vktgaste frågor så att sjuksköterskorna kan få en rmlg arbetsbelastnng och då även ett mer attraktvt yrke. Även om utmanngarna nom vården är många så görs det mycket runt om landet. Att det fnns en uppsjö av möjlgheter för sjuksköterskor nom landstng, kommun, prvat sjukvård och bemannng råder det nget tvvel om. V vll med våra artklar vsa på möjlgheter för sjuksköterskor att utvecklas yrket och ge exempel på hur sjuksköterskor många fall drver vården framåt. Välkommen tll vårens nummer av Framtdens Karrär Sjuksköterska! Trevlg Läsnng! Redaktonen 4-5 Undersöknng hos yrkesverksamma sjuksköterskor Hög arbetsbelastnng, arbetsvllkor och patentsäkerhet fokus. 6 Omväxlande arbete som stomterapeut 7 Kombnerar forsknng med patentnära arbete 8 Dubbla specalstutbldnngar lyfter kompetensnvån 8 Lön avgörande för fler specalstsjuksköterskor 9 För dg som vll jobba med hela männskan 10 Jämställdhet är lvsvktg för välfärden 11 Flexbla arbetstder och breda utvecklngsmöjlgheter 12 Hon kämpar för allas rätt tll lka vård 14 Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort 15 Självdalys bra för både patenter och personal 16 Äldres hälsa ur ett helhetsperspektv 17 Kommunal hälso- och sjukvård Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton. 18 Enormt ntresse för att lära nytt 20 Marka blev en prsbelönt nnovatör 22 Personcentrerad vård kulturskfte n framtden 23 En bra ledare får medarbetarna att växa 24 It-stöd krtskt för patentsäker vård 24 E-tjänster avancerad hemsjukvård 25 Moblt system ökar delaktgheten 26 Notssda 27 Vården hetare än meda Presenterade företag och organsatoner 29 Landstnget Kalmar län 30 Karolnska Unverstetssjukhuset 31 Landstnget Dalarna 31 Södra Älvsborgs Sjukhus 32 Dedcare Nurse 33 Södersjukhuset 33 Praktkertjänst N.Ä.R.A Skånes unverstetssjukhus 36 NU-sjukvården 36 Örebro kommun 37 Södertälje sjukhus 38 Malmö Stad 38 Närsjukvården Luleå/Boden 39 Skaraborgs Sjukhus 39 Rent-A-Nurse 40 Regon Skåne, Skånevård Sund och Kryh 41 Landstnget Västmanland 42 Alers Specalstvård 42 Malmö högskola 43 Regon Gävleborg 44 Landstnget Sörmland 45 Landstnget Västernorrland 46 Falck Ambulans 47 Landstnget Bleknge 47 Attendo Framtdens Karrär Sjuksköterska är producerad av NextMeda. Tdnngen fnns även på: Projektledare Nklas Engman Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anna-Karn Andersson, Jeanette Bergenstav, Anette Bodnger, Håkan Edvardsson, Perre Eklund, Paola Langdal, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth Fotografer Jeanette Bergenstav, Patrk Bergenstav, Per Erksson, Ida Frd, Lasse Hejdenberg, Carolne L. Jacobsen, Jmmy Llja, Stefan Lndblom, Mare Lnderholm, Curt-Robert Lndqvst, Johan Marklund, Jan Nordén, Lasse Persson, Jörgen Ragnarson, Andreas Sander, Pernlla Wahlman, Björn Wanhatalo, Peter Wkner, Vveka Österman Grafsk form Stellan Stål Tryck BOLD Prntng/DNEX Tryckeret Omslagsblder Jan Fredrk Frantzen / UNN, Vveka Österman, Jan Nordén Annonsförsäljnng NextMeda, Meda X Norr Frågor om nnehållet besvaras av NextMeda Tel: , E-post: För mer nformaton om Framtdens Karrär Sjuksköterska, var vänlg kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: V söker sjuksköterskor både tll fasta tjänster och sommarvkarat V har blvt Regon Gävleborg och ser fram emot spännande och utvecklande tder! För dg som sjuksköterska fnns alla möjlgheter att utveckla dg själv och påverka våra verksamheters framtda arbete. Väx med oss sök dag på regongavleborg.se/jobb! regongavleborg.se

4 4 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Arbetsvllkor och patentsäkerhe Vårdförbundets ordförande, Sneva Rbero, är nte förvånad över resultatet av den undersöknng som Framtdens Karrär Sjuksköterska gjort. V har fått sådana sgnaler från våra medlemmar under flera år, säger hon. yrkets attraktvtet TexT CRSTna LeFLand Sneva Rbero lyfter fram att högre lön, rmlgare arbetsbelastnng och hälsosamma arbetstder är tre av de mest avgörande frågorna för att fler sjuksköterskor ska vlja stanna yrket. Det gäller nte mnst den yngre generatonen sjuksköterskor. De accepterar nte att de själva ska bl sjuka av stress och omänsklga arbetsvllkor. Redan efter ett par år yrket funderar en tredjedel av unga sjuksköterskor på att byta jobb. Sjuksköterskeutbldnngen är en treårg unverstetsutbldnng. Många som studerar vdare tll specalstsjuksköterska hoppar dessvärre av specalstutbldnngen därför att vllkoren är för dålga. Ny modell Sneva Rbero vll se en natonell reglerng av specalstutbldnngen enlgt Vårdförbundets modell Akademsk specalsttjänstgörng, AST, med betald specalstutbldnng nom ramen för kollektvavtalet och anställnngen. Hon menar att det är vktgt för att kunna garantera patentsäkerheten, jämlk hälsa över landet och vårdens utvecklng framtden. Idag är 900 vårdplatser stängda enlgt landstngens egna sffror, och det fnns stora problem med överbeläggnngar, långa vårdköer och nställda operatoner. Sneva Rbero befarar att patentsäkerheten kommer att ytterlgare kraftgt försämras sommar. Sjuksköterskor som tar sn examen tll våren väntar med att börja jobba tll hösten eftersom de vet att de utan ntrodukton kastas ut en oerhört svår arbetsstuaton under sommarmånaderna, utan äldre kolleger att fråga om råd. Sneva Rbero menar att frågan om jämlk vård också tll stor del hänger samman med arbetsvllkoren för sjuksköterskor. Redan efter ett par år yrket funderar en tredjedel av unga sjuksköterskor på att byta jobb Det fnns ngen td för reflekton utan man jobbar enlgt nvanda rutner. Det krävs att v dskuterar och analyserar vad begreppet jämlk vård betyder. Alla har ett ansvar. Anna Starbrnk (fp), hälso- och sjukvårdslandstngsråd Stockholms läns landstng, anser också att svaren undersöknngen speglar vårdens utmanngar. Patentsäkerheten samt att utveckla vården och arbetsmljön för vårdanställda är frågor v tar på största allvar. Det är oerhört vktgt att våra sjuksköterskor ska ha bra karrärvägar och vlja stanna yrket, säger hon. Idag pågår en av de största satsnngarna någonsn nom Stockholms läns landstng, Framtdens hälso- och sjukvård. Bland annat görs stora nvesterngar den fysska arbetsmljön, synnerhet på akutsjukhusen, man underlättar för sjuksköterskor att specalstutblda sg och höjer lönen för färdga specalstsjuksköterskor. Kompetenstrappor för att tydlggöra vlka möjlgheter som fnns att utvecklas både karrär och lön är ett annat vktgt verktyg. Det är vktgt att jobba med dessa frågor strukturerat så att de blr tydlga för varje medarbetare. Inte mnst unga sjuksköterskor vll ofta hnna med mycket under stt yrkeslv och om v ska få dem att stanna vården måste v vsa att det fnns goda möjlgheter att utvecklas här, säger hon. Bred front Även Ingrd Bengtsson-Rjavec, Hälsooch sjukvårdsdrektör Regon Skåne, Sjuksköterskorna svarar Om undersöknngen framtdens karrär sjuksköterska har samarbete med voc nordc genomfört en trendundersöknng hos ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor sverge. undersöknngen genomfördes februar den statstska felmargnalen undersöknngen är 2,7 4,5 procentenheter. Gå ner arbetstd på Grund av för hög arbetsbelastnng? anser du att du har nflytande över dn arbetsstuaton? 28% ja, har redan gjort det 24% ja, har funderat på det 19% ja, har funderat på det, men kan nte av ekonomska skäl 29% nej 8% ja, fullt ut 57% ja, tll vss del 30% nej, nte så mycket 5% nej, nte alls har du funderat på att gå ner arbetstd på grund av för hög arbetsbelastnng? kommer du stanna kvar sjuksköterskeyrket tll pensonen? anser du att dn arbetsplats bedrver en patentsäker vård? 60% 40% 23% ja, fullt ut 47% ja, tll vss del 28% nej, nte helt 2% nej, nte alls ja nej tror du att du kommer stanna kvar sjuksköterskeyrket tll pensonen?

5 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars t fokus Foto: Chrstaan Drksen Foto: Anna Molander Foto: Ulf Huett Sneva Rbero, ordförande Vårdförbundet. Anna Starbrnk (fp), hälso- och sjukvårdslandstngsråd Stockholms läns landstng. Ingrd Bengtsson-Rjavec, Hälso- och sjukvårdsdrektör Regon Skåne. framhåller att patentsäkerhet och arbetsmljöfrågor står fokus. V vll skapa goda förutsättnngar för att arbeta Regon Skåne och då gäller det att jobba på bred front med arbetsnnehåll, kompetensutvecklng, arbetsmljö och löner. En vktg fråga är att defnera vem som gör vad vården och vlken utsträcknng v kan använda oss av andra kompetenser. Idag gör sjuksköterskor många uppgfter som kanske skulle kunna utföras av annan personal, säger hon. V måste också arbeta med att utveckla t-stöd vården. En konkret satsnng är utbldnngsanställnngar, som har en målsättnng att nrätta 60 tjänster per år där sjuksköterskor med bbehållen lön får varva specalststuder med klnskt arbete och sedan garanteras mer kvalfcerade arbetsuppgfter och högre lön efter avslutade studer. Det fnns poltska beslut om ökade satsnngar på utbldnngsförmåner nom prorterade områden och på ett genomarbetat ntroduktonsprogram för nya sjuksköterskor för en trygg nskolnng. I Regon Skåne stämmer det nte att många sjuksköterskor lämnar yrket och v hoppas att sjuksköterskor kommer tllbaka tll landstnget från bemannngsbolag. Det fnns många fördelar, nte mnst vad gäller kompetensutvecklng och karrärvägar. V vet att enda sättet att locka och behålla personal är att erbjuda bra vllkor. vll du har mer td för ny forsknng nom dtt kompetensområde? Skulle ett bättre t-stöd göra vården mer effektv och Säker? 48% ja, mycket 45% ja, lte mer 6% nej, nte så mycket 1% nej, nte alls 26% ja, fullt ut 41% ja, tll vss del 29% nej, nte så mycket 4% nej, nte alls Skulle du vlja ha mer td att hålla dg à jour med ny forsknng och nya rön nom dtt kompetensområde? Skulle ett bättre t-stöd nom sjukvården göra vården mer effektv och säker? har du funderat på att arbeta för ett bemannngsbolag? hur väl känner du tll kommunernas hälso- och Sjukvård? 20% 47% 16% mycket väl 44% ganska väl 37% nte så mycket 3% nte alls 33% ja, har redan gjort det ja, har funderat på att göra det nej hur väl känner du tll den hälso- och sjukvård som bedrvs kommunerna?

6 6 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Omväxlande arbete som stomterapeut Ett självständgt arbete, som handlar lka mycket om pedagogska uppgfter som om omvårdnad. Jag brukar säga att jag har Ryhovs rolgaste jobb, säger Anette Wlhelmsson, stomterapeut. Stomterapeut TExT CRSTnA LEFLAnd Anette Wlhelmsson arbetade under många år nom krurg och ntensvvård, bland annat på det kolorektala teamet. Där kom hon kontakt med många stomopererade patenter och ntresset för att arbeta med just den patentgruppen väcktes. den pedagogska uppgften är oerhört vktg och den börjar redan före operatonen Jag har alltd trvts nom krurg eftersom v får följa patenter, som kan vara väldgt sjuka när de kommer tll oss, men som sedan tllfrsknar och går tllbaka tll aktva lv. Det är oerhört rolgt och tllfredsställande, berättar Anette. När dåvarande stomterapeuten på Ryhovs sjukhus Jönköpng skulle gå penson tllfrågades Anette om hon var ntresserad av att ta över. Då hade hon redan gått utbldnngen tll stomterapeut, som är en ettårg nternetbaserad halvfartsutbldnng som ges av Sahlgrenska Akademn vart tredje år. Den gav ovärderlga kunskaper och kontakter. Det ngck även fältstuder som Anette gjorde på Ersta sjukhus och 2012 tog Anette över som stomsjuksköterska med egen mottagnng på Ryhovs sjukhus. Anette Wlhelmsson, stomterapeut på Ryhovs sjukhus Jönköpng. Utblda patenten Arbetet som stomterapeut nnebär långvarga patentkontakter och en stor del av jobbet går ut på att utblda patenterna så att de lär sg att sköta sn stom och bbehålla sn lvskvaltet. Många som måste genomgå stom är chockade och orolga och det fnns fortfarande många fördomar och mssuppfattnngar om hur stom fungerar. Därför är den pedagogska uppgften oerhört vktg och den börjar redan före operatonen. För de allra flesta är det en postv överrasknng att de kan fortsätta att leva väldgt mycket som vanlgt, även med påse på magen. Arbetet är väldgt självständgt och Anette ansvarar för att skapa vårdplaner för varje enskld patent. Men hon har även tätt samarbete med annan personal både på krurgen och andra klnker. Jobbet nnebär också en kontnuerlg fortbldnng, synnerhet som det ständgt utvecklas nya stomhjälpmedel, som Anette måste hålla sg à jour med. Att vara stomterapeut nnebär ett stort eget ansvar, så jag tror att det är en fördel om man är ganska erfaren nnan man börjar. Men jag kan nte tänka mg ett mer omväxlande och stmulerande jobb, avslutar Anette. Sjuksköterskor/Specalstutbldade sjuksköterskor Bl en av oss något av våra team! V söker dg som är nyutbldad sjuksköterska, har arbetat några som sjuksköterska eller redan har specalstutbldat dg. Södra Älvsborgs Sjukhus erbjuder Ett lagom stort specalstsjukhus Ett sjukhus där du blr sedd och gör skllnad Ett sjukhus med många utvecklngsmöjlgheter Som nyutbldad sjuksköterska får du en förstärkt ntrodukton som är ndvduellt anpassad för just dg. V har behov nom alla våra specalteter/klnker och v skall göra vårt bästa för att tllgodose dna önskemål om specaltet. Ssta ansöknngsdag Kontakt HR-specalst Maranne Albnson eller HR-drekt Södra Älvsborgs Sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus är ett komplett akutsjukhus och består av sjukhusen Borås och Skene samt öppenvårdsmottagnngar nom barn- och ungdomsmedcn och psykatr. V har crka 4000 anställda. Läs mer på och på

7 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars Annka kombnerar forsknng med patentnära arbete Som pacemakersjuksköterska är Annka Knch Westerdahl specalserad på pacemaker- och ICD-patenters vårdbehov. Arbetet är varatonsrkt med såväl mottagnngs- som operatonsverksamhet. Annka Knch Westerdahl har dessutom förenat arbetet med forsknng på halvtd. Pacemakersjuksköterska TexT AnnIKA WIhlborg Efter sjuksköterskeexamen 1997 började Annka Knch Westerdahl arbeta på hjärtntensven vd Danderyds sjukhus. Efter att par år som forsknngssjuksköterska London återvände hon tll Sverge och har sedan 2007 arbetat på Danderyds sjukhus pacemakermottagnng. Sedan 2009 bedrver hon även klnsk forsknng, där hon studerar lvets slutskede hos patenter med nopererad defbrllator (ICD). Mtt ntresse för hjärtpatenter och arytmrelaterade sjukdomstllstånd tog sn början på hjärtntensven. Kollegor nom arytmspecalteten uppmuntrade mg att vdareutblda mg tll pacemakersjuksköterska. Det fnns ngen färdg specalstutbldnng för pacemakersjuksköterskor, det är en lång nlärnngsprocess där man får gå bredvd en erfaren pace-sjuksköterska under mnst ett år. Sedan har jag en hel del högskolekurser nom arytm och pacng. För två år fck jag och en kollega möjlgheten att med support från klnken läsa och avlägga två nternatonella examen (IBRHE och EHRA) nom pace och ICD-behandlng, säger Annka Knch Westerdahl, som kombnerar en halvtdstjänst på arytmenheten vd Danderyds sjukhus med en halvtdstjänst som forskare vd Karolnska nsttutet. Forsknng och klnskt arbete Arbetet som pacemakersjuksköterska beskrver hon som självständgt, högteknologskt och utvecklande. I det klnska Foto: Carn Wesström Pacemakersjuksköterskan Annka Knch Westerdahl studerar lvets slutskede hos patenter med nopererad defbrllator (ICD). arbetet på Danderyds sjukhus kombnerar Annka Knch Westerdahl självständgt mottagnngsarbete med att assstera vd pacemaker- och ICD-operatoner. Hon följer ofta pacemaker- och ICDpatenter från det att arytmstörnng- arna upptäcks tlls de fått sn pacemaker nopererad och därefter regelbundet besöker mottagnngen för uppföljnngsbesök. Kombnatonen av mottagnngsverksamhet och operatonsverksamhet är ntressant, det ger utrymme för såväl självständgt arbete som teamarbete. Att kombnera forsknng med klnskt arbete är gvande och utmanande När jag dentferade ett område som det nte hade bedrvts någon forsknng på bestämde jag mg för att satsa på forsknngen. Att kombnera forsknng med klnskt arbete är gvande och utmanande. Forsknngen berkar mtt klnska arbete och vce versa, synnerhet eftersom mtt forsknngsområde har en tydlg kopplng tll det klnska arbetet. Fler sjuksköterskor borde defntvt forska, säger Annka Knch Westerdahl. Vll du vara del av den moderna, spännande utvecklngen Regon Östergötland, där v bedrver vård världsklass - dag och framtden? Hos oss Regon Östergötland ska vården arbeta på bästa sätt, med hög patentsäkerhet och hög medcnsk kvaltet fokus - dag och framtden. Våra tre sjukhus håller högsta klass. Unverstetssjukhuset utnämndes nylgen tll 2014 års bästa unverstetssjukhus av tdnngen Dagens Medcn. Vrnnevsjukhuset Norrköpng kommer tvåa kategorn medelstora sjukhus och Lasarettet Motala tar tredje prs kategorn mndre sjukhus. V söker sjuksköterskor som vll kunna ta steget vdare som specalstsköterska eller är ntresserade av forsknng. Möjlgheterna är stora vd våra prsbelönta sjukhus och v har ett nära samarbete med Lnköpngs unverstet. Ta chansen att arbeta och utvecklas en stmulerande och kreatv mljö. Välkommen tll Regon Östergötland! Välkommen att läsa mer om våra tjänster och ansöka va

8 8 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Dubbla specalstutbldnngar lyfter kompetensnvån Hybrdsjuksköterskor, som kombnerar specalstutbldnngar nom operaton och röntgen, är en yrkesgrupp som efterfrågas allt mer, nte mnst på de större sjukhusens operatonsavdelnngar. Att arbeta som hybrdsjuksköterska medför ett ökat ansvar och ett vdgat helhetsperspektv, men också omväxlng, valmöjlgheter och ständg utvecklng. Hybrdsjuksköterska TexT AnnKA WHlborg Operatonssköterskornas arbetsuppgfter förändras takt med att nya operatonsmetoder ntroduceras, exempelvs nom kärlkrurg och på nterventonsområdet. Allt fler operatonsavdelnngar nvesterar toppmoderna hybrdsalar där såväl röntgen som krurg genomförs. Komplexteten och den snabba utvecklngen ställer krav på en bredare och mer mångfacetterad kompetens. Dessa faktorer bdrar sammantaget tll att efterfrågan på hybrdsjuksköterskor kommer att öka framöver, säger Helen Hådell, hybrdsjuksköterska på centraloperatonsavdelnngen på Akademska sjukhuset Uppsala. Bdrar tll ökad patentsäkerhet Med sn dubbla specalstkompetens bdrar hybrdsjuksköterskorna tll en Komplexteten och den snabba utvecklngen ställer krav på en bredare och mer mångfacetterad kompetens ökad patentsäkerhet eftersom de mnmerar antalet medarbetare operatonssalen och dessutom kan ta ett större ansvar än sjuksköterskor med en specalstkompetens. Sjuksköterskor som gllar att jobba ett relatvt högt tempo och trvs en operatonsmljö skaffar sg många valmöjlgheter genom att utblda sg tll hybrdsjuksköterska. Jag trvs jättebra på jobbet, det är varatonsrkt och jag lär mg ständgt nya saker, säger Helen Hådell. Kombnatonen av specalstkompetens nom just röntgen och operaton är, enlgt Helen Hådell, en stor tllgång för såväl patenten som sjukhuset och hybrdsjuksköterskan. Själv bestämde hon sg för att utblda sg tll hybrdsjuksköterska när hon var med och byggde upp en helt ny hybrdsal på Akademska Uppsala. Då hade hon arbetat som röntgensjuksköterska ett par år. Helen Hådell, hybrdsjuksköterska på centraloperatonsavdelnngen på Akademska sjukhuset. Sänk trösklarna för blvande Jag ser gärna att trösklarna för att utblda sg tll hybrdsjuksköterska sänks. En operatonssköterska som vll utblda sg tll hybrdsköterska ska nte behöva läsa hela röntgensjuksköterskeutbldnngen. Lärosätena bör stället skräddarsy en komprmerad röntgenutbldnng med ett kursnnehåll som hybrdsjuksköterskor behöver sn framtda yrkesroll. Det kan motvera fler att satsa på det här spännande yrket, säger Helen Hådell. lön avgörande för att få fler specalstsjuksköterskor Det måste ge utdelnng lönekuvertet. Annars kommer v trolgtvs även fortsättnngen att se få sjuksköterskor som väljer att gå specalstutbldnng. specalstutbldnng TexT CrSTnA lefland Det vsar den undersöknng om vad som skulle motvera fler sjuksköterskor att specalstutblda sg som Framtdens Karrär Sjuksköterska lått göra nära kopplad tll frågan om lön och löneutvecklng är den om goda vllkor under tden man går sn specalstutbldnng bland ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor. Det överlägset vanlgaste svaret är högre lön/ bättre löneutvecklng efter specalstsjuksköterskeexamen. Svaren vsar den frustraton som många sjuksköterskor känner dag, då specalstutbldnng ofta nte ger mer än några hundralappar mer lön före skatt. Att det lönar sg Varför studera om nte lönen blr bättre? Studelånet som många tar för att få en specalstttel betalas nte tllbaka med råge och förlusten av nkomst då man studerar blr för stor, lyder ett av enkätsvaren, som sammanfattar vad många tycker. Bättre studevllkor Nära kopplad tll frågan om lön och löneutvecklng är den om goda vllkor under tden man går sn specalstutbldnng. Det kan sklja sg mycket mellan olka arbetsplatser och specalteter vlket ekonomskt och annat stöd som arbetsgvare ger under studetden. Ofta nnebär en specalstutbldnng studelån och nkomstbortfall under studetden, vlket gör att många tvekar. Att kunna studera på heltd med åtmnstone 80 procent eller mer av lönen, samt Arbetsgvare som skapar utrymme för studer och uppmuntrar tll studer är två kommentarer. Andra menar att man borde bygga upp specalstutbldnngen för sjuksköterskor enlgt en modell som lknar läkarnas ST-utbldnng. Flera av svaren pekar också på att äldre, erfarna sjuksköterskor bör kunna få dspens tll utbldnngen, även om de nte har alla högskolepoäng som krävs samt att de ska kunna slppa vssa moment. Ytterlgare en vanlg åskt är att det krävs tydlgare defnton av en specalstsjuksköterskas arbetsuppgfter och vlka karrärvägar som fnns efter avslutad utbldnng. Tydlga karrärmöjlgheter, Tydlgt mål med kompetensutvecklng och Att det är mer stmulerande arbetsuppgfter, är några av svaren. Några svar tar även upp specalstsjuksköterskornas arbetsschema. Att tvngas tll natt- och helgarbete även som specalstsjuksköterska menar många av de svarande är ormlgt.

9 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars För dg som vll jobba med hela männskan För Mnja Chrstovsk öppnade specalstutbldnngen psykatr nya perspektv på yrkesrollen. Mötet med många olka typer av patenter och ndvder och möjlgheten att öka deras psykska välbefnnande gör arbetet som psykatrsjuksköterska stmulerande, omväxlande och utvecklande. Psykatrsk vård TexT AnnKA Whlborg genom att utblda dg tll psykatrsjuksköterska gör du en rktgt bra nvesterng dn egen framtd Psykatrn har alltd vart det område som ntresserat mg mest. Jag har därför jobbat nom psykatrn sedan jag tog sjuksköterskeexamen Efter två år hade jag hunnt arbeta på en allmänpsykatrsk avdelnng, en affektv mottagnng och nom barn- och ungdomspsykatrn. Då bestämde jag mg för att gå specalstutbldnngen med nrktnng mot psykatr, säger Mnja Chrstovsk, specalstsjuksköterska psykatrsk vård som efter specalstutbldnngen sökte sg tll den psykatrska akutmottagnngen på Akademska sjukhuset Uppsala. Hon jobbar halvtd på akutvårdsavdelnngen och halvtd på akutvårdsmottagnngen. En dag veckan ägnar hon sg åt vårdutvecklngsarbete. Att utblda mg tll psykatrsjuksköterska var ett av mtt lvs bästa beslut. Utbldnngen tllför nya perspektv och har gett mg en utökad verktygslåda mötet med patenter. Specalstutbldnngen fördjupade mn vårdvetenskaplga kompetens och gav mg en mångsdg karrärmässg plattform som ger mg många karrärspår att välja mellan, säger Mnja Chrstovsk. Uppmuntrar tll lvslångt lärande En av specalstsjuksköterskans vktgaste uppgfter nom psykatr är att Mnja Chrstovsk, specalstsjuksköterska psykatrsk vård. mnska stgmatserngen krng psyksk ohälsa. Genom att arbeta aktvt med bemötande- och kunskapsfrågor arbetar jag för att ge alla patenter, oavsett dagnos, en respektfull och serös vård säger Mnja Chrstovsk. Hon beskrver psykatrn som ett föränderlgt område med kontnuerlga forsknngsrön som uppmuntrar tll ett lvslångt lärande. Ett genunt ntresse för männskor och hjärnans sjukdomar är en fördel för en psykatrsjuksköterska, lksom en vlja att arbeta med sg själv som främsta verktyg. Genom att utblda dg tll psykatrsjuksköterska gör du en rktgt bra nvesterng dn egen framtd. Det känns bra att vara efterfrågad och kunna arbeta många olka vårdmljöer nom ett område där behoven av att arbeta med hela männskan är stora, säger Mnja Chrstovsk. Hej! Jag heter Alex. Jag går tll BUP. V är många barn som får hjälp där. Men BUP behöver fler sjuksköterskor. Sök jobb på BUP Stockholm. Läs mer på

10 10 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Jämställdhet är lvsvktg för välfärden Det går åt rätt håll. Men för att klara framtdens behov nom vården måste jämställdhet komma högre upp på dagordnngen. Det menar Johan Larson, vce ordförande på Vårdförbundet som arbetar aktvt med jämställdhetsfrågor. Foto: Ulf Huett terskekåren och ett lyft för jämställdheten. Lksom konkurrensen från prvata aktörer och bemannngsföretag. Jag tror att valmöjlgheter är bra, det gör att arbetsgvare måste ta tag de här frågorna för att kunna behålla sn personal. Idag är det också många sjuksköterskor som söker sg utomlands för att arbeta, vlket ökar konkurrensen om kompetent personal ytterlgare. Jämställdhet TexT PaoLa LangDaL Han talar av egen erfarenhet. Johan Larson gck själv sjuksköterskeutbldnngen mtten av nttotalet där han var en av få manlga kursdeltagare. Idag är ungefär var tonde sjuksköterska man, men enlgt Johan är det nte enbart fler manlga sökande som skulle göra yrket mer jämställt. Det som krävs är en atttydförändrng både nom och utanför vårdens väggar. V måste bl bättre på att se de strukturella problem som genomsyrar hela samhället. Jag träffar ofta sjuksköterskor som är trötta på att prata om jämställdhet. Jag brukar då provocera lte och fråga om det nnebär att de heller nte är ntresserade av att förbättra sn lön eller sna arbetsvllkor. Just lönefrågan har vart och är såklart vktg för sjuksköterskekåren. Men Johan poängterar att arbetsmljöfrågor är mnst lka vktga för att locka fler sökande. Högre lön ger frhet och höjer naturlgtvs statusen på yrket. Men det är Johan Larson, vce ordförande på Vårdförbundet. mnst lka vktgt att man känner att man kan påverka sn arbetsstuaton med hälsofrämjande arbetstder och kontnuerlg kompetensutvecklng. Bra med rörlg arbetsmarknad Den stora rörlghet som fnns dag på arbetsmarknaden ser Johan som något postvt för utvecklngen för sjukskö- V måste bl bättre på att se de strukturella problem som genomsyrar hela samhället Det är nte bara sjuksköterskorna som skulle vnna på jämställd arbetsplats. Johan menar att det skulle vara värdefullt för hela samhället om fler män sökte sg tll vårdyrket. Jag skulle säga att det är en överlevnadsfråga för vården. I alla branscher är det bra med jämställdhet, det ökar trvseln på arbetsplatsen och utjämnar löneskllnader. Men ska v klara välfärden Sverge dag måste v börja arbeta aktvt med de här frågorna. Utblda dg tll specalstsjuksköterska! Uppsala unverstet erbjuder 12 olka nrktnngar! Specalstsjuksköterskeprogrammet är för dg som vll fördjupa dna kunskaper och självständgt ansvara för patentens omvårdnad vd olka tllstånd nom såväl sluten som öppen vård. Specalstsjuksköterskeprogrammets tolv olka nrktnngar har ett gemensamt nnehåll bestående av teorer och modeller nom omvårdnad, etk, ledarskap, kommunkaton, vetenskaplg metodk och vårdpedagogk. Därefter specalserar du dg efter dn nrktnng. Inrktnngar vd Uppsala unverstet Akutsjukvård Ambulanssjukvård Anestessjukvård Dabetesvård Dstrktssköterska Hälso- och sjukvård för barn och ungdom Intensvvård Krurgsk vård Onkologsk vård Operatonssjukvård Psykatrsk vård Vård av äldre Sök senast 15 aprl!

11 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars Flexbla arbetstder och breda utvecklngsmöjlgheter 20 procent av sjuksköterskorna har arbetat på ett bemannngsföretag och nästan 50 procent av sjuksköterskorna kan tänka sg att arbeta på ett bemannngsföretag. Det framgår av Framtdens Karrär Sjuksköterskas undersöknng bland ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor. Bemannngsföretagen TexT AnnKA Whlborg Ett skäl tll att så många sjuksköterskor har eller kan tänka sg att arbeta på ett bemannngsföretag är att det är en erfarenhet som breddar CV:t och Maln ernestrand, vd på nurse Partner. den ensklda sjuksköterskans kompetens. Va ett bemannngsföretag kan sjuksköterskor kombnera tryggheten en fast anställnng och samtdgt bredda sn erfarenhetsbank genom att prova på olka typer av uppdrag, säger Maln Ernestrand, vd på Nurse Partner. Hon upplever att sjuksköterskor som söker sg tll bemannngsföretag prorterar möjlgheten att själv kunna påverka såväl arbetstder som uppdragens längd och nrktnngen på de uppdragsgvare man blr uthyrd tll. Det bdrar tll att en växande grupp sjuksköterskor betraktar en anställnng på ett bemannngsföretag som en långsktg karrär. Auktorserat bemannngsföretag Mtt råd tll sjuksköterskor som överväger att söka sg tll ett bemannngsföretag är att välja ett företag som är auktorserat av branschorgansatonen Bemannngsföretagen. Auktorsatonen är en garant för att företaget sköter sna åtaganden vad gäller skatter, socala avgfter och pensonsnbetalnngar och att samtlga anställda omfattas av kollektvavtal, säger Maln Ernestrand. Det absolut främsta skälet tll att drygt hälften av sjuksköterskorna kan tänka sg att arbeta på ett bemannngsföretag är möjlgheten att själv styra sna arbetstder. Hos offentlga arbetsgvare är arbetstderna sällan flexbla, men på bemannngsföretag fnns goda möjlgheter att själv välja om man vll arbeta dag eller natt, vardagar eller helger. Det underlättar för den som vll kombnera arbete med famljelv eller studer, säger Camlla Forslund, sjuksköterska och konsultchef på Dedcare Nurse. Lättare att htta rätt Hon har träffat många bemannngssjuksköterskor som upptäckt nya arbetsplatser och nrktnngar nom ramen för sjuksköterskeyrket. En fördel Camlla Forslund, sjuksköterska och konsultchef på Dedcare nurse. med att prova på flera olka typer av arbetsgvare är att det blr lättare att htta ett sammanhang där man trvs, får nytta av sn kompetens och vll stanna långsktgt. För to år sedan var det vanlgt att söka sg tll bemannngsbranschen av löneskäl. Idag bdrar både lön och möjlgheten att styra sna arbetstder tll valet att arbeta som resurssjuksköterska. På senare år har antalet uppdragsgvare blvt fler, sjuksköterskor som söker sg tll bemannngsföretag har med andra ord fler uppdragsgvare än någonsn att välja mellan, säger Camlla Forslund. Semesterjobba Västervk! Är du sjuksköterska eller barnmorska? V söker sjuksköterskor nu och tll sommaren 2015 Västervk ostkustens pärla Ta med dg famljen och upplev en härlg semesterstad! V står för boende för dg och dn famlj om du arbetar hos oss sommar. V bjuder också på någon trevlg aktvtet närområdet. Västervks sjukhus är ett komplett akutsjukhus med förlossnngsvård mtt centrum. Hos oss arbetar du på ett sjukhus med korta beslutsvägar och duktga medarbetare. Låter det ntressant? Kontakta Anta Lndahl, , eller Mare Kettsen, , Vll du bl en vårt glada gäng, där v har ett öppet arbetsklmat och nära tll skratt? Kungälvs sjukhus söker sjuksköterskor nu och tll sommaren Tllträde enlgt överenskommelse. Vll du veta mer? Kontakta en av våra personal specalster, tfn Läs mer om Västervks sjukhus på sda 29! Läs mer om tjänsterna på:

12 12 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Hon kämpar för allas rätt tll lka vård Lagen säger att alla ska få vård på lka vllkor men verklgheten vsar att patenters bakgrund och bostadsort kan påverka både bemötandet och behandlngen. Sjuksköterskan Sylva Määttä leder arbetet för att mnska skllnaderna Västra Götalandsregonen. Jämlk vård TexT AnnA-KArn AnderSSon det är jobbgt att konfronteras med att man som sjuksköterska kan vara en del den ojämlka vården Kunskapscentrum för Jämlk vård Västra Götalandsregonen jobbar aktvt för att på olka sätt motverka negatv särbehandlng på grund av genus, ålder, etnctet, funktonsnedsättnng, sexuell läggnng, socoekonomsk bakgrund eller bostadsort. Chef för verksamheten är Sylva Määttä, sjuksköterska och docent vårdvetenskap. Verksamheten har fått uppmärksamhet för sna goda resultat. En konkret åtgärd som väckt ntresse är arbetet med att locka fler tll den rutnmässga cellprovtagnngen. I Göteborgs nordöstra del vsade det sg vara betydlgt färre som valde att göra det gynekologska testet för att upptäcka lvmoderhalscancer än andra områden. Tllsammans med andra organsatoner området tänkte Kunskapscentrum för Jämlk vård därför ut strateger för att vända de sffrorna uppåt. V åkte ut med fältmottagnngar och erbjöd kvnnorna nordöstra Göteborg att göra testet deras hemkvarter när det passade dem. V annonserade tvättstugor och vd matbutker på olka språk för att förmedla vkten av att göra cellprovet. Det var en kampanj på bred front som gck ut på att söka upp kvnnorna som av olka anlednngar valt bort den lvsvktga förebyggande åtgärden, nte förstått nnebörden den allmänna kallelsen eller kanske nte haft möjlghet att gå på kontrollen under sjukvårdens ordnare öppettder, förklarar Sylva Määttä. På ett år ökade andelen cellprovtagnngar nordöstra Göteborg med 42 procent. Intatvet belönades med utmärkelsen Guldskalpellen år Granskar sg själva Öppna Jämförelser är tll stor nytta för deras arbete med att upptäcka hur vården kan vara ojämlk lksom de egna lokala vårddatabaserna. När det fnns Sylva Määttä, sjuksköterska och docent vårdvetenskap. mnsta msstanke om att skllnader nte kan förklaras med annat än att det beror på ojämlkheter går man vdare för att undersöka det och om det fnns behov tar man fram en handlngsplan för att komma tll rätta med problemet. Alla nsatser har ett tydlgt mål och resultaten mäts kontnuerlgt. Sjuksköterskor kan göra skllnad Strävan efter jämlk vård måste ntegreras alla led, hos poltker och sjukvårdslednng och hos personalen på det klnska arbetsgolvet. Sylva Määttä menar att sjuksköterskor och annan medcnsk personal vll sna patenter väl men att de ändå, omedvetet, kan bdra tll att patenter bemöts och behandlas på ett sätt så att vssa kan mssgynnas. Det kan handla om Så kan du Som SJukSköTerSkA bdra Tll mer Jämlk vård: Gör dna tankar medvetna för dg själv. Använd skuggteknk. låt någon annan notera vad du gör och säger eller be någon flma dg mötet med olka patenter för att synlggöra dtt beteende. kanske kan du upptäcka saker som du nte kände tll hos dg själv. För n ämnet ojämlkhet som en punkt på era APT-möten om de nte redan ngår som en naturlg dskussonspunkt på er arbetsplats. Var modg och stå på dg. Säg tll och agera om du upplever att vården är ojämlk något avseende. V åkte ut med fältmottagnngar och erbjöd kvnnorna nordöstra Göteborg att göra testet deras hemkvarter när det passade dem, säger Sylva Määttä. ett specellt tlltal gentemot män på grund av att de nte förväntas vara lka känslomässga som kvnnor, att nte äldre eller krävande personer alltd ges den td som kanske skulle behövas eller mssar kommunkatonen med patenter som har brstfällga språkkunskaper. Raden av exempel kan göras lång. Det är jobbgt att konfronteras med att man som sjuksköterska kan vara en del den ojämlka vården. Det kan framkalla ett slags etsk stress. Men att öka medvetenheten hos var och en av oss är ett avgörande steg arbetet för att mnska skllnaderna, säger Sylva Määttä. AnSer du ATT hälso- och SJukvården bedrver en Jämlk vård? 35% 50% 16% Ja nej vet ej Framtdens Karrär Sjuksköterska har genomfört en trendundersöknng hos ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor Sverge. Skandnavens nordlgaste teknska unverstet Forsknng & utbldnng världsklass Studera vd Luleå teknska unverstet n SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA DISTRIKTSSKÖTERSKA n SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA AMBULANSSJUKVÅRD n SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA INTENSIVVÅRD n SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA VÅRD AV ÄLDRE Kontaktperson: Carna Nlsson Informaton: ltu.se/specalstsjukskoterska, utbldnngarna ges på dstans

13 Sjuksköterskor! Norsk lön Sverge. Hos en av Sverges bästa arbetsgvare. På Zest Care tror v på den goda vården. V tror att du som sjuksköterska eller barnmorska varje dag gör dtt yttersta. Men vem tar hand om dg?jo, v. På Zest Care sätter v värde på dg. Hos oss får du norsk lön Sverge och branschens bästa vllkor. Men lön och förmåner är ju nte allt här lvet. Ett bra arbetsklmat väger också tungt. Därför är v extra stolta över att våra medarbetare just valt oss tll en av Sverges Bästa Arbetsgvare.* En bdragande orsak tll det är att v ser varje männska hos oss. Här blr du så mycket mer än bara ett kryss en schemarad. Du får ett personlgt bemötande med en egen kontaktperson. Tllsammans skräddarsyr v dtt uppdrag och du får möjlghet att delta våra uppmärksammade utbldnngar. Du bjuds n tll föreläsnngar, after work, kckoffer och andra evenemang där du får tllfälle att träffa kollegor. Så du som funderar över det här med att åka tll Norge. Stanna hemma. V ser tll att du får det bästa av två världar: norsk lön Sverge hos en avsverges bästa arbetsgvare. V har uppdrag hela landet både kommuner och landstng. Välkommen tll Zest Care. Rng nu! Helene (Södra Sverge) Ann-Chrstne (Västra Sverge) Sofe (Stockholm, Mälardalen, Gotland & Norrland) Out (Chefsuthyrnng) PS: Nu börjar v att hyra ut chefer tll äldreomsorgen. Vll du jobba hos oss på olka spännande uppdrag eller behöver du snabbt en chef tll dn verksamhet? Rng Läs mer om oss på * I Unversums och Metrojobbs årlga undersöknng utförd november 2014.

14 14 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Flexbel arbetstd och högre lön attraherar Att arbeta som sjuksköterska på en mndre ort nnebär ofta en bred kompetensutvecklng, självständgt arbete, korta beslutsvägar och lvskvaltet med små geografska avstånd. Högre lön, lägre arbetsbelastnng och kompetensutvecklng hör tll de faktorer som kan attrahera fler sjuksköterskor tll mndre orter. arbeta på mndre Ort TexT AnnKA WHlborg Närheten och de små geografska avstånden bdrar tll att sjuksköterskor som arbetar på mndre orter ofta har mer frtd. Jag flyttade själv från Karlstad tll Kruna av dessa skäl, säger Helena Fredrksson Ågren, sjuksköterska och verksamhetsansvarg för Akut omhändertagande vd Kruna sjukhus, vlket omfattar akutverksamhet, ambulans, hjärtntensv samt ntensvvårdsavdelnng. Hon anser att mndre orter bör fokusera på att erbjuda sjuksköterskor möjlghet att påverka sn arbetstd och sn schemaläggnng kombnaton med kontnuerlga kompetensutvecklngsmöjlgheter. Hon är nte förvånad över att högre lön och kompetensutvecklng är två faktorer som rankas högt bland sjuksköterskors krterer för att söka sg tll en mndre ort. I Kruna satsar man bland annat mycket på nternutbldnngar, workshopdagar och strukturerad kompetensöverförng mellan medarbetare från olka yrkeskategorer. Flexbel schemaläggnng En god tllgång tll kompetensutvecklng är en attraktvtetsfaktor för många sjuksköterskor. Det är vktgt att kompetensutvecklngssatsnngarna är regelbundna och nteras på landstngsnvå. En mer flexbel schemaläggnng som största möjlga mån anpassats utfrån ndvdens önskemål blr förmodlgen en allt mer betydelsefull framgångsfaktor arbetet med att rekrytera sjuksköterskor tll mndre orter framöver, säger Helena Fredrksson Ågren. En styrka för sjuksköterskor på mndre orter är att v kan erbjuda många möjlgheter tll självständgt arbete och att ngå sammansvetsade team där alla känner alla. Det medför sn tur korta beslutsvägar och en väl narbetad stödstruktur vd svåra händelser, säger Helena Fredrksson Ågren. Bred omsorgsverksamhet Lönefrågan är och förblr vktg, men möjlgheten tll kortare arbetstd väger allt tyngre för en växande grupp sjuksköterskor. För to år sedan var ett erbjudande om en tllsvdareanställnng väsentlgt för många, dag rankas tryggheten anställnngsformen nte lka högt. Lön, arbetstd och en god arbetsmljö är de mndre orternas främsta konkurrensfaktorer, och de ska v även fortsättnngsvs lägga tyngd på säger Isabell Zemrén, sjukhussamordnare på Lycksele sjukhus. På mndre sjukhus med allmänna vårdavdelnngar får sjuksköterskor möta patenter som representerar en stor bredd av olka dagnoser och medcnska problem. Det ger sjuksköterskor på mndre orter en bred kompetensbas att stå på, vlket kan vara en fördel för framtda karrärutvecklng. Mndre sjukhus kan även erbjuda korta kommunkatonsvägar, vlket gör att arbetet flyter på smdgt. I ett mer småskalgt sammanhang upplever många sjuksköterskor dessutom att VaD SkUlle öka NtreSSet för SjUkSköterSkOr att arbeta på mndre Ort? % 67% 63% 63% 60% sabell Zemrén, sjukhussamordnare på lycksele sjukhus. deras arbetsnsats blr mer synlg. Här blr man aldrg en mängden, säger Isabell Zemrén. 52% 46% 45% 40% 33% 29% 18% 14% Foto: Jan lndmark Helena Fredrksson Ågren, sjuksköterska och verksamhetsansvarg för Akut omhändertagande vd Kruna sjukhus. Om UNDerSökNNgeN Framtdens Karrär Sjuksköterska har samarbete med VOC Nordc genomfört en trendundersöknng hos ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor Sverge. Undersöknngen genomfördes februar Den statstska felmargnalen undersöknngen är 2,7 4,5 procentenheter. Högre lön kortare arbetstd med full lön kompetensutvecklng och vdareutbldnng Högre bemannng/lägre arbetsbelastnng bättre arbetstder möjlghet att påverka dn arbetsstuaton bättre karrär och utvecklngsmöjlgheter balans mellan jobb och frtd Vara med och utveckla verksamheten längre semester arbetsplats nära hemmet erbjudas anställnng tll medföljande Närhet tll natur/frtdsaktvteter V söker sjuksköterskor V erbjuder spännande uppdrag tll dg som vll arbeta nom elevhälsa och hemsjukvård, både Stockholm och andra delar av landet. Därför söker v dg som är allmän- eller specalstsjuksköterska. Varmt välkommen med dn ansökan redan dag va vår hemsda! Frågor? Rng oss på

15 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars Självdalys bra för både patenter och personal Genom att skapa system för självdalys har sjuksköterskor Västerås utvecklat vården för svårt njursjuka patenter. Fördelarna är många för både patenter och personal. Drver vården framåt TexT CrSTna LeFLand V hade länge funderat de banorna och när en patentenkät vsade att det dessutom fanns ett starkt önskemål från patenternas sda så blev det startskottet, berättar Vola Olsson, sektonsledare på dalysmottagnngen på Västmanlands sjukhus Västerås. Sjuksköterskorna på mottagnngen var alla Vola Olsson, sektonsledare på dalysmottagnngen, Västerås sjukhus. mycket aktva processen att skapa en självdalysverksamhet och de fck ett starkt stöd från lednngens sda. Det gavs gott om td för utbldnng av personal, studebesök på andra mottagnngar som nfört självdalys och täta uppföljnngar, säger Vola Olsson. V hade väldgt många déer krng hur v vlle göra, men det är otrolgt vktgt att utarbeta en klar och tydlg struktur för hur man vll organsera verksamheten och jobba. V hämtade mycket nspraton från lknande verksamhet på andra sjukhus, som v sedan anpassade för våra förutsättnngar. Utbldar patenter Idag arbetar fem sjuksköterskor enbart med självdalyspatenter. De sköter både det daglga omvårdnadsarbetet med de patenter som kommer n för självdalys och den vktga utbldnngen av patenter, som är en förutsättnng för att de ska kunna sköta sn egen dalys. Patenterna får genomgå en åtta veckor lång utbldnng för att få dalyskörkort. En del kan sedan sköta hela dalysen själv, andra behöver få hjälp med vssa moment. Varje patent har sn egen behandlngsplan, säger Vola. För patenterna är fördelarna med självdalys många. De får bättre kontroll över sn sjukdom och stärks av att få ta ansvar för behandlngen. Dalyspatenter är ofta multsjuka och behandlas kanske för flera olka tllstånd. Det kan stärka dem oerhört att få bättre kontroll över sn hälsa och att själva vara aktva behandlngen. Det ger också trygghet att vara delaktg behandlngen eftersom man blr mer välnformerad och kunng om sn sjukdom, säger Vola Olsson. För personalen nnebär självdalysmottagnngen att man skapat nya roller för sjuksköterskorna. Det fnns en tydlg rollfördelnng, väl defnerade uppgfter och stort engagemang, framhåller Vola Olsson. Om det fnns déer om att utveckla vården så gäller det att ta vara på dem eln engvall, Lotta Jansson, Mara Korsell, sabell Hellström och nathale Petersen, sjuksköterskor på självdalysen, Västerås sjukhus. och skapa tydlga mål. För oss har detta vart enbart postvt och det gäller både personal och patenter. Är du vår nya kollega? Som sjuksköterska nom Norrköpngs kommun jobbar du med stort eget ansvar tvärprofessonella team, en verksamhet som präglas av nytänkande. Nu söker vård- och omsorgskontoret nya sjuksköterskor. Ett jobb som ger lte mer! V har kommt långt hur man arbetar nom omvårdnad. Camlla Hälsostaden Ängelholm har ett särsklt uppdrag: V ska utveckla närsjukvården nom Regon Skåne! Är du sjuksköterska och vll realsera dna och andras déer för framtdens närsjukvård? Välkommen tll oss! Kontakta: Mare Karlsson, tel , Läs mer om Hälsostaden och se flmer från vår arbetsplats på:

16 16 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Äldres hälsa ur ett helhetsperspektv Som specalstsjuksköterska nom vård av äldre ägnar sg Lena Bengter åt avancerad omvårdnad en självständg yrkesroll som kräver såväl en bred kompetens som experts krng äldres hälso- och sjukdomstllstånd. Specalstutbldnngen har bland annat medfört att ägnar sg åt utbldnngsnsatser och agerar expert vd smärtbedömnngar. ter och sjukdomstllstånd, vlket känns som en stmulerande utmanng. Eftersom jag kontnuerlgt träffar senorerna som jag ansvarar för och ofta får följa dem flera år har jag möjlghet att bygga upp ett förtroende hos dem och deras anhörga, säger Lena Bengter. Vård av äldre TexT AnnKA WhLBorg Jag har arbetat med äldre sexton år, först som undersköterska och sedan 2010 som sjuksköterska. Redan ett par månader efter sjuksköterskeexamen bestämde jag mg för att gå specalstutbldnngen nom vård av äldre. I två år varvade jag sjuksköterskearbete med en specalstutbldnng på halvtd, säger Lena Bengter, som ansvarar för omvårdnaden av ett fyrtotal äldre som bor på Tunbacka äldreboende Hudk svall. Mångsdg avancerad omvårdnad En växande äldre befolknng bdrar tll ett ökande behov av sjuksköterskor med specalstutbldnng nom vård av äldre. Äldre som kommer från sjukhusen har dag ofta ett stort vårdbehov som kräver ökade kunskaper om hur den äldre männskan fungerar. Det nnebär att sjuksköterskor som specalserar sg nom geratrk gör en framtdsnvesterng som skapar förutsättnngar för många utvecklngsmöjlgheter. Att arbeta med äldre männskor är gvande och tllfredsställande på många Att arbeta med äldre männskor är gvande och tllfredsställande på många sätt sätt. Som specalstsjuksköterska nom vård av äldre har jag förmånen att arbeta med hela männskan, alltfrån ortoped tll krurg tll kronska sjukdomar. I mtt daglga arbete möter jag ett brett regster av olka personlghe- Utbldar kollegor Efter att ha jobbat med äldre många år hade hon förstås hunnt bygga upp ett gedget kompetenskaptal nnan det var dags att påbörja specalstutbldnngen. Samtdgt tllförde specalstutbldnngen ett större sammanhang och en eftertraktad specalstkompetens krng äldres hälso- och sjukdomstllstånd. Specalstutbldnngen har bland annat medfört att jag är projektledare för ett smärtprojekt som Hudksvalls kommun bedrver samverkan med Högskolan Gävle. Sedan 2011 har jag föreläst för och utbldat drygt 2000 medarbetare kommunen krng smärtrelaterad problematk bland äldre. Det är gvande att kompetensutveckla vårdpersonalen ute på fältet. Jag utformar även bemötande- och handlngsplaner gentemot brukare som är svårhanterlga och genomför smärtanalyser på ensklda boenden runtom kommunen, säger Lena Bengter. Lena Bengter, specalstsjuksköterska nom vård av äldre som ansvarar för omvårdnaden av ett fyrtotal äldre som bor på Tunbacka äldreboende hudk svall. Ett av Sverges vktgaste jobb Som medarbetare Luleå kommun är du en nyckelperson! sjuksköterskor V söker Fler ledga jobb och mer om tjänsterna på: Luleå är norra Sverges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, unverstetets kraft och närngslvets nytänkande. En rktg vnterstad med vta vdder och en somrg skärgårdsstad som toppar sollgan år efter år. Luleå växer och v blr allt fler Luleåbor. Luleå.nu V söker Sjuksköterskor tll vård och omsorg Läs mer på enkopng.se/ledgajobb Enköpngs kommun är arbetsplatsen för dg som vll vara med och skapa det långsktgt goda samhället. Inom vård- och omsorgsförvaltnngen arbetar v enlgt det salutogena förhållnngssättet och för att ta tllvara de resurser personer fortfarande har och stärka dem. V förutsätter att du är kompetent, vetgrg och vll medverka tll att de du möter får en så hög lvskvaltet som möjlgt. Vlka goda déer vll du vara med och förverklga?

17 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Som sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård har du förmånen och möjlgheten att kunna möta varje ndvd där de befnner sg här och nu, du kan fokusera på en ndvd taget. Yrkesrollen är frare och mer rörlg än på exempelvs en vårdavdelnng, nte mnst eftersom kommunala sjuksköterskor ofta ger vård det egna hemmet. Kommunal hälso- och sjukvård TExT AnnKA Whlborg När jag började arbeta Växjö kommun hade jag arbetat landstnget flera år. Så här efterhand känner jag att bytet var ett av de bästa besluten mn karrär. I den kommunala vården har jag verklgen httat mn plats yrkeslvet. Jag upplever att kommunen verklgen månar om att tllvarata sjuksköterskors kompetens, säger Karn Jsborg Hultgren, som för närvarande arbetar heltd som ordförande för Vårdförbundet Kronobergs län och har arbetat som sjuksköterska kommunal verksamhet fjorton år. Under sna fjorton år kommunal tjänst har Karn Jsborg Hultgren provat på flera roller kommunens omsorgsverksamhet. Hon har arbetat med utbldnngsnsatser för undersköterskor och sjuksköterskor, arbetat hemsjukvården och på särsklt boende. Efter tjänstledgheten väntar en tjänst som hälso- och sjukvårdsansvarg för personer med funktonsnedsättnng. Mndre och mer snabbrörlga En av fördelarna med att arbeta kommunal reg är möjlgheten att påverka såväl organsaton och arbetssätt som sn egen karrärnrktnng. Kommunernas omvårdnadsverksamheter är mndre och mer snabbrörlga än landstngens stora organsatoner. Det ger ökade möjlgheter tll nflytande. Ytterlgare en fördel är att många kommuner arbetar aktvt med att ständgt utveckla sn omsorgsverksamhet. Det fnns en generell förändrngsbenägenhet som medför många fördelar, säger Karn Jsborg Hultgren. Kommuner efterfrågar såväl grundutbldade som specalstutbldade sjuksköterskor. Dstrktssjuksköterskor Många kommuner arbetar aktvt med att ständgt utveckla sn omsorgsverksamhet och sjuksköterskor med specalstkompetens nom geratrk, onkolog och pallatv vård efterfrågas många kommuner, lksom sjuksköterskor med en djupare akademsk kompetens form av en magsterexamen. På senare td har somlga kommuner även börjat efterfråga barnsjuksköterskor. Intressanta karrärmöjlgheter I framtden ökar sannolkt antalet ntressanta karrärmöjlgheter kommuner för såväl grundutbldade som specalstutbldade sjuksköterskor. Att arbeta med personer med funktonsnedsättnng, särsklda boenden och att arbeta med äldre såväl som yngre Karn Jsborg hultgren, ordförande för Vårdförbundet Kronobergs län. Foto: Ulf huett hemsjukvård är två av de möjlgheter som kommuner kan erbjuda. I takt med att befolknngen åldras och allt fler uttrycker önskemål om att vårdas hemmet ökar efterfrågan på kvalfcerad hemsjukvård. Som sjuksköterska kommunal verksamhet är det en fördel om du är trygg dn omvårdnadskompetens och yrkesroll. Du bör både vara beredd på självständgt arbete, men också att ngå multdscplnära team med läkare, fysoterapeuter, arbetsterapeuter, soconomer och andra professoner. Kommunal omvårdnad utgår tll stor del från ndvdens behov och stuaton, en vktg del av arbetet är därför att anpassa omvårdnaden efter ndvdens aktuella behov, säger Karn Jsborg Hultgren. En av Sverges mest växande städer behöver dg. Umeå kommun söker: Sjuksköterskor V erbjuder dg: Ett omväxlande jobb nom vård och omsorg Konkurrenskraftg Bra lön lön Goda karrärsmöjlgheter Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014, är en av Sverges mest spännande städer. Här fnns två unverstet, ett dynamskt närngslv, ett brett frtdsutbud och ett rkt kulturlv. Kommunen är en stor arbetsplats och har en vktg roll stadens utvecklng och tllväxt. Mer om de här och andra tjänster httar du på:

18 18 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Enormt ntresse för att lära nytt Nästan alla sjuksköterskor vll ha mer td för att hålla sg à jour med ny forsknng. Det vsar på ett sug efter höjd kompetens. Forsknng och nya rön TexT ANNA-KArN ANDerSSoN Am Hommel, sjuksköterska, unverstetslektor omvårdnad vd Skånes unverstetssjukhus och styrelseledamot Svensk Sjuksköterskeförenng. Foto: Tomas Södergren Framtdens Karrär Sjuksköterska har lått göra en undersöknng bland slumpvs utvalda sjuksköterskor och på frågan Skulle du vlja ha mer td för att hålla dg à jour med ny forsknng och nya rön nom dtt kompetensområde? var svaret ett rungande ja. Närmare hälften uppger att de skulle vlja ha mycket mer td för att sätta sg n nya omvårdnadsstuder och 45 procent svarar att det behövs något mer avsatt td för kompetenshöjande verksamhet. Endast sju procent anser sg ha tllräcklg td för att hålla sg uppdaterad med det senaste nom forsknngen. Det vsar på ett stort sug för att få lära sg nytt, säger Am Hommel, sjuksköterska, unverstetslektor omvårdnad vd Skånes unverstetssjukhus och styrelseledamot Svensk Sjuksköterskeförenng. Rolgare desto mer du kan Am Hommel är nte överraskad över resultatet. Hon hänvsar tll sjukvårdslagen som säger att sjuksköterskor ska arbeta utfrån vetenskap och beprövad erfarenhet och menar att det ställs krav och förväntas av sjuksköterskor att de ska utgå från evdensbaserad forsknng stt daglga arbete. Men det är Ju mer du kan, desto mer utvecklande och rolgare blr jobbet trolgen nte författnngen som lgger tll grund för den höga andelen ja-sägare undersöknngen. Ju mer du kan, desto mer utvecklande och rolgare blr jobbet, säger Am Hommel. Av den anlednngen borde arbetsgvare och chefer ta tll sg av ett sådant här resultat. Genom att ge mer td tll sjuksköterskors kompetensutvecklng är jag övertygad om att man ökar trvseln och att det blr lättare att behålla personalen och rekrytera ny. Det fnns mycket bra omvårdnadsforsknng men den måste mplementeras. Sjuksköterskor behöver bl bra forsknngskonsumenter. Kommande krav på fortbldnngsplan Att det är ont om td den klnska verksamheten och stundtals brstfällg organsaton pekar Am Hommel ut som de största hoten mot sjuksköterskors möjlgheter att hålla sg à jour nom forsknngen tllräcklg utsträcknng. Men kanske är en förändrng på gång. I USA och England måste sjuksköterskor kontnuerlgt redogöra för hur de tagt del av det senaste nom forsknngen genom att tll exempel dokumentera semnarer de besökt och artklar de läst. I EU:s nya yrkeskvalfkatonsdrektv för sjuksköterskor fnns ett kommande krav på att arbetsgvarna ska kunna vsa på fortbldnng för sn personal. V pratar om ett lvslångt lärande. Kunskap är färskvara och med den snabba utvecklng som fnns nom vården blr detta ett måste för att kunna ge en god och säker vård. Det bör göras För att Få n mer ny Forsknng sjuksköterskeyrket: Arbetsgvare bör uppmuntra sjuksköterskor tll att gå specalstutbldnngar. dagens högspecalserade vård krävs att mnst 70 procent har en specalstutbldnng, nom vssa verksamheter 100 procent. Chefer ska ge vårdpersonalen td för reflekton krng hur arbetsdagen har vart. konkreta händelser ska kopplas tll ny omvårdnadsforsknng. omvårdnadsledarna måste fnnas patentnära. I svensk sjuksköterskeförenngs tdnng omvårdnadsmagasnet publceras all ny forsknng nom sjuksköterskeprofessonen. ett enkelt sätt att hålla sg uppdaterad är att dskutera nnehållet med sna kollegor. Eftersom man som sjuksköterska har två jobb, dels det vanlga jobbet, dels att utveckla och förändra arbetet, krävs det td av arbetsgvaren för att få hålla sg à jour med det senaste nom forsknngen. ta stöd av lagen där det står att sjuksköterskan ska arbete utfrån en vetenskaplg grund. Lyft fram att alla är vnnare på en arbetsplats som ständgt utvecklas.!kom och jobba på Skaraborgs Sjukhus V söker sjuksköterskor nom flera olka specalteter. På vår webb kan du läsa mer om våra tjänster och vad v kan erbjuda dg. Skaraborgs Sjukhus är ett komplett akutsjukhus med gott samarbete mellan specalteterna. V arbetar långsktgt och systematskt för att ge patenterna en säker vård och våra medarbetare en utvecklande och trvsam arbetsplats.

19 VI MÅR BRA NÄR VI UTVECKLAS. Vården är ett kunskapsntensvt område under ständg utvecklng, och v ska självklart utvecklas med den. Därför drver Vårdförbundet en modell för akademsk specalsttjänstgörng (AST) där specalstutbldnngen sker nom ramen för en anställnng och studerna ntegreras med jobbet. Tack vare vårt kraftfulla påverkansarbete har de flesta rksdagsparter frågan på sn agenda och flera arbetsgvare har redan nfört modellen. Ju fler v är desto mer kan v påverka. Bl medlem Vårdförbundet! När v mår bra mår alla bättre. vardforbundet.se/medlem BLI MEDLEM VIA SMS

20 20 Framtdens Karrär Sjuksköterska Mars 2015 Sjuksköterskan Marka blev en prsbelönt nnovatör Marka Ördell kom på en dé som skulle kunna hjälpa patenter att ta sna läkemedel. Att förverklga produkten har vart sltsamt men hon har aldrg ångrat sn satsnng. InnovatIoner TexT AnnA-KArn AnderSSon Allt har gått fort. För knappa tre år sedan bestämde sg Marka Ördell för att satsa på sn nnovaton. Hon har gått från att ha vart en novs med en déskss tll att bl en prsbelönt entreprenör med en produkt som är redo att komma ut på marknaden. I botten är hon sjuksköterska och unverstetsadjunkt omvårdnad och den bakgrunden har hon haft nytta av när Jag är en typsk sjuksköterska som bara jobbat för att göra gott, nte vara närg hon utvecklat sn specalutformade pllerburk som ska hjälpa patenter att komma håg att ta sna medcner. Jag har själv sett behovet. Det är många som har svårt för att hantera sna läkemedel och ta dem rätt td. Att nte följa sn ordnaton kan få allvarlga konsekvenser. Att mn produkt ska göra nytta har vart en stark drvkraft när jag arbetat med den, säger Marka Ördell. Sedan tonåren har Marka Ördell en kronsk njursjukdom så hon har även för egen del sett nyttan med sn nnovaton som korthet förvarar medcnen, och påmnner och regstrerar om och när den är tagen. Självlärd Idag föreläser hon bland annat om hur man förverklgar sna uppfnnngsdéer. Den kunskapen har hon själv lärt sg den långa vägen. Jag vsste ngentng när jag började. Satt hemma på kammaren och googlade bara. Genom den statlgt ägda företagsrådgvnngen Alm kom hon kontakt med Mttunverstetets nnovatonsstödjande verksamhet, fck en handledare, tog steget att skydda sn rtnng hos patent- och regstrerngsverket, startade eget företag, gjorde marknadsundersöknngar, affärsplaner och undersökte hur produkten skulle kunna tllverkas. Den ekonomska bten var svårast. Jag är en typsk sjuksköterska som bara jobbat för att göra gott, nte vara närg. Att resonera termer som kaptal och vnster var ovant. ANNONS Marka Ördell, prsbelönt entreprenör. Får en kck av att klara av det För att kunna satsa fullt ut på sn dé valde Marka Ördell att säga upp sg från stt arbete. Det var en chansnng och trots att hon haft stora framgångar och vunnt prser flera välrenommerade nnovatörstävlngar har hon ännu nte tjänat n utvecklngskostnaderna för sn produkt. Möjlgheten att hon slutändan hamnar på plussdan, när produkten kommer ut på marknaden, fnns naturlgtvs men även om det nte skulle gå vägen skulle hon känna sg nöjd. Jag har lärt mg så otrolgt mycket, fått träffa så fantastska männskor och fått bekräftelse form av utmärkelser. Vssa klättrar berg, jag har fått en kck av att bevsa att jag klarar av det här. Kan jag bdra tll att öka lvskvaltén hos männskor och mnska samhällskostnader på grund av brstande följsamhet tll läkemedelsbehandlng så är jag nöjd med mn resa. LANDSTINGET BLEKINGE SÖKER Så kan DU BlI Mer InnovatIv: Som sjuksköterska möter du daglgen en verklghet som är behov av många nnovatoner. Men det kan vara svårt att se på vlket sätt. Genom att bestämma dg för ett tema, ett avgränsat område, som skulle kunna förbättras kan du lättare komma på nya déer. tänk exempelvs på smärta. Utfrån patenterna du möter, hur Gör en kort presentaton av dén så att andra lätt kan förstå hur den ska användas. Ha gärna med en enkel skss. Ta kontakt med Alm eller undersök möjlgheten att få nnovatonsstöd genom ett unverstet, FoU-avdelnng eller lokal nkubator. Omge dg med männskor som tror på dg och dn dé. Dela dna tankar och funderngar med entusaster. Gör en marknadsundersöknng. Dn dé är aldrg helt unk, ta reda på vad det fnns för lknande produkter. Det kan skulle vården och dn omgvnng kunna anpassas så att ngen skulle behöva ha ont? Byt tema och fundera på samma sätt. Det här är ett sätt som Marka Ördell använt vd föreläsnngar för bland annat sjuksköterskestudenter och som lett fram tll många bra déer. MarIkaS tips till DIG SoM vill FÖrverklIGa en produktidé: man göra på egen hand genom att söka på datorn. Själv bldgooglade jag modeller som lknade mn egen dé. Glöm nte att prova olka benämnngar och på olka språk för att skanna av världsmarknaden. Var medveten om och förbered dg på att du någon gång under vägen kommer att mötas av motgångar och att du kommer att ha lagt ner td och pengar på saker som senare vsat sg vara onödga. Gräm dg nte över det. Se det som en gvande erfarenhet, lär dg och gå vdare. Det llla landstnget med de stora möjlgheterna V söker legtmerade sjuksköterskor som sätter patenten fokus och ger rätt vård rätt td. Vll du arbeta ett landstng där du har möjlghet att påverka, utvecklas och ta ansvar är v landstnget för dg. V erbjuder tllsvdareanställnng omgående, eller när du kan börja, nom ett flertal specalteter som tll exempel akutsjukvård, ortoped, krurg, medcn, rehablterng och psykatr. Vll du vara med och göra skllnad för Bleknges nvånare? Se våra ledga tjänster på:

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan Handlngsplan Grön Flagg Östra förskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 17:47: Vad härlgt med tteln V ger barnen TID. Bra tänkt! Låter så postvt och självklart men nte alls lätt dagens samhälle.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Lycksele Staden i Lappland

Lycksele Staden i Lappland Lycksele Staden Lappland Vson och måldokument Foto: Markus Erksson Lycksele kommuns vson Lycksele Staden Lappland 13 000 nvånare 2040 Lycksele är navet Lappland där utbldnng och kultur är framkant. Lyckseles

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Antal. Antal aktiva. Antal. till annan. aktiva under. till. studier. arbetslivs- vid inriktad rehab

Antal. Antal aktiva. Antal. till annan. aktiva under. till. studier. arbetslivs- vid inriktad rehab Blaga 1 Insatsredovsnng, ndvdnrktade nsatser en närmare beskrvnng nsatser under 2012: 4 Totalt antal deltagare: 155 avslut som har fullföljt nsatsernas verksamhet (samt avslut totalt): 49 (67) (samt %)

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola Handlngsplan Grön Flagg Stegatorps förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2012-11-26 09:11: N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter som anpassas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan. I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Östtegs skola nov 201 Kommentar från Håll Sverge Rent 201-11-0 1:9: Vlken spännande och bra rapport n har skckat n tll oss. Elevernas snölägenhet är ju hur

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö skärgårdsskola 2 sep 2016

Grön Flagg-rapport Torsö skärgårdsskola 2 sep 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö skärgårdsskola 2 sep 2016 I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 6 sep 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 6 sep 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 6 sep 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-09-06 10:11: Vlket engagemang n verkar haft för detta tema. N har en så fn blå tråd ert Grön

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Knallen 19 feb 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Knallen 19 feb 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Knallen 19 feb 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-02-19 09:29: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer