FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse"

Transkript

1 FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng som 1984 bytte namn tll Frsks & Svetts, Malmö. En mlstolpe vår hstora. Mycket har hänt tränngsmässgt sen v satte upp de sprakande högtalarna Krsebergsskolans gymnastksal där v genomförde det allra första crkelpasset för att bland annat stärka lårmusklerna nför skdsäsongen. I Frsks&Svetts Malmö har v aldrg vart rädda för att testa nytt, och 1989 öppnade v Frsks allra första gym vlket utlöste många reaktoner. Nu är gymmen den domnerande tränngsformen och en självklar del Frsks utbud, mycket beroende på att när v erbjöd ljusa, fräsha lokaler, lockade det även tjejer tll gymmen. Sen dess har många nya tränngsformer sett dagens ljus, några har slocknat, andra har kommt och gått, men en sak har alltd funnts med, vår strävan att ständgt leverera hög kvaltet tryfferad med lust och glädje. En strävan v aldrg tummar på. Lasse

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Frsks&Svetts Malmö 2015 fortsatte v arbetet med Alla barnen, bland annat med Projekt Särskolor Malmö. Inom tränngen var Power Hour den stora nyheten. En ny massör på Heleneholm tog hand om några av de som tränade någon form av grupptränng eller de som svettades gymmen. I august gjorde v en del prsändrngar och en nyhet var att v nförde Autogro utan bndnngstd. I september kom Kammarrättens dom som slog fast att vårt dotterbolag Tränng Framkants uthyrnng av lokaler tll Frsks&Svetts Malmö nte är skatteplktg. Målsättnngen för Frsks&Svetts Malmö är att få så många som möjlgt att motonera. V erbjuder ett brett och varerat utbud av aktvteter för att alla ska ha möjlghet att vara med. Vår verksamhetsdé lyder Frsks&Svetts erbjuder lustfylld och lättllgänglg tränng av hög kvaltet för alla. V är en deell drottsförenng ansluten tll Frsks&Svetts Rks, Svenska Frdrottsförbundet, Svenska Skdförbundet och Korpen Malmö Motonsdrottsförbund.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Våra medlemmar Konkurrensen tlltar, allt fler tränngsanläggnngar öppnar alla delar av Malmö. V har under många år haft en fantastsk tllväxt och medlemsantalet har ökat konstant fram tll sjönk antalet tll mot året nnan. V vet genom våra enkäter att de allra flesta är mycket nöjda med förenngen och utbudet, och v fortsätter utmanngen att lgga framkant när det gäller tränngsutbudet Malmö. Fördelnngen mellan könen lgger på 45,1 % kllar/män och 54,5 % tjejer/kvnnor samt ett antal okända. Våra yngsta medlemmar är under året och de äldsta över 90! Våra aktvteter Jympa V har fyra grundntensteter soft, bas, medel och ntensv. Tränngen är allsdg och passen har lkartad uppbyggnad, de nnehåller kondton, rörlghet, styrka och koordnaton. V har också ett stort antal pass där v anpassat upplägget efter olka behov och ntressen. Under 2015 erbjöds Led (för reumatker), Vatten, Senor och Enkel (för de med särsklda behov). De yngsta kunde träna på famlje-, knatte- och junorjympa. Vår populära dansskola fortsatte att dra fulla hus och crka 90 barn deltog under året. En nyhet var sommardansskolan på Johanneslust.

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dans & Aerobcs Dans fuson, Dans fuego och Dans afro fanns för våra danssugna medlemmar, lksom Dans street som kom tllbaka efter en tds uppehåll. Även Aerobcs och Step ngck utbudet. Träna ute Ingen sommar utan vår tradtonella utejympa. Även år höll v tll på Rbersborgsstranden. V erbjöd även för tredje året rad tränng på Kroksbäcksbackarna. För 15:e året rad sken solen över maskeradjympan för stadens förskolor och frtdshem. Crka 600 utklädda och entusastska barn och vuxna jympade och hade rolgt. I utbudet fanns också Löpnng Intervall, Löpnng Långdstans samt Cross. Crkelgym Crkelgym 2 varv, Crkelgym soft och Crkelgym X fortsatte att vara populära pass. V hade också kombpass med IW. Spnnng Spnnng är vår näst största gruppaktvtet med npasserngar under Man kunde träna Spnnng med dstans- eller ntervallnrktnng. IndoorWalkng IW-verksamheten fortsatte vara en populär tränngsform. IW soft kompletterade för andra året rad våra dstans- och ntervallpass.

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vasakonvent V genomförde ett Vasakonvent på Heleneholm och Ön med totalt 110 deltagare, fördelade mellan IndoorWalkng och Spnnng. Motonärer kunde följa och nspreras av Vasaloppet Dalarna på bldskärmar. V tackar våra sponsorer Pågen, ICA Max Ystadvägen, Fruktpågen och Ganomax för energpåfyllnngen under depåstoppen. Spn of hope 40 lag höll gång sna cyklar 12 tmmar spnsalen på Johanneslust tll förmån för Barncancerfonden. Totalt bdrog v med crka kr. Övrg grupptränng V fortsatte med Skvstång, SkvstångIntervall, IntervallFlex, Flex, Flex soft, Box, HIT, Core mamma, Crkelfys, Crkelfys soft och Bosu. Vårt lugna tränngsutbud bestod av Yoga, Yoga soft samt Yoga energy. BOX

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Indvduell tränng / gym Det hände mycket våra gym. Förutom alla ndvduella nstruktoner hade v även olka tema- och nspratonspass. Buren på Johanneslust utnyttjades fltgt både för egen tränng och grupptränng. Den fra ytan på Heleneholm utökades ytterlgare lte. HELENEHOLM TMI bytte namn tll Pass gymmet, som erbjöds formerna Kettlebells, Båltränng och Högntensv tränng. Gymmet är den aktvtet som har flest npasserngar under I Antdopnngsprojektet är v sedan 2013 certferade PRODIS en natonell certferng. Under 2015 genomfördes en uppmärksamhetsvecka PRODIS-projektet för att tydlggöra detta för våra medlemmar. V fortsatte med PT-verksamheten och närmare 200 PT-tmmar genomfördes. Nya åldersgränser för året var på Stadon från det år man fyller 16 och övrga anläggnngar från det år man fyller 13. Frluft PåTur Under PåTurs 25:e verksamhetsår arrangerades totalt 15 aktvteter. Den numera sedvanlga sommarcyklngen gck år tll Tyskland och några av Hansatdens städer. I övrgt genomfördes no vandrngar och två cykelturer. En rdtur på Söderåsen samt två vardagsturer stod för de lte udda nslagen utbudet. I lkhet med tdgare år blev de flesta turerna snabbt fullbokade. Som vanlgt avrundades året med en avslutnngsfest med bldvsnng från årets aktvteter.

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Antal pass, tränare och värdar Under 2015 var v runt 200 tränare som erbjöd grupptränngspass med sammanlagt deltagare. Det totala antalet deltagare mnskade med under 2015 trots oförändrat antal pass. Utöver detta hölls nstruktoner gymmet. Våra största tränngsformer var Gym med npasserngar, följt av Jympa med deltagare på 1987 pass, Spnnng med deltagare på pass, Crkelgym med deltagare på pass, Skvstång med deltagare på 737 pass och Crkelfys med deltagare på 564 pass. Andra stora tränngsformer var Yoga, IW och Flex. V höll under året en mängd pass för skolor, förskolor och företag på frluftsdagar, hälsodagar och lknande. Vårt stora, breda utbud kräver många tränare ny- och vdareutbldade v 50 personer. SKIVSTÅNG Våra värdar Under 2015 hade förenngen crka 50 aktva värdar som tllsammans med övrga funktonärer arbetade för att öka trvseln våra lokaler och på utetränngen. V fortsatte med vår populära funktonärsutbldnng som är oblgatorsk för alla blvande funktonärer. Här lär man sg Frsks&Svetts hstora, vår organsaton, våra värderngar och hur v levererar den bästa servcen tll våra medlemmar. Ett 50-tal personer genomgck denna utbldnng.

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Våra lokaler och motonsanläggnngar Kanslet Vårt kansl lgger granne med gymmet på Heleneholm. Lokalerna är ljusa och fräscha, nyrenoverade från 2013 när v flyttade ut från Frans Suells gamla sommarhus. V planerar dock redan för en ny flytt. Parkmöllan En unk lokal, förenngens första egna, mtt Malmö. På Barkgatan ryms många aktvteter under samma tak. Här fnns två jympasalar, gym, spnsal, smbassäng, solarer, massagerum och cafetera, totalt kvm. Den varma bassängen används ofta för vattenjympa och olka former av rehablterngstränng. Den är också populär hos många småbarnsföräldrar. Bassängen hyrs även ut tll olka förenngar och företag, t ex Trampooln, Reumatkerförbundet, prvata sjukgymnaster och HISO (Handkappdrottens samarbetsorgansaton). Även Parkmöllans övrga lokaler hyrdes ut tll kommun, företag, förenngar och prvatpersoner. Dagtd var det framför allt gymnaseskolor som hade sna gymnastklektoner förlagda tll Barkgatan. Översvämnngen som drabbade Parkmöllan 2014 samband med stormen august förde alla fall det goda med sg att lokalerna nu är nyrenoverade och fräscha. Ön På Ön fnns två jympasalar, spnsal, stort gym med havsutskt, barnrum, massagerum, solarer och cafetera. Det fnns också en avdelnng för sjukgymnastk och anslutnng tll denna, lokaler där fyra fysoterapeuter hyr n sg. Mellan vånngarna fnns handkapphss. Den totala ytan är kvm. På Ön hyr v också ut tll massörer. Golfsektonen fortsatte att växa och åtskllga puttar har övats Llla salen.

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Heleneholm På övre vånngsplanet fnns entrén med medlemsservce, två jympasalar, solarer, cafetera, konferenssal med plats för 100 sttande, fyra kontorsrum, funktonärsrum, barnrum samt nspelnngsstudo. Nedre vånngen rymmer gym, spnsal, jympasal, crkelgym, IW och en avdelnng för fysoterapeuter och en naprapat. En trappa förbnder vånngsplanen men även hss fnns. Heleneholm är med sna kvm världens största Frsks&Svetts-anläggnng! Johanneslust Det första du möter är vår stora, öppna medlemsservce och bakom den ett öppet torg som fungerar både som väntutrymme och mötesplats. Här fnns två jympasalar, spnsal, kombnerad crkelgym- och IndoorWalkngsal, barnrum, solarer, massör, personalavdelnng med konferensrum och en avdelnng med behandlngsrum för fysoterapeuter. Det nästan kvm stora gymmet börjar på första planet med uppvärmnngsmaskner och den nynrättade buren. En trappa tar dg upp tll övre vånngen där resten av gymmet brer ut sg. Handkapphss fnns. Ytan är totalt kvm. Stadon Förenngens senaste, mnsta (910 kvm) och mest specella anläggnng lgger Swedbank Stadon, bredvd MFF-shopen. Här fnns ett trvsamt, välutrustat gym, crkelgym, konferensrum, personalrum och omklädnngsrum. Närheten tll Pldammsparken gör Stadon tll den perfekta utgångspunkten för våra utepass. Sen 2014 är Stadon delvs ett nyckelgym, vlket nnebär att våra motonärer själva går n med sna kort när anläggnngen är obemannad.

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organsatonsschema personer 36,29 tjänster Verksamhetschef Personal Informaton Projekt Socala meder Ekonomchef Övergrpande anläggnngschef Gruppledare Företag Ekonom IT Servce Städ Anläggnngsansvarga Tränngsansvarga Receptonspersonal Extrapersonal MALMÖ För att drva en deell förenng krävs en fungerande organsaton med bland annat tydlga mål, välutbldad och kompetent personal samt deellt arbetande funktonärer som 2015 var runt 250 stycken. Under året har vår organsaton sett ut enlgt modellen ovan. Denna är nte stöpt sten utan anpassas löpande efter bland annat medlemsantal, uppdrag och lokaltllgångar.

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE lnng lnng Könsfördelnng Könsfördelnng Könsfördelnng ,5 54,5 45,1 Män 45,1 0,4 0,4 0 0 Kolumn1 medlemmar Kolumn13 Kolumn2 Kolumn12 Kvnnor Kvnnor 54,5 % 54,5 45,1 54,5 0,4 45,1 0 0,4 Kvnnor Kvnnor Män Kvnnor Män45,1 % Okända Män Män Okända Okända 0,4 Okända % 0 Okända Sere 1 Sere 2 Sere Fördelnng korttyper Sere 3 Sere 16 Sere 15 Sere 14 Sere 13 Sere 12 Sere 1 Sere 3 Sere 2 Sere 16 Sere 15 Sere 14 Sere 13 Sere 12 Sere Sere

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE rngar erngar Inpasserngar Inpasserngar Inpasserngar Inpasserngar Inpasserngar Inpasserngar Parkmöllan Parkmöllan Parkmöllan , , Ön 12,4 Ön Ön ,6 22, Heleneholm Heleneholm Heleneholm , Johanneslust Johanneslust ,3 27, Stadon Stadon Stadon 8, ,4 22, ,7 8,3 8,3 npasserngar Autogro / månads- & klppkort Sere 14 3 Sere Sere Sere Sere Sere Sere Sere Sere 12 12,4 Sere 3 12,4 22,6 Sere 2 22,6 Sere Sere Sere 15 27,7 Sere 27,7 2 Sere 14 8,3 8,3 Sere Sere 1 13 Sere 1 Sere 12 Kolumn2 Sere 1 Kolumn12 Sere 3 Kolumn13 Sere 32 Kolumn1 Sere Kolumn2 Sere Sere 3 Kolumn2 Kolumn12 Sere Sere 2 Kolumn2 Kolumn13 Kolumn Kolumn12 Kolumn1 Kolumn12 Kolumn13 Kolumn2 4 Sere Kolumn13 Kolumn1

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEST BESÖKTA TRÄNINGEN BESÖK GYMMET TOPP 5 GRUPPTRÄNING JYMPA SPINNING CIRKELGYM SKIVSTÅNG CIRKELFYS TOTALT GRUPPTRÄNING

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE tllbakablck

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vktga årtal förenngens hstora september bldas Sk Club Skåne utökas skdjympan med tradtonell jympa anställs fast personal nvgs HELENEHOLM. Gymmen på Parkmöllan och Ön byggs ut byggs Heleneholm ut med två nya omklädnngsrum och ett gym (765 kvm) 1984 sker namnbyte tll Frsks & Svetts, Malmö 2006 får Heleneholm en spnsal övertas PARKMÖLLAN och F&S Malmö får därmed sn första egna anläggnng blr v första F&S-förenng med eget gym nvgs JOHANNESLUST fyller förenngen 30 år. En jubleumstdnng ges ut nvgs vår andra anläggnng ÖN börjar v som första F&S-förenng landet med Spnnng byggs Ön ut med 600 kvm och verksamhet med sjukgymnastk startar nvgs en ny spnsal på Ön nytt datorserat kassa / npasserngssystem ördelnng 2015: Åldersfördelnng Åldersfördelnng byggs gymmet ut så att Heleneholm blr världens största F&S-anläggnng nvgs STADION, första F&Sanläggnngen landet med enbart gym flyttar kanslet från Barkgatan tll Heleneholm öppnar Frsks&Svetts dotterbolag Tränng Framkant KRONPRINSEN GYM medlemmar

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOTAL ANLÄGGNINGSYTA FUNKTIONÄRER 53 ANSTÄLLDA FÖLJARE PÅ FACEBOOK

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Medlemsenkät 2015, våren svarade på vårens enkät Här följer några exempel. Medlemsenkäten läggs alltd ut sn helhet på hemsdan. 1. I vlken utsträcknng håller du med om följande påståenden som rör Frsks&Svetts Malmö? 1 = stämmer I vlken nte alls, utsträcknng 6 = stämmer helt håller du med om följande Antal svarande: påståenden 2998 som rör Frsks&Svetts Malmö? 1 = stämmer nte alls, 6 = stämmer helt Hos Frsks&Svetts är det rolgt att träna Tll Frsks&Svetts är alla välkomna Hos Frsks&Svetts fnns det alltd någon tränngsform som passar Frsks&Svetts bryr sg om sna medlemmar Frsks&Svetts står för framåtanda och utvecklng Det är prsvärt att träna hos Frsks&Svetts 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% När det gäller hur nöjd man är har det skett en drastsk förändrng sen 2014 angående hur många som är supernöjda. Hela 7,08 % skllnad när det gäller hur många som håller med helt och hållet. Vårt mål att 80 % ska vara nöjda överträffades med råge. Tjejer är mer nöjda med oss än vad kllar är, oavsett fråga är skllnaden crka 2 %. V använder en 6-gradg skala för att man nte ska kunna lägga sg mtten utan måste ta ställnng för eller emot. 4, 5, 6 ser v som postva svar.

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Hur tycker du följande fungerar hos Frsks&Svetts Malmö? 1 = mycket dålgt, 6 = mycket bra Bemötandet receptonen Bemötande från de som leder grupptränng Medlemsenkät 2015, våren 1. Dn ålder? Antal svarande: 2991 Bra nformaton från förenngen 70 år eller äldre: 4% Dn ålder? Under 20: 5% 60-69: 11% 20-29: 14% Medlemsenkät 2015, våren 1. Avslutnngsvs vll v be dg sammanfatta dna synpunkter 1 = håller nte alls med, 6 = håller med helt och hållet Antal svarande: : 24% 30-39: 20% 40-49: 22% Avslutnngsvs vll v be dg sammanfatta dna synpunkter Jag tycker tllgänglgheten på passen är hög Jag tycker Frsks&Svetts har generösa öppettder Jag tycker det är lätt att förstå och htta bland utbudet Jag tycker det är lätt att boka och avboka pass Jag tycker att Frsks&Svetts har trvsamma och välskötta lokaler Jag tycker att Frsks&Svetts har välskötta och ändamålsenlga maskner Jag tycker att utbudet är tllräcklgt stort och varerat Jag känner mg trygg när jag tränar hos Frsks&Svetts Malmö 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Övrgt Kursverksamhet & konferenser V arrangerade fortbldnngar, hälsodagar och föreläsnngar för olka företag, organsatoner och delar av kommunen. V fortsatte samarbetet med servceförvaltnngen Malmö och hälsoprojektet Framsteget. V utbldade även som vanlgt pedagoger Rörs och Mn-Rörs. Konferenssalen på Heleneholm hyrdes ut för externa kurser och möten. V hade också många nterna Frsks&Svetts-utbldnngar under året, bland annat tränngsformsutbldnngar för Jympa, Spnnng, IW, Crkelfys och Barntränng. Företag, organsatoner & förenngar Förenngens företagsavdelnng rktar sg tll företag och organsatoner som vll verka för sna medarbetares hälsa, mnska sjukfrånvaron och ge medarbetarna ork tll en aktv frtd. Drygt 20 procent av förenngens medlemmar tränar tack vare företagsavdelnngens nsatser. Förutom tränngskort tll personalen erbjuds också företagspass och föreläsnngar. Kontakten med företag och organsatoner sker regelbundet genom besök och telefonsamtal. Utbudet tll företagen anpassas efter varje kunds behov och önskemål. Fler företag upptäcker vnsten med att arbeta med hälsa. Ett flertal förenngar kompletterar sn tränng med grupptränng och gymtränng hos oss. En del tränar regelbundet och andra vd enstaka tllfällen. Detta gäller även skolor.

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Marknadsförng Marknadsförng har skett på en rad olka sätt. V annonserade dags- och stadsdelstdnngar som Lokaltdnngen, Metro Student Magazne, Malmötdnngen och Lmhamnstdnngen men också på Google. V hade också annonser skåpen våra omklädnngsrum. V deltog på hälsodagar och mässor, bland annat på Malmö högskola, Mecenats studentmässa, Senormngel, Malmö Företagsgruppers mässa och Malmö Stads tränngsmässa. Vdare syntes v olka sammanhang genom vår samverkan med MFF:s nätverk och under våren genomfördes en stor enkätundersöknng bland våra medlemmar. Tllsammans med övrga F&S-förenngar använde v oss av Rks vårkampanj Vägen tll kommer att förändras och höstkampanjen Vlken musk är bäst att träna tll?. Facebook, Instagram och Twtter såg tll att hålla våra medlemmar nformerade om senaste nytt, men utgjorde också en nteraktv och snabb kommunkaton. Facebooks följare blr fler för varje dag vlket gör Facebook tll en allt vktgare nformatonskälla. Personal och funktonärer För att få hela vår stora organsaton att fungera krävs det naturlgtvs mycket personal och många funktonärer. Under 2015 har 53 personer uppburt 36,29 heltdstjänster Kurser och utbldnngar har anordnats både för personal och för funktonärer. V hade också dverse utbldnngar projektet Kompetens och samverkan, samt ett 15-tal HLR/ DHLR- kurser. 12 personer ur personalstyrkan har utbldats brandsäkerhet/brandsläcknng. Arbete med säkerhets- och arbetsmljöfrågor uppdaterades. Drygt 250 deellt arbetande funktonärer har gjort en lka gedgen som nödvändg nsats. Förenngens styrelse som haft 7 ordnare möten bestod av ordförande Mats Haeger, ledamöterna Stefan Malmros, Jan Gruvstad, Helena Nord, Margareta Göransson, Yvonne Gustafsson och Iréne Moln samt 2 suppleanter: Anders Ros och Andreas Ptlk.

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Alla barnen Ett av Frsks&Svetts Malmös projekt nom Alla barnen-satsnngen var Projekt Särskolor Malmö som kunde genomföras tack vare Frsks&Svetts Rks och fnanserng genom medel från Svenska PostkodLotteret. Några av projektets specfka mål var att skapa ökade förutsättnngar för tränng en mljö där flertalet barn sällan rör på sg under sn frtd och sparsamt skolan och att varje klass sprda Rörs eller Mn-Rörs anpassade efter barnens funktonshnder. Totalt deltog 523 elever projektet och v utbldade 71 pedagoger som nu är rörelsenspratörer ute på Malmös särskolor och frtds. Indrekt är det runt elever på skolorna som kommer att få ta del av Rörs någon form framöver. Extra kul var att projektet uppmärksammades och sändes tv-programmet Postkodmljonären. Cykelsektonen Vår cykelsekton fortsatte att växa. Varje söndag under aprl september hade v tre olka grupper ndelade efter erfarenhet. Dessutom erbjöds extracyklng tsdagar och onsdagar efter önskemål. Cykelsektonen har en egen Facebooksda där man kan regstrera sg och där det kommuncerades fltgt om vad som var på gång. Ett hundratal personer regstrerade sg under året. Kravet var att man måste vara medlem Frsks&Svetts Malmö samt ha ett aktvt tränngskort.

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mobla appar och köp va nätet Rksappen gck graven men med den postva utvecklngen av Boknngsappen är våra medlemmar nöjda ändå och den används också allt fltgare. Även försäljnngen av kort va nätet fortsatte att öka. Verksamhetsåret avslutades med ett alldeles nytt projekt: Foodbox-utmanngen. V sökte 3 grupper med totalt 66 personer tll en tränngsutmanng, och det var sannerlgen nte svårt att htta, grupperna fylldes på en enda dag under julen: 25 december. Redovsnng sker under Andra aktvteter och händelser var: Medarrangör och uppvärmare tll Malmö Halvmarathon och Höstmlen Medarrangör och uppvärmare tll SM-mlen Medarrangör och uppvärmare tll Malmömlen Uppvärmare tll Kalvnknatet, Blodomloppet och Vårruset Medlemsvecka Malmö&Co-dagen, Vf-dagen och Välkommen-tllbaka-fest Nyårsmngel för alla funktonärer Julfest för våra yngsta medlemmar med famljer Halloweenfest för barnen Dansshow Tränngens dag Alla barnen-dagen Schlagerturnén på våra 4 stora anläggnngar För Frsks&Svetts Malmös styrelse Lasse Twetman, verksamhetschef

24 FRISKIS&SVETTIS malmö Frsks&Svetts Malmö, , hemsda: fsmalmo.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

LVilken. Irene Söderberg Nilsson och Per Söderberg. är flitiga besökare på Friskis&Svettis Spincykling och fångas upp i skinnsoffan i

LVilken. Irene Söderberg Nilsson och Per Söderberg. är flitiga besökare på Friskis&Svettis Spincykling och fångas upp i skinnsoffan i Med anlednng av Let's move som drog gång under maj månad, haffades några motonärer för att svara på några f fågof. Text och Bld: Hanna wnd he*-$ mhve! att V fortsätter bygga... 41 }v.ofcltdgattl örja träna?

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 I vår strävan att hela tiden förbättras och utvecklas, vill vi ta till oss våra medlemmars synpunkter och åsikter, de är viktiga för vår verksamhet.

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 IF Friskis&Svettis Nyköping Styrelsen för IF Friskis&Svettis Nyköping avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Gym Lokal Gym - Trivsel

Gym Lokal Gym - Trivsel Gym och träning Gym Lokal Större friytor. Hoppas vi att vi kan fixa till det, åtminstone på CITY och RL. Utegym liknande Tufteparken. Vi vill fixa det på RL. Men vet inte om nuvarande uteplätt måste flyttas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan tll Komvux KOMVUX 2017-2018 KOMVUX Kontaktuppgfter tll Lärare KOMVUX Studehandlednng 2017-2018 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder v många olka typer av

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Tyresö. Kvalitetspass:

Tyresö. Kvalitetspass: Tyresö - us. äning tens areta klara pass. itpass. Kvalitetspass: Uteträningen har hittat nya vägar Nu vässar F&S Tyresö uteträningen med teknik och tempo. Häng med på utepassen och kom i kanonform till

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 10:28: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Lärarportalen 1. Samarbete 2. Kommunikation 3. Kompetensutveckling 4. Kunskapsutveckling 5. Information 6. IT-verktyg 7. Litteratur 8.

Lärarportalen 1. Samarbete 2. Kommunikation 3. Kompetensutveckling 4. Kunskapsutveckling 5. Information 6. IT-verktyg 7. Litteratur 8. Lärarportalen 1. Samarbete 2. Kommunkaton 3. Kompetensutvecklng 4. Kunskapsutvecklng 5. Informaton 6. IT-verktyg 7. Ltteratur 8. Snabblänkar mycket mera Ständgt under utvecklng! möjlgheterna är oändlga!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer