Isbrytare, lagbildning och energikickar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Isbrytare, lagbildning och energikickar"

Transkript

1 Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner. Genm att skapa en varm, kamratlig ch persnlig atmsfär kring utbildning blir Lins alltmer intresserade av att delta ch lära sig mer. Ett sätt att göra det på är att infga gruppaktiviteter sm isbrytare, lagbildning ch energikickar. Vad är en isbrytare? Ordet isbrytare kmmer ju från att bryta is vilket i sin tur kmmer från speciella fartyg sm kallas för isbrytare avsedda för att bryta is i arktiska farvatten ch precis sm dessa fartyg gör det lättare för andra skepp att ta sig fram, hjälper en isbrytare till att göra utbildningen lättare för eleverna att känna sig mhändertagna ch umgås med andra elever. En isbrytare får deltagarna att lättare lära känna varandra genm att var ch en nrmalt presenterar sig med namn ch berättar m sin persn. En aktivitet för att bilda lag används för att hjälpa grupper att knyta vänskapsband ch bli ett lag. En sådan aktivitet skiljer sig från isbrytare genm att lagets medlemmar redan känner varandra till namn ch bakgrund ch genm att inriktningen främst är att få gruppen till ett samverkande lag. Energikickar är snabba ch rliga aktiviteter för att liva upp gruppen. Speciellt användbara efter en måltid när grupperna börjar bli slöa eller i slutet av dagen när energin minskar ch mtivatinen avtar. Ofta brukar isbrytarna, lagbildandet ch energikickarna överlappa varandra. Det gäller till exempel när deltagarna uppmanas att ställa sig på rad i alfabetisk namnrdning. De lär sig då varandras namn (typiskt för en isbrytare), de arbetar sm ett lag för att i gd rdning rada upp sig (lagbildning) ch blir stimulerade av att röra sig ch gå mkring i lkalen (energikick). Resultatet blir att de här aktiviteterna utförs samtidigt sm bevis på hur de kan användas praktiskt ch inte bara definieras till namnet. På de följande sidrna redgörs för aktiviteter sm underlättar att presentera ett ämne, att gå igenm de begrepp sm man nyss lärt sig, att stimulera till att bygga upp ett lag ch att ge energikickar. Dessutm finns en del andra aktiviteter sm du vid kursens slut kan finna vara intressanta ch användbara.

2 Aktiviteter sm underlättar presentatiner Här är några isbrytare sm kan användas sm hjälp för att få deltagarna att slappna av inför ett möte eller en lektin. De hjälper dem även att lära sig varandras namn, yrken ch bakgrund. När kursdeltagarna träffas för första gången, börja med en isbrytare sm hjälper alla att lära sig varandras namn, yrken ch bakgrund. Om du leder mer än en sessin kan det vara bra att använda flera lika isbrytare. Du kan använda en sm får deltagarna att börja prata med varandra, en annan sm hjälper dem att minnas namn eller en bensträckare. Planera sittplatser Be deltagarna att arrangera hur de skall sitta * i alfabetisk namnrdning eller * i födelsedagsrdning, år, månad ch dag Strandsatt Du är strandsatt på en bebdd ö. Vilka fem (eller annat antal sm du bestämmer berende på antalet deltagare) saker skulle du ha tagit med dig m du i förväg hade vetat att det fanns risk för att bli strandsatt. Km ihåg att det bara gäller fem saker per lag, inte per persn. Du kan låta dem skriva upp sina saker på ett blädderblck ch sedan diskutera deras val med hela gruppen. Den här övningen hjälper dem att lära sig andra persners värderingar ch lika sätt att lösa prblem på. Övningen främjar ckså lagarbete. Vem har gjrt detta? Innan ett möte kan du göra en lista på cirka 25 erfarenheter eller skickligheter sm skulle kunna vara användbara för enskilda lins. En lista för en lingrupp skulle kunna se ut så här: Har utfrmat en Lins hemsida Har ansökt m ett LCIF-anslag Har deltagit i någn linkurs Har besökt LCI:s hemsida Har gått igenm internetkurs i Lins utbildningscenter Har varit med i klubbens styrelse Kan använda PwerPint Varit prjektledare Se till att det finns tillräckligt med utrymme (3 eller 4 rader) nedanför varje ämne ch ta fram tillräckligt antal kpir att delas ut till deltagarna. Ge varje deltagare en kpia ch be hnm eller henne att hitta någn sm kan skriva sitt namn på en av raderna. Be dem ckså att förutm namnet ange deras yrke ch telefnnummer. Avsätt minuter för den här övningen. Beröm eller ge ett pris till den sm först fått sin lista kmplett, fått flest namn (fler namn kan finnas för varje ämne) eller till den sm sist fått sin lista klar. Resultatet av den här övningen är att deltagarna får en lista på linmedlemmar sm kan vara en resurs. Man har ckså lärt känna varandra. Alliteratinspresentatiner En utmärkt övning eller tävling sm får deltagarna att lära sig varandras namn. Be deltagarna att ställa sig i en cirkel m det finns plats i rummet. Någn börjar tävlingen med att presentera sig själv genm att göra lika gester ch rimma sitt namn, till exempel Jag heter Inger Finger eller Snälla Pelle. Nästa deltagare pekar på den sm började ch repeterar hans/hennes namn, egenskaper ch gester ch presenterar sedan sig själv på liknande sätt. Och så vidare. Övningen slutar med att den sm började måste repetera alla andras gester, namn ch egenskaper. Källa:

3 Kas Materielbehv: 3-4 mjuka saker (uppstppade leksaksdjur, kuddbllar, påsar med bönr) Beräknad tid: 10 minuter Antal deltagare: 8-20 Syfte: Fysisk energikick, namnövning 1. Organisera deltagarna i en cirkel. Gå runt i cirkeln en gång ch be varje deltagare att presentera sig med sitt namn. 2. En av deltagarna börjar kasta en av de mjuka sakerna till en annan med rden Hej, Kalle! (fingerat namn) 3. Den sm tar emt föremålet säger Tack, Jhan! (fingerat namn) ch kastar sedan till någn annan i cirkeln 4. Namnen måste sägas varje gång föremålet kastas eller tas emt föremål kan vara igång samtidigt men se till att göra uppehåll på sekunder mellan varje inslag. Gegrafisk hemvist Deltagarna kmmer från lika länder eller gegrafiska mråden ch skall tillsammans göra en karta. (OBS! Om alla deltagare kmmer från samma mråde tilldela var ch en ett hemland) Be varje deltagare ställa sig där han/hn trr sig höra hemma för att göra en karta så skalenlig sm möjligt. Namn ch nummer När flket börjar kmma in i lkalen tejpa fast en namnbricka på var ch en. På brickans baksida har du skrivit ett nummer. När alla vandrar mkring i lkalen med sina namn synliga skall de försöka presentera sig för så många sm möjligt. När de har minglat ett tag uppmana alla att vända på sina namnbrickr så att numret visas istället för namnet. Dela nu ut ett numrerat pappersark till var ch en. Nu får du se vilken(a) sm kan fylla i de flesta namnen intill mtsvarande nummer. Klappa varandra på ryggen Låt var ch en rita knturerna av sin hand på ett styvt pappersark sm du sen tejpar fast på deras ryggar. Deltagarna minglar ch skriver någt psitivt på var ch ens rygg. Uppvärmning inför ett möte Några snabba förslag för att få deltagarna fkuserade på varandra ch bli aktiva. Den här övningen kan genmföras avsett antalet deltagare. Beräknad tid: Övningens längd bestämmer du själv. Materiel: Behövs inte. Lämplig lkal: Övningen genmförs i en lkal där deltagarna kan bilda en cirkel. Instruktin: Gå runt i cirkeln ch uppmana deltagarna att avsluta en av dessa meningar: Jag gick med i Lins därför att.. Den bästa aktiviteten jag deltagit i var.. Sm medlem i Lins har jag lärt mig.. När flk frågar mig m Lins Clubs Internatinal svarar jag.. I år planerar jag att.. Alla i cirkeln bör besvara frågan innan en ny fråga ställs till gruppen.

4 Jag har aldrig (10 fingrar) Var ch en börjar med några karameller. När de går runt i cirkeln skall var ch en avsluta meningen Jag har aldrig... Alla sm HAR gjrt vad de säger att de inte har gjrt, ger den persnen en av sina karameller. Det här är ett rligt sätt att få veta saker m människr man annars aldrig skulle få reda på. Två sanningar ch en lögn Övningen får deltagarna att lära känna varandra bättre genm att upptäcka både vanliga ch unika intressen ch upplevelser. Den hjälper även till att utjämna förutsättningarna inm gruppen genm att få fram sammanhang sm inte är förknippade med vare sig rganisatriska eller kmpetensrelaterade strukturer. Det är en bra hjälp att lättare kunna lyssna på ch förstå varandra. Gruppens strlek: Övningen kan genmföras avsett gruppens strlek. Beräknad tid: Varje persns agerande tar 3-5 minuter. Materiel: Behövs inte Lkal: Övningen kan genmföras såväl inmhus sm utmhus, stående eller sittande. Instruktin: 1. Meddela deltagarna att de måste presentera sig inför gruppen ch nämna två sanna påståenden/fakta m sig själva ch ett felaktigt. 2. Be någn frivillig att börja med sina två sanna ch ett falskt påstående. Låt gruppen diskutera påståendena 3. Den sm först hittar det falska påståendet står näst i tur 4. Vissa deltagare kanske vill utveckla sina sanna påståenden berende på hur detaljerade de är. Jag ckså Den här övningen passar bäst för mindre grupper eller för en str grupp m den delas in i mindre grupper m 4-5 deltagare. 1. Ge var ch en i gruppen 10 mynt/tandpetare/papperslappar/eller liknande. 2. Den förste deltagaren säger någt sm han/hn har gjrt (till exempel åkt vattenskidr). 3. Alla andra sm har gjrt samma sak medger detta ch lägger ett mynt på mitten av brdet. 4. Nästa deltagare säger vad han/hn har gjrt (till exempel ätit grdlår). 5. Alla andra sm ckså har ätit grdlår lägger ett mynt på brdet. 6. Frtsätt tills någn har slut på sina mynt eller liknande. Gemensamt för alla Även den här övningen passar bäst för mindre grupper eller delar av en större grupp m 4-6 persner. Uppmana varje grupp att under viss tid (till exempel 5 minuter) skriva en lista på allt sm de har gemensamt. Be dem undvika alla självklara saker sm att de deltar i samma kurs. När tiden är slut får grupperna redvisa hur många gemensamma saker de har nterat. För skjs skull be dem berätta några av de mest intressanta.

5 Övningar i att presentera ett ämne Ibland när man samlas till ett seminarium m ett speciellt ämne brukar deltagarna redan känna varandra väl. Då är det bra att använda en isbrytare sm anspelar på just det ämnet. En sådan anspelning eller inledning kan fylla ett antal lika uppgifter sm att öka intresset för det ämne sm kursen eller mötet handlar m att aktivera deltagarnas tidigare kunskaper m ämnet att hjälpa kursledaren ch deltagarna förstå enskilda utbildningsbehv ch mål att intressera deltagarna för att ta del av infrmatin, kunskaper ch erfarenheter att tidigt upptäcka eventuella negativa tankar m kursen ch ämnet Inledningsfrågr avseende ett ämne kan besvaras antingen kllektivt eller persnligt. Använd sådana frågr fta ch helst vid varje kurs eller möte sm du arrangerar. Persnliga inledningsfrågr Persnliga inledningsfrågr är till för att klargöra persnliga utbildningsbehv ch målsättningar ch för att stimulera alla till att ta del av infrmatin ch kunskaper ch/eller för att upptäcka eventuella mtsättningar m utbildningen. Deltagarna kan besvara frågrna i förbestämd rdning (till exempel från höger till vänster) eller så kan svaren kmma frivilligt eller slumpvis. Oavsett vilken svarsmetd man väljer, km ihåg att avsikten är att få alla att tala. Se därför till att alla är med ch bidrar. Här är några förslag på inledningsfrågr Nämn en eller två brännheta frågr sm du hppas få besvarade under den här kursen. Beskriv en strategi/kunskap sm du med framgång har använt nyligen (med anknytning till det ämne sm kursen eller mötet handlar m). Berätta hur du uppfattar det här ämnet (ex. i ett möte m marknadsföring ch PR: PR innebär ch jag anser att ) Följande inledningsfrågr är speciellt värdefulla när det aktuella ämnet strider mt etablerade uppfattningar, seder ch bruk. Vad anser du m det här ämnet? ( Jag anser att ) Avsluta en mening eller flera (till exempel i ett möte m att tala ffentligt, Ge mraliskt stöd till en persn med rädsla för att tala ffentligt genm att ) För att stimulera alla till att delta i en öppen diskussin, be deltagarna att lyssna på alla bidrag men kmmentera inte deras inlägg förrän senare under mötet. Ordträdet Gör en lista över rd sm har med ämnet att göra. Om diskussinen exempelvis handlar m att sätta mål, be deltagarna att föreslå rd sm är relaterade till det ämnet. Förslagen kan vara: ändamål, verksamhetsplan, målsättning, prestatiner etc. Skriv upp alla förslagen på blädderblcket, m möjligt samlade under samma ämnesrubrik. Du kan använda Ordträdet även för att presentera andra viktiga ärenden. Flervalsfrågr eller Sant eller Falskt Istället för att ge deltagarna en massa frågr i slutet av varje sessin kan du försöka börja med dem. Sm övningsledare kan du gå mkring bland deltagarna ch diskret lyssna av deras svar. Detta kan ge dig kännedm vad du skall fkusera utbildningen på. Kntrllera svaren med gruppen vid kursens slut.

6 Aktiviteter för att gå igenm ch använda utbildningskncept De här aktiviteterna är till för att förstärka, gå igenm eller använda material sm nyligen gåtts igenm i utbildningen. Det är ett rligt sätt att belysa nyckelfrågr samtidigt sm man får deltagarna att röra på sig Kasta bll Detta är en övning för att gå igenm delar av utbildningen ch göra deltagarna alerta när man skall behandla frågr sm kräver stark kncentratin. Låt gruppen bilda en cirkel. Den behöver inte vara perfekt men alla skall ha ansiktena vända mt varandra. Kasta en skumgummibll eller annat mjukt föremål till någn ch fråga vilket ämne eller fråga sm han/hn anser var viktigast under utbildningen. Bllen kastas vidare till någn annan sm i sin tur förklarar vad sm var viktigast. Frtsätt övningen tills alla har fått bllen minst en gång var ch sagt sin åsikt. Prcessbllen Den här övningen liknar den föregående men innebär att, när man får bllen kastad till sig, istället anger ett steg i själva utbildningsprcessen sm viktigast. Läraren ch eleverna turas m att anteckna svaren på blädderblcket. Om man till exempel har gått igenm Maslws behvshierarki kan du börja bllkastningen ch uppmana var ch en att ange ett steg i behvstrappan sm trygghet, uppskattning, fysilgi etc. Trafikljus Avsikten med den här övningen, sm passar alla typer av grupper, är att presentera förslag m att utfrma en prjektplan i slutet av varje utbildningsseminarium. Material: blädderblckspapper, kulspets- ch märkpennr Tid: 20 minuter 1. Dela in gruppen i lag 2. Rita ett trafikljus på blädderblcket sm står längst fram i rummet. Förklara att trafikljuset representerar en prjektplan: Det sm deltagarna skall sluta göra (rött ljus), det sm de bör göra i mindre mfattning (gult ljus) ch det sm de verkligen skall ägna sig åt (grönt ljus). 3. Be varje deltagare att under 5 minuter rita sitt eget trafikljus. 4. Gå runt i gruppen ch be varje persn att för övriga deltagare ange en sak sm de kmmer att sluta göra sm en följd av vad de lärt sig under kursen, en sak sm de kmmer att arbeta mindre med ch en sak sm de kmmer att frtsätta göra. Källa: Barca, Michele and Cbb, Kate. (1993). Beginnings and Endings: Creative Warmups and Clsure Activities. Amherst, MA: HRD Press P.139 Övning i att bilda lag Piprensare Den här övningen får deltagarna att bli kreativa. I början av sessinen (eller under en rast) lägg tre piprensare vid varje deltagares plats. Om ingen frågar, berätta inte vad de är till för. När du är klar infrmera dem m att de skall göra en skulptur av piprensarna. Med andra rd kan de göra vad de vill med dem. Senare på dagen be varje grupp m fem persner att utse sin gruppvinnare. Låt därefter alla deltagarna att utse kursens bästa skulptör. Om deltagarna är vana vid att arbeta i lag ge beröm till den eller de grupper sm använt gruppens alla piprensare för att få ett ännu bättre resultat.

7 Blind nummerrdning (20 minuter) Illustrerar: Kmmunikatin ch lyssnande. a) Ingen får tala. b) Ögnbindeln måste vara på hela tiden. c) Var ch en får ett nummer viskat i örat. d) Gruppens uppgift är att arrangera sig i nummerrdning utan att tala ch utan att se. Låt alla deltagare ta på sig ögnbindlarna. Viska ett nummer till var ch en utan att andra kan höra det. Numren skall vara slumpvis (inte bara 1-12, etc.). När du har viskat färdigt, led varje deltagare till en slumpvis utvald plats. När alla fått ett nummer börjar övningen. Se till att ingen skadar sig. Frågr m genmförandet: Vad var det svåraste med den här övningen? Hade ni en känsla av samarbete? Varför/varför inte? Hur frustrerande var det att inte få tala? Vad var nödvändigt att göra för att lyckas? Trdde ni att de tilldelade numren var i rätt rdning sm 1,2, 3 etc.? Hur viktig är kmmunikatin inm grupper? Hur fungerade den här övningen i vår grupp? Alla är sammanbundna Material: Remmar, snören eller tygremsr. Övrigt efter behv (se här nedan) Beräknad tid: minuter berende på antal deltagare ch övningens mfattning Antal deltagare: Syfte: Att arbeta i lag för att nå ett gemensamt mål. 2. Be deltagarna bilda en cirkel med ansiktena mt varandra ch med utsträckta armar. 3. Bind ihp deltagarna så att var ch en är bunden vid de intillståendes vrister. 4. När gruppen nu är sammanbunden, ge deltagarna en uppgift att utföra tillsammans. Några förslag Tillverka någt att ge till var ch en. Slå in paket i presentpapper med rsett ch presentkrt Äta lunch Ordna någt tilltugg Skapa ett knstverk Hälla upp dricksvatten till var ch en Vad sm helst sm är rligt ch tkigt OBS! Tidsbegränsa övningen för att försvåra för gruppen att lösa uppgiften. Frågr ch intryck 1. Varför lyckades (eller misslyckades) ni med att lösa uppgiften? 2. Blev ni hindrade eller hjälpta av tidsbegränsningen att lösa uppgiften? 3. Hjälpte alla till att lösa uppgiften? 4. Vad hände m någn inte hjälpte till? 5. Har ni någn gång känt er uppbundna med annan persn när ni jbbat ihp ch försökt få arbetet klart? Hur hanterade ni i så fall den känslan? Källa: Jnes, A. (1999). Team -Building Activities fr Every Grup. Richland, WA: Rec Rm Publishing. P

8 Bygga bil Material: Blädderblckspapper Beräknad tid: 25 minuter Antal deltagare: 5-30 Rita på ett blädderblckspapper knturerna av en bil. Instruera gruppen att lägga till lika delar ch förklara vad delarna betyder ch vilket samband de kan ha med laget. Ge ett exempel ch låt dem börja övningen. Dela in laget i grupper m fyra eller fem. Ge varje grupp 20 minuter att rita bilen med föreslagna delar ch låt dem under fem minuter presentera sina alster. Tiden berr på antalet grupper. Några exempel: Man kan rita en antenn för att se till att vi har bra kmmunikatin eller hjul för att kunna hålla igång. Några kanske ritar en backspegel för att se var vi har varit. Strålkastare visar vägen framåt, bagageluckan är platsen där vi kan samla kunskaper ch erfarenheter ch eventuella redskap, bensintanken ger ss energi etc. Människmaskiner Låt grupper m 6 till 8 persner bygga maskiner av människr sm imiterar en maskins utseende ch funktin. Sm exempel kan man föreställa en brödrst, ccktailblandare, kpieringsmaskin, lampa, gräsklippare eller tvättmaskin. Regn Alla sitter i en cirkel sida vid sida. Ingen får tala. Kursledaren börjar övningen ch var ch en faller in när de hör ljudet från den sm sitter till vänster. Ledaren börjar övningen genm att gnida handflatrna mt varandra. Alla i cirkeln gör samma sak tills ljudet kmmer tillbaka till kursledaren sm då kan ändra ljudet (knäppa med fingrarna, klappa händer, klatscha mt höften, stampa med ften) fast nu i mvänd turrdning. Ljudet sm uppstår liknar en regnstrm. Enighet Material: Behövs ej Beräknad tid: minuter Antal deltagare: Syfte: Att bilda lag, diskutera gemenskap ch enighet, laganda ch kmprmisser 1. Dela in deltagarna i 3-4 grupper berende på hur många de är. 2. Be gruppens medlemmar att krypa intill varandra ch frma ljud eller gester att visa för de andra grupperna. 3. När varje grupp har demnstrerat sitt ljud eller sina gester två gånger, skall kursledaren låta varje grupp att under 10 sekunder krypa ihp ch utstöta ljud ch gestikulera. 4. Målet är att få alla grupperna att använda samma ljud ch gester tillsammans utan att tala med varandra. 5. Härefter räknar kursledaren till tre ch då skall alla grupperna samtidigt utföra en av de framförda gester/ljud-kmbinatinerna. (Det behöver inte vara den ursprungliga). 6. Frtsätt övningen tills alla grupper gör samma ljud/gest-kmbinatin samtidigt. Variatiner: Om grupperna av någn anledning lyckas med detta redan under det första eller andra försöket kan ledaren dela in deltagarna i mindre grupper ch med dem upprepa övningen.

9 Genmgång/diskussin, frågr: 1. Hur kändes det att lyckas (misslyckas) med den här övningen? 2. Vad gjrde det så svårt att bli eniga? 3. Vad var mest frustrerande med den här övningen? 4. Hur kändes det att just din ljud/gester-kmbinatin inte valdes av gruppen? 5. Gjrde någn av er någn kmprmiss under övningen ch, i så fall, hur kändes det? 6. Hur kändes det att inte kunna samtala med de andra grupperna? Säg en fras Material: En mjuk bll Beräknad tid: minuter Antal deltagare: 5-40 Syfte: Att tala inför publik, att anpassa sig till förändringar, att lösa prblem 1. Be deltagarna att bilda en cirkel ch meddela dem att de nu kmmer att se hur duktiga de är på att tala förberett. 2. Deltagarna i cirkeln skall kasta bllen till någn annan ch samtidigt säga en enkel beskrivande fras; ("den lugna sjön, den lilla flickan, den vackra himlen, den förskräckliga björnen, den mjuka bllen etc.) Infrmera dem m att eftersm det inte finns några regler finns det inte heller några felaktiga fraser! Låt deltagarna kasta bllen ch säga sina fraser i tur ch rdning tills alla känner sig säkra på sin förmåga att frmulera en fras (det brukar ta mindre än 5 minuter). När du tycker att så är fallet, vänta tills nästa gång du själv får bllen kastad till dig ch håll fast vid den. 3. Beröm dem för deras verbala skicklighet ch säg att de förvånansvärt frt har nått fram till en mer avancerad nivå. Säg att de nu skall göra m övningen med bara en regel: Deras svar måste anknyta till svaret sm km strax innan, d.v.s. en persn säger en fras ch kastar bllen ch den sm tar emt den lägger till en fras sm frtsätter på samma tema. 4. Gör några försök. Kasta bllen ch säg den nye medlemmen. Den sm tar emt bllen säger exempelvis rganiserar festen. (ge hnm/henne beröm för att stimulera de andra). Bllen kastas vidare till någn annan sm kanske säger vill sälja ppcrn ch den sm tar emt kanske säger ch karameller. Samma persn kastar till en annan ch säger den lilla flickan ch mttagaren av bllen kanske säger sm behöver glasögn..s.v. 5. Frtsätt så här tills alla känner sig säkra på sin förmåga att tala förberett, i alla fall någrlunda säkra. Beröm deltagarna igen ch be dem sitta ner. Genmgång/diskussin, frågr Vad tänkte eller kände du när du fick bllen kastad till dig? Förändrades ditt tänkande ch dina känslr under övningens gång? Hur lätt var det för dig att kmma på vad du helt förberett skulle säga? Tänkte du över eller värderade du dina förslag? Vilken mgång tyckte du var lättast, ett eller två? Hur skulle dina presentatiner kunna bli bättre m du i ditt tal tänker på lyssnarnas intresse i stället för att impnera på dem? Hur påverkar allt detta hur du gör dina presentatiner? Innebär spntanitet att du inte behöver förbereda dig nggrant? (Svar: Nej!) NYCKELFRÅGA: När du väl har förberett, skrivit, ändrat ch övat dig på din presentatin, vad gör du härnäst? (Svar: förbered dig på det väntade det kmmer att hända). OBS!: Om dina elever fta har prblem med den här övningen är det säkert p.g.a. att de anstränger sig extra mycket för att hitta på petiska, skämtsamma eller vanliga fraser. Påminn dem m att syftet är att vara spntan ch förberedd. Säg till dem att de inte behöver ra sig för att inte vara riginella, det brukar kmma av sig självt. Just nu är utmaningen att använda första bästa förslag sm dyker upp i huvudet. Berätta detta för dem varje gång bllen kastas till dig!

10 Källa Tamblyn, D., Weiss, S. (2000). The Big Bk f Humrus Training Games. New Yrk. McGraw-Hill. P Att säga tack Material: Skrivpapper, kuvert, pennr Beräknad tid: minuter berende på gruppens strlek Antal deltagare: 2-40 Syfte: Att bilda lag, ge erkänsla 1. Förklara för deltagarna att uttrycket tacksamt jbb kan hänföras till många funktiner ch speciella uppgifter. Tala ckså m att ett enkelt rd från rätt persn ibland kan ändra på detta. Det enkla rdet är tack! 2. Dela ut blanka pappersark ch kuvert. 3. Uppmana deltagarna att skriva sina namn på kuverten ch förvara dem där alla lätt kan få tag i dem under kursen eller mötet. 4. Be deltagarna att de, närhelst de under sessinen kmmer ihåg ett speciellt tillfälle, händelse, datum eller annat sm de skulle vilja tacka en lagkamrat för, skriver ner det. 5. Säg till deltagarna att de under hela mötet kan lägga sina anteckningar i lagkamraternas kuvert. 6. Rekmmendera dem att skriva minst ett tackkrt till varje medlem i laget. Variatiner Den här övningen kan även inkludera kmplimanger ch uppmuntrande rd. Det kan räcka med 3 enkla rd för att beskriva en lagkamrat. Inför ett diskussinsmöte kan du i förväg göra lämpligt stra affischer med ftgrafier på medlemmarna ch deras namn ch sedan låta flk skriva direkt på affischerna under hela mötet. Du kan ckså göra ett speciellt kuvert för deltagarna att placera sina anteckningar i, i händelse av att man inte vill att anteckningarna blir ffentliga. Obs! Eftersm dessa anteckningar mellan sändare ch mttagare är persnliga bör du inte vidare behandla dem i gruppen. Styrkan i den här övningen är resultatet, inte hanteringen. Källa: West, E. (1997). 201 Icebreakers. New Yrk: McGraw Hill. P 409. Trevägskmmunikatin Material: Blädderblck, märkpennr, ögnbindlar, skrivunderlägg, papper ch pennr. Beräknad tid: minuter Antal deltagare: 6-40 Syfte: Att diskutera för- ch nackdelar med lika kmmunikatinsmetder ch tekniker. 1. Inled övningen med en krt diskussin m de lika sätt sm människr samtalar med sina vänner, lärare, kllegr etc. på. Berätta att de under den här övningen kmmer att diskutera ch fastställa viktiga synpunkter, för- ch nackdelar ch riktlinjer för en speciell typ av kmmunikatin. Tre lika kmmunikatinsmetder skall gås igenm: Ansikte mt ansikte, via telefn ch genm e-pst. 2. Dela in deltagarna i tre grupper. Den första gruppen representerar kmmunikatinsmetden ansikte mt ansikte. Deltagarna har här ingen apparatur att hålla reda på utan bör sitta på lämplig plats i lkalen ch använda papper ch penna ch skriva ner sina synpunkter under övningen.

11 3. Den andra gruppen representerar samtal via telefn. Här bör deltagarna ha förbundna ögn för att efterlikna nrmal telefnmiljö (sm ju innebär att man inte ser den man talar med). De bör sitta tillsammans i lkalen. En av dem fungerar sm sekreterare ch antecknar gruppens synpunkter. Sekreteraren skall givetvis inte ha ögnen förbundna. 4. Den tredje gruppen representerar e-pstmetden. Deltagarna sitter med ryggarna mt varandra ch skall inte tala. Var ch en skall ha papper, penna ch skrivunderlägg. För att kmmunicera måste de skriva sina meddelanden ch överlämna dessa till varandra. 5. Ge dem mkring 7 minuter ch be sedan varje gruppmedlem att rapprtera. Befria dem från ögnbindlar, skrivunderlägg ch annat material. 6. Redvisa framkmna synpunkter ch riktlinjer på blädderblcket. Källa: Deming, V.(2004). The Big Bk f Leadership Games. New Yrk, NY: McGraw-Hill. P Åtgärder för att stimulera gruppen Har du någn gång känt att gruppen du skall leda verkar trött? Kanske det är sent, man har nyss ätit middag ch gruppen tycks inte ha någn energi kvar. Vi har satt ihp en lista över några enkla energikickar för att få fart på gruppen. De passar vid alla tillfällen, så ha det så rligt! Samla ihp djur Material: Behövs ej Beräknad tid:10 minuter Antal deltagare: 5-50 Syfte: Att ingjuta energi 1. Be deltagarna att tyst för sig själva tänka på sina favritdjur. 2. Instruera dem därefter att de, utan att tala, skall arrangera sig i strleksrdning från största till minst djur. 3. De får bara använda gester ch låta sm det djur man tänkt på. 4. När övningen är slut låt deltagarna gå mkring bland varandra ch tala m viket djur de hade försökt att imitera för att få reda på m det var naturtrget. Lins Clubs Internatinal behöver mig därför Material: Behövs inte Beräknad tid: 7 minuter Antal deltagare: 5-50 Syfte: Att ingjuta energi Den här övningen är rande, ökar lagandan ch stärker deltagarnas engagemang. 1. Be deltagarna att tänka på tre skäl till varför Lins Clubs Internatinal behöver dem eller på vad sätt de tycker att deras engagemang i klubben bidrar till hela rganisatinens arbete. 2. Låt därefter deltagarna att samtidigt, antingen genm att stå upp eller gå mkring i lkalen, rpa ut sina skäl med starkt engagemang ch tilltr.

12 Djurläten Material: Anteckningskrt med lika djurnamn på Beräknad tid: 5 minuter Antal deltagare: 5-50 Syfte: Energikickar, isbrytare, bra övning för att dela in deltagarna i mindre grupper. 1. Skriv lika djurnamn på krten. Minst 2 för varje djur, men du behöver kanske fler berende på gruppernas strlek. Om du till exempel har grupper m 5 behöver du 5 krt med samma djur på. 2. Dela ut ett krt till varje deltagare. Säg att det finns några dupletter. 3. Instruera deltagarna att de skall känna igen sina gruppmedlemmar inne i rummet enbart genm att härma det ljud sm de asscierar med sitt ljud. Man får inte tala, bara utstöta djurläten under övningen. Blandade aktiviteter Ändra klassrummet Innan kursen börjar skall du rdna klassrummet sm ett klassrum traditinellt brukar vara, MEN ställ katedern, blädderblcket etc. bakm klassen. Börja utbildningen genm att stå bakm eleverna ch bara se deras ryggar. Förklara att det är så här sm många förändringar genmförs i lika rganisatiner. Cheferna/ledarna finns bakm sina anställda ch försöker knuffa dem fram till förändring. Ett föga framgångsrikt sätt att förändra vare sig för en rganisatin eller sklklass. Betna ckså att det är så här sm många traditinella rganisatiner rganiseras. Fina jämna rader (avdelningar) där det är svårt att kmmunicera ch lära av varandra. Men verkliga lag bildas ch utvecklas när vi bryter ss ut ur de traditinella mönstren ch istället skapar möjligheter för lika avdelningar ch enheter att arbeta både krsvis ch tillsammans. Be dina kursdeltagare att ändra klassrummet så att riktig utbildning, kmmunikatin ch lagarbete kan äga rum. Berende på dina elevers förmåga behöver du kanske först ge dem några anvisningar, men sedan är det bara att sätta igång. Under påföljande rast eller efter lunchuppehållet, kan du be dem att på nytt arrangera rummet enligt vad de lärt sig. Detta kan upprepas flera gånger berende på hur lång tid du har till förfgande. Men varje gång de ändrar möbleringen sker det för att stärka de begrepp sm de nyss lärt sig. Du är OK Bra för att avsluta ett seminarium eller årets sista möte. Ge var ch en av deltagarna någt lämpligt papper att skriva sitt namn på. Lått pappersarken cirkulera bland deltagarna ch be dem att vid varje namn skriva ett psitivt mdöme. Pappren med namn ch mdömen lämnas sedan tillbaka till respektive deltagare.

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

INTRODUKTION TILL DEN INTERKULTURELLA HANDLEDNINGSMODELLEN

INTRODUKTION TILL DEN INTERKULTURELLA HANDLEDNINGSMODELLEN INTRODUKTION TILL DEN INTERKULTURELLA HANDLEDNINGSMODELLEN Den interkulturella handledningsmdellen har inm ramen för Lenard da Vinci Transfer f Innvatin utvecklats i samarbetsprjektet CIVET en förkrtning

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara?

När du och jag ber, hur ofta insisterar vi på att Gud ska svara? Christian Mölks Bibelkmmentarer Psalm 4 Psaltaren har ända sedan dess psalmer skrevs fungerat sm en mycket ppulär bönebk! Tack vare dess fta väldigt allmänt skrivna böner ch sånger har trende genm alla

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

SAMLA HaR DINA FoREBILDERS AUTOGRAFER

SAMLA HaR DINA FoREBILDERS AUTOGRAFER SAMLA HaR DINA FREBILDERS AUTOGRAFER Mitt namn Fr spelgladje! Med hjälp av Frtum Tutr Playbk kan du träna, hitta spelglädjen ch tända en livslång gnista för ftbll. När du tränar flitigt märker du, hur

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer