Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri"

Transkript

1 Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden Karrärfrämjande att tänka utanför boxen Med en ngenjörsexamen botten kan 10 man söka sg tll många olka arbetsområden nom statsförvaltnngen. Ibland kan det vara bra att tänka en anng utanför boxen och söka utmanngar lte utanför stt eget specalområde, säger Judth Meln, generaldrektör för Kustbevaknngen. Karrärstnn säkerhetsoch förvarsndustr Sugen på högteknologska utmanngar? 11 Då är säkerhets- och försvarsndustrn arbetsplatsen du söker. I dag arbetar crka personer branschen hälften av dessa är ngenjörer. Utvecklngsmöjlgheterna är stora med vda karrärmöjlgheter kantat av ett samhällsansvar. Teknkkonsultsektorn de stora vsonernas sektor Samhällsbyggnad är en grundpelare för 12 utvecklng och tllväxt. Teknkkonsultsektorn erbjuder stora karrärmöjlgheter för ngenjörer som vll vara med och htta lösnngar tll de stora framtdsutmanngarna. Ingenjörer har alla möjlgheter att göra karrär och snabbt avancera tll ledande postoner. Rekryterngsbehov nom gruvnärngen Desgna framtden Utmanngar fastghetsbranschen Kommuner och landstng Karrärutvecklng Framtdens Karrär Ingenjör aprl 2013

2 V växer snabbt och är en av Nordens stora teknkkonsulter. V letar alltd efter nya talanger! Hos oss arbetar du tllsammans med specalserade ngenjörer som har bredd, spets och nte mnst energ som skapar resultat! V kallar det Energzed Engneerng det fnns hos Rejlers. rejlers.se/energzed Det v gör kommer tll nytta samhället FOI är ett av Europas största nsttut för tllämpad forsknng. Verksamheten bedrvs crka 300 större forsknngsprojekt nom bland annat krshanterng, säkerhetsteknk, datafuson, klmat och mljö, IT-säkerhet, kärnvapenfrågor, skydd mot farlga ämnen, sensorer, lednngssystem och ett stort antal andra frågor nom försvars och säkerhetsforsknng. FOI:s uppdrag spänner brett och djupt v hjälper kommuner, myndgheter, små och stora företag, EU och övrga världen. V bdrar tll samhällets säkerhet! Vll du använda dn kunskap hos oss och arbeta en dynamsk och nternatonell mljö? Besök vår webbplats Där kan du även se var du kan träffa oss under året.

3 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl Om detta kan du läsa Framtdens Karrär Ingenjör Ingenjör tänk utanför boxen Det fnns en förlegad syn att ngenjörer nom samhällsbyggnad enbart är ett slags verktyg som utför redan beslutade planer för hur samhället ska byggas och utvecklas. Det är en myt som Mats Påhlsson, dvsonschef för Infrastruktur på ÅF samt styrelseledamot av Svenska Teknk & Desgnföretagen, vll ta kål på. Samhällsbyggnad handlar om att ha ett större perspektv på hur världen v lever ska utformas, oavsett bransch eller sektor. Och för att htta lösnngar tll de stora framtdsutmanngarna behövs ngenjören samhällets alla lager på alla nvåer. Med en ngenjörsexamen botten kan man söka sg tll många olka arbetsområden nom statsförvaltnngen. Ibland kan det vara bra att tänka en anng utanför boxen och söka utmanngar lte utanför stt eget specalområde, säger Judth Meln, generaldrektör för Kustbevaknngen. Samhällsbyggnad handlar om att ha ett större perspektv på hur världen v lever ska utformas När det pratas karrär på landets teknska högskolor är det ofta det prvata närngslvet som dskuteras. Men faktum är att staten numera är en av de mest dynamska sektorerna på arbetsmarknaden. På samma sätt är behovet av ngenjören stort nom både kommun och landstng med goda möjlgheter att kombnera teknska arbetsuppgfter med ledarskapsfrågor och personalansvar. Ett är säkert. Det kommer även framtden att behövas ngenjörer nom många olka teknkfält. För den som vll lyckas kommer förmågan att tänka självständgt, arbeta team och tackla nya okända uppgfter att vara vktga egenskaper på framtdens arbetsmarknad. Ingenjör karrären är dn! Trevlg läsnng! Redaktonen 4 Passonen bör drva dg framåt Intervju med Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana. 5 Lön vktgt för tryggad ngenjörsåterväxt Ulf Bengtsson, ordförande Sverges Ingenjörer, om arbetsmarknaden för ngenjörer. 6 Lått förnuft och känsla styra karrären Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden om sna karrärråd. 7 Stora rekryterngsbehov nom gruvnärngen 7 Gruvndustrn utmanar cvlngenjörer 9 Var nyfken och tydlg mot dg själv 10 Karrärfrämjande att tänka utanför boxen Judth Meln och Roger Wlhelmsson om möjlgheter för ngenjörer nom staten. 11 Karrärstnn säkerhets- och förvarsndustr Teknkkonsultsektorn de stora vsonernas sektor 14 Stora möjlgheter att vara med och desgna framtden 15 Karrärutvecklng med kunskapsfokus 16 Många utmanngar fastghetsbranschen 17 Verksamhetsfrågor med personalansvar som teknsk chef 18 Chrster Fuglesang om chefskap: Verka för en förlåtande mljö! 19 Careerbulder om karrärplanerna: Tala om att du fnns och kan dn sak! 20 Samverkan skapar kontaktytor samhällsbyggnadssektorn 22 Mångsdga karrärvägar energbranschen 22 Stor norsk ngenjörsbrst Presenterade företag och organsatoner 23 LKAB 24 Autolv 25 GVA 25 PRV 26 Skellefteå Kraft 26 SVT 27 Znkgruvan Mnng 28 Kustbevaknngen 28 Bolden 29 FLIR Systems Stockholms stad - Fastghetskontoret - Trafkkontoret - Exploaterngskontoret 32 Metra 33 Statens vegvesen 33 BAE Systems Bofors 34 Ovako 34 Stockholmshem 35 ÅF 36 Örebrobostäder 36 Tyréns 37 Fortfkatonsverket 38 Fastghetsbranschens Utbldnngsnämnd 38 FVB 39 Husqvarna Framtdens Karrär Ingenjör är producerad av NextMeda. Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Joachm Brnk, Håkan Edvardsson, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Henrk Norberg, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth Fotografer Joachm Brnk, Göran Landström, Johan Marklund, Bea Tgerhelm Omslagsblder Kerstn Konradsson, foto: Bolden, Martn Lundstedt, foto: Petter Magnusson/Scana Grafsk form Stellan Stål Tryck V-TAB Annonsförsäljnng NextMeda, Meda X Norr Projektledare Nklas Engman Frågor om nnehållet besvaras av Nklas Engman Tel: , E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: Läs mer på: CvlngenjörsProgrammet Ekonom och affärsutvecklng för dg som är ngenjör Komplettera dn teknska utbldnng med praktskt och strategskt användbara kunskaper företagsekonom. Programmet går två steg Affärsekonom och Affärsutvecklng. Httlls har nästan ngenjörer deltagt genom åren. Antagnng pågår tll höstens starter. Välkommen på nformatonsmöte den 14 maj kl V bjuder på lunch. Läs mer på fl.se/cp För mer nformaton kontakta Eva Ståhlnacke, tel , fl.se

4 4 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Foto: Göran Wnk/Scana Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana: Passonen bör drva dg framåt Karrär handlar grund och botten om att kunna leverera. Enlgt Scanas vd och koncernchef Martn Lundstedt görs det bäst med passonen som följeslagare. För mg har möjlgheten att utveckla verksamheten och affären, oavsett arbetsområde, drvt mg framåt. Inte karrären sg. Karrärråd Text Chrstna B. Wnroth Efter avslutad cvlngenjörsexamen började Martn Lundstedt som tranee på Scana. Från första arbetsdagen förväntades han ta ansvar. Graden av ägarskap, framhåller Lundstedt, har då som nu haft stor betydelse för hur väl han kunnat utföra stt arbete. Härtll vll han lägga kulturen av generös kunskapsförmedlng som karaktärserar Scana. Ägarskap och förtroende för uppdraget har vart jättevktgt mn karrärutvecklng. Karrär sg har jag aldrg funderat särsklt mycket på, däremot har jag haft förmånen att ha kollegor och chefer som puttat på mg och undrat om det nte vore dags att gå vdare. Själv har jag bara kört på. Tll den som funderar på hur man bäst tar sg framåt karrären, har Lundstedt några råd: Det är vktgt att fundera på vad som är mn karrär. Oftast hamnar den herarkska karrären fokus, men en karrär kan också göras nom ett teknkområde. Bara nom Scana har v många senora nschade teknker som är världsledande nom stt segment. Allmänbldnng Oavsett vlken karrärvägen blr, handlar det om att kunna leverera. För att kunna leverera måste man drvas av någon slags passon för det man gör, oavsett vad det är. Det är också vktgt att lvet övrgt är balans. Det är bra att ha en god allmänbldnng, frtdsntressen och en poltsk förståelse för hur saker och tng hänger hop. Ju fler nfallsvnklar, desto bättre. Och kom håg: för att nå fram krävs ett stort engagemang. Är sktet nställt på att göra karrär som chef och ledare är det vktgt att ha en god socal kompetens. Nummer ett är att vara tydlg sg själv, skapa gruppkänsla och ta sg td för kollegor. Ledarskap handlar också om att våga ta svåra beslut. För att klara det bättre är det bra att komplettera med utbldnngar och prata med folk stt nätverk. Börja med att bygga en stabl plattform, då kommer många saker att naturlgt falla på plats. För att kunna leverera måste man drvas av någon slags passon för det man gör Ingenjörsbehovet I dag förenas den svenska fordonssektorn av ett väldgt högt teknknnehåll och dess kopplade tjänster. I en sådan mljö är avancerad grundforsknng och samarbeten med lärosätena ett måste för att kunna behålla konkurrenskraften. För ngenjören fnns det nom fältet självfallet möjlghet att dyka ner mekank, men dag är elektronk, dataoch kommunkatonssystem, aero- och fordonsdynamk samt kem med förnybara bränslen också vktga utvecklngsområden. Kompetensbehovet är mycket brett och djupt. Tllsammans med Volvo representerar Scana ett av Martn Lundstedt Cvlngenjörsexamen, ndustrell ekonom från Chalmers Vd och koncernchef Scana från Ansvarg för försäljnng och marknad för Scanas samtlga affärsområden Affärsområdeschef för lastblar och medlem av koncernlednngen Ansvar för produktmarknadsförngen Sverges största forsknngskluster där enbart Scana årlgen nvesterar drygt fyra mljarder kronor utvecklngsarbete. Vd sdan av forsknngsarbetet behövs vdare många ngenjörer för att utveckla bland annat produktonsteknk, funktonslednng och flödesorenterng. Eftersom v säljer funktonslösnngar som en del av ett transport- och logstksystem med stort fokus på hållbarhetsfrågor, är dessa frågor jättevktga. Jobb och utvecklngsmöjlgheter för ngenjörer har sektorn således gott om, även nom affärslednngen. Då 95 procent av vår omsättnng är utomlands, är dörrarna för spännande jobb utlandet också möjlgt. Samhällsutvecklng För egen del har Martn Lundstedt sktet nställt på att kunderna även fortsättnngsvs ska välja Scana. Målet är att vara med och drva samhället framåt; här är transportsystem en vktg del och starkt sammanlänkad med den ekonomska tllväxten. Extra rolgt är arbetet med hållbarhetsfrågorna som ska gå mljömässgt, socalt och ekonomskt hand hand. Att kunna vara med och påverka detta får mg rörelse, avslutar Martn Lundstedt. Vd för Scanas franska produktonsbolag Frankrke Tdgare även chef för grundmotorutvecklngen nom R & D, produktons- och verkstadschef för bearbetnngen nom motorproduktonen, gruppchef Sverge för motortllverknngen, motorteknker nom motortllverknngen Sverge och Braslen och tranee på Scana efter cvlngenjörsexamen 1992.

5 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl Lön vktgt för tryggad ngenjörsåterväxt Under 2013 har Sverges Ingenjörer en bred palett av frågor att arbeta med. Högst upp på lstan står medlemmarnas löneutvecklng. Enlgt förbundsordförande Ulf Bengtsson behöver trenden mot en ökad lönekomprmerng motverkas och stället röra sg mot en större dfferenterng. Sverges Ingenjörer Text Chrstna B. Wnroth V hör från många håll att nkomstklyftorna Sverge ökat. Det är rktgt, men det som nte lyfts fram debatten på samma sätt är att det är en procent med väldgt stora kaptalnkomster som drar från. Läggs detta tll kalkylen blr resultatet att löneskllnaderna aldrg vart mndre. Det är drekt mssgynnande för våra medlemmar och något v måste ändra på, säger Ulf Bengtsson. I dag lgger den rekommenderade startlönen för cvlngenjörer på kronor för nnevarande år. Motsvarande sffra för högskolengenjörer är kronor. Den genomsnttlga slutlönen hamnar på kronor. För att höja lönerna arbetar Sverges Ingenjörer ntensvt med att få ut lönebldnngen så nära chef och anställd som möjlgt. För att trygga återväxten av svenska ngenjörer bör löne - frågan tas på största allvar Målet för 2015 är att 25 procent av våra nyexamnerade medlemmar ska få den rekommenderade lönen, eller bättre. Jämför v våra löner med kvalfcerade ndustrarbetare, har de betydlgt bättre betalt än en nyexamnerad ngenjör. För att trygga återväxten av svenska ngenjörer bör lönefrågan tas på största allvar. Goda ledaregenskaper Ytterlgare ett av Sverges Ingenjörers fokusområden under 2013 är medlemsstödet för den professonella utvecklngen. En fjärdedel av våra medlemmar är någon form av ledare. Därför är de frågorna och sättet att hantera dem på vktga, och v måste bl mycket bättre på att hjälpa våra medlemmar som valt den vägen. V måste också bl bättre på att hjälpa medlemmarna att förkovra sg yrkesmässgt. Gott ledarskap, framhåller Ulf Bengtsson, handlar mycket hög grad om läggnng och tdgare erfarenheter. Många av de som går på ngenjörsutbldnngarna är goda ledare, vlket är en av förklarngarna tll att cvlngenjörer är överrepresenterade bland de högre cheferna. För att stötta dem ytterlgare samarbetar v med Saco. Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sverges Ingenjörer. Tryggt yrke Trots att löneutvecklngen nte är vad förbundet hoppas på för sna medlemmar, råder en väldgt stor ngenjörsbrst, framför allt på högskolengenjörer. Den bakomlggande orsaken är att totusentals gymnasengenjörer kommer att gå penson de närmaste to tll tjugo åren. Extra stort behov kommer att fnnas nom elkraft/elektronk, mekank och bygg. Trots brsten på ngenjörer nom vssa områden, sker en del uppsägnngar nom andra men de ngenjörer som sägs upp kommer dock snabbt tllbaka arbete. Under de senaste åren har 0,8 procent av våra medlemmar fått ersättnng från a-kassan, december 2012 gck sffran upp tll 0,9 för att januar år falla tllbaka tll 0,8 och detta under en td som företagarna kallar en lågkonjunktur. Låt oss konstatera att ngenjörsyrket trots allt är ett tryggt yrkesval och något av samhällets ryggrad, avslutar Ulf Bengtsson. Master of the Oceans YES, WE RE HIRING! WORLD LEADING OFFSHORE ENGINEERING COMPANY IS LOOKING FOR TALENTS. ONE STEP CLOSER TO YOUR NEW CAREER GVA med sna rötter de anrka varvet Götaverken Arendal är ett världsledande teknk och ngenjörsföretag nom offshore marnndustrn. Som specalster på huvudsak flytande nstallatoner där Sem-submersbles utgör kärnprodukten vårt utbud har v kunder som oljebolag, rederer och varv världen över. V arbetar projektbaserat där spännvdden går från konceptstude tll slutlg nstallaton offshore. Är du en ambtös och drven ngenjör? Kka n på för mer nformaton eller kontakta HR Chef Charlotte Martnsson på eller telefon GVA, All Rghts Reserved

6 6 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Lått förnuft och känsla styra karrären Om du brnner för det du gör ökar sannolkheten för att du presterar bra, och då ökar också chanserna att få pröva nya saker. Det säger Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden, som lått en kombnaton av förnuft och känsla styra karrären. Foto: Bolden Basndustrn Text Anette Bodnger Kerstn Konradsson leder sedan ett drygt år tllbaka Boldens smältverksverksamhet där hon ansvarar för nköp, produkton, försäljnng och strateg. Bakom sg har hon en gedgen erfarenhet från olka befattnngar nom den svenska basndustrn. Någon karrärplan säger hon sg nte ha haft. Yrkesvalet är snarare resultatet av en kombnaton av förnuft och känsla. Det var en slump att det blev just bergsngenjör jag utbldade mg tll. Jag var väldgt ntresserad av matematk och kom fram tll att jag vlle läsa på KTH. Efter två år när det var dags att välja nrktnng valde jag det som verkade rolgast, mtt fall processmetallurg. Arbetsmarknaden början av 1990-talet, då Kerstn Konradsson tog examen, var tuff för nybakade n- Jag har aldrg känt mg specell för att jag vart kvnna och valt att arbeta nom basndustrn nom basndustrn. När jag började för snart 20 år sedan var det vsserlgen nga kvnnor masugnsdrften, men både på koks- stål- och valsverket fanns det kvnnor som arbetade produktonen. Om man enbart ser tll antalet ngenjörer på SSAB var v relatvt många kvnnor. Efter tolv år på SSAB gck hon vdare tll valstllverkaren Åkers och sedan drygt ett år tllbaka återfnns Kerstn på Bolden där hon basar över fem smältverk. I dag har jag en stor bredd mna arbetsuppgfter som omfattar allt från teknk, ekonom, marknad och strateg tll personalfrågor. Jag trvs med att jobba både på djupet och bredden. Renässans Gruvnärngen har fått en renässans och spås en lysande framtd. Kerstn vll nte gå så långt som att prata om en guldrush, men konstaterar att guldprserna lgger på en hög nvå och att den teknska utvecklngen gått framåt. Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden. genjörer. Det jag tycker är rolgt Jag hade tur och fck är att återvnnng har lte olka uppdrag blvt en så stor och vktg började jag på SSAB som del av Boldens verksamhet. utvecklngsngenjör och Verksamheten startade för jobbade främst med processförbättrngar snart hundra år sedan med av mas- en guldrk fyndghet Norr- ugnarna. Sedan blev jag botten. I dag har v världens utvecklngschef för verksamheten största anläggnng för återfattade som även omvnnng av elektronkskrot koks- och kraftverk. För mn del Rönnskär. Ur den återvnner v flera ton handlade det mycket om att hjälpa drftverksamheten koppar, guld och slver men även mndre med processtöd. volymer platna och palladum varje år. Efter drygt 20 år branschen säger Bredd och djup hon sg med gott samvete kunna rekommendera Att vara ung, kvnna, nyblven cvlngenjör nybakade ngenjörer att satsa och axla en ledarroll nom tung på en karrär nom den tunga ndustrn. basndustr, som hstorskt sett vart en Basndustrn spelar en otrolgt vktg mansdomnerad bransch, låter som en rejäl roll för samhällets utvecklng. Som utmanng. Men tderna har förändrats. ngenjör nom den här branschen blr Jag har aldrg känt mg specell för du en del av den processen. Dessutom att Annons jag vart _Layout kvnna och 1 valt att arbeta 10:19 är Sda framtdsutskterna 1 goda. Världen behöver basmetaller och det behovet kommer nte att mnska, tvärtom. Sedan är det fantastskt rolgt, med häftga processer och produkter som får ett ngenjörshjärta att klappa lte fortare. Inom den här sfären fnns alla arbetsuppgfter en ngenjör kan tänkas ha, och spännng också för den delen. Och här är det nte enbart prospekterng och guldletnng som åsyftas. Branschen är het, ordets rätta bemärkelse. Det händer saker hela tden, nte så konstgt när det handlar om processer och produkter som omfattar btande stål, ädla metaller, djupa gruvor och glödande masugnar. En högsta grad levande verksamhet, tll skllnad från andra mer skrvbordstunga områden. Kerstns råd tll unga ngenjörer som funderar på en yrkesbana nom basndustrn är att välja arbeten som verkar rolga och utmanande. En annan sak är att våga pröva olka typer av arbetsuppgfter. Det ger en bredd och det ger framförallt erfarenhet som går att använda framöver. Om du brnner för det du gör ökar sannolkheten för att du presterar bra, och då ökar också chanserna att få pröva nya saker. Kerstn Konradsson Kerstn Konradsson är bergsngenjör från Kunglga Teknska Högskolan Stockholm och har gedgen erfarenhet av metall- och processndustrn. Kerstn började sn bana på Elkem Scanlance AB Höganäs och gck därefter över tll SSAB Oxelösund där hon började som utvecklngsngenjör och var, när hon lämnade SSAB efter tolv år, ansvarg för metallurgenheten Oxelösund gck hon vdare tll valstllverkaren Åkers som vd för ÅKERS SWEDEN samt som dvsonschef för ÅKERS gjutna verksamheter Europa och Asen. Sedan drygt ett år tllbaka återfnns Kerstn på Bolden som affärsområdeschef där hon basar över fem smältverk. Låt karrären lyfta jobba statlgt! Vll du vara med och göra något bra för samhället? Söker du ett ansvarsfullt och utmanande jobb med vktga arbetsuppgfter? Drygt ngenjörer jobbar redan de statlga verksamheterna - du kan bl en av dem. Med vår gratsapp Jobba statlgt och på arbetsgvarverket.se/jobbastatlgt håller du enkelt koll på de ledga statlga jobben. Arbetsgvarverket är en medlemsstyrd arbetsgvarorgansaton för statlga myndgheter. Box 3267, Stockholm Tel , Fax

7 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl Stora rekryterngsbehov nom gruvnärngen V har stora rekryterngsbehov nom gruvnärngen. Den största utmanngen är att rekrytera tllräcklgt många ngenjörer av olka slag, säger Grete Solvang Stoltz, personaldrektör på LKAB. Gruvsektorn Text Anette Bodnger Den svenska gruvbranschen har goda förutsättnngar att bl en vktg tllväxtmotor Sverge. Enlgt SveMn, närngspoltsk förenng för gruvor, mneral- och metallproducenter Sverge, kan det nom de närmaste tolv åren skapas nya jobb nom svensk gruvnärng. Kompetensen som eftersöks är dels de klassska ngenjörsnrktnngarna berg och geolog, men även andra ngenjörskompetenser är eftersökta. Dagens gruvsektor är på många sätt en modern processndustr och v har alltfrån t tll maskn-, underhålls-, energ- och mljöngenjörer. Bredden är stor och bara nom LKAB har v uppemot 200 olka yrkeskategorer. Här fnns många tänkbara befattnngar och yrkesvägar för den som har en ngenjörsutbldnng bagaget, säger Grete Solvang Stoltz. Även karrärvägarna är många. En nyutexamnerad ngenjör kan t.ex. börja som utvecklngsngenjör på forsknngssdan och sedan gå vdare tll att bl specalst eller senor forskare nom ett vsst område. FoU Forsknng och utvecklng är avgörande för oss som gruvbolag. V är en lten spelare, globalt sett. För att vara konkurrenskraftga måste v lgga teknkens Grete Solvang Stoltz, personaldrektör på LKAB. framkant och satsa på att tllhandahålla de bästa produkterna som levererar mest värde tll kunderna. V måste dessutom göra detta på ett mycket resurssnålt och effektvt sätt. En annan karrärväg är att gå från att vara utvecklngsngenjör tll att arbeta den operatva verksamheten med drft eller underhåll. Sedan har v ju även projektledaroch chefsspåret, både nom drft och forsknng. Gruvsektorn stort, och nte mnst LKAB, står nför en stor tllväxt vlket ger goda utvecklngsmöjlgheter för både cvl- och högskolengenjörer. Exakt vlken utbldnngsnrktnng man har med sg är mndre vktg. Vår verksamhet är så bred att stort sett alla kan htta spännande och utvecklande arbetsuppgfter nom gruvnärngen, fastslår Grete Solvang Stoltz. Vår verksamhet är så bred att stort sett alla kan htta spännande och utvecklande arbetsuppgfter Foto: Fredrc Alm/LKAB Gruvndustrn utmanar cvlngenjörer För att kedjan med brytnng, förädlng och transport av råvaran som bryts gruvorna ska fungera krävs en omfattande logstkapparat som ständgt fnjusteras för att optmera drften. Sektor med stor efterfrågan Text Annka Whlborg Gruvndustrn hanterar årlgen flera mljoner ton råvara som förädlas och exporteras ut världen. I den processen har cvlngenjörer förstås en nyckelroll. Cvlngenjörer arbetar bland annat med att styra och effektvsera produktonsprocessen, upprätthålla en hög säkerhetsnvå och att förädla råvaran som bryts gruvor och dagbrott. Gruvndustrn efterfrågar främst cvlngenjörer nom väg och vatten, berg och mneralteknk, geoteknk och kem. Många tjänstemän som arbetat länge branschen går penson de kommande åren, vlket genererar nya karrärmöjlgheter för den som vll n gruvsektorn, säger Fredrk Gunnarsson, kompetensförsörjnngsansvarg på branschorgansatonen Svemn. Internatonella möjlgheter Gruvföretagen arbetar en nternatonell mljö, vlket ger möjlgheter för nternatonellt nätverkande och samarbete. På senare år har mljöarbetet fått en framskjuten poston på gruvbolagen, man satsar bland annat på att återvnna materal. Ingenjörskompetens är en stor tllgång arbetet med att utveckla mljöarbetet, säger Fredrk Gunnarsson. Det fnns en ljus framtd. Under jord. Gruvndustrn en bransch på kraftg frammarsch. Oavsett om du vll jobba som ngenjör, gruvarbetare, teknker, mekanker, lastblschaufför, masknförare eller geolog väntar en ljus framtd nom gruvnärngen. Är du ntresserad av ett spännande och utvecklande arbete genom Proffce Mnng? Kolla n alla våra ledga jobb på I Norden får någon ett nytt jobb genom oss genomsntt var fjärde mnut. Året runt, under kontorstd.

8 Skanska är ett av världens ledande projektutvecklngs- och byggföretag med verksamhet nom hus- och anläggnngsbyggande samt utvecklng av bostäder och kommersella lokaler. I Sverge har företaget crka medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgck 2012 tll crka 28 mljarder kronor. Verksamheten nom bostadsutvecklng sålde under 2012 crka nya hem. Skanska erbjuder även tjänster nom offentlg prvat samverkan. Skanska expanderar och söker nu duktga och engagerade medarbetare Hos oss på Skanska kan du vara med att skapa nya topp moderna shoppnggalleror, uppföra energsnåla lägenheter och hus eller bygga nya broar och vägar. Du kan arbeta med projektutvecklng, som ledare nom vår byggverksamhet eller som ntern teknkkonsult. Du avgör! V är alltd på jakt efter duktga ngenjörer men också drvna ekonomer, programmerare, personalvetare, jurster, teknker och andra kompetenser som behövs för att drva ett av branschens mest professonella och framgångsrka företag. Läs gärna mer på

9 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl Var nyfken och tydlg mot dg själv 1998 tog Johan Bartler sn cvlngenjörsexamen från Chalmers masknteknska program med nrktnng mot ndustrell ekonom. Samma år nledde han sn yrkeskarrär genom ett tranee-program nom Volvokoncernen. I dag arbetar Bartler med att stärka Volvokoncernens lastblsaffär Japan. Internatonell karrär Text Chrstna B. Wnroth Johan Bartler bestämde sg tdgt för att hålla sg så bred som möjlgt sn karrär. Tranee-programmet gav honom chansen att få en bra överblck över koncernen. Eftersom jag vlle lära mg mer om ekonom valde jag att under en treårsperod arbeta som busness controller. Då bredd snarare än specalserng var målet, kompletterade jag också mn cvlngenjörsutbldnng med cvlngenjörsprogrammet på IFL vd Handelshögskolan Stockholm. Därutöver har jag gått ett antal ledarskapskurser på Försvarshögskolan Stockholm. Sammantaget har utbldnngar och erfarenhetssamlande tagt Johan världen runt. I dag är han verksam Japan med ansvar för Volvokoncernens strateg och affärsutvecklng nom den japanska lastblsförsäljnngsorgansatonen. På frågan hur vktga vdareutbldnngarna vart för karrären, svarar han: Även om mycket av det jag läste på IFL på Handels Stockholm kunde kännas gen från Chalmerstden, har det känts nyttgt att återkommande återkoppla tll den akademska världen. Vdareutbldnngar fräschar upp kunskaperna, ger nya perspektv och förhndrar att man kör på samma hjulspår. Följ dtt hjärta För de ngenjörer som är sugna på att arbeta utomlands har Johan Bartler att antal råd: Som ledare måste man hela tden formulera sg själv; vad är vktgt och vad är mndre vktgt Sök dg tll bolag som är, eller har ambtonen att bl, globala. Det vktgaste är att vara nyfken och våga hänga på de chanser som dyker upp, göra andra saker än det nvanda och släppa taget om det gamla för att prova någontng nytt. Oavsett vad man väljer är det vktgt att ha klart för sg vad man själv vll. Alla bör ställa sg frågan vad är det som känns vktgt och rolgt för mg. Har man skoj kommer arbetet att ge energ och nte upplevas betungande. Samma sak gäller för alla slags utbldnngar. Gå de som känns vktga och rolga, då blr resultatet bra. Genom åren har Johan Bartler arbetat ett total olka länder med olka arbetsoch ledarkulturer. Det japanska arbetslvet lknar många stycken det svenska, men självklart fnns även olkheter. Både svenskar och japaner är mycket artga. V tar oss td att lyssna på andra och har respekt för andra männskor. I Sverge är det vktgt att ha balans med lvet utanför jobbet, det värderas nte lka högt Japan där arbetslvet tar en större del av lvet med fler tmmar på jobbet. När det gäller förändrngsprocessen är konsensus Japan jättevktgt. I Japan startar förändrngsprocessen nte förrän hela gruppen förstått vad det är som skall göras. I Sverge kan v köra gång en förändrng om v har två tll tre personer med oss varefter konsensus sprder sg genom en snöbollseffekt det bredare lagret. I Japan kommer snöbollen nte rullnng förrän alla är med på tåget. Var tydlg Men vad har då Johan Bartler själv för karrärplaner framöver? Jag arbetar med att utveckla vårt japanska försäljnngsbolag att nå Retal Excellence och jag ser fram emot att vara med och ta det här bolaget tll den nvån under de kommande åren. För att nå dt lutar Bartler sg nte mnst mot de ledarskapskurser och erfarenheter han under åren samlat hop. Ledarskap handlar grund och botten om en själv. Först när jag tydlg mot mg själv, kan jag vara tydlg mot andra. Som ledare måste man hela tden formulera sg själv; vad är vktgt och vad är mndre vktgt, artkulera det och våga stå för det, fastslår Johan Bartler. Johan Bartler, Drector Strategy & Busness Development, Volvo Group Trucks Sales & Marketng, Japan Sales. CV Johan Bartler Drector, Strategy and Busness Development, Volvo Group Trucks Sales & Marketng and Jont Ventures, APAC- Japan Sales Project Drector, Jont Venture Group, Volvo Group Allance Offce, Gothenburg Sweden Trucks Asa Strategc Plannng Manager Volvo Group Allance Offce, Gothenburg Sweden Project Manager Volvo Group Korea, Seoul, Korea Project Manager Volvo Group Headquarters, Gothenburg, Sweden Busness Controller & Internal Consultant Volvo Aero Engne Servces AB, Stockholm, Sweden Management Tranee Volvo Aero Corporaton, Trollhättan, Sweden Robert Olsson, Javaarktekt Umeå och Eva Lund, chef för team Java Umeå och ansvarg för Java Sverge Ingenjör? Bl en av oss! V på Soget vll göra dg som är ngenjör uppmärksam på att dn framtd kan fnnas hos oss. I år söker v många nya medarbetare och ska anställa mnst 200 personer. Soget är ett av Sverges största IT-konsultföretag med 1150 IT-ess verksamma på 21 kontor runt om landet. V arbetar hårt för att vara en rktgt bra arbetsgvare och de senaste åren har v legat på topp tre på Unversums branschöverskrdande lsta över Sverges bästa arbetsgvare. Det här är dn nya karrärmöjlghet V erbjuder dg en karrär som du själv är med och formar, projekt som leder branschutvecklngen framåt. Du vdare- utvecklar dn passon, nätverkar och delar kunskap med koncernens anställda. Många spännande tjänster Merparten av våra anställda är ngenjörer då v arbetar nom IT- och Hgh Tech-området. V erbjuder tjänster över hela landet, nom många olka tjänsteområden, med uppdrag alla branscher. Målet är som vanlgt att varannan ngenjör som anställs är kvnna. Soget levererar högkvaltatva IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrnngstjänster, IT-specalsttjänster, utvecklngs-, ntegratons- och mgrerngsprojekt, testnng, systemförvaltnng samt Rghtshore-tjänster. Soget har crka medarbetare 15 länder. Av dessa arbetar konsulter vd företagets 21 svenska kontor. Mer nformaton fnns på Skanna QR-koden för att se alla våra ledga jobb. Sök dn nya tjänst redan dag på

10 10 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Karrärfrämjande att tänka utanför boxen Med en ngenjörsexamen botten kan man söka sg tll många olka arbetsområden nom statsförvaltnngen. Ibland kan det vara bra att tänka en anng utanför boxen och söka utmanngar lte utanför stt eget specalområde, säger Judth Meln, generaldrektör för Kustbevaknngen. Karrär nom staten Text Anette Bodnger När det pratas karrär på landets teknska högskolor är det ofta det prvata närngslvet som dskuteras. Men faktum är att staten numera är en av de mest dynamska sektorerna på arbetsmarknaden. Här arbetar dag cvl- och högskolengenjörer med ett brett spektrum av olka arbetsuppgfter En som kan skrva under på att en, det här fallet cvlngenjör, kan htta spännande utmanngar och göra karrär nom staten är Judth Meln, generaldrektör för Kustbevaknngen och ledamot Roger Vlhelmsson, chefsekonom på Arbetsgvarverket. Arbetsgvarverkets styrelse. Med en cvlngenjörsexamen kem från Lunds teknska högskola och en doktorsexamen skoglg marklära från Sverges Lantbruksunverstet botten har hon under årens lopp bl.a. arbetat som forsknngsngenjör vd Sverges Lantbruksunverstet, enhetschef på dåvarande Statens Strålskyddsnsttut, departementsråd på Mljödepartementet och vart generaldrektör för dåvarande Statens Kärnkraftsnspekton. En mponerande lsta, men på frågan om hon haft en plan för sn karrär blr svaret nej. En teknsk utbldnng är en utmärkt plattform och nom staten fnns en rad spännande utmanngar Man måste nte ha en karrärplan, det kanske tll och med är lättare att få en karrär om man nte har bestämt allt unga år. Jag tror på att ha ett öppet snne och att våga prova på saker som verkar vara kul. Stor yrkesgrupp ngenjörer den statlga förvaltnngen nnebär att ngenjörerna är en av de största yrkesgrupperna statlg tjänst. Generellt sett erbjuder staten ett brett spektrum av verksamheter, yrken och arbetsuppgfter om man har ngenjörsutbldnng. V har stora verk som Trafkverket, där det handlar om att bygga hela Sverges nfrastruktur. Sedan har v hela unverstetsoch forsknngsvärlden som är en stor arbetsgvare för Sverges ngenjörer. Lantmäteret, Svenska Kraftnät, Strålsäkerhetsmyndgheten och alla länsstyrelser är andra exempel på ngenjörstäta verksamheter. Lstan kan stort sett göras hur lång som helst, säger Roger Vlhelmsson, chefsekonom på Arbetsgvarverket. Och karrärmöjlgheterna för ngenjörer är goda, nte mnst mot bakgrund av den pågående generatonsväxlngen som är mer omfattande staten än andra sektorer. Efterfrågan är stor både på Judth Meln, generaldrektör för Kustbevaknngen och ledamot Arbetsgvarverkets styrelse. yrkeserfarna och nyutexamnerade cvl- och högskolengenjörer. Indvduella löner Roger Vlhelmsson berättar att han ofta möts av gamla fördomar när arbetsvllkor nom statlga verk och myndgheter kommer på tal. Blden av staten, särsklt bland unga, är nte alltd den rätta. Många blr förvånade när jag berättar om att v har ndvduell lönesättnng och nte förutbestämd lön för olka befattnngar. I dag sätts lönerna ofta ndvduella samtal mellan chef och medarbetare. För den som är duktg fnns det goda möjlgheter att göra lönekarrär. Vad gäller själva yrkeskarrären fungerar staten som en koncern. Det är lätt att röra på sg mellan myndgheter. Tll exempel fnns möjlgheten att som fast anställd ta tjänstledgt för att pröva på en vsstdsanställnng vd en annan statlg myndghet. En teknsk utbldnng är en utmärkt plattform och nom staten fnns en rad spännande utmanngar för den som har ett öppet snne och kan tänka sg att arbeta med saker som bland lgger lte utanför den egna utbldnngsbakgrunden. Vår kompetens och vårt engagemang skapar försvarsförmåga Med teknsk och affärsmässg kompetens förser v det svenska försvaret med produkter, system och tjänster. För våra medarbetare fnns stora utvecklngsmöjlgheter de många spännande och komplexa projekt v drver, många nternatonell mljö.

11 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl Karrärstnn säkerhets- och försvarsndustr Sugen på högteknologska utmanngar? Då är säkerhets- och försvarsndustrn arbetsplatsen du söker. Idag arbetar crka personer branschen hälften av dessa är ngenjörer. Utvecklngsmöjlgheterna är stora med vda karrärmöjlgheter kantat av ett samhällsansvar. Högteknolog- och försvarssektorn Text Chrstna B. Wnroth Den svenska försvarsndustrn kännetecknas av att v bygger hela plattformar, både nom flyg-, land- och det marna området med tllverknng av både strdsflyg, ubåtar, ytfartyg och landsystem. Utöver plattformsregstret produceras många underkomponenter, som ntellgent ammunton och andra nschprodukter, säger Jan Pe, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagens branschorgansaton (SOFF). Den stora tyngdpunkten lgger nom flyget och det marna. Här är efterfrågan på ngenjörer extra stor, men eftersom branschen rymmer många nschföretag går det nte att exkludera någon teknsk ngenjörsprofl. Ett av våra SME-företag, ÅAC Uppsala, har som exempel specalserat sg på mnatyrserad elektronk som förpackas så kompakt att den är ytterst lämplg för tll exempel satelltfunktoner. Detta har fallt så väl ut att företaget nu sätter upp en produktonsanläggnng på NASA:s område USA. Ett annat ngenjörsområde där Sverge lgger forsknngens framkant är nom bräckt vatten. Där har Sverge exempelvs utvecklat sensorer absolut världsklass, för bruk Östersjön. Lstan över vlka ngenjörskompetenser branschföretagen efterfrågar är ändlös. Jan Pe, generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen. Världsmarknaden öppen Som ngenjör branschen fnns det stora utvecklngsmöjlgheter nom det ensklda bolaget både natonellt och nternatonellt men det går också att flytta över karrären och utveckla den nom andra och närlggande branscher och forsknngsntensva företag. Branschen har ett mycket gott renommé runt om världen. Med en bakgrund den svenska försvars- och säkerhetsbranschen är man absolut attraktv på världsarbetsmarknaden. Förutom den höga kunskapsnvån och de stora utvecklngsmöjlgheterna som branschen kan erbjuda ngenjörer, vll Foto: Jame Hunter/SAAB Jan Pe framhålla ett annat argument tll varför ngenjören skall välja att arbeta nom försvars- och säkerhetsndustrn. Att arbeta sektorn handlar också om att ta ett samhällsansvar, på både svensk och europesk nvå. En av de vktga framtdsfrågorna är hur Europa ska kunna upprätthålla sn egen försvarsndustrella bas och nte bl beroende av andra världsdelar för strategska förmågor. Därför är det en vktg samhällsfunkton att kunna generera den teknolog och de förmågor som Europa behöver för att vara självständg sn försvars- och säkerhetspoltk. AdvAnced Technology ShorT courses 2013 over engneers educated 2-5 days course length 70 World leadng nstructors 6 course locatons n europe Snce 1980, CEI-Europe has developed and organsed Advanced Technology Short Courses for professonal engneers and scentsts. We are nternatonally renowned for the qualty of our contnung educaton programs for engneerng professonals and we use only the very best lecturers avalable. Not only are our nstructors nternatonally recognsed and deeply experenced n ther partcular feld, they also have the pedagogc ablty to mpart technologcal expertse to a professonal audence. DresDen, Germany aprl 22-26, 2013 #03 Fber Optc Transmsson Systems #20 Advanced Course on Image Sensor Technology #27 Advanced Rado System Archtectures #56 Power Integrty: Advanced Desgn and Characterzaton amsterdam, the netherlands June 3-7, 2013 #04 Hands-on Characterzaton of Sold-State Image Sensors #12 Embedded Data Converters #44 Rado Spectrum Management #58 Modern Dgtal Modulaton Technques #70 Hgh-Speed PCB Desgn for EMC and Sgnal Integrty Uppsala, sweden June 10-14, 2013 #51 Thn Flm Deposton at the Nanoscale: Mechansms and Applcatons CopenhaGen, Denmark september 23-27, 2013 #10 RF and Mcrowave Flter Desgn wth EM Smulaton #11 Dgtal Sgnal Analyss Technques #14 Dgtal Camera Systems #50 HD Voce Communcaton - Codng and Enhancement #86 RF Component and System Measurements DresDen, Germany october 7-11, 2013 #05 Current and Next Generaton Lthography #16 CMOS/BCMOS Process Integraton and Engneerng #36 Slcon Devce Technology #37 Mcro Fabrcaton Technology for MEMS and NEMS #61 IC Relablty, Yeld, Falure Analyss, and Fault Isolaton #75 Chp Interconnecton Technology and Process Integraton #87 Plasma-Asssted Etchng and Reactve Ion Etchng Usng Hgh and Low Densty Plasmas #88 Plasma Etchng for CMOS and ULSI #95 On-Chp and 3D Interconnect Technology BarCelona, span october 21-25, 2013 #08 Advanced RF Power Amplfer Technques #20 Advanced Course on Image Sensor Technology #23 Satellte Communcaton Systems #26 Rado System Desgn - Theory and Practce #41 3GPP LTE Rado Technology #42 3GPP LTE - Rado Protocol and Archtecture #70 Hgh-Speed PCB Desgn for EMC and Sgnal Integrty amsterdam, the netherlands november 11-15, 2013 #04 Hands-on Characterzaton of Sold-State Image Sensors #19 RF/MW Crcut Desgn: Applcatons and Theory #59 OFDM and MIMO Wreless Tech. (WMax, UMTS, LTE) DresDen, Germany november 25-29, 2013 #03 Fber Optc Transmsson Systems #13 Dgtal Imagng: Image Capturng, Image Sensors #24 Macromodelng, Smulaton and Test of Data Converters #44 Rado Spectrum Management #48 LTE Advanced - Evoluton to 4G #54 Sgnal and Power Integrty #57 Synchronzaton and Interconnect n Mult-Clock Doman Systems-on-Chps, SoC #81 Modulaton, Codng and Iteratve Technques #91 Appled Rado Desgn CEI-Europe AB Lnköpng Sweden Phone Fax

12 12 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 teknkkonsultsektorn FoU och specalserng vktgt Svensk ngenjörsutbldnng håller hög klass. Men konkurrensen är knvskarp och för att Sverge ska hålla sn ställnng krävs fokuserade satsnngar på FoU och en specalserng allt högre upp värdekedjan. Kompetensförsörjnng Text Crstna Lefland Det säger Ulrka Francke, vd för konsultföretaget Tyréns och ledamot av bland annat Ingenjörsvetenskapsakademn och Svenska Teknk & Desgnföretagen. Hon anser att det fnns en växande poltsk nskt om vkten av att locka ungdomar tll teknska utbldnngar, men att det brster när det gäller medvetenhet om den konkurrens som branschen dag står nför. Jag pratar nte om Kna och Inden, utan om en stenhård konkurrens från vårt närområde, där man har ett bättre skatteläge och konkurrerar med pressade tmprser. Ett stort problem är att prsutvecklngen här har vart stllastående medan lönerna gått upp. Sverge måste stärka sn FoU och komma ännu högre upp värdekedjan, säger hon. Samverkan ndustr akadem En närmare samverkan mellan akadem och ndustr är väsentlg för att vässa svensk FoU och säkerställa att den nyttggörs. Ulrka Francke vll gärna se att de båda sektorerna blr bättre på att utnyttja varandra för vdareutbldnng, med större rörlghet mellan dem. Så kallade kompetenskonton för kompetensutvecklng genom hela yrkeslvet har ju dskuterats och det är väl nte omöjlgt att v var och en måste ta ett större ansvar för att hålla oss anställnngsbara, vlket också skulle också kunna bdra tll att stärka Sverges konkurrenskraft, framhåller hon. Det är även vktgt att våra högskolor har en tllräcklgt generell utbldnng, så att arbetsgvarna sedan kan forma studenterna efter sna krav. Idag har v ett system där högskolorna ofta lockar med attraktva utbldnngar, som nte alltd matchar arbetsmarknadens behov, eftersom de får betalt per student och måste fylla sna platser. Ulrka Francke är samhällsvetare botten och har under nästan hela sn karrär Kopplngen mellan dåtden, nuet och framtden är så tydlg vårt jobb ägnat sg åt samhällsbyggnadssektorn, bland annat som stadsbyggnadsdrektör och gatu- och fastghetsdrektör Stockholm samt som vd för SBC. Hon framhåller att för ngenjörer som vll vara med och påverka samhällsutvecklngen fnns det knappast någon bättre bransch att arbeta nom. Det v gör påverkar männskor flera generatoner framåt och det är ett stort ansvar. Kopplngen mellan dåtden, nuet och framtden är så tydlg vårt jobb och det är otrolgt spännande att befnna sg mtt flödet. Ulrka Francke, vd för konsultföretaget Tyréns. Grundpelare för utvecklng Samhällsbyggnad är en grundpelare för utvecklng och tllväxt. Sektorn erbjuder stora karrärmöjlgheter för ngenjörer som vll vara med och htta lösnngar tll de stora framtdsutmanngarna. Samhällsbyggnad Text Crstna Lefland Kompetensfrågan nom samhällsbyggnad är krtsk för hela samhället. Här fnns enormt många spännande jobb och det är oerhört varerat, säger Bent Johannesson, vd för det ledande globala samhällsbyggnadsföretaget Rambölls svenska verksamhet samt styrelseledamot Svenska Teknk & Desgnföretagen. Han tror att samhällsbyggnadsbranschen framtden kommer att präglas av ett större samarbete mellan offentlga och prvata aktörer och att konkurrensen hårdnar, med allt fler utländska aktörer som tävlar om anbuden. Branschen är självklart tll stor del lokalt betngad, men upphandlngarna blr alltmer omfattande och ställer stora krav på samarbetsförmåga och flexbltet. Det gäller att kunna anpassa kompetensen tll efterfrågan. Vår ambton på Ramböll är att arbeta multdscplnärt och med helhetslösnngar. Det är väldgt rolgt och utvecklande Bent Johannesson, vd för samhällsbyggnadsföretaget Rambölls svenska verksamhet. att jobba med den här typen av uppdrag! Källa: Foster + Partners och Berg Arktektkontor Tydlgare marknadsförng Bent Johannesson menar att branschen måste bl bättre på att marknadsföra sg och vara tydlgare med vlka karrärvägar som fnns. Samhällsbyggnadssektorn arbetar med projekt som är avgörande för hur samhället och männskors lvsvllkor utvecklas, som nfrastruktur, alla typer av byggnader, energ, mljö och transporter. En föråldrad nfrastruktur, ökande urbanserng och klmatfrågan är några av de faktorer som skapar stora utmanngar och samhällsbyggnadssektorn är en av nyckelaktörerna för att skapa effektva och hållbara lösnngar. Här kan man htta hållbara lösnngar som förbättrar männskors lv och verklgen göra skllnad Det handlar verklgen nte bara om att räkna ut hållfasthet och sådana saker. V sysslar med de stora framtdsfrågorna och därför är det oerhört vktgt att kompetensbehovet tllgodoses. Många av de projekt som v arbetar med är väldgt omfattande och genomgrpande. Därför behövs många olka typer av kompetens och på en väldgt hög nvå. Det är ett stort bekymmer att det utexamneras alldeles för få cvlngenjörer. Nu rskerar

13 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl De stora vsonernas sektor Samhällsbyggnad handlar om att ha ett större perspektv på hur v vll utforma världen v lever. Det är ett stort ansvar och väldgt nsprerande. Det säger Mats Påhlsson, dvsonschef för Infrastruktur på ÅF samt styrelseledamot av Svenska Teknk & Desgnföretagen. teknkkonsultsektorn Infrastruktur Text Crstna Lefland Mats Påhlsson menar att det fnns en förlegad syn att ngenjörer nom samhällsbyggnad enbart är ett slags verktyg som utför redan beslutade planer för hur samhället ska byggas och utvecklas. Det är en myt han vll ta kål på. Tvärtom är det vår sektor som nterar déer, vsar på rktnng och trender. Vårt vktgaste arbete görs under de tdgare skedena olka projekt, där man analyserar behov och utformar de mest effektva och långsktgt hållbara lösnngarna. Det är ett enormt kreatvt arbete, som kräver stora vsoner och en stark drvkraft att förbättra samhället. Själva verkställandet är det ju oftast andra som sköter, exempelvs bygg- och anläggnngsbolagen, säger han. Den stora utmanngen är nte bara att htta optmala lösnngar för olka samhällsbyggnadsprojekt, utan att göra detta kostnadseffektvt, framhåller Mats Påhlsson. Samhällets resurser är begränsade och det är ett faktum man måste beakta vd all samhällsbyggnad. Det är ngen konst att rta det perfekta bostadsområdet. Utmanngen är att göra detta tll ett rmlgt prs, så att man Unga ngenjörer har en vktg uppgft att medverka tll att skapa de mest effektva processerna har råd att bygga det och männskor har råd att bo där. Här tror jag att sektorn måste bl mer ratonell och lära sg att drva projekt på ett effektvare sätt, att lära från ndustrn. Unga ngenjörer har en vktg uppgft att medverka tll att skapa de mest effektva processerna. Mats Påhlsson, dvsonschef för Infrastruktur på ÅF. Stor varaton Mats Påhlsson har sn cvlngenjörsexamen Väg och vatten från Luleå teknska unverstet och har lång erfarenhet från såväl byggoch anläggnng som från konsultbranschen. Han vll gärna framhålla att just teknkkonsultbranschen erbjuder många spännande karrärvägar för ngenjörer som är ntresserade av samhällsbyggnadsfrågor. ÅF anställer drygt 700 ngenjörer per år och en tredjedel av dessa kommer mer eller mndre drekt från högskolan. Konsultföretagen erbjuder en enastående varaton, med möjlghet att arbeta multdscplnärt och genom alla faser av ett projekt. Konsultens jobb är att göra tankearbetet, samarbete med kompetenser från en rad sklda områden. Det är svårt att föreställa sg ett mer varerat och spännande jobb. Snabb chefskarrär för ngenjörer Ingenjörer har alla möjlgheter att göra karrär och snabbt avancera tll ledande postoner. Man får tdgt ta ansvar och utveckla stt ledarskap, säger Eva Nygren, koncernchef för Rejlers och styrelseledamot av Svenska Teknk & Desgnföretagen. kompetensförsörjnngen att bl en flaskhals, säger han. Bent Johannesson har en cvlngenjörsexamen Väg och vatten från Chalmers och har arbetat nom konsultbranschen under större delen av sn karrär. Hans drvkraft har framför allt vart chansen att påverka samhällsutvecklngen. Det är väldgt rolgt och tllfredsställande att använda sn kompetens tll att verkställa beslut om hur samhället ska utformas. Här kan man vara med från ax tll lmpa, htta hållbara lösnngar som förbättrar männskors lv och verklgen göra skllnad. Chef- och ledarskap Text Crstna Lefland Eva Nygren är arktekt grunden men har under närmare 15 år arbetat ledande postoner på teknkföretag, senast som Svergechef för Sweco nnan hon tllträdde sn post på Rejlers, ett av Nordens största teknkkonsultföretag, som levererar lösnngar för bland annat nfrastruktur, energ, byggsektorn och ndustrn. Det fnns så många möjlga nrktnngar nom samhällsbyggnad och det är enormt lärorkt att arbeta med så varerade områden. Här fnns verklgen chans att pröva på olka saker, säger hon. Eva Nygren framhåller att det fnns stora möjlgheter att snabbt avancera och få ledande befattnngar nom sektorn. Jobbet handlar mycket om problemlösnng och kommunkaton och man växer på ett tdgt stadum n en ledarroll Inom ngenjörsyrkena utövar man ständgt ledarskap olka team och projekt. Jobbet handlar mycket om problemlösnng och kommunkaton och man växer på ett tdgt stadum n en ledarroll. Dagens unga är ofta otålga att ta ansvar och det får man verklgen göra som ngenjör, säger hon. Det är också ett oerhört omväxlande jobb, där utvecklngen går snabbt. Man måste ständgt ompröva sna metoder och lösnngar. Generaton försvann En av de vktgaste frågorna är kompetensförsörjnngen. Eva Nygren framhåller att teknktunga branscher fortfarande lder lte av ett avbrott successonsordnngen efter kraschen på fastghetsmarknaden och lågkonjunkturen början av 1990-talet. Många unga ngenjörer försvann och började nom t stället. V tappade Eva Nygren, koncernchef för Rejlers. en generaton och kompetensgapet har vart svårt att överbrygga. Samhällsbyggnad är en stor och växande marknad. Eva Nygren menar att sektorn är ett självklart val för den som är ntresserad av att påverka samhällsutvecklngen och bdra med lösnngar nför framtden. Det fnns en så tydlg samhällsnytta och sektorn lägger högsta grad grunden för det framtda hållbara samhället. Idag händer enormt mycket nom samhällsbyggnad och det är väldgt spännande att vara en del av den utvecklngen.

14 14 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Ingenjörer har stora möjlgheter att vara med och desgna framtden Som cvlngenjör har du stora möjlgheter att påverka och vara med desgnen av framtden. Det säger Margareta Norell Bergendahl, professor ntegrerad produktutvecklng och vce rektor för Innovatve Engneerng vd Kunglga Teknska Högskolan Stockholm. Foto: Jann Lpka Cvlngenjörer på arbetsmarknaden Text Anette Bodnger Arbetsmarknaden för ngenjörer allmänhet, och cvlngenjörer synnerhet, är fortsatt stark. Ingenjörer är efterfrågade nom många olka branscher och verksamheter. Statstk från KTH:s Alumnförenng vsar att över 90 procent har jobb en kort td efter avslutad utbldnng. Extra rolgt är att uppemot 70 procent uttrycker att de har stt drömjobb, säger Margareta Norell Bergendahl. I hennes roll som vce rektor för Innovatve Engneerng ngår att förstärka KTH:s samarbeten med vktga partners och öka rörelsen mellan akadem, närngslv och samhälle. Dagens ngenjörsstudenter går en ljus framtd tll mötes. Det fnns en stor Mara Knutson Wedel, vce rektor för grundutbldnngen på Chalmers teknska högskola. V får tydlga sgnaler om att det kommer att behövas ngenjörer nom många olka teknkfält Foto: Oscar Mattsson arbetsmarknad och det kommer att behövas många ngenjörer framöver. I statstken framgår att allt fler, ungefär en tredjedel av KTH:s ngenjörsstudenter, hamnar hos konsultbolag. Det handlar främst om management- och teknkkonsulter men även andra konsultbolag fnns representerade. När det gäller arbetsmarknadens framtda behov fnns det några teknkområden som trolgen kommer att efterfrågas mer än andra. V får tydlga sgnaler från våra företagspartners om att det kommer att behövas ngenjörer nom många olka teknkfält med förmåga att tänka självständgt, arbeta team och tackla nya okända uppgfter vktga egenskaper på framtdens arbetsmarknad. Det efterfrågas kompetens nom desgn, utvecklng, produkton och analys/beräknng nom ett flertal områden. KTH drver just nu, tllsammans med andra högskolor regonen, samarbete med Stockholms Stad, Landstnget och Länsstyrelsen, ett ntressant projekt en nterdscplnär anda. Här får KTH-studenter tllsammans med studenter från Karolnska nsttutet och Stockholms unverstet, alltså helt andra fakulteter, jobba tllsammans med utmanngsdrvna samhällsprojekt som t.ex. framtdens äldreomsorg. Chalmers Mara Knutson Wedel är bträdande professor materalteknk och vce rektor för grundutbldnngen på Chalmers teknska högskola Göteborg. Crka 90 procent av våra cvlngenjörsstudenter får jobb nom ett halvår efter avslutad utbldnng. Faktum är att hela 40 procent har jobb nnan de ens tagt examen. V vet också från våra alumnenkäter att över 80 procent arbetar på prvata företag, att drygt 60 procent av våra studenter stannar kvar Västsverge och att över 10 procent arbetar utomlands. Flest Chalmersngenjörer, drygt en tredjedel, återfnns nom fordons- och tbranscherna. Många nyutexamnerade ngenjörer hamnar också nom energ- och verkstadsndustr samt nom process- och kemteknkbranschen. Gemensamt för alla, oavsett bransch, är att de arbetar med utvecklng någon form. Precs som KTH:s studenter har Chalmersterna en rad olka teknknrktnngar att välja mellan. Och även Göteborg spelar valet av nrktnng mndre roll för den framtda anställnngsbarheten. V vet att det är ungefär lka lätt att få jobb från alla program. Många av våra företagspartners uttrycker att t kommer att vara en fortsatt het nrktnng. V har även nära kontakter med lantmätersektorn. Förestående pensonsavgångar gör att de ser kommande stora behov av bl.a. väg- och vattenngenjörer som kombnerar teknsk kompetens med jurdsk. Stora möjlgheter Mara Knutson Wedel berättar att Chalmers, nom ramen för cvlngenjörsprogrammet masknteknk, genomfört en stor ntervjustude bland företrädare för ndustrn. Att kunna sätta sn teknska kompetens ett sammanhang är en global trend Margareta Norell Bergendahl, vce rektor för Innovatve Engneerng vd KTH. Många utrycker att ngenjörer bör kunna sätta sna teknska kunskaper en kontext och kunna arbeta breda team med cke-teknker. Att kunna sätta sn teknska kompetens ett sammanhang är en global trend som v även ser de natonella målen för den svenska ngenjörsutbldnngen. Precs som Margareta Norell Bergendahl är hon övertygad om att dagens ngenjörsstudenter går en ljus framtd tll mötes och att det fnns stora möjlgheter att vara med och påverka samhällsutvecklngen för den som vll. Chalmers vson är att verka för en hållbar framtd. V tror att det sätt som ngenjörer kommer att verka på framtden, och den typ av teknk de tar fram, kommer att hänga tätt hop med vårt välstånd och den långsktga hållbarheten. INNOVATE CBS YOUR LEADERSHIP EXECUTIVE MBA Upcomng nfo meetngs: 30 Aprl n Copenhagen, 15 May n Århus To sgn up, vst or call

15 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl Karrärutvecklng med kunskapsfokus Idrs Omerovc kom tll Sverge 1994 strax efter krgsslutet Bosnen. Efter att ha lämnat stt hemland fck han som 29-årng åter sätta sg på skolbänken för att läsa n gymnasekompetens, allt syfte att kunna läsa vdare tll elektrongenjör. I dag arbetar han med konceptutvecklng forsknngens framkant på Sony Moble Lund. Vdareutbldnng Text Chrstna B. Wnroth Efter att ha läst n stt gymnasebetyg kunde Idrs Omerovc studera tll elektrongenjör på Lunds unverstet. Genom ett examensarbete på Ercsson blev han också drekt erbjuden en tjänst på företaget. Strax härefter gck Ercsson hop med Sony, och Sony Ercsson bldades. Idrs följde med n den nya företagskonstellatonen. På den tden arbetade jag med basband. Ganska snabbt nsåg jag komplexteten det v arbetade med och såg hur kravet på att hela tden föra n ny kunskap skulle vara avgörande för hur framgångsrka v skulle kunna bl. Den nskten har sedan präglat hela mtt yrkesverksamma lv, framhåller Idrs. Att ha fått studera de senaste forsknngsrönen har nneburt att jag bättre kunnat blcka framåt Inom kort upptäckte Idrs att det nom vssa områden fanns ett motstånd mot att ta tag och utveckla specfka problemområden. Att ngen vlle ta tag problematken blev för mg både en utmanng och en chans att htta mtt spår som kom att bl EMC, det vll säga elektromagnetsk kompatbltet. Det handlar kortfattat om att olka enheter ostört ska kunna fungera och prata med varandra en och samma mljö på en lten yta, som en mobltelefon. Tänja på gränserna För att bygga på kunskapsmassan sökte Idrs sg tll kurser, arrangerade av CEI- Europe, vlka erbjöd nsyn den nyaste forsknngen. Att ha fått studera de senaste forsknngsrönen har nneburt att jag bättre kunnat blcka framåt och fundera krng vad nästa steg utvecklngen borde vara. Som specalst slår man dock någon gång kunskapstaket, så när EMCfältet kändes utforskat gav jag mg stället kast med att utforska LTE- och 4G-utvecklngen, hand hand med framtdsvsonerna för kamera- och dsplayutvecklngen. Återgen nleddes jakten på ny kunskap som resulterade ännu en fortbldnngskurs hos CEI-Europe för att kunna ta del av de senaste rönen, få nsyn hur forskarna resonerar, tänja på gränserna och jämföra Sonys tankar med omvärldens. Berkande jobb Den stora vnsten med kurserna är att jag genom att studera nya teknologer, användar-case och hur de kan förenas med UX&P (User Experence and Plannng) har lärt mg att tänka andra banor något som jag har stor nytta av mtt koncept- och produktplanerngsarbete nom UX&P. Och på frågan om den fortsatta karrären, svarar Idrs: Jag är egentlgen ngen karrärmännska. Det som drver mg är sökandet efter ny kunskap och nya vägar. I dag har jag karrärmässgt nte något behov av att uppnå en högre poston, utan mår bra av att arbeta gränslandet mellan För Idrs Omerovc, Senor Planner UX&P på Sony Moble, har vdareutbldnngskurser forsknngens framkant bdragt tll att han httat ett berkande arbete. teknk och marknad med fokus på användaren och dennes behov. Det är det som berkar mtt arbete, fastslår Idrs Omerovc. SvergeS mest nyskapande arbetsplats SvergeS mest Vll du jobba på en dynamsk arbetsplats där morgondagens nnovatoner blr verklghet? På kth har männskor uppfunnt nyskapande elektronska näsor och hjälpt hushållsrobotar arbetsplats att htta rätt köket. Här kan nästan vad som helst hända. Nyfkenhet, vetgrghet och kreatvtet ser v som självklarheter. Vår arbetsplats kan bl dn. Vll du Läs jobba mer på om en våra dynamsk ledga tjänster arbetsplats på där morgondagens nnovatoner blr verklghet? På kth har männskor uppfunnt elektronska näsor och hjälpt hushållsrobotar att htta rätt köket. Här kan nästan vad som helst hända. Nyfkenhet, vetgrghet och kreatvtet ser v som självklarheter. Vår arbetsplats kan bl dn. Läs mer om våra ledga tjänster på

16 16 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Teknska och affärsmässga utmanngar fastghetsbranschen Fastghetsbranschen står nför ett omfattande generatonsskfte som nnebär att drygt medarbetare kommer att gå penson de kommande åren. Ingenjörer är en av fastghetsbranschens nyckelkompetenser och branschen erbjuder en mångfald av karrärvägar och teknska utmanngar. Fastghetssektorn Text Annka Whlborg Fastghetsbranschen har länge vart tämlgen osynlg för ngenjörer. Nu proflerar v oss genom att vsa på den palett av karrärmöjlgheter fastghetsbolagen erbjuder nom såväl bostadsfastgheter som på den kommersella fastghetsmarknaden, säger Mona Fnnström, vd på fastghetsbranschens arbetsgvarorgansaton Fastgo. Behovet av ngenjörskompetens är stort på såväl beställarsdan som entreprenadsdan nom både ombyggnaton och nyprodukton. Projektledare, byggchefer, nköpare och ngenjörer med kompetens nom energoptmerng av fastgheter står högt på fastghetsbolagens önskelstor. Efterfrågan på ngenjörer med kompetens nom fastghetsförvaltnng med nrktnng mot äldre fastgheter, mljonprogrammet och nybyggda fastgheter är också stort. Det råder för närvarande ngenjörsbrst fastghetsbranschen. Ingenjörer med nrktnng mot mljö, samhällsplanerng, energ, t och masknteknk är särsklt eftertraktade, men prncp alla typer av ngenjörer välkomnas. Två populära karrärvägar är chef Mona Fnnström, vd på fastghetsbranschens arbetsgvarorgansaton Fastgo. Klaus Vkström, ordförande fastghetsbranschens marknadsråd. Foto: Peter Knutson och specalst, men det fnns även utrymme för generalster. Många stannar länge branschen De flesta som fått n en fot fastghetsbranschen stannar kvar. Möjlgheten att förena teknska utmanngar med kundkontakt och en möjlghet att daglgen göra samhällsnytta motverar många att stanna, säger Mona Fnnström. Hstorskt sett har fastghetsbranschen vart teknskt orenterad. På senare år har man övergått tll ett mer kundfokuserat förhållnngssätt som ntegrerar den teknska förvaltnngen och utvecklngen av fastgheterna med hyresgästerna och deras behov, säger Klaus Vkström, ordförande fastghetsbranschens marknadsråd och tll vardags affärsutvecklngschef Fabege. Drft, förvaltnng och transakton Den svenska fastghetsbranschen består dels av ett antal större aktörer och dels av ett stort antal mndre och mellanstora bolag som är behov av ngenjörskompetens för att kunna leva upp tll kraven från framtdens hyresgäster. Fastghetsbolagen kan erbjuda en omfattande varaton vad gäller arbetsuppgfter och karrärvägar. Drft, förvaltnng, transakton, värderng och utvecklng av nya fastghetskoncept är Fastghetsbolagen kan erbjuda en omfattande varaton vad gäller arbetsuppgfter och karrärvägar några exempel på karrärvägar. Som ngenjör har du möjlghet att utvecklas tll chef, teknsk specalst eller att arbeta med försäljnng och hyresgästkontakter som storkundsansvarg. Branschen har utrymme för alla typer av ngenjörer eftersom det fnns så många olka typer av jobb att välja mellan, säger Klaus Vkström. Hållbara fastgheter De senaste fem åren har branschens fokus allt större utsträcknng koncentrerats krng hållbarhetsfrågor. Mljömärkta och energeffektva fastgheter med en långsktgt hållbar drftskalkyl är dagsläget ofta ett krav. Arbetet med att bygga och förvalta framtdens energeffektva fastgheter och ständgt htta nya sätt att mnska mljöpåverkan och energåtgång är också branschens särklass största utmanng. För att kunna klara allt detta behövs ngenjörskompetens. Foto: Fabege BYGG DIN KARRIÄR HOS OSS Stockholm växer och under kommande år bygger v så det knakar. Vll du hjälpa oss att förverklga stadens nya bostäder? Mnst 500 lägenheter per år ska det bl. Kreatva och erfarna projektledare är alltd hett efterfrågade hos oss. Välkommen tll ett uppdrag som berör och engagerar, oavsett vlken av våra karrärvägar du väljer! Läs mer om våra jobb på

17 Framtdens Karrär Ingenjör 17 Aprl Verksamhetsfrågor med personalansvar som teknsk chef I kommuner kan cvlngenjörer välja mellan att bl chef, arbeta som specalst eller generalst. Inom de teknska förvaltnngarna fnns möjlghet att kombnera teknska arbetsuppgfter med ledarskapsfrågor och ett personalansvar. Text Annka Whlborg Tyra Wkström är teknsk chef på Knvsta kommun och cvlngenjör med nrktnng mot samhällsbyggnad på Luleå teknska unverstet. Efter examen deltog Tyra kommunförbundet Stockholms läns traneeprogram för framtdens kommunala ledare. Hon fck arbeta på de teknska kontoren på Ldngö, Kommuner satsar mycket på medarbetarnas kompetensutvecklng. Själv har jag gått många kurser med nrktnng mot både ledarskap och teknska frågor. Ingenjörer som skaffat sg en bred kompetensbas en kommun är ofta attraktva även närngslvet. Den som har erfarenhet av en kommunal organsaton kan dessutom relatvt enkelt söka sg vdare tll någon annan av landets 290 kommuner, säger Tyra Wkström. Fastgheter, kollektvtrafk och t Landstngen äger många fastgheter, såväl egen reg som va dotterbolag. Många landstngsfastgheter står dessutom nför omfattande om- och nybyggnatoner. Kommunal erfarenhet värdesätts Cvlngenjörer med erfarenhet och kompetens från fastghetsbranschen är Cvlngenjörer kan välja att bl chef, ardärför mycket efterfrågade, säger Gubeta som specalst eller generalst. Tyra nlla Glasare, chef för tlltrvs bäst generalstrollen, där hon får arbeta med Ingenjö- växt och samhällsbyggnad på Sverges Kommuner och kommunteknska frågor ur rer som Landstng. ett övergrpande perspektv. skaffat sg en I större kommuner fnns fler Kollektvtrafkförvaltnngmöjlgheter att välja en ren- bred kompearna, som ansvarar för kolodlad specalstroll, medan tensbas en lektvtrafken, är stort mndre kommuner har fler kommun är ofta behov av ngenjörskompegeneralster. För Tyra, som tens. Kollektvtrafken kräattraktva även ver stor planerng och drft vlle arbeta med samhällsutvecklng och frågor som närngslvet av bland annat hållplatser, berör många männskors perronger, spår och depåer. vardag, var kommunsektorn ett naturmånga landstngsverksamheter vlar även lgt val. på en omfattande t-nfrastruktur. En ut- Tyra Wkström, teknsk chef på Knvsta kommun. Foto: Thomas Carlgren Danderyd och Stockholms stad. Det gav Tyra erfarenheter från såväl små som stora kommuner. När Knvsta kommun sökte en bträdande teknsk chef 2005 fck Tyra jobbet. Tre år senare erbjöds hon postonen som teknsk chef. På jobbet som teknsk chef får jag möjlghet att kombnera teknska arbetsuppgfter med ledarskapsfrågor och ett personalansvar för to medarbetare. Jag hanterar allt från VA-frågor tll nfrastruktursatsnngar och planerng av naturområden, gator och vägar. Det är ett varerande jobb som ger utrymme för såväl operatvt som strategskt arbete på mljö- och energområdet, säger Tyra Wkström. Kommuner och landstng Gunlla Glasare, chef för tllväxt och samhällsbyggnad på Sverges Kommuner och Landstng. manng för t-ngenjörer är exempelvs att skapa ett system som ger olka vårdgvare tllgång tll ett samlat journalsystem. Landstngen tar över allt mer av Länsstyrelsernas ansvar för samhällsplanerng på regonal nvå. Då kan ngenjörer med nrktnng mot lantmäter och samhällsplanerng påverka samhällets utformnng, säger Gunlla Glasare. RFP 012 SAMTALSRUM 6,6 m² S21A RFP 017 MÖTE BIBLIOTEK 17,4 m² S23B RFP 018 KONFERENS 36,4 m² S40C RFP 000 KORR 14,7 m² S20C RFP 000 KORR 13,1 m² E-30C S33C RFP 012 SAMTALSRUM 6,6 m² S30B RFP 000 KORR 14,4 m² S22C RFP 009 MOTTAGNING 15,6 m² S21C RFP 009 MOTTAGNING 15,5 m² FRD.14FÖRBR. 5,5 m² S33D R 1630 RFP 002 SEP. VÄNTRUM 4,3 m² frd förbr B S32B 15 A RFP frd förbr C S31C RFP 009 MOTTAGNING 15,6 m² rwc D frd sterl C dsp frd C frd förbr D frd sterl D S31B A RFP FRD. STERIL 6,1 m² 9 frd sterl B S22B RFP 021 DISP. EV. FRD. 7,3 m² dsp frd B dsp frd D -/--- S21B RFP A EV. FRD DISP. 6 7,3 m² S40E RFP 000 KORR 18,4 m² S32C RFP 009 MOTTAGNING 15,6 m² korrdorvy (S30C) A S30C RFP 000 KORR 17,3 m² S20D RFP 000 KORR 17,3 m² 17 3 KORRIDOR 2 korrdorvy (S30C) C HS S21D RFP 009 MOTTAGNING 16,0 m² S22D RFP 009 MOTTAGNING 16,0 m² HS HS S31D RFP 009 MOTTAGNING 16,0 m² S32D RFP 009 MOTTAGNING 16,0 m² HS HS TS utrustn D TS utrustn A A S41D RFP 009 MOTTAGNING 16,0 m² Sekton Venhälsan A-A A 17_Karrar_ng_SE_kommun_A_locum.ndd

18 18 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Chrster Fuglesang om chefskap: Verka för en förlåtande mljö! Som chef för Scence and Applcaton Dvson nom det bemannade rymdprogrammet på ESTEC, the European Space Research and Technology Centre, en del av European Space Agency (ESA), har Chrster Fuglesang ett mnst sagt annorlunda chefsuppdrag. Själv ser han sg som oljan maskneret. Ledarskap Text Chrstna B. Wnroth I holländska Noordwjk arbetar Fuglesangs dvson med att defnera forsknngsprogrammet på rymdstatonen ISS samt andra relaterade projekt som satelltuppskjutnngarna Kruna. Arbetet är fokuserat på att defnera vad som är praktskt utförbart rymden. Teamet arbetar också med att samla kunskaper om hur männskan fungerar under de påfrestnngar som kroppen och psyket utsätts för rymden. Arbetsområdet är med andra ord mycket brett, vlket gör det omöjlgt att som chef själv bemästra allt. Det ställer specella krav på chefen. Medlarroll Som forsknngsledare är det vktgt att staka ut vägen mot det mål man tllsammans ska nå och se tll att alla får ta plats på resan mot målet. Jag ser mg själv som oljan maskneret där mycket av arbetet handlar om att det ska gå smdgt. De som arbetar för mg på ESEC är specalster och kan oftast mycket mer än jag själv nom sna respektve områden. Mn roll blr därför att försöka entusasmera och uppmuntra medarbetarna, tala om när de gjort ett bra jobb, hur rolgt vårt arbete är och hur spännande det kommer att vara då v nått målet. På en arbetsplats som ESTEC har Chrster Fuglesang gvetvs haft stor nytta av sn egen forskarutbldnng. Som forsknngsledare gäller det att htta medarbetare med rätt nställnng tll de förutsättnngar som uppdraget Mn roll är att försöka entusasmera och uppmuntra medarbetarna har. Tll vss del handlar det om att vara lte av en medlare mellan de forsknngsdéer som medarbetarna har och de resurser som fnns tllgänglga. Våga delegera För de som ännu nte provat på chefsrollen, men känner sg nyfkna på att testa, säger Fuglesang: Var nte rädd för att prova på, nte heller för att göra msstag. Och när du gör msstag, våga erkänna det öppet. Alla tjänar på att verka en förlåtande kultur där man stället för att döma, lär sg av msstagen. En av de svåra frågorna för varje chef är att fördela skålen av ansvar att göra själv eller att delegera. Med åren har jag lärt mg lägga mer ansvar på mna medarbetare och göra mndre själv. I grund och botten handlar det om att lätta sn egen arbetsbörda och stället för att reagera, agera och leda arbetet framåt. Den ssta mars år lämnade Fuglesang dock ESTEC tll förmån för Rymdstyrelsen och KTH (Kunglga Teknska Som forsknngsledare gäller det att htta medarbetare med rätt nställnng, säger Chrster Fuglesang. Foto: Rymdstyrelsen Högskolan) Stockholm, där han och famljen också kommer att bosätta sg. Med det är ännu en av Fuglesangs omloppsbanor fullbordade, för det var ju trots allt på KTH som yrkesresan en gång började. Men den är långt från slut. RUAG Space bdrar tll uppbyggandet av Europas egna satelltnavgatonssystem Uppbyggandet av satelltnavgatonssystemet Galleo fortsätter. Nu nns fyra satellter uppskjutna och tll 2015 skall 18 satellter vara på plats. Totalt består systemet av 30 satellter och resterande 12 satellter skall skjutas upp tll Galleo är Europas motsvarghet tll USA's mltära satelltnavgatonssystem GPS med bättre noggranhet, högre funktonssäkerhet och högre tllgänglghet än GPS. Systemen kommer dessutom att vara kompatbla så att mottagare kan använda båda systemen för postonerng och därmed kraftgt öka tllgänglgheten tll satellter även storstäder med höga byggnader. Projektet drvs med EU som nansär och ESA står för teknsk projektlednng. RUAG Space bdrar med en hel del utrustnng: datorsystem, anntenner och mottagare för radokommunkaton, processorkort och en dspenser som håller fast satellterna under uppskjutnngen och som sedan frgör dem samtdgt på ett kontrollerat sätt. RUAG Space AB Göteborg Tel: RUAG Space AB Box Lnköpng Tel: Bld: ESA RUAG Space Sverge

19 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl CareerBulder om karrärplanerna: Tala om att du fnns och kan dn sak! Dags att göra någontng nytt? Htta en ny vnkel? Lämna specalstkarrären, bl generalst, kanske chef? Som ngenjör är möjlgheterna många. Och för den som vll hoppa på möjlgheternas tåg gäller det att vara förberedd och lgga steget före. Karrärutvecklng Text Chrstna B. Wnroth Grundläggande för att konkurrera om jobben är att kunna uppvsa goda resultat, ha uppdaterad kompetens nom stt sakområde, god omvärldskunskap och breda aktva nätverk. Om kanddaten dessutom är påläst om sn tlltänkta arbetsgvare, har specfk kunskap om kommande produkter och projekt, kommer detta utan tvekan ses som ett dstnkt försprång. Det framhåller Jorge Vasquez, vd på CareerBulder. Oavsett om du funderar på en karrär som specalst eller generalst, är utbudet av ledga tjänster på nätet stort. Både Jorge Vasquez, vd på CareerBulder. breda och nschade kanaler för platsannonserng är utmärkta källor för ett effektvt jobbsökande. Här fnns alltd tllgång tll den allra senaste nformatonen. Ser du en annons som verkar vara närheten av dn utbldnng och erfarenhet, rekommenderar jag att slå företaget en sgnal för att se om jobbet är relevant för dg. Genunt ntresse När det sedan blr dags för anställnngsntervju bör man komma håg att en ntervju nte bara handlar om den egna kunskapen och förmågan. Förberedelse är a och o. Redan det personlga brevet är det en fördel att nämna varför jobbet passar en väl. Det kan handla om saker som att företaget erbjuder en vss typ av tjänst, eller jobbar på ett sätt som du känner dg väl förtrogen med. Genom att vsa ett genunt ntresse för en vss bransch eller en potentell arbetsgvare är sannolkheten för att arbetsgvaren å sn sda vsar dg samma ntresse större. Chefskarrär För dg som vll bl chef är det bra om så många som möjlgt får reda på dna planer. Tala om på jobbet att du är ntresserad av en ledarroll och tacka ja när du erbjuds ett arbetsledande uppdrag. En projektledarroll kan vara ett steg på vägen mot ett högre chefsjobb. Det ger dg ledarerfarenhet; dessutom ger du dg själv chansen att prova dg fram hur du upplever rollen. Nätverkande är jättevktgt för en lyckad jobbjakt. Använd dg av olka Använd dg av olka socala meder för att sprda dtt ntresse socala meder för att sprda dtt ntresse och lägg upp dtt cv på lämplga sajter för att både sprda budskapet och själv bygga kunskap om vlka jobb som erbjuds. Under 2010 gjordes en undersöknng som vsade att åtta av to personer nte hade stt drömjobb på grund av att de nte hade rätt kontakter. En sffra som torde stämma även dag. Ett bra sätt att förbereda sg för chefsrollen är att besöka relevanta branschmässor, gå på semnarer, läsa böcker om ledarskap och gå en kompetensbyggande ledarskapsutbldnng. En mentor kan också vara tll ovärderlg hjälp när du jobbar på att komma n en ledarroll, fastslår Vasquez. A real Executve MBA An Executve MBA at EFL n partnershp wth effectve manner, address the challenges the the Lund Unversty School of Economcs and leaders of today and tomorrow wll face. We do Manage ment wll assst you n better understandng, explanng and takng command of the es you do! But we are ready wth a coherent, not defne the most relevant busness challeng- challenges you and your company face. closely-knt team of some leadng educators. After havng completed 14 successful Executve Our Executve MBA s an ntensve part-tme MBA programmes, we are ready for the challenge programme that takes place over 18 months. to take the learnng experence to the next level! A programme wth an mmedate mpact on you We offer a new learnng phlosophy, programme and your company! desgn and structure that can, n a relable and INFORMATION SESSION Aprl 23 at 3 pm. Welcome! It s tme to thnk about the future! We have chosen an Afrca-profle for our Executve MBA

20 20 Framtdens Karrär Ingenjör Aprl 2013 Samverkan skapar kontaktytor Behovet av kompetens nom samhällsbyggnad är stort och samverkan över gränserna under utbldnngen lägger grunden för ett gott samarbete senare arbetslvet. Samhällsbyggnadslänken vd KTH är en bro mellan akadem, studenter, arbetsgvare och samhälle. Samhällsbyggnad Text Crstna Lefland Branschen är väldgt dynamsk och ger stora möjlgheter tll spännande och varerade karrärvägar Efterfrågan av kompetens nom samhällssbyggnadsektorn förväntas vara mycket stor framöver, både vad gäller cvlngenjörer och högskolengenjörer. Sverges delvs föråldrade nfrastruktur och behovet av nydanande och hållbara lösnngar nom energ, mljö och byggande bdrar tll att skapa stora kompetensbehov. Samtdgt står branschen nför omfattande pensonsavgångar under de närmaste åren. Allt detta skapar stora utmanngar för sektorn, men betyder också stora möjlgheter för ngenjörer och arktekter som vll vara med och bygga framtdens samhälle. Branschen är väldgt dynamsk och ger stora möjlgheter tll spännande och varerade karrärvägar. Det är väsentlgt att kompetensbehovet tllgodoses denna vktga sektor och konkurrensen om kompetens är mycket stor, säger Rkard Esplng, som nylgen tllträtt som vd för Samhällsbyggnadslänken efter många år som ordförande och styrelseledamot. Han kombnerar uppdraget med sn roll som utvecklngschef på Skanska Installaton och har därmed ett brett perspektv på vkten av samverkan mellan akadem och närngslv samt kunskap om sektorns behov. Skapa kontaktytor Ju tdgare som olka kompetenser nom samhällsbyggnad lär sg att samarbeta och ju fler kontaktytor som skapas mellan studenter, arbetsgvare och det offentlga desto bättre. Samhällsbyggnadslänken vd Skolan för arktektur och samhällsbyggnad, ABE, på KTH är ett forum där akademn och studenterna samverkar med närngslvet, organsatoner och myndgheter nom sektorn för samhällsbyggnad. Förenngen har närmare 50 medlemsföretag och ger studenterna tllfälle att träffa representanter för branschen och att bygga upp nätverk, samtdgt som branschföreträdare får kontakt med framtdens kompetens och möjlghet att påverka nnehållet utbldnngen. Rkard Esplng framhåller att några av förenngens vktgaste uppdrag är att göra utbldnngen vd Insttutonen för Arktektur och Samhällsbyggnad attraktv Rkard Esplng, vd för Samhällsbyggnadslänken. och att bbehålla ett högt söktryck av kvalfcerade sökande. En annan central fråga är att bevara en hög kvaltet på ngenjörsutbldnngen. Ett exempel är BIM, Buldng Informaton Modelng. Det är oerhört angeläget att professuren nom detta ämne utvecklas. Det gäller både att värna tradtonella kunskaper en td då byggandet blr alltmer ndustralserat och att säkerställa att undervsnngen omfattar centrala begrepp nom dagens samhällsbyggnad, säger han. Byggandet av Tele2 Arena, Foto: Sören Andersson, 2see.se Sten-Åke torefeldt vd på elu Den bästa platsen att börja dn karrär på Välkommen tll elu. V vll öppna portarna och släppa n dg några av landets största och mest komplexa projekt. Slussen och Arenastaden Stockholm, Änglagården Göteborg och flera spektakulära broar är några av våra aktuella uppdrag. På ELU fnns landets främsta konstruktörer nom bygg-, anläggnngs- och geoteknkområdet. området. För dg som ska ut arbetslvet och som menar allvar med dtt yrkesval är ELU den bästa platsen att börja dn karrär på. Du kommer n på ett företag som är stort nog för att du ska kunna utvecklas dn egen rktnng. Du blr dessutom en del av en organsaton som har tydlga värderngar och en lärande mljö och som delar med sg av sna stora kunskaper och erfarenheter tll dg som är yngre och vll växa. ELU drver branschens utvecklng nom ett flertal teknkområden, där tll exempel 3D-projekterng, FEM-beräknngar och BIM är specellt aktuella just nu. I den här utvecklngen är du välkommen med dna kunskaper och dtt öppna perspektv. Välkommen tll ELU. Den bästa platsen att börja dn karrär på. Sten-Åke torefeldt vd ELU är en av landets ledande konstruktörer nom bygg-, anläggnngs- och geoteknkområdet med 160 medarbetare och kontor Göteborg, Helsngborg och Stockholm.

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer