Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd"

Transkript

1 Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför komfortzonen Vår tds utmanng är att skapa ett hållbart samhälle. För detta behövs utökade 5 satsnngar nom teknk och nnovaton. Och tll detta krävs ngenjörer även framtden, fastslår Peter Larsson, samhällspoltsk drektör på Sverges Ingenjörer och som letar efter framtdens Polhemare. Ingenjörer har en avgörande betydelse för Sverge. Även när man talar om ett framtda Europa och ett kunskapssamhälle omfattande forsknng och utvecklng, krävs en djup och bred kunskap matematk, naturvetenskap och teknk, menar Lef Johansson, vd och koncernchef Volvo Lena Olvng, vce vd Saab, konstaterar att framgång stavas dversferng. I en dversferad grupp, som nte bara handlar om kön, skapas en dynamk som tar gruppen utanför sn komfortzon och lockar fram nnovaton. Därför behövs också kvnnorna teknkföretagen. Oändlga möjlgheter Sverges Ingenjörer 150 år Karrärmöjlgheter för ngenjörer Karrärcoachng Ingår som blaga Dagens Industr aprl 2011.

2 EHRENSTRÅHLE BBDO UPPDRAG: BYGG EN VÄG SOM RÄDDAR LIV. En hårt trafkerad väg Sverge har fått öknamnet Dödens väg. Nu ska vägen dras om för att åtgärda problemen. Dn utmanng: bygg vägen så att ngen skadas trafken. Sveva bygger och sköter om Sverges vägar och nfrastruktur. Bland annat är v med och bygger vägar som är så säkra det bara är möjlgt. Våra uppdrag ger oss så gott om utmanngar att v behöver bl fl er cvlngenjörer och högskolengenjörer. För att upptäcka fler utmanngar och se vlka tjänster v erbjuder just nu, besök sveva.se

3 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2011 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 3 Om detta kan du läsa Framtdens Karrär Ingenjör Ingenjörer vsar vägen 04 Intervju med Chrster Fuglesang 05 Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare 06 Ingenjörer avgörande för Sverges framtd. Intervju med Lef Johansson, koncernchef Volvo och ordf. Ercsson 08 Utbldnng och FoU nyckel tll framgång 11 Kvnnor skapar dynamk. Intervju med Lena Olvng, vce vd Saab Sverges Ingenjörer 150 år 14 Staten erbjuder mångfald av möjlgheter 15 Tjejerna står för möjlgheterna nom t Karrärmöjlgheter för ngenjörer olka branscher 18 Påbyggnadsutbldnngar för karrären 18 MBA utbldnng som ger resultat 19 Internatonella karrärmöjlgheter 20 Karrärcoachng användbart verktyg 21 Socala meder som strategskt karrärverktyg 22 Forsknng gränslandet mellan akadem och närngslv 24 Ingenjörsföretagens framtd och konkurrenskraft 25 Samhällsbyggnadssektorn behöver cvlngenjörer 26 CSR ntegrerad del av strateg- och affärsutvecklng Presenterade företag och organsatoner De flesta av våra stora teknk- och exportföretag har grundats eller utvecklats av ngenjörer. Det går nte att överskatta ngenjörers betydelse för Sverges ekonomska utvecklng. Det blr extra påtaglgt ett år som detta, ngenjörens år 2011, då Sverges Ingenjörer fyller 150 år och Chrstopher Polhem fyller 350 år! Välutbldade och kvalfcerade ngenjörer är dessutom avgörande för Sverges fortsatta utvecklng och välfärd, det anser Lef Johansson, själv cvlngenjör, koncernchef Volvo och nyblven ordförande Ercsson. För att Sverge ska kunna behålla och stärka sn ekonomska ställnng krävs även kraftga satsnngar på utbldnng, forsknng och utvecklng. Nyckelgruppen för att Sverge ska kunna stärka Det går nte att överskatta ngenjörers betydelse för Sverges ekonomska utvecklng sn konkurrenskraft är välutbldade och nternatonellt konkurrenskraftga cvlngenjörer. Att en cvlngenjörsutbldnng är möjlgheternas utbldnng vsar Chrster Fuglesang, som 2006 blev Sverges första astronaut rymden! Karrärmöjlgheterna för en ngenjör är med andra ord det närmaste oändlga. I närngslvet fnns det stora drag två karrärvägar att gå, expertkarrären eller managementkarrären. För att nå dt man vll är det en fördel att sätta upp mål eller alla fall ha en bld av var man vll befnna sg om fem år. Välkommen att ta del av vårt nnehåll om ngenjörers betydelse för Sverges framtd och karrärmöjlgheter för ngenjörer! Trevlg läsnng! Redaktonen 28 ITT Water & Wastewater 29 LKAB 30 Electrolux 30 Etteplan 31 Combtech 32 Sony Ercsson 33 ABB 34 Infranord 35 Enea 35 CEI-Europe 36 Stockholms Stad / Exploaterngskontoret 37 AstraZeneca 37 Epslon 38 Atlas Copco 39 FLIR Systems 40 Husqvarna 40 Orbon Consultng 41 Göteborgs Stad 42 FOI 43 Svenska Kraftnät 43 Thule Group 44 Semcon 45 Trafkverket 46 Bllerud 46 Stockholms Stad / Fastghetskontoret 47 Vattenfall 48 Sgma 48 Avalon Innovaton 49 LFV 50 E.ON 51 Evdente 51 Cybercom Sweden 52 Pöyry Sweden 53 Strålsäkerhetsmyndgheten 54 Svensk Energ 54 Fortfkatonsverket 55 Semens Framtdens Karrär Ingenjör är producerad av NextMeda. Projektledare Nklas Engman Skrbenter Sandra Ahlqvst, Carn Brnk, Joachm Brnk, Håkan Edvardsson, Jakob Hammarskjöld, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Jenny Nrfalk, Henrk Norberg, Sven Wettergrund, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth, Ulf Österlnd Grafsk form Andreas Lathe, Stellan Stål försäljnng NextMeda, Meda X Norr Tryck V-TAB Ingår som blaga Dagens Industr aprl 2011 Frågor om nnehållet besvaras av Nklas Engman Tel: , E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mob E-post:

4 4 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Arbetet rymden är ett lagarbete. Studetden på KTH lärde mg mycket om hur man umgås och samarbetar med andra männskor. Det har vart värdefullt mtt yrkesvärv, säger Fuglesang. Chrster Fuglesang om cvlngenjörsstuder: Studera fltgt, men glöm nte bort att ha rolgt! För Chrster Fuglesang har cvlngenjörsutbldnngen vart ovärderlg. Den har tagt honom runt halva jorden och upp rymden. Att han en dag skulle bl Sverges första astronaut rymden hade han dock ngen anng om sn första dag på KTH. Foto: European Space Agency Chrster Fuglesang Text Chrstna B. Wnroth När Chrster Fuglesang slutet av 70-talet började sn cvlngenjörsutbldnng var yrkesbanan långt från utstakad. Målet var att skaffa sg en bra utbldnng och ha skoj med kompsarna. Men lte mer outtalat fanns där också en dröm om att få komma upp rymden. Att bl astronaut har aldrg vart ett mål lvet, men däremot hade jag lovat mg själv att om jag någon gång skulle få chansen att komma upp rymden, så skulle jag ta den. Matte och fysk, med en specell förkärlek för teknsk fysk, gjorde det nte svårt att välja studenrktnng. Valet föll på Kunglga Teknska Högskolan ett val som enlgt Fuglesang vart helt avgörande för karrären. För mg är det nte bara ämnena sg som vart vktga, utan även studemljön och nte mnst kårlvet som skapade en god stämnng och lust att studera. Arbetet med spexet, nollnngar och organserandet av en teknk- och fyskvecka för utländska studenter tränade mg också att umgås med alla slags männskor. Det har jag verklgen haft nytta av mtt jobb som astronaut där det är en absolut nödvändghet att kunna samarbeta med sna kollegor. Välj det rolga Under studerna växte fyskntresset. Ett bra sätt att lyckas är att välja det som man tycker är rolgast Fuglesang valde att förkovra sg ämnet och doktorerade expermentell partkelfysk. Efter detta kom han så smånngom tll partkelfysklaboratoret CERN Genève. Jag jobbade på CERN och var tllfällgt hemma för en konferens Stockholm då en vän tll mg såg att de sökte astronauter och deklamerade att han httat ett nytt jobb åt mg. Jag fck ansöknngshandlngar, en bunt på 16 papper att fylla som jag nästan baxnade över. Jag arbetade hårt för att få tll en så bra ansökan som möjlgt. Att alltd göra stt bästa och vara väl förberedd är ett av de råd Fuglesang vll ge tll morgondagens cvlngenjörer som sktar mot stjärnorna. Det spelar mndre roll vlket område man nrktar sg på, men det är desto vktgare att vara duktg på det man företar sg. Ett bra sätt att lyckas är att välja det som man tycker är rolgast. Det andra är att förbereda sg väl nför tentor och vktga framträdanden. Dessutom handlar det nte bara om att plugga, utan det socala är också otrolgt vktgt. Förlegad nördstämpel För att komma tllrätta med en hotande svensk ngenjörsbrst tllsatte regerngen under 2008 den så kallade Teknkdelegatonen där Fuglesang var en av ledamöterna. Delegatonens syfte var att verka för att vända trenden, genom att nvolvera skola och företag och stmulera ungdomars nyfkenhet på teknk och naturvetenskap redan unga år. Ett stort problem är att teknska yrken, som cvlngenjör, fortfarande lder av en gammal och förlegad nördstämpel. Blden av cvlngenjören som stter en skrubb och löser problem lever fortfarande kvar. Det är nte bara en helt felaktg bld utan också väldgt mssvsande. En bra cvlngenjör måste kunna samarbeta med andra männskor för att fnna bra lösnngar på ett problem. Socal kompetens är en förutsättnng för att lyckas bra arbetet. Höj lärarnas status En annan vktg sak är duktga lärare och vkten av att höja lärarnas status för att kunna rekrytera kompetenta och nsprerande männskor tll undervsnngsyrket. En lärare med arbetslvserfarenhet från naturvetenskaplga yrken kommer sannolkt att verka mer nsprerande klassrummet. Men för att attrahera duktga personer tll grundskola och högre utbldnng måste lärarnas status höjas rejält och lönerna bl mer konkurrenskraftga. Dessutom är det vktgt att vsa på möjlgheterna med utbldnngen och lyfta fram duktga män och kvnnor som skaffat sg bra arbeten på bas av sn cvlngenjörsutbldnng. För Fuglesang var studeåren på KTH bland de bästa hans lv. Och trots att han nte haft någon drekt praktsk nytta av utbldnngen stt arbete som astronaut, har den vart ovärderlg. Utan utbldnngen hade det vart mycket svårare att förstå hur en rymdfarkost fungerar med allt från flygdynamk tll teknska system. När man blr uttagen tll astronaut testas man nte specfkt på farkostens teknska funktoner, men det är en hel mängd nformaton och kunskap som ska nhämtas under utbldnngens gång. Det skulle ha vart betydlgt svårare att ta tll sg allt om jag nte hade haft mn cvlngenjörsutbldnng ryggsäcken, fastslår Chrster Fuglesang. Karrären korthet Chrster Fuglesang gck ut Bromma gymnasum Stockholm Han studerade teknsk fysk vd Kunglga teknska högskolan (KTH) Stockholm och blev cvlngenjör Han genomgck forskarutbldnng expermentell partkelfysk vd Stockholms unverstet, dsputerade 1987, blev docent 1991 och arbetade vd världens största partkelfysklaboratorum CERN Genève uttogs han hård konkurrens tll ESA:s (European Space Agency) astronaututbldnng tränade Fuglesang vd den ryska Stjärnstaden, Zvjozdnyj Gorodok, och grundutbldades tll kosmonaut överfördes han av ESA tll NASA:s Johnson Space Center Astronaut Offce Houston avslutade han sn formella astronaututbldnng med kompetens som NASA Msson Specalst för den amerkanska rymdfärjan blev han Sverges första astronaut rymden på uppdraget STS-116, på rymdfärjan Dscovery. Han deltog även som astronaut 2009 på uppdraget STS I dag bor han Nederländerna och är verksam som chef för Scence and Applcatons Dvson vd ESA:s teknologska centrum ESTEC (European Space Research and Technology Centre).

5 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2011 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 5 På jakt efter framtdens Polhemare... Vår tds utmanng är att skapa ett hållbart samhälle. För detta behövs utökade satsnngar nom teknk och nnovaton. Och tll detta krävs ngenjörer även framtden, fastslår Peter Larsson, samhällspoltsk drektör på Sverges Ingenjörer som är på jakt efter framtdens Polhemare. Sverges Ingenjörer Text Clas Lewerentz Genom att se på hstoren kan v lära oss för framtden, resonerar Peter Larsson och pekar på Chrstopher Polhem som var långt före sn td när det gällde teknsk utvecklng och entreprenörskap. I år är det 350 år sedan han föddes. Med Polhem350 och frandet av Polhemsåret vll Sverges Ingenjörer tllsammans med ett stort antal organsatoner bredda och fördjupa ntresset för teknk, nnovaton och entreprenörskap. Målsättnngen är att htta framtdens Polhemare, vlket är vktgt ur ett långsktgt samhällsekonomskt perspektv, framhåller Peter Larsson. Teknsk utvecklng är A och O för att Sverge ska lgga framkant nom mljö, teknk, t, botech med mera. Ingenjörerna har därför en nyckelroll. Utan dem rskerar v att halka efter den nternatonella konkurrensen samtdgt som vårt välstånd rskerar att gröpas ur. Ingenjörer skapar arbetstllfällen En undersöknng som genomförts av Sverges Ingenjörer vsar att företag som anställt en ngenjör haft en väsentlgt gynnsammare utvecklng än företag som saknat ngenjörskompetens. Nya jobb skapades företaget, nettoomsättnngen ökade och produktvteten ökade. Dessvärre vsar trenden att färre och färre unga söker sg tll de naturvetenskaplga och teknska skolutbldnngarna. Detta kan leda tll problem för kompetensförsörjnngen framtden, säger Peter Larsson som menar att det är vktgt att höja statusen på ngenjörsyrket för att få fler barn och ungdomar att ntressera sg för teknk. Medborgare behöver också teknska nskter ett demokratskt samhälle. Det är vktgt att man tar sn utgångspunkt vad v har för behov framtden och att man uppmärksammar att det är ngenjörskompetens som behövs för att lösa uppgfterna. Utmanngen är också att beskrva arbetsuppgfterna så att de framstår så attraktva som de faktskt är. Växande behov av kompetens Kunskapsnnehållet det mesta som tllverkas dag blr allt högre, konstaterar Peter Larsson. Tar du någontng som allra högsta grad fnns vår vardag, en bl, så är teknknvån den betydlgt högre nu än för år sedan. Det gäller också sättet att tllverka blar. Den här utvecklngen kommer att fortsätta. En utmanng som v nu står nför är att tllhandahålla den helt fosslfra blen. Peter Larsson pekar på en hel rad andra vktga områden där ngenjörskompetens är avgörande för utvecklngen. Teknk som kan underlätta åldrandet för en växande äldre befolknng är ett sådant område. Vattenrenng är ett annat stort behovsområde runt om världen. Energhushållnng är ytterlgare ett område där behovet av strategsk kompetens växer stadgt. Skogens fber högntressant Tar v skogsndustrn är fbern ett väldgt ntressant utvecklngsspår. Polhem Teknsk utvecklng är A och O för att Sverge ska lgga framkant nom mljö, teknk, t, botech med mera klarlade ganska tdgt att varför ska v exportera tmmer när v kan vdareförädla det. Som förnyelsebar resurs är fbern otrolgt ntressant att vdareförädla, nte mnst nom kemndustrn. Jag kan mycket väl se en sådan utvecklng de kommande åren. Elektronk är ett område där v kan se flera utvecklngslnjer. El går n mycket mer vår vardag och samband med att prset ökar så ökar också behovet av styr- och reglerteknk. Man pratar om framtdens smarta elnät. V är vana vd en stuaton med ett fåtal energproducenter och mljontals konsumenter, men v kan mycket väl förutse en stuaton där v också har väldgt många producenter, vlket kräver en ny typ av reglerteknk. En vktg pusselbt på elektronksdan är omställnngen av transportsystemet, framför allt på blsdan. Hybrder, renodlade elblar, batterteknk med mera kommer att öka kompetensefterfrågan kraftgt på området. Fokus på vdareutvecklng För att nte bl förbsprungna av de stora utvecklngsländerna måste EU och Sverge tllsammans och var för sg tänka genom vad v är bra på, resonerar Peter Larsson vdare. Att hela tden fnna ny kunskap är en vktg drvkraft, men som skattebetalare ett land med lte drygt no mljoner nvånare måste v också ställa krav på att en del utav pengarna ger en bra avkastnng så att v kan nvestera nästa generaton. Då måste v vara lte mer fokuserade. Ett bra fokus är att en rmlgt stor del används på områden där v redan är starka och där v kan vdareutvecklas. Man får bland känslan att de som jobbar mera ytlgt med forsknngspoltk tror att det är något helt nytt som ska Ingenjörskompetens är vktg för utvecklngen på många områden, säger Peter Larsson, samhällspoltsk drektör på förbundet Sverges Ingenjörer. komma. Men ofta handlar det om någontng närheten av det v redan är starka på. Företag och organsatoner måste därför bl mer tydlga med att tala om vad de behöver och vlken typ av kompetens de vll ha, avslutar Larsson.

6 6 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Lef Johansson, vd och koncernchef Volvo: Ingenjören avgörande för Sverges utvecklng och välfärd Ingenjörer har en avgörande betydelse för Sverge. Även när v pratar om ett framtda Europa och ett kunskapssamhälle omfattande forsknng och utvecklng, går det nte utan en djup och bred kunskap matematk, naturvetenskap och teknk. Det är basen, säger Lef Johansson, vd och koncernchef Volvo. Ingenjörers betydelse Text Chrstna B. Wnroth I Sverge spelar ngenjörerna en avgörande roll för Sverges utvecklng och välfärd, nte mnst stora och globala företag som Volvo, Ercsson, Scana, Atlas Copco, Sandvk med flera. Utmanngen är att få nästa generaton ngenjörer att vara lka duktga och produktva som de tdgare generatonerna har vart. Det är avgörande för den fortsatta välfärden att få de kommande generatonerna av cvlngenjörer att fortsätta den tradton som fnns uppbyggd Sverge. Inom några år kommer stora pensonsavgångar att tunna ut kåren. Det, tllsammans med att ungdomskullarna är små och att för få väljer studenrktnngar med fokus på teknk, naturvetenskap och matematk, gör läget bekymmersamt, säger Johansson. Yrkesval görs oftast redan unga år. Därför är det vktgt att tdgt skapa bra föreblder och redan grundskolan få barn ntresserade av teknkämnet. Många unga som tttar n ngenjörsyrket tycks skrämmas av den gedgna expertrollen. Det är många som blr experter då de blr passonerade nför ett vsst område, men v är mnst lka många ngenjörer som arbetar på en bredare bas. Många av oss gllar att arbeta tllsammans med andra männskor. För mg är en ngenjör väldgt mycket av en samhällsbyggare och jag har svårt att se en ngenjör som nte är sammankopplad med det samhälle han verkar för. För mg är en ngenjör väldgt mycket av en samhällsbyggare För ngenjörer som lockas av en karrär nom management har Lef Johansson ett råd att ge: Ta dg ur dn komfortzon, byt bransch eller affärsområde nom företaget. Det breddar dn kompetens och du lär dg affären. Ingenjörer världsklass Inför framtden fnns således en vss oro krng kompetensförsörjnngsfrågan, men de svenska cvlngenjörer och teknska doktorer som landets skolor httlls producerat, lovordar Johansson stort: Svensk cvlngenjörsutbldnng och teknska doktorer håller väldgt hög klass. De som blr cvlngenjörer och doktorer är med alla mått mätt världsklass. Med en prognos som pekar på en tunnare rekryterngsbas måste ndustrn arbeta ännu hårdare för att dra tll sg kvalfcerade medarbetare. För att locka arbetskraften tll sg måste man se tll att vara en attraktv arbetsgvare som kan bjuda på menngsfullhet, vktga produkter och arbetsformer som bjuder n tll lagarbete och skapar ett socalt sammanhang, även på arbetsplatsen. Svenska företags förmåga att vara svenska med svenska värderngar, samtdgt som v kunnat ta för oss utomlands, tror jag skapar rktgt ntressanta arbetsmljöer. Lämna komfortzonen För de ngenjörer som vart arbetslvet ett par år och vll göra karrär har Johansson två råd att ge: I stora drag fnns det två sorters karrärer, varav den ena är expertkarrären. Som expert måste man lära sg att det man gör alltd kommer att frågasättas, det är en del av utvecklngsarbetet. Systemet med peer revews på nternatonell bas fnns redan nom akademn. Det tror jag är ett väldgt bra synsätt att överföra på expertkarrären även ett företag, och det nnebär att man som expert ständgt måste vara beredd att pröva och utveckla sna expertkunskaper genom jämförelser med nternatonella jämlkar. Om man är mer ntresserad av att gå mot management och ndustral management, uppmanar Johansson aspranter att lämna komfortzonen. Gör gärna några år på ett ställe, men växla sedan spår och prova på olka saker. I stora företag kan man med fördel skfta från produktutvecklng tll att arbeta produkton för att lära sg tllverknngen. Ofta tror jag att det ngenjörstunga företag fnns en övertro på att om bara produkten blr fantastsk, så kommer den att sälja sg själv. Det stämmer nte. Därför är det nyttgt att haka på och se hur försäljnngsorgansatonen arbetar. Det behövs bra säljare och jag ser gärna ngenjörer på den posten för att skapa förståelse för hela kedjan och nse vkten av kundtllfredsställelse. Nya utmanngar Efter snart ett och ett halvt decennum på vd-stolen lämnar Johansson september Volvo. Några planer på att mata duvorna har han nte. I stället kastar han sg drekt n som styrelseordförande för Ercsson. Med 25 års erfarenhet av nternatonellt företagande, omfattande allt från företagsstruktur tll styrnng och en samlad kunskap från många olka länder, hoppas jag kunna bdra tll arbetet där. Dessutom är jag ngenjör, så jag tror att jag kan förstå mg på mycket av det som Ercsson gör. Att Johansson efter 14 år nom fordonsndustrn byter bransch lgger enlgt honom själv helt lnje med yrket. Som ngenjör är det väldgt vktgt att behålla sn nyfkenhet, det lgger lte yrkets natur att lära sg nya saker, fastslår Lef Johansson.

7 Rymden är en del av vår vardag på RUAG Space. Va satellterna rymden får v TV, telefon, bredband, säkrare väderrapporter, övervaknng och fotograferng av jorden och navgerng på land, hav och luften. Våra produkter stter på satellter och raketer som skckas ut rymden. Det ställer stora krav på oss, v kan ju nte åka upp och reparera om något går sönder. V måste därför vara väldgt noga med att allt fungerar som det skall nnan leverans bana. En ngenjör på RUAG Space arbetar daglgen med att utveckla och förbättra datorer som styr raketer och satellter, antenner som skckar data tll jorden, frekvensomvandlare eller separatonssystem som separerar satellter från raketer. RUAG Space nns Göteborg och Lnköpng och tllhör rymddvsonen nom RUAG Holdng AG, en schwezsk teknkkoncern med anställda. Rymddvsonen har drygt anställda Sverge, Schwez och Österrke. V tar teknken tll en högre nvå! RUAG Space AB Göteborg RUAG Space AB Box Lnköpng Shapng tomorrow s world today Our busness s at the heart of a connected world a world where communcaton s empowerng people, busness and socety. Our networks, telecom servces and multmeda solutons are shapng tomorrow. And ths mght just be your chance to shape your own future. It s a people thng We are lookng for hgh-calber people who can see the opportuntes, people who can brng knowledge, energy and vson to our organzaton. In return we offer the chance to work wth cuttng-edge technology, personal and professonal development, and the opportunty to make a dfference n a truly global company. We are recrutng experenced professonals n four areas: Software, Hardware, Systems and Integraton & Verfcaton. Vst YOUR CHANCE TO CHANGE THE WORLD Ercsson s the world s leadng provder of technology and servces to telecom operators. The company s portfolo comprses moble and fxed network nfrastructure, telecom servces, software, broadband and multmeda solutons for operators, enterprses and the meda ndustry.

8 8 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Utbldnng och FoU nyckel tll framgång Sverge har en lång tradton av teknska nnovatoner och världsledande teknkföretag. Vår poston är fortfarande stark, men en globalserad värld blr konkurrensen allt skarpare. V kan nte vla på våra lagrar. Kraftfulla satsnngar på utbldnng, forsknng och utvecklng är nödvändga om Sverge ska behålla och stärka sn ställnng, säger Åke Svensson, vd för Teknkföretagen. Teknkföretagen Text Crstna Lefland Teknkföretagen representerar mer än företag, som Sverge sysselsätter nästan personer. En av de vktgaste frågorna som Teknkföretagen drver är att vsa på behovet av att utblda unga naturvetenskaplga och teknska ämnen, för att Sverge ska säkra tllgången på teknsk kompetens. Organsatonen har därför nterat flera projekt för att sprda kunskap och ntresse för teknk hos barn och ungdomar. Man erbjuder även kompetensutvecklng för lärare, så att dessa kan uppdatera och vdareutveckla sna kunskaper. Syftet med vårt arbete bland unga är att stmulera och uppmuntra ntresset för att arbeta med teknk. Många unga har ett väldgt luddgt begrepp om vad ngenjörer egentlgen gör, det kan ju uppfattas som ganska abstrakt och teoretskt, säger Åke Svensson och tllägger: Det fnns en vrångbld av ndustrarbete och fördomar om vad det nnebär att arbeta nom ndustrn. V vll vsa att det fnns oerhört många spännande karrärvägar och utvecklngsmöjlgheter. Det är också vktgt att poängtera att Sverge är ett ndustrland. Det fnns en Man måste ge goda förutsättnngar för samarbete mellan närngslv och akadem myt om att det är tjänsteprodukton som ensamt är framtden, men så är det ju nte. Tjänstesektorn är tll stor del byggd krng ndustrn, som fortsätter att vara stommen den svenska, exportberoende ekonomn. Höja söktrycket Ett problem Sverge dag är att söktrycket på många eftergymnasala teknska utbldnngar är lågt. Det gör att det kan vara ganska lätt att komma n, men väl där upptäcker många studenter att de nte har de förkunskaper som krävs för att klara kurserna. Fler sökande skulle ge en högre kvaltet på utbldnngen och få postva effekter för både FoU och närngslvets konkurrenskraft, menar Åke Svensson. I Sverge utexamneras dag crka nya ngenjörer om året. Det kan v jämföra med Kna, där sffran lgger på ngenjörer, som dessutom är beredda att arbeta extremt hårt. Det kommer en enorm konkurrens utfrån. V måste möta den här konkreta stuatonen med hög kompetens och nnovatonskraft, säger han. Att säkra Sverges konkurrenskraft nom teknk är nte bara en fråga för närngslvet, utan för hela samhället. Landets välstånd vlar tll stora delar på våra framgångsrka teknkföretag, som är en motor den svenska tllväxten och står för en betydande andel av exportntäkterna. Åke Svensson anser att det är olycklgt att man svallvågorna efter fnanskrsen så ensdgt har fokuserat på fördelnngsfrågor stället för den vktga frågan om hur man skapar ökat välstånd. Dskussonen måste mycket större utsträcknng handla om tllväxt och nnovatonskraft. Annars stagnerar samhället. Från Teknkföretagens sda vll v därför påverka den kommande forsknngspropostonen så att teknsk FoU prorteras, säger han. Åke Svensson, vd för Teknkföretagen. Kraftsamlng krng forsknng Tydlga satsnngar på forsknng och utvecklng är vktga för att de alltmer globalserade företagen ska kunna behålla sn FoU Sverge. För företagen är det en självklarhet att satsa sna resurser där de ger störst resultat. Om Sverge kan erbjuda attraktva vllkor och starka forsknngsmljöer, för både grundforsknng och tllämpad forsknng, är chansen mycket större att strategskt vktg forsknng stannar landet. V måste kraftsamla för att skapa forsknngsmljöer som kan leda tll nya lösnngar och produkter. Man måste ge goda förutsättnngar för samarbete mellan närngslv och akadem och börja ttta på nya verktyg för att utveckla FoU och få fram nya prototyper. Offentlg upphandlng kan vara ett sådant verktyg, säger Åke Svensson. En annan satsnng som kan ge stora synerger är att utveckla kluster. För ett ltet land som Sverge gäller det att prortera vssa områden och satsa på spetskompetens. Det fnns flera exempel på hur samarbete nom kluster runt högskolorna har lett tll mycket starka mljöer som främjar både FoU och det regonala närngslvet. Banbrytande uppfnnngar och upptäckter görs ju sällan av enstaka personer, utan av stora grupper som spänner över flera kompetensområden. Det är ofta skärnngspunkten mellan dessa som nya déer växer fram, säger han. Även om det krävs målmedvetna och kraftfulla nsatser för att Sverge ska behålla sn konkurrenskraft är Åke Svensson noga med att betona att globalserngen grunden är något postvt. Isolatonsm vore en katastrof för det svenska närngslvet, som är helt beroende av den fra marknaden. Den svenska ndustrn verkar nästan helt och hållet på den nternatonella marknaden och skulle aldrg klara sg utan global frhandel. Därför är den fra konkurrensen enbart av godo, det är bara en fråga om att anpassa sg efter den och göra den tll en del av vår framtda välfärdsutvecklng.

9 V gör saker som du nte ser. Ttta här! VI FINNS DÄR DU MINST ANAR DET. Sandvks kunnande bdrar på många sätt tll ett nytt fungerande knä. Ett exempel är materalet som knämplantatet är tllverkat av. Koncernen är ledande världen på avancerade rostfra materal och ttan. Du httar också resultatet av vårt kunnande mobltelefoner, flygplan, på havets botten och på många andra ställen. Men även om nte du tänker på var Sandvk fnns, så gör kunderna det. För våra produkter ökar både deras produktvtet och lönsamhet. Gå n på Där fnns mer än du anar!

10 DEt EnDA SoM BlIr förutsägbart Är DIn förmåga Att hantera DEt oförutsedda I en värld där sannngar allt snabbare måste omprövas gäller det att ha rätt verktyg för att kunna fatta vnnande beslut. Efter arton månaders utbldnng varav en stor del grupp-dynamska nternat kommer du nte bara att ha en helt annan förståelse för ledarskap, management och komplex affärskultur. Du kommer också att ha en annan nskt om dg själv och dn roll som ledare. Välkommen tll nformatonsmöte Lund, tsdagen den 3 maj kl med lunch. Du anmäler dg på executvemba.se eller kontakta oss: EFL, Ekonomhögskolan vd Lunds unverstet , Vårt Executve MBA-program läser du parallellt med dtt arbete. Class of 2013 börjar august. Ssta ansöknngsdag är den 16 maj. Är du redo för en utmanng som kan ta dg tll nästa nvå? EFL erbjuder ndvder och företag Executve Educaton nom ekonom, jurdk, ledarskap, marknadsförng, och styrelseutvecklng. EFL har en unk kopplng tll Ekonomhögskolan vd Lunds unverstet och står för merparten av deras Executve Educaton. 14:33:20 TEST AV KATAPULTSTOL MALMSLÄTT, LINKÖPING 27 OKTOBER 1964 Saab är dag ett försvars- och säkerhetsföretag, men också ett kommersellt nnovatonscenter med 7000 ngenjörer bara Sverge. Det v utvecklar är nästan alltd mycket specalserat, men ofta httar v nya tllämpnngar som hjälper tll att öka säkerhet och trygghet vardagen. Vll du veta vad v gör dag?

11 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2011 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 11 Kvnnor kan skapa dynamk och ta oss vdare I en mljö där alla tänker lkadant och bara håller med varandra tar v nga stora steg för mänsklgheten. I en dversferad grupp, som nte bara handlar om kön, skapas en dynamk som tar gruppen utanför sn komfortzon. Därför behövs också kvnnorna teknkföretagen, säger Lena Olvng, vce vd Saab. Karrärmöjlgheter för kvnnor Text Chrstna B. Wnroth Lena Olvng hade egentlgen karrärsktet nställt på att bl golfproffs. Hennes pappa var väldgt stödjande tll dén, men som rektor på Chalmers hade han bara en nvändnng: först skulle Lena skaffa sg en utbldnng. Under hela mn uppväxt har jag vart omgven av cvlngenjörer, tll och med mn bror är cvlngenjör, så för mg var det ett naturlgt utbldnngsval. Jag tllhörde nte dem som skruvade sär klockor utan jag valde utbldnngen därför att den ger en fantastsk plattform och en enorm varaton av jobb att välja mellan. Det är det som v måste få fler att förstå, framför allt tjejer, säger Olvng. Som vce vd en teknkdomnerad ndustr är hon fortfarande ganska ensam. I vlket fall som helst är männen betydlgt fler, ett faktum som har sna förklarngar men som det fnns all anlednng att ändra på. Tll att börja med kan v konstatera att hälften av studenterna på de teknska högskolorna nte är kvnnor. Andelen kvnnor lgger krng 25 procent. Om man tar den spegelblden med sg n närngslvet är kvnnor nte särsklt underrepresenterade. Men v behöver bl fler! Enlgt Olvng är det redan grundskolan och på gymnaset som man måste få tjejer ntresserade av yrket. Jag tror att det är en slags myt om vad teknk är som bromsar att fler tjejer väljer teknska utbldnngar. Att det ska vara så oerhört svårt och att man behöver vara någon slags uppfnnarjocke och kunna väldgt komplcerad matte. Matte och fysk är grundteknska ämnen som man måste läsa, men jag var nget mattesnlle. Kunde jag, kan alla! På mn td var de flesta tjejerna allmänhet duktgare än kllarna. Karrärmöjlgheter Vad kan teknkföretagen då göra för att få n fler kvnnor branschen? Om v tar bort den specfka kvnnofrågan så arbetar alla företag aktvt med att marknadsföra sg mot högskolorna. Kvnnor har precs samma möjlgheter, baserat på kompetens, som vlken person som helst För oavsett hur konjunkturen ser ut har högteknologska företag alltd ett behov av kompetens, att växla kompetens eller att ersätta personer som går penson. För att fånga upp de kvnnor som beslutat sg för att bl cvlngenjörer bjuder Saab regelbundet n tll särsklda aktvteter för bara tjejer med föreläsnngar och möjlgheter tll nätverkande. För ett par veckor sedan var jag själv på Chalmers, med anlednng av jämställdhetsveckan, och pratade om förutsättnngar närngslvet. När kvnnorna väl bestämt sg för att bl cvlngenjörer gör v mycket för att stötta och fånga upp dem. Olvng ser det som en självklarhet att kvnnor har precs samma karrärmöjlgheter som män. Om man redan från början säger att v är olka, skapar man något som drekt dfferenterar män från kvnnor. Kvnnor har precs samma möjlgheter, baserat på kompetens, som vlken person som helst. Det är nställnngen som både närngslv och kvnnor själva måste ha. Kvnnor skapar dynamk Med fler kvnnor närngslvet, framför allt ledande befattnngar, skulle mycket kunna se annorlunda ut. Jag har en grundläggande och enkel nställnng tll varför kvnnor kan tllföra närngslvet en hel del. Det handlar om att olkheter kompletterar varandra. Har man en dversferad grupp, som nte bara handlar om kön utan även nkluderar etnctet eller att man arbetat utlandet, skapas en dynamk som tar gruppen utanför sn komfortzon. När man tar sg utanför sn komfortzon sker en förändrng och man vågar ta nya beslut. I en mljö där alla tänker lkadant och bara håller med varandra, som det ofta blr homogena grupper, rör v nte på oss och tar heller nga stora steg för mänsklgheten. När v kompletterar varandra känns det naturlgt att ett plus ett blr tre. Det fnns tll och med studer som vsar att företag med en hög andel kvnnor ledande postoner har bättre lönsamhet och tar mndre rsker. Det är värt att fundera över. Kön en cke-fråga För framtden hoppas Olvng på att Lena Olvngs karrär cvlngenjör, Chalmers produktonsteknker, Volvo Car Components, Skövde ekonomchef, Volvo Car Components Project and Programme Manager, Volvo Car Components produktonschef, Volvo Car Components vd, Samhall Högland AB vce vd, Volvo Car Corporaton, Torslanda Som teknkföretag måste alla bl bättre på att nosa upp de kvnnor som har kompetens för chefsbefattnngar, säger Lena Olvng, vce vd och operatv chef Saab. kompetensbegreppet generellt kommer att omdefneras. Det skulle främja att fler kvnnor kom fråga för ledande befattnngar. När det gäller styrelser och kvnnors tllträde tll dem, handlar det alltd om att omdefnera kompetens. I dag fnns en väldgt konform uppfattnng om vad som är kvalfcerande för ett styrelseuppdrag: man ska ha vart vd och ha nternatonell erfarenhet. Det exkluderar och dskvalfcerar många kvnnor drekt. Men om alla to ledamöter har samma bakgrund händer det ju nget. Det är märklgt att man nte kan defnera kompetens för styrelseledamöter på ett sådant sätt att det nkluderar båda könens erfarenhet. För om v börjar värdera kompetensfrågan bredare skulle könsrollen bl en cke-fråga, fastslår Lena Olvng vce vd, operatv chef, Volvo Car Asa Pacfc, Malaysa vd, Volvo Car Area Asa and Managng Drector, Volvo Car Malaysa vce vd Qualty and Customer and Satsfacton vce vd, Process and Operatonal Excellence vce vd, operatv chef, Saab AB

12 12 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Sverges Ingenjörer 150 år I år frar Sverges Ingenjörer 150 år och kan blcka tllbaka på en hsnande samhällsutvecklng, där välståndet tll stor del byggts av begåvade ngenjörer. Men för att Sverge ska behålla sn ställnng krävs gynnsamma vllkor för ngenjörer och kraftfulla satsnngar på utbldnng och FoU. Sverges Ingenjörer Text Crstna Lefland När föregångaren tll Sverges Ingenjörer grundades 1861 var Sverge ett fattgt, underutvecklat land. I dag är Sverge ett av världens rkaste och mest högteknologska länder, en utvecklng som många avseenden har letts av framsynta och kreatva ngenjörer. Den teknska utvecklng som skett under den här tden är större än hela den samlade utvecklngen under männskans hela tdgare hstora. Sverge har legat framkanten, tack vare snllrka och hårt arbetande ngenjörer och teknker, som skapat produkter och företag som än dag är världsledande, säger Ulf Bengtsson, förbundsordförande för Sverges Ingenjörer. Sverge har legat framkanten, tack vare snllrka och hårt arbetande ngenjörer och teknker Sophe Hammarskjöld, kommunkatonschef på Sverges Ingenjörer och Ulf Bengtsson, förbundsordförande för Sverges Ingenjörer. Ungdomar behövs Att just de svenska ngenjörerna vart så framgångsrka tror Ulf Bengtsson beror på en kombnaton av starka drvkrafter att dra Sverge ur fattgdom, en hög arbetsmoral och ett gynnsamt klmat för nnovatoner och företagsbyggande. Men dag är Sverges ställnng som framstående ngenjörsland ngentng v längre kan ta för gvet. En av de stora utmanngarna nför framtden är att locka ungdomar tll yrket. Det behövs fler ngenjörer Sverge, men alltför få unga väljer naturvetenskaplga och teknska utbldnngar. Svenska elever presterar också allt sämre matematk och naturvetenskap nternatonella jämförelser och har halkat rejält efter sedan 1970-talet. Insatser behöver göras över hela lnjen, från lärarutbldnngen tll undervsnngen grundskolan och gymnaset, så att eleverna får de förkunskaper som krävs. Det är också vktgt att ungdomar förstår att ngenjörsutbldnng kan leda tll enormt spännande och utvecklande jobb, med stora möjlgheter att göra nternatonell karrär. V måste också säkra att ngångslönerna är bra så att de hårda studerna verklgen lönar sg, säger Ulf Bengtsson. Bättre rörlghet Att skapa ett gynnsamt klmat för FoU nom teknk är en annan avgörande framtdsfråga om Sverge ska kunna konkurrera på en allt tuffare global marknad. För detta krävs en framsynt forsknngspoltk, men även en atttydändrng nom såväl akadem som ndustr. Ulf Bengtsson menar att kontaktytan mellan närngslv och akadem måste öka. V behöver en mycket större rörlghet och det borde vara självklart merterande för akademska forskare att tllbrnga td nom ndustrn. Båda världarna måste nse att de har mycket att lära av varandra. Jubleumsaktvteter 150-årsjubléet fras genom att uppmärksamma ngenjörernas centrala roll samhällsutvecklngen och att sprda kunskap om de stora möjlgheter som ngenjörsyrket nnebär. Förbundets 20 regonala dstrkt är alla nvolverade olka grad. V har en rad turnéaktvteter runt om landet, med bland annat teknkkollo, utställnngar och en teaterföreställnng för att vsa ett bredare spektrum av vad ngenjörer gör. Mycket är rktat tll allmänheten, nte mnst barn och ungdom, men v har även särsklda aktvteter för medlemmarna för att främja yrkesgemenskapen och skapa forum för att dskutera framtdsfrågor, berättar Sophe Hammarskjöld, kommunkatonschef på Sverges Ingenjörer. Vktga nslag jubleumsåret är också möten med landshövdngar och regonala beslutsfattare för att dskutera regonala tllväxtfrågor som exempelvs framtda kompetensförsörjnng. Sverges Ingenjörer genom tderna 1861 Sverges Ingenjörers äldsta föregångare Svenska Teknologförenngen bldas som studentförenng på Teknologska Insttutet (nuvarande KTH) Stockholm under namnet U.V.S Alfred Nobel uppfnner dynamten Lars Magnus Ercsson grundar LM Ercsson Gustaf de Laval grundar Separator AB som senare blr Alfa Laval Världsutställnng med ndustrfokus, Stockholmsutställnngen Det första Nobelprset delas ut Sven Wngqust uppfnner det sfärska kullagret som blr grunden för SKF Cvlngenjörstteln stadfästes som benämnng på utbldade teknker av särskld status och renommé Ingenjörsvetenskapsakademen bldas Greta Woxén blr Sverges första kvnnlga cvlngenjör.

13 Välkommen tll JM hos oss stter framgången väggarna! På jm.se httar du våra ledga jobb. JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyprodukton av bostäder attraktva lägen med tyngdpunkt på expansva storstadsområden och unverstetsorter Sverge, Norge, Danmark, Fnland och Belgen. V arbetar också med projektutvecklng av kommersella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsaklgen Storstockholmsområdet. JM ska all verksamhet främja ett långsktgt kvaltets- och mljö arbete. V omsätter crka 9 mljarder kronor och har crka medarbetare. JM AB är ett publkt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Md Cap. TACK. Bakom varje bro, pacemaker, vattenrenare och GPS står en osynlg hjälte - en ngenjör. Ingenjörer har alla tder sett nya möjlgheter och utvecklng där andra sett uppförsbackar och olöslga probelm.de är alltd steget före, ser n framtden och bygger hållbara samhällen. Tack alla ngenjörer för att n gör det omöjlga möjlgt De första svenska försöken med TVsändnngar på KTH Sverges första kärnreaktor startar på KTH, 27 meter ned berget. Sverges Cvlngenjörsförbund (CF) bldas Den första datateknkutbldnngen Sverge startas vd Lnköpngs teknska högskola SUNET, det svenska unverstetsdatornätet, föregångaren tll nternet Sverge, etableras Det första GSM-nätet för mobltelefon lanseras It-bubblan sprcker Lala Ohlgren erhåller Polhemsprset som första kvnna Chrster Fuglesang blr Sverges första astronaut rymden Sverges Cvlngenjörsförbund och Ingenjörsförbundet går samman under namnet Sverges Ingenjörer Sverges Ingenjörer frar 150 år av ngenjörsskap.

14 14 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Staten erbjuder mångfald av möjlgheter Allt fler statlga befattnngar kräver akademsk kompetens, staten är den sektor som rekryterar flest akademker. Antalet cvlngenjörer nom staten ökade mellan från 5800 tll 6100, vlket motsvarar en öknng med 5 procent. Många statlga arbetsgvare värdesätter cvlngenjörernas kompetens nom ledarskap och organsaton och behovet av cvlngenjörer är stort. Statlg karrär Text Annka Whlborg De flesta av våra medlemmar söker cvlngenjörskompetens. Det gäller nte bara de tradtonellt teknska och affärsnrktade verksamheterna som Trafkverket, Swedava och Svenska kraftnät utan också högskolor och regerngskanslet, säger Göran Ekström, generaldrektör på Arbetsgvarverket, en arbetsgvarorgansaton med 250 statlga myndgheter och verk stt medlemsregster. Allt fler cvlngenjörer jobbar exempelvs nom sektorn för regerngskansl, länsstyrelser och stabsmyndgheter, vlket vsar att det fnns ett ntresse för cvlngenjörer även utanför högskolor Vll du arbeta med landets mest spännande teknkprojekt? Bl teknkkonsult hos oss! Allt fler unga cvlngenjörer värdesätter möjlgheten att göra en nsats för samhället Vll du utveckla framtdens teknolog? och myndgheter med teknsk produkton. För tllfället pågår ett omfattande generatonsskfte den statlga sektorn, vlket nnebär många möjlgheter för den som satsar på att nå en ledande poston. Möjlgheten att göra samhällsnytta, påverka organsatonen och dess struktur samt den ndvduella lönesättnngen utgör, enlgt Göran Ekström, tre tunga skäl tll att staten är en attraktv arbetsgvare för cvlngenjörer. Alla myndgheter tlllämpar ndvduell lönesättnng för cvlngenjörer. V har dessutom ett generöst föräldrapennngtllägg, som nnebär att medarbetare kan kvttera ut 90 procent av sn lön under föräldraledgheten. Lö- Teknk för Sverges säkerhet nenvåerna nom staten har förändrats mycket sedan v ntroducerade ndvduell lönesättnng för tjugo år sedan och FMV levererar teknk för Sverges säkerhet. Här samspelar teknk och affärsmässghet för att upphandla, drva kan defntvt konkurrera med den pr- och avveckla system och tjänster tll Försvarsmakten och andra myndgheter nom den cvla säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar v ofta med andra aktörer, både natonellt och nternatonellt, för att leverera den mest kostnadseffektva lösnngen för männska, mljö och säkerhet. vata sektorn, säger Göran Ekström. Värdesätter möjlgheten tll samhällsnytta Staten representerar en bredd av olka verksamheter, allt från bolag som Sveva, Infranord och affärsverk som Svenska Kraftnät och Luftfartsverket tll uppdragsmyndgheter som FMV, Lantmäteret, SCB och PTS. Det genererar ett brett spektrum av karrärmöjlgheter för cvlngenjörer, oavsett nrktnng. Även om regerng och rksdag beslutar Generaldrektör Göran Ekström, Arbetsgvarverket. Försvarsmakten är vår huvudkund och även regerngen och andra myndgheter nom den cvla säkerhetssektorn anltar oss. Våra medarbetares teknska, affärsmässga och jurdska kunnande, tllsammans med kvalfcerad projektlednng och hög nternatonell kunskap, gör att v framgångsrkt kan lösa våra åtaganden. Medarbetarna ges ett stort eget ansvar och möjlghet att påverka arbetets utformnng. Kvaltet, kostnadseffektvtet, mljö och säkerhet fnns med alla led. V är crka 1500 anställda på huvudsak sju orter Sverge. Majorteten av dessa fnns Stockholm. Teknk Hos oss samsas kommersella för Sverges och teknska utmanngar säkerhet för att uppnå effektva lösnngar för männska, Läs mljö mer och på säkerhet. Vår höga kompetens nom teknk, affärsutvecklng och jurdk kombnerad med kvalfcerad projektlednng och nternatonell kunskap gör oss framgångsrka. FMV levererar teknk för Sverges säkerhet. Här samspelar teknk och affärsmässghet för att upphandla, drva och Läs mer avveckla på system och och tjänster på tll Försvarsmakten och andra myndgheter nom den cvla säkerhetssektorn. I våra affärer samverkar v ofta med andra aktörer, både natonellt och nternatonellt, för att leverera den mest kostnadseffektva lösnngen för männska, mljö och säkerhet. Försvarsmakten är vår huvudkund och även regerngen och andra myndgheter nom den cvla säkerhetssektorn anltar oss. Våra medarbetares teknska, affärsmässga och jurdska kunnande, tllsammans med kvalfcerad projektlednng och hög nternatonell kunskap, gör att v framgångsrkt kan lösa våra åtaganden. Medarbetarna ges ett stort eget ansvar och möjlghet att påverka arbetets utformnng. Kvaltet, kostnadseffektvtet, mljö och säkerhet fnns med alla led. Allt på Enea vad myndgheterna ska ägna sg åt har varje myndghet möjlghet att organsera verksamheten efter eget huvud, vlket nnebär att medarbetarnas nflytande över hur arbetet ska läggas upp är relatvt stort. De flesta myndgheter och verk har på senare år arbetat ntensvt med att skapa överskådlga och tydlga karrärvägar. V märker att allt fler unga cvlngenjörer värdesätter möjlgheten att göra en nsats för samhället genom att arbeta den offentlga sektorn, säger Göran Ekström. VÅR KOMPETENS OCH VÅRT ENGAGEMANG SKAPAR FÖRSVARSFÖRMÅGA V är crka 1500 anställda på huvudsak sju orter Sverge. Majorteten Klockan av dessa 14:02 fnns den 7 Stockholm. aprl 1983 skckades det första e-brevet tll en svensk dator från Jm Mcke på mcvax Amsterdam Läs mer på tll Björn Erksen på Enea Data. V söker en rad olka kompetenser. Läs mer på eller

15 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2011 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 15 Anne-Mare Fransson, förbundsdrektör på IT & Telekomföretagen: Det är tjejerna som står för den stora möjlgheten Brsten på ngenjörer är skrande och värre blr det om nte fler söker tll ngenjörsutbldnngarna. Att rekrytera fler tjejer tll ngenjörsutbldnngar är en vktg åtgärd för att säkra kompetensförsörjnngen tll svenskt närngslv. Ingenjörsbehov nom t Text Henrk Norberg Att det råder brst på cvlngenjörer, och att något måste göras åt den saken, råder det bred uppslutnng bakom. Framför allt handlar det om att få fler att söka tll ngenjörsutbldnngar. I efterdynngarna av t-kraschen år 2000 halverades antalet ansöknngar tll t-ngenjör, vlket bdragt tll den nuvarande brsten. Anne-Mare Fransson, förbundsdrektör på branschförenngen IT- & Telekomföretagen, var med Teknkdelegatonen som hade tll uppgft att ta fram förslag för att klara kompetensförsörjnngen. Det krävs en bombmatta av åtgärder för att vända utvecklngen men att v kommer att lyckas är jag övertygad om. Nya kursplaner, vdareutblda lärare och att skolorna samarbetar bättre med närngslvet är några åtgärder som v föreslog. Dessutom har v lagt n en högre Anne-Mare Fransson. växel för att nformera unga om alla fördelar som det nnebär att jobba som ngenjör, säger Anne-Mare Fransson. Gott om arbetstllfällen En fördel är att sannolkheten att få jobb efter utbldnngen är hög, synnerhet för Foto: Fredrk Welander de som utbldar sg tll t-ngenjörer, enlgt Anne-Mare Fransson. Anlednngen är att t fnns alla branscher och att efterfrågan på t- och kommunkatonslösnngar ökar. En undersöknng som v har lått genomföra vsar att åtta av to företag planerar att rekrytera ngenjörer, säger Anne-Mare Fransson. I undersöknngen svarade företagen även på frågan vlka krterer som är vktgast vd anställnng. Högst upp kom analytsk förmåga och problemlösnng, följt av teknsk spetskompetens och socal kompetens, se faktaruta. Könsfördelnngen vd ngenjörsutbldnngar är skev. På de renodlade t-utbldnngarna är crka 75 procent män och 25 Detta är vktgast enlgt arbetsgvarna Analytsk förmåga och problemlösnng 75% Teknsk sakkompetens 57% Socal kompetens 54% Mnst vktgt: Språkkunskaper 5 procent Källa: IT&Telekomföretagen procent kvnnor. Den fördelnngen vll Anne-Mare Fransson ändra på. Det är tjejerna som står för den stora möjlgheten. Jag är övertygad om att fler kommer att söka om de bara får relevant nformaton om vlka stora möjlgheter som står tll buds. Det fnns bra utvecklngsmöjlgheter, det är lätt att jobba utomlands och att vara ngenjör är ett socalt jobb, säger hon. Karrärsajt för blvande ngenjörer IT- & Telekomföretagen arbetar på flera fronter för att nå målet. Bland annat har de lanserat karrärsajten VäljIT.se. Organsatonen har även vart med ett projekt där yrkesverksamma ngenjörer åker ut tll skolor och berättar om sna yrken. Kunskapen om vad ngenjörer faktskt arbetar med är låg. Många tror att det är ett ensamjobb med mycket teknk och räknande. Inget kan vara mer fel. Här fnns otrolgt kreatva arbetsuppgfter som jag tror kommer att locka många, avslutar Anne-Mare Fransson. Arbetsgvarna anser att det vktgaste som t-ngenjörer har med sg från utbldnngen är analytsk förmåga. Därefter kommer teknsk sakkompetens och på tredje plats hamnar socal kompetens. Det är en specell känsla att ha ett eget konsultföretag Drömmer du också om att starta eget? Det är många som gör det! V har lyckats bygga marknadens ledande konsultföretag baserat på egenförtagande. Kvadrat ägs av oss som jobbar tllsammans och vårt mål är att göra alla medarbetare framgångsrka stt yrke. Det är varken vansklgt eller svårt att ha ett eget konsultföretag nom Kvadrat - det handlar bara om att ta steget v hjälper dg gärna! V har rolga uppdrag IT-projekt hos kunder nom nästan alla branscher och v har fullt upp! Vem är du? - Du har arbetat som konsult mnst 5 år. - Du är mellan 30 och 40 år. - Du är ntresserad av att jobba tllsammans med oss för vår gemensamma framgång. V har löst paradoxen med egetföretagande en stark gemenskap och v har mycket klokskap v gärna delar med oss av. Vll Du också ha den specella känslan av att ha ett eget konsultföretag och vara Konsult Kvadrat? Kontakta: Stockholm Tel: Lnköpng Tel: Malmö Tel:

16 16 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Stora karrärmöjlgheter nom t I början av 90-talet kom Crstna Petrescu tll Sverge från Rumänen. I hemlandet hade hon studerat kärnfysk, vlket hon Sverge kompletterade med en datangenjörsexamen. I dag arbetar hon som affärsområdeschef för t-testnng nom Teto. Enlgt Crstna fnns det många olka karrärmöjlgheter för cvlngenjörer t-branschen. It Text Chrstna B. Wnroth För cvlngenjörer fnns många olka karrärvägar nom t-sfären. Man kan göra karrär som t-arktekt, mjukvaruutvecklare eller teknsk expert/specalst. På Teto fnns bland annat ett stort arbetsområde kopplat tll testnng med karrärmöjlgheter nom test engneerng och test management. Dessutom fnns det alltd möjlgheter att göra karrär ur ett bredare perspektv. Och för den som vsar framfötterna fnns stora möjlgheter att skapa sn egen karrärväg. Om man efter några år med en bra utvecklng nom den teknska banan upptäcker att man gärna skulle vlja arbeta mer en ledarroll, fnns stora möjlgheter att arbeta ännu närmare kunden som exempelvs projektledare. Utöver den teknska kompetensen tttar v även mycket på personlga förutsättnngar, socal kompetens och konsultmässghet. För den som vll klättra på karrärstegen och bredda sn kompetens gäller det att vara väldgt tydlg med att man vll vdare. Man bör ta alla chanser som fnns Crstna Petrescu, affärsområdeschef nom IT på Teto ser en rad karrärmöjlgheter nom branschen för cvlngenjörer. att jobbrotera: vara med olka projekt och olka uppdrag för att lära sg om verksamhetens olka delar, med allt från olka segment nom ett område tll att helt växla bransch. Som chef har man absolut ansvaret för att medarbetarna erbjuds dessa utvecklngsmöjlgheter. Det är heller aldrg fel att komplettera med en ekonomsk vdareutbldnng. Den behöver nte vara väldgt omfattande eller prestgeladdad. Det vktga är att man lär sg att förstå de fnansella parametrarna affären. Marknadsförng och sälj är också en bra påbyggnad om man är ntresserad av att arbeta som exempelvs account manager och generellt sett närmare kund tjänstledet. Oavsett vlken väg man väljer måste man våga anta utmanngen, avslutar Crstna Petrescu. Oavsett vlken väg man väljer måste man våga anta utmanngen Framtdens förnybara l Energbranschen är fokus på många sätt just nu, nte mnst samband med att utvecklngen av förnybara energkällor och smarta nät blr allt mer påtaglg. Den som vll arbeta med att utveckla framtdens förnybara energlösnngar och vara delaktg en av branschens httlls största förändrngsprocesser httar många attraktva karrärmöjlgheter energbranschen. Illustraton: Anna Karlsson, AKAO Energ Text Annka Whlborg Peter Takacs, Svensk Energ. Peter Takacs arbetar på branschorgansatonen Svensk Energ, där han bland annat ansvarar för teknska frågor krng anslutnng, elmätnng och nstallaton. Efter cvlngenjörsexamen jobbade Peter som konsult på ett konsultbolag nom Vattenfall. Där arbetade han främst med nternatonella elnätsrelaterade konsultuppdrag, bland annat som nätplanerare och projektledare för nstallatoner av transformatorstatoner, ställverk och andra elnätsanläggnngar mellanöstern och Afrka. Efter fem år sökte jag mg tll Svensk Energ. Under mna år på Vattenfall byggde jag på mn teknska kompetens om hur elnätsverksamhet fungerar. Det väckte ett engagemang hos mg, jag kände mg redo att arbeta med branschen utfrån ett mer övergrpande perspektv. I dag jobbar jag enbart med branschens vktgaste frågor, vlket är oerhört stmulerande, säger Peter Takacs. Elnäten blr mer sofstkerade Han betraktar energbranschen som

17 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2011 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 17 Många nternatonella möjlgheter verkstadsndustrn Den globalt nrktade verkstadsndustrn erbjuder karrärmöjlgheter nom FoU, produkton, affärsutvecklng, konstruktonsutvecklng och många andra områden nom såväl teknk som affärsutvecklng. De stora verkstadsföretagen rymmer dessutom cvlngenjörer med varerande nrktnng och bakgrund. ösnngar Verkstad Text Annka Whlborg Verkstadsndustrn erbjuder många karrärvägar. Man kan välja att arbeta produkton, med FoU, som chef eller specalst. En bra början är att arbeta nom FoU för att bekanta sg med branschen och företaget, säger Olle Wjk, forsknngschef på Sandvk. På senare har arbetssättet nom verkstadsndustrn blvt mer tvärdscplnärt. Förmågan att dela med sg av sn kompetens och förklara komplexa sammanhang är vktg. Kommun- Olle Wjk, Sandvk. Förmågan att dela med sg av sn kompetens och förklara komplexa sammanhang är vktg katonsförmåga och socala egenskaper har blvt mer avgörande, säger Olle Wjk. På forsknngsområdet fnns karrärmöjlgheterna nom bland annat materalutvecklng, produktutvecklng och utvecklng av tllverknngsprocesser. Flera av den svenska verkstadsndustrns produkter lgger nternatonell framkant och exporten är omfattande. Sandvk har exempelvs verksamhet 130 länder, vlket ger många nternatonella karrärmöjlgheter. Stort rekryterngsbehov Verkstadsndustrn är mycket mer än bara utvecklng och produkton. Tllverknngen är numera högteknologsk och nvolverar mycket t och processtyrnng. V kommer att behöva rekrytera flera hundra ngenjörer de kommande åren och satsar mycket på nya segment och produkter, bland annat medcnska materal. V välkomnar också ngenjörer med erfarenheter från andra branscher. Med rätt atttyd är det nget problem att komma ht och gå nternutbldnngar för att lära sg mer om branschen och hur v jobbar, säger Olle Wjk. en av de för tllfället mest dynamska branscherna utfrån ett cvlngenjörsperspektv. Energbolagen arbetar kontnuerlgt med att anpassa sn verksamhet utfrån poltska krav och reglerngar. Våra elnät har genomgått stora förändrngar de senaste åren, då framförallt vädersäkrng har vart en vktg punkt på agendan. Nästa steg för elnätsföretagen blr att rusta elnäten för att hantera den utökade mängden av förnybara produktonskällor, främst vndkraft. Denna utvecklng drvs särsklt av EU:s mål tll 2020 gällande förnybar energ och klmat. Våra elnät kommer att genomgå ytterlgare stora förändrngar på kort skt. Produktonskällor blr allt vanlgare alla spännngsområden och typer av nät samt på platser som v allmänhet kanske nte förväntat oss. Det medför ökade krav på elnäten och elnätsföretagen, säger Peter Takacs. Medelåldern är hög på många håll energbranschen, vlket nnebär att den som vll ha många karrärmöjlgheter att välja mellan har goda förutsättnngar att htta ntressanta utmanngar just denna bransch under de kommande åren. Utvecklar laddnngsmöjlgheter Energbranschen erbjuder dessutom rklgt med stmulerande teknska utmanngar. Branschen står Jag kände mg redo att arbeta med branschen utfrån ett mer övergrpande perspektv nför en omfattande effektvserng av elnäten och den ständga utmanngen att htta smarta sätt att producera och dstrbuera den mängd förnybar energ som behövs för att säkra framtdens energbehov. Regerngens målsättnng är att den svenska blparken ska vara oberoende av fossla bränslen år Personlgen tror jag att v nom en snar framtd kommer att få se betydlgt fler elblar på marknaden, vlket nnebär att branschens ngenjörer ställs nför en spännande utmanng, nämlgen att anpassa elnätet och bygga ut en laddnfrastruktur, säger Peter Takacs.

18 18 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Man måste hela tden vlja lära sg! För cvlngenjörer som sktar på toppen nom företagslednngen har Fredrc Kastevk ett råd att ge: Var ödmjuk och ständgt på jakt efter ny kunskap. Se tll att bredda dg och lär dg affären! Vdareutbldnng Text Chrstna B. Wnroth Fredrc Kastevk är cvlngenjör och vd på JM Entreprenad. Karrären började med ett examensarbete på JM och dag basar Kastevk över 400 medarbetare på byggföretaget. Vägen uppför karrärstegen har gått va befattnngar som arbetsledare, projektngenjör, arbetschef och regonchef. Sedan mtten av förra året stter han även med bolagets koncernlednng. Som 37-årg vd har Kastevk utvecklat en egen flosof krng hur man tar sg tll toppen: Man måste vara ödmjuk, nyfken och ständgt beredd att nhämta ny kunskap. För att skaffa mg nya verktyg, och förstå affären bakom verksamheten Cvlngenjörsutbldnngen är en väldgt bred utbldnng som ger en bra bas att stå på bättre, har jag gått kurser och vdareutbldnngar på IFL vd Handelshögskolan Stockholm. På IFL har Kastevk gått två program som ges samarbete med Handelshögskolan Stockholm: Program för unga chefer byggbranschen och Cvlngenjörsprogrammet med fokus på ledarskap och strategfrågor. På ett konkret plan handlar det om att kunna förstå balansoch resultaträknngar och lära sg hantera tllgänglga styrmedel verksamheten. Tden på skolbänken har gett Fredrc en djupare förståelse för företagslednng. Jag har fått en bättre känsla för vad det är som drver folk och hur vktg kommunkatonen är ledarskapsrollen. Utbldnngar som ger resultat Varje år går drygt 600 personer en MBA-utbldnng Sverge, en utbldnng som dels stärker kompetens, dels ger utökat nätverk och dels skapar bättre ledare. MBA Text Annka Whlborg Drygt fyrto procent av MBA-studenterna har ngenjörsbakgrund. Många söker sg ht för att utveckla ledarskapskompetens och kompetens nom exempelvs ekonomstyrnng, fnanserng och affärsutvecklng, säger Per Trydng, doktor lärande vd Århus unverstet. Trydng har publcerat en avhandlng om MBA-utbldnngar, som vsar att de ger fördelar på främst tre områden: personlgt värde, karrärutvecklng och stärkta nätverk. Många funderar på vart de är på väg karrären och söker tll en MBA-utbldnng som gör dem redo för nästa karrärklv, säger Per Trydng. Cvlngenjörsutbldnngen är en väldgt bred utbldnng som ger en bra bas att stå på. Men när man kommer ut arbetslvet vet man ltet om branschen. För att ta sg uppåt måste man lära sg affären, säger Fredrc Kastevk, vd JM Entreprenad. Företagslednng kräver bredd Fredrc Kastevk valde att bredda sg genom vdareutbldnngarna. Har man ambtoner att leda verksamheter är det att rekommendera. Hur man ska välja vdareutbldnng beror naturlgtvs på vlket område man är verksam nom. Har man lksom jag ett ntresse av att leda verksamheter är bredd, snarare än djup, att föredra. I dag Per Trydng, Århus unverstet. Foto: Lars Lydg är det nte mn roll att kunna teknken, det har jag projektansvarga som kan mycket bättre. Ett råd kan Kastevk dock ge: Jag är mentor tll tre tranees. Tll dem brukar jag säga att man tdgt ska gå n för att lära sg verksamheten. Cvlngenjörsutbldnngen är en väldgt bred utbldnng som ger en bra bas att stå på. Men när man kommer ut arbetslvet vet man ltet om branschen. För att ta sg uppåt måste man lära sg affären. Tll ngenjörer som sktar på toppen har Kastevk ett budskap: var ödmjuk! Man ska absolut nte ställa kravet på sg själv att kunna behärska alltng, stället gäller det att lyssna på sna medarbetare, skapa förtroende och få alla med sg. Om man kommer n med tron om att kunna behärska allt, då är man helt fel ute. För egen del hoppas Fredrc på att under nästa år få loss td för att nära kunskapstarmen. Kurserna skapar ett avbrott det daglga arbetet och hjälper tll att lyfta blcken från rutnuppgfterna. Dessutom ger det tllfälle att träffa kollegor från andra branscher. Man måste hela tden vlja lära sg, annars stannar man upp, fastslår Kastevk. Ger ökad snttlön Per Trydngs avhandlng vsar att personer med en MBA känner sg tryggare sn yrkesroll och att deras karrär får en skjuts framåt mot högre befattnngar. Genomsnttslönen nnan utbldnngen låg på 5000 euro månaden. Efter låg den på 7000, vlket åtmnstone delvs kan härledas tll utbldnngen, säger Per Trydng. En MBA-utbldnng tar sntt tjugo tmmar veckan anspråk, men ansträngnngen ger resultat. Vll man skaffa en MBA är motvaton och förändrngsvlja avgörande. Du behöver däremot nte veta exakt vart du är på väg karrären, säger Per Trydng. MBA - för ambtösa ledare! MBA examen från Ednburgh Busness School at Herot-Watt Unversty Skottland

19 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2011 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA 19 Utlandsjobb bygger värdefull erfarenhet Som cvlngenjör fnns det en mängd olka vägar att gå för att göra en nternatonell karrär. För Joacm Damgard, vd för Ercsson Thaland, blev ett traneeprogram bljetten ut på den nternatonella arenan. Internatonell karrär Text Chrstna B. Wnroth Joacm Damgards nternatonella äventyr började med en studeresa som KTH organserade för att studera ndustrn och arbetslvets vllkor Malaysa och Sngapore. Intresset för andra länder och att jobba utomlands resulterade att han senare gjorde ett tremånaders projektjobb just Malaysa. Utlandsvstelsen gav blodad tand och efter avslutade studer hoppade Joacm på ett traneeprogram för Tela Zürch. Traneeprogrammet spände över 18 månader, varav de ssta sex månaderna utomlands. Jag blev tdgt erbjuden ett ntressant jobb nom bolaget och blev kvar no år. För Damgard var det ett enkelt val att stanna eftersom han då nte hade några barn. Flckvännen, som senare blev hans fru, flyttade tll Schwez där parets första Man måste vara flexbel och beredd på att saker och tng nte är lkadana som hemma dotter föddes återvände famljen tll Sverge och Damgard tll ett chefsjobb på Tela. Åren Zürch hade gett mersmak och då det januar 2010 åter blev aktuellt med ett utlandsjobb fanns ytterlgare två famljemedlemmar att ta hänsyn tll. Tvllngdöttrarna, som då var fyra, flöt med omställnngen. Däremot ansträngde v oss för att vår då 10-årga dotter skulle känna sg delaktg beslutet. Både jag och mn fru var efter hemkomsten från Schwez nyfkna på ett nytt utlandsjobb, så därför hade v under 2-3 års td förberett henne på att det kunde hända. När v kläckte nyheten och frågade om hon vlle testa att bo lte längre bort, sade hon glatt ja. Förberedelser vktgt Inför båda utlandsvstelserna har förberedelser spelat en väldgt central roll för Joacm Damgard och hans famlj. Om man över huvud taget vll åka ut måste man vara flexbel och beredd på att saker och tng nte är lkadana som hem- Den enklaste vägen för att prova på utlandsjobb är att gå va stora välkända bolag som har en nternatonell verksamhet och en organsaton som underlättar för ndvden att på bästa sätt ntegreras den nya mljön, säger Joacm Damgard, vd Ercsson Thaland. ma. Man bör läsa på och vara förberedd på relgösa och kulturella stuatoner som kan uppstå det nya landet, samt studera landets hstora för att bättre förstå varför saker och tng ser ut som de gör. Ett msstag som många gör är att man underskattar de kulturella skllnader som fnns nom Europa. När man förflyttar sg nom Europa förväntar man sg ofta att alltng ska vara som Sverge, men så är det nte. Genom att tro att allt är lka kan det bland skapa mer kultursvårgheter än om man beger sg längre bort, eftersom man då är beredd på olkheter. Erfarenheter värdefullt Huruvda ett utlandsuppdrag kan ge karrären en knuff framåt kan varera. Det är alltd en fördel med erfarenheter av arbete andra kulturer, specellt om man kommer hem för att arbeta mångkulturella projekt. Men när man väl vll flytta hem är det nte alltd som drömjobbet står och väntar. Som ndvd är man bland lte lat och förutsätter att organsatonen väntar på en och därför lägger man nte ner lka mycket td på att htta ett rolgt jobb att komma hem tll. Om man ser tll att jobbet man kommer hem tll verklgen är rätt för en, kommer återntegratonen också att ske mycket smdgare, säger Joacm Damgard. I I Köpenhamn lgger Nordeuropas bäst bäst rankade lösnngar nom samhällsbyggnad. Executve Vår nyfkenhet tar oss MBA. vdare, vll du vara med och forma framtden? Copenhagen Busness Schools högt ackredterade Copenhagen Executv I Köpenhamn I Köpenhamn lgger lgger N I Köpenhamn I Köpenhamn Du Du lgger tar tar den Nordeuropas på samt högst placerat Nordeuropa Köpenhamn på Fnanc Besök oss på den I lgger på deltd. bäst Nordeuropas 100 bästa Executve MBA program. Anlednngen 100 är bästa bl a det Exe den nternatonella utbldnngen du får och de den välkända nternat un programmet. Executves och senors tar hand programmet. om sn karrä rankade bäst rankade MBA. bäst Execu r bäst rankade Copenhagen bäst Copenhagen Busness Busness Schools rankade Executve Schools högt ackredterade Executve MBA. högt ackredterade Executve Executve MBA lgger MBA centralt lgger centralt placerat placerat Du MBA. tar vår tunga Executve MBA med undervsnng tar två vår helger tunga CBS lgger nära metrostatonen, med drekt anslutnng CBS lgger tl nä tar den på Du deltd. tar den på Köpenhamn Köpenhamn samt högst samt placerat högst placerat Nordeuropa Nordeuropa på Fnancal Fnancal Tmes rankng Tmes rankng över världens över världens 100 Du bästa tar 100 Executve den bästa Executve MBA Du program. på MBA program. tar Anlednngen deltd. I DK den Anlednngen är bl på a är det bl starka a deltd. det starka nätverk nätverk du bygger du bygger upp, upp, Rng för mer nformaton +4 R den nternatonella den nternatonella utbldnngen utbldnngen du får och du får och välkända välkända undervsare, Copenhagen undervsare, som Busness är som knutna Schools är knutna tll högt ackredterade Copenhagen tll Executve Busness Schools MBA lgger högt centralt ackredterade placerat Copenhagen Executv Köpenhamn I lgger lgger programmet. Nordeuropas programmet. Executves Nordeuropas Executves och senors och senors tar hand tar om hand sn om karrär sn karrär Köpenhamn Sverge, Sverge, samtdgt högst samtdgt som placerat de som Nordeuropa Köpenhamn på Fnancal samt högst Tmes placerat rankng Nordeuropa över världens Köpenhamn på Fnanc Copenhagen Busness Schools högt ackredterade Executve MBA lgger centralt placerat tar vår tar tunga vår tunga Copenhagen Busness med Schools undervsnng med högt undervsnng ackredterade två helger två Executve helger månaden. 100 bästa MBA månaden. Executve lgger centralt MBA placerat program. Anlednngen 100 bästa Executve är bl a det MBA starka program. nätverk Anlednngen du bygger 100 upp, är bästa bl a det Exe Köpenhamn samt högst placerat Nordeuropa på Fnancal Tmes rankng över världens Köpenhamn samt högst placerat Nordeuropa på Fnancal den nternatonella Tmes rankng utbldnngen över världens du får den och nternatonella de välkända undervsare, utbldnngen som du är får knutna och de den tll välkända nternat un 100 bästa Executve MBA program. Anlednngen är bl a det starka nätverk du bygger upp, t bäst rankade bäst rankade 100 MBA. bästa Executve MBA. program. Anlednngen är bl a det programmet. starka nätverk Executves du bygger och senors upp, tar programmet. hand om sn Executves karrär Sverge, och senors samtdgt tar hand som programmet. om de sn karrä den nternatonella CBS lgger CBS utbldnngen nära lgger metrostatonen, nära du får metrostatonen, och de välkända med undervsare, drekt med anslutnng drekt som anslutnng är knutna tll Kastrup. tll tar vår tll tunga Kastrup. den nternatonella utbldnngen du får och de välkända undervsare, Executve Master Executve som är n knutna Busness MBA tll med Admnstraton undervsnng tar vår tunga två Executve helger Master månaden. MBA n med Busness undervsnng Admnstraton tar två vår helger tunga programmet. Executves och senors tar hand om sn karrär Sverge, samtdgt som de Råvarebygnngen Porcelænshaven Frederksberg Råvarebygnngen Telefon Porcelænshaven Frederksb tar vår tunga Executve MBA programmet. med undervsnng Executves två helger och senors månaden. tar hand om sn karrär Sverge, samtdgt som de Du tar Du Du den på den den deltd. på på tar deltd. vår tunga Executve MBA med undervsnng två helger CBS månaden. lgger nära metrostatonen, med CBS drekt lgger anslutnng nära metrostatonen, tll Kastrup. med drekt anslutnng CBS lgger tl nä CBS lgger nära metrostatonen, med drekt anslutnng tll Kastrup. nhagen Busness Copenhagen Copenhagen Schools Busness högt Busness ackredterade Schools Schools högt Executve ackredterade högt ackredterade MBA Executve lgger centralt Executve MBA placerat lgger MBA centralt lgger centralt placerat placerat nhamn samt Köpenhamn högst Köpenhamn placerat samt högst Nordeuropa samt placerat högst placerat på Nordeuropa Fnancal Nordeuropa Tmes på Fnancal rankng på Fnancal över Tmes världens rankng Tmes rankng över världens över världens bästa Executve 100 bästa MBA 100 Executve program. bästa Executve Anlednngen MBA program. MBA program. är Anlednngen bl a det Anlednngen starka är nätverk bl a det är bl du starka a det bygger starka nätverk upp, nätverk du bygger du bygger upp, upp, nternatonella den nternatonella utbldnngen den nternatonella du utbldnngen får och utbldnngen de välkända du får och du undervsare, får och välkända välkända som undervsare, är knutna undervsare, tll som är som knutna är knutna tll tll rammet. Executves programmet. programmet. och Executves senors Executves tar och hand senors om och sn senors tar karrär hand tar om Sverge, hand sn om karrär samtdgt sn karrär Sverge, som Sverge, de samtdgt samtdgt som de som de år tunga Executve tar vår tar tunga MBA vår Executve med tunga undervsnng Executve MBA med MBA två undervsnng med helger undervsnng månaden. två helger två helger månaden. månaden. CBS lgger nära metrostatonen, med drekt anslutnng tll Kastrup. Rng Rng för för mer mer nformaton I Köpenhamn I lgger KöpenN bäst rankade bäst Execu r Du tar den på D V är nyfkna på dna déer Kanske är det dna déer v behöver för att utveckla morgondagens Rng för mer nformaton Rng +45 för 38 mer nformaton R Rng för mer nformaton Rng för mer nformaton Executve Master n Busness Admnstraton Executve Master n Busness Admnstraton Executve Master Busness Admnstraton Executve Master n Busness Admnstraton Executve Master n Busness Admnstraton lgger nära CBS metrostatonen, lgger CBS nära lgger metrostatonen, nära med metrostatonen, drekt anslutnng med drekt med tll Kastrup. anslutnng drekt anslutnng tll Kastrup. tll Kastrup. Råvarebygnngen Porcelænshaven Frederksberg Telefon Råvarebygnngen Råvarebygnngen Porcelænshaven Porcelænshaven Frederksberg 2000 Frederksberg Telefon + Telefon Råvarebygnngen Porcelænshaven Frederksberg Råvarebygnngen Telefon Porcelænshaven Frederksb Executve Master n Busness Admnstraton Råvarebygnngen Porcelænshaven Executve Master Frederksberg n Busness Telefon Admnstraton

20 20 DennA tematd nng är en från nextm e D A framtdens Karrär ngenjör Aprl 2011 Karrärcoachng kan ge karrären en nystart Sverges Ingenjörers medlemmar efterfrågar olka typer av stöd sn karrär. För att möta efterfrågan erbjuder Sverges Ingenjörer karrärcoachng såväl ndvduellt som grupp, samt CV-gransknng och karrärsemnarer med olka teman. Karrärtjänsterna ger ofta nspraton och föder nya tankar krng den egna karrärutvecklngen. Karrärcoachng Text Annka Whlborg I dag är det vktgare än någonsn att vara stt eget varumärke och att kompetensutveckla sg. Ingenjörer som grupp kan bland vara lte fåordga och blygsamma när det handlar om att beskrva sg och sn kompetens. V ser våra tjänster som ett utmärkt sätt att hjälpa våra medlemmar processen att htta det arbete som de vll ha, säger Maln Lndström, verksamhetsutvecklare för området karrär och utvecklng på Sverges Ingenjörer. Efter att ha arbetat ett par år är det vanlgt att ngenjörer stannar upp och reflekterar över sn karrär och vlken rktnng de vll utvecklas. Många medlemmar som arbetat fem-to år har barn som börjar bl större och får därmed mer td att fundera över sn karrärstuaton. En annan grupp är föräldraledga ngenjörer, som också ges td att tänka tll krng sna karrärmål. Det lönar sg att med jämna mellanrum reflektera över hur du vll att dtt lv och dn karrär ska se ut. Sktar du på en vertkal eller en horsontell karrär, var ser du dg själv om fem år, vlka förutsättnngar är vktga för att du ska trvas och känna att du utvecklas på jobbet? Vsualsera dn drömkarrär Många tycker att det är svårt att sätta mål för sn karrär, men de flesta har en bld av var de vll befnna sg om fem år, även om de nte vsualserat den tdgare. Det är en fördel att ha en egen karrärutvecklngsmapp datorn, där man samlar funderngar krng mål, drvkrafter och ett uppdaterat CV. Om du kör fast kan du ta hjälp av Verksamhetsutvecklare Maln Lndström, Sverges Ingenjörer. en karrärcoach, som kan hjälpa dg att reda ut tankarna och htta rätt väg karrären. Men kom håg att coachens främsta uppgft är att få dg att reflektera över dn egen stuaton, du måste vara beredd på att själv göra jobbet, säger Maln Lndström. Byt jobb var femte år Hon lyfter fram vkten av att tydlgt kommuncera sna mål, önskemål och drvkrafter tll chefen. Chefer är nte tankeläsare och en chef med mycket på stt bord har kanske nte heller td att sätta sg n varje medarbetares karrärutvecklng. Det är därför, åtmnstone delvs, dtt eget ansvar att upplysa chefen om dna ambtoner och målsättnngar. Resonera krng vlka stuatoner du trvs bäst och var du kommer mest tll dn rätt. Trvs du med dn chef och utvecklngsmöjlgheterna på dtt nuvarande jobb, eller stannar du kvar av trygghetsskäl? V rekommenderar att man byter jobb åtmnstone var femte år och att man skrver ett nytt CV varje år, nte mnst för att uppdatera sg själv om vlka erfarenheter man hunnt skaffa sg sen sst och få en möjlghet att blcka tllbaks på sn karrär. Överväg karrärerbjudanden noga Som ngenjör ställs man förr eller senare nför valet att satsa på en karrär som chef, projektledare eller specalst. Maln Lndströms råd tll den som är osäker vägvalet är att fundera på de egna styrkorna och blcka tllbaks på karrärstuatoner där man trvts, mått bra och levererat. Gör nte msstaget att drekt anta ett karrärerbjudande enbart för att du känner dg smckrad. Fundera stället på om du trvs bäst med att leda och motvera andra, om du föredrar att specalsera dg på ett område eller om du tycker om att organsera och leda projekt, utan att för den sakens skull ha några drekta chefsbefogenheter. Samtdgt gäller det att våga prova på saker, om man aldrg vågar kasta sg n något så kan man omöjlgt veta om det passar, säger Maln Lndström. Under det senaste året har Sverges Ingenjörer bland annat arrangerat gruppcoachng för olka målgrupper. Bland annat chefer, föräldraledga ngenjörer och medlemmar som vll utveckla stt Om man aldrg vågar kasta sg n något så kan man omöjlgt veta om det passar Alla branscher har sna drömjobb. Skapa dtt. Starta händelseförloppet här. cybercom.com/plusyou A nnons V söker fler cvlngenjörer. jobbsökande. Fördelarna är stora med att träffas en grupp flera gånger, dynamken och utbytet med andra gruppmedlemmar tllför ett stort mervärde, bland annat form av ett vdgat nätverk. Ett stort nätverk betraktas ofta som en nödvändghet för att göra karrär. Nyckeln tll att använda stt nätverk på ett framgångsrkt sätt karrären är att dels kartlägga och våga använda sg av de kontakter man har, dels att nte betrakta det som dtt nätverks uppdrag att htta ett nytt jobb åt dg. Det du ska söka efter är snarare ndvder dna kontakters nätverk som sn tur kan hjälpa dg att få en ngång hos ntressanta arbetsgvare, säger Maln Lndström. Cybercom framtd Kar 114x78.ndd

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-25 10:58: En mycket bra och kreatv handlngsplan - med väldgt många aktvteter - som säkert kommer att locka fram många

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Hålsjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-10-11 14:39: Bra att n formulerat era utvecklngsområden vad, varför och hur. Det gör det så lättförståelgt för oss att läsa

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer