Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte"

Transkript

1 a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan karrären Det ska löna sg att vara ngenjör chef eller nte Fuglesang drömmer om comeback rymden Efter 21 år nom företaget tllträdde Eva 6 Karlsson posten som vd SKF Sverge. Vd-jobbet är nte frukten av någon tydlg karrärplan, utan jag har haft möjlgheten att få arbeta med olka saker och hela tden funnt drvkraften de jobb jag haft. Att prestera nuet har skapat nya möjlgheter, säger Eva Karlsson. För Ulf Bengtsson, ordförande Sverges Ingenjörer, fnns ett antal hjärtefrågor för förbundet att arbeta med. Det handlar om att höja statusen för högskolengenjören, arbeta för tydlga utbldnngar och se tll att ngenjören, även utanför chefskapet, kan belönas för sna nsatser Från Tekns har jag lärt mg hur studer och forsknng fungerar. Det tllsammans med specfka teknkstuder, en forskarutbldnng, och en god porton äventyrslusta, är nog en del av svaret på hur jag fck luft under karrärvngarna, säger Chrster Fuglesang, cvlngenjör och astronaut. Chefskap Ingenjören som entreprenör Ingenjörsbehov och karrärmöjlgheter Forsknng och nnovaton Ingår som blaga Dagens ndustr aprl 2012.

2 Wanted! the norwegan ol adventure has never been more exctng. are you ready to cross the boundares and take your career one step further? The optmsm on the Norwegan contnental shelf s stronger than t has been n a long tme and the actvty offshore and all along the Norwegan coast s record hgh. The bg ol dscoveres n the North Sea and n the Barents Sea recently demonstrate that there are stll many nterestng opportuntes hdden out there. Ths means many nterestng job opportuntes for experenced engneers both on our offshore and onshore locatons. Rght now.. Several of our offce locatons are seekng experenced engneers who are ready for new and exctng tasks. Do you take the challenge?

3 Framtdens Karrär Ingenjör D e n n A t e m At I D n I n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D I A 3 Aprl 2012 Om detta kan du läsa Framtdens Karrär Ingenjör Eftertraktade ngenjör karrären är dn! För den som vll göra chefskarrär är det en stor förhstorskt och tradtonellt väljer många ngenjörer del att delta olka nätverk. Mentorskapsprogram är att verka nom anläggnng, nfrastruktur och ndustr, absolut att rekommendera. Men trots att chefskap är men även nom konsult- och tjänstesektorn, data och ett av Sverges Ingenjörers fokusområden under 2012, t, boteknk och läkemedel samt den offentlga sekpoängterar ordförande Ulf Bengtsson vkten av att torn är karrärmöjlgheterna stora. duktga ngenjörer, utanför chefspåret, Enlgt Börje Ekholm, cvlngenjör, också måste kunna ha en bra lönekarvd Investor och ordförande för KTH, Det rär. En duktg teknker ska premeras. står sg svenska cvlngenjörer bra den nternatonella konkurrensen. För Som cvlngenjör fnns en rad olka gäller att honom har cvlngenjörsutbldnng sätt att planera sn karrär och nå sna ta chansen när vart en vktg grundsten karrären. mål. Bland de cvlngenjörer som v haft den kommer, Framför allt har kunskapen om hur förmånen att få tala med, nämner samtlspänna bågen man angrper, och löser, problem vart ga en vktg ngredens tll framgång: det värdefullt. måste vara rolgt att arbeta. Dessutom lte hårdare gäller det att ta chansen när den komrune Andersson, även han cvlngenmer, spänna bågen lte hårdare och lta jör och en av Sverges främsta entreprepå att plen kommer att träffa måltavlan. Då kan man nörer, lyfter tll och med fram ngenjörsutbldnngen bl framgångsrk. som överlägsen de flesta andra utbldnngar oavsett vlket yrke och vlken bransch man väljer att verka Trevlg läsnng! nom. Redaktonen Framtdens Karrär Ingenjör är producerad av NextMeda. 04 Låt hjärtat styra karrären Intervju med Börje Ekholm, vd Investor och ordf. KTH. 06 Dtt nuvarande jobb är språngbrädan karrären Eva Karlsson, vd för SKF Sverge, om karrärvägar. 07 Kvnnor kan tllföra mycket 08 Det ska löna sg att vara ngenjör Det menar Ulf Bengtsson, ordförande Sverges Ingenjörer. 09 Vljan att påverka är mn drvkraft 10 Fuglesang drömmer om comeback rymden 12 Det gäller att satsa på kompetensutvecklng 13 Två entreprenörer olka men ändå lka Stor efterfrågan på ngenjörer alla branscher 16 Stck ut hakan och behåll adrenalnet jobbet 17 När du vll ta dg vdare karrären 18 Samhällsnytta, utvecklng och mångfald staten 19 Mångfacetterade möjlgheter nom kommun & landstng 20 Teknkkonsulterna har ett stort behov av ngenjörer 22 Framtden fnns samverkan över vetenskapsgränserna 23 Varerade utmanngar gruv- och stålsektorn 24 Fyra nsprerande ngenjörskarrärer 24 Ingenjörer skapar nytt navgerngssystem 25 Norges behov av ngenjörer akut med energ- och elkraftskompetens behövs Presenterade företag och organsatoner LKAB Xylem ASSA ABLoy Entrance systems Metso Mnerals Sweden AB Rolls-Royce FLIR Systems AB Expers Husqvarna Group Faveo Projektlednng Skanska Autolv Epslon ohb Sweden AB Trafkverket Sjöfartsverket Göteborgs Hamn AB Semcon Stockholms stads fastghetskontor Kvadrat Mdroc Malmö Stad Gatukontoret / Stadsbyggnadskontoret DEKRA Industral AB SoldEngneer AB Infratek GKN Drvelne Teknska Verken Fastghetsbranschens Utbldnngsnämnd Plum Industrflter AB Statkraft Sverge AB Projektledare Nklas Engman Ingår som blaga Dagens Industr aprl 2012 Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Joachm Brnk, Jerry Carlsson, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Johan Müller Hansen, Jenny Nrfalk, Henrk Norberg, Annka Whlborg, Chrstna Wnroth Fotografer Roland Andersson, Joachm Brnk, Anna Kallberg, Göran Landström, Johan Marklund, Bea Tgerhelm, Matlda Wk Frågor om nnehållet besvaras av Nklas Engman Tel: , E-post: Grafsk form Andreas Lathe, Stellan Stål För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mob E-post: bldtext försäljnng NextMeda, Meda X Norr Tryck V-TAB 03_Karrar_SE_ledare_A_soget.ndd

4 4 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Börje Ekholm råder morgondagens ngenjörer att välja yrke och nrktnng med hjärtat. Foto: Investor Börje Ekholm, vd Investor: Låt hjärtat styra karrären Jag tror nte på karrärplanerng. Man ska nte underskatta kraften av ett bananskal, säger Börje Ekholm, vd för Investor, som råder dagens ngenjörer att välja yrke och nrktnng med hjärtat. Karrärråd Text Anette Bodnger Börje Ekholm började arbeta på Investor Under de gångna åren har han haft en rad tunga tjänster nom koncernen. Sedan 2005 är han verkställande drektör för bolaget. Affärsstrateger kan han trolgen rabbla sömnen, men när det gäller hans egen karrär lyser masterplanen med sn frånvaro. Faktum är att jag nte har haft någon plan för mn yrkesbana, jag tror nte på karrärplanerng. I stället tycker jag att man ska satsa på det som man tycker är kul. Om du gör något du gllar så tenderar du att bl bättre på det. Och blr du bättre får du oftast uppmärksamhet, som sn tur kan leda tll nya, spännande utmanngar. Därför tror jag att det vktgaste är att försöka välja jobb och studer med hjärtat. Det var egentlgen därför jag började på Kunglga Teknska högskolan Stockholm en gång tden, för att det är kul med teknk. För faktum är att Börje Ekholm är cvlngenjör elektroteknk grunden. Sedan har han även en MBA från INSEAD bagaget, men säger att allt han gjort yrkesmässgt genom de gångna åren bottnar studeåren på KTH. Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär eftersom det är därfrån jag fått kunskapen att adressera och lösa problem. Jag har vsserlgen aldrg arbetat som renodlad cvlngenjör eftersom jag började på McKnsey drekt efter examen och sedan fortsatte tll Investor. Men cvlngenjörsutbldnngen har ändå vart grunden för allt jag gjort. Ordförande KTH Tll saken hör också att Börje Ekholm återvänt tll den akademska världen; sedan två år tllbaka är han ordförande för KTH. Med nsyn både från det styrelsearbetet och från arbetet på Investor menar han att svenska cvlngenjörer står sg bra den nternatonella konkurrensen. Tttar v på de högre teknska utbldnngarna så lgger de på en bra nvå. Det ser v nte mnst form av att företag fnner det attraktvt att bedrva forsknng och utvecklng Sverge. Däremot kan man tycka att v utbldar alldeles för få ngenjörer landet och att det är för få som tar sg genom hela utbldnngen. Men de som tar examen står sg väldgt väl, även nternatonellt sett. I stort sett alla som tar ut examen på KTH har jobb efter avslutad utbldnng. Växelverkan Många röster höjs för att forsknng på unverstet och högskolor bör prorteras ännu mer. Börje Ekholm menar att det är själva växelverkan mellan forsknng och utbldnng som är nyckeln tll framgång. Ska man vara rktgt framstående på utbldnng måste man även vara väldgt framstående på forsknng. Det krävs en växelverkan mellan dessa två parametrar. Man kan nte försaka den ena på den andras bekostnad, det går nte. Här måste man se tll att det nvesteras på båda sdor. På frågan om dagens teknska studenter bör satsa på breda kunskaper eller Jag tror verklgen på att göra det som man tycker är rolgt, och att avsluta sn utbldnng med en examen på att specalsera sg, blr svaret både och. Jag tror att man måste vara tllräcklgt bred för att ha ett hum om många olka saker. Men sedan är konkurrensen sådan att du även måste kunna någontng väldgt bra. Mn uppfattnng är att ämneskunskap kommer att bl en allt större fördel på framtdens arbetsmarknad. Gör färdgt Det karrärråd som Börje Ekholm vll ge tll morgondagens ngenjörer är att välja yrke och nrktnng med hjärtat. Jag tror verklgen på att göra det som man tycker är rolgt, och att avsluta sn utbldnng med en examen. Vsst, det går att få jobb efter tre års studer, men att hoppa av en utbldnng kan slå tllbaka längre fram. För att vara med och konkurrera om jobben på framtdens arbetsmarknad är det vktgt att kunna vsa att man gjort något färdgt, det här fallet en utbldnng tll cvlngenjör.

5 CHALLENGE TODAY ANTICIPATE TOMORROW SKAPA FRAMTIDENS TEKNIK REDAN IDAG På försvars- och säkerhetsföretaget Saab blckar v ständgt framåt och utmanar gränserna för vad som är teknsk möjlgt. V samarbetar med kollegor runt om världen som alla delar vår utmanng att göra världen tll en säkrare plats. Tllsammans httar v nnovatva lösnngar på komplexa problem. Våra engagerade medarbetare arbetar med allt från flyg, radar och robotsystem tll samhällssäkerhet, logstk och mycket mer. V har dessutom fått utmärkelsen Sverges bästa arbetsgvare av Veckans Affärer för vårt jämställdhetsarbete och vår företagskultur som respekterar varje medarbetares behov av balans lvet. Vll du också bl en av oss? Gå n på vår hemsda och läs om vlka möjlgheter som fnns för just dg. Läs mer om oss på

6 6 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Dtt nuvarande jobb är språngbrädan karrären Efter 21 år nom företaget tllträdde Eva Karlsson februar 2011 posten som vd SKF Sverge. Samma år utsågs hon tll Årets Ruter Dam, en hedersutmärkelse tll den kvnnlga chef som under året befordrats tll det mest nflytelserka chefsjobbet nom svenskt närngslv. Chefskarrär Text Chrstna B. Wnroth För Eva Karlsson är vd-jobbet nte frukten av någon tydlg karrärplan, utan snarare resultatet av att på vägen mot toppen prestera den tjänst man för tllfället befnner sg. Jag har haft möjlgheten att få arbeta med olka saker och hela tden funnt drvkraften de jobb jag haft. Att prestera nuet har för mg skapat nya möjlgheter, men kanske nte alltd den rktnng som jag själv trodde var möjlg. Och nom ndustrn är karrärmöjlgheterna många. Om jag utgår från SKF kan du arbeta nom olka processorenterade områden, som bearbetnngsprocesser, men också nom produktutvecklng med allt från materal tll smörjnng och servcesystem. Det fnns roller nom fnans, marknadsförng, personal, kvaltet, logstk, nköp och t där v dag även arbetar med appar. Inom alla områden fnns möjlghet tll specalst- eller ledarjobb. Generellt sett är arbetsfältet betydlgt bredare än vad man skulle kunna tro. För att ta sg vdare karrären är rådet att söka sg tll tjänster där man själv känner att man kan prestera. Har man en specalstkarrär för ögonen bör man se tll att man bestter nödvändg kompetens. Är det chef man sktar på är det en fördel att jobba nätverk och gärna koppla upp sg ett mentorskap. Man ska vara tydlg med att vsa stt ntresse för det man vll göra framåt och göra sg synlg för kommande tjänster. Det är också vktgt att arbeta med en chef som man har förtroende för och som man känner är bra för den egna utvecklngen. Spännande fas Som chef och vd fnner Eva själv ett stort nöje att leda företaget genom den förändrngsfas som bolaget befnner sg. Arbetet just nu är fokuserat på det sätt som v drver SKF form av nnehåll samt övergrpande styrnngs- och lednngsstruktur. Utöver det har v under de senaste åren haft ett antal stora nvesterngar som v för närvarande håller på att mplementera. Det är en postv jätteutmanng att se tll att få tllbaka kaptalet på gjorda nvesterngar syfte att öka vår konkurrenskraft. Dessutom är det mycket gvande att få möta och tala med många medarbetare verksamheten. Men hur ser då en vd, och ledamot Chalmers styrelse, på hur ngenjörsutbldnngarna ska se ut för att möta ndustrns behov, dag och morgon? Det kan fnnas en stor utväxlng en tätare dalog mellan företag, högskolor och unverstet. Jag tror även på att lyssna n vlka kompetenser kommun och samhälle stort behöver. Samtdgt måste v säkerställa nvån på utbldnngen så att svensk ngenjörsutbldnng är nternatonellt konkurrenskraftg. Ur ett övergrpande perspektv ser Karlsson en ökande efterfrågan på kompetens nom hållbarhetsfrågor. Ett annat område är mmaterella rättgheter och tllgångar där det framför allt handlar om att htta nya affärsmodeller för att bättre ta tll vara på den kunskapsmassa som genereras nom den ndustrella forsknngen. Man ska vara tydlg med att vsa stt ntresse för det man vll göra framåt Kvnnor och mljö Utnämnngen av Eva Karlsson tll vd har setts som ett kvtto på att SKF-koncernen framgångsrkt lyckats matcha fram kvnnor tll toppostoner. Själv ser hon nte kvnnofrågan som en solerad företeelse, utan snarare som en del av ett bredare arbete att trygga framtda rekryterng. Behovet av att möta den nya generatonens sätt att kommuncera, och ständgt befnna sg rörelse, är många stycken en större utmanng än att attrahera kvnnor. Den nya generatonen ställer högre krav på att kunna dentfera sg med den värdegrund som företaget står för; hållbarhetsfrågan är ett exempel på detta. Men för att specfkt attrahera fler kvnnor anser Karlsson att ndustrn behöver skapa mljöer med fler kvnnor. I dag arbetar man för att få n fler kvnnor vssa roller, därför att det är bra att ha en kvnna på plats en specfk mljö nte för att det är en bra mljö för kvnnan. Oavsett hur mljön ser ut är det avgörande att som kvnna känna att man är en roll på lka vllkor, bedöms på samma premsser och får återkopplng och erkännande på samma sätt som alla andra. Enlgt Karlsson skulle dock samma dskusson kunna föras utfrån etnctet, natonaltet och olka generatoner, alltså för hela mångfaldsperspektvet. Ur mtt perspektv är den bten vktgare än att hantera det specfkt manlgtkvnnlga. Sedan är det förstås så att man Eva Karlsson, vd SKF Sverge. som kvnna kan ha svårare att ta sg n vssa manlga strukturer på grund av att man nte är en lka naturlg del av ett etablerat nätverk. En förutsättnng för att öka den kvnnlga närvaron de ndustrella företagen är att ha en tllåtande mljö. Det gagnar alla grupper och företaget. Eva Karlsson korthet: Eva Karlsson började på SKF Sverge som produktonsteknker drekt efter sn cvlngenjörsexamen från Luleå Unverstet och har sedan 1992 haft olka chefsbefattnngar nom företaget. I början av 2011 utsågs hon tll vd för SKF Sverge. Därmed blev hon också en av landets 25 mäktgaste affärskvnnor enlgt tdnngen Veckans Affärer. Samma år utsågs hon tll Årets Ruter Dam. För Eva är långdstanslöpnng och tränng ett bra sätt att koppla av från jobbet. Hösten 2011 deltog hon New York Cty Marathon.

7 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2012 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 7 Kvnnor kan tllföra mycket! Sedan 2010 är Ann-Catrne Zetterdahl GD för Sjöfartsverket, en av många spännande arbetsplatser nom staten. Vll man vara med och göra skllnad samhällsutvecklngen, samt bdra tll Sverges tllväxt och konkurrenskraft, är en karrär staten någontng att fundera på. Statlg chefskarrär Text Chrstna B. Wnroth Staten har ett stort behov av kunskap för att skapa tllväxt, konkurrenskraft och nnovatvt tänkande, ett arbete där cvlngenjören är väldgt vktg. Yrkesgruppen är starkt efterfrågad för att nu, och framöver, se tll att staten lgger framkant nom såväl teknk- och managementfrågor som nom mljö- och nnovatonsområdet. Intressanta tjänster fnns nom Sjöfarts- och Luftfartsverket, Vnnova, försvaret, Trafkverket och Vattenfall för att nämna några exempel. Inom Sjöfartsverket behöver v tll exempel ngenjörer med bakgrund nom ndustrell ekonom, maskn, mljö, väg och vatten, och nte mnst data- och el/ t-ngenjörer som kan se tll att staten går utvecklngens främsta led nom områden som sjösäkerhet, mljö, tjänsteutvecklng, stödsystem, elsäkerhet med mera. Genom åren har Zetterdahl mött många cvlngenjörer som verklgen gör skllnad genom stt nnovatva sätt att tänka. Ett nnovatvt tänkande tllsammans med ett snne för ekonom och marknad banar väg för många möjlgheter, framhåller Zetterdahl som dock gärna skulle vlja se kvnnlga ngenjörer lednngsposton. Fokusera på styrkor På högskolan fnns det förhållandevs gott om tjejer, men yrkeslvet tenderar de att decmeras. Mn känsla är att många ger upp lte för tdgt, eller nte får och/eller tar chansen. Enlgt Zetterdahl behöver en del kvnnor fokusera på det postva man vll skapa stället för att tänka på det negatva som man vll undvka. Brnn för dtt uppdrag utan att bl utbränd. I de svåra stuatonerna är det mtt nnerlga råd att ta hjälp av mentorer, ha förtrolga samtal med dem man tll hundra procent ltar på och att ha ett öppen snne. Alla gör fel, men därav lär man sg. Omge dg alltd med personer Omge dg alltd med personer som är duktgare än du och även olka dg själv som är duktgare än du och även olka dg själv. Gläds med andra På frågan hur Ann-Catrne själv tagt sg fram karrären, svarar hon: En förklarng tll framgången är att jag tycker mycket om att arbeta med männskor, att jag omgett mg med duktgt folk och alltd glatt mg åt andras bedrfter det mår alla en organsaton bra av, även du själv karrärmässgt. Vdare framhåller Zetterdahl att hennes nätverk också sett postvt på det hon skapat och uppskattat hennes ledarstl, vlket gett bra referenser. Tllräcklgt många har velat engagera sg mn utvecklng. Det har nneburt att jag blvt postvt coachad på ett naturlgt sätt. Det som jag uppskattar mest med mg själv är att jag har kunnat leverera, för leveransförmågan är A och O för att ta nästa steg. Ann-Catrne Zetterdahl Ann-Catrne Zetterdahl är el-telengenjör från gymnaset med en cvlngenjörsexamen ndustrell ekonom från Lnköpngs Teknska Högskola. Sn yrkesbana nledde hon på Tela där hon senare nom Tela, och t- och telekombranschen generellt, snabbt fck ledande befattnngar som nköpschef, regonchef, stabschef, affärsområdeschef och vd. Idag är hon GD för Sjöfartsverket. 21/15/12 ExEcutvE MBA vart du än är på väg kommer du LängrE MEd En ExEcuTvE Mba Tre frstående Masterprogram som du tar valfr ordnng och takt. Sex starter årlgen. Executve Master of Leadershp & Management, Master of Strategy & Master of Fnance. karrärrådgvnng tel För mer nfo och anmälan

8 8 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Ulf Bengtsson, Sverges Ingenjörer: Det ska löna sg att vara ngenjör För Ulf Bengtsson, ordförande Sverges Ingenjörer, fnns ett antal hjärtefrågor för förbundet att arbeta med. Det handlar om att höja statusen för högskolengenjören, arbeta för tydlga utbldnngar och se tll att ngenjören, även utanför chefskapet, kan belönas för sna nsatser. Gör man ett bra jobb ska det synas lönekuvertet, säger Ulf Bengtsson. Sverges Ingenjörer Text Chrstna B. Wnroth Under Bengtssons to år som förbundsordförande har balansen mellan utbud och efterfrågan på ngenjörer vart god. De runda tal 6000 cvlngenjörer som lärosätena årlgen producerar fångas snabbt upp av arbetsmarknaden och tllgodoser företagens behov av kvalfcerad arbetskraft. Med de närmaste årens stora pensonsavgångar, då drygt ngenjörer förväntas gå penson, kommer efterfrågan på ngenjörer, och då främst högskolengenjörer, att öka. Högskolengenjören har den yrkesprofl som de gamla gymnasengenjörerna har. Och det är denna yrkesgrupp som måste ersättas vd pensonsavgångarna, säger Ulf Bengtsson som ser en utmanng att få både studenter och lärosäten att prortera högskolengenjörsutbldnngar. Det som hägrar är en cvlngenjörsexamen. I dag vet nte alla vad en cvlngenjörsutbldnng nnebär, men man vet att det är någontng fnt. En högskolengenjör är svårare att defnera. Därför är en av utmanngarna att för framtden lyfta statusen även för högskolengenjörerna, en yrkesgrupp som är mycket efterfrågad nom både ndustr och offentlg förvaltnng där de på olka sätt bdrar tll det svenska välståndet. Mer än 50 procent av Sverges exportprodukter kommer dag från ndustrn. Lägg därtll de ndustrnära tjänsterna så kan ytterlgare 30 procent adderas. Flera studer vsar också på en oerhörd öknng av både tllväxt och lönsamheten de företag som anställer sn första ngenjör. När ett företag anställer en ngenjör skapas genomsntt fem nya arbetstllfällen och lönsamheten ökar med crka 600 procent. Den andra ngenjören bdrar också tll tllväxten, men nte lka mycket. Basutbldnngar vktgast När det kommer tll framtdens ngenjörsutbldnngar ser Bengtsson gärna att När ett företag anställer en ngenjör skapas genomsntt fem nya arbetstllfällen lärosätena fokuserar på att producera de ngenjörer som samhället efterfrågar. Företagen vll ha ngenjörer med en bred basutbldnng; specalserngar sköts gärna nternt. Högskolorna lockar gärna studenter genom att erbjuda specalteman, men personer med väldgt nschade utbldnngar kan dock ha svårare att htta en anställnng eftersom företagen nte förstår vad den sökande har för kompetens. Att en u-landsngenjör själva verket är en mycket duktg masknngenjör kan tll exempel vara svårt att utläsa. En annan vktg sak för framtden är att utvdga kontakten med närngslvet. På det området är Jönköpngs högskola ett föredöme. I Jönköpng har prncp alla som läser tll ngenjör kontakt med ett företag där de under utbldnngstden löpande har sn praktk. Det är absolut någontng som fler borde ta efter för att göra utbldnngen mer verklghetsförankrad. I förlängnngen skulle det också vara önskvärt med en starkare företagsnärvaro utbldnngsmljön. Se bara på hur amerkanska företag sätter upp hela laboratorer unverstetsmljöer. Måste belönas bättre För att på skt behålla kvalteten ngenjörsutbldnngarna behövs dock mer övergrpande åtgärder som sträcker sg längre ner utbldnngssystemet. Absolut avgörande för Sverges framtda konkurrenskraft är att kvalteten utbldnngen generellt sett höjs. I första hand handlar det nte om högskolorna, utan att v måste få styr på grundskola och gymnasum så att de som börjar på högskolan är bättre förberedda. Varje skolnvå måste se tll att fylla på med de kunskaper som behövs för att kunna bygga vdare nästa steg. När skolorna gjort stt gäller det sedan för företagen att behålla ngenjörerna på den poston där de gör mest nytta. Därför, menar Bengtsson, måste ngenjören belönas bättre för det arbetet han, eller hon, utför. Inkomstskllnaderna Sverge har aldrg vart större än nu, men det beror på att en procent av svenskarna har blvt mycket rkare genom kaptalnkomster. Löneskllnaderna har däremot mnskat, men för att kunna behålla ngenjörer som ngenjörer, tror v att de behöver öka lte. V måste belöna ngenjören för ngenjörsarbetet. Gör v nte det är rsken stor för att v tappar duktga ngenjörer n chefspostoner där löneutvecklngen dag är mer gynnsam. Därför måste duktga ngenjörer kunna ha en bra lönekarrär även utanför chefspåret, fastslår Ulf Bengtsson. Ulf Bengtsson, ordförande Sverges Ingenjörer. Foto: Sverges Ingenjörer

9 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2012 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 9 Vljan att påverka är mn drvkraft Det spelar mndre roll vlken teknsk nrktnng man väljer. En teknsk bakgrund med färdgheter logskt tänkande och problemlösnng erbjuder en fantastsk plattform oavsett framtda yrkesval, säger Gunlla Fransson, chef för Saabs affärsområde Securty and Defence Solutons. Karrärmöjlgheter för kvnnor Text Anette Bodnger Gunlla Fransson började sn karrär på Ercsson mtten av 1980-talet. Dt kom hon med en cvlngenjörsexamen från KTH med nrktnng på kemteknk och en lcentatexamen bagaget antog hon sn första ledarroll verksamheten. Jag kan verklgen rekommendera att vänta med att bl chef. Det är en stor fördel att ha erfarenhet från flera dscplner och att förstå verksamheten. För Gunlla del blev det hela 22 år på Ercsson, merparten ledande befattnngar rekryterades Gunlla tll Saab och dag är hon affärsområdeschef med 3000 anställda på fem kontnenter. En bra karrär, men den var långt från utstakad när den tog sn början. Vll påverka Det var nte förrän jag verklgen tog steget ut yrkeslvet som ntresset för ledande postoner väcktes. Det spelade ngen roll vlken arbetsstuaton jag hamnade, mn drvkraft och vlja att alltd utveckla hur man skulle kunna utföra processen bättre, eller hur jag skulle kunna drva något framåt mer effektvt, var alltd närvarande. Känslan tog överhanden och jag började söka mg tll roller där jag kunde påverka verksamheten och lyfta mna déer. I mångt och mycket är det fortfarande så jag jobbar. Jag tar mg an nya utmanngar genom att lyssna n organsatonen ordentlgt för att ta med mg så mycket ntryck som möjlgt nnan mna tankar vdareutvecklas. Sedan tar en plan form om hur jag kan bdra tll att förbättra verksamheten. Det ska vara rolgt att jobba Gunlla Fransson startade sn karrär för drygt 30 år sedan. Tll dem som står begrepp att göra samma sak dag ger hon rådet att satsa på en grundläggande teknsk utbldnng. Jag kan känna att ordet teknk bland har en negatv laddnng, specellt bland kvnnor På Saab letar v alltd efter de främsta ngenjörerna nom maskn-, elektrooch fyskämnena. Men som nom de flesta andra verksamheter spelar det ngen större roll vlken nrktnng du valt, det vktga är att ha en grundläggande teoretsk utbldnng. Det är vktgt både för dtt självförtroende och för att kunna förstå och hänga med den dskusson och kommunkaton som pågår här. Ingenjörsyrket är så mycket mer än att vara så kallad teknsk expert. Jag kan känna att ordet teknk bland har en negatv laddnng, specellt bland kvnnor. Saab gör flera bra satsnngar för att fler kvnnor ska lockas av teknk. Ett annat hett karrärtps från Gunlla Fransson är att satsa på det man tycker är rolgt. Det ska vara rolgt att jobba, då blr man duktg, vlket ofta leder tll att ledarrollerna kommer av sg själva. De dyker upp längs vägen form av nya, spännande möjlgheter. Gunlla Fransson, chef för Saabs affärsområde Securty and Defence Solutons. Har du ngenjörsexamen nom bergsteknk eller el/automaton? Gllar du utvecklng och är beredd att ta ett stort ansvar? Då kan du vara den v söker! Inom kort startar v vårt största nybyggnadsprojekt någonsn, Bunge på norra Gotland. Tll det letar v efter en Produktonsngenjör och en Elansvarg projektledare. Ta chansen och sök redan dag! Mer nformaton om tjänsterna httar du på vår hemsda Välkommen med dn ansökan! vi LEDER UTvECKLINGEN Av HÅLLBAR TEKNIK för PUMPNING, RENING OCH CIRKULATION Av vatten. Nordkalk tllhör Rettg Group koncernen och är Nordeuropas ledande tllverkare av högklassga kalkstensbaserade produkter för bland annat mljövård, pappers-, stål- och byggmateralndustrn samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar Sverge. Nordkalk lägger stor vkt vd att förena ndustr och mljövård och v är ISO mljöcertferade. xylemnc.com

10 10 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Fuglesang drömmer om comeback Foto: NASA Från Tekns har jag lärt mg hur studer och forsknng fungerar. Det tllsammans med specfka teknkstuder, en forskarutbldnng, och en god porton äventyrslusta, är nog en del av svaret på hur jag fck luft under karrärvngarna, säger Chrster Fuglesang. Chrster Fuglesang Text Chrstna B. Wnroth Sedan maj 2010 jobbar Chrster Fuglesang, Sverges första och httlls enda astronaut, på ESTEC, the European Space Research and Technology Centre, en del av European Space Agency (ESA) nederländska Noordwjk. Han är där chef för Scence and Applcaton Dvson nom det bemannade rymdprogrammet. Som ngenjör har han slagt n på en något annorlunda yrkesbana. Chrster Fuglesang läste tll cvlngenjör vd Det spelar nte stor roll vad man läser. Man bör välja det man gllar Kunglga Teknska högskolan (KTH) Stockholm där han också doktorerade partkelfysk. Studerna vd KTH, kombnaton med en stor äventyrslusta och aptt på lvet, har bokstavlgen tagt honom tll stjärnorna. Httlls har det blvt två rymdfärder. På frågan om han längtar tllbaka tll rymden, svarar han: Jag skulle åka drekt. I prncp är jag fortfarande ESA-astronaut och skulle kunna bl utsedd tll en flygnng, men praktken är det nte särsklt sannolkt. Men man ska aldrg säga aldrg. John Glenn gjorde comeback 36 år efter sn första flygnng, då var han 77 år. I ve stll got tme! I väntan på en comeback arbetar Fuglesang dag vd ESTEC, Europas dörr mot det stora alltet. Mn dvson ansvarar för att defnera forsknngsprogrammet på rymdstatonen ISS och andra relaterade projekt som satelltuppskjutnngar Kruna, samt arbetet med Mars500-studen. Framför allt handlar det om att defnera vad som är praktskt görbart rymden eftersom rymdmljön, med sn tyngdlöshet, skapar en del begränsnngar. Ibland hjälper ESTEC också forskarna att modfera sna projekt så att de blr genomförbara. För att undersöka hur exempelvs hårdvara påverkas av tyngdlöshet kan man göra en så kallad parabolflygnng med ett flygplan. Parabolflygnngar kan användas för att testa apparatur som behöver testköras över en något längre td. De komponenter som endast behöver ett par sekunders tyngdlöshet kan med fördel testas så kallade falltorn där man släpper föremålet från toppen av tornet och under fallet gör de mätnngar som behövs. Brett forsknngsområde Andra forsknngsområden är medcn, psykolog och fysolog. Inom dessa dscplner är huvudmålsättnngen att samla kunskaper om hur männskan fungerar under de påfrestnngar som kroppen och psyket utsätts för rymden. Expermenten görs framför allt med skte på längre rymdresor, och resor tll Mars, som v hoppas ska kunna ske lte längre fram tden. Ett av problemen är att kroppen förfaller tyngdlöshet och v vll veta hur man kan motverka detta. Denna typ av forsknng är bland annat kopplad tll sängstuder som ger data och jämförs med expermenten på rymdstatonen ISS, Internatonal Space Staton. Inom ett forsknngsprogram har v studenter som får betalt för att under ett par veckors td vara sänglggande denna tyngdlöshet. En annan del av forsknngen handlar om solerngsstuder där Mars500 var det ultmata projektet, alla fall med hänsyn tll längd. I Antarkts används också regelbundet den fransk-talenska forsknngsstatonen Concorda, för att genomföra solerngstester samt teknologska undersöknngar. Ett av alla vktga experment rör vattenrenng, vlket är en nödvändghet vd längre rymdvstelser. Ett annat stort forsknngsområde är strålnng och hur det påverkar männskan när man reser längre sträckor rymden. Den stora osäkerhetsfaktorn är hur farlg strålnngen egentlgen är. Lära sg lära sg Den största utmanngen jobbet är enlgt Fuglesang att hantera bredden av forsknngsfrågor samtdgt som många små projekt måste hållas luften samtdgt. Det är rolgt att hålla på med många olka frågeställnngar men bland önskar jag att jag hade mer td att tränga n saker. Utgångspunkten för forsknngen är att v behöver många olka kompetenser nom forskargruppen för att lösa uppgfterna. Generellt gäller det att lära sg längs vägen. Från Tekns har jag lärt mg hur studer och forsknng fungerar. Det tllsammans med tllägnad kunskap nom teknkområdet gör att man kan förstå mycket trots att man nte är expert på allt. Den som vll ta klvet ut rymden behöver först och främst se tll att studera naturvetenskap eller teknk. Det spelar nte stor roll vad man läser. Man bör välja det man gllar. Dessutom gäller det att utveckla en god socal kompetens och hålla sg god fyssk form. Vd valet av astronauter tttar man gärna på de som gjort lte utöver det vanlga: klättrat berg, gjort expedtoner eller tagt flygcertfkat. Jag har själv seglat över Atlanten småbåtar vd två tllfällen. Det kan ha hjälpt mg på traven mn karrär. Chrster Fuglesang Chrster Fuglesang påbörjade sna studer teknsk fysk vd Kunglga Teknska högskolan 1975 och blev cvlngenjör Han genomgck forskarutbldnng expermentell partkelfysk vd Stockholms unverstet, dsputerade 1987 och blev docent blev han Senor Fellow vd Cern. Sedan 1999 är han hedersdoktor vd Umeå unverstet och har fått samma utnämnng av Unversty of Nova Gorca Slovenen utsågs han tll afflerad professor vd KTH och tlldelades 2007 Ingenjörsvetenskapsakademens guldmedalj nvaldes han som utländsk ledamot av svenska Kunglga Ingenjörsvetenskapsakademen. I dag är Fuglesang anställd vd ESTEC nom ESA.

11 Välkommen tll JM hos oss stter framgången väggarna! På jm.se httar du våra ledga jobb. JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyprodukton av bostäder attraktva lägen med tyngdpunkt på expansva storstadsområden och unverstetsorter Sverge, Norge, Danmark, Fnland och Belgen. JM ska all verksamhet främja ett långsktgt kvaltets- och mljö arbete. V omsätter crka 12 mljarder kronor och har crka medarbetare. C287379_JM_ann_260x171.ndd :45 Dator från RUAG Space säkrar docknng med rymdstatonen! Den 23 mars 2012 sköts den tredje europeska rymdlastblen ATV (Automated Transfer Vehcle) upp från Kourou Franska Guyana. Lastad med förnödenheter tll rymdstatonen dockade den fem dagar efter uppskjutnngen. Säkerheten vd docknngen övervakades med hjälp av en dator från RUAG Space precs som när ATV 1 och 2 skckades upp tll rymdstatonen. Hade något onormalt nträffat under docknngen hade datorn avbrytt docknngen och tagt ATV tll en säker poston avvaktan på felutrednng. Astronauterna ombord kan också va datorn ngrpa manuellt. ATV kommer nu att vara dockad sex månader med rymdstatonen. När uppdraget är slut kommer den att ta med sg avfall från rymdstatonen och på ett kontrollerat sätt brännas upp atmosfären. RUAG Space AB Göteborg Tel: RUAG Space AB Box Lnköpng Tel: RUAG Space Sverge Bld: ESA

12 12 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Det gäller att satsa på kompetensutvecklng Ann Emlson började sn ngenjörskarrär som tranee på Ercsson drekt efter avslutade studer Lnköpng; en startposton som snabbt gav henne en nternatonell exponerng. Det första uppdraget bestod att bdra desgnen av den då nya GSM-teknologn. En start som vsade sg vara mycket lyckosam för den fortsatta karrären. Internatonell karrär Text Chrstna B. Wnroth Jag hade en väldg tur som kom n precs det skede då GSM-utvecklngen var som starkast. Att få vara med en teknologs tdga stadum, ett ungt och professonellt team, gav mg en väldgt god grund för att arbeta vdare med den mobla standarden andra funktoner, säger Ann Emlson. Efter tranee-peroden följde en perod nom produktlednng, för att senare flytta över tll teknskt säljstöd och gradvs vdare n mer säljorenterade roller. Härfrån gck jag vdare n kommersella roller och placerades senare England där jag gjorde mn första säljcykel med uppgft att sälja GSM tll Cellnet, Brtsh Telecoms mobla verksamhet. Säljcyklerna tar för helt nya kunder upp tll två år och handlar om hårt arbete med många tuffa förhandlngar. Uthållghet ett måste Att lyckas dra det kontraktet hamn var för Emlson ett sätt att knyta hop säcken från den första kontakten med GSM under tranee-peroden. Som ny på ett jobb vll man gärna ha snabb respons på var man står och det man gör Det fnns nga genvägar för att komma n ett storföretag och man blr nte en stjärnsäljare, som bdrar tll företaget på ett sgnfkant sätt, över en natt. Det är vktgt att hela tden lgga steget före kunden och marknaden, men också att nte rädas den enorma mängd av td med möten, analys och förberedelser som behövs för att övertyga en kund om att välja ett partnerskap. Ett av Ercssons ledord är perseverance, och uthållghet behövs verklgen den här typen av arbete. När jag började på Ercsson förstod jag nte nnebörden av det ordet, men det har jag fått lära mg. Som ny på ett jobb vll man gärna ha snabb respons på var man står och det man gör. Men resultatet av det arbete man genomför ser man bland nte förrän långt efter sn nsats. Cellnet blev kund tll Ercsson Än dag är de en av våra vktgaste kunder England. Det är uthållghet. Utlandschef Mellan åren gck ntensteten karrären ner något på grund av tre gravdteter och föräldraledghet. Då Ann 2001 kom tllbaka från småbarnslvet var företaget full färd med att hantera den rådande t- och telekomkrsen. Ann Emlson, Head of Customer Unt Nordc and Baltc Operators på Ercsson. Jag var redo att gasa på och möttes av både ratonalserngar och omstrukturerngar. Det var en jobbg fas men också en mycket ntressant perod att vara med om. Många fck tyvärr lämna företaget, men den bantnng som gjordes skapade ett mycket kraftfullt bolag väl förberett när marknaden åter tog fart blev Emlson landschef Sngapore och kundansvarg för SngTel. Det var fantastska år och en perod när moblt bredband började växa. Sng- Tels framgång blev vår framgång och under mna fyra år femdubblade v försäljnngen. Väl Sverge gen valde Ann att stå mer tllbaka för sn man som under tden Sngapore fått sätta sn egen cvlngenjörskarrär lte mer på halt, tll fördel för fruns karrär. När v kom hem tll Sverge tog jag ett större ansvar att landa barnen. Jag bad om att få ett något lugnare jobb och fck ett uppdrag utvecklngsorgansatonen. I dag stter jag återgen på marknadssdan med ansvar för operatörerna Norden och Baltkum. Ledarskapsutbldnng Under hela resan har Emlson kontnuerlgt fyllt på sn cvlngenjörsexamen med en rad ledarskaps- och managementutbldnngar. Senast har hon som enda representant för Ercsson deltagt Forum Novare, som vänder sg tll de högre cheferna nom Wallenbergsfären. På frågan hur man lyckas balansera karrär, tre barn och äktenskap, skruvar Ann lte på sg, men svarar dock snabbt: Vårt äktenskap fungerar bäst när båda trvs sna jobb. Det är vktgt att alltd vara schysst och ställa upp på varandra. Generellt gäller att man ständgt måste utveckla sg, både nom företaget och äktenskapet. SvergeS mest nyskapande arbetsplats Vll du jobba på en dynamsk arbetsplats där morgondagens nnovatoner blr verklghet? På kth har männskor uppfunnt elektronska näsor och hjälpt hushållsrobotar att htta rätt köket. Här kan nästan vad som helst hända. Nyfkenhet, vetgrghet och kreatvtet ser v som självklarheter. Vår arbetsplats kan bl dn. Läs mer om våra ledga tjänster på KTH-annons_230x78_tryck.ndd :15

13 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2012 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 13 Två entreprenörer olka men ändå lka Rune Andersson och Andreas Ehn är två framgångsrka entreprenörer. På pappret skljer det en hel del både ålder och nrktnng. Men de har flera saker gemensamt, som sn ngenjörsbakgrund och att nte sätta någon större tlltro tll karrärplaner. Entreprenörskap Text Anette Bodnger Andreas Ehn är född på 1980-talet och har en bakgrund som Spotfys första teknkchef. I dag är han en framgångsrk entreprenör och en av grundarna tll presenttjänsten Wrapp. Rune Andersson är 40-talst och startade eget vd 45 års ålder efter en framgångsrk karrär närngslvet. I bagaget hade han en rad tunga poster på bl.a. Plannja, Trelleborg och Electrolux. I dag leder han den egna bolagskoncernen Mellby Gård. Medan Andreas Ehn har ägnat stt entreprenörskap åt IT-produkter har Rune Andersson satsat på mer handfasta verksamheter. Stora skllnader kan man tycka, men vd en närmare ttt har de båda entreprenörerna mycket mer gemensamt än bara framgången. Ett exempel är deras ngenjörsbakgrund. Andreas Ehn läste tll data ngenjör på KTH. Jag satt och skrev på exjobbet när jag blev ndragen uppstartsbolaget Stardoll. Det blev full rulle och på den vägen är det. Jag är ett halvt exjobb från en formell examen men har det nte funnts någon td att gå tllbaka och åtgärda det. Motvalls Rune Andersson å sn sda gck ut Chalmers med en cvlngenjörsexamen från väg och vatten. Jag tycker att ngenjörsutbldnngen är överlägsen de flesta andra utbldnngar, oavsett vlket yrke och bransch du Jag tycker att ngenjörsutbldnngen är överlägsen de flesta andra utbldnngar vll verka nom. Då tänker jag främst på de första åren då grundläggande ämnen som matematk, fysk, hållfasthetslära och mekank tränar ens logska tänkande och slutlednngsförmåga. På frågan om han satsat på IT-branschen om han vart ung dag svarar han, efter en stunds betänketd, nej. Jag är lte av en motvallskärrng och hade nog satsat på något som nte alla andra gör. Det brukar ofta vara mer framgångsrkt och nte lka trångt. Det är klart att ett antal duktga blr framgångsrka, men väldgt många blr också utslagna. Inga planer Rune Andersson kan se tllbaka på en framgångsrk karrär. Någon plan för sn egen utvecklng har han dock nte haft. Jag tror det är fullständgt lvsfarlgt. Rune Andersson. Om det är något som skapar oro och besvkelse så är det karrärplaner. Man får ta chansen när den kommer. Det är väldgt bra att skaffa sg erfarenhet från olka yrken och branscher. För mn del bytte Andreas Ehn. jag jobb ungefär vart tredje år början. Sedan måste det vara rolgt att gå tll jobbet. Tycker man nte det så ska man byta. Jag är 67 nu, och anlednngen tll att jag fortfarande håller på är att det är kul. Andreas Ehns tankar krng karrärplaner är stort sett desamma. Det är nget fel att leta efter något som ska ge den högsta lönen eller statusen. Men att försöka göra karrär utan att vara passonerat ntresserad av ett jobb kan aldrg sluta väl. Antngen blr du olycklg eller så msslyckas du. I värsta fall blr det både och. Själv säger han sg sällan haft en plan för någontng. Under studeåren var jag på en föreläsnng om entreprenörskap Stanford. En verklgt framgångsrk entreprenör sa något som jag kan känna gen mg : My whole career only makes sense n retrospect. Hans poäng var att han gjort många och bra saker, men att det var ganska osammanhängande medan det pågck. Det fanns dock en röd tråd, men den var bara uppenbar efterhand. Mellby Gård Wrapp Mellby Gård AB grundades av Rune Andersson 1986 och är baserat Malmö. Mellby Gård AB bedrver verksamhet, genom sna dotterbolag och nvesterngar, nom områdena vattenrenngskemkaler, parkerngssystem, tätnngslösnngar, damkläder, jordbruksutrustnng, prefabrcerade hus och kaptalförvaltnng samt andra verksamheter. Mellby Gård AB äger bland annat Cale Access AB, Feralco AB, Flash AB, Roxtec AB, Optk Smart Eyes AB och Söderberg & Haak Maskn AB. Vdare är man storägare bl.a. Dun och Älvsbyhus. Wrapp är en tjänst för att fra sna vänner va webben och moblen. Välkända varumärken erbjuder dgtala presentkort, många av dem helt grats att ge bort. Wrapp grundades förra året av Andreas Ehn och en grupp erfarna entreprenörer. Företaget är baserat Stockholm, London och Slcon Valley. Vd för bolaget är Hjalmar Wnbladh som var med och startade Sendt på 90-talet. Tunga nvesterare är bl.a. Skypegrundaren Nklas Zennström och Lnkedns grundare Red Hoffman som båda återfnns Wrapps styrelse.

14 14 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Ingenjörer oavsett nrktnng efterfrågas stort hela närngslvet och offentlg sektor. V har frågat personalföreträdare för ndustrn, byggsektorn och staten vlka ngenjörer de söker och vll anställa. Stor efterfrågan på ngenjör Ingenjören smörjer svensk ndustr Svensk ndustr behöver både högskolengenjörer och cvlngenjörer för att hålla maskneret smort. På ABB har man, enlgt Åsa Jackson som är personaldrektör för ABB Sverge, ett specfkt behov av medarbetare med nrktnng mot masknteknk, elektroteknk och teknsk fysk. Även ndustrella ekonomer är efterfrågade. Industrn Text Chrstna B. Wnroth ABB verkar på en global marknad. Det ger spännande utvecklngsmöjlgheter. Men för de som väljer att stanna hemma ger även de svenska enheterna en smak av världen. Bara Västerås har v ett stort forsknngscenter där 40 olka natonalteter är verksamma. Är man sugen på att arbeta utomlands fnns det gott om erbjudanden för den som gärna axlar ansvar och är drven. Karrärvägarna är många, både på hemmaplan och utomlands, med allt från en chefskarrär tll att välja specalstspåret. Vll man kan man förkovra sg ytterlgare nom ABB:s breda forsknngsverksamhet. Dessutom ska man nte glömma de karrärvägar som fnns nom andra områden såsom nköp och försäljnng. Under 2011 rekryterade ABB Sverge crka 800 personer. Inom vssa enheter behöver det fortfarande fyllas på; duktga medarbetare är alltd eftersökta. När det kommer tll specfka egenskaper som väger tungt en anställnngsstuaton, vll Jackson framhålla samarbetsförmåga oavsett vad man har för roll företaget. Självklart måste det fnnas ett drv hos medarbetarna och en förmåga att leverera. Dessutom är det väsentlgt att ha ett starkt kundfokus eftersom v står och faller med våra kunder. Hållbart samhälle Något v mottar med öppna armar är Mljöfrågorna är vktga och med vår teknk kan v göra skllnad Åsa Jackson, HR-drektör ABB Sverge. elektroprogrammets nrktnng mot elkraftteknk. Intresset för nrktnngen har ökat och takt med det har fler utbldnngsplatser beretts. Expansva områden för ABB Sverge är gruvndustrn, havsbaserad vndkraft och servce. Under det senaste året har v byggt upp en helt ny enhet nom havsbaserad vndkraft där v sammantaget behövt rekrytera många ngenjörer Sverge. Det har vart en utmanng att htta alla som v velat ha. Det som Åsa Jackson framför allt tror kan komma att locka fler unga att arbeta med teknk, är möjlgheten att genom teknkutvecklng och produkton bdra tll ett hållbart samhälle. Mljöfrågorna är vktga och med vår teknk kan v göra skllnad, fastställer hon. Samhällsbyggare sö Inom bygg- och anläggnngssektorn fnns ett stort behov av ngenjörer. Bara nom Skanska Sverge räknar HR-drektör Susan Westberg med att över de närmaste tre åren behöva ersättnngsrekrytera närmare tusen ngenjörer på grund av pensonsavgångar. Byggsektorn Text Chrstna B. Wnroth Framför allt behöver branschen duktga samhällsbyggare och rekryterngsbehovet kommer att accelerera fram tll 2015, säger Susan Westberg. Det är storstadsområdena som efterfrågan på ngenjörer är som störst. Men eftersom många byggföretag fnns sprdda över landet är utskterna för att htta spännande jobb goda även utanför storstadsregonerna. Det är ute det daglga arbetet som man har sn största utvecklng Inom Skanska behövs ngenjörer nom samtlga verksamhetsgrenar: bostadsbyggande, väg- och anläggnngsarbetet samt betongprodukton. Det är tryck överallt. Överlag är efterfrågan på ngenjörer med nrktnng mot bygg och väg- och vatten stor. Experter nom mljö, energ och geolog är eftersökta, lksom konstruktörer och de som är duktga att räkna på nya uppdrag. Branscherfarenhet För den som vll göra karrär nom bygg- och anläggnng är en tranee-plats en utmärkt ngång. En-

15 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2012 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 15 er alla branscher Bygger landet stort och smått I dag arbetar ngenjörer nom Trafkverket. Inom de närmaste åren kommer dock många av dem att gå penson. Därför är behovet av ersättnngsrekryterng stort. Möjlgheterna att få arbeta med rktgt stora nfrastrukturprojekt är lovande. Staten Text Chrstna B. Wnroth kes Susan Westberg, HR-drektör Skanska. bart Skanska tar årlgen n traneer. Dessutom görs drektrekryterng av ngenjörer med ett par års branscherfarenhet. Det fnns alltd kompetensutvecklng att tllgå, men det är ute det daglga arbetet som man har sn största utvecklng. En annan utvecklngsmöjlghet är att arbeta en supportfunkton med teknkutvecklng, arbetsmljöfrågor eller de högaktuella mljöfrågorna. Det vanlgaste spåret när man kommer från högskolan är att man går n och jobbar som produktonsngenjör några år. Därefter kan man ta en ledarposton. Här fnns det flera roller nnan man tll exempel tar klvet tll dstrktschef. Extra ntressant för Skanska är att htta personer med olka etnsk bakgrund. Det är ofta svårt att htta ngenjörer bland andra generatonens nvandrare. V skulle gärna se en större mångfald våra led, dra nytta av ett bredare perspektv och de resurser som personer med andra referensramar kan vara byggprocessen, framhåller Westberg. Wveca Dahl är personaldrektör på Trafkverket. Generellt sett är statlga verk ntresserade av en bldbar akademsk ngenjör som kan angrpa problem och möjlgheter på ett förståndgt sätt. Dessutom bör man vara ntresserad av samhällsfrågor och utrustad med en vlja att delta skapandet av det framtda samhället. Trafkverket anställer årlgen ngenjörer. Framför allt är behovet stort av samhällsutvecklare, det vll säga ngenjörer med en examen samhällsbyggnad, men det behövs även teknska fysker, t-ngenjörer och personer som gått farkostnrktnng. För att hantera de komplcerade sgnalsystemen är medarbetare med goda kunskaper nom elektronkområdet också efterfrågade. Verkets breda verksamhet från daglgt underhåll av väg och järnvägar, tll ggantska projekt både den ekonomska och teknska fronten, gör arbetet omväxlande och utvecklande. I hela Sverge Och karrärmöjlgheterna är många. V har karrärvägar för projektledare och specalster. Vll man byta spår kan man även göra det eftersom v befolkar projekten med olka kompetenser. Man kan arbeta med allt från samhällsplanerng tll nvesterng och underhåll, börja mndre projekt, bl projektansvarg för en del ett större projekt och tll slut stta som chef för något av de rktgt stora projekten som Förbfart Stockholm. Man kan arbeta med allt från samhällsplanerng tll nvesterng och underhåll Wveca Dahl, personaldrektör, Trafkverket. Eftersom v fnns representerade hela Sverge är det också möjlgt att byta arbetsort. Trafkverket förvaltar även ett dotterbolag som bedrver bståndsarbete nom nfrastrukturprojekt utlandet. Som tranee nom verket ngår det att tllbrnga en del av peroden utomlands. Det som är vktgt är att man känner för att vara en del av samhällsbyggandet där nfrastruktur är en del av hela lvspusslet. Tyvärr har många fördomar om att ett statlgt verk har låga löner, men de är absolut konkurrenskraftga. Att många av de som dag stter på de höga posterna snart ska lämna över, nnebär dessutom att det fnns stora möjlgheter att på skt få ett väldgt spännande jobb om man är duktg, framhåller Dahl.

16 16 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Stck ut hakan och behåll adrenalnet jobbet För Sylva Sundell, fabrkschef vd garderobsnrednngstllverkaren Elfa Västervk, har mod samt ledstjärnan att leva både för jobbet och för frtden, skapat en ntressant karrär. För mg är det vktgt att längta tll jobbet och tll frtden lka mycket, säger Sundell. Chefsskap Text Chrstna B. Wnroth Sylva Sundell har sedan första början på cvlngenjörsspåret vågat kasta loss. Som en del av utbldnngen gav hon sg tll exempel väg tll Lausanne, Schwez, för att studera. Där fanns ngen ndustrell ekonom-gren, varför hon stället som ensam kvnna fck samsas med 50 manlga studenter klassen. Att hon med tden skulle bl fabrkschef hade hon aldrg trott. Framtdens Karrär Cv Ek_Layout :54 Sda 1 Fördelen med att arbeta på en fabrk är att produkton alltd är produkton, oavsett om det som mtt fall handlar om garderobsnrednng eller om kylskåp. Flödestänkandet och metodken är lkartade. En av de vktgaste egenskaperna som chef är enlgt Sundell att acceptera att man nte kan, eller ska, vara expert på allt. Man får stället vsa ödmjukhet och ta hjälp av experterna för de delar arbetet som man nte behärskar. Så skapar man ett vnnande lag. Lättare stcka ut Generellt sett är karrärmöjlgheterna nom ndustrn mycket goda. Om man väljer ett medelstort företag fnns möjlgheten att arbeta med många olka saker nom en rad olka områden. På ett mndre ställe lär man sg hela verksamheten. Dessutom är det lätttare att stcka ut där än på ett storföretag med många ngenjörer som slåss om de attraktva posterna. Tll alla kvnnor ngenjörsyrket är rådet att just våga stcka ut hakan och ta för sg. Inom ndustrn fnns både rolga och utvecklande jobb. Överlag gäller det dock att hela tden se tll att utveckla sg själv. Jag har läst en hel del arbetsrätt och arbetsmljö, vlket är ett absolut krav för en person mn poston. Vdareutbldnngar ser också tll att man hela tden får lte adrenaln n sn vardag för att htta nspraton jobbet. Vdareutbldnng För några år sedan beslutade Sylva att hon vlle satsa på en mer långsktg kompetensutvecklng. Parallellt med jobbet som fabrkschef har detta energknppe gått Mgruppens Executve MBA-program som är uppdelat tre delar. Trots att jag läst ndustrell ekonom vlle jag fräscha upp och komplettera den teor som jag hade med mg från utbldnngen, därför valde jag att börja med fnansdelen. Målet var att få fler verktyg för att tll exempel bättre kunna analysera balans- och resultaträknngar. Efter sn Master of Fnance fck Sylva blodad tand och läste även Master of Vdareutbldnngar ser tll att man hela tden får lte adrenaln n sn vardag Det gäller att nte alltd välja den enklaste vägen och att balansera jobb med frtd, säger Sylva Sundell, fabrkschef vd garderobsnrednngstllverkaren Elfa. Leadershp. I sommar kan hon även addera tteln Master of Strategy tll stt cv, som ger henne ännu fler muskler för att ta Elfa tll nya höjder. Jag har en vson om att v ska kunna fortsätta ha produkton Sverge och därför arbetar jag mycket med att renodla och automatsera. Genom att ständgt förbättra Elfas fabrk Västervk bevsar v att produkton Sverge är konkurrenskraftgt, konstaterar Sylva Sundell. Låt karrären lyfta med vktga arbetsuppgfter! Söker du ett ansvarsfullt och utmanande jobb? Då kanske dtt nya jobb fnns nom staten. Med hjälp av vår app Jobba statlgt som fnns både för Phone och Androd har du alltd koll på de ledga statlga jobben. Surfa också n på vår webbplats och läs mer om hur det är att jobba statlgt: Box 3267, Stockholm Tel , Fax I framtden jobbar ännu fler vårt företag. Gör du? Bemannngsbranschen fortsätter växa och PEAK-IT lkaså. V arbetar långsktgt och planerar att anställa närmare 150 nya stjärnskott under året för att tllgodose våra kunders behov av certferade IT-konsulter. Det som känns extra rolgt är att fler och fler även nser att jobbet som IT-konsult nte behöver vara tllfällgt utan ofta kan leda n dem på en utvecklande och spännande karrär som sträcker sg lång td framöver. Vll du också htta ett utvecklande och långsktgt IT-jobb? Kontakta oss så berättar v mer. PEAK-IT Better s always possble Stockholm Göteborg Malmö

17 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2012 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 17 När du vll ta dg vdare karrären Det råder brst på ngenjörer, så för den som verklgen vll göra karrär är möjlgheterna mer än goda. Men det gäller att göra sn röst hörd, välja med omsorg, och lyssna tll stt hjärta. Karrärutvecklng Text Chrstna B. Wnroth Hur framgångsrk man blr hänger ofta samman med hur väl man känner sg själv, samt hur väl man lyckas med att lyssna tll sn nre drvkraft vad som skänker en glädje jobbet. En bra start för karrären är att fundera över om du sktar på en vertkal eller en horsontell karrär, var du ser dg själv om fem år, samt vlka förutsättnngar som är vktga för att du ska trvas och känna att du utvecklas på jobbet, Nathale Isaksson, Employer Brandng Manager, Careerbulder. I år anordnas karrärmässan Career Days Ercsson Globe, Scandnavum och Malmö Arena. säger Nathale Isaksson, Employer Brandng Manager på Careerbulder. Ingenjörer som grupp kan bland vara lte fåordga och blygsamma när det handlar om att beskrva sg och sn kompetens. Men för att nå sna mål gäller det att kommuncera vlka ambtoner och målsättnngar som man har. Du måste vara tydlg och berätta vad du vll. Det vktgaste är att göra någontng man tycker är kul, att omrnga sg med duktga männskor och att våga msslyckas. Fokusera på styrkor Som ngenjör är karrärvägarna det närmaste obegränsade. De tre huvudsaklga karrärvägarna är projektledare, chef och specalst. För att få snurr på utvecklngen rekommenderar Sverges Ingenjörer att byta jobb mnst vart femte år och att man skrver ett nytt cv varje år, nte mnst för att uppdatera sg själv om vlka erfarenheter man hunnt skaffa sg sen sst. För att ta dg vdare är ett tps att fundera på dna personlga drvkrafter, styrkor och möjlgheter. När du vet vart du ska, gör en plan för hur du ska ta dg dt. Sätt upp både kortsktga och långsktga mål, och se framför allt tll att välja arbetsgvare med omsorg, säger Jorge Vasquez, vd Careerbulder. Välj arbetsgvare För att htta den arbetsgvare som passar ens personlghet och målbld bäst kan det vara bra att fråga sg vad man själv tycker är vktgt. Jorge Vasquez, vd Careerbulder. För att lätttare se vad som är vktgast kan man ställa faktorer mot varandra, exempelvs: Vad är vktgast för mg att ha en hög lön eller flexbla arbetstder?. Men glöm nte att den perfekta arbetsgvaren för någon annan nte nödvändgtvs behöver vara den perfekta för dg, och vce versa, säger Nathale Isaksson. Career Days Careerbulder anordnar årlgen Career Days karrärmässan som rktar sg tll dg som är yrkesverksam akademker. Här får du möjlgheten att träffa och knyta kontakter med flera av Sverges största och mest attraktva arbetsgvare. Det är en nsprerande och unk mötesplats för dg som är akademker och redo att ta nästa steg karrären. Årets karrärmässor äger rum Göteborg och Scandnavum den 26 maj samt Stockholm och Ercsson Globe Arena den 7-8 september. Det nya tllskottet för Career Days under 2012 är Malmö och Malmö Arena. Den 27 oktober välkomnas alla Skånes akademker tll en av Nordens modernaste arenor för att träffa nya spännande arbetsgvare. VI UPPMUNTRAR ANSTÄLLDA ATT ARBETA FÖR ANDRA Enrchng project #20431 of Ibland ger v våra medarbetare tjänstledgt för att hjälpa Läkare utan gränser projektera bygget av ett nytt barnsjukhus Lbera. Ibland gör v annat, som att desgna en skateboardpark på Södermalm Stockholm. Oavsett projekt är drvkraften hos våra ngenjörer och arktekter alltd densamma. Att bdra tll utvecklngen av ett hållbart samhälle. Ta del av fler projekt, både svenska och nternatonella, på sweco.se

18 18 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Samhällsnytta, utvecklng och mångfald staten Som cvlngenjör staten har du möjlghet att påverka och bdra tll att skapa samhällsnytta. Den statlga sektorn består av 250 olka arbetsgvare som erbjuder goda karrärmöjlgheter, attraktva förmåner och spännande arbetsuppgfter, nte mnst samband med det pågående generatonsskftet. Statlg karrär Text Annka Whlborg Allt fler jobb nom staten kräver en akademsk examen och staten är den sektor på arbetsmarknaden som har högst andel akademker. Den gamla blden av staten som en trög och byråkratsk organsaton stämmer nte längre Sedan år 2000 har antalet cvlngenjör staten ökat med 8,5 procent, från 5800 tll 6300 år Dessutom arbetade 6500 högskolengenjörer staten år Cvlngenjörer och högskolengenjörer utgör 5,5 procent av statens fast anställda medarbetare. Ingenjörer med alla typer av nrktnngar återfnns staten. De fnns förstås på teknskt nrktade myndgheter och verk som Swedava, Svenska Kraftnät och Trafkverket, men cvlngenjörer arbetar också på myndgheter som nte har någon utpräglad teknsk nrktnng, exempelvs Regerngskanslet och Skatteverket. Ulf Bengtsson, generaldrektör på Arbetsgvarverket. Tydlga karrärvägar Staten behöver ngenjörernas analytska förmåga och breda kompetens. Det fnns en komplextet statens uppdrag som många fall kräver akademsk kompetens. En ngenjör är överlag bred stt synsätt och sn kompetens, vlket öppnar dörrar tll ett brett utbud av karrärmöjlgheter, säger Ulf Bengtsson, generaldrektör på Arbetsgvarverket, en medlemsorgansaton som samlar drygt 250 statlga arbetsgvare. Staten är mtt uppe ett generatonsskfte som fortgår ytterlgare ett par år. Med tanke på bredden och mångfalden av verksamheter kan man erbjuda många olka typer av yrkesroller och postoner, som specalst, generalst eller chef. Många statlga arbetsgvare har på senare år arbetat konsekvent med att tydlggöra de nterna karrärvägarna, något många nyrekryterade medarbetare värdesätter. Generös föräldrapennng Ett starkt argument för att välja en statlg karrär är möjlgheten att bdra tll samhällsnyttan, arbeta medborgarnas tjänst och vara med och utveckla morgondagens samhälle. De gamla lönetrapporna och lönegrupperna har ersatts av ndvduell lönesättnng samtlga myndgheter och verk. Som statlgt anställd har du dessutom attraktva förmåner, exempelvs ett föräldrapennngtllägg, goda semestervllkor och tllgång tll kompetensutvecklng. Staten utvecklas snabbt. Den gamla blden av staten som en trög och byråkratsk organsaton stämmer nte längre. För att kunna svara upp tll allmänhetens krav måste v stället arbeta effektvt och med starka gemensamma värderngar. Många myndgheter och verk erbjuder flexbltet vad gäller arbetstder och dstansarbete, säger Ulf Bengtsson. Vår kompetens och vårt engagemang skapar försvarsförmåga Med teknsk och affärsmässg kompetens förser v det svenska försvaret med produkter, system och tjänster. För våra medarbetare fnns stora utvecklngsmöjlgheter de många spännande och komplexa projekt v drver, ofta nternatonell mljö.

19 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2012 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 19 Mångfacetterade karrärmöjlgheter med möjlghet tll nflytande Landets kommuner och landstng befnner sg mtt ett omfattande generatonsskfte som öppnar upp många ntressanta karrärmöjlgheter för cvl- och högskolengenjörer, nte mnst för den som sktar på en chefskarrär. I kommun- och landstngssektorn kan den som vsar prov på framåtanda nå en ansvarsfull poston relatvt fort. Karrär nom kommun och landstng Text Annka Whlborg Kommuner och landstng är stabla arbetsgvare som ofta satsar mycket på medarbetarnas professonella och ndvduella utvecklng. Ytterlgare en fördel är att man nte är bunden tll någon specfk ort eftersom kommunerna fnns överallt, säger Gunlla Glasare, cvlngenjör och chef för avdelnngen för tllväxt och samhällsbyggnad på SKL, Sverges Kommuner och Landstng. Det är nom stadsbyggnad, bygglov och lantmäter som behovet av cvl- och högskolengenjörer är störst de kommande åren. På nfrastrukturområdet, på de teknska förvaltnngarna och kommunala bolag fnns också ett omfattande ngenjörsbehov. Det handlar tll exempel om kollektvtrafk, vatten, avlopp och avfallshanterng. Kommunal erfarenhet attraktv Att som ngenjör arbeta kommun eller landstng nnebär ett handgrplgt och vktgt arbete som gör skllnad för många männskor. Man får ofta en stor frhet tdgt karrären och ngenjörer som arbetar med stadsbyggnadsfrågor arbetar med spännande framtdsfrågor som påverkar hela samhället. Eftersom cvlngenjörer som arbetar kommuner ofta är generalster som arbetar med samhällsfrågor ur många synvnklar Man är nte bunden tll någon specfk ort eftersom kommunerna fnns överallt blr de attraktva kanddater för jobb det prvata närngslvet, bland annat hos konsultbolag som efterfrågar den kompetens man tllgodogör sg en kommun, säger Gunlla Glasare. Gck från prvat tll offentlg sektor Det generatonsskfte som för närvarande pågår kommunsektorn nnebär att det fnns många ntressanta och utmanande tjänster att söka, bland annat som chef. Kommun- och landstngssektorn kan även erbjuda ansvarsfulla befattnngar som nte nödvändgtvs medför ett personalansvar, exempelvs projektledare. Gunlla Glasare nledde själv sn karrär offentlg sektor som förvaltnngschef Sollentuna efter att ha vart vd för ett ltet företag och projektledare ett konsultprojekt. Därefter blev hon chef på SKL. Jag nledde mn karrär närngslvet och uppmanar fler cvlngenjörer att växla mellan prvat och offentlg sektor, säger hon. Det är verklgen de ntressantaste stegen jag har tagt mn karrär, säger Gunlla Glasare. Gunlla Glasare, cvlngenjör och chef för avdelnngen för tllväxt och samhällsbyggnad på SKL. Skapa framtdens samhälle med oss! Nu söker v medarbetare hela sverge. På NCC ser framtden ljus ut, därför söker v medarbetare som vll utvecklas med oss. Är du den nyfkna typen som anser att man aldrg blr fullärd? Då har du kommt rätt. Hos oss får du stort ansvar och har goda möjlgheter att skapa dg en gvande karrär. V satsar hårt på att lgga framkant när det kommer tll våra anställdas möjlgheter tll utvecklng. Tllsammans dentferar v gemensamma mål för dn resa nom NCC. På vägen har du stöd av erfarna kollegor, vdareutbldnngar och de senaste verktygen för nternrekryterng. V blr aldrg bättre än våra medarbetare. Därför är våra anställdas trvsel och välmående extremt vktg för oss. Vll du vara med och skapa framtden och göra det på ett nytt sätt? Välkommen tll NCC! ncc.se/ledgajobb

20 20 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2012 Ingenjör Carlsson byggde detta hus Bygg- och anläggnngsbranschen är förhållandevs okänslg för konjunktursvängnngar. Det nnebär att de ngenjörer som väljer samhällsbyggarspåret går en trygg och stabl yrkeskarrär tllmötes ett spännande värv som gör avtryck. Teknkkonsultbranschen Text Chrstna B. Wnroth Svenska Teknk & Desgnföretagen (STD-företagen) är en bransch- och arbetsgvarorgansaton för Sverges arktekt- och teknkkonsultföretag nom bygg- och ndustrsektorn. Lena Wästfelt, vd STD-företagen och Åsa Bergman, ny vd Sweco Sverge sedan januar 2012 och blvande styrelseledamot STDföretagen, svarar nästan kör på frågan hur behovet av ngenjörer Lena Wästfelt, vd Teknk & Desgnföretagen. branschen ser ut: V har ett enormt stort behov av ngenjörer och behovet kommer att bestå. Som vd Sweco Sverge kan Åsa Bergman konstatera att det råder en väldgt hård konkurrens bland teknkföretagen om de ngenjörer som utbldas Sverge. Det fnns knappast nå- Åsa Bergman, vd Sweco Sverge. Foto: Johan Olsson gon som klver ut från skolan och nte får jobb, snarare tvärtom. Bergman ser en stor efterfrågan på ngenjörer nom nfrastrukturområdet, energ, hållbar samhällsplanerng och personer som är duktga på energeffektvserng. Dessutom behövs nytt blod nom klassska paradgrenar som bergkonstrukton och vattenbyggnad. Branschen har konstaterat att beho- vet av ngenjörer är större än tllgången. V har tll och med tttat på möjlgheter att rekrytera från andra länder. Specellt svårt är det att rekrytera ngenjörer med nrktnng mot teknska nstallatoner, med allt vad det nnebär från vvs tll el och styr. Utrednng och rådgvnng I takt med att kraven på ett hållbart fysskt samhälle ökar, ökar också kravet på förbättrade och nya produkter som samspelar med uthållga byggnader. För det behövs ngenjörer som kan drva teknkutvecklng, men nte mnst bdra med rent kunnande form av rådgvnng och utrednngar. För att utveckla fungerande system som brukarna anammar, kommer v att behöva ngenjörer som kan kombnera energ- och hållbarhetsfrågor med beteendevetande. Utmanngarna här är att htta lösnngar som folk kan ta tll sg och helt enkelt fnna bra flöden de olka systemen, säger Wästfelt. Gör avtryck samhället Väljer man att arbeta nom teknkkonsultbranschen är utvecklngsmöjlgheterna mycket stora. Karrärspåret sträcker sg långt utanför Sverges gränser. Vll man kan man arbeta med projektexport tll andra länder dt många teknska konsultföretag exporterar stt kunnande. Man kan också fokusera på Det fnns en tjusnng att konkret kunna bdra tll männskors mljö och tll samhällsutvecklngen Arktekter: Sweco, Foto: Felx Gerlach ett teknskt område och arbeta med det nom olka verksamhetsdelar. Är man mer ntresserad av ledarskap fnns ledarroller på många nvåer, säger Bergman. Brnner man för att göra avtryck, är ngenjörsyrket klockrent. Byggnader och vägar syns. Det fnns en tjusnng att konkret kunna bdra tll männskors mljö och tll samhällsutvecklngen. Det är en bra känsla att kunna glda förb ett sjukhus som man arbetat med, ha rtat delar av en flygplats eller varför nte vara med och skrva hstora genom att bygga Nya Karolnska sjukhuset eller de nya Facebookhallarna Luleå, avslutar Bergman. Brng us your most challengng data warehouse project. On a fxed-prce bd, we ll delver: a workng prototype n 2 weeks and a workng system n 6 to 8 weeks, ncludng data valdaton. We ll do t at one-fourth the cost of your best alternatves, or you pay nothng. Acceptng only 3 projects for next calendar quarter. The applcaton deadlne for Q s 30 Aprl Apply at

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Stressbegreppet. Stressnivån stiger t ex. Stress och risken för stressrelaterade sjukdomar Sjukgymnastutbildningen KI, T2

Stressbegreppet. Stressnivån stiger t ex. Stress och risken för stressrelaterade sjukdomar Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Stress och rsken för stressrelaterade sjukdomar Sjukgymnastutbldnngen KI, T2 Ala Collns Department of Clncal Neuroscence Karolnska Insttute Stockholm, Sweden Stressbegreppet Evolutonsperspektv: Männskan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer